UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE"

Transkript

1 FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000

2 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US dollars. NØGLETAL - KONCERN $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Nettoindtægt før ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Årets resultat Indtjening per aktie $ 1,07 4,51 1,77 2,53 2,89 Udbytte per aktie $ 0,50 0, Aktiver i alt - koncern Egenkapital - koncern Egenkapital % (Indtjening per aktie og udbytte per aktie er kalkuleret på et vægtet gennemsnitligt antal aktier reguleret for alle fondsaktieudstedelser inden for femårsperioden efter at der er taget hensyn til Selskabets andel i egne aktier). Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som sidste år i overensstemmelse med International Accounting Standards. 2/11

3 ÅRETS RESULTAT Koncernoverskuddet efter minoritetsinteresser og skat blev på $4,218 millioner, hvilket, selvom det var på linie med forventningerne, er væsentligt under overskuddet for 1999 på $17,721 millioner. Lavere bidrag fra associerede selskaber og datterselskaber tegnede sig for størstedelen af reduktionen. For så vidt angår det 90% ejede datterselskab, United International Enterprises (M) Berhad ( UIEM ) førte et dramatisk og vedvarende fald i prisen på palmeolie til en væsentlig reduktion i indtjeningen, selvom palmeolieproduktionen oversteg såvel forventningerne som forrige års produktion. Indtjeningen blev yderligere reduceret ved genindførslen af selskabsskat i Malaysia. UIEM s overskud efter skat blev reduceret af en hensættelse på $1,735 millioner til et urealiseret tab på en børsnoteret investering. Som følge af ovenstående blev overskuddet efter skat på $3,016 millioner i 2000 reflekterende et fald på ca. 80% i forhold til overskuddet i 1999 på $15,039 millioner. Der blev endvidere foretaget en hensættelse på $0,348 millioner i forbindelse med en unoteret investering, nemlig TVR Sports (Malaysia) Sdn. Bhd. ( TVRM ). Andelen af nettooverskuddet i associerede selskaber faldt fra $5,741 millioner i 1999 til $3,152 millioner i 2000, hvilket afspejler de lavere bidrag fra International Plantations and Finance Limited ( IPF ) og Aarhus Oliefabrik A/S ( Aarhus Olie ). Aarhus Olies resultat for året viste fremgang i kerneforretningsområdet, raffineret spiseolie, men det blev reduceret ved en lavere indtjening i dets 32% ejerskab i United Plantations Berhad plus en hensættelse på $2,5 millioner mod tab på Sri Lanka. Lavere indtjening for dets associerede selskabsinvesteringer påvirkede ligeledes IPF s indtjening, som endvidere blev negativt påvirket af et væsentligt tab i dets datterselskab United Plantations Africa Limited ( UP Africa ). Renteudgifter faldt fra $1,557 millioner i 1999 til $1,338 millioner i 2000 som et resultat af tilbagebetaling af lån. Andre indtægter og udgifter var generelt på linie med forventningerne. På koncernbasis faldt udgifterne til plantagedrift fra $10,312 millioner i 1999 til $4,680 millioner i Dette skyldtes, at en væsentlig del af årets produktion ikke var solgt ved årets afslutning, og at omkostningerne i relation til denne produktion bliver fremført til det nye år. Siden årsafslutningen er størstedelen af dette lager blevet solgt til højere end eller den bogførte pris. Egenkapitalen steg til $83,414 millioner (1999: $81,823 millioner), som inkluderer overskuddet i 2000 men er reduceret med valutarelaterede egenkapitaljusteringer. Dette, kombineret med faldet i koncernens gæld, førte til en yderligere forbedring af soliditetsgraden til 74% (1999: 68%). Denne forbedring er fortsat ind i 2001 som følge af afdrag på lån i første kvartal. UDBYTTE Bestyrelsens har besluttet at foreslå generalforsamlingen en udbyttebetaling på samme niveau som i 1999, nemlig på 5% eller $0,50 pr. $10,00 aktie til aktionærer på registeret d. 18 juni INVESTERINGER Selskabet foretog ingen nye investeringer i Selskabets driftsdatterselskab og associerede selskaber, som udgør Selskabets investeringsportefølje, kommenteres herunder: 3/11

4 United International Enterprises (M) Bhd. Overskuddet før skat for 2000 blev væsentligt lavere på $5,65 millioner (MYR 21,472 millioner), hvilket er et godt stykke under 1999 overskuddet på $15,039 millioner (MYR 57,119 millioner). Selvom produktionen var et godt stykke højere end i 1998 og 1999, så hjalp det ikke nok i forhold til det drastiske fald i verdenspriserne på palmeolie forårsaget af et overvældende udbud af vegetabilsk olie. Det dramatiske fald i verdenspriserne på palmeolie i 2000 var et resultat af en højere palmeolieproduktion samt større lagre både i Malaysia og andre eksportlande sammen med en intens konkurrence fra en rekordhøj produktion af sojabønner i USA og de sydamerikanske lande samt generelt lavere eksportefterspørgsel. På det vigtige kinesiske marked var der blevet importeret store mængder sojabønner til proteinrig føde for den blomstrende kvægindustri, som har sat Kina i stand til næsten at fordoble kødproduktionen i løbet af de fem år op til Sojabønner bliver knust for at producere sojakage til kvægfoder, og derved fremkommer sojaolie som et biprodukt. Denne olie sætter Kina i stand til væsentligt at reducere sin import af palmeolie, hvilket igen stimulerer opbygningen af palmeolielagre i Malaysia. Kogalskabskrisen i Europa har også øget efterspørgslen efter sojakage og har følgelig ført til en reduktion af brugen af palmeolie i forhold til sojaolie. Den gennemsnitlige pris for palmeolie faldt i 2000 med ca. 40% i forhold til Palmekernepriser blev også påvirket negativt, idet de faldt med mere end 50% fra januar til december 2000 hovedsageligt på grund af en overproduktion på verdensbasis af laurinolier. Arbejdskraftmanglen er fortsat en af de hovedfaktorer, der reducerer effektiviteten på plantagen. Med den faldende andel af lokale malaysiere i plantageindustrien vil udenlandsk arbejdskraft sandsynligvis fortsat være af den største vigtighed for en overskudsgivende palmeolieproduktion. Manglen på arbejdskraft i branchen kombineret med en høj udskiftningsprocent modvirker et optimalt produktionsscenario, mens oplæringsomkostninger stiger og uddannelsesniveauet alligevel ikke lever op til det ønskværdige. På UIEM repræsenterer den udenlandske arbejdskraft ca. 85%. Per ultimo februar 2001 manglede UIEM ca. 30% af den optimale arbejdsstyrke. De fortsatte problemer med arbejdskraft sammen med de høje priser på importerede komponenter påvirkede produktionsomkostningerne i negativ retning, men til trods herfor var UIEM, gennem omkostningskontrol og forøget produktion, i stand til at reducere de totale produktionsomkostninger på palmeolie med 3,5% pr. ton og forbliver således efter sigende den mest effektive producent af palmeolie i Malaysia. Palmeolie: Vækstbetingelserne i 2000 var ideelle. Godt fordelt nedbør og tilstrækkeligt solskin resulterede i fremragende høstresultater. Produktionen af friske frugtbundter steg fra ton i 1999 til ton i 2000, hvilket resulterede i, at produktionen af palmeolie steg fra ton i 1999 til ton i 2000 (op med 3,7%). Produktionen af palmekerner steg også fra ton i 1999 til ton i 2000 (op med 6,6%). Området beplantet med bæredygtige oliepalmer forblev på hektarer. Køb af friske frugtbundter fra andre producenter blev reduceret fra ton i 1999 til ton i 2000, en nedgang på 15,1%. Hovedårsagen til denne nedgang var opførelsen af nye konkurrerende palmeoliemøller i nærheden. Kakao: Som planlagt ophørte kakaoproduktionen i løbet af Denne beslutning fulgte UIEM s fortsatte anstrengelser med at fordele de sparsomme arbejdskraftressourcer optimalt. Kakaoproduktion er meget 4/11

5 arbejdskraftskrævende, hvilket, sammen med et langvarigt fald i kakaopriserne, retfærdiggjorde beslutningen om at rydde den resterende kakao. Kokosnødder: Gode vejrforhold har resulteret i en væsentlig stigning i produktionen. Kokosnødhøsten steg til 4,8 millioner nødder i 2000, en 20% forbedring i forhold til forventningerne. De lave produktionsomkostninger samt de marginalt højere priser for friske nødder til cateringmarkedet og også for hele nødder til industrien førte til et meget tilfredsstillende resultat. Alle de områder, hvor kakao tidligere har været underplantet i kokosnødområderne, er blevet genplantet med de nye MATAG og MAWA kokosnødhybrider, hvilket skulle føre til yderligere stigning i kokosnødhøsten per hektar. UIEM, som sammen med United Plantations Berhad havde en samlet produktion på 45 millioner kokosnødder i 2000, er den største producent i Malaysia og er således i en god position til fortsat at høste fordelene af denne afgrøde i det malaysiske marked. Udsigter: De hovedfaktorer, der påvirker UIEM s umiddelbare fremtid, er for det første i hvilken udstrækning de lave palmeoliepriser vil stige i 2001 og for det andet høstmængderne. Den malaysiske regering har indført et støtteprogram i 2001 med henblik på at brænde en månedlig tonnage på ca ton palmeolie som en alternativ energikilde. Regeringen opfordrer også til øget genplantning for at udskifte de gamle lavt-ydende palmer. Dette skulle hjælpe med til at reducere produktionen på kort sigt. Producenterne har fået tilbudt $265 per hektar eller ca % af omkostningerne ved genplantning og indtil bæredygtighed for at genplante oliepalmer, der er over 25 år gamle. Hvis disse prisunderstøttende initiativer fra den malaysiske regering har succes, kunne palmeoliepriserne stige til et højere niveau. Budgetterne for UIEM indikerer, at produktionen af friske frugtbundter kunne nå et niveau på over ton i 2001 (2000: ton) baseret på en potentiel imponerende høst af 30 ton friske frugtbundter pr. hektar (2000: 29 ton pr. hektar). (Det malaysiske gennemsnit er en anelse under 20 ton pr. hektar). Branchen har ikke oplevet så lave priser siden 1984/1985, og i betragtning af Malaysias gennemsnitlige produktionsomkostninger på $225 pr. ton inklusiv afskrivninger og amortisation står branchen generelt over for alvorlige udfordringer i indeværende år. UIEM s produktionsomkostning på ca. $135 pr. ton på grund af dets effektivitet og produktivitet er sådan, at selskabet endog i de nuværende dårlige tider skulle forblive overskudsgivende. Med det ovennævnte taget i betragtning og hvis der ikke sker en væsentlig stigning i palmeoliepriserne fra det nuværende, forventes UIEM s driftsoverskud i 2001 at blive ca. det samme som i Aarhus Oliefabrik A/S Aarhus Oliefabrik koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat efter skat på $12,5 millioner (DKK 101 millioner) i 2000 sammenlignet med $17,95 millioner (DKK 144 millioner) i Resultatet svarede til forventningerne. Overskuddet var under sidste års rekord på grund af et lavere bidrag fra United Plantations Berhad, Malaysia forårsaget af lave palmeoliepriser og udløbet af det skattefri år i Malaysia sammen med en $2,5 millioner (DKK 20 millioner) hensættelse til et potentielt tab i forbindelse med den foreslåede afhændelse af skofabrikken på Sri Lanka. Disse faktorer alene beløb sig til en reduktion på $6,45 millioner (DKK 52 millioner) i overskuddet i forhold til /11

6 De tre hovedforretningsaktiviteter nemlig Aarhus Oliefabriks aktiviteter i Aarhus, Anglia Oils Limited i England og Aarhus Inc. i USA har alle forbedret sig væsentligt i løbet af de seneste år. Driftsindtægten i disse foretagender udgjorde i alt $27,30 millioner, og det samlede nettooverskud blev på i alt $20,72 millioner, en forbedring på $6,33 millioner i forhold til Til trods for de relativt vanskelige markedsforhold i løbet af året skabte aktiviteterne i Aarhus et særdeles tilfredsstillende overskud. Da markedet var særdeles konkurrencepræget, og da kakaopriserne forblev lave i 2000 fortsatte marginerne på visse af kerneprodukterne med at være under pres. Efterspørgslen fra Rusland og andre østeuropæiske lande var generelt svag, mens salget til resten af verden blev væsentligt forbedret. Indtjeningen i år 2000 var mere end fordoblet i forhold til Til trods for skarp konkurrence opnåede Anglia Oils det højeste overskud for året nogensinde. Indtjeningen på bulkolier, hovedaktiviteten, blev opretholdt, selvom salgsvolumen faldt marginalt. I 2000 blev de stærke bånd til store internationale kunder for bulkolier opretholdt; cateringområdet fortsatte med at ekspandere både i England og det kontinentale Europa. I løbet af året købte Anglia Oils Limited to firmaer, Rowallan Creamery Limited og Chalice Foods Limited. I 2000 øgede Aarhus Inc. salgsvolumen, og til trods for en aggressiv konkurrence og faldende marginer blev overskuddet forbedret i forhold til det foregående år. Forbedringen var hovedsagelig grundet i nogle investeringer, der blev foretaget i anlægget for at reducere produktionsomkostninger, øge kapaciteten og styrke effektiviteten. Santa Lucia, S.A. de C.V. fik et utilfredsstillende resultat på grund af en lidt lavere salgsvolumen end forventet sammen med produktionsproblemer (som nu i det store hele er løst). I Sri Lanka blev der foretaget en hensættelse på $2,50 millioner til et potentielt tab på skofabrikken, Korea Ceylon Footwear Manufacturing Co. Ltd. mens de resterende aktiviteter opnåede et mindre overskud i Gennem hele år 2000 fortsatte priserne på palmeolie og palmekerneolie med at falde dramatisk. Som følge heraf blev overskuddet efter skat på United Plantations Berhad, i hvilken Aarhus Olie har en 32% interesse, væsentligt lavere på $10,526 millioner (1999: $30,263 millioner). Som et resultat af den fortsatte lave palmeoliepris forventes bidraget fra det associerede selskab United Plantations Berhad, Malaysia at falde i 2001 sammenlignet med Maritex AS, Norge og Santa Lucia, S.A. de C.V., Mexico forventer begge mindre overskud i For resten af koncernforetagenderne forventes resultaterne for 2001 at være på niveau med 2000 eller bedre. I lyset af dette forventes koncernoverskuddet efter skat at blive i nærheden af $13,6-16,1 millioner (DKK millioner) i International Plantations and Finance Limited Koncernoverskuddet efter skat beløb sig til $1,101 millioner (1999: $8,669 millioner) et resultat, som afspejlede de forventede vanskelige driftsforhold, men som blev forværret af et meget dårligt resultat i datterselskabet UP Africa. Bidrag fra associerede og datterselskaber i 2000 faldt til $5,275 millioner (1999: $9,306 millioner). Faldet var hovedsageligt resultatet af en væsentlig reduktion i de malaysiske plantageoverskud gennem Aarhus Olie og UIE respektive og som en konsekvens af et dramatisk sammenbrud i UP Africa. Plantageindtægterne blev yderligere reduceret på grund af den malaysiske regerings beslutning om at genindføre selskabsskat efter det skattefri Omkostningsforøgelse som hovedsageligt var forårsaget af stormene i første halvdel af 2000 samt sammenbruddet af grapefrugtpriserne i slutningen af sæsonen påvirkede det 50,2% ejede UP Africa s resultat, hvor der opstod et tab på $3,403 millioner for år 2000 (1999: overskud på $0,075 millioner). United Plantations (Australia) Pty. Ltd., hvori selskabet ejer en 70% interesse, kom stærkt tilbage til overskud som følge af gode klimatiske forhold samt den økologiske certificering af dets produkter. Overskuddet beløb sig til $1,210 millioner (1999: tab $0,170 millioner). 6/11

7 Af selskabets øvrige associerede selskabsinvesteringer fortsatte TVRM med at skuffe, og bestyrelsen har besluttet at afskrive $0,348 millioner af den totale investering på $0,695 millioner. Investeringen i et kakaohandelsselskab gav imidlertid et godt overskud i Valutatab beløb sig til $0,790 millioner (1999: Indtægt $1,350 millioner) og opstod hovedsageligt i regnskabsprocessen med at udtrykke lån i udenlandsk valuta i US Dollar. Ukonsoliderede indtægter og udgifter var i det store hele på linie med forventningerne. Egenkapitalen steg marginalt til $59,767 millioner (1999: $59,393 millioner). Den højere egenkapital førte til en marginalt bedre soliditetsgrad på 65% (1999: 62%). Selskabet forventer, med skyldig hensyntagen til mulige væsentlige variationer forårsaget af udsving i råvarepriser og vejrforhold, et væsentligt forbedret resultat i Andre Investeringer Selskabet besluttede at afskrive $0,348 millioner af dets $0,695 millioner investering i TVRM efter den fortsatte ringe drift. Selskabets lille investering i en kakaohandelsvirksomhed har klaret sig godt og bidraget med $1 million til årsresultatet. RISICI Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker overskuddet i koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på $100 i palmeolieprisen per ton vil påvirke Selskabets andel i koncernens plantageoverskud med cirka $5 millioner. Vejr: Mens vejrpåvirkningen generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, så har påvirkninger fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de sidste to år reduceret produktionen. På mellemlang sigt er risikoen for en gentagelse af disse indflydelser imidlertid lav. KVARTALSRAPPORTER Bestyrelsen har, idet den samtidig er fuldt ud klar over nødvendigheden af at opretholde et informationsflow til aktionærerne, besluttet for nærværende ikke at udsende kvartalsmeddelelser. Denne beslutning vil blive genovervejet, så snart alle de øvrige børsnoterede selskaber i koncernen praktiserer noget sådant. UDSIGTER Baseret på de økonomiske og klimatiske faktorer, som har indvirket på koncernens overskud, giver råvarerpriserne fortsat anledning til bekymring. Det store produktionsoverskud af oliefrø i Nord- og Sydamerika i 1999 og 2000 såvel som de store malaysiske palmeolielagre fortsætter med at trykke markedet. Den malaysiske regerings nylige initiativer med henblik på at reducere mængden af palmeolie, der kommer på verdensmarkedet, synes at have haft nogen succes, og priserne er begyndt at bevæge sig. Det forventes imidlertid, at efterspørgslen vil være begrænset i betragtning af den stigende produktion af sojabønneolie i både Kina og Europa. Hvis gennemsnitlige salg for året kan blive afsluttet på de nuværende palmeoliepriser skulle UIEM opretholde sin overskudsgrad i På basis af dette og efter at tage de forventede udsigter hos IPF og Aarhus Olie i betragtning, forventes det, at Selskabets overskud for 2001 skulle blive mindst 50% bedre end i /11

8 GENERALFORSAMLING Selskabets generalforsamling vil blive afholdt d. 18. juni 2001 i Selskabets registrerede kontor i Nassau, Bahamas. Emner til behandling på mødet omfatter resolutioner om at godkende regnskabet for 2000, at forlænge bestyrelsens bemyndigelse til at udstede op til aktier i Selskabet, at genvælge bestyrelsesmedlemmer som afgår efter tur samt at godkende udbyttet. For aktionærer, som ikke er i stand til at deltage i generalforsamlingen, vil der blive afholdt et uformelt møde i Børssalen, Børsbygningen, København d. 1. juni 2001 kl De trykte regnskaber vil blive afsendt til aktionærerne i maj På bestyrelsens vegne Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen 19. april /11

9 BALANCE PER 31. DECEMBER 2000 (Udtrykt i US dollars) Koncern Selskab $'000 $'000 $'000 $'000 AKTIVER: Omsætningsaktiver: Likvide midler Aftaleindskud i bank Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytter fra associerede selskaber og datterselskaber Beholdninger Investeringer Lån til tilknyttet selskab Investeringer Materielle anlægsaktiver Goodwill vedrørende køb af datterselskab PASSIVER OG EGENKAPITAL: Kortfristet gæld: Kassekreditter Banklån Hensættelse til skat Kreditorer og skyldige omkostninger Gæld til tilknyttede og associerede selskaber Langfristet gæld: Udskudt skat Banklån Minoritetsinteresse i datterselskab Egenkapital /11

10 RESULTATOPGØRELSE (Udtrykt i US dollars) Koncern Selskab $'000 $'000 $'000 $'000 INDTÆGTER: Indtægt fra plantagedrift Urealiseret fortjeneste på lagerbeholdning Renteindtægter - datter, associeret og tilknyttede selskaber andre Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Nettovalutagevinst/-tab Andre indtægter Andel i nettooverskud/-tab i datter og/eller associerede selskaber UDGIFTER: Omkostninger ved plantagedrift Afskrivninger Urealiseret tab/-gevinst på børsnoterede og ikke børsnoterede investeringer Renteudgifter - andre Generelle og administrationsomkostninger Vederlag til bestyrelsen Tab ved salg af investering Nettooverskud før skat Skat Nettooverskud før minoritetsinteresse Minoritetsinteresse i datterselskab Årets resultat Resultat per aktie: (før andelafegneaktier) $ 0,96 $ 4,03 (efter andel af egne aktier) $ 1,07 $ 4,51 10/11

11 UDVIKLING I EGENKAPITAL (Udtrykt i US dollars) Samlet Samlet Samlet egenkapital per Årets egenkapital per Årets egenkapital per 1. januar bevægelser 31. december bevægelser 31. december $'000 $'000 $'000 $'000 $'000 Aktiekapital Overskud ved emission Overført overskud Andel af egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i opskrivningsreserver /11

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%.

Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. Årsrapport 2002 Regnskabsåret 2002 blev igen et travlt år. Carlsberg Breweries opnåede solid vækst og større lønsomhed, og salget af Carlsberg-øl steg med 6%. En kort præsentation En kort præsentation

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Amaliegade 49 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2002 1256 København K side 1/94 Telefon: 33 15 04 51 22. marts 2002 Telefax: 33 15 61 99 www.ds-norden.com KONTAKTPERSON: Adm. direktør Steen Krabbe - telefon: 33

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

ECCOs årsrapport 2008

ECCOs årsrapport 2008 ECCOs årsrapport 2008 1 2 ECCOs årsrapport 2008 / ECCOs årsrapport 2008 / 3 Hurtig indsats sikrer tilfredsstillende resultat ECCO nåede et tilfredsstillende resultat i 2008 - dels på grund af virkeligt

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere