Folderen er ikke komplet og bliver det måske aldrig helt. Hvis du har forslag til forbedringer, modtager vi dem gerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folderen er ikke komplet og bliver det måske aldrig helt. Hvis du har forslag til forbedringer, modtager vi dem gerne."

Transkript

1 Indledning Denne folder er udarbejdet med henblik på at samle de oplysninger, du som træner og holdleder har brug for, for at lette din trænergerning i HGF Håndbold. Folderen er ikke komplet og bliver det måske aldrig helt. Hvis du har forslag til forbedringer, modtager vi dem gerne. Folderen vil fremover blive vedligeholdt på vores hjemmeside. Den opdaterede version kan således hele tiden findes på God fornøjelse med folderen! Sportsudvalget HGF-Håndbold 1

2 Bestyrelsen i Håndboldafdelingen Kim Nielsen (Formand, kontakt Sportsudvalget) Tlf / Søren Johansen (Næstformand, Sekretær) Tlf Peter Jørgensen (Kontakt Aktivitetsudvalg) Tlf Grethe Kjer (Ansvarlig for rekvisitter) Tlf / Anette Brandstrup (Rekvisitter, Ansvarlig for Senior) Tlf Tommy Sørensen (Ansvarlig for Ungdom) Tlf Carsten Georgsen (Ansvarlig for Sponsor) Tlf /

3 Suppleanter Louise Jørgensen Tlf Kasserer Mie Dohn (Kasserer) Tlf Kontaktpersoner uden for bestyrelsen Ingrid Kilsgaard (Turneringsleder, kontaktperson Sportsudvalg) Tlf / Kitter Thordrup (Hjemmesideredaktør, Fotograf) Tlf / Gitte Vestergaard (Ansvarlig HGF Nyt, samt kontakt til aviser) Tlf

4 Hammel Idrætscenter Hammel Idrætscenter er med sine m² et af Danmarks største Idrætscentre samlet under ét tag, og byder på et sandt mylder af aktivitetsmuligheder. Leder af Hammel Idrætscenter: Ebbe Støvring eller hans stedfortræder træffes på: Tlf: eller mail på Besøg Hammel Idrætscenter på: 4

5 Hjemmesiden Hjemmesiden er efterhånden blevet håndboldafdelingens vigtigste informationskilde, og den skulle gerne blive endnu bedre end den er i dag. Det kan du hjælpe med til ved at bidrage med indlæg. Hvis dit hold har været til et stævne, har haft et socialt arrangement, eller I har oplevet andet spændende, som I har lyst til at fortælle om, så sørg for at der bliver skrevet noget, som vi kan få lagt på siden. Indlæggene må også gerne være ledsaget af digitale billeder. Indlæggene sendes til Kitter Hvis du har indlæg til avisen og HGF Nyt kontaktes Gitte Vestergaard Tlf som er HGF-Nyt og PR-ansvarlig. Inden turneringsstart skal alle holde udfylde kampplan til at lægge på hjemmesiden, de bliver lagt under holdene så børn og forældrene kan hente dem derfra. Skabelonen til hjemmesiden vil blive sendt til alle trænere lige inden turneringsstart, og den skal herefter udfyldes og returneres til hjemmesideansvarlig. Rød tråd Trænere, holdleder, bestyrelse og udvalg arbejder sammen om projektet Den røde tråd Ved den røde tråd i HGF Håndbold forstår vi, at vi vil skabe kontinuitet og udvikling i klubbens arbejde. Det gælder såvel i form af nogle fælles bud på, hvad der skal være bærende temaer i klubben i de kommende år. Det gælder også i forhold til det håndboldfaglige. Her tænkes både på nogle basisfærdigheder, som spillerne skal tilegne sig (drible, finte, aflevere, skyde o.s.v.), og i forhold til den arbejdsform der arbejdes med. Herved menes, at der for de forskellige hold årligt fastlægges spilkoncept tilpasset spillerne på de enkelte hold. Sæsonens træning målrettes det valgte spilkoncept. Projektet har kørt nogle år og er under stadig udvikling. Sportsudvalget står for Rød Tråd arrangementer og der holdes 2 årlige møder, hvor vi både diskuterer den sportslige udvikling og hvor det sociale samvær er i højsædet. 5

6 Præsentation af Hammel Idrætscenter Alle nye trænere vil få en rundvisning i Hammel Idrætscenter, ansvarlig for dette er bestyrelsesmedlemmet med kontakt til Sportsudvalget. Denne rundvisning har til formål at gøre den nye træner bekendt med hvilke faciliteter vi råder over, og hvordan de bliver tilgængelige. Hvis det er muligt præsenteres træneren for Centerlederen eller dennes stedfortræder. Træneren vil også blive præsenteret for den cafeterieansvarlige, og herunder informeret om åbningstider og aftaler om bookning/bestilling af ydelser fra cafeteriet. I hallen er der et træner- og lederrum, hvor hver træner har en indbakke i det midterste skab. Her fordeles evt. papirer m.m. til trænere. På kontoret er ligeledes en kopimaskine som er til fri afbenyttelse for kopiering, der vedrører HGF-Håndbold. Rummet er forsynet med kodelås, hvor koden fås ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. I rekvisitrummet (det første af de 2 rum i hallen) har hver årgang fået tildelt et skab. Nøgle til skabene udleveres ved sæsonstart af Grethe Kjer eller Annette Brandstrup som er de nøgleansvarlige i bestyrelsen. I forbindelse med træning må der frit bruges af de rekvisitter der er i rummet herunder musikanlæg, kegler, sjippetov m.m. Opvarmningsrummet (det nederste af de 2 rum i hallen) må bruges i forbindelse med træning, både før og efter. Rummet er forsynet med kodelås, koden ændres mindst en gang årlig, koden bliver fremsendt pr. mail. I opvarmningsrummet findes Octopus træneren, et elektronisk træningsinstrument der bruges til at træne styrke, eksplosivitet, koncentrations og reaktionsevne. Der ligger en manual til træneren men det anbefales at få en mundtlig instruktion den første gang man skal bruge den, kontakt en anden træner for hjælp. Brug af svømmebad og motionsrum i forbindelse med træning, aftales individuelt med Centerleder Ebbe Støvring Tlf Alle Trænere og holdledere i HGF-Håndbold får 20% rabat i motionscenteret. I svømmehallen findes en hjertestarter, den vil også blive fremvist ved rundvisningen af Idrætscenteret. 6

7 Holdleder Hvert hold bør have en holdleder! Omkring et hold er der mange opgaver der kan løses af andre end den træner, der står for det sportslige. Eksempler på hvad en holdleder kan påtage sig kunne være: Uddelegering/ansvar for tøjvask Koordinering af kørsel til udekampe og hvem der sidder ved dommerbord til hjemmekampe Fylde vand i dunke til kamp Udfylde kampkort Indtelefonere resultat til Infosport Det bør være op til den enkelte træner hvilke opgaver, der kan/skal lægges ud til holdlederen, og vi opfordre til at der aftales en klar rollefordeling mellem de to. Men vigtigt er det, at træneren ikke føler, at man står alene med alt omkring holdet. I starten af sæsonen vil der blive holdt et møde om holdlederrollen, med personer fra Sportsudvalget. 7

8 Aldersdispensation Alle hold i HGF-Håndbold som benytter spillere der er ældre end den pågældende aldersgrænse for aldersgruppen, skal søge dispensation ved JHF for at kunne benytte den pågældende spiller i turneringen. Ligesom holdet også altid skal søge samme dispensation ved samtlige stævner hvor holdet benytter den pågældende spiller. En ansøgning om denne aldersdispensation skal søges og godkendes af HGF-Håndbold ungdomsudvalg inden den sendes videre til JHF. Holdningen til aldersdispensation i HGF-Håndbold. Aldersdispensation bør kun søges hvis der er tungt vejene sociale hensyn eller holdmæssige fordele ved dispensationen f.eks. årgange med få spillere o.l. Det sociale hensyn til skolekammerater o.l. er kun noget som kan blive vægtet i børneårgangene lilleput og puslinge. I de tilfælde hvor man vælger at benytte sig af dispensationsreglen, bør man også gøre det klart for de implicerede at dette ikke er en permanent løsning på et problem og der bør søges løsninger hvor man undgår denne dispensation. I alle tilfælde hvor der skal søges dispensation skal træneren/trænerne og forældrene (og spilleren) være indforstået med de konsekvenser som brugen af en dispensationsspiller giver. Forud for benyttelsen af en dispensations-spiller, skal træneren og/eller forældrene ansøge bestyrelsen om godkendelse. Det er bestyrelses opgave at behandle ansøgningen forud for effektuering. Ungdomsudvalget er garant for at alle implicerede parter er orienteret og indforstået om konsekvenserne. Det er bestyrelsens opgave at indhente en indstilling fra sportsudvalget, hvor sportsudvalget optræder som en uvildig instans som udtaler sig på de sportslige præmisser. Oprykning af en for ung spiller: Denne procedure, skal der ikke søges dispensation til JHF, men derimod skal der søges tilladelse ved Sportsudvalget. De 2 implicerede trænere, skal være enige, om at det er en god idé, derefter går de til Sportsudvalget, som så vurderer den enkelte situation, og evt. henvender sig til bestyrelsen ved tvivlstilfælde. Det er ikke tilladt trænerne imellem, selv at oprykke en for ung spiller til et ældre hold, uden forudgående tilladelse fra Sportsudvalget. 8

9 Informationsmøder for forældre Alle hold skal, i løbet af den første måned efter sæsonstart, afholde informationsmøder for forældre. Formålet med mødet er at, få hilst på forældrene informere om hvad der ske i løbet af sæsonen, hvilke forventninger og krav der stilles til forældrene. Herunder hører, at få valgt frivillige til at speake og sidde ved dommerbord, de som melder sig, får tilbudt en instruktion i brug af tidtagerbordet og speakeranlæg. Endelig planlægning for tidtager og speakning, sørger Aktivitetsudvalget for. På møderne skal der også diskuteres fairplay og alm. god opførsel i forbindelse med kampafviklingen. Det er et ønske fra klubbens side, at det indskærpes over for spillerne at de skal sige tak for kampen til dommeren, når kampen er slut. Indbydelse og dagsorden for Infomøderne kan hentes på hjemmesiden. Som noget nyt i HGF-Håndbold, har vi indført en ny person betegnelse, nemlig: Social minister! Denne person er som ordlyden siger, den forælder eller spiller, på hvert hold, der har kontakt og ansvar, mellem den og dem i bestyrelsen, fest udvalget eller andre, som står for de sociale ting i og omkring klubben. Det er en meget vigtig, men ikke særlig tidskrævende plads (som bl.a. kan ordnes over mail, eller sms) da den primære opgave er og formidle og promovere de arrangementer, som laves af klubben i forvejen og være med til og aflaste holdledere, trænere, samt bestyrelse, der i forvejen har nok af ting, der skal sørges for. Eks. på promotion.: Håndbold liga kampe i NRG. Arena med Århus GF. Fælles spisning i Hammel Hallens cafeteria, i forbindelse med landskampe. Fælles kørsel til stævner. Jule hygge. Afslutnings fester. Da der er utrolig mange positive, sjove og sociale forældre, samt spillere, er det helt sikkert, en opgave, der nem kan lade sig gøre. Du skal blot som træner, ved det første møde med forældre, eller spillere, sørge for, at personen findes. 9

10 Modtagelse af nye spillere i klubben Det pålægger træneren at tage godt imod nye spillere i klubben. Spilleren skal præsenteres for regler og adfærd i hallerne og omklædningsrum, her tænkes på alm. oprydning efter en selv, og undlad at sprede sit tøj rundt i hele omklædningsrummet. Spillerne skal informeres om at de ikke skal efterlade værdier ubevogtet i omklædningsrummet. Bestyrelsen har udformet et velkomst brev som gives med spilleren hjem til forældrene, det findes på hjemmesiden under Fakta om/ny spiller herfra kan dokumentet udskrives til udlevering. Ligeledes er der lavet De 5 D er som fortæller om hvordan håndbold opfattes af klubben, det udleveres sammen med velkomstbrevet og kan ligeledes udskrives fra hjemmesiden under Fakta om/de 5 D er. 10

11 Spillerlister Så hurtigt som muligt efter sæsonstart skal træner/holdleder sørge for at der bliver udfyldt en komplet liste over alle spillerne på de enkelte hold. Listen indeholder data om spilleren, som er nødvendige for at klubben kan opkræve kontingent. Hvert år, ultimo August, vil der fra bestyrelsen blive udsendt en skabelon som skal bruges, det er ikke tilladt selv at lave en. Listen kommer fra Tommy Sørensen (Ansvarlig for ungdom) eller Annette Brandstrup (Ansvarlig for Senior), som er ansvarlige for spillerlister. Når den er udfyldt senest medio september - mailes den til enten Tommy eller Annette. 11

12 Rekvisitter: Tape og isposer Der vil blive indkøbt isposer (engangs) til brug ved udekampe, samt der vil blive opstillet en fryser til alm. Isposer i rekvisitrummet (husk at ligge dem tilbage). Det er spillerens eget ansvar at købe tape. Kontakt rekvisitansvalig Grethe Kjer Tlf Ved manglende rekvisitter. Overtrækstrøjer og drikkedunke Der ligger overtrækstrøjer til træningsbrug i en kasse i rekvisitrummet, hvis du har brug for et ekstra sæt til dit hold, kontakt rekvisitansvarlig Grethe Kjer Tlf Pga. evt. smittefare vil vi gerne opfordre til at spillere ikke bruger hinandens drikkedunke. Klubben forsøger at få sponsoreret drikkedunke til alle hold, kontakt rekvisitansvarlig Grethe Kjer Tlf for udlevering af dem. Harpiks Det er trænerens ansvar at kende og videregive regler for brug af harpiks. Harpiks må kun anvendes i Hal A, men vi vil gerne anmode om at det bruges med fornuft. Ved udgangen af Hal A er der ophængt dispenser med harpiksrens og alle spillere skal rengøre deres hænder inden de forlader selve hallen, dette for at harpiksen ikke bliver spredt rundt i Idrætscenterets øvrige lokaler. Indkøb af harpiks, er for spillerens egen regning. Bolde Udgangspunktet er at spillerne medbringer deres egen bold til træning. Mange har bolde fra håndboldskoler, julegaver etc. og da det er en stor udgift til klubben har vi valgt at få børnenes egne bolde i spil. Der vil være bolde til låns, enten i holdskabet eller i den ulåste kasse i rekvisitrummet, så fx nye spillere også kan komme i gang med træning. Hjælp til træning Hvis du som træner har brug for hjælp, eller inspiration til træningen, er det muligt at spørge andre trænere i klubben til råds. Det kan være en rigtig god inspiration for både dig selv og spillerne at få en gæstetræner fra et andet hold. Til målmandstræning råder klubben over en meget kompetent målmandstræner i Per Fejer, vi vil gerne opfordre alle hold til at gøre brug af ham, nogle gange i løbet af sæsonen. Kontakt Per på Tlf eller via mail på Udover det kan det anbefales at gå ind på Dragør Håndboldklubs hjemmeside Her finder du en fantastisk side, hvor der er samlet alle tænkelige øvelser man kan gøre brug af i dagligdagen. Øvelserne er ledsaget af både tegninger og animationer, der gør dem meget nemme at forstå og udføre praksis. 12

13 Spilledragt Alle hold får udleveret 1 sæt spillerdragter, trøjer, shorts + 1 el. 2 sæt målmandstøj. Tøjet udleveres i starten af september inden evt. kvalkampe og stævner. Tøjet vaskes af spilleren efter hver kamp, og den spiller der skal have tøjet med hjem skal sørge for det hele er med i tasken. Hvis holdet på udebane skal møde en modstander, der også spiller i blåt, er det trænerens ansvar at medbringe overtrækstrøjer. Hvis holdet har to målmænd, skal begge målmænd være iført samme farve trøje. Der vil blive 2 dage før kampstart, hvor der udleveres tøj, samt 2 dage efter sæsonen, hvor tøjet kan afleveres. rekvisitansvarlig er Grethe Kjer Tlf Nedenfor er angivet de klubber i kreds 5, der spiller i blåt. For klubber udenfor kreds 5, se JHF håndbog. Farven på spillerdragter kan også ses på under holdplaceringerne ved, ud for det pågældende hold at trykke på holdinfo. AIA-Tranbjerg Brabrand IF Fortuna HK, Århus JAI, Århus Odder IGF Skødstrup SF Stjær BK Århus KFUM-Hasle Team Hørning Bonusordning vedr. spillertøj Fra sæsonen 2008/2009 indførte vi en bonusordning vedr. returnering af spillertøj, ved sæsonens afslutning. Vi har valgt at gøre det, fordi vi bruger utrolig mange kræfter og penge på manglende tøj. Et sæt spillertøj har en værdi af ca kr. Bonus kan varierer fra sæson til sæson, men vil for det meste bestå af gavekort til vores sponsorer. 13

14 Træningskampe Træningskampe mod andre hold/klubber kan arrangeres, alt efter holdenes behov for det. Aftalerne træffer træner/holdleder selv med modstanderen, og man skal sikre at hallen er ledig på det aftalte tidspunkt. Vi vil forsøge at lave et timeslot som kan bruges til træningskampe, man skal bare huske at booke tiden. Dette gøres ved at man skriver sig på listen, som hænger på opslagstavlen lige før omklædningsrummene i Hal A. Træner/hold leder skal selv sørge for dommer til træningskampe. Klubben råder over nogle dommere, som kan kontaktes, se listen nedenfor. Der skal gives besked til Idrætscenteret om at der skal spilles kamp, så de kan sørge for at der bliver opstillet tidtagerbord. Dette kan gøres ved at ringe til den fungerende halinspektør (eller finde ham i hallen) på Tlf Liste over dommere der kan bruges ved fx træningskampe: Dommer Telefon Anders Kilsgaard Michael Falkenberg Erik Korsgaard / Knud Laursen Per Fejer / Poul Rasmussen CUP kampe Ønske om deltagelse I Cupkampe meddeles turneringsleder Ingrid Kilsgaard Tlf / ved sæsonstart. Turneringsplanen kan se på Infosport.dk, der vil være link fra hjemmesiden hertil. Når kampene skal spilles på hjemmebane er det træner/holdleders ansvar at få arrangeret dem. Dette gøres ved at finde ledig haltid evt. med hjælp fra Turneringsleder Ingrid Kilsgaard. Når kamptidspunktet er aftalt med modstanderen, skal hjemmeholdet indsende "Aftaleseddel/dommerbestilling" som findes på JHF s hjemmeside under Blanketter, som sidder til højre, på forsiden af hjemmesiden. Kampene skal være aftalt, og indsendt til JHF senest 14 dage efter hver enkelt runde er offentliggjort, og senest 5 dage før kampen skal spilles. Der skal gives besked til Idrætscenteret om at der skal spilles kamp, så de kan sørge for at der bliver opstillet tidtagerbord. Dette kan gøres ved at ringe til den fungerende halinspektør (eller finde ham i hallen) på tlf: Træner/holdleder skal sørge for 2 personer til tidtagerbordet. Resultatet af kampen skal straks indtelefoneres via "tast selv" til Infosport på Tlf

15 Turneringskampe Som udgangspunkt skal alle hold tilmeldes den alm. vinterturnering, ved tvivlsspørgsmål vil turneringsleder Ingrid Kilsgaard kontakte træneren. Hvis træneren ønsker at der skal spilles om kvalifikation til Eliterækken, gives der besked til Ingrid Kilsgaard Tlf / hurtigst muligt. Inden turneringsstart skal der udfyldes en kampplan, med informationer om modstander, spillested, hvem der skal sidde ved dommer bord osv. Det er meningen at alle hold skal have deres kampplan liggende på hjemmesiden. Vi bruger en standardmodel som alle trænere vil modtage på mail, når den er udfyldt sendes den til Kitter Hvis dit hold er det første der skal spille i hallen på kampdagen, kan du finde kampkortene på vores kontor. De ligger i en bakke i skabet mærket Håndboldafdelingen, du skal tage alle dagens (og kun dem, der kan være til flere dage i kuverten) kort med ind og lægge dem på tidtagerbordet. Efter hjemmekampe skal resultatet indrapporteres til Infosports resultatindsamling. Dette skal gøres så hurtigt som muligt, gerne umiddelbart efter kampen, og det er trænerens ansvar, at det bliver gjort. Infosports resultatindsamling foregår via tast selv service på tlf Ved opkald til nummeret bliver du guidet igennem indtastningen. Du vil blive bedt om at indtaste kamp nummer, som du finder på holdkortet, samt begge holds score. Få sekunder efter indtastningen ligger resultatet på Infosports hjemmeside så det er vigtigt du husker at få det gjort, ellers kan der gå flere dage, inden resultatet bliver lagt ud. Afbud til eller flytning af kampe Hvis du af en eller anden grund anser det for nødvendigt, at holdet må melde afbud til en kamp, skal dette ske til turneringsleder Ingrid Kilsgaard, , senest 12 dage før kampdato. Er afbuddet sket rettidigt vil holdet miste point, men undgå bøde. Hvis du er nødt til at melde afbud i sidste øjeblik, f.eks. på grund af ufremkommeligt føre, skal der omgående ringes besked til modstanderens forening/hal. Der skal desuden fremsendes en skriftlig redegørelse senest 48 timer efter det fastsatte kamptidspunkt. Redegørelsen sendes til JHF, Idrættens Hus Vest, Stadion Alle 70, 8000 Århus C, tlf , Ønsker du at flytte en kamp, kræver det bestyrelsens godkendelse. Klubben vil blive pålagt et gebyr for flytning af kampe, og det er udelukkende bestyrelsens beslutning, om dette må ske. Ved bestyrelsens godkendelse, aftales nyt kamptidspunkt med modstanderforeningen. Kamptidspunktet skal være senest 14 dage efter først ansatte tidspunkt. Ingrid Kilsgaard skal orienteres om flytningen senest 12 dage inden det nye fastsatte kamptidspunkt, og hun vil sørge for indsendelse af de nødvendige papirer. 15

16 Træningstider På hjemmesiden er der under de enkelte hold angivet træningstider. En samlet oversigt over trænings- og haltider findes under fakta om under haltider. Flytning af træningstider samt hal booking Evt. Flytning/bytning af træningstider skal meddeles og godkendes af Ingrid Kilsgaard, , det gælder også bookning af ekstra haltider i forbindelse med f.eks. træning, stævner, overnatning samt andre arrangementer Stævner og Stævnegebyr Klubben tilstræber, at holdene deltager i det samme stævne. Der er mulighed for at tilmelde sig det stævne man har lyst til, typisk vil der være tale om opstart, jule- eller afslutningstævne. De stævneansvarlige Kitter Tlf og Ingrid vil informere alle trænere om hvilke stævner der er mulighed for at deltage i. Klubben dækker deltagergebyr for 1 træner og 1 holdleder, der er tilknyttet holdet, til 1 stævne i sæsonen 2009/2010. Samt klubben betaler holdgebyr for 1 stævne i sæsonen 2009/2010 Deltager holdet i mere end et stævne, er det for egen regning Betaling og tilmelding skal foregå igennem Tommy Sørensen Tlf for ungdom. Annette Brandstrup Tlf for Senior. Det er ikke tilladt selv at tilmelde sig. 16

17 Kurser Vi er meget positivt indstillet over for at trænere ønsker at dygtiggøre sig, og derfor betaler klubben - som udgangspunkt - for de kurser som trænerne ønsker at deltage i. Kursusansvarlige er repræsentanter for sportsudvalget og Bestyrelsesformand Kim Nielsen Tlf vil informere om relevante kurser i løbet af sæsonen, og finder du selv et kursus du ønsker at komme på, bedes du indhente godkendelse fra ham inden tilmelding. Sociale arrangementer og møder Der er forskellige arrangementer, fester og møder som ligger fast i hver sæson: 2 Røde tråd møder 3 træner møder - Juni - August - Januar/februar Julefrokost for Senior og andre med tilknytning til klubben afholdes november eller december Afslutningsfest for Senior og andre med tilknytning til klubben afholdes marts Afslutningsfest for Ungdom, afholdes somregel den sidste lørdag i marts. Datoer vil blive meldt ud på hjemmesiden på arrangements kalenderen. 17

18 Trænere og holdledere På hjemmesiden under de enkelte hold er trænere og holdledere angivet. En samlet oversigt over alle trænere og holdledere med angivelse af telefonnumre og mailadresser findes under fakta om under trænere og holdledere. 18

19 Honorering af trænere og holdledere, sæsonen 2009/2010 Bestyrelsen har vedtaget følgende vedr. honorering af trænere og holdledere for sæsonen 2009/2010: Trænere ansættes af bestyrelsen i samarbejde med/efter indstilling fra sportsudvalget. Holdledere og trænerføl udpeges af samme i samråd med træneren. Trænere honoreres således: 1. års trænere: Træningsdragt Fri kontingent for en selv eller samleverske eller 1 barn. Kr til 1 træner pr. hold. Hvis der er flere end 1 træner pr. hold, så er beløbet til deling, men de andre ydelser er pr. træner. 2. års (og efterfølgende års) trænere: Fri kontingent for en selv eller samleverske eller 1 barn Kr til 1 træner pr. hold. Hvis der er flere end 1 træner pr. hold, så er beløbet til deling, men de andre ydelser er pr. træner Beløbet til en træner kan øges udover kr efter en konkret vurdering fra bestyrelsen. Dette vil primært være aktuelt ved seniortrænere og evt. de ældste ungdomsårgange eller elitehold. Holdledere og trænerføl honoreres således: 1. års holdledere og trænerføl: Træningsdragt 2. års (og efterfølgende års) holdledere: Kr. 500 Ønsker trænere og holdledere at dele pengene på en anden måde, er der kr pr. hold til deling. Træningsdragter udleveres ved sæsonstarten, mens beløbet udbetales ved sæsonafslutningen. Beløbet gives for at dække udgifter til kørsel m.m. 19

20 Organisationen Håndboldafdelingen er organiseret i forskellige udvalg med Bestyrelsens som øverste myndighed. Nyheder og ændringer samt kontaktpersoner fra udvalgene kan altid følges på vores hjemmeside Ansvarsområder Bestyrelsen: Organisation Vision og strategi Budgetter og regnskab Rekruttering af koordinatorer i HGF-Håndbolds venner Bistå koordinatorer med at rekruttere øvrige medlemmer Rekruttere nye trænere og holdledere i samarbejde med sportsudvalget Presse, HGF-NYT Projekt den røde tråd, det organisatoriske Rekvisitter, spillerdragter Turneringsafvikling TrænerInfo Træningstider Sportsudvalget: Projekt den røde tråd, det sportslige indhold Fælles træningslejre og opstartsarrangementer Træningstiltag på tværs Trænerkurser, herunder kurser i Hammel Idrætscenter Trænerbytte Aktivitets-udvalget: Arrangerer hjemmekampe (kampprogram o.l.) Kampspeaking, musik, klaprør m.m. HGF-Håndbold chearleaders Hjemmestævnearrangementer for forældre (kaffe, kage, saftevand, frugt m.m.) Sociale spilleraktiviteter Ansvarlig for gennemførelse af arrangementer. Bestyrelsen orienteres løbende om status Salg af OK-benzinkort Uddeling af Favrskovbogen Julekalendersalg Servering i hallen Hestemarked Afslutningsfester, julefrokoster Sociale arrangementer for trænere, holdledere, frivillige hjælpere m.m., som har til formål at skabe fællesskab og klubånd. Koordineres med fanklubben. Kun fantasien sætter grænsen for nye tiltag Sponsorudvalg: (I sæsonon 2009/2010 varetages denne af Carsten Georgsen) Udarbejde sponsorkoncept til bestyrelsens godkendelse Opsøge mulige sponsorer Indgå sponsoraftaler Udarbejde sponsoroversigt til bestyrelsens orientering Planlægge arrangementer for sponsorer 20

21 Kontaktpersoner Hvert hold har tilknytning til en person fra bestyrelsen. Kontaktpersonen kan bruges af både spillere, trænere og forældre. For ungdomsspillere: Tommy Sørensen Tlf For seniorspillere: Anette Brandstrup Tlf Kontaktperson til Sportsudvalget: Ingrid Kilsgaard Tlf / Kontaktperson til Bestyrelsen: Formand Kim Nielsen Tlf

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Tranum GF. Ny struktur 2010

Tranum GF. Ny struktur 2010 Tranum GF Ny struktur 2010 Nøgleord Forpligtende fællesskab f for alle uanset sportsgren, alder og kønk Ansvar og koordinering skal ligge hos fåf personer Udførelse af opgaven skal foretages af mange personer

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +?

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +? Håndboldudvalg FanClub Sekretær Hanne Søe Turneringskoordinator John Indkøb Ungdom Kari og Mathias Senior Hanne Ø +? Hjemmestævnekoordinator Kari Aktiviteter Kalle Palm Tøj-tjek Kirsten /AnneGrethe Nors

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Forældremøde. Lidt om klubben Udvalgsstruktur. Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside

Forældremøde. Lidt om klubben Udvalgsstruktur. Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside Forældremøde Lidt om klubben Udvalgsstruktur Husk at følge i aktiviteterne i klubben på vores hjemmeside og vores facebookside 1 Basketball er ikke bare en sport det er en livsstil Som spiller (og forældre)

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel #2, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Så er vi netop gået i gang med anden halvdel af turneringen og det er tid til sæsonens andet nyhedsbrev. Heri forsøger vi at komme med de mest

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl.

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Nyhedsbrev #1, side 1 ud af 5 #1, 2014/15 HÅNDBOLD Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Hermed et forsinket nyhedsbrev fra denne sæson, men stadig vigtige informationer for dig, som har et

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september LM ude 2015 i fodbold Program Senior og old i Farsø den 5. - 6. september 2015 www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere

Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere 2016 Nyheder for håndboldafdelingens spillere, trænere og ledere Lykke Burmølle Andersen Håndboldafdelingen Bjerregrav Boldklub 29-10-2016 Indhold Indledning... 1 Turneringsstart og hjemmekampe... 2 Håndboldudvalget...

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

TMG Håndbold Trænermappe

TMG Håndbold Trænermappe Indhold 1.0 Træner... 4 1.1 Trænermøder... 4 1.2 Hjælp... 4 1.3 Trænergodtgørelse... 4 1.4 Trænerkursus... 5 1.5 Deltagerliste... 5 1.6 Nøgler... 5 1.7 Alarmer... 5 1.8 Lys i hallen... 5 1.9 Oprydning...

Læs mere

Århus, den 29. februar 2015

Århus, den 29. februar 2015 Århus, den 29. februar 2015 Referat fra evaluerings- og debatmøde med turneringsudvalget onsdag den 24. februar i Vibyhallen. 1. Velkomst og præsentation af de fremmødte. Følgende foreninger var repræsenteret:

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Lørdag og søndag den 2.-3.januar 2010 I Brørup Hallerne, Vejen Hallen og Vejen Idrætscenter Hovedsponsor www.dgi.dk/sydvest/haandbold Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 JYDSK HÅNDBOLD FORBUND KREDS 8 TURNERINGSINFORMATION 2012-2013 Side 1 Turneringsudvalget: Formand: Lars Paaske Tlf. 20 16 94 96 Mail: lp@telebilling.dk - Næstformand: Jon Laugesen Tlf. 75 56 22 48 Mail:

Læs mere

Velkommen. Organisation Kontakt: Formand RB 27 Ole Larsen. Information og Betaling: Carsten Lindholm

Velkommen. Organisation Kontakt: Formand RB 27 Ole Larsen. Information og Betaling: Carsten Lindholm Velkommen til Øens Hold Cup i Ringe Boldklub. Stævnet, hvor alt er tæt på og inden for kort gå-afstand. Det er nu 14. gang, vi byder velkommen til Øens Hold Cup i samarbejde med Øens Hold / OB. Vi krydser

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING Nyttig information til klubbens fodboldtrænere 1. Hvem står bag TIF-fodbold Titel Navn Adresse Telefon Formand Klaus Sakskøbing Solskrænten 13, Thorsø 22 26 69 99 Næstformand

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004

Frederiksværk Fodbold Klub - FFK 2004 Vedr. Referat af bestyrelsesmødet den 12. august Fraværende: Gitte 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 22. august 13 2. Orientering ved formanden. Kim Tønder (KT) fortalte, at de 4 fodboldklubber var

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Haverslev Idrætsforening

Haverslev Idrætsforening Haverslev Idrætsforening Fodbold-Ungdom Træner mappe Med denne træner-mapper ønsker vi at give vores trænere et indblik i, dels klubbens holdninger til fodbolden, dels at give et praktisk værktøj hvor

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Vision Forventninger

Vision Forventninger Team Favrskov Ha ndbold Vision Forventninger Indhold Indledning / formål... 3 Vision... 4 Forventninger... 5 Hold... 5 Spillere... 5 Trænere... 5 Forældre... 5 Klubben... 6 Primære værdier... 7 Trivsel...

Læs mere

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE

STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE STÆVNEPLAN BØRN & VOKSNE Fredag, lørdag og søndag den 6.7. og 8. januar 2012 i Vejen Idrætscenter Hovedsponsor: Velkommen til kommunemesterskabet i håndbold Som medarrangør er det DGI Håndbold Sydvest

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2015/2016

Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2015/2016 Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2015/2016 Vi glæder os til at komme i gang med en ny sæson i Skjern Håndbold sæson 2015-16. Vi vil hermed byde dig hjertelig velkommen i klubben, hvor vi håber, du vil

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013

Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013 Hvidbog Opdateret 2. Januar 2013 Måned Opgaver Ansvarlig Noter JANUAR 2013 2. januar Pokalfestival 19.- 20.januar Primo januar skal alle tjekke deres holdlister vedr. kontingent Der skal ultimo januar

Læs mere

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT Vintertræning Efterårssæsonen er ved at være færdig for mange af ungdomsholdene. For de årgange der forsætte udetræningen efter efterårsferien, skal man være opmærksom på de udmeldinger der vil kommen

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 Børne- og Ungeudvalget Aktivitetsoversigt og øvrig information Sæsonen 2015/2016 Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen til sæsonen 2015/2016 Side 3 2. Totalhåndboldregler samt

Læs mere

Praktiske informationer for trænere i VHK

Praktiske informationer for trænere i VHK Praktiske informationer for trænere i VHK Indhold AFLYSTE TRÆNINGSTIMER...3 BORTVISNING...3 CUPTURNERING...3 DEN GRØNNE TRÅD...3 DEN GRØNNE TRÆNERMAPPE...3 DOMMER UDEBLIVER...3 FLYTTE TURNERINGSKAMPE...4

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER

FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER FUNKTIONSBESKRIVELSE KAMPFORDELER I Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Indledning... 3 2 Funktioner... 3 3 Funktionsbeskrivelse... 3 3.1

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere