UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000

2 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US dollars. NØGLETAL - KONCERN $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Nettoindtægt før ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Årets resultat Indtjening per aktie $ 1,07 4,51 1,77 2,53 2,89 Udbytte per aktie $ 0,50 0, Aktiver i alt - koncern Egenkapital - koncern Egenkapital % (Indtjening per aktie og udbytte per aktie er kalkuleret på et vægtet gennemsnitligt antal aktier reguleret for alle fondsaktieudstedelser inden for femårsperioden efter at der er taget hensyn til Selskabets andel i egne aktier). Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som sidste år i overensstemmelse med International Accounting Standards. 2/11

3 ÅRETS RESULTAT Koncernoverskuddet efter minoritetsinteresser og skat blev på $4,218 millioner, hvilket, selvom det var på linie med forventningerne, er væsentligt under overskuddet for 1999 på $17,721 millioner. Lavere bidrag fra associerede selskaber og datterselskaber tegnede sig for størstedelen af reduktionen. For så vidt angår det 90% ejede datterselskab, United International Enterprises (M) Berhad ( UIEM ) førte et dramatisk og vedvarende fald i prisen på palmeolie til en væsentlig reduktion i indtjeningen, selvom palmeolieproduktionen oversteg såvel forventningerne som forrige års produktion. Indtjeningen blev yderligere reduceret ved genindførslen af selskabsskat i Malaysia. UIEM s overskud efter skat blev reduceret af en hensættelse på $1,735 millioner til et urealiseret tab på en børsnoteret investering. Som følge af ovenstående blev overskuddet efter skat på $3,016 millioner i 2000 reflekterende et fald på ca. 80% i forhold til overskuddet i 1999 på $15,039 millioner. Der blev endvidere foretaget en hensættelse på $0,348 millioner i forbindelse med en unoteret investering, nemlig TVR Sports (Malaysia) Sdn. Bhd. ( TVRM ). Andelen af nettooverskuddet i associerede selskaber faldt fra $5,741 millioner i 1999 til $3,152 millioner i 2000, hvilket afspejler de lavere bidrag fra International Plantations and Finance Limited ( IPF ) og Aarhus Oliefabrik A/S ( Aarhus Olie ). Aarhus Olies resultat for året viste fremgang i kerneforretningsområdet, raffineret spiseolie, men det blev reduceret ved en lavere indtjening i dets 32% ejerskab i United Plantations Berhad plus en hensættelse på $2,5 millioner mod tab på Sri Lanka. Lavere indtjening for dets associerede selskabsinvesteringer påvirkede ligeledes IPF s indtjening, som endvidere blev negativt påvirket af et væsentligt tab i dets datterselskab United Plantations Africa Limited ( UP Africa ). Renteudgifter faldt fra $1,557 millioner i 1999 til $1,338 millioner i 2000 som et resultat af tilbagebetaling af lån. Andre indtægter og udgifter var generelt på linie med forventningerne. På koncernbasis faldt udgifterne til plantagedrift fra $10,312 millioner i 1999 til $4,680 millioner i Dette skyldtes, at en væsentlig del af årets produktion ikke var solgt ved årets afslutning, og at omkostningerne i relation til denne produktion bliver fremført til det nye år. Siden årsafslutningen er størstedelen af dette lager blevet solgt til højere end eller den bogførte pris. Egenkapitalen steg til $83,414 millioner (1999: $81,823 millioner), som inkluderer overskuddet i 2000 men er reduceret med valutarelaterede egenkapitaljusteringer. Dette, kombineret med faldet i koncernens gæld, førte til en yderligere forbedring af soliditetsgraden til 74% (1999: 68%). Denne forbedring er fortsat ind i 2001 som følge af afdrag på lån i første kvartal. UDBYTTE Bestyrelsens har besluttet at foreslå generalforsamlingen en udbyttebetaling på samme niveau som i 1999, nemlig på 5% eller $0,50 pr. $10,00 aktie til aktionærer på registeret d. 18 juni INVESTERINGER Selskabet foretog ingen nye investeringer i Selskabets driftsdatterselskab og associerede selskaber, som udgør Selskabets investeringsportefølje, kommenteres herunder: 3/11

4 United International Enterprises (M) Bhd. Overskuddet før skat for 2000 blev væsentligt lavere på $5,65 millioner (MYR 21,472 millioner), hvilket er et godt stykke under 1999 overskuddet på $15,039 millioner (MYR 57,119 millioner). Selvom produktionen var et godt stykke højere end i 1998 og 1999, så hjalp det ikke nok i forhold til det drastiske fald i verdenspriserne på palmeolie forårsaget af et overvældende udbud af vegetabilsk olie. Det dramatiske fald i verdenspriserne på palmeolie i 2000 var et resultat af en højere palmeolieproduktion samt større lagre både i Malaysia og andre eksportlande sammen med en intens konkurrence fra en rekordhøj produktion af sojabønner i USA og de sydamerikanske lande samt generelt lavere eksportefterspørgsel. På det vigtige kinesiske marked var der blevet importeret store mængder sojabønner til proteinrig føde for den blomstrende kvægindustri, som har sat Kina i stand til næsten at fordoble kødproduktionen i løbet af de fem år op til Sojabønner bliver knust for at producere sojakage til kvægfoder, og derved fremkommer sojaolie som et biprodukt. Denne olie sætter Kina i stand til væsentligt at reducere sin import af palmeolie, hvilket igen stimulerer opbygningen af palmeolielagre i Malaysia. Kogalskabskrisen i Europa har også øget efterspørgslen efter sojakage og har følgelig ført til en reduktion af brugen af palmeolie i forhold til sojaolie. Den gennemsnitlige pris for palmeolie faldt i 2000 med ca. 40% i forhold til Palmekernepriser blev også påvirket negativt, idet de faldt med mere end 50% fra januar til december 2000 hovedsageligt på grund af en overproduktion på verdensbasis af laurinolier. Arbejdskraftmanglen er fortsat en af de hovedfaktorer, der reducerer effektiviteten på plantagen. Med den faldende andel af lokale malaysiere i plantageindustrien vil udenlandsk arbejdskraft sandsynligvis fortsat være af den største vigtighed for en overskudsgivende palmeolieproduktion. Manglen på arbejdskraft i branchen kombineret med en høj udskiftningsprocent modvirker et optimalt produktionsscenario, mens oplæringsomkostninger stiger og uddannelsesniveauet alligevel ikke lever op til det ønskværdige. På UIEM repræsenterer den udenlandske arbejdskraft ca. 85%. Per ultimo februar 2001 manglede UIEM ca. 30% af den optimale arbejdsstyrke. De fortsatte problemer med arbejdskraft sammen med de høje priser på importerede komponenter påvirkede produktionsomkostningerne i negativ retning, men til trods herfor var UIEM, gennem omkostningskontrol og forøget produktion, i stand til at reducere de totale produktionsomkostninger på palmeolie med 3,5% pr. ton og forbliver således efter sigende den mest effektive producent af palmeolie i Malaysia. Palmeolie: Vækstbetingelserne i 2000 var ideelle. Godt fordelt nedbør og tilstrækkeligt solskin resulterede i fremragende høstresultater. Produktionen af friske frugtbundter steg fra ton i 1999 til ton i 2000, hvilket resulterede i, at produktionen af palmeolie steg fra ton i 1999 til ton i 2000 (op med 3,7%). Produktionen af palmekerner steg også fra ton i 1999 til ton i 2000 (op med 6,6%). Området beplantet med bæredygtige oliepalmer forblev på hektarer. Køb af friske frugtbundter fra andre producenter blev reduceret fra ton i 1999 til ton i 2000, en nedgang på 15,1%. Hovedårsagen til denne nedgang var opførelsen af nye konkurrerende palmeoliemøller i nærheden. Kakao: Som planlagt ophørte kakaoproduktionen i løbet af Denne beslutning fulgte UIEM s fortsatte anstrengelser med at fordele de sparsomme arbejdskraftressourcer optimalt. Kakaoproduktion er meget 4/11

5 arbejdskraftskrævende, hvilket, sammen med et langvarigt fald i kakaopriserne, retfærdiggjorde beslutningen om at rydde den resterende kakao. Kokosnødder: Gode vejrforhold har resulteret i en væsentlig stigning i produktionen. Kokosnødhøsten steg til 4,8 millioner nødder i 2000, en 20% forbedring i forhold til forventningerne. De lave produktionsomkostninger samt de marginalt højere priser for friske nødder til cateringmarkedet og også for hele nødder til industrien førte til et meget tilfredsstillende resultat. Alle de områder, hvor kakao tidligere har været underplantet i kokosnødområderne, er blevet genplantet med de nye MATAG og MAWA kokosnødhybrider, hvilket skulle føre til yderligere stigning i kokosnødhøsten per hektar. UIEM, som sammen med United Plantations Berhad havde en samlet produktion på 45 millioner kokosnødder i 2000, er den største producent i Malaysia og er således i en god position til fortsat at høste fordelene af denne afgrøde i det malaysiske marked. Udsigter: De hovedfaktorer, der påvirker UIEM s umiddelbare fremtid, er for det første i hvilken udstrækning de lave palmeoliepriser vil stige i 2001 og for det andet høstmængderne. Den malaysiske regering har indført et støtteprogram i 2001 med henblik på at brænde en månedlig tonnage på ca ton palmeolie som en alternativ energikilde. Regeringen opfordrer også til øget genplantning for at udskifte de gamle lavt-ydende palmer. Dette skulle hjælpe med til at reducere produktionen på kort sigt. Producenterne har fået tilbudt $265 per hektar eller ca % af omkostningerne ved genplantning og indtil bæredygtighed for at genplante oliepalmer, der er over 25 år gamle. Hvis disse prisunderstøttende initiativer fra den malaysiske regering har succes, kunne palmeoliepriserne stige til et højere niveau. Budgetterne for UIEM indikerer, at produktionen af friske frugtbundter kunne nå et niveau på over ton i 2001 (2000: ton) baseret på en potentiel imponerende høst af 30 ton friske frugtbundter pr. hektar (2000: 29 ton pr. hektar). (Det malaysiske gennemsnit er en anelse under 20 ton pr. hektar). Branchen har ikke oplevet så lave priser siden 1984/1985, og i betragtning af Malaysias gennemsnitlige produktionsomkostninger på $225 pr. ton inklusiv afskrivninger og amortisation står branchen generelt over for alvorlige udfordringer i indeværende år. UIEM s produktionsomkostning på ca. $135 pr. ton på grund af dets effektivitet og produktivitet er sådan, at selskabet endog i de nuværende dårlige tider skulle forblive overskudsgivende. Med det ovennævnte taget i betragtning og hvis der ikke sker en væsentlig stigning i palmeoliepriserne fra det nuværende, forventes UIEM s driftsoverskud i 2001 at blive ca. det samme som i Aarhus Oliefabrik A/S Aarhus Oliefabrik koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat efter skat på $12,5 millioner (DKK 101 millioner) i 2000 sammenlignet med $17,95 millioner (DKK 144 millioner) i Resultatet svarede til forventningerne. Overskuddet var under sidste års rekord på grund af et lavere bidrag fra United Plantations Berhad, Malaysia forårsaget af lave palmeoliepriser og udløbet af det skattefri år i Malaysia sammen med en $2,5 millioner (DKK 20 millioner) hensættelse til et potentielt tab i forbindelse med den foreslåede afhændelse af skofabrikken på Sri Lanka. Disse faktorer alene beløb sig til en reduktion på $6,45 millioner (DKK 52 millioner) i overskuddet i forhold til /11

6 De tre hovedforretningsaktiviteter nemlig Aarhus Oliefabriks aktiviteter i Aarhus, Anglia Oils Limited i England og Aarhus Inc. i USA har alle forbedret sig væsentligt i løbet af de seneste år. Driftsindtægten i disse foretagender udgjorde i alt $27,30 millioner, og det samlede nettooverskud blev på i alt $20,72 millioner, en forbedring på $6,33 millioner i forhold til Til trods for de relativt vanskelige markedsforhold i løbet af året skabte aktiviteterne i Aarhus et særdeles tilfredsstillende overskud. Da markedet var særdeles konkurrencepræget, og da kakaopriserne forblev lave i 2000 fortsatte marginerne på visse af kerneprodukterne med at være under pres. Efterspørgslen fra Rusland og andre østeuropæiske lande var generelt svag, mens salget til resten af verden blev væsentligt forbedret. Indtjeningen i år 2000 var mere end fordoblet i forhold til Til trods for skarp konkurrence opnåede Anglia Oils det højeste overskud for året nogensinde. Indtjeningen på bulkolier, hovedaktiviteten, blev opretholdt, selvom salgsvolumen faldt marginalt. I 2000 blev de stærke bånd til store internationale kunder for bulkolier opretholdt; cateringområdet fortsatte med at ekspandere både i England og det kontinentale Europa. I løbet af året købte Anglia Oils Limited to firmaer, Rowallan Creamery Limited og Chalice Foods Limited. I 2000 øgede Aarhus Inc. salgsvolumen, og til trods for en aggressiv konkurrence og faldende marginer blev overskuddet forbedret i forhold til det foregående år. Forbedringen var hovedsagelig grundet i nogle investeringer, der blev foretaget i anlægget for at reducere produktionsomkostninger, øge kapaciteten og styrke effektiviteten. Santa Lucia, S.A. de C.V. fik et utilfredsstillende resultat på grund af en lidt lavere salgsvolumen end forventet sammen med produktionsproblemer (som nu i det store hele er løst). I Sri Lanka blev der foretaget en hensættelse på $2,50 millioner til et potentielt tab på skofabrikken, Korea Ceylon Footwear Manufacturing Co. Ltd. mens de resterende aktiviteter opnåede et mindre overskud i Gennem hele år 2000 fortsatte priserne på palmeolie og palmekerneolie med at falde dramatisk. Som følge heraf blev overskuddet efter skat på United Plantations Berhad, i hvilken Aarhus Olie har en 32% interesse, væsentligt lavere på $10,526 millioner (1999: $30,263 millioner). Som et resultat af den fortsatte lave palmeoliepris forventes bidraget fra det associerede selskab United Plantations Berhad, Malaysia at falde i 2001 sammenlignet med Maritex AS, Norge og Santa Lucia, S.A. de C.V., Mexico forventer begge mindre overskud i For resten af koncernforetagenderne forventes resultaterne for 2001 at være på niveau med 2000 eller bedre. I lyset af dette forventes koncernoverskuddet efter skat at blive i nærheden af $13,6-16,1 millioner (DKK millioner) i International Plantations and Finance Limited Koncernoverskuddet efter skat beløb sig til $1,101 millioner (1999: $8,669 millioner) et resultat, som afspejlede de forventede vanskelige driftsforhold, men som blev forværret af et meget dårligt resultat i datterselskabet UP Africa. Bidrag fra associerede og datterselskaber i 2000 faldt til $5,275 millioner (1999: $9,306 millioner). Faldet var hovedsageligt resultatet af en væsentlig reduktion i de malaysiske plantageoverskud gennem Aarhus Olie og UIE respektive og som en konsekvens af et dramatisk sammenbrud i UP Africa. Plantageindtægterne blev yderligere reduceret på grund af den malaysiske regerings beslutning om at genindføre selskabsskat efter det skattefri Omkostningsforøgelse som hovedsageligt var forårsaget af stormene i første halvdel af 2000 samt sammenbruddet af grapefrugtpriserne i slutningen af sæsonen påvirkede det 50,2% ejede UP Africa s resultat, hvor der opstod et tab på $3,403 millioner for år 2000 (1999: overskud på $0,075 millioner). United Plantations (Australia) Pty. Ltd., hvori selskabet ejer en 70% interesse, kom stærkt tilbage til overskud som følge af gode klimatiske forhold samt den økologiske certificering af dets produkter. Overskuddet beløb sig til $1,210 millioner (1999: tab $0,170 millioner). 6/11

7 Af selskabets øvrige associerede selskabsinvesteringer fortsatte TVRM med at skuffe, og bestyrelsen har besluttet at afskrive $0,348 millioner af den totale investering på $0,695 millioner. Investeringen i et kakaohandelsselskab gav imidlertid et godt overskud i Valutatab beløb sig til $0,790 millioner (1999: Indtægt $1,350 millioner) og opstod hovedsageligt i regnskabsprocessen med at udtrykke lån i udenlandsk valuta i US Dollar. Ukonsoliderede indtægter og udgifter var i det store hele på linie med forventningerne. Egenkapitalen steg marginalt til $59,767 millioner (1999: $59,393 millioner). Den højere egenkapital førte til en marginalt bedre soliditetsgrad på 65% (1999: 62%). Selskabet forventer, med skyldig hensyntagen til mulige væsentlige variationer forårsaget af udsving i råvarepriser og vejrforhold, et væsentligt forbedret resultat i Andre Investeringer Selskabet besluttede at afskrive $0,348 millioner af dets $0,695 millioner investering i TVRM efter den fortsatte ringe drift. Selskabets lille investering i en kakaohandelsvirksomhed har klaret sig godt og bidraget med $1 million til årsresultatet. RISICI Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker overskuddet i koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på $100 i palmeolieprisen per ton vil påvirke Selskabets andel i koncernens plantageoverskud med cirka $5 millioner. Vejr: Mens vejrpåvirkningen generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, så har påvirkninger fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de sidste to år reduceret produktionen. På mellemlang sigt er risikoen for en gentagelse af disse indflydelser imidlertid lav. KVARTALSRAPPORTER Bestyrelsen har, idet den samtidig er fuldt ud klar over nødvendigheden af at opretholde et informationsflow til aktionærerne, besluttet for nærværende ikke at udsende kvartalsmeddelelser. Denne beslutning vil blive genovervejet, så snart alle de øvrige børsnoterede selskaber i koncernen praktiserer noget sådant. UDSIGTER Baseret på de økonomiske og klimatiske faktorer, som har indvirket på koncernens overskud, giver råvarerpriserne fortsat anledning til bekymring. Det store produktionsoverskud af oliefrø i Nord- og Sydamerika i 1999 og 2000 såvel som de store malaysiske palmeolielagre fortsætter med at trykke markedet. Den malaysiske regerings nylige initiativer med henblik på at reducere mængden af palmeolie, der kommer på verdensmarkedet, synes at have haft nogen succes, og priserne er begyndt at bevæge sig. Det forventes imidlertid, at efterspørgslen vil være begrænset i betragtning af den stigende produktion af sojabønneolie i både Kina og Europa. Hvis gennemsnitlige salg for året kan blive afsluttet på de nuværende palmeoliepriser skulle UIEM opretholde sin overskudsgrad i På basis af dette og efter at tage de forventede udsigter hos IPF og Aarhus Olie i betragtning, forventes det, at Selskabets overskud for 2001 skulle blive mindst 50% bedre end i /11

8 GENERALFORSAMLING Selskabets generalforsamling vil blive afholdt d. 18. juni 2001 i Selskabets registrerede kontor i Nassau, Bahamas. Emner til behandling på mødet omfatter resolutioner om at godkende regnskabet for 2000, at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til aktier i Selskabet, at genvælge bestyrelsesmedlemmer som afgår efter tur samt at godkende udbyttet. For aktionærer, som ikke er i stand til at deltage i generalforsamlingen, vil der blive afholdt et uformelt møde i Børssalen, Børsbygningen, København d. 1. juni 2001 kl De trykte regnskaber vil blive afsendt til aktionærerne i maj På bestyrelsens vegne Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen 19. april /11

9 BALANCE PER 31. DECEMBER 2000 (Udtrykt i US dollars) Koncern Selskab $'000 $'000 $'000 $'000 AKTIVER: Omsætningsaktiver: Likvide midler Aftaleindskud i bank Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytter fra associerede selskaber og datterselskaber Beholdninger Investeringer Lån til tilknyttet selskab Investeringer Materielle anlægsaktiver Goodwill vedrørende køb af datterselskab PASSIVER OG EGENKAPITAL: Kortfristet gæld: Kassekreditter Banklån Hensættelse til skat Kreditorer og skyldige omkostninger Gæld til tilknyttede og associerede selskaber Langfristet gæld: Udskudt skat Banklån Minoritetsinteresse i datterselskab Egenkapital /11

10 RESULTATOPGØRELSE (Udtrykt i US dollars) Koncern Selskab $'000 $'000 $'000 $'000 INDTÆGTER: Indtægt fra plantagedrift Urealiseret fortjeneste på lagerbeholdning Renteindtægter - datter, associeret og tilknyttede selskaber andre Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Nettovalutagevinst/-tab Andre indtægter Andel i nettooverskud/-tab i datter og/eller associerede selskaber UDGIFTER: Omkostninger ved plantagedrift Afskrivninger Urealiseret tab/-gevinst på børsnoterede og ikke børsnoterede investeringer Renteudgifter - andre Generelle og administrationsomkostninger Vederlag til bestyrelsen Tab ved salg af investering Nettooverskud før skat Skat Nettooverskud før minoritetsinteresse Minoritetsinteresse i datterselskab Årets resultat Resultat per aktie: (før andelafegneaktier) $ 0,96 $ 4,03 (efter andel af egne aktier) $ 1,07 $ 4,51 10/11

11 UDVIKLING I EGENKAPITAL (Udtrykt i US dollars) Samlet Samlet Samlet egenkapital per Årets egenkapital per Årets egenkapital per 1. januar bevægelser 31. december bevægelser 31. december $'000 $'000 $'000 $'000 $'000 Aktiekapital Overskud ved emission Overført overskud Andel af egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i opskrivningsreserver /11

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V. Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 2 Indhold Præsentation af gruppen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 9 Bestyrelsens beretning 12 Ændringer i UIEs investeringsportefølje 13

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Årsregnskabsmeddelelse for 2011 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 5. marts 2012 Gengivelse på dansk ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere