UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM"

Transkript

1 - DIR UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 1. september 2015 V HK Ruokatalo Oy (advokat Sture Rygaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (advokat Jacob Pinborg) Sagens baggrund og påstande Sagen, der er anlagt den 29. september 2014, handler om, hvorvidt HK Ruokatalo Oy kan få registreret ordmærkerne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS i det danske varemærkeregister.

2 - 2 - HK Ruokatalo Oy har nedlagt følgende påstande: Principalt: 1. Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at HK Ruokatalo OYs foreløbigt registrerede varemærke VA RYBSGRIS kan registreres endeligt også for de afviste varer i klasse 29 "kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige olier og fedtstoffer" og klasse 31 "landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr". 2. Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at HK Ruokatalo OYs foreløbigt registrerede varemærke VA RAPSGRIS kan registreres endeligt også for de afviste varer i klasse 29 "kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige olier og fedtstoffer" og klasse 31 "landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr". 3. Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at HK Ruokatalo OYs foreløbigt registrerede varemærke VA RYPSGRIS kan registreres endeligt også for de afviste varer i klasse 29 "kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige olier og fedtstoffer" og klasse 31 "landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr". Subsidiært: 1. Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at HK Ruokatalo OYs foreløbigt registrerede varemærke VA RYBSGRIS kan registreres endeligt også for de afviste varer i klasse 29, som dog begrænses til "rå og uforarbejdet grisekød og -vildt; konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige oli-

3 - 3 - er og fedtstoffer" og klasse 31 "landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr". 2. Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at HK Ruokatalo OYs foreløbigt registrerede varemærke VA RAPSGRIS kan registreres endeligt også for de afviste varer i klasse 29, som dog begrænses til "rå og uforarbejdet grisekød og -vildt; konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige olier og fedtstoffer" og klasse 31 "landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr". 3. Ankenævnet for Patenter og Varemærker tilpligtes at anerkende, at HK Ruokatalo OYs foreløbigt registrerede varemærke VA RYPSGRIS kan registreres endeligt også for de afviste varer i klasse 29, som dog begrænses til "rå og uforarbejdet grisekød og -vildt; konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige olier og fedtstoffer" og klasse 31 "landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr". Ankenævnet for Varemærker og Patenter har nedlagt påstand om frifindelse. Ankenævnet for Patenter og Varemærker har endvidere nedlagt påstand om, at bedømmelsen af, hvorvidt ordmærkerne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS er egnet til at vildlede for varerne fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager i klasse 29, hjemvises til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen. HK Ruokatalo OY har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse. Oplysninger i sagen HK Ruokatalo Oy (i det følgende HK ) er et finsk selskab, der fremstiller og markedsfører kød, kødprodukter og færdigretter, herunder færdigpakket kød til detailsalg, pølser og på-

4 - 4 - læg. HK er en del af en koncern, HK Scan Corporation, som udover HK har datterselskaber i blandt andet Sverige, Danmark og Polen. Den 24. februar 2012 indgav HK ansøgninger om registrering af ordmærkerne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS for vareklasserne 29, 30 og 31. Af brev af 16. maj 2012 fra Patent- og Varemærkestyrelsen vedrørende ansøgningen om registrering af ordmærket RYPSGRIS, fremgår blandt andet: Vi har vurderet, at dit varemærke ikke har det særpræg, som et varemærke skal have for at kunne registreres. Dit mærke består af en sammentrækning af ordene ryps og gris. Ryps er svensk, og bruges synonymt med rybs. Danskerne har generelt et godt kendskab til svensk, og betegnelserne rybs og ryps ligger så tæt på hinanden, at den danske forbruger vil være bekendt med mærkets betydning. Ved markedsføring af kød og kødprodukter er det almindeligt at angive hvilket foder, der er anvendt i opdrættet. Således er det almindeligt at tale om majs- eller hørkyllinger, der altså er kyllinger, der er fodret med majs eller hørfrø. Dette er et ikke uvæsentligt salgsparameter, da det kan give kødet særlige egenskaber, for eksempel et højt indhold af sunde fedtstoffer eller mere saftige udskæringer. For varerne kød i klasse 29 og levende dyr i klasse 31 kan mærket således angive varernes art, nemlig at der er tale om grise fodret med ryps. For kødekstrakter; geléer; spiselige olier og fedtstoffer i klasse 29 kan mærket angive en egenskab, nemlig at produkterne er lavet af eller indeholder kød fra rypsgrise. Landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); frø, naturlige planter; næringsmidler til dyr kan alle være ryps eller rypsprodukter, der bruges som dyrefoder. For disse varer kan mærket derfor angive varernes anvendelse, nemlig at det er foder til rypsgrise. Der står i varemærkelovens 13, stk. 1, nr. 1, at man ikke kan få eneret til varemærker, som udelukkende angiver de ansøgte varers art eller en egenskab herved. Vi kan heller ikke registrere dit varemærke for visse af de øvrige varer, fordi det indeholder ordet gris, som er artsbetegnelsen for en vare. Mærket er således vildledende for fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager i klasse 29, da det utvivlsomt er egnet til at vildlede den potentielle kundekreds.

5 - 5 - Der står i varemærkelovens 14, stk. 2, at man ikke kan få eneret til varemærker, som kan vildlede med hensyn til varens art. Hvis vi ikke hører fra dig senest den 16. september 2012, vil vi afslå at registrere mærket for de varer, som det mangler særpræg eller er vildledende for, nemlig: Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige olier og fedtstoffer. Klasse 31: Landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr. Hvis du ikke har anket vores afgørelse, vil vi efter ankefristens udløb registrere mærket for de øvrige varer, nemlig: Klasse 29: Tørrede frugter og grøntsager; syltetøj, kompotter; æg; mælk og mælkeprodukter. Klasse 30: Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og kornpræparater; brød, konditori- og konfekturvarer; spiseis; sukker, honning, sirup; gær, bagepulver; salt; sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; råis. Klasse 31: Korn og havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); friske frugter og grøntsager; såsæd; naturlige blomster; malt. Bortset fra kommentarerne vedrørende danskernes kendskab til det svenske ord ryps, var styrelsens breve af samme dato til HK vedrørende ansøgningerne om registrering af ordmærkerne RAPSGRIS og RYBSGRIS enslydende. Parterne korresponderede herefter, om betingelserne for registrering var til stede, og den 8. januar 2014 afslog Patent- og Varemærkestyrelsen under henvisning til manglende særpræg endeligt at registrere ordmærkerne som varslet i breve af 16. maj HK indgav den 6. marts 2014 en samlet klage til Ankenævnet for Patenter og Varemærker (i det følgende Ankenævnet ) over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. Ankenævnet stadfæstede ved kendelser af 5. august 2014 Patent- og Varemærkestyrelsens delvise afslag på registrering af ordmærkerne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS med følgende begrundelse for ordmærket RYBSGRIS:

6 - 6 - Det vil efter ankenævnets opfattelse være umiddelbart nærliggende for den almindeligt oplyste forbruger i Danmark at opfatte ordet RYBSGRIS som betegnelse for en gris, der er opfostret på foder, der hovedsageligt består af planten rybs eller dele heraf. Ankenævnet kan derfor tilslutte sig Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering af og begrundelse for, at det ansøgte mærke RYBSGRIS mangler det til registrering fornødne særpræg for kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne, tørrede og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige olier og fedtstoffer i klasse 29 og for landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr i klasse 31. Da de overfor ankenævnet fremlagte oplysninger og fremførte argumenter i sagen ikke kan føre til en anden vurdering, tiltræder ankenævnet styrelsens afgørelse. Ankenævnets begrundelse i afgørelserne vedrørende ordmærkerne RAPSGRIS og RYPS- GRIS er enslydende. Om raps er anført følgende i Gyldendals online-encyklopædi: en- eller flerårig plante i slægten kål i korsblomstfamilien. Bladene er glatte og blåduggede, forneden stilkede, foroven ustilkede med hjerteformet basis. Blomsterne har ca. 1 cm lange, gule kronblade og er samlet i en klase. Frugten er en 5-10 cm lang skulpe med olierige frø. Raps er Europas og Danmarks vigtigste olieplante og verdens tredjevigtigste. Den dyrkes i to kulturformer; vinterraps, der sås i august og blomstrer året efter i maj, og vårraps, som sås om foråret og blomstrer i slutningen af juni og begyndelsen af juli. I Danmark er vinterraps den mest udbredte pga. sit højere udbytte. I perioden var der årlig ca ha vinterraps og 1450 ha vårraps. Vårrapsfrø indeholder ca. 41 %, og vinterraps ca. 44 % olie; størstedelen anvendes i levnedsmiddelindustrien. Hovedkomponenten i rapsolie er triglycerider med oliesyre som den dominerende fedtsyre, mens indholdet af mættede fedtsyrer er lavt. Proteinindholdet er %, højest i vårraps. Ved forædling er frøenes indhold af glukosinolater og erucasyre, der gør dem giftige eller uspiselige pga. smagen (se også planteindholdsstoffer), reduceret til et så lavt niveau, at presse- og ekstraktionsrester er velegnede som proteinfoder til husdyr. Raps kendes ikke som vildtvoksende, men ses forvildet fra dyrkning. Den er muligvis opstået i Middelhavsregionen ved krydsning mellem havekål og agerkål. Kålroe (kålrabi, B. napus ssp. rapifera), der er nærtbeslægtet med raps, dyrkes som rodfrugtsplante; den kendes på den stærkt opsvulmede rod og stængel. Om rybs er anført følgende samme sted: varietet eller underart af [raps] i korsblomstfamilien; dyrkes pga. de olieholdige frø. Rybs er en ca. 1 m høj, enårig urt, der minder om raps, den dominerende olieplante i

7 - 7 - Danmark. Rybs har dog et ringere olieindhold og giver et lavere frøudbytte; dyrkes især i Indien. Under sagen er fremlagt blandt andet artikeluddrag om koncepterne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS som udviklet af HK Scan Corporation, print af søgninger på internettet og i ordbøger af henholdsvis ordmærkerne, rybs, ryps og raps, samt en artikel om danskeres generelle kendskab til det svenske sprog. Derudover er udskrifter af registreringer af ordmærkerne i blandt andet Norge, Sverige og det europæiske OHIM. Parternes synspunkter For HK er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 22. maj 2015, hvoraf fremgår blandt andet: Til støtte for de nedlagte påstande 1-3 gøres følgende gældende: 2.1 Særpræg Det gøres overordnet gældende, at varemærkerne VA RYBSGRIS; VA RAPSGRIS og VA RYPSGRIS besidder det fornødne særpræg til at opnå endelig registrering for samtlige varer i vareklasserne 29, 30 og 31, jf. varemærkelovens 13, stk Er varemærkerne af udelukkende beskrivende karakter? Ankenævnet har stadfæstet Patent- og Varemærkestyrelsens begrundelse, hvori det anføres, at varemærkerne er sammensatte ordforbindelser, hvor den første del, henholdsvis "RYBS", "RAPS" og "RYPS", udgør et beskrivende element for en urt eller en plante, der kan bruges som dyrefoder, og at det er almindeligt ved markedsføring af kød og kødprodukter at angive hvilket foder, der er anvendt i opdrættet (). Det er korrekt, at de tre varemærker kan indikere, at der ved opdræt af grisen er blevet anvendt et specielt foder, der indeholder rybs/ryps eller raps. Formålet er netop at højne indholdet af de mere sunde (og umættede) fedtstoffer i produktet, end hvad der normalt er tilfældet. Formålet kan dog ikke uden videre opnås ved blot at fodre grisene med rybs/ryps eller raps, idet konserveringsevnen for denne type kød er ringere. For at klare denne udfordring har HK måttet sammensætte en særlig foderblanding. Der er således ikke tale om, at HK blot har fodret grisene med rybs/ryps eller raps, men at der er foretaget en særlig udvikling af foderet. Det gøres gældende, at et varemærke skal være udelukkende beskrivende for at kunne nægtes registrering. Derimod kan varemærkerne RYBSGRIS, RAPSGRIS og RYPSGRIS ikke anses for at være udelukkende beskrivende for de afviste varer i vareklasse 29 og 31,

8 - 8 - idet RYBSGRIS, RAPSGRIS og RYPSGRIS ikke entydigt og udelukkende betegner varernes art, beskaffenhed, anvendelse eller andre egenskaber ved selve varerne. Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet har bl.a. henvist til, at for varearten "kød" i klasse 29 og "levende dyr" i klasse 31 kan mærkerne angive varens art, nemlig at der er tale om grise, som er fodret med rybs/ryps eller raps. For "kødekstrakter, geléer, spiselige olier og fedtstoffer" i klasse 29 er det anført, at mærkerne kan angive varens egenskab, nemlig at produktet er lavet af eller indeholder kød fra rybsgrise/rypsgrise eller rapsgrise. Endelig er der henvist til, at "landbrugsprodukter, frø, naturlige planter og næringsmidler til dyr" i klasse 31 alle kan være rybs eller rybsprodukter, ryps eller rypsprodukter, raps eller rapsprodukter, der bruges som dyrefoder, dvs. en angivelse af varens anvendelse (). Det gøres i denne forbindelse gældende, at både Patent- og Varemærkestyrelsens og Ankenævnets subsumption og anvendelse af varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1, er forkert og for restriktiv. RYPSGRIS, RYBSGRIS og RAPSGRIS vil derimod alene være udelukkende betegnende (beskrivende) for varens art, hvis varen var en "gris lavet af rybs/ryps eller raps". Kød er imidlertid ikke lavet af hverken rybs/ryps eller raps. RYPSGRIS, RYBSGRIS og RAPS- GRIS vil dog kunne indeholde en hentydning til, at de pågældende grise er fodret med foder, som indeholder rybs/ryps eller raps, hvilket medfører, at varemærkerne er suggestive og dermed har fornødent særpræg. Til støtte herfor henvises til, at EU-domstolen i adskillige afgørelser har fundet, at afgørelsen af, om et mærke mangler særpræg, skal vurderes på basis af, hvordan den relevante kundekreds opfatter mærket i forhold til de konkrete ansøgte varer/tjenesteydelser, herunder bl.a. Rettens afgørelse i T-339/05 (LOKTHREAD), præmis 29 og 30 (): Ligeledes kan henvises til EU-Domstolens afgørelse i sag T-67/07 (FUN), præmis 24, I ovennævnte sag blev det fastslået, at ordmærket FUN højst var et suggestivt mærke og dermed ikke beskrivende. I sagen blev det endvidere fastslået, at det udgjorde en grov retlig fejl, at OHIM og Board of Appeal havde baseret særprægsbedømmelsen af ordmærket FUN udelukkende på, om mærket var beskrivende. Der skal således være et tilstrækkeligt direkte og konkret link mellem varemærket og de ansøgte varer/ydelser, så kunden umiddelbart, og uden yderligere overvejelser, opfatter varemærket som beskrivende eller karakteristisk for varen eller ydelsen. Med andre ord, i de tilfælde, hvor kunden skal foretage flere mentale overvejelser for at forbinde varemærket med varen, bør varemærket anses for at være tilstrækkeligt særpræget. Det faktum, at ordene reelt henviser til et delelement i det foder, som er anvendt ved opdrættet, er for langt nede i produktionskæden til, at kunden umiddelbart og uden nærmere eftertanke kan foretage det direkte og konkrete link mellem varemærket og de afviste varer. At kunden vil kunne forstå sammenhængen efter nærmere overvejelser, betyder ikke, at mærkerne er beskrivende, men blot at mærkerne er suggestive og dermed tilstrækkeligt

9 - 9 - særprægede. Kunden vil måske opfatte hentydningen og konkludere efter nærmere overvejelser, at grisene må have spist foder, som indeholder rybs/ryps eller raps. Hertil bemærkes, at rybs/ryps er sjældent anvendt i det danske ordsprog, og de færreste danskere kender til denne plante, og derfor kan RYPSGRIS og RYBSGRIS heller ikke være beskrivende. Dette ræsonnement blev anlagt af det finske varemærkeregister, der for nylig foreløbigt afviste mærket KAURAKANA (finsk for "havrekylling"), jf. bilag 16, med begrundelsen, at mærket var beskrivende, da det over for kundekredsen kunne angive, at produktet "består af havre og kylling". Med andre ord var det ikke relevant, om kyllingen var blevet fodret med havre ved vurderingen af, om det færdige produkt, der blev solgt til kunden, var beskrivende for varen. Efter en begrænsning af varefortegnelsen til "rå og uforarbejdet kød og fjerkræ" accepterede de finske myndigheder registreringen af KAURAKANA. Begrænsningen, som myndigheden ønskede til "rå og uforarbejdet", var begrundet i, at varemærkemyndighederne i Finland fandt, at KAURAKANA for kylling kunne være beskrivende for en ret bestående af både havre og kylling. Det bemærkes, at sagsøgte i nærværende sag ikke har gjort denne indsigelse gældende, hvorfor en sådan begrænsning ikke kan anses for nødvendig. Patent- og Varemærkestyrelsen har i sit brev af 26. juni 2013 henvist til, at det imaginære varemærke "bambusgardin" vil være beskrivende for gardiner af bambus. Dette er også korrekt, idet "bambusgardin" vil være udelukkende beskrivende for et gardin lavet af bambus, hvilket tillige vil være åbenlyst for kunden, som skaber en direkte forbindelse mellem, (i) hvad varemærket er (et gardin) og, (ii) hvad gardinet er fremstillet af (bambus). Dette eksempel er dog ikke anvendeligt i nærværende sag, idet en gris ikke er lavet af eller består af rybs/ryps eller raps. Derfor kan de ansøgte varemærker ikke direkte over for forbrugeren indikere, hvad det endelige produkt er, eller hvad det er lavet af. Det faktum, at rybs/ryps eller raps som tilsætning i foderet kan have en vis effekt på kødets kvalitet, er for vidtgående en konklusion til, at kunden kan nå dertil direkte og uden yderligere overvejelser. Hertil kommer, at bestemmelsen i varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1, altid bør anvendes i lyset af hensynet til friholdelsesbehovet. EU-Domstolen har således udtalt, at der er en almen interesse i, "at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle ()", jf. EU- Domstolens afgørelse i sag C /97 (Windsurfing Chiemsee), præmis 25. Imidlertid viser den undersøgelse, som Patent- og Varemærkestyrelsen har foretaget, at den eneste, som bruger betegnelserne RYPSGRIS, RYBSGRIS og RAPSGRIS på hele markedet, faktisk er HK selv (). 2.2 Patent- og Varemærkestyrelsens og Ankenævnets argumentation Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 16. maj Ankenævnet har stadfæstet Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelser med henvisning til de af styrelsen anførte begrundelser, hvorfor styrelsens begrundelser kommenteres nedenfor. Patent- og Varemærkestyrelsen anførte i sit brev af 16. maj 2012 på side 1 (), at styrelsen anser det for sædvanligt ved markedsføring af kød og kødprodukter at angive hvilket foder, der er anvendt i opdrættet.

10 Dette er som udgangspunkt korrekt, men det er typisk en information, der fremgår som del af produktbeskrivelsen og ikke som del af produktnavnet. Det gøres derfor gældende, at styrelsens argument er irrelevant. Styrelsen henviste for første gang til varemærkerne RAPSKYLLING og MAJSKYLLING, som begge er blevet afvist. Der gøres opmærksom på, at ansøgeren af MAJSKYLLING ikke svarede på afvisningen, og at ansøgeren af RAPSKYLLING frivilligt trak ansøgningen tilbage efter den foreløbige afvisning. Det følger derfor, at styrelsens to registreringsafvisninger aldrig er blevet prøvet, og det gøres gældende, at disse derfor heller ikke kan danne præcedens for disse sager eller i øvrigt nærværende sag. Styrelsen henviste endvidere i sit brev til udskrifter, der angiveligt viser, at de ansøgte mærker er en almindeligt anvendt ordkombination. Disse udskrifter understøtter dog ikke styrelsens argumenter, idet alle eksemplerne henviser til HK's egen brug af varemærket: Artiklen "Svenske Scan lancerer rapsgris som nyt koncept" henviser til det svenske selskab Scan AB, som er indehavers svenske søsterselskab. Artiklen er derfor et eksempel på egen, koncernrelateret brug af betegnelsen. Artiklen "Finland - Produktion af "Rybsgris" henviser til indehavers moderselskab, HK'Scan og dette selskabs produkter. Artiklen er derfor et eksempel på egen, koncernrelateret brug af betegnelsen. Artiklen "Klart för lansering av rapsgris" er også en henvisning til Scan AB og dermed egen, koncernrelateret brug af betegnelsen. Linket til Stockmann's "Skinkor av rybsgris" henviser til indehavers detailhandler og dennes brug af RYBSGRIS produkter og er dermed et eksempel på egen, koncernrelateret brug af betegnelsen. Henvisningen til blogindlægget på "bondbloggen.fi" viser konkret, at bloggeren ikke er klar over, hvad "rypsgris" er, hvilket dokumenterer, at den almindelige forbruger ikke umiddelbart og uden nærmere eftertanke kan forstå betydningen af varemærket. Der henvises i øvrigt i blogindlægget til indehavers produkter. De sidste tre print har ikke direkte relevans til de tre afviste varemærker, men henviser angiveligt til det at iblande majs, soja og palmeolie i dyrefoder. Disse print er irrelevante, da den suggestive mening i disse tre sager ikke bestrides. For god ordens skyld bemærkes, at de ovenfor nævnte udskrifter relaterer sig til journalistiske indlæg omhandlende HK's varer. Det er således ikke relevant, at ordmærkerne ikke er skrevet på en måde, som indikerer, at der er tale om varemærker, eksempelvis med store bogstaver eller symbolet Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 27. september I sit brev af 27. september 2012 har styrelsen argumenteret for, at den manglende fremkomst i ordbogen af ordet "majskylling" tilsyneladende støtter registreringsafvisningen. Der henvises her til bemærkningerne ovenfor. Styrelsen anførte endvidere, at ordforbindelserne RYBSGRIS, RAPSGRIS og RYPSGRIS er almindeligt anvendt, angiveligt ved at henvise til udskrifterne nævnt i brev af 16. maj Som tidligere nævnt viser udskrifterne netop ikke den almindelige brug af betegnelserne, men viser tværtimod, at betegnelserne kun er brugt om netop HK's produkter.

11 Det fremgår, at styrelsen tillige fandt udskrifterne relevante ud fra begrundelsen, at udskrifterne kommer fra private hjemmesider eller viser HK's produkter. Styrelsen anførte også, at HK selv benytter varemærkerne på en beskrivende måde. Dette er ikke korrekt. Blandt de fremlagte udskrifter () findes kun en enkelt privat blogger (kunde), der benytter betegnelsen, og denne blogger ved ikke, hvad betegnelsen betyder (hvilket i sig selv viser, at ordmærkerne ikke er beskrivende). At enkelte journalister angiver varemærket forkert, kan ikke tilskrives HK og ændrer ikke på mærkets karakter. Kun en enkelt udskrift viser HK's varemærke (se stockmann.com), der korrekt anfører det finske varemærke RYPSIPORSAS med store bogstaver. Det bemærkes, at styrelsen heller ikke har kunnet finde dokumentation for tredjemands eller andre svineproducenters (generiske) brug af betegnelserne, hvilket viser, at betegnelserne ikke er gængse. At udskrifterne gengiver mærkerne på en beskrivende måde, kan ikke komme indehaver til skade, idet indehaver ikke selv har haft indflydelse på måden, hvorpå varemærkerne er gengivet. Det gøres gældende, at styrelsens konklusion, hvorefter denne brug viser, at målgruppen opfatter varemærkerne som deskriptive, er ukorrekt, da udskrifterne reelt kun viser enkelte journalisters gengivelse af mærkerne og ikke den gennemsnitlige forbrugers opfattelse af mærkerne. Som eksempel på HK's varemærkeretlige brug henvises til følgende hjemmeside, (...) Patent- og Varemærkestyrelsens brev af 26. juni Styrelsen har i sit brev af 26. juni 2013 fastholdt sin opfattelse af, at de ansøgte varemærker RYBSGRIS, RAPSGRIS og RYPSGRIS betyder, at grise er fodret med henholdsvis rybs/ryps eller raps, ligesom varemærket MAJSKYLLING betyder en kylling, der er fodret med majs. I relation til styrelsens øvrige anbringender henvises til bemærkningerne til de tidligere breve. Endelig har styrelsen gentaget det fiktive eksempel på varemærket "bambusgardin", ligesom styrelsen har fremlagt Sø- og Handelsrettens afgørelse omkring varemærket "aldersrabat" og pointeret, at begge eksempler skulle støtte argumentet om, at varemærker kan være beskrivende for de ansøgte varer (henholdsvis gardin og rabatordning). Det gøres gældende, at styrelsens argumentation ikke er analogt anvendelig i nærværende sag grundet manglende sammenlignelighed mellem de respektive sager, idet der som tidligere nævnt ikke er tale om beskyttelse for en genstand, der har form som en gris og består af rybs/ryps eller raps Yderligere bemærkninger Det gøres yderligere gældende, at Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet opstiller et strengere krav til graden af fornødent særpræg for varemærker end det krav, som udtrykkeligt er opstillet af EU-Domstolen, og som følger af OHIM's praksis. Varemærkelovens 13 implementerer Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (89/104/EØF - senere 2008/95/EF) artikel 3, stk. 1, om registreringshindringer. Varemærkelovens 13

12 skal derfor fortolkes i lyset af denne bestemmelse og i overensstemmelse med EU- Domstolens praksis herom. Det gøres derfor gældende, at Danmark og dermed de danske varemærkemyndigheder i medfør af fællesskabsforpligtelsen bør følge retspraksis som fastlagt af EU-Domstolen. Der henvises til Højesterets dom af 4. oktober 2006 i sag 579/2004 (1. afd.) som gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen U H.. Det gøres derfor gældende, at den af Patent- og Varemærkestyrelsen og Ankenævnet anlagte vurdering af de tre varemærkers særpræghed (eller mangel på samme) er i strid med EU-Domstolens krav til særpræg. Endvidere bør udenlandske afgørelser respekteres og følges henset til, at både den norske og svenske varemærkestyrelse samt OHIM har fundet, at RYPSGRIS, RAPSGRIS og RYBSGRIS har tilstrækkeligt særpræg. Når et varemærke har opnået beskyttelse i hele EU, er der ikke holdepunkter for at afvise en national registrering i Danmark. Endvidere bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen har tilladt registrering for en række varemærker, som skulle have været afvist fra registrering i det omfang, styrelsens og Ankenævnets ræsonnement i nærværende sag var blevet fulgt, herunder bl.a.: - VR ROKKEDAHL KYLLING for vareklasse 29, 30 og 31 (). Såfremt styrelsens og Ankenævnets argumentation i nærværende sag følges, skulle ROK- KEDAHL KYLLING have været afvist som værende beskrivende for kyllinger produceret på landbruget Rokkedahl. - VR KÆRLIG KYLLING for vareklasse 29, herunder fjerkræ (). Også her ville mærket være beskrivende for eksempelvis kyllinger, som har fået en kærlig opvækst. - VR HYBEN VITAL for vareklasse 5 og 31 (). Mærket burde tillige have været afvist for klasse 31 (i hvert fald delvist) som værende beskrivende for produkter baseret på hyben. - VR GLAD GRIS for vareklasse 29 og 30 (), som tillige burde være anset for beskrivende for grise, som er glade eller opvokset i et glad miljø. 2.2 Vildledende Det gøres overordnet gældende, at varemærkerne RYBSGRIS, RYPSGRIS og RAPSGRIS ikke er vildledende for "fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager" i klasse 29, idet kunden eller forbrugerne på intet tidspunkt kan blive vildledt som følge af, at varerne er indpakket i gennemsigtig emballage. Efter varemærkelovens 14, nr. 2, er varemærker, som efter en helhedsvurdering er egnet til at vildlede, f.eks. med hensyn til varens art eller beskaffenhed, udelukket fra registrering. Bestemmelsen i varemærkelovens 14, nr. 2, skal derfor primært benyttes i de tilfælde, hvor et mærke indeholder en entydig produktbetegnelse. Det gøres gældende, at HK's varemærker RYBSGRIS, RYPSGRIS og RAPSGRIS ikke indeholder en entydig produktbetegnelse, uanset at varemærket indeholder ordet gris.

13 HK har overfor Ankenævnets påstand om hjemvisning af spørgsmålet om, hvorvidt ordmærkerne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS er vildledende for varerne fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager i klasse 29, supplerende anført, at det følger af forhandlingsmaksimen, at Patent- og Varemærkestyrelsen er bundet af, ikke at have fremført argumentation til støtte for, at ordmærkerne er vildledende efter varemærkelovens 14 for de ovennævnte varer. For Ankenævnet er der i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumentet af 22. maj 2015, hvoraf fremgår blandt andet: Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gøres det overordnet gældende, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers kendelser af 5. august 2014 (). Ifølge varemærkelovens 2, stk. 1, kan et varemærke bestå af alle arter, der er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, og som kan gengives grafisk, navnlig arter som nævnt i bestemmelsens nr Af varemærkelovens 13, stk. 1, følger videre, at et varemærke, for at kunne registreres, skal have fornødent særpræg. Efter 13, stk. 2, er varemærker udelukket fra registrering, hvis de udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne bl.a. varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for fremstilling eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen. Ved kendelserne fandt ankenævnet konkret, at de ansøgte 3 varemærker ikke kan registreres for varerne/tjenesteydelserne kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager; geléer, spiselige olier og fedtstoffer i klasse 29 og landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr i klasse 31, idet varemærkerne savner fornødent særpræg i relation til de pågældende varer/tjenesteydelser. Om den nærmere baggrund herfor henvises til kendelserne, herunder Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering og begrundelse der blev tiltrådt af ankenævnet. Det påhviler sagsøgeren at godtgøre, at betingelserne for registrering er opfyldt. Dette har sagsøgeren ikke gjort. Det fremhæves herved, at stævningen i al væsentlighed bygger på samme dokumenter og argumentation, der blev fremført for ankenævnet. I den forbindelse bestrides det, at ankenævnets vurdering af, at varemærkerne savner fornødent særpræg, er i strid med varemærkedirektivet som fortolket af EU-Domstolen. Det forhold, at et lignende varemærke er beskyttet som EU-varemærke og er beskyttet i enkelte andre lande, kan ikke i sig selv føre til, at mærket kan registreres i Danmark, idet

14 vurderingen af, om varemærkelovens bestemmelser er opfyldt, skal bedømmes ud fra markedsforholdene i Danmark. Sagsøgeren henviser dernæst til, at Patent- og Varemærkestyrelsen angiveligt har tilladt registrering for en række varemærker, som efter sagsøgerens opfattelse skulle have været afvist fra registrering i det omfang styrelsens og ankenævnets ræsonnement i nærværende sag var blevet fulgt. Hertil bemærkes, at det bestrides, at de omtalte registreringer er i strid med ræsonnementet i de indbragte kendelser. Det er dog under alle omstændigheder helt uden betydning for gyldigheden af de indbragte kendelser afsagt af ankenævnet, om styrelsen i enkelte andre tilfælde angiveligt fejlagtigt måtte have tilladt registreringer af varemærker. Sagsøgerens øvrige anbringender og indsigelser bestrides ligeledes. Ankenævnet har om hjemvisning supplerende anført, at Patent- og Varemærkestyrelsen i sine afgørelser af 8. januar 2014 ved en fejl ikke tog stilling til spørgsmålet om vildledning, på trods af Patent- og Varemærkestyrelsen i breve af 16. maj 2012 afviste registreringerne blandt andet med henvisning hertil. Ankenævnet har derfor ikke i sin afgørelse taget stilling til, om ordmærkerne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS er vildledende for varerne fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager i klasse 29, og retten kan derfor heller ikke tage stilling til dette. Sø- og Handelsrettens afgørelse Patent- og Varemærkestyrelsen afviste ved breve af 16. maj 2012 registrering af ordmærkerne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS under henvisning til, at ordmærkerne er vildledende for fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager i klasse 29, da ordmærkerne indeholder ordet gris. Patent- og Varemærkestyrelsen tog imidlertid ikke i sine afgørelser af 8. januar 2014 endelig stilling til spørgsmålet om, hvorvidt de tre ordmærker er vildledende, og spørgsmålet er derfor ikke behandlet af Ankenævnet for Patenter og Varemærker. På denne baggrund tager retten Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om, at spørgsmålet om registrering af RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS for fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager i klasse 29 hjemvises til Patent- og Varemærkestyrelsen, til følge.

15 Det er herefter spørgsmålet om RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS kan registreres i klasse 29 for kød, kødekstrakter, geleer, spiselige olier og fedtstoffer og i klasse 31 for landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, frø, naturlige planter og næringsmidler til dyr. Ordmærket RAPSGRIS er sammensat af ordene raps og gris. Raps er en almindelig kendt afgrøde, der indgår som sædvanlig bestanddel af dyrefoder i Danmark. På denne baggrund finder retten, at det vil være umiddelbart nærliggende for den almindeligt oplyste forbruger i Danmark, at opfatte ordmærket RAPSGRIS som betegnelse for en gris, der er opfostret på foder, der hovedsageligt består af planten raps eller dele heraf. Ordmærket savner herefter det til registrering fornødne særpræg, og kan dermed ikke opnå registrering for kød, kødekstrakter, geléer, spiselige olier og fedtstoffer i klasse 29 og for landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr i klasse 31. Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal derfor frifindes for påstand 2. Ordmærket RYBSGRIS er sammensat af ordene rybs og gris. Rybs er en urt, der er beslægtet med raps, og som grundet dens høje indhold af olier i forarbejdet form anvendes til dyrefoder. Rybs har imidlertid et ringere olieindhold og giver et lavere frøudbytte end raps og dyrkes sjældent i Danmark. Rybs er således ikke på samme vis som raps almindelig kendt som afgrøde og som bestanddel i dyrefoder hos den almindeligt oplyste forbruger. Retten finder på den baggrund, at den almindeligt oplyste forbruger i Danmark ikke umiddelbart og uden yderligere overvejelser vil opfatte ordmærket RYBSGRIS som betegnelse for en gris, der er opfostret på foder, der hovedsagligt består af afgrøden rybs eller dele deraf. Ordmærket RYBSGRIS besidder herefter det til registrering fornødne særpræg, hvorfor Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at ansøgningen om registrering af ordmærket RYBSGRIS skal føre til endelig registrering i klasse 29 for kød, kødekstrakter, geleer, spiselige olier og fedtstoffer og i klasse 31 for landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, frø, naturlige planter og næringsmidler til dyr.

16 Ordmærket RYPSGRIS er sammensat af ordene ryps og gris. Ryps er på svensk synonymt med rybs. Under hensyn til det ovenfor anførte om rybs, og da det ikke kan antages, at den almindeligt oplyste forbruger i Danmark har kendskab til, at rybs i Sverige tillige kan staves ryps, finder retten, at RYPSGRIS besidder det til registrering fornødne særpræg. Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal derfor anerkende, at ansøgningen om registrering af ordmærket RYPSGRIS skal føre til endelig registrering i klasse 29 for kød, kødekstrakter, geleer, spiselige olier og fedtstoffer og i klasse 31 for landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, frø, naturlige planter og næringsmidler til dyr. Med hensyn til sagsomkostninger skal Ankenævnet for Patenter og Varemærker efter sagens udfald til HK Ruokatalo OY betale delvise sagsomkostninger, der under hensyn til sagens omfang og karakter vil udgøre kr. Thi kendes for ret: Bedømmelsen af, hvorvidt ordmærkerne RAPSGRIS, RYBSGRIS og RYPSGRIS er vildledende for varerne fisk, fjerkræ, vildt, konserverede, frosne og tilberedte frugter og grøntsager i klasse 29, hjemvises til fornyet behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen. Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at HK Ruokatalo Oys foreløbigt registrerede varemærke VA RYBSGRIS kan registreres endeligt for geléer, spiselige olier og fedtstoffer i klasse 29 og landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr i klasse 31. Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes for så vidt angår HK Ruokatalo Oys påstand om anerkendelse af endelig registrering af ordmærket RAPSGRIS for geléer, spiselige olier og fedtstoffer i klasse 29 og landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr i klasse 31. Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal anerkende, at HK Ruokatalo Oys foreløbigt registrerede varemærke VA RYPSGRIS kan registreres endeligt for geléer, spise-

17 lige olier og fedtstoffer i klasse 29 og landbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø; naturlige planter; næringsmidler til dyr i klasse 31. Ankenævnet for Patenter og Varemærker skal inden 14 dage betale kr. til HK Ruokatalo Oy. Sagsomkostningsbeløbet forrentes i medfør af rentelovens 8 a. Christian Hvidt Lise Krüger Andersen Flemming Bent Lindeløv (Sign.) Udskriftens rigtighed bekræftes Sø- og Handelsretten, den Per Jensen afdelingsleder

RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS <w> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00008 VA 2012 00627 RYPSGRIS - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 00627 RYPSGRIS med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0070 Klager: Mad til Døren v/ Henriette Skovbakke Sandballevej 3 8382 Hinnerup Danmark Indklagede: Jeppe Berg Tøgersen Thorshammer 63, st. 7500 Holstebro Danmark

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * GLAVERBEL MOD KHIM DOMSTOLENS KENDELSE (Femte Afdeling) 28. juni 2004 * I sag C-445/02 P, Glaverbel SA, Bruxelles (Belgien), ved advokat S. Möbus og med valgt adresse i Luxembourg, appellant, angående

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod

RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, mod DOM AF 22.6.2005 SAG T-19/04 RETTENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. juni 2005 * I sag T-19/04, Metso Paper Automation Öy, Helsinki (Finland), ved advokat J. Tanhuanpää, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KMJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. marts 2010 V-58-09 Søstrene Grene Import A/S (Advokat Claus Madsen) mod IGOS A/S (Advokat Max G. Sørensen) Indledning Sagens spørgsmål er,

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K.

D O M. Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS /2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks København K. D O M Afsagt den 21. oktober 2014 i sagsnr. BS 25-2896/2013: FTF Niels Hemmingensgade 12 Postboks 1169 1010 København K som mandatar for FAF Kongens Nytorv 21, baghuset 3. sal 1050 København K som mandatar

Læs mere

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2007 00047 VR 2004 02852 CELINA - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket VR 1994 01549 CELAYA fremsatte indsigelse mod registreringen af varemærket VR 2004 02852 CELINA . Indsiger

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * SYKES ENTERPRISES MOD KHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 5. december 2002 * I sag T-130/01, Sykes Enterprises, Incorp., Tampa, Florida (USA), ved avocat E. Körner, sagsøger,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B116800A - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 31. maj 2016 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Ole Græsbøll Olesen, Peter Mørk Thomsen og Peter Rostgaard Ahleson (kst.)).

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere