PROJEKTLEDERNE 2 ÅRIG UDDANNELSE I PROJEKTLEDELSE AF PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSFORLØB VELBEGRUNDET - GENNEMTÆNKT FORBEREDT - STYRET - DOKUMENTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTLEDERNE 2 ÅRIG UDDANNELSE I PROJEKTLEDELSE AF PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSFORLØB VELBEGRUNDET - GENNEMTÆNKT FORBEREDT - STYRET - DOKUMENTERET"

Transkript

1 PROJEKTLEDERNE 2 ÅRIG UDDANNELSE I PROJEKTLEDELSE AF PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSFORLØB VELBEGRUNDET - GENNEMTÆNKT FORBEREDT - STYRET - DOKUMENTERET

2

3 HVEM ER UDDANNELSEN FOR? Uddannelsen henvender sig til arbejdssteder, hvor enkeltpersoner, grupper/ teams arbejder med en koordineret, dokumenterbar pædagogisk indsats overfor borgerne. Specialbørnehaver Bo- og arbejdssteder for børn og voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Pædagogiske opholdssteder Alm. børnehaver Plejehjem Psykiatriske efterbehandlingssteder SFO er Specialvejledere Mentorer, Jobcentre HVEM STÅR BAG UDDANNELSEN? Psykologisk Klinik Brørup v. cand. psych. Per Ankjær har indgået et samarbejde med University College Syddanmark, som har vurderet den 2-årige projektlederuddannelse af pædagogiske udviklingsforløb. Uddannelsen kan indgå som en del af modulet Socialpædagogiske metoder (10 ECTS point) under akademiuddannelsen i socialpædagogik. Den øvrige del af mo dulet består af en eksamensforberedende undervisningsdag og selve eksamen. Per Ankjær har uddannet projektledere i mere end 20 år

4 FORMÅLET MED VORES PROJEKTLEDERUDDANNELSE ER AT KVALIFICERE MEDARBEJDEREN PÅ FØLGENDE OMRÅDER INDENFOR PROJEKTARBEJDE: Gennemførelse At påse en systematisk og logisk afvikling af projektet Helhedsanalyse At forstå borgerens ønsker, behov og forudsætninger At få overblik over borgerens historik m.h.t. de pædagogiske dispositioner, der er foretaget samt vedkommendes relationer og betingelser i de tilgrænsende milieuer (forældre/slægtninge/egen familie, skole, arbejde, dagcenter, bosted) og de forventninger og krav vedkommende her bliver mødt med At udvælge arbejdsområder/projekter, der spiller sammen med visioner og overordnede mål for borgeren og som med hensyn til tidsforbrug og resourcer i øvrigt passer til de givne omstændigheder Udarbejdelse af færdighedsanalyse med udviklingsområder Planlægning Konsensus i gruppen/teamet Samarbejde med andre milieuer Støtte oppefra/chef Udarbejdelse af Projektblad Ansvars- og rollefordelinger i teamet Opstille modeller for træning og undervisning af personale Basisregistreringer/video, forberedende rollespil og træning i personalegruppen m.m. Prøvetræning (detektiv-træning) med borgeren At styre opgavebelastningen mellem de enkelte gruppe/ teammedlemmer At sørge for, at der foretages jævnlige evalueringer At påse, at evt. ændringer i fremgangsmåder bliver kommunikeret til- og evt. trænet i gruppen Afslutning Udvælgelse og journalisering af arbejdsmaterialet Udarbejde Projektsammenfatning Organisere evt. præsentationer Planlægge løbende opfølgning Fejre velgennemførte projekter, (og finde de relevante pauser)

5 KORT OM BAGGRUNDEN FOR AT ARBEJDE I PROJEKTFORM Institutionelle milieuer, altså milieuer/ boformer/arbejdspladser/dagcentre, hvor der er mange professionelle personer omkring den enkelte borger, er ikke specielt velegnede til pædagogiske indsatser (f.eks. støtte til at borgeren udvikler og anvender sine resourcer). Jo flere personer, der indgår i dette arbejde, jo større er sandsynligheden for, at hverken borgeren eller personalet lærer noget (ændrer adfærd). Tværtimod tenderer det ofte i retning af, at borgeren bliver mere hjælpeløs og afhængig. Projektarbejdsformen egner sig til at styrke og koordinere samarbejdet i teamet og forankre såvel de generelle som specifikke mål og holdninger. Ligeledes indebærer den en meget præcis og pålidelig dokumentation af det pædagogiske arbejde, projektet har omhandlet. Endelig vil et velgennemført projekt, i vid udstrækning, uanset hvor præcist målene er nået, indebære læring og indsigt i borgerens funktion. Pædagogiske projekter er planlagte, systematisk gennemførte, målsatte og dermed tidsbegrænsede koncentrerede arbejdsindsatser - og i den forstand ligner de stort set alle andre typer projekter. Projektlederuddannelsen i sin nuværen de form er resultatet af erfaringer indhøstet igennem uddannelsesforløb i Sverige og Danmark (primært Plan98) igennem mere end 20 år. Projektarbejdsformen er f.eks. i Plan98 integreret i den almindelige hverdag. Men et pædagogisk projekt kræver en meget koncentreret og disciplineret indsats og er derfor ikke en arbejdsform, som man kan benytte sig af fra morgen til aften, alle ugens dage. Derudover viser erfaringerne, at pædagogiske projekter helst skal være afsluttet indenfor få måneder, måske endda uger.

6 DE PÆDAGOGISKE PROJEKTERS FOKUS OG PERSPEKTIVER Det pædagogiske projekts fokus vil ofte være livskvalitet, konkretiseret i emner som: Selvstændighed og selvhjulpenhed Bolig Arbejde Socialt netværk Ansvar At føle sig- og være nødvendig Stort set alle pædagogiske projekter er 2-vejs. Pædagogik handler om at opdrage/påvirke/vise vejen og i den proces udvikles både elev og lærer. Når et professionelt personale f.eks. lærer en borger at tage vare på sig selv i nogle af livets forhold, skal de selv ændre adfærd (måske skal de blive dygtigere til at lære fra sig ) og de skal give plads til borgerens nye færdigheder samt støtte, at de bliver vedligeholdt. Selvom det ikke er noget mål i sig selv, så vil den megen selvkonfrontation og supervision under uddannelsen typisk medføre en personlig udvikling for de involverede medarbejdere; både i deres konkrete adfærd overfor borgerne, men også mere generelt. Medarbejdernes evner m.h.t. at lede og styre og deres bevidsthed om deres rol ler vil fremstå klarere. Evnen til at ræsonnere, argumentere og formulere bli ver, ligesom medarbejdernes status blandt kollegaer og i ledelsen, typisk påvirket i en positiv retning. For gruppen/ teamets vedkommende som helhed er der jo, som vi ved, intet der kan nære arbejdsglæden som successer. DET PRAKTISKE Uddannelsen (23 undervisningsdage samt 2 examensdage) forventes gennemført på 2 år, under forudsætning af at der ikke er fraværsdage. 3 Grundkursusdage 16 Supervisions-undervisningsdage 4 Præsentationsdage (Afdansningsbal) 1 Eksamensforberedende dag 1 Eksamen (selve eksamen, ca. 1/2 time) Tiden imellem supervisionerne skal bruges til praktisk projektarbejde. Undervisningen på grundkursus, de 16 supervisionsdage og præsentationsdagene varetages af cand. psych. Per Ankjær (medstifter af Plan98 og lærer på diverse uddannelser i plan98 siden starten i 1984.) Per Ankjær har en mangfoldig baggrund bl.a. som ansat på Voksen- og Børnepsykiatrisk hosp. i Risskov, Specialafdelingen i Århus Amt, Sølund (9 år), extern konsulent for leder træningsfirmaet Progres (København), 20 års erfaring som privatpraktiserende psykoterapeut samt 21 år som supervisor og underviser i Systematik i Pædagogikken i Danmark samt i forkellige byer og bydele i Sverige (Eskilstuna, Varberg, Halmstad, Nyköbing, Göteborg (Askim, Tynnered og Backa bydele)). Forfatter til bogen Sjælehjælp samt artiklerne på Plan98 s hjemmeside. Uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem hjemmearbejde (projekter) og supervision (gruppestørrelse 9-12) og behandler løbende den praksis og de teoretiske og filosofiske emner, der har relation til de enkelte deltageres eksempler fra deres projektarbejde. Det forventes, at deltagerne medbringer nye videooptagelser og anden ny dokumentation til hver supervisionsdag og at de gennemfører mellem 4 og 8 projekter under uddannelsesperioden. Supervisionen foregår i blandede grupper, der består dels af medarbejdere fra Plan98 og dels af deltagere fra andre arbejdspladser (dig). Undervisningen på den eksamensforberedende dag samt selve eksaminationen varetages af lektorer/videncenterkonsulenter ved NVIE, Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, Esbjerg

7 EKSAMEN Til eksamen præsenteres et projekt, som ikke er ældre end ca. 1,5 år. Eksaminationen (mundtlig prøve) består dels af udvalgte videosekvenser og registreringer fra projektet og dels af en 1-side præsentation. Eksamen kommer på mange måder til at minde om den type fremlæggelse (f.eks. fra afdansningsballerne ) som den studerende vil blive bekendt med og trænet i undervejs i uddannelsen. TIL ALLEREDE UDDANNEDE PROJEKTLEDERE Medarbejdere, der har gennemgået projektsleder uddannelsen i plan 98 regi de seneste 20 år, er velkomne til at gå til til eksamen PRIS : se indstiksblad. TIPS OG TRICKS Da projektlederuddannelsen handler om at organisere det pædagogiske arbejde i en gruppe, giver det sig selv, at dine kolleger er involverede fra dag 1. Det er derfor vigtigt at dit team er loyale og positive i forhold til din uddannelse. Des uden og ikke mindst at din chef støtter din uddannelse og implementeringen fuldt ud. Når du har tilmeldt dig uddannelsen, så skynd dig at få redskaberne klar. Øv dig på at optage video og se video af dig selv i samspil med borgerne (tilladelse til at optage video sker ved at indhente samtykke). Der kan let opstå misforståelser mellem dem, der er på uddannelse og dem derhjemme. For at forankre tankegangen og metoderne i din gruppe, er det en god ide at tage gæster med på undervisningsdagene. Du må max medtage 2 gæster per gang (175 kr pr stk. for mad m.m.). Det er selvfølgelig, m.h.t. forankring i gruppen/teamet, meget effektivt, hvis I kan være to projektlederstuderende samtidig på uddannelsen. Supertippet - involver din chef. Tag ham/ hende med på introduktion og supervisionsdagene så meget, som du kan lokke vedkommende til.

8

9 PRISER 2. ÅRIGT FORLØB UDEN EKSAMEN: Grundkursus, supervisionsdage, præsentationsdage KR ,- (incl. morgenmad, frokost og kaffe) 2. ÅRIGT FORLØB MED EKSAMEN: Grundkursus, supervisionsdage, præsentationsdage KR , (incl. morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe) Eksamensforberedelse 1 dag, samt eksamen Kursusdagen koster KR , kr./time x 6 timer = kr. (dækker undervisning, forberedelse og transport) IALT KR ,- BETALING BETALINGEN FORFALDER FØR OPSTART BETALINGEN KAN DELES OVER 2 RATER ( 2 BUDGETÅR): 1 halvdel af uddannelsen KR ,- 2 halvdel af uddannelsen KR ,- eller: Samlet betaling ved opstart OPSTART Februar og september. Der vil være mulighed for flexibel opstart Der kan søges Jobrotationsydelse til uddannelsen. Dette gøres via jobnet.dk eller via kontakt til dit Jobcenter. Søg i god tid før uddannelsen starter! Der kan søges om tilskud til eksamen. Det gør du via denkommunalekompetencefond.dk

10 VIL DU VIDE MERE : Jørgen Lynge Telefon direkte: TILMELDING : Litha Tiufkær, Leder Telefon direkte:

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet

Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgrupperne i inklusionsprojektet Forslag fra arbejdsgruppen: Gensidige forventninger... 2 Forslag fra arbejdsgruppen: Inklusion i Børnehøjde... 8 Forslag fra arbejdsgruppen: Kompetenceudvikling

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud 2013 Handicapafdelingen, Rantzausgade 8, 9000 Aalborg Supervision og samtaler side 4-9 Individuel og gruppesupervision Samarbejdstræning - Anerkendende kultur

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere