Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning"

Transkript

1 Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

2 Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie Læringsmål: At give eleverne forståelse for kirkebygningens udvikling og hvordan kirken som helligsted og institution i samfundet har undergået forandring gennem tiden. Indhold og arbejdsform: Eleverne får mulighed for at komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og nede i gravkammeret. Orgelet med de 47 stemmer og flere tusinde piber vil også blive forklaret og demonstreret. Symboltydning på kirkegården kan kombineres med besøget. Arbejdsformen veksler mellem dialogbaseret fortælling, forklaring, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i små grupper. Varighed: 2 timer. Dog længere varighed, hvis besøget udvides med kirkegårdsvandring og symboltydning. Sted: Sct. Catharinæ Kirke og evt. Kirkegårdskapel Hvornår: Hele skoleåret 2

3 Gå på opdagelse i den lokale kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Natur/teknik Billedkunst Historie Matematik Læringsmål: Afhængig af fag og indhold Indhold og arbejdsform: Hvad er historien bag den lokale kirke? Aftal et besøg i kirken med præsten for at høre om symboler og ritualer. Måske gemmer der sig sjove historier om kirkens bygning og udsmykning. Kirken kan også udforskes med matematik- og natur/teknik-brillerne på, for slet ikke at tale om historie og billedkunst. Arbejdsformen kan veksle mellem fortælling, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i mindre grupper. Kontakt præsten (www.skt-hjoerring.dk og se under skole-kirke) SKT er behjælpelig med at koordinere og planlægge besøget. Varighed: Kan tilpasses efter ønske..sted: Den lokale kirke Hvornår: Hel skoleåret 3

4 Bibeleventyr for alle sanser Klassetrin: 4. klasse 5. klase Fag: Kristendomskundskab Læringsmål: At eleverne kan genkende centrale fortællinger fra Det Nye og Gamle Testamente. Indhold og arbejdsform: Bibeleventyret er en dramatiseret fortællemetode. Eleverne får fortalt de bibelske fortællinger gennem rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en humoristisk, energisk tone. Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af forløbet i Bibelens fortællinger, og de bliver bevidste om, at Bibelen er en bog, der består af 66 mindre bøger. Arbejdsformen er en aktiviserende fortælling af de mest centrale historier i Bibelen. 17 sjove billeder, 56 fagter og nøgleord, hjælper eleverne til at huske fortællingerne. Varighed: 3 dobbeltlektioner for enten GT eller NT Sted: På klassen, evt. for en dobbeltklasse. Uddannet Bibeleventyr-formidler Susanne Tidemann, som bestilles hos SKT, forestår forløbet. Hvornår: Hele skoleåret 4

5 Kalkmalerier danskernes første billeder Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Historie Læringsmål: At eleven kan fremstille egne skitser og forklare overgangen fra katolicismen til protestantismen. Indhold og arbejdsform: Materialet lægger op til, at eleverne får indsigt i overgangen fra katolicisme til protestantisme og i sammenhængen mellem analfabetisme og indførelse af De fattiges bibel. Hovedvægten ligger på kalkmaleriernes tematik, udførelse og vedligeholdelse/ændring. Materialet indeholder endvidere forslag til, hvordan eleverne kan lave små kalkmalerier. Kan kombineres med Stygge Krumpen-tegneserien samt ekskursion til en kirke med kalkmalerier. Varighed: Min. 2 dobbeltlektioner Sted: På klassen Hvornår: Hele skoleåret 5

6 På kant med Kierkegaard Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Læringsmål: At få eleverne til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål ud fra fem centrale eksistentielle begreber i Søren Kierkegaards tænkning og sætte disse i relation til sit eget liv. Indhold og arbejdsform: Der arbejdes med SKYLD, KÆRLIGHED, ANGST, FRIHED OG TRO. Til hvert begreb hører et kunstnerisk udtryk trykt som plakat. Arbejdsformen varierer mellem oplæg ved lærer, individuelt arbejde og i grupper. Interaktivt elevarbejde foregår på hjemmesiden Varighed: lektioner. Materialet kan også benyttes i mindre omfang Sted: På klassen. I projektet indgår et kirkebesøg Hvornår: Hele skoleåret. Materialet, som er gratis, rekvireres hos SKT 6

7 Når præster tager med i krig Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Samfundsfag Læringsmål: At eleverne gennem ord, musik, film og billeder blive stillet over for tanker og eksistentielle problemstillinger, som udsendte soldater dagligt må forholde sig til. Indhold og arbejdsform: Når danske soldater bliver sendt til andre lande for at deltage i krig, er der altid feltpræster med. Uanset hvad man politisk og ideologisk mener om at føre krig, er det et faktum, at de udsendte soldater har brug for én at tale med, når livets eksistentielle spørgsmål ikke mindst i en sådan situation bliver sat på spidsen. I dette foredrag giver ungdomspræst og feltpræst Oral Shaw, med afsæt i begreberne skyld, angst, tro, frihed og kærlighed, eleverne et indblik i livet som feltpræst. Varighed: 90 min. Sted: På skolen, gerne for flere klasser ad gangen. Hvornår: Hele skoleåret. Bestilling gennem SKT 7

8 Vi laver engle - Engleværksted Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Billedkunst Læringsmål: At eleverne får viden om engle i bibelske fortællinger. Indhold og arbejdsform: Eleverne får først et oplæg med små opgaver om englefænomenet i de bibelske fortællinger og i folkelitteraturen. Herefter fremstiller eleverne engle efter modeller i forskellige sværhedsgrader. SKT tilbyder instruktør og afholder udgift hertil incl. Materialer. Varighed: 2 timer. Sted: På klassen eller i billedkunstlokalet, gerne to klasser af gangen. Hvornår: Mandage og fredage i ugerne Bestilles gennem 8

9 Hvem vil være vingårdsejeren? Dramaværksted Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Eksempel på læringsmål: At eleverne får kendskab til centrale lignelser fra Det Nye Testamente. Indhold og arbejdsform: Eleverne fordeler sig på fire lignelser. Med hjælp fra lærer/gæstelærer sætter eleverne sig ind i tekstens baggrund og pointe og indøver fortællingen som dramastykke, der til sidst opføres for resten af klassen. Genstande og kostumer lånes hos SKT, der også tilbyder gæstelærermedvirken. Dvd en Med næse for lignelser, hvor skuespiller Caspar Koch kobler lignelser med eventyr, kan med fordel inddrages. Varighed: 2 timer Sted: På klassen Hvornår: Hele skoleåret 9

10 Auschwitzdag kommer folkedrab os ved? Klasetrin: klasse. Max. 200 elever. Fag: Kristendomskundskab Historie Dansk Læringsmål: At eleven efterfølgende kan deltage i en etisk samtale om hævnaspektet. Indhold og arbejdsform: På den internationale Auschwitzdag, hvor menneskerettighederne er i fokus, vises Susanne Biers Oscarog Golden Globe-nominerede film, HÆVNEN med det formål at lægge op til en etisk refleksion og efterfølgende diskussion om hævnaspektet i såvel hverdagsliv som problematik i globalt perspektiv. Der tilbydes undervisningsmateriale til denne tankevækkende film. Varighed: 2 timer Sted: Hjørring Biocenter, Åstrupvej 8, 9800 Hjørring. Tilmelding til SKT. Hvornår: Onsdag 27. januar 2016 kl. 10:00 10

11 Esbjergevangeliet - nutidsbilleder i bibelsk perspektiv Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Billedkunst Historie Samfundsfag Læringsmål: Målet er - afhængigt af klassetrin - at øge elevernes kendskab til de bibelske fortællinger og tolke dem kristendomsfagligt. Indhold og arbejdsform: Oplev den 22 m lange reproduktion af Esbjerg-evangeliet ved omvisning af SKT. Eleverne øves i at afkode bibelske fortællinger i forhold til nutiden, samt trænes i åbent og tolkende at kunne forholde sig til kunstværker og bibelske fortællinger individuelt såvel som i grupper. Der er udgivet undervisningsmateriale til brug før og under besøget. Varighed: 90 min. Sted og hvornår: Uge 36 og 37 i Hjørring Sognegård, Torvet 4, Hjørring Uge 6 i Hirtshals Sognegård Uge 7 i Løkken Sognegård 11

12 Via Dolorosa Smertens Vej Rollespil Klassetrin: klasse. To klasser ad gangen (max. 50 elever) Fag: Kristendomskundskab Læringsmål: At eleverne får kendskab til den kristne påske. Indhold og arbejdsform: Gennem fortælling og interaktion får eleverne en oplevelse af den kristne påskes dramatiske forløb fra Jesus anholdelse og domsfældelse til hans korsfæstelse. På ruten, som starter i Sct. Olai Kirke og slutter i Sct. Catharinæ Kirke, er der 8 stationer med elevaktiviteter. Alle elever iklædes kostumer og har en rolle med korte replikker eller råb. Tilmeldte klasser modtager forberedelsesmateriale. Varighed: Forberedelse på klassen: min. 1 lektion. Selve vandringen varer ca. 75 min. Sted: Sct. Olai Kirke, Hjørring (overfor Sct. Olai Plads) Hvornår: 7., 8. og 9. marts Hverdag kl. 09:00 og kl

13 Livets afslutning skikke og traditioner omkring død og begravelse Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendom Historie Dansk Læringsmål: At eleverne får kendskab til forskellige måder at opfatte livets afslutning på og konkret viden om begravelses-former. Indhold og arbejdsform: Dette undervisningsmateriale lægger op til kulturhistorisk gennemgang af, hvordan mennesket gennem tiden har forholdt sit til dette grundvilkår at skulle tage afsked med livet. For de ældste elever lægges der op til diskussioner om etiske dilemmaer. Dvd en Liv og død for teenagere kan bestilles til brug i overbygningen Varighed: 2 6 lektioner afhængig af klassetrin.sted: På klassen. SKT tilbyder i samarbejde med den lokale kirke en kirkegårdsvandring, hvor der fortælles om begravelsesformer. Hvornår: Hele skoleåret 13

14 Lån dragter til krybbespil De flotte kostumer kan lånes af såvel lærere som præster og er primært beregnet til juleafslutning i kirken. Kostumerne, som findes i str. 6-8 år samt i str år, kan afhentes på SKT. Tekstoplæg til krybbespillet kan rekvireres. For at flest muligt kan få glæde af tilbuddet, opfordres man venligst til ikke at bruge kostumerne under forberedelse og øvning, men udelukkende til opførelsen. Målgruppe klasse klasse Lån kjortler til Lucia-optog Som noget nyt kan SKT nu også tilbyde udlån af hvide kjortler beregnet til Lucia-optog. Målgruppe klasse Lån julekrybben til udstilling Den flotte julekrybbe kan lånes af såvel lærere som præster og er primært beregnet til udstilling. 14

15 Teater Skole Kirke Tjenesten præsenterer igen i år en række teaterforestillinger for Hjørring Kommunes skoleelever. Noas drømmerejse i Bistrupkirken d. 17/11 kl. 9 og kl. 11 for 2.kl. Skibsdrengens fortælling i Sct. Hans Kirke d. 18/11 for udskolingen. De hellige tre konger så hjertens glad i Sct. Hans kirke d. 14/1 for indskolingen. Traditionen tro på Hjørring Teater d /2 for udskolingen. 15

16 Bibelludo Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne træner deres paratviden indenfor faget kristendom. Indhold og arbejdsform: Nu er der mulighed for at låne 5 ludospil med kristendomsfaglige spørgekort. Ideelt til en sjov og anderledes time eller som afslutning på et forløb om højtider, bibelske fortællinger eller hvad man måtte ønske. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 16

17 De syv dødssynder Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Dansk Læringsmål: At eleverne har viden om De syv dødssynder Indhold og arbejdsform: Materialet er udarbejdet som et tværfagligt forløb i fagene dansk og kristendom. Efter et kort læreroplæg om dødssyndernes historie og Kunstneren L.O.C arbejder eleverne med lyriske tekster, musikvideoer, kalkmalerier mm. Materialet er oplagt pensum inden afgangsprøven i de to fag. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 17

18 Etik, tak Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne stifter bekendtskab med etik og etiske problemstillinger. Indhold og arbejdsform: I undervisningsmaterialet arbejdes der med etik i børnehøjde og materialet indeholder kopisider til såvel selvstændigt - som gruppearbejde. Materialet udlånes af SKT. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 18

19 Kirketour Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Historie Læringsmål: At eleverne lærer om kirkens historie og forandring gennem tiden. Indhold og arbejdsform: Tag eleverne med på en rejse gennem Nordjylland, og stift bekendtskab med nyere, moderne og ældre kirker, som alle rummer hver sin historie. På Virtuel kirketour bliver eleverne præsenteret for kirkernes indre og ydre gennem små film og skal efterfølgende løse de opgaver der medfølger undervisningsmaterialet. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 19

20 Kloster og klosterliv Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Historie Læringsmål: At eleverne for viden om det danske munkevæsen og klosterordener. Indhold og arbejdsform: Undervisningsmaterialet, der indeholder såvel lærer- som elevstof/opgaver, har omdrejningspunkt i overgangen fra katolicisme til protestantisme og redegør for munkevæsenet og de forskellige klosterordener. Hvad foregik der bag de tykke murer, og hvad bruges klostrene til i dag? Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 20

21 Skabelse og undergang - i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi Klassetrin: Fag: Læringsmål: 4., 5. og 6. klassetrin Kristendomskundskab At eleverne får en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen, og at denne rytme kommer til udtryk på tværs af kulturer og religioner. Indhold og arbejdsform: Eleverne fordyber sig i projektets forskellige mytespor gennem tre nyproducerede tegneserier. Der arbejdes med skabelses- og undergangstemaet i musikken, ligesom der er indlagt et kirkebesøg i forløbet. Her bliver eleverne gennem samtale med præsten præsenteret for kristendommens særlige tolkning af bølgebevægelsen og den kristne opstandelsestanke. Varighed: Sted: Hvornår: lektioner På klassen og i kirken Hele skoleåret 21

22 Lav en gudstjeneste Workshop Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Dansk Læringsmål: At eleverne har viden om den kristne gudstjeneste som den forløber i dag samt den forandring der er sket siden reformationen. workshoppen foregår på klassen og vil typisk foregå i tidsrummet Her starter præsten med at give en kort gennemgang fra Jesus død over reformationen til i dag. Herefter inddeles eleverne i 4 grupper. Indhold og arbejdsform: Eleverne arbejder i 4 grupper efter et kort foredrag om kirkens forandring op gennem tiden. De arbejder med musik, udsmykning, prædikeslam og fri kreativ udfoldelse. Det hele sættes herefter sammen til elevernes egen gudstjeneste. Varighed: 1 dag og 2 lektioner Sted: Sct. Olai Kirke samt på skolen Hvornår: Hele året 22

23 Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger Klassetrin: (4.) Klasse Fag: Kristendom, Musik Læringsmål: At eleverne udforsker sammenhængen mellem bibelfortælling, tilværelsesspørgsmål og kirkens musikalske udtryk. Indhold og arbejdsform: Efter et besøg i kirken, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan udtrykke og skabe forskellige stemninger, arbejdes der på skolen med fem udvalgte bibelfortællinger. Eleverne laver på en online lydmaskine deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik til de fem fortællinger. Til projektet indgår desuden en ny animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd. Varighed: 8-12 lektioner Sted: På klassen samt i den lokale kirke Hvornår: Hele året 23

24 Symboler Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne har kendskab til religiøse symboler. Indhold og arbejdsform: Materiale om symboler kan lånes af SKT og indeholder individuelle såvel som opgaver i grupper. Det er desuden oplagt at kontakte den lokale præst og få ham/hende til at fortælle om kirken og kirkegårdens symboler inden eleverne slippes løs for selv at finde forskellige symboler. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 24

25 Symbolspillet Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne kender forskellige kristne symboler Indhold og arbejdsform: Kender dine elever det vigtigste kristne symbol eller symbolet for kærlighed? Symbolspiller er et lille kortspil, hvor eleverne skal finde det symbolkort, som passer til tekstkortet. Udlånes af SKT. Varighed: 1 lektion Sted: På klassen Hvornår: Hele året 25

26 Symboljagt - QR Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne kan genkende religiøse symboler Indhold og arbejdsform: Ved hjælp af QR-koder får eleverne repeteret fakta og lignende omkring emnet symboler. QR-koderne hænges op på skolen eller via en rute, som læreren bestemmer. Når eleverne finder koden, scanner de den ind på mobiltelefonen og noterer deres svar på de medfølgende svarark. Kontakt SKT og aftal gerne et andet indhold for løbet. Varighed: 1-2 lektioner Sted: Efter ønske Hvornår: Hele året 26

27 Kirkematematik Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Matematik Læringsmål: At eleverne kan bruge deres matematiske færdigheder i praksis. Indhold og arbejdsform: eleverne inddeles i grupper og skal herefter løse opgaver i og udenfor kirken. Opgaverne varierer i sværhedsgrad og eleverne trænes desuden i at finde frem til, de for dem, relevante oplysninger. SKT er behjælpelig med reservation af kirken samt materialer. Varighed: 2 timer eller efter behov Sted: Sct. Catharinæ Kirke Hvornår: Hele året 27

28 Leg med lyd. Kursus for lærere, organister og præster De folkekirkelige skoletjenester tilbyder i skoleåret 2015/16 et landsdækkende projekt med titlen: LYDSPOR leg med lyd i bibelske fortællinger. De fem valgte bibelske fortællinger beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Projektet er målrettet indskolingen, og eleverne skal udforske, hvordan orgelmusik og lyd i det hele taget kan udtrykke følelser på en anden måde end det talte ord. Projektet omfatter LYDBØLGE (animationsfilm), online-baseret LYDMASKINE (hvor eleverne kan komponere sine lydhistorier), KIRKEBESØG og LÆRERVEJLEDNING. Som optakt til projektet tilbydes lærere, organister og præster et kvalificerende forberedelseskursus 29. september 2015 kl i Brønderslev kirke, Bredgade 104, Brønderslev, hvor lektor på Læring og Filosofi, AAU, Tatiana Chemi vil åbne indgang til, - hvordan man kan arbejde med æstetiske læreprocesser, og - hvordan man kan sætte rammerne for de æstetiske oplevelser, som eleverne møder i musikken Herefter vil organist og komponist Povl Balslev, Svendborg, som har været med i udviklingen af projekt LYDSPOR, introducere organistens og præstens opgave ved projektets kirkebesøg: - hvordan orglet og dets mange-facetterede musikalske udtryk kan indgå i den æstetiske læreproces 28

29 1. Det ene oplæg er således funderet i den teoretiske baggrund for projektet; de æstetiske læreprocesser og deres berettigelse i folkeskolen. 2. Det andet oplæg har fokus på orglet og kirkens musik og på, hvordan dette mange-facetterede musikalske udtryk kan tages i anvendelse i forhold til børn. 3. Slutteligt en praktisk demonstration af, hvordan eleverne kan arbejde med projektets lydprogram. Tilmelding inden 25. august 29

30 Kursus for undervisere Engleværksted d. 26/10 kl Hjørring 30

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Program for Kulturpakken 2012/2013

Program for Kulturpakken 2012/2013 Program for Kulturpakken 2012/2013 Musik 0.-9. klasse Workshops 0.-9. klasse Teater 2., 4., 6. og 8. klasse Hermed har vi fornøjelsen af at præsentere programmet for de fælles kulturtilbud til skolerne.

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning

Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Inspirationshæfte Differentieret samarbejde mellem faglærere og mentor om differentieret undervisning Indhold Indledning - om undervisningsintern og undervisningsekstern inklusion... 1 Læsevejledning...

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere