Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning"

Transkript

1 Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

2 Oplev og udforsk Sct. Catharinæ Kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Musik Historie Læringsmål: At give eleverne forståelse for kirkebygningens udvikling og hvordan kirken som helligsted og institution i samfundet har undergået forandring gennem tiden. Indhold og arbejdsform: Eleverne får mulighed for at komme rundt i hele bygningen, både oppe i klokketårnet og nede i gravkammeret. Orgelet med de 47 stemmer og flere tusinde piber vil også blive forklaret og demonstreret. Symboltydning på kirkegården kan kombineres med besøget. Arbejdsformen veksler mellem dialogbaseret fortælling, forklaring, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i små grupper. Varighed: 2 timer. Dog længere varighed, hvis besøget udvides med kirkegårdsvandring og symboltydning. Sted: Sct. Catharinæ Kirke og evt. Kirkegårdskapel Hvornår: Hele skoleåret 2

3 Gå på opdagelse i den lokale kirke Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendomskundskab Natur/teknik Billedkunst Historie Matematik Læringsmål: Afhængig af fag og indhold Indhold og arbejdsform: Hvad er historien bag den lokale kirke? Aftal et besøg i kirken med præsten for at høre om symboler og ritualer. Måske gemmer der sig sjove historier om kirkens bygning og udsmykning. Kirken kan også udforskes med matematik- og natur/teknik-brillerne på, for slet ikke at tale om historie og billedkunst. Arbejdsformen kan veksle mellem fortælling, gå-på-opdagelse og opgaveløsning i mindre grupper. Kontakt præsten (www.skt-hjoerring.dk og se under skole-kirke) SKT er behjælpelig med at koordinere og planlægge besøget. Varighed: Kan tilpasses efter ønske..sted: Den lokale kirke Hvornår: Hel skoleåret 3

4 Bibeleventyr for alle sanser Klassetrin: 4. klasse 5. klase Fag: Kristendomskundskab Læringsmål: At eleverne kan genkende centrale fortællinger fra Det Nye og Gamle Testamente. Indhold og arbejdsform: Bibeleventyret er en dramatiseret fortællemetode. Eleverne får fortalt de bibelske fortællinger gennem rollespil, trylleri, rap, fagter og huskeord. Alt sammen i en humoristisk, energisk tone. Bibeleventyret giver eleverne en fornemmelse af forløbet i Bibelens fortællinger, og de bliver bevidste om, at Bibelen er en bog, der består af 66 mindre bøger. Arbejdsformen er en aktiviserende fortælling af de mest centrale historier i Bibelen. 17 sjove billeder, 56 fagter og nøgleord, hjælper eleverne til at huske fortællingerne. Varighed: 3 dobbeltlektioner for enten GT eller NT Sted: På klassen, evt. for en dobbeltklasse. Uddannet Bibeleventyr-formidler Susanne Tidemann, som bestilles hos SKT, forestår forløbet. Hvornår: Hele skoleåret 4

5 Kalkmalerier danskernes første billeder Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Historie Læringsmål: At eleven kan fremstille egne skitser og forklare overgangen fra katolicismen til protestantismen. Indhold og arbejdsform: Materialet lægger op til, at eleverne får indsigt i overgangen fra katolicisme til protestantisme og i sammenhængen mellem analfabetisme og indførelse af De fattiges bibel. Hovedvægten ligger på kalkmaleriernes tematik, udførelse og vedligeholdelse/ændring. Materialet indeholder endvidere forslag til, hvordan eleverne kan lave små kalkmalerier. Kan kombineres med Stygge Krumpen-tegneserien samt ekskursion til en kirke med kalkmalerier. Varighed: Min. 2 dobbeltlektioner Sted: På klassen Hvornår: Hele skoleåret 5

6 På kant med Kierkegaard Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Læringsmål: At få eleverne til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål ud fra fem centrale eksistentielle begreber i Søren Kierkegaards tænkning og sætte disse i relation til sit eget liv. Indhold og arbejdsform: Der arbejdes med SKYLD, KÆRLIGHED, ANGST, FRIHED OG TRO. Til hvert begreb hører et kunstnerisk udtryk trykt som plakat. Arbejdsformen varierer mellem oplæg ved lærer, individuelt arbejde og i grupper. Interaktivt elevarbejde foregår på hjemmesiden Varighed: lektioner. Materialet kan også benyttes i mindre omfang Sted: På klassen. I projektet indgår et kirkebesøg Hvornår: Hele skoleåret. Materialet, som er gratis, rekvireres hos SKT 6

7 Når præster tager med i krig Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Samfundsfag Læringsmål: At eleverne gennem ord, musik, film og billeder blive stillet over for tanker og eksistentielle problemstillinger, som udsendte soldater dagligt må forholde sig til. Indhold og arbejdsform: Når danske soldater bliver sendt til andre lande for at deltage i krig, er der altid feltpræster med. Uanset hvad man politisk og ideologisk mener om at føre krig, er det et faktum, at de udsendte soldater har brug for én at tale med, når livets eksistentielle spørgsmål ikke mindst i en sådan situation bliver sat på spidsen. I dette foredrag giver ungdomspræst og feltpræst Oral Shaw, med afsæt i begreberne skyld, angst, tro, frihed og kærlighed, eleverne et indblik i livet som feltpræst. Varighed: 90 min. Sted: På skolen, gerne for flere klasser ad gangen. Hvornår: Hele skoleåret. Bestilling gennem SKT 7

8 Vi laver engle - Engleværksted Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Billedkunst Læringsmål: At eleverne får viden om engle i bibelske fortællinger. Indhold og arbejdsform: Eleverne får først et oplæg med små opgaver om englefænomenet i de bibelske fortællinger og i folkelitteraturen. Herefter fremstiller eleverne engle efter modeller i forskellige sværhedsgrader. SKT tilbyder instruktør og afholder udgift hertil incl. Materialer. Varighed: 2 timer. Sted: På klassen eller i billedkunstlokalet, gerne to klasser af gangen. Hvornår: Mandage og fredage i ugerne Bestilles gennem 8

9 Hvem vil være vingårdsejeren? Dramaværksted Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Eksempel på læringsmål: At eleverne får kendskab til centrale lignelser fra Det Nye Testamente. Indhold og arbejdsform: Eleverne fordeler sig på fire lignelser. Med hjælp fra lærer/gæstelærer sætter eleverne sig ind i tekstens baggrund og pointe og indøver fortællingen som dramastykke, der til sidst opføres for resten af klassen. Genstande og kostumer lånes hos SKT, der også tilbyder gæstelærermedvirken. Dvd en Med næse for lignelser, hvor skuespiller Caspar Koch kobler lignelser med eventyr, kan med fordel inddrages. Varighed: 2 timer Sted: På klassen Hvornår: Hele skoleåret 9

10 Auschwitzdag kommer folkedrab os ved? Klasetrin: klasse. Max. 200 elever. Fag: Kristendomskundskab Historie Dansk Læringsmål: At eleven efterfølgende kan deltage i en etisk samtale om hævnaspektet. Indhold og arbejdsform: På den internationale Auschwitzdag, hvor menneskerettighederne er i fokus, vises Susanne Biers Oscarog Golden Globe-nominerede film, HÆVNEN med det formål at lægge op til en etisk refleksion og efterfølgende diskussion om hævnaspektet i såvel hverdagsliv som problematik i globalt perspektiv. Der tilbydes undervisningsmateriale til denne tankevækkende film. Varighed: 2 timer Sted: Hjørring Biocenter, Åstrupvej 8, 9800 Hjørring. Tilmelding til SKT. Hvornår: Onsdag 27. januar 2016 kl. 10:00 10

11 Esbjergevangeliet - nutidsbilleder i bibelsk perspektiv Klassetrin: klasse Fag: Kristendomskundskab Dansk Billedkunst Historie Samfundsfag Læringsmål: Målet er - afhængigt af klassetrin - at øge elevernes kendskab til de bibelske fortællinger og tolke dem kristendomsfagligt. Indhold og arbejdsform: Oplev den 22 m lange reproduktion af Esbjerg-evangeliet ved omvisning af SKT. Eleverne øves i at afkode bibelske fortællinger i forhold til nutiden, samt trænes i åbent og tolkende at kunne forholde sig til kunstværker og bibelske fortællinger individuelt såvel som i grupper. Der er udgivet undervisningsmateriale til brug før og under besøget. Varighed: 90 min. Sted og hvornår: Uge 36 og 37 i Hjørring Sognegård, Torvet 4, Hjørring Uge 6 i Hirtshals Sognegård Uge 7 i Løkken Sognegård 11

12 Via Dolorosa Smertens Vej Rollespil Klassetrin: klasse. To klasser ad gangen (max. 50 elever) Fag: Kristendomskundskab Læringsmål: At eleverne får kendskab til den kristne påske. Indhold og arbejdsform: Gennem fortælling og interaktion får eleverne en oplevelse af den kristne påskes dramatiske forløb fra Jesus anholdelse og domsfældelse til hans korsfæstelse. På ruten, som starter i Sct. Olai Kirke og slutter i Sct. Catharinæ Kirke, er der 8 stationer med elevaktiviteter. Alle elever iklædes kostumer og har en rolle med korte replikker eller råb. Tilmeldte klasser modtager forberedelsesmateriale. Varighed: Forberedelse på klassen: min. 1 lektion. Selve vandringen varer ca. 75 min. Sted: Sct. Olai Kirke, Hjørring (overfor Sct. Olai Plads) Hvornår: 7., 8. og 9. marts Hverdag kl. 09:00 og kl

13 Livets afslutning skikke og traditioner omkring død og begravelse Klassetrin: Alle klasser Fag: Kristendom Historie Dansk Læringsmål: At eleverne får kendskab til forskellige måder at opfatte livets afslutning på og konkret viden om begravelses-former. Indhold og arbejdsform: Dette undervisningsmateriale lægger op til kulturhistorisk gennemgang af, hvordan mennesket gennem tiden har forholdt sit til dette grundvilkår at skulle tage afsked med livet. For de ældste elever lægges der op til diskussioner om etiske dilemmaer. Dvd en Liv og død for teenagere kan bestilles til brug i overbygningen Varighed: 2 6 lektioner afhængig af klassetrin.sted: På klassen. SKT tilbyder i samarbejde med den lokale kirke en kirkegårdsvandring, hvor der fortælles om begravelsesformer. Hvornår: Hele skoleåret 13

14 Lån dragter til krybbespil De flotte kostumer kan lånes af såvel lærere som præster og er primært beregnet til juleafslutning i kirken. Kostumerne, som findes i str. 6-8 år samt i str år, kan afhentes på SKT. Tekstoplæg til krybbespillet kan rekvireres. For at flest muligt kan få glæde af tilbuddet, opfordres man venligst til ikke at bruge kostumerne under forberedelse og øvning, men udelukkende til opførelsen. Målgruppe klasse klasse Lån kjortler til Lucia-optog Som noget nyt kan SKT nu også tilbyde udlån af hvide kjortler beregnet til Lucia-optog. Målgruppe klasse Lån julekrybben til udstilling Den flotte julekrybbe kan lånes af såvel lærere som præster og er primært beregnet til udstilling. 14

15 Teater Skole Kirke Tjenesten præsenterer igen i år en række teaterforestillinger for Hjørring Kommunes skoleelever. Noas drømmerejse i Bistrupkirken d. 17/11 kl. 9 og kl. 11 for 2.kl. Skibsdrengens fortælling i Sct. Hans Kirke d. 18/11 for udskolingen. De hellige tre konger så hjertens glad i Sct. Hans kirke d. 14/1 for indskolingen. Traditionen tro på Hjørring Teater d /2 for udskolingen. 15

16 Bibelludo Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne træner deres paratviden indenfor faget kristendom. Indhold og arbejdsform: Nu er der mulighed for at låne 5 ludospil med kristendomsfaglige spørgekort. Ideelt til en sjov og anderledes time eller som afslutning på et forløb om højtider, bibelske fortællinger eller hvad man måtte ønske. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 16

17 De syv dødssynder Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Dansk Læringsmål: At eleverne har viden om De syv dødssynder Indhold og arbejdsform: Materialet er udarbejdet som et tværfagligt forløb i fagene dansk og kristendom. Efter et kort læreroplæg om dødssyndernes historie og Kunstneren L.O.C arbejder eleverne med lyriske tekster, musikvideoer, kalkmalerier mm. Materialet er oplagt pensum inden afgangsprøven i de to fag. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 17

18 Etik, tak Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne stifter bekendtskab med etik og etiske problemstillinger. Indhold og arbejdsform: I undervisningsmaterialet arbejdes der med etik i børnehøjde og materialet indeholder kopisider til såvel selvstændigt - som gruppearbejde. Materialet udlånes af SKT. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 18

19 Kirketour Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Historie Læringsmål: At eleverne lærer om kirkens historie og forandring gennem tiden. Indhold og arbejdsform: Tag eleverne med på en rejse gennem Nordjylland, og stift bekendtskab med nyere, moderne og ældre kirker, som alle rummer hver sin historie. På Virtuel kirketour bliver eleverne præsenteret for kirkernes indre og ydre gennem små film og skal efterfølgende løse de opgaver der medfølger undervisningsmaterialet. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 19

20 Kloster og klosterliv Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Historie Læringsmål: At eleverne for viden om det danske munkevæsen og klosterordener. Indhold og arbejdsform: Undervisningsmaterialet, der indeholder såvel lærer- som elevstof/opgaver, har omdrejningspunkt i overgangen fra katolicisme til protestantisme og redegør for munkevæsenet og de forskellige klosterordener. Hvad foregik der bag de tykke murer, og hvad bruges klostrene til i dag? Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 20

21 Skabelse og undergang - i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi Klassetrin: Fag: Læringsmål: 4., 5. og 6. klassetrin Kristendomskundskab At eleverne får en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen, og at denne rytme kommer til udtryk på tværs af kulturer og religioner. Indhold og arbejdsform: Eleverne fordyber sig i projektets forskellige mytespor gennem tre nyproducerede tegneserier. Der arbejdes med skabelses- og undergangstemaet i musikken, ligesom der er indlagt et kirkebesøg i forløbet. Her bliver eleverne gennem samtale med præsten præsenteret for kristendommens særlige tolkning af bølgebevægelsen og den kristne opstandelsestanke. Varighed: Sted: Hvornår: lektioner På klassen og i kirken Hele skoleåret 21

22 Lav en gudstjeneste Workshop Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Dansk Læringsmål: At eleverne har viden om den kristne gudstjeneste som den forløber i dag samt den forandring der er sket siden reformationen. workshoppen foregår på klassen og vil typisk foregå i tidsrummet Her starter præsten med at give en kort gennemgang fra Jesus død over reformationen til i dag. Herefter inddeles eleverne i 4 grupper. Indhold og arbejdsform: Eleverne arbejder i 4 grupper efter et kort foredrag om kirkens forandring op gennem tiden. De arbejder med musik, udsmykning, prædikeslam og fri kreativ udfoldelse. Det hele sættes herefter sammen til elevernes egen gudstjeneste. Varighed: 1 dag og 2 lektioner Sted: Sct. Olai Kirke samt på skolen Hvornår: Hele året 22

23 Lydspor leg med lyd i bibelske fortællinger Klassetrin: (4.) Klasse Fag: Kristendom, Musik Læringsmål: At eleverne udforsker sammenhængen mellem bibelfortælling, tilværelsesspørgsmål og kirkens musikalske udtryk. Indhold og arbejdsform: Efter et besøg i kirken, hvor eleverne hører, hvordan orglet kan udtrykke og skabe forskellige stemninger, arbejdes der på skolen med fem udvalgte bibelfortællinger. Eleverne laver på en online lydmaskine deres egen musikfortælling af effektlyde og stumper af orgelmusik til de fem fortællinger. Til projektet indgår desuden en ny animationsfilm, der tematiserer arbejdet med de centrale tilværelsesspørgsmål gennem musik og lyd. Varighed: 8-12 lektioner Sted: På klassen samt i den lokale kirke Hvornår: Hele året 23

24 Symboler Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne har kendskab til religiøse symboler. Indhold og arbejdsform: Materiale om symboler kan lånes af SKT og indeholder individuelle såvel som opgaver i grupper. Det er desuden oplagt at kontakte den lokale præst og få ham/hende til at fortælle om kirken og kirkegårdens symboler inden eleverne slippes løs for selv at finde forskellige symboler. Varighed: Efter behov Sted: På klassen Hvornår: Hele året 24

25 Symbolspillet Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne kender forskellige kristne symboler Indhold og arbejdsform: Kender dine elever det vigtigste kristne symbol eller symbolet for kærlighed? Symbolspiller er et lille kortspil, hvor eleverne skal finde det symbolkort, som passer til tekstkortet. Udlånes af SKT. Varighed: 1 lektion Sted: På klassen Hvornår: Hele året 25

26 Symboljagt - QR Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Læringsmål: At eleverne kan genkende religiøse symboler Indhold og arbejdsform: Ved hjælp af QR-koder får eleverne repeteret fakta og lignende omkring emnet symboler. QR-koderne hænges op på skolen eller via en rute, som læreren bestemmer. Når eleverne finder koden, scanner de den ind på mobiltelefonen og noterer deres svar på de medfølgende svarark. Kontakt SKT og aftal gerne et andet indhold for løbet. Varighed: 1-2 lektioner Sted: Efter ønske Hvornår: Hele året 26

27 Kirkematematik Klassetrin: Klasse Fag: Kristendom Matematik Læringsmål: At eleverne kan bruge deres matematiske færdigheder i praksis. Indhold og arbejdsform: eleverne inddeles i grupper og skal herefter løse opgaver i og udenfor kirken. Opgaverne varierer i sværhedsgrad og eleverne trænes desuden i at finde frem til, de for dem, relevante oplysninger. SKT er behjælpelig med reservation af kirken samt materialer. Varighed: 2 timer eller efter behov Sted: Sct. Catharinæ Kirke Hvornår: Hele året 27

28 Leg med lyd. Kursus for lærere, organister og præster De folkekirkelige skoletjenester tilbyder i skoleåret 2015/16 et landsdækkende projekt med titlen: LYDSPOR leg med lyd i bibelske fortællinger. De fem valgte bibelske fortællinger beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål. Projektet er målrettet indskolingen, og eleverne skal udforske, hvordan orgelmusik og lyd i det hele taget kan udtrykke følelser på en anden måde end det talte ord. Projektet omfatter LYDBØLGE (animationsfilm), online-baseret LYDMASKINE (hvor eleverne kan komponere sine lydhistorier), KIRKEBESØG og LÆRERVEJLEDNING. Som optakt til projektet tilbydes lærere, organister og præster et kvalificerende forberedelseskursus 29. september 2015 kl i Brønderslev kirke, Bredgade 104, Brønderslev, hvor lektor på Læring og Filosofi, AAU, Tatiana Chemi vil åbne indgang til, - hvordan man kan arbejde med æstetiske læreprocesser, og - hvordan man kan sætte rammerne for de æstetiske oplevelser, som eleverne møder i musikken Herefter vil organist og komponist Povl Balslev, Svendborg, som har været med i udviklingen af projekt LYDSPOR, introducere organistens og præstens opgave ved projektets kirkebesøg: - hvordan orglet og dets mange-facetterede musikalske udtryk kan indgå i den æstetiske læreproces 28

29 1. Det ene oplæg er således funderet i den teoretiske baggrund for projektet; de æstetiske læreprocesser og deres berettigelse i folkeskolen. 2. Det andet oplæg har fokus på orglet og kirkens musik og på, hvordan dette mange-facetterede musikalske udtryk kan tages i anvendelse i forhold til børn. 3. Slutteligt en praktisk demonstration af, hvordan eleverne kan arbejde med projektets lydprogram. Tilmelding inden 25. august 29

30 Kursus for undervisere Engleværksted d. 26/10 kl Hjørring 30

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning

Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Teater Rollespil Kirkebesøg Åben skole Dramaværksted Faglig fordybelse Understøttende undervisning Vejen 5. 7. klasse Billedkunst At give eleverne En forståelse af vejen som symbol på livet og valg heri.

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune?

ÅRSPLAN 2015-16. www.skolekirke-broenderslev.dk. Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? ÅRSPLAN 2015-16 Hvad er Folkekirkens Skoletjeneste i Brønderslev Kommune? Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er at tilbyde materialer, idéer og events til undervisningen i kristendomskundskab til

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2014 2015 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Årskatalog 2015 16. Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Årskatalog 2015 16 Alle tilbud er gratis for lærere og elever i Odense Kommune Folkekirkens Skoletjeneste Odense FSO præsenterer her programmet for skoleåret 2015-16. Der er flere helt nye projekter, som

Læs mere

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus

Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde igen i år, at indbyde til et projekt for næste skoleårs 4.klasse. Mange af jer lærere har været med før, men for de kommende 4. klasser er det hele nyt. Et undervisningsprojekt

Læs mere

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016

Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 16 0 2 / lan 2015 p s År eåret l sko Ideer og inspiration til undervisningen i 2015-2016 Varieret tværfaglig undervisning, workshops og kurser Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Kære lærere Vi glæder

Læs mere

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune.

Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste. NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste NB. Projekterne er gratis at benytte for alle offentlige og private skoler i Odsherred og Holbæk Kommune. KViST - Kirkerne i Vestsjællands SkoleTjeneste KViST Kirkerne

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom. Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Kristendom Skolens del og slutmål i kristendom kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Kristendomskundskab 1. årgang 2012/2013 Periode og emne Materialer Metode/arbejdsform Mål

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger.

Bibelske fortællinger Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne tolke grundlæggende værdier ud fra centrale bibelske fortællinger. Religion Der undervises i religion på 2.- 8. klassetrin. Fra 5.- 8. klasse afholdes en ugentlig fagtime, hvor det i 2.- 4. klasse er integreret i den øvrige undervisning. Kompetencemål efter 9. klasse

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste

Folkekirkens Skoletjeneste Folkekirkens Skoletjeneste Dragør - Tårnby Skoleåret 2015 2016 KÆRE LÆRER Kunne du tænke dig: At give dine elever en undervisning lidt ud over det sædvanlige? At have let ved at forberede din undervisning,

Læs mere

Årskatalog

Årskatalog Årskatalog 2017 2018 Gratis Alle tilbud er gratis for lærere og elever på folkeskoler og fri- og privatskoler i Odense Kommune. Folkekirkens Skoletjeneste Odense Læs mere om FSO og undervisningstilbud

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper

Eleven kan udtrykke sig nuanceret om den religiøse dimensions indhold og betydning ud fra grundlæggende tilværelsesspørgsmål og etiske principper Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Livsfilosofi og etik om den religiøse dimension ud fra og etiske principper nuanceret om den religiøse dimensions

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Generelt Klasserne modtager i forbindelse med de enkelte projekter et undervisningsoplæg (evt. med tilhørende cd, plakat eller andet)

Læs mere

Relation til Fælles Mål

Relation til Fælles Mål Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: Det gamle testamente 33-40 Vi går dybere ned i der ligner? Det gamle testamente 43-48 Vi går dybere ned i der ligner? Lave rollespil

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Lærervejledning. Baggrund

Lærervejledning. Baggrund Lærervejledning Formidlingsmaskinen er en hjemmeside, hvor Kulturhistorisk Museum stiller middelalderudstillingen Middelalderens mennesker til rådighed blandt andet for skoleklasser. Her kan eleverne ved

Læs mere

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold

Relation til Fælles Mål. gengive centrale begivenheder i kristendommens historie med særlig vægt på danske forhold Fagårsplan 10/11 Fag: Kristendom Fagområde/ emne Period e Mål Eleverne skal: Klasse:6ab Lærer: HK Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluerin g Reformationen 33-34 Repetere viden om reformationen

Læs mere

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler.

I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. I 4.-6.-klaser arbejdes der hen mod, at eleverne får et mere bevidst forhold til at anvende faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler. Det skal medvirke til, at eleverne bliver i stand til at

Læs mere

Religion på Rygaards skole

Religion på Rygaards skole Religion på Rygaards skole FAGFORMÅL: Formålet med undervisningen i religion er: At eleven opnår forståelse for den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold

Læs mere

Kristendom delmål 3. kl.

Kristendom delmål 3. kl. Kristendom delmål 3. kl. Livsfilosofi og etik tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog samtale om og forholde sig

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016

Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2015-2016 www.bornogengle.dk Årsplan for FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE i Frederikssund provsti 2015-2016 1 Indhold Projekter Skabelse og undergang i egyptisk, nordisk og jødisk/kristen mytologi 5 Lydspor leg med lyd

Læs mere

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST

KRISTENDOM OG BILLEDKUNST KRISTENDOM OG BILLEDKUNST Årsplan for kristendom og billedkunst 0.- 1.- 2. klasse (2013/14) Kristendom og billedkunst bestå af to ugentlige lektioner i skoleåret 2013/14. Der vil perioder hvor der fokuseres

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2015 2016 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Den Åbne

Læs mere

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012

Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 af Helene Dyssegaard Jensen. Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Årsplan for kristendom i 5. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser.

Arbejdsform: Klasseundervisning og samtale, gruppearbejde og individuelle øvelser. Årsplan 6-7. klasse 2016/2017 Eleverne har 2 lektioner om ugen i skoleåret. I faget religion vil der i løbet af året bliver arbejdet med nedenstående temaer. Undervisningen er bygget op omkring clio online

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2013 2014 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skottenborg 12-14 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Hvem, hvad, hvor? Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf.

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved. Årsplan 2016/17. Anne Sofie Klougart. www.skoletjenesten-knips.dk Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved Årsplan Anne Sofie Klougart 2016/17 www.skoletjenesten-knips.dk Tilbud til alle grundskoler Folkekirkens skoletjeneste er et tilbud til alle skoler i Næstved Kommune

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Skoleår: 2016-2017 Livsoplysning/Religion Uge/måned August-oktober efterårsferien Troens folk Folkekirken i Dag Buddhisme Hinduisme Livsfilosofi og etik til religiøse dimensions indhold

Læs mere

Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab

Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab Inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomskundskab Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i grundskolen.

Læs mere

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm

Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Morsø og Thisted Provstier + Thyholm Årsplan for skoleåret 2010/2011 Hvad er Skole-Kirke-Samarbejdet? Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet og de Folkekirkelige Skoletjenester

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Årskatalog 2014 15. Alt er gratis for lærere i Odense! Folkekirkens Skoletjeneste Odense

Årskatalog 2014 15. Alt er gratis for lærere i Odense! Folkekirkens Skoletjeneste Odense Årskatalog 2014 15 Alt er gratis for lærere i Odense! Folkekirkens Skoletjeneste Odense Vi udarbejder indenfor rammerne af Fælles Mål materialer og projekter, som tilbydes gratis til alle grundskolerne

Læs mere

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Asteroider Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Årsplan 2 0 1 4/15 Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn Provsti Havnepladsen 10 3, 9900 Frederikshavn www.skt-frederikshavn.dk tlf. 2178 2044 Indhold Indhold Velkommen til Folkekirkens Skoletjeneste........

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE. www.fsfisk.dk

TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE. www.fsfisk.dk TILBUD 2016-2017 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I FAXE, STEVNS & KØGE www.fsfisk.dk TILMELDING Årsplanens undervisningsforløb tilbydes gratis til skoler og lærere i Faxe, Stevns & Køge kommuner. Der er tilmelding

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indledning Faget kristendomskundskab er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. - 7./8. klasse og 9. klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1. 3. kl.,

Læs mere

2014-2015. Antboy. NOas ark - et f lydende museum NEPHEW HJERTESTARTER. - et filmprojekt. www.skole-kirke-aarhus.dk

2014-2015. Antboy. NOas ark - et f lydende museum NEPHEW HJERTESTARTER. - et filmprojekt. www.skole-kirke-aarhus.dk 2014-2015 www.skole-kirke-aarhus.dk NEPHEW HJERTESTARTER NOas ark - et f lydende museum Antboy - et filmprojekt Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune Kannikegade 12 8000 Aarhus C Kontortid : mandag-tirsdag

Læs mere

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM)

4. Tycho Brahe. Årsplan (Kristendom MVM) Årsplan for 4 T.B i bibelhistorie 2016/2017./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af bibelhistorie i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles

Læs mere

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser

ÅRSPLAN 2015-2016. Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste. i Randers & Favrskov. Undervisningsprojekter & lærerkurser ÅRSPLAN 2015-2016 Undervisningsprojekter & lærerkurser Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov FUSR - HVAD ER DET? Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti

Årsplan 2009/2010. Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Årsplan 2009/2010 Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Skoletjenestens logo Folkekirkens Skoletjeneste Frederiksværk Provsti Logoet består af et hvidt kors og en figur af grønne flader, der

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema kap. 1 Tro og tanker TPL-skema kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) grundlæggende tilværelsesspørgsmål i forhold til den religiøse dimension / Eleven har viden om grundlæggende tilværelsesspørgsmål, som de kommer

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov

ÅRSPLAN 2016-2017. Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov ÅRSPLAN 2016-2017 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers & Favrskov 2 Folkekirkens Skoletjeneste i Randers og Favrskov er landets ældste folkekirkelige skoletjeneste. Den har gennem mere end 20 år tilbudt

Læs mere

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab

Kristendomskundskab. Slutmål efter 9. klassetrin for faget kristendomskundskab Kristendomskundskab Formål for faget kristendomskundskab Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Kom og oplev. reformationen med alle sanser! Viborg Domkirkeplads den 31. oktober 2017 kl Hvordan smagte maden dengang? Hvordan dansede man?

Kom og oplev. reformationen med alle sanser! Viborg Domkirkeplads den 31. oktober 2017 kl Hvordan smagte maden dengang? Hvordan dansede man? Kom og oplev reformationen med alle sanser! Viborg Domkirkeplads den 31. oktober 2017 kl. 9-13 I området omkring Viborg Domkirkeplads vil der være masser af oplevelser og aktiviteter for børn, som man

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN RELIGION 2015-16 Lærer: KC Forord til faget i klassen Formålet med undervisningen i faget religion er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Årsplan for kulturdagen 3. årgang

Årsplan for kulturdagen 3. årgang Årsplan for kulturdagen 3. årgang Kulturdagen er 4 lektioner om ugen og indeholder de tre fag: Billedkunst, historie og kristendom. "Fælles Mål" fra Undervisningsministeriet og "Læreplaner for SFO" er

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2015-16 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Natur/Teknik Matematik Dansk Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2014-2015 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Årsplan og skema gr. 2

Årsplan og skema gr. 2 Årsplan og skema gr. 2 Skema 2014-15 Mandag CE/MJ/OR Tirsdag MJ/CE Onsdag Torsdag CE/OR Fredag OR/SL 9.00-9.55 Morgensang Engelsk Fællestime (IJ) Samfundsfag Matematik Nyheder Pause 10.20-11.00 Pause 11.10-11.50

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 Rapport fra Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn marts-december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning................................................side 3 Fakta om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn

Læs mere

Utterslev skole Udskolingen. Fordybelsesuger. Fordybelseshold 2017

Utterslev skole Udskolingen. Fordybelsesuger. Fordybelseshold 2017 Utterslev skole Udskolingen Fordybelsesuger Fordybelseshold 2017 Hour of code Interesser du dig for matematik, spil og kodning? På vores hold skal I lære at programmere gennem Hour of code og programmet

Læs mere

Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15

Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15 Årsplan for kristendom i 6. klasse 14/15 Formål: Formålet med undervisningen i kristendom er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten

Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Målgruppe: 4. 6. klasse Kampen om magten Fagområder: Historie, dansk og kristendomskundskab Kort beskrivelse: Kampen om magten er tre individuelle undervisningsforløb uden museumsunderviser med dertilhørende

Læs mere

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk

Årsplan. Undervisningstilbud. www.fsvs.dk 2016 2017 Årsplan Undervisningstilbud www.fsvs.dk Kontakt Folkekirkens Skoletjeneste Skolestræde 1 8800 Viborg www.fsvs.dk fsvs@fsvs.dk Henrik Kunst skoletjenestenhk@fsvs.dk tlf. 3155 0911 Dannelse i folkeskolen

Læs mere

Lærervejledning. Baggårdens børnearbejdere

Lærervejledning. Baggårdens børnearbejdere Lærervejledning Baggårdens børnearbejdere Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet Baggårdens børnearbejdere Lærervejledningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015

Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015 Referat fra Repræsentantskabsmødet onsdag d. 25. marts 2015 Hadsten Sognegård Dagsorden og referat: 1. Velkomst og præsentation Formanden for Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers & Favrskov

Læs mere

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion

Religion på. Sankt Joseph. Trinmål for faget religion Religion på Institut Sankt Joseph Trinmål for faget religion 1 Udgivet af Institut Sankt Joseph 2017 Redaktion lærer Louise Knudsen lærer Christopher Rude lærer Pia Andersen lærer Birgitte le Fevre Ryom

Læs mere

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen.

KULTURBUS tilbud. Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. KULTURBUS tilbud Carl-Henning og Else Alfelt Museum & HEART tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART (2 aktiviteter) Fællesaktiviteter

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker

TPL-skema USH4 kap. 1 Tro og tanker TPL-skema USH4 kap. Tro og tanker Livsfilosofi og etik (Fase ) Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem etiske principper og moralsk praksis i hverdagslivet og i religiøse problemstillinger / Eleven

Læs mere

PUST LIV I UNDERVISNIN

PUST LIV I UNDERVISNIN LUFTFORANDRING PUST LIV I UNDERVISNIN EN FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ÅRSPLAN 2015-2016 Si. 1 INDHOLD AF ÅRSPLAN 2015-2016 Om Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Side 3 FORENKLEDE

Læs mere

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014

Årsplan for. Folkekirkens skoletjeneste. www.bornogengle.dk. i Frederikssund provsti 2013-2014 www.bornogengle.dk Årsplan for Folkekirkens skoletjeneste i Frederikssund provsti 2013-2014 1 2 Om projekterne Tilmelding til de enkelte projekter foregår på skoletjenestens hjemmeside www.bornogengle.dk

Læs mere

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Religion. Målsætning og læseplan Selam Friskole Religion Målsætning og læseplan September 2009 Religionsundervisning Formål for faget Formålet med undervisningen i kundskab til islam er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse

Læs mere

SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018

SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018 SKOLE-KIRKE SAMARBEJDE SØNDERBORG 2017/2018 INDSKOLING OG MELLEMTRIN Den sidste have Undervisningsmateriale til kirkegårdsvandring Næsten alle elever har oplevelser omkring dødsfald og har erfaringer og

Læs mere

ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016. Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg. www.fskf.dk

ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016. Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg. www.fskf.dk ÅRSPLAN SKOLEÅRET 2015-2016 Folkekirkens Skoletjeneste København-Frederiksberg www.fskf.dk Generelt Det anførte lektionsantal er anslået, men vær opmærksom på, at der ikke kun opereres med lektioner fra

Læs mere

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT

Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 1415 kristendom 1. kl HT Årsplan 2014 2015 Engum Skole Klasse: 1 Lærer: Helle Thure Fag: Kristendom Dato: august 2014 Fælles mål for faget kan læses på Faget omfatter i år: 2 lektioner pr. uge

Læs mere

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi?

DESIGN OG IDENTITET. Skoletjenesten. Mellemtrin: Design og identitet hvem er vi? DESIGN OG IDENTITET Udstillingen Fetishism - Obsessions in fashion & design tager fat i de tidlige, sanselige barndomsoplevelser, der ligger i underbevidstheden og påvirker den personlige forkærlighed

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER

KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD AKTIVITETSTEMA KULTURELLE UDTRYKS- FORMER OG VÆRDIER Indhold 3 4 5 6 8 9 Indledning Kulturelle udtryksformer og værdier i Fremtidens Dagtilbud Fokusområder Pædagogiske

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011

Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte Årsberetning 2011 Skoletjenestens årsberetning Sendes til biskoppen, provstiudvalget, menighedsrådende v/ formændene, skoletjenestens repræsentantskab og arbejdsudvalg,

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift

Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift Folkekirkens Skoletjeneste I Lolland-Falsters Stift Årsplan 2011/2012 Et undervisningsprojekt for 4.klasse Kristendomskundskab På sporet af Jesus Folkekirkens Skoletjeneste har den glæde at indbyde til

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark Fagformål for faget kristendomskundskab Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km.

Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune. Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg. Konsulent Inge Dalum Falkesgaard 23467600 idf@km. Folkekirkens skoletjeneste i Aalborg kommune Folkekirkens Hus Gammeltorv 4 9000 Aalborg Fra skoleåret 2015/2016 har kulturfagene samfundsfag, historie og kristendomskundskab fået ny prøveform med selvvalgt

Læs mere

Læseplan for faget kristendomskundskab

Læseplan for faget kristendomskundskab Læseplan for faget kristendomskundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.- 3. klassetrin 4 Livsfilosofi og etik 4 Bibelske fortællinger 6 Kristendom 7 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin 8 Livsfilosofi

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17

Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17 Folkekirkens Skoletjeneste Gladsaxe og Herlev 2016-17 Besøg ud af skolen / læringsrum / gæstelærer / kurser / kristendom / etik / musik / fortælling / rollespil / billedkunst / bevægelse / eksistens /

Læs mere

VEJLEDNING til præster & organister

VEJLEDNING til præster & organister VEJLEDNING til præster & organister LYDSPOR - fortælling og fortokning. PROJEKTET ER UDARBEJDET AF Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester, 2016. www.folkekirkensskoletjeneste.dk PROJEKTET ER STØTTET

Læs mere

Skoletjenestens. Katalogtilbud Børn og unge

Skoletjenestens. Katalogtilbud Børn og unge Skoletjenestens Katalogtilbud 2011-12 Børn og unge Skoletjenesten 2011 www.skoletjenesten.horsens.dk Nr. Aktivitet 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse

Læs mere

Læreplan for faget kristendomskundskab

Læreplan for faget kristendomskundskab Læreplan for faget kristendomskundskab Signalement af faget kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på 0.-10. klassetrin bortset fra 7. klasse, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser:

På Skt. Josefs Skole er undervisningen delt op i 3 faser: Kristendomskundskab Formål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne får kendskab til, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og

Læs mere