UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #2"

Transkript

1 UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #2 OKTOBER 2013

2 2 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Månedsrapport #2 En væsentlig del af Share With Care (SWC) indsatsen handler om målinger. Formålet med at indsamle og udvikle undersøgelserne er at opnå ny indsigt i brugeradfærd og normer, at måle SWC indsatsens effekt og at bruge undersøgelserne til at påvirke normerne i en hensigtsmæssig retning. Månedsrapport #1 kan hentes på SWC s hjemmeside ( sharewithcare.dk/presse-partnere/presse/). Denne rapport er nummer to ud af fem, og den samler nogle af de fund og indsigter, der er skabt i første fase af Share With Care-indsatsen (SWC). Nogle undersøgelser er tilbagevendende i hver rapport, mens andre har mere eventkarakter. Hvert element i rapporten er beskrevet med en lille tekst om hvordan undersøgelsen har fundet sted, samt en illustration eller graf. Der vil være forskel på, hvor valide de enkelte undersøgelser er. Vi har valgt at anføre en indikator for validitet, så du kan drage de klarest mulige konklusioner: Meget valid Valid men de eksakte værdier er lidt usikre Der er en tydelig tendens RIGTIG GOD LÆSELYST Undersøgelsernes fokus er at skabe indsigt i forbrugernes adfærd, holdning og viden i relation til brug af kreative produkter på internettet.

3 /KL7 INDHOLD Adfærd 4 Internationalt 4 Danmark 5 Ulovlig adfærd 6 Normer 7 Holdning 9 Kulturbarometret 10 Månedens område 13 For/imod ulovlig fildeling 14 Månedens tre påstande 15 Viden 16 Lovlig deling 17 Ulovlig deling 18 Ophavsret 19 Kontakt: 20

4 4 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Adfærd på det digitale marked Parallelt med opblomstringen af de mange lovlige digitale tjenester og services eksisterer der et rigt marked baseret på ulovlig brug af digitalt indhold. Nedenfor skitserer vi nogle tendenser vedrørende omfanget af det digitale marked. Det danner et sammenligningsgrundlag for de undersøgelser, som præsenteres i denne rapport. Formålet er at tegne et fælles billede af det digitale landskab, og på den baggrund diskutere fundne data. Internationale tendenser I slutningen af september 2013 udgav anti-piracy-virksomheden NetNames en omfattende rapport om piratmarkedet i USA, Europa, Asien og Stillehavsområdet. En af konklusionerne i rapporten er, at piratmarkedet fortsat er i vækst. I januar 2013 søgte 327 millioner unikke brugere efter ulovligt delt indhold en stigning på godt 10 % sammenholdt med november 2011, og det er, som det altid har været, fordi indholdet er gratis og let tilgængeligt, at brugerne henter det på pirattjenesterne. På trods af piratmarkedets vækst konkluderer rapporten imidlertid også, at et rigt udbud af lovlige digitale tjenester og services reducerer hastigheden af det ulovlige markeds vækst. Ligeledes konkluderes det at lukningen af større illegale tjenester kan have en stor indflydelse på piratmarkedet 1. Dog kan man kan se, at den ulovlige adfærd hurtigt fordeler sig på andre tjenester. IFPI s (International Federation of the Phonographic Industry, London) Digital Music Report 2013 beretter imidlertid om musikindustrien som en industri i bedring. Således fremlægger rapporten data, der viser, at salgstallet for solgte digitale enheder steg med 12 % i 2012, ligesom antallet af abonnenter på musikabonnementstjenester steg med 44 % samme år. Endelig konkluderer rapporten, at 62 % af musikforbrugerne på internettet brugte lovlige tjenester og services i Selvom disse tal og tendenser ikke er repræsentative udtryk for tilstanden i alle indholdsproducerende industrier, giver de alligevel grund til at spørge, hvordan det hænger sammen at piratmarkedet fortsat er i vækst i sin helhed, når det samme gør sig gældende for det lovlige marked. Uanset årsag kan vi konstatere at begge tendenser er udtryk for et øget forbrug af digitale indholdsprodukter. I de følgende rapporter vil vi kigge nærmere på de enkelte produkttypers tendenser. 1 Sizing the Piracy Universe, NetNames: UserFiles/netnames-sizing_piracy_universe-summary-sept2013.pdf 2 IFPI Digital Music Report 2013 Engine of a Digital World

5 5 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Spændingsfeltet mellem NetNames-rapporten og IFPI-rapporten åbner op for en metodisk diskussion omkring, hvordan vi definerer og måler aktivitet på det lovlige såvel som det ulovlige digitale marked. Hvordan måler vi eksempelvis en ophavsretslig krænkelse, hvornår indregner vi en brugers onlineaktivitet i en undersøgelse af piratmarkedet, og hvordan definerer vi piratmarkedet? Er det, når brugeren reelt gør noget ulovligt (i strid med lovgivningen)? Inkluderer vi brugere i vores undersøgelser, som søger efter ulovligt delt indhold, men som måske ender med aldrig at downloade eller streame det? Konklusionen af en undersøgelse afhænger i høj grad af, hvordan dens genstandsfelt er afgrænset. Vi vil ikke gå længere ind i den diskussion her, men kan blot konstatere, at dette er den primære grund til de mange (og ofte modsatrettede) konklusioner, der efterhånden er blevet fremsat om det digitale marked. Men selvom de ikke alle peger i samme retning, er de alle relevante, fordi de kan bruges som indikationer på en udvikling og en tendens. Det digitale marked i Danmark Generelt synes Danmark ikke at adskille sig fra de internationale tendenser som de er beskrevet ovenfor. YouSee s 2013 rapport Forbrug af film og tv-serier og pirateri i danske hustande , taler imidlertid (ligesom IFPI) om tegn på fald i det årlige forbrug af ulovlige kopier (både fysiske og digitale) af film- og tv-serier, og en stigning i forbruget af samme slags produkter på lovlige tjenester. Dog er én konklusion enslydende med en af konklusionerne i NetNames-rapporten: Det, der gør ulovlig brug attraktivt for forbrugerne, er den ubegrænsede adgang til indhold, hvilket særligt gælder helt nye film og tv-serier. I SWC-rapporterne indsamler vi data fra aktiviteter, tjenester med mere for at få et mere konkret billede af det lovlige og ulovlige digitale markeds størrelse i Danmark. Derfor overvåger vi, bl.a. i samarbejde med anti-piracy-virksomheden Mark Monitor, en række danske musik-, film- og bogtitler. I denne rapports afsnit om adfærd fokuserer vi på de filmtitler, vi overvåger, og belyser omfanget af den ulovlige deling af disse filer i Danmark såvel som i udlandet. Selvom dette ikke giver et fuldstændigt billede af hele piratmarkedet, er det meningen at indikere omfanget af den reelle adfærd. 1 YouSee Presse: Forbrug af film og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

6 6 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Undersøgelse af ulovlig adfærd Gennem det næste halve år vil der, som allerede nævnt, blive målt på antallet af ulovlige downloads af en række danske film-, musik-, og bogtitler. Formålet med dette er dels at undersøge om forbruget udvikler sig over perioden, og dels at undersøge, om forbruget ændrer sig i takt med forbrugernes holdninger, som vi måler i Kulturbarometret. Endelig er målingerne interessante ene og Antal ulovlige downloads alene af den grund, at de giver et konkret indtryk af omfanget af ulovlig brug, også selvom det kun er et mindre udsnit af markedet, som vi måler på. I denne rapport kigger vi udelukkende på filmtitler. Dette gør vi dels for at gøre datasættet så overskueligt som muligt, og dels for at få et klarere billede af, hvordan tendenserne ser ud, når vi kigger på forskellige produkttyper. I de næste rapporter kigger vi derfor på musik- og bogtitler. Nedenfor ses omfanget af ulovligt brug af 8 danske filmtitler fra 1/6 til 30/9 i år fra et udvalg af åbne pirattjenester. De to trend -linjer viser henholdsvis omfanget af illegal brug på verdensplan og fra danske ip-adresser, dvs. brug foretaget på ip-adresser registreret både i og uden for Danmark. Den eksplosive stigning i brug på verdensplan skyldes en dansk produceret engelsksproget film, som har været populær på det internationale marked. Danmark = 49,981 Verden = 734, Udvikling i ulovlig download fra måned til måned Danmark Verden Jun. Jul. Aug. Sep juni juli august september 2013 Infografik 1: Udviklingen i ulovlig download på 8 danske filmtitler fra 01/06 til 30/09 Valid men de eksakte værdier er lidt usikre

7 7 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Normer Den klassiske metode til at undersøge adfærd er at spørge folk om deres adfærd (rapporteret adfærd). Et eksempel på dette er YouSee rapporten fra 2013, der er nævnt ovenfor 1. Problemet ved denne tilgang er, at den ofte er upræcis - folk kan enten ikke huske eller lyver sig bedre, end de er. Det er også den usikkerhed, at en del personer ikke er klar over, hvad der er lovlig og ulovlig adfærd i relation til brug af digitale tjenester. I bedste fald giver rapporteret adfærd indblik i, hvad folk gerne vil gøre; hvad de opfatter som godt, eller hvordan de opfatter normen blandt deres ligesindede. Dette er imidlertid ikke uinteressant, fordi det potentielt set siger noget om, hvorfor folk gør, som de gør. Med andre ord siger rapporteret adfærd noget om det der ligger bag vores adfærd, nemlig vores normer. Opfattede normer og deres ændringer Denne månedsrapport handler om adfærd i lyset af de oplevede normer, når det gælder lovlig og ulovlig fildeling blandt unge. Baggrunden er at opfattelsen af normer påvirker den faktiske adfærd. Mennesket er grundlæggende et flokdyr, og sammenhold i flokken har altid været afgørende for vores normer såvel som vores adfærd. Hvis man derfor vurderer, at alle andre gør noget ulovligt, kan man selv nemmere gøre det uden moralske skrubler. Vi kender effekten fra andre områder, som f.eks. hastighed i trafikken hvis de andre kører for hurtigt, må jeg også. Hvis de fleste omvendt overholder reglerne, er det en del sværere for den enkelte at bryde dem. Netop denne indsigt er baggrunden for, at SWC forsøger at dokumentere positive normer, og anvende dem i den brede kommunikation, for at flytte normerne yderligere mod bæredygtig adfærd. Med udgangspunkt i SWC-indsatsens camps (se beskrivelser og film herfra på hjemmesiden: satte vi os for at lave en test med de unge deltagere. Testen giver et billede af de oplevede normer, og hvordan de ændrer sig i løbet af mindre end en dag. 1 Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

8 8 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Undersøgelse af opfattede normer I slutningen af august og starten af september afholdt SWC to camps, hvor en række grupper af unge diskuterede den digitale kulturs fremtid. Da de unge ankom på campen, skulle de svare på en række spørgsmål relateret til deres digitale forbrug. Ideen med undersøgelsen var at finde ud af, hvordan de opfatter deres egen adfærd overfor deres kammeraters, altså at undersøge normen i forhold til fildeling. Endelig blev de unge bedt om at svare på de samme spørgsmål efter campen for at se, om der var forskel på deres svar efter at have tilbragt en dag sammen med andre unge, hvor emnet var blevet diskuteret. Resultater Da de unge skulle svare på hhv. deres egen adfærd og deres antagelser om de andres adfærd efter campen - og dermed efter at have lært hinanden bedre at kende - var den opfattede norm flyttet med 11 % % De andre er ukendte 49% % De andre er kendte 60% MIG SELV DE ANDRE MIG SELV DE ANDRE Efter campen mente de unge ikke længere, at der var så stor forskel på deres eget forbrug og de andres forbrug forskellen blev faktisk reduceret til 6 %. Den opfattede norm handler altså om relationer, idet man vurderer sig selv mere lovlig end de andre. Men samtidig kan normer flytte adfærd positivt, hvis forbrugere konfronteres med andre forbrugeres faktiske adfærd, og denne adfærd vel at mærke er mere ønskværdig end deres egen. Det modsatte gør sig desværre også gældende, hvis andre har en mindre ønskværdig adfærd end antaget, så følger vi ubevidst med. Forklaring af infografik Du overvurderer dit eget lovlige forbrug og undervurderer de andres. Men kun indtil du lærer de andre at kende og opdager, at de ligner dig. Infografik 2: Opfattede normer Der er en tydelig tendens

9 9 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Holdninger Undersøgelsen om normer præsenteret på forrige side er foretaget inden for en spørgeramme. Vi har altså stillet de unge en række specifikke spørgsmål og på denne måde indhentet viden om specifikke emneområder af særlig interesse vores interesse vel at mærke. Det er imidlertid lige så interessant at finde ud af, hvad der interesserer de danske forbrugere generelt, når de diskuterer udviklingen på det digitale marked. Hvad taler danskerne om, når de taler om det digitale marked online? Hvad synes de om lovlig brug af digitalt indhold? Hvad synes de om ulovlig brug af indhold? Skelner de overhovedet, og hvis ja, hvordan? I Kulturbarometret undersøger vi dankernes holdninger i forhold til det digitale indholdsmarked. Formålet med Kulturbarometret er, at vi ved at undersøge danskernes holdninger til ulovlig fildeling får mulighed for at forstå, hvad der ligger til grund for deres generelle adfærd 1. Kulturbarometret indsamler og analyserer alle tilgængelige kommentarer på danske online medier, der er relateret til debatten om det digitale indholdsmarked. I tråd med resten af indsatsens tone er målet her ikke at finde frem til rigtigt og forkert, men at anskueliggøre hvad danskerne skriver på internettet samt hvordan både argumentation, påstande og fokus ændrer sig over tid. Kulturbarometret Kulturbarometret er et såkaldt semantisk redskab, der løber online dansksprogede medier igennem for kommentarer og debat- 1 Kulturbarometret er blevet til I et samarbejde mellem UBVA (Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde) og RettighedsAlliancen tråde om lovligt og ulovligt digitalt kulturforbrug. Disse hundrede tusinde kommentarer behandles og kategoriseres automatisk inden for fem forskellige områder, som er: Privatliv Samfund Moral Lovgivning Økonomi Udover den generelle udvikling på disse fem områder zoomer vi i hver rapport ind på danskernes holdninger til et bestemt af områderne. Dette visualiserer vi ved hjælp af såkaldte tag-clouds, som viser, hvilke ord og begreber der prægede debatten på de tidspunkter, hvor der er registreret flest kommentarer indenfor det pågældende område. Denne måneds område er Økonomi. Vi starter imidlertid med at se på den generelle fordeling af kommentarer, og hvilke områder de falder inden for. Her er det vigtigt at huske, at én kommentar godt kan handle om f.eks. både økonomi og samfund og derfor kan blive regnet med i begge områder. Samlet set er der pr. 19/ mere end kommentarer der forholder sig til fildeling i datasættet.

10 10 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Kulturbarometret Kommentarer fordelt på de fem områder fra Betragtes hele perioden fra 2002 til 2013, er der store bevægelser i, hvilke områder kommentarerne falder i. Antal kommentarer I denne og de følgende månedsrapporter vil der blive foretaget nedslag i grafen nedenunder, hvor vi zoomer ind på givne tidspunkter og analyserer, hvad der egentlig skete. Månedens nedslag I denne rapport laver vi to nedslag i den overordnede fordeling af de fem områder. Det drejer sig om to højdepunkter for antal kommentarer, der opstår omkring oktober 2006 og januar 2012 (de røde ringe). Privatliv Samfund Moral Lovgivning Økonomi januar 02 juli 02 januar 03 juli 03 januar 04 juli 04 januar 05 juli 05 januar 06 juli 06 oktober 06 januar 07 juli 07 januar 08 juli 08 januar 09 juli 09 januar 10 juli 10 januar 11 juli 11 januar 12 juli 12 januar 13 juli 13 Infografik 3: Kommentarer Meget valid

11 11 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Kulturbarometret Kommentarer fordelt på de fem områder mar feb Resultater I oktober 2006 ser vi et voldsomt opsving i antallet af kommentarer om lovgivning og økonomi. Sammenholdt med de hyppigst anvendte ord fra de pågældende måneder (taglouds til højre - jo større ord, des hyppigere anvendelse) tyder meget på, at den øgede aktivitet skyldes en retssag mellem Antal kommentarer IFPI Danmark og internetudbyderen Tele2. Sagen handlede om blokering af et illegalt russisk musiksite Allofmp3, og var meget debatteret, da den sagsøgte var internetudbyderen, og ikke selve den kriminelle musikudbyder. Det er formentlig på grund af sagens generelle karakter at debatten blomstrer så voldsomt op, særligt inden for lovgivningsområdet, hvor sagen skabte ny retspraksis. Oktober 2006 Privatliv Samfund Moral Lovgivning Økonomi November 2006 april 06 maj 06 juni 06 juli 06 august 06 september 06 oktober 06 november 06 december 06 januar 07 Infografik 4: Kommentarer mar feb Meget valid Infografik 5: Tagclouds okt.- nov Meget valid

12 12 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Kulturbarometret Kommentarer fordelt på de fem områder jun aug Resultater I efteråret 2011 tilsluttede USA sig den omdiskuterede SOPA-lov, og i slutningen af januar 2012 tilsluttede Danmark sig en international handelstraktat, der blandt andet omfatter fælles standarder for håndtering af IPR kriminalitet - ACTA. Det er især dette emne, der dominerer den Antal kommentarer online debat hos danskerne i perioden. Det er også årsagen til, at SOPA fylder mest i januar måned i tag clouds ne til højre, og ACTA i februar. På diverse internetfora gik debatten, hvorfor ord som: musik, ulovlig, brug og ophavsret fylder meget blandt hyppigst anvendte ord. I februar havde også debatten om lukningen af den ulovlige streamingtjeneste Grooveshark et vist aftryk. Januar 2012 Privatliv Samfund Moral Lovgivning Økonomi Februar 2012 august 11 september 11 oktober 11 november 11 december 11 januar 12 februar 12 marts 12 april 12 maj 12 juni 12 Infografik 6: Kommentarer jul j. aug Meget valid Infografik 7: Tagclouds jan.- feb Meget valid

13 13 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Månedens område i Kulturbarometret Ved hjælp af tagclouds tager vi et kig ind i månedens område: Økonomi. Resultater De tre tagclouds viser de mest anvendte ord og begreber inden for området økonomi på tre peak-tidspunkter mellem 2002 og I denne periode fylder følgende ord mest i debatten: Tjene, Gratis, Betalt, Betaling, Pris, Miste, Billig, Tabe, Afgift, Handel, Million (2009), Milliard (2012). Ligeledes er forskellige indholdsog medietyper tydelige i debatten. I særlig grad Musik, som er overrepræsenteret i forhold til Film, Bog, CD, Kunstner. Tilsammen understøtter disse iagtagelser formodningen om, at den online debat om økonomi løbende har handlet om de samfundsmæssige udfordringer ifm. at skabe passende forretningsmodeller, for det digitale marked. Økonomi November 2006 Økonomi Juni 2009 Økonomi Februar 2012 Infografik 8: Tagclouds økonomi Meget valid

14 14 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Kulturbarometret Holdninger i kommentarerne: For eller imod ulovlig fildeling. Resultater Nedenfor ses kommentarer for og imod ulovlig fildeling på online fora i perioden februar 2001 til februar Generelt er der flere kommentarer, der taler for ulovlig fildeling på online fora end holdninger, der taler imod. Det høje udsving i 2008 har formentlig en sammenhæng med den danske sag om pirattjenesten The PirateBay, der førte til spærring af danske telekunders adgang til siden. I denne sammenhæng er det værd at lægge mærke til den relative forskel mellem antallet af kommentarer for og imod: Hvis lukningen af The Pirate Bay genererede så mange kommentarer for ulovlig fildeling, ser det altså ud som om at blokering af ulovlige tjenester virkelig fik os til tasterne i Igen i 2009 var The PirateBay genstand for markant interesse fra mediernes side. Retssag og dom mod tjenestens stiftere har muligvis præget danskernes holdninger for og imod ulovlig fildeling. I 2012 ses et tydeligt opsving i holdning - både for og imod ulovlig fildeling - hvilket stemmer overens med debatten om AC- TA-traktaten. Antal kommentarer Imod For februar 01 august 01 februar 02 august 02 februar 03 august 03 februar 04 august 04 februar 05 august 05 februar 06 august 06 februar 07 august 07 februar 08 august 08 februar 09 august 09 februar 10 august 10 februar 11 august 11 februar 12 Infografik 9: For/imod ulovlig fildeling Meget valid

15 15 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Månedens tre påstande Hver måned anvender vi Kulturbarometret til at undersøge udvalgte påstande, som ofte optræder i kommentarerne. Målet er at belyse, hvornår påstandene opstår, hvordan de breder sig over tid, og hvornår de forsvinder igen. Påstand 1 Ulovlig fildeling er ok, fordi industrien udnytter folk Påstand 2 Ulovlig fildeling er ok, fordi industrien udnytter forbrugerne Påstand 3 Ulovlig fildeling er ikke ok, fordi det skader kunstnerne Resultater Testen af de tre påstande gav nogle meget interessante resultater: Påstand 1 Industrien udnytter kunstnerne havde stort set ingen udsving. Det er ikke det, der fylder i den online debat. Påstand 2 Industrien udnytter forbrugerne havde til gengæld meget store udsving. Påstanden har højdepunkter, der modsvarer de omtalte perioder med IFPI Danmark, The Pirate Bay og ACTA. Det er helt tydeligt et emne, der blusser op, hver gang der er øget fokus på rettigheder og fildeling. Påstand 3 Fildeling skader kunstneren toppede i 2006 ifm. IFPI Danmark/Tele2 retssagen, og er siden blusset op, men i langt mindre grad. januar 02 juli 02 januar 03 juli 03 januar 04 juli 04 januar 05 juli 05 januar 06 juli 06 januar 07 juli 07 januar 08 juli 08 januar 09 juli 09 januar 10 juli 10 januar 11 juli 11 januar 12 juli 12 januar 13 juli 13 Bemærkelsesværdigt er det, at den mest sejlivede påstand åbenbart er, at forbrugerne bliver udnyttet af industrien. Ikke at kunstnerne bliver det. Infografik 10: Udvalgte påstande Valid men de eksakte værdier er lidt usikre

16 16 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Viden Det er veldokumenteret, at danskerne har en begrænset viden om, hvad der er lovlig og ulovlig adfærd på nettet. En YouSee rapport fra 2011 konkluderer eksempelvis, at 49 % af forbrugerne ikke er i stand til at svare på, om deres seneste forbrug var lovligt eller ej. I stedet for at spørge generelt til brugernes viden uddyber vi denne undersøgelse med en belysning af brugernes viden i en række konkrete brugssituationer. Baggrunden er, at man kan have stor viden om, hvad der generelt er lovligt og ulovligt vedrørende streaming, uden at dette nødvendigvis er tilfældet, når det gælder helt konkrete almindelige brugssituationer. Undersøgelserne er delt op i tre forskellige brugssituationer: Lovgivning i forhold til lovlig deling Lovgivning i forhold til ulovlig deling Lovgivning i forhold til generel ophavsret Der er igen taget udgangspunkt i camp-deltagerne som en opvarmning til en større undersøgelse om samme emne. Undersøgelsen er med andre ord baseret på et lille antal respondenter. De kommende rapporter vil bringe mere valide resultater.

17 17 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Lovlig deling I denne kategori blev der spurgt til situationer, hvor det var lovligt at dele indhold på eksemplificerede måder. De unge blev blandt andet spurgt ind til forskellige situationer, hvor det var lovligt at dele og kopiere et lovligt downloadet produkt fra f.eks. itunes med andre. De unge var ikke klar over, at man f.eks. gerne må dele en film fra itunes med andre i sin husstand Resultater Det er bemærkelsesværdigt, at 46% svarer forkert svarer forkert på spørgsmål om hvad der er lovligt og ulovlig. Det betyder, at de unge tror, at langt mere er ulovligt, end hvad der reelt er tilfældet. Det er et interessant fund, og sammenholdes det med de unges vurdering af både egen og andres lovlige kulturforbrug, peger det på en tendens til at vurdere lovlig adfærd som en mindre dominerende faktor i debatten (hvilket kan skyldes tidligere kampagners fokus på den ulovlige adfærd) % forkerte svar Hvad er lovligt? 54% rigtige svar Forklaring af infografik Mange unge tror, at alle former for deling er ulovligt. Infografik 11: Viden om lovlig deling Der er en tydelig tendens

18 18 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL % forkerte svar Hvad er ulovligt? 2% intet svar 65% rigtige svar Ulovlig deling I denne kategori blev der spurgt til lovgivningen i situationer, hvor det er ulovligt at dele indhold. De unge blev blandt andet spurgt ind til deling af produkter, der ikke er hentet lovligt eller deling af bøger indscannet på computeren. Resultater Her er de unge på mere sikker grund. 65 % af svarene er korrekte, mens kun 33 % er forkerte. Det er en markant højere procentdel end landsgennemsnittet i YouSee undersøgelsen. Det er med andre ord lettere for de unge at navigere i det der er forbudt, end det der er tilladt (13 %). De unges fejlprocent på cirka en tredjedel af alle svar er dog stadig tankevækkende. Det tyder på, at det kan være svært at ændre på de opfattede normer for adfærden, hvis de unge ikke ved, hvad der er ulovligt. Forklaring af infografik De unge ved langt mere om, hvad de ikke må, end hvad de godt må. Infografik 12: Viden om ulovlig deling Der er en tydelig tendens

19 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Ophavsret De unge blev bedt om at sætte sig i ophavsmandens sted og svare på, hvad deres rettigheder var i forskellige brugssituationer. De unge blev blandt andet spurgt ind til, hvorvidt de kan stoppe spredningen af deres egne producerede numre på sider, som de ikke har godkendt, og hvorvidt de må låne fra andres musiknumre. Resultater Når de unge skal sætte sig i kunstnerens/rettighedshaverens sted, er de på mere sikker grund i forhold til, hvilke rettigheder der findes, end det er tilfældet når de skal svare på spørgsmål om ophavretsloven generelt. Størstedelen af de unge er helt med på, hvad man som ophavsmand har krav på, når det gælder distribution og tilgængelighed. Dette er forventeligt, idet respondenterne knytter sig til indholdet, hvorfor det pludselig får større værdi og mening. Hvilke rettigheder har man som rettighedshaver? 25% forkerte svar % intet svar 62% rigtige svar Forklaring af infografik Når de unge bliver bedt om at forholde sig til ophavsretten på eget materiale, er deres viden om lovgivningen større end ellers. Infografik 13: Viden om ophavsret Der er en tydelig tendens

20 20 [Share With Care - Månedsrapport #2] /KL7 Idéer til undersøgelser? Forslag til Kulturbarometret? Spørgsmål eller kommentar? Eller noget helt fjerde? Undersøgelserne er tænkt som både indsatsens og interessenternes ressource brug dem! Tag fat i /KL7, hvis du har input eller ønsker til undersøgelserne. Kontakt: Mikkel Holm Sørensen telefon:

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Undersøgelser Månedsrapport #1

Undersøgelser Månedsrapport #1 Undersøgelser Månedsrapport #1 2 [SHARE WITH CARE MÅNEDSRAPPORT 1] Månedsrapport #1 Dette er den første i en stribe månedlige rapporter om fund og indsigter skabt af Share With Care-indsatsen (SWC). Rapporten

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #5 JANUAR 2014!

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #5 JANUAR 2014! /KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #5 JANUAR 2014 2 Månedsrapport #5 En væsentlig del af Share With Care (SWC)-indsatsen handler om målinger. Formålet med at indsamle og udvikle undersøgelserne er, at opnå

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #4 DECEMBER 2013!

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #4 DECEMBER 2013! UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #4 DECEMBER 2013 2 Månedsrapport #4 En væsentlig del af Share With Care (SWC)-indsatsen handler om målinger. Formålet med at indsamle og udvikle undersøgelserne er at opnå

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Side 1 af 6 TDC A/S, Presse DATO 1/6-2014 INITIALER IKJE/BWH Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2014 Forord Denne analyse er den femte, som TDC Group siden 2010 har gennemført

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Omfang. Piracy, music, and movies: A natural experiment. Investigation into the extent of infringing content on BitTorrent networks

Omfang. Piracy, music, and movies: A natural experiment. Investigation into the extent of infringing content on BitTorrent networks Omfang YouSee A/S XXX Feb. 2011 Omfanget af den ulovlige kopiering af film anslås til ca. 9 millioner kopier om året. De ulovlige kopier udgør ca. 70-80 % af det samlede antal kopier. Det samme gælder

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked

Piratguiden. En guide til det digitale piratmarked Piratguiden En guide til det digitale piratmarked 0 1. Piratguiden - hvad er det? Denne guide vil tegne et mere enkelt billede af det ulovlige marked for digitalt indhold (herefter piratmarkedet). Piratmarkedet,

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

aktiviteter på ulovlige film- og musiksites

aktiviteter på ulovlige film- og musiksites Omfang af almindelige danskeres ulovlige aktiviteter 2016 212.454.392 aktiviteter på ulovlige film- og musiksites 700 sites i DK De lukkede tjenester er KUN danske domæner (.dk sites) og primært fupsider

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 17.12.2015 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse

Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse Effektmåling i projekt Demokrati og digital dannelse For at undersøge om undervisningsforløbet havde effekt på elevernes holdninger til det lokale demokrati og digital dannelse, blev der lavet en effektmåling.

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer

LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer LSD, svampe og nye psykoaktive stoffer Af Rasmus Axelsson, Sociolog og chefkonsulent i KABS, Partner i Global Drug Survey Det globale NGO Global Drug Survey indsamler hvert år erfaringer med rusmidler

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2013

Status på udvalgte nøgletal marts 2013 Status på udvalgte nøgletal marts 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Et forår der lader vente på sig er meget beskrivende både for vejrsituationen og den nuværende økonomiske

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal November 2013

Status på udvalgte nøgletal November 2013 Status på udvalgte nøgletal November 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling De danske nøgletal sender tvetydige signaler for tiden. På den ene side er indikatoren, der

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Motivation for selvstændighed

Motivation for selvstændighed Motivation for selvstændighed Aspekter af opstart af virksomhed ASE har spurgt ca. 900 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder ved at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen indeholder

Læs mere

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme

Streaming: Betaling og brug. UNDERSØGELSE: DANSKERNES MEDIEVANER Brugerne vil selv bestemme UNDERSØGELSE: Brugerne vil selv bestemme Et stadig mere individualiseret medieforbrug og en stigende villighed hos forbrugerne til at betale for både musik-, tv- og filmstreaming. Det er blandt konklusionerne

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2014

Status på udvalgte nøgletal maj 2014 Status på udvalgte nøgletal maj 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der har været stor fokus på produktivitetsudviklingen i dansk erhvervsliv de seneste

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Nettotilgangen til ledighed har siden 21 været tæt på nul

Læs mere

Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt

Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt Pressemeddelelse, november 2016 Halvdelen af de danske unge streamer ulovligt Kampagnen Os der elsker film samler filmbranchen, TDC, Blockbuster, Dansk Industri og RettighedsAlliancen for at fortælle,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2012

Status på udvalgte nøgletal april 2012 Status på udvalgte nøgletal april 212 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Status på Dansk økonomi ikke entydig gunstig udvikling I løbet af den seneste måned har flere vigtige nøgletal udviklet

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

3 maj 2012 BRANCHEDAGEN RETTIGHEDSALLIANCEN MARIA FREDENSLUND, LEDER OG TALSMAND

3 maj 2012 BRANCHEDAGEN RETTIGHEDSALLIANCEN MARIA FREDENSLUND, LEDER OG TALSMAND 3 maj 2012 BRANCHEDAGEN RETTIGHEDSALLIANCEN MARIA FREDENSLUND, LEDER OG TALSMAND Produktoversigt + Målsætning Vi arbejder for et bæredygtigt marked for kreative produkter Med fokus på følgende områder:

Læs mere

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder

Kreditsituationen strammer til for store virksomheder DI November 211 Nikolaj Pilgaard, EØK Kreditsituationen strammer til for store virksomheder Frem til foråret 211 blev finansieringssituationen for virksomhederne gradvist forbedret, men tendensen er nu

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik

Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014. Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Evaluering af Hvidovre Kommunes talenthold 2013-2014 Forfatterlab; Science; Innovation og Design; Engelsk; Matematik Juli, 2014 Indledning Hvidovre Kommunes etablering af talenthold indgår som en del af

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

Safe Harbour reglerne og digitale mellemmænd

Safe Harbour reglerne og digitale mellemmænd Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del Bilag 67 Offentligt RettighedsAlliancen Safe Harbour reglerne og digitale mellemmænd Hvem er de digitale mellemmænd? Alle er del af en aktiv indholds fødekæde Flyt fra

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere