Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 8 Sept. - okt. - nov. 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 8 Sept. - okt. - nov. 2007"

Transkript

1 Kirkebladet Nr. 8 Sept. - okt. - nov S Ø N D E R H O L M F R E J L E V

2 Fra menighedsrådene I november næste år skal der igen vælges nye menighedsråd. Blandt andet i den forbindelse er Folkekirkens fremtid flere steder taget op til debat. Også Sønderholms kasserer og menighedsrådsmedlem gennem mange år, Preben Andersen, har gjort sig nogle tanker om sognenes og menighedsrådenes fremtid. Fremtiden Fremtiden kommer om vi vil det eller ej. Man kan vælge at lade alting forblive uændret, og vente og se om ikke alt fortsætter nogenlunde som det plejer. Men man kan også forsøge at få indflydelse på fremtiden ved at komme med nye idéer, og på den måde komme udviklingen lidt i forkøbet. I samfundet - uden for Folkekirken - er der igennem de seneste år sket store ændringer i det offentlige system: fra de små samfund med de små kommuner, hvor alt var i en overskuelig størrelse og afstanden til beslutningstagerne var kort, til større kommuner og regioner. Om udviklingen har været positiv eller ej, vil jeg ikke her komme med nogen synspunkter på, men blot konstatere, at det er sket, og senest videreført med kommunalreformen med virkning fra Et sted i samfundet er der dog ikke sket de store ændringer: sognene har den geografiske størrelse, som de har haft i rigtig mange år. Fra centralt menighedsrådsledelse til decentralt udvalgsledelse Det bevirker, at vi her i Sønderholm, Frejlev og Nørholm har 3 sogne, med hver deres menighedsråd, der hver især behandler alle spørgsmål for det enkelte sogn. Mit forslag til en ændring af forholdene er, at man fremover vælger ét fælles menighedsråd for de 3 sogne, der varetager de overordnede forhold for sognene. Derudover nedsætter man udvalg for forskellige områder som f.eks. kirke- og aktivitetsudvalg, kulturudvalg, kirkegårdsudvalg, kirkebladsudvalg, bygningsudvalg, økonomi- og personaleudvalg mv. Disse udvalg består dels af valgte medlemmer af menighedsrådet, og dels af personer i lokalområderne, der har en speciel interesse i et eller flere af udvalgsområderne. Det man opnår ved denne ændring er, at dem, der har interesser i et af områderne, kan deltage i dette arbejde uden at de nødvendigvis skal deltage i alt, hvad der er indeholdt i at være medlem af et menighedsråd. Hvis man f.eks. har en stor interesse for at udvikle børneaktiviteter i og omkring kirken, er det jo ikke sikkert, at man interesserer sig voldsomt meget for, hvorledes man opstiller og læser et regnskab. Som menighedsrådsmedlem skal man, under de nuværende forhold, deltage i alle de sager, der behandles af menighedsrådet. Artiklen fortsættes på side 4 Forsidebilledet viser et udsnit af Per Kirkebys udsmykning af Frejlev Kirkes loft. Adresser Sognepræst (kirkebogsførende) Sussie Nygaard Foged Sønderholm Præstegård Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe Tlf / Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke fredag Sognepræst Jørn Skøtt Andersen Præstevænget 12, 9520 Skørping Tlf.nr.: Træffes bedst efter telefonisk aftale, dog ikke mandag Kirkekontoret i Sønderholm Præstegård Sekretær: Vakant Nibevej 511A, Sønderholm, 9240 Nibe, tlf Træffes: man. kl og tor. kl Sognemedhjælper Sietske V. Møller tlf Organist Margit Mühlbach Tlf Sønderholm Kirke Menighedsrådsformand Jørn Ravnkilde Tlf Kirkeværge Pia Jødal Tlf Graver Anni Theodorsen Tlf / Kirkesanger Thomas Rewes Larsen Tlf Sognegårdsvært Ella Roskjær Tlf Frejlev Kirke Menighedsrådsformand Henning Sølver Pedersen Tlf Kirkeværge Bjarne Bang-Schnack Tlf Graver Erling Nielsen Tlf / Kirkesanger Maria Bang-Schnack Tlf Kirkecentret: Merete Lind-Nielsen Tlf Kirkernes hjemmeside: 2

3 Præsten skriver Se, nu stiger solen over Frejlev Kirke De næste par gange vil jeg her i kirkebladet give en lille appetitvækker på det, der venter én, hvis man bruger noget af sin sparsomme fritid på et besøg i en af pastoratets pragtfulde og spændende kirker. Denne gang vil jeg fortælle lidt om Frejlev kirke og næste gang Sønderholm kirke. Se, nu stiger solen af havets skød. Netop disse indledende linier i Jakob Knudsens smukke salme siges at have været til inspiration for farvesætningen i Frejlev kirke. Den dominerende farve i kirken er nemlig den gulgyldne. Teknikken, der er brugt til at male stolestaderne med, har gjort, at den gule farve fremstår med en særlig dybde og klarhed. En gul som netop med salmen Se, nu stiger solen i tankerne, minder om morgensolens første stråler over Frejlev. Men salmen er ikke blot en smuk morgensalme, det er også en salme, der ofte benyttes ved begravelser, og dermed anslås et andet tema for Per Kirkebys udsmykning af Frejlev Kirke, nemlig døden og det evige liv. Døden hos Per Kirkeby er ikke tænkt som en frygtelig og uhyggelig død, nej, i kunsten får han flot udtrykt den kristne opstandelsestanke. Og helt centralt peger hans udsmykning på det faktum, at det er i vished om den uundgåelige død, at vi skal leve vores liv. Leve vores liv, ikke som forskrækkede små mus, men ud-leve og elske i livet, mens vi endnu er her. Den tanke kommer særligt frem ved udsmykningen i kirkens loft. På kirkens loft skildres nemlig to ting. På den ene side det historiske og på den anden side det nutidige. Det historiske er illustreret med korsfæstelsen ved Golgata. Længst inde mod kirkevæggen har Per Kirkeby malet korsets fod med kiler og sten og sprækker i jorden. Sprækkerne og revnerne kan udover at pege på Kristi korsfæstelse som handling, også pege på den oplevelse det er at være, i overført betydning, et sted hvor jorden slår revner, hvor man ikke har fodfæste. Således kan det være et billede på den eksistentielt nødstedte person. Fra korsets fod løber fire (livs)floder af blod ind i kirkens rum. Der ligger selvfølgelig mange tolkningsmuligheder i de fire floder, men vigtigst må det være at floderne løber fra Jesu Kristi kors, og det således bliver hans blod, der vander og giver liv til verden. Ligesom vi kender det fra det gamle testamente, hvor det var de fire floder af vand, der udsprang fra Edens have og gav liv og frugtbarhed til hele verden, således er det i den kristne tolkning Jesus, der med sin offerdød giver håb til os om, at vi også skal have evigt liv. Lars Morell beskriver i bogen om Frejlev Kirke det således: Kunsten og kirken har det til fælles, at de begge prøver at gøre overgangen fra liv til død til at bære og måske endda meningsfuld. På loftet synes bevægelsen at gå den modsatte vej fra død til nyt liv. Det kan tolkes som et billede på de menneskelige forandringer, som vi undergår, og hvor vi kommer ud på den anden side som en anden person. Det er blodet der driver og bliver til rødder. Det er ikke som trærødder, men som blodcirkulation, der mætter jorden. Det er de levende fibre i blodårer. På den anden side er der så det nutidige, og dét kunstneren ikke har malet, men dét vi som beskuere skal forestille os. For han har malet korsets fod, men selve korset er ikke malet og må fra foden forestilles at gå ud af kirkerummet, ud gennem kirkens vægge og ud i den verden hvori vi lever. Korset er således det, der peger ud i verden, ud af kirken, for det er derude, ude blandt andre mennesker at kristenlivet skal leves. For livet skal leves i og med næsten. Jeg håber at denne korte introduktion har givet lyst til at besøge en af landets mest spændende kirker, nemlig Frejlev Kirke. Sognepræst Sussie Nygaard Foged 3

4 4 ALLE HELGENS DAG Søndag d. 4. nov. Frejlev kirke, kl Sønderholm kirke kl Alle Helgens dag er fra gammel tid en søndag til minde om alle de mennesker, der igennem tiden har holdt kirken fast på, hvad sand kristendom er, og derfor også hvad et sandt menneskeliv er. Paulus, Luther, Brorson og Grundtvig er således eksempler på nogle af dem, der befæstede vores kirkes grundvolde. Men kirken består jo langt fra blot af sådanne store søjler, men er bygget af levende stene, som det hedder i en salme. Derfor er Alle Helgens dag også den dag, hvor vi mindes de mennesker, vi selv har mistet; dem, hvis død gjorde os fattigere, fordi de gjorde vores liv rigere, da de levede. Ved gudstjenesterne vil vi særligt mindes dem med tilknytning til Frejlev og Sønderholm sogne, der er døde siden sidste år til Alle Helgen, og deres navne vil blive læst op i forlængelse af søndagens prædiken. Efter gudstjenesterne i kirkerne vil der være mulighed for at dele en kop kaffe m.m i kirkecentret/sognegården. Et jobskifte, men heldigvis ikke et farvel! Præstesekretær Lene Forup Nielsen fra Frejlev, der har været præsternes højre hånd siden 2004, har valgt at koncentrere sig om sit hverv som sanger, og derfor stopper hun på kirkekontoret den 1. september. Hun fortsætter dog med at lede babysalmesangen i Sønderholm Kirke til stor glæde for store og små. Hjertelig tak til Lene for sin indsats med at holde styr på kirkebøger, attester og ikke mindst skiftende præster! Menighedsrådsformændene Jørn Ravnkilde og Henning Sølver Pedersen Fremtiden, forsat fra side 2: Det, der er målet med den ændring som jeg her foreslår, er at gøre det frivillige arbejde mere interesseorienteret, og dermed opnå kontakt til mange forskellige interessegrupper i lokalområderne, for dermed at gøre folkekirken til en kirke, der arbejder sammen med folket i bredeste betydning. Jeg er sikker på, at dem, der deltager i et arbejdsområde, som har deres store interesse, yder en meget stor indsats i dette arbejde. Der ydes en meget stor indsats af de nuværende menighedsrådsmedlemmer, men det kan være svært at deltage aktivt i alle de forskellige områder, som dette arbejde indeholder. Derfor er forslaget både en aflastning af menighedsrådenes nuværende arbejdsbyrde, men også en styrkelse af det arbejde, der vil være mulighed for at få gennemført. Det er ikke muligt på denne begrænsede plads at komme ind på alle de forhold, der ligger i forslaget. Men udover de nævnte, vil der være store fordele ved at der er fælles ansatte og fælles administration, det giver større økonomiske muligheder og friheder til at gennemføre aktiviteter. Som jeg indledte med at skrive kan vi vælge at vente og lade andre (Kirkeministeriet?) komme med et færdigt forslag - ændringer vil der under alle omstændigheder komme - eller også kan man vælge selv gå at foran og få maksimal indflydelse på fremtiden. Det er op til medlemmerne af folkekirken at bestemme, men der kan gennemføres ændringer, hvis man selv vil, og de vil kunne gennemføres med virkning fra næste menighedsrådsvalg i 2008, men så skal der handles nu. Det kunne i den kommende valgperiode køre som et forsøg, hvis man vil prøve det lidt af før det gøres permanent Til slut skal det understreges, at dette forslag er helt personligt og ikke nødvendigvis udtrykker menighedsrådenes synspunkter. Preben Andersen, menighedsrådsmedlem i Sønderholm og kasserer i Sønderholm og Nørholm

5 Trip, trap, træsko For de helt små: Babysalmesang for babyer mellem 3 og 9 måneder med mor eller far. Frejlev-holdet (fredage kl ) med Maria er godt i gang, og 3. oktober begynder et nyt forløb (onsdage kl ) med Lene i Sønderholm. Efter jul fortsættes med nye hold. På alle hold er der babyer fra begge sogne, og det er slet ikke ikke nødvendigt, at far eller mor selv er gode til at synge! Tilmelding til Maria eller Lene, se kirkernes hjemmeside For førskolebørnene: Dukketeater og spaghettigudstjenester Torsdag 27. september kl. 17 indledes denne sæsons spaghettigudstjenester mod sædvanen i Frejlev Kirkecenter, hvor vi skal se en ægte dukketeaterforestilling. Vi får besøg af Dukketeatret Guldlok, der viser De små alfer, hvor Gamle Alf beder Lille Alf og Klokkeblomst om at hjælpe sig, men kan de nu også finde ud af det? Torsdag 25. oktober kl. 17 i Sønderholm Kirke fortæller Sussie Foged om de spændende historier, der er malet på Sønderholm Kirkes runde hvælv. Torsdag 29. november kl. 17 i Frejlev Kirke hører vi om kirkens store fest: jul! Ved disse arrangementer er børn fra begge sogne velkomne, og der er altid fællesspisning bagefter. For børn i alle aldre: Familiegudstjenester For de lidt større børn: Minikonfirmander Minikonfirmanderne fra Frejlev Skoles 3. klasser mødes om mandagen (3A, kl ) og torsdagen (3B, kl ) med Sietske og Tove, første gang hhv. 10. og 13. september. Lørdag 6. oktober kl. 10 skal vi sammen med forældrene på en spændende opdagelsesrejse i kirken, og 28. oktober medvirker minikonfirmanderne ved BUSK-familiegudstjenesten. Forløbet slutter med en gudstjeneste - og pizza bagefter! - første søndag i advent. Der er BUSK-familiegudstjeneste 28. oktober kl i Sønderholm Kirke og samme dag kl i Frejlev Kirke. BUSK står for» børn, unge, sogn og kirke«, derfor spiller børnene en central rolle i gudstjenesten. Ligesom sidste år indledes adventstiden med familiegudstjenester første søndag i advent, den 2. december. Kl i Sønderholm Kirke, her medvirker Sønderholm Skoles børnehaveklasse. Kl i Frejlev Kirke, hvor der samtidig er afslutning for minikonfirmanderne. For de helt store: Konfirmander Konfirmationsforberedelsen begynder i den anden uge af september. Sønderholms konfirmander samt Frejlevs Skoles 7A-klasse undervises af Sussie Nygaard Foged (hhv. tirsdag og onsdag), mens Frejlevs Skoles 7B-klasse går til præst hos Jørn Skøtt Andersen (tirsdag). 5

6 Mødekalender Sogneaftner Tirsdag 11. september kl i Sønderholm Sognegård Forfatter Henning Fogde: Hul i Himlen Hvordan går det til, at den kristne grundfortælling igen er blevet en vigtig samtalepartner for mange af tidens kunstnere? Et fortællende billedforedrag om troens ansigter i kunsten efter 2. verdenskrig. Høstgudstjeneste og orgelindvielse Frejlev Kirke Søndag 30. september kl Ved årets traditionelle høstgudstjeneste, hvor vi takker Gud for årets høst og hvor kirken vil være behørigt pyntet i høst- og efterårsfarver, vil vi endvidere i år også indvie det nyrestaurerede orgel, der har været under ombygning siden maj måned. De traditionelle efterårs- og høstsalmer vil med andre ord blive ledsaget af en rundere og en dybere klang end vanligt. Provst Jens-Anders Djernes prædiker. Efter gudstjenesten er der frokost i kirkecentret, hvor alle er velkomne. Høstgudstjeneste Sønderholm Kirke Søndag 7. oktober kl Efter høstgudstjenesten i en smuk pyntet kirke er menighedsrådet traditionen tro vært ved den efterfølgende hyggelige kirkefrokost i sognegården, hvor alle er velkomne. 6 To orgelkoncerter på Frejlev Kirkes nye orgel Tirsdag 25. september kl Det nye, udvidede orgel vil blive officielt indviet ved høstgudstjenesten søndag den 30. september. Men ved denne festlige koncert vil vi allerede denne aften kunne nyde orglets store dybde og runde klang og høre, hvordan sangen i mere varieret form kan ledsages af orgel. Ud over kirkens egen organist, Margit Mühlbach, medvirker også Ansgars Kirkens organist Peter Schüsler samt kirkesanger Maria Bang-Schnack og Frejlev Kirkes Pigekor. Tirsdag 13. november kl Orgelkoncert med Asger Troelsen, som er organist ved Ravnsbjergkirken i Viby. Koncerten omfatter værker af Dietrich Buxtehude i 300-året for komponistens død. Ved bl.a. fællessalmer og bearbejdelse af gregoriansk musik udnyttes det nye orgels muligheder optimalt. Onsdag 3. oktober kl i Sønderholm Sognegård Christian Havrehed, Shanghai: I robåd over Atlanterhavet. Sønderholmdrengen, der nu er direktør for Viking i Shanghai fortæller om at forfølge sine drømme og realisere dem mod alle odds ved at ro over Atlanterhavet i 6 uger. Kom og hør om turen og også lidt om at være dansker i Shanghai. Onsdag 24. oktober kl i Frejlev Kirkecenter En foredrags- og debataften med den kendte forfatter og journalist Leif Davidsen. Forfatteren tager udgangspunkt i sin seneste, meget spændende bog: Den ukendte hustru, der er et forsvindingsnummer fra det "nye" Rusland.

7 Mødekalender Siden sidst Sønderholm-Frejlev Pensionistforening Onsdag 26. september kl i Sønderholm Sognegård Folketinget bag kulissen Tidligere folketingsmedlem Holger Gravesen, Hadsund, vil fortælle os om sin tid på Christiansborg. Onsdag 24. oktober kl i Frejlev Kirkecenter Sigfred Pedersen i ord og toner. Et muntert syng-med arrangement med Mogens Petersen, Aalborg, hvor der fortælles om Sigfreds Pedersens liv og digtning. Onsdag 21. november kl i Sønderholm Kirke Adventsmøde Efter adventsgudstjenesten i kirken går vi over i sognegården, hvor menighedsrådet giver kaffe og kage, og Judith læser julehistorien. Kvindekredsen Efter sommerpausen mødes vi igen i Frejlev Kirkecenter til samvær, kaffe og hjemmebag mandag 24. september, 29. oktober og 26. november kl Kontakt Ketty Fredborg tlf Fyraftensmøde i Frejlev Kirkecenter Tirsdag 18. september kl Foredrag og debat om privat og offentlig kristendom med formanden for menighedsrådsforeningen Inge Lise Pedersen. Arr.: Aalborg Stifts religionspædagogiske Udvalg. Af hensyn til spisningen, tilmelding senest 11/9 til sognemedhjælper Sietske Møller, tlf Frejlev Missionshus Onsdag 12. september Møde ved foreningen Levebørn, som fortæller om gadebørn i Honduras Mandag 17. september Kvindestævne i Støvring (se avisen) Onsdag 26. sept. Høst- og pakkefest ved pastor. emer. Bent Hedemand, Frejlev Onsdag 3. og torsdag 4. oktober Oktobermøde i Frejlev Kirke og Kirkecenter om onsdagen og i missionhuset om torsdagen (kl ) Torsdag 25. oktober Kredsefterårsmøde i Nibe Missionhus ved missionær Hanus Poulsen, Randers (kl ) Onsdag 7. nov. Bede- og sangaften Onsdag 14. november Møde med pastor Henning Smidt, Kettrup Torsdag 15. november Møde med fritidsforkynder Villy Pedersen, Brønderslev Enhver er hjertelig velkommen til møderne, som, hvis ikke andet er nævnt, finder sted kl Formand Erik Back, tlf K.L.F Kirke og Medier Tirsdag 30. oktober kl i Sønderholm Sognegård. Årsmøde og generalforsamling. Morten Jødal vil fortælle om visioner for Kirke og Medier. Bibelkredsen Vi mødes 19. september hos Signe og Bent Hedemand, Nibevej 344 i Frejlev, 17. oktober hos Eva og Lars Svenson, Skakvejen 3 i Sønderholm og 21. november hos Kirsten og Per Ulrik, Rugskellet 1 i Sønderholm. FREJLEV SOGN Dåb: Frederik Lotzfeldt Pedersen Magnus Zebitz Steiness Viktor Grønberg Jessen Astrid Lund Thuen Kasper Holmager Andreasen Christoffer Hjortsberg Pedersen Cecilie Bejlegaard Jensen Frederik Abildgaard William Krogshave Bundgaard Oliver Dejbjærg Larsen Ludvig Mygind Møller Mathias Gjelstrup Olesen Oscar Moen Søndergaard Cecilie Vestergaard Cramer Ida Vad Axelsen Vielser/kirkelige velsignelser: Lone Kodahl Bendtsen og Lars Bo Andersen Mette Hansen og Jacob Viktor Lorens Brønner Randi Larsen og Christian Bugislaus Carstens Anne Bang og Jens Mølgaard Marianne Sussie Tougaard Christensen og Hans Christian Hagerup Jensen Mette Fog og Klaus Midtgaard Sørensen Elenni Firring Skordilis og Thomas Smedegaard Jacobsen Dødsfald: Grethe Kristensen SØNDERHOLM SOGN Dåb: Simon Haukelid Larsen Tobias Christian Nielsen Oliver Christian Nielsen Rasmus Riise Simonsen Vielser: Merete Kristiansen og Bent Lyngsø Line Lisberg Laursen og Rasmus Risgaard Kjeldbjerg Ann Marie Nielsen og Torben Nielsen Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen og Claus Vagner Larsen Dødsfald: Tage Nielsen Lars Ørbæk Larsen Vagn Tage Nordentoft Poul Aage Jensen Esther Marie Simonsen 7

8 Gudstjenester September - oktober - november 2007 Sønderholm Frejlev Nørholm 2. sept. 13.s.e. trin JSA S 9. sept. 14.s.e. trin S 9.00 S S 16. sept. 15.s.e. trin 9.00 SF Kirkekaffe i sogneg SF SF 23. sept. 16.s.e. trin SF 9.00 SF S Høst + høstmarked 27. sept SF Spaghettigudstjeneste 30. sept. 17.s.e. trin 9.00 JSA Høstgudst. orgelindv.* Gudstj. for de små 7. okt. 18.s.e. trin SF Høstgudstjeneste** 9.00 SF S 14. okt. 19.s.e. trin 9.00 JSA JSA 21. okt. 20.s.e. trin S 9.00 S Kaffe i kirken S 25. okt SF Spaghettigudstjeneste 28. okt. 21.s.e. trin SF BUSK-fam.gudstj SF BUSK-fam.gudstj S Ungdoms/konf. gudstj. 4. nov. Alle Helgens Dag SF Allehelgensgudstj SF Allehelgensgudstj S Alle Helgen mindegudstj. 11. nov. 23.s.e. trin 9.00 JSA JSA S 18. nov. 24.s.e. trin SF 9.00 SF Kirkekaffe i kirkecent. 21. nov JSA Adventsgudstjeneste 25. nov. Sidste søndag i kirkeåret 9.00 JSA JSA JSA 29. nov SF Spaghettigudstjeneste 2. dec. 1.s.i. advent SF Familiegudstjeneste SF Familiegudstjeneste S Børnehavekl. medv. *Høstgudstjeneste og orgelindvielse, prædikant provst Jens-Anders Djernes, Nibe, med efterfølgende kirkefrokost **Med efterfølgende kirkefrokost Sønderholm Kirkekor og Frejlev Kirkes Pigekor medvirker ved de fleste højmesser og festgudstjenester i de to kirker. Forkortelser: SF = Sussie Nygaard Foged; JSA = Jørn Skøtt Andersen; S = Ib Skotte Henriksen. Sognepræst i Nørholm: Ib Skotte Henriksen, Nørholm Præstegård, Nørholm Bygade 46, 9240 Nibe, tlf Træffetid kl , undtagen fredag. Kirkebil: Både til gudstjenester og til møder for ældre kan der bestilles kirkebil. Man må gerne selv ringe til Aalborg Taxa, tlf , og ved bestillingen oplyse, at det drejer sig om kirkebilskørsel. Stof til næste kirkeblad der udkommer i slutningen af november, afleveres/sendes til sognemedhjælper Sietske Møller ( senest den 10. oktober. Dette blad er redigeret af Gerda Larsen og Sietske Møller. NIBE BOGTRYK/OFFSET TLF

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov. 2008

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov. 2008 Kirkebladet Nr. 12 Sept. - Okt. - Nov. 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Menighedsrådsvalget 2008 Tirsdag den 11. november 2008 afholdes menighedsrådsvalg i hele landet. Valgperioden

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 11 Juni - Juli - August 2008

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 11 Juni - Juli - August 2008 Kirkebladet Nr. 11 Juni - Juli - August 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Valg til nye menighedsråd I det kommende efterår er det igen tiden at vælge menighedsråd for en ny 4-årig

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011 Kirkebladet Nr. 24 Sept. - Okt. - Nov. 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Sognemøder i Sønderholm-Frejlev Pastorat Én gang om året er landets menighedsråd forpligtet til på

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 20 Sept. - Okt. - Nov. 2010

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 20 Sept. - Okt. - Nov. 2010 Kirkebladet Nr. 20 Sept. - Okt. - Nov. 2010 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menighedsrådene Adresser har sagt farvel til vores dygtige kirkesanger Jonas Bové, som nu fortsætter sin uddannelse

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M

Kirkebladet. Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M Kirkebladet Nr. 1-2005/06 Dec. 2005 - jan. og feb. 2006 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Et nyt kirkeår - et nyt kirkeblad Forsidebilledet viser både historie og fremtid: den gamle kirkemur og to børn,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 29 Dec. 2012 - Jan. - Feb. 2013

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 29 Dec. 2012 - Jan. - Feb. 2013 Kirkebladet Nr. 29 Dec. 2012 - Jan. - Feb. 2013 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menighedsrådene Adresser Menighedsrådsvalget 2012 blev aflyst, da der kun er indkommet én liste pr. sogn. I skrivende

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 3-2006 Juni - juli - august 2006 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V

Kirkebladet. Nr. 3-2006 Juni - juli - august 2006 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Kirkebladet Nr. 3-2006 Juni - juli - august 2006 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V 2 Fra menighedsrådene»kirkestien«menighedsrådet i Frejlev har vedtaget at asfaltere den resterende del af stien, der forbinder

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008

Kirkebladet N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 Kirkebladet Nr. 9 Dec. 2007 - jan. og feb. 2008 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene Velkommen til den nye præstesekretær Rosa-Marie Larsen fra Aars har indtaget den ledige plads ved skrivebordet,

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 32 Sept. - Okt. - Nov. 2013

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 32 Sept. - Okt. - Nov. 2013 Kirkebladet Nr. 32 Sept. - Okt. - Nov. 2013 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menighedsrådene Graver igennem 19 år går på pension Vores graver Erling Nielsen valgte pr. 01/08 2013 at gå på pension

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 7 Juni - juli - august 2007

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 7 Juni - juli - august 2007 Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nr. 7 Juni - juli - august 2007 Fra menighedsrådene Farvel og velkommen tilbage Menighedsråd og medarbejdere vil gerne sige hjertelig tak til sognepræst Toni

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010 Kirkebladet Nr. 17 Dec. 2009 / Jan. - Feb. 2010 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Fra menighedsrådene En formand tager ordet Formand for Frejlev Menighedsråd, Karner Nøhr Jeg blev lidt overrasket, da jeg

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 23 Juni - Juli - August 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 23 Juni - Juli - August 2011 Kirkebladet Nr. 23 Juni - Juli - August 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Frejlev Kirke lukker - ikke alligevel! Som annonceret i det tidligere kirkeblad har Frejlev Menighedsråd

Læs mere

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr årg. Sept. - Okt. - Nov Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-20. årg. Sept. - Okt. - Nov. 2010 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Kirkebladet. Nr S Ø N D E R H O L M

Kirkebladet. Nr S Ø N D E R H O L M Kirkebladet S Ø N D E R H O L M Give da Gud, at hvor vi bo, altid når klokkerne ringe, folket forsamles i Jesu tro der, hvor det plejed at klinge: Verden vel ej, men I mig ser, alt, hvad jeg siger, se,

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Marts April Maj Juni 2016. Valgmenighed Sdr. Nærå Marts April Maj Juni 2016 Valgmenighed Kære alle Nu går vi foråret i møde, dagene bliver lysere og længere. Snart er det påske og søndagen efter springer konfirmanderne ud sammen med blomster

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Efterårets farver er ikke blot løvfald, men også fine blomster som solsikker og sene sommerfugle som denne admiral. Foto: Bent Thøgersen Der findes en meget sød

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Fadervor vs. den store tabel

Fadervor vs. den store tabel 38. årgang Nr. 17 Marts - April - Maj 2016 Fadervor vs. den store tabel De fleste af os kender H.C. Andersens fantastiske eventyr Snedronningen om de to børn Kay og Gerda. Kay får en splint af troldens

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen Sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Jensen, sognepræst. Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen Sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Jensen, sognepræst. Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. november. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 9. november 21. søndag efter trinitatis Kl. 10.30 Birgit Lundholm Jensen Sognepræst Den 16.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 Kirkebladet Nr. 21 Dec. 2010 / Jan. - Feb. 2011 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Adresser I Sønderholm Menighedsråd har vi måttet sige farvel til Bo Kikkenborg Larsen. Bo har

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009 Kirkebladet Nr. 16 Sep. - okt. - nov. 2009 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Mindeord Adresser Tirsdag den 21. april døde Preben Andersen efter kort tids sygdom. Han vil blive savnet i lang tid fremover

Læs mere

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti.

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti. Antal deltagere i folkekirkelige aktiviteter, fordelt efter begivenhedstype og kategori, 1. januar - 31. december 2015 Sum af Deltagere Brønderslev Provsti Frederikshavn Provsti Hadsund Provsti 16202 33744

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 26 Marts - April - Maj 2012

Kirkebladet S Ø N D E R H O L M F R E J L E V. Nr. 26 Marts - April - Maj 2012 Kirkebladet Nr. 26 Marts - April - Maj 2012 S Ø N D E R H O L M F R E J L E V Nyt fra menig hedsrådene Ny bestyrelse i Sønderholm-Frejlev pensionistforening På pensionistforeningens generalforsamling d.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

September i Tagensbo Kirke

September i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organistvikar:

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

KirkeBladet. Skellerup og Ellinge sogne. juli 2015. 35. årgang. Nr. 2

KirkeBladet. Skellerup og Ellinge sogne. juli 2015. 35. årgang. Nr. 2 KirkeBladet Nr. 2 juli 2015 35. årgang Skellerup og Ellinge sogne Der brænder en ild Der brænder en ild, den brænder for dig, den brænder i tusinde flammer. Sådan begynder en gammel børnesang og dans.

Læs mere

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00

Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December, Januar, Februar 2015 Det sker... Adventsgudstjeneste i As kirke søndag d. 30. november kl. 14.00 meget blandet program med julens sange og salmer, både de kendte,

Læs mere

Adresser & telefonnumre:

Adresser & telefonnumre: 31. årgang Nr. 4 September 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere