Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.dch-brenderup.dk"

Transkript

1 Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den 31. december kl. 10:00 Læs mere side Formålet er både at du kan få trænet lidt med din hund, samt måske være så heldig at den bliver lidt ekstra træt til om aftenen I år vil det være Lene Hansen og Rasmus Littau der står for træningen. Vi håber at se så mange som muligt til et godt nytår på pladsen. INDEHOLDER BLANDT ANDET: Generalforsamling 2015 Nyt blad i klubhuset Pokalfest Bella på eftersøgning Medlemskab og forsikring i DcH Frivillig på Fyns Internat Hundeførerweekend på Himmerlandsgården

2 Indkaldelse til generalforsamling Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Brenderup og Omegns Civile Hundeførerforening (BocH) til afholdelse onsdag den 21. januar 2015 kl i klubhuset. Vi starter med fællesspisning kl Husk tilmelding til køkkenet senest den 14. januar Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning ved foreningens formand. 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer. 4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand for 2 år. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Benny og Sven Aage er på valg). 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen. Ordlyden af eventuelle indkomne forslag vil blive bekendtgjort for medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset samt på klubbens hjemmeside. Med venlig hilsen Bestyrelsen 2

3 Velkommen til BASSEN, BocH s officielle klubblad. BASSEN udkommer fire gange om året i februar, maj, august og november. Formålet med BASSEN er at informere foreningens medlemmer om aktiviteter, arrangementer, klubliv, bestyrelse og teamarbejde samt at bringe emner af almen interesse for hundeejere. Redaktionen vil altid meget gerne modtage input, en god historie, en vits, et billede eller andet som du gerne vil dele med klubbens øvrige medlemmer. I BASSEN finder du også annoncer. Indtægten går til finansiering af Bassen. Hvis du kender nogen der vil støtte vores forening med en annonce i bladet, kan du tage kontakt til redaktionen. Du kan finde flere oplysninger om aktiviteter i klubben på hjemmesiden -brenderup.dk samt på opslagstavler i klubhuset. Hvis du ønsker et indlæg i bladet skal det sendes til redaktionen på mailadresse: Med venlig hilsen Benny Ziegler Indhold: Indkaldelse til Generalforsamling 2 Formanden har ordet 4 Ændringsforslag til vedtægter 5 Nye medlemmer 6 Pokalfest 7 Opslagstavle 8 At samle op - Eller ikke at samle op 9 Sponsorer 10 Medlemskab og forsikring i DcH 12 Frivillig på Fyns Internat 14 Nyt fra trænerlederen 15 Dogdancing søger deltagere 15 Deadlines 2015: Nr februar kl.12 Nr maj kl.12 Nr august kl.12 Nr november kl.12 Rallyholdet ser tilbage på Hundeførerweekend Himmerlandsgården 18 Juletravetur 21 Arbejdsgruppe for træningshal BocH 22 Instruktører, aspiranter og andre til- 23 Tryk: JED IT-Service Indlæg der offentliggøres i bladet skal være forsynet med navn. Offentliggjorte indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for BocH s eller DcH s officielle holdninger og meninger. Eftertryk er ikke tilladt uden tilladelse. Bestyrelsen, Aktivitetskalender Bagsiden 3

4 Formanden har ordet Af Susan Aino Kjær Som bekendt afgik DcHs tidligere forretningsfører Hans Tonsborg ved døden i juni. DcH har på et ekstraordinært landsmøde den 25. oktober 2014 godkendt en ny forretningsfører, nemlig Jan E. Nielsen, som er 47 år, og gennem sit arbejde i Coop i 30 år, har stor erfaring med ledelse, servicering og undervisning. Heller ikke foreningsarbejdet er fremmed for Jan, idet han på flere fronter er aktiv i det lokale foreningsliv i Bredsten ved Vejle, hvor han bor, og så er han medlem i Rotary. Jan har senest været selvstændig med sit eget firma, Jysk Video Teknik, et firma, som han vil videreføre i sin fritid. DcHs årlige DM blev i år afholdt af DcH Dronninglund, og fra BocH havde vi en enkelt konkurrencedeltager, nemlig Lena Blichfeldt, som deltog i Rally. Udover Lena deltog Lasse Stoklund med vores fane ved ind- og udmarch, og Jakob Rasmussen deltog igen i år som fotograf for DcH-Bladet. Lena Blichfeldt tog også titlen som Fynsmester i Rally i år stort tillykke med det. Lena blev traditionen tro hædret med blomster og en af Birthes lækre lagkager på en efterfølgende træningsaften. Generelt kan vi være ganske godt tilfredse med vores konkurrenceresultater i år. Vores Rally-hundeførere brillerede med at vinde DGIs holdturnering og der var BocH-medlemmer som individuelle vindere af flere klasser i tuneringen. Også indenfor DcHs lydighedprogram har klubbens medlemmer opnået flotte resultater, og flere har fået oprykninger fra en klasse til en anden. En bestået IPO1-prøve er det også blevet til. Det er dejligt at se, at der er flere og flere der får blod på tanden i forhold til at vise hvad de kan med deres hunde. En anden af vores traditioner er nytårstræningen. Træningen er for alle, uanset hold, og giver god mulighed for at få aktiveret hundene på en god og fornuftig måde, inden aftenens fyrværkeri. Vi mødes på træningspladsen den 31. december kl Med årsskiftet er det også tid til BocHs ordinære generalforsamling se indkaldelsen andetsteds i bladet. Vi starter, som vi plejer, med fællesspisning husk tilmelding i køkkenet. Lørdag den 10. januar 2015 på BocHs 11 års fødselsdag holder vi årsfest i klubhuset, hvor klubbens vandrepokaler vil blive uddelt. Vi skal have uddelt følgende pokaler: Årets Ansigt Udadtil: pokalen gives til et medlem, der på særlig måde har været med til at repræsentere klubben udenfor klubbens eget regi, enten ved deltagelse i konkurrencer eller andre arrangementer, eller ved på anden vis at have givet klubben positiv omtale og opmærksomhed. Årets Ildsjæl: pokalen gives til et medlem, der på særlig måde har været med til at trække læsset og ydet en ekstraordinær indsats for arbejdet i klubben, enten som træner, bestyrelses- eller udvalgsmedlem, hjælper eller til et medlem, der på anden vis har medvirket til at fremme klubånden. Årets Stjerneskud: pokalen gives til det ungdomsmedlem, som i årets løb har udviklet sig mest og opnået den største fremgang i den daglige træning og i omgangen med sin hund. Ximenas Fighterpokal gives til den hundefører, som igennem sin særlige indsats i træningen har gjort sig fortjent til titlen. Årets C-hund: pokalen går til den bedste C-hund ved årets vinterkonkurrence i BocH. Og naturligvis skal der også findes et nyt hjem til Havenissen for det kommende år. Året lakker så småt mod enden, og snart er det tid til vores traditionsrige Juletravetur rundt om Langesø. Turen kommer i år til at foregå søndag den 14. december der vil komme opslag op på opslagstavlen og på hjemmesiden. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, med mulighed for et lille afbræk fra juletravlheden, og hvor vi slutter af med glögg og æbleskiver efter turen rundt om søen. Husk at hele familien er velkommen til at deltage. Sidste års havenisse (modtager) Steffen. 4

5 Vedrørende Generalforsamling Ændring af vedtægternes 3 og 4: Tilføjelse af det med grønt markerede som følge af beslutning på landsmødet 2014 om at tillade træningsmæssig tilknytning til flere lokalforeninger: 3. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. For medlemmer, der tillige er medlem i en anden lokalforening, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen. Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. Hvis medlemskabet i denne lokalforening ophører, bortfalder medlemskabet i de øvrige lokalforeninger også. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen. Lokalforeningen tilmelder hver den 1. i måneden nye medlemmer til landsforeningen. 4. Kontingentet for foreningens medlemmer består af 2 dele: grundkontingent og træningsgebyr. Grundkontingentet udgør det til enhver tid gældende kontingent, som foreningen skal betale til henholdsvis landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og kreds 5 for det pågældende år. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Træningsgebyr fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler. Personer, som ikke udøver aktivt hundearbejde i foreningen, men som ønsker at støtte foreningen økonomisk eller som frivillig hjælper, kan optages som støttemedlemmer. Kontingentet for støttemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 5

6 Velkommen til nye medlemmer i BocH Anders Egelund Dan Schack Hanna Ahm Pedersen Helle Nielsen Jill Rasmussen Marianne Præsteskov Marianne Toftegaard Mia Rasmussen Pia Rasmussen Rikke Mortensen Sabine Nielsen Sofie Andersen Svend Sabro Vibeke Sørensen Bella på eftersøgningsopgave Tekst: Benny Hansen Bella på eftersøgnings opgave. I en have på 6000 M2 i Båring var der tabt et bundt nøgler for ca. 3 til 4 uger siden, mens manden slog græs med hans havetraktor. Familien havde ledt efter dem mange gange, og der havde også været en Schweisshund og lede. Benny Z var blevet kontaktet og vi havde aftalt at lave fælles søg, men da Dixie var blevet lidt halt, så det blev Bella der alene var på opgaven. Efter vi havde hilst på, og fået forevist arealet hvor det var mest sandsynligt at nøglerne var tabt, starter vi eftersøgningen, og der går ca. 15 minutter så er nøglerne der efterhånden var blevet noget rustne fundet, og Bella går ind i bryggerset og afleverer dem. Stor glæde i familien, nøglebundet indeholdte et par bilnøgler samt fire andre nøgler blandt andet til huset. 6

7 POKAL OG HAVENISSE FEST Sæt kryds i kalenderen!!!!!!! Lørdag den 10. januar 2015 kl afholder BocH Pokal- og havenisse fest. Der uddeles pokaler til: Årets Ildsjæl Ximenas Fighterpokal Årets ansigt udadtil Havenissen Måske er du lige netop en af de heldige. Så tag konen, manden eller kæresten under armen, til en sjov aften, med spisning og fælles hygge. Der vil være en lækker buffet og prisen er 120,- pr. person. Skynd dig at tilmelde dig til Lone ( ), sidste chance er 20. december Med venlig hilsen Festudvalget 7

8 TOILETTERNE: Grundet dårlig kloakering omkring klubhuset, opfordres man til primært at benytte toiletterne ud mod terrassen. Samtidig vil det være en god ide hvis de sidste der forlader klubhuset lige laver et skyl i toilettet Der arbejdes på at få problemet løst. Husk det nu... Husk at terrassen er hundefrit område. Der er masser af afbindingspæle rundt langs pladsområdet samt kroge på gavlen af IT NØRDEN Her finder du generelle informationer omkring DcH, konkurrenceprogrammer mm. Her kan du se og tilmelde dig alle konkurrencer i DcH sammenhæng. Søger du DcH Brenderup på Facbook, finder du frem til den lukkede medlemsgruppe 8

9 At samle op - eller ikke at samle op Tekst: Susan Aino Kjær, Advokat I BocH indgår det som et helt almindeligt led i det, vi lærer som hundeførere, at vi skal samle vores hundes efterladenskaber op. Ikke bare på træningspladsen, men også når vi færdes med vores hund andre steder. Desværre er det ikke alle hundeejere, der er lige så samvittighedsfulde som BocHs medlemmer, og jeg er flere gange blevet spurgt ind til, om det virkelig er lovligt at efterlade sin hunds hundelorte på fortovet. Må man lade lorten ligge? Nej - det er faktisk IKKE lovligt at lade sin hunds hundelorte ligge. Der er ikke nogen lov, der konkret henviser til hundes efterladenskaber, men der findes regler i både vejlovene og færdselsloven, der kan bruges. Ifølge vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer. Færdselsloven indeholder en regel, der siger, at der ikke må henkastes eller efterlades noget på vejen, der kan være til fare eller ulempe for færdslen. Og en hundelort, som man kan glide i, er i lovens forstand noget, som kan være til fare eller ulempe. Hundelort kan straffes med bøde Lader man sin hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan man straffes med bøde. Det siger vejlovens 113 og privatvejslovens 98. Der er dog stor sandsynlighed for, at politiet ikke har ressourcer til at rykke ud og tage sig af hundeefterladenskaber på fortovet. Men hjemmel til bødestraf er der altså. Hundeejere kan få regning fra kommunen Kommunen, og i visse tilfælde politiet, kan ifølge loven fjerne hundens efterladenskaber for hundeejerens regning, hvis han eller hun ikke rydder op efter hunden. Dette fremgår både af vejlovene og af vintervedligeholdelsesloven. Du kan selv få bøde for hundelorte på dit fortov Som boligejer kan du også selv risikere at skulle betale, hvis en anden person lader sin hunds hundelort ligge på dit fortov. Du kan nemlig, ifølge loven om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom, hvis vejbestyrelsen har bestemt det. Hvis du, hvor denne regel gælder, ikke holder fortovet foran din grund tilstrækkeligt rent, kan kommunen fjerne affald på din regning, og du kan straffes med bøde. Hvis du ikke selv vil, må du jo opdrage din hund til det (Redaktionen) 9

10 Sponsorer Brenderup Autoservice Fruehøjvej Brenderup Tlf.: Mail: Døgnvagt 10

11 Advokat Susan Aino Kjær Farsbøllevej 44, Hårslev 5471 Søndersø Tlf Engvej Brenderup Tlf Boligrådgivning Berigtigelse af ejendomshandler Testamenter og ægtepagter Personskadeserstatning Dødsbobehandling Bodelinger SKAL VIRKSOMHEDEN SPARE PENGE? OG VIL I KUNNE YDE EN ENDNU BEDRE KUNDESERVICE? KOMPLET TELEFONSYSTEM TIL WINDOWS UANSET VIRKSOM- HEDENS STØRRELSE. FRA KUN KR. 2995,- 11

12 Medlemskab i DcH og forsikring Tekst: Susan Aino Kjær Vi hører tit, at der bliver snakket om, hvad man egentlig får for den del af sit kontingent, der betales til DcHs landsforening. En af de ting, man får, er en udvidet forsikringsdækning. Det betyder, at man som medlem i DcH ikke behøver at have udgifter til at tegne udvidet hundeansvarsforsikring, hvilket ellers er nødvendigt, hvis man skal træne hund andre steder, f.eks. på private hundeskoler og i flere af specialklubberne under Dansk Kennel Klub. Hvem er medlem? Den udvidede forsikringsdækning gælder dog kun for medlemmer i DcH. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad det vil sige at være medlem, og hvem, der er medlem. Selvom den lovpligtige hundeansvarsforsikring og DcHs udvidede forsikring dækker skader forvoldt af hunden, er det ikke hunden, som er medlem af DcH. I DcH er man personligt medlem, ligesom i så mange andre foreninger. Der er derfor som udgangspunkt kun én person nemlig medlemmet - der kan træne med en bestemt hund i foreningen. Man kan ikke sende en anden i sit sted, på samme måde, som man ikke kan sende en anden til fodbold eller svømning, hvis man selv er forhindret i at deltage i træningen. Såfremt en lokalforenings bestyrelse beslutter, at der skal være mulighed for det i foreningen, er der dog den mulighed i DcH, at der kan registreres både et primært og et sekundært medlem på samme medlemsnummer. Den, som hovedsagligt træner med en bestemt hund, skal være primært medlem. Såfremt en anden, f.eks. kæreste eller ægtefælle, fra samme husstand, enkelte gange skal afløse det primære medlem, skal vedkommende være registreret som sekundært medlem. Registreringen som sekundært medlem er vigtig i forhold til forsikringsdækningen. Hvis en anden fra en anden husstand, f.eks. et barnebarn, lejlighedsvis skal træne med hunden, så skal vedkommende indmeldes som primært medlem, da et sekundært medlem skal tilhøre samme husstand som det primære medlem. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et sekundært medlem kun har ret til at deltage i hundetræningen, når det primære medlem er forhindret i at deltage i enhver form for DcH aktivitet. Såfremt det primære medlem er beskæftiget med en DcH-aktivitet - uanset arten og omfang - kan det sekundære medlem ikke samtidigt gå med hund. Hvis man f.eks. som bestyrelsesmedlem skal deltage i et møde, eller man som træner har flyttet træningen af sit hold på/til et tidspunkt, hvor man ellers træner med sin hund, kan man ikke sende det sekundære medlem afsted til træning med hunden. Muligheden for at registrere et sekundært medlem skal ses som en form for lejlighedsvis afløserordning og der er dermed ikke mulighed for, at man ved at registrere sig som primært og sekundært medlem kan skiftes til at gå til træning med hunden på regelmæssig basis. Hvis 2 personer ønsker at træne med den samme hund på forskellige hold manden vil f.eks. træne lydighed og hustruen rally - eller man ønsker regelmæssigt at skiftes til at træne hunden på det samme hold, så skal begge personer være primære medlemmer og dermed begge indmeldes og betale fuldt kontingent. Hvis det primære medlem skifter, således at f.eks. ægtefællen i løbet af sæsonen overtager træningen permanent, så skal ægtefællen indmeldes som primært medlem. Medlemskab kan ikke overtages. Lovpligtig hundeansvarsforsikring I Danmark er reglerne sådan, at du har ansvar for din hund og hvad den foretager sig. Du har derfor også ansvaret, hvis din hund forvolder skade på andre mennesker eller deres ejendele. Derfor er en hundeansvarsforsikring lovpligtig i Danmark. Dog er der situationer, hvor den lovpligtige forsikring ikke dækker. Det gælder f.eks. arrangementer i hundeklubber, til hundetræning, konkurrencer, udstillinger og lignende. I disse tilfælde anses risikoen for skader for større og det må antages at man bevidst har påtaget sig den ekstra risiko. Derfor dækker den almindelige lovpligtige forsikring ikke i disse tilfælde. Derfor er det som udgangspunkt nødvendigt med en udvidet hundeansvarsforsikring, hvis man vil gå til træning, konkurrence eller udstilling med sin hund. 12

13 DcHs kollektive udvidede ansvarsforsikring DcHs landsforening har tegnet en udvidet ansvarsforsikring kollektivt for alle medlemmer i DcHs lokalforeninger. En forudsætning for at DcHs udvidede ansvarsforsikring dækker er, at der er tegnet lovpligtig forsikring. Derfor har DcHs lokalforeninger ret til at kontrollere, at medlemmerne har deres lovpligtige hundeansvarsforsikring i orden. DcHs udvidede ansvarsforsikring dækker i de tilfælde, hvor den skadelidte ikke kan få erstatning over skadevolderens lovpligtige hundeansvarsforsikring, fordi der er tale om en af de situationer, hvor den lovpligtige forsikring ikke dækker jfr. ovenfor. Forsikringen dækker kun skader som DcHs medlemmers hunde forvolder på medlemmer af DcH, herunder skader på medlemmers ting og hunde. Derfor er det vigtigt, at medlemskabet er registreret korrekt, og altså, at den, der møder frem på træningspladsen med hunden, er medlem af DcH. Har man sendt barnebarnet afsted til træning med hunden, og der sker en skade, er skaden ikke omfattet af DcHs udvidede ansvarsforsikring, og da den heller ikke er omfattet af den lovpligtige ansvarsforsikring jfr. ovenfor, risikerer man selv at skulle betale erstatning for skaden. Rabat til DcH medlemmer på udvidet ansvarsforsikring DcHs udvidede ansvarsforsikring er tegnet gennem Concordia. Træner et DcH-medlem også i en specialklub under Dansk Kennel Klub, og man her kræver, at medlemmet tegner en udvidet hundeansvarsforsikring, ydes der en rabat på 30 % på den udvidede hundeansvarsforsikring i Concordia. Andre forsikringer i DcH DcHs landsforening har også tegnet en række andre forsikringer, som dækker medlemmer i DcH. Landsforeningen har tegnet en arbejdsskadeforsikring for de medlemmer, der har et tjenesteforhold i lokalforeninger, kredse eller landsforeningen. Forsikringen dækker for personskade, som disse medlemmer pådrager sig ved udøvelsen af det arbejde, de udfører. F.eks. er DcHs konsulenter og dem der er med i DcHs eftersøgningskorps dækket, hvis de pådrager sig en personskade. Landsforeningen har også tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle bestyrelsesmedlemmer i Hovedbestyrelsen, lokalforeninger, kredsbestyrelser og medlemmer af underudvalg under disse bestyrelser. Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under arbejde for foreningen, og ved møder, hvortil der foreligger en indkaldelse, dækker forsikringen tillige ved ulykkestilfælde, der måtte indtræffe på den direkte vej til og fra mødet. Landsforeningen har endelig tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring. Den dækker for det ansvar, der eventuelt kan gøres gældende overfor Landsforeningen, herunder Konsulenttjenesten og Eftersøgningstjenesten, kredse og lokalforeninger under DcH i forbindelse med udøvelse af vores aktiviteter. Forsikringen dækker ansvar for alle de frivillige medhjælpere, når de arbejder i foreningens tjeneste, herunder f.eks. når de hjælper til med almindelig vedligeholdelse af klubhuse og tilhørende arealer (maling, rengøring plæneklipning m. v.). Hvad får man ellers for sit kontingent? Udover de forsikringsmæssige fordele, man opnår for den del af kontingentet, der betales videre til landsforeningen og kredsen (i 2014 og 2015 er det kr. 375) nyder man som medlem af DcH først og fremmest godt af at blive trænet af trænere, der har gennemgået en uddannelse, som bliver forestået af DcHs kredsinstruktører. Træneruddannelsen, som strækker sig over 1 år, indeholder bl.a. instruktionsteknik, kommunikation, indlæringsprincipper, hundens udvikling og adfærd samt raceegenskaber. Derudover kan man som medlem gratis gøre brug af DcHs Hundeadfærdskonsulenter og DcHs Eftersøgningskorps. Det eneste, man skal betale, er kørselsgodtgørelse efter Statens takster. Landsforeningskontingentet er også med til at finansiere uddannelse af de mange dommere, som stiller sig til rådighed for at bedømme de hundeførere, som dyrker hundearbejdet som sport og deltager i konkurrencer af forskellig slags. Alt i alt er der altså en hel del, man får, for den del af sit kontingentet, der betales videre til landsforeningen. 13

14 Frivillig på Fyns Internat Tekst: Annalouise Kjær Som mange af jer måske allerede ved, så arbejder jeg som frivillig på Fyns internat. Selvom det måske ikke ser ud til, at man laver særlig meget, når man sidder i to timer og nusser med katte, så kan jeg fortælle jer, at det er et meget stressende miljø nogle gange. Da jeg startede, der var der ikke meget personale, og vi ville gerne give alle dyrene så meget opmærksomhed som muligt. Der var hunde, som skulle luftes katte der skulle nusses kaniner der skulle tæmmes og så var der selvfølgelig også al rengøringen. Det vil sige, at da man som regel kun var mellem to til fire medarbejdere til stede, så havde vi meget travlt, hvis vi ville nå hele vejen rundt, og gerne kunne nusse med ét dyr mere end én gang om dagen. For at gøre det mere overskueligt hvilke dyr havde fået mere opmærksomhed end andre, var (og er) det meget vigtigt, at vi skrev i deres journal, hvornår vi havde kigget til dem, og hvor længe vi havde været hos dem. Ikke alle frivillige på internatet er egnet til at gå med hundene. Man skal gerne have en vis erfaring med forskellige hunde, og man skal være fysisk stærk nok til at gå med en, der enten trækker eller er bange for trafikken. Gennem det halve år at jeg har arbejdet der, er jeg stødt på en masse forskellige hunde med hver deres forskellige baggrund. Nogle hunde har selvfølgelig givet større indtryk hos mig end andre. For ikke så længe siden, gik jeg meget med Fie. Hun var en helt fantastisk hund, og hun var meget, meget glad. Hun var en blandingshund og så derfor en lille smule sjov ud. Hun var på højde med en Grand Danois, og hun havde så sandelig også styrken som en, men hendes hovede lignede mere noget, der hørte til på en labrador krop. Hun trak rigtig meget i starten, og det var svært for alle at holde hende, når man gik tur. Hun blev heldigvis bedre og bedre til at gå i snor ved vejen, men stoppede aldrig rigtigt med at gå så hurtigt. Hun var meget svær at omplacere på grund af hendes størrelse, på trods af alt den glæde hun også bar på. Heldigvis er hun kommet ud til en familie, som sagtens kunne få hende til at passe ind i deres hverdag. En anden hund, som jeg var rigtig glad for, var Rottweileren Simba. Han var meget stor og robust selv af en Rottweiler at være, og han var heller ikke så god til at gå i snor til at starte med. I begyndelsen var det mest mig og en af de mandlige ansatte som gik med ham. Det som mange ikke så, var at han var helt ufattelig legesyg, og ville egentlig aller helst bare gå med noget i munden, når vi gik tur. Jeg vænnede mig til altid at have et stykke tov med ud at gå, når jeg gik med Simba. Efter noget tid slappede han mere af, når der skulle gåes tur. Man havde mange forskellige familier til at kigge på Simba, men desværre syntes de alle, at han var lige stor nok, og mange forstod slet ikke hvilken perfekt familiehund en Rottweiler kan blive. En dag ringede endnu en familie, for at få lov at komme og se på ham. De havde set ham på Dyrenes Beskyttelse s hjemmeside og var blevet helt forelskede i ham. Da de ringede, var de allerede på vej helt fra Sjælland af, så der måtte internatets ansatte skynde sig, for at finde alle de nødvendige oplysninger frem. Da internatets hunde ikke bare bliver solgt som bland selv slik, skulle familiens erfaring og evner også først vurderes. Hvis de aldrig havde haft en stor hund før, og ikke vidste hvilket ansvar der fulgte med at have sådan en stor hund, så ville de ikke kunne få lov købe ham. Heldigvis viste det sig, at de havde haft Rottweiler før og de vidste præcis, hvad de gik ind til og dermed fik Simba et nyt hjem! Han har det nu også rigtig godt, hvor han er kommet hen, og det er vi alle glade for at se. Som jeg startede med at sige, så oplever jeg rigtig mange forskellige hunde, som opfører sig på mange forskellige måder. Nogle hunde knytter sig kun til nogle få mennesker, og kan derfor ikke gå med hvem som helst heller ikke på et internat, - hvor i mod andre hunde bare er glade, så længe nogen gider at snakke med dem. Nogle af hundene kommer fra en rigtig slem baggrund, som sagtens kan have præget dem resten af deres liv, hvor vi på internatet så gør vores bedste for at finde en familie, som kan klare de udfordringer der kan komme med sådan en hund. Man bliver selvfølgelig altid lidt rørt, når man hører fra familierne, at hunden er faldet godt til i det nye hjem. Det er alt arbejdet værd, og det er det, som giver mig lyst til at blive ved med at gøre mit, for at dyrene kan få det godt igen. Det er derfor jeg er frivillig på Fyns Internat. 14

15 Nyt fra trænerlederen Tekst: Birthe Kristensen Træningssæsonen er igen ved at være slut for i år. Derfor er det nu tid til at se nærmere på holdene. Lidt flere hundeførere end normalt, vil blive rokeret imellem holdene. Det er blandt andet på grund af, at Tinna af helbredsmæssige årsager har været nød til at trække sig som træner, Pernille er rejst til Spanien og agility holder pause for vinteren, da vi i år ikke har fundet en hal til træning. Det har været et større puslespil at få træningsplanen til at gå op og jeg har prøvet at tage hensyn til den enkelte hundeførers niveau og ønsker til træningstidspunkt. Skulle der alligevel side nogen som er i tvivl om hvor når de skal træne efter nytår, eller har andre ønsker, så gi mig et kald på Jeg håber at I vil tage godt imod de næsten 20 nye hundeførere, som venter på en plads til træning i det nye år. TAK for et godt hunde år Dogdancing søger flere deltagere Tekst: Annalouise Kjær Dogdancing holdet søger flere hunde med hundeførere! Det er begyndt at tynde lidt ud på dogdancing holdet, da det er ved at være koldt og mørkt. Derfor er holdet blevet rykket til hver anden søndag fra klokken Hvis du overvejer om dette kunne være noget for dig eller din hund, så læs endelig videre! På dogdancing holdet laver vi en masse forskellige øvelser, hvor de fleste kan øves både inde og ude. Holdet er egnet til alle racer og aldre, da vores træning vil afhænge af, hvad hundene på holdet kan tåle og har lyst til. Man behøver ikke være interesseret i at lave programmer til musik for at være med på holdet. Du skal derimod bare være frisk på at lave noget anderledes, end hvad fører og hund måske er vant til. Dogdancing tilbyder en masse forskellige øvelser, som kan bruges til at udvide allerede indlærte øvelser. Dette kan trænes som en slags motiverende træning ved siden af lydighedstræningen, eller som et udfordrende alternativ, til hvad man går og laver med hunden derhjemme. Denne slags træning skaber et stærkt bånd mellem hund og fører, da det kræver at man arbejder sammen på en helt anden måde, end man gør i andre DCHtræningsprogrammer. 15

16 Rally holdet ser tilbage på 2014 Tekst: Sven Aage En god sæson for rallyholdet nærmer sig snart afslutningen. Den startede i foråret med tilmeldelse til DGI holdturnering hvor jeg spurgte holdet om det havde nogen interesse. Der var tilslutning fra alle. Selv nybegynderne sagde ja, da de fik at vide at det var et godt sted og begynde hvor man blev ikke bedømt hårdt og samtidig kunne snuse lidt til hvordan det foregik. Vi startede i Munkebo hos Hundestjernen hvor vores begyndere fik lov (kun denne gang) at have nogle få godbidder med. Det blev en kanon start og vi løb afsted med 2 førstepladser og 1 andenplads. Jeg vil ikke komme nærmere ind på hvordan det udregnes, men vi fik max 69 point til holdtuneringen en god start, så nu skulle der trænes så vi kunne holde vores første plads. Derefter en delt 1 plads /en 3 plads / en 5 plads / en 1 plads,på det tidspunkt var vi sammenlagt på en 2 plads 10 point efter nr.1. Så der skulle kæmpes den sidste dag på hjemmebane og til vores store overraskelse blev vi nr.2 og da vores værste konkurrent kun blev nr. 6 vandt vi holdturneringen for DGI FYN. Der kørte også en individuel turnering sideløbende med holdturneringen efter samme pointsystem, der blev Lene Bull nr.1 Britt Hust nr. 4 Anja Johansen nr.11 Mette Drejer nr.15 ud af 18 hunde I begynder, og Sven Aage bank nr. 1 (da den oprindelig nr. 1 ikke stillede op denne dag ) Hanne Stauring nr.5 Sussanne Stolling nr. 19 i Øvede ud af 20 hunde, Lena Blichfeld nr.3 Anita Faurholt nr.8 i Ekspert ud 9 hunde. Vi har også haft en deltage med til DM Lena Blichfelt som blev nr.23 godt gået da det er danmarks bedste hunde igennem et helt år. Vi har også haft hundefører som stillede op til DCH Fyns mesterskab hos Vestfyn Der gik det også rigtig godt, Lena Blichfeldt blev Fyns mester Stort tillykke med det, Lene Bull blev nr.1 i begynder og Hanne Stauring blev nr. 3 i Øvede. Jeg som træner for disse dejlige piger, vil sige et stort tillykke til jer alle og det er en fornøjelse og glæde at være sammen med jer når der skal trænes og når der skal snakkes og drikkes kaffe spises hjemmebagt kage. Jeg håber at vi næste år kan forsvare vores pladser i det nye år 2015 så det ikke var en enlig svale. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Vi mangler sporarealer!!! BocH er altid på jagt efter skov, mark og andre større åbne områder. De skal bruges til blandt andet sportræning og eftersøgning. Brug af områderne vil blive administreret således, at det så vidt muligt ikke er de samme områder der benyttes hver gang. Med hensyn til årstider og adgang til området, kan vi selvfølgelig tilpasse os lodsejerens ønsker om hvornår vi må være der. Hvis du kender til områder i nærheden, eller lidt væk fra pladsen, hvor du tror vi kan få lov at træne, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt Kirsten Hyldig Andersent ( ) eller Pernille Gregersen ( ) Kom med i arbejdsgruppen der arbejder for en træningshal til BocH BocH har i mange år drømt om at få lov til at bygge en hal til indendørs træning. En hal der kan benyttes af alle hold. Det er ikke noget man bare lige får lov til. Der skal søges mange tilladelser samt laves en del planlægning. Da der måske er en lille chance for at komme et skridt nærmere den drøm, har bestyrelsen derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe der skal arbejde henimod at realisere drømmen. Det er altså IKKE en arbejdsgruppe der skal bygge hallen :-), men en gruppe der skal undersøge hvilke muligheder der er for at få lov til at gennemføre selve byggeriet. Lasse har startet gruppen op, Susan har lovet at hjælpe den i gang med de praktiske ting og herefter vil vi gerne have hjælp fra medlemmer der har lyst til at deltage i gruppen Er det noget for dig, eller vil du gerne høre lidt mere om det, så kan du kontakte Lasse. Vi håber at høre fra dig 22

23 Trænere, aspiranter og andre tillidshverv Navn Foto Tilknyttet følgende hold Andre tillidshverv Annalouise Kjær Tlf Benny Hansen Tlf Benny Ziegler Tlf Birthe Kristensen Tlf Tinna Carlson Tlf Charlotte Rasmussen Tlf Kim Petersen Tlf Pernille Gregersen Tlf Pernille Wulf Tlf Agility Dogdancing DcH Lydighedsprogram Sportræning Hvalpe Unghunde Agility Rally lydighed Unghunde Hvalpe Unghunde DcH Eftersøgningstjeneste DcH Eftersøgningstjeneste Hundeadfærdskonsulent Dommer Rally Dommer Lydighed Rasmus Littau Jensen Tlf Sonja Immerkær Tlf Steffen Puggaard Tlf Susan Aino Kjær Tlf.: Sven Aage Bank Tlf DcH Lydighedsprogram Familiehundehold DcH Lydighedsprogram Lydighedsprogrammet Rally lydighed Hundeadfærdskonsulent HUSK AT MELDE AFBUD, hvis du ikke kan komme til træning. Ring eller SMS til din træner gerne 2 timer inden træningsstart. 23

24 Bestyrelsen Formand Susan Aino Kjær Tlf Næstformand Benny Ziegler Tlf Kasserer Kirsten Hyldig Andersen Tlf Sekretær Pernille Mygind Gregersen Tlf Trænernes repræsentant Kim Petersen Tlf Bestyrelsesmedlem Sven Aage Bank Tlf Bestyrelsesmedlem Lasse Elving Stoklund Tlf Suppleant Lone Ingkirk Tlf Suppleant Conny Schnuchel Revisor Margit Rasmussen Revisor Benny Hansen Tlf Revisorsuppleant Jørgen Jørgensen Lokal Aktivitetskalender Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved klubbens forskellige aktiviteter. Søndag d Juletravetur Onsdag d Nytårstræning Lørdag d Pokalfest Onsdag d Generalforsamling BocH Webmaster Sonja Immerkær Tlf Mobil:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere