Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser"

Transkript

1 Foredrag for Bibliotekarforbundets statsgruppe den 4. februar 2006 Udviklingstendenser og samarbejdsmuligheder i forskningsbibliotekerne: 3 metamorfoser 1. Indledning 2. Biblioteksinstitutionens metamorfose 2.1 Den elektroniske bog står for døren 2.2 Internationale søgemaskiner er den første indgang til alt 2.3 Forlagene vil udvikle ny forretningsmodel 2.4 Universiteterne satser på e-publicering og e-læring 2.5 Biblioteksinstitutionens metamorfose Permanente brugerbehov Biblioteket efter biblioteket 3. Bibliotekssamarbejdets metamorfose 3.1 Det gamle og det nye samarbejde Det gamle samarbejde Det nye samarbejde 1

2 3.2 Nationalt onlinesystem: den finske model 3.3 Fælles web-flade og web-services 3.4 Nationalt bogmagasin for ukurant litteratur: et billigt sted i Vestsjælland 3.5 Samspil mellem institutbibliotek og universitetsbibliotek 3.6 Fusioner af universitetsbiblioteker 3.7 Henimod en ny model: national og lokal 4. Bibliotekarprofessionens metamorfose 4.1 Indledning 4.2 Væk fra bibliotekstekniske processer 4.3 Sammensmeltning med forskningsbibliotekargruppen 4.4 Udvikling af webfaglighed 4.4 Placering i det faglige miljø 4.5 Nedlæggelse af Danmarks Biblioteksskole 5. Slutning * 5.1 På langt sigt 2

3 5.2 På kort sigt * 5.3. The Naked God 3

4 1. Indledning * fremtidsforskeren i fjersynet: ting der uddør i løbet af 15 år * bibliotekarer, praktiserende læger, pølsevogne * overskriften i Politiken: fremtidens bibliotekar hedder Google * I Robot: You would have banned the Internet to save the libraries * disse 3 eksempler viser med al ønskelighed tydelighed, at diskussionen om bibliotekernes fremtid ikke er en intern biblioteksdiskussion, men en offentlig diskussion, som vi ikke kan ignorere, selvom vi skulle have lyst til det * vi skal selvfølgelig deltage i den diskussion * fornøjelse at se BF og dens formand så livligt engageret deri * men vi skal også efter min opfattelse forholde os aktivt til udviklingen og påvirke den * ikke for at videreføre tingenes traditionelle tilstand * men for at deltage i et strategisk flow med det spændende og vigtige, som er vores * for grundlæggende drejer det sig ikke om bøger og biblioteker men om brugerne og deres behov for faglig og videnskabelig information (Rektorkollegiet) * spørgsmål: går udviklingen ikke så hurtigt, at det er omsonst at tænke strategisk? 4

5 * det er rigtigt at udviklingen går hurtigt: hvornår hørte vi for eksempel for første gang om webben? Hvornår om e- tidsskrifter? Hvornår om edb i biblioteker? (citér Illa St.) * Så man kan sige (som jeg selv skrev i forordet til RKs UBstrategi), at den strategiske horisont er i stadig forandring, og at det derfor er ret vigtigt, at vores strategiske kompetence omfatter et rigt mål af selvtillid og improvisationsevne * MEN, som jeg skal vende tilbage til, er der én vigtig ting, der vil ændre sig: det trykte tidsskrift er næsten forsvundet, og det samme forudser jeg vil ske med den trykte bog * hvad vil der så ske * med biblioteksinstitutionen? * med bibliotekssamarbejdet? * med bibliotekarfaget? * disse vil ikke blive stående uberørt, at det trykte medies forsvinden, tværtimod * men BOGEN forsvinder jo ikke, fordi den ikke længere bliver trykt - den undergår i stedet en metamorfose til en anden form * på samme måde behøver den biblioteksting, som vi kender, ikke at forsvinde, men kan i stedet undergå en metamorfose * til hvad kan vi ikke for alvor vide, hvis vi anlægger et 2 generationers perspektiv * men vi kan være med til at præge omverdens behov for os i en anden form 5

6 * vi kan være med til at præge Biblioteket efter Biblioteket * jeg synes øvrigt overhovedet ikke, at der grund til undergangsstemning og mistrøstighed på forskningsbibliotekssektorens vegne * forskningsbibliotekerne er i dag en tordnende succes: for aldrig har så mange og i så høj grad benyttet vore serviceydelser * og ydermere har vi været med på den nye udvikling lige fra starten af og i mange universiteter lige frem været på forfronten * så vi er velplacerede og veludrustede til at tage del også i den kommende udvikling * på denne generelle baggrund har jeg valgt i dag at tale om de tre metamorfoser af biblioteksinstitutionen, bibliotekssamarbejdet og af bibliotekarprofessionen * arrangørerne har sagt at jeg gerne må være lidt provokerende og at der ikke behøver at være for meget på den ene side og på den anden * så det prøver jeg at leve op til, og jeg vil være glad hvis der kan være et frit ideflow mellem os hvor det er tilladt at afprøve synspunkter * og for en god ordens skyld: hvis jeg kommer til at udtale mig med upassende stor overbevisning, så er det fordi jeg bliver revet med af argumentet, jeg ved godt selv, at jeg ikke ved alting!!! 6

7 2. Biblioteksinstitutionens metamorfose * lad os starte med et blik tilbage på hvor vi kommer fra * vi har en fantastisk historie der er tæt forbundet med fremvæksten af den menneskelige kultur og som går langt, langt tilbage * Alexandria-biblioteket en sen foreteelse * Niniveh * Bagdad * Rosens navn * hvad sker der i dag? 2.1. Den elektroniske bog * 3 teser: * Tese 1: Den traditionelle biblioteksform er uløseligt knyttet til den trykte bog * ad these 1: * thek, tithemi * samling af håndskrevne bøger * institutionel struktur omkring bevarelse, udvikling og benyttelse af samlingen * læsesal 7

8 * Mediciernes bibliotek: vigtig funktion * værested!!! * hvor mange er enige? * Tese 2: Den trykte bog som redskab for formidling af videnskabelig og faglig litteratur forsvinder i løbet af den næste generation * e-tidsskriftet * medieintegration (downloads af musik) * læseapparatet: transportabilitet, læselighed, manipulerbarhed men er det en nødvendig forudsætning? * e-lagring ikke det samme som e-læsning, print i alle former for slutbrugeren (men ikke for biblioteket) * skønlitteraturen er ved at komme med * hvor mange er enige Tese 3: Den traditionelle forskningsbiblioteksform forsvinder i løbet af to generationer * CBS / Porcelænshaven * når den trykte bog ophører med at udkomme vil der gå endnu en generation, hvor man vil have brug for de lokale bogsamlinger, derefter samles i centrallager * kan man ikke bare lade dem blive stående? (økonomi) 8

9 * ingen bogsamling intet bibliotek (i traditionel forstand) * hvor mange er enige? 2.2. Internationale søgemaskiner er den første indgang til alt * to aspekter: søgeflade og samling (e-bibliotek) 2.1 Søgeflade * engang personligt dogme: forskernes og de studerendes foretrukne indgang til informationssøgning, eget biblioteks online katalog, senere web * måttet forlade: * hvorfor? * Google o.s.v. og så bibliotek.dk!!! * redskabet til alt: dating, musik, faktuelle oplysninger, mail, o.s.v. o.s.v. * enklere (men ikke bedre) * bibliotekernes web- og katalogflader gode nok? * usability * problem: for meget og uselekteret brug for bibliotekarisk ordning og selektion? * fagportaler 9

10 * Nej, for tidligt * vist nok DK-fiasko: hvorfor? * skal vi give op? * vi bør indrette os efter forholdene, spille sammen med de store maskiner, forudsætte at de er vore brugeres første redskab, og hvad gør vi så? * usikker på: om hvert enkelt bibliotek behøver sit eget web-sted til katalogsøgning bibliotek.dk * usikker på: om tykke eller smalle bibliotekswebsider 2.2. Samlinger i Google, Microsoft * forudse udvikling hvor alt som ikke er beskyttet af copyright bliver tilgængeligt Ikke i sit selv et problem for det traditionelle bibliotek: hvor stor en andel af vores benyttelse er af bøger, som er mere end 70 år * i virkeligheden en lettelse: bortset fra nationalbiblioteker, behøver biblioteker ikke opbevare ældre litteratur 2.3 Forlagene udvikler ny forretningsmodel * mange og nye parter i det faglige videnskabelige informationsflow, Google o.s.v. kun én * en anden vigtig part er de kommercielle forlag 10

11 * de har ikke giver men kæmper og har held til at opnå quasimonopolsituation (Elsevier) * holder deres produkter ude af søgemaskinerne - kamp * diskussionen universiteter / forlag * open access * men træghed i universitetssystemet * track record * konservatisme og meritering * forlagene leverer vare * mulig ny model * mange, men billige transaktioner * fælles søgefaciliteter (egne eller søgemaskiner) * direkte slutbrugeradgang uden om biblioteker 2.4. Universiteternes e-publicering og e-læring E-publicering * universiteterne ikke specielt ivrige mht e-publicering * men nogle begynder 11

12 * hvorfor ikke? * tradition * videnskabelig meritering * Derfor: umådelig varsomhed med selvpublicering / stddig foretrukket publicering i højmeriterede internationale publikationer * e-publicering vil slå igennem, efterhånden som den yngre generation der er vant til e-tidsskrifter indtager rektorstolene * men det bliver ikke lokal e-publicering * det der kan ske lokalt er e-tilgængeliggørelse af working papers o.l. og postprints o.l. via en open access eller repositoryløsning * her kan biblioteket have en rolle * CBS * Endvidere: forskningsregistrering * CBS-modellen vs. Pure E-læring * e-læringsbegrebet og bibliotekets rolle deri * henimod e-studiematerialer som led i opbygning af e- infomikromiljøer omkring hvert enkelt fag * indlysende at inddrage biblioteket (e-tidsskrifter) 12

13 * men barrierer: * lærerne opfattelse af bibl. som partner * omkostninger for bibliotekerne * copyrightproblemet * kongevej til fremtiden, men forudsætter meget stor frigørelse af biblioteksressourcer 2.5 Biblioteksinstitutionens metamorfose * har set på hvad der sker i dag, hvordan vil vi forandre os Svært, men der er det afgørende om den trykte medies forsvinden, som nødvendigvis medfører andre ændringer Der er også noget andet, som vi ikke kan vide, men rimeligt kan ræsonnere om, nemlig permanente behov hos brugerne, som også vil skulle opfyldes i fremtiden Permanente brugerbehov * Personlig kontakt * det selskabelige samfund * undersøgelse af brugerforventninger * KBs forsøg 13

14 * Hjælp til benyttelse af komplekse systemer (vejledning / undervisning) * fagportaler * Nem adgang til lnformationsressourcer * incl. de e-kommercielle: nogle skal organisere det * Læringsrum * meget populært * hvorfor? * behovet har nok hele tiden været der, men vi har ikke opfyldt det godt nok * Ikke-behov * sognesystemer Biblioteket efter biblioteket * ikke tegne det, det ville være for ubeskedent over for fremtiden, kun ridse nogle træk * ikke nogen central biblioteksbygning * ingen trykte bøger og tidsskrifter * spredte læsesale (bemandede!!!) 14

15 * organisatorisk integration med andre akademiske services * bibliotekspersonalet indplaceret direkte i de faglige miljøer :CENTRIFUGALITET * institutter, centre * studieforløb * som informationscoaches og læringsressourceopbyggere, forskningsformidlere * Kan I kende denne fremtid? * Synes I den er interessant? * Hvordan skal den påvirke de beslutninger vi træffer i de kommende år? 3. Bibliotekssamarbejdets metamorfose Det gamle og det nye samarbejde * Det gamle samarbejde * fokuseret på service (indlån, bibl.vagt) Det nye samarbejde 15

16 * nødvendigt for at * forbedre kvalitet * frigøre ressourcer * Nationalt online bibliotekssystem: den finske model * Fælles web-flade og web-services * Nationalt bogmagasin for ukurant litteratur: et billigt sted i Vestsjælland * fælles fagreferentordning * Samspil mellem institutbibliotek og universitetsbibliotek * systematisk satsning på institutbiblioteket (som servicested, ikke samlingssted) * udplacering af litteratur etc.(gi-model) * fællesdrift (Teol-model?) * outsourcing (JUR-model?) * Fusioner af universitetsbiblioteker * universitetsfusioner * et UB pr U men tæt samarbejde om backoffice og andre fællesløsninger 16

17 4. Bibliotekarprofessionens metamorfose * Indledende bemærkninger * sidste led af dominoen: falder den trykte bog, falder biblioteksinstitutionen; falder biblioteksinstitutionen, falder bibliotekar-professionen * det sker ikke i dag, heller ikke i morgen, men horisonten profilerer sig derude, jf. fre tidsforskeren * der er så lang tid til, at den enkelte bibliotekar i dag kan være ligeglad, med mindre forskningsbibliotekerne begynder at ansætte andre personaletyper * Væk fra bibliotekstekniske processer * Sammensmeltning med forskningsbibliotekargruppen * Udvikling af webfaglighed * Placering i det faglige miljø * Nedlæggelse af Danmarks Biblioteksskole 5. Slutning * 5.1 På langt sigt 17

18 5.2 På kort sigt * 5.3. The Naked God 18

19 3. Samarbejdsmuligheder Det nye samarbejde * ressourcer, kvalitet 3.8 DBC / bibliotek.dk 19

20 4. Og bibliotekargruppen? 20

21 5. Slutning 5.1 På langt sigt * den trykte bog forsvinder * det traditionelle forskningsbibliotek forsvinder * den kendte bibliotekarprofession forsvinder * 5.2 På kort sigt * forberedelse til det bogløse bibliotek * bevægelse hen imod de faglige miljøer * integration med den øvrige servicestruktur * ressource- og kvalitetsfremmede tværinstitutionelt samarbejde (online system) * bibliotekarer: fagfaglighed, webfaglighed 5.3. The Naked God 21

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG

MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN OKTOBER 2014 ALTMETRICS GUIDE TIL GOD FORSKNING? MORTEN ROSENMEIER FÅR ÅRETS DØSSINGPRIS FOR AT GØRE OPHAVSRETTEN SPISELIG 09 Interview: DET BEDSTE VED DANMARK ER BIBLIOTEKERNE

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere