Generalforsamling Fredag d. 27. marts 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling Fredag d. 27. marts 2009"

Transkript

1 Generalforsamling Fredag d. 27. marts marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

2 2008: Et godt år for ALK Samlet omsætning mio. DKK Salg af allergivacciner steg organisk med 12 % Driftsindtjening femdoblet til 91 mio. DKK Før bidrag fra Schering-Plough GRAZAX i 2008: Salget steg organisk med 80 % Nu godkendt til børn og unge Dokumentation for blivende langtidseffekt Nu også tilskud i Norditalien og Spanien Fortsat dialog om nationalt tilskud i Frankrig og Danmark marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

3 Omsætning 2008 Omsætningen udgjorde mio. DKK Vækst i allergivacciner 12 %* Salg af subkutan immunterapi (SCIT) steg 8 %* (Injektioner under huden) Salg af sublingual immunterapi (SLIT) steg 18 %* (Under tungen) SLIT dråber 11 %* SLIT tabletter 80 %* Diagnostik af allergi samt akut behandling af allergisk chok (adrenalinpen) steg 1 %* * organisk vækst Øvrige produkter 17 % Tabletter 5 % SLIT dråber 30 % SCIT 48 % marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

4 Omsætning Fortsat positiv udvikling i vaccinesalg i 2008 mio. DKK Salgsudvikling i produktlinjerne CAGR: 6 % CAGR: 30 % CAGR: 5 % '03/04 '04/ SCIT SLIT Øvrige marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

5 Udvikling i indtjening 2008 Bruttomargin 70 % (70 %) Samlet EBIT blev 119 mio. DKK (218) Nettodriftsindtægter fra Schering-Plough på 28 mio. kr. (199) Forsknings- og udviklingsomkostninger udgjorde 327 mio. DKK (323) Kapacitetsomkostninger udgjorde 836 mio. DKK (819) marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

6 Opdateret strategi og visuel identitet Opdateret strategiplan Focus 2012 Udvide anvendelsen af allergivaccination Langsigtet vækstambition Nyt logo og fælles identitet Samme virksomhedsnavn på tværs af alle selskaber marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

7 Markedsføring af GRAZAX Salget steg organisk med 80 % til 87 mio. DKK Fra 2008 også nationalt tilskud i Schweiz, Irland og Spanien 87 Fra 2008 også regionalt tilskud i Toscana, Lombardiet og Piemonte (Italien) Fortsat dialog om nationalt tilskud i Frankrig og Danmark DKK mio. 47 GRAZAX nu godkendt til behandling af børn og unge marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

8 Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (I) Tablet mod husstøvmideallergi Forbrug af astmamedicin reduceret med 50 % Veltolereret til behandling af børn og voksne Nye kliniske studier under planlægning Langtidsstudie med GRAZAX Fortsat vaccinationseffekt efter afsluttet behandling Eneste tablet med dokumenteret vedvarende effekt marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

9 Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (II) Samarbejde med Schering-Plough Betalinger vedrørende tabletten mod ragweedallergi: 28 mio. DKK i 2008, 33 mio. DKK i 2009 Fase III studier med GRAZAX i USA Tablet mod katteallergi baseret på rekombinante allergener Ny aftale med Novozymes om industriel produktion af rekombinante allergener marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

10 Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (III) Alutard SQ godkendt til forebyggelse af astma Eneste medicinske produkt, der er godkendt til at forebygge udvikling af astma ALK køber aktieandel i DBV Technologies Investering på 2 mio. EUR Lovende vaccineplaster mod jordnøddeallergi ALK er først i køen til at forhandle rettigheder ALK får plads i selskabets bestyrelse marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

11 Investeringer i produktionskapacitet Ny råvareproduktionsenhed i USA (Idaho) klar til produktion i 2009 Udvidelser af produktionskapacitet Udbygning af enhed for aktive farmaceutiske ingredienser klar i 2009 Udvidelser af tabletproduktionsenhed i UK (Swindon) klar til produktion i 2010 Ny hovedkvartersbygning Samle danske medarbejdere i SCION DTU i Hørsholm i slutningen af 2009 Udestående investeringer i i alt ca. 200 mio. DKK marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

12 Kapitalforhold Hensigtsmæssig kapitalstruktur Likvide midler til investeringer i forretningsrelevante virksomhedsopkøb Bestyrelsen foreslår udbytte på 5 DKK pr. aktie som udbetales den 2. april marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

13 Forventninger til 2009 Organisk vækst i salget af allergivacciner på minimum 10 % Positiv underliggende udvikling i bruttomargin Mere profitabelt produktmiks og løbende forbedringer i produktivitet Negativ påvirkning fra valutakurser Rapporteret bruttomargin ventes på niveau med 2008 Højt aktivitetsniveau i alle områder Strukturel opbygning af ressourcer tilendebragt Moderat stigning i kapacitetsomkostninger Betaling fra Schering-Plough på 33 mio. DKK (ragweed) Fortsat fremgang i driftsindtjening (EBIT) til minimum 140 mio. DKK Mindst 60 % stigning når der justeres for valutakurser Mindre positivt bidrag fra finansielle poster Årets resultat ventes igen i 2009 at blive forbedret marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

14 Langsigtede vækstambitioner Den historiske salgsvækst fastholdes og udbygges i de kommende år Vaccinesalg øges med gennemsnitligt 15 % pr. år Fortsat positiv udvikling i bruttoresultatet Primært drevet af profitabiliteten i allergivaccinerne og produktivitetsforbedringer Kun moderate stigninger i kapacitetsomkostninger Fastholde og udbygge den positive udvikling i indtjening før bidrag fra samarbejdspartnere marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

15 Udvikling i aktiekursen januar 2008 = indeks jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar ALK OMXC20 OMX MidCap marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

16 Overskudsopgørelse og -disponering Resultat før skat, EBT (ALK-Abelló A/S) Skat Resultat efter skat Ordinært udbytte 2008: 5 DKK pr. aktie Overført til/fra andre reserver marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

17 Pkt. 4 Bemyndigelse til bestyrelsen Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne B-aktier. Erhvervelsen må tilsammen med de egne aktier, Selskabet allerede ejer, have en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

18 Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægterne Ændring af pkt som følge af VP Investor Services adresseændring Ændring af pkt om frist for indlevering af emner fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

19 Pkt. 6: Valg til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af: Jørgen Worning (formand) Thorleif Krarup (næstformand) Nils Axelsen Ingelise Saunders Anders Gersel Pedersen marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

20 Pkt. 6: Valg til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår nyvalg af: Udtræder af bestyrelsen: Brian Petersen Carsten Lønfeldt marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

21 Pkt. 6: Valg til bestyrelsen Ny bestyrelse i ALK-Abelló A/S: Jørgen Worning (formand) Thorleif Krarup (næstformand) Nils Axelsen Ingelise Saunders Anders Gersel Pedersen ME = Medarbejdervalgt Brian Petersen Jesper Fromberg Nielsen (ME) Lars Simonsen (ME) Peter Adler Würtzen (ME) marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

22 Pkt. 7 Valg af revisor DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab foreslås genvalgt marts 2009 Ordinær generalforsamling 2009 i ALK

23 J.nr sme/bel/knm REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK- ABELLÓ A/S DEN 27. MARTS Den 27. marts 2009 kl afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) i Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1 (Dronningesalen), 1221 København K. Jens Bager indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og udtalte, at før blikket blev vendt mod generalforsamlingen, ville ALK gerne vise aktionærerne et kort uddrag af en kommende film om pollenallergi i Europa, som det danske filmselskab Kontinent Film havde produceret. Filmen hedder Living with pollen allergy eller på dansk At leve med pollenallergi og den sætter fokus på, hvor meget pollenallergi påvirker allergikernes livskvalitet. Filmen fortæller samtidig om mulighederne for effektiv behandling, ikke mindst med allergivaccination. Filmen blev vist. Jørgen Worning bød velkommen til generalforsamlingen. I overensstemmelse med selskabets vedtægter havde selskabets bestyrelse udpeget advokat Søren Meisling til dirigent for generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig for så vidt angik emnerne på dagsordenen, og at formanden ville forelægge de tre første punkter på dagsordenen under ét, hvilket generalforsamlingen i det hele tilsluttede sig. Dagsorden 1. Beretning om selskabets virksomhed 2. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé København Ø T F København Århus

24 3. Beslutning om resultatdisponering 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 5. Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægterne 6. Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor Ad 1-3. Bestyrelsens beretning, årsrapport og resultatdisponering Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, aflagde følgende beretning om selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår: 2008: Et godt år for ALK 2008 vil blive husket som året, hvor en verdensomspændende krise ramte finansmarkederne og på kort tid udviklede sig til en alvorlig verdensomspændende økonomisk afmatning. Hos ALK har vi hidtil været forskånet for alvorlige konsekvenser af den dystre økonomiske situation, og for ALK blev 2008 et godt år. Vi fik spændende og afgørende forskningsresultater og opnåede tilfredsstillende økonomiske resultater. ALK realiserede en samlet omsætning på mio. kr. med en organisk salgsvækst på 12 % inden for kerneområdet salg af allergivacciner. Den underliggende driftsindtjening blev samtidig femdoblet til 91 mio. kr. før bidrag fra vores amerikanske samarbejdspartner, Schering- Plough. Et resultat, der er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger. Væksten i salget omfatter alle kategorier af allergivacciner, såvel injektionsbaserede som dråber og tabletter, og illustrerer ALKs fortsatte strategiske fokus på såvel de traditionelle vaccineprodukter som de nye tabletbaserede vacciner, der vil forme fremtidens allergibehandling. Særlige forventninger har naturligvis knyttet sig til den første af de nye tabletbaserede vacciner GRAZAX, som er verdens første tabletvaccine imod græspollenallergi. GRAZAX er da også det produkt, der har oplevet den største salgsfremgang i 2008 med en vækst i salget på 80 % sammenlignet med Udviklingen i salget af GRAZAX er imidlertid gået knap så hurtigt, som vi kunne have ønsket os. Dialogen om priser og tilskud til GRAZAX har taget lang tid, især i Sydeuropa. På det danske og det franske marked er myndighederne endnu ikke nået til en positiv afgørelse om tilskud til vaccinen. Samtidig er det vigtigt at forstå, at introduktionen af GRAZAX er en tidskrævende

25 proces, hvor personlige erfaringer og historiske præferencer betyder mindst lige så meget som videnskabelige resultater, når læger og patienter skal træffe nye behandlingsvalg. Der er imidlertid en række forhold, som gør os overbeviste om det store potentiale GRAZAX og de øvrige tabletbaserede allergivacciner i ALKs pipeline har, både på kort og langt sigt. For det første er den europæiske godkendelse af GRAZAX i 2008 blevet udvidet til også at omfatte børn og unge. Der er tale om en vigtig patientgruppe, der i lighed med de dråbebaserede allergivacciner på sigt kan udgøre op til 50 % af det potentielle marked. For det andet fik ALK i 2008 den afgørende dokumentation for, at GRAZAX har en blivende effekt, der fortsætter efter afslutning af det treårige behandlingsforløb. Dermed adskiller behandling med GRAZAX sig fra al anden traditionel symptomdæmpende allergibehandling, fordi GRAZAX behandler årsagen til allergi i immunforsvaret. Det er en afgørende fordel ved GRA- ZAX, som allergilægerne og ikke mindst ALK som den første virksomhed i verden nu har fået dokumentation for. Sidst, men ikke mindst, er der en positiv udvikling på tilskudsområdet. I slutningen af 2008 opnåede GRAZAX nationalt tilskud i Spanien og regionalt tilskud i tre vigtige regioner i Norditalien. ALK har for nylig genfremsendt en ansøgning om generelt tilskud i Danmark, hvor myndighederne har efterspurgt dokumentation for den gavnlige langtidseffekt. Nu er dokumentationen tilgængelig, og vi håber derfor, at GRAZAX også snart vil komme danske patienter til gavn. Det vil jo være en ejendommelig situation, hvis Danmark bliver det eneste land i Europa, hvor GRA- ZAX ikke får tilskud. Men nu først til selve regnskabet for regnskabsåret den 1. januar til den 31. december Her vil jeg kun uddybe og kommentere enkelte specifikke områder og henviser i øvrigt til det trykte regnskab og beretning. Omsætning 2008 Som nævnt opnåede ALK i regnskabsåret 2008 en omsætning på mio. kr. med en samlet organisk vækst i vaccineforretningen på 12 %. Det var tilfredsstillende og i overensstemmelse med det forventede. Alle vore nøglemarkeder oplevede positiv organisk vækst drevet af udviklingen i salget af allergivacciner. I 2008 blev ALKs salg i væsentlig grad påvirket af valutakursudviklingen. Det havde særlig stor betydning for det rapporterede salg i Storbritannien og USA. Samlet set reducerede valutakurserne den rapporterede vækst med 2 procentpoint. Salget af allergivacciner udgør en stadig større andel af virksomhedens samlede omsætning. I 2008 udgjorde vaccinerne ca. 83 % af omsætningen, mens resten af salget kommer fra øvrige

26 allergirelaterede produkter, herunder selskabets indlicenserede adrenalinprodukt og produkterne til allergidiagnostik. De injektionsbaserede allergivacciner her benævnt SCIT, som er en forkortelse for subkutan immunterapi bidrager med 48 % af omsætningen. Og de dråbebaserede SLIT-produkter, som er en forkortelse for sublingual immunterapi, bidrager med 30 %. Salget af GRAZAX -tabletter blev 87 mio. kr. svarende til 5 % af den samlede omsætning. Væksten i salget af de injektionsbaserede SCIT-produkter blev 8 %, hvilket er som forventet. Salget er positivt påvirket af både en underliggende volumenvækst og prisstigninger blandt andet som følge af en ændring i et obligatorisk rabatsystem, der har været pålagt alle receptpligtige lægemidler i Tyskland. I slutningen af året blev salget imidlertid påvirket af den milde sæson i 2008 for træ-, bi- og hvepseallergier, hvilket betød, at færre patienter med disse allergier startede behandling i slutningen af året. Denne sammenhæng er velkendt og for så vidt ganske naturlig. Med en 11 % vækst i omsætningen fortsætter de dråbebaserede produkter de seneste års tocifrede vækstrater og vokser dermed fortsat hurtigere end de injektionsbaserede produkter. Det er især udviklingen i Frankrig og Spanien, der har drevet denne salgsvækst. Salget af øvrige produkter faldt en anelse sammenlignet med Faldet skyldes primært udviklingen i valutakurser, da vores hovedmarked for adrenalinprodukter er Storbritannien, hvor det britiske pund faldt voldsomt. Den organiske vækst var svagt positiv med 1 %. Omsætning Salget i ALKs kerneforretning har udviklet sig tilfredsstillende igen i 2008, hvor den tocifrede vækst i vaccinesalget blev videreført. Ser vi på udviklingen over de seneste 5 år, så er salget af dråbebaserede SLIT-produkter gennemsnitligt steget med 30 % pr. år, når akkvisitioner og nye produktlanceringer indregnes. Ligeledes har salget af injektionsbaserede SCIT-produkter været støt stigende over de seneste år, og er gennemsnitligt vokset med 6 % årligt. Den gennemsnitlige vækst i øvrige produkter er 5 % pr. år. Vi forventer fortsat, at salget af de traditionelle allergivacciner vil udgøre et væsentligt vækstområde for virksomheden i de kommende år, så sammen med salget af nye tabletbaserede vaccineprodukter forventes der fortsat tocifrede vækstrater i fremtiden.

27 Udvikling i indtjening 2008 I 2008 har vi set en tilfredsstillende underliggende udvikling i bruttomarginen, som igen endte på 70 %. Marginen blev negativt påvirket af udviklingen i dollarkursen i kombination med det kraftigt faldende britiske pund. Bruttoresultatet har været positivt påvirket af et bedre produktmiks, hvor allergivaccinerne udgør en stadig større andel af salget, og lønsomheden i allergivaccinerne er væsentlig bedre end lønsomheden i øvrige produkter. Derudover har selskabet løbende forbedret produktiviteten igennem optimeringer og standardiseringer af produktionsprocesserne. Det er ALKs forventning, at den positive udvikling i bruttoresultatet kan fortsættes i de kommende år. Den primære indtjening fra driften før renter og skat, benævnt EBIT, udgjorde 119 mio. kr., sammenlignet med 218 mio. kr. sidste år. I resultatet indgår nettodriftsindtægter på 28 mio. kr. i 2008 og 199 mio. kr. i 2007 fra vores amerikanske samarbejdspartner Schering-Plough. Ses der bort fra disse engangsbetalinger, har ALK opnået at femdoble sin driftsindtjening, hvilket er tilfredsstillende og som forventet. Forsknings- og udviklingsomkostningerne blev 327 mio. kr. mod 323 mio. kr. i 2007 og vedrører primært udviklingsaktiviteter inden for de tabletbaserede allergivacciner. Som følge af et skarpt fokus på omkostninger steg udgifterne til salg, markedsføring og administration kun 2 % til 836 mio. kr. i Med den nuværende kapacitet og organisation forventer vi at kunne understøtte den forventede fremtidige udvikling med moderate stigninger i omkostningerne. Opdateret strategi og visuel identitet I foråret 2008 blev en opdateret strategiplan vedtaget: Focus på Strategiplanen skaber grundlag for, at ALK gradvist kan udvide anvendelsen af allergivaccination gennem introduktion af nye, effektive og brugervenlige tabletbaserede allergivacciner. Ifølge planen er ALKs langsigtede ambition at skabe en gennemsnitlig årlig vækst i vaccinesalget på 15 %. Som følge af tidligere virksomhedsopkøb i Frankrig, Tyskland og USA har ALK Gruppen hidtil anvendt forskellige virksomhedsnavne. For at sikre en fælles identitet vil alle selskaber i koncernen anvende samme nye og flotte logo, og det samme juridiske navn ALK-Abelló, til daglig blot udtalt A L K.

28 Markedsføring af GRAZAX Som nævnt indledningsvist udgjorde salget af GRAZAX 87 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til en organisk vækst på 80 % sammenlignet med Tidligt i 2008 besluttede myndighederne i Schweiz og Irland at yde nationalt tilskud til behandling med GRAZAX, og kort før nytår kom samme melding fra myndighederne i Spanien. Også i tre vigtige Italienske regioner: Toscana, Lombardiet og Piemonte, er der for nylig åbnet mulighed for tilskud. Sammenlignet med 2008 er der således op til pollensæsonen 2009 langt flere patienter i Europa, der har fået adgang til tilskud til behandling med GRAZAX. Blandt ALKs datterselskaber er det nu kun i Frankrig og Danmark, at patienterne fortsat ikke har mulighed for tilskud til behandling med GRAZAX. En meget vigtig milepæl for patienters adgang til tabletbaserede allergivacciner blev nået i november 2008, hvor de europæiske myndigheder på baggrund af en ansøgning fra ALK besluttede at udvide godkendelsen af GRAZAX til også at omfatte behandling af børn og unge. Administrative procedurer hos de enkelte landes myndigheder medfører dog, at GRAZAX på en række markeder først vil blive tilskudsberettiget til børn i løbet af I begyndelsen af 2009 er GRAZAX således tilskudsberettiget i fem ud af de i alt 13 lande, hvor myndighederne yder tilskud til behandlingen. Der er tale om en vigtig patientgruppe, som udgør en stor andel af de patienter, der bliver behandlet med de brugervenlige dråbebaserede allergivacciner. Behandling af selve årsagen til allergi er særligt relevant for børn og unge, ikke mindst fordi allergivaccination er den eneste behandling, der potentielt kan forebygge udvikling af astma. Samlet set er det ALKs vurdering, at den forbedrede adgang til tilskud sammen med muligheden for at behandle børn vil skabe grundlag for fortsat betydelig vækst i salget af GRAZAX i Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (I) I ALKs forsknings- og udviklingsafdelinger blev 2008 et meget aktivt år med betydningsfulde resultater. I august offentliggjorde vi resultaterne fra det første store effektstudie med den kommende tablet mod husstøvmideallergi. Formålet med studiet var at undersøge, om patienter med astma forårsaget af husstøvmideallergi kan reducere forbruget af astmamedicin, hvis de bliver behandlet med tabletvaccinen.

29 Resultaterne var meget overbevisende. Det viste sig, at patienternes forbrug af astmamedicin, i dette tilfælde binyrebarkhormon, blev halveret. Samtidig viste studierne, at tabletten er veltolereret både ved behandling af børn og voksne. ALK planlægger i øjeblikket de kommende kliniske undersøgelser af husstøvmidetabletten, der skal lede frem mod en fremtidig ansøgning om europæisk godkendelse. I oktober 2008 kunne ALK annoncere et af de mest afgørende forskningsresultater fra selskabet i nyere tid, nemlig resultaterne fra det første opfølgningsår i langtidsstudiet med GRAZAX. Studiet viser, at den gavnlige effekt af GRAZAX fortsætter efter afslutning af det treårige behandlingsforløb. Patienterne i studiet oplevede gennem græspollensæsonen 2008 statistisk signifikante reduktioner af symptomer og medicinforbrug. Og det på trods af, at patienterne ikke har taget GRAZAX -tabletter siden afslutningen af sidste græspollensæson. Med andre ord viser studiet, at GRAZAX virker som en fuldgyldig allergivaccine. Allergivacciner har netop den unikke egenskab, at der sker en vedvarende styrkelse af immunforsvaret, så patienterne bedre kan tåle det, der normalt udløser allergiske symptomer. Resultaterne har været imødeset af både ALK, vores partnere og de europæiske allergispecialister. Og det er netop disse resultater, som de danske myndigheder har efterlyst i forbindelse med tildeling af tilskud i Danmark. Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (II) Sideløbende med udviklingsarbejdet vedrørende GRAZAX fortsættes arbejdet med den videre farmaceutiske og kliniske udvikling af de øvrige tabletvacciner i selskabets pipeline. I løbet af 2008 og 2009 vil ALK have modtaget i alt 61 millioner kr. fra den amerikanske samarbejdspartner, Schering-Plough, i forbindelse med udviklingen af den tabletbaserede vaccine mod ragweedallergi. Samarbejdet med Schering-Plough fungerer fortsat meget tilfredsstillende. I løbet af 2009 gennemfører Schering-Plough eksempelvis kliniske fase III studier med GRAZAX til såvel børn som voksne, rettet mod en fremtidig godkendelse af GRAZAX i USA. ALK har i 2008 udvidet selskabets forsknings- og udviklingspipeline til også at omfatte en tablet mod allergi over for kat. Efter husstøvmider er katteallergi den mest udbredte indendørs allergiform i USA og Europa. Tabletten mod katteallergi vil blive baseret på industrielt fremstillede allergener, såkaldte rekombinante allergener, der gør produktionen uafhængig af adgangen til naturligt indsamlet katteallergen.

30 ALK kunne for godt en måned siden præsentere en ny samarbejdsaftale med Novozymes. Aftalen drejer sig om udvikling af produktionsprocesser og fremtidig produktion af rekombinante allergener til brug i ALKs tabletvacciner, herunder i første omgang tabletten mod katteallergi. Novozymes er en meget kompetent samarbejdspartner, der er verdensledende inden for mikrobiologisk produktion af enzymer. Enzymer og allergener har mange fællestræk, idet de begge er store proteinmolekyler ALK har de eksklusive produktrettigheder til et fremtidigt vaccineprodukt imod katteallergi og vil stå for klinisk udvikling, registrering og efterfølgende markedsføring og salg af den fremtidige tabletbaserede kattevaccine. Hovedbegivenheder i Forskning og Udvikling (III) Endelig vil jeg under forskning og udvikling nævne, at en vigtig milepæl blev nået inden for injektionsbaserede allergivaccinerer i De tyske sundhedsmyndigheder anerkendte den videnskabelige dokumentation og tilføjede forebyggelse af astma til den officielle godkendelse af ALKs injektionsvaccine Alutard SQ. Det er første gang nogen sinde, at et medicinsk produkt godkendes til at forebygge udvikling af astma. Beslutningen fra de tyske myndigheder understreger, at der også fremover vil være betydeligt udviklingspotentiale inden for andre allergivaccinetyper end de meget omtalte tabletvacciner. Et andet eksempel på et sådant spændende udviklingspotentiale er det franske biotekselskab DBV Technologies lovende vaccine mod jordnøddeallergi. ALK besluttede i januar 2009 at investere 2 mio. euro i DBV svarende til ca. 7,5 % af selskabets aktiekapital, blandt andet for at få mulighed for at følge DBVs udvikling af vaccinen mod jordnøddeallergi på nært hold. DBVs vaccine er baseret på en elektrisk ladet plasterteknologi, der gør det muligt at optage vaccinens aktivstoffer gennem huden. Jordnøddeallergi er en af de alvorligste fødevareallergier, der er stærkt hæmmende for patienternes livskvalitet på grund af risikoen for alvorlige allergiske reaktioner eller endog dødsfald. Der findes i dag ikke nogen godkendt vaccinationsbehandling mod denne lidelse, men med aftalen kommer ALK til at stå først i køen til at forhandle rettigheder til et lovende nyt produkt. Som en del af aftalen bliver ALKs administrerende direktør, Jens Bager, medlem af bestyrelsen i DBV Technologies.

31 Investeringer i produktionskapacitet ALK har i 2008 fortsat det treårige investeringsprogram, der blandt andet skal sikre, at selskabet kan imødekomme den forventede fremtidige efterspørgsel efter allergivacciner. Alle byggerier og installationer følger de lagte tidsplaner og budgetter. Til sommer forventer ALK at indvie vores nye råvare-produktionsenhed i Post Falls i staten Idaho i USA, der er en erstatning for den nuværende, der ligger i Spokane, i staten Washington. Vores nye anlæg til produktion af aktive farmaceutiske ingredienser i Hørsholm står nu færdigt og er under endelig validering. Også byggeriet af en ny produktionslinje i Storbritannien til produktion af tabletter forløber planmæssigt. Den nye produktionslinje forventes klar til brug i Desuden er ALK i gang med at opføre en ny bygning i Hørsholm, der blandt andet skal gøre det muligt at opsige en række eksterne lejemål og samle alle selskabets danske medarbejdere i forskerparken SCION DTU i løbet af indeværende år. Ud af det samlede ovennævnte investeringsprogram på ca. 600 mio. kr. er der udestående investeringer på i alt ca. 200 mio. kr. i 2009 og 2010, hvoraf hovedparten af de udestående investeringer vil blive afholdt i Kapitalforhold Virksomhedens kapitalgrundlag har siden frasalget af ingrediensselskabet Chr. Hansen været solidt. Som bekendt er det bestyrelsens opfattelse, at overskudslikviditet skal føres tilbage til aktionærerne. Det betød, at vi i 2008 udbetalte et ekstraordinært højt udbytte på 330 mio. kr. til aktionærerne, da virksomhedens likvide kapital oversteg det forventede fremtidige behov. Ved udgangen af 2008 havde ALK ca. 450 mio. kr. i likvide beholdninger. ALKs kapitalstruktur er hensigtsmæssig og gør ALK godt rustet til at gennemføre de igangværende investeringer i øget produktionskapacitet og til at kunne foretage forretningsrelevante virksomhedsopkøb. Bestyrelsen foreslår et udbytte for 2008 på 5 kr. pr. aktie, som vil komme til udbetaling den 2. april. Forventninger til 2009 I 2009 forventer ALK en fortsat tilfredsstillende fremgang i kerneforretningen med en tocifret salgsvækst og en tilfredsstillende udvikling i driftsindtjeningen.

32 Den organiske vækst i vaccinesalget ventes at blive på minimum 10 %. Der forventes en fortsat positiv underliggende udvikling i bruttomarginen. Dog forventes den rapporterede bruttomargin at blive på niveau med 2008 på grund af den tidligere omtalte valutakursudvikling i det britiske pund og den amerikanske dollar, som har en negativ påvirkning på indtjeningen fra selskabets adrenalinforretning. Også i 2009 vil selskabet have et højt aktivitetsniveau, men omkostningerne forventes at udvise en moderat stigning, da de senere års øgning af ressourcer inden for forskning og udvikling samt salg, markedsføring og administration er tilendebragt. ALK modtager betaling fra Schering-Plough på 33 mio. kr. i 2009 i relation til udviklingen af en tablet imod ragweedallergi. Samlet set forventer vi en fortsat fremgang i driftsindtjeningen, som ventes at blive minimum 140 mio. kr. i Tager man højde for det niveauskifte i valutakurserne, vi har set i den seneste tid, svarer det til en fremgang i driftsindtjeningen på mindst 60 %, eller hvad der svarer til 2 procentpoint på overskudsgraden. Vi forventer endvidere et mindre, positivt bidrag fra finansielle poster, og det samlede resultat vil dermed igen i 2009 blive forbedret. Det må understreges, at der er større usikkerhed om salgs- og indtjeningsudviklingen end tidligere på grund af den globale økonomiske afmatning. Medicinalbranchen er traditionelt relativt upåvirket af konjunktursvingninger, men vi kan ikke udelukke, at patienternes prioriteringer vil kunne ændre sig, ikke mindst i lande, hvor egenbetalingen udgør en betydelig del af medicinpriserne. Langsigtede vækstambitioner Sidste år besluttede vi som bekendt at give udtryk for vores langsigtede vækstambitioner for at synliggøre den forventede, fremtidige værdiskabelse i selskabet. ALKs forventninger til indeværende regnskabsår udelukker ikke, at vi også i 2009 kan fastholde den historiske salgsvækst, og vi er fortsat overbeviste om, at vi over en længere periode kan øge salget i vaccineforretningen med gennemsnitligt 15 % pr. år. Som tidligere nævnt forventer vi samtidig at kunne fortsætte den positive udvikling i bruttoresultatet, primært drevet af lønsomheden i selskabets allergivacciner samt af produktivitetsforbedringer. På omkostningssiden forventes kun moderate stigninger i de kommende år og derfor forventer ALK fortsat, at den positive udvikling i selskabets indtjeningsevne før bidrag fra samarbejdspartnere kan fastholdes og udbygges.

33 Udvikling i aktiekursen Uden overdrivelse kan man vist godt sige, at 2008 var et voldsomt år på aktiemarkederne. ALKaktien har klaret sig relativt godt igennem 2008, og sluttede året i kurs 520. Korrigeres der for udbyttet, faldt aktien dermed 8 %, et fald som skal sammenlignes med en generel tilbagegang på 47 % i indekset over de største danske aktier. Siden årsskiftet er aktien faldet yderligere og har således fulgt med markedet ned, så den i går lå i kurs 316. Isoleret set, er udviklingen i aktien over det seneste års tid naturligvis ikke tilfredsstillende set med aktionærernes øjne. Bestyrelsen og ledelsen i ALK finder det imidlertid vigtigt at understrege, at ALKs forretning er sund og robust, hvilket giver selskabet en god modstandskraft i den nuværende økonomiske krise. Og det betyder blandt andet også, at selskabet vil have gode muligheder for at skabe værdi til aktionærerne i de kommende år. Selv om omsætningen af aktier har været faldende i 2008, hvor der i gennemsnit pr. dag blev omsat for 11 mio. kr. mod 54 mio. kr. pr. dag i 2007, har vi samtidig kunnet konstatere en konstant aktionærkreds på ca aktionærer. Overskudsopgørelse og -disponering Overskuddet før skat i ALK koncernen blev 157 mio. kr. Som bekendt tager overskudsopgørelsen og resultatdisponeringen udgangspunkt i moderselskabet ALK-Abelló A/S regnskab. Her blev resultatet før skat 126 mio. kr., og efter skat blev det 134 mio. kr. som konsekvens af, at vi i Danmark har et skattemæssigt underskud. Som tidligere nævnt forslår bestyrelsen, at der for 2008 deklareres et ordinært udbytte på 5 kr. pr. aktie, hvilket svarer til i alt 51 mio. kr. Og som konsekvens heraf foreslås 83 mio. kr. overført til reserverne. Med disse bemærkninger anmoder bestyrelsen om, at generalforsamlingen godkender den forelagte årsrapport og den foreslåede fordeling af nettoresultatet for regnskabet for perioden 1. januar til 31. december 2008, og at der gives decharge til bestyrelsen og direktionen for den aflagte årsrapport. Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen og direktionen for et godt samarbejde samt ikke mindst vore medarbejdere i ALK for den indsats, de har ydet i løbet af Der var derefter følgende indlæg fra salen: Claus Berner Møller, Portfolio manager i ATP, takkede for formandens beretning for 2008.

34 Claus Berner Møller gav derefter udtryk for, at 2008 blev et år, hvor ALK på mange områder levede op til deres egne forventninger. Til gengæld er der ingen tvivl om, at flere analytikere atter er blevet skuffet, og ikke mindst da selskabets forventninger til 2009 blev meldt ud. Claus Berner Møller fandt, at vi nu er nået til en situation, hvor forventningerne til GRAZAX har fundet et nyt leje, der ligger langt under de tidligere meget høje forventninger. ALK har for nyligt sammenlignet udrulningen af GRAZAX med konverteringen af patienter fra insulin til insulinanaloger, som er en proces, der har givet Novo Nordisk høj omsætningsvækst og højere marginaler over en længere årrække. Der vil derfor være stor fokus på, at ALK kan levere en tilsvarende stabil høj vækst og derved opfylde den langsigtede forventning om en toplinjevækst på 15 % inden for allergivacciner og desuden nå en EBIT marginal på 20 % i Claus Berner Møller fandt, at når man ser på de omsætningsvækstrater som ALKs konkurrent Stallergènes har leveret de senere år, er det skuffende, at ALKs vækst er betragteligt lavere samtidig med, at ALK har haft fordel af at være først med en pille til behandling af græspollenallergi. I den forbindelse ville Claus Berner Møller gerne have uddybet, hvordan selskabet vil sikre, at salgsvæksten kommer op på niveau med salgsvæksten i Stallergènes, således at ALK når sit langsigtede mål om en toplinjevækst på 15 %. Dette vil også være med til at sikre, at aktionærerne kan tro på, at en EBIT marginal på 20 % i 2012 kan nås. Bestyrelsesformand Jørgen Worning besvarede ATPs indlæg og fastslog, at på områder, hvor der konkurreres med Stallergènes, og hvor produkterne er fuldt ud sammenlignelige med Stallergènes produkter, er ALKs vækst sammenlignelig og måske endda lidt bedre. Stallergènes sælger ikke mange SCIT-produkter, men hovedsageligt kun SLIT-produkter. Det franske marked har haft den største vækst i Europa, idet det i de senere år er steget med omkring 20 % årligt. ALKs vækst i SLIT-produkter på det franske marked og på markeder, hvor de to virksomheder er sammenlignelige, ligger på samme eller højere niveau. Væksten i SCITprodukter er betydelig lavere end i SLIT-produkter. Eftersom ALKs distribution og produktprogram er langt bredere end Stallergènes, afviste Jørgen Worning således ATP s påstand om, at ALKs vækst, i direkte konkurrence med Stallergènes, ikke er på højde med denne. Jørgen Worning udtalte derefter, at ALK i 2008 har opnået rigtig gode resultater inden for forskning og udvikling. Salget af GRAZAX -tabletter er blevet fordoblet, og der er for nylig opnået tilladelse til at markedsføre produktet til børn og unge. GRAZAX er nu tilskudsberettiget til børn i fem ud af 13 markeder, men flere markeder vil komme til i løbet af Jørgen Worning udtalte videre, at selskabet tror på, at der kan opnås en salgsvækst på 15 % i løbet af de kommende år har været et skelsættende år for ALK, ikke mindst på forsknings- og udviklingsområdet, hvor selskabet har opnået meget flotte resultater, som danner et godt fundament for de forventede fremtidige vækstrater.

35 Generalforsamlingen tog dernæst beretningen til efterretning, vedtog årsrapporten og meddelte decharge for bestyrelse og direktion og godkendte resultatdisponeringen og det fastslåede udbytte. Ad 4. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen, at den bemyndiges til indtil den næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne B-aktier. Erhvervelsen må tilsammen med de egne aktier Selskabet allerede ejer, have en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Generalforsamlingen vedtog det af bestyrelsen fremsatte forslag. Ad 5. Forslag fra bestyrelsen til ændring af vedtægterne Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen følgende vedtægtsændringer: a) Vedtægternes punkt 5.10 ændres som følge af VP Investor Services adresseændring. Bestemmelsens første punktum får derefter følgende ordlyd: Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services A/S), Weidekampsgade 14, 2300 København S, der af bestyrelsen er udpeget aktiebogsfører. b) Vedtægternes punkt 6.10 om frist for indlevering af aktionærernes emner for den ordinære generalforsamling foreslås ændret fra 2 måneder til den 15. februar. Bestemmelsen får derefter følgende ordlyd: En aktionær kan påregne at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen inden den 15. februar. Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen fremsatte forslag med fornøden kvalificeret majoritet. Ad 6. Valg af bestyrelse I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 9.2 var alle bestyrelsesmedlemmer på valg på denne generalforsamling. JW forelagde på bestyrelsens vegne forslag om genvalg af Jørgen Worning, Thorleif Krarup, Nils Axelsen, Anders Gersel Pedersen og Ingelise Saunders. Der

36 henvistes i øvrigt til side 21 i årsrapporten for en oversigt over bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Brian Petersen. Om Brian Petersen kan oplyses, at han er 47 år gammel og administrerende direktør for Københavns Lufthavne. Brian Petersen har en bachelor fra Copenhagen Business School og en MBA fra UCLA i 1988 og en lang international baggrund i Procter & Gamble, hvor han i 19 år har bestridt forskellige stillinger i hhv. England, Skandinavien, Tyskland, Schweiz, Marokko og Kina. Brian Petersen har siden 1. juli 2007 været administrerende direktør for Københavns Lufthavne, hvor han også er formand for bestyrelsen i Copenhagen Airports International A/S og formand for bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S Hotel- og Ejendomsselskab A/S. Herudover er Brian Petersen medlem af DIs hovedbestyrelse. Dette er ensbetydende med, at Carsten Lønfeldt, der har været medlem af bestyrelsen siden 2003, trådte ud af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Carsten Lønfeldt for indsatsen og et godt samarbejde i årenes løb. Generalforsamlingen genvalgte Jørgen Worning, Thorleif Krarup, Nils Axelsen, Anders Gersel Pedersen og Ingelise Saunders samt valgte Brian Petersen som nyt medlem af bestyrelsen. Ad 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Generalforsamlingen genvalgte DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor. Afsluttende takkede formanden aktionærerne for fremmødet og dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen samt nævnte, at der var en lille forfriskning ude i forhallen, hvor bestyrelse og direktion ville have mulighed for at møde aktionærerne. Således passeret. ***** Dirigent Søren Meisling Bestyrelsesformand Jørgen Worning

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S.

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. 17. april 2007 Den 13. april 2007 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København

Læs mere

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014

Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Velkommen til generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 Dagsorden 1. Årsrapport på engelsk 2. Beretning om selskabets virksomhed 3. Godkendelse af årsrapport og meddelelse af decharge 4. Beslutning om

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte kort om ALKs nye administrationsbygning.

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen og fortalte kort om ALKs nye administrationsbygning. J.nr. 007226-0063 sme/toh/knm REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK- ABELLÓ A/S DEN 26. MARTS 2010 April 2010 Den 26. marts 2010 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

Fakta om ALK-Abelló. Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med allergi. Grundlagt i 1923

Fakta om ALK-Abelló. Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med allergi. Grundlagt i 1923 Fra nichevirksomhed til farmaceutisk selskab Aktionæraften København, den 4. juni 2008 Præsentation v. Per Plotnikof, chef for Investor Relations Fakta om ALK-Abelló Biofarmaceutisk virksomhed, der udelukkende

Læs mere

Velkommen til ALK. Per Plotnikof Investor Relations

Velkommen til ALK. Per Plotnikof Investor Relations Velkommen til ALK Per Plotnikof Investor Relations 1 Per Plotnikof 29. september 2009 Hvad er allergi? Allergi er en overreaktion i immunforsvaret over for de stoffer (allergener) patienten ikke kan tåle

Læs mere

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011

ALK. sentation. Virksomhedspræsentation MAJ 2011 ALK Virksomhedspræsentation sentation 1 ALK allergispecialist - behandling, forebyggelse og diagnostisering Verdens førende inden for allergivaccine ~ 33 % global markedsandel Udvide basisforretningen

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

ProInvestor Life Science arrangement IT Universitetet, København PER PLOTNIKOF 9. SEPTEMBER 2010

ProInvestor Life Science arrangement IT Universitetet, København PER PLOTNIKOF 9. SEPTEMBER 2010 ProInvestor Life Science arrangement IT Universitetet, København PER PLOTNIKOF 1 9. SEPTEMBER 2010 mio. DKK EBIT-margin ALK en allergispecialist Salgsudvikling 2,000 Medicinalvirksomhed, der udelukkende

Læs mere

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007

Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6 i 2007 22. marts 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S den 13. april 2007 Ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S finder sted fredag den

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 H. LUNDBECK A/S 30. marts 2017 Velkommen LARS RASMUSSEN Formand for bestyrelsen 2 Direktion KÅRE SCHULTZ ANDERS GERSEL PEDERSEN ANDERS GÖTZSCHE JACOB TOLSTRUP LARS BANG STAFFAN

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Curing Allergy We improve quality of life by preventing and curing allergy

Curing Allergy We improve quality of life by preventing and curing allergy We improve quality of life by preventing and curing allergy DDF s virksomhedsdag 30. maj 2006 Jens Bager, adm. direktør ALK-Abellós historie begynder 1920: Læge Kaj H. Baagøe vender tilbage fra USA til

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Moving closer to people with allergy

Moving closer to people with allergy Moving closer to people with allergy Kapitalmarkedseftermiddag Økonomisk Ugebrev 24. november 2016 Per Plotnikof, VP Corporate Communications & IR 1 I Økonomisk Ugebrev : Kapitalmarkedseftermiddag: Biotek

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand, Jørgen Worning, bød velkommen til generalforsamlingen. J.nr. 007226-0063 sme/mkr/knm REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK-ABELLÓ A/S DEN 1. APRIL 2011 April 2011 Den 1. april 2011 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2008 Årsrapport 2008

Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indhold Hoved- og nøgletal forsideomslag Til aktionærerne 1 Højdepunkter 2 Ledelsesberetning 3 Global tilstedeværelse 9 Risikostyring 10 ALKs sociale ansvar

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 9. april 2008 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr ) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 2009 1. Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 18 2007 22. november 2007 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater for de første 9 måneder af 2007 (Sammenligningstal for samme

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag

Læs mere

Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen.

Bestyrelsens formand, Steen Riisgaard, bød velkommen til generalforsamlingen. J.nr. 007226-0081 nk/arup REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING ALK-ABELLÓ A/S DEN 12. MARTS 2013 Marts 2013 Den 12. marts 2013 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71

Læs mere

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14 2007 21. august 2007 Delårsrapport 6 måneder (Q2) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 6 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007

ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007 Til: OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 5/2008 ALK-Abelló A/S offentliggør årsrapport for 2007 Bestyrelsen for ALK-Abelló A/S har i dag godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Delårsrapport Q (urevideret)

Delårsrapport Q (urevideret) Til OMX Den Nordiske Børs Selskabsmeddelelse nr. 10/2008 Delårsrapport Q1 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for de første tre måneder af 2008 (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S

TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S TIL AKTIONÆRERNE I GREEN WIND ENERGY A/S Green Wind Energy A/S afholder ordinær generalforsamling fredag den 31. oktober 2008, kl. 14:00 på adressen Kalvebod Brygge 47, 1560 København V Bestyrelsen i Green

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme.

Selskabets aktiekapital er DKK , som er fordelt på aktier á DKK 100,-. Hvert aktiebeløb på DKK 100 giver én stemme. Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 05/2008 København, den 13. marts 2008 Der afholdes ordinær generalforsamling i DFDS A/S (CVR-nr. 14194711) den 10. april 2008, kl. 16.00 på Radisson SAS Falconer Hotel

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Ordinær generalforsamling april 2014

Ordinær generalforsamling april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 8. oktober 2015, klokken 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Søborg, den 31. maj 2016 Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Velkommen NNIT s generalforsamling marts 2016

Velkommen NNIT s generalforsamling marts 2016 Velkommen NNIT s generalforsamling 2016 11. marts 2016 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning ved formand Jesper Brandgaard 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport ved CEO Per Kogut og CFO Carsten Krogsgaard

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere