Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.dch-brenderup.dk"

Transkript

1 Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den 31. december kl. 10:00 Læs mere side Formålet er både at du kan få trænet lidt med din hund, samt måske være så heldig at den bliver lidt ekstra træt til om aftenen I år vil det være Lene Hansen og Rasmus Littau der står for træningen. Vi håber at se så mange som muligt til et godt nytår på pladsen. INDEHOLDER BLANDT ANDET: Generalforsamling 2015 Nyt blad i klubhuset Pokalfest Bella på eftersøgning Medlemskab og forsikring i DcH Frivillig på Fyns Internat Hundeførerweekend på Himmerlandsgården

2 Indkaldelse til generalforsamling Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Brenderup og Omegns Civile Hundeførerforening (BocH) til afholdelse onsdag den 21. januar 2015 kl i klubhuset. Vi starter med fællesspisning kl Husk tilmelding til køkkenet senest den 14. januar Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning ved foreningens formand. 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer. 4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indskud. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand for 2 år. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Benny og Sven Aage er på valg). 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Valg af 1 revisorsuppleant. 11. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen. Ordlyden af eventuelle indkomne forslag vil blive bekendtgjort for medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen ved opslag i klubhuset samt på klubbens hjemmeside. Med venlig hilsen Bestyrelsen 2

3 Velkommen til BASSEN, BocH s officielle klubblad. BASSEN udkommer fire gange om året i februar, maj, august og november. Formålet med BASSEN er at informere foreningens medlemmer om aktiviteter, arrangementer, klubliv, bestyrelse og teamarbejde samt at bringe emner af almen interesse for hundeejere. Redaktionen vil altid meget gerne modtage input, en god historie, en vits, et billede eller andet som du gerne vil dele med klubbens øvrige medlemmer. I BASSEN finder du også annoncer. Indtægten går til finansiering af Bassen. Hvis du kender nogen der vil støtte vores forening med en annonce i bladet, kan du tage kontakt til redaktionen. Du kan finde flere oplysninger om aktiviteter i klubben på hjemmesiden -brenderup.dk samt på opslagstavler i klubhuset. Hvis du ønsker et indlæg i bladet skal det sendes til redaktionen på mailadresse: Med venlig hilsen Benny Ziegler Indhold: Indkaldelse til Generalforsamling 2 Formanden har ordet 4 Ændringsforslag til vedtægter 5 Nye medlemmer 6 Pokalfest 7 Opslagstavle 8 At samle op - Eller ikke at samle op 9 Sponsorer 10 Medlemskab og forsikring i DcH 12 Frivillig på Fyns Internat 14 Nyt fra trænerlederen 15 Dogdancing søger deltagere 15 Deadlines 2015: Nr februar kl.12 Nr maj kl.12 Nr august kl.12 Nr november kl.12 Rallyholdet ser tilbage på Hundeførerweekend Himmerlandsgården 18 Juletravetur 21 Arbejdsgruppe for træningshal BocH 22 Instruktører, aspiranter og andre til- 23 Tryk: JED IT-Service Indlæg der offentliggøres i bladet skal være forsynet med navn. Offentliggjorte indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for BocH s eller DcH s officielle holdninger og meninger. Eftertryk er ikke tilladt uden tilladelse. Bestyrelsen, Aktivitetskalender Bagsiden 3

4 Formanden har ordet Af Susan Aino Kjær Som bekendt afgik DcHs tidligere forretningsfører Hans Tonsborg ved døden i juni. DcH har på et ekstraordinært landsmøde den 25. oktober 2014 godkendt en ny forretningsfører, nemlig Jan E. Nielsen, som er 47 år, og gennem sit arbejde i Coop i 30 år, har stor erfaring med ledelse, servicering og undervisning. Heller ikke foreningsarbejdet er fremmed for Jan, idet han på flere fronter er aktiv i det lokale foreningsliv i Bredsten ved Vejle, hvor han bor, og så er han medlem i Rotary. Jan har senest været selvstændig med sit eget firma, Jysk Video Teknik, et firma, som han vil videreføre i sin fritid. DcHs årlige DM blev i år afholdt af DcH Dronninglund, og fra BocH havde vi en enkelt konkurrencedeltager, nemlig Lena Blichfeldt, som deltog i Rally. Udover Lena deltog Lasse Stoklund med vores fane ved ind- og udmarch, og Jakob Rasmussen deltog igen i år som fotograf for DcH-Bladet. Lena Blichfeldt tog også titlen som Fynsmester i Rally i år stort tillykke med det. Lena blev traditionen tro hædret med blomster og en af Birthes lækre lagkager på en efterfølgende træningsaften. Generelt kan vi være ganske godt tilfredse med vores konkurrenceresultater i år. Vores Rally-hundeførere brillerede med at vinde DGIs holdturnering og der var BocH-medlemmer som individuelle vindere af flere klasser i tuneringen. Også indenfor DcHs lydighedprogram har klubbens medlemmer opnået flotte resultater, og flere har fået oprykninger fra en klasse til en anden. En bestået IPO1-prøve er det også blevet til. Det er dejligt at se, at der er flere og flere der får blod på tanden i forhold til at vise hvad de kan med deres hunde. En anden af vores traditioner er nytårstræningen. Træningen er for alle, uanset hold, og giver god mulighed for at få aktiveret hundene på en god og fornuftig måde, inden aftenens fyrværkeri. Vi mødes på træningspladsen den 31. december kl Med årsskiftet er det også tid til BocHs ordinære generalforsamling se indkaldelsen andetsteds i bladet. Vi starter, som vi plejer, med fællesspisning husk tilmelding i køkkenet. Lørdag den 10. januar 2015 på BocHs 11 års fødselsdag holder vi årsfest i klubhuset, hvor klubbens vandrepokaler vil blive uddelt. Vi skal have uddelt følgende pokaler: Årets Ansigt Udadtil: pokalen gives til et medlem, der på særlig måde har været med til at repræsentere klubben udenfor klubbens eget regi, enten ved deltagelse i konkurrencer eller andre arrangementer, eller ved på anden vis at have givet klubben positiv omtale og opmærksomhed. Årets Ildsjæl: pokalen gives til et medlem, der på særlig måde har været med til at trække læsset og ydet en ekstraordinær indsats for arbejdet i klubben, enten som træner, bestyrelses- eller udvalgsmedlem, hjælper eller til et medlem, der på anden vis har medvirket til at fremme klubånden. Årets Stjerneskud: pokalen gives til det ungdomsmedlem, som i årets løb har udviklet sig mest og opnået den største fremgang i den daglige træning og i omgangen med sin hund. Ximenas Fighterpokal gives til den hundefører, som igennem sin særlige indsats i træningen har gjort sig fortjent til titlen. Årets C-hund: pokalen går til den bedste C-hund ved årets vinterkonkurrence i BocH. Og naturligvis skal der også findes et nyt hjem til Havenissen for det kommende år. Året lakker så småt mod enden, og snart er det tid til vores traditionsrige Juletravetur rundt om Langesø. Turen kommer i år til at foregå søndag den 14. december der vil komme opslag op på opslagstavlen og på hjemmesiden. Det plejer at være en rigtig hyggelig dag, med mulighed for et lille afbræk fra juletravlheden, og hvor vi slutter af med glögg og æbleskiver efter turen rundt om søen. Husk at hele familien er velkommen til at deltage. Sidste års havenisse (modtager) Steffen. 4

5 Vedrørende Generalforsamling Ændring af vedtægternes 3 og 4: Tilføjelse af det med grønt markerede som følge af beslutning på landsmødet 2014 om at tillade træningsmæssig tilknytning til flere lokalforeninger: 3. Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling. Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. For medlemmer, der tillige er medlem i en anden lokalforening, betales der kun for ét medlemskab til landsforeningen. Betalingen påhviler den lokalforening, som medlemmet er indmeldt i først. Hvis medlemskabet i denne lokalforening ophører, bortfalder medlemskabet i de øvrige lokalforeninger også. Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr. Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår betragtes som udmeldelse af lokalforeningen. Lokalforeningen tilmelder hver den 1. i måneden nye medlemmer til landsforeningen. 4. Kontingentet for foreningens medlemmer består af 2 dele: grundkontingent og træningsgebyr. Grundkontingentet udgør det til enhver tid gældende kontingent, som foreningen skal betale til henholdsvis landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og kreds 5 for det pågældende år. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet, og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Kontingent til landsforeningen og kreds medregnes kun til grundkontingent i den lokalforening, hvor medlemmet er hovedmedlem. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Træningsgebyr fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for pågældende regnskabsår er betalt. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler. Personer, som ikke udøver aktivt hundearbejde i foreningen, men som ønsker at støtte foreningen økonomisk eller som frivillig hjælper, kan optages som støttemedlemmer. Kontingentet for støttemedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. 5

6 Velkommen til nye medlemmer i BocH Anders Egelund Dan Schack Hanna Ahm Pedersen Helle Nielsen Jill Rasmussen Marianne Præsteskov Marianne Toftegaard Mia Rasmussen Pia Rasmussen Rikke Mortensen Sabine Nielsen Sofie Andersen Svend Sabro Vibeke Sørensen Bella på eftersøgningsopgave Tekst: Benny Hansen Bella på eftersøgnings opgave. I en have på 6000 M2 i Båring var der tabt et bundt nøgler for ca. 3 til 4 uger siden, mens manden slog græs med hans havetraktor. Familien havde ledt efter dem mange gange, og der havde også været en Schweisshund og lede. Benny Z var blevet kontaktet og vi havde aftalt at lave fælles søg, men da Dixie var blevet lidt halt, så det blev Bella der alene var på opgaven. Efter vi havde hilst på, og fået forevist arealet hvor det var mest sandsynligt at nøglerne var tabt, starter vi eftersøgningen, og der går ca. 15 minutter så er nøglerne der efterhånden var blevet noget rustne fundet, og Bella går ind i bryggerset og afleverer dem. Stor glæde i familien, nøglebundet indeholdte et par bilnøgler samt fire andre nøgler blandt andet til huset. 6

7 POKAL OG HAVENISSE FEST Sæt kryds i kalenderen!!!!!!! Lørdag den 10. januar 2015 kl afholder BocH Pokal- og havenisse fest. Der uddeles pokaler til: Årets Ildsjæl Ximenas Fighterpokal Årets ansigt udadtil Havenissen Måske er du lige netop en af de heldige. Så tag konen, manden eller kæresten under armen, til en sjov aften, med spisning og fælles hygge. Der vil være en lækker buffet og prisen er 120,- pr. person. Skynd dig at tilmelde dig til Lone ( ), sidste chance er 20. december Med venlig hilsen Festudvalget 7

8 TOILETTERNE: Grundet dårlig kloakering omkring klubhuset, opfordres man til primært at benytte toiletterne ud mod terrassen. Samtidig vil det være en god ide hvis de sidste der forlader klubhuset lige laver et skyl i toilettet Der arbejdes på at få problemet løst. Husk det nu... Husk at terrassen er hundefrit område. Der er masser af afbindingspæle rundt langs pladsområdet samt kroge på gavlen af IT NØRDEN Her finder du generelle informationer omkring DcH, konkurrenceprogrammer mm. Her kan du se og tilmelde dig alle konkurrencer i DcH sammenhæng. Søger du DcH Brenderup på Facbook, finder du frem til den lukkede medlemsgruppe 8

9 At samle op - eller ikke at samle op Tekst: Susan Aino Kjær, Advokat I BocH indgår det som et helt almindeligt led i det, vi lærer som hundeførere, at vi skal samle vores hundes efterladenskaber op. Ikke bare på træningspladsen, men også når vi færdes med vores hund andre steder. Desværre er det ikke alle hundeejere, der er lige så samvittighedsfulde som BocHs medlemmer, og jeg er flere gange blevet spurgt ind til, om det virkelig er lovligt at efterlade sin hunds hundelorte på fortovet. Må man lade lorten ligge? Nej - det er faktisk IKKE lovligt at lade sin hunds hundelorte ligge. Der er ikke nogen lov, der konkret henviser til hundes efterladenskaber, men der findes regler i både vejlovene og færdselsloven, der kan bruges. Ifølge vejloven er det forbudt at efterlade affald på vejarealer, herunder fortove, og det gælder altså også hundelort. Reglen gælder både offentlige veje og private fællesveje i byer. Færdselsloven indeholder en regel, der siger, at der ikke må henkastes eller efterlades noget på vejen, der kan være til fare eller ulempe for færdslen. Og en hundelort, som man kan glide i, er i lovens forstand noget, som kan være til fare eller ulempe. Hundelort kan straffes med bøde Lader man sin hunds efterladenskaber ligge på fortovet, kan man straffes med bøde. Det siger vejlovens 113 og privatvejslovens 98. Der er dog stor sandsynlighed for, at politiet ikke har ressourcer til at rykke ud og tage sig af hundeefterladenskaber på fortovet. Men hjemmel til bødestraf er der altså. Hundeejere kan få regning fra kommunen Kommunen, og i visse tilfælde politiet, kan ifølge loven fjerne hundens efterladenskaber for hundeejerens regning, hvis han eller hun ikke rydder op efter hunden. Dette fremgår både af vejlovene og af vintervedligeholdelsesloven. Du kan selv få bøde for hundelorte på dit fortov Som boligejer kan du også selv risikere at skulle betale, hvis en anden person lader sin hunds hundelort ligge på dit fortov. Du kan nemlig, ifølge loven om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom, hvis vejbestyrelsen har bestemt det. Hvis du, hvor denne regel gælder, ikke holder fortovet foran din grund tilstrækkeligt rent, kan kommunen fjerne affald på din regning, og du kan straffes med bøde. Hvis du ikke selv vil, må du jo opdrage din hund til det (Redaktionen) 9

10 Sponsorer Brenderup Autoservice Fruehøjvej Brenderup Tlf.: Mail: Døgnvagt 10

11 Advokat Susan Aino Kjær Farsbøllevej 44, Hårslev 5471 Søndersø Tlf Engvej Brenderup Tlf Boligrådgivning Berigtigelse af ejendomshandler Testamenter og ægtepagter Personskadeserstatning Dødsbobehandling Bodelinger SKAL VIRKSOMHEDEN SPARE PENGE? OG VIL I KUNNE YDE EN ENDNU BEDRE KUNDESERVICE? KOMPLET TELEFONSYSTEM TIL WINDOWS UANSET VIRKSOM- HEDENS STØRRELSE. FRA KUN KR. 2995,- 11

12 Medlemskab i DcH og forsikring Tekst: Susan Aino Kjær Vi hører tit, at der bliver snakket om, hvad man egentlig får for den del af sit kontingent, der betales til DcHs landsforening. En af de ting, man får, er en udvidet forsikringsdækning. Det betyder, at man som medlem i DcH ikke behøver at have udgifter til at tegne udvidet hundeansvarsforsikring, hvilket ellers er nødvendigt, hvis man skal træne hund andre steder, f.eks. på private hundeskoler og i flere af specialklubberne under Dansk Kennel Klub. Hvem er medlem? Den udvidede forsikringsdækning gælder dog kun for medlemmer i DcH. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad det vil sige at være medlem, og hvem, der er medlem. Selvom den lovpligtige hundeansvarsforsikring og DcHs udvidede forsikring dækker skader forvoldt af hunden, er det ikke hunden, som er medlem af DcH. I DcH er man personligt medlem, ligesom i så mange andre foreninger. Der er derfor som udgangspunkt kun én person nemlig medlemmet - der kan træne med en bestemt hund i foreningen. Man kan ikke sende en anden i sit sted, på samme måde, som man ikke kan sende en anden til fodbold eller svømning, hvis man selv er forhindret i at deltage i træningen. Såfremt en lokalforenings bestyrelse beslutter, at der skal være mulighed for det i foreningen, er der dog den mulighed i DcH, at der kan registreres både et primært og et sekundært medlem på samme medlemsnummer. Den, som hovedsagligt træner med en bestemt hund, skal være primært medlem. Såfremt en anden, f.eks. kæreste eller ægtefælle, fra samme husstand, enkelte gange skal afløse det primære medlem, skal vedkommende være registreret som sekundært medlem. Registreringen som sekundært medlem er vigtig i forhold til forsikringsdækningen. Hvis en anden fra en anden husstand, f.eks. et barnebarn, lejlighedsvis skal træne med hunden, så skal vedkommende indmeldes som primært medlem, da et sekundært medlem skal tilhøre samme husstand som det primære medlem. Det er vigtigt at være opmærksom på, at et sekundært medlem kun har ret til at deltage i hundetræningen, når det primære medlem er forhindret i at deltage i enhver form for DcH aktivitet. Såfremt det primære medlem er beskæftiget med en DcH-aktivitet - uanset arten og omfang - kan det sekundære medlem ikke samtidigt gå med hund. Hvis man f.eks. som bestyrelsesmedlem skal deltage i et møde, eller man som træner har flyttet træningen af sit hold på/til et tidspunkt, hvor man ellers træner med sin hund, kan man ikke sende det sekundære medlem afsted til træning med hunden. Muligheden for at registrere et sekundært medlem skal ses som en form for lejlighedsvis afløserordning og der er dermed ikke mulighed for, at man ved at registrere sig som primært og sekundært medlem kan skiftes til at gå til træning med hunden på regelmæssig basis. Hvis 2 personer ønsker at træne med den samme hund på forskellige hold manden vil f.eks. træne lydighed og hustruen rally - eller man ønsker regelmæssigt at skiftes til at træne hunden på det samme hold, så skal begge personer være primære medlemmer og dermed begge indmeldes og betale fuldt kontingent. Hvis det primære medlem skifter, således at f.eks. ægtefællen i løbet af sæsonen overtager træningen permanent, så skal ægtefællen indmeldes som primært medlem. Medlemskab kan ikke overtages. Lovpligtig hundeansvarsforsikring I Danmark er reglerne sådan, at du har ansvar for din hund og hvad den foretager sig. Du har derfor også ansvaret, hvis din hund forvolder skade på andre mennesker eller deres ejendele. Derfor er en hundeansvarsforsikring lovpligtig i Danmark. Dog er der situationer, hvor den lovpligtige forsikring ikke dækker. Det gælder f.eks. arrangementer i hundeklubber, til hundetræning, konkurrencer, udstillinger og lignende. I disse tilfælde anses risikoen for skader for større og det må antages at man bevidst har påtaget sig den ekstra risiko. Derfor dækker den almindelige lovpligtige forsikring ikke i disse tilfælde. Derfor er det som udgangspunkt nødvendigt med en udvidet hundeansvarsforsikring, hvis man vil gå til træning, konkurrence eller udstilling med sin hund. 12

13 DcHs kollektive udvidede ansvarsforsikring DcHs landsforening har tegnet en udvidet ansvarsforsikring kollektivt for alle medlemmer i DcHs lokalforeninger. En forudsætning for at DcHs udvidede ansvarsforsikring dækker er, at der er tegnet lovpligtig forsikring. Derfor har DcHs lokalforeninger ret til at kontrollere, at medlemmerne har deres lovpligtige hundeansvarsforsikring i orden. DcHs udvidede ansvarsforsikring dækker i de tilfælde, hvor den skadelidte ikke kan få erstatning over skadevolderens lovpligtige hundeansvarsforsikring, fordi der er tale om en af de situationer, hvor den lovpligtige forsikring ikke dækker jfr. ovenfor. Forsikringen dækker kun skader som DcHs medlemmers hunde forvolder på medlemmer af DcH, herunder skader på medlemmers ting og hunde. Derfor er det vigtigt, at medlemskabet er registreret korrekt, og altså, at den, der møder frem på træningspladsen med hunden, er medlem af DcH. Har man sendt barnebarnet afsted til træning med hunden, og der sker en skade, er skaden ikke omfattet af DcHs udvidede ansvarsforsikring, og da den heller ikke er omfattet af den lovpligtige ansvarsforsikring jfr. ovenfor, risikerer man selv at skulle betale erstatning for skaden. Rabat til DcH medlemmer på udvidet ansvarsforsikring DcHs udvidede ansvarsforsikring er tegnet gennem Concordia. Træner et DcH-medlem også i en specialklub under Dansk Kennel Klub, og man her kræver, at medlemmet tegner en udvidet hundeansvarsforsikring, ydes der en rabat på 30 % på den udvidede hundeansvarsforsikring i Concordia. Andre forsikringer i DcH DcHs landsforening har også tegnet en række andre forsikringer, som dækker medlemmer i DcH. Landsforeningen har tegnet en arbejdsskadeforsikring for de medlemmer, der har et tjenesteforhold i lokalforeninger, kredse eller landsforeningen. Forsikringen dækker for personskade, som disse medlemmer pådrager sig ved udøvelsen af det arbejde, de udfører. F.eks. er DcHs konsulenter og dem der er med i DcHs eftersøgningskorps dækket, hvis de pådrager sig en personskade. Landsforeningen har også tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle bestyrelsesmedlemmer i Hovedbestyrelsen, lokalforeninger, kredsbestyrelser og medlemmer af underudvalg under disse bestyrelser. Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under arbejde for foreningen, og ved møder, hvortil der foreligger en indkaldelse, dækker forsikringen tillige ved ulykkestilfælde, der måtte indtræffe på den direkte vej til og fra mødet. Landsforeningen har endelig tegnet en kollektiv erhvervsansvarsforsikring. Den dækker for det ansvar, der eventuelt kan gøres gældende overfor Landsforeningen, herunder Konsulenttjenesten og Eftersøgningstjenesten, kredse og lokalforeninger under DcH i forbindelse med udøvelse af vores aktiviteter. Forsikringen dækker ansvar for alle de frivillige medhjælpere, når de arbejder i foreningens tjeneste, herunder f.eks. når de hjælper til med almindelig vedligeholdelse af klubhuse og tilhørende arealer (maling, rengøring plæneklipning m. v.). Hvad får man ellers for sit kontingent? Udover de forsikringsmæssige fordele, man opnår for den del af kontingentet, der betales videre til landsforeningen og kredsen (i 2014 og 2015 er det kr. 375) nyder man som medlem af DcH først og fremmest godt af at blive trænet af trænere, der har gennemgået en uddannelse, som bliver forestået af DcHs kredsinstruktører. Træneruddannelsen, som strækker sig over 1 år, indeholder bl.a. instruktionsteknik, kommunikation, indlæringsprincipper, hundens udvikling og adfærd samt raceegenskaber. Derudover kan man som medlem gratis gøre brug af DcHs Hundeadfærdskonsulenter og DcHs Eftersøgningskorps. Det eneste, man skal betale, er kørselsgodtgørelse efter Statens takster. Landsforeningskontingentet er også med til at finansiere uddannelse af de mange dommere, som stiller sig til rådighed for at bedømme de hundeførere, som dyrker hundearbejdet som sport og deltager i konkurrencer af forskellig slags. Alt i alt er der altså en hel del, man får, for den del af sit kontingentet, der betales videre til landsforeningen. 13

14 Frivillig på Fyns Internat Tekst: Annalouise Kjær Som mange af jer måske allerede ved, så arbejder jeg som frivillig på Fyns internat. Selvom det måske ikke ser ud til, at man laver særlig meget, når man sidder i to timer og nusser med katte, så kan jeg fortælle jer, at det er et meget stressende miljø nogle gange. Da jeg startede, der var der ikke meget personale, og vi ville gerne give alle dyrene så meget opmærksomhed som muligt. Der var hunde, som skulle luftes katte der skulle nusses kaniner der skulle tæmmes og så var der selvfølgelig også al rengøringen. Det vil sige, at da man som regel kun var mellem to til fire medarbejdere til stede, så havde vi meget travlt, hvis vi ville nå hele vejen rundt, og gerne kunne nusse med ét dyr mere end én gang om dagen. For at gøre det mere overskueligt hvilke dyr havde fået mere opmærksomhed end andre, var (og er) det meget vigtigt, at vi skrev i deres journal, hvornår vi havde kigget til dem, og hvor længe vi havde været hos dem. Ikke alle frivillige på internatet er egnet til at gå med hundene. Man skal gerne have en vis erfaring med forskellige hunde, og man skal være fysisk stærk nok til at gå med en, der enten trækker eller er bange for trafikken. Gennem det halve år at jeg har arbejdet der, er jeg stødt på en masse forskellige hunde med hver deres forskellige baggrund. Nogle hunde har selvfølgelig givet større indtryk hos mig end andre. For ikke så længe siden, gik jeg meget med Fie. Hun var en helt fantastisk hund, og hun var meget, meget glad. Hun var en blandingshund og så derfor en lille smule sjov ud. Hun var på højde med en Grand Danois, og hun havde så sandelig også styrken som en, men hendes hovede lignede mere noget, der hørte til på en labrador krop. Hun trak rigtig meget i starten, og det var svært for alle at holde hende, når man gik tur. Hun blev heldigvis bedre og bedre til at gå i snor ved vejen, men stoppede aldrig rigtigt med at gå så hurtigt. Hun var meget svær at omplacere på grund af hendes størrelse, på trods af alt den glæde hun også bar på. Heldigvis er hun kommet ud til en familie, som sagtens kunne få hende til at passe ind i deres hverdag. En anden hund, som jeg var rigtig glad for, var Rottweileren Simba. Han var meget stor og robust selv af en Rottweiler at være, og han var heller ikke så god til at gå i snor til at starte med. I begyndelsen var det mest mig og en af de mandlige ansatte som gik med ham. Det som mange ikke så, var at han var helt ufattelig legesyg, og ville egentlig aller helst bare gå med noget i munden, når vi gik tur. Jeg vænnede mig til altid at have et stykke tov med ud at gå, når jeg gik med Simba. Efter noget tid slappede han mere af, når der skulle gåes tur. Man havde mange forskellige familier til at kigge på Simba, men desværre syntes de alle, at han var lige stor nok, og mange forstod slet ikke hvilken perfekt familiehund en Rottweiler kan blive. En dag ringede endnu en familie, for at få lov at komme og se på ham. De havde set ham på Dyrenes Beskyttelse s hjemmeside og var blevet helt forelskede i ham. Da de ringede, var de allerede på vej helt fra Sjælland af, så der måtte internatets ansatte skynde sig, for at finde alle de nødvendige oplysninger frem. Da internatets hunde ikke bare bliver solgt som bland selv slik, skulle familiens erfaring og evner også først vurderes. Hvis de aldrig havde haft en stor hund før, og ikke vidste hvilket ansvar der fulgte med at have sådan en stor hund, så ville de ikke kunne få lov købe ham. Heldigvis viste det sig, at de havde haft Rottweiler før og de vidste præcis, hvad de gik ind til og dermed fik Simba et nyt hjem! Han har det nu også rigtig godt, hvor han er kommet hen, og det er vi alle glade for at se. Som jeg startede med at sige, så oplever jeg rigtig mange forskellige hunde, som opfører sig på mange forskellige måder. Nogle hunde knytter sig kun til nogle få mennesker, og kan derfor ikke gå med hvem som helst heller ikke på et internat, - hvor i mod andre hunde bare er glade, så længe nogen gider at snakke med dem. Nogle af hundene kommer fra en rigtig slem baggrund, som sagtens kan have præget dem resten af deres liv, hvor vi på internatet så gør vores bedste for at finde en familie, som kan klare de udfordringer der kan komme med sådan en hund. Man bliver selvfølgelig altid lidt rørt, når man hører fra familierne, at hunden er faldet godt til i det nye hjem. Det er alt arbejdet værd, og det er det, som giver mig lyst til at blive ved med at gøre mit, for at dyrene kan få det godt igen. Det er derfor jeg er frivillig på Fyns Internat. 14

15 Nyt fra trænerlederen Tekst: Birthe Kristensen Træningssæsonen er igen ved at være slut for i år. Derfor er det nu tid til at se nærmere på holdene. Lidt flere hundeførere end normalt, vil blive rokeret imellem holdene. Det er blandt andet på grund af, at Tinna af helbredsmæssige årsager har været nød til at trække sig som træner, Pernille er rejst til Spanien og agility holder pause for vinteren, da vi i år ikke har fundet en hal til træning. Det har været et større puslespil at få træningsplanen til at gå op og jeg har prøvet at tage hensyn til den enkelte hundeførers niveau og ønsker til træningstidspunkt. Skulle der alligevel side nogen som er i tvivl om hvor når de skal træne efter nytår, eller har andre ønsker, så gi mig et kald på Jeg håber at I vil tage godt imod de næsten 20 nye hundeførere, som venter på en plads til træning i det nye år. TAK for et godt hunde år Dogdancing søger flere deltagere Tekst: Annalouise Kjær Dogdancing holdet søger flere hunde med hundeførere! Det er begyndt at tynde lidt ud på dogdancing holdet, da det er ved at være koldt og mørkt. Derfor er holdet blevet rykket til hver anden søndag fra klokken Hvis du overvejer om dette kunne være noget for dig eller din hund, så læs endelig videre! På dogdancing holdet laver vi en masse forskellige øvelser, hvor de fleste kan øves både inde og ude. Holdet er egnet til alle racer og aldre, da vores træning vil afhænge af, hvad hundene på holdet kan tåle og har lyst til. Man behøver ikke være interesseret i at lave programmer til musik for at være med på holdet. Du skal derimod bare være frisk på at lave noget anderledes, end hvad fører og hund måske er vant til. Dogdancing tilbyder en masse forskellige øvelser, som kan bruges til at udvide allerede indlærte øvelser. Dette kan trænes som en slags motiverende træning ved siden af lydighedstræningen, eller som et udfordrende alternativ, til hvad man går og laver med hunden derhjemme. Denne slags træning skaber et stærkt bånd mellem hund og fører, da det kræver at man arbejder sammen på en helt anden måde, end man gør i andre DCHtræningsprogrammer. 15

16 Rally holdet ser tilbage på 2014 Tekst: Sven Aage En god sæson for rallyholdet nærmer sig snart afslutningen. Den startede i foråret med tilmeldelse til DGI holdturnering hvor jeg spurgte holdet om det havde nogen interesse. Der var tilslutning fra alle. Selv nybegynderne sagde ja, da de fik at vide at det var et godt sted og begynde hvor man blev ikke bedømt hårdt og samtidig kunne snuse lidt til hvordan det foregik. Vi startede i Munkebo hos Hundestjernen hvor vores begyndere fik lov (kun denne gang) at have nogle få godbidder med. Det blev en kanon start og vi løb afsted med 2 førstepladser og 1 andenplads. Jeg vil ikke komme nærmere ind på hvordan det udregnes, men vi fik max 69 point til holdtuneringen en god start, så nu skulle der trænes så vi kunne holde vores første plads. Derefter en delt 1 plads /en 3 plads / en 5 plads / en 1 plads,på det tidspunkt var vi sammenlagt på en 2 plads 10 point efter nr.1. Så der skulle kæmpes den sidste dag på hjemmebane og til vores store overraskelse blev vi nr.2 og da vores værste konkurrent kun blev nr. 6 vandt vi holdturneringen for DGI FYN. Der kørte også en individuel turnering sideløbende med holdturneringen efter samme pointsystem, der blev Lene Bull nr.1 Britt Hust nr. 4 Anja Johansen nr.11 Mette Drejer nr.15 ud af 18 hunde I begynder, og Sven Aage bank nr. 1 (da den oprindelig nr. 1 ikke stillede op denne dag ) Hanne Stauring nr.5 Sussanne Stolling nr. 19 i Øvede ud af 20 hunde, Lena Blichfeld nr.3 Anita Faurholt nr.8 i Ekspert ud 9 hunde. Vi har også haft en deltage med til DM Lena Blichfelt som blev nr.23 godt gået da det er danmarks bedste hunde igennem et helt år. Vi har også haft hundefører som stillede op til DCH Fyns mesterskab hos Vestfyn Der gik det også rigtig godt, Lena Blichfeldt blev Fyns mester Stort tillykke med det, Lene Bull blev nr.1 i begynder og Hanne Stauring blev nr. 3 i Øvede. Jeg som træner for disse dejlige piger, vil sige et stort tillykke til jer alle og det er en fornøjelse og glæde at være sammen med jer når der skal trænes og når der skal snakkes og drikkes kaffe spises hjemmebagt kage. Jeg håber at vi næste år kan forsvare vores pladser i det nye år 2015 så det ikke var en enlig svale. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Vi mangler sporarealer!!! BocH er altid på jagt efter skov, mark og andre større åbne områder. De skal bruges til blandt andet sportræning og eftersøgning. Brug af områderne vil blive administreret således, at det så vidt muligt ikke er de samme områder der benyttes hver gang. Med hensyn til årstider og adgang til området, kan vi selvfølgelig tilpasse os lodsejerens ønsker om hvornår vi må være der. Hvis du kender til områder i nærheden, eller lidt væk fra pladsen, hvor du tror vi kan få lov at træne, vil vi meget gerne høre fra dig. Kontakt Kirsten Hyldig Andersent ( ) eller Pernille Gregersen ( ) Kom med i arbejdsgruppen der arbejder for en træningshal til BocH BocH har i mange år drømt om at få lov til at bygge en hal til indendørs træning. En hal der kan benyttes af alle hold. Det er ikke noget man bare lige får lov til. Der skal søges mange tilladelser samt laves en del planlægning. Da der måske er en lille chance for at komme et skridt nærmere den drøm, har bestyrelsen derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe der skal arbejde henimod at realisere drømmen. Det er altså IKKE en arbejdsgruppe der skal bygge hallen :-), men en gruppe der skal undersøge hvilke muligheder der er for at få lov til at gennemføre selve byggeriet. Lasse har startet gruppen op, Susan har lovet at hjælpe den i gang med de praktiske ting og herefter vil vi gerne have hjælp fra medlemmer der har lyst til at deltage i gruppen Er det noget for dig, eller vil du gerne høre lidt mere om det, så kan du kontakte Lasse. Vi håber at høre fra dig 22

23 Trænere, aspiranter og andre tillidshverv Navn Foto Tilknyttet følgende hold Andre tillidshverv Annalouise Kjær Tlf Benny Hansen Tlf Benny Ziegler Tlf Birthe Kristensen Tlf Tinna Carlson Tlf Charlotte Rasmussen Tlf Kim Petersen Tlf Pernille Gregersen Tlf Pernille Wulf Tlf Agility Dogdancing DcH Lydighedsprogram Sportræning Hvalpe Unghunde Agility Rally lydighed Unghunde Hvalpe Unghunde DcH Eftersøgningstjeneste DcH Eftersøgningstjeneste Hundeadfærdskonsulent Dommer Rally Dommer Lydighed Rasmus Littau Jensen Tlf Sonja Immerkær Tlf Steffen Puggaard Tlf Susan Aino Kjær Tlf.: Sven Aage Bank Tlf DcH Lydighedsprogram Familiehundehold DcH Lydighedsprogram Lydighedsprogrammet Rally lydighed Hundeadfærdskonsulent HUSK AT MELDE AFBUD, hvis du ikke kan komme til træning. Ring eller SMS til din træner gerne 2 timer inden træningsstart. 23

24 Bestyrelsen Formand Susan Aino Kjær Tlf Næstformand Benny Ziegler Tlf Kasserer Kirsten Hyldig Andersen Tlf Sekretær Pernille Mygind Gregersen Tlf Trænernes repræsentant Kim Petersen Tlf Bestyrelsesmedlem Sven Aage Bank Tlf Bestyrelsesmedlem Lasse Elving Stoklund Tlf Suppleant Lone Ingkirk Tlf Suppleant Conny Schnuchel Revisor Margit Rasmussen Revisor Benny Hansen Tlf Revisorsuppleant Jørgen Jørgensen Lokal Aktivitetskalender Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved klubbens forskellige aktiviteter. Søndag d Juletravetur Onsdag d Nytårstræning Lørdag d Pokalfest Onsdag d Generalforsamling BocH Webmaster Sonja Immerkær Tlf Mobil:

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening

Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Velkommen til DcH Harlev - en afdeling under Dansk Civile Hundeførerforening Dch-Harlev vil med denne information byde velkommen til nye medlemmer. Heri får du nogle oplysninger om foreningen, træningen,

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Et spørgsmål om forsikring

Et spørgsmål om forsikring Foto: Steen Axel Hansen Carsten Dahl-Hansen Et spørgsmål om forsikring Denne pjece har udelukkende informationsværdi. Den retter, udvider eller ændrer således ikke dækningen i henhold til policens vilkår,

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune

1 Stk. 1. De Blå Baretter Næstved & Omegn. Stk.2. Næstved kommune Foreningens navn er Foreningens hjemsted er Foreningens formål er 1 Stk. 1 De Blå Baretter Næstved & Omegn Stk.2 Næstved kommune 2 - at samle hjemsendte og tjenstgørende personel, der har deltaget i fredsstøttende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet 13. 3. 2008 Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015

Instruktør og holdbeskrivelse, Himmerlandsgården 2015 E-klassen E1 Kursusindhold: jer og jeres hund Vi arbejder med de problemer I har med E- programmet Praktik og lidt teori Sætte hunden og én selv i den rette stemning Dele øvelser i momenter Spor, rundering,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Scramasax

Vedtægter for Scramasax Vedtægter for Scramasax Forening for håndværk, klædedragter og krigskunst. Paragraf 1 : Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og den hører hjemme i Odense Kommune. Navnet Scramasax er forbeholdt

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde

Læs mere