Foredrag i Dansk Psykologforening Introduktion til klinisk hypnose om trancebegrebet, hypnoterapi og hypnosens bidrag i integrativ psykoterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foredrag i Dansk Psykologforening Introduktion til klinisk hypnose om trancebegrebet, hypnoterapi og hypnosens bidrag i integrativ psykoterapi"

Transkript

1 Foredrag i Dansk Psykologforening Introduktion til klinisk hypnose om trancebegrebet, hypnoterapi og hypnosens bidrag i integrativ psykoterapi v/ Lone Kærvang, Cand. Psych. Privat praktiserende psykolog Specialist & Supervisor i Psykoterapi Europæisk Certificeret Hypnoterapeut

2 Interessen for hypnose Klinisk hypnose har interesseret mennesker i over 200 år. Klinisk hypnose har været seriøst udforsket i omkring 100 år. De sidste år har forskningen levet op til kravene om objektiv evidens.

3 Terapi mål Lindring af smerte, angst, uro, tristhed, osv. Fred med fortiden, fred med (konflikt)temaer, større accept frem for at kæmpe Forbedre fremtiden Mere styrke, autonomi og bedre udnyttelse af egne ressourcer Være i nuet. Mere glæde, mere lykke Er målet for behandling at reducere patologi eller at forbedre velværet?

4 Hvad kendetegner den hypnotiske tilstand/ trancetilstand?

5 Hypnosefænomener (1) Indskrænket opmærksomhed Dissociation Bogstavelighed og trancelogik Forøget hukommelse Aldersregression og progression Amnesi

6 Hypnosefænomener (2) Forøget indlæringsevne/suggestibilitet (Post) hypnotiske suggestioner Hallucination Ideomotoriske bevægelser Farve- og lyssyn Katalepsi Ændring af tidsopfattelsen

7 Oplevelser i hypnotisk tilstand (1) Ulyst til bevægelse Besværlig ved at sige noget Ændret kropsoplevelse (følelse af tyngde, lethed, at dele af kroppen forsvinder eller ændrer størrelse) Ændring i kropstemperatur Tunnelsyn

8 Oplevelser i hypnotisk tilstand (2) Følelse af på at være her og der Amnesi Ændret tidfornemmelse Drømmeagtige oplevelser Overraskende fænomener indenfor alle sanseretninger

9 Klinisk arbejdsdefinition Hypnose er en tilstand af koncentreret opmærksomhed kendetegnet ved: opslugthed, dissociation, suggestibilitet/modtagelighed

10 Hypnotisk trance er en fokuseret tilstand, sædvanligvis faciliteret ledsagelse af terapeutens ord, hvor klienten ledes uden om bevidst forsvar, og hun kan undersøge glemte eller skjulte ressourcer, mens ydre stimuli holdes ude. (def. inspireret fra Betty Alice Erickson, 2013)

11 EEG-målinger af den elektriske aktivitet i hjernen Beta niveau Hz = almindelig vågen tilstand Alfa niveau 8-13 Hz = afslappet tilstand med lukkede øjne, trancetilstand Theta niveau 4-8 Hz = døsighed eller grænsen mellem vågen og søvn, dybere trance tilstand uden at falde i søvn. Delta niveau 0,5-4 Hz = dyb søvn.

12 EEG er knyttet til bevidsthedsstadier

13 Stroop effekten kan moduleres under hypnose

14 Faktorer som påvirker den hypnotiske oplevelse Sociale faktorer (den samarbejdende klient); Klientens evne og erfaring med trancetilstanden; Hypnoterapeutens unikke færdigheder og personlige karakteristika; Kvaliteten af hypnoterapeut- klient-relationen; Effektiviteten af induktionsproceduren; Graden af mening i de foreslåede idéer for klienten.

15 Hvad er hypnotiserbarhed? Kan alle opleve en hypnotisk tilstand?

16 Hypnotiserbarhed defineres som evnen til at respondere positivt over for foreslåede oplevelser... Typisk direkte forslag om visuelle, kinestetiske, kropslige, sanselige oplevelser.

17 Tydelighed i mentale forestillinger korrelerer med: Hypnotiserbarhed Evnen til opslugthed (Absorption) Evnen til ændring af perifer hudtemperatur

18 Creative Imagination Scale (CIS) Undersøgelse af personers reaktion på suggestionerne: At armen føles tung At armen føles let og løfter sig At man forestiller sig og mærker, at den ene hånd og arm bliver lokalbedøvet og følelsesløs At man forestiller sig at drikke et glas køligt, frisk vand At man forestiller sig duften af en appelsin At man forestiller sig lyden af dejlig musik At man forestiller sig, at solen varmer ens hånd At man forestiller sig tiden går langsommere At man oplever at være lille og gå i skole At man forestiller sig at ligge afslappet i solen på en strand (Wilson & Barber, 1979)

19 Hypnotiserbarhed Hypnotisk respons (f.eks. grad af opslugthed, forventninger til hypnosen) er modificerbar. Den kan forbedres gennem information og træning. Klinikere er mere optaget af at øge klientens respons til interventionerne i hypnotisk tilstand end at vurdere hypnotiserbarhed.

20 Træk vs. tilstand som kan trænes Milton Erickson (am. psykiater ) mente at alle kan gå i trance, alle kan hypnotiseres med non-direktive induktionsmetoder, metaforer, ect. Hilgaard (am. Psykolog & professor ved Stanford university, ) mente at hypnotiserbarhed er et personlighedstræk/ en medfødt evne (han brugte direktive induktionsmetoder).

21 Alle kan gå i trance Hypnose er en naturlig tilstand, som alle med en normalt fungerende hjerne kan opleve, hvis de altså har ønsket om det. Det afhænger af den enkelte hypnotisørs evner og din tillid til hypnotisøren.

22 Forskel i hypnotiserbarhed Selv med størst mulig fleksibilitet i induktionsmetoderne og den bredest mulige definition på, hvad der kendetegner hypnosetilstanden, er konklusionen: ikke alle personer har lige let ved at opleve trance!

23 Kan man bagefter huske, hvad der skete under hypnose? Ikke alt, der opleves under hypnose, vil blive husket på det bevidst plan bagefter ( posthypnotisk hukommelsestab ) Personen har responser som han/hun ikke er bevidste om (smil, mimik, følelsesløshed i kropsdel) Personen kan alligevel følge et forslag givet under hypnosen, som han/hun ikke er klar over at have modtaget

24 Hvad kan man behandle med hypnose / hypnoterapi?

25 Psykiske lidelser Angsttilstande, fobier, panikanfald Hypnoanalyse: undersøgelse og integration af ikke-bevidste processer Humør/stemnings- stabilisering, depression Selvopfattelse, kropsopfattelse, lavt selvværd PTSD, seksuelle krænkelser Psykologiske konflikter

26 Adfærdsforstyrrelser Sengevædning Søvnforstyrrelser Egen omsorg og hjælp til overholdelse af diæt Sexuelle dysfunktioner: impotens, blokering, for tidlig sædafgang. Rygning, vægtkontrol, spiseforstyrrelser Stressreduktion Stamning Neglebidning, tommel-sutn., tics, trikotillomani, etc.

27 Psykosomatiske og somatiske lidelser Fremskyndet healing: brændsår, operationssår, etc. Allergi, astma Bedøvelse (smertefrihed) ved fødsler, operationer, tandlægearbejde. Hjerte-kar sygdomme: for højt blodtryk, psykogene hjerte-kar sygdomme. Hudsygdomme: eksem, vorter, herpes, psoriasis. Mave-tarm sygdomme: tyktarmsbetændelse, mavesår, kvalme og opkastninger Smerte, hovedpine Immunrelaterede lidelser: kræft, autoimmune lidelser.

28 Forbedret præstation og selv-udvikling Koncentration i forhold til studie og indlæring Kreativitet, inspiration og performance Forbedre selvværd, selvkontrol, selvstændiggørelse, assertion Målsætning, indstudering af ønsket adfærd Meditation, spirituel opmærksomhed Sportspræstationer

29 Virker hypnoterapi?

30 Virker hypnose? En række meta-analyser dokumenterer positive resultater med hypnoterapi sammenlignet med andre behandlingsformer ved behandling af smerter, angst, depression og overvægt (Alladin, 2007; Allison & Faith,1996; Astin et al., 2003; Montgomery et al., 2002; Kirsch,1996; Kirsch, Montgomery & Sapirstein,1995; Montgomery, DuHamel & Redd, 2000; Zachariae, Jorgensen, Bjerring, & Svendsen, 2000).

31 Mean Scores Kog. terapi vs. kog. hypnoterapi BDI-II CH CBT BAI CH CBT BHS CH CBT Week

32 Hvordan arbejder hypnoterapeuten? Hvad kan hypnose / hypnoterapi bidrage med i integrativ psykoterapi?

33 2 typer tankeprocesser Bevidste tankeprocesser: dominante, verbale, logiske, lineære, rationelle, lettere tilgængelige Ikke-bevidste tankeprocesser: Non-verbale, mentale forestillinger, parallelle, intuitive, sværere tilgængelige.

34 Hypnose kan arbejde på begge niveauer Styrke en bevidst vilje til at forandre sig selv Minimere ubevidst indblanding (unødvendige selv-begrænsende tanker og følelser, negativ selvsnak ) Dirigere og opsluge klientens bevidsthed, så der fremkaldes responses på det ubevidste niveau

35 Bedre udnyttelse af ressourcer Indre ressourcer (oplevelser af indre ro og styrke, mestring, fx. indre rådgiver ) Erfaringer fra ressource sit., aktiviteter du kan lide Erfaringer fra fortiden (glemte succesoplevelser) Glemte ressourcepersoner Oversete input og muligheder i situationen

36 Betydningen af forventninger Hvis du tror på dine forventninger til dig selv ukritisk, bliver de til virkelighed (Kirsch, 1990) Hvis du forandrer dine forventninger, vokser dit billede af, hvad der er muligt.

37 Intuition og forestillinger Albert Einstein: Alle store bedrifter inden for videnskab starter fra intuitiv viden. Jeg tror på intuition og inspiration. Nogen gange føler jeg mig sikker på at jeg har ret, selv om jeg ikke kender grunden... Forestillinger er vigtigere end viden Jeg er ikke i tvivl om at vores tænkning det meste af tiden foregår via symboler, og desuden, overvejende ubevidst

38 Hypnosens bidrag i integrativ psykoterapi (1) Oplevelsesorienteret, flere sansemodaliteter Positive forventninger til behandlingen, forstærke placebo-effekter ( tro flytter bjerge ) Kontakt, rapport, styrker alliancen Individualiseret på unik måde Kreativ metode (sprog, narrativ, metaforer)

39 Afslapningstræning, selvhypose, mental massage Reducere indre uro, stress, rumination, osv. Forbedre koncentrationsevnen Alternativ, nuanceret tænkning dybere forankret Hypnosens bidrag i integrativ psykoterapi (2) Fremmer eksponering og adfærdsændringer Giver håb for fremtiden

40 Hypnosens bidrag i integrativ psykoterapi (3) Få adgang til ikke-bevidste psykologiske processer. Opløsning af traumer, nærme sig traumet på tryg måde (psykodynamisk inspireret, Ego State terapi) Arbejde indirekte, mere nænsomt med vanskeligheder Funktionelle ( klienten bliver hjulpet til at føle sig bedre tilpas ) så vel som strukturelle ændringer ( klienten bliver hjulpet til at få det bedre, opnår heling/helbredelse).

41 Selvhypnose formål (1) Træning af trancetilstand Meditation, åndedræt, taknemmelighed Skabe indre ro (stress- /angstreduktion) Forbedret søvn Gentagelse af pos. suggestioner mhp forbedret selvværd/ styrke egne ressourcer Forstærke terapeutisk arbejde

42 Selvhypnose formål (2) Dissociation: genkalde sig oplevelsen af gode oplevelser (fra NSH til PSH). Adskille sig fra negative tanker/rumination/ bekymringstanker via metaforer Mental træning: forberede sig på svære situationer/ præstationer (f.eks. forud for eksamen) Træne selvbedøvelse (f.eks. ved tandbehandling) Træne smertelindring

43 Elementer der kan indgå i en hypnosesession Induktion Parkering af forstyrrende tanker Fordybelse af trance Ratificering af trance, overbevisning om sindets kraft Almene sandheder, kontakt til ressourcer Fokusering på problemstilling Nye muligheder og forandring Futurepacing Forankring Vende tilbage

44 Litteratur forslag Artikler fra hjemmeside: Harnum, Anne-Marie: Hypnose afmystificeret. Dansk Psykologisk Forlag. (2009) Gravesen, Jens-Jørgen: Hypnose og Hypnoterapi (2004).Negativ Spontanhypnose (2012). Hypnoterapi i praksis (2012). KLIM. Bruun, Grethe og Nilsson, Per: Hypnose i terapi og supervision. (2012) Dansk Psykologisk Forlag. Yapko, Michael: Trancework. 4. ed Brunner-Routledge. Mindfullness & hypnosis (2011). Samt mange flere om depression,osv. Hammond, D. Corydon: Hypnotic Suggestions and Metaphors.W.W.Norton & Co. New York 1990.

Hypnose - hvordan virker det?

Hypnose - hvordan virker det? Hypnose - hvordan virker det? af Frank S. Kristensen (Version 1, okt.09) 2009 - Frank S. Kristensen - www.mentalius.dk - Side 1 Indhold: Side 3 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 13 Hypnose... Forord og

Læs mere

Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser

Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser Hypnose, som supplement i behandlingen af AD/HD og nærliggende lidelser Skyd genvej gennem sindet og find ro og selvværd En artikel om hypnose anvendt som supplement til den almindelige behandling af børn,

Læs mere

Tema: Hypnose og haveterapi

Tema: Hypnose og haveterapi Nr. 26 OKTOBER 2009 www.angstforeningen.dk Tema: Hypnose og haveterapi Angst og hypnose Naturens puls Metagkognitiv terapi PTSD Foreningen 4 8 10 17 Redaktion: Marie Särs Andersen (ansv. red.) Claus Sersar

Læs mere

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog

Zenius Academy. Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Zenius Academy NLP HYPNOSE COACHING Hvornår er du den, du er, når du er den, du gerne vil være lige nu? Uddannelseskatalog Om Zenius Academy Zenius Academy tilbyder det bedste indenfor personlig udvikling.

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007

Idrætspsykologi og mental træning. Bjerringbro 29. marts 2007 Idrætspsykologi og mental træning Bjerringbro 29. marts 2007 Oplæggets struktur 1. Om begreberne mental træning og idrætspsykologi. 2. Mentale egenskaber man kan træne. 3. Metoder. 4. Brug af mental træning

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse

27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse 27 Gode Råd Rettigheder & Anvendelse Hvad må jeg og, hvad må jeg ikke, med e-bogen? Bogen kan downloades gratis fra web-siden www.et-udbytterigt-liv.dk Ikke-kommercielt brug : Dele af bogen og udvalgte

Læs mere

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1

EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 EFTfree Manualen En omfattende guide i at anvende EFT (Emotional Freedom Techniques) Version 2.1 Betty Moore-Hafter Jade Barbee Carna Zacharias-Miller Lynne Shaner 2010 www.eftfree.net Photo: SilverEnergie

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

ISBN 8791345731-2006, 1. udg. Documentas. Børn med ondt i skolen - Anni Simonsen. ISBN 87-90157-23-0 - 2004, 1. udg. Børns Vilkår

ISBN 8791345731-2006, 1. udg. Documentas. Børn med ondt i skolen - Anni Simonsen. ISBN 87-90157-23-0 - 2004, 1. udg. Børns Vilkår Hænder - Annette Skipper Klara starter i terapi, fordi hun bryder sammen på sin arbejdsplads. Hvad der på overfladen ligner stress og samarbejdsvanskeligheder får til sidst den unge kvinde til at opsøge

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Skab dig i fællesskabet

Skab dig i fællesskabet HÅNDBOG MED ØVELSER TIL LÆRERE Skab dig i fællesskabet TIL AT FREMME ELEVERS SELVFORSTÅELSE OG EVNE TIL AT INDGÅ I FÆLLESSKABER Hvem er vi og hvad vil vi? mere om det pågældende emne. Denne e-bog er primært

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen

OmTanke. Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen OmTanke Praktisk viden om tanker og følelser og hjernen For nogen tid siden snakkede jeg med en teenager og spurgte ham: Hvad er tanker? Efter nogle sekunder, lyste han op i et stort smil og sagde: Jeg

Læs mere

KUNSTEN AT GIVE SLIP.

KUNSTEN AT GIVE SLIP. KUNSTEN AT GIVE SLIP. Arnkjel Joleik Nielsen Her er lidt af det, jeg aldrig når at sige, når jeg underviser. Nordisk Tai Chi Chuan Forening Rigtigt mange Tai Chi Chuan elever lider af den fejlopfattelse

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD

Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD 1 Alt Om ADHD's Guide til Alternativ Behandling af ADHD Hvad voksne med diagnosen ADHD og forældre til børn med diagnosen ADHD har brug for at vide om ikke-medicinsk behandling Læs om fiskeolie, kost og

Læs mere