SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 2 Juni Testdagsmodellen giver mere sikre avlsværdital... Side º5. Racens toptyre...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 2 Juni 2006. Testdagsmodellen giver mere sikre avlsværdital... Side º5. Racens toptyre..."

Transkript

1 Nr. 2 Juni 2006 SORTBROGET kvæg AVLSFORENINGEN FOR SDM-DANSK HOLSTEIN I DANMARK Testdagsmodellen giver mere sikre avlsværdital Side º5 Racens toptyre Side 8 Sønnegruppe med S-indeks.... Side 15 Interbull marts Side 21 Udviklingen for Dansk Holstein Side 25 Mest benyttede tyre Side 39 SDM DANSK HOLSTEIN

2 Hal Q er fremragende rammer til Landsskuet for SDM - Dansk Holstein. Foto: Olav Vibild Landsskuet i Herning juni - 1. juli Torsdag den 29. juni Udstilling af afkomsgrupper. SDM-show med bedømmelse og udpegning af Holsteins bedste dyr. Fredag den 30. juni Udstilling af og konkurrence mellem afkomsgrupper. Bedømmelse af kofamilier og besætningsgrupper. Udstillerfest. DM-mønstring mini-putter. Lørdag den 1. juli DM-mønstring junior og senior. Holstein guldkoen Udpegning af Landsskuets Smukkeste Malkeko. Ærespræmieuddeling. SDM-AKTIVITETER: Alle dage SDM-udstilling i Hal Q med afkomsgrupper, faglige stande, kaffebar m.m. ANDRE SPÆNDENDE AKTIVITETER Landets bedste heste, geder, får og kødkvæg. Mange maskiner. Landsskuet har også åbent om aftenen. Dyrskuedress Bestilling af SDM-dyrskuedress hos: KOFA Erhverv Tlf: Bestillingsskema: Se side 41 SDM Dansk Holstein, tlf SDM s bedste dyr Miss Holstein guldkoen Aktuelle afkomsgrupper DM i mønstring og meget andet for hele familien

3 3 Sortbroget kvæg DC Sor tbroget Kvæg Udgiver: SDM Dansk Holstein, Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N. Tlf Fax Homepage: Redaktion: Svend Hestbæk Søren Knudsen Landskonsulent Keld Christensen Henning E. Andersen (ansvarsh. og tekn. red.), Sommervej 9, 8210 Århus V Tryk og teknisk redaktion: Kannike Graphic A/S, Sommervej 9, 8210 Århus V. Tlf Fax Indhold: Testdagsmodellen giver mere sikre avlsværdital º 5 Racens toptyre º 8 Sønnegrupper med S-indeks º15 Bare jeg havde stalden fuld º17 Interbull marts º21 Udviklingen for Dansk Holstein.... º25 HOLSTEINstafetten º26 Aftenmødet º29 Avlsfilosofi i Genus/ABS º33 Indhold: Dommerkursus i Schweiz º36 SDM-Vintermøderne Mest benyttede tyre ºº4. º39 Fysiologiske International interesse funktions º42 ººprøver AGRO NORD º12. º44 VAR Auktioner Calano på Agro kan Nord det... hele º45 ºº Estamos næsten junto a usted.... hacia.... un.. futuro. º16 Racens de vacas Toptyre sana º20. º47 KORTnyt Test dags... modeller og º48 UNGDOMSforeningerne ººpersistens º26. º52 LANDETrundt Den canadiske test..... dags º53 ººmodel: Hvad har vi lært?.. º27 Danske tyre populære ººi England º30 Intensiv avl medfører øget slægtskab º35 Holland º42 Agromek º45 Det skete º48 Kort Nyt º50 Fotografer: Nyt fra ungdoms- Elly Geverink, Olav Vibild ººforeningerne samt medarbejdere i Dansire º56 Landet og SDM Rundt Dansk Holstein º57 Tema º63 Forsidebillede: Kent har fat i Laudan-kvien hos Torben Rasmussen, Trandum. (Foto Elly Geverink) SDM Dansk Holstein viste flaget Imens de første dyrskuer er vel overstået så er der ganske kort tid til at hovedparten af dyrskuerne er afviklet. Dyrskuesæsonen er jo relativ kort, når vi snakker udendørs-skuerne. Det sætter store krav til udstillerne, arbejdsbyrden er i forvejen stor, og mange deltager på mere end et dyrskue. Det skaber også et stort træk på vores dyrskuedommere. De etablerede dommere har været i træningslejr og er dermed blevet dygtiggjort og samtidig tilpasset racens avlsmål for udstilling af SDM Dansk Holstein. Hen over sommeren vil der også blive afholdt kurser for kommende dommeraspiranter, det er vigtigt, ligesom i sportens verden, at sørge for en god udvikling og oplæring blandt vore mange unge medhjælpere og kvægbrugere. Hvert andet år afholder Europæisk Holstein og Rød Holstein organisationen et Europa-skue. Dette skue blev i år afholdt i Oldenburg. Fra dansk side har vi flere gange været repræsenteret med afkomsgrupper efter enten ungtyre eller brugstyre. Denne gang var det VAR Calano-døtre, som med 5 super 1. og 2. laktations køer viste det danske flag. VAR Calano er ikke ukendt ude i den store verden. Der har de seneste år været en stor eksport af sæd til flere lande verden over, og det vil helt sikkert fortsætte efter fremvisningen af gruppen i Oldenburg. Desuden debuterede vi med vores landshold fra SDM Dansk Holstein. En absolut værdig debut, hvor vi endnu engang konstaterede at SDM Dansk Holstein hører til blandt Europas bedste. At spille med i Europæisk Holsteins top kræver intensiv indsats hele vejen, og hermed vil vi fra SDM Dansk Holstein takke besætningsejere for stor velvillighed i forbindelse med udtagelse af køer til det danske landshold. Det betragtes som en stor ære at få en ko udtaget, men det er samtidig også forbundet med en del ekstra arbejde. Tak for indsatsen, og det gælder også vores team af unge, topmotiverede medhjælpere under hele dyrskuet. Den generelle situation i kvægbruget må betegnes som svagt positiv. Endelig kan vi igen regne med en indtægt fra kød og levende dyr. En udvikling som nemt kan accelerere endnu mere de kommende år. Efterspørgslen på eksport-dyr, kvier, er enorm, og med de prognoser der er omkring befolkningstilvæksten og sunde fødevarer, så ser det virkelig godt ud for dansk landbrug. Salget af embryoner og fødte tyrekalve går også forrygende, her ses tydeligt at markedsføring som f.eks. dyrskuet i Oldenburg har positiv effekt. Vore avlsværdital bliver nu beregnet efter Test-dag-model, en metode som virker mere præcist end den hidtidige animal-model. Det har betydet at enkelte tyre og køer har ændret sig med avlsværditallene, men Test-dag-modellen er omtalt inde i bladet. Hermed vil vi fra SDM Dansk Holstein ønske alle en rigtig god sommer. Peder V. Laustsen

4 MASCOL 4 Sortbroget kvæg EMIL II Juote Juror x Cleitus Mascol MToto x Rudolph Laudan Lukas x Raider Novize Novalis x Jabot Emil II Emerson x Esquimau Amador Aaron x Esquimau Manager MToto x Rudolph JEFFERSON Yver- Holdbar- S-indeks Y-indeks sundhed hed Krop Lemmer Malkeorg Kvægavlsforeningen Dansire Ebeltoftvej 16, Assentoft, 8900 Randers / dir G G I Genetics Made in Germany German Genetics International GmbH

5 Testdagsmodellen giver mere sikre avlsværdital - men både tyre og køer kan ændre sig Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Jørn Pedersen, Dansk Kvæg 5 Sortbroget kvæg Introduktionen af testdagsmodellen d. 15. april 2006 betyder, at indekserne for mælk, fedt og protein på det samme dyr er ens i Danmark, Sverige og Finland. Avlsværditallene for disse egenskaber er dermed beregnet fællesnordisk på samme måde som frugtbarhed, eksteriør, malketid og temperament, hvor en lignende ændring blev foretages d. 15. april Y-indekserne kan også sammenlignes på tværs af lande fremover. Dette skyldes dels, at indekserne for mælk, fedt og protein er ens og dels, at vægtningen i Y-indekser også er ens. Ydelse indgår hurtigere i avlsværditallene I dag bruger man alle kontrolleringer foretaget i intervallet dage efter kælvning i avlsværdivurderingen. Det medfører generelt, at koens egne kontrolleringer indgår tidligere i avlsværditallene. Dette kan illustreres ved en ko, der kælver den 15. februar Koen bliver kontrolleret den 1. marts altså 15 dage fra kælvning. Koens egen kontrollering er foretaget mere end otte dage fra kælvning, og den kan derfor indgå i avlsværditallene. Koens egen præstation indgår i de avlsværdital, som bliver beregnet pr. 15. april 2006, da udtræk af ydelsesdata sker i begyndelsen af marts, og koen kontrolleres den 1. marts (se figur 1). Tidligere skulle koen vente på næste kontrollering, før dens egne ydelsesresultater indgik i avlsværdivurderingen. Dette kunne dermed tidligst ske ved avlsværdivurderingen pr. 1. juni Stor sammenhæng mellem hidtidige og nuværende indekser Sammenhængene mellem de hidtidige ydelsesindekser og ydelsesindekserne beregnet v.h.a. testdagsmodellen kan udtrykkes på en skala fra 0 til 100%. Jo tættere sammenhængene er på 100%, jo mindre ændringer i rangeringen af køerne og tyrene ser vi i praksis. For SDM-DH er sammenhængene på ca. 96% for tyrene, mens den er 91% for køerne. Tyrenes indbyrdes rangering har derfor kun ændret sig i mindre grad, mens vi har set større ændringer i rangeringen hos køerne ved overgangen til testdagsmodellen. Køerne ændrer sig mere end tyrene Selvom sammenhængene er høje mellem de hidtidige ydelsesindekser og ydelsesindekserne beregnet v.h.a. testdagsmodellen har nogle tyre og køer ændret sig ved overgangen. En analyse af ændringerne i Y- indeks for køer og tyre født efter 1998 viser, at 82% af tyrene ændrer sig mindre end fem indeksenheder, mens 98% ændre sig mindre end ni indeksenheder. Hos køerne ændrer 73% sig mindre end fem indeksenheder, mens 95% ændrer sig Figur 1. Røde kasser illustrerer de registreringer, som indgår i avlsværditallene pr 15. april

6 6 Sortbroget kvæg mindre end ni indeksenheder. Årsager til at tyrenes indekser kan ændres De største ændringer er sket for ungtyre, hvis døtre er i gang med 1. laktation ved overgangen. De vigtigste årsager til ændringerne for denne gruppe af tyre er, at antallet af døtre og antallet af kontrolleringer pr. ko er stigende. Fra tidligere er det også velkendt, at ungtyre med lav sikkerhed på Y-indekset kunne ændre sig en del fra en kørsel til den næste. Desuden bruger vi i testdagsmodellen den viden, vi har om laktationskurvens form. Tidligere forlængede vi ufuldendte laktationer ud fra en gennemsnitlig laktationskurve. I dag forlænges ydelserne ikke. I stedet beregnes en laktationskurve ud fra den enkelte datters testdage samt forventningen til laktationskurvens form ud fra forældrene. Tyre med døtre, som har atypiske laktationskurver, kan derfor ændre avlsværdital ved overgangen til testdagsmodellen. For tyre, hvor døtrene har afsluttet 1. laktation, vil ændringerne være forholdsvis beskedne. Det samme gælder tyre, hvor en alle eller en del af døtrene også har afsluttet 2. og 3. laktation. VAR Camaro-døtrene er bedre i 2. og 3. laktation end forventet ud fra første laktation. Her en af døtrene fra Henning Konstmann, Skærbæk. Tabel 1 VAR Camaro er avlsmæssigt bedre i 2. og 3. laktation Efter overgangen til testdagsmodellen kan enkelte tyre ændre Y-indeks, når de får døtre i 2. og 3. laktation. Det hænger sammen med, at vi i testdagsmodellen betragter 2. og 3. laktation som avlsmæssigt forskellige fra 1. laktation. Tyrene kan dermed have forskellige ydelsesindekser i de forskellige laktationer. I de samlede indekser for mælk, fedt og protein er laktationsindekserne derfor sammenvejet efter forholdet 50:30:20. Et eksempel, som kan illustrere udviklingen i avlsmæssigt niveau over laktationer, er VAR Camaro. Ydelsesindekserne for VAR Camaro er vist i tabel 1. Tabellen viser, at VAR Camaro har et højere avlsmæssigt niveau for mælk, fedt og protein i 1. laktation 2. laktation 3. laktation Samlet indeks M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks 107

7 7 Sortbroget kvæg 2. og 3. laktation sammenlignet med 1. laktation. Hvis der er avlsmæssige forskelle mellem laktationerne, bliver det først sikkert fastlagt, når tyren får døtre i 2. og 3. laktation. VAR Camaro har dog mange døtre som har afsluttet 1., 2. og 3. laktation og ændrer sig derfor stort set ikke i ydelsesindekserne. Det skal understreges, at der for langt de fleste tyre kun er små forskelle mellem det avlsmæssige niveau i forskellige laktationer. Samlet set er ændringerne i Y- indekset små, og det er i meget stor udstrækning de samme tyre som tidligere, der har de højeste indekser. Årsager til at køernes indekser kan ændres Hvis der ikke indgår nye ydelsesinformationer, er hovedårsagen til ændringer i køernes ydelsesindekser, at vi i testdagsmodellen anvender sammenhængen mellem mælk, fedt og protein i beregningerne. Det har især en betydning for indekserne på køer, som har atypiske forhold mellem mælkeydelse og fedtydelse eller mellem proteinydelse og fedtydelse. Køer, som har en høj mælkeydelse i forhold til proteinydelse vil således stige i M-indeks og falde i P-indeks. Omvendt vil køer, som har lav mælkeydelse i Tabel 2. Indekser før og efter overgangen til testdagsmodellen Før testdagsmodellen I dag Forskel M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks forhold til proteinydelsen, falde i M-indeks og stige i P-indeks. Ko som stiger i Y-indeks Et eksempel på en ko, som bliver påvirket af, at vi anvender sammenhængene mellem mælk, fedt og protein i beregningen, er vist i tabel 2. Koen havde før overgangen til testdagsmodellen 117 i Y-indeks, mens den har 130 i dag. Koen stiger i M- og P- indeks og falder i F-indeks. Koen har ydet i 3. laktation og har en gennemsnitlig fedtprocent i disse laktationer på 4,01 og en proteinprocent på 3,73. Proteinprocenten er meget høj i forhold til besætningens gennemsnitlige proteinprocent, mens fedtprocenten er lidt lavere end besætningens gennemsnitlige fedtprocent. Dette betyder også, at koen giver meget protein i forhold til fedtmængden. Forholdet mellem protein- og fedtydelsen påvirker F- og P-indekset. P-indekset stiger og F- indekset falder. Samtidig betyder den lave fedtprocent, at M- indekset stiger. Afslutning Testdagsmodellen giver en lang række fordele, hvor den vigtigste er, at ydelsesregistreringerne udnyttes bedre end tidligere. Overgangen til testdagsmodellen har kun en lille betydning for tyrenes avlsværdital for ydelse, mens køernes avlsværdital i højere grad bliver påvirket.

8 8 Sortbroget kvæg Racens toptyre Af afkomsinspektør Per Key Kristiansen, Dansk Kvæg Beregningen af avlsværditallene, der blev udført i april 2006, var imødeset med stor spænding. Hvor meget ville den ny fællesnordiske testdagsmodel ændre på tyrenes Y indeks og dermed også i tyrenes S-indeks? I tabellen over racens toptyre er medtaget 71 tyre med mindst 124 i S-indeks. I det sidste nr. af»sortbroget Kvæg«var der 74 tyre med mindst 125 i S-indeks. Af disse er 53 tyre de samme, så udskiftningen har ikke været væsentlig større, end vi tidligere har set. V Exces topper igen listen, nu med S-indeks 140. Ser vi på tyrene med de højeste S- indeks, så var der i sidste»sortbroget Kvæg«18 tyre med mindst 130 i S-indeks. Denne gang er der 17 og de 12 af dem er de samme tyre. De 5 nye tyre er V Hotson (Manat Lord Lily) S-indeks 132 og T James (Jocko Besne Ked Juror) S-indeks 131, samt 3 importtyre K Archi, B Sabre og A Tucano, som alle har et S-indeks på 130. Af tyrene i tabellen er de 46 danske tyre under afprøvning. Desuden er der 10 tyre med brugstyredøtre, mens de resterende 15 er importtyre. De største ændringer på enkelte tyres Y-indeks ses i gruppen af danske tyre under afprøvning og blandt importtyrene. Her er der tyre som er steget eller faldet op til 10 enheder i Y-indeks i forhold til sidste avlsværdikørsel. Det ser i første omgang ud af meget, men vi skal huske på, at med den nye testdagsmodel indgår der flere informationer ved beregningen af Y-indekset (se artikel i bladet). Desuden bevirker en spredning på 10, som blev indført sidste år, at ændringerne let virker voldsomme, og endelig er det jo også i gruppen af de tyre med de højeste indekser og ikke den største sikkerhed, at store udsving kan forekomme. I gns. er gruppen af 46 danske tyre under afprøvning faldet med 1,4 Y indeksenhed. De 15 importtyre er steget med 2,2 enheder og de 10 brugstyre er på samme niveau. Nye tyre Der er ved denne beregning ikke kommet så mange nye tyre. Det skyldes, at der nu ikke offentliggøres Y-indeks på en tyr, før de første 10 døtre har malket i 100 dage. Tidligere blev der beregnet en forlænget laktation efter min. 45 dage og 2 kontrolleringer. De mest interessante nye tyre er følgende: V Hotson med S-indeks 132. Tyren avler middelstore, malkeprægede køer med bredt kryds, helt fremragende lemmer og prima malkeorganer. Desuden er Hotson positiv for kælvningsevne, yversundhed og malketid. T James, som første gang fik beregnet avlsværdital ved kørslen 1. marts 2006, har nu et S-indeks på 131. James avler godt middelstore, malkeprægede køer med lemmer omkring gennemsnittet. Malkeorganerne er helt fremragende med avlsværdital 125. Døtrene er hurtige at malke og med et godt temperament. V Hamsun (V Bojer Lord Lily) er også en ny spændende tyr med S-indeks 126. De første bedømte døtre ser meget lovende ud. De har gode lemmer, helt prima malkeorganer og et godt temperament. Importtyre D Novalis, som er steget til S- indeks 136, er sammen med Lukas, som er faldet til 135 i S- indeks, på anden- og tredjepladsen i tabellen. K Archi, B Sabre og A Tucano er alle steget til S-indeks 130 på grund af en markant stigning i Y-indekset. Generelt er flere af de lidt ukendte importtyre steget en del, hvorimod mere kendte tyre som Jocko Besne og A Ford er faldet. Andre ændringer VAR Hector, som var en ny bobler i det seneste»sortbroget

9 9 Sortbroget kvæg T James har allerede gjort sig positivt bemærket, også på eksportsiden. En af de gode døtre kommer fra I/S Brøndum Christensen, Sporup. Kvæg«er en af de tyre, der er faldet mest i Y-indeks. Dette sammen med at tyren har fået et indeks for hunlig frugtbarhed på 89 resulterer i at S-indekset er faldet til 131. Også tyre som V Groovy, V Gottorp og RGK Dram, der sidste gang var i top 10, er faldet i Y-indeks og gledet lidt ned på listen. Med i tabellen igen og nu med brugstyredøtre er V Curtis med S-indeks 125. En stigning på 6 enheder, der indikerer at Curtis-døtrene gør det godt. En anden imponerende ændring er at VAR Platin med S-indeks 126 igen er med i tabellen over racens bedste tyre. VAR Platin er født i 1988 og afprøvet i Siden er der afprøvet ca tyre og det er flot, at Platin stadig er blandt de bedste 40 tyre i Faderen Mandingo blev født i 1979 og morfaderen Kingway i 1975, så det er ikke altid bare et spørgsmål om et hurtigt generationsskifte. Ud af toplisten er gået tyre som T Svane, T Aaronson, T Silver, RGK Esne, F Engard, T Key, V Carry og T Ulv. Se de næste sider!

10 10 Sortbroget kvæg Stamb. Navn Bem S- P- Y- Sh Døtre- Kælvn. Føds- Indeks Indeks Hold- Krop Lem- Malke- Mal- Tempe- Ant eff Far Navn MF Navn Opdrætter nr. arvl.ind. ind, ind. Y-ind. fbh. ind. ind. mastitisres. øvr. barh. mer org. ketid rament døtre V Exces (TV Luxemburg R Leadman Verner Pedersen, Hauge, Kjellerup D Novalis (TV C Target B Cleitus Nw Bottinga, Holland, Lukas (TL R Leadman Inspirat Gerd Sieckmann, Leer, Tyskland RGK Bob CV (CV Lukas H Marconi Torben Kragh, Over Fidde, Henne RGK Bjørn (TV E Mattie G N Luke Mts Busger op Vollenbr, Holland V Hotson Manat Lord Lily Døssing Enggård I/S, Kjellerup V Excel (TV Lukas M Aerostar Klaus Niermann, OHG, Tyskland VAR Hector (TV Jocko Besn Lord Lily Hans Brodersen, Midtgård Strellev, Ølgod T James (TV Jocko Besn Ked Juror Volsgård I/S, Volsgård, Nautrup, Vinderup V GroovyBL (BL Jocko Besn T Fløs Pearl Breeding, v./ Langedijk, Bylderup-Bov V Elo (TV Lukas N Luke Peder V Laustsen, Ø Vedsted, Ribe VAR Etlar (TV Lukas M Aerostar Svend Krarup, Solbjerg, Erslev K Archi (* E Addison Emp Elton Grin-Nes, Holland, T Audi (TV E Addison T Burma Anders Kristian Lassen, Svingelbjerg, Farsø B Sabre (TV B Patron P Roebuck USA, USA, A Tucano (* O Tugolo Esquimau T+d Marinus-Visser, Holland, VAR Elvis (TV Luxemburg Dannix Christian Christensen, Torndalsgård, Hobro Kievest (TV D Jabot Sunny Boy Holland, V Gottorp (TV R Stoneham Lukas I/S Aslundgård, V/Svend og Asmus Nørgård, Bevtoft V Erik (TV Luxemburg S-B Mascot H & N E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping F Halling (CV RGK Pust Esquimau H & Johs. Pedersen I/S, Hallingsnapgård, Ølgod G Simon (CV D Jabot Ugela Bell Afkalfb Nw Bottinga, Holland, V Dahl (TV Lord Lily G Slocum Kr O Dahlgaard, Harring Søgård, Snedsted V Eron (TV Luxemburg E Celsius Chr Christensen, Velds, Tjele VAR Epson Luxemburg S-B Mascot H & N E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping V Globus (TV Jocko Besn Ne Maurice Pearl Breeding, v/ Langedijk, Bylderup-Bov V Eaton (TV Gibbon Belt H & N E.Haahr Jensen, Anderstrup Lyngby, Skørping T Alan (TV E Addison Lord Lily Vagn Bech, Justenborg Vive, Hadsund RGK Dram Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted T Funkis (TL R Leadman B Cleitus Vagn Bech, Justenborg Vive, Hadsund V Bojer (TV Ked Juror L Ares Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Aars V ForceSR (TV T Funkis VAR Platin Leif Welling Hansen, Skodborghus, Vejen Jocko Besn (TV Besne Buck Southwind Frankrig, V Goya (TV D Webster L Winchest Tirsvad Anderstrup, Skørping V Haydn (TV Jocko Besn VE Otto I/S C. & A. Gregersen, Ankulgård, Augustenborg T Krarup (TV T Klassy Lukas Svend Krarup, Solbjerg, Erslev

11 11 Sortbroget kvæg RGK Elton (TV Ked Juror VAR Platin Jens Mølgaard Kaasgaard, Herborg, Videbæk T Officer (CV Lord Lily E Celsius J Esp Sørensen, Højgård, Vestbjerg T Claus (TV W Convince T Funkis Vagn Bech, Justenborg Vive, Hadsund V Hamsun (TV V Bojer Lord Lily Tvilling Højgaard I/S, Hadbjerg, Hadsten VAR Virgil (TL H Stardom Triple Hermann Rohde, Osnabrueck, Tyskland VAR Calano (TV Ked Juror B Cleitus Palle Trads, Tofte, Hobro VAR Platin (TV Mandingo Kingway Ev Hans Brodersen, Midtgård Strellev, Ølgod V Gaugain Jocko Besn N Luke Eyvind Knudsen, Skinnerup, Thisted RGK Dumle (CV Basar E Labelle P J Aalberts, Holland, Holland W Garter (TV Projector B Mountain USA, Glory Box (CV E Labelle Ugela Bell CH Tol, Holland, RGK Figur (TV P Curtis M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Bjerregård Tolstrup, Grenå RGK Fag (TV Jocko Besn Lukas Tage Nielsen, Tveråd Tuesbøl, Brørup T Glenn (TV G Gabe Ked Juror Tage Nielsen, Tveråd Tuesbøl, Brørup V Curtis (TV East Cash B Mountain Lars Søndergård, Øls, Hobro Luxemburg (TV Ugela Bell Secret Holland, ØDA Bushy (TV M Bellwood H Stardom Jesper Bøgh Uldbjerg, Baunehøjgård, Aalestrup Tigris (* O Tugolo E Celsius Bj Kloosterman, Holland, Die-Hard (TV P Roebuck Tesk-Holm USA, V Ejlif (TV New Ronald H Stardom Søren Bojer, Nørregård Jelstrup, Aars T Martini (TV CEN Erri NJY Hubert Hans Pedersen, Grauballe, Silkeborg RGK Didrik (TV Lukas Esentation Svend Nørgaard, Aslundgård Birkelund, Bevtoft F Zade P A Wade Tesk-Holm USA, TVM Holo (TV East Cash Sunny Boy Niels Hald, Enggård Stenildvad, Aars RGK Fald (TV Jocko Besn Ked Juror Karl Martin Jensen, Fjelstervang, Videbæk V Erry (TV L Winchest Lasso Søren Ernst Madsen, Tirsvad, Brædstrup V Heavy (TV Jocko Besn E Labelle Henry Jensen, St Møltrup Lomborg, Bøvlingbjerg V Etiral (TV L Winchest T Blakstar I/S S & H.B Andersen, Nygård Vinding, Sørvad V Haslund Manat East Cash I/S Aslundgård, V/Svend og Asmus Nørgård, Bevtoft T Ulster (TV Lukas M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Bjerregård Tolstrup, Grenå A Ford (TV Ked Juror Southwind Italien, V Epalier (TV T Funkis M Aerostar Sv Ove Lykke Andersen, Bjerregård Tolstrup, Grenå V Epos (TV Lukas S-B Mascot Viggo Jensen, Østerild, Thisted HMT Ambolt (TV T Blakstar B Cleitus Viggo Jensen, Østerild, Thisted V Elton (CV Gibbon Ked Juror Tage Nielsen, Tveråd Tuesbøl, Brørup V Farao (TV W Convince Gibbon Leif Sørensen, Lydinge, Ringe T (TV P Curtis H Boudewin Tirsvad Anderstrup, Skørping V Haifa B-M Bombay Lukas Kresten Olesen, Gundestrup, Hobro T Aaronson (TV D L Aaron E Celsius Døssing Enggård I/S, Kjellerup

12 12 Sortbroget kvæg Hitliste over alle SDM-TYRE på udvalgte egenskaber Navn S- Y- Krop Lem- Malke- Malke- Tempe- Hunlig Kælvn.- Yver- Sundh. Holdindeks indeks mer organer tid rament frugtbar. evne sundhed i øvrigt barhed Y-indeks V Exces T Audi RGK Bjørn TVM Higale VAR Hector Krop V Honda F Torndal V Fresne RGK Esp V Haahr Lemmer V Georgia T T T T Cassius Malkeorganer V Gadaffi V Hahn T James V Hamsun VAR Calano Malketid V Galant VAR Etlar V Frederik RGK Esne T

13 13 Sortbroget kvæg Temperament T V Franklin T RGK Elton F Poulsen Hunlig frugtbarhed HV Farmer V ForceSR HMT Ambolt V Eineman VAR Elkjær Kælvningsevne VAR Hafnia T Kargo VAR Calano VAR Hector VAR Hermod Yversundhed V Excel T Skjold V George T V Hamsun Sundhed i øvrigt V Bojer VAR Calano VAR Heros SDJ Ribus V ForceSR Holdbarhed T Lambada V Bojer HMT Ambolt V Eineman V Eron

14 FÅ DET HELE FOR MINDRE Dansire brugstyre giver dig produktionsøkonomiske køer! VAR Etlar (Lukas x M Aerostar) T James (Jocko Besn x Ked Juror) Ejer: Ove Nielsen, Nr Nebel Ejer: I/S Brøndum-Christensen, Sporup VAR Calano (Ked Juror x B Cleitus) V Exces (Luxemburg x R Leadman) Ejer: Tir-An Holsteins, Skørping Ejer: Johan Te Koppele, Rødekro Alle fotos: Elly Geverink HELHED I KVÆGAVLEN

15 Sønnegrupper med S-indeks Af afkomsinspektør Per Key Kristiansen, Dansk Kvæg 15 Sortbroget kvæg I tabellen over sønnegrupper er medtaget de tyrefædre som har mindst 7 sønner født efter 1997 med beregnet avlsværdital for de egenskaber, der indgår i S- indekset. I første kolonne er det tyrefaderens eget nuværende S-indeks og derefter antal afprøvede sønner. I de følgende kolonner findes sønnegruppernes gennemsnits indeks for de enkelte egenskaber. Tyrefædrene er oprangeret efter gruppernes gennemsnitlige S-indeks. Blandt tyrefædrene er de første T Lambada-sønner startet godt ud. T Lambadadatteren fra Per Høgh, Troelstrup, er også attraktiv som tyremoder både i Tyskland og Kvægavlsforeningen Dansire. V Bojer og T Lambada topper listen med henholdsvis 8 og 7 afprøvede sønner der i gennemsnit har et S-indeks på 117,6 og 117,5. Gruppen efter V Bojer er den bedste gruppe med hensyn til hunlig frugtbarhed, sundhed i øvrigt og kun overgået i malkeorganer af T Lambada. To flotte resultater, hvor sønnerne gør det rigtig godt. De har endnu ikke fået beregnet gennemsnit for holdbarhed. Jocko Besne og Lukas er på tredje- og fjerdepladsen. Jocko Besne-sønnedøtrene malker meget, 120,2 i Y-indeks. Ligeledes klarer sønnerne sig rigtig godt for kælvningsevne og temperament. Lukas-sønnerne ved vi, klarer sig godt for alle egenskaber på nær temperament. HV Farmer-sønnerne er på femte pladsen med 117 i S-indeks, med rigtig flotte resultater på alle egenskaber på nær malkbarhed, som kun er 89,9 i gennemsnit. På trods af det er HV Farmer tyren med det højeste gennemsnit for holdbarhed af alle sønnegrupper. Andre danske tyre som T Klassy, TVM Hesne, T Funkis og T Laluffe placerer sig fint i tabellen. Der er i alt 36 tyrefædre med sønnegrupper, og af dem er de 13 danske tyre. Ved at studere tabellen får et godt indtryk af, hvordan de enkelte tyrefædre vil påvirke avlen. Se side 16!

16 16 Sortbroget kvæg Gennemsnitlige avlsværdital for sønner født efter 1997 (min. 7 sønner) Antal Yver- Frugt- Kælv- Lem- Malke- Malk- Tempe- Sundh. Hold- Farnavn S -ind. sønner S-ind. Y-ind. Kød. sundh. barh. ning Krop mer orga. barh. rament i øvr. barh. V Bojer ,6 106,3 97,5 112,9 108,7 110,7 103,3 99,3 111,0 105,8 102,6 127,0 T Lambada ,5 113,0 95,2 107,1 105,2 99,2 102,2 102,8 113,0 102,4 107,2 110,8 Jocko Besne ,3 120,2 96,6 95,5 93,2 111,8 105,8 102,1 103,0 101,6 110,1 105,7 105,0 Lukas ,3 107,5 105,3 108,7 106,0 109,4 100,2 104,8 108,8 107,8 89,4 107,1 108,3 HV Farmer ,0 110,6 102,1 104,2 108,0 107,6 101,5 109,1 105,4 89,6 98,7 105,4 112,0 P Curtis ,7 117,3 107,6 101,7 99,5 107,9 105,5 99,8 92,5 105,7 110,0 Manat ,3 116,3 106,2 102,0 89,7 106,0 105,1 97,8 103,5 111,1 98,7 107,0 T Klassy ,3 107,7 103,3 105,3 98,4 113,1 102,8 108,8 99,5 103,6 105,2 101,4 98,4 TVM Hesne ,1 111,0 93,5 101,1 98,6 103,1 103,0 101,1 104,5 103,7 112,3 110,7 99,5 T Funkis ,1 104,8 96,6 113,0 99,3 104,5 101,6 105,4 105,1 99,4 91,4 110,4 108,9 T Laluffe ,2 115,1 87,2 92,4 101,2 113,0 109,8 98,8 98,0 107,4 102,0 99,2 D L Aaron ,7 107,7 94,8 102,7 91,1 99,2 101,1 109,1 108,4 105,1 104,8 100,7 108,1 R Emerson ,7 111,0 93,6 101,7 92,8 96,3 103,3 113,2 110,2 93,1 101,0 98,4 98,0 HV Huxley ,3 108,5 97,0 101,5 97,7 110,2 105,1 100,5 99,9 110,3 106,7 110,5 101,6 D Webster ,2 113,8 110,7 90,7 95,2 98,8 100,4 101,2 102,8 106,1 111,2 102,3 E Addison ,1 115,9 106,3 101,6 86,8 89,0 103,5 87,6 99,2 103,3 110,5 95,4 99,8 R Marshall ,8 118,6 101,0 94,3 96,3 97,8 97,6 96,3 104,3 92,6 109,8 97,2 KOL Nixon ,6 111,8 97,8 105,5 83,7 101,7 104,3 102,8 100,1 101,1 100,5 106,5 101,5 R Stoneham ,2 104,8 94,4 107,4 97,0 103,0 105,3 103,1 100,7 102,9 103,7 107,6 102,5 H Apollo ,8 110,3 108,1 95,1 98,5 99,7 100,6 100,1 98,5 103,0 104,8 106,7 96,6 VAR Zanuck ,7 108,1 100,2 100,5 92,8 97,4 102,8 106,4 97,8 101,7 102,5 88,5 104,1 Ubbo ,5 106,8 101,5 102,6 101,2 98,1 104,5 92,0 102,2 106,6 91,2 111,7 96,4 P Decision ,4 115,0 100,8 93,2 90,2 91,8 95,6 102,7 89,6 106,1 111,0 92,8 101,0 T Eberhard ,3 106,4 100,6 102,2 103,0 97,3 102,3 100,8 98,0 98,7 98,5 99,4 102,6 L Winchest ,1 107,6 95,6 95,3 98,0 103,5 100,9 104,0 101,8 98,8 100,3 103,8 94,9 Basar ,1 108,3 95,0 103,4 94,5 103,0 102,2 100,7 95,7 101,0 106,7 105,4 100,3 R Terry ,7 101,5 100,8 103,1 105,6 100,3 96,1 99,8 96,1 95,7 92,0 100,7 109,6 W Convince ,6 109,1 94,1 98,9 91,0 95,1 104,2 98,3 97,6 105,2 101,3 94,8 91,6 VAR Varan ,2 101,2 103,7 101,3 100,6 101,1 102,2 92,1 98,5 104,7 108,2 108,7 105,7 H Boudewin ,1 109,3 95,1 92,9 94,8 98,5 99,8 100,0 101,5 104,6 102,0 96,9 91,9 D Herald ,5 113,7 100,1 94,0 80,1 107,5 102,7 103,6 91,1 94,8 97,6 83,5 91,7 R Lantz ,5 116,1 96,1 85,5 87,3 102,2 108,0 99,2 93,0 99,8 106,7 85,7 88,1 Hondo Aero ,5 109,9 101,9 100,4 86,8 91,6 99,2 108,6 94,8 93,8 102,2 93,9 94,4 KOL Kilda ,1 106,5 104,2 97,9 94,5 98,9 101,2 101,2 91,5 100,3 110,3 104,8 97,0 Igale Masc ,4 110,6 101,2 97,6 97,1 90,8 100,0 98,6 90,2 93,5 106,0 95,7 90,2 M Brock ,8 98,1 95,8 99,3 101,7 93,4 101,5 99,4 89,8 93,3 98,8 102,8 95,5

17 Bare jeg havde stalden fuld Journalist Alice Booij, Bathmen, Holland 17 Sortbroget kvæg Evert Korenberg hentede for to år siden 5 TVM Hesnekøer til sin besætning via udstillingen på Agribex i Bruxelles. På forsøgs- og udstillingsfarmen Landbouwsluis fortsatte deres succes, og driftsleder Evert Korenberg udtrykker det således:»hesne-køerne faldt let ind i vores flok af køer, de er de bedste malkekøer i besætningen og de har bragt os gode resultater på dyrskuerne.«pia, Gerda, Anna, Bente og Rose skrev historie for Dansk Holstein, idet de gjorde et meget godt indtryk på udstillingen i Bruxelles. De var ensartede, velbyggede og med stærke lemmer og klove samt prima malkeorganer. De satte Dansk Holstein på verdenskortet. Efter 30 dage i karantæne kom de til Landbouwsluis, og køerne har siden fået mange positive kommentarer både ved besøg på gården og på dyrskuerne. De mange besøgende på farmen er begejstrede for køerne og de ønskede karaktertræk som sent udvoksede køer, holdbare og produktive er tydelige hos døtrene. Det er derfor også et godt salgsargument for mere Dansk Holstein sæd, og Evert har da også siden købet af køerne købt en del sæd efter danske toptyre, og for øjeblikket anvendes RGK Didrik, V Elo og RGK Esne. Jeg ser fortsat efter den bedste Funkis-søn, men Evert advarer dog, at selv om frugtbarhed og sundhed er meget vigtige, så må vi ikke gå så langt, at vi mister på eksteriøregenskaberne. Utroligt behagelige køer De 5 TVM Hesne-køer faldt både i karantænebesætningen i Belgien såvel som hos os meget let ind i»rytmen«, og den belgiske besætningsejer prøvede på flere måder at købe og beholde køerne. Men de var ikke til salg. I vores besætning gik de ind i systemerne omkring fodring og malkning fra den allerførste dag, køerne er lette at omgås, de ved dog godt hvad de vil have uden at være aggressive. Alle medhjælpere, der malker i vores besætning, er meget glade for dem. I starten undgik de dog ikke alle farerne, og en enkelt ko aborterede. Efter at alle køer har afsluttet deres næste laktation i vores besætning, er de samlet 10% bedre end besætningsgennemsnittet for køer i samme laktation. Dette udtrykkes af Evert med en vis stolthed. Også klovbeskæreren bemærker forskellen.»han fortæller mig hver gang, at de har ekstremt gode klove«. Og selv om Evert Korenberg anfører, at klovbeskæreren har meget positive bemærkninger om klovkvaliteten på TVM Hesnedøtrene. de er hurtige at malke, så har de lave celletal. Tre af køerne har haft vorter på patterne, een af dem i ekstrem grad, således at koen er udsat af denne årsag. Vi har siden udviklet en vaccine ud fra hende, så vi kan komme videre. Køer med udstillingspotentiale Evert beskriver køerne som»gode brugskøer med ekstra stil og type«. På det lokale skue i Putten har han hentet succes og anerkendelse, idet en af køerne blev Champion på skuet og besætningsgruppen med 3 Hesne-køer blev nummer to, dog gruppen med de bedste malkeorganer. Nogle af Didrik-kalvene på Hesne-køerne trænes af Everts søn for at kunne komme til dyrskuer senere og fortsætte Hesne-successen.

18 18 Sortbroget kvæg Pia, Anna... Om de enkelte køer har Evert følgende korte beretning: Pia I kalvestalden har hun 2 kvier efter Didrik og en efter Goldwyn. Han håber han kan tiltrække nogen interesse fra kvægavlsforeninger fremover til disse kvier. Pia har næsten 4% protein, og af de 5 køer har hun den bedste produktion. TVM Hesne-datteren Rosa har gjort det rigtigt godt på Landbouwsluis. Gerda Gerda (Mf.: T Funkis) er helt klart staldens bedste ko for Evert:»Hun kan bare gøre sig på dyrskuer, og når hun får en grime på løfter hun hovedet og præsenterer sig som en prinsesse«. Hun klarede at overleve en E-coli bakterie,»typisk for Gerda kælver midt i maj, tids nok til udstilling på nationalskuet.

19 19 Sortbroget kvæg Ko CHR Morfar Kg % % Type mælk fedt protein Helhed Gerda T Funkis ,96 3,12 89 Anna T Burma ,76 3,15 91 Pia Mattie G ,89 3,79 87 Bente T Najade ,13 3,32 86 Rosa VAR Varan ,33 3,24 87 Hesne-køerne, de fortsætter bare«. Ved IVP har han fået tre Goldwyn-embryoner og tre drægtigheder. Hun er kåret VG-89, men hun vil efter kælvning let kunne klare EX-91. Hun kælver midt i maj ved Modest, og det er tidsnok til at blive klar til NRM.»Jeg krydser fingre, for at hun bliver klar«. Anna Anna havde den største succes af de 5 Hesne-køer på dyrskuerne sidste år. Champion og Reserve Champion på to lokale skuer, og sammen med tre af Hesne-køerne gjorde de et særdeles godt indtryk på HHHskuet november 2005, hvor mange hollandske avlere er tilstede. Anna er ikke drægtig efter et år, men jeg prøver stadig, eventuel senere med ilægning af et embryon. Bente»Vi opdager ikke Bente i flokken, men ikke desto mindre malker hun rigtig godt. Hun havde en lidt hård start, idet hun kom fra en bindestald og vi måtte afhorne hende, men nu kører hun derudad. Da hun kom til os var hun kåret 84 points, senere blev hun kåret her med 86 points, og hun udvikler sig stadig«. Rosa Rosa var den ældste af køerne, og hun malkede næsten 80 dage i første laktation. Hun var kåret med 86 points, og fik 87 points i anden laktation. Vi har en flot Titanic-kviekalv på hende. I anden laktation aborterede hun som følge af sygdom, men ved første brunst derefter blev hun insemineret og drægtig igen. Landbouwsluis Der malkes 70 køer og kvoten er på kg. Gennemsnitsydelsen på køerne er kg mælk med 4,31% fedt og 3,41% protein. Det somatiske celletal er omkring og kælvningsintervallet er 394 dage. Data på de 5 Hesne-køer (i anden laktation) er vist i tabellen, ydelsen er 305 dages ydelse. Efterskrift I forbindelse med Kvægavlsforeningen Dansires præsentation af VAR Calano-døtre på Europaskuet i Oldenburg har Evert Korenberg været på handel igen. Han har købt 5 af de 6 VAR Calano-døtre, som Kvægavlsforeningen Dansire har samlet til udstillingen. Det var tydeligt for os, at han kunne lide køerne, og han glæder sig allerede til at have dem i sin stald i begyndelsen af juni. Han fortalte under besøget, at han udtrykte med en vis stolthed håbet om, at en af Hesne-køerne kan komme til det hollandske Nationalskue (NRM). Vi forstår ham og er derudover maget glade for den markedsføring han gør i forbindelse med besøgende på farmen og på skuerne i området. Oversættelse og efterskrift ved Keld Christensen

20 20 Sortbroget kvæg Internationalt stærkt anvendte tyrefædre Meget god befrugtning (+3 ERCR) Kvietyre Outcross Pedigree: EX-90 Emery x EX-93 Southwind x EX-90 Director Høj ydelse og stærke malkeorganer S-indeks 136 1HO7127 Jeweled-Acres SHARKY-ET *TV Meier SHARKY #989 1HO7235 Jenny-Lou Marshl TOYSTORY-ET *TV # 3 på TPI-listen Meget god for type og malkeorganer De Groot TOYSTORY #1677 Sæd til rådighed gennem Dansire. A

21 Interbull maj 2006 Af Keld Christensen, SDM-Dansk Holstein 21 Sortbroget kvæg Der er nyheder af forskellig karat. På Top-100 er der 11 nye tyre fra 4 forskellige lande, nemlig Danmark, Holland, Czech og Østrig. Oftest forekommende er sønner efter Lukas, Luxemburg, Addison og Jocko Besne. BW Marshall og Manat hører som de nyeste til i toppen med enkelte sønner. Oman Justi, Lombard, Ränneslöv og V. Exces er de fire højstplacerede med S-indeks 140 og derover. På samme liste med min. S-indeks 130 kan noteres otte danske tyre. De danske tyre har naturligvis den fordel, at vi med de danske avlsværdital for egenskaber som kælvningsindeks, fødselsindeks og holdbarhed har flere data på danske tyre. Derved har de alle avlsværdital for disse egenskaber, og dermed værdifulde points til S-indeks rangeringen. Ikke alle udenlandske tyre har disse avlsværdital, men da det er vigtige egenskaber, er det naturligt at tage dem med, når de foreligger. Ved at samle yderligere en række nationale data på de bedste udenlandske tyre er der også flere af disse, der påkalder sig vores interesse. Tabel 1. Avlsmæssigt niveau for ydelsesegenskaber, Holsteingruppen. Tyre født i 1999 eller senere. Land Antal M-indeks F-indeks P-indeks Y-indeks Canada ,7 103,0 105,9 104,6 Tyskland ,8 105,1 106,6 106,5 Danmark ,0 109,0 110,2 110,6 Finland ,3 97,7 105,3 103,6 Frankrig ,3 104,9 112,9 110,9 England ,4 108,8 114,7 113,4 Italien ,8 103,8 110,8 109,1 Holland ,0 113,8 114,0 115,1 New Zealand ,2 104,1 100,2 103,3 Sverige ,1 105,1 108,8 107,7 USA ,7 104,6 110,9 108,7 Avlsmæssige niveauer Efterfølgende en række tabeller for avlsmæssige niveauer for forskellige egenskaber og indekser. Tabellerne behøver ikke en detaljeret gennemgang, men de sætter landene med de mange tyre i beregningerne i relation til hinanden. Og de resultater vi ser nu følger meget nøje tidligere resultater, men alligevel er det interessant at gentage tabellerne for den interesserede læser. Der sker jo ændringer i alle landene. Ydelsesmæssigt ligger Danmark stadig helt i top, en førergruppe bestående af Holland, England, Frankrig og Danmark. Eksteriørmæssigt tegner billedet for lemmer og klove samt malkeorganer sig således, at danske tyre hører til de bedste for lemmer og klove og kun overgået af Canada, USA og Tyskland for malkeorganer. Canada har over en lang årrække lagt større vægt på kropseksteriør end mange andre lande, og det ses klart. Vi har i Danmark gjort en del omkring celletal og yversundhed, men vi er måske knap så overlegne, som ønskes kunne. Finland er klart førende, derefter følger Danmark foran Tyskland, Sverige og Canada. For holdbarhed viser avlsværditallene en vis spredning. Specielt Canada ligger højt i avlsmæssigt niveau, resten med en mindre spredning omkring gennemsnittet. Her er et emne at tage fat på over det næste års tid i både Interbull og en række lande. For fødselsindeks ses en stor spredning i anførte lande, me-

22 22 Sortbroget kvæg dens der for kælvningsevne er mere begrænset variation. Da ydelse vejer pænt i S-indekset sammen med sundheds/-reproduktionsegenskaberne er det naturligt, at Danmark ligger i toppen. Holland følger pænt i relation til det høje ydelsesniveau tyrene i gennemsnit udviser. Nyt fra landene Fra tabeller og grafer har vi hentet nogle informationer om tyrene fra forskellige lande. Generelt er det en kørsel med kun ganske få nyheder, og ikke så mange der tiltrækker sig voldsom opmærksomhed. USA Top-100 listen besættes af en del sønner efter Manfred og BW Marshal ialt 36 sønner efter de to tyrefædre. Oman Justi, Sharky, Buckeye (Can), Murphy, Toystory og Marion hører til på toppen. De fleste af tyrene er allerede til rådighed i Danmark. Tabel 2. Avlsmæssigt niveau for eksteriøregenskaber, Holsteingruppen. Tyre født i 1999 eller senere. Land Antal Krop Lemmer Malkeorg. Canada ,5 98,5 105,7 Tyskland ,8 99,6 99,7 Danmark ,1 100,5 99,2 Finland ,7 95,2 94,9 Frankrig ,8 97,8 95,5 England ,2 99,4 95,4 Italien ,9 99,3 98,9 Holland ,5 99,1 97,6 Sverige ,2 96,2 98,3 USA ,0 100,7 102,6 Tabel 3. Avlsmæssigt niveau for yversundhed, Holsteingruppen. Tyre født i 1999 eller senere. Land Antal Yversundhed Canada ,4 Tyskland ,7 Danmark ,0 Finland ,6 Frankrig ,4 England ,3 Italien ,8 Holland ,1 Sverige ,6 USA ,5 Canada M Magical, B Goldwyn og H Titanic holder klart toppen i Canada. En del S Inquirer-sønner stikker»næsen«frem, i alt sønner på Top-100, hvor også helbroderen S Igniter gør sig gældende med 4-5 sønner. Spændende at følge de to tyrefædre i det kommende år. Tyskland Lukas-sønner efterfulgt af Jocko Besne-sønner udgør fortsat toppen, og det er også de tyre, der i stor udstrækning anvendes. Jacinto og Jonk er begge nye Jocko Besne-sønner med S- indeks minimum 129. Ud af 5-6 Mtoto-sønner på toppen er bl.a. Mascol og Manager tyre- Emil CV er topscoreren blandt de tyske tyre med brugstyredøtre. Afkommet er også populær i Danmark, de udenlandske kvægavlsforeninger søger tyremødre i Danmark. Tabel 4. Avlsmæssigt niveau for holdbarhed, Holsteingruppen. Tyre født i 1998 eller senere. Land Antal Holdbarhed Canada ,3 Tyskland ,4 Danmark ,4 Finland ,5 Frankrig ,9 England ,5 Italien ,8 Holland ,7 Sverige ,4 USA ,7

23 23 Sortbroget kvæg smule i Danmark, holder dog stadig fast i toppen. Italien Fra Italien er der begrænsede nyheder. Der er en stigende tendens for avlsværditallene, men på mange markeder er de italienske tyre under et lidt hård pres grundet mangel på overbevisende resultater. Dog skal anføres, at Ford ser hæderlig ud, men alligevel tabte han 4 S- indeks-enheder. Sharky er en af de spændende R Brett-sønner, som efterspørges af kvægavlsforeninger rundt i Europa. fædre i Danmark. Emil CV og Ramos placerer sig med mange brugstyredøtre højt på den tyske liste. Holland Holland er stadig præget af D Novalis og E Addison-sønner på listen. Flere af tyrene på toppen er allerede tilgængelige i Danmark, og både Jordan 3 og Canvas, begge anvendt som tyrefædre, holder fast. Nye tyre såsom W Ramon (Manat), S Jorryn (Jocko Besne), Low Pascal (D Cello) kan komme på tale gennem HG Danmark i den nærmeste fremtid. Frankrig I Frankrig er det i nogen grad Addison- og Jocko Besne-sønnerne der fylder på forsiden af listen, men flere tyrefædre kommer med enkelte sønner. Der er kun en enkelt ny tyr med S-indeks på 120, og uanset hvilken tyr vi studerer i detaljer, så har Frankrig for øjeblikket meget svært ved at præstere gode lemmer og malkeorganer, og er der endelig en enkelt tyr, så er en eller flere af sundheds- og reproduktionsegenskaberne for dårlige. Det er meget svært at være fransk tyr og så være på toppen. Okendo, der er anvendt en Tabel 5. Avlsmæssigt niveau for fødsels- og kælvningsegenskaber, Holsteingruppen. Tyre født i 1999 eller senere. Land Antal Fødselsindeks Antal Kælvningsindeks Canada , ,6 Danmark , ,9 Finland , ,2 Frankrig , ,6 Italien , ,3 Holland , ,8 Sverige , ,7 USA , ,5 Sverige Ränneslöv, Kolsnäs og TP Ebbe holder et pænt niveau, og de kommer derfor godt ud både på danske og internationale Interbull-lister. Ränneslöv er ud af Jeanette-familien fra Tirsvad. Alle aktuelle tyre er opdateret med grafer på Er der tyre, om hvilke man ønsker yderligere oplysninger, er man meget velkommen til at kontakte SDM Dansk Holstein for yderligere information. Den»Blå Bog«er under udarbejdelse. Tabel 6. Avlsmæssigt niveau for S-indeks, Holsteingruppen. Tyre født i 1998 eller senere. Land Antal Gennemsnit Canada ,4 Tyskland ,5 Danmark ,3 Finland ,9 Frankrig ,0 England ,1 Italien ,3 Holland ,3 Sverige ,3 USA ,7

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 4 december 2005. SDM-årsmøde 2005... Side º5. Racens Toptyre... Side 12. Interbull...

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 4 december 2005. SDM-årsmøde 2005... Side º5. Racens Toptyre... Side 12. Interbull... Nr. 4 december 2005 SORTBROGET kvæg AVLSFORENINGEN FOR SDM-DANSK HOLSTEIN I DANMARK SDM-årsmøde 2005.................. Side º5 Racens Toptyre....................... Side 12 Interbull.................................

Læs mere

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 4 December 2006

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 4 December 2006 Nr. 4 December 2006 SORTBROGET kvæg AVLSFORENINGEN FOR SDM-DANSK HOLSTEIN I DANMARK SDM-årsmøde i Vendsyssel.......................................................... Side 4 Racens toptyre............................................................................

Læs mere

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 1 Februar 2007

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 1 Februar 2007 Nr. 1 Februar 2007 1 Sortbroget kvæg SORTBROGET kvæg AVLSFORENINGEN FOR SDM-DANSK HOLSTEIN I DANMARK Racens tyre................................................................................. Side 4

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

SIDE 5 Landsskuet 2003. SIDE 29 Interbull august 2003. SIDE 35 Årsmøde 2003

SIDE 5 Landsskuet 2003. SIDE 29 Interbull august 2003. SIDE 35 Årsmøde 2003 N r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 3 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K SIDE 5 Landsskuet 2003 SIDE 19 SIDE 26 Racens tyre Avlsstafetten SIDE

Læs mere

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 2 maj 2005. Side 5 Overblik over de nye avlsværdital. Side 17 Interbull maj 2005.

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 2 maj 2005. Side 5 Overblik over de nye avlsværdital. Side 17 Interbull maj 2005. Nr. 2 maj 2005 SORTBROGET kvæg AVLSFORENINGEN FOR SDM-DANSK HOLSTEIN I DANMARK Side 5 Overblik over de nye avlsværdital Side 7 Racens toptyre Side 17 Interbull maj 2005 Side 22 Side 32 Side 36 Holsteinstafetten

Læs mere

SORTBROGET kvæg S D M D A N S K H O L S T E I N. N r. 2 j u n i 2 0 0 4. Racens toptyre. SIDE 10 Kalvedødelighed et internationalt problem

SORTBROGET kvæg S D M D A N S K H O L S T E I N. N r. 2 j u n i 2 0 0 4. Racens toptyre. SIDE 10 Kalvedødelighed et internationalt problem N r. 2 j u n i 2 0 0 4 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K SIDE 4 Racens toptyre SIDE 10 Kalvedødelighed et internationalt problem SIDE 23

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland, Sverige

Læs mere

SORTBROGET kvæg S D M D A N S K H O L S T E I N. N r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 4. SDM-årsmøde i Nordjylland. Side 20 Ydelsesresultater 2003-2004

SORTBROGET kvæg S D M D A N S K H O L S T E I N. N r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 4. SDM-årsmøde i Nordjylland. Side 20 Ydelsesresultater 2003-2004 N r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K Side 5 SDM-årsmøde i Nordjylland Side 20 Ydelsesresultater 2003-2004 Side

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2008 DANSK

Nr. 1 FEBRUAR 2008 DANSK Nr. 1 FEBRUAR 2008 DANSK avlsforeningen for sdm - dansk holstein i danmark Selvstændig avlsforening... 4 Racens toptyre... 7 Top 100 besætninger... 12 Interbull januar 2008... 20 Tyremødre i Danmark...

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

SORTBROGET kvæg. N r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 3. Ansvar og opgaver. Flotte resultater 2002-2003. Årets tyr HMT Kimmer. Forskning i kvægavl»over There«

SORTBROGET kvæg. N r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 3. Ansvar og opgaver. Flotte resultater 2002-2003. Årets tyr HMT Kimmer. Forskning i kvægavl»over There« N r. 4 d e c e m b e r 2 0 0 3 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K SIDE 5 SIDE 19 SIDE 21 SIDE 35 SIDE 39 Ansvar og opgaver Flotte resultater

Læs mere

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 3 september 2005. Landsskuet en succes... Side º5. DM i mønstring Landsskuet. Side 23

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 3 september 2005. Landsskuet en succes... Side º5. DM i mønstring Landsskuet. Side 23 Nr. 3 september 2005 SORTBROGET kvæg AVLSFORENINGEN FOR SDM-DANSK HOLSTEIN I DANMARK Landsskuet en succes................ Side º5 DM i mønstring Landsskuet. Side 23 Racens Toptyre.......................

Læs mere

DANSK HOLSTEIN SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 3 Juni 2007. Landsskuet... side 5. Racens tyre... side 19. EHRC kongres... side 26

DANSK HOLSTEIN SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 3 Juni 2007. Landsskuet... side 5. Racens tyre... side 19. EHRC kongres... side 26 Nr. 3 Juni 2007 DANSK HOLSTEIN avlsforeningen for sdm - dansk holstein i danmark Landsskuet... side 5 Racens tyre... side 19 EHRC kongres... side 26 Interbull august 2007... side 32 SDM Årsmøde i Odense...

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

SORTBROGET kvæg. N r. 2 m a j 2 0 0 3. Avlsforeningen og landskonsulentens arbejde. SIDE 8 Interbull maj 2003

SORTBROGET kvæg. N r. 2 m a j 2 0 0 3. Avlsforeningen og landskonsulentens arbejde. SIDE 8 Interbull maj 2003 N r. 2 m a j 2 0 0 3 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K SIDE 4 Avlsforeningen og landskonsulentens arbejde SIDE 8 Interbull maj 2003 SIDE

Læs mere

SORTBROGET kvæg. N r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 4. Side 5 Landsskuet 2004. Side 33 Interbull august 2004

SORTBROGET kvæg. N r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 4. Side 5 Landsskuet 2004. Side 33 Interbull august 2004 N r. 3 s e p t e m b e r 2 0 0 4 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K Side 5 Landsskuet 2004 Side 21 Side 29 Racens tyre Avlsstafetten Side

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 VAR Camaro eminent gode lemmer.......... side 10 Mål og valg af avlsmateriale..................... side 14 V Curtis topkarakter til ydelsestyr............

Læs mere

SORTBROGET kvæg. N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 4. Avlsværditallene er ændret. SIDE 9 Agromek 2004. SIDE 24 Interbull februar 2004. Top-100 besætninger

SORTBROGET kvæg. N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 4. Avlsværditallene er ændret. SIDE 9 Agromek 2004. SIDE 24 Interbull februar 2004. Top-100 besætninger N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 4 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K SIDE 5 Avlsværditallene er ændret SIDE 9 Agromek 2004 SIDE 14 SIDE 20 Racens

Læs mere

DANSK HOLSTEIN SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 4 December 2007. Årsmøde på Fyn... side 4. Ydelsesresultater 2006-2007... side 16

DANSK HOLSTEIN SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 4 December 2007. Årsmøde på Fyn... side 4. Ydelsesresultater 2006-2007... side 16 Nr. 4 December 2007 DANSK HOLSTEIN avlsforeningen for sdm - dansk holstein i danmark Årsmøde på Fyn... side 4 Ydelsesresultater 2006-2007... side 16 Funktionel eksteriør og anatomi... side 29 Halthed...

Læs mere

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 1 Februar Kvægbruget i forandring... Side º5. Racens Toptyre... Side 15

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 1 Februar Kvægbruget i forandring... Side º5. Racens Toptyre... Side 15 Nr. 1 Februar 2006 SORTBROGET kvæg AVLSFORENINGEN FOR SDM-DANSK HOLSTEIN I DANMARK Kvægbruget i forandring........... Side º5 Racens Toptyre....................... Side 15 Interbull februar 2006...........

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

SORTBROGET kvæg S D M D A N S K H O L S T E I N. N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 3. SDM Dansk Holstein. Opgaver vi skal løse. Agromek 2003 en succes

SORTBROGET kvæg S D M D A N S K H O L S T E I N. N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 3. SDM Dansk Holstein. Opgaver vi skal løse. Agromek 2003 en succes N r. 1 f e b r u a r 2 0 0 3 SORTBROGET kvæg A V L S F O R E N I N G E N F O R S D M - D A N S K H O L S T E I N I D A N M A R K SIDE 4 SIDE 8 SIDE 12 SIDE 18 SIDE 25 SIDE 28 SDM Dansk Holstein Opgaver

Læs mere

DANSK. Racens tyre... 7 Interbull... 15 Tyremødre i Danmark... 30 Avlsmadam'er... 44 Årsmøde 2008... 50 Agro Nord... 57. Nr.

DANSK. Racens tyre... 7 Interbull... 15 Tyremødre i Danmark... 30 Avlsmadam'er... 44 Årsmøde 2008... 50 Agro Nord... 57. Nr. Nr. 2 MAJ 2008 DANSK avlsforeningen for dansk holstein i danmark Racens tyre... 7 Interbull... 15 Tyremødre i Danmark... 30 Avlsmadam'er... 44 Årsmøde 2008... 50 Agro Nord... 57 Hal Q er fremragende rammer

Læs mere

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 3 September 2006. Europaskuet i Oldenburg... Side º5. Arbejdet bag Europaskuet... Side 13

SORTBROGET kvæg SDM DANSK HOLSTEIN. Nr. 3 September 2006. Europaskuet i Oldenburg... Side º5. Arbejdet bag Europaskuet... Side 13 Nr. 3 September 2006 SORTBROGET kvæg AVLSFORENINGEN FOR SDM-DANSK HOLSTEIN I DANMARK Europaskuet i Oldenburg........ Side º5 Arbejdet bag Europaskuet...... Side 13 Landsskuet en god oplevelse Side 17 Racens

Læs mere

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Holstein-aftenmøde 29. februar 2016 Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Udvikling de seneste 20-25 år De gode historier om Holstein Udvikling frem til Effektive køer Sunde køer Holdbare

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Racens tyre... 8 Landsskuet 2009... 17 Interbull april 2009... 22 Årsmøde 2009... 34 Nye i bestyrelsen for D.H... 40 Agro Nord 2009...

Racens tyre... 8 Landsskuet 2009... 17 Interbull april 2009... 22 Årsmøde 2009... 34 Nye i bestyrelsen for D.H... 40 Agro Nord 2009... NR. 2 MAJ 2009 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN Racens tyre................................ 8 Landsskuet 2009.......................... 17 Interbull april 2009....................... 22 Årsmøde 2009............................

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2008. Landsskuet... 4 Hobro Dyrskue... 16 Racens tyre... 20 Interbull... 24 Årsmøde 2008... 39 Landet rundt... 63

NR. 3 SEPTEMBER 2008. Landsskuet... 4 Hobro Dyrskue... 16 Racens tyre... 20 Interbull... 24 Årsmøde 2008... 39 Landet rundt... 63 NR. 3 SEPTEMBER 2008 Landsskuet.............................. 4 Hobro Dyrskue.......................... 16 Racens tyre.............................. 20 Interbull.................................. 24 Årsmøde

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2009 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN

NR. 1 FEBRUAR 2009 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN NR. 1 FEBRUAR 2009 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN Racens toptyre............................ 4 Top-100 besætninger..................... 13 Interbull.................................... 21 Er registreringerne

Læs mere

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse!

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse! 1 af 10 30-11-2009 08:01 Sunde og økonomiske køer Svenska English Español Portugues Velkommen til Viking Vi fremavler og leverer sæd af tyre i verdensklasse. Samtidig yder vi landsdækkende inseminerings-

Læs mere

NR. 4 DECEMBER 2008 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN

NR. 4 DECEMBER 2008 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN NR. 4 DECEMBER 2008 AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN NTM...giver økonomiske og sunde køer 4 Racens tyre................................ 8 Årsmøde 2008............................. 17 Årets SDM er 2008........................

Læs mere

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau

Nye muligheder i insemineringsplan. Anders Glasius, Dansk Kvæg. Sumberegning på avlsstrateginiveau Nye muligheder i insemineringsplan Anders Glasius, Dansk Kvæg Sumberegning på avlsstrateginiveau Ideen til ændring af sumberegningen i insemineringsplanprogrammet kom af de begrænsninger der er i den nuværende

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM i en ny tid....................................... side 4 Avlsmatadorernes indflydelse................... side 16 Erfaringer med danske tyre......................

Læs mere

Status på data og avl

Status på data og avl Status på data og avl Avlsforum for RDM Brædstrup 9. december 2010 Anders Fogh Disposition Malketid Ny håndterminal Klovsundhed Data fra malkerobotter Afstamningsfejl Hvorfor er inddragelse af data fra

Læs mere

Testdagsmodel for ydelse

Testdagsmodel for ydelse Bilag til Tema C Testdagsmodel for ydelse Testdagsmodel for ydelse Resultater fra testkørsler for Jersey v/jørn Pedersen og Jette Halkjær Jakobsen, Afdeling for Avlssystemer, Dansk Kvæg samt Per Madsen,

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland,

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN

NR. 1 FEBRUAR 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN NR. 1 FEBRUAR 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN Racens tyre................................ 5 Top-100 besætninger..................... 13 Interbull januar 2010.....................

Læs mere

Præmieliste Landbrugsmessen Gl. Estrup 2008

Præmieliste Landbrugsmessen Gl. Estrup 2008 Præmieliste Landbrugsmessen Gl. Estrup 2008 Ktlgnr. Ejer CKR-nr. Far Point Ærespr. RDM: Hold 1a: Livsydelseskøer. Bedste ældre RDM-ko og modtager af Aktivitetsudvalget for RDM s vandrepokal 122 Gert Aude,

Læs mere

Sortbroget Kvæg 2/2001 MAJ

Sortbroget Kvæg 2/2001 MAJ Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 På besøg i Kronjylland............................. side 12 T Lambada en sundhedstyr..................... side 18 Racens Toptyre.......................................

Læs mere

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden S-indekset revurderet 2002 Baseret på: Økonomisk analyse Avlspolitisk vurdering Forventning til produktionsvilkår 5-15 år frem Kan

Læs mere

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG

AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG AUKTIONS-KATALOG over KØDKVÆGSDYR AGRO NORD KØDKVÆG LØRDAG DEN 8. MARTS 2014 Auktionsbetingelser 1. De på auktionen solgte tyre og kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 13 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM s avlsmål til debat............................. side 4 Er fysiologiske funktionsprøver vejen frem? side 12 VAR Calano den fuldkomne tyr?...............

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage Produktion af en 1400 gram tung kylling 1960 80 dage 2000 30 dage 1 2 Udvikling i proteinydelse 1990 til 2000 Race Arv Miljø I alt % Arv RDM 22 4 26 85 SDM 28 12 40 70 Jersey 20 11 31 65 3 Forventet avlsmæssig

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk avlsarbejde - internationalt ƒ Total økonomisk avlsmål ƒ Detaljerede registreringer (Leitch,

Læs mere

Teknikken i testdagsmodellen (2)

Teknikken i testdagsmodellen (2) Teknikken i testdagsmodellen (2) Gert Pedersen Aamand Single trait versus multi trait Den gamle danske model Single trait en egenskabs model mælk fedt og protein separat NAV-model Multitrait fleregenskabsmodel

Læs mere

Avlsværdital for klovsundhed

Avlsværdital for klovsundhed Avlsværdital for klovsundhed Jørn Pedersen Jan-Åke Eriksson Kjell Johansson Jukka Pösö Morten Kargo Sørensen Ulrik Sander Nielsen Gert Pedersen Aamand Anders Fogh Oversigt Generelt om klovsundhed registreringer

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed,

Læs mere

Testdagsmodeller for ydelse

Testdagsmodeller for ydelse Testdagsmodeller for ydelse Tema 3 Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion Specialkonsulent Jørn Pedersen S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 3\Jorn Testdagsmodeller for ydelse S:\SUNDFODE\s kongres

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Dansk Holstein Aftenmøde

Dansk Holstein Aftenmøde NR. 4 DECEMBER 2009 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN Elly Geverink Årsmøde i Ribe............................ 10 Årets SDM er 2009....................... 19 Racens tyre................................

Læs mere

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh NTM Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) STØTTET AF Dansk Holsteins fonde STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Indledning EN KO

Læs mere

NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN

NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN NR. 3 SEPTEMBER 2009 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN FOR DANSK HOLSTEIN Et fantastisk Landsskue 2009............ 5 Racens tyre................................ 28 Klovproblemer............................

Læs mere

Imponerende Landsskue og imponerende Gaia

Imponerende Landsskue og imponerende Gaia Imponerende Landsskue og imponerende Gaia Et fantastisk Landsskue blev i år krydret med Miss Danmark titlen til Jørn Mikkelsens og Havdal Jerseys nr. 1444, Havdal Zuma Gaia, som forinden også havde vundet

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Team Future Breeders. Udstilling af kalve. Mor Nr 26986-01883 Mor Y- 103 MF DJ HOVBORG MF NTM: 9 Insem.

Team Future Breeders. Udstilling af kalve. Mor Nr 26986-01883 Mor Y- 103 MF DJ HOVBORG MF NTM: 9 Insem. Team Future Breeders Udstilling af kalve Jesper Koch, Dyringvej 11, Fjellerup Mk, 8585 Glesborg 110 26986-02120 Født 29-10-2010 NTM 10 Far DJ IZZY Far NTM: 19 Mor Nr 26986-01883 Mor Y- 103 MF DJ HOVBORG

Læs mere

Dansk Holstein-Aftenmøde

Dansk Holstein-Aftenmøde NR. 4 DECEMBER 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Racens toptyre............................ 6 Ydelsesresultater 2009-10............... 13 Årsmøde i historisk område............. 21 Årets

Læs mere

Velkommen til områdemøde Viking Holstein

Velkommen til områdemøde Viking Holstein Velkommen til områdemøde Viking Holstein RGK Bob-datter MissDanmark fra Tirsvad 2013 Holstein - D Cresten datter fra Margit og Jørgen Døssing, Højslev Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Valg

Læs mere

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang Avlsseminar for Dansk Kødkvæg Horsens Januar 2010

Læs mere

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG

INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 1. INSEMINERINGSPLANER BRUGERVEJLEDNING AGROMEK 2002 VIBEKE CHRISTENSEN KRISTIAN SØBORG ANDERS GLASIUS DANSK KVÆG Insemineringsplaner Agromek 2002 Side 2. Version

Læs mere

Bilag til. Dansk Holstein s. Årsmøde 2015

Bilag til. Dansk Holstein s. Årsmøde 2015 Bilag til Dansk Holstein s Årsmøde 2015 Fredag den 25. september 2015 i Storebæltshallen, Korsør Avlsforeningen Dansk Holstein Agro Food Park 15, Skejby 8200 Aarhus N Tlf.: 8740 5249 Fax: 8740 5010 E-mail:

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

Endnu et år med masser af Service-tjek

Endnu et år med masser af Service-tjek Endnu et år med masser af Service-tjek Under indlægget sætter vi fokus på: Kvægbrugets økonomiske situation og udvikling Krydsningskalveprojekt Eksport Genomisk selektion Avlsplanen i dag og i fremtiden

Læs mere

Avl og indeksberegning - får

Avl og indeksberegning - får 4. Avl og indeksberegning - får Jette Lauridsen Avlsarbejdet med får i Danmark bygger på registrering af afstamning og produktionsdata i Fåreregistreringen. Vi bruger de registrerede data til beregning

Læs mere

AVLSDYR AUKTION AGROMEK HERNING ONSDAG D. 30. NOVEMBER 2016 KL

AVLSDYR AUKTION AGROMEK HERNING ONSDAG D. 30. NOVEMBER 2016 KL AVLSDYR AUKTION AGROMEK HERNING ONSDAG D. 30. NOVEMBER 2016 KL. 20.00 1 AUKTIONS VILKÅR 1. De på auktionen solgte kvier sælges med tilhørende stamtavler med de garantibestemmelser, der normalt gælder for

Læs mere

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara.

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Kvæg Testdagsmodeller og indavl samt studietur Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Baggrund

Læs mere

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Dansk kvæg kongress 2011 Aftenmøde Holstein Morten Hansen Højgård B. S. Christiansen Jeg er mig sådan er jeg vi er alle særlinger Sig sandheden

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret marts 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret marts 2014 Ryde Master Anxieux AIR Hollandais RJ Fanette Ryde Master Ryde Galla Hammel

Læs mere

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING 27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING Avlskort som kan spilles for at trække stikket hjem Systematisk krydsning i malkekobesætningen Krydsning med kødkvægssæd Brug af kønssorteret

Læs mere

Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015

Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015 Hædring af køer og opdrættere Årsmøde 2015 Side 1 af 8 Ved aftenfesten blev kort omtalt fantastiske årsresultater på ydelsen: 233 køer har rundet 100.000 kg mælk de seneste 12 mdr Heraf er 48 efter V Bojer,

Læs mere

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest

Køer. Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, Lomborg DLG Nordvest Resultater fra Lemvig marked og dyrskue den 5. og 6. juni 2010: RDM Skuets bedste RDM ko 1 Johannes Jensen, Lemvig Maskinforretnings vandrepokal Kvægavlsforening VikingDanmark RDM 5 Johannes Jensen, DLG

Læs mere

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014 I dette nummer: Formanden har ordet 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Landsskuet 2014 3 Andre dyrskuer 2014 6 Billeder fra Schweitz 6 Nye Italienske tyre 7 Kalenderen 10 Ansvarlige: John Engsig je@business.aau.dk

Læs mere

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks

Klik på ikonet for at tilføje et billede NAV blended indeks NAV blended indeks Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh NAV Blended indeks 1. Hvilke dyr skal have blended indeks? 2. Bag om DGV og EBV 3. Metode 4. Eksempel - input data til beregning 5. Foreløbige resultater

Læs mere

Bestilling inden 1. september: Næste mulighed for bestilling: Avlsudvalget

Bestilling inden 1. september: Næste mulighed for bestilling: Avlsudvalget Fransk Importsæd bestilling inden 1. September 150 121 - dansklimousine.dk Skal du have fransk sæd hjem til efterårs insemineringer? Her præsenteres avlsudvalgets bud på 7 franske tyre. Avlsudvalget har

Læs mere

Bathau Holsteins I/S Tjele

Bathau Holsteins I/S Tjele Katalog Chr. Nr. Rang Points Indstilling Køer 1. laktation Hold 1 kl. 9.40-10.00 Dommer John Gribbon Bane 2 til æresp. Højager-Holsteins Rødding 322 051814-03332 1 23 Stortoft holstein Henne 301 033723-04463

Læs mere

DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 3 S E P T E M B E R 2 013 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Landsskuet................................. 4 Racens tyre................................ 34 Interbull august 2013....................

Læs mere

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Genomisk avlsværdivurdering Husk En helt ny metode - startet i 2008 Meget hurtig udvikling Meget hurtig flytning

Læs mere

NR. 2 JUNI 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

NR. 2 JUNI 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN NR. 2 JUNI 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Årsmøde side 40 Halter køerne, halter økonomien........ 5 Holdbarhed er godt NTM er bedre... 14 Racens tyre................................

Læs mere

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter Hvor finder jeg Mælkeproduktionsopgørelsen i DMS Dyreregistrering? Fast bestilling Der dannes og gemmes automatisk en MPO efter hver ydelseskontrol i en besætning, helt som det har været hidtil. Den er

Læs mere

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr

Landsskuet 2015. Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Landsskuet 2015 Bovi-Denmark laver rammerne i staldene.. og på eksportmarkedet for danske avlsdyr Velkommen til et godt Landsskue 2015 Mødetidspunkt og afbud Alle dyr møder på Landsskuepladsen i henhold

Læs mere

Team Future Breeders. Udstilling af kalve. Mor Nr 40540-01301 Mor Y- 97 MF SKÆ BALTER MF NTM: 0 Insem.

Team Future Breeders. Udstilling af kalve. Mor Nr 40540-01301 Mor Y- 97 MF SKÆ BALTER MF NTM: 0 Insem. Team Future Breeders Udstilling af kalve Jesper Koch, Dyringvej 11, 8585 Glesborg 97 26986-01910 Født 13-01-2009 NTM Far DJ TEN Far NTM: Mor Nr 40540-01301 Mor Y- 97 MF SKÆ BALTER MF NTM: 0 Steffen Koch,

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM i forandringens tid............................ side 4 CVM genet fundet.................................. side 20 T Najade køerne med de rigtige yvere.......

Læs mere

Referat af møde i Jersey Avlsforum

Referat af møde i Jersey Avlsforum Referat af møde i Jersey Avlsforum Tid: Torsdag d. 5. maj 2011 Sted: Mødeleder: Referent: Til stede: Bygholm Landbrugsskole, Horsens Anders Levring Regitze Reinhold Jersey Avlsforum, Svenske repræsentanter,

Læs mere

Landsskuet 2010... 5 Nye avlsværdital for yversundhed... 28 Racens tyre... 32 Afkomsgrupper på NRM... 36 Årsmøde i Viborg... 39 Interbull...

Landsskuet 2010... 5 Nye avlsværdital for yversundhed... 28 Racens tyre... 32 Afkomsgrupper på NRM... 36 Årsmøde i Viborg... 39 Interbull... NR. 3 SEPTEMBER 2010 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Landsskuet 2010.......................... 5 Nye avlsværdital for yversundhed...... 28 Racens tyre................................ 32 Afkomsgrupper

Læs mere

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Ulrik Sander Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Sygdomme inddeles i 4 grupper: Mastitis Sygdomsregistrering Reproduktionslidelser

Læs mere

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0

Kvægets Reproduktion. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 1.0 Kvægets Reproduktion 1.0 Koens anatomi 1.2 Regulering af brunstcyklus 1.8 Brunstcyklus Koens brunstcyklus varer 21 dage (18-24) Inddeles i fire perioder: Forbrunst Brunst Efterbrunst Hvileperiode 1.3 Forbrunst

Læs mere

Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter

Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter Nyt fra Interbull og NAV udviklingsaktiviteter Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Interbull møder seneste år Februar 2012 Verona, Italien teknisk workshop fokus GMACE Årsmøde Juni 2012 Cork, Irland Interbull

Læs mere

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Nyt fra NAV Gert Pedersen Aamand Implementeret i 2014 Egenskab/indeks Dato Kommentar GEBV Februar 2014 Justering Holstein holdbarhed GEBV Marts 2014 US Jersey tyre inkluderet i ref population Yversundhed

Læs mere

N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 1 F E B R U A R 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Avlsmålet for Holstein.................... 5 Racens tyre................................ 8 Top 100 besætninger 2011..............

Læs mere

Dansk Simmental Møde med lokalforeningerne

Dansk Simmental Møde med lokalforeningerne Dansk Simmental Møde med lokalforeningerne Tidspunkt: Lørdag den 7. januar 2012, kl. 13.00 Sted: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens. Deltagere: Bestyrelsen for Dansk Simmental, medlemmer af

Læs mere

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Kombi-Kryds - styring og muligheder Kombi-Kryds - styring og muligheder Kvægbruger Henrik Pedersen, Tim Specialkonsulent Morten Kargo, VFL,Kvæg/AU Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010 Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Disposition Grundlæggende forskelle på ny og gammel model Teoretisk del Aktuelle data Præsentation

Læs mere