SIFI At være eller ikke være

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIFI At være eller ikke være"

Transkript

1 SIFI At være eller ikke være Jesper Berg Finansanalytikerforeningen

2 Hvorfor - fra Rasmus Klump til Armageddon et skridt for langt

3 Agenda Forskellen på bank og realkredit Nykredits situation Nykredits synspunkter

4 Forskellen på bank og realkredit Mere end en lille forskel

5 Banker på godt og ondt Aktiver Passiver Lån Likvide indskud Likvide aktiver Kapital Bankers rolle i økonomien involverer en transformation af aktiver I løbetids dimensionen: Korte indskud => lange lån I kredit dimensionen: Overvåger lån Det er medvirkende til at skabe velfærd ved at fordele kapitalen optimalt men på bekostning af ustabile banker og risiko for contagion 5

6 Den danske realkreditmodel Aktiver Passiver Lån Obligation er Likviditet Kapital Obligationer kan ikke løbe Balanceprincip Begrænset risiko for contagion

7 Nykredit Fra velkapitaliseret til at kapital er en udfordring

8 Nykredits kapitalforhold og forretningsfilosofi Unoteret selskab Ønske om at være en aktiv udlånsvirksomhed ikke stop/go afhængig af mindre konjunkturændringer kræver vurdering af kapitalforholdene over et helt konjunkturforløb

9 Nykredits kapitalstruktur Søjle IV buffer Risikovægtede aktiver 2007 Kapitalstruktur 2007 Strategikapital 1,2 mia. kr. Stødpude 5,4 mia. kr. (1% af RWA) Strategikapital 6,9 mia. kr. Konjunkturbuffer/ søjle IV 12,5 mia. kr. 539 mia. kr. Kapitalkrav 43,3 mia. kr. (8%-krav) Egenkapital 54 mia. kr. Søjle II 8,3 mia. kr. 301 mia. kr. Søjle I 22,2 mia. kr. Fradrag 4 mia. kr. Fradrag 4 mia. kr. Basel I Basel II efter overgang Basel I Basel II

10 Nykredits kapitalstruktur - tilpasningsprocessen Formelt kapitalkrav ca. 80 mia. kr. Kapitalmålsætning ca. 85 mia. kr. Ansvarlig Lånekapital ca. 15 mia. kr. Egenkapital Kapitalstruktur Kapitalbuffer 7 mia. kr. Lovpligtige egenkapitalbuffere Kapitalkrav ved overgangsregel 58 mia. kr. Konjunkturbuffer/ Søjle IV 14 mia. kr. (stresstest) Minimum solvensbehov fra 2012 til 2019 Minimum solvensbehov Egenkapital ca. 70 mia. kr. Søjle I og II Søjle I og II 31 mia. kr. Fradrag 6 mia. kr. Fradrag 6 mia. kr. Basel II 2012 Fremtidige krav

11 Konkret mangler vi mia. kr. Mia. kr. RWA 425 Egenkapitalfradrag 6,0 Egenkapital 15,5% 65,9 Ansvarlig kapital med trigger 2,0% 8,5 Seniorgæld med trigger1,5% 6,4 Kapitalbehov 86,8 Kapital manko: Egenkapital behov, jf. ovenfor 71,9 Aktuel egenkapital 57,0 Egenkapital manko -14,9 Øvrig kapital manko, jf. ovenfor -14,9-29,8 Udgift til fremmedkapital 0,5 Ansvarlig kapital med trigger: netto 4% Senior kapital med trigger: netto 2%

12 Indtjeningskapacitet normalår frem mod 2019 Mia. kr. Basisindtægter 10,2 Omkostninger 5,2 5,0 Nedskrivninger udlån 2,4 Beholdningsindtjening 0,4 Før kapitalomkostninger 3,0 Kapitalomkostninger, ny og gammel kapital 0,6 Resultat før skat 2,2 SiFi-fond 1,2 mia. kr. over 6 år -0,2 Skat 0,5 Resultat efter skat 1,

13 Ny situation: Knaphed på kapital uden forretningsvækst Egenkapitalmanko ved uændret forretning 15 mia. kr. Behov for udstedelse af kapital med trigger 15 mia. kr. Tilpasningsperiode 4-6 år Afhænger af lovgivning, markedet og ratingbureauer Behov for kapitalopbygning - uden forretningsvækst Kapitalbehov over 4 år: 3,8 mia. kr. pr. år Kapitalbehov over 6 år: 2,5 mia. kr. pr. år Årlig indtjening pt. ca. 1,7 mia. kr. efter skat Manko på årligt 0,8-2,4 mia. kr. efter skat / 1,1-3,2 mia. kr. før skat I procent af basisindtægter 11-31%

14 Ny situation: Knaphed på kapital med forretningsvækst Antag forretningsvækst = inflationen = 2% årligt RWA stiger med 8,7 mia. kr. årligt Egenkapitalbehov stiger derfor 1,35 mia. kr. årligt (15,5%) Krav til stigning i resultat før skat 1,8 mia. kr. (skat = 25%) Basisindtægter stiger de samme 2% p.a. Omkostninger nul. Netto 0,2 mia. kr. før skat Manko stiger årligt med ekstra 1,6 mia. kr. eller ekstra 16% af basisindtægter årligt Konklusion: Normal forretningsvækst vil kræve meget store årlige marginalforhøjelser Nulvækst /reduktion i forretningen bliver konsekvensen

15 Nykredit synspunkter

16 Nykredits hovedsynspunkter (I) Valg af hovedinstrumenter Egenkapitalkravet på 1-4% virker højt internationalt (G-SiFi) Er UK og Schweiz relevante benchmarks? Krisehåndteringsbuffer høj / triggere meget høje og komplekse Hybrid kapital umuligt pga. trigger Risiko for negativ spiral fra going til gone vurdering Krisehåndteringsbuffer efter dansk model uheldig Særlige danske triggere er potentielt destabiliserede Instrumenter / triggere bør være markedskonforme Krisefond oven i ny indskydergaranti osv. osv. LCR bør afvente EU/EBA regler Danske kvasi NSFR-tanker risikable - Proces bør afvente Basel og EU

17 Nykredits hovedsynspunkter (II) Krisestyring Hvilket signal ønsker man at sende til omverden om SIFI er Bankpakke 3 model eller Sverige model Følge internationale standarder Er det hensigtsmæssigt at gøre Finansiel Stabilitet til en permanent institution? Undgå formuleringer, der publiceres internationalt i Financial Times mv. som særlige danske SiFi-håndteringer Makro konsekvenser Der mangler samlet vurdering af samtlige reguleringsændringer Makroøkonomiske effekter Kreditkontraktion sandsynlig de kommende år Herudover massive marginalforhøjelser Realkreditmodel og balanceprincip under pres kommercielt og reguleringsmæssigt

18 Problem for os - Triggere Faser i Tilsynets indgriben Tilsynsreaktioner

19 NSFR: 4 modeller for håndtering af F1 udover spredning af auktioner 1. Ren Basel - NSFR Flytter variabelt forrentet långivning til bankerne Øger formentlig likviditetsrisikoen i det finansielle system 2. F3 eller F5 lån Svære at sælge langt før F1 bliver svære at sælge Introducerer kurrsrisiko for låntager Konkurrencedygtigt? 3. Soft bullets Formentlig kun muligt at trække kortet en gang Forudsætter passende behandling som investeringsaktiv af Tilsyn 4. Lange variabelt forrentede obligationer Kunne ikke sælges under krisen Ikke investorvenligt Referencerenteproblem

20 Do the M&M propositions apply to banks Yes and No Kilde: Miller, 1995, i abstract til artikel Tabel 1: To finansieringsstrukturer Aktieandel Obligationsandel Afkastkrav aktier Rente obligationer Gns. Finansieringsomk. 10% 90% 10% 3% 3,7 20% 80% 8% 2,625 3,

21 Aktier giver ikke meget ny finansiering (Årlig tilgang i pct. af BNP) 25% Aktier og kapitalandele 20% Aktier og kapitalandele 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% -5% -10% MFI (passiv) MFI (aktiv) Ikke-finansielle virksomheder (passiv) Ikke-finansielle virksomheder (aktiv) -10% Forsikring og Pension (aktiv) Investeringsforeninger (aktiv)

22 Modifikationer til M&M Skat Principal Agent problemer Adverse selection Konkursomkostninger Triggere Indskydergaranti Pecking order of capital structure

23 Det danske systems tre finansielle tandhjul Tabel 2: Finansielle balanceposter 2012K3 Pct. af BNP MFI'er Ikke-finansielle virksomheder Aktiver Passiver Aktiver Passiver Indskud 47% 158% 14% 0% Obligationer 70% 187% 6% 10% Lån 278% 33% 19% 89% Aktier og kapitalandele 15% 23% 147% 194% Andet 4% 7% 28% 11% Offentlig forvaltning og service Husholdninger Aktiver Passiver Aktiver Passiver Indskud 13% 1% 51% 0% Obligationer 12% 52% 6% 1% Lån 14% 11% 0% 140% Aktier og kapitalandele 16% 0% 62% 0% Andet 9% 6% 143% 10% Forsikring og Pension Danmarks Nationalbank Aktiver Passiver Aktiver Passiver Indskud 5% 0% 17% 19% Obligationer 92% 0% 14% 10% Lån 2% 12% 1% 0% Aktier og kapitalandele 70% 12% 0% 4% Andet 4% 150% 2% 0% Andre finansielle formidlere Udlandet Aktiver Passiver Aktiver Passiver Indskud 4% 3% 67% 38% Obligationer 57% 0% 76% 74% Lån 6% 12% 28% 51% Aktier og kapitalandele 60% 102% 62% 98% Andet 2% 1% 8% 11%

24 Non-banker vil spille en større rolle 24

25 Sammenfatning Realkredit er mere sikker end bank Nykredit går fra velkapitaliseret til udfordret Skal vi være front runner eller være midt i feltet? Internationale krav + sifi + særlige danske krav? Hvor mange lag er nødvendige Konsekvenser for kredittilførsel og økonomisk vækst

26 Ekstra Slides: Oversigt over kapitalkrav % Egenkapital Ansvarlig kapital Point of non viability Seniorgæld Point of non viability I alt Søjle I 4,5+1,5% 2,0% - 8,0% SIFI 2,0% - - 2,0% Søjle II 1,5% - - 1,5% Permanent buffer 2,5% - - 2,5% Krisehåndteringsbuffer - 1,5% 1,5% Konjunkturbuffer 2,5% - - 2,5% Forretningsbuffer 1,0% - - 1,0% Kapitalbehov i alt 15,5% 2,0% 1,5% 19,0% Genopretning når under Reelt 14,5% Krisehåndtering under 5,125+5% Ikke muligt for Nykredit at udstede hybrid kapital i markedet - Ville kræve CET1 (egenkapital) 4% over trigger

27 Ekstra slides: Likviditetschok for banker og kunder (Årlig tilgang i pct. af BNP) 35% Indlån 40% Udlån 30% 35% 25% 30% 20% 25% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Indlån i MFI (passiv) MFI'ernes indlån (aktiv) Husholdningerne (aktiv) Ikke-finansielle virksomheder (aktiv) Udland (aktiv) 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% MFI'ernes udlån (aktiv) Husholdninger (passiv) Ikke-finansielle virksomheder (passiv) Udland (passiv)

28 Ekstra Slides: Obligationer var et nyttigt reservehjul med stabile købere (Årlig tilgang i pct. af BNP) 25% Obligationer 20% Obligationer 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% -5% -5% % MFI'ernes udstedte obligationer (passiv) Udland (aktiv) Forsikring og Pension (aktiv) Investeringsforeninger (aktiv)

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER

FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Januar 2013 Rapport #02 FINANSIERINGEN AF VÆKST I DANSKE VIRKSOMHEDER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Helge Sigurd Næss-Schmidt Indholdsfortegnelse 1 Finansieringen

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

Rigets økonomiske tilstand

Rigets økonomiske tilstand Rigets økonomiske tilstand Koncernchef Peter Engberg Jensen Kongres for Svineproducenter 2011 25. oktober 2011 Nykredit et overblik Danmarks største långiver ydet 29% af alle lån i 2. kvt. 2011 3 1,1 mio.

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN

DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN DANSK DELTAGELSE I BANKUNIONEN ECB har den 4. november 2014 overtaget ansvaret for tilsynet med de største kreditinstitutter i euroområdet som led i etableringen af bankunionen. 1 Forud er gået en grundig

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1)

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD ÅRSRAPPORT 2014 BRFKREDIT-KONCERNEN 1) LEDELSESBERETNING 2 BRFkredit i hovedtal 3 Sammendrag 4 Året 2014 5 Årets resultat 2014 8 Realkreditmarkedet 2014 10 Forretningsområder 12

Læs mere

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013

ÅRSRAPPORT. for BRFkredit-koncernen 2013 ÅRSRAPPORT for BRFkredit-koncernen 2013 KORT OM BRFKREDIT-KONCERNEN * MISSION BRFkredit finansierer fast ejendom og til byder dertil knyttede finansielle produkter og services. VISION Konkurrencedygtig

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter.

Industrigruppe Finans September 2013. Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Industrigruppe Finans September 2013 Nye kapitalkrav til pengeinstitutter. Baggrund 2 I april 2013 blev den mest omfattende regulering af banker til dato vedtaget af parlamentet i EU, herunder implementering

Læs mere

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014

Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender Makroøkonomiske ubalancer - Danmark 2014 ENTER PUBLICATION NUMBER KILDER OG BIDRAGYDERE Denne rapport er udarbejdet i Generaldirektoratet

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov.

Onsdag den 13. november blev der fremlagt et lovforslag til ny realkreditlov. Erhvervs- og Vækstministeriet Att. Jacob Thomassen Slotholmsgade 12 1216 København K 20. november 2013 PEM Høring over forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og Onsdag den 13. november blev

Læs mere

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud.

Parterne er derfor enige om, at det er nødvendigt at tilbyde penge- og realkreditinstitutterne statslige kapitalindskud. 18. januar 2009 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance om en kreditpakke

Læs mere

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

Årsrapport 2014. er realkredit. DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk Årsrapport 2014 014 2014 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1

Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? 1 Hvordan virker pengepolitikken i Danmark? Af Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling Marianne Clausager Koch, Økonomisk Afdeling Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling Morten Spange, Økonomisk

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

Aktuelle udfordringer i sektoren

Aktuelle udfordringer i sektoren Aktuelle udfordringer i sektoren Indlæg den 20. november 2014 PwC s Bankseminar i Middelfart v/direktør Jan Kondrup Lokale Pengeinstitutter jk@lopi.dk Er solen så småt ved at bryde igennem? Alt andet lige

Læs mere

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel

2. Privat opsparing og gæld Nyt kapitel 2. Nyt kapitel 2.1 Indledning Svagt privatforbrug og lave investeringer er centrale medvirkende årsager til, at konjunkturtilbageslaget har været dybere og den efterfølgende genopretning langsommere i

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01.

Wor King Papers. Management Working Papers. Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? 2013-01. Wor King Papers Management Working Papers 2013-01 Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes Raaballe Forøget egenkapital i banken en ulempe for banken og dens kunder? Johannes

Læs mere