Informations materiale.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informations materiale."

Transkript

1 Informations materiale. Et program for unge og deres pårørende om Kriminalitet Af Gunnar Bergström Firma Pedagogkonsult Oversat af Johnny Lundby

2 "At vælge en ny vej Et program for unge som risikerer at udvikle en kriminel livsstil og for unge med en kriminel livsstil. 1. Indledning og generelle emner. Dette er informationsmaterialet om påvirkningsprogrammet At vælge en ny vej, der retter sig mod unge, som er kommet i kontakt med kriminalforsorgen eller som på anden måde har udvist kriminel adfærd. Programmet henvender sig i første omgang til unge og deres pårørende og meningen er, at den unge skal arbejde med sig selv. Det er også muligt at den unges familie og venner kan deltage. Grundfilosofien i materialet, hvad angår kriminalitet, er hentet fra psykolog Glenn D Walters 1. (Walters arbejder som psykolog i fængslet Fort Schuykill i USA). Selve arbejdshæftet er skrevet af Gunnar Bergstrøm. (Gunnar Bergstrøm har arbejdet som metodeudvikler indenfor kriminalforsorgen i Sverige). Ræsonnementet fra Walters er omarbejdet til Skandinaviske forhold samt suppleret med andet, specielt med henblik på ungdomsprogrammet. Der er lagt stor vægt på at gøre programmet tilgængeligt for unge. Materialet består af et arbejdshæfte, hvor deltagerne får hver sin mappe og gradvis udfylder den med de arbejdsopgaver de får undervejs. Programmet indeholder skriftlige, mundtlige og praktiske opgaver. Der undervises i teori og problemløsninger. Der arbejdes med tankemønstre, drivkræfter, fordele, ulemper, taktikker, tanker, følelser og handlinger, vurderingsøvelser, risikosituationer, problemsituationer og social færdighedstræning. Programmet indeholder opgaver sådan, at programmet kan skræddersys til enhver der deltager. Arbejdsmodellen er pædagogisk og kognitiv. Manualen retter sig mod dem som har deltaget i uddannelsen i dette program. Teorien forklares ikke nærmere her, men forudsættes at være kendt. Teorien forklares udførligt i bogen Kriminalitet som livsstil, Bergstrøm (2003). 1 Walters G (1990). The criminal lifestyle. Sage., Walters G (2002): Criminal Belief Systems. Praeger

3 Hvilken type program er: At vælge en ny vej? Visse påvirkningsprogrammer er meget styret af færdige lektioner, som ikke må forandres. Andre er tværtimod så løst sammensat, at de snarere bygger på kursuslederens person. Tanken er, at man ud fra et basisprogram laver en individuel plan sammen med den unge og dennes familie. Eftersom familier er forskellige, kan der være stor forskel på, hvor meget de kan deltage. Der findes også familier, som ikke kan eller vil deltage. Derfor er programmet også udformet sådan, at den unge kan deltage selv. I nogle af afsnittene vil det være godt, hvis de pårørende kan være med. De pårørende har deres eget materiale og man laver en individuel plan for dem. Valg af deltagere. Deltagerne skal være screenet (via person udredning eller på anden måde), testet hvad angår kemisk afhængighed og kriminel livsstil. Man må tage stilling til, i hvor stor omfang den unge skal deltage og hvilke opgaver der skal arbejdes med. Dette kan finjusteres i afsnit 3. Man må via udredningen tage stilling til, om det skal være et miniprogram, basisprogram eller langt program. Testen PSKT Egnet udredningsmateriale omfatter: Psykosocial historie Kemisk afhængighed Test for kriminel livsstil Sammenfatning og bedømmelse Testen Psykologisk Status over Kriminelle Tankemønstre (PSKT) skal laves af alle unge så snart det står klart, at de skal deltage i gruppen. De unge skal have lavet testen, før de begynder med afsnittet om tankemønstre. Testen bruges til at finde ud af de tankemønstre, som dominerer den unge og på hvilke områder omkring kriminelle tanker, som den unge har brug for hjælp til. Testen bruges også til at måle nogle forskellige skalaer (brugbar, tankemønster, indhold, faktor, speciale) Testen gennemgås senere, så den unge kan få en forklaring på de spørgsmål testen har vækket og hvad de går ud på. Der skal point beregnes før den unge får testen tilbage. De to tankemønstre, som har fået flest point er de vigtigste at fokusere på. Manual til testen ( facit ) og pointberegning findes i manualen. Et særskilt dataprogram for beregning kan bestilles. Testen skal enten laves alene eller man kan sidde ved siden af og forklare uden at styre svaret. Omarbejdelse af PICTS (Walters 1995). Denne omarbejdelse er lavet af Gunnar Bergström med tilladelse fra forfatteren og med hjælp fra to forlag: PIKTS Let læsligt dansk, (oversat af Jan Christiansen med tilladelse fra Gunnar Bergstrøm ) og Psychological Inventory of Criminal Thinking Styles, Adolescent version 1.0 (Ameen & Fowles),

4 Opsætning. For unge som er i starten af deres kriminalitet og som bedømmes til at være i fase 1 af den kriminelle karriere, findes der et miniprogram, markeret med et M i nedenstående tabel. Dette skal ikke ses som basisprogrammet som er markeret med et B. Miniprogrammet udgør 4-5 møder (det bliver 5 hvis afsnittet om kriminelle tankemønstre skal tages med, hvilket sker, hvis den unge har mere end 50 point på et af sine tankemønstre i PSKT). Udover basisprogrammet kan der lægges de afsnit til som passer til den enkelte. Denne planlægning beror på, i hvor stor udstrækning de pårørende deltager. En plan laves udfra udredningen. Hele planlægningen kan nok ikke være klar fra starten af, men kan justeres i afsnit 2-3. Efter afsnit 2-3 skal der findes en detaljeret plan. Intet af dette gælder for miniprogrammet, som jo er klart fra starten. I nedenstående tabel står B for basisafsnit, A står for vigtigt at have pårørende med. M for miniprogram. AK for pårørende kan være med. De som skal gennemgå det lange program skal have det at vide fra starten. Umarkeret afsnit tages med, hvis det passer den enkelte unge og dennes pårørende. Nedenfor findes 5 udvalgte opgaver fra selve programmet Unge Pårørende Kommentarer 1. Hvordan er din situation? Dette er en vurderingsopgave, som går ud på at vurdere den unges motivation. 2. At forandre og forandres? Dette er en vurderingsopgave, som handler om hvilke stadier den enkelte er i, sådan at man er i stand til at kunne hjælpe på den bedste måde. 3. Hvad vil jeg med mit liv? Denne opgave handler om hvad man vil med sit liv, på kort sigt, indenfor nogle måneder og på lang sigt. Den handler også om fordele og ulemper omkring kriminalitet. 4. Kriminelle tankemønstre. Foredrag og opgave. Efter foredraget og opgaven får man svar på testen som er lavet. Hvilke tankemønstre der dominerer. Der er efterfølgende en opgave om tankemønstre. 5. Hvem rammes af kriminalitet? Denne opgave kaldes ringene i vandet og handler om omkostninger i forbindelse med de kriminelle handlinger. Den enkelte skal her kigge på de omkosninger der har været, menneskeligt og økonomisk. 1. Hvordan er din situation? 2. Hvad vil vi med vores liv? 3. Kriminelle tankemønstre B, M, AK B B, M, AK B, M, AK ( M: hvis den unge har mere end 50 på tankemønstre ellers ikke) (afsnittet kan kortes til to gange) B (for mindre kriminelle er det nok med en gang)

5 De unge som er aktuelle for et længere program er unge med mere avanceret kriminalitet. Det skal være klart efter udredningen, hvem der skal deltage Hvis der kommer ny information frem som forandrer denne situation, kan der laves en prøve ved afsnit 3 men det er ikke sikkert at programmet kan forlænges. Der kan være juridiske eller praktiske grunde som forhindrer dette. De pårørendes program At vælge en ny vej kan gennemføres med eller uden de pårørendes medvirken. Det bedste er at de pårørende (oftest forældre) deltager. De afsnit hvor de pårørende kan være med, skal planlægges i forvejen. Hvor ofte skal man mødes? Det bedste er, hvis man kan mødes 2-3 gange om ugen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, er et minimum 1 gang om ugen. Man kan gøre det sådan, at den unge kommer 2 gange og de pårørende 1 gang om ugen, hvor man den ene gang arbejder med de afsnit, hvor den pårørende ikke skal være med. Tillægsprogram: Social Færdighedstræning Hvis man tænker på at gennemføre social færdighedstræning kan man gøre det sådan, at man 1 gang om ugen arbejder med dette, mens man fortsætter med det andet program, man er i gang med. Man kan sagtens starte parallelt med afsnit 15. Det bedste er, hvis man kan mødes 3 gange om ugen. Hvis man kun har et møde om ugen må man vælge, hvilke færdighedsafsnit, som man skal arbejde med. Programmets målsætning påvirkning og attitude forandring. Det nye program At vælge en ny vej er et program til påvirkning af attituder og vurderinger omkring kriminalitet og emner som påvirker kriminalitet. Hvis man skelner mellem informations-programmer, påvirknings-programmer og rene behandlingsprogrammer kan At vælge en ny vej siges at være et ambitiøst påvirknings-program. At supplere At vælge en ny vej med andre indslag og programmer. Praktiskt målrettede programmer og arbejdstræning. Dette handler om programmer, hvor den unge er beskæftigede med forskellige praktiske gøremål eller gennem jobtræning og aktivering har mulighed for at deltage i forskellige arbejdssituationer. Dette er der intet i vejen for, så længe det er muligt samtidigt at passe At vælge en ny vejs gruppe møder. Tværtimod er det ønskværdigt, at de unge har noget nyttigt at foretage sig, når de ikke deltager i gruppen.

6 Gruppeledere Hvis det er muligt, er det godt at være to gruppeledere. Når man er to, kan man supplere hinanden og desuden klare sygdom og ferier. Man skal have den samme gruppeleder under hele programmet. Gruppelederen skal have gennemgået uddannelsen i dette program og have evnen til at lede gruppen og at håndtere unge. Ved visse foredrag kan det fungere, at bruge en gæste-forelæser. Gruppelederen bør afsætte tid til andet end selve gruppearbejdet. Man har brug for forberedelser til gruppemøder og foredrag, kontakte deltagere som udebliver, have individuelle samtaler og kontakte pårørende. Lokaler Lokalet skal ligge således, at den unge kan tage pause. Rummet skal have en tavle. Overhead er en fordel. For dem som kører individuelt er det lettere at være flexibel, men der skal være et sted, hvor man kan skrive. Materiale Alle deltagerne arbejder med hæftet At vælge en ny vej. Dette materiale uddeles i opgaver. Deltagerne får så materialet i takt med at arbejdet skrider fremad. Møderne Eftersom At vælge en ny vej ikke er detalje styret, kan det tage forskellig tid at gennemføre i forskellige grupper. Det beror bl.a. på, hvor aktiv og diskussionsvillig gruppen er. Dog bør hver lektion ikke tage mere end 1 time af gangen. Det gælder for alle møder at man: Fastsætter visse rutiner og ritualer, som gøres hver gang. Følger op og bearbejder hjemmeopgaverne, hvis det er aktuelt. Nem dagsorden for møde med Unge. 1. Fortælle hvad vi skal i dag. 2. Hvordan har du det i dag? (For unge som er kommet til afsnit kan man spørge: Har du haft nogen kriminelle tanker siden sidst? 3. Følge op på sidste møde 4. Arbejde med dagens tema 5. Eventuelt hjemmeopgave 6. Sammenfatning og afslutning

7 Nem dagsorden for møde med hele familien 1. Fortælle hvad vi skal idag. 2. Hvordan har I det (runde) 3. Følge op på sidste møde og eventuelle hjemmeopgaver 4. Arbejde med dagens tema 5. Eventuelt hjemmeopgave 6. Sammenfatning og afslutning Undervisning, foredrag, læsning Nogle gange, som det fremgår af arbejdshæftet, skal man arbejde med foredrag eller højtlæsning. Hvis man vælger at lave foredrag, må programlederen beherske afsnittet sådan at han/hun kan holde et foredrag i emnet. Højtlæsningsmaterialet findes i selve programmet, i den store manual og i bogen Kriminalitet som livsstil. 1 Længden på foredraget afhænger af emnet og på den person, som holder det. Der følger materiale med i manualen for at understøtte foredraget og som kan anvendes som overhead. Afsnittet for højtlæsning er et alternativ til foredraget, nogen gange er det obligatorisk med læsning. I stedet for foredrag, kan man gå igennem materialet ved at gruppen læser en mening hver. Den som har læse- og skrivevanskeligheder behøver ikke at læse. Teksten kan være lang, men man stoppes af et symbol. Skrive eller tale? Dette symbol findes i ungdomshæftet hvor pårørende kan/skal være med Samtlige opgaver i hæftet er udformet sådan, at man kan løse dem skriftligt. Dette gør, at man kan få hjemmeopgaver som kræver, at man skal tænke lidt. Mange af disse opgaver skal gøres skriftlige, andre kan man vælge at bede den unge/ pårørende om at skrive stikord og så læse højt. En del opgaver kan gøres mundtligt, både for at spare tid og for dem som har svært ved at udtrykke sig skriftligt. For de unge må man se til at de har den hjælp de har brug for, når de skal skrive. Man kan også hjælpe dem med at skrive bare deres svar ikke bliver styret af det. Ved gennemgangen af hvert afsnit i denne manual fremgår det hvad man skal gøre. Sprogproblem For at den unge skal kunne deltage, kræver det en basisforståelse af det danske sprog. Man behøver ikke at kunne skrive (se ovenfor). For enkelte unge eller deres pårørende er det muligt at indgå i programmet, hvor der er en tolk tilstede. Tolken må være en de kan stole på og som kan deltage under hele programme 1 Bergström, G (2003) Kriminalitet som livsstil, Mareld

8

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog

Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats. Inspirationskatalog Unge misbrugere & beskæftigelsesindsats Inspirationskatalog Væksthuset - Februar 2013 Erfaringer og inspiration fra metodeudviklingsprojekt under Københavns kommunes metodeudviklingspulje: En integreret

Læs mere

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse

Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe. Indholdsfortegnelse Hjælp! Jeg skal til mundtlig eksamen. Af Jane Brenøe Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Den tekniske side af eksamen før, under og efter 3. Eksempel på tjekliste 4. Nervøsitet. Den følelsesmæssige side af

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse

Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Inspirationsforløb i faget dansk i 7.-9. klasse Debatindlæg om unges brug af elektroniske medier et inspirationsforløb om argumenterende tekster i 7. og 8. klasse Indhold Indledning 2 Undervisningsforløbet

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er:

Dokumentet indeholder også definitioner på de otte nøglekompetencer. Definitionen på at lære at lære er: Project: P.R.E.S.T.O. Peer Related Education Supporting Tools 142301 LLP -1 IT COMENIUS -CMP Guide to learning to learn activities in the schools Guide til at lære at lære Final Version Redigeret af Istitutul

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere