Indvandring, civilsamfund og demokrati i Danmark med udblik til Sverige. Flemming Mikkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandring, civilsamfund og demokrati i Danmark med udblik til Sverige. Flemming Mikkelsen"

Transkript

1 Indvandring, civilsamfund og demokrati i Danmark med udblik til Sverige af Flemming Mikkelsen

2 Transnational identitet under forandring Indvandrernes sociale, religiøse og politiske mobilisering i Danmark

3 Indvandrerorganisationer Kilder: Indenrigsministeriets støtte til drift af indvandrerforeninger ( ) Fremmedarbejderbladet ( ) Tidsskrifter og blade om indvandrere og flygtninge Tidligere registreringer af indvandrerorganisationer Andre kildetyper

4 Model til forklaring af indvandrernes sociale, religiøse og kulturelle mobilisering Sociokulturel homogenitet Intra- og interorganisatoriske diffusionsprocesser INDVANDRING Indvandrernes sociale, religiøse og politiske mobilisering Transnationale processer Internationale relationer Staten Dominerende Nationale aktører

5 Nogle udviklingstræk

6 Et første overblik Nyoprettede indvandrerorganisationer

7 Indvandrerorganisationer - hovedtyper (nyoprettede i %) Total Antal i alt Etno-national organisation 60,0 71,2 53,2 74,8 67,8 70,4 54,9 32,4 64,7 455 Multinational/etnisk organisation 20,0 21,2 8,5 10,2 11,0 9,3 26,2 24,3 14,5 102 Centralorganisation 10,0 3,8 2,1 2,4 1,4 3,7 3,3 2,7 2,8 20 Paraplyorganisation 2,1 2,4 0,7 2,5 2,5 5,4 2,0 14 Solidaritets/venskabsforening 10,0 3,8 34,0 10,2 19,2 14,2 13,1 35,1 15,9 112 Total Antal organisationer

8 Organisationstyper (nyoprettede organisationer) Hjemstavnsforening Værested/klub Kulturforening Faglig organisation Religiøs organisation Ungdomsforening Kvindeforening Idrætsklub Seniorforening Politisk organisation Andre organisationstyper Total

9 Eksisterende organisationer

10 Indvandrerorganisationernes etno-nationale sammensætning (eksisterende organisationer i %) Etno-national gruppe Tyrkisk 11,1 16,8 16,1 16,6 Kurdisk-tyrkisk 3,2 4,8 4,0 3,6 Kurdisk 2,9 2,5 Pakistansk 15,9 13,5 9,0 7,5 Jugoslavisk 17,5 8,6 2,5 1,8 Eksjugoslavisk 3,4 5,8 Arabisk 3,2 1,4 2,7 4,5 Iransk 1,6 2,4 4,9 2,9 Vietnamesisk 1,6 4,3 2,7 2,0 Palæstinensisk 1,6 1,9 2,0 1,9 Marokkansk 3,2 1,4 1,8 2,3 Chilensk 6,3 3,4 0,7 0,5 Afrikansk 4,8 10,5 7,5 5,7 Indisk 2,9 2,5 2,0 Somalisk 0,5 4,7 7,2 Tamilsk 4,0 3,6 Irakisk 2,4 2,1 Anden etno-national oprindelse 7,8 17,5 11,2 12,5 Multinationale/etniske 22,2 10,1 15,0 15,0 Total Antal organisationer

11 Dansk deltagelse i indvandrerorganisationer (nyoprettede organisationer) Antal Organisationer med dansk deltagelse Procent af samtlige organisationer , , , , , , , ,7 Total ,6

12 Differentiering af foreningsstrukturen Flere og større indvandrerforeninger Foreningernes alders- og kønsprofil (flere børn og unge; flere kvinder) Flere rene kvindeforeninger og ungdomsforeninger Flere politiske foreninger Flere religiøse/muslimske foreninger Demokratisering af foreningsstrukturen Mere aktive politisk-religiøse foreninger/grupper

13 Kollektive protester: Nationale og internationale protestbegivenheder med deltagelse af indvandrere og flygtninge Nationale protes tbegivenheder Internationale protes tbegivenheder Kilde: Jf. figur 11-1.

14 Et indvandrerbaseret civilsamfund: fire nøglebegreber Transnational Introvert Ekspressivt Alliance

15 Politiske indvandrerorganisationer

16 Nyoprettede og eksisterende politiske organisationer An ta l o rg a n isa tion e r N yo p re tte d e E ksiste ren d e

17 Politiske organisationers etno-nationale tilhørsforhold Politiske organisationer Tyrkiske 9 Kurdisk-tyrkiske 20 Iranske 12 Pakistanske 11 Afrikanske 11 Chilenske 8 Kurdiske 8 Eksjugoslaviske 7 Palæstinensiske 5 Irakiske 5 Tamilske 4 Multietniske foreninger og solidaritetsorganisationer 43 Anden etno-national oprindelse 18 Total 161

18 De politiske indvandrerorganisationers nationale orientering Antal ny oprettede o rganisa tioner A flæg g er af e kste rn o rga nisa tio n In dire kte a flæ gg er Orien te re t mo d D an m a rk Orie ntere t m od forh old i h je m lan d et Orie ntere t m od D an m a rk o g hje m la nd e t

19 Paraplyorganisationer Gæstearbejdernes Fællesråd i Danmark (GFR) senere Indvandrernes Fællesråd i Danmark (IFD), København, 1976-ca.1995 (national) Indvandrerforeningernes Sammenslutning i Danmark (IND-sam), København, (national) Indvandrercentre i Århus, 1983-ophørt (regional) Anti-Diskriminations Forbund (IDFAD), Århus, (regional, national) Internationalt Kulturcenter (IKC), Århus, (regional) Paraplyorganisationen for de Etniske Mindretal (POEM), København, (national) De Etniske Minoriteters Landsorganisation (ELO), København, (national) IndvandreNet, Århus, (regional) Dansk Muslimsk Union (DMU), København, (national) Muslimernes Fællesråd (MFR), København, (national)

20 Religiøse indvandrerorganisationer Muslimske organisationer Politisk-islamiske organisationer

21 Nyoprettede og eksisterende religiøse organisationer An ta l o rg a n isa tion e r N yop re tte d e Eksistere n de

22 1. Generation muslimske organisationer ca : Statssponsorerede islamiske organisationer Det Islamiske Kulturcenter: Stiftet i 1971 som et samarbejde mellem den marokkanske, saudiske, ægyptiske og den libyske ambassade i Danmark, siden hen har også den pakistanske ambassade sluttet sig til den honorære komite. Al-Da wa al-islamiya: Stiftet 1972 i Libyen og har også siden været aktiv i Danmark. Rabitat al-alam al-islami (Den Muslimske Verdensliga): Stiftet 1962 i Saudi Arabien med hovedsæde i Mekka og aktiv i Danmark siden Islamisk Ungdomsforbund (Valby): Aktiv i Danmark fra omkring 1977 og tilknyttet det kuwaitisk finansierede International Islamic Federation of Student Organizations dannet i Den Islamiske Forening (Dansk Islamisk Forening): Aktiv i Danmark fra omkring 1980 og støttedes af Kuwaits ministerium for religiøse anliggender. Diyanet (Direktoratet for Religiøse Anliggender): Oprettet 1924 i Tyrkiet og aktiv i Danmark siden 1981 via den tyrkiske ambassade.

23 2. Generation muslimske organisationer siden 1980: Transnationale muslimske organisationer Navn Stiftet (år, land) Hovedsæde i Europa Süleymancibevægelsen 1930 erne: Tyrkiet Minhaj ul-quran (På Koranens Vej) Aktiv i Danmark fra Tilknyttede organisationer i Danmark Tyskland: Køln 1980 Den Islamisk-Tyrkiske Kulturforening 1980: Pakistan (Lahore) England 1982 Women Youth League/ Muslim Youth League (1986); Muslimer i Dialog (2003 udbrydergruppe) The Muslim Institute 1974: Pakistan England: Bradford Tabligh-I Djama at 1926: Indien/Pakistan England: (Tabligh bevægelsen) Dewsbury Milli Görus (Sammenslutningen af Muslimske Indvandrer Foreninger, DMGT) ISRA-Denmark Ahbash (Association of Islamic Charitable Projects, A.I.C.P.) Hizb ut-tahrir (Frihedspartiet) Al Aqsa 1969: Tyrkiet (Frelsespartiet) Tyskland: Køln Foreningen af Studerende Muslimer (1988); Islamisk Info & Foredrag (2002); 1985 Mange Ungdoms- og kulturforeninger ( ); Islamiske friskoler; Studerendes Internationale Fællesorganisation (1997) 1989 International islamisk hjælpeorganisation 1930 erne: Libanon 1990 Islamisk Forening for Velgørende Projekter; Islamisk Center for Europæiske Lande; muslimske friskoler 1950 erne: Mellemøsten England 1994 International hjælpe organisation: Palæstina Tyskland 1999

24 3. Generation muslimske organisationer siden 1995: Dansk-islamiske organisationer Det Islamiske Trossamfund i Danmark (1995) Det Islamiske Forbund i Danmark (1998) Islamisk Råd (2000) Muslimernes Landsorganisation (2002) Islamisk Informations Center (2002) Foreningen for Moské og Islamisk Kulturcenter i Århus (2002) Dansk Islamisk Begravelsesfond (2003) Dansk Islamisk Råd (2003) Demokratiske Muslimer (2006) Muslimernes Fællesråd (2006)

25 4. Generation muslimske organisationer siden 1993: Dansk-islamiske ungdomsorganisationer Organisationen for Pakistanske Studerende og Akademikere, OPSA (1993) Hizb ut-tahrir (1994) Islamic Student Organization, ISO (1995) Frie Forenede Muslimers Bevægelse, FFMB (1997) Muslimsk Ungdom i Danmark, MUNIDA (2000) Forum for Kritiske Muslimer (2001) Muslimernes Landsorganisation, MLO (2002) Muslimer i Dialog (2003)

26 Muslimske organisationer i Danmark: Spredningsmønstre Transnational National Centralt Vertikale bureaukratier 1: statssponsorerede religiøse organisationer 3: dansk-muslimske organisationer Decentralt Horisontale netværk 2: transnationale muslimske bevægelser 4: dansk-islamiske ungdomsbevægelser

27 Hvem der på vegne af etniske minoriteter har fremsat krav (pct) Multietniske og nationalt baserede paraplyorganisationer Religiøse organisationer Andre multietniske organisationer Venskabsforeninger Nationalt baserede etno-nationale organisationer Lokalt baserede organisationer Ingen navngivne organisationer I alt N Kilde: Togeby (2003: 141). Anmærkning: Der kan optræde flere organisationer i forbindelse med den enkelte begivenhed.

28 Udblik til Sverige

29 Forudsætninger De svenske folkrörelser (afholdsbevægelsen, de frikirkebevægelsen, arbejderbevægelsen) Det korporative svenske samfund Den store finske indvandring Den omfattende indvandring fra tredjeverdens lande til Sverige sammenlignet med Danmark

30 Den svenske indvandrerpolitik 1974: Invandrarutredningens slutbetænkning: Jämligkhet, Valfrihet och Samverkan (multikulturalisme) 1997: Sverige, framtiden och mångfalden från invadrarpolitik till integrationspolitik

31 Etno-nationale organisationer i Sverige 1983 og 2002 Antal rigsforbund som modtager bidrag fra Integrationsverket Antal lokalforeninger i de bidragsberettigede forbund Medlemstal Antal rigsforbund iflg. Immigrantinstitutet Antal lokalforeninger iflg. Immigrantinstitutet Ca. 50 Ca. 80 Ca. 900 Ca

32 Rigsforbundenes virksomhed Rigsforbundene skulle understøtte indvandrernes kulturbevarende og hjemlandsrelaterede funktion, mens den politiske og religiøse funktion skulle nedprioritere På den ene side transformeres, assimileres og standardiseres indvandrernes kultur og politiske udtryk så det passer til det svenske samfund. På den anden side defineres individuelle etniske og kulturelle grupper som kulturelt unikke og organisatorisk separate fra hinanden (Dahlstedt 2003 og indirekte Schierup 1991)

33 Det muslimske civilsamfund En opblomstring af det muslimske foreningsliv i slutningen af 1980-tallet i nært samarbejde med de traditionelle svenske folkrørelser Opbygningen af muslimske rigsforbund under 1990-tallet og 2000-tallet Samtidig satte det ind med en betydelig vækst i antallet af: Moskeer, ungdomsorganisationer, studenterorganisationer, studieforbund, kvindeorganisationer, friskoler, rettighedsorganisationer, fredsorganisationer, bistandsorganisationer, etc.

34 Medspillere og modspillere Statens styre og kontrol Terrortruslen Antimuslimske tendenser

35 Det muslimske civilsamfund ifølge Omar Mustafa Det muslimske civilsamfund er en bevægelse i hastig udvikling Det muslimske civilsamfund er en ung bevægelse

36 Slutbemærkning Indvandring, civilsamfund og demokrati

Etniske minoritetsunge mellem religion, politik og transnationalisme

Etniske minoritetsunge mellem religion, politik og transnationalisme Etniske minoritetsunge mellem religion, politik og transnationalisme Unge og politik Historiske forudsætninger Politiske indvandrerorganisationer Religiøse indvandrerorganisationer Unge, religion og religiøsitet

Læs mere

AMID Working Paper Series 19/2002

AMID Working Paper Series 19/2002 AMID Working Paper Series 19/2002 Indvandrere og civilsamfund. En forskningsoversigt vedrørende etniske minoriteters deltagelse i civilsamfundet samt kulturmødet mellem minoriteter og danskere på arbejdspladsen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Indvandrere og civilsamfund Mikkelsen, Flemming. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Indvandrere og civilsamfund Mikkelsen, Flemming. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Indvandrere og civilsamfund Mikkelsen, Flemming Publication date: 2006 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Etniske minoriteters netværk

Etniske minoriteters netværk Etniske minoriteters netværk I teori og praksis v/ Garbi Schmidt SFI Hvad er netværk og hvad kan de? Hvad ved vi om etniske minoriteters netværk i Danmark? Organisatoriske og institutionelle netværk: muslimske

Læs mere

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt

Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Hvordan styrkes dialogen med de etniske minoriteter og deres organisationer? - DUFs Partnerskabsprojekt Noman Malik, Minoritetskonsulent hos DUF 2. december 2008 Om mig selv Noman Malik, cand.merc.emf

Læs mere

En måde at opgøre antallet af muslimer (og andre såkaldte migrantreligioner ) kan gøres ved en beregningsmåde, som omtales i denne artikel.

En måde at opgøre antallet af muslimer (og andre såkaldte migrantreligioner ) kan gøres ved en beregningsmåde, som omtales i denne artikel. 2.4. ISLAM I DANMARK Af Brian Arly Jacobsen Siden Anden Verdenskrig har der ikke foreligget oplysninger vedrørende antallet af tilhørere indenfor forskellige trossamfund på baggrund af folketællinger.

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen

Den kulturelle grav. Muslimske gravsteder i Danmark. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS June 2013 Den kulturelle grav Muslimske gravsteder i Danmark Helle Lykke Nielsen Døden er universel, men måden vi begraves på, og det gravsted vi efterlader os, er i høj grad kulturelt betinget.

Læs mere

1.1.B.1. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL

1.1.B.1. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 1.1.B.1. ISLAMISKE/ISLAM-INSPIREREDE TROSSAMFUND: SAMLET TABEL 57 58 59 60 61 1.1.B.2. ISLAMISKE KOMMENTARER Der er omkring 230.000 muslimer i Danmark. De muslimske trossamfund udgør den næststørste gruppe

Læs mere

Undersøgelse af etniske foreninger i Danmark

Undersøgelse af etniske foreninger i Danmark Undersøgelse af etniske foreninger i Danmark Folkevirke 2012 Folkevirke Social Kulturel Politisk oplysning Niels Hemmingens Gade 10.3, 1153 København K Telefon 333328311 E-mail folkevirke@folkevirke.dk

Læs mere

Resumé. Hvorfor har muslimske interesseorganisationer svært ved at etablere sig som samtalepartner for det offentlige Danmark?

Resumé. Hvorfor har muslimske interesseorganisationer svært ved at etablere sig som samtalepartner for det offentlige Danmark? Resumé Hvorfor har muslimske interesseorganisationer svært ved at etablere sig som samtalepartner for det offentlige Danmark? Ud fra interviews med embedsmænd ansat i Integrationsministeriet, Justitsministeriet

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

2. Islamiske og islam-inspirerede trossamfund og menigheder

2. Islamiske og islam-inspirerede trossamfund og menigheder 2. Islamiske og islam-inspirerede trossamfund og menigheder Islamiske Trossamfund med tilknytning til Dianyet Medlemstal 2012 Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse/Diaynet (følgende menigheder hører til under

Læs mere

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE

DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE DER ER BRUD PÅ TRADITIONERNE Præsentation Min baggrund er palæstinenser. Gift med en dansk kvinde og vi har to børn sammen. Pædagog i 2004. Gadeplansmedarbejder i København, Nordvest, med aldersgruppen

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand

2.1 Valgdeltagelsen fordelt efter køn, alder og civilstand 2. VALGDELTAGELSEN Ved kommunalvalget den 18. november 1997 var der i alt 222.182 stemmeberettigede i Århus Kommune. Af disse afgav de 157.055 deres stemme svarende til en stemmeprocent på 70,7. Til sammenligning

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND

2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND 2.1. RELIGIONSUNDERVISNING I GODKENDTE TROSSAMFUND Religiøs undervisning af børn og unge i Danmark Det er et velkendt faktum, at børn, der har modtaget en eller anden form for religiøs opdragelse, har

Læs mere

Registrant Faglig Ungdom Århus

Registrant Faglig Ungdom Århus Copyright: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv - 2001 Registrant Faglig Ungdom Århus Arkivnummer: 1041 Ordnet af Knud Holt Nielsen, 2001 Omfang: 24 kasser FORHANDLINGSPROTOKOLLER... 2 GENERALFORSAMLINGER,

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi

Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Hovedpunkter i EUMC s rapport Muslimer i Den Europæiske Union: Diskrimination og islamofobi Sammendraget foreligger på alle EU-sprog til orientering. Kun den engelske udgave er autentisk. Muslimer i Den

Læs mere

I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor Kapitel 1 Dansk på nye måder Kapitel 2 Indvandrere, flygtninge og efterkommere i Danmark

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er Frivillighedsundersøgelsen Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund oktober 2004 Foreningerne på Fyn Organisationsundersøgelsen I denne rapport kan du læse nogle af de første

Læs mere

3.2.B. ISLAMISKE OG ISLAM-INSPIREREDE MENIGHEDER I DANMARK: EN STATISTISK OVERSIGT OVER MOSKEER OG MEDLEMMER

3.2.B. ISLAMISKE OG ISLAM-INSPIREREDE MENIGHEDER I DANMARK: EN STATISTISK OVERSIGT OVER MOSKEER OG MEDLEMMER 3.2.B. ISLAMISKE OG ISLAM-INSPIREREDE MENIGHEDER I DANMARK: EN STATISTISK OVERSIGT OVER MOSKEER OG MEDLEMMER Der findes ca. 205.000 muslimer i Danmark, men for mange er muslim mere en etnisk identitet

Læs mere

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt.

Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. Sådan skaber I et internationalt projekt. Denne folder viser, hvordan du og din organisation kan skabe et internationalt projekt. 1>2 >3>GO!og så Sådan skaber I et internationalt projekt Tre nemme trin, er I i gang. >trin 1: find en GOD IDÉ Siden

Læs mere

Bag om. God fornøjelse.

Bag om. God fornøjelse. Bag om Dette materiale har til formål at give dig et indblik i hvem kulturmødeambassadørerne er og hvad Grænseforeningen er for en størrelse, samt et overblik over relevante historiske fakta og begreber.

Læs mere

Analyse. Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? 20. september 2016

Analyse. Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? 20. september 2016 Analyse 20. september 2016 Børn fra muslimske friskoler hvordan klarer de sig? Af Kristine Vasiljeva, Nicolai Kaarsen, Laurids Leo Münier og Kathrine Bonde I marts 2016 har Regeringen, DF, LA og K indgået

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

RELIGION I DANMARK 2017

RELIGION I DANMARK 2017 RELIGION I DANMARK 2017 De godkendte muslimske trossamfund - og de nye tendenser Af Lene Kühle, MSO-professor, Afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus University. E-mail: lk@cas.au.dk Og Malik Christian

Læs mere

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed

Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Det nationale perspektiv i arbejdet med etniske minoriteters sundhed Akademisk medarbejder Anne Rygaard Bennedsen, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Middelfart 2. september 2008 Disposition for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed

Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed Populismens grænser. Det muslimske tørklæde, demokrati og accept af forskellighed Birte Siim. Aalborg Universitet Siim@ihis.aau.dk Bestil en forsker, Aarhus Katedralskole 22.april, 2010 Disposition 1.

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er

Rejs med LU. - din mulighed for at opleve verden som LU er Rejs med LU - din mulighed for at opleve verden som LU er Sådan gør du Kig i folderen og find det arrangement, du har mest lyst til at deltage i. Sidst i folderen finder du et ansøgningsskema, som du kan

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Muslimske interesseorganisationers samarbejde med Integrationsministeriet

Muslimske interesseorganisationers samarbejde med Integrationsministeriet Muslimske interesseorganisationers samarbejde med Integrationsministeriet af Iben Helqvist Abstract. Muslimske interesseorganisationer er nye spillere på den danske politiske scene, og de møder væsentlige

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

DEBAT-ANALYSE August 2014. Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef

DEBAT-ANALYSE August 2014. Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef DEBAT-ANALYSE August 2014 Gæt Hvem Der Kommer til Middag Pardannelse mellem Gammel- og Nydanskere Mehmet Ümit Necef. Nøgleord: Tarek Omar, interetniske ægteskaber, interetniske kæresterier, fordom. Opsummering:

Læs mere

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvilke undersøgelser? Tre spørgeskemaundersøgelser 1. Kommunale forvaltningers samarbejde med civile aktører

Læs mere

Etniske minoriteters indflydelseskanaler

Etniske minoriteters indflydelseskanaler Etniske minoriteters indflydelseskanaler Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark.

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark

Anika Liversage. Tyrkiske skilsmisser i Danmark Anika Liversage Tyrkiske skilsmisser i Danmark I indgår opløsning Anika Liversage Seniorforsker ved SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd E-mail: ani@sfi.dk 1 Analysetilgang Arnetts begreber om

Læs mere

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne

Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag 1: Sociale baggrundsvariable og deres effekt på eksamenskaraktererne Bilag til rapporten Folkeskolens faglige kvalitet. Analyse af skolernes undervisningseffekt. De baggrundsvariable, der er anvendt

Læs mere

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København

Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København Euroislam - eksisterer det i Danmark? af dr.theol. Lissi Rasmussen, stiftspræst og leder af Islamisk-Kristent Studiecenter, København I hvilken retning udvikler islam sig i Danmark? Er det muligt at være

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Ansøgningsskema til Pulje B

Ansøgningsskema til Pulje B Ansøgningsskema til Pulje B Projekttitel Projektetets titel Den forpligtende samtale om kulturmøde mellem danske og etniske foreninger Beløb, der søges: I alt kroner: 147.900,00 Beløbet skal specificeres

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer

Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en demokratifond samt andre demokratifremmende initiativer 2008/1 BSF 38 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Jeppe Kofod (S), Mette Gjerskov (S), Ole Hækkerup (S), Mogens Jensen (S),

Læs mere

Kvarterløft en ny planlægningsform, der kan skabe empowerment. John Andersen, Department of Environmental Spatial and Social Change,RUC

Kvarterløft en ny planlægningsform, der kan skabe empowerment. John Andersen, Department of Environmental Spatial and Social Change,RUC Kvarterløft en ny planlægningsform, der kan skabe empowerment John Andersen, Department of Environmental Spatial and Social Change,RUC En ny planlægningsform Social innovation og empowerment Bæredygtige

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark

En national vision for folkeoplysningen i Danmark En national vision for folkeoplysningen i Danmark Baggrund Baggrundsoplysninger: et demokratisk dokument som kulturministeren tager ansvar for En involverende og dialogisk proces Hvorfor var/er dette vigtigt

Læs mere

Religiøs forfølgelse

Religiøs forfølgelse Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 (1. samling) UUI Alm.del Bilag 52 Offentligt Religiøs forfølgelse Bidrag til åben høring i Folketingets Udenrigsudvalg 12.11.14 Religionsfrihed og

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

26-12-2012. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvem taler vi om? Oversigt. Hvem taler vi om?

26-12-2012. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvem taler vi om? Oversigt. Hvem taler vi om? Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Københavns Universitet. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet.

Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Københavns Universitet. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Why Diversity Matters!

Why Diversity Matters! Etnisk X-Faktor Why Diversity Matters! 25. Maj 2010 Mette Skovbjerg msk@cifs cifs.dk Mangfoldighed Mangfoldighed handler om at se det enkelte menneske som unikt, og om at betragte forskelle mellem mennesker

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Åben referat Integrationsrådet

Åben referat Integrationsrådet Åben referat Integrationsrådet Mødedato 21.02.2013 Tid 17:00:19:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 3 Medlemmer Dusan Jovanovic (formand) John Lauritzen Ruban Thiruchelvam (næstformand) Aligo Francis

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik.

Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. 27. marts 2006 Enhedslistens ændringsforslag til udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik. AT en vision for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets dialogpolitik og for Integrationsrådets rolle

Læs mere

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen

Den sidste rejse. Helle Lykke Nielsen ANALYSIS May 2013 Den sidste rejse Helle Lykke Nielsen Stadig flere muslimer vælger at lade sig begrave i Danmark. Der findes i dag to muslimske gravpladser i Danmark, en i Odense og en i Brøndby syd for

Læs mere

Tyrkiske ældre familieforhold, fattigdom og tanker om livet, der gik. Anika Liversage Seniorforsker, SFI det nationale forskningscenter for velfærd

Tyrkiske ældre familieforhold, fattigdom og tanker om livet, der gik. Anika Liversage Seniorforsker, SFI det nationale forskningscenter for velfærd familieforhold, fattigdom og tanker om livet, der gik Anika Liversage Seniorforsker, SFI det nationale forskningscenter for velfærd 1 Ældre tyrkiske indvandrere hvorfor nu? - Arbejdskraftsindvandring,

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende

Ledigheden i Odense Kommune 2. kvartal 2003. Figur 1. Udviklingen i den kvartalsvise ledighed for udvalgte områder 2000-03 Ledigheden er stigende NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs og Planlægningskontoret Nr. September Ledigheden i Odense Kommune. kvartal Resume Det gennemsnitlige antal ledige i Odense Kommune i. kvartal

Læs mere

DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer

DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer DEMOKRATISK UNDERSKUD Dansk politik mangler indvandrerstemmer Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Allan Christensen @journallan Onsdag den 3. februar 2016, 05:00 Del: Både i Folketinget, regionsrådene og

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Forskellige deltagelsesformers betydning for deltagelsen i det lille og det store demokrati.

Forskellige deltagelsesformers betydning for deltagelsen i det lille og det store demokrati. Forskellige deltagelsesformers betydning for deltagelsen i det lille og det store demokrati. Oplæg ved konferencen Folkeoplysningens demokratiske værdi Onsdag den 13. maj 2015 På Syddansk Universitet (e-mail:

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Etnohomoerne på spring og på vej

Etnohomoerne på spring og på vej Etnohomoerne på spring og på vej Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv. Af Marianne

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0853 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. december 2013 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anne Ruberg Sagsnr.: 2013-38-0129 Dok.:

Læs mere

RELIGION I DANMARK 2017

RELIGION I DANMARK 2017 RELIGION I DANMARK 2017 Center for SamtidsReligion Institut for Kultur og Samfund Faculty of Arts Aarhus Universitet ISSN 2445-5024 RELIGION I DANMARK 2017 RELIGION I DANMARK 2017 Indholdsfortegnelse Nyt

Læs mere

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa

der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa CHARTA CHARTER der autochthonen, nationalen Minderheiten / Volksgruppen in Europa for de autoktone, nationale mindretal / folkegrupper i Europa Bautzen / Budyšin / Budysin 2006 Charter for de autoktone

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark

Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark 1 Religiøs fritidsundervisning for børn og unge blandt muslimske grupper i Danmark Rapport udarbejdet ved Center for SamtidsReligion, Aarhus Universitet. 2 Religiøs fritidsundervisning for børn og unge

Læs mere

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi

Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser. Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Udviklingen i den etniske segregation i Danmark siden 1985 årsager og konsekvenser Hans Skifter Andersen Adjungeret professor, SBi Oplæggets indhold Udviklingen i indvandring og bosætning i boliger og

Læs mere

Rapport fra lytterunde blandt muslimske organisationer og moskeer

Rapport fra lytterunde blandt muslimske organisationer og moskeer Rapport fra lytterunde blandt muslimske organisationer og moskeer Udarbejdet af Leif Vestergaard, Safet Bektovic og Mogens S. Mogensen juni 2006 Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde Det Teologiske

Læs mere

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN

12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN 12 RETNINGSLINJER FOR TVÆRRELIGIØS DIALAOG PÅ LOKALT PLAN VIDEN OM OG FORSTÅELSE AF RELIGION I LOKALSAMFUNDET 01 Kommunerne opfordres til at notere sig den voksende rolle, som religion nu spiller i forbindelse

Læs mere

Unge med etnisk minoritetsbaggrund

Unge med etnisk minoritetsbaggrund Ungdomsforskning: Unge med etnisk minoritetsbaggrund Vi snakker meget om unge med etnisk minoritetsbaggrund. Alle har en mening om dem. Men hvad mener de unge egentlig selv om deres liv? Hvilke tanker

Læs mere

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30

Referat. Integrationsrådet. Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Mandag den 11-06-2012 Mødedato: Onsdag den 23-05-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Gråt Lokale Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Religiøse minoriteters begravelsespraksis i Danmark

Religiøse minoriteters begravelsespraksis i Danmark Religiøse minoriteters begravelsespraksis i Danmark Dias 1 Brydningen mellem natur og kultur Dias 2 Vestre Kirkegård, København Askespredning Askespredning Ganges Askespredning Danmark (foto: www.livogdoed.dk)

Læs mere

MEM-VOL Migrant and Ethnic Minority Volunteering. Endelige rapport, Danmark. Frivilligt arbejde blandt etniske minoriteter

MEM-VOL Migrant and Ethnic Minority Volunteering. Endelige rapport, Danmark. Frivilligt arbejde blandt etniske minoriteter MEM-VOL Migrant and Ethnic Minority Volunteering Endelige rapport, Danmark Frivilligt arbejde blandt etniske minoriteter Et europæisk udvekslingsprojekt under Europa Kommissionens handleplan til bekæmpelse

Læs mere

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015

Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Hovedresultater fra PISA Etnisk 2015 Baggrund I PISA-undersøgelserne fra 2009, 2012 og 2015 er der i forbindelse med den ordinære PISA-undersøgelse foretaget en oversampling af elever med anden etnisk

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN

KONFLIKTEN NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN KONFLIKTEN OM DE NYE DANSKERE AKADEMISK FORLAG JENS PETER FRØLUND THOMSEN Konflikten om de nye danskere 2 Jens Peter Frølund Thomsen Konflikten om de nye danskere Om danskernes holdninger til etniske minoriteters

Læs mere

Kortlægning af vejledning af etniske minoriteter

Kortlægning af vejledning af etniske minoriteter Kortlægning af vejledning af etniske minoriteter Kortlægning af vejledning af etniske minoriteter Denne pixibog er et af produkterne af Equal-projektet Sammenhængende vejledning af etniske minoriteter

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere