Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning"

Transkript

1 Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen

2 Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises på grundlag af læringsmål i alle grundskolens fag og emner Hvordan kan ledere og vejledere fremme læringsmålstyret undervisning? Vi peger på fem vigtige tiltag

3 1. Elevernes læringsudbytte fremmes, hvis ledelsen har vedvarende og tydeligt fokus på Undervisningens kvalitet Elevernes læringsudbytte Elevernes læringsudbytte vurderes i forhold til læringsmålene Undervisningens kvalitet vurderes ud fra, hvor godt den understøtter alle elevers læring

4 Hvordan? Det kan gøres ved at ledelsen efterspørger og rammesætter en praksis hos lærere og pædagoger, der løbende evaluerer undervisningskvalitet og elevernes læringsudbytte har det fokus i de løbende drøftelser med lærere og pædagoger, forældre og elever giver resursepersoner/vejledere m.v. til opgave at have fokus på evaluering af læringsudbytte og undervisningskvalitet selv foretager observationer og giver feedback til lærere og pædagoger om undervisningskvalitet og elevernes læringsudbytte hvis altså lederen har den didaktiske kompetence til at gøre det

5 2. Ledelsen bidrager til at skabe fælles forståelse af hvad læringsmålstyret undervisning er hvilken betydning læringsmålstyret undervisning har for elevernes læringsudbytte

6 Læringsmålstyret undervisning er styret af mål for elevernes læringsudbytte er løbende optaget af at dokumentere og vurdere elevernes læringsudbytte i forhold til målene har læringsmål, der er klare og tydelige for eleverne inddrager eleverne i vurdering af deres eget læringsudbytte efterspørger feedback fra eleverne på, hvordan undervisningen fremmer deres læring

7 Relationsmodel for læringsmålstyret undervisning Læringsmål Evaluering Undervisningsaktiviteter Tegn på læring

8 Hvorfor læringsmålstyret undervisning? Det vi ved om betydningen: Elevernes læring fremmes af tydelige og forståelige fælles læringsmål som eleverne i fællesskab og sammen med læreren tager på sig og engagerer sig i at nå som er grundlaget for lærerens feedback til eleven på elevens læringsresultater som inviterer eleverne ind i medbestemmelse, om hvordan målene bedst kan nås som involverer eleverne i evalueringen af, om målene er nået som formuleres på forskellige niveauer af målopfyldelse, som giver passende læringsudfordringer for alle elever

9 Omsætning af de fælles læringsmål til forskellige niveauer af målopfyldelse og understøttet af variation i undervisningen giver mulighed for at skabe progression i elevernes læring (hvad skal læres undervejs i forløbet for at nå til de endelige læringsmål) giver mulighed for at undervisningsdifferentiere (flere niveauer af målopfydelse og forskellige veje til at nå målene) giver læreren mulighed for at give tydelig feedback til eleverne om deres læringsresultater undervejs i læreprocessen understøtter udvikling af elevernes læringskompetence ved at eleverne får skærpet opmærksomhed på egen læring

10 Betydningen for elevernes læringsudbytte af læringsmålstyret undervisning skal være klar På den ene side: læringsmålstyret undervisning, der lever op til de nævnte kriterier, fremmer markant elevernes læringsudbytte På den anden side: mange lærere har vanskeligt ved at gå fra emne- og aktivitetsstyret til læringsmålstyret undervisning

11 Vores erfaring fra forsøg i foråret 2014: Lærerne er udfordret: Svært at styre ud fra mål, hvis man er vant til at styre ud fra emner og aktiviteter Vanskeligt at omsætte Fælles Mål til konkrete læringsmål, der kan evalueres lærerens faglige og didaktiske ekspertise Vanskeligt at formulere klare kriterier for målopfyldelse og forskellige niveauer af målopfyldelse

12 Den fælles forståelse af betydningen af læringsmålstyret undervisning Ledelsen skal gå foran i klargøring af hvorfor udviklingen af læringsmålstyret undervisning er vigtig Dialogen herom må ud i alle hjørner Klare mål for elevernes læring skal være i fokus hos alle Vejledere skal være resurser i udviklingen af læringsmålorienteret didaktik Ledelsen skal understøtte at lærere og pædagoger selv formulerer og vedligeholder forståelsen af betydningen Hvis ikke det sker, kommer forandringen ikke til at ske

13 3. Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger med fokus på læringsmålsstyret undervisning Fælles kurser, seminarer, workshops kan være værdifulde, men vi kan ikke undvære professionelle læringsfællesskaber, hvis læringsmålstyret undervisning skal udvikles på skolerne

14 Udvikling af undervisningskvalitet og elevernes læringsudbytte gennem læringsfællesskaber Vi træder ikke ind i opgaven som lærere med fuldt færdig professionel kompetence Derfor er vedvarende læring i og med arbejdets udførelse en vital funktion ikke mindst når væsentlige forandringer gennemføres Læringsfællesskab som forpligtende samarbejde mellem professionelle i form af kollegial videndeling fælles erfaringsopsamling kollegial støttet refleksion

15 Karakteristiska ved professionelle læringsfællesskaber 1. Fælles afklaring om den professionelle opgave og visioner for virket 2. Fokus på den værdi indsatsen har for dem, der skal bruge den 3. Reflekterende dialoger mellem kollegaer 4. Afprivatisering af praksis åbenhed og fællesskab 5. Samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering

16 Teamsamarbejde som professionelt læringsfællesskab Fælles forberedelse af undervisningen Kollegiale besøg Kollegial feedback Fokusundervisning Det er veje til selviagttagelse og fælles refleksion med fokus på elevernes læringsudbytte og undervisningskvalitet

17 En grundmodel for læringsfællesskabet 1. I fællesskab identificeres og formuleres et udviklingsbehov 2. Udviklingsbehovet omsættes til en praktisk handling, en aktion, et eksperiment 3. Aktionen, eksperimentet iværksættes under observation fra kollega/kollegaer 4. Observationer og erfaringer udveksles og analyseres i en reflekterende samtale 5. Bearbejdning af erfaringer fører til identifikation og formulering af nyt udviklingsbehov Emnenavn

18 Reflekterende vejledning og teamsamarbejde Vejlederens rolle i professionelle læringsfællesskaber handler om at facilitere reflekterende vejledning Facilitering af reflekterende vejledning indebærer almindeligvis mindst tre-fire deltager Når fokus er på læringsmålstyret undervisning er det optimalt, at læringsfællesskabet er faglærere 27. februar 2015 Emnenavn

19 4. Gode organisatoriske rammer for udvikling af læringsmålstyret undervisning Der er rum og rammer for læreres og pædagogers samarbejde lokaler, arbejdspladser, kommunikationssystemer, praktiske rutiner Skolens rammer understøtter en læringsmålorienteret didaktik godt fysisk og æstetisk undervisningsmiljø, tryghed og tillid, der er rutiner om årsplaner, elevplaner, undervisningsplaner Rammer for inddragelse af vejledere som resurser for den enkelte lærer/pædagog og for team er klare Ledelsen skal skabe tryghed og tillid for den enkelte lærer/lærerteam om, at rammerne nok skal komme i orden og hvis ikke, bliver der taget hånd om det

20 5. Synlige resurser til rådighed for udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelsen tilvejebringer de resurser, som er nødvendige for at gennemføre udviklingen og nå målene tidsresurser, læremidler m.v. Strategisk resursebrug der prioriteres så den langsigtede forandring understøttes Ikke nødvendigvis nye resurser - måske omfordeling af resurser - men resurser til det skal være synlige for lærere og pædagoger

21 Sammenfatning af de fem tiltag, der kan fremme læringsmålstyret undervisning. Ledelsen skal 1. understøtte konstant fokus på elevernes læringsudbytte og undervisningens kvalitet 2. skabe en fælles forståelse af betydningen af forandringen 3. sikre kompetenceudvikling af lærere og pædagoger med fokus på læringsmålstyret undervisning 4. rammesætte forandringen organisatorisk 5. tildele forandringen synlige resurser

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere