Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning"

Transkript

1 Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

2 Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie Læringsmål: At give eleverne forståelse for kirkebygningens udvikling og hvordan kirken som helligsted og institution i samfundet har undergået forandring gennem tiden. Indhold og arbejdsform: Eleverne får mulighed for at komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og nede i gravkammeret. Orgelet med de 47 stemmer og flere tusinde piber vil også blive forklaret og demonstreret. Symboltydning på kirkegården kan kombineres med besøget. Arbejdsformen veksler mellem dialogbaseret fortælling, forklaring, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i små grupper. Varighed: 2 timer. Dog længere varighed, hvis besøget udvides med kirkegårdsvandring og symboltydning. Sted: Sct. Catharinæ Kirke og evt. Kirkegårdskapel Hvornår: Hele skoleåret 2

3 Gå på opdagelse i den lokale kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Natur/teknik Billedkunst Historie Matematik Læringsmål: Afhængig af fag og indhold Indhold og arbejdsform: Hvad er historien bag den lokale kirke? Aftal et besøg i kirken med præsten for at høre om symboler og ritualer. Måske gemmer der sig sjove historier om kirkens bygning og udsmykning. Kirken kan også udforskes med matematik- og natur/teknik-brillerne på, for slet ikke at tale om historie og billedkunst. Arbejdsformen kan veksle mellem fortælling, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i mindre grupper. Kontakt præsten (www.skt-hjoerring.dk og se under skole-kirke) SKT er behjælpelig med at koordinere og planlægge besøget. Varighed: Kan tilpasses efter ønske..sted: Den lokale kirke Hvornår: Hel skoleåret 3

4 Bibeleventyr for alle sanser Klassetrin: 4. klasse 5. klase Fag: Kristendomskundskab Læringsmål: At eleverne kan genkende centrale fortællinger fra Det Nye og Gamle Testamente. Indhold og arbejdsform: Bibeleventyret er en dramatiseret fortællemetode. Eleverne får fortalt de bibelske fortællinger gennem rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en humoristisk, energisk tone. Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af forløbet i Bibelens fortællinger, og de bliver bevidste om, at Bibelen er en bog, der består af 66 mindre bøger. Arbejdsformen er en aktiviserende fortælling af de mest centrale historier i Bibelen. 17 sjove billeder, 56 fagter og nøgleord, hjælper eleverne til at huske fortællingerne. Varighed: 3 dobbeltlektioner for enten GT eller NT Sted: På klassen, evt. for en dobbeltklasse. Uddannet Bibeleventyr-formidler Susanne Tidemann, som bestilles hos SKT, forestår forløbet. Hvornår: Hele skoleåret 4

5 Kalkmalerier danskernes første billeder Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Historie Læringsmål: At eleven kan fremstille egne skitser og forklare overgangen fra katolicismen til protestantismen. Indhold og arbejdsform: Materialet lægger op til, at eleverne får indsigt i overgangen fra katolicisme til protestantisme og i sammenhængen mellem analfabetisme og indførelse af De fattiges bibel. Hovedvægten ligger på kalkmaleriernes tematik, udførelse og vedligeholdelse/ændring. Materialet indeholder endvidere forslag til, hvordan eleverne kan lave små kalkmalerier. Kan kombineres med Stygge Krumpen-tegneserien samt ekskursion til en kirke med kalkmalerier. Varighed: Min. 2 dobbeltlektioner Sted: På klassen Hvornår: Hele skoleåret 5

6 På kant med Kierkegaard Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Læringsmål: At få eleverne til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål ud fra fem centrale eksistentielle begreber i Søren Kierkegaards tænkning og sætte disse i relation til sit eget liv. Indhold og arbejdsform: Der arbejdes med SKYLD, KÆRLIGHED, ANGST, FRIHED OG TRO. Til hvert begreb hører et kunstnerisk udtryk trykt som plakat. Arbejdsformen varierer mellem oplæg ved lærer, individuelt arbejde og i grupper. Interaktivt elevarbejde foregår på hjemmesiden Varighed: lektioner. Materialet kan også benyttes i mindre omfang Sted: På klassen. I projektet indgår et kirkebesøg Hvornår: Hele skoleåret. Materialet, som er gratis, rekvireres hos SKT 6

7 Når præster tager med i krig Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Samfundsfag Læringsmål: At eleverne gennem ord, musik, film og billeder blive stillet over for tanker og eksistentielle problemstillinger, som udsendte soldater dagligt må forholde sig til. Indhold og arbejdsform: Når danske soldater bliver sendt til andre lande for at deltage i krig, er der altid feltpræster med. Uanset hvad man politisk og ideologisk mener om at føre krig, er det et faktum, at de udsendte soldater har brug for én at tale med, når livets eksistentielle spørgsmål ikke mindst i en sådan situation bliver sat på spidsen. I dette foredrag giver ungdomspræst og feltpræst Oral Shaw, med afsæt i begreberne skyld, angst, tro, frihed og kærlighed, eleverne et indblik i livet som feltpræst. Varighed: 90 min. Sted: På skolen, gerne for flere klasser ad gangen. Hvornår: Hele skoleåret. Bestilling gennem SKT 7

8 Vi laver engle - Engleværksted Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Billedkunst Læringsmål: At eleverne får viden om engle i bibelske fortællinger. Indhold og arbejdsform: Eleverne får først et oplæg med små opgaver om englefænomenet i de bibelske fortællinger og i folkelitteraturen. Herefter fremstiller eleverne engle efter modeller i forskellige sværhedsgrader. SKT tilbyder instruktør og afholder udgift hertil incl. Materialer. Varighed: 2 timer. Sted: På klassen eller i billedkunstlokalet, gerne to klasser af gangen. Hvornår: Mandage og fredage i ugerne Bestilles gennem 8

9 Hvem vil være vingårdsejeren? Dramaværksted Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Eksempel på læringsmål: At eleverne får kendskab til centrale lignelser fra Det Nye Testamente. Indhold og arbejdsform: Eleverne fordeler sig på fire lignelser. Med hjælp fra lærer/gæstelærer sætter eleverne sig ind i tekstens baggrund og pointe og indøver fortællingen som dramastykke, der til sidst opføres for resten af klassen. Genstande og kostumer lånes hos SKT, der også tilbyder gæstelærermedvirken. Dvd en Med næse for lignelser, hvor skuespiller Caspar Koch kobler lignelser med eventyr, kan med fordel inddrages. Varighed: 2 timer Sted: På klassen Hvornår: Hele skoleåret 9

10 Auschwitzdag kommer folkedrab os ved? Klasetrin: klasse. Max. 200 elever. Fag: Kristendomskundskab Historie Dansk Læringsmål: At eleven efterfølgende kan deltage i en etisk samtale om hævnaspektet. Indhold og arbejdsform: På den internationale Auschwitzdag, hvor menneskerettighederne er i fokus, vises Susanne Biers Oscarog Golden Globe-nominerede film, HÆVNEN med det formål at lægge op til en etisk refleksion og efterfølgende diskussion om hævnaspektet i såvel hverdagsliv som problematik i globalt perspektiv. Der tilbydes undervisningsmateriale til denne tankevækkende film. Varighed: 2 timer Sted: Hjørring Biocenter, Åstrupvej 8, 9800 Hjørring. Tilmelding til SKT. Hvornår: Onsdag 27. januar 2016 kl. 10:00 10

11 Esbjergevangeliet - nutidsbilleder i bibelsk perspektiv Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Billedkunst Historie Samfundsfag Læringsmål: Målet er - afhængigt af klassetrin - at øge elevernes kendskab til de bibelske fortællinger og tolke dem kristendomsfagligt. Indhold og arbejdsform: Oplev den 22 m lange reproduktion af Esbjerg-evangeliet ved omvisning af SKT. Eleverne øves i at afkode bibelske fortællinger i forhold til nutiden, samt trænes i åbent og tolkende at kunne forholde sig til kunstværker og bibelske fortællinger individuelt såvel som i grupper. Der er udgivet undervisningsmateriale til brug før og under besøget. Varighed: 90 min. Sted og hvornår: Uge 36 og 37 i Hjørring Sognegård, Torvet 4, Hjørring Uge 6 i Hirtshals Sognegård Uge 7 i Løkken Sognegård 11

12 Via Dolorosa Smertens Vej Rollespil Klassetrin: klasse. To klasser ad gangen (max. 50 elever) Fag: Kristendomskundskab Læringsmål: At eleverne får kendskab til den kristne påske. Indhold og arbejdsform: Gennem fortælling og interaktion får eleverne en oplevelse af den kristne påskes dramatiske forløb fra Jesus anholdelse og domsfældelse til hans korsfæstelse. På ruten, som starter i Sct. Olai Kirke og slutter i Sct. Catharinæ Kirke, er der 8 stationer med elevaktiviteter. Alle elever iklædes kostumer og har en rolle med korte replikker eller råb. Tilmeldte klasser modtager forberedelsesmateriale. Varighed: Forberedelse på klassen: min. 1 lektion. Selve vandringen varer ca. 75 min. Sted: Sct. Olai Kirke, Hjørring (overfor Sct. Olai Plads) Hvornår: 7., 8. og 9. marts Hverdag kl. 09:00 og kl

13 Livets afslutning skikke og traditioner omkring død og begravelse Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendom Historie Dansk Læringsmål: At eleverne får kendskab til forskellige måder at opfatte livets afslutning på og konkret viden om begravelses-former. Indhold og arbejdsform: Dette undervisningsmateriale lægger op til kulturhistorisk gennemgang af, hvordan mennesket gennem tiden har forholdt sit til dette grundvilkår at skulle tage afsked med livet. For de ældste elever lægges der op til diskussioner om etiske dilemmaer. Dvd en Liv og død for teenagere kan bestilles til brug i overbygningen Varighed: 2 6 lektioner afhængig af klassetrin.sted: På klassen. SKT tilbyder i samarbejde med den lokale kirke en kirkegårdsvandring, hvor der fortælles om begravelsesformer. Hvornår: Hele skoleåret 13

14 Lån dragter til krybbespil De flotte kostumer kan lånes af såvel lærere som præster og er primært beregnet til juleafslutning i kirken. Kostumerne, som findes i str. 6-8 år samt i str år, kan afhentes på SKT. Tekstoplæg til krybbespillet kan rekvireres. For at flest muligt kan få glæde af tilbuddet, opfordres man venligst til ikke at bruge kostumerne under forberedelse og øvning, men udelukkende til opførelsen. Målgruppe klasse klasse Lån kjortler til Lucia-optog Som noget nyt kan SKT nu også tilbyde udlån af hvide kjortler beregnet til Lucia-optog. Målgruppe klasse Lån julekrybben til udstilling Den flotte julekrybbe kan lånes af såvel lærere som præster og er primært beregnet til udstilling. 14

15 Teater Skole Kirke Tjenesten præsenterer igen i år en række teaterforestillinger for Hjørring Kommunes skoleelever. Noas drømmerejse i Bistrupkirken d. 17/11 kl. 9 og kl. 11 for 2.kl. Skibsdrengens fortælling i Sct. Hans Kirke d. 18/11 for udskolingen. De hellige tre konger så hjertens glad i Sct. Hans kirke d. 14/1 for indskolingen. Traditionen tro på Hjørring Teater d /2 for udskolingen. 15

16 Bibelludo Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne træner deres paratviden indenfor faget kristendom. Indhold og arbejdsform: Nu er der mulighed for at låne 5 ludospil med kristendomsfaglige spørgekort. Ideelt til en sjov og anderledes time eller som afslutning på et forløb om højtider, bibelske fortællinger eller hvad man måtte ønske. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 16

17 De syv dødssynder Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Dansk Læringsmål: At eleverne har viden om De syv dødssynder Indhold og arbejdsform: Materialet er udarbejdet som et tværfagligt forløb i fagene dansk og kristendom. Efter et kort læreroplæg om dødssyndernes historie og Kunstneren L.O.C arbejder eleverne med lyriske tekster, musikvideoer, kalkmalerier mm. Materialet er oplagt pensum inden afgangsprøven i de to fag. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 17

18 Etik, tak Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne stifter bekendtskab med etik og etiske problemstillinger. Indhold og arbejdsform: I undervisningsmaterialet arbejdes der med etik i børnehøjde og materialet indeholder kopisider til såvel selvstændigt - som gruppearbejde. Materialet udlånes af SKT. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 18

19 Kirketour Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Historie Læringsmål: At eleverne lærer om kirkens historie og forandring gennem tiden. Indhold og arbejdsform: Tag eleverne med på en rejse gennem Nordjylland, og stift bekendtskab med nyere, moderne og ældre kirker, som alle rummer hver sin historie. På Virtuel kirketour bliver eleverne præsenteret for kirkernes indre og ydre gennem små film og skal efterfølgende løse de opgaver der medfølger undervisningsmaterialet. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 19

20 Kloster og klosterliv Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Historie Læringsmål: At eleverne for viden om det danske munkevæsen og klosterordener. Indhold og arbejdsform: Undervisningsmaterialet, der indeholder såvel lærer- som elevstof/opgaver, har omdrejningspunkt i overgangen fra katolicisme til protestantisme og redegør for munkevæsenet og de forskellige klosterordener. Hvad foregik der bag de tykke murer, og hvad bruges klostrene til i dag? Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 20

21 Skabelse og undergang - i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi Klassetrin: Fag: Læringsmål: 4., 5. og 6. klassetrin Kristendomskundskab At eleverne får en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen, og at denne rytme kommer til udtryk på tværs af kulturer og religioner. Indhold og arbejdsform: Eleverne fordyber sig i projektets forskellige mytespor gennem tre nyproducerede tegneserier. Der arbejdes med skabelses- og undergangstemaet i musikken, ligesom der er indlagt et kirkebesøg i forløbet. Her bliver eleverne gennem samtale med præsten præsenteret for kristendommens særlige tolkning af bølgebevægelsen og den kristne opstandelsestanke. Varighed: Sted: Hvornår: lektioner På klassen og i kirken Hele skoleåret 21

22 Lav en gudstjeneste Workshop Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Dansk Læringsmål: At eleverne har viden om den kristne gudstjeneste som den forløber i dag samt den forandring der er sket siden reformationen. workshoppen foregår på klassen og vil typisk foregå i tidsrummet Her starter præsten med at give en kort gennemgang fra Jesus død over reformationen til i dag. Herefter inddeles eleverne i 4 grupper. Indhold og arbejdsform: Eleverne arbejder i 4 grupper efter et kort foredrag om kirkens forandring op gennem tiden. De arbejder med musik, udsmykning, prædikeslam og fri kreativ udfoldelse. Det hele sættes herefter sammen til elevernes egen gudstjeneste. Varighed: 1 dag og 2 lektioner Sted: Sct. Olai Kirke samt på skolen Hvornår: Hele året 22

23 Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger Klassetrin: (4.) Klasse Fag: Kristendom, Musik Læringsmål: At eleverne udforsker sammenhængen mellem bibelfortælling, tilværelsesspørgsmål og kirkens musikalske udtryk. Indhold og arbejdsform: Efter et besøg i kirken, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan udtrykke og skabe forskellige stemninger, arbejdes der på skolen med fem udvalgte bibelfortællinger. Eleverne laver på en online lydmaskine deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik til de fem fortællinger. Til projektet indgår desuden en ny animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd. Varighed: 8-12 lektioner Sted: På klassen samt i den lokale kirke Hvornår: Hele året 23

24 Symboler Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne har kendskab til religiøse symboler. Indhold og arbejdsform: Materiale om symboler kan lånes af SKT og indeholder individuelle såvel som opgaver i grupper. Det er desuden oplagt at kontakte den lokale præst og få ham/hende til at fortælle om kirken og kirkegårdens symboler inden eleverne slippes løs for selv at finde forskellige symboler. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 24

25 Symbolspillet Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne kender forskellige kristne symboler Indhold og arbejdsform: Kender dine elever det vigtigste kristne symbol eller symbolet for kærlighed? Symbolspiller er et lille kortspil, hvor eleverne skal finde det symbolkort, som passer til tekstkortet. Udlånes af SKT. Varighed: 1 lektion Sted: På klassen Hvornår: Hele året 25

26 Symboljagt - QR Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne kan genkende religiøse symboler Indhold og arbejdsform: Ved hjælp af QR-koder får eleverne repeteret fakta og lignende omkring emnet symboler. QR-koderne hænges op på skolen eller via en rute, som læreren bestemmer. Når eleverne finder koden, scanner de den ind på mobiltelefonen og noterer deres svar på de medfølgende svarark. Kontakt SKT og aftal gerne et andet indhold for løbet. Varighed: 1-2 lektioner Sted: Efter ønske Hvornår: Hele året 26

27 Kirkematematik Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Matematik Læringsmål: At eleverne kan bruge deres matematiske færdigheder i praksis. Indhold og arbejdsform: eleverne inddeles i grupper og skal herefter løse opgaver i og udenfor kirken. Opgaverne varierer i sværhedsgrad og eleverne trænes desuden i at finde frem til, de for dem, relevante oplysninger. SKT er behjælpelig med reservation af kirken samt materialer. Varighed: 2 timer eller efter behov Sted: Sct. Catharinæ Kirke Hvornår: Hele året 27

28 Leg med lyd. Kursus for lærere, organister og præster De folkekirkelige skoletjenester tilbyder i skoleåret 2015/16 et landsdækkende projekt med titlen: LYDSPOR leg med lyd i bibelske fortællinger. De fem valgte bibelske fortællinger beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Projektet er målrettet indskolingen, og eleverne skal udforske, hvordan orgelmusik og lyd i det hele taget kan udtrykke følelser på en anden måde end det talte ord. Projektet omfatter LYDBØLGE (animationsfilm), online-baseret LYDMASKINE (hvor eleverne kan komponere sine lydhistorier), KIRKEBESØG og LÆRERVEJLEDNING. Som optakt til projektet tilbydes lærere, organister og præster et kvalificerende forberedelseskursus 29. september 2015 kl i Brønderslev kirke, Bredgade 104, Brønderslev, hvor lektor på Læring og Filosofi, AAU, Tatiana Chemi vil åbne indgang til, - hvordan man kan arbejde med æstetiske læreprocesser, og - hvordan man kan sætte rammerne for de æstetiske oplevelser, som eleverne møder i musikken Herefter vil organist og komponist Povl Balslev, Svendborg, som har været med i udviklingen af projekt LYDSPOR, introducere organistens og præstens opgave ved projektets kirkebesøg: - hvordan orglet og dets mange-facetterede musikalske udtryk kan indgå i den æstetiske læreproces 28

29 1. Det ene oplæg er således funderet i den teoretiske baggrund for projektet; de æstetiske læreprocesser og deres berettigelse i folkeskolen. 2. Det andet oplæg har fokus på orglet og kirkens musik og på, hvordan dette mange-facetterede musikalske udtryk kan tages i anvendelse i forhold til børn. 3. Slutteligt en praktisk demonstration af, hvordan eleverne kan arbejde med projektets lydprogram. Tilmelding inden 25. august 29

30 Kursus for undervisere Engleværksted d. 26/10 kl Hjørring 30

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune?

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? ÅRSPLAN 2015-16 Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er at tilbyde materialer, idéer og events til undervisningen i kristendomskundskab til

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser ÅRSPLAN 2015-2016 Undervisningsprojekter & lærerkurser Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov FUSR - HVAD ER DET? Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014 www.bornogengle.dk Årsplan for Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti 2013-2014 1 2 Om projekterne Tilmelding til de enkelte projekter foregår på skoletjenestens hjemmeside www.bornogengle.dk

Læs mere

ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI

ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI ÅRSPLAN 2015 / 2016 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE FREDERIKSVÆRK PROVSTI KONTAKT SKIBET (1.-3. KL.) I det kommende skoleår udbydes 8 nye tværfaglige projekter med fokus på bl.a. bevægelse, æstetiske læreprocesser

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE

ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE www.skole-kirke-aalborg.dk skoletjenesten.aalborg@gmail.com konsulent Jens Rasmussen, tlf. 24 94 46 46 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Om Folkekirkens

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2011/2012 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2011/2012. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2011/2012 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Kontakt Kære lærere, så er jeg tilbage fra barsel og klar med en ny årsplan fuld af spændende projekter og kurser. I det kommende år har

Læs mere

VEJLEDNING til præster & organister. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

VEJLEDNING til præster & organister. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester VEJLEDNING til præster & organister Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester LYDSPOR - leg med lyd i bibelske fortællinger PROJEKTET ER UDARBEJDET AF Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester,

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa

Kristendomskundskab. Fjordskolen. Aabenraa 2011 Kristendomskundskab Fjordskolen Kristendomskundskab Om faget Ifølge Folkeskoleloven 5 stk. 2 omfatter undervisningen i den 9-årige grundskole kristendomskundskab for alle elever på 1. til 9. klassetrin

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Teologisk Voksenundervisning

Teologisk Voksenundervisning Teologisk Voksenundervisning Aalborg Stift Vinteren 2014 2015 Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift Formål Formålet med Teologisk Voksenundervisning i Aalborg Stift er at give en bred og grundig

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Skraldindsamling 2014

Skraldindsamling 2014 Skolebladet Skraldindsamling 2014 FOLKESKOLEREFORM Som de fleste nok ved, blev folkeskolereformen vedtaget i folketinget sidste år. Det kommer til at betyde ændringer for jeres børn, skole-/hjemsamarbejdet

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Skoletjenestens. Katalogtilbud 2012-13. Web udgave. Børn og unge

Skoletjenestens. Katalogtilbud 2012-13. Web udgave. Børn og unge Skoletjenestens Katalogtilbud 2012-13 Børn og unge Skoletjenesten 2012 www.skoletjenesten.horsens.dk Nr. Aktivitet Katalogtilbud Alle med tilmelding til Skoletjenesten 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3.

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen

Undervisningsplan for kristendomskundskab på Davidskolen Kompaktudgave af Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler Aulum d. 7. maj 2008 Nærværende kompaktudgave af læreplanen består af et signalement af faget, fagformål, del- og slutmål samt

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 5. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Ambassadør-/ungdomsambassadørteam

Ambassadør-/ungdomsambassadørteam Ambassadør-/ungdomsambassadørteam Engagerede KLF ere, som tager ud og repræsenterer foreningen ved forskellige arrangementer. Hvorfor har KLF et ambassadør-team i mit netværksområde? Vi ønsker, at flere

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester

LÆRERVEJLEDNING. Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester LÆRERVEJLEDNING Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester KOLOFON Projektet er udarbejdet af Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2015 www.folkekirkensskoletjeneste.dk Logo, forside,

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt.

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. LÆRERVEJLEDNING Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brev til klasselæreren Illustration

Læs mere

TEATER ORD FILM BILLEDER. VENSKAB - på godt og ondt! IDÈKATALOG. Sammen udforsker vi

TEATER ORD FILM BILLEDER. VENSKAB - på godt og ondt! IDÈKATALOG. Sammen udforsker vi IDÈKATALOG ORD FILM BILLEDER TEATER Sammen udforsker vi VENSKAB - på godt og ondt! PRÆSENTATION / FORMÅL side 12 BLOK2.DK - OPGANG2s ung-til-ung platform side 4 FØR TEATERFORESTILLINGEN 4EVER side 16 EFTER

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse?

Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Hvordan kan Fri for Mobberi bruges sammen med fælles forenklede mål for 0.-2. klasse? Fri for Mobberi sætter omsorg og gode børne- og voksenfællesskaber på dagsordenen. Det sker gennem bevidst og systematisk

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke!

De hårde fakta. 9 ud af 10 trafikulykker skyldes vores adfærd i trafikken. Der er en ung involveret i hver tredje trafikulykke! SIKKER SKOLETRAFIK Netværksmøde i Tønder 31. oktober For mange børn og unge kommer til skade i trafikken DERFOR! Børnene er fremtidens trafikanter og fremtidens borgere De hårde fakta Der er en ung involveret

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere