Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse"

Transkript

1 Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse For virksomheder, der skal opbygge et godkendt kvalitetsstyringssystem under BedreBolig Læsevejledning Formålet med et kvalitetsstyringssystem (KS-system) under BedreBolig-ordningen er at sikre ikke alene et godt produkt for boligejeren, men også man som BedreBolig-rådgiver kan navigere mere trygt i en ny ordning. Krav til et KS-system kan derfor ses som et værktøj og en hjælp til en mere effektiv og systematisk tilgang til at levere viden og rådgivning af høj faglig kvalitet. Dette dokument er et eksempel på et KS-system under BedreBolig-ordningen. Dokumentet er målrettet de virksomheder, som ønsker at udforme et KS-systemet og efterfølgende få det godkendt hos en kontrolinstans (i henhold til bilag 1 i bekendtgørelsen). Det kan ikke bruges til virksomheder, som ønsker at få deres KSsystem certificeret på baggrund af ISO 9001 (i henhold til bilag 2 i bekendtgørelse nr. 109 om BedreBolig). Dokumentet er bygget op således at det overholder ordningens mindstekrav til et KSsystem, men kan frit tilpasses virksomhedens nuværende kvalitetsstyringssystem eller betragtes som inspiration. Det tilpassede dokument sendes ind til kontrolinstansen, når virksomheden ønsker sit KS-system forhåndsgodkendt. Dokumentet kan også bruges dagligt i virksomheden, når KS-systemet opbygges, vedligeholdes og opdateres. Dokumentet kan desuden bruges overfor underleverandører til virksomheden, som skal arbejde under virksomhedens KSsystem. Der er også en vejledning om KS-systemet nederst i dokumentet. Her står hvilke krav BedreBolig-ordningen stiller til virksomheden. Der står også enkelte gode råd til, hvad der kan være en god idé at have med i KS-systemet som BedreBolig-virksomhed. Til dokumentet er der et antal bilag, man som virksomhed kan vælge at bruge i dagligdagen, når KS-systemet skal holdes opdateret. 1 af 17

2 Indhold Eksempel Introduktion til virksomheden Virksomhedens kvalitetsansvarlige Kvalifikationer Dokumenthåndtering Kommunikation med kunderne... 4 Kommunikationsflow for ydelsespakke i fase 1: Ekstern kontrol Salg og markedsføring Klager og reklamationer... 7 Vejledning Introduktion til virksomheden Virksomhedens kvalitetsansvarlige Kvalifikationer Dokumenter Kommunikation med kunderne Ekstern kontrol Salg og markedsføring Klager og reklamationer Bilag af 17

3 Eksempel 1. Introduktion til virksomheden [Skriv kort om virksomheden: hvad virksomheden primært beskæftiger sig med, hvilke ydelser virksomheden leverer under BedreBolig-ordningen (Ydelsespakke 1 og evt. 2), og hvor mange BedreBolig-rådgivere, virksomheden har ansat. Virksomheden bruger faste underleverandører til levering af BedreBolig-ydelser til [beskriv om der er tale om underleverandører til levering af ydelser under ydelsespakke 1 og/eller 2.] Underleverandørerne er godkendte BedreBoligvirksomheder, som arbejder under virksomhedens KS-system.] Virksomhedsdata Virksomhedens navn: [Navnet på virksomheden] Virksomhedens adresse: [Adressen på virksomheden] CVR-nr.: [Evt. CVR-nr. ] 2. Virksomhedens kvalitetsansvarlige Virksomhedens medarbejder [Indsæt navn] er kvalitetsansvarlig. [Indsæt navn] sikrer, at ordningens krav overholdes og efterleves i praksis i virksomheden. Den kvalitetsansvarlige sikrer, at alle BedreBolig-rådgivere i virksomheden er orienterede og opdaterede omkring ordningens krav og efterlever dem. Den kvalitetsansvarlige har det overordnede ansvar for at oprette, vedligeholde og opdatere virksomhedens KS-system, men kan uddelegere opgaver, der har med den konkrete håndtering og vedligeholdelse af KS-systemet at gøre. Den kvalitetsansvarliges opgave er: Hele tiden at sørge for, at den enkelte BedreBolig-rådgiver har adgang til og ved, hvordan KS-systemet bruges, og har adgang til det materiale og de værktøjer, der skal bruges til at levere ydelserne under ordningen At følge op på at virksomheden altid overholder og efterlever reglerne, at virksomhedens KSdokumenter er opdateret, og derfor vedligeholder og opdaterer KS-systemet At indgå skriftlige aftaler med underleverandører; at vise underleverandørerne, hvordan de efterlever virksomhedens KS-system i levering af ydelserne; og at tjekke, at underleverandørerne efterlever virksomhedens KS-system 3. Kvalifikationer Den enkelte BedreBolig-rådgiver opfylder de fastsatte krav til faglige kvalifikationer og ajourført viden og er dokumenteret i form af en erklæring vedlagt som bilag 1. Hvis der er brugt underleverandørerne til levering af ydelserne under BedreBolig-ordningen er deres kvalifikationer dokumenteret som i bilag 2. 3 af 17

4 4. Dokumenthåndtering Virksomheden har lavet et system til håndtering af dokumentation med det formål at kunne dokumentere en klar sagshistorik og kunne dokumentere hvad der er aftalt med kunden. Den enkelte BedreBolig-rådgiver, der bruges til levering af ydelser under ordningen, har altid adgang til dokumentsystemet. I bilag 3 findes en oversigt over gældende dokumenter. Dokumenter opbevares i minimum 5 år efter, at sagen er afsluttet også selvom virksomheden ophører med at være godkendt BedreBolig-virksomhed. [Beskrivelse eller figur af hvordan jeres dokumenthåndtering ser ud (eksempelvis hvordan I opbevarer jeres generelle dokumenter og hvordan I arkiverer s, kontrakter, bedboligplaner i forskellige mapper osv.] 5. Kommunikation med kunderne Den enkelte BedreBolig-rådgiver håndterer kommunikationen med kunderne under sagsforløbet, sådan at kunderne er velinformerede om ordningen og hele tiden føler ejerskab overfor projektet. Den enkelte BedreBolig-rådgiver sørger gennem sin kommunikation med kunden for at skabe fremgang i sagsforløbet. Kommunikationen med kunderne bliver løbende vurderet for, om der er behov for at forbedre eller ændre kommunikationen på konkrete tidspunkter før, under eller efter sagsforløbet. Det kan f.eks. være, hvis den enkelte BedreBolig-rådgivers kommunikation skaber misforståelser på et givent tidspunkt under et sagsforløb, eller på baggrund af klager for manglende eller fejlagtig information. Virksomheden bruger generelt følgende flow i kommunikationen med kunderne under sagsforløbet. Diagrammet viser, hvornår den enkelte BedreBolig-rådgiver skal i dialog med kunden, samt hvilke dokumenter og andre oplysninger kunden skal have på det givne tidspunkt. Flowet kan dog være tilpasset fra sag til sag, afhængigt af hvilke ydelser der aftales med den enkelte kunde. 4 af 17

5 Kommunikationsflow for ydelsespakke i fase 1: Første kontakt med kunden Gennem en screening afdækkes kundens behov og ønsker, og boligoplysninger indhentes Screeningsnotat sendes efterfølgende til kunden Aftale om kortlægning og BedreBolig-plan udarbejdes sammen med kunden Kortlægning Dato og fremgangsmåde for kortlægning aftales med kunden Forventninger afstemmes omkring, hvor meget kunden skal inddrages under kortlægningen Notater og data fra kortlægning sendes til kunden, hvis kunden har efterspurgt det Der tages en forventningsaftemning med kunden om, hvad BedreBolig-planen skal indeholde, enten imens eller efter kortlægningen Udarbejdelse af BedreBolig-planen Et første udkast til BedreBolig-planen sendes til kunden Der tages en samtale eller et møde hvor udkastet diskuteres Den endelige BedreBolig-plan præsentes overfor kunden og det fremadrettede samarbejde, herunder kundens møde med pengeinstitut, diskuteres Det tages en opfølgende samtale med kunden hvor der følges op på evt. tilrettelser af BedreBolig-planen, efter kundens samtale med banken 5 af 17

6 Kommunikationsflow for ydelsespakke i fase 2: Første kontakt med kunden Der tages en forventningsafstemning med kunden om det videre forløb med projektet, hvor BedreBolig-planen drøftes Aftale om byggeledelse udarbejdes sammen med kunden, herunder aftales kundens og BedreBoligrådgiverens rolle nærmere Projektering, indhentning af tilladelser, tilbud, mm. Kunden inddrages i projekteringen og støttes i indhentningen af tilladelser mv. Kunden rådgives om entrepriseform og godkender, at der indhentes tilbud på projektet Kunden rådgives om valg af entreprenør/håndværkere Kundens inddrages i forhandlingen med entreprenør/håndværkere Kunden indgår aftale med entreprenør/håndværkere med BedreBolig-rådgiveren på sidelinjen Byggeledelse, fagtilsyn, fejl- og mangelgennemgang Kunden inddrages i det første møde med entreprenør/håndværker Kunden orienteres løbende om projektets fremdrift, tidsplan og økonomi Kunden inddrages som beslutningstager, hvis der sker nødvendige ændringer undervejs Kunden informeres omkring status på fejl- og mangelgennemgangen Aflevering Dato og fremgangsmåde for afleveringen aftales med kunden Det færdige projekt præsenteres overfor kunden, hvor god adfærd drøftes, og driftsinstrukser og manualer overleveres Der udarbejdes et opsamlende notat til kunden, og der følges op på afleveringen efter 2 uger for at tjekke op på om kunden har spørgsmål i forbindelse med afleveringen 1-årsopfølgning Der aftales møde med kunden indenfor et år efter aflevering. Kunden bliver bedt om at forberede sig inden mødet og samle op på spørgsmål og eventuelle forhold, som ikke fungerer, som kunden mener, at de skal 1-års gennemgangen afholdes ude i boligen sammen med kunden, hvor projektets resultater og kundens tilfredshed også evalueres. Der udarbejdes et kort notat til kunden om 1-års opfølgningen, herunder om der er forhold der skal følges op på sammen med entreprenøren/håndværkerne 6 af 17

7 6. Ekstern kontrol Den kvalitetsansvarlige kontakter kontrolinstansen, så den eksterne kontrol gennemføres mindst en gang hvert andet år (og senest et år efter forhåndsgodkendelse). Den kvalitetsansvarlige sørger for at sende de dokumenter kontrolinstansen efterspørger, inden den eksterne kontrol gennemføres. Den kvalitetsansvarlige er til stede under kontrolinstansens besøg og har sørget for, at BedreBoligrådgiverne er til rådighed under besøget, så de kan interviewes af kontrolinstansen. Den kvalitetsansvarlige har også sørget for, at kontrolinstansen kan få adgang til hele KS-systemet, herunder også sags-håndteringssystemet under besøget, så kontrolinstansen kan foretage stikprøvekontrol. Den kvalitetsansvarlige sørger også for, at kontrolinstansens anmærkninger eller forbedringsforslag til KS-systemet efterfølgende bliver håndteret. 7. Salg og markedsføring Virksomheden bruger ordningens logo i sin markedsføring af ydelserne under ordningen. Det er logoet på ordningens hjemmeside, der til enhver tid bruges i markedsføringen. Virksomheden sikrer sig at følgende informationer oplyses til kunden inden eller i forbindelse med indgåelse af rådgivningsaftalen: Om BedreBolig-rådgivningen er dækket af en ansvarsforsikring hos virksomheden Hvilke af ydelserne der aftales med kunden, som hører ind under BedreBolig-ordningen Om virksomheden udfører entrepriseydelser på områder omfattet af ordningen Hvilken kontrolinstans der har godkendt, og der løbende foretager, den eksterne kontrol af KS-systemet At kunden har mulighed for at få udleveret bagvedliggende beregninger og data for BedreBolig-planen, og at kunden har ret til kende de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne Kunden spørges, om der ønskes et energimærke efter det gennemførte forløb 8. Klager og reklamationer En klage er en henvendelse fra kunden vedrørende fejl og mangler i rådgivningen, som ikke kan løses med det samme, mundtligt. En reklamation er en klage, hvor kunden har fremsat et krav til erstatning. Ved klager eller reklamationer fra kunder reagerer virksomheden på henvendelsen indenfor [skriv hvor mange] arbejdsdage - med et skriftligt svar på klagen eller et skriftligt svar på, hvornår kunden kan forvente svar på klagen. Har kunden henvendt sig telefonisk med en klage, bliver kunden bedt om at fremsende klagen elektronisk, eller også udarbejder BedreBolig-rådgiveren et telefonnotat, som fremsendes til kunden, og som kunden bliver bedt om at bekræfte. Kundens mail eller telefonnotatet gemmes på sagen. Virksomheden fremsender et skriftligt svar på klagen eller reklamationen indenfor [skriv hvor mange] arbejdsdage. Svaret gemmes på sagen. I forbindelse med klager og reklamationer vil virksomheden bestræbe sig på: At undersøge hvad klagen drejer sig om og undersøge historikken i sagsforløbet. BedreBolig-rådgiveren gennemfører eventuelt et møde med kunden for at få præciseret 7 af 17

8 klagen og undersøge fejlen eller manglen nærmere Virksomheden undersøger, hvilke muligheder kunden har for at få erstatning, såfremt det vurderes denne har ret. Dette kan være fejl- og mangel udbedring eller anden økonomisk kopensation Vurderer virksomheden at kunden ikke har ret, skal kunden have svar hurtigst muligt med en saglig argumentation for, hvorfor klagen ikke kan imødekommes. Ligesom virksomheden kan invitere en uvildig vurdering af tredjepart (skønsmand) for at løse konflikten. 8 af 17

9 Vejledning 1. Introduktion til virksomheden Ordningens regler er, at: Virksomheden skal oplyse om virksomhedens navn, CVR-nr. og navnet på den ansatte BedreBolig-rådgiver, når virksomheden søger om godkendelse af KS-systemet hos en kontrolinstans (bekendtgørelsens 7). Hvis der sker ændringer i oplysningerne, eller hvis virksomheden har skiftet kontrolinstans, skal virksomheden oplyse Energistyrelsen om det (bekendtgørelsens 24). Virksomheden skal kunne vise, at virksomheden kan levere ydelser under alle faserne (bekendtgørelsens 5, stk. 3). Er man kun godkendt til at levere ydelsespakke 1, skal man indgå samarbejde med en underleverandør, der kan levere ydelsespakke 2. Hvis virksomheden ikke længere har en BedreBolig-rådgiver ansat, lever virksomheden ikke op til reglerne. Virksomheden kan dog stadig opretholde sin godkendelse, hvis virksomheden ansætter en ny BedreBolig-rådgiver indenfor en periode på 3 måneder (bekendtgørelsens 9, stk. 2). Eksempler på ændringer, som virksomheden skal oplyse til Energistyrelsen, er, at BedreBoligrådgiveren ikke er ansat i virksomheden længere, at virksomheden ændrer navn eller bliver opkøbt e.l. Ændringerne skal også opdateres i dette afsnit i KS-dokumentet. Afsnittet om fast(e) underleverandør(er) udfyldes, hvis virksomheden bruger en eller flere BedreBolig-virksomheder, som virksomheden har en fast samarbejdsaftale med. Virksomheden skal ikke oplyse Energistyrelsen hvis man vælger nye underleverandører, men skal kunne vise kontrolinstansen, at virksomheden bruger underleverandører til de ydelser, virksomheden ikke selv må håndtere. Bruger virksomheden ikke faste underleverandører, udelades afsnittet. 2. Virksomhedens kvalitetsansvarlige Ordningens regler er, at: Virksomheden skal udpege en medarbejder, der er ansvarlig for at vedligeholde KS-systemet (bekendtgørelsens bilag 1) Den KS-ansvarlige må gerne have en ledende stilling i virksomheden, men det er ikke et krav. Er virksomheden en én-mands-virksomhed, er BedreBolig-rådgiveren selv ansvarlig for KS-systemet. Beskrivelsen i det ovenstående afsnit tilpasses f.eks. er BedreBolig-rådgiveren selv ansvarlig for, at KS-systemet er brugbart og opdateret. Når virksomheden indgår samarbejde med underleverandører, kan virksomheden med fordel underskrive en erklæring om, at underleverandøren lever op til virksomhedens KS-system i forbindelse med levering af ydelserne. Dette er uafhængigt af, om virksomheden indgår aftale med en eller flere faste underleverandører eller bruger underleverandører ad hoc på de enkelte sager. Det vil være den samme erklæring, som bruges for det forudgående afsnit. I erklæringen skal der stå en kort beskrivelse af fremgangsmåden (proceduren) for, hvordan underleverandøren er blevet orienteret om og efterlever virksomhedens KS-system, og hvordan virksomheden tjekker, at underleverandøren efterlever KS-systemet. Erklæringen underskrives af 9 af 17

10 den kvalitetsansvarlige hos virksomheden og hos underleverandøren. Et eksempel på en erklæring er vedlagt som bilag Kvalifikationer Ordningens regler er, at: Virksomheden skal dokumentere, at den enkelte BedreBolig-rådgiveres faglige kvalifikationer, det vil sige uddannelse, efteruddannelse, og erhvervserfaring, lever op til kravene (bekendtgørelsens 5, stk. 4 samt bilag 5). Den enkelte BedreBolig-rådgiver skal ajourføre sig om større ændringer indenfor relevante fagområder gennem kurser og efteruddannelse (bekendtgørelsens 18, stk. 3). Virksomheden skal dokumentere, at de underleverandører, der anvendes til levering af ydelserne under ordningen, lever op til kravene, hvad angår faglige kvalifikationer (bekendtgørelsens 5, stk. 4 samt bilag 5). Når virksomheden indsætter navnene for den enkelte BedreBolig-rådgiver og krydser oplysningerne af i erklæringen, er det en god måde at holde styr på at reglerne overholdes. Det samme gør sig gældende for brugen af kvalificerede underleverandører. Erklæringen underskrives, uafhængigt om virksomheden og underleverandøren har en fast samarbejdsaftale, eller om virksomheden bruger underleverandører ad hoc til levering af en konkret ydelse på en konkret sag. Bruger virksomheden en underleverandør ad hoc, gemmes erklæringen på den konkrete sag. Bruger virksomheden ikke underleverandører, udelades afsnittet om underleverandørens kvalifikationer. For at kunne dokumentere at BedreBolig-rådgiveren har ajourført viden, kan den kvalitets-ansvarlige med fordel lave en uddannelsesplan sammen med BedreBolig-rådgiveren. Uddannelsesplanen viser, hvilken viden og færdigheder BedreBolig-rådgiveren bør efteruddannes indenfor og hvornår - det kan være indenfor et bestemt fagteknisk område eller indenfor salg og kommunikation eller på andre områder, hvor BedreBolig-rådgiveren oplever behov for ny viden. Efteruddannelse vil også bidrage til, at BedreBolig-rådgiveren leverer en mere fejlfri og saglig rådgivning, og som kan mindske risikoen for klager som potentielt vil kunne koste virksomheden dyrt. Uddannelsesplanen kan med fordel udarbejdes skriftligt og gemmes i KS-systemet. Virksomheden kan også med fordel blive ajourført med nyeste viden og erfaringer gennem at deltage i netværksgrupper mellem BedreBolig-virksomheder, i kommunen eller i regionen. 4. Dokumenter Ordningens regler er, at: KS-systemet indeholder et system til håndtering af dokumenter i forbindelse med levering af ydelserne og i forbindelse med opfyldelse af de generelle krav til ordningen (bekendtgørelsens bilag 1). Alle dokumenter, der opbevares i forbindelse med levering af ydelserne, opbevares under sagen i mindst 5 år, efter arbejdet er færdigt. Det gælder også, selvom virksomheden ikke længere er godkendt (bekendtgørelsens 23). BedreBolig-rådgiveren anvender Energistyrelsens værktøj til udarbejdelse af BedreBoligplanen under selve leveringen af ydelserne (bekendtgørelsens 5, stk. 2). 10 af 17

11 Andre tjeklister og dokumenter, der er stillet til rådighed af Energistyrelsen, er ikke obligatoriske at bruge, men det er et krav, at virksomheden i stedet bruger egne og tilsvarende tjeklister under sagsforløbet (bekendtgørelsens 5, stk. 2). Virksomheden kan med fordel bruge et eksisterende system (f.eks. et elektronisk mappesystem), hvor KS-systemet etableres. Det kan også med fordel være samme system som sagshåndteringssystemet. Det er en god idé, at BedreBolig-rådgiveren opbevarer og gemmer alle dokumenter og korrespondancer på den enkelte sag. Det kan gøres i et ringbind eller digitalt i en mappestruktur. Det kan være mails, telefon- og mødenotater, kortlægningsnotater, beregningsdata, tilsynsrapporter mv. Hvis der senere opstår tvivl eller klager, er det vigtigt at kunne gå tilbage i sagsforløbet og undersøge sagens historik gennem at tjekke de gemte dokumenter. Hvorfor var det lige, at vi gjorde, som vi gjorde på det tidspunkt? Var det, fordi kunden efterspurgte det, eller fordi det ikke var muligt at gøre andet,og blev kunden ordentligt informeret om det? Hvor meget, der bør gemmes, kan variere fra projekt til projekt, og det anbefales, at man i virksomheden aftaler et passende niveau for, hvad der noteres og gemmes på sagen. Virksomhedens kvalitetsansvarlige og de enkelte BedreBolig-rådgivere bør også tilmelde sig ordningens nyhedsmails og være opmærksomme på nyheder på ordningens hjemmeside mindst én gang om måneden. Hermed kan virksomheden holde øje med nye krav til ordningen. Det er også en god idé at holde sig opdateret på Videnscenter for energibesparelser i bygningers hjemmeside med hensyn til opdatering af energiløsninger mv. Det gøres på Er virksomheden en én-mands-virksomhed, undlades afsnittet om samarbejdet mellem BedreBoligrådgiveren og den kvalitetsansvarlige. I det tilfælde er BedreBolig-rådgiveren selv ansvarlig for, at systemet fungerer, så der er styr på dokumentationen. 5. Kommunikation med kunderne Ordningens regler er, at: Virksomheden aftaler en fremgangsmåde (procedure) for, hvordan kommunikationen med kunderne håndteres igennem sagsforløbet (bekendtgørelsens bilag 1) Kommunikation med kunderne er et af de vigtigste elementer i BedreBolig. Det er vigtigt, at virksomheden finder ud af, hvornår og hvordan der skal kommunikeres med kunden f.eks. i form af samtaler, møder, notater i forbindelse med kortlægningen, udarbejdelsen af BedreBolig-planen osv. Hvordan kommunikerer den enkelte BedreBolig-rådgiver med kunden for at sikre fremgang i sagsforløbet? Hvordan sikrer BedreBolig-rådgiveren, at kunden ikke mister ejerskabet for projektet? BedreBolig-virksomheden skal derfor hele tiden have for øje, om virksomhedens dialog med kunderne under sagsforløbet kan forbedres. Det anbefales derfor, at kommunikationsflowet i skemaet ovenfor (på side 6 og 7) tilpasses til, hvordan virksomheden selv vil håndtere kommunikationen med kunderne gerne aftalt mellem virksomhedens kvalitetsansvarlige og BedreBolig-rådgiverne. Skemaet kan også have en anden form og f.eks. laves som en tegning. Det ovenstående skema kan derfor udelades, hvis virksomheden vælger at beskrive fremgangsmåden på en anden måde. Gør det nemt og overskueligt for jer selv, at overholde jeres egne regler på området. 11 af 17

12 Det kan være en god idé at lave et notat med de vigtigste punkter, som bliver aftalt med kunden under sagsforløbet, f.eks. i forbindelse med en vigtig telefonsamtale med kunden. Det kan være hensigtsmæssigt at fremsende notatet til kunden, så begge parter er enige om, hvad der blev besluttet eller aftalt. Gem notatet på sagen, så I selv husker, hvad der løbende er blevet aftalt. 6. Ekstern kontrol Ordningens regler er, at: Virksomheden skal sikre dokumentation for, at virksomhedens KS-system efterleves i praksis og løbende bliver efterprøvet af en kontrolinstans (bekendtgørelsens 18, stk.2) Virksomheden skal derfor have et KS-system, som bruges aktivt i leveringen af ydelserne, og som løbende vedligeholdes. Det er vigtigt, at KS-systemet fungerer i dagligdagen, og at den enkelte BedreBolig-rådgiver kan hente eller gemme de dokumenter, der skal bruges. Derfor vil forbedringer af KS-systemet ofte have fokus på, hvordan den daglige brug kan gøres nemmere. Den kvalitetsansvarlige skal sikre, at BedreBolig-rådgiverne bruger systemet effektivt, og at KSdokumentet og øvrige dokumenter, værktøjer mv. løbende bliver opdateret. Ved den eksterne kontrol bliver der auditeret på, hvordan KS-systemet bruges i dagligdagen, og om alt er opdateret. Kontrolinstansen kan også spørge ind til de problemer der har været undervejs med KS-systemet, og hvordan virksomheden har håndteret de oplevede problemer. Det anbefales, at den kvalitetsansvarlige sammen med den enkelte BedreBolig-rådgiver en gang imellem gennemgår sagerne og sikrer sig, at rådgiveren husker at gemme det hele, og vurderer, om noget kan gøres anderledes næste gang. Kontrolinstansen vil foretage stikprøvekontrol på enkelte sager, så det er en god idé generelt at have styr på sagerne. Er virksomheden en én-mands-virksomhed, er BedreBolig-rådgiveren selv ansvarlig for at have styr på den eksterne kontrol. I det tilfælde skal afsnittet tilpasses, f.eks. skal sætningen om, at BedreBolig-rådgiverne skal stå til rådighed under kontrolinstansens besøg udelades. 7. Salg og markedsføring Ordningens regler er, at: Virksomheden skal bruge logoet som angivet i bekendtgørelsens bilag 6. Der ligger en vejledning for brug af logoet på ordningens hjemmeside, som præciserer reglerne. Overtrædelse af reglerne straffes med bøde (bekendtgørelsens 36). Virksomheden skal før aftalen indgås oplyse kunden om en række forhold (bekendtgørelsens 20, 21 og 22). Oplysningerne som oplistet skal sikre, at kunden handler på et oplyst grundlag, og at kunden efterfølgende ikke har grundlag for at klage over manglende informationer om forholdene. Der stilles ikke krav til, hvordan kunden oplyses, men det anbefales, at det gøres mundligt ved salgsmødet, og det skal fremgå skriftligt i den indgåede aftale. Sørg for, at virksomheden har styr på lovgivningen med hensyn til salg og markedsføring. Hvornår og hvordan må den enkelte kunde kontaktes med henblik på markedsføring og salg? Hvad skal virksomheden være opmærksom på, hvis kunden kontaktes efter et endt BedreBolig-forløb med henblik på mersalg? Det kan virksomheden få styr på via at tjekke markedsføringsloven. Overvej evt. at aftale en fremgangsmåde for, hvordan virksomheden håndterer salg og markedsføring overfor boligejere, så virksomheden ikke overtræder loven. 12 af 17

13 8. Klager og reklamationer Ordningens regler er, at: Virksomheden skal have en fremgangsmåde (procedure) for håndtering af henvendelser fra kunder vedrørende klager (bekendtgørelsens bilag 1). Virksomheden har en fremgangsmåde for, hvordan forbedringsforslag i forbindelse med klager, henvendelser og evalueringer håndteres (bekendtgørelsens bilag 1) Indtil det modsatte er bevist, har kunden ret i sin klage. Billeddokumentation under byggeforløbet, dvs. en før og efter-situation kan være vigtigt at have, hvis klagen vedrører en konkret løsning, der kan relatere sig til rådgivningen - og ikke er en entreprenørfejl, som ikke kunne have været opdaget under fagtilsynet, elle som entreprenøren ikke har reageret på, trods BedreBolig-rådgiverens anmærkning under tilsynet. Det anbefales, at virksomheden aftaler internt, hvordan en klage håndteres skal BedreBoligrådgiveren f.eks. altid rådføre sig med den kvalitetsansvarlige, før der svares på klagen? Det er også en god idé, når man afviser en klage, at skrive til kunden, hvornår kunden senest skal svare, før virksomheden betragter en afvisning af klagen som godtaget. Kunden skal dog altid have 2 måneder eller mere til at svare af hensyn til købeloven. Samtidig skal fremgangsmåden for klagehåndtering beskrive, hvordan forbedringsforslag til KSsystemet på baggrund af klager og kundeevalueringer håndteres. Hvis samme klage opstår hos flere kunder, skal der i virksomheden aftales, hvordan man undgår at samme klage opstår igen fremover. Hvis en enkelt klage er graverende eller kritisk for virksomheden, bør det også aftales, hvordan samme fejl undgås fremover. Det kan eventuelt skrives ned og gemmes i KS-systemet sammen med de dokumenter og tjeklister, der skal bruges i forbindelse med levering af ydelserne. Bekendtgørelsen stiller ikke krav til, at virksomhedens ydelser skal være omfattet af en rådgiverforsikring. Det anbefales dog, at virksomhedens ydelser under ordningen bliver dækket af en ansvarsforsikring. Større fejl, som kan relatere sig til rådgivningen, kan være yderst kritiske for mindre virksomheder, hvis det kommer til, at kunden skal kompenseres. Da klager, der vedrører ydelserne under ordningen, ikke kan indklages til voldgiftnævnet, men kun for de almindelige domstole, kan en skønsmand ikke udpeges af voldgiftsnævnet. Er virksomheden medlem af en garantiordning eller lign., skal muligheden for at få foretaget en uvildig vurdering derfor undersøges nærmere i den forbindelse. Afsnittet om tredjepartsvurdering undlades, hvis virksomheden ikke har denne mulighed. 13 af 17

14 Bilag Bilag 1: Virksomhedens erklæring for den enkelte BedreBolig-rådgivers uddannelsesmæssige baggrund, ansættelse og erhvervserfaring Bilag 2: Virksomhedens erklæring ved brug af underleverandør Bilag 3: Liste over virksomhedens dokumenter til brug i ordningen 14 af 17

15 Bilag 1: Erklæring for den enkelte BedreBolig-rådgivers uddannelsesmæssige baggrund, ansættelse og erhvervserfaring Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: Virksomhed: Evt. CVR-nr: [indsæt navn på virksomhed] [CVR-nr] Virksomheden står inde for, at den ansatte BedreBolig-rådgiver har 2-års dokumenteret erfaring indenfor byggeri, og har den nødvendige grund- og efteruddannelse svarende til som minimum niveau 4 (håndværkeruddannelse) suppleret med en energifaglig videreuddannelse og BedreBoliguddannelse. Dokumentation for erhvervserfaring og ansættelse kan på forlangende fra kontrolinstansen eksempelvis fremvises ved lønsedler, ansættelseskontrakt, referencer eller lignende dokumentation. Uddannelsesmæssig baggrund kan ligeledes dokumenteres ved udstedte uddannelsesbeviser. Erklæringen afgives af nedenstående personer, som med sin underskrift Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen Bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen Ordningens krav til kvalifikationer hos en BedreBolig-Rådgiver er opfyldt Navn: Titel: Kvalitetsansvarlig Dato: Underskrift: 15 af 17

16 Bilag 2: Erklæring ved brug af underleverandører Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomheder Virksomhed: Evt. CVR-nr.: [indsæt navn på virksomhed] [CVR-nr.] Ovenstående virksomhed har som del af sine BedreBolig-ydelser valgt at bruge følgende underleverandør som [fast underleverandør til levering af / som underleverandør til levering af på sagen (beskriv om der er tale om en fast underleverandør til en konkret ydelse eller om der er tale om en underleverandør der bruges i forbindelse med en konkret sag)]: Underleverandør: Evt. CVR-nr: BedreBoligrådgiver(e) [indsæt navn på virksomhed] [CVR-nr] [Navne på de(n) medarbejder(e) hos underleverandøren der er BedreBoligrådgiver, og som leverer ydelser under ordningen i underleverance] Underleverandøren forpligter sig til at leve op til kravene angivet af kvalitetsstyringssystemet for den virksomhed, som underleverandøren foretager leverancerne til som en del af BedreBolig. Underleverandøren er gjort bekendt og er indforstået med de betingelser som kvalitetsstyringssystemet stiller vedr. opbevaring af dokumenter, kundekontakt, uddannelse mm. [Underleverandøren har adgang til virksomhedens kvalitetsstyringssystem eller beskriv, hvordan underleverandøren ellers efterlever kravene i kvalitetsstyringssystemet]. Virksomheden kontrollerer jævnligt, at underleverandøren efterlever kravene i virksomhedens kvalitetsstyringssystem [beskriv gerne hvordan I gør gennem f.eks. jævnlige møder, gennemgang af underleverandørens materiale, osv.] Erklæringen afgives af nedenstående personer, som med sin underskrift Bekræfter at være bemyndiget person til at afgive erklæringen Bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen Ordningens krav til kvalifikationer hos en BedreBolig-Rådgiver er opfyldt Virksomhed hvis kvalitetssikringssystem skal efterleves: Navn: Titel: Kvalitetsansvarlig Dato: Underskrift: Underleverandør: Navn: Titel: Kvalitetsansvarlig Dato: Underskrift: 16 af 17

17 Bilag 3: Liste over dokumenter til brug i ordningen På og tilgåes følgende dokumenter: Gældende lovkrav og regler, i form af den nyeste bekendtgørelse BedreBolig vejledningerne BedreBolig-tjeklister og værktøjer som bilag til Vejledningen for BedreBolig-rådgivere (bruger virksomheden egne tjeklister, skal disse gemmes i KS-systemet). BedreBolig-logoet til brug i virksomhedens markedsføring Materialebank for BedreBolig Alle vejledninger fra Videncenter for energibesparelser i bygninger, SBI-anvisninger, Bygningsreglement mv. som BedreBolig-rådgiveren skal bruge til at sikre den nyeste viden på energiområdet hentes fra eller fra links på den side Dokumenter i forbindelse med de generelle krav i ordningen Virksomhedens tilpassede KS-dokument Bevis fra kontrolinstansen og Energistyrelsensen godkendelse af KS-systemet Dokumentation fra kontrolinstansen for gennemført ekstern kontrol Bevis for at BedreBolig-rådgiveren er ansat i virksomheden (ansættelseskontrakt eller lign.) Virksomhedens erklæring om BedreBolig-rådgiverens faglige kvalifikationer Uddannelsesbevis for den enkelte BedreBolig-rådgiver (og evt. underrådgiver) for modul 1 og evt. 2, kursusbevis for efteruddannelse og dokumenteret erhverserfaring Virksomhedens erklæring for brug af underleverandør Police for rådgiverforsikring, hvis virksomheden har en Dokumenter i forbindelse med sags-håndteringen, BedreBolig-fase 1 (afhængig af ydelse) Underskreven BedreBolig-aftale for BedreBolig-plan Ved ad-hoc brug af underleverandør: bevis eller aftale for underleverandørs leverancer af ydelser på sagen samt underskreven erklæring Udfyldt tjekliste, notater, mails, data osv. fra aftalte delydelser og dialog med kunden Den udarbejdede BedreBolig-plan og evt. kontrolrapporter Henvendelser fra kunden om påståede fejl og mangler i rådgivningen og bevis for virksomhedens håndtering af kundehenvendelserne Dokumenter i forbindelse med sags-håndteringen, BedreBolig-fase 2 (afhængig af ydelse) Underskreven BedreBolig-aftale for BedreBolig-projekt Ved ad-hoc brug af underleverandør: bevis eller aftale for underleverandørs leverancer af ydelser på sagen samt underskreven erklæring Den forudgående og evt. opdaterede BedreBolig-plan, hvis en sådan er udarbejdet Dokumenter i forbindelse med dialog med energiselskab vedrørende salg af energibesparelser Udfyldt tjekliste, notater, tilladelser, mails, data, tilladelser osv. i forbindelse med aftalte delydelser med kunde, levendører, underentreprenører og kommuner. Henvendelser fra kunden om påståede fejl og mangler i rådgivningen og bevis for virksomhedens håndtering af kundehenvendelserne 17 af 17

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn

BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn BedreBolig-tjekliste til energifagligt tilsyn Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål og grundlag Formålet med et energifagligt tilsyn under Bedre- Bolig er at sikre boligejeren den fulde

Læs mere

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig 4. september 2015 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBolig-rådgiver-virksomhed? 1) Virksomheden

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri

BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri BedreBolig-tjekliste til aflevering af byggeri Bilag 10 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-aflevering af et byggeri er at sikre bygherren den fulde værdi af det BedreBolig-projekt,

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Lovændringer per 1/1 2016

Lovændringer per 1/1 2016 BedreBolig Lovændringer per 1/1 2016 Under BedreBolig-ordningen kunne virksomheder tidligere godkendes som BedreBolig-rådgivervirksomheder til levering af tre ydelser: 1. Kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder

BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder BedreBolig-tjekliste til opfølgning efter 12 måneder Bilag 11 til Vejledning om BedreBolig-rådgivning Formål Formålet med en BedreBolig-opfølgning efter 12 måneders anvendelse af det energirenoverede hus

Læs mere

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang

BedreBolig tjekliste til projektgennemgang BedreBolig tjekliste til projektgennemgang Bilag 7 til Vejledning for BedreBolig-rådgivere Formål og grundlag Formålet med en BedreBolig-projektgennemgang er at sikre boligejeren den fulde værdi af sit

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. under BedreBolig-ordningen: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på side 4) 1 Virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig Marts 2016 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Energimærkningsordningen Er der forskel på BedreBolig-ordningen og energimærkeordningen? BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen.

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse

BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Krav til medarbejdernes kompetencer og uddannelse BedreBolig Formålet med BedreBolig-ordningen er at sikre boligejerne mulighed for one-stop-shopping i forbindelse med energirenovering af deres

Læs mere

BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017

BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 BEK nr 1899 af 29/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4983

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af

Læs mere

Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen

Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen Indhold Læsevejledning... 4 1. Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed... 5 Spørgsmål 1: Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBolig-rådgivervirksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

Forretningsgang for rådgivning

Forretningsgang for rådgivning FinansSparring er uvildig økonomisk rådgivning til private - til dig der har brug for et godt råd til at få råd. FinansSparring ApS Kragelundvænget 135 7080 Børkop Din vej til større overblik og mere overskud

Læs mere

BedreBolig-rådgivning

BedreBolig-rådgivning BedreBolig-rådgivning Vejledning for BedreBolig-rådgivere 24. marts 2014 Indhold 1. Formål og læsevejledning... 4 2. Overordnet indhold i BedreBolig... 5 3. Tjeklister, aftaleskabeloner og øvrige bilag...

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017

BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 BEK nr 1391 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-9145

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER

DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER DCE S KVALITETSSIKRINGS- PROCEDURER Susanne Boutrup Chefkonsulent 6. FEBRUAR 2017 KRAV TIL DEN FAGLIGE RÅDGIVNING Høj faglig kvalitet Rettidighed Intern koordinering Synlighed af resultater Dialog med

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 gode råd om klagehåndtering GODE RÅD OM. Klagehåndtering. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Klagehåndtering 2008 gode råd om klagehåndtering Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse God klagehåndtering vejen til loyale kunder 3 Kend købelovens regler om reklamation

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OT AT 14. april 2008 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001, afs. 4.2.4

Læs mere

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten

Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning. compara www.compara.dk. tag-eksperten Brug for nyt tag? - vi sikrer dig markedets bedste løsning tag-eksperten compara www.compara.dk Kom sikkert i hus, når taget skal skiftes Det er en stor beslutning at få skiftet tag. Der er mange ting

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Databehandleraftale Leverandør

Databehandleraftale Leverandør , Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag L - 1 Leverandør Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem: Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CVR.nr.: 64 94 22

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet

Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet Redegørelse vedr. Norddjurs Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøområdet i 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Kvalitetspolitik 2. Kvalitetsmål 3. Ledelsens evaluering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma

KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma KLAGESKEMA 2 Til brug for klager, som har været behandlet af det certificerede energimærkningsfirma Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til Energistyrelsen. Alle felter skal udfyldes.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Administrative retningslinjer for infrastrukturuddannelserne

Administrative retningslinjer for infrastrukturuddannelserne INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Kompetencer, Ansvar og referencer... 2 1.1 Kvalitet & Sikkerhed... 2 1.2 HR... 2 2 Gennemførelse af kurser... 2 2.1 Deltagerlister m.v.... 2 2.2 Kontroller ved kursusstart...

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

UDKAST. til. ENS, 6. oktober 2016

UDKAST. til. ENS, 6. oktober 2016 ENS, 6. oktober 2016 UDKAST til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering

Læs mere

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING 1 Involverede parter 1.1 Virksomheden Navn: CVR.nr. Kontaktperson: Juridiske enheder omfattet af analysen: 1.2 Willis Adresse Forsikringsmægler E-mail / Telefon @willis.dk / 88 139 2 Om virksomheden 2.1

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard

Uanmeldt tilsyn. Læringscenter Syd. Degnekrogen 4, Arnborg Brian Randers Sørensen. Mia Mortensen. Joan Dahl Nørgaard TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Dagtilbud i Børn og unge forvaltningen Dato: 3.3.2016 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Læringscenter Syd Degnekrogen 4, Arnborg Brian

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning N OTAT rev. 6. maj 2011 J.nr. Ref. re Energibesparelser Side 1/ Energistyrelsens krav til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 1 1. Vedr. DS/EN ISO 9001:2008, afs.

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG

UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG UDDRAG AF: KVALITETSHÅNDBOG DS EN ISO9001:2008. 1. Ledelseserklæring. Denne håndbog beskriver kvalitetsledelsessystemet hos Industriglødning A/S og har følgende formål: - At fastlægge ansvar og kompetence

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 17. juni 2013 Bilag til åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. juni 2013 kl. 9.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Bilag nr. 1 LokalMED-udvalg

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud?

Spørgsmål: Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Spørgsmål/svar til udbud rådgivning om naturpleje Er det et krav, at der skal være tegnet en erhvervsforsikring for at afgive tilbud? Nej. Men på tidspunktet for aftaleindgåelse, skal der være tegnet en

Læs mere

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8

Version 8 100214. Kravspecifikation. Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning. Side 1 af 8 Version 8 100214 Kravspecifikation Certificering af leverandørvirksomheder der yder sikringsrådgivning Side 1 af 8 Indledning Rådgivning er et vigtigt element i enhver sikringsopgave. Denne Kravspecifikation

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere