Coloplast kort fortalt. Indhold. Coloplast kort fortalt 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2"

Transkript

1 Årsrapport 20 / 21

2 Indhold Coloplast kort fortalt Coloplast kort fortalt 2 5 års hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse og direktion 4 Ledelsens beretning 5 Regnskabsberetning 11 Risikofaktorer 15 Regnskabspraksis 17 Resultatopgørelse 19 Balance 20 Pengestrømsopgørelse 22 Påtegninger 23 Noter 24 Supplerende beretning videnregnskab og værdiskabelse for interessenter 32 Kunder 33 Medarbejdere 38 Samfundet 41 Aktionærer 43 Indikatorer for indsatser og resultater 48 Kunstneren 50 Koncernens adresser Coloplast blev grundlagt i 1957 og noteret på Københavns Fondsbørs i 13. Selskabet udvikler, producerer og markedsfører medicinske engangsprodukter, der hjælper mennesker med et fysisk handicap. Med udgangspunkt i hudvenlige klæbere er der i dag udviklet produkter inden for 6 forretningsområder: Stomiprodukter til mennesker, der har fået ført tarmen ud på maven Kontinenshjælpemidler til mennesker med vandladningsproblemer Bandager til kroniske sår Hudplejemidler til forebyggelse og behandling Proteser og specialtekstiler til brystopererede kvinder Specialplastre til konsumentmarkedet. Markedet Coloplast opererer hovedsageligt på nichemarkeder med få store udbydere. I den vestlige verden yder sundhedsmyndighederne refusion på hovedparten af produkterne, og det er oftest sygeplejersker, der vælger produktet eller vejleder patienten i dette valg. Coloplast har indgående kendskab til de enkelte landes sundhedssystemer og er repræsenteret ved egne selskaber i de fleste markeder. Mere end % af koncernens omsætning finder sted i lande uden for Danmark, heraf ca. 76% i Europa og 16% i USA. Coloplast beskæftiger medarbejdere, heraf i Danmark. Mål Koncernen har sat sig det mål at nå en omsætning på 8 mia. kr. i år 25 og en overskudsgrad på 17%. Målet kan nås alene ved organisk vækst. Vi forventer at vinde markedsandele inden for alle forretningsområder ved at udnytte vores kommercielle kompetencer og fortsætte med at udvikle innovative produkter og serviceydelser. Ledende medarbejdere Coloplasts Mission Coloplasts årsrapport for 20/01 har sit eget microsite på webadressen:

3 Nøgletal i henhold til Finansanalytikerforeningens definitioner Antal ansatte ultimo Overskudsgrad Afkastningsgrad 1 Afkastningsgrad 2 (ROCE) Antal ansatte ultimo omregnet til fuldtidsstillinger Driftsresultat Nettoomsætning x 1 Driftsresultat Gennemsnitlige aktiver x 1 Driftsresultat + finansielle indtægter x 1 Gennemsnitlig arbejdende kapital Nettoomsætning og overskudsgrad Mio. kr. % Nettoomsætning Overskudsgrad Cash-flow baseret afkastningsgrad (ROAIC) Driftsresultat Gennemsnitlig investeret kapital + akkumulerede goodwill afskrivninger Egenkapital- Resultat til analyseformål forrentning Gennemsnitlig egenkapital x 1 Gennemsnitlig egenkapital er korrigeret for aktieemissioner. Driftsresultat og EPS Mio. kr. 8 6 Kr Indre værdi Earnings per share Egenkapital ultimo x just. faktor Antal aktier ultimo Nøgletal er justeret for aktieemissioner Resultat til analyseformål x just. faktor Gennemsnitlige antal aktier Nøgletal er justeret for aktieemissioner Driftsresultat EPS Price/earnings ratio Børskurs Earnings per share Nøgletal er baseret på børskurs pr. aktie ultimo Driftsresultat er resultatet før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer. Gennemsnitlig arbejdende kapital er passiver i alt fratrukket ikke rentebærende passiver. Resultat til analyseformål: Resultat efter skat korrigeret for ekstraordinære poster, skat af ekstraordinære poster og minoritetsaktionærers andel af resultat efter skat. Egenkapital og forrentning af egenkapital Mio. kr. % Egenkapital Egenkapitalsforrentning Udbytte og børskurs pr. aktie Kr Kr Udbytte Børskurs pr. aktie

4 5 års hoved- og nøgletal Mio. kr 16/ 19/ 19/ 19/ 20/01 Nettoomsætning Årlig vækst i % Driftsresultat Årlig vækst i % Resultat før ekstraordinære poster og skat Årlig vækst i % Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser Årlig vækst i % Udbytte Likvide beholdninger og værdipapirer Samlede aktiver Aktiekapital Egenkapital ultimo Cash flow fra driftsaktivitet Cash flow fra investeringsaktivitet Cash flow fra finansieringsaktivitet Afskrivninger Afskrivning, koncerngoodwill Antal ansatte ultimo Overskudsgrad, % Afkastningsgrad 1, % Afkastningsgrad 2 (ROCE), % ROAIC, cash flow baseret, % Egenkapitalforrentning, % Egenkapitalandel, % Indre værdi, kr EPS, earnings per share, kr Børskurs pr. aktie Børskurs/indre værdi PE, price/earnings ratio Udbytte pr. aktie, kr. 1,95 2,20 2,55 3, 3,60 Definitioner på nøgletal findes på side 2 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETAL 3 COLOPLAST 20/21

5 Bestyrelse og direktion Bestyrelse fra venstre Direktør Palle Marcus, formand Advokat Per Magid Int. projektleder Jytte Gliim* Laboratorieleder Flemming Moss* Adm. direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Helle Bechgaard Direktør Torsten Erik Rasmussen Civiløkonom Niels Peter Louis-Hansen, næstformand Elektriker Knud Øllgård* * valgt af medarbejderne Direktion Carsten Lønfeldt Koncerndirektør Lars Rasmussen Koncerndirektør Sten Scheibye Adm. direktør Max S. Stringer Koncerndirektør Ledelseshverv, se side 31 COLOPLAST 20/21 4 BESTYRELSE OG DIREKTION

6 Ledelsens beretning Årets resultater 20/01 (1. oktober september 21) Coloplasts koncernomsætning steg med 13% til mio. kr. Målt i lokale valutaer var stigningen 12% som forventet. Driftsresultatet blev 696 mio. kr., en stigning på 23% i forhold til sidste år. Overskudsgraden blev 17% i overensstemmelse med forventningen udtrykt efter årets tre første kvartaler. Resultat før skat blev 624 mio. kr. mod 478 mio. kr. sidste år en stigning på 31%. Årets resultat steg med 40% til 413 mio. kr. mod 295 mio. kr. sidste år. Udbyttet foreslås hævet til 3,60 kr. pr. aktie à 10 kr., en stigning på 20%. For 21/02 forventes en fortsat organisk vækst på 10-12% i lokale valutaer, hvortil kommer tilkøbte virksomheder med en samlet omsætning på ca. 1,3 mia. kr. Overskudsgraden forventes at blive ca. 16%. Selskabet har justeret sin målsætning for år 25 til en omsætning på 8 mia. kr. og en overskudsgrad på 17%. Regnskabsberetning findes på side 11. Med den rapporterede omsætningsfremgang på 13% i regnskabsåret 20/01 i forhold til året før og en overskudsgrad på 17% lever resultatet op til de forventninger, der senest blev udtrykt ved aflæggelsen af regnskabet for 3 kvartaler. Omsæt ningsvæksten blev et %-point mindre end forventet, da valutakurserne i 4. kvartal blev lidt lavere end gennemsnittet for de første tre kvartaler. Omsætning Væksten i omsætningen blev opnået uden tilkøb af virksomheder. Alle produktområder bortset fra konsumentvarer havde fremgang. På de europæiske markeder, der udgør 76% af Coloplasts koncernomsætning, blev omsætningsvæksten i danske kroner og i lokale valutaer 13%. Størst blev fremgangen på markederne i Schweiz, Italien, Sverige, Holland, Danmark og Frankrig. Alle betydningsfulde markeder havde tocifrede vækstrater. Det nye datterselskab i Polen opnåede et tilfredsstillende salg. Uden for Europa havde Coloplast også god fremgang, særligt i Australien. I USA voksede salget med 8%. Væksten skyldes blandt andet en god omsætningsfremgang inden for brystpleje og på stomiområdet, hvor forbedrede vilkår for tilskud til stomiprodukter har haft en positiv effekt på det samlede marked. Forretningsområder Stomi Coloplast er en af verdens førende producenter af stomiposer og tilbehør til mennesker, der ofte som følge af en kræftsygdom har fået ført tarmen ud på maven. Det samlede marked for stomiprodukter har en værdi på ca. 8 mia. kr. Den årlige vækst skønnes at være knap 5% i Europa. En højere vækst i USA og på de oversøiske markeder bringer den totale vækst op på knap 10%. I 20/01 voksede Coloplasts salg af stomiprodukter med 12% i lokale valutaer og blev mio. kr. Coloplast vinder således fortsat markedsandele. Væksten i markedsandel opnås først og fremmest ved at have en høj andel af de nye patienter, der forlader hospitalerne. Det er selskabets vurdering, at Coloplast i Europa nu er tæt på at opnå markedslederskab. I USA vokser markedsandelen ligeledes, men fra et lavt niveau. Væksten skyldes fortsat fremgang for Assura produktserien, der siden introduktionen i 11 har udgjort en stigende andel af den samlede LEDELSENS BERETNING 5 COLOPLAST 20/21

7 Nye produkter Uro total sortiment Serie af urostomiprodukter bl.a. med ny forbedret Assura Uro pose. Easiflex Ny 2-styks pose med klæberbaseret koblingsystem SpeediCath Nye størrelser af klar-tilbrug katetret Security+ uridom Ny ultrakort variant Contreet - H Antibakteriel aktiv sårbandage Biatain Nye varianter af skum bandager til mere specielle sår Physiotulle Hydrokolloid sårkontaktlag (Frankrig) Prema Letvægtsbrystprotese med formbar bagside Compeed Corn Remover active Ligtorneplaster med salicylsyre omsætning fra stomidivisionen. Det nyeste produkt, Assura med Hide-away udløb, der blev introduceret på alle væsentlige markeder i løbet af finansåret, har medvirket til at forstærke Coloplasts markedsposition. Et komplet Assura urostomisystem, der består af en ny transparent klæber, en ny pose til natbrug samt forskellige katetre, blev introduceret på en række europæiske markeder. I august begyndte testmarkedsføringen af et helt nyt klæberkoblingskoncept, Easiflex, der består af en særlig fleksibel klæberbaseret kobling mellem pose og hudklæber. Produktet, der er blevet positivt modtaget, ventes lanceret på flere markeder i løbet af 22. Kontinens På kontinensområdet producerer og sælger Coloplast urinposer, uridomer, katetre til blæretømning, specialbind og andre produkter til mennesker med vandladningsproblemer, ofte som følge af skader på rygmarven. Coloplasts primære kundegruppe er personer med rygmarvsskade. Kontinensmarkedet skønnes at vokse med omkring 9%, og på dette marked steg Coloplasts salg til 837 mio. kr. Dermed blev væksten 17% i lokale valutaer i forhold til året før. Salget af overfladebehandlede katetre til tømning af blæren viser størst fremgang, men også salget af uridomer og urinposer går frem. Med SpeediCath kateteret er Coloplast fortsat den eneste udbyder af et kateter, der ved hjælp af en særlig overfladebehandling kan ligge klar til brug i emballagen. SpeediCath blev i løbet af finansåret introduceret på alle større markeder, og salget har indfriet de store forventninger. Mod slutningen af regnskabsåret blev nye højvolumenproduktionslinjer til produktion af SpeediCath taget i brug på fabrikken i Mørdrup. Der er dermed sikret tilstrækkelig kapacitet til den forventede øgede afsætning af SpeediCath i de kommende år. Den 30. september 21 indgik Coloplast en aftale med SSL International plc (herefter SSL) om at købe deres kontinensvirksomhed for 80 mio. GBP. SSL s kontinensvirksomhed er førende leverandør af urinposer og uridomer på det engelske marked. Produkterne sælges under velkendte varemærker som Simpla, Aquadry Clear Advantage, Freedom og Trident. England er et af verdens mest betydende markeder for kontinensbehandling, og købet giver dermed Colo plast en ny styrke på dette marked. En mindre omsætning i Australien blev ligeledes overtaget. Købet omfatter også hjemmeplejeordningen ThackrayCare, der har ansat sygeplejersker, som arbejder tæt sammen med det engelske sundhedsvæsen og yder rådgivning, undervisning og pleje af mennesker i deres eget hjem. Coloplast er som leverandør af ThackrayCare hjemmepleje og af produkter fra Coloplast Direct Ltd. nu den største leverandør i England af medicinsk udstyr direkte til brugerne. Som meddelt i forbindelse med købet af SSL s kontinensvirksomhed nedbrændte SSL s fabrik til produktion af urinposer kort før Coloplasts overtagelse. Coloplast har nu sikret sig underleverandører eller egenproduktion af samtlige de urinposer, som indgår i sortimentet, og med udnyttelse af et betydeligt lager kan forsyningerne stort set opretholdes uden afbrydelser. Sårpleje På sårplejeområdet anvendes Coloplasts produkter til behandling af kroniske sår, især skinnebenssår og liggesår. Coloplast producerer og sælger produkter, der er baseret på princippet om fugtig sårheling. Verdensmarkedet for moderne sårplejeprodukter til kroniske sår udgør ca. 6 mia. kr. og skønnes at vokse med ca. 12% årligt. Salget af sårbandager steg i regnskabsåret med 15% i lokale valutaer og nåede dermed op på 666 mio. kr. Biatain skumbandagen, der blev introduceret i 19/20, bidrager nu væsentligt til væksten i salget. I årets løb er der introduceret nye varianter og andre størrelser af bandager til behandling af mere specielle sår. Dette forventes at stimulere salget yderligere. Med lanceringen af Contreet H sårbandagen blev Coloplast den første virksomhed, der anvender en aktiv ingrediens i en hydrokolloidbandage. Produktet er rettet mod behandling af sår, der er inficeret med bakterier og derfor har vanskeligt ved at hele. Contreet H blev med godt resultat markedsført i Tyskland i anden halvdel af 20/01 og vil blive lanceret internationalt i 21/02. På det vigtige franske marked medvirkede introduktionen af Physiotulle bandagen til at befæste Coloplasts position som markedsleder. Som en konsekvens af købet af SSL s kontinensforretning kan salgsindsatsen på det engelske marked nu styrkes, idet de sælgere i Coloplast Ltd., der tidligere solgte både kontinens- og sårplejeprodukter, nu alene kan koncentrere sig om sårplejeområdet. Kontinenssalget overtages af salgsstyrken fra SSL. Hudpleje Coloplast producerer og markedsfører hudplejeprodukter til behandling og forebyggelse af hudskader. Produktionen finder sted i Minnesota, USA, og salget sker hovedsagelig på det ameri- COLOPLAST 20/21 6 LEDELSENS BERETNING

8 Forventningerne til Contreet porteføljen er store, og Coloplasts første antibakterielle bandage er blevet godt modtaget i markedet. Den intelligente sårbandage Contreet - H er en bandage til fugtig sår heling, som frigiver sølv, når den opsuger sårvæske. Sølvet neutraliserer bakterierne, hvorved sårhelingen forløber hurtigere. Såret bliver rødt og sundt som tegn på, at bakterierne har givet op, fortæller udviklingsfarmaceut Kristina Jensen. Behandlingsformen er meget sikker, da bakterier ikke kan blive resistente over for sølv. Bandagen er enestående ved, at sølvet frigives, efterhånden som bandagen optager væske fra såret, og effekten fortsætter i hele bandagens brugstid. Bandagen kan forbedre livskvaliteten hos mange ældre med kroniske sår. kanske marked til plejehjem og lignende institutioner. Væksten på markedet for hudplejeartikler til plejesektoren er påvirket af vanskelige markedsforhold og betydelig priskonkurrence. Omsætningen blev 203 mio. kr., hvilket er 1% højere end sidste år målt i lokale valutaer. Baza Cleanse & Protect serien, der består af et antal forebyggende hudplejeprodukter, har haft en god afsætning, mens visse ældre produkttyper er gået noget tilbage. I løbet af året blev markedsføringen af Coloplasts hudplejeprodukter intensiveret med ny dokumentation for produkternes evne til at forebygge hudskader. Salget i Europa, hvor en del af hudplejeprodukterne sælges under konsumentvare-, sårpleje- eller kontinensvaremærkerne, går fortsat godt, og der blev her opnået en vækst på 25% i lokale valutaer. Indregnes denne omsætning, udgør væksten i hudplejeprodukterne i forhold til året før 5%. Brystpleje Coloplast er verdens største udbyder af eksterne proteser til brystopererede kvinder. Herudover udvikles og produceres en række specialtekstiler (bh er og badedragter) til denne kundegruppe. Produktionen finder sted i USA, Costa Rica og Tyskland. Markedets vækst skønnes at være godt 4% årligt. Salget på brystplejeområdet voksede med 11% i lokale valutaer til 528 mio. kr., og Coloplast vandt således markedsandele. De nye brystproteser Tria Light, Classic Contact Pearl og Prema har alle bidraget til væksten. Salget af specialtekstiler havde også fortsat vækst i både USA og Europa. Et stigende antal kvinder med brystkræft vælger at få foretaget en brystbevarende operation, hvorved behovet for standardproteser reduceres. Coloplast arbejder derfor med at forbedre mulighederne for at tilpasse brystproteser individuelt. Konsumentvarer Compeed er Coloplasts varemærke for produkter til konsumentvaremarkedet. Coloplast er blandt de førende europæiske producenter af vabelplastre, sårprodukter til småskader samt plastre til beskyttelse af udsat hud. På det nordamerikanske marked, i Australien og i Japan markedsføres og sælges produkterne under BAND-AID varemærket af Johnson & Johnson Consumer Products Company. Salget på konsumentvareområdet blev 184 mio. kr. målt i lokale valutaer, hvilket er 6% mindre end sidste år. Tilbagegangen skyldes et svagt salg især i de første to kvartaler af regnskabsåret. Afsætningen af fodplastre til Johnson & Johnson har på grund af en omlægning af produktsortimentet været mindre end planlagt. Salget til distributører i Europa var ligeledes lidt under det forventede. I årets sidste kvartal viste salget en LEDELSENS BERETNING 7 COLOPLAST 20/21

9 Anne Steen Hansen i stomiambulatoriet på Nykøbing Falster Centralsygehus sammen med ledende stomisygeplejerske Kirsten Skov. Hun er ved at fremvise det nye stomiprodukt Easiflex. Sygeplejerske og konsulent Anne Steen Hansen er uddannet sygeplejerske og arbejder for Coloplast Danmark A/S. Hun kører ud til stomisygeplejersker og hjemmeplejen bl.a. på Sjælland, og hendes vigtigste arbejdsopgave er rådgivning. Jeg har stor gavn af min baggrund som sygeplejerske. Mange af vores kunder er sygeplejersker, og jeg er med mit indgående kendskab til de mange typer af stomier vant til at rådgive patienter om stomipleje. Jeg anser ikke mig selv for produktsælger, men som den, der er med til at løse brugernes problemer, fortæller hun. positiv udvikling, og lancering af en række nye produkter ventes igen i 21/02 at kunne øge salget. Produktionskapaciteten blev i årets løb udvidet, og store dele af produktionen er nu samlet på en nyindrettet fabrik i Danmark. Akkvisitioner Den 30. september indgik Coloplast aftale om at overtage SSL s kontinensvirksomhed for 80 mio. GBP. Købet omfatter aktiviteter, der primært finder sted i England, og det årlige salg er på ca. 30 mio. GBP. Købsprisen svarer til knap 3 gange salget og 12 gange EBIT. Købet er blevet lånefinansieret. Som følge af denne akkvisition forventer Coloplast at øge omsætningen i 21/02 med ca. 325 mio. kr. og driftsresultatet med ca. 80 mio. kr. før engangsomkostninger, der skønnes at blive ca. 30 mio. kr. Efter regnskabsårets afslutning er der pr. 1. oktober 21 indgået aftaler med de hidtidige partnere i de to associerede selskaber Sterling Medical Services Inc., New Jersey, USA og HSC Group, Tyskland, således at Coloplast nu er eneejer af Sterling og hovedaktionær i HSC. Coloplast lånefinansierede købene, der beløb sig til i alt 320 mio. kr. for de to aktieposter. Konsolideringen af de to selskaber fra 21/02 forventes at øge omsætningen med ca. 1 mia. kr. Driftsresultatet i de to virksomheder forventes i 21/02 at blive ca. 150 mio. kr. Investeringer En større udvidelse af Humlebæk-ejendommen i foråret 20 gav en tiltrængt forøgelse af kontor- og produktionsarealet. Alligevel er der fortsat en høj kapacitetsudnyttelse, og der er i løbet af 20/01 gennemført en del udvidelser, dels ved indgåelse af lejemål og dels ved tilkøb. Hertil kommer, at fabrikken i Mørdrup er færdiggjort og nu rummer selskabets sprøjtestøbningsaktiviteter samt produktion af SpeediCath. I alt er der taget 15.0 nye kvadratmeter i brug i finansåret 20/01. De faste anlægsinvesteringer udgjorde 394 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. mindre end året før. Heraf udgjorde investeringer i bygninger 181 mio. kr. eller 17 mio. kr. mindre end i 19/20. Investeringerne i drifts- og produktionsmateriel udgjorde 213 mio. kr. Yderligere er foretaget IT-investeringer på 31 mio. kr. især i et nyt ERP (Enterprise Ressource Planning) system. Det forventes, at den samlede investering i ERP-systemet beløber sig til omkring 150 mio. kr., når projektet er færdiggjort om et par år. COLOPLAST 20/21 8 LEDELSENS BERETNING

10 Kapitalberedskab I forbindelse med de nævnte akkvisitioner indgik Coloplast efter finansårets udløb en langfristet finansieringsaftale på 1,0 mia. kr. Der er tale om en såkaldt Revolving Multi Currency Credit Facility med en løbetid på 5 år og variabel rente. Endvidere er optaget realkreditlån i ejendomme på ca. 4 mio. kr. Likviditetsberedskabet udgør herefter minimum 1,2 mia. kr. i form af bankfaciliteter, bekræftede lånetilsagn med mindst 12 måneders løbetid samt af Coloplast koncernens likvide midler. IT Udviklingen af et nyt ERP-system, der skal omfatte produktion, distribution og finans og tages i brug af samtlige selskaber i koncernen, forløber planmæssigt. I det forløbne år er samtlige relevante processer på disse områder blevet beskrevet og best practice identificeret og dokumenteret. Systemet vil gradvist blive taget i brug i de første forretningsenheder i løbet af det kommende år. Coloplast har i det forløbne år udviklet og igangsat en række internet-baserede initiativer, hvoraf de vigtigste har været den nye design template for koncernens website, som ligeledes har dannet grundlag for e-business aktiviteter i bl.a. Holland og USA. Forskning og udvikling Coloplasts forskningsindsats foregår i Coloplast Research. I 20/01 anvendte Coloplast ca. 4% af omsætningen til forskning og produktudvikling. Det første produkt, hvortil Coloplast Research har bidraget med materialeteknologisk forskning, blev markedsført i 19/. Coloplasts forsknings- og udviklingsprojekter foregår i et samarbejde mellem Coloplast Research og divisionernes produktudviklingsafdelinger. Coloplast Research har bl.a. udviklet den overfladebehandling, som anvendes på SpeediCath kateteret. Produkt- og procesudvikling gennemføres i alle produktdivisioner og i Coloplast Konsumentvarer A/S. Ledelsesforhold 1. maj blev direktør Lars Rasmussen udnævnt til koncerndirektør med ansvar for produktion, produktudvikling og teknologi. Samtidig overtog adm. direktør Sten Scheibye det direkte ansvar for Coloplasts aktiviteter i USA. Den 14. juni tiltrådte Svenn Poulsen stillingen som direktør for Stomidivisionen. Bestyrelsen har besluttet af fortsætte det aktieoptionsprogram, som blev iværksat i november 20 som en to-årig forsøgsordning. Som sidste år er der tale om, at direktionen og ca. 120 ledere tildeles i alt ca optioner til en kurs, der fastsættes med udgangspunkt i børskursen i en periode på 5 dage efter årsregnskabsmeddelelsen. Optionerne kan udnyttes i en periode frem til senest 28, og indløsningskursen øges over perioden. Koncernen havde ultimo året medarbejdere omregnet til fuld tid (mod i 19/20). Heraf er ansat uden for Danmark (19/ ). Retssag Den 27. april fik Coloplast i Østre Landsret medhold i en sag mod Skatteministeriet om retten til at foretage fradrag for kurstab i forbindelse med udstedelse af medarbejderaktier til favørkurs i 13. Skatteministeriet har siden valgt at anke sagen til Højesteret, hvis afgørelse tidligst kan forventes i slutningen af 22. Den regnskabsmæssige effekt af dommen er derfor ikke medtaget i resultatopgørelsen. Risikoforhold Der er i løbet af 20/01 ikke sket væsentlige ændringer i de risikoforhold, som Coloplast driver virksomhed under. Se i øvrigt en nærmere beskrivelse af risikofaktorer på side Videnressourcer Videnressourcer er en forudsætning for at skabe værdi for selskabets fire vigtigste interessenter: kunder, medarbejdere, aktionærer og samfundet. Kun når virksomhedens strategier og beslutninger på samme tid fører til øget kunde- og medarbejdertilfredshed, en positiv effekt på samfundet og til gode økonomiske resultater i selskabet, drives virksomheden optimalt. Coloplast har siden 16 arbejdet med at udvikle en rapporteringsform, der kan synliggøre de videnressourcer, virksomheden besidder, og samtidig beskrive, hvorledes disse ressourcer anvendes til at skabe værdi. I 20/01 har Coloplast arbejdet med at systematisere informationsindsamlingen og forbedre rapporteringen om virksomhedens videnressourcer og relationer til interessenterne. Dette sigter på at tydeliggøre værdi skabelsen for hver af de fire interessentgrupper. I den supplerende beretning på side 32 og følgende sider findes en uddybende beskrivelse af disse forhold. Forventninger til fremtiden Coloplasts målsætning for år 25 har hidtil været at nå en omsætning på mindst 6 mia. kr. og en overskudsgrad på mindst 15%. Disse mål forventedes nået ved en organisk vækst på 10-12% årligt. Eventuelle tilkøb ville således give basis for at øge målsætningen. LEDELSENS BERETNING 9 COLOPLAST 20/21

11 Ny protese former sig efter kroppen Et af de nye produkter, der er lanceret i USA i 21, er Prema brystprotesen. Ny teknologi har gjort det muligt at lave en formbar protese, som føjer sig efter kroppens konturer og bevarer faconen, mens den bæres. Den egner sig både til almindelige og komplicerede operationsar. Forhandlernes interesse for protesen har været meget stor, ikke mindst fordi protesens formbarhed gør, at tidsforbruget til tilpasning næsten er halveret. Se fremad og find mulighederne TheBreastCareSite.com er Coloplast Corp. s nye amerikanske website for brystopererede. Websitet giver kvinder, der har fået fjernet en kræftknude i brystet, vigtig information, som de ikke før har haft adgang til. Vi lægger vægt på at fremelske et positivt selvbillede ved at vise produkterne og ved at fortælle, at der findes proteser til enhver livsstil, siger e-business marketingschef Sara Zywicki fra brystplejedivisionen. - Vi vil vise kvinder de muligheder, der findes, allerede før de bliver opereret. Bonnie Skochinski er med i brugerpanelet for websitet. Hun er også forhandler med erfaring i at tilpasse proteser i sin butik ved Kennestonehospitalet nær Atlanta, Georgia, USA. Jeg lærer hele tiden noget nyt på sitet. Informationen på dette website vil gøre det lettere for kvinder at komme igennem den traumatiske oplevelse, det er at blive brystopereret. Bonnie Skochinski vejleder en brystopereret i butikken ved Kennestonehospitalet nær Atlanta. Årets resultat med en overskudsgrad på 17% tilskrives bedre produktivitet i fabrikkerne og i salgs- og markedsføringsorganisationen. Hertil kommer en positiv resultatudvikling i USA, samt at valutakurserne har holdt sig på et favorabelt, højt niveau. Købet af SSL s kontinensvirksomhed i England samt køb af yderligere aktieandele i de hidtidige associerede selskaber Sterling Medical Inc. i USA og HSC Group i Tyskland betyder en forøgelse af salget i 21/02 med ca. 1,3 mia. kr. Selskabet har derfor justeret sin målsætning for år 25 til en omsætning på 8 mia. kr. og en overskudsgrad på 17%. Målsætningen kan nås alene ved organisk vækst. For 21/02 forventes en fortsat organisk vækst på 10-12% i lokale valutaer, hvortil kommer tilkøbte virksomheder med en samlet omsætning på ca. 1,3 mia. kr. For HSC og Sterling vil kun den del af resultaterne, der ikke allerede er medtaget i Coloplasts rapporterede resultater under indtægter fra associerede selskaber for 20/01, påvirke overskudsgraden i 21/02. Det forventes derfor, at konsolideringen af disse selskaber vil reducere overskudsgraden lidt. Inkluderes omkostninger af engangskarakter, forventes det, at overskudsgraden i finansåret 21/02 vil blive ca. 16%. Større udsving i kurserne på betydende valutaer, væsentlige ændringer på sundhedsområdet eller store forandringer i verdensøkonomien kan på virke selskabets muligheder for at nå de langsigtede mål. Generalforsamling Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 18. december 21 kl. 16. på selskabets adresse Holtedam 3, 3050 Humlebæk. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse: at der udbetales et udbytte på 3,60 kr. pr. aktie à 10 kr. (19/20 3, kr. pr. aktie à 10 kr.). at der gives bestyrelsen fornyet bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital med indtil 15 mio. kr. B-aktier ad en eller flere gange. Bemyndigelsen er gældende indtil 17. december 26. at der gives bestyrelsen bemyndigelse til i overensstemmelse med aktieselskabs lovens 48 at erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital. Bemyndigelsen gælder indtil den ordinære generalforsamling i 22. COLOPLAST 20/21 10 LEDELSENS BERETNING

12 Regnskabsberetning Koncernomsætningen blev mio. kr., en stigning på 13% i forhold til mio. kr. i 19/20. Resultatet før skat steg med 31% til 624 mio. kr. fra sidste års 478 mio. kr. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev 413 mio. kr. Det er 40% højere end resultatet i 19/20. De tidligere års selskabsskat og resultat er ændret i overensstemmelse med, at praksis er omlagt i henhold til regnskabsvejledning 14 om indkomstskatter. Driftsresultatet før finansielle poster og skat blev 696 mio. kr. Det er 132 mio. kr. eller 23% mere end året før. Dermed blev overskudsgraden beregnet som driftsresultatet i procent af omsætningen 17%. Koncernens langsigtede målsætning har været at nå en overskudsgrad på mindst 15%, og i den seneste regnskabsmeddelelse for 3. kvartal blev udtrykt en forventning om at nå 16-17% for året 20/01. Forskellen mellem driftsresultatet og resultat før skat udgøres af de finansielle omkostninger. Udover nettorenteudgifter og kontantrabatter består denne post af påvirkningen fra reguleringer af valutakurserne og effekten af valutasikring. Samlet er nettofinansposterne minus 72 mio. kr. mod sidste års minus 86 mio. kr. eller en forbedring på 14 mio. kr. Omsætning og driftsresultat opgøres til årets gennemsnitsvalutakurser, der ligger lidt over sidste års, idet gennemsnittet for 20/01 er steget 1% i forhold til 19/20. Igennem det seneste halvandet år har den sammenvejede værdi af Coloplasts faktureringsvalutaer i danske kroner ligget på et højt niveau og kun vist beskedne udsving. Der har i finansåret været en svag nedadgående tendens i værdien af Coloplasts faktureringsvalutaer, og slutkurserne pr. 30. september 21 lå lidt lavere end årets gennemsnit. Omsætningsvæksten eksklusive valutakurspåvirkningen udgør 12% og er på niveau med forventningerne og på samme niveau som sidste år. Det er fortsat udvikling og introduktion af nye produkter, der er med til at sikre dette vækstniveau. Geografisk fordeling af omsætning 20/01 8% 16% Europa USA Andre 76% Koncernomsætningens fordeling på produktområder 20/01 4% 5% 13% 16% 21% 41% Stomi Kontinens Sårpleje Brystpleje Hudpleje Konsumentvarer Omsætningsudvikling, geografiske markeder Omsætningen i Europa udgjorde 76% af koncernomsætningen ligesom året før. Væksten både i lokale valutaer og omregnet til danske kroner var på 13%. Etableringen af ØMU-samarbejdet og Brystpleje Hudpleje Danmarks nære tilknytning til den fælles europæiske valuta betyder fortsat, at valutaudsving har en beskeden virkning på det europæiske salg. Salget i USA udgjorde 16% af koncernomsætningen, hvilket var på niveau med året før. Målt i USD er omsætningen steget med 8%. Det er en noget højere vækst end året før, hvor den kun var 1%. Tillige har dollarkursens gennemsnitlige værdi været højere i 20/01, hvilket har betydet, at salget på det amerikanske marked steg med 12% målt i danske kroner i forhold til regnskabsåret 19/20. Coloplasts salg uden for Europa og USA udgjorde i 20/01 8% af koncernomsætningen. Der blev realiseret en vækst inklusive valutakurseffekt på 14%, og i lokal valuta var væksten på godt 20% som sidste år. Omsætningsudvikling, produktgrupper Det samlede salg af stomiprodukter blev i finansåret mio. kr., og målt mod sidste års mio. kr. var der tale om en stigning på 12% målt i såvel danske kroner som i lokal valuta. Omsætningen af kontinensprodukter blev 837 mio. kr., eller 119 mio. kr. mere end sidste år, en stigning på 16%. I lokale valutaer var stigningen 17%, hvilket skal ses på baggrund af en markedsvækst, der næppe er over 10%. Sårplejesalget steg med 15% til 666 mio. kr. mod en omsætning i 19/20 på 577 mio. kr. målt i såvel lokale valutaer som i danske kroner. Det vurderes at være lidt over niveauet for den samlede markedsvækst for produkter til fugtig sårheling. På brystplejeområdet blev der realiseret en fremgang på 15% i danske kroner til en omsæt- Omsætningsvækst pr. produktområde Lokale valutaer Stomi +12% Kontinens +17% Sårpleje +15% Konsumentvarer 0 +11% +1% 19/ 20/01-6% Mio. kr. REGNSKABSBERETNING 11 COLOPLAST 20/21

13 Realiserede og for ven - tede nettoindbetalinger fordelt på valutagrupper 20/21 20% 18% 62% EUR GBP, SEK, NOK, DKK, CHF USD, JPY, CAD, AUD, ARG 21/22 13% 29% 58% EUR GBP, SEK, NOK, DKK, CHF USD, JPY, CAD, AUD, ARG ning på 528 mio. kr. Dette er postivt påvirket af den højere dollarkurs, som er faktureringvaluta for mere end halvdelen af omsætningen. I lokal valuta blev væksten 11%. Den positive udvikling i dollarkursen påvirkede også salget af hudplejeprodukterne, hvor næsten 90% af koncernens omsætning realiseres i USA. Omsætningen blev 203 mio. kr., hvortil kommer 17 mio. kr., som sælges som kontinens-, sårpleje- eller konsumentvarer. Målt i lokale valutaer blev væksten 5%, mens den målt i danske kroner blev 13%. Endelig blev salget af konsumentvarer 184 mio. kr. mod sidste års 191 mio. kr., en reduktion på 4% inklusive valutaeffekt. Regnet i lokale valutaer blev salgstilbagegangen 6%. Året 20/01 har været præget af en betydelig lagerforskydning i forbindelse med strategiskifte i retning af færre fodprodukter og flere hud-og sårbehandlingsprodukter. Segmentoplysninger Coloplasts produkter retter sig mod tre forskellige kundesegmenter. Det største område er medicinske engangsartikler omfattende stomi-, kontinens-, sårpleje- og hudplejeprodukter. Fælles for disse produkter er, at de markedsføres til hospitaler og institutioner, hvor patienterne får kendskab til produkterne. Hovedparten af forbruget finder efterfølgende sted i brugerens hjem. Brystplejeprodukterne sælges i specialforretninger som bandagister, hjælpemiddelbutikker eller forretninger med produkter til kvinder som lingeributikker. Beslutningen om valg af produkt træffes af slutbrugeren under vejledning fra forhandleren. Endelig er der konsumentvaresegmentet, hvor det er slutbrugeren, der alene er beslutningstageren. Distributører i de enkelte europæiske lande tilrettelægger i samarbejde med Coloplast salgskampagner og valg af distributionskanaler. I USA, Japan og Australien gennemføres al markedsbearbejdning af vores samarbejdspartner Johnson & Johnson Consumer Products Company. Salget til forbrugerne sker gennem apoteker, sportsbutikker og i nogle lande gennem dagligvarehandelen. Segmenternes lønsomhed måles ved overskudsgraden defineret som segmentets driftsresultat i procent af omsætningen. Alle direkte segmentrelaterede omkostninger er opgjort for hvert enkelt segment. De omkostninger, der ikke har et direkte segmenttilhør, er blevet fordelt efter omsætning. De således fordelte indirekte omkostninger udgør ca. 350 mio. kr. Segmentresultater inkl. valuta- Medicinske Bryst- Konsueffekt engangsartikler pleje mentvarer Omsætning mio. kr Vækst ift. 19/20 14% 15% -4% Overskudsgrad 18% 16% 7% Efter fordeling af fællesomkostningerne udviste medicinske engangsartikler den højeste overskudsgrad med 18%. Brystplejesegmentet lå lidt lavere med en overskudsgrad på 16%, hvilket imidlertid er dobbelt så meget som sidste år, der var præget af omlægninger i produktion og salg. Konsumentvarers overskudsgrad blev realiseret med 7%, hvilket var det halve i forhold til sidste år. Det skyldes hovedsagelig nedgangen i omsætningen. Omkostninger og overskudsgrad Udgifter til råvarer, hjælpematerialer, personale og eksterne ydelser steg med 10% til mio. kr. fra sidste års mio. kr., og afskrivningerne blev øget med 17%. Dermed blev stigningen i koncernens samlede omkostninger mindre end stigningen i omsætningen, og overskudsgraden øgedes fra 16% til 17%. Resultat i associerede selskaber, med hvem Coloplast har indgået samarbejde om distribution af produkter til slutbrugere, steg i forhold til sidste år fra 24 til 26 mio. kr, som indgår i driftsresultatet. Der er efter regnskabsårets afslutning indgået aftale om køb af yderligere aktier i de to betydende selskaber. Selskabernes regnskaber vil fra 21/02 blive en del af det konsoliderede koncernregnskab. Det har som i tidligere år ikke været muligt at øge salgspriserne på eksisterende produkter for derved at få dækning for inflationsudviklingen. Derfor er en fortsat koncentreret indsats for at nedbringe produktionsomkostningerne gennem rationalisering og forøgelse af produktionsudstyrets effektivitet prioriteret højt. Endvidere bearbejdes mulighederne for at udvikle nye produkter, der medvirker til at øge livskvaliteten og reducere de samlede sundhedsomkostninger. Allerede tidligt i produktudviklingsprocessen stilles krav til nye produkters ydeevne, herunder miljøpåvirkning, og det tilstræbes, at de er økonomiske i brug. Kun hvis sådanne krav opfyldes, kan der opnås en højere pris på de nye produkter i forhold til de produkter, som de afløser. Valutaforhold Den altovervejende del af Coloplasts afsætning foregår uden for Danmark, og udviklingen i valutakurserne påvirker derfor værdien af koncernens salg målt i danske kroner. Ultimo regnskabsåret lå alle betydende valutaer under værdien primo målt COLOPLAST 20/21 12 REGNSKABSBERETNING

14 i forhold til danske kroner. Imidlertid var den gennemsnitlige værdi af de vægtede faktureringsvalutaer i 20/01 1% over niveauet for 19/20. Effekten heraf er positiv på omsætningen og resultatet for året. Også i regnskabsåret 19/20 var der en positiv påvirkning af faktureringerne i forhold til 19/, nemlig et plus på ca. 5%. Coloplast kurssikrer ved anvendelse af finansielle instrumenter, herunder terminsforretninger og optioner. De til enhver tid værende valutabeholdninger og de kommende 3-12 måneders nettovalutatilgang søges dækket. I regnskabet for 20/01 indgår den samlede valutakurssikring og andre kurspåvirkninger under finansielle poster som en samlet nettovalutaudgift på 4 mio. kr. Året før udgjorde den samlede nettovalutaudgift 32 mio. kr. Kurssikring har primært været anvendt for USD, GBP og JPY. Også indtægter i EUR eller EUR-relaterede valutaer har været afdækket. De bogførte nettotilgodehavender opgøres pr. 30. september 21 til ultimovalutakurser eller til indgåede terminskontraktkurser i det omfang, valutaen er terminssikret. Reguleringen til de indgåede terminskontraktkurser udgjorde pr. 30. september 21 3 mio. kr. svarende til, at der er indgået kurssikring på et højere niveau end kursniveauet ultimo året. Indgåede kontrakter, der ikke er benyttet til regulering af nettotilgodehavender, overføres til det følgende regnskabsår. Det regnskabsmæssigt udskudte beløb udgør en nettovalutaindtægt på 4 mio. kr. Finansielle poster og skat De finansielle poster omfatter nettorenter, kontantrabatter og valutakursreguleringer samt diverse bankomkostninger. Nettofinansudgiften blev 72 mio. kr. i 20/01, hvilket var 14 mio. kr. lavere end foregående år. Det lavere niveau skyldes primært nettoændringer i valutakursreguleringer på 28 mio. kr. Nettorenteudgifter mv. er øget med 12 mio. kr. inklusive realiseret kursgevinst på obligationsbeholdning. Den samlede gæld var ved regnskabsårets udgang mio. kr., heraf var mio. kr. rentebærende gæld. Af denne havde 238 mio. kr. en restløbetid på over et år. Den større samlede gæld udgøres af kortfristede bankfaciliteter i forbindelse med finansiering af akkvisitioner. Der er efter regnskabsperiodens afslutning etableret langfristet finansiering. Den samlede nettorentebærende gæld er øget fra 334 mio. kr. ultimo 19/20 til mio. kr. i 20/01. Et fald på 1 %-point i renteniveauet vil påvirke den nettorentebærende gæld i driftsresultatet positivt med 11 mio. kr. Udvikling i Coloplasts gennemsnitlige faktureringsvalutaer Coloplasts værdipapirportefølje er reduceret fra 72 mio. kr. i foregående år til 1 mio. kr. pr. 30. september 21. Beholdningen af egne aktier er nedskrevet til 0 kr. Faldet i det generelle renteniveau har påvirket Coloplasts resultat positivt i det forløbne år. Kun i visse af Coloplasts mindre markeder Brasilien og Argentina har der været en stigende rente. De samlede skatter er for året beregnet til 211 mio. kr. for koncernen mod 183 mio. kr. i 19/20. Den effektive skatteprocent udgjorde 34% mod sidste års 38%. Den lavere skatteprocent skyldes, at en højere andel af selskabets resultat kommer fra lande med lavere beskatning. Desuden har en række lande nedsat selskabsskatteprocenten. I Danmark er skatteprocenten f.eks. nedsat fra 32% til 30%. Investeringer Coloplasts omsætningsvækst indebærer et fortsat øget behov for plads og kapacitet i produktionen. Der er til stadighed en næsten fuld kapacitetsudnyttelse, som nødvendiggør løbende investeringer i såvel bygninger som produktionsmaskiner. Hertil kommer investeringer til løbende effektivitetsforbedringer. Investeringerne i faste aktiver beløb sig i 20/01 til 394 mio. kr. mod 437 mio. kr. året før. I alt blev anvendt 213 mio. kr. til maskiner og driftsmateriel, hvilket er lidt mindre end sidste års 239 mio. kr. Derudover er der foretaget investeringer i nye IT-systemer, der i 20/01 udgjorde knap 31 mio. kr. og især er medgået til udvikling af et ERP-system. Hertil kommer anskaffelse af grunde og etablering af bygninger for i alt 181 mio. kr., hvilket var 17 mio. kr. mindre end de 1 mio. kr., der blev brugt i 19/20. Der Gennemsnitskurs 19/19 Gennemsnitskurs 19/19 Gennemsnitskurs 19/20 Gennemsnitskurs 20/21 REGNSKABSBERETNING 13 COLOPLAST 20/21

15 Investeringer Mio. kr Cash Flow Mio. kr Ejendomme 01 Produktionsudstyr Cash flow af driften Investeringer Akkvistioner Netto cash flow 01 var forventet et lavere niveau efter afslutningen af udbygningen i Humlebæk forrige år. Men selskabets vækst betyder, at der må påregnes årlige udvidelser med m 2 gennem lejemål, ved køb eller nyopførelse. Den 30. september indgik Coloplast aftale med SSL om at overtage SSL s kontinensvirksomhed for 80 mio. GBP. Af købsprisen udgør 8 mio. kr. betaling for goodwill, der er reguleret direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med Coloplasts regnskabspraksis. Pengestrømsopgørelse Årets cash flow fra driften udgjorde 6 mio. kr., hvilket er en stigning på 28% eller 133 mio. kr. i forhold til året før. Efter fradrag for investeringer i materielle aktiver og justering for betaling fra associerede selskaber blev netto cash flow (før tilkøb af virksomheder) i 20/01 positivt med 205 mio. kr. mod sidste års 133 mio. kr. I årets netto cash flow indgår koncernens investering i grunde og bygninger med 181 mio. kr. og tekniske anlæg mv. med 213 mio. kr. De tilsvarende beløb for regnskabsåret 19/20 var henholdsvis 1 mio. kr. og 239 mio. kr. Fradrages i netto cash flow foretagne virksomhedskøb, dividendebetaling mv. og tillægges ændringen i finansieringen, fremkommer årets samlede likviditetsændring, der var positiv med mio. kr. Betaling af dividende udgjorde 72 mio. kr. og nettofinansieringen blev gennem året øget med 886 mio. kr. Den bagvedliggende låneoptagelse blev iværksat i forbindelse med gennemførelse af akkvisitionen af SSL s kontinensvirksomhed samt de efter finansårets afslutning gennemførte køb af aktier i distributionsselskaber. Det underliggende cash flow og kapitalberedskab er i denne forbindelse styrket. Likviditeten frembragt fra driften minus investeringer i faste aktiver forventes at blive positiv i de kommende år. Balance og egenkapitaludvikling Koncernens samlede balance udgjorde mio. kr. pr. 30. september 21 mod året før, eller en stigning på 522 mio. kr. Årsagen til stigningen er væsentligst gæld til finansiering af akkvisitioner. Egenkapitalen udgjorde ultimo regnskabsåret mio. kr., hvilket er et fald på 429 mio. kr. Reduktionen skyldes afskrivning af koncerngoodwill. Endvidere er egenkapitalen reduceret som et resultat af, at der i regnskabsåret netto er købt egne aktier for 21 mio. kr., og der er foretaget fradrag for reguleringer vedrørende datterselskaber på 20 mio. kr. Egenkapitalen er øget med effekten af skift i regnskabspraksis for indkomstskatter på 41 mio. kr. samt yderligere tillagt årets resultat med fradrag af udbytte, i alt 327 mio. kr. Egenkapitalandelen udgjorde 32% af den samlede balancesum ved regnskabsårets udløb, og årets resultat forrentede egenkapitalen med 33% mod 21% i foregående regnskabsår. Afkastningsgrad 1 steg til 23% mod 22% sidste år. Tilsvarende var der en stigning fra 34% til 35% i afkastningsgrad 2 (Return On Capital Employed). Ændringer i regnskabspraksis Regnskabsvejledning 14 om indkomsskatter er indført og anvendt i dette års regnskab. Ændringen betyder, at udskudte skatteaktiver medtages i balancen og er indarbejdet med tilbagevirkende kraft i sammenligningstallene for 19/20 og i 5 års hoved- og nøgletal. Påvirkningen på koncernens resultat for 20/01 var -13 mio. kr. mod -10 mio. kr. for foregående år. Koncernens egenkapital er pr. 30. september 21 øget med 23 mio. kr. og pr. 30. september 20 øget med 41 mio. kr. Dansk regnskabspraksis ændres i de kommende år i retning af internationale regnskabsstandarder. Endvidere har EU-kommisionen fremsat forslag om, at alle børsnoterede selskaber fra 25 skal overgå til IAS-standarderne. Som meddelt i august har Coloplast besluttet at omlægge sin regnskabspraksis med virkning for regnskabsåret 22/03. Men allerede i indeværende år 21/02 vil der blive gennemført visse ændringer, herunder specielt vedrørende indregning af finansielle aktiver og passiver samt finansielle instrumenter. Det skønnes, at disse omlægninger ikke vil påvirke historiske regnskabstal væsentligt. COLOPLAST 20/21 14 REGNSKABSBERETNING

16 Risikofaktorer Beredskab Coloplast har opbygget et risikoberedskab på koncernens fabrikker, der skal sikre en hurtig indsats ved større uheld samt begrænse følgevirkningerne for mennesker og miljø. Bygninger og procesanlæg er indrettet, så de udgør mindst mulig brandrisiko, og der er installeret en effektiv, skadebegrænsende brandsikring. På koncernens fabrikker er der etableret beredskabsgrupper af medarbejdere, som har gennemgået en uddannelse i brandbekæmpelse, førstehjælp samt forureningsbekæmpelse. Der afholdes årlige øvelser på fabrikkerne med deltagelse af de lokale brandvæsener. Forsyningssikkerhed og leverandører Hudvenlige klæbere indgår i en stor del af Coloplasts produkter, og klæberteknologien er afgørende for koncernens konkurrencedygtighed. Af hensyn til forsyningssikkerheden blev der udover produktionen i Danmark etableret klæberproduktion på fabrikken i Minnesota, USA i 19. Coloplast anvender i visse tilfælde meget specielle råvarer i sin produktion. For disse råvarer har Coloplast, i vidt omfang, sikret sig garantier for forsyningerne. Finansielle risici Coloplast påvirkes af valutakurs- og rentesvingninger på de finansielle markeder. De finansielle risici overvåges af koncernens finansafdeling i Danmark og styres i henhold til politikker godkendt af bestyrelsen. Den finansielle styring har til formål at reducere de finansielle risici. Påvirkningen er størst fra valutasvingningerne, idet en altovervejende del af de produkter, der fremstilles i Danmark, sælges i andre lande. Fakturering fra Coloplast A/S foretages som hovedregel i køberlandenes valuta. Valutarisikoen imødegås bl.a. ved brug af valutaterminskontrakter og valutaoptioner. Valutakursrisikoen afdækkes i forhold til en opgørelse af nettovalutapositioner i hver enkelt valuta inklusiv de kommende 12 måneders budgetterede nettovalutatilgange. Koncernens valutarisiko er koncentreret om tre væsentlige valutaer, EUR, GBP og USD. Der anvendes finansielle instrumenter til afdækning af den samlede nettovalutaposition, således at de kommende 3-12 måneders nettovalutatilgang er valutakurssikret (hedge accounting). Renterisikoen opstår ved manglende overensstemmelse mellem rentebærende aktiver og passiver. Risikoen kan opgøres som den regnskabsmæssige påvirkning fra ændring i renteniveauet med 1 procentpoint på den nettorentebærende gæld. Kreditrisikoen minimeres ved udelukkende at samarbejde med finansielle institutioner, banker mv., der har en god langfristet kreditvurdering. Patenter Inden for klæber-, plast- og procesteknologi søger Coloplast ligesom konkurrenterne at beskytte opfindelser gennem patentering. Coloplast disponerer uafhængigt af tredjeparts rettigheder. Dette sikres i overensstemmelse med selskabets patentpolitik ved, at divisionerne og patentafdelingen løbende overvåger og evaluerer udstedte patenter inden for relevante områder. Coloplast søger konsekvent at sikre eneretten til nyudviklede produkter og processer, når dette er muligt, men Coloplasts samlede forretning er ikke afhængig af enkelte patenter. På grund af patenternes kompleksitet kan Coloplast blive involveret i patentsager. I finansåret 20/01 har der ikke været anlagt retssager mod Coloplast, der indebærer væsentlige økonomiske konsekvenser. Miljø Coloplasts påvirkning af miljøet er beskeden. De væsentligste miljøpåvirkninger fremkommer ved produktionen af de importerede polymerråvarer (plastmaterialer) samt ved bortskaffelsen. Coloplasts miljøledelsessystem omfatter fremgangsmåder til en systematisk afdækning og nedbringelse af selskabets miljømæssige risici. Fabrikkerne i Europa (Danmark og Tyskland) er certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO141, og i Danmark er fabrikkerne endvidere godkendt efter den europæiske fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision, EMAS. EMAS kræver ud over et miljøledelsessystem også, at virksomheden overholder miljølovgivningen, opnår konstante miljøforbedringer samt inddrager medarbejderne i miljøarbejdet. PVC og phthalater (blødgørere til PVC) anvendes i knap halvdelen af Coloplasts produkter. I RISIKOFAKTORER 15 COLOPLAST 20/21

17 En af fordelene ved dokumentationssystemet er, siger professor Köveker, at behandleren straks kan se, om hans behandling sætter skub i helingen. Bedre sårpleje med dokumentation Patienter med kroniske sår er en overset gruppe. Men i Tyskland har en række sårplejecentre nu indført en fast behandlingsprotokol, hvor data gemmes i et dokumentationssystem. Dr. Coerper på Tübingen Universitetshospital og dr. Pfeffer på Rostock Universitetshospital har brugt databasen i næsten tre år. Coloplast sponserede udviklingen af systemet. Det tager under 10 minutter pr. patient at lægge data ind i den bærbare computer. Der tages foto og såromrids ved hver undersøgelse, og disse overføres til patientens journal med elektroniske smart cards. Dr. Pfeffer og IT-konsulent Martin Jekov er ved at udvikle flere dataparametre til programmet, f.eks. livskvalitetsdata såsom smerteniveau. Klinikere får snart mulighed for at bruge dokumentationssystemet til afprøvningsdata, hvor de arbejder på pc er med netværksopkobling. Fra venstre Martin Jekov, IT-konsulent, dr. Coerper, dr. Pfeffer og Stefan Weidenauer fra Coloplast GmbH. Gruppen mødes jævnligt for at diskutere dokumentationssystemet og dets muligheder. Fremtidens værktøj til netværk Dokumentationssystemet er revolutionerende, fordi jeg kan formidle mine undersøgelsesdata direkte til den praktiserende læge, der har henvist patienten, forklarer dr. Coerper. Jeg sender ham blot den automatisk udskrevne rapport, som han så følger op på. Standardiseret dokumentation er det første skridt mod bedre sårpleje, siger Stefan Weidenauer, chefen for registrering og klinisk dokumentation i Coloplast GmbH. Når netværket er fuldt udbygget, kan det blive det mest anvendte sårplejeværktøj på hospitalsklinikker og i lægehuse, siger salgschefen for sårplejeprodukter i Tyskland, Ralf Bialojahn. Danmark er indført afgifter på PVC og phthalater, men medicinsk udstyr er undtaget. Medicinske gennembrud Den medicinske forskning har til dato ikke udviklet behandlingsformer, som i væsentligt omfang påvirker antallet af bryst- eller stomioperationer. Først på langt sigt forventes forskningen i kombination med tiltag i form af befolkningsundersøgelser, genetisk opsporing af risikopersoner, tidlig diagnose og tidlig behandling at føre til gennembrud inden for medicinsk og kirurgisk behandling. Sådanne gennembrud i form af nye lægemidler og operationsmetoder vil kræve yderligere en flerårig uviklingsindsats forud for almindelig anvendelse, og allerede opererede patienter vil fortsat have behov for de i dag markedsførte hjælpemidler. Der kendes heller ikke medicinske alternativer, der kan fjerne eller mindske behovet for hjælpemidler til patienter med inkontinens eller med kroniske bensår eller liggesår. COLOPLAST 20/21 16 RISIKOFAKTORER

18 Regnskabspraksis Årsregnskabet og koncernregnskabet for 20/01 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs retningslinier for børsnoterede selskaber. Regnskaberne er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra at regnskabsvejledning nr. 14 Indkomstskatter nu er anvendt. Det betyder blandt andet, at udskudte skatteaktiver, i modsætning til tidligere, indregnes i balancen, når kriterierne herfor er opfyldt. Den akkumulerede virkning af praksisændringen pr. 1. oktober 20, som udgør 41 mio. kr., er ført på egenkapitalen. Der henvises i øvrigt til ledelsens beretning. Sammenligningstal og hoved- og nøgletal er tilpasset den nye regnskabspraksis. Euro Som en service for læseren er koncernregnskabet omregnet til EUR. Omregningen er foretaget til kursen pr. 30. sept. 21, der var 743,71 (pr. 30. sept. 20: 745,62). Konsolidering Koncernregnskabet omfatter Coloplast A/S (moderselskabet) og de virksomheder, hvori koncernen ejer mere end 50% af stemmeretten eller på anden måde har bestemmende indflydelse (datterselskaber). Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskaber for moderselskab og datterselskaber ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Regnskaberne aflægges efter samme regnskabspraksis. Alle interne koncernregnskabsposteringer elimineres i koncernregnskabet. Selskaber, som ikke er datterselskaber, men hvor Coloplast koncernen ejer 20% eller mere af stemmeretten eller på anden måde udøver en betydelig indflydelse på ledelsen, betragtes som associerede selskaber. Nyerhvervede og solgte selskaber medtages i resultatopgørelsen for ejerperioden. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede eller solgte selskaber. Merværdi ved køb af ny virksomhed (koncerngoodwill) opgøres som forskellen mellem anskaffelsesværdi og den regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet opgjort i henhold til koncernens regnskabspraksis og efter eventuelle værdireguleringer af aktiver og passiver og straksafskrives over egenkapitalen i købsåret. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Medtages i resultatopgørelsen i det år, hvor levering og fakturering finder sted. Andre driftsindtægter og driftsudgifter Indeholder regnskabsposter af sekundær driftsmæssig betydning i forhold til virksomhedernes primære drift. Forsknings- og udviklingsomkostninger Udgiftsføres i regnskabsposten andre eksterne udgifter. Incitamentsordninger Direktion og ledende medarbejdere har fået tildelt aktieoptioner. Idet optionsprogrammet anses for dækket via beholdning af egne aktier, er omkostninger relateret til optionsbaserede incitamentsordninger ført direkte på egenkapitalen i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis for egne aktier. Omregning af fremmed valuta Mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner til balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på omsætningsaktiver og gæld er medtaget i resultatopgørelsen som finansielle poster. Udenlandske salgsselskabers resultatopgørelser omregnes til periodiske gennemsnitskurser, og balancen omregnes til balancedagens valutakurser. Kursregulering opstået i den forbindelse føres som finansiel post i koncernregnskabet. Udenlandske produktionsselskabers resultatopgørelser omregnes ligeledes til periodiske gennemsnitskurser, og balancen omregnes til balancedagens valutakurser. Kursregulering opstået i den forbindelse posteres direkte på egenkapitalen. Kursregulering af datterselskabsaktiernes værdi primo foretages over egenkapitalen. Kursregulering af mellemværender med udenlandske datterselskaber, der i realiteten er et tillæg til eller fradrag i dattervirksomhedens egenkapital, posteres på egenkapitalen. Finansielle instrumenter Moderselskabets og danske datterselskabers omsætning faktureres hovedsageligt i udenlandsk valuta. Til afdækning af kursrisiko på fordringer og gæld i udenlandsk valuta benytter moderselskabet hovedsageligt valutaterminskontrakter og -optioner. Hvor de sikrede regnskabsposter er aktiver eller passiver, resultatføres fortjenester og tab på de finansielle instrumenter samtidig med de sikrede regnskabsposter. Urealiserede kursreguleringer af finansielle instrumenter, der er indgået med henblik på at sikre fremtidige transaktioner, udskydes, indtil den fremtidige transaktion indtræffer. Offentlige tilskud Offentlige tilskud omfatter tilskud til forskning og udvikling samt tilskud til investeringer. Tilskud til forskning og udvikling indtægtsføres systematisk i resultatopgørelsen, således at de modsvarer de omkostninger, de kompenserer for. Tilskud til investeringer optages som en periodeafgrænsningspost, der indtægtsføres i takt med af- og nedskrivninger på investeringen. Ekstraordinære poster Indeholder indtægter og udgifter, der hidrører fra andet end den ordinære drift. Skat I resultatopgørelsen udgiftsføres den aktuelle skat af årets resultat samt ændring i hensættelse til udskudt skat. Skat af egenkapitalbevægelser posteres direkte på egenkapitalen. Der hensættes til udskudt skat efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdiansættelser, bortset fra forskelle vedrørende kapitalandele i REGNSKABSPRAKSIS 17 COLOPLAST 20/21

19 tilknyttede selskaber, såfremt kapitalandelene ikke forventes afhændet inden for en kort periode. Den skattemæssige værdi af underskud, der vurderes at kunne fremføres til modregning i fremtidig skattepligtig indkomst, modregnes i den udskudte skat inden for den samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion. Eventuelle udskudte skatteaktiver optages i balancen til den værdi, som aktivet efter en konkret vurdering forventes at kunne realiseres til. Coloplast A/S benytter acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen indgår i resultatopgørelsen henholdsvis balancen sammen med den aktuelle skat. Coloplast A/S er sambeskattet med visse 1% ejede danske og udenlandske datterselskaber. Nettoskatten af sambeskatningsindkomsten posteres i moderselskabet. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Koncernsoftware værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivning på koncernsoftware foretages over forventet levetid, dog maksimalt 5 år. Øvrige immaterielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivning foretages over aktivernes forventede levetid, dog maksimalt 20 år. Erhvervede goodwill-, patent- og varemærkerettigheder samt koncernsoftware på op til 5 mio. kr. udgiftsføres som andre eksterne udgifter i anskaffelsesåret. Materielle anlægsaktiver Værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivning foretages over aktivernes forventede levetid. I anskaffelsesåret indgår afskrivninger i resultatopgørelsen for et fuldt regnskabsår uanset anskaffelsestidspunktet. De forventede levetider er: Bygninger Bygningsintallationer Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 25 år 10 år 5 år 5 år Materielle anlægsaktiver med en anskaffelsesværdi under 20 TDKK samt mindre ombygnings- og forbedringsudgifter, der ikke anses for at give varig værdiforøgelse, udgiftsføres i anskaffelsesåret som andre eksterne udgifter. Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i datter- og associerede selskaber værdiansættes i moderselskabets regnskab til den forholdsmæssigt ejede andel af datterselskabernes og de associerede selskabers egenkapital (indre værdis metode), der reduceres med urealiserede koncerninterne avancer. Er egenkapitalen i et datterselskab negativ, reserveres et beløb svarende til den negative egenkapital i tilgodehavender hos datterselskabet eller hensættes. Årets resultat og egenkapital for moderselskabet svarer herefter til koncernens. Andre værdipapirer og kapitalandele, der hovedsageligt omfatter aktier anskaffet til vedvarende eje, værdiansættes til anskaffelsesværdi med fradrag af nedskrivning som følge af vedvarende værdiforringelse. Nedskrivninger medtages i resultatopgørelsen som finansielle udgifter. Varebeholdninger Råvarer, hjælpematerialer og varer under fremstilling værdiansættes til anskaffelsespris. Fremstillede færdigvarer værdiansættes til kalkuleret kostpris, der består af råvarers og hjælpematerialers anskaffelsespris med tillæg af øvrige omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte varer. Der er ikke foretaget tillæg for indirekte produktionsomkostninger. For varer, hvor nettorealisationsværdien er lavere end anskaffelsesprisen henholdsvis den kalkulerede kostpris, foretages nedskrivning til nettorealisationsværdi. Handelsvarer værdiansættes til anskaffelsespris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Anskaffelsespris og kalkuleret kostpris opgøres efter FIFO-princippet. Tilgodehavender Værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab foretaget efter en individuel vurdering. Værdipapirer Købe- og salgssummen for egne aktier fragår henholdsvis tilgår direkte i egenkapitalen. Andre værdipapirer optages til anskaffelsesværdi eller kursværdi, hvis denne er lavere efter en porteføljebetragtning. Urealiserede tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle poster. Gæld Gæld, herunder prioritetsgæld, optages til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i driftsresultat og viser koncernens pengestrøm for året og den likviditetsmæssige stilling ved årets udgang. Pengestrømmen kommer fra tre hovedområder: driften, investeringer og finansiering. Likviditet omfatter likvide beholdninger og værdipapirer opført under omsætningsaktiver. Likviditet fra driften reguleres for ikke-likvide driftsposter med tillæg af forøgelse eller fradrag af nedbringelse af driftskapitalen samt med fradrag af betalte selskabsskatter. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver og kortfristet gæld eksklusive de poster, der indgår i kortfristet lånefinansiering og likviditeten. Investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver, forudbetalinger på anlægsaktiver under opførelse, forøgelse af kapitalandele i datter- og associerede selskaber samt modtagne udbytter fra associerede selskaber. Finansiering omfatter finansiering fra aktionærer samt lang- og kortfristet lånefinansiering. Positive beløb angiver indbetalinger, mens negative beløb angiver udbetalinger. COLOPLAST 20/21 18 REGNSKABSPRAKSIS

20 Resultatopgørelse 1. oktober september 21 Koncern Koncern Moderselskab Mio. DKK Mio. EUR Mio. DKK 20/01 19/ 20/01 19/ 20/01 19/ Note Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling Andre driftsindtægter Indtægter Udgifter til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne udgifter Personaleudgifter Resultat før afskrivninger Indtægter fra kapitalinteresser Overskud associerede virksomheder Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Selskabsskatter Årets resultat Minoritetsinteresser Coloplasts andel af årets resultat Overskudsdisponering Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at det regnskabsmæssige resultat fordeles således: Udbytte kr. 3,60 pr. aktie Til datterselskabsreserver Til frie reserver I alt RESULTATOPGØRELSE 19 COLOPLAST 20/21

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

19 98 Å r s b e r e t n i n g 19 9 9

19 98 Å r s b e r e t n i n g 19 9 9 Årsberetning 1998 1999 Indhold 2 Coloplast kort fortalt 3 10 års hoved- og nøgletal 4 Bestyrelse og direktion 5 Bestyrelsens beretning 10 Regnskabsberetning 16 Risikofaktorer 18 Aktionærforhold 21 Regnskabspraksis

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

2001/2002 G L O B A L I S E R I N O G V Æ K S N G M U L I G H E D R I R D F O U D

2001/2002 G L O B A L I S E R I N O G V Æ K S N G M U L I G H E D R I R D F O U D 21/22 G L O B A L I S E R I N G O G V Æ K S T M U L I G H E D E R O G U D F O R D R I N G E R Leger med rummet Kaspar Bonnén arbejder med rummet. Han kan lide ting i rummet, synes, de gør maleriet mere

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Å r s b e r e t n i n g 19 97 / 9 8

Å r s b e r e t n i n g 19 97 / 9 8 Årsberetning 19/98 Indhold 2 Coloplast kort fortalt og nøgletal 3 10 års hoved- og nøgletal 4 Direktion og bestyrelse 5 Bestyrelsens beretning 10 Regnskabsberetning 14 Risikofaktorer 16 Aktionærforhold

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Årsrapport 2002/2003 R D I E K S V Æ O N A T I O V I N N

Årsrapport 2002/2003 R D I E K S V Æ O N A T I O V I N N Årsrapport 20/23 I N N O V A T I O N V Æ K S T V Æ R D I E R 2 Indhold 3 Ledelsesberetning 5 Fem års hoved- og nøgletal 6 Årets begivenheder og resultater 6 Bestyrelse og direktion 10 Regnskabsberetning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere