Indvandring, civilsamfund og demokrati i Danmark med udblik til Sverige. Flemming Mikkelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indvandring, civilsamfund og demokrati i Danmark med udblik til Sverige. Flemming Mikkelsen"

Transkript

1 Indvandring, civilsamfund og demokrati i Danmark med udblik til Sverige af Flemming Mikkelsen

2 Transnational identitet under forandring Indvandrernes sociale, religiøse og politiske mobilisering i Danmark

3 Indvandrerorganisationer Kilder: Indenrigsministeriets støtte til drift af indvandrerforeninger ( ) Fremmedarbejderbladet ( ) Tidsskrifter og blade om indvandrere og flygtninge Tidligere registreringer af indvandrerorganisationer Andre kildetyper

4 Model til forklaring af indvandrernes sociale, religiøse og kulturelle mobilisering Sociokulturel homogenitet Intra- og interorganisatoriske diffusionsprocesser INDVANDRING Indvandrernes sociale, religiøse og politiske mobilisering Transnationale processer Internationale relationer Staten Dominerende Nationale aktører

5 Nogle udviklingstræk

6 Et første overblik Nyoprettede indvandrerorganisationer

7 Indvandrerorganisationer - hovedtyper (nyoprettede i %) Total Antal i alt Etno-national organisation 60,0 71,2 53,2 74,8 67,8 70,4 54,9 32,4 64,7 455 Multinational/etnisk organisation 20,0 21,2 8,5 10,2 11,0 9,3 26,2 24,3 14,5 102 Centralorganisation 10,0 3,8 2,1 2,4 1,4 3,7 3,3 2,7 2,8 20 Paraplyorganisation 2,1 2,4 0,7 2,5 2,5 5,4 2,0 14 Solidaritets/venskabsforening 10,0 3,8 34,0 10,2 19,2 14,2 13,1 35,1 15,9 112 Total Antal organisationer

8 Organisationstyper (nyoprettede organisationer) Hjemstavnsforening Værested/klub Kulturforening Faglig organisation Religiøs organisation Ungdomsforening Kvindeforening Idrætsklub Seniorforening Politisk organisation Andre organisationstyper Total

9 Eksisterende organisationer

10 Indvandrerorganisationernes etno-nationale sammensætning (eksisterende organisationer i %) Etno-national gruppe Tyrkisk 11,1 16,8 16,1 16,6 Kurdisk-tyrkisk 3,2 4,8 4,0 3,6 Kurdisk 2,9 2,5 Pakistansk 15,9 13,5 9,0 7,5 Jugoslavisk 17,5 8,6 2,5 1,8 Eksjugoslavisk 3,4 5,8 Arabisk 3,2 1,4 2,7 4,5 Iransk 1,6 2,4 4,9 2,9 Vietnamesisk 1,6 4,3 2,7 2,0 Palæstinensisk 1,6 1,9 2,0 1,9 Marokkansk 3,2 1,4 1,8 2,3 Chilensk 6,3 3,4 0,7 0,5 Afrikansk 4,8 10,5 7,5 5,7 Indisk 2,9 2,5 2,0 Somalisk 0,5 4,7 7,2 Tamilsk 4,0 3,6 Irakisk 2,4 2,1 Anden etno-national oprindelse 7,8 17,5 11,2 12,5 Multinationale/etniske 22,2 10,1 15,0 15,0 Total Antal organisationer

11 Dansk deltagelse i indvandrerorganisationer (nyoprettede organisationer) Antal Organisationer med dansk deltagelse Procent af samtlige organisationer , , , , , , , ,7 Total ,6

12 Differentiering af foreningsstrukturen Flere og større indvandrerforeninger Foreningernes alders- og kønsprofil (flere børn og unge; flere kvinder) Flere rene kvindeforeninger og ungdomsforeninger Flere politiske foreninger Flere religiøse/muslimske foreninger Demokratisering af foreningsstrukturen Mere aktive politisk-religiøse foreninger/grupper

13 Kollektive protester: Nationale og internationale protestbegivenheder med deltagelse af indvandrere og flygtninge Nationale protes tbegivenheder Internationale protes tbegivenheder Kilde: Jf. figur 11-1.

14 Et indvandrerbaseret civilsamfund: fire nøglebegreber Transnational Introvert Ekspressivt Alliance

15 Politiske indvandrerorganisationer

16 Nyoprettede og eksisterende politiske organisationer An ta l o rg a n isa tion e r N yo p re tte d e E ksiste ren d e

17 Politiske organisationers etno-nationale tilhørsforhold Politiske organisationer Tyrkiske 9 Kurdisk-tyrkiske 20 Iranske 12 Pakistanske 11 Afrikanske 11 Chilenske 8 Kurdiske 8 Eksjugoslaviske 7 Palæstinensiske 5 Irakiske 5 Tamilske 4 Multietniske foreninger og solidaritetsorganisationer 43 Anden etno-national oprindelse 18 Total 161

18 De politiske indvandrerorganisationers nationale orientering Antal ny oprettede o rganisa tioner A flæg g er af e kste rn o rga nisa tio n In dire kte a flæ gg er Orien te re t mo d D an m a rk Orie ntere t m od forh old i h je m lan d et Orie ntere t m od D an m a rk o g hje m la nd e t

19 Paraplyorganisationer Gæstearbejdernes Fællesråd i Danmark (GFR) senere Indvandrernes Fællesråd i Danmark (IFD), København, 1976-ca.1995 (national) Indvandrerforeningernes Sammenslutning i Danmark (IND-sam), København, (national) Indvandrercentre i Århus, 1983-ophørt (regional) Anti-Diskriminations Forbund (IDFAD), Århus, (regional, national) Internationalt Kulturcenter (IKC), Århus, (regional) Paraplyorganisationen for de Etniske Mindretal (POEM), København, (national) De Etniske Minoriteters Landsorganisation (ELO), København, (national) IndvandreNet, Århus, (regional) Dansk Muslimsk Union (DMU), København, (national) Muslimernes Fællesråd (MFR), København, (national)

20 Religiøse indvandrerorganisationer Muslimske organisationer Politisk-islamiske organisationer

21 Nyoprettede og eksisterende religiøse organisationer An ta l o rg a n isa tion e r N yop re tte d e Eksistere n de

22 1. Generation muslimske organisationer ca : Statssponsorerede islamiske organisationer Det Islamiske Kulturcenter: Stiftet i 1971 som et samarbejde mellem den marokkanske, saudiske, ægyptiske og den libyske ambassade i Danmark, siden hen har også den pakistanske ambassade sluttet sig til den honorære komite. Al-Da wa al-islamiya: Stiftet 1972 i Libyen og har også siden været aktiv i Danmark. Rabitat al-alam al-islami (Den Muslimske Verdensliga): Stiftet 1962 i Saudi Arabien med hovedsæde i Mekka og aktiv i Danmark siden Islamisk Ungdomsforbund (Valby): Aktiv i Danmark fra omkring 1977 og tilknyttet det kuwaitisk finansierede International Islamic Federation of Student Organizations dannet i Den Islamiske Forening (Dansk Islamisk Forening): Aktiv i Danmark fra omkring 1980 og støttedes af Kuwaits ministerium for religiøse anliggender. Diyanet (Direktoratet for Religiøse Anliggender): Oprettet 1924 i Tyrkiet og aktiv i Danmark siden 1981 via den tyrkiske ambassade.

23 2. Generation muslimske organisationer siden 1980: Transnationale muslimske organisationer Navn Stiftet (år, land) Hovedsæde i Europa Süleymancibevægelsen 1930 erne: Tyrkiet Minhaj ul-quran (På Koranens Vej) Aktiv i Danmark fra Tilknyttede organisationer i Danmark Tyskland: Køln 1980 Den Islamisk-Tyrkiske Kulturforening 1980: Pakistan (Lahore) England 1982 Women Youth League/ Muslim Youth League (1986); Muslimer i Dialog (2003 udbrydergruppe) The Muslim Institute 1974: Pakistan England: Bradford Tabligh-I Djama at 1926: Indien/Pakistan England: (Tabligh bevægelsen) Dewsbury Milli Görus (Sammenslutningen af Muslimske Indvandrer Foreninger, DMGT) ISRA-Denmark Ahbash (Association of Islamic Charitable Projects, A.I.C.P.) Hizb ut-tahrir (Frihedspartiet) Al Aqsa 1969: Tyrkiet (Frelsespartiet) Tyskland: Køln Foreningen af Studerende Muslimer (1988); Islamisk Info & Foredrag (2002); 1985 Mange Ungdoms- og kulturforeninger ( ); Islamiske friskoler; Studerendes Internationale Fællesorganisation (1997) 1989 International islamisk hjælpeorganisation 1930 erne: Libanon 1990 Islamisk Forening for Velgørende Projekter; Islamisk Center for Europæiske Lande; muslimske friskoler 1950 erne: Mellemøsten England 1994 International hjælpe organisation: Palæstina Tyskland 1999

24 3. Generation muslimske organisationer siden 1995: Dansk-islamiske organisationer Det Islamiske Trossamfund i Danmark (1995) Det Islamiske Forbund i Danmark (1998) Islamisk Råd (2000) Muslimernes Landsorganisation (2002) Islamisk Informations Center (2002) Foreningen for Moské og Islamisk Kulturcenter i Århus (2002) Dansk Islamisk Begravelsesfond (2003) Dansk Islamisk Råd (2003) Demokratiske Muslimer (2006) Muslimernes Fællesråd (2006)

25 4. Generation muslimske organisationer siden 1993: Dansk-islamiske ungdomsorganisationer Organisationen for Pakistanske Studerende og Akademikere, OPSA (1993) Hizb ut-tahrir (1994) Islamic Student Organization, ISO (1995) Frie Forenede Muslimers Bevægelse, FFMB (1997) Muslimsk Ungdom i Danmark, MUNIDA (2000) Forum for Kritiske Muslimer (2001) Muslimernes Landsorganisation, MLO (2002) Muslimer i Dialog (2003)

26 Muslimske organisationer i Danmark: Spredningsmønstre Transnational National Centralt Vertikale bureaukratier 1: statssponsorerede religiøse organisationer 3: dansk-muslimske organisationer Decentralt Horisontale netværk 2: transnationale muslimske bevægelser 4: dansk-islamiske ungdomsbevægelser

27 Hvem der på vegne af etniske minoriteter har fremsat krav (pct) Multietniske og nationalt baserede paraplyorganisationer Religiøse organisationer Andre multietniske organisationer Venskabsforeninger Nationalt baserede etno-nationale organisationer Lokalt baserede organisationer Ingen navngivne organisationer I alt N Kilde: Togeby (2003: 141). Anmærkning: Der kan optræde flere organisationer i forbindelse med den enkelte begivenhed.

28 Udblik til Sverige

29 Forudsætninger De svenske folkrörelser (afholdsbevægelsen, de frikirkebevægelsen, arbejderbevægelsen) Det korporative svenske samfund Den store finske indvandring Den omfattende indvandring fra tredjeverdens lande til Sverige sammenlignet med Danmark

30 Den svenske indvandrerpolitik 1974: Invandrarutredningens slutbetænkning: Jämligkhet, Valfrihet och Samverkan (multikulturalisme) 1997: Sverige, framtiden och mångfalden från invadrarpolitik till integrationspolitik

31 Etno-nationale organisationer i Sverige 1983 og 2002 Antal rigsforbund som modtager bidrag fra Integrationsverket Antal lokalforeninger i de bidragsberettigede forbund Medlemstal Antal rigsforbund iflg. Immigrantinstitutet Antal lokalforeninger iflg. Immigrantinstitutet Ca. 50 Ca. 80 Ca. 900 Ca

32 Rigsforbundenes virksomhed Rigsforbundene skulle understøtte indvandrernes kulturbevarende og hjemlandsrelaterede funktion, mens den politiske og religiøse funktion skulle nedprioritere På den ene side transformeres, assimileres og standardiseres indvandrernes kultur og politiske udtryk så det passer til det svenske samfund. På den anden side defineres individuelle etniske og kulturelle grupper som kulturelt unikke og organisatorisk separate fra hinanden (Dahlstedt 2003 og indirekte Schierup 1991)

33 Det muslimske civilsamfund En opblomstring af det muslimske foreningsliv i slutningen af 1980-tallet i nært samarbejde med de traditionelle svenske folkrørelser Opbygningen af muslimske rigsforbund under 1990-tallet og 2000-tallet Samtidig satte det ind med en betydelig vækst i antallet af: Moskeer, ungdomsorganisationer, studenterorganisationer, studieforbund, kvindeorganisationer, friskoler, rettighedsorganisationer, fredsorganisationer, bistandsorganisationer, etc.

34 Medspillere og modspillere Statens styre og kontrol Terrortruslen Antimuslimske tendenser

35 Det muslimske civilsamfund ifølge Omar Mustafa Det muslimske civilsamfund er en bevægelse i hastig udvikling Det muslimske civilsamfund er en ung bevægelse

36 Slutbemærkning Indvandring, civilsamfund og demokrati

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse

I Danmark Er Jeg Født. Etniske minoritetsunge i bevægelse I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Flemming Mikkelsen, Malene Fenger-Grøndahl & Tallat Shakoor I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund Eksempler på lokale initiativer FRA 2008 Netværket af lokalsamfund LCN s målsætninger Hvem er vi? I LCN sidder Den Europæiske Unions

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer.

Indholdsfortegnelse. 6 Medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd Gå på opdagelse i DUFs medlemmers logoer. årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse foto: Sanne Vils axelsen 4 3 Demokratiet og foreningslivet på dagsordenen DUFs næstformand leverede på årsmødet et klokkeklart budskab til politikere og embedsmænd:

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Hizb ut-tahrir i Danmark:

Hizb ut-tahrir i Danmark: Kapitel 1 Hizb ut-tahrir i Danmark: Dæmoner i Dannevang Hvem er Hizb ut-tahrirs medlemmer? Hvordan hverves de? Og hvad foregår der egentlig ved partiets lukkede møder? Det er disse spørgsmål, dette kapitel

Læs mere

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling?

Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Foreningslivet i Danmark: Under udvikling eller afvikling? Bjarne Ibsen, Jørgen Møller, Inge Lise Jæger Sørensen, Annette Aaagard Thuesen,

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland.

Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Undersøgelsen er en del af en national kortlægning af antidemokratiskeog ekstremistiske miljøer, hvor denne del retter sig mod Midt-og Vestjylland. Hensigten er at tilvejebringe viden om omfanget af og

Læs mere

PROGRAM Sted Onsdag d. 26. november

PROGRAM Sted Onsdag d. 26. november FORMÅL Indvandrerdage er en konference, der som sit væsentligste formål har at styrke dialogen og samarbejdet mellem forskere, undervisere, organisationsfolk, politikere, medieaktører, embedsmænd, og i

Læs mere

Livshistorier og kriminalitet

Livshistorier og kriminalitet Livshistorier og kriminalitet En empirisk undersøgelse af etnisk minoritetsunge i Københavns Fængsler, deres baggrund, status og fremtid. Hvilke kommunikationsmuligheder er der? Livshistorier og kriminalitet

Læs mere

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer

DUF Fakta. Demokrati Unges demokratiske kompetencer DUF Fakta Oktober 213 Demokrati Unges demokratiske kompetencer Danske elever er sammen med finske elever de mest kompetente demokrater i verden. Det viser en international undersøgelse af elevernes samfundsfaglige

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie

Dansk tidsskrift for kulturhistorie, etnologi, folkloristik og lokalhistorie Nr. 1 / Juli 2014 Helle Lykke Nielsen / Det sidste hvilested. Om tilhørsforhold og identitetsdannelse blandt muslimer i Danmark Mikkel Thelle / Et spejl med mange hundrede flader Tenna Jensen / Fra forfald

Læs mere

AMID Working Paper Series 14/2002

AMID Working Paper Series 14/2002 AMID Working Paper Series 14/2002 Boligmæssig segregering. Hvad er årsagen til, at flygtninge og indvandrere bor koncentreret i de belastede boligområder? 1 Sølvi Karin Børresen, mag.art. og ph.d. Center

Læs mere

Rapport IVÆRKSÆTTER-INDSATS i URBAN-OMRÅDET Januar 2003 Mastrup Development

Rapport IVÆRKSÆTTER-INDSATS i URBAN-OMRÅDET Januar 2003 Mastrup Development Rapport IVÆRKSÆTTER-INDSATS i URBAN-OMRÅDET Januar 2003 Mastrup Development 2 Indholdsfortegnelse: 1. Resumé.........................................................3 2. Baggrund, formål og succeskriterier..................................7

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

AMID Working Paper Series 8/2002. Indvandrerejede virksomheder 1

AMID Working Paper Series 8/2002. Indvandrerejede virksomheder 1 AMID Working Paper Series 8/2002 Indvandrerejede virksomheder 1 Shahamak Rezaei, Ph.D. Catinét Research 1. Indledning Virksomheder ejet af indvandrere og deres efterkommere er et socialt fænomen, som har

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere

Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Integration blandt ikke-vestlige indvandrere Arbejde, familie, netværk og forbrug Af Jens Bonke og Marie Louise Schultz-Nielsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

Fatwaer og forandringer: Islamisk lovpraksis i Vesten i

Fatwaer og forandringer: Islamisk lovpraksis i Vesten i Fatwaer og forandringer: Islamisk lovpraksis i Vesten i Af ph.d. Karen-Lise Johansen Karman Må muslimer i Vesten spise ikke-halal slagtet kød? Må en muslimsk kvinde gifte sig med en ikke-muslimsk mand?

Læs mere

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed

Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed Efterretningsmæssig risikovurdering 2013 En aktuel vurdering af forhold i udlandet af betydning for Danmarks sikkerhed 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 5 Hovedkonklusion 7 Cybertruslen og spionage via internettet

Læs mere

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT

DIIS REPORT 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT DIIS 2012:06 DIIS REPORT DIIS REPORT ANTI-DEMOKRATISKE OG VOLDSFREMMENDE MILJØER I DANMARK, SOM BEKENDER SIG TIL ISLAMISTISK IDEOLOGI HVAD VED VI? Ann-Sophie Hemmingsen DIIS REPORT 2012:06 DIIS. DANISH

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere