Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. foredrag. Haag, den 20. marts 1913 9 Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken."

Transkript

1 Indhold foredrag. Haag, den 20. marts Forandringer i menneskets omhylninger under indflydelesoterikken. Det fysiske legemes organer bliver mere og af hinanden, mere medens det fysiske legeme i sin mere midler og deres virkninger. Alkohol og dets modvirkning til jegets aktivitet. 2. foredrag. Haag, den 21. marts Den indre oplevelse af nydelsesmidlerne. Vore forbindelse til planeterne i vort solsystem. Den indre oplevelse af nydelsesmidlerne. velsen af og af hjertet som spejlbillede af solens indvirkning jorden; hjerneprocesserne som afbillede af hele stjernehimlens kosmiske forhold; som til j orden. 3. foredrag. Haag, den 22. marts De menneskelige sansers evolution. af det aeteriske vassen ved af en meagtig bevidsthed om knoglesystemet som en skygge af de enkelte sanseorganer som verdener, der traenger ind i en. - Man iagttager som genog gennemtraenger en, men lysaeteren, den kemiske aster, livsaeteren opfatter man som asterisk organisation, der er boret ind i en. Nutidens vaekker en koserindring; det gaelder for sprogsansen i endnu grad end for tonesansen. Forvandling af hukommelsen til en skuen af billeder, der er afstand i tid. Sensitivitet over for ens eget temperament. Steiner, Rudolf Den okkulte udviklings betydning for mennesket for dets digitalisiert durch IDS Basel/Bern, im Auftrag der Schweizerischen Nationalbibliothek

2 4. foredrag. Haag, den 23. marts Forârets begyndelse, pâskemâne og Den konstellation mellem forârsbegyndelse, pâskemâne og i âret Kristus, Jehova og Lucifers fristeise. Vinter- og sommerfornemmelse over for jordudviklingen. Loven om de aftagende i forhold til Jordens tilbagegang pâ af mellem og Kristi opstandelseskraft. 5. foredrag. Haag, den 23. marts Den differentierede oplevelse af det aeteriske. Opnâelse af i aeterlegemet; man oplever den ydre aeter som et levende vaesen. De hinanden feigende Amshaspands arbejde pâ den menneskelige hjernes aeterunder den garnie mânetid bliver oplevet i billedet af det aeteriske urbillede: i den fysiske hjerne. At tage den str0mmende tid med: oprulning af en urfjern fortid. I den midterste del af aeterlegemet: at med tidens som mellem flegmatisk og sangvinsk stemning, dens koncentration pâ hovedets aeterlegeme er forbundet med en melankolsk stemning. En del af aeterlegemet forman, som om det forsvinder ind i jorden, idet det breder sig ud; en del giver indtryk af en ydre en som farves. - indvirker ogsâ pâ og bringer nye differentieringer ind i oplevelsen af aeterlegemet. Undertrykkelse af den sanselige iagttagelse, af den abstrakte taenkning under den esoteriske udvikling. Gudgivet strammer ind i den forsvindende egne taenkning; i aeterlegemet udgydes en der ligesom kommer i mede fra fremtiden. Betingelsen for dette er udfoldelse af besindighed. 6. foredrag. Haag, den 24. marts Forvandling af fialelse og

3 Forvandling af den sunde til sund anskuelse. Tilegnelse af et indre tidsbegreb. Kl0gt visdom: tankerne taenkes i en; de braender det, man selv har gjort sig som tanke. og bliver naermere forbundet. nydelsesbehov over for ândelige ting fremtraeder som fínere egoitet og overvindes efterhânden; uegoistisk bliver til spirituel forpligtelse. af, at vilje ogfialelsestiger op af en selv, mens gaver forbinder en med hele verden. Sympati og antipati over for fialelsens og viljens indre Selvkontrol over og tanke. I forbindelsen mellem der stiger op fra det indre, og visdommen, der strammer ind fra oven, oplever man den aeteriske verden. I tilbageslaget, som den indstrammende visdom i os, oplever man 7. foredrag. Haag, den 25. marts Paradis- og Gralslegenden. Et klarsynet skuen som hypotese: tilbageblik fra jeg og astrallegeme pâ det fysiske legeme og aeterlegemet. Indtrykket er en af Det fysiske legeme, som er indlejret i aeterlegemets aeterdannelsefremtraederi sine organer som indskrumpet rest fra tidligere herlige levende vaesener. I imaginationen vokser disse organer til det, de var engang. Nervesystemet, et skrumpeprodukt, opl0ses i en sum af plantevaesener. af selvbesindelse higer at vide, hvorfor det hele er skrumpet sammen: man har med sit eget vaesen selv indlagt Imaginationen af paradiset: aeterlegemets realiteter ser man i tildragelserne i tiden. Man er adskilt fra det ved den almindelige verdensaeters afgrund, den anden side af afgrunden, man oplever ligesom en vandring hen til sit aeterlegeme og ser ind i det: der viser sig et vaesen, der er ligesom omsluttet af klippemure. Vor hjerneskal er som en borg, til hvilken nervetrâdenes aeteriske kraefter strammer op som et selvsmedet blodets aeteriske kraefter som en blodig se. Den aedleste del af hjernen kan kun ernaeres af en forbinmellem de sanseindtryk og aedleste produkter, andet tilbage af aeterlegemet. Alt dette Gralssagnet i billeder.

4 8. foredrag. Haag, den 26. marts Astralitet og egoitet, Amfortas og Parcifal. Astrallegemet bliver selvstaendigt. Egoismen som ejendommelighed ved astrallegemet udvidelsen af interesserne ud over hele jorden (Paradislegenden), frigerelsen fra personlige (Amfortas), det inderlige ske om at hvad der tilkommer hele menneskeheden (Parcifal). Mulighed for indflydelse pâ det frisarte astrallegeme ved hjaelp af riter eller ved en staerkere personligheds emanciperede astrallegeme. af menneskehedsinteresserne til jeg-punktet i bevidsthedssjaelen i vor tids- Dette forberedt af Augustin. Astralitetens med egoiteten. De tre Faustskikkelser og deres forbindelse i Goethes "Faust". 9. foredrag. Haag, den 27. marts Tasrskelens vogter. Kain og Abel. Oplevelsen af isnende ensomhed som modvaegt over for egoismens tagen i astrallegemet. Nâr den udvider sig til verdensinteresser, kommer, nâr man naermer sig paradisimaginationen, tidspunktet for med taerskelens vogter. Binding til de magnetiske kraefter, som traekker ned i det personlige, hvis man endnu ikke har gjort virkelige verdensinteresser til sine egne; dette forhindrer, at man kommer forbi taerskelvogteren. Foreningen med paradis-imaginationen skaber ligesom organet til at skue andre vaesener: et vaesen, somfremtraederlignende man selv er. Beskrivelse af andre oplevelser: det ydre vaesen som beskytter af det indre vassen. Man begreb om forhold til selvet. Imaginationen af Kain- og spejlingen af et offer. Som mennesket er her pâ jorden, er det en forvraengning af det, som det var engang. Ud fra en svag fornemastrallegemets i vekselvirkning med selvet opmenneskets jorderkendelse: det er de afsvaekkede Forestillingen, der er saenket ind i en andens vaesen, er Kains afsvaekkede vâben. Derved det, der med et ryk er fordrejet til sin modsaetning, over i evolutionen.

5 Kun ved at man den andens hojere end sine egne, man sig til stige op til erkendelse: udgangspunkt for at sig til de hierarkier. 10. foredrag. Haag, den 28. marts Kentaur og sfinks. Lucifer og Ahriman. Kristus i det aeteriske. Klarsynet af den fortidige menneskeskikkelse i den (paradis-imagination). Skyggeagtigt indtryk af en kentaur, deri af en sfinks, af forskellige a- spekter af menneskeskikkelsens fortsaettelse nedadtil i noget, der minder om et dyrisk vaesen. Impression af Lucifers realitet, og egoitetens i natlig indre oplevelse. Ahrimansk impression i anskuelsen om dagen af det, som udefra lokker os til nydelse, men ogsâ af det, der indgyder os frygt. Hvor mennesket drammer, at der er materielle atomer, der er i sandhed Ahriman. Intellektualismen vaegrer sig ved at erkende det ândelige. Endnu i det 16. Ârhundrede fremstillede den traditionelle viden i Mefistos skik- Gennem det ledsages mennesket af Ahriman- Mefisto; som modbillede dertil i klarsynede impressionen: Lucifer nattens ledsager. Beskyttelsesimpulsen mod Ahriman-Mefisto givet i Kristi fysiskefremtraeden;mod fremtidens luciferiske indflydelse bliver mennesket rastet gennem Kristi tilsynekomst i aeterlegemet. Erkendelsen af de tre impulser, der betinger menneskehedsevolutionen, forer til en korrekt udvikling af selvet og astrallegemet. foredrag. Haag, den 29. marts verdensmaleri. Menneskets forandringer for den ydre klarsynede ansku- Det, som i det indre opleves som bevaegelighed i det fysiske legeme, viser sig udefra som spaltet, delende sig og voksende. Imaginationer trasder i stedet for den fysiske materie; led i et verdensmaleri, gennem hvilket hierarkierne taler ved okkult udvikling. som fortaeller af verdenshistorien. Astrallegemet bliver stadig mere udtryk for

6 menneskets indre i kosmos. Menneskets selv deler sig, sender sit bevidsthedsindhold ud, flytter det til et vaesen i hierarkierne. Solen er billede pâ det astrale legeme og de omgivende planeter pâ selvets Forvandlingen bevidsthedssjaelen til imaginationssjaslen, forstandssjaelen til af til intuitions- Henvisninger 187

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Hvad er drømme, og hvordan opstår de?

Hvad er drømme, og hvordan opstår de? 1 DRØMME Hvad er drømme, og hvordan opstår de? C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold I. Indledning II. Mekanismen: 1. Fysisk 2. Æterisk 3. Astral III. Sjælen

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

At være - eller ikke være sig selv?

At være - eller ikke være sig selv? I artiklen argumenteres der for, at Sørens Kierkegaards tænkning om selvet er relevant i vores moderne samfund, og at den kan omsættes til handling i et supervisionsforløb. Artiklen er en introduktion

Læs mere

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

DET 5. ELEMENT. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 DET 5. ELEMENT Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 DET 5. ELEMENT Af Erik Ansvang De fire elementer Inden for filosofi, fysik og kemi arbejder man ud fra en opfattelse af, at verden består af et bestemt

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art

HVORFOR USA MÅ GÅ MED I BRIKS EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN. IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som en Vernadskij-art EN NY INTERNATIONAL ORDEN FOR MENNESKEHEDEN Afbildning af det kinesiske Chang e-3 Yutu månefartøj på Månens overflade, med tilbageblik på Jorden. (billede: CNSA) IV. Et nyt system: Menneskets fremtid som

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier.

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Denne tema-aften afholdes af Bachblomsterterapiforeningen i Troldkær Centret i Aabenraa, tisdag den 23. februar 2010. Reg. Bachterapeut og underviser

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960

MARTINUS LIVETS BOG KØBENHAVN 1960 LIVETS BOG MARTINUS LIVETS BOG SYVENDE BIND VALD. PEDERSENS BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1960 Copyright by MARTINUS 1960 DET EVIGE LIV (Fortsat fra 6. Bind) 16. Kapitel. DEN KOSMISKE VERDENSMORAL 2396. Den i

Læs mere

Den buddhistiske teori om et ikke- selv

Den buddhistiske teori om et ikke- selv Den buddhistiske teori om et ikke- selv - en kritisk analyse af den buddhistiske menneskeopfattelse Henrik Lydholm Stud.mag. i Historie og Filosofi Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet

Læs mere

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere