UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000

2 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US dollars. NØGLETAL - KONCERN $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Nettoindtægt før ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Årets resultat Indtjening per aktie $ 1,07 4,51 1,77 2,53 2,89 Udbytte per aktie $ 0,50 0, Aktiver i alt - koncern Egenkapital - koncern Egenkapital % (Indtjening per aktie og udbytte per aktie er kalkuleret på et vægtet gennemsnitligt antal aktier reguleret for alle fondsaktieudstedelser inden for femårsperioden efter at der er taget hensyn til Selskabets andel i egne aktier). Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som sidste år i overensstemmelse med International Accounting Standards. 2/11

3 ÅRETS RESULTAT Koncernoverskuddet efter minoritetsinteresser og skat blev på $4,218 millioner, hvilket, selvom det var på linie med forventningerne, er væsentligt under overskuddet for 1999 på $17,721 millioner. Lavere bidrag fra associerede selskaber og datterselskaber tegnede sig for størstedelen af reduktionen. For så vidt angår det 90% ejede datterselskab, United International Enterprises (M) Berhad ( UIEM ) førte et dramatisk og vedvarende fald i prisen på palmeolie til en væsentlig reduktion i indtjeningen, selvom palmeolieproduktionen oversteg såvel forventningerne som forrige års produktion. Indtjeningen blev yderligere reduceret ved genindførslen af selskabsskat i Malaysia. UIEM s overskud efter skat blev reduceret af en hensættelse på $1,735 millioner til et urealiseret tab på en børsnoteret investering. Som følge af ovenstående blev overskuddet efter skat på $3,016 millioner i 2000 reflekterende et fald på ca. 80% i forhold til overskuddet i 1999 på $15,039 millioner. Der blev endvidere foretaget en hensættelse på $0,348 millioner i forbindelse med en unoteret investering, nemlig TVR Sports (Malaysia) Sdn. Bhd. ( TVRM ). Andelen af nettooverskuddet i associerede selskaber faldt fra $5,741 millioner i 1999 til $3,152 millioner i 2000, hvilket afspejler de lavere bidrag fra International Plantations and Finance Limited ( IPF ) og Aarhus Oliefabrik A/S ( Aarhus Olie ). Aarhus Olies resultat for året viste fremgang i kerneforretningsområdet, raffineret spiseolie, men det blev reduceret ved en lavere indtjening i dets 32% ejerskab i United Plantations Berhad plus en hensættelse på $2,5 millioner mod tab på Sri Lanka. Lavere indtjening for dets associerede selskabsinvesteringer påvirkede ligeledes IPF s indtjening, som endvidere blev negativt påvirket af et væsentligt tab i dets datterselskab United Plantations Africa Limited ( UP Africa ). Renteudgifter faldt fra $1,557 millioner i 1999 til $1,338 millioner i 2000 som et resultat af tilbagebetaling af lån. Andre indtægter og udgifter var generelt på linie med forventningerne. På koncernbasis faldt udgifterne til plantagedrift fra $10,312 millioner i 1999 til $4,680 millioner i Dette skyldtes, at en væsentlig del af årets produktion ikke var solgt ved årets afslutning, og at omkostningerne i relation til denne produktion bliver fremført til det nye år. Siden årsafslutningen er størstedelen af dette lager blevet solgt til højere end eller den bogførte pris. Egenkapitalen steg til $83,414 millioner (1999: $81,823 millioner), som inkluderer overskuddet i 2000 men er reduceret med valutarelaterede egenkapitaljusteringer. Dette, kombineret med faldet i koncernens gæld, førte til en yderligere forbedring af soliditetsgraden til 74% (1999: 68%). Denne forbedring er fortsat ind i 2001 som følge af afdrag på lån i første kvartal. UDBYTTE Bestyrelsens har besluttet at foreslå generalforsamlingen en udbyttebetaling på samme niveau som i 1999, nemlig på 5% eller $0,50 pr. $10,00 aktie til aktionærer på registeret d. 18 juni INVESTERINGER Selskabet foretog ingen nye investeringer i Selskabets driftsdatterselskab og associerede selskaber, som udgør Selskabets investeringsportefølje, kommenteres herunder: 3/11

4 United International Enterprises (M) Bhd. Overskuddet før skat for 2000 blev væsentligt lavere på $5,65 millioner (MYR 21,472 millioner), hvilket er et godt stykke under 1999 overskuddet på $15,039 millioner (MYR 57,119 millioner). Selvom produktionen var et godt stykke højere end i 1998 og 1999, så hjalp det ikke nok i forhold til det drastiske fald i verdenspriserne på palmeolie forårsaget af et overvældende udbud af vegetabilsk olie. Det dramatiske fald i verdenspriserne på palmeolie i 2000 var et resultat af en højere palmeolieproduktion samt større lagre både i Malaysia og andre eksportlande sammen med en intens konkurrence fra en rekordhøj produktion af sojabønner i USA og de sydamerikanske lande samt generelt lavere eksportefterspørgsel. På det vigtige kinesiske marked var der blevet importeret store mængder sojabønner til proteinrig føde for den blomstrende kvægindustri, som har sat Kina i stand til næsten at fordoble kødproduktionen i løbet af de fem år op til Sojabønner bliver knust for at producere sojakage til kvægfoder, og derved fremkommer sojaolie som et biprodukt. Denne olie sætter Kina i stand til væsentligt at reducere sin import af palmeolie, hvilket igen stimulerer opbygningen af palmeolielagre i Malaysia. Kogalskabskrisen i Europa har også øget efterspørgslen efter sojakage og har følgelig ført til en reduktion af brugen af palmeolie i forhold til sojaolie. Den gennemsnitlige pris for palmeolie faldt i 2000 med ca. 40% i forhold til Palmekernepriser blev også påvirket negativt, idet de faldt med mere end 50% fra januar til december 2000 hovedsageligt på grund af en overproduktion på verdensbasis af laurinolier. Arbejdskraftmanglen er fortsat en af de hovedfaktorer, der reducerer effektiviteten på plantagen. Med den faldende andel af lokale malaysiere i plantageindustrien vil udenlandsk arbejdskraft sandsynligvis fortsat være af den største vigtighed for en overskudsgivende palmeolieproduktion. Manglen på arbejdskraft i branchen kombineret med en høj udskiftningsprocent modvirker et optimalt produktionsscenario, mens oplæringsomkostninger stiger og uddannelsesniveauet alligevel ikke lever op til det ønskværdige. På UIEM repræsenterer den udenlandske arbejdskraft ca. 85%. Per ultimo februar 2001 manglede UIEM ca. 30% af den optimale arbejdsstyrke. De fortsatte problemer med arbejdskraft sammen med de høje priser på importerede komponenter påvirkede produktionsomkostningerne i negativ retning, men til trods herfor var UIEM, gennem omkostningskontrol og forøget produktion, i stand til at reducere de totale produktionsomkostninger på palmeolie med 3,5% pr. ton og forbliver således efter sigende den mest effektive producent af palmeolie i Malaysia. Palmeolie: Vækstbetingelserne i 2000 var ideelle. Godt fordelt nedbør og tilstrækkeligt solskin resulterede i fremragende høstresultater. Produktionen af friske frugtbundter steg fra ton i 1999 til ton i 2000, hvilket resulterede i, at produktionen af palmeolie steg fra ton i 1999 til ton i 2000 (op med 3,7%). Produktionen af palmekerner steg også fra ton i 1999 til ton i 2000 (op med 6,6%). Området beplantet med bæredygtige oliepalmer forblev på hektarer. Køb af friske frugtbundter fra andre producenter blev reduceret fra ton i 1999 til ton i 2000, en nedgang på 15,1%. Hovedårsagen til denne nedgang var opførelsen af nye konkurrerende palmeoliemøller i nærheden. Kakao: Som planlagt ophørte kakaoproduktionen i løbet af Denne beslutning fulgte UIEM s fortsatte anstrengelser med at fordele de sparsomme arbejdskraftressourcer optimalt. Kakaoproduktion er meget 4/11

5 arbejdskraftskrævende, hvilket, sammen med et langvarigt fald i kakaopriserne, retfærdiggjorde beslutningen om at rydde den resterende kakao. Kokosnødder: Gode vejrforhold har resulteret i en væsentlig stigning i produktionen. Kokosnødhøsten steg til 4,8 millioner nødder i 2000, en 20% forbedring i forhold til forventningerne. De lave produktionsomkostninger samt de marginalt højere priser for friske nødder til cateringmarkedet og også for hele nødder til industrien førte til et meget tilfredsstillende resultat. Alle de områder, hvor kakao tidligere har været underplantet i kokosnødområderne, er blevet genplantet med de nye MATAG og MAWA kokosnødhybrider, hvilket skulle føre til yderligere stigning i kokosnødhøsten per hektar. UIEM, som sammen med United Plantations Berhad havde en samlet produktion på 45 millioner kokosnødder i 2000, er den største producent i Malaysia og er således i en god position til fortsat at høste fordelene af denne afgrøde i det malaysiske marked. Udsigter: De hovedfaktorer, der påvirker UIEM s umiddelbare fremtid, er for det første i hvilken udstrækning de lave palmeoliepriser vil stige i 2001 og for det andet høstmængderne. Den malaysiske regering har indført et støtteprogram i 2001 med henblik på at brænde en månedlig tonnage på ca ton palmeolie som en alternativ energikilde. Regeringen opfordrer også til øget genplantning for at udskifte de gamle lavt-ydende palmer. Dette skulle hjælpe med til at reducere produktionen på kort sigt. Producenterne har fået tilbudt $265 per hektar eller ca % af omkostningerne ved genplantning og indtil bæredygtighed for at genplante oliepalmer, der er over 25 år gamle. Hvis disse prisunderstøttende initiativer fra den malaysiske regering har succes, kunne palmeoliepriserne stige til et højere niveau. Budgetterne for UIEM indikerer, at produktionen af friske frugtbundter kunne nå et niveau på over ton i 2001 (2000: ton) baseret på en potentiel imponerende høst af 30 ton friske frugtbundter pr. hektar (2000: 29 ton pr. hektar). (Det malaysiske gennemsnit er en anelse under 20 ton pr. hektar). Branchen har ikke oplevet så lave priser siden 1984/1985, og i betragtning af Malaysias gennemsnitlige produktionsomkostninger på $225 pr. ton inklusiv afskrivninger og amortisation står branchen generelt over for alvorlige udfordringer i indeværende år. UIEM s produktionsomkostning på ca. $135 pr. ton på grund af dets effektivitet og produktivitet er sådan, at selskabet endog i de nuværende dårlige tider skulle forblive overskudsgivende. Med det ovennævnte taget i betragtning og hvis der ikke sker en væsentlig stigning i palmeoliepriserne fra det nuværende, forventes UIEM s driftsoverskud i 2001 at blive ca. det samme som i Aarhus Oliefabrik A/S Aarhus Oliefabrik koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat efter skat på $12,5 millioner (DKK 101 millioner) i 2000 sammenlignet med $17,95 millioner (DKK 144 millioner) i Resultatet svarede til forventningerne. Overskuddet var under sidste års rekord på grund af et lavere bidrag fra United Plantations Berhad, Malaysia forårsaget af lave palmeoliepriser og udløbet af det skattefri år i Malaysia sammen med en $2,5 millioner (DKK 20 millioner) hensættelse til et potentielt tab i forbindelse med den foreslåede afhændelse af skofabrikken på Sri Lanka. Disse faktorer alene beløb sig til en reduktion på $6,45 millioner (DKK 52 millioner) i overskuddet i forhold til /11

6 De tre hovedforretningsaktiviteter nemlig Aarhus Oliefabriks aktiviteter i Aarhus, Anglia Oils Limited i England og Aarhus Inc. i USA har alle forbedret sig væsentligt i løbet af de seneste år. Driftsindtægten i disse foretagender udgjorde i alt $27,30 millioner, og det samlede nettooverskud blev på i alt $20,72 millioner, en forbedring på $6,33 millioner i forhold til Til trods for de relativt vanskelige markedsforhold i løbet af året skabte aktiviteterne i Aarhus et særdeles tilfredsstillende overskud. Da markedet var særdeles konkurrencepræget, og da kakaopriserne forblev lave i 2000 fortsatte marginerne på visse af kerneprodukterne med at være under pres. Efterspørgslen fra Rusland og andre østeuropæiske lande var generelt svag, mens salget til resten af verden blev væsentligt forbedret. Indtjeningen i år 2000 var mere end fordoblet i forhold til Til trods for skarp konkurrence opnåede Anglia Oils det højeste overskud for året nogensinde. Indtjeningen på bulkolier, hovedaktiviteten, blev opretholdt, selvom salgsvolumen faldt marginalt. I 2000 blev de stærke bånd til store internationale kunder for bulkolier opretholdt; cateringområdet fortsatte med at ekspandere både i England og det kontinentale Europa. I løbet af året købte Anglia Oils Limited to firmaer, Rowallan Creamery Limited og Chalice Foods Limited. I 2000 øgede Aarhus Inc. salgsvolumen, og til trods for en aggressiv konkurrence og faldende marginer blev overskuddet forbedret i forhold til det foregående år. Forbedringen var hovedsagelig grundet i nogle investeringer, der blev foretaget i anlægget for at reducere produktionsomkostninger, øge kapaciteten og styrke effektiviteten. Santa Lucia, S.A. de C.V. fik et utilfredsstillende resultat på grund af en lidt lavere salgsvolumen end forventet sammen med produktionsproblemer (som nu i det store hele er løst). I Sri Lanka blev der foretaget en hensættelse på $2,50 millioner til et potentielt tab på skofabrikken, Korea Ceylon Footwear Manufacturing Co. Ltd. mens de resterende aktiviteter opnåede et mindre overskud i Gennem hele år 2000 fortsatte priserne på palmeolie og palmekerneolie med at falde dramatisk. Som følge heraf blev overskuddet efter skat på United Plantations Berhad, i hvilken Aarhus Olie har en 32% interesse, væsentligt lavere på $10,526 millioner (1999: $30,263 millioner). Som et resultat af den fortsatte lave palmeoliepris forventes bidraget fra det associerede selskab United Plantations Berhad, Malaysia at falde i 2001 sammenlignet med Maritex AS, Norge og Santa Lucia, S.A. de C.V., Mexico forventer begge mindre overskud i For resten af koncernforetagenderne forventes resultaterne for 2001 at være på niveau med 2000 eller bedre. I lyset af dette forventes koncernoverskuddet efter skat at blive i nærheden af $13,6-16,1 millioner (DKK millioner) i International Plantations and Finance Limited Koncernoverskuddet efter skat beløb sig til $1,101 millioner (1999: $8,669 millioner) et resultat, som afspejlede de forventede vanskelige driftsforhold, men som blev forværret af et meget dårligt resultat i datterselskabet UP Africa. Bidrag fra associerede og datterselskaber i 2000 faldt til $5,275 millioner (1999: $9,306 millioner). Faldet var hovedsageligt resultatet af en væsentlig reduktion i de malaysiske plantageoverskud gennem Aarhus Olie og UIE respektive og som en konsekvens af et dramatisk sammenbrud i UP Africa. Plantageindtægterne blev yderligere reduceret på grund af den malaysiske regerings beslutning om at genindføre selskabsskat efter det skattefri Omkostningsforøgelse som hovedsageligt var forårsaget af stormene i første halvdel af 2000 samt sammenbruddet af grapefrugtpriserne i slutningen af sæsonen påvirkede det 50,2% ejede UP Africa s resultat, hvor der opstod et tab på $3,403 millioner for år 2000 (1999: overskud på $0,075 millioner). United Plantations (Australia) Pty. Ltd., hvori selskabet ejer en 70% interesse, kom stærkt tilbage til overskud som følge af gode klimatiske forhold samt den økologiske certificering af dets produkter. Overskuddet beløb sig til $1,210 millioner (1999: tab $0,170 millioner). 6/11

7 Af selskabets øvrige associerede selskabsinvesteringer fortsatte TVRM med at skuffe, og bestyrelsen har besluttet at afskrive $0,348 millioner af den totale investering på $0,695 millioner. Investeringen i et kakaohandelsselskab gav imidlertid et godt overskud i Valutatab beløb sig til $0,790 millioner (1999: Indtægt $1,350 millioner) og opstod hovedsageligt i regnskabsprocessen med at udtrykke lån i udenlandsk valuta i US Dollar. Ukonsoliderede indtægter og udgifter var i det store hele på linie med forventningerne. Egenkapitalen steg marginalt til $59,767 millioner (1999: $59,393 millioner). Den højere egenkapital førte til en marginalt bedre soliditetsgrad på 65% (1999: 62%). Selskabet forventer, med skyldig hensyntagen til mulige væsentlige variationer forårsaget af udsving i råvarepriser og vejrforhold, et væsentligt forbedret resultat i Andre Investeringer Selskabet besluttede at afskrive $0,348 millioner af dets $0,695 millioner investering i TVRM efter den fortsatte ringe drift. Selskabets lille investering i en kakaohandelsvirksomhed har klaret sig godt og bidraget med $1 million til årsresultatet. RISICI Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker overskuddet i koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på $100 i palmeolieprisen per ton vil påvirke Selskabets andel i koncernens plantageoverskud med cirka $5 millioner. Vejr: Mens vejrpåvirkningen generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, så har påvirkninger fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de sidste to år reduceret produktionen. På mellemlang sigt er risikoen for en gentagelse af disse indflydelser imidlertid lav. KVARTALSRAPPORTER Bestyrelsen har, idet den samtidig er fuldt ud klar over nødvendigheden af at opretholde et informationsflow til aktionærerne, besluttet for nærværende ikke at udsende kvartalsmeddelelser. Denne beslutning vil blive genovervejet, så snart alle de øvrige børsnoterede selskaber i koncernen praktiserer noget sådant. UDSIGTER Baseret på de økonomiske og klimatiske faktorer, som har indvirket på koncernens overskud, giver råvarerpriserne fortsat anledning til bekymring. Det store produktionsoverskud af oliefrø i Nord- og Sydamerika i 1999 og 2000 såvel som de store malaysiske palmeolielagre fortsætter med at trykke markedet. Den malaysiske regerings nylige initiativer med henblik på at reducere mængden af palmeolie, der kommer på verdensmarkedet, synes at have haft nogen succes, og priserne er begyndt at bevæge sig. Det forventes imidlertid, at efterspørgslen vil være begrænset i betragtning af den stigende produktion af sojabønneolie i både Kina og Europa. Hvis gennemsnitlige salg for året kan blive afsluttet på de nuværende palmeoliepriser skulle UIEM opretholde sin overskudsgrad i På basis af dette og efter at tage de forventede udsigter hos IPF og Aarhus Olie i betragtning, forventes det, at Selskabets overskud for 2001 skulle blive mindst 50% bedre end i /11

8 GENERALFORSAMLING Selskabets generalforsamling vil blive afholdt d. 18. juni 2001 i Selskabets registrerede kontor i Nassau, Bahamas. Emner til behandling på mødet omfatter resolutioner om at godkende regnskabet for 2000, at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til aktier i Selskabet, at genvælge bestyrelsesmedlemmer som afgår efter tur samt at godkende udbyttet. For aktionærer, som ikke er i stand til at deltage i generalforsamlingen, vil der blive afholdt et uformelt møde i Børssalen, Børsbygningen, København d. 1. juni 2001 kl De trykte regnskaber vil blive afsendt til aktionærerne i maj På bestyrelsens vegne Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen 19. april /11

9 BALANCE PER 31. DECEMBER 2000 (Udtrykt i US dollars) Koncern Selskab $'000 $'000 $'000 $'000 AKTIVER: Omsætningsaktiver: Likvide midler Aftaleindskud i bank Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytter fra associerede selskaber og datterselskaber Beholdninger Investeringer Lån til tilknyttet selskab Investeringer Materielle anlægsaktiver Goodwill vedrørende køb af datterselskab PASSIVER OG EGENKAPITAL: Kortfristet gæld: Kassekreditter Banklån Hensættelse til skat Kreditorer og skyldige omkostninger Gæld til tilknyttede og associerede selskaber Langfristet gæld: Udskudt skat Banklån Minoritetsinteresse i datterselskab Egenkapital /11

10 RESULTATOPGØRELSE (Udtrykt i US dollars) Koncern Selskab $'000 $'000 $'000 $'000 INDTÆGTER: Indtægt fra plantagedrift Urealiseret fortjeneste på lagerbeholdning Renteindtægter - datter, associeret og tilknyttede selskaber andre Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Nettovalutagevinst/-tab Andre indtægter Andel i nettooverskud/-tab i datter og/eller associerede selskaber UDGIFTER: Omkostninger ved plantagedrift Afskrivninger Urealiseret tab/-gevinst på børsnoterede og ikke børsnoterede investeringer Renteudgifter - andre Generelle og administrationsomkostninger Vederlag til bestyrelsen Tab ved salg af investering Nettooverskud før skat Skat Nettooverskud før minoritetsinteresse Minoritetsinteresse i datterselskab Årets resultat Resultat per aktie: (før andelafegneaktier) $ 0,96 $ 4,03 (efter andel af egne aktier) $ 1,07 $ 4,51 10/11

11 UDVIKLING I EGENKAPITAL (Udtrykt i US dollars) Samlet Samlet Samlet egenkapital per Årets egenkapital per Årets egenkapital per 1. januar bevægelser 31. december bevægelser 31. december $'000 $'000 $'000 $'000 $'000 Aktiekapital Overskud ved emission Overført overskud Andel af egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i opskrivningsreserver /11

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE

ARTALSRAPPOR FONDSBØRSMEDDELELSE KVAR ARTALSRAPPOR ALSRAPPORT FOR KVAR ARTALET ALET AFSLUTTET D.. 30. SEPTEMBER 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 DK-1553 København V Telefon: 33 93 33 30 Fax: 33

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

3. Kvartalsrapport 2004

3. Kvartalsrapport 2004 3. Kvartalsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2004 23. november 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. Kvartalsrapport 2004 1/14 Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Halvårsrapport 2004. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004. 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Halvårsrapport 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2004 30. august 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport 2004 1/16 Hovedpunkter Koncernresultatet for 1. halvår 2004 beløb sig til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V. Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3

R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 R E S U M É A F U I E s Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 2 Indhold Præsentation af koncernen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 9 Bestyrelsens beretning 11 UIEs investeringsportefølje 12 Aktietilbagekøbsprogrammer

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD 3. kvartalsrapport 2008 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2003. Aarhus Oliefabrik A/S

Referat af generalforsamling 2003. Aarhus Oliefabrik A/S M. P. Bruuns Gade 27 Postboks 50 DK-8100 Århus C Danmark Telefon: 8730 6000 Direkte: 8730 6101 Telefax: 8730 6002 Telex: 64341 palmf dk ehh@aarhus.com CVR-nr. 4595 4919 Giro 901 2222 www.aarhus.com 2003

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Årsregnskabsmeddelelse (4. kvartalsrapport) 2007 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail:

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Referat af generalforsamling 2002. Aarhus Oliefabrik A/S

Referat af generalforsamling 2002. Aarhus Oliefabrik A/S M. P. Bruuns Gade 27 Postboks 50 DK-8100 Århus C Danmark Telefon: Direkte: Telefax: Telex: ehh@aarhus.com 8730 6000 8730 6101 8730 6002 64341 palmf dk CVR-nr. 4595 4919 Giro 901 2222 www.aarhus.com 2002

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2004 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED ANNUAL REPORT UNITED 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 UNITED LIMITED Indhold Selskabsoplysninger 3 Koncernstruktur 4 Hoved- og nøgletal for Koncernen 5 Bestyrelsens beretning: 8 Årets resultat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 10 1007

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

1. kvartalsrapport for 2007

1. kvartalsrapport for 2007 1. kvartalsrapport for 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 24. maj 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger 1. kvartalsrapport

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 2 Indhold Præsentation af gruppen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 9 Bestyrelsens beretning 12 Ændringer i UIEs investeringsportefølje 13

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter København, 24. august 2000 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere