Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den?"

Transkript

1 Ledertræf 2013 Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? Spændende forandringer er i gang i grundskolen. Vi står på tærsklen til grundlæggende vilkårsændringer, som angår alle væsentlige forhold i skolen: undervisningens indhold, skolens samlede tilbud, opfattelsen af elevernes udfordringer og muligheder, didaktik, pædagogik og økonomi. Ændringerne initieres mange steder fra: regering og folketing, kommunerne, erhvervslivet, forældrene, globaliseringen, krisen etc.. Skolerne selv iværksætter og driver også ændringer. Det afføder spørgsmål som: Hvori består ændringerne? Hvilke krav møder os? Hvordan møder vi værdidilemmaer og -konflikter mellem kvalitet og kvantitet i forhold til kerneydelsen? Hvilke økonomi- og styringskonflikter vil ramme os? Hvad betyder det for handlemulighederne på skolen? Hvordan kan skolen blive iværksætter og driver på sine egne ændringer? OG hvad betyder det for skolens ledelse? Ambitionen for Ledertræf 2013 er at sætte spotlys på nogle af disse spørgsmål gennem foredrag, debatter, oplæg og samtaler. På Ledertræf 2013 kan du blandt andet møde: Lilleskolernes formand orienterer om aktuelle skolepolitiske udfordringer Henrik Byager ser på lilleskolerne udefra Anders Raastrup Kristensen taler om det grænseløse arbejde Camilla Sløk, Uffe Rostrup, Jeppe Tobberup m.fl. debatterer nye ledelsesopgaver og undersøger om, der er en ny lederrolle på vej i de frie grundskoler Ebbe Lilliendal og Troels Borring kommenterer de frie skolers position i det skolepolitiske landskab Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini taler Andreas Rasch-Christensen holder foredrag om viden om skolen, som skolelederen skal kunne sætte i spil på skolen Lisa Rosén Rasmussen holder foredrag om Drivkræfter og dynamikker i skoleudviklingen Yun Ladegaard og Pernille Rasmussen med indlæg om lederens og medarbejdernes trivsel i forandringsprocesser undgå stress Nadia Reich Kløvedal holder foredrag om ledelse af passionerede mennesker Dine kolleger fra kolleger fra andre skoler!! Med andre ord: Ledertræf 2013! Praktisk information Program: Se næste sider Tid: Onsdag, den 18. september, kl (indkvartering fra kl ) - til fredag, den 20. september kl Sted: Comwell Sorø Storkro Abildvej 100, 4180 Sorø Tlf Tilmelding: På tilmeldingsblanket via vores hjemmeside eller pr. mail til senest 20. august Pris: kr. pr. person (Indkvartering på enkeltværelser) Kursusafgift opkræves, når tilmeldingen er modtaget. Tilmeldingen er bindende. Velkommen til Ledertræf 2013 Ledertræffet er planlagt af Lilleskolernes sekretariat i samarbejde med Henrik Andersen (Byens Skole), Jeanne Schou (Højbo Friskole), Lis Wulff (Bagsværd Friskole), Peter Andresen (Børnene Friskole), Simon Møller-Petersen (Den Lille Skole), Simon Svenstrup (Hørsholm Lille Skole), Tonny Tang Christiansen (Sdr. Jernløse Lilleskole

2 Ledertræf Hvor ligger ledelsesmuligheden? Program onsdag den 18. september Velkomst - præsentation af programmet Aktuelle skolepolitiske udfordringer. Formanden for Lilleskolerne, Søren Erhard Hansen giver oplæg til debat Frokost Lilleskolerne set udefra hvem tror vi, vi er og hvad ser de andre? Henrik Byager kommunikationsrådgiver, livsstilsekspert journalist, foredragsholder og kommentator i diverse medier vedrørende samfundsforhold og livsstil udfordrer vores selvforståelse og forestillingerne om, hvad lilleskolerne egentlig er set med andres øjne Det grænseløse arbejde Anders Raastrup Kristensen oplæg, dialog og øvelser Når medarbejdere har indflydelse på deres arbejde, trives og præsterer de bedre. Men det er en fejltagelse at tro, at ansvaret for arbejdet kan overlades til medarbejderne alene. Virksomhedens ledelse skal styrke og lede selvledelse, så det bliver en central del af virksomhedens kultur, at medarbejderne tager ansvar for deres arbejdsopgaver og for hinanden. Her er en af udfordringerne, at lærerne skal være selvledende og ikke selvbestemmende, som mange af lærerne stadig er. Anders vil præsentere os for, hvordan vi kan arbejde med en kollektiv forståelse af selvledelse og give os eksempler på, hvordan vi konkret kan lede selvledende medarbejdere i eksempelvis daglig ledelse, MUS, afdelingsmøder og seminarer. Anders Raastrup Kristensen, ph.d., er adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Han har skrevet Strategisk selvledelse ledelse mellem frihed og forretning (Gyldendal Business, 2013) og Det grænseløse arbejdsliv at lede de selvledende medarbejdere (Gyldendal Business, 2011) Middag Lederen og opgaverne Er der en ny lederrolle på vej i de frie skoler? Oplæg, indlæg og undersøgende dialog med: Camilla Sløk Lektor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS, leder af Center for Skoleledelse ved CBS. Cand.theol og Ph.d. Forsker i skoleledelse (ledelse og management), etik i ledelse og forvaltning samt forvaltning og ledelse af velfærdsinstitutioner. Camilla Sløk er på vej med en ny bog om skoleledelse. Uffe Rostrup formand for Frie Skolers Lærerforening. Cand. mag. Lærer ved Osted Fri- og Efterskole Jeppe M Tobberup næstformand for Frie Skolers Ledere. Skoleleder ved Helsinge Realskole Salen alle deltagerne

3 Ledertræf Hvor ligger ledelsesmuligheden? Program torsdag den 19. september 8.45 De frie skolers bidrag og sag skolepolitiske indspil To skoleforeningsformænd giver deres bud på den aktuelle skolepolitiske situation: Hvad er de frie skolers sag og hvad bidrager de frie skoler med til grundskolen i Danmark? Ebbe Lilliendal formand for Dansk Friskoleforening, lærer og forhenværende skoleleder ved Åbenrå Friskole. Troels Borring formand for Efterskoleforeningen, lærer og forhenværende forstander på Sdr. Nærå Fri- og Efterskole Undervisningsministeren har ordet Christine Antorini, Børne- og Undervisningsminister taler om aktuelle skolepolitiske emner Alle vil mere med skolen men hvad virker? Andreas Rasch-Christensen Forsknings- og udviklingschef, Ph.d. ved VIA University College. Forfatter og debattør. Viden vil spille en stadigt større rolle i fremtidens grundskole. Kravene til lærernes kvalifikationer øges, samfundets forventninger til skolens kvalitet og resultater stiger og skolelederen skal kunne sætte ny viden om undervisning, læring og kompetenceløft i spil både internt i forbindelse med udviklingen af skolen og i den udadvendte kommunikation om skolens virksomhed og resultater. Andreas Rasch-Christensen peger på aktuelle forskningsområder og giver eksempler på, hvordan ny viden kan bruges i skolen Frokost Da skolen blev alles interesse, om drivkræfter og dynamikker i skoleudviklingen Lisa Rosén Rasmussen Postdoc, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Forskningsprogrammet Diversitet, Kultur og Forandring Skolens samtidshistorie hovedpointer fra den nyeste forskning. Om drivkræfter og dynamikker i udvikling såvel som styring af skolen og om det voksende antal aktører, der involverer sig i det at gøre skole. I forlængelse heraf vil Lisa Rosén Rasmussen vise, hvordan bredere samfundsprocesser (fx internationalisering/globalisering og digitalisering) fletter sig sammen med de måder, vi gør og tænker skole helt ned på hverdagsniveau. Endelig gives eksempler på, hvordan skolens historie er uløseligt bundet sammen med ændringer i synet på børn og barndom. Dette handler både om politik, didaktik og hverdagslige relationer mellem skole og hjem, mellem skole og fremtid Event surprice torsdagsbar Middag

4 Ledertræf Hvor ligger ledelsesmuligheden? Program fredag den 20. september 9.00 Stress og det grænseløse arbejde som leder og menneske Pernille Rasmussen og Yun Ladegaard Ledere skal i dag navigere i det grænseløse arbejde og holde energien højt og stressen fra døren - hos både sig selv og sine medarbejdere. Der er ingen facitliste, men der er flere dilemmaer og områder man skal mestre - og lederen selv er sit eget vigtigste arbejdsredskab. Det grænseløse arbejde hvad kan vi gøre? Hvordan ved jeg om min medarbejder er stresset? Hvordan tackler og hjælper jeg en stresset medarbejder bedst muligt? Sådan får jeg en sygemeldt medarbejder tilbage i job uden tilbagefald. Hvordan involverer og håndterer jeg kollegaerne til en stresset medarbejder? Hvordan passer jeg på mig selv, så overblikket og den gode energi bevares? Et konkret værktøj til overblik og indre, ro du kan bruge med det samme. Yun Ladegaard, Cand. Psych fra Københavns Universitet, har arbejdet på Hillerød Stressklinik og har siden 2010 forsket i behandling af stressramte og tilbagevenden til arbejdet med særligt fokus på ledelse og organisation via Bispebjerg Hospital. Læs evt. mere på Publikationer findes på Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog (aut.) og forfatter, har 10 års erfaring som psykolog. Pernille ejer firmaet GrowPeople, hvor hun har samtaleforløb med stressramte og holder kurser og foredrag på arbejdspladser. Hun var med i copestress forskningsprojekt på Bispebjerg Hospital og er forfatter til bøgerne: Når arbejdet tager magten og Livet efter stress udvikling og muligheder Med lederen i spidsen om ledelse af passionerede mennesker Nadia Kløvedal Reich Fiktionschef i Danmarks Radio. Foredrag om erfaringer med ledelse af mennesker, der brænder for jobbet, hvor det at gå i spidsen er vigtigere end kontrollen og hvor der er kort afstand fra menneske til fag. Nadia Kløvedal Reich er uddannet sociolog fra RUC, Chefkonsulent i Kom munernes Landsforening, Chefrådigiver i Statens Center for Kompetence rådgivning, Kompetencechef i Danmarks Radio Frokost og på gensyn næste år DU MØDER OGSÅ: Gode kolleger og potentielle netværks-/ projektpartnere fra andre skoler!

5 PROGRAM: LEDERTRÆF på Comwell Sorø Storkro TEMA: Hvor ligger ledelsesmuligheden og hvad kræver det at bruge den? ONSDAG, 18. september TORSDAG, 19. september FREDAG, 20. september 8-9 Morgenmad Morgenmad Ankomst fra Velkomst. Aktuelle skolepolitisk udfordringer - Lilleskolernes formand, Søren Erhard Hansen giver oplæg til debat De frie skolers bidrag og sag - skolepolitiske indspil - Ebbe Lilliendal + Troels Borring Undervisningsministeren har ordet - Christine Antorini Alle vil mere med skolen men hvad virker? - Andreas Rasch-Christensen Stress og det grænseløse arbejde som leder og mennesker - Pernille Rasmussen + Yun Ladegaard Med lederen i spidsen om ledelse af passionerede mennesker - Nadia Kløvedal Reich FARVEL og på gensyn næste år Frokost Frokost Lilleskolerne set udefra hvem tror vi, vi er og hvad ser de andre? - Henrik Byager Det grænseløse arbejde - Anders Raastrup Middag Lederen og opgaverne er der en ny lederrolle på vej i de frie skoler? - Camilla Sløk + Uffe Rostrup + Jeppe M Tobberup Da skolen blev alles interesse, om drivkræfter og dynamikker i skoleudviklingen - Lisa Rosén Rasmussen Event surprise torsdagsbar - Deltagerne udfordres og reflekterer m.m Middag Fri dialog Festligt samvær Frokost

6 Tilmeldingsblanket Ledertræf september på Comwell Sorø Storkro Skole Navn Adresse Tlf.: Vegetarmad ønskes. Navn Adresse Tlf.: Vegetarmad ønskes. Navn Adresse Tlf.: Vegetarmad ønskes. Deltagerbetaling opkræves primo september: kr. Underskrift: dato skoleleder Tilmeldingsfrist: 20. august 2013 (Deltagerbetaling opkræves ca. 3 uger før træffet) Sendes til: el. Lilleskolerne, Ny Kongensgade 10, 1., 1472 Kbh. K el. FAX:

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014

PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 PROJEKTLEDER- SUMMIT 2014 6. - 7. februar PROGRAM VELKOMMEN TIL PROJEKTLEDERSUMMIT 2014 Atter i år åbner vi dørene til Rambølls hovedkvarter i Ørestaden og byder dig velkommen til et spændende Projektledersummit

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen

AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen AKTIONSLÆRING - Energi i samarbejdet om udvikling af Folkeskolen Velkommen til to inspirerende konferencer om Aktionslæring i Den nye Folkeskole: Torsdag den 30. oktober kl. 10 16, Copenhagen Europe Center,

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE

F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE F KUS INSPIRATIONSKATALOG MED FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ OG DIALOG FOR UNIVERSITETER OG FORSKERE 4 7 16 18 INDHOLDSFORTEGNELSE 04 FORORD 06 DET VIDENSKABELIGE MILJØ OG ARBEJDSMILJØET 07 TRE CENTRALE

Læs mere

PROGRAM. KL s Ledertræf 2009. Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel

PROGRAM. KL s Ledertræf 2009. Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel KL s Ledertræf 2009 Kvalificeret arbejdskraft - hvordan gør ledelse en forskel TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2009 i Fredericia Messe- og Konferencecenter PROGRAM 2 Kære leder KL indbyder for tredje år i træk

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET

LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET LEDELSE I SUNDHEDSVÆSENET 1 MARTS 2015 10 TEMA: SKAL DE HA PISK ELLER GULEROD Nye tider for medarbejdermotivation 32 ÆLDREPLEJEN RYKKER Apps, brugertest og faglighed på plejehjemmene 40 BLIVER FLERE MÆND

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 40 8. marts 2011 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Lilleskolernes politiske legitimitet #2 - Socialt ansvarlige fællesskaber

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense Decemberkonferencen 2008 Torsdag den 4. december 2008 i Odense Ledelse af frivillige - en udfordring i frivillige sociale organisationer? Workshops & Tilmelding Workshops & tilmelding I denne oversigt

Læs mere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere

Det pædagogiske område. uddannelse2002. Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Det pædagogiske område uddannelse2002 Grundlæggende lederuddannelse for dagplejepædagoger og ledere Dagpleje Skab forandring som dagplejepædagog/dagplejeleder seks målrettede kursustilbud i 2002 Dagplejeområdet

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere