Indholdsfortegnelse. KFIU-orientering Vejledning til Klubløbsarrangører 5. udgave januar 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. KFIU-orientering Vejledning til Klubløbsarrangører 5. udgave januar 2001"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Introduktion... 3 Årets KFIU-løb... 3 Forårets klubløb... 3 Foråsløbet... 3 Efterårets klubløb... 3 Unionsmesterskabet... 3 Hvordan bliver din klub arrangør?... 3 Hvad kræves af arrangørklubben inden endeligt tilsagn?... 3 Tidsplan for løbet... 4 Start på planlægningen... 5 Stævneledelse... 5 Stævnelederen skal inden løbet... 5 Stævnelederen skal endvidere på selve løbsdagen... 5 Når løbet er afsluttet, er stævnelederen ansvarlig for at... 5 Banelægger... 5 Skovtilladelse... 5 Stævneplads... 6 Baneforløb... 6 Omklædnings-faciliteter... 6 Parkering... 6 Budget... 6 Indbydelse... 6 Banelægning og banekontrol... 8 Kort... 8 Mærkesedler, kontrolkort og plastposer... 8 Banelægningsprogram... 8 Klasser / Baner... 8 Startsted... 8 Mål... 8 Væskepost... 9 Postudsætningskort... 9 I ugen op til løbet Tilmeldinger Anvendelse af Løbsprogram Lodtrækning, startliste og kontrolkort/labels Lodtrækning Startliste Kontrolkort/labels Forberedelse af holdkonkurrencen Instruktion Indtegning af baner Vejledning i trykning af baner: Dagen før Materiel Poster / Mønster-kontrolkort Udsætning og indsamling af poster, herunder væskeposter Væskepost Under løb Start Fremkald: Postdefinitioner: Mål Beregning Indtastning af ikke-startende løbere i LOEB Overførsel af måltid til kontrolkort: Indtastning af måltid i LOEB: Check af kontrolklip Diskvalifikation af løbere Holdberegningen Resultatformidling Præmier Tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse Efter løb Resultatliste Regnskab C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 1 af 16

2 Forord Denne lille 'håndbog' er primært tænkt som en støtte for nye klubløbsarrangører. De mere erfarne vil forhåbentlig også finde noget, de kan bruge, når de skal lave løb. Vejledningen indeholder en hel del forslag og nogle få miniumskrav til et klubløb i KFIU. Forslagene - vi kunne også kalde dem gode råd - benytter ordet bør, mens kravene anvender ordet skal. Vejledningen er stort set bygget op i samme rækkefølge som det tidsmæssige forløb for et klubarrangement bør være. Den er blevet til på grundlag af den eksisterende litteratur inden for området og en hel masse praktiske erfaringer. August 1978 Hans Ole Ketting/Asger Tang-Holbek Forord til 2. udgave. På grundlag af gode forslag fra medlemmer og reglementsændringer til og med november 1984 udsendes 2. udgave hermed. BKIF takkes for renskrift og trykning. November H-0. Ketting Forord til 3. udgave. Vejledningen er revideret på grundlag af de reglementsændringer, der er sket siden 2. udgave blev udsendt i Januar Finn Larsen. Forord til 4. udgave. Vejledningen er revideret under hensyntagen til anvendelse af EDB ved løbsafvikling, såvel som anvendelse af Klubbens hjemmeside til formidling af indbydelse, instruktion, startliste og resultatliste. Vejledningen er endvidere revideret i henhold til gældende reglement. August 1999 Ivan Hundebøl Forord til 5. udgave. Vejledningen er endvidere revideret i henhold til ændring i løbsklasser Januar 2001 C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 2 af 16

3 Introduktion Årets KFIU-løb I forårssemestret arrangeres 2 faste KFIU-løb: Forårets klubløb - Løbet arrangeres af een eller flere KFIU/LTFU-klubber. - Vandrepræmie: Egernet - Præmien kan kun vindes af klub fra KFIU/LTFU Foråsløbet - Løbet arrangeres af bestyrelsen,- men bestyrelsen kan lægge dele af arrangementet ud til KFIU/LTFU-klub - Vandrepræmie: Temaskinen - Præmien kan kun vindes af klub fra KFIU/LTFU I efterårssemestret arrangeres ligeledes 2 faste KFIU-løb: Efterårets klubløb - Løbet arrangeres af een eller flere KFIU/LTFU-klubber. - Vandrepræmie: Den kinesiske vase - Præmien kan kun vindes af klub fra KFIU/LTFU Unionsmesterskabet - Unionsmesterskabet holdes som fællesarrangement for KFIU og FKBU. Klubberne skaffer på skift arrangørklub (som regel en DOF-klub). FKBU er ansvarlig i ulige år, KFIU i lige år. - - Vandrepræmier: KFIU:Telefonen LTFU: Skovskaden - Telefonen kan kun vindes af et KFIU-klub. - Skovskaden kan kun vindes af LTFU-klub. Herudover har Unibank de sidste år arrangeret en stafet i efteråret: Uniq-stafetten. Hvordan bliver din klub arrangør? Løbsarrangører findes typisk i forbindelse med KFIU's to møder over vinteren. Medlemsmødet i oktober/november og årsmødet i februar. Har din klub lyst til at være arrangør, kan du/i henvende jer til KFIU's formand. Hvis der ikke er fundet arrangører til årets løb, vil bestyrelsen kontakte mulige klubber for evt. tilsagn / samarbejde mellem klubberne. Hvad kræves af arrangørklubben inden endeligt tilsagn? Følgende punkter bør være afklaret eller afklares snarest, inden en arrangør giver endeligt tilsagn om at arrangere et klubløb: - hvilket skovområde anvendes? - hvem skal være banelægger og banekontrollant? - hvem skal være stævneleder? Normalt skal følgende officials bemandes ved et klubløb: - Stævneleder - Banelægger - Banekontrol - Startchef C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 3 af 16

4 - Målchef - Beregnerchef Endvidere personer til postudsætning/indsamling Oftest vil der sagtens kunne være sammenfald mellem personer. Er I i tvivl om hvorvidt Jeres klub kan løfte et sådant arrangement, vil bestyrelsen altid være behjælpelig med gode råd og hjælp til afviklingen. Tidsplan for løbet Det er vigtigt at man udarbejder en tidplan for løbets forskellige planlægningsfaser: Følgende tider vil normalt være passende: Emne Klarmeldingstidspunkt Ansvarlig (i forhold til løbsdag) Skovtilladelse / vildtlomme-kort Søges af bestyrelsen bestyrelsen Banelægning - start ca. 3 måneder banelægger Evt. Brug af skole til omklædning/beregning Snarest muligt stævneleder Bestilling af kort Snarest muligt banelægger Bestilling af Manillamærker og kortplastposer Snarest muligt banelægger Lagte baner fremsendes til banekontrol 1-2 måneder banelægger Placering af stævneplads/parkering/start/mål 6 uger stævneleder/banelægger Indbydelse 5 uger stævneleder Banelægning og banekontrol -afslutning 3 uger banelægger/kontrol Tilsagn fra officials fra egen klub/bestyrelse 3 uger stævneleder Bestilling af materiel 2 uger stævneleder/banelægger Banedata fremsendes til stævneleder 7 dage banelægger Indtastning af tilmeldte løbere 7 dage stævneleder Lodtrækning 7 dage stævneleder Udfærdigelse af postdefinitioner 7 dage banelægger Startliste og instruktion 5 dage stævneleder/banelægger Kopiering af postdefinitioner 3-4 dage banelægger Printning af Kontrolkort Korttegning /pakning Afhentning af materiel 1-2 dage bestillerne Kontrolklip dagen før banelægger Postudsætning om formiddagen banelægger Klargøring af stævneplads/parkering/mål 1-2 timer stævneleder/officials Klargøring af start 1 time banelægger/officials Aflevering af materiel 1 uge efter bestillerne Resultatliste i ugen efter stævneleder Regnskab 2-3 uger efter stævneleder C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 4 af 16

5 Start på planlægningen Stævneledelse Stævnelederen er den person, der har ansvaret for, at arrangementet som helhed fungerer. Det bør ikke være den samme person som banelæggeren/kontrollanten. Stævnelederen er desuden kontakten til KFIU's bestyrelse. Stævnelederen skal inden løbet - skaffe de fornødne tilladelser (skov og vildtlommer gennem KFIU's bestyrelse) - udarbejde budget - udpege hjælpere til arrangementet - skrive indbydelse og sende den til KFIU's WEB-ansvarlige - modtage tilmeldinger. - lede lodtrækningen og indtegning af baner - skrive og sende instruktion / startliste til KFIU's WEB-ansvarlige - indkøbe præmier - skaffe vandrepræmien til veje - i samarbejde med banelægger bestille/hente materiel Stævnelederen skal endvidere på selve løbsdagen - modtage klarmeldinger fra banelægger/kontrol, start og mål - være ansvarlig for beregning af løbstider - sammenkalde til præmieuddeling - sikre sig, at alle startende løbere er kommet i mål Når løbet er afsluttet, er stævnelederen ansvarlig for at - materiellet er afleveret og lånte lokaliteter rengjorte - resultatlisten udarbejdes og sendes til KFIU's WEB-ansvarlige - aflevere regnskab for løbet til bestyrelsen Banelægger Banelæggeren er i samarbejde med banekontrollen ansvarlig for at alle baner opfylder krav m.h.t. - sværhedsgrader - delstræk - postplaceringer - væskepost - placering af start - placering af mål (helst på stævnepladsen) Banelægningshåndbog kan lånes af bestyrelsen. Ligeledes kan banelægningsprogrammet CONDES rekvireres hos bestyrelsen. På løbsdagen er banelæggeren ansvarlig for at alle poster/markeringer/snitzlinger bliver korrekt placeret. Efter løbet er banelæggeren ansvarlig for at alle poster/markeringer/snitzlinger er indsamlet. Skovtilladelse Tilladelse til at benytte den valgte skov søges centralt af bestyrelsen for KFIU's orienteringsafdeling. Dette sker for at lette arrangørerne og for at stå samlet over for skovmyndighederne. C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 5 af 16

6 For løb under 100 deltagere i statsskove sender bestyrelsen meddelelse herom til det lokale skovdistrikt så tidligt som muligt, dog senest 14 dage før løbets afholdelse. Ved samme lejlighed beder bestyrelsen om vildtlommekort over skoven. Bestyrelsen fremsender skovtilladelsen og vildtlommekortet til arrangørklubben, Tilladelsen skal medbringes i skoven, også på løbsdagen. Stævneplads Banelægger og stævneleder finder i tæt samarbejde en egnet stævneplads. Ved valget skal der tages hensyn til følgende: Baneforløb - Mulighed for god placering af start. - Gode muligheder for stræk fra sidstepost til mål på stævneplads Omklædnings-faciliteter Hvis det er muligt må der gerne forefindes omklædnings- og bademuligheder ved et klubløb. Tilladelsen søges af arrangøren hos de lokale myndigheder/ejere. Det er ofte en fordel at tale med den lokale o-klub og eventuelt få den til at søge, for derved at slippe for diverse udgifter til leje. Den kan så eventuelt få lov til at benytte banerne efter løbet. Parkering Ved stævnepladsen bør der være et tilstrækkeligt antal P-pladser (oftest biler) Budget Inden startafgiften fastsættes, laves der et budget for arrangementet. Det er meningen, at arrangementet økonomisk skal hvile i sig selv. Der bør dog budgetteres med et lille overskud hvis kontrolkort og plastposer skaffes i KFIU's depot. Budgetlægningen er ikke vanskelig, idet de fleste indtægter og udgifter er direkte afhængige af antallet af deltagere. Følgende udgifter er typiske: Kort, præmier (antal se præmier), saft, porto, trykning, benzinudgifter til banelægger og -kontrollant Indbydelse Indbydelsen kan med fordel indskrives i WORD-SKABELON. Denne skabelon rekvireres hos KFIU's WEB-ansvarlige. Indbydelsen skal være udarbejdet og elektronisk sendt til den WEB-ansvarlige, således at den kan lægges på KFIU's hjemmeside senest 5 uger før løbsdagen. - Indbydelsen kan efter aftale udarbejdes af bestyrelsen Indbydelsen skal mindst indeholde: - dato for løbet samt skovområde - løbets art - klasseinddelinger og ca.-banelængder - korttype med målestok og ækvidistance - anmeldelsesbetingelser og startafgiftens størrelse - mødested - præmier og holdpræmier - antal samt tidspunkt for præmieoverrækkelse. - Krav om tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse (ellers lodtrækning) C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 6 af 16

7 - tidspunkt for første start og ca.-afstand til start og mål fra stævneplads - Tidspunkt for fremkald til start - mulighed for køb af drikkevarer mv. - oplysning om, at instruktion og starttider forefindes på hjemmesiden senest 2 dage før løbet - oplysning om hvilken postbeskrivelse, der anvendes (IOFsymboler), samt om der forefindes løse definitioner ved start. - oplysning om hvorledes kontrolkort udleveres (separat eller påhæftet løbskortet). - eventuelt oplysning om hvornår resultatliste foreligger på hjemmesiden. C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 7 af 16

8 Banelægning og banekontrol Kort Banelæggeren er selv ansvarlig for at skaffe kort hos DOF. Til et typisk klubløb plejer 100 kort at være nok. - Overskud returneres til DOF. Betaling af kortene sker gennem KFIU. Mærkesedler, kontrolkort og plastposer Disse rekvisitter kan enten bestilles i DOF (sammen med kortene) eller hos KFIU's materieldepot. Banelægningsprogram KFIU abonnerer på DOF's banelægningsprogram CONDES for Windows. Dette kan fås hos den EDB-ansvarlige i bestyrelsen. Dette program er nem at anvende, og banedata kan overføres til DOF's løbsprogram, hvilket letter resten af løbsafviklingen. Klasser / Baner Banelængderne bør holdes inden for følgende grænser og have de angivne sværhedsgrader: Klasse Hold point Bane Længde (km) Sværhedsgrad Tilsvarende DOF-klasse Typisk deltagerantal DA ,5-6,5 svær D21AK <5 DB ,5-5,0 mellemsvær D17B 5-10 D ,5-5,5 svær D45A 5-10 D ,5-4,5 svær D55A D-let 0 7 4,5-5,5 let H/D15-C <5 D-beg 0 8 3,5-5,0 begynder Beg I <5 HA ,0-9,0 svær H21AM <5 HB ,0-7,0 mellemsvær H17B H ,5-6,5 svær H50A H ,5-5,5 svær H45AK H ,5-4,5 svær H65A H-let 0 7 4,5-5,5 let H/D15-C <5 H-beg 0 8 3,5-5,0 begynder Beg I <5 Ved meget kuperede eller svært gennemtrængelige skove holdes banelængderne nær minimumsgrænserne, hvorimod maksimumsgrænserne bruges ved flade og åbne skove. Hvor 2 klasser løber samme bane, skal hver klasse afsluttes for sig, de må altså ikke blandes i startrækkefølgen. Startsted Startstedet skal lægges således, at det naturlige vejvalg til første post ikke går tilbage gennem starten og heller ikke gennem målet. Begyndere skal endvidere have et særligt let vejvalg til første post. Læg derfor gerne starten på en lille skovsti, der fører ud til en stor skovvej. Løbere, der starter på samme minuttal, må ikke have samme førstepost. I planlægning af førsteposter (plus post 2 og 3) bør der skeles til antal løbere på hver bane, så starten kan afvikles indenfor ca. een time, uden for mange fællesposter i løbets start. Mål Målet bør ligge sådan i forhold til sidste-posterne, at der kun er én vejvalgsmulighed. Det er klogt at have målet liggende op ad en bakke af hensyn til løbernes hastighed gennem mål. Hvis der kan C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 8 af 16

9 være den mindste tvivl om vejvalget fra sidste-posten til mål, må man enten snitzle eller indføje en nem fælles sidste-post umiddelbart før mål. Der skal mindst være 2 personer om banelægningen og banekontrollen. De kan enten virke som banelægger og banekontrollant eller som et team, der udfører begge dele. Den sidstnævnte ordning kræver dog alligevel, at den ene uafhængigt kontrollerer den andens arbejde. Til markering af poster/start/mål skal de af DOF godkendte brune mærkesedler benyttes. Væskepost Der bør være væskepost i klasserne HA, HB og H40/DA. Den bør være placeret ca. 1/3 inde i løbet. Postudsætningskort Banelæggeren kan med fordel oprette ekstra baner til postudsætning/indsamling, med forslag til rækkefølge samt postdefinitioner. C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 9 af 16

10 I ugen op til løbet Tilmeldinger Tilmeldinger fra klubberne sendes til KFIU s normale tilmelder. Stævnelederen modtager tilmeldinger herfra. Det er den tilmeldende klubs ansvar, at løberne tilmeldes i overensstemmelse med styrkelisten. opdages eventuelle fejl ved en gennemgang af tilmeldingerne, skal fejlen rettes og den tilmeldende klub gøres bekendt hermed. KFIU's orienteringsafdeling ønsker, at der skal være mulighed for ægtefæller. børn mv. for at deltage i KFIU's løb, men denne deltagelse skal foregå uden for konkurrence, og disse deltagere starter i så fald først i den pagældende klasse. Anvendelse af Løbsprogram Hele løbet styres lettest v.h.a. DOF's EDB-program LOEB. Dette kan rekvireres hos bestyrelsens EDB-ansvarlige. Følgende LOEB's-procedurer gennemløbes typisk: - Oprettelse af løb - Overførsel af banedata (klasser, baner, længder postantal m.m.) fra CONDES (fåes fra banelægger). - Oprettelse af tilmeldte klubber (angiv endvidere union ex: Codan KFIU) - Tilmeldte løbere indtastes. - fra banelægger modtages de enkelte klassers starttidspunkt og startintervaller. Lodtrækning, startliste og kontrolkort/labels Lodtrækning Stævnelederen er ansvarlig for, at der foretages lodtrækning i henhold til DOF's reglement. Startmellemrummet i klasserne bør være så stort som muligt (fastlægges af banelægger under hensyn til antal førsteposter i de enkelte klasser), men startproceduren bør være afsluttet i løbet af en times tid. Bemærk risiko for løbere til samme førstepost, hvis der benyttes forskellige startintervaller for de enkelte klasser. Startliste Efter lodtrækningen udfærdiges en startliste, som sendes elektronisk til KFIU's WEB-ansvarlige. Den skal helst være fremme senest 5 dage før løbsdagen. Følgende LOEB's-syntaks gennemløbes ved dannelse af elektronisk startliste: - I menu vælges: 'Før løb' - Vælg 'Udskriv startlister' - Vælg 'Udskriv klassestartlister' - Vælg 'Alle klasser' - Vælg 'Gem udskrift på fil' - Angiv Filnavn: <START.TXT> Filen 'START.TXT' gemmes i samme bibliotek som LOEB's-programmet. C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 10 af 16

11 Kontrolkort/labels Når lodtrækningen af afsluttet kan kontrolkort og løberlabels til påklistring af løbskort med fordel udskrives via LOEB. Dette kræver en matrixprinter, og rivfaste kontrolkort samt labels i endeløse baner. Forberedelse af holdkonkurrencen Til beregning af holdkonkurrencen kan med fordel benyttes KFIU-programmet HOLD.EXE (rekvireres hos bestyrelsens EDB-ansvarlige). Dette program skal vide hvilke deltagende klubber, der hører under KFIU, LTFU henholdsvis FKBU. Endvidere indtastes hvilke point, der gives i de enkelte klasser. Følgende LOEB's-procedurer gennemløbes typisk: - lodtrækning - udskrivning af startlister - udskrivning af kontrolkort - udskrivning af løberlabels - skrivning af fil 'LOEBERE.TMP' til HOLD-programmet Instruktion Instruktionen udfærdiges (gerne i WORD-skabelon, der kan rekvireres hos WEB-ansvarlige) og sendes sammen med startlisten. Stævnelederen er ansvarlig for, at instruktionen mindst giver oplysning om følgende: - startliste incl. banelængder, postantal, antal startende i klassen - procedure for start for hver klasse - antal præmier og evt. væskeposter - afstande: P-plads/stævneplads/start/mål - maksimaltid samt sted for melding af løbere, der ikke fuldfører - evt. transport af overtrækstøj - evt. omklædningssted, vaskeplads, toilet - evt. ændring i afstand til start og mål i forhold til den oprindelige udsendte indbydelse - andre forhold, der er nødvendige for løbets afvikling ex. nyfældede områder, forbudte områder Indtegning af baner Indtegning af baner foregår enten med banepåtrykker eller i hånden. Er der over løbere på en bane kan det betale sig at trykke!! Håndtegnes banerne foregår det lettest med en tegneskabelon, og vandfast rød/bål (violet) farve som postmarkering anvendes cirkelstørrelse på 6 mm!! Bedste resultat opnås ved trykning af baner. Trykning af baner kan klares af 2-3 personer på en aften. Det er en god idé at have den længste bane monteret på banepåtrykkeren i forvejen, så der ikke bruges tid på det. (Det tager min. at montere en helt ny bane). Da de andre baner i samme sværhedsgrad ofte minder om hinanden kan banepåtrykkeren hurtigt ændres til den næste bane. Vejledning i trykning af baner: - Montering efter masterkort - sammenlign postplacering med postbeskrivelser. - Prøvetryk på overhead-film / smørrebrødspapir C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 11 af 16

12 - VIGTIGT: Kontrol af ensartethed af de indkøbte kort m.h.t. trykkets placering i forhold til hjørnerne. Varierer den blanke kants bredde, må der løbende korrigeres herfor. Eventuelt må der anvendes stifter gennem cirkelmarkeringerne på kortet. - Alle baner kontrolleres. Kontrollanten skal være enten banelægger eller banekontrol, og under alle omstændigheder en anden end den, der tegner. Afdelingens banepåtrykker kan lånes i materieldepotet. C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 12 af 16

13 Dagen før Materiel Orienteringsafdelingens depot indeholder alle de ting, der normalt er nødvendige for at gennemføre et klubløbsarrangement. Udover poster, telte og andre oplagte ting er en hel del småting der skal anvendes ved start, mål og stævnekontor. For lettere at huske disse ting, benyttes en bestillingsseddel, der indeholder alle normale rekvisitter. Denne bestillingsseddel er vedlagt som bilag. Det materiel, der ønskes benyttet, bestilles ca. 14 dage før løbet til afhentning i depotet. Ring og snak med materielforvalteren, og aftal, hvordan bestillingsseddel fremsendes, samt tidspunkt for afhentning. Der afgives kvittering ved modtagelsen, og det benyttede materiel afleveres rengjort på depotet igen efter løbet. Materiellet skal benyttes med forsigtighed, og er noget af det vådt, når det hentes hjem fra skoven, skal det tørres før aflevering. Ved aflevering meddeles eventuelle mangler og kvittering modtages. Poster / Mønster-kontrolkort Poster (skærm + stativ) bestilles som nævnt i orienteringsafdelingens depot. Man bør bestille 5 sæt mere end der skal bruges til banerne. (Der kan være defekter, man bør have en prøvepost...) Poststativerne er samlet i bundter af 10 (nummer 31-40, ). For hver bane laves et mønster-kontrolkort til brug i klipkontrollen. Desuden laves et stort kontrolkort med alle postmønstre indtegnet. Mønster-kontrolkort kan med fordel laves inden postbundterne skilles ad. Udsætning og indsamling af poster, herunder væskeposter HUSK at bestille skærme. Udsætningen af poster kan normalt ske om formiddagen før løbets gennemførelse. Den skal altid finde sted efter de kontrollerede brune markeringssedler. Sættes posterne ud dagen før, skal de kontrolleres om morgenen/formiddagen før løbet. Der er sjældent flere poster, end at banelæggeren og kontrollanten kan foretage udsætningen. De skal i så fald regne med at kunne nå 4-7 poster pr. time. Hvis det er "fremmede", der sætter posterne ud, tager det længere tid! - Beregn 8-10 poster pr. person, svarende til ca. 1½ time, afhængig af hvor tæt posterne er placeret. Benyttes fremmede postudsættere/indsamlere bør der laves postudsætningskort (på rigtige løbskort - ikke sort/hvid fotokopier) - klip evt. kort i stykker til dette brug. Det kan endvidere være en fordel, at der er udfærdiget specielle postdefinitioner til postudsætning. Ved udsætningen bør den brune DOF-mærkeseddel bindes over på poststativet. Derved glemmes der ikke noget ved indsamlingen. Slipmærket B klippes med begge kliptænger og medtages til banelæggeren. (herved sikres at kliptængerne er intakte.) Væskepost Der skal beregnes 2 glas væske pr. deltager (normalt vand). Husk plastickrus og væskebeholdere anbringes, så de er nemme at hælde af. C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 13 af 16

14 Under løb Start Banelæggeren afleverer skitse over startboksene, og godkender placering inden første start. På selve startstedet laves der 2 båse, hvori de startende løbere rykker frem. Begyndere og letbaner skal have kortet 2 min. før start. Øvrige løbere får løbskortet i startøjeblikket. Til at passe starten skal der være mindst 2 personer, gerne 3. Der benyttes et startur, som skal være synkroniseret med måluret. Stil gerne et armbåndsur med sekundangivelse som reserve. Fremkald: Løbere fremkaldes efter kontrolkort,- der udleveres ved indgang til 1. boks. Husk elastikker til kontrolkort. Postdefinitioner: Hvis der udleveres løse postdefinitioner bør der i startboks 1 forefindes limstifter, umagnetiske hæfteklammer Mål Målpersonalet skal bestå af mindst 2 personer, gerne 3. Startpersonalet kan godt komme over og hjælpe i mål, når de er færdige. Det er ønskeligt, at banelæggeren opholder sig ved målet, således at han eventuelt hurtigt kan rette opståede fejl ude på banerne. Måluret skal være synkroniseret med starturet. Hav et armbåndsur som reserve. Det er en lettelse for alle parter, hvis man anvender "normaltid" Måluret udskriver passagenummer og tilhørende klokkeslet. Kontrolkortene samles på spyd (retvendt). Passagenummeret skrives på de enkelte kontrolkort. (klubben overvejer at anskaffe nummerator) For hver ca. 10 løbere udskrives tidsstrimmel, og overføres til spyddet. Det tælles om antal tider er lig antal kontrolkort. Spyddene afleveres til beregningen. Målpersonalet bør sikre sig, at der er væske i mål. Normalt vand plus evt. orangeade. Målet må først forlades, når man har sikret sig, at alle startende løbere er kommet i mål. Der kan løbende indhentes antal manglende løbere i beregningen. Målet kan dog nedtages, nar maksimaltiden er udløbet for den sidst startende løber. Beregning Der skal bruges minimum 2 personer, helst 3. Indtastning af ikke-startende løbere i LOEB Når kontrolkort for ikke-startende er kommet retur fra start indtastes de i LOEB. Overførsel af måltid til kontrolkort: - For hvert spyd kontrolleres, om antal tider er lig antal kontrolkort. C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 14 af 16

15 - Det sikres, at målpassagenummer er påført de enkelte kontrolkort. - Nu tages kontrolkortene af spyddet og den enkelte måltid skrives på kontrolkortet i rubrikken over starttiden. - Kortene lægges således at tidligste målpassage ligger øverst Indtastning af måltid i LOEB: - For hver løber indtastes løbernummer samt målpassagetid (ex.: ). - Endvidere overføres beregnet løbstid til kontrolkort a.h.t. eventuel resultatophængning på snor. Check af kontrolklip Efter indtastning kontrolleres kortene mod mønsterkortene. I tvivlstilfælde afgør stævnelederen sagen. Diskvalifikation af løbere Kontrolkort for diskvalificerede løbere overgives til fornyet indtastning i LOEB. Holdberegningen Holdberegningen foretages v.h.a. HOLD.EXE. Husk at overføre resultaterne til 'LOEBERE.TMP' forinden. Resultatformidling Den letteste måde at få offentliggjort resultaterne på, er at ophænge kontrolkortene klassevis i efter pladsering snor et sted på stæmepladsen. Præmier Arrangementet følger bl.a. KFIU's o-løbs reglement. Reglementet fastslår: "Der uddeles i præmie for hver påbegyndt 6 deltagere eller hold". Deltagerantallet gælder de enkelte klasser. Den tilhørende vandrepræmie skal uddeles til det vindende hold. Husk at påminde sidste års vindere for fremskaffelse af præmien, og se efter, at de medfølgende bøger er ajourført. Tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse Arrangøren kan sætte præmie til lodtrækning, hvis vinder ikke er tilstede. (gælder dog ikke vandrepræmie) C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 15 af 16

16 Efter løb Resultatliste Den arrangerende klub er ansvarlig for, at en resultatliste udarbejdes og tilstiles KFIU's WEBansvarlige. Resultatlisten skal indeholde følgende punkter for hver klasse: - banelængde - antal poster - navn og klub - løbstid - placeringspoints - evt. præmiemodtagere For holdkonkurrencen: - holdpoints - evt. præmiemodtagere Løberne sættes op i placeringsrækkefølge, startende med nr. 1 og med diskvalificerede, udgåede og ej startede nederst. Bagerst sættes holdkonkurrencens resultat med navnene på deltagerne på de startende hold og disses points. Følgende LOEB's-syntaks gennemløbes ved dannelse af elektronisk resultatliste: - I menu vælges: 'Efter løb' - Vælg 'Udskriv klassestartlister' - Vælg 'Alle klasser' - Vælg 'Gem udskrift på fil' - Angiv Filnavn: <RESULT.TXT> Filen 'RESULT.TXT' gemmes i samme bibliotek som LOEB's-programmet. Fra HOLD-programmet er der dannet fil: HOLD.KLF,- der indeholder resultat fra den samlede holdkonkurrence. Disse to filer fremsendes til WEB-ansvarlige. Regnskab Efter løbet udarbejdes et regnskab, som tilsendes orienteringsafdelingens kasserer sammen med de tilhørende bilag. Evt. overskud eller underskud indgår i orienteringsafdelingens regnskab og tilfalder/belaster ikke den arrangerende klub. C:\WINDOWS\Skrivebord\kfiu-kursus\udskriftskopi.doc side 16 af 16

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Holbæk Orienteringsklub indbyder til Danmarksturneringens slutrundematch for Østkredsens 1., 2. og 3. division Samt åbne baner Søndag den 22. september 2013 Instruktion Stævnet... : Danmarksturneringen

Læs mere

Afmærkning ved Rådhusvej / Søparken og ved indkørslen til parkeringspladsen ved Ravnsholtskolen.

Afmærkning ved Rådhusvej / Søparken og ved indkørslen til parkeringspladsen ved Ravnsholtskolen. Instruktion Op ned match for 3. 6. division i COWI-ligaen Søndag den 24. september 2017 i Ravnsholt Skov Vi glæder os til at se rigtig mange glade løbere til en god dag i skoven. Op ned match 3.-4. division

Læs mere

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage

Indbydelse. Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015. Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Indbydelse Aalborg Orienteringsklub indbyder til Nordjysk 2-dages 2015 Fredag den 13. marts til natløb i Blokhus Klitplantage Lørdag den 14. marts til langdistance i Hammer Bakker Søndag den 15. marts

Læs mere

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion

Holbæk Orienteringsklub indbyder til. Nytårsstafet. Søndag den 4. januar 2015. Instruktion Holbæk Orienteringsklub indbyder til Nytårsstafet Søndag den 4. januar 2015 Instruktion Kørevejledning.. : Der vil være skærme fra Kalundborgvej i Fårevejle. Følg Ordrupvej og drej til venstre ad Næsgårdsvej

Læs mere

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008

INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 INSTRUKTION FOR SUPERMATCH OG B-LØB I ROLD NØRRESKOV OG MOSSKOV SØNDAG DEN 09.11.2008 Nordkredsens slutrunde 2008 for op- og nedrykning til 1., 2., 3., og 4. division Oprykning til 1. division nedrykning

Læs mere

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012

Indbydelse. Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne. inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Indbydelse Hjørring Orienteringsklub Vendelboerne inviterer hermed til Nordjysk 2-Dages 2012 Lørdag den 10. marts i Tolne Skov, og Søndag den 11. marts i Tversted Klitplantage. Der er fortræning fredag

Læs mere

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså

Indbydelse. Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj Kelstrup Plantage. Ca. 5 km nord for Kruså Indbydelse Til den 43. Grænsedyst i Kelstrup Plantage. Kr. Himmelfartsdag den 25. maj 2017. Klassifikation Løbsområde Arrangør Stævnets hjemmeside Parkering og mødested Stævneplads Afstande Kørsels vejledning

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts Mellemdistance Kirkemilen

Instruktion. Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts Mellemdistance Kirkemilen Instruktion Nordjysk 2-Dages søndag den 13. marts 2016. Mellemdistance Kirkemilen Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2016@nordjysk2dages.dk Der er særlig

Læs mere

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division

INSTRUKTION. Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division INSTRUKTION Til 2. runde af: for østkredsens 1. & 2. division - byder velkommen til divisionsmatch og Put and run i Broby Vesterskov, søndag den 17. august. Stævneklassifikation ** Deltagende klubber Stævneplads

Læs mere

Instruktion. Hammer Bakker - Mellemdistance. Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015.

Instruktion. Hammer Bakker - Mellemdistance. Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015. Instruktion Hammer Bakker - Mellemdistance Nordjysk 2-Dages søndag d. 15. marts 2015. Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2015@nordjysk2dages.dk Der er særlig

Læs mere

Instruktion for Jættemilen 2011

Instruktion for Jættemilen 2011 Instruktion for Jættemilen 2011 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Stævne Finale i Trimtex Senior Cup og Combineering Junior Cup. Dato Søndag den 13. november 2011 Løbsområde

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads

Instruktion. Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts. Parkering på mark ved stævneplads, max 300 meter til stævneplads Instruktion Nordjysk 2-dages 8. og 9. marts Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik bedes om muligt ske inden stævnet per mail. Der er særlig begynderinstruktion for fri start (put and run) Der er særlig

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division

Allerød OrienteringsKlub. Afholder. DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Østkredsens Op/ned 2 3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4 5 division Op/ned 5 6 division 27. september 2015 INSTRUKTION Arrangør Stævneklassifikation Allerød

Læs mere

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion

Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Velkommen til 3. afdeling af Dansk Park Tour i Herning City Instruktion Stævneplads Arealet ved siden af DGI Huset, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning. Husk ingen brug af løbesko med metaldupper. Du vil

Læs mere

Godt at vide som stævneleder

Godt at vide som stævneleder Godt at vide som stævneleder Indledning At være stævneleder ved et orienteringsstævne kræver mange timers arbejde; men et velgennemført stævne giver som belønning en stor glæde hos hele det arrangerende

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov

Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Instruktion til Vejle-stafet 2015 i Staksrode skov Søndag den 07. juni 2015 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Parkering: Stævneplads: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I sydlige ende af Staksrode

Læs mere

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

Indbydelse. OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts i Kirkemilen

Læs mere

1. I god tid forud for et arrangement får de(n) udpegede banelægger(e) tilsendt:

1. I god tid forud for et arrangement får de(n) udpegede banelægger(e) tilsendt: Feltsport for personel af reserven Retning A, Feltsport København 1 FEB 2014 Banelæggeren's checkliste Denne checkliste skal tjene som huske- og inspirationsliste for banelæggere, der i løbet af en sæson

Læs mere

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011

Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Instruktion DM Ultralang 10. april 2011 Mødested Kørevejledning Parkering Stævnekontor Stævneplads Service Salg af åbne baner Toiletter Omklædning og bad Overnatning Bidstrup Gods, mellem Hadsten og Laurbjerg

Læs mere

OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde.

OK Vendelboerne. inviterer til Nordjysk 2-Dages 2016 på Skagens Odde. OK Vendelboerne Foreløbig Indbydelse inviterer til Nordjysk 2Dages 2016 på Skagens Odde. Fredag den 11. marts, Natsprint i Bunken Plantage Lørdag den 12. marts i Kirkemilen Syd og Søndag den 13. marts

Læs mere

Instruktion. Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen

Instruktion. Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen Instruktion Nordjysk 2-Dages lørdag d. 12. marts 2016. Langdistance Kirkemilen Bemærk særligt: Rettelser af løber og brik skal ske inden stævnet per mail til info2016@nordjysk2dages.dk Der er særlig begynderinstruktion

Læs mere

ORIENTERINGSLØB. November 2011 afsnit Jernbanefritid

ORIENTERINGSLØB. November 2011 afsnit Jernbanefritid ORIENTERINGSLØB November 2011 afsnit 3.14 ORIENTERING 1. Arrangementer Hver år afholdes et JM og et efterårsløb. 2. Deltagerberettigelse Deltagerberettiget i arrangementerne er alle JF medlemmer. Hjemmeboende

Læs mere

Revideret d.: 04/11-2013 Af: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Stævnehåndbog Funktionsbeskrivelser

Revideret d.: 04/11-2013 Af: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Stævnehåndbog Funktionsbeskrivelser Stævnehåndbog Funktionsbeskrivelser Stævneleder Ansvarsområder Finde og informere øvrige funktionsleder om deres ansvarsområder Udarbejdelse af telefonliste over alle hjælpere Udfærdigelse af indbydelse

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015

Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Instruktion for DM SPRINT LØRDAG D. 30. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde DM Sprint, 5 stjernet A stævne / WRE Palægården i Roskilde. Der findes et stort

Læs mere

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle

SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle SNAB indbyder til Sydkredsens op-/nedrykning til 1./2. og 2./3. Div i COWI-ligaen samt åbne baner Søndag den 6. oktober 2013 i Sønderskoven i Vejle INSTRUKTION Klassifikation: Løbsområde: Stævnet er et

Læs mere

Holdlister og resultater kan ses på: På Stævnepladsen. Afstand fra parkering til stævneplads: ca meter.

Holdlister og resultater kan ses på:  På Stævnepladsen. Afstand fra parkering til stævneplads: ca meter. INSTRUKTION: C-stafet / Vejle - Stafetten i Haraldskær skov. Søndag den 08. maj 2011 - kl. 10.00 Holdlister og resultater kan ses på: http://www.orientering.dk/snab/ Kørselsvejledning: Parkering: Stævneplads

Læs mere

CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN

CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN CHECKLISTE 2007/08 ja nej ARBEJDS- OG TIDSPLAN 1 Har I indledt jeres planlægning med udarbejddelse af en skriftlig hvem gør hvad - og hvonår

Læs mere

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008

Instruktion til DM Sprint søndag d. 6. april 2008 Århus 1900 Orientering byder velkommen til DM sprint. DM-sprint er ranglisteløb og også 1. del af Park Tour. Kørevejledning Århus Universitetshospital Risskov. Afmærkning fra lyskrydset Grenåvej/Asylvej

Læs mere

Stævneledermanual. Farum OK

Stævneledermanual. Farum OK Stævneledermanual Version 0.4 Historik: 9-3-2007 0.1: Dokument oprettet af Flemming Bruun 12-3-2007 0.2: Indsat og rettet nye funktioner. Økonomi tilføjet 13-3-2007 0.3: Tidsplan, Funktionsammenhæng og

Læs mere

INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV. Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29.

INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV. Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29. INSTRUKTION TIL ÅRETS DM NAT I JÆGERSPRIS NORDSKOV Klassifikation: Stævnet er et firestjernet A-stævne **** Dato: Lørdag d. 29. marts 2014 Løbsområde: Mødested - Stævneplads: Parkering: Stævnecenter: Resultater:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2015

Fynsk Sprint Cup 2015 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2015 Parkering i Svendborg I Svendborg er der parkering på Nordre Havnevej fra nr. 1, i parkeringsbåse og på græsarealet der støder op til. Det er lovligt at holde mere end

Læs mere

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle

Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015. 2. etape: Mols Bjerge Syd. 3. etape: Ørnbjerg Mølle Instruktion Påskeløbet 2015 Mols Bjerge og Ørnbjerg mølle 2.-4. april 2015 Arrangør Klassifikation Påskeløb 2015 C-stævne **** Orienteringsklubben Pan Århus Dato Torsdag den 2. april lørdag den 4. april

Læs mere

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information

Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009. Praktisk information Åbenrå Orienteringsklub Det ægte orienterings løb Blå Sommer 2009 Praktisk information Hvornår? Lørdag den 18. juli 2009 kl. 14-17 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 9-12 Tirsdag den 21. juli 2009 kl. 14-17

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Søndag den 17. september 2017 i Munkebjerg Øst

Søndag den 17. september 2017 i Munkebjerg Øst INSTRUKTION til åbent stævne og divisionsmatch i COWI-ligaen 2. div.: FROS/MELFAR, Faaborg OK, Odense OK, OK Syd 3. div.: OK Esbjerg, Svendborg/OPI, West/Ribe samt Kredsmesterskab for ungdom i Sydkredsen

Læs mere

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel

Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Løbsområde Stævneplads / center Instruktion Kredsungdomsmatch - Individuel Lørdag 3. oktober 2015 Palsgaard Græsareal vest for Vester Palsgaard Skovmuseum. Adresse for Museet: Palsgårdvej 9 7362 Hampen

Læs mere

Instruktion. Stævnepladsen har åben 10:00-16:00

Instruktion. Stævnepladsen har åben 10:00-16:00 Søllerød Orienteringsklub byder velkommen til Åbne baner og afslutning på Østkredsens 3.-6. Divisionsmatch i COWI ligaen. **** 4 stjernet stævne Dato 5. September 016 kl. :00-16:00 Stævnepladsen har åben

Læs mere

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * *

Lørdag d. 12. september. Arrangør Klassificering. Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * Arrangør Klassificering Århus 1900 Orientering A-stævne * * * * * samt 5. afd. af Garmin Cup for H/D 21 Kort Velling Snabegård, 5 m ækvidistance 1:10.000 Terræn Startret Steen Frandsen og Frank Dabelstein

Læs mere

Forslag til revision af Reglement for FSK Orientering fra Ivan Hundebøl og Ole Gold.

Forslag til revision af Reglement for FSK Orientering fra Ivan Hundebøl og Ole Gold. Forslag til revision af Reglement for FSK Orientering fra Ivan Hundebøl og Ole Gold. På baggrund af det input vi har modtaget har vi udarbejdet nedenstående forslag til reglementsændringer. Vi har udarbejdet

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2013 Lørdag den 24. august A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vej 52 (Silkeborg Horsens), 6 km syd for Silkeborg. Fra mødestedet er der ca. 1 km til parkering. Afstande:

Læs mere

Instruktion til Vejle-stafet 2014

Instruktion til Vejle-stafet 2014 Instruktion til Vejle-stafet 2014 Søndag den 15. juni 2014 Klassifikation: Arrangør: Mødested: Stævnet er et C ** stævne. OK SNAB, Vejle I nordvestlige ende af Frederikshåb Plantage 55 41'35.9"N 9 09'39.1"E

Læs mere

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015

Allerød OrienteringsKlub. 27. september 2015 Allerød OrienteringsKlub Afholder DM hold Op/ned 2-3 division Op/ned 3-4 division Op/ned 4-5 division Op/ned 5-6 division 27. september 2015 Stævneklassifikation DM for klubhold 2015 og finale i COWI-ligaen(Danmarks

Læs mere

2. divisionsmatch og Åbent B-stævne søndag d. 28. august 2016 Instruktion Rev. C: 26. august 2016 / PSN

2. divisionsmatch og Åbent B-stævne søndag d. 28. august 2016 Instruktion Rev. C: 26. august 2016 / PSN Instruktion til åbent stævne med 2. divisionsmatch mellem Fåborg, Fros, Gorm og Esbjerg i COWI Ligaen - søndag den 28. august 2016 - i Munkebjerg skov den vestlige del. Klassifikation: Stævnet er et ***B-stævne

Læs mere

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion

Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Midgårdsormen 27. 28. august 2011. Instruktion Arrangør OK Sorø Klassifikation Midgårdsormen, C-stafet, **** Kort Terræn Sorø Sønderskov Midt / Frederiksberg By. Rev. med COWI-kurver frem til 21/7-2011

Læs mere

Instruktion for Jættemilen 2012

Instruktion for Jættemilen 2012 Instruktion for Jættemilen 2012 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Stævne Finale i Trimtex Senior Cup og Løberen League Dato Søndag den 11. november 2012 Løbsområde Danstrup,

Læs mere

Instruktion. til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø

Instruktion. til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Instruktion til DM Sprint og World Ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Klassifikation Orienteringsklubben Esbjerg. A *** stævne. Stævnet er samtidigt et World Ranking Event. Stævneplads Stævnepladsen

Læs mere

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering.

Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej i Vordingborg (N 55.002949, E 11.897035), herfra afmærkning til parkering. Instruktion Formalia Mødested DM Sprint 2009 Lørdag d. 25. april 2009 www.dmsprint2009.dk A stævne ***** 2. afdeling af Trimtex Cup 4. afdeling af Combineering Cup Afmærkning starter i krydset Marienbergvej/Vinkelvej

Læs mere

Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne

Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne Instruktion DM-Mellem 2016 Lørdag den 3. september A-Stævne Mødested & afstande: Afmærkning på vejen mellem Rønde og Femmøller Strand. Afmærkning i Egens (ankomst fra Rønde) 56.269843, 10.515290 eller

Læs mere

Instruktion til JFM Lang Søndag d. 17/8 2014

Instruktion til JFM Lang Søndag d. 17/8 2014 Instruktion til JFM Lang 2014 Søndag d. 17/8 2014 Stævnetype Stævnet er et A-arrangement Skov Gludsted-Børgelund Stævneplads Stævneplads i lysning umiddelbart vest for Militærdepot Hjøllund Afmærkning

Læs mere

Op/Ned Match Division, Øst

Op/Ned Match Division, Øst Søllerød Orienteringsklub indbyder til Cowi-Ligaen: Op/Ned 3.-4. division, Op/Ned 4.-5. division, Op/Ned 5.-6. division, samt Åbne Baner i Rude Skov. Dato 25. September 2016 kl. 11:00-15:00 Stævnepladsen

Læs mere

INSTRUKTION. Oversigt over faciliteter. 1. etape 2,5 km/15 poster. 2. etape 2,8 km/15 poster 2,8 km/15 poster 2,8 km/15 poster. 3.

INSTRUKTION. Oversigt over faciliteter. 1. etape 2,5 km/15 poster. 2. etape 2,8 km/15 poster 2,8 km/15 poster 2,8 km/15 poster. 3. INSTRUKTION Kørevejledning 1. etape Stævnepladsen er beliggende på en mark ved Sollerupvej i den nordlige ende af skoven. Afmærkning på rute 8, Reventlowsvej i Korinth og på rute 43, Odensevej i Kistrup.

Læs mere

INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest

INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest INSTRUKTION DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ Stævneplads Klassifikation Løbet er et A-stævne Mødested Munkebjerg ved Vejle. GPS: 55.679700, 9.618000

Læs mere

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank

Udenlandske klubber: Klubvis via internettet  betalingen sker ved bankoverførsel samtidig med tilmeldingen: Nørresundby Bank Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: INDBYDELSE Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Generel information

Læs mere

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013

Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 Indbydelse til Påskeløbene 2013 Torsdag, fredag og lørdag 28. 30. marts 2013 1. Klassifikation: 4-stjernet A-stævne. 2. Stævnecenter: Informationen/stævnekontor på stævnepladserne fungerer samtidig som

Læs mere

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION

JFM STAFET Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION JFM STAFET 2012 Aarhus 1900 Orientering indbyder til Jysk-Fynsk Mesterskab i Stafet LØRDAG D. 18. AUGUST 2012 INSTRUKTION KØREVEJLEDNING Afmærkning i Grønfeld mellem Femmøller og Kalø. GPS koordinater

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2017

Fynsk Sprint Cup 2017 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2017 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især følgende skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation

Læs mere

MTBO. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund

MTBO. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund MTBO Reglement 2015 Dansk Orienterings-Forbund Indhold Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Orientering... 4 1.3 Deltager... 4 1.4 Klasser... 4 1.5 Baner...

Læs mere

Anvendelse af SportIdent

Anvendelse af SportIdent Anvendelse af SportIdent ved Firmaklubløb under KFIU Version 1 januar 2007 Ivan Hundebøl Indholdsfortegnelse: Introduktion til afvikling af løb v.h.a. SportIdent software... 2 Specielt omkring KFIU klubløb...2

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2009. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2009 Dansk Orienterings-Forbund 31-01-2009 Side 1 af 37 Reglement 2009 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN

DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN VinterCup 2006-2007 Hvidbog (Rettelser/ændringer er markeret med rødt) 1. Køb af kort: Det er nødvendigt at købe kort i god tid til et arrangement. Kortene købes via scanmaps.dk.

Læs mere

Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017.

Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017. Indbydelse til DM SPRINT Lørdag den 22. april 2017. Arrangør Klassifikation Rold Skov OK i samarbejde med Rebild Kommune. DM Sprint, 4 stjernet A stævne og IOF World Ranking Event. DM sprint er ligeledes

Læs mere

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017.

Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Indbydelse Kreds ungdomsmatch 2017 Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Fredag 6.oktober kl. 19 søndag d.

Læs mere

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.

Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE. DM Lang. Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab. Revideret 11/9 2014 Rettelser er skrevet med rødt INDBYDELSE DM Lang Søndag den 14. september 2014 i Munkebjerg Vest http://dm-lang-2014.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til at byde velkommen i Munkebjerg

Læs mere

INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum

INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum INDBYDELSE DM Lang 13. september 2015 i Ålum Aarhus 1900 Orientering har hermed den store glæde at kunne byde velkommen til DM Lang 2015 i Ålum. Klassifikation Arrangør Løbsområde Stævneplads Kort Løbet

Læs mere

11. & 12. juli. Søndag den 12. juli i Kirkemilen nord.

11. & 12. juli. Søndag den 12. juli i Kirkemilen nord. Instruktion til Skaw-dysten Kirkemilen - Skagen Udgave 2 af 7. juli 2009 2009 11. & 12. juli Klassifikation: Løbsområde: Kort: Stævneplads: Stævnekontor: Afstande: Terrænbeskrivelse: Kontrolsystem: Emit

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2007. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2007. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2007 Dansk Orienterings-Forbund 20-10-2006 Side 1 af 36 Reglement 2007 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang...4 Orientering...4 Deltager...4

Læs mere

Herning OK og Holstebro OK Instruktion

Herning OK og Holstebro OK Instruktion Herning OK og Holstebro OK Instruktion 1 Herning OK 9.-11. April Holstebro OK Afmærkning: Stråsø den 9/4-09. Fra Hovedvej A16 mellem Holstebro og Ulfborg, ved 32,6 km mærket vest for Idom. Herfra er der

Læs mere

FORELØBIG INDBYDELSE

FORELØBIG INDBYDELSE FORELØBIG INDBYDELSE Arrangør: Klassifikation: Tilmelding og betaling: Nordjysk 2-dages 2013 8. 10. marts 2013 Vester Thorup (Link til: Startliste Instruktion Resultater Stræktider Oversigtskort ) Aalborg

Læs mere

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden.

Indbydelse. Vi glæder os til at se jer alle i Hillerød - følg også med på vores Facebook side (KUM 2016) hvor vi løbende fortæller om weekenden. Indbydelse Østkredsen og FIF Hillerød Orientering har fornøjelsen af at byde velkommen til Kreds Ungdoms Match 2016 Fredag d. 4. november kl. 20:00 til søndag d. 6. november kl. 13:30. Weekenden markerer

Læs mere

Instruktion til Natuglen Onsdag d. 16/3 2016

Instruktion til Natuglen Onsdag d. 16/3 2016 Instruktion til Natuglen 3 2016 Onsdag d. 16/3 2016 Stævnetype Stævnet er et C-arrangement Skov Palsgaard Skov Stævneplads Stævneplads på stor græsplæne vest for Vester Palsgaard Skovmuseum, Palsgaardvej

Læs mere

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/

INDBYDELSE. DM Mellem. Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ INDBYDELSE DM Mellem Lørdag den 29. august 2015 i Munkebjerg Øst http://dm-mellem-2015.ok-snab.dk/ OK SNAB glæder sig til for andet år at byde velkommen i Munkebjerg denne gang i den østlige del af skoven.

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2013. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2013 Dansk Orienterings-Forbund 31-12-2012 Side 1 af 32 Reglement 2013 Indhold ALMINDELIG DEL... 4 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 4 Omfang... 4 Orientering... 4 Deltagere...

Læs mere

Naturløbskoncept 2016

Naturløbskoncept 2016 Dansk Orienterings-Forbund Naturløbskoncept 2016 Baggrund Naturløbet er blevet udviklet og arrangeret i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark siden 2009. Aktiv Rundt i Danmark havde til og med 2012 Arla

Læs mere

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

DOF akademiet. Banelægning til divisionsmatch og C-stævner. lørdag den 16. januar 2016 v. Bo Konring DOF Akademiet

DOF akademiet. Banelægning til divisionsmatch og C-stævner. lørdag den 16. januar 2016 v. Bo Konring DOF Akademiet DOF akademiet Banelægning til divisionsmatch og C-stævner lørdag den 16. januar 2016 v. Bo Konring 17-01-2016 DOF Akademiet 2016 1 Kursusindhold Fokus på kurset vil dels være: banelæggerens opgaver i forbindelse

Læs mere

Instruktion til Midgårdsormen

Instruktion til Midgårdsormen Instruktion til Midgårdsormen Arrangør: OK Pan Aarhus Stævne: Midgårdsormen 10-mands mellemdistance-stafet. Tjalfe 4-mands ungdomsstafet. Dato: 3. og 4. september Løbsområde og kort: Ørnbjerg Mølle revideret

Læs mere

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt)

Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) Planudvalgets forslag til Reglement 2013 Maj 2012 Nugældende tekst (2011) Forslag til Reglement 2013 Begrundelse; PLANudv. indstilling (med rødt) 1 1.2 Orientering 1.2 Orientering Slettes i forenklingens

Læs mere

Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub

Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub INDBYDELSE Arrangører Navn og klassifikation Faaborg Orienteringsklub, Odense Orienteringsklub, Svendborg Orienteringsklub DM Stafet og DM Lang (*****) 5 stjerner Trimtex Senior Cup, 12. og sidste afdeling

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2014

Fynsk Sprint Cup 2014 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2014 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

Instruktion - Jættemilen 2014

Instruktion - Jættemilen 2014 1 Instruktion - Jættemilen 2014 Dato 9. november 2014 Arrangør OK73 Gladsaxe Klassifikation C-stævne *** (3 stjerner). Finale i Trimtex Senior Cup og finale i Løberen League. Løbsområde Tisvilde hegn Løbsform

Læs mere

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) A-Stævne, World Ranking Event.

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) A-Stævne, World Ranking Event. DM Mellem World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007 w w w. her ning-orient eringsklub. dk Arrangør: Klassifikation: Ranglisteløb: Herning

Læs mere

Fynsk Sprint Cup 2013

Fynsk Sprint Cup 2013 Instruktion Fynsk Sprint Cup 2013 Sprintnormen Sprintnormen forudsættes bekendt, hvor især skal fremhæves: - halvtag (lysegråt med tynd konturlinje) = tilladt at passere. - impassabel vegetation (mørkegrønt)

Læs mere

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb

Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Instruktion til banelægning i Condes til træningsløb Har du ikke Condes 9 på din computer kan det hentes på www.condes.dk RSOK s login oplysninger findes her (kræver login til klubbens hjemmeside, har

Læs mere

Ved campingpladsen Velling Kollervej 4 8654 Bryrup. Busser anvises plads af officials. Venligst oplys om bustransport ved klubtilmeldingen.

Ved campingpladsen Velling Kollervej 4 8654 Bryrup. Busser anvises plads af officials. Venligst oplys om bustransport ved klubtilmeldingen. Instruktion Mødested og Kørevejledning Ved campingpladsen på Velling Kollervej 4, 8654 Bryrup. Afmærkning fra krydset, hvor vej 453 krydser vej 52. Endvidere på vejstrækningen Them Bryrup. Parkering Ved

Læs mere

Vårsamling i Danmark 8/9-11. mars 2012

Vårsamling i Danmark 8/9-11. mars 2012 Vårsamling i Danmark 8/9-11. mars 2012 Målet for vårsamlingen: Vi ønsker å utvikle og styrke miljøet i klubben, gjennom samvær og felles aktiviteter. Det er også til hensikt å få et godt treningsutbytte

Læs mere

Instruktion Bulletin 2/3

Instruktion Bulletin 2/3 Instruktion Bulletin 2/3 den 28. og 29. maj 2016 og Jysk Fynsk mesterskab i sprint samt World Ranking Event i sprint den 29. maj 2016 i Assens Stævnet er et *** C-løb Arrangører: OK Melfar, Svendborg OK,

Læs mere

Banelægning ved DM stafet 2008

Banelægning ved DM stafet 2008 Banelægning ved DM stafet 2008 OVERORDNEDE RETNINGSLINIER Hurtigt (i oktober 2007) efter at banelægger og kontrollantteam var udpeget, mødtes vi og fastlagde nogle helt overordnede retningslinjer og ønsker

Læs mere

Instruktion Midgårdsormen & 20. august

Instruktion Midgårdsormen & 20. august Instruktion Midgårdsormen 2017 19. & 20. august 1. Kørevejledning, stævnecenter og stævneplads. Der vil være skiltet og afmærket fra Slagelse Landevej ved Rosted til parkering og stævnecenter. Den røde

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014

Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Program for Dansk Militært Idrætsforbunds Danmarks- og Forbundsmesterskab i Feltsport 26. September 2014 Arrangør Idrætsforeningen Skive Garnison Velkomst Det er med stor glæde at Idrætsforeningen Skive

Læs mere

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007

DM Mellem. World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007 DM Mellem World Ranking Event (WRE) Trimtex Cup (SRL) Landinspektør Junior Cup (JRL) Hørbylunde Syd 11. august 2007 w w w. her ning-orient eringsklub. dk Arrangør: Klassifikation: Ranglisteløb: Dato: Løbsområde:

Læs mere

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund

Værd at kende.. Orientering. Reglement 2015. Dansk Orienterings-Forbund Værd at kende.. Orientering Reglement 2015 Dansk Orienterings-Forbund Indhold ALMINDELIG DEL... 5 1. DEFINITIONER OG BEGREBER... 5 Omfang... 5 Orientering... 5 Deltagere... 5 Klasser... 5 Baner... 5 Kontrolsystem...

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009

DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 1 Dansk Kano- og Kajak Forbund og Odense Kajakklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: DANMARKSMESTERSKABER KANO OG KAJAK MARATON 2009 Lørdag den 5. september og Søndag den 6. september På Odense Kanal

Læs mere

INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV

INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV INSTRUKTION MTBO MELLEMDISTANCE 16. AFDELING AF TRIMTEX MTBO CUP 2016 I ROLD VÆLDERSKOV OG ROLD MOSSKOV MTBO Mellemdistance (C-stævne) og 16. Afd. af Trimtex MTBO Cup 2016. Arrangeret af. Løbet indgår

Læs mere

Opdateret 050112 SIDSTE NYT: SE NEDERST 27-28-29 JANUAR 2012 TRE DAGES SAMSØ MIDT I DANMARK

Opdateret 050112 SIDSTE NYT: SE NEDERST 27-28-29 JANUAR 2012 TRE DAGES SAMSØ MIDT I DANMARK Opdateret 050112 SIDSTE NYT: SE NEDERST 27-28-29 JANUAR 2012 TRE DAGES SAMSØ MIDT I DANMARK Gå ikke glip af historiens vingesus når O-Løb for første gang i DOFs historie går af stabelen i Nordby Bakker

Læs mere

Indbydelse. til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø

Indbydelse. til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø Indbydelse til DM Ultralang d. 21. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Dato Søndag d. 21. april 2013. Stævnepladsen åbner kl. 09.00. Løbsområde Fanø Klitplantage.

Læs mere

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event.

Indbydelse. til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Indbydelse til DM Sprint og World ranking Event den 20. april 2013 på Fanø Arrangør Orienteringsklubben Esbjerg. Klassifikation A **** stævne. Stævnet vil samtidigt være et World Ranking Event. Dato Lørdag

Læs mere

Instruktion. Kreds ungdomsmatch 2017

Instruktion. Kreds ungdomsmatch 2017 Instruktion Kreds ungdomsmatch 2017 Sydkredsen, OK Gorm Jelling, OK Melfar, OK SNAB og Kolding Orienterings Klub har fornøjelsen af at byde til kredsungdomsmatch 2017. Vejledende program Fredag d. 6. oktober

Læs mere

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid

Cykling. Februar 2013 afsnit 3.8 Jernbanefritid Cykling Februar 2013 afsnit 3.8 CYKLING UDSKRIVNING AF LØB Afdelingen udskriver normalt 2-3 landevejsløb om året, hvoraf det ene afholdes som Jernbanemesterskab. Af praktiske grunde vil løbene normalt

Læs mere