Projekt og evaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt og evaluering"

Transkript

1 Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014

2 Indhold Indledning... 3 Del 1. Sundhed for ældre med motionsvenner... 3 Formål med projektet... 3 Målgrupper for projektet... 3 Organisering... 4 Indhold og tidsramme... 4 Økonomi... 7 Del 2. Evaluering af Sundhed for ældre med motionsvenner... 8 Formål med evalueringen... 8 Målgruppe for evalueringen... 8 Metode... 8 Resultater Konklusion og diskussion Formidling af resultater Perspektivering Sammenfatning

3 Indledning Denne rapport omhandler projektet, Sundhed for ældre med Motionsvenner. Rapporten er bygget op i to dele, hvor Del 1 drejer sig om baggrunden for og formålet med projektet, hvem det har rettet sig imod, og hvordan det blev tilrettelagt og gennemført. Del 2 omhandler evalueringen af projektet, hvilke resultater, der er opnået, og hvordan projektet vil blive ført videre efter projektperioden. Del 1. Sundhed for ældre med motionsvenner I løbet af er der gennemført et projektsamarbejde om at give hjemmeboende ældre, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt, et tilbud om privat motion med frivillige motionsvenner. Initiativtagere til projektet har det til fælles, at de arbejder for ældre borgeres sundhed og trivsel, fysisk, psykisk, socialt. Projektholderne er: Ældreområdet i Randers Kommune Randers gymnastiske Forening (RgF) Randers Sundhedscenter Frivilligværket i Randers Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) Baggrunden for projektet er, at regelmæssig fysisk aktivitet blandt ældre borgere kan medvirke til at vedligeholde evnen til at klare dagligdagens almindelige gøremål og aktiviteter. Motion kan således udskyde, mindske og forebygge behov for hjælp. Fysisk aktivitet er et godt middel til at forebygge en række sygdomme, der er udbredt blandt ældre. Samtidig er det en meningsfuld beskæftigelse, som kan fremme social deltagelse og give den ældre mulighed for at klare sig selv bedre i hverdagen. En frivillig motionsven kan med sin indsats være med til at inspirere til og sikre, at den ældre ikke dropper bevægelse helt, men er så fysisk aktiv som muligt. Formål med projektet Formålet med Sundhed for ældre med motionsvenner er: at de deltagende ældre øger deres balanceevne, mobilitet og kondition at deltagerne efter en periode er blevet i stand til og/eller har fået mod på at deltage på et stolemotionshold eller et ældreidrætshold at projektets frivillige oplever støtte og opbakning fra projektledelsen i indsatsen som motionsven, og at de oplever indsatsen som meningsfyldt Målgrupper for projektet Der er i projektet tale om 2 målgrupper: Dels hjemmeboende, mindre mobile ældre mennesker i Randers Kommune - som ønsker at få en motionsven - som har brug for støtte (fysisk eller psykisk) til at komme i gang med at motionere - som har afsluttet et genoptræningsforløb og som ønsker hjælp til at vedligeholde det opnåede aktivitetsniveau Dels frivillige motionsvenner, dvs. borgere: - som har overskud som menneske 3

4 - som har lyst til at arbejde frivilligt en gang om ugen og deltage i det netværk, der etableres for motionsvenner - som har lyst til at lære et ældre menneske at kende - som har lyst til at lære noget nyt og omsætte det i praksis Organisering Projektstyregruppe Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra de initiativtagende organisationer. Styregruppen er overordnet beslutningstager i forhold til projektet og består af: Helle Schmidt Kjeldgaard, Sundhed og ældre, Randers Kommune Susanne Karup Hedegaard, Sundhed og ældre, Randers Kommune Torben Kjeldsen, Randers gymnastiske Forening Nils Bertelsen, Frivilligværket Thomas Ahrentz, Dansk Arbejder Idrætsforbund Ulla Skov Aldahl, koordinator for projektet Inger Kruse Andersen, Randers Sundhedscenter Projektkoordinator I projektet er der ansat en projektkoordinator for at sikre motionsvennerne et tilhørsforhold og for at sikre volumen, udvikling og fremdrift af indsatsen. Indhold og tidsramme Frivillige Grundstammen i tilbuddet er et korps af frivillige motionsvenner, der hver især ved et ugentligt besøg hos en ældre borger aktiverer vedkommende med relevant motion og øvelser. Motionsvennen medbringer det nødvendige materiale og rekvisitter til brug for motion. Det tilstræbes, at det skal være sjovt at motionere, og at øvelserne er både alsidige og funktionelle. Alt efter deltagerens fysiske formåen veksler indholdet mellem siddende og stående/gående aktivitet. Der er lagt op til, at der fx laves gymnastiske øvelser til musik, styrkeøvelser, trappetræning, konditionstræning, balancetræning eller man kan gå en tur sammen. Med henblik på at motivere den ældre til deltagelse på motionshold har motionsvennen relevant viden om ældreidrætstilbud i lokalområdet. Motionsvennerne er tilknyttet RGF ved medlemskab. Rekruttering af ældre borgere, der ønsker at få en motionsven Projektet har gennem pjecer, deltagelse i informationsmøder samt gennem samarbejdet i styregruppen gjort sit tilbud tilgængeligt i forhold til medarbejdere i Ældreområdet i Randers Kommune. Størstedelen af de borgere, der har deltaget i projektet, er blevet henvist via Ældreområdet. Samtidig har pårørende til ældre borgere henvendt sig om muligheden for at modtage motionsven, og enkelte borgere har henvendt sig på eget initiativ. Der har været en god dialog og et konstruktiv samarbejde med Ældreområdet via deres repræsentanter i styregruppen. Der har været en god koordination i samarbejdet mellem Ældreområdet og projektkoordinator i forhold til oplysning om borgerne samt muligheden for at lave aftaler om et besøg af koordinator hos borgerne. 4

5 Rekruttering af frivillige motionsvenner Rekruttering af motionsvenner har været varetaget af projektkoordinatoren. Målet var at rekruttere og uddanne 25 motionsvenner om året i projektets 3-årige periode. Rekrutteringen er foregået efter en plan, hvor der indgår: Jobbeskrivelse og udbytte for motionsvennen Forventninger til motionsvennen Introduktionssamtale med motionsven Rekrutteringskanaler Læs mere i Bilag 1 om indholdet af de enkelte punkter i rekrutteringsplanen. Rekrutteringen af de frivillige motionsvenner har taget afsæt i en teoretisk ramme, Rekrutteringsplatformen 1. Platformen omfatter en tjekliste, der beskriver rekrutteringsindsatsen i forhold til: Projektets image Alternativ valuta/udbytte for den frivillige Aktiviteter Ambassadører for projektet Kontakt Læs nærmere i Bilag 2 om projektets tjekliste vedrørende rekruttering. Projektkoordinators erfaring er, at de frivillige har tre klare motivationsfaktorer for at blive motionsven: Muligheden for at blive en del af et netværk og få relationer Få adgang til projektets alternative valuta, som er et gratis medlemskab af RgF, der giver fri adgang til fitness afdelingen It better to be somebody than nobody - det vil sige den måde, man som frivillig bliver involveret på. Det handler om at være noget for et andet menneske og føle, man er noget værd Uddannelse af frivillige motionsvenner Motionsvennerne har deltaget i et todages kursus. Kurset er udviklet af Dansk Arbejder Idrætsforbund og blev afholdt lokalt i Randers Kommune. Kurset gennemgår de vigtigste elementer indenfor generel træningslære og metoder, aldringsprocesser, hvilke aldersbetingede sygdomme og skavanker, man skal være opmærksom på, ældrepædagogik, og hvordan man forholder sig til kriser, depressioner, ansvar og grænser, når man kommer ud som motionsven i private hjem. Kurset byder desuden på en masse inspiration til øvelser og aktiviteter med og uden brug af rekvisitter og musik, og der lægges vægt på, hvordan træningen kan udvikles og til stadighed udfordre og dermed øge de fysiske funktioner, herunder styrke, bevægelighed, balance, koordination og kondition. Program for uddannelse af frivillige motionsvenner fremgår af Bilag 3. Efter kurset har der som opfølgning været afholdt sparringsmøder med henblik på udveksling af erfaringer med det gennemgåede. 1 F.C. Boll, N.G. Alsted, J.M. Hald. Frivilligkoordinering hvorfor og hvordan? - En grundbog til udvikling af bæredygtige frivilligmiljøer. Ingerfair.dk 5

6 Match af ældre borgere og frivillige motionsvenner Omdrejningspunktet i arbejdet med rekruttering af motionsvenner har været de frivilliges motivation og ressourcer. Disse forhold er senere anvendt strategisk i matcharbejdet med de ældre borgere. Formålet med matchning mellem en motionsven og den ældre er at få interesser, kemi og personlige ressourcer til at gå op i en højere enhed. Det kendskab, koordinator har fået på baggrund af interviews med borger og frivillig, er blevet brugt til at afgøre, hvem der skal matches med hvem. En vigtig del af interviewet har handlet om at få borger og den frivillige til at definere og beskrive den person, som de har lyst til at være sammen med om indsatsen. Alle de frivillige, der har været aktive i projektet er blevet matchet med en borger. Enkelte borgere er ikke blevet matchet på grund af, at der ikke var en ledig frivillig, eller at der ikke var en frivillig, der matchede borgeren. Læs nærmere i Bilag 4 om, hvordan matsarbejdet er foregået. Fastholdelse af de frivillige motionsvenner Med henblik på fastholdelse, fremme af fællesskabet og muligheder for erfaringsudveksling mellem motionsvennerne har der været arrangeret sparringsgruppemøder og netværksmøder. Sparringsgruppemøderne har drejet sig om at give støtte og vejledning i rollen som motionsven. De frivillige har haft mulighed for at fortælle om positive og negative oplevelser med borgeren, samt drøfte motionsvennens rolle, ideer til motivationsarbejdet og samarbejdet m.m. I Bilag 5 er der en oversigt over ramme og indhold for sparringsgruppemøderne. Netværksmødernes indhold har været: Inspiration til bevægelsesøvelser for borgerne Gensidig inspiration i forhold til hvilken opgave, den enkelte frivillige har Præsentation af nye frivillige Socialt samvær På to af netværksmøderne har der været eksterne oplægsholdere: Foredrag om motivation, Fra knoglekræft til ironman ingen forandring er umulig, ved Gert Rune, med deltagelse af frivillige og fagpersoner Oplæg om demens ved demenskoordinator i Randers Kommune, med deltagelse af frivillige. Der har været afholdt 3-5 netværksmøder om året i de 3 projekt-år. Succeskriterier Succeskriterier for projektet er: At 80 % af de ældre borgere, der modtager tilbuddet om motionsvenner, forbedrer deres balanceevne, mobilitet og kondition i løbet af ½ år At 80 % af de deltagende ældre borgere tilmeldes et stolemotionshold eller et ældreidrætshold At projektets frivillige motionsvenner tilkendegiver, at de oplever støtte og opbakning fra projektledelsen i indsatsen som motionsven, og at de oplever indsatsen som meningsfyldt At der i løbet af 3 år rekrutteres og uddannes 75 motionsvenner (25 pr. år) At der i løbet af 3 år rekrutteres 75 ældre borgere, der vil modtage tilbud om motionsven 6

7 Tidsramme Tidsramme for Sundhed for ældre med Motionsvenner fremgår af Tabel 1. Tabel 1 August 2011 November 2011 Marts 2012 Juni 2012 Efterår 2013 Forår 2014 Maj 2014 Koordinator er ansat - projektet kører i henhold til projektplanens beskrivelse af: PR Rekruttering af ældre borgere og frivillige Match af motionsven-modtagere og motionsvenner Uddannelse af motionsvenner Temamøder Fundraising til restfinansiering Øvrige projektledelsesopgaver for koordinatoren Uddannelse af 1. hold motionsvenner starter Den første borger modtager sin motionsven Midtvejsstatus Koordinator og styregruppe arbejder med planer for, hvordan projektet kan fortsætte efter projektperioden Evaluering planlægges og gennemføres Projektet afsluttes, og der underskrives samarbejdsaftale med Ældresagen. Ældresagen overtager projektets borgere og frivillige, og fører projektet videre. Økonomi Der er udarbejdet regnskab for projektet ultimo maj Regnskabet ses i Bilag 9. Bidragsydere til projektet er: Trygfonden Randers Kommune Socialministeriet Nordea Fonden Herudover har Randers gymnastiske Forening været base for projektet og i den forbindelse stillet personalemæssige faciliteter mm. til rådighed for projektkoordinatoren. 7

8 Del 2. Evaluering af Sundhed for ældre med motionsvenner Formål med evalueringen Formålet med evalueringen er at beskrive de erfaringer, der er samlet gennem projektet, og som kan udnyttes i forbindelse med andre lignende projekter. Evalueringen anvendes desuden som dokumentation overfor projektets interessenter. Evalueringen skal undersøge, om målene med og succeskriterierne for projektet er blevet opfyldt, og i hvilken grad, de er opfyldt. Evalueringen skal afdække projektets relevans for de deltagende målgrupper, og hvordan processen er forløbet. Samlet set er formålet at belyse, hvad der har virket, og hvem der har haft gavn af projektet. Målgruppe for evalueringen Målgruppen for evalueringen er de institutioner, der har taget initiativ til projektet, samt de institutioner, der har ydet økonomisk støtte til projektet i øvrigt. Målgruppen for evalueringen omfatter desuden deltagerne i projektet, såvel de ældre borgere (motionsven-modtagere) som frivillige motionsvenner, Randers Kommunes Sundhed- og Ældreudvalg, relevante interesseorganisationer, andre kommuner med interesse for lignende indsatser samt borgere i Randers Kommune generelt. Metode Der er tale om en intern evaluering, idet evaluatorerne er sundhedskoordinator i Randers Sundhedscenter og projektkoordinator i Randers gymnastiske Forening. Evalueringen er udarbejdet ved projektets afslutning april/maj Tabel 2 viser oversigt over data, der er indsamlet til evalueringen. Tabel 2 Type: Indsamlet via: 1. Kvantitative data vedr. motionsvenmodtagere og motionsvenner i projektet 2. Kvalitative data vedr. motionsvenmodtageres udbytte 3. Kvantitative og kvalitative data vedr. motionsvennernes oplevelse og udbytte Registreringer af baggrunds- og procesvariabler Spørgeguide og lydfiler fra individuelle interviews Spørgeskema med faste svarmuligheder og fritekstfelter til kommentarer Tabel 2. Oversigt over data, der er anvendt i evalueringen af Sundhed for ældre med Motionsvenner. Dataindsamlingen er beskrevet nærmere i det følgende. Ad 1. Baggrunds- og procesvariabler Der blev ved start af eller undervejs i projektet lavet registreringer vedr. køn, alder, adresse, uddannelse af motionsvenner, match af deltagere, tilgang og afgang i projektet samt deltagelse i idrætstilbud. 8

9 Ad 2. Interviews med motionsven-modtagere Der blev gennemført individuelle interviews med nogle af de ældre borgere, med henblik på at afdække, hvad indsatsen har betydet for dem. Der blev blandt borgerne udvalgt 5, som havde haft en motionsven gennem længere periode, og som tilsyneladende har haft gavn af det. De 5 borgere blev kontaktet telefonisk af evaluator med henblik på aftale om personligt interview. Til interviewet var der udarbejdet en spørgeguide med spørgsmål om udbyttet af at have en motionsven, om tilfredshed med motionsvennen, og om de forandringer, der var sket i projektperioden i forhold til fysisk aktivitet og formåen mm. (Se Bilag 6). Der blev taget notater fra samtalen med borgeren, og interviewet, eller dele heraf, blev optaget på iphone. Det blev understreget overfor informanterne, at datamaterialet ville blive behandlet fortroligt. Dataindsamlingen foregik marts Efterfølgende blev materialet transskriberet i relevant omfang, hvorefter det blev kodet, kategoriseret og begrebsliggjort. Til sidst blev der foretaget en indholdsanalyse. Senior Fitness Test. Det var fra start af projektet planlagt at anvende Senior Fitness Testen 2 - eller elementer heraf - til at vurdere, om de ældre borgere opnåede en forbedring i forhold til balanceevne, mobilitet og kondition i løbet af projektet. Senior Fitness Testen består af en række øvelser, som er simple at gennemføre, og som egner sig til udførelse i hjemmet. Testen er udviklet til ældre over 60 år, er gennemprøvet og faglig relevant. Senior Fitness Testen kan med fordel anvendes til f.eks. evaluering af eller motivation til træning. Det var meningen, at Motionsvennerne skulle stå for at registrere testresultaterne, og på kursusdagene for Motionsvennerne blev der undervist i at gennemføre testen. Det viste sig imidlertid, at de ældre borgere, der blev rekrutteret til projektet, var meget fysisk svage og havde en meget ringe mobilitet, der gjorde det vanskelig overhovedet at gennemføre testen på trods af dens enkelhed. Det var således en stor udfordring for motionsvennerne at indsamle testresultater, og det lykkedes kun i få tilfælde. Det har derfor været nødvendigt at lade Senior Fitness Testen udgå som redskab til at vurdere projektresultater. I stedet blev det besluttet at gennemføre individuelle interviews med nogle af de ældre borgere, med henblik på at afdække, hvad udbyttet af indsatsen har været for dem. Ad 3. Spørgeskema til motionsvennerne Det var fra projektstart besluttet, at der i forhold til motionsvennerne skulle indsamles både kvantitative og kvalitative data, de sidste via fokusgruppeinterviews. Da der blev gennemført individuelle interviews med de ældre borgere på grund af, at Senior Fitness Testen måtte udgå, blev der af hensyn til de ressourcer, der var afsat til evaluering, i stedet indsamlet kvalitative data via et spørgeskema, hvor motionsvennen havde mulighed for med egne ord at kommentere forskellige forhold i projektet. Spørgeskemaerne blev udarbejdet af de to evaluatorer og indeholdt spørgsmål om køn, alder, tilfredshed med rekrutteringsforløbet, egen indsats, match-processen, projektkoordinators indsats, om uddannelsen til Motionsven, arrangementer, forløb, mm. Spørgsmålene havde faste svarmuligheder, og der var indføjet felter med mulighed for at give kommentarer til forskellige områder af indsatsen (Se Bilag 7). Spørgeskemaet blev udarbejdet i et internetbaseret spørgeskemaprogram, Defgo.net 3, og udsendt til deltagernes adresser. Der blev efter en uge udsendt rykker til de respondenter, der endnu ikke havde svaret. Da der herefter stadig ikke var opnået en tilfredsstillende svarprocent, sendte projektkoordinator en med endnu en opfordring til deltagelse i undersøgelsen. Dataindsamlingen foregik fra marts til april Svarene blev indsamlet og bearbejdet via Defgo.net og i excel-regneark. 2 Rikli R E, Jones C J. Senior Fitness Test. København: FADL s Forlag;

10 Resultater Evalueringen af Sundhed for ældre med Motionsvenner tager afsæt i formålet med projektet. Resultaterne af projektet beskrives i det følgende og omhandler: 1. Deltagelse i projektet og uddannelse af Motionsvenner 2. Udbyttet for modtagerne af motionsven 3. Udslusning af de ældre til stolemotionshold 4. Motionsvennernes oplevelse og udbytte 1. Deltagelse i projektet og uddannelse af Motionsvenner Sundhed for ældre med Motionsvenner blev startet op i august 2011 og afsluttet i maj I den periode er der sket en løbende rekruttering af såvel ældre borgere, der ønsker en motionsven, som frivillige, der ønsker at deltage i projektet. Ikke alle, der er blevet introduceret til projektet, er fortsat i indsatsen. Ved projektafslutning maj 2014 er der 25 ældre borgere, der stadig modtager motionsven, og 20 frivillige, der er motionsven for en eller to ældre borgere. Imidlertid er der i alt 63 ældre borgere og 52 frivillige, der har været i kontakt med projektet, samlet set drejer det sig om 115 deltagere. Ved planlægning af projektet blev der sat et mål om at rekruttere 75 ældre borgere. Dette mål blev så godt som nået. Tabel 3 viser flowet i forhold til deltagelse, fordelt på ældre borgere og frivillige, samt på mænd og kvinder samlet set. Som det fremgår, er der en overvægt af kvinder blandt såvel ældre borgere som blandt frivillige, der har ønsket at deltage. Tabel 3 Deltagere i projektet ved afslutning maj 2014 Deltagere, der er fratrådt i løbet af projektet Deltagere, der er introduceret til projektet, men ikke har ønsket at deltage I alt Heraf mænd/kvinder Antal Antal Antal Antal Antal Ældre borgere /52 Frivillige /46 I alt /98 Tabel 3. Samlet deltagelse og deltager-flow i Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Aldersfordelingen for de 31 modtagere af motionsven og for de 24 frivillige, der har oplyst deres alder, fremgår af Tabel 4. Det ses, at den aldersgruppe med flest deltagende borgere, er gruppen årige. Blandt de frivillige er der en bred fordeling over aldersgrupperne, flest i gruppen år. 10

11 Tabel 4 Antal borgere, der modtager motionsven Antal frivillige år år år år år år år år år 7 I alt Tabel 4. Fordelingen af motionsven-modtagere og frivillige i forhold til aldersgruppe. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Af de 52 frivillige, som projektet har været i kontakt med, er der 27 frivillige har gennemført uddannelsen til motionsven. Uddannelsen på to dage har været afviklet to gange i 2012 og en gang i Det fremgår således, at det mål, der blev opstillet ved projektstart, om uddannelse af 25 motionsvenner om året i 3 år, har været sat for højt. 11

12 2. Udbyttet for modtagerne af motionsven Der blev afholdt individuelle interviews med 5 ældre borgere med henblik på at afdække, hvad det er ved indsatsen, der får den til at virke for borgerne, og hvilke omstændigheder, der skaber den største forandring. Vi søgte svar på, hvad det er, der motiverer de ældre til at bibeholde kontakten med motionsvennen, og hvad det er, som motionsvennen specielt yder i samværet med den ældre, og som får indsatsen til at lykkes. Se desuden afsnittet om Metode. De interviewede er ældre borgere i private hjem. De ældre har forskellige behov i forhold til den frivillige motionsvens indsats, men det er ens for borgerne, at de nærer et ønske om mere fysisk aktivitet i dagligdagen, så godt som det nu kan lade sig gøre. Ud fra interviewene med borgerne blev der afdækket en række elementer i indsatsen, der på en positiv måde påvirker borgernes oplevelse af at have en motionsven. Det drejer sig om: Faglighed Stabilitet og fleksibilitet Fysisk forandring Samhørighed og tryghed Respekt/accept Faglighed En ting, der er vigtig for de ældre borgere, er den faglighed, der bliver lagt for dagen af motionsvennerne. Det bliver fremhævet, at motionsvennerne er dygtige, og at de øvelser, de laver med borgerne, passer til det fysiske funktionsniveau og er styrkende for kroppen. Rekvisitterne er en god hjælp i den forbindelse. Citat 1: Vi laver en hel masse øvelser - hun er her i mindst en time. Og i den time, der er vi virkelig beskæftiget. Hun har bolde med og forskellige ting [Fysioterapeuten] var herude og se [motionsvennen] og mig træne, og så skulle han så kommentere det, og han det var langt ud over det, han havde regnet med så langt vi var nået. Citat 2: Det er strækøvelser og bøje og lære at rejse mig fra en stol. Og det er hun god til. Hun har fået mig lært det. Også på det mentale plan er motionsvennen med til at skabe forandring. For de ældre er det motiverende, når motionsvennen er vedholdende i, at den aftalte øvelse eller aktivitet skal gennemføres. Et let pres fra motionsvennen er for de ældre et godt incitament til at lave fysisk aktivitet. Citat 3: Hun er meget, meget dygtig og hun er heller ikke bleg for at gøre det. får ikke lov at blive siddende Citat 4: og når hun begynder at tælle der har hun jo en god psykologisk virkning så ved jeg, at så er jeg ved at være i nærheden af det, hvor jeg har nået toppen de andre gange. 12

13 Stabilitet og fleksibilitet Den ældre borger er glad for, at aftalerne med motionsvennen ligger fast en gang om ugen. For nogle er det et passende omfang; andre ville ikke have noget imod, om motionsvennen kom hyppigere. Men fælles er, at man accepterer omfanget af ordningen og ser frem til, at motionsvennen kommer på besøg. Man er glad for rytmen i ordningen, og at aftaler bliver overholdt. Citat 5: Jeg synes, det er tilpas, at [motionsvennen] kommer en gang om ugen så har vi jo noget at snakke om, ikke? Så er der sket noget på den uge. Citat 6: Jeg glæder mig til hver ugedag, at jeg kan komme ud Samtidig er det et plus ved ordningen, at man kan indrette sig efter hinanden. Det falder i god jord, at man kan ændre aftalen til en anden ugedag, fremfor helt at springe over. Citat 7: Hvis vi skal noget, så snakker vi om det. Citat 8: Vi er så gode til at rette os efter hinanden. Fysisk forandring Nogle af borgerne har oplevet en mærkbar fysisk forandring, efter at de har fået en motionsven. Forandringen gør, at motionsvennens indsats i høj grad værdsættes. Citat 9: Ja, jeg er blevet meget mere i bevægelse, siden [motionsvennen] er begyndt. Jeg er så stolt ved det, at jeg kan rejse mig op. Der er mange der siger, at det kan du ikke, men jeg kan. Før var det en hel forestilling for at komme op. Er det ikke fantastisk? Og det skal [motionsvennen] have rosen for. Sådan én skulle de have alle sammen, en motionsveninde. Citat 10: Men en ting, som jeg virkelig kan måle det på, det er, at før jeg fik den genoptræning [med motionsvennen], at når jeg skulle vaske tøj, så kom jeg det i vaskemaskinen. Og jeg kunne godt tage det ud, men jeg kunne ikke hænge det op. Men lægge det sammen, det kan jeg stadigvæk ikke. Men jeg hænger det op nu det hele. Samhørighed og tryghed En ting, der bliver fremhævet af de ældre borgere, er, at motionsvennen og den ældre har det godt sammen. De ældre oplever, at der er et gensidigt udbytte af ordningen, og at det ikke kun er dem selv, der har gavn af den. Det er indtrykket, at man passer godt sammen, og der er et vigtigt element af hygge og social samhørighed, når motionsvennen kommer på besøg. De ældre oplever en positiv humørmæssig påvirkning ved at deltage i ordningen, og en stor tryghed ved at have motionsvennen med på tur i det fri. Citat 11: Det er så dejligt, og vi kan så godt sammen. Citat 12: Vi var på bølgelænge lige med det samme. Jeg har været med i hendes kolonihavehus to gange. Hun henter mig, og så har jeg rollatoren med Jeg går ikke selv ud - jeg skal ha én, så jeg er tryg. Citat 13: og så siger hun: Nå, så må vi hellere klare begreberne og så gætter vi kryds og tværs. Indtil vi er færdige. Så du kan godt se: den dame kan jeg ikke undvære - og jeg kommer op og ned af trapperne. 13

14 Respekt/accept De ældre borgere oplever at blive respekteret i den situation, de er i. Der bliver taget hensyn til omstændigheder og helbred, og til de ønsker, som borgeren måtte have til, hvordan den fysiske aktivitet skal tilrettelægges. Det er af betydning for borgeren, at motionsvennen indgår positivt i den sammenhæng, der foreligger. Citat 14: Den time, den går bare altså pist, så er den væk. Jeg må ikke bøje mig langt ned, så det lader vi være med. Citat 15: Og hun holder virkelig øje med mig. Hvis hun kan se, at der er en dag, hvor jeg ikke har det så godt, så spørger hun, om det er tilfældet, og så siger jeg: Ja det er det. Og så træner vi bare det, jeg kan, det er der ingen problemer i. Som det fremgår, så er der blandt de interviewede borgere ikke tale om nogen form for utilfredshed eller ønske om forandring. Det var dog heller ikke forventet i større omfang, netop på baggrund af den måde, hvorpå informanterne er udvalgt. Tværtimod ligger det de ældre meget på sinde, at ordningen skal fortsætte, som den er, og at der helst ikke må foretages nogen ændringer. De fremhævede forhold skal derfor ses som vigtige elementer i forhold til at få en indsats som denne til at lykkes. 3. Udslusning af ældre til stolemotionshold Et af målene med projektet var at motivere de ældre borgere til at deltage i ældreidræt eller til at være med på et hold med stolegymnastik. Denne målsætning har været udfordret af, at de deltagende ældre generelt har haft dårlig mobilitet og dermed nedsat mulighed for selv at kunne transportere sig. Det ville have krævet, at der havde været tilbud om transport med handicaplift. Målet om, at få nogle af de deltagende ældre koblet til et ældreidrætstilbud, er således ikke blevet opfyldt. I stedet fortsætter de ældre med at få besøg af deres motionsven. 14

15 4. Motionsvennernes oplevelse og udbytte For at undersøge, hvilket udbytte motionsvennerne har haft af projektet, og hvordan de oplever indsatsen i øvrigt, blev der udsendt et elektronisk spørgeskema til de frivillige (se desuden afsnittet om Metode). Spørgeskemaet blev sendt til dem, der stadig er motionsvenner for ældre borgere (21 frivillige), men også til dem, der har trukket sig ud af projektet (5 frivillige). Således modtog i alt 26 motionsvenner et skema. 54 % af motionsvennerne besvarede skemaet, hvilket svarer til 14 frivillige. I det følgende vil først respondenternes aldersfordeling og deres opstart/deltagelse i projektet blive beskrevet. Derefter vil deres tilfredshed med forskellige forhold ved projektet og udbytte ved at have deltaget blive belyst. Respondenternes aldersfordeling og rekruttering/deltagelse Gennemsnitsalderen for respondenterne er 57 år. Den yngste deltager i undersøgelsen er 25 år og den ældste er 85 år, medianen er 62 år. Rekruttering af motionsvenner til projektet skete især på baggrund af avisomtale eller via mund til mund metoden. Nogle havde været involveret i en tidligere indsats med motionsvenner og var derigennem blevet opmærksom på projektet. Pjecemateriale og hjemmeside nævnes også som årsag til opmærksomhed på tilbuddet. Motionsvennerne er startet i projektet på forskellige tidspunkter. Antallet af respondenter fordelt på de forskellige opstartsperioder fremgår af Tabel 5. Opstartsperiode Antal respondenter Forår Efterår Forår I alt 14 Tabel 5. Antal respondenter fordelt på opstartsperiode i Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers af respondenterne stoppede i projektet, inden det blev afsluttet april/maj Uddannelsen til motionsven Alle respondenterne undtagen én har gennemført den 2-dages uddannelse som motionsven. 10 af de 13, der gennemførte uddannelsen, fandt varigheden af uddannelsen passende, svarende til 77 %. 3 fandt den for kort, svarende til 23 %. 15

16 Motionsvennerne blev spurgt om relevansen af uddannelsen i forhold til indsatsen som motionsven. 12 motionsvenner fandt uddannelsen relevant eller meget relevant, én fandt den mindre relevant. Procentfordelingen fremgår af Figur 1 0% Hvor relevant synes du, at uddannelsen er i forhold til din indsats som motionsven? 8% 38% 54% Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Figur 1. Relevans af uddannelse Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Der blev også spurgt til, hvor tilfreds man er med uddannelsesinstruktørens evne til at formidle stoffet på en forståelig måde. Hertil svarede 69 %, at de er meget tilfredse. 31 % svarede, at de var tilfredse. 12 af de 13 motionsvenner var samlet set tilfredse eller meget tilfredse med udbyttet af uddannelsen. Procentfordelingen ses i Figur 2. Hvor tilfreds er du samlet set med dit udbytte af uddannelsen til motionsven? 46% Meget tilfreds 46% Tilfreds 0% 8% Mindre tilfreds Utilfreds Figur 2. Udbytte af uddannelse Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Udvalgte kommentarer til uddannelsen: Det gør, at jeg bliver styrket i mit samvær med borgeren. At vi er samlet omkring oplæg f.eks. demente, og kan udveksle erfaringer. Stole gymnastik, at lidt er bedre end ingenting. At lære at se små fremskridt. Instruktøren var fantastisk og energisk og positiv. Jeg har ingen kommentar, da det ikke er noget nyt ved uddannelsen, da jeg har arbejdet inden for sundhedsvæsnet i 41 år. Der var en meget fin mix af teori og praktik. Underviserne gør det, så godt de formår. Kravene erfarer man, når man står ude i marken 16

17 Samarbejde med koordinatoren for projektet Motionsvennerne blev spurgt om, hvordan de så på muligheden for komme i kontakt med koordinatoren for projektet. Kontakten kunne være telefonisk, via mail eller ved personlig henvendelse. Respondenterne var i forhold til dette spørgsmål udelukkende tilfredse eller meget tilfredse. Der blev også spurgt til koordinatorens håndtering af match-forløbet. 13 ud af de 14 motionsvenner oplevede håndteringen af matchforløbet som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Én var mindre tilfreds med forløbet. Procentfordelingen fremgår af Figur 3 Hvor tilfreds er du med koordinatorens håndtering af match-forløbet, hvor du sammen med koordinatoren fik kontakt med din borger? 7% 0% 36% 57% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Figur 3. Håndtering af matchforløb. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Udvalgte kommentarer til match-forløbet: Jeg tror, at jeg og de andre i gruppen trives så godt med vores motionsvenner, fordi der er gjort et stort arbejde for at matche os. En jævnlig kontakt er selvsagt påkrævet. Ligeledes samtaler ved fællesmøder, hvor man udveksler erfaringer. Jeg har bare fået det perfekte match. Der blev afholdt forskellige arrangementer for motionsvennerne (temamøde, netværksmøder, sparringsmøder). 12 fandt, at antallet var tilpas, én syntes, at der var får få, mens én syntes, at der var for mange. 85 % af motionsvennerne var tilfredse eller meget tilfredse med indholdet af møderne. 17

18 I forhold til samarbejdet med koordinatoren samlet set, så var alle meget tilfredse eller tilfredse. Respondenternes tilfredshed med samarbejdet med koordinatoren fremgår af Figur 4 0% 0% Hvor tilfreds er du samlet set med dit samarbejde med koordinatoren for projektet? 50% 50% Utilfreds Mindre tilfreds Tilfreds Meget tilfreds Figur 4. Samarbejde med koordinator. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Kommentarer til samarbejdet med koordinatoren og til møderne for motionsvennerne: Det har altid været en tryghed at vide, at der var nogen, man kunne ringe til, hvis der skulle opstå problemer. Møderne har været en stor hjælp, da man her har kunnet udveksle erfaringer, give hinanden gode råd, lyttet til andre med meget erfaring. Mærke følesen af fællesskab, at vi gør noget sammen, og det har en virkning. Lytte til alle de forskelligheder, som borgerne har. Men ikke mindst blive glad ved at gøre en forskel, og se betydningen af det. Det er klart koordinatoren er stillet overfor store krav i dette regi. Vore møder afslører jo behovet fra besøgsvennerne, der ofte har brug for støtte og vejledning. Når der har været et emne til møderne, har udbyttet været større. Besøg hos de ældre borgere Motionsvennerne kommer hyppigt på besøg hos borgerne. 13 ud af de 14 respondenter angiver, at de kommer/kom på besøg ca. en gang om ugen, én kommer hos borgeren ca. hver anden uge. Under besøgene er motionsvennerne ofte på gåture i det fri sammen med borgerne. Det drejer sig om 6 ud af de 14. Andre 6 laver for det meste øvelser i hjemmet med borgeren, mens 2 foretager indkøbsture med motionsven-modtageren. Oplevelsen af egen indsats som motionsven i projektet er for 36 % s vedkommende meget tilfredsstillende. For 64 % s vedkommende opleves indsatsen som tilfredsstillende. 18

19 Indtrykket af, hvor tilfreds den ældre borger er med motionsvennens indsats, fremgår af Figur 5. Som det ses, er oplevelsen, at borgerne er godt tilfredse med motionsvennens besøg Hvordan oplever du din borgers tilfredshed med din indsats som motionsven? Borgeren har været meget tilfreds 71% Borgeren har været tilfreds 22% Borgeren har været mindre tilfreds Borgeren har været utilfreds 0% 0% Ved ikke 7% Figur 5. Oplevelse af borgers tilfredshed. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers Respondenterne finder, at samarbejdet med den ældre borger samlet set har været meget tilfredsstillende (64 %) eller tilfredsstillende (36 %). Tilbud i Randers gymnastiske Forening Som motionsvenner har de frivillige via medlemskab været tilknyttet Randers gymnastiske Forening. De har herved gratis kunnet benytte forskellige tilbud i foreningens fitness-afdeling. 57 % har benyttet sig af det tilbud. Motionsvennerne har eksempelvis deltaget i styrketræning, svømning, yoga og zumba. 19

20 Tilfredshed med at være motionsven 93 % af respondenterne er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med at have deltaget i projektet som motionsven. Én af respondenterne var mindre tilfreds. Figur 6 viser hvordan motionsvennerne procentvis grupperer sig i forhold til tilfredshed. Hvor tilfreds er du samlet set med at have været motionsven i projektet? 0% 7% 14% 79% Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Figur 6. Tilfredshed med at have været Motionsven. Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers af respondenterne stoppede som motionsven før afslutning af projektet. Tabel 6 viser graden af tilfredshed blandt Motionsvenerne i forhold til, om man er stoppet i projektet før afslutningen i april/maj Tabel 6 Hvor tilfreds er du samlet set med at have været motionsven i projektet? Er du stoppet som motionsven, inden projektet blev afsluttet? Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds I alt Ja Nej I alt Tabel 6. Motionsvennernes tilfredshed sammenholdt med, om man er stoppet i projektet Sundhed for ældre med Motionsvenner. Randers af de 14 respondenter svarer ja til at kunne anbefale andre at blive motionsven i et lignende projekt. Én svarer Ved ikke. 20

Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven. August 2011

Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven. August 2011 Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven August 2011 2 Baggrunden for projektet... 3 Projektets overordnede mål... 3 Projektets målgrupper... 3 Hvad gør projektet attraktiv for målgruppen?...

Læs mere

Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Indhold

Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Indhold Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Maj 2014 Indhold Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner... 1 Bilag 1. Rekruttering...

Læs mere

Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning)

Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning) Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning) Initiativtager: Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Formål med projektet. At give hjemmeboende ældre, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt

Læs mere

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre)

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har de seneste år oplevet et stigende behov for særlige motionstilbud

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Frivillig støtte til småbørnsfamilier

Frivillig støtte til småbørnsfamilier Home-Start Familiekontakt Frivillig støtte til småbørnsfamilier Resumé af Epinions evaluering af Home-Start 2013 Home-Start Familiekontakt Danmark Home-Start Familiekontakt Danmark Landssekretariatet Vestergade

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende.

Demensdagene 2013. Sjov Motion. - Motionscaféer for demente med pårørende. Demensdagene 2013 Sjov Motion - Motionscaféer for demente med pårørende. Et 3-årigt projekt i Slagelse Kommune. Projektperiode 1. oktober 2012 30. september 2015. Præsentation projektkonsulent Bente Nørgaard

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Hvad er vigtigt for dig?

Hvad er vigtigt for dig? Hvad er vigtigt for dig? En kvalitativ undersøgelse af borgerinddragelse i Sundhed og Omsorg September 2017 1 Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en undersøgelse gennemført af Sundhed

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Unge Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Besvarelse fra de unge der har benyttet Teaterskolen for Unge s fritidstilbud...

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning 1 Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Vejen Kommune Udarbejdet i 2015 Forfatter: Studentermedhjælper

Læs mere

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15

EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 EVALUERING AF TEAM HERNING 2014/15 15. august 2015. 1 INDHOLD OM EVALUERINGEN 3 PROCESBESKRIVELSE AF EVALUERINGEN 4 SAMMENFATNING 5 ER PROJEKT TEAM HERNING 2014/2015 LYKKEDES? 5 HVILKE LANGTIDSVIRKNINGER

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Baggrund for projektet Frivillige melder fra til opgaver i forhold til borgere med demens TrygFonden havde 200 mill kr. til projekter Hjørring Kommune havde tilbud om

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Et stærkt liv med kræft

Et stærkt liv med kræft Et stærkt liv med kræft Efterår 2011 Afsluttende evalueringsrapport Holstebro Sundhedscenter Støttet af Kræftens Bekæmpelse Forord Kurset Et stærkt liv med kræft var i efteråret 2011 et tilbud til kræftramte

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken

Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Evaluering af motionsaktiviteter under Sundhedsprojektet i Korskærparken Sundhedssekretariatet december, 2013 Indholdsfortegnelse 1. Formål og metode... 3 2. Hovedresultater... 4 3. Analyse... 5 3.1 Baggrund

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011

Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 Midtvejsevaluering af Projekt Seniorkorps Udarbejdet af Lbr konsulent Lise Kragh Møller, august 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden august 2010 til december 2011 finansieret

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Bovrup Opsummering Plejehjemmet Bovrup Page 2 Vurdering: Godkendt Sted: Nørrekær 15, Bovrup, 6200 Aabenraa Dato for tilsyn: 28.09.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv

Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Forvaltningernes initiativer i forbindelse med implementeringen af 5 veje til et godt liv Beskæftigelse Beskæftigelse har arbejdet med konceptet 5 veje til et godt liv gennem følgende initiativer i 2014.

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet 1 MENTOR I LÆR FOR LIVET Lær for Livets mentorordning er en del af Lær for Livet, som er Egmont Fondens signaturprojekt. Målet med Lær for Livet er:

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 GENOPTRÆNING SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 2. Indledning... 9 2.1 Sådan læses rapporten... 9 2.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE

EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE EVALUERING 3. NETVÆRKSMØDE EN EKSTREMT KORT INTRO Beskrivelse af indsatsens metode Socioøkonomiske referencer og skolernes løfteevne Detaljeret programbeskrivelse Kontrollerede forsøg Beskrivelse af forsøgsprogram

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding

Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Studiemiljøevaluering 2015 Designskolen Kolding Samlet rapport Studiemiljøevalueringen blev gennemført i efterårssemesteret 2015. BA-evalueringen har en svarprocent på 41% svarende til 90 studerende. Herudover

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg

Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Rapport for året 2013 Forebyggende hjemmebesøg Minna Grunnet Pia Høgh Kirsten Bentsen Forebyggelseskonsulenter Center for Sundhedsfremme Årsrapport 2013 Lovgrundlag Lov om social service 79 a Målsætning

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014

Resume af brugerundersøgelse i KABS. Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Resume af brugerundersøgelse i KABS Af: Antropolog Kathrine Bro Ludvigsen, KABS 2014 Baggrund og formål Nærværende notat er et resumé af den brugerundersøgelse, som blev gennemført i KABS januar 2014 marts

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning

Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Undersøgelse af fortsættelse af fysisk aktivitet efter endt genoptræning Udarbejdet af Studentermedhjælper i det strategiske sundhedsteam Stine Søndergård, Stud. cand. scient. san. publ. Juni 2015 1 1.

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner

Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner Status til Socialudvalget Projekt Træningsvenner 1. Formål med projekt Træningsvenner Formålet er at guide og støtte borgere med tilknytning til Frederiksberg Sundhedscenter og Psykiatrisk Center samt

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm

Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Handleplan for opfølgning på Elevtrivselsmåling for Social- og sundhedsuddannelsen Bornholm Dato: 5. februar 2016 Handleplanen er relateret til den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsmåling. Målingen

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere