Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000"

Transkript

1 KLUBBLAD NR Er Peter på vej ud på dybt vand...

2 Havneudvalg: Bent Svendsen Christian Simonsen Jess Gjedde Leif Samuelsen Hans Holmegaard Husudvalg: Flemming Midtgaard Inger Kristensen Lissy Simonsen Peter Møller Tina Pedersen Festudvalg: Bjarne Jensen Mariann Jensen Orla Dahl Erik Koldbro Jens Pedersen Preben Nielsen Lone Koldbro Hals Bådelaug Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2000 Erhvervsfartøjer - Hals Kommune Kapsejladsudvalg: Svenning Nielsen (måler) Michael Olesen Palle Klit Hans Holmegaard Evt. dommere Bladudvalg: Lene Jensen Henrik Eske Jensen Lone Koldbro Willi Pedersen Bestyrelse: Lene Jensen Flemming Midtgaard Svenning Nielsen Bjarne Jensen Bent Svendsen Kranchauffører: Christian Simonsen Svenning Nielsen Havnemyndigheder: Fritidsfartøjer - Hals Bådelaug. Havneopkrævere: Charlotte Madsen Louise B. Jørgensen Jonathan Nielsen Mobiltlf. åben Side 2

3 Formandens side Vore medlemmer har sikkert siddet og ventet ved brevsprækken, før sommerferien, efter et klubblad. Fra redaktionen beklager vi at det ikke udkom gode undskyldninger har vi selvfølgelig nok af, dem vil vi ikke trætte læserne med Bestyrelsens tilbageblik går denne gang så langt tilbage som til generalforsamlingen i februar. I lighed med de foregående år foregik også denne generalforsamling i fred og fordragelighed. Ud over de faste punkter på dagsordenen, skulle der i år også tages stilling til Dansk Sejlunions fremtidige samarbejde med bladet Bådmagasinet. Standerhejsningen den 29. april blev lidt af et tilløbsstykke, det skyldtes nok at vi for første gang i mange år måtte gøre Blæsten går frisk over Limfjordens vande til skamme med det flotteste sommervejr - eller også var rygterne om festudvalgets traktement løbet i forvejen. I maj måned havde vi ligesom sidste år en flok piger på sejlerkursus på Oure Idrætsskole. Velvillig økonomisk støttet af Nordøstjysk Kreds, Dansk Sejlunion og Hals Bådelaug. Det blev også denne gang en positiv og lærerig oplevelse. Efterfølgende er det dejligt at se, at kurset virkelig giver den fornødne selvtillid til at flere og flere af pigerne tør sejle sig ud og selv være skipper. Selvom man bevæger sig i et vådt/råt miljø kan man jo godt gøre sig lidt fiks (som fru Hüttemeier ville have sagt). Pigesejlerne arrangerede senere makeup kursus. Også her blev der grinet meget og endnu mere da vi efterfølgende blev bekendt med, at den ene af instruktørerne i det daglige driver hundesalon. Det fine vejr, sejlsæsonen blev indledt med, holdt imidlertid ikke ret længe. Sommeren blev som bekendt ikke noget at skrive hjem om, men de fleste af vore tursejlere beretter om gode ferieoplevelser selvom shorts og solcreme ikke blev meget benyttet. At sejler folket ikke er sådan at slå ud har vi også kunnet se af besøgstallet i vores egen havn. Vi har trods det ringe vejr, i år haft rekord med over gæstebåde. Dejligt at stadig flere har fundet, at Hals er en god havn at komme til. Hals Bådelaug høster dagligt ros for rengøringsstandarden i servicebygningen, ligesom mange også tilkendegiver at bebyggelsen på havnen også er et plus for opholdet. At havnemiljøet tiltrækker mange, ikke kun sejlere, har vi de sidste par år, kunnet konstatere på benyttelsen af vore toiletter. Vi har ved flere lejligheder nævnt overfor Hals Kommune at der i høj grad savnedes offentlige toiletter på havnen. Kommunen har imidlertid ikke haft den store forståelse for problemet, hvorfor vi i år vedtog, at få installeret dørkode på servicebygningen. En foranstaltning, der uanset om man kan lide det eller ej, bliver mere og mere almindelig i havnene. Et længe næret ønske fra vore gæster om kunne benytte vaskemaskine og tørretumbler er blevet indfriet i år, ligesom vi har etableret en stor ny grill og sat læskærme op på grillterrassen. Næste år skulle det gerne blive til lidt bedre borde og bænke samme sted. Huset ser stadig sørgeligt ud set fra vest. Vi har kun fået malet det sorte træværk. Resten må desværre vente til sagen vedr. sætningsskaderne forhåbentlig snart finder en afgørelse. Murværket skulle nødig gå endnu en vinter i møde i den nuværende forfatning. Side 3

4 Sæsonen går på held, efter en god tilslutning til såvel eftersommerens aftensejladser som den lokale Hals Barre Cup, er afrigning og optagning af bådene nu i fuld gang. Indendørs aktiviteterne er allerede begyndt - ikke lige maritime alle sammen, men altid meget hyggelige. Således har der været afholdt vinsmagning og tøjdemonstration. Heldigvis glemmer vi dog ikke helt sejlsporten når bådene pakkes ned, det viser sig bl.a. ved at der i år er så mange der er interesseret i at komme på navigationskursus at der måtte oprettes 2 hold. Med de arrangementer der allerede er afholdt og dem der venter os, kan vi trygt gå vinteren i møde medlemmerne er klædt på til lidt af hvert. Fru formand Formandinden i yderst galant selskab Side 4

5 FRA BESTYRELSESMØDERNE Tursejlerforeningen har fået lov at låne huset den 1. og 2. juli 2000, Flemming har ansvar for de praktiske forhold Modtaget brev fra Hals Kommune vedr. Nordisk Sejlads 2002 Det bliver vedtaget at holde sejlerkursus for piger på Oure - også i år Diverse henvendelser vedr. medlemskab, bådpladser og priser. Gennemgang af restancer, der er ganske få - der rykkes. Årsregnskab godkendt med påtegningen særdeles flot resultat. Ejendomsvurdering er steget fra kr. 250,- pr. kvm. til kr ,-. Bjarne kigger på begrundelsen og evt. fejl. Emner til årets hivert drøftet Konstituerende bestyrelsesmøde: Bestyrelsen fortsætter uændret. Udvalgene besættes fra bestyrelsen på følgende måde: Havneudalg: Bent Svendsen Kapsejladsudvalg: Svenning Nielsen Bladudvalget Lene Jensen Festudvalget Bjarne Jensen Husudvalger Flemming Midtgaard Der arrangeres udvalgsfest den 7. april og standerhejsning den 29. april Et medlem har ansøgt om tilbagebetaling af pladsleje, dette afvises med henvisning til regler og praksis. Vedr. pigesejlads. Bestyrelsen vedtager at yde 50% af kursusudgiften, ligesom der tages principbeslutning om fremtidige ansøgninger om sejladsfremmende aktiviteter vil blive dækket med 50%. Dog ekskl. transportudgiver. Det oplyses at AOF i Hals gerne vil have navigation på programmet. HB bakker op om initiativet, og stiller klublokaler til rådighed for undervisningen under forudsætning af at medlemmer fra HB deltager i undervisningen. Alle betalte regninger bliver godkendt Der er ikke nyt i sagen om sætningsskader. Der er modtaget bekræftelse af modtagelse af anke vedr. ejendomsskat. Hals Kommune ønsker ikke at deltage i et kranfællesskab med HB. HB fastholder at kommende miljøforpligtelser skal etableres af havnemyndigheden Kommunen undersøger lovgrundlaget. Kommunen ønsker at HB skal betale for renovataionscontainer: HB henviser til at containeren er for alle havnens brugere, men er selvfølgelig interesseret i at betale en andel af udgiften. Kommunen kommer med et udspil til den endelige betaling. Havneregulativ, myndighedudøvelse o.s.v. blev drøftet igen. HB er positivt indstiller for Jollehavn, blot der ikke bliver tale om gæstepladser Poletfællesskab blev drøftet, HB er ikke interesseret idet HB installerer kodelås til servicelokaler. Aftensejlads starter den 9.5., og der er gennemgang af teori og regler den 2.5. Kranen kører godt Havneudvalget gennemfører arbejdsweekend. Havneudvalget har udarbejdet budet og fået dette godkendt. Husudvalget holder arbejdsdag den der aftales rengøringsdag senere. Diverse greje fra juniorafdeling, som ikke mere kan bruges sælges! Side 5

6 Standerhejsning den kl. 12:00 - annonce i Hals avis. Der afholdes snarest møde med havneopkræverne. Start på opkrævning den 5.5., slut medio oktober. Næste møde den kl Ejendomsvurdering modtaget Sejlernes logbog modtaget Tilbud om sejlerkursus modtaget fra Rønbjerg Feriecenter. Dette videreformidles i klubblad. Regning vedr. pigesejlads fremkommet. Skrivelse fra Hals Skole vedr. lån af optimistjoller den 15. juni modtaget. Dette bevilges. Driftsregnskab for perioden gennemgået, alt OK. Flemming orienterer om møde i samarbejdsforum for Hals Havn. Møde den med kulturforvaltningen vedr. ejendomsskab og grundskyld. Hals Bådelaug ønsker ikke at deltage ved forbrugermesse i Aalborg. Bestyrelsen har modtaget forslag til udarbejdelse af hjemmeside for HB, Efter gennemlæsning træffes beslutning. Husudvalget - Vindpose til flagstang indkøbes. Klubhuset udlånt den 1. og 2. juli. Havneudvalget ønsker problemer vedr. Jollepladser drøftet, samt oprydning på vinteropbevaringspladsen. Bladudvalget efterlyser stof Festudvalget orienterer om aktiviteter i klubbladet. Drøftelser vedr. havneopkrævning Opkrævning af kontingent vedr. turistforeningen modtaget. Mødereferat fra DS + diverse blade og tidsskrifter modtaget. DS nyhedsbrev. Der ønskes lokale initiativer i f.b.m. Søsportens dag i HB er positive. Nyhedsbrev vedr. sejlernetværket. Opkrævning af leje vedr. vandareal modtaget. Lene vil repræsentere HB i f.b.m. frokostinvitation på Skaden Diverse regninger gennemgået og godkendt. 6 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent. Rykker afsendes. Efter møde med Kulturforvaltningen vedr. ejendomsskab, er vi blevet opfordret til at søge om fritagelse for betaling heraf. Flemming skriver brev desangående. 2 af opkræverne er blevet studenter og der indkøbes gaver. Sag om tidligere medlemmer, som ikke har betalt havnepenge for 2 overnatninger drøftes. HB sender brev med girokort + rykkergebyr. Betales der ikke vil hjemmeklubben blive orienteret. Der etableres liste for bagvagter. Lene og Flemming indkalder opkræverne til møde den kl. 19:00 Havneudvalget har gennemført diverse arbejder i havnen. Nye pæle og rør m.m. Der er tildelt midlertidig plads til to mindre fratøjer ved juniorbroen. Udvalget døjer en del med pirater blandt fritidsfiskerne. Der tages håndfast fat omkring problemerne. Husudvalget orienterer om færdiginstalleret vaskemaskine. Kodelås er nu installeret med virker p.t. ikke. Malerarbejde ved grillplads, juniorhus og terrassen udføres af malerfirma. Ny grill er på vej. Kapsejladsudvalget orienterer om at forårssæsonen er færdigsejlet med pæn deltagelse. Side 6

7 Bladudvalget orienterer om at blad nr. 2 bliver forsinket, udsendes efter ferien. Festudvalget orienterer om grillfest i Sundby Hvorup. Det Besluttes at Mariann må arbejde videre med oprettelse af hjemmside. Havneregulativ er nu udsendt i hæfteform Brev fra DS vedr. ekstraordinært formandsmøde. Orienteringsaften den 28.8 i Nordøstjysk kreds Orientering fra DS vedr. hjemmesider, søkort m.m. Stander fra Stuer modtaget Forsikringspolice modtaget Regning fra maler modtaget. Brev fra DS vedr. medlemsregistrering modtaget. Brev fra SIFH modtager vedr. nye adresselister. Regnskab for 2. kvartal gennemgåes - alt OK Lene orienterede om sagen vedr. sætningsskader i udlejningsdelen af bygningen - der forventes en afklaring i løbet af ca. 3 uger. Lene orienterede om diverse malerarbejder og reparationer. Lene orienterer om problemer med kodelåsen. Kortslutningsskade vedr. en af broerne drøftes. Elektrikeren har ikke kunnet finde fejl. Flemming kontakter forsikringsselskab for en evt. erstatning for kortslutningsskaden skade virkninger. Festudvalget få betalt musikken til afriggerfesten - de efterlyser et klubblad Bladuvalget beklager at blad ikke er udkommet, det forventes at udkomme inden den Kr modtaget fra forsikringsselskab DS skriver vedr. medlemsregistrering. Indbydelse til fredsgeneralforsamling - Svenning deltager Materiale vedr. repræsentantskabsvalg i Hals Sparekasse modtaget. Der tilmeldt 24 til vinsmagning den 6. oktober. Gennemgang af regninger - alt OK Svenning for mandat til i samarbejde med Hals Sparekasse, at anbringe den del af vores likvide midler i værdipapirer, eller på en aftalekonto i Hals Sparekasse. Der er ikke kommet respons på henvendelse til kommunen vedr. ejendomsskat. HB skriver igen, og anmoder om et møde. Vedr. sætningsskade er vores advokat igen afkrævet et svar - dette forventes modtaget inden længe. Havneudvalg orienter om at der er fremsendt regning til en enkelt pirat Kapasejladsudvalget orienterer om afholdelse af Hals Cup, hvor der var fin deltagelse. Der er ca. kr. 200,- i overskud. Klubmesterskabet gik i år til Svenning efter en sæson med gode tirsdagssejladser. Festudvalget opfordrer til at arrangere nogle foredrag m.v. Husudvalget ser på forsikringsforhold og forbedring af låsesystemet. Lars Andersen ønsker at blive fra aftalen (formodentlig vedr. vaskemaskine - /red.). vi afventer driften i Bladudvalget forventer at udgive nyt blad ca Bjarne får til opgave at gøre hjemmesideprojekt færdigt sammen med Mariann Vedr. udlån af klubhus præciseres det, at udlån kun kan ske ved en bestyrelsesbeslutning, og kun efter en officiel henvendelse fra en anden sejlklub Side 7

8 Kommas havnelods har modtaget ændringer. Det blev vedtaget at være med i Sejlernes Logbog. Der er rundet overnatninger i sæsonen. Der er meget ros til vores faciliteter. Vi skal have et evalueringsmøde med opkræverne ved sæsonafslutningen. Simon Jensen har rettet henvendelse om at blive opkræver næste år. Medlemmerne opfordres til at komme med forslag til vinteraktiviteter. Vi har fået en uformel henvendelse fra Hals Kommune vedr. vores holdning til en jollehavn øst for nuværende havn. Vi vil gerne drøfte planerne ved et møde, hvor vi vil tilkendegive vores holdninger. Rapporten gennemgået og drøftet. Vores advokat anmodes om at søge et forlig indgået, selvfølgelig med tilfredsstillende resultat for Hals Bådelaug. Husudvalget orienterer om bl.a. rengøring i huset. Havneudvalget orienterer om efterspænding og reparation af Østbroen. - Pris på arbejdet hjemtages - havneudvalget er ansvarlige herfor og kan sætte arbejdet i gang hvis tilbud er ok. Der drøftes beklædning af indvendig side af sydvestbassinet. Der drøftes vinteropbevaring af gæster i vandarealet. Kranspørgsmål sættes på til næste møde Ansøgninger om medlemskab og liggepladser gennemgået. Kvartalsregnskab gennemgået og godkendt. Den økonomiske situation ser fornuftig ud. Diverse regninger gennemgået og godkendt. Flemming orienterer om ejendomsskat - svar modtages snart af kommunen. Sætningsskader - der er modtaget supplerende rapport fra syns- og skønsmanden. Bladudvalget forsikrer at bladet snart udkommer. Flemming orienterer om generalforsamling i Lystsejlernetværket. Svenning blev forhindret i at deltage i kredsgeneralforsamling i Østjysk kreds. Bjarne og Mariann arbejder videre med hjemmesiden. Næste møde onsdag den 6. december 18:30 Side 8

9 Grisefesten Sundby Hvorup, den 26. august 2000 Vi havde alle en rigtig god sejlads ind til Sundby Hvorup hvad enten man sejlede fredag eller lørdag: For dem, der sejlede lørdag, blev stemningen løftet nogle få grader, da nogle af disse både satte stævnen på grund ud for Lene og Peters ejendom for at kippe med flagene og ønske tillykke med brylluppet. Peter vadede ud med øl til besætningerne på bådene og fik derved fyldt sine for korte gummistøvler med vand. I Sundby Hvorup samledes vi omkring 44 personer til en dejlig fest Svinet fra Tylstrup var virkelig velsmagende. Det samme var tilbehøret både det tørre og det våde. Overraskelsen senere på aftenen var heller ikke værst fløden var måske lidt for hårdt pisket. Vi måtte dog sidde inde og spise, da der blæste en hel del fra sydøst, men Lyngby Radio er stadig i luften Lyngby radio lukkede natten til den første februar for radiotelegrafien i de maritime nød- og sikkerhedstjenester. Fra den første februar har alle skibe på over 300 dette gav ingen skår i glæderne ej heller næste morgen, hvor vi indtog et solidt morgenmåltid. Efter morgenmad og oprydning gik turen atter til Hals troede alle, men den der vind fra sydøst var vist noget tiltagende og nu fra øst, så nogle valgte at forlænge weekenden, andre tog tilløb et stykke ud i Langerak, men blev så enige med sig selv om at vende tilbage Sundby Hvorup er et dejligt sted! De sidste, der valgte at tage hele turen hjem, kunne ikke prale af at have haft en behagelig hjemsejlads temmelig træls er vist det rigtige ord det varede i hvert tilfælde meget længere tid at komme hjem end derud. Bortset fra hjemturen var det et vellykket arrangement, som gerne må gentages næste år. tons installeret det nye satellitbaseret nød- og sikkerhedssystem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Den seneste tids megen omtale om, at radiotelegrafien er ophørt i nød- og sikkerhedstjenester og erstattet af GMDSS og Side 9

10 DSC, har åbenbart skabt tvivl om fremtiden for Tele Danmarks kystradiostation, Lyngby Radio. Men selv om morsenøglen har slået den sidste streg, så er Lyngby Radio fortsat livsnerven til skibene, når det gælder sikkerheden til søs og varetager således stadig de maritime nød- og sikkerhedstjenester for de danske farvande. Døgnet rundt lytter Lyngby Radio på VHF kanal 16 og på MF 2182 khz. Derudover overvåges VHF-, MF- og HF- DSC, der er en integreret del af GMDSS, bl.a. beregnet til automatisk at udsende og modtage nød- og sikkerhedskald. Det er internationalt aftalt, at pligten til at holde lyttevagt på VHF kanal 16 ophører på visse skibe den første februar år 2005, og det forventes, at man internationalt ophører med lyttevagten på MF 2182 khz omkring år 2002 eller Med hensyn til VHF-området, forventer Lyngby Radio at opretholde lyttevagten på VHF kanal 16 yderligere et par år af hensyn til bl.a. fritidssejladsen. Til den tid må det formodes, at udbredelsen af DSC-udstyr i fritidsskibe vil have nået et tilstrækkeligt omfang. Med DSC-udstyret kan man fra skibene automatisk udsende en nødmelding, der aktiverer en akustisk alarm på kystradiostationen. Alarmen dukker samtidig op på et skærmbillede, der indeholder de nødvendige oplysninger om det nødstedte fartøjs position og identitet. Herefter skabes på traditionel vis via radioen kontakt mellem kyststationen og det nødstedte fartøj, med henblik på at udveksle yderligere informationer, der har betydning for forløbet af den videre redningsindsats. Det vil altså sige, at der med indførelsen af DSC kun sker en ændring i alarmeringsfasen. Det betyder at man ikke længere på kystradiostationen behøver at lytte konstant på nødfrekvensen, men blot skal være beredt på at træde i aktion, når den akustiske alarm lyder. Lyngby Radio vil altså stadig skulle udfylde sin kendte rolle i den maritime nødog sikkerhedstjeneste. Det er vigtigt at gøre fritidssejlere opmærksom på, at de allerede nu skal begynde at forberede sig på nye tider, når der gøres overvejelser om at anskaffe nyt radiokommunikationsudstyr. Et VHF radioanlæg med DSC vil på sigt være nødvendigt for fortsat at kunne være dækket at den maritime nød- og sikkerhedstjeneste. Og husk at mobiltelefoner om bord i fritidsskibe kan være et udmærket supplement beregnet for almindelige telekommunikationsformål, men det kan være fatalt som det eneste kommunikationsmiddel om bord, når det handler om mulighederne for at tilkalde hjælp! Lyngby Radio kan kontaktes på servicenumrene: 134 for bestilling af radiosamtaler til skibe 126 for at sende radiotelegrammer til skibe 122 for indtelefonering af telegrammer til ind- og udland.. Side 10

11 Tirsdags Kapsejladserne - betragtninger fra dommerpladsen Hver tirsdag i forårs og efterårssæsonerne skydes Kapsejladsen i gang: 6 minutter før start 5 minutter før start og start. Dette gøres ad 2 gange, så alle bådene, delt i 2 grupper, kommer rettidigt af sted. Det er skønt, at dommerne ikke skal tage stilling til tyv start, da alle bådene sædvanligvis er på behørig afstand af startlinien ( ca min. før linien - er det respekt eller hvad? ) Det er flot at være medlem af en klub, hvor der stiller ca både op per løbsaften og efterfølgende møder såvel gaster og skippere op i klublokalet for at høre resultatet, drikke kaffe og spise et stykke kage god klubmentalitet her er næsten aldrig færre en 30 personer tilstede. Under kaffedrikningen (som selvfølgelig finder sted hver tirsdag i sæsonen ), finder ligeledes alle de behørige diskussioner/ beskyldninger sted: I havde vigepligt! Skal den båd ikke diskvalificeres? I rundede ikke bøjen korrekt Jeg indgiver protest! og mange andre sjove kommentarer. Tænk jeg troede, at det var for sjov, men man er vel et konkurrencemenneske.. Løbene i denne sæson har vist ikke været aflyst og dog var der vist et enkelt, hvor ingen kom ud for at sejle. Et enkelt af løbene blev afkortet, og nogle få tirsdags løb har kun haft 2 3 både til start dette enten på grund af for hård eller for lidt vind. Vindere af Tirsdagssejladserne 1.plads Svenning Nielsen Lobo 2.plads Michael Olesen Signe 3.plads Lars Skalkam Athene Tillykke til disse Skippere! Side 11

12 På den igen. I maj tog en gruppe på 7 kvinder for anden gang til Oure Idrætshøjskole, for at lære noget om sejlads og lære noget om sig selv og de andre på holdet. Denne gang var det Gitte, Lissy og Bodil som nye og Lene, Susanne, Tina og undertegnede som veteraner. Tilmelding, indkvartering og søgning af sponsormidler tog Lene sig (igen) af - hvad skulle vi gøre uden hende. Programmet var nogenlunde som sidste år, dog med ønske om noget mere med trimning af sejl. Da vi kom ned til Oure fik vi en meget imødekommende velkomst at den kursusansvarlige og vores 2 instruktører - et par fyre først i Side 12 20erne (hvad i himlens navn kunne sådan et par knægte lære os!!!), de spurgte lidt om vores baggrund og fortalte noget om deres egen. Bagefter blev vi indkvarteret i det samme hus som sidste år. Aftenen gik med hyggesnak, rødvin (velvilligt sponseret af Vodskov rengøring), chips og slik. Om lørdagen fik vi den dejlige overraskelse, at vi fik tildelt 2 match-racere i stedet for en. Vi blev delt op i 2 hold - Tina, Susanne og Gitte i en og Bodil, Lissy, Lene og undertegnede i den anden. Vejret var dejligt med sol, så shorts og solbriller blev fundet frem under trøjerne og overtræksbukserne. Desværre var der næsten ingen vind, så vi mærkede ikke rigtigt hvordan bådene kunne tage fart gennem vandet og trimning af sejlene kunne ikke praktiseres, som vi havde ønsket os. Men vi nød det dejlige vejr og måtte

13 konstatere at de 2 fyre alligevel godt kunne lære os noget. Efter sejladsen fik vi lidt teori på kajen. Om søndagen var der mere vind i sejlene, og vi prøvede at trimme sejl på forskellige måder. Vi sluttede hen på eftermiddagen, hvor vi trætte og fyldt med oplevelser og frisk luft vendte næsen hjemefter. I Hals ventede de fleste af mændene med fælles aftensmad. Efter turen til Oure aftalte vi at mødes hver onsdag aften til sejlads og hygge- - ikke alene holdet fra Oure, men alle de kvinder, som havde lyst til af være med. Desværre syntes vor herre at der om onsdagen skulle være blæsevejr, så det blev mest til snak og hygge og ikke så mange aftener med sejlads (måske var det også noget med mod og bekvemmelighed - hvem ved???). Men enhver begyndelse er svær, så måske det går bedre til næste år? På kvindesejladsholdets vegne Mariann Side 13

14 Afriggerfesten. Også i år 2000 blev det til en afriggerfest, og endda en af de bedre. dansetoner, det skabte pladsmangel på det bedskedne dansegulv, og jeg tror ikke at nogle af deltagerne ikke prøvede gulvet og musikken af. Dejlig græsk mad med masser af hvidløg, og spændende retter, rødvin - bl.a. en af de rigtigt gode fra vinhuset H.J.Hansen, som nogle husker fra vinsmagningen nævnt andetsteds i bladet. En rigtig god fest, som jeg følte at jeg var nødt til at forlade da klokken var blevet efter 3. Sovepladsen var heldigvis nede i båden. Efter mirakuløst at være kommet ombord uden at falde i vandet - nu var den jo afrigget, så der var ingen forstag eller vanter at tage fat i, så tog det ikke mange sekunder at blunde hen. Så tak til festudvalget, og ikke mindst spillemændene for endnu en rigtig god fest. Afriggerfesten blev endvidere krydret kraftigt af levende musik leveret af Peter, Bjarne og Søren - først med en snert af Irsk krydderi, og senere garneret med rytmesektion, og Meget kan man sige om stemningen - men dårlig - det var den ikke! Der deltog 47 veloplagte medlemmer i afriggerfesten. /Henrik Side 14

15 Vinaften den Denne aften mødte Harry Brix og frue op for at forkæle de 26 fremmødte medlemmer med ædle druer fra Rhonê dalen i Frankrig. Det blev et sandt overflødighedshorn af gode vine, idet vinfirmaet H.J.Hansen havde sponsoreret en ikke ubetydelige portion vin, udover de af Harry udvalgte 8 vinde som vi skulle smage. Af ikke helt uforklarlige årsagen, endte aftenen med en høj stemning. Ingen tvivl om at vinen smagte godt, og alkoholprocenten var i orden. Man undre sig over hvorfor de udsatte spyttebakker blev brugt så lidt. Skulle nogen i fremtiden byde mig på et glas vin fra Rhonê, så vil jeg ikke sige nej tak - og tak til Harry og fru Grethe og ikke mindst til vinfirmaet H.J.Hansen, som var med til at skabe den gode stemning. /Henrik Side 15

16 HUSK Julefrokostden2.decemberkl.12:00 priskr.50,- HuskGeneralforsamlinglørdagden10.februar 2001kl.10:00påsejlerloftet Side 16

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012

HUSK DET NU! Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer. Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2012 KLUBBLAD NR 1 2013 Hals både aug HUSK Generalforsamling lørdag den 9. marts kl. 10:00 På Sejlerloftet Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2004 KLUBBLAD NR. 1 2004 HUSK GENERALFORSAMLING - LØRDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 10:00 PÅ SEJLERLOFTET.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2004 KLUBBLAD NR. 1 2004 HUSK GENERALFORSAMLING - LØRDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 10:00 PÅ SEJLERLOFTET. KLUBBLAD NR. 1 2004 HUSK GENERALFORSAMLING - LØRDAG DEN 14. FEBRUAR KL. 10:00 PÅ SEJLERLOFTET Side 1 Hals Bådelaug Hals Bådelaug Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2001 2003

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 1 - MARTS 2016 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. KLUBKALENDER: MARTS 2016 Bestyrelsesmøde.* APRIL 2016 Generalforsamling.* Arbejdsweekend.*

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2005 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

HUSK Julefrokost lørdag den 1. december

HUSK Julefrokost lørdag den 1. december KLUBBLAD NR 3 2012 HUSK Julefrokost lørdag den 1. december Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Keld Olsen 30 84 55

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet

BESTYRELSESMØDE I I K VEST Den, 10. maj 2012 i klublokalet Fremmødte: Forretningsudvalget: Håndboldudvalget: Fodboldudvalget: Gymnastikudvalget: Motionsudvalget: Støtteforeningen: Floorballudvalget: Mogens, Joan og Marianne Dorthe, Marianne og Anita Jens Martin

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

NYHEDSBREV FOR EGENSE SEJLKLUB Marts 2016

NYHEDSBREV FOR EGENSE SEJLKLUB Marts 2016 NYHEDSBREV FOR EGENSE SEJLKLUB Marts 2016 Kære Medlem & familie af Egense Sejlklub. Dette er 2. nyhedsbrev Inkl. Referat fra bestyrelsesmøde 17/3 2016. Som vedtaget på Ordinær generalforsamling 30/1 2016

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 4 - DECEMBER 2016 Lørdag 7. Lørdag 18. Lørdag 25. KLUBKALENDER JANUAR 2017 Nytårskur. kl. 14-16 i klubhuset. FEBRUAR 2017 Bestyrelsesmøde. MARTS 2017

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet.

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet februar 2007 KLUBBLAD NR 1 2007. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet. KLUBBLAD NR 1 2007 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 10. marts 2007 kl. 10:00 På sejlerloftet Side 1 Hals bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer 2007 Bestyrelse: Hanne Hansen: 98 25 88 30 John Christensen:

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub

Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Referat af bestyrelsesmøde i Vallensbæk Sejlklub Dato: Den 7. oktober 2014 Tid: Kl. 17:30 20:30 Sted: Deltagere: Afbud: VSK klubhus Kenneth Bøggild, Claus Voigt Andersen, Peter Jensen, Henrik Borch, Mogens

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015

Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 Sejlerskolen Korsør Sejlklub Håndbog 2015 A. REGLER... 2 A1. FORMÅL... 2 A2. ORGANISATION... 2 A3. ØKONOMI... 2 A4. SKOLELEDEREN... 2 A5. INSTRUKTØRER... 3 A6. BÅDSMÆND... 3 A7 SEJLERSKOLEMØDER... 4 A8.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2001 KLUBBLAD NR. 2 2001. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet oktober 2001 KLUBBLAD NR. 2 2001. Side 1 KLUBBLAD NR. 2 2001 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer 2001 Havneudvalg: Bent Svendsen 98750914 Erik Koldbro 98252530 Jess Gjedde 98252149 Leif Samuelsen 98259665 Hans Holmgaard Husudvalg:

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00

Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 Referat Generalforsamling i H/F Oldhøjen Søndag den 25.marts 2012 kl. 11.00 62 medlemmer fra i alt 46 haver deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen fandt sted i selskabslokalerne Præstevangsvej

Læs mere

Sejlklubben Neptun, Vejle. Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012

Sejlklubben Neptun, Vejle. Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012 Spørgeskema Undersøgelse af kapsejladssæsonen 2012 Info fra kapsejladsudvalget, via mail og hjemmeside 1. Der er taget initiativ til at vi kan se tilmeldte både løbende på hjemmesiden fra næste sæson.

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Invitation til: HORSENS OPEN 9-10 August 2013 International Moth joller. Horsens sejlklub. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Sejladsen vil foregå på

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere