D A H R NYHEDSBREV NR. 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D A H R NYHEDSBREV NR. 28"

Transkript

1 Dansk Selskab for Religionshistorie Danish Association for the History of Religions D A H R NYHEDSBREV NR. 28 Efterår 2002 Udgivet af Dansk Selskab for Religionshistorie i samarbejde med de religionsvidenskabelige institutter og centre ved Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Odense Redaktion: Mikael Aktor Indlæg og materiale sendes til Mikael Aktor, Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, eller pr. til: DAHRs hjemmeside: DAHR Nyhedsbrev 28, side 1

2 Nyt fra bestyrelsen Nationalt Bestyrelsen har ikke holdt møde siden det konstituerende møde ultimo januar. Det er dog ikke ensbetydende med, at intet er sket. Tværtimod. Mange af de på det nævnte møde trufne beslutninger er blevet ført ud i livet. Således har vi opdateret og udvidet hjemmesiden, herunder ekspertlisten og medlemsbibliografi, og flere af indlæggene fra årsmødet i 2001 er blevet publiceret i vores seneste Nyhedsbrev 27. Herudover har vi arbejdet med planlægning af vores lille jubilæumsarrangement, der som det fremgår andetsteds i dette nyhedsbrev løber af stablen fredag den 15. november i Odense. Også arbejdet med den planlagte forskningshistorie i to bind er fortsat, og det er hensigten at kunne præsentere medlemmer for en synopsis for de to bind på mødet i november. DAHR har i skrivende stund en beholdning på godt kr. Omkring 55 medlemmer har betalt indtil nu, dvs medlemmer har endnu ikke betalt. Der sendes rykkere ud i løbet af oktober. Internationalt Som man har kunnet se på opslagstavlen på vores hjemmeside, har der været afholdt ritual-konference samt møde i NORREL i Åbo i sommer. På trods af den sene og lidt problemomsuste udmelding af datoer for konferencen havde en del kolleger fra Danmark og de andre nordiske lande fundet vej til Åbo, og konferencens indlæg vil blive publiceret. NORRELs styrelse konstituerede sig for en kommende to-års periode med undertegnede som formand, og fra finsk side blev det bekræftet, at Temenos fra og med årsskiftet 2002/03 skifter redaktør. Fra da af varetages redaktionen af Nils G. Holm og Veikko Anttonen og et nyt editorial board indkaldes. Forinden er det dog planen, at de udeblevne numre af Temenos skal udkomme. Et ønske om at Norrel endnu en gang skulle tage spørgsmål om aktiv medvirken til en konference for ph.d.-/doktorandstuderende om ritualer op til overvejelse, er blevet udmøntet i en henvendelse fra undertegnede til forskerskolen i Århus v. Per Bilde mhp samarbejde om sådan. Forskerskolen har besvaret forespørgsel positivt, og Per Bilde og Tim Jensen vil i fællig og i samarbejde med de øvrige medlemmer af NORREL forsøge at arbejde frem mod en nordisk ph.d.- konference om ritualer i Hvad angår nordisk samarbejde kan det endvidere noteres, at en styregruppe med Knut W. Jakobsen i spidsen har fået bevilget penge til et møde med henblik på etablering af nordisk netværk for et komparativt studium af verdensreligioner i diaspora i Norden. Det er håbet, at allerede eksisterende forskning i dette kan drage nytte af netværket og vice versa. Et første møde afholdes i oktober. DAHR Nyhedsbrev 28, side 2

3 Det europæiske samarbejde i EASR-regi blev fortsat på konferencen i Paris i september om Monoteisme: Eksklusivitet, inklusivitet og dialog. Som tidligere nævnt er det en central del af EASRs målsætning at udbrede kendskabet til forskning i de forskellige medlemslande og at hylde en fortsat diversitet, ikke kun i sprog, men også i forskningstraditioner. Det valgte tema, men også de mange indlæg, de fleste på fransk, spansk og italiensk, demonstrerede med al tydelighed både fordele og ulemper ved denne strategi. Det blev klart, at en del af vore kolleger fortsat nødigt taler på engelsk, at en del andre kolleger omvendt ikke får meget ud af foredrag holdt på fx italiensk, at det sydlige Europas religionshistoriske nationale selskaber og traditioner fortsat er stærkt præget af de klassiske filologiskhistoriske traditioner med fokus på antikken, - og at et emne som det valgte derfor også tiltrak mange flere forskere fra disse lande, end fra Tyskland, England og de nordiske lande. Uanset at temaet var forsøgt strukket, så også nutidsaspekter og andre tilgange kunne inddrages. EASR holdt også generalforsamling i Paris, og et referat vil snarest muligt blive offentliggjort. Kort kan det siges, at EASR nu tæller 15 nationale selskaber, at der er planer om et elekronisk tidskrift, en bibliografisk database og en mediering af muligheder for lærerudveksling i Sokrates-regi. Den næste EASR konference afholdes af hensyn til koordinering med møde i IAHRs internationale kommitte i maj (8-11.) i Bergen (se annoncering af konferencen andetsteds), mens konferencen i 2004 afholdes i september i Santander i Spanien (med det foreløbige tema: Religion, Tolerance og Intolerance). I 2005 har det finske selskab tilbudt at være vært for EASR-konference, og den vil da af hensyn til IAHRs kongres i Japan, der (NB) holdes i marts samme år, igen være placeret i det tidlige efterår. Tema er endnu ikke bestemt. Endelig kan det nævnes at undertegnede under konferencen i Paris aftalte med præsidenten for DVRG, det tyske selskab for religionshistorie, at vi skulle holde kontakt med henblik på et muligt fælles arrangement, hvor udviklingen og udfordringerne i de to lande kunne gøres til genstand for fælles og forhåbentlig inspirerende drøftelse. På gensyn i Odense den 15. november. Tim Jensen Redaktionelt: DAHR på nettet DAHR's hjemmeside har flere funktioner. Først og fremmest er det foreningens hjemmeside og informationscentral. Dernæst rummer siderne også oplysninger vi godt vil informere bredere om. Da vi opfordrede jer til at indsende oplysninger om jer selv inklusiv links til bibliografi var det med henblik på sidste funktion. Men den primære funktion giver siderne et umiskendeligt præg af foreningshjemmeside som begrænser den udadrettede appel. Til gengæld bliver der linket til os på udvalgte steder, f.eks. fra (Kristeligt Dagblads religionsportal) og på andre sider på universiteterne, dvs. netop fra steder hvor brugernes fokus er sagligt og DAHR Nyhedsbrev 28, side 3

4 målrettet. Desuden er de moderne søgerobotter på nettet (f.eks. så effektive at en søgning på religionshistorie hurtigt vil føre til os. Alt i alt bliver vi faktisk brugt. Således er DAHR's hjemmesider blevet besøgt 268 gange i perioden 19. august til 1. oktober, og i det tal er kun besøg på hovedsiden, ikke på undersiderne, og kun den første gang i en session, dvs. hvis man vender tilbage til hovedsiden senere i samme session, tæller det ikke med. Derfor er det stadig en god idé at være repræsenteret på siderne med arbejdsoplysninger og bibliografi, og jeg opfordrer jer derfor til at vedligeholde de oplysninger I har indsendt. DAHR s Jubilæumsårsmøde november 2002, Syddansk Universitet, lokale U96 PROGRAM Ankomst og kaffe Tim Jensen: Fra religionshistorie til religionsstudier Per Bilde: Jesus-kulten: Fornyede undersøgelser af dens baggrund og indhold Armin W. Geertz: Person og livsfortælling: Perspektiver fra feltarbejde blandt de nordamerikanske indianere Drinks m.v Festmiddag i restauranten på SDU TILMELDING Af hensyn til aftale med SDU's kantine er tilmelding nødvendig. Festmiddagen vil koste 175 kr. ekskl. vin. Der vil muligvis blive tale om et tilskud fra DAHR. Der betales på stedet. Tilmelding: Gå til tilmeldingsformularen på DAHR s hjemmeside eller klik her! DAHR Nyhedsbrev 28, side 4

5 CHAOS symposium 2003 RELIGIONSSKIFT I NORDEN - FØR OG NU Tema Mennesker og samfund er i stadig forandring. Religioner opstår og forsvinder, forandrer og forandres i en stadig og kompliceret interaktion med andre religioner og kulturelle strømninger. Undertiden taler vi om egentlige religionsskift, men ud fra hvilke kriterier? Hvornår er det relevant eller opportunt - i en politisk, historisk, samfundsmæssig eller videnskabelig sammenhæng - at karakterisere en social og kulturel forandring som et religionsskifte? Hvilke kvalitative og kvantitative parametre er hensigtsmæssige? Hvori består samspillet mellem religionsskift på det individuelle og på det kollektive plan? På mikro- og makrosociologisk niveau? Hvilke teoretiske og metodiske problemer rejser studiet af religionsskift? CHAOS symposiet 2003 sætter fokus på religionsskift i Norden, men ikke kun på de to "store", der traditionelt siges at have fundet sted for ca og 500 år siden. Intentionen er at få senere og nutidige skift eller bevægelser i religion i Norden inkluderet, således at studier af religionskift i fortid og nutid kan befrugte hinanden og forfine vores historiske, komparative, teoretiske og metodologiske arbejde med religion, religion i bevægelse, religion i religionsmøde, religion i Norden og i de enkelte nordiske lande. Vi indkalder derfor indlæg, der bearbejder emneområdet fra vidt forskellige vinkler og med forskellige mål. TILMELDING Tilmelding med indlæg sendes senest 1. februar 2003 til Tim Jensen på Tilmelding af indlæg kan udelukkende ske per . Titel og max 5 linjers abstrakt skal sammen med navn, stillingsbetegnelse og eventuelt ansættelses- eller studiested fremgå af tilmeldingen. Tilmelding uden indlæg sendes senest 28. februar 2003 til samme adresse som ovenfor nævnt. For begge slags tilmelding gælder endvidere, at man af hensyn til det praktiske bedes meddele, om man deltager i hele symposiet eller kun i dele af det, ligesom det bedes meddelt, om man ønsker at deltage i symposiemiddagen fredag den 4. april, der finder sted i restauranten på SDU og beregnes at koste ca. kr. 150,- ekskl. drikkevarer. Et mindre gebyr til dækning af udgifter til kaffe må påregnes og opkræves på stedet. Frokost kan købes i universitetets kantine. Forespørgsler rettes til samme person og adresse, eller telefonisk på eller (privat) DAHR Nyhedsbrev 28, side 5

6 De religionsvidenskabelige foreninger Religionshistorisk Forening, Københavns Universitet, Program E september Cand. psych. Jørgen Lumbye: Religiøse oplevelser og psykedeliske stoffe 24. oktober Lektor Anders Holm Rasmussen, Institut for Historie, Københavns Universitet: Præsten i den oldgræske kult 14. november Ph.d.-stipendiat, Jesper Nielsen, Institut for Religionshistorie, Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer: De syv huler og det talende kors. Eksempler på Maya-katolicisme i Guatemala og Mexico 5. december Ekstern lektor, cand. mag. Jesper Aagaard Petersen, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet: Den kroniske trods? Satanisme som moderne religionsdannelse Foredragene arrangeres af Religionshistorisk Forening & Institut for Religinshistorie og finder sted Artillerivej 86, 2.sal, 2300 København S. Alle foredrag begynder kl DAHR Nyhedsbrev 28, side 6

7 RELIGIO Religionsvidenskabelig Foredragsforening ved Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet. Program E2002 Tema: RELIGION I DANMARK Religion har bemægtiget sig en plads i den daglige debat der langt overstiger hvad man så for år siden. Det samme har spørgsmål om kulturel identitet - vores egen og de andres. Mange er ligefrem begyndt at tale om kulturkamp. Men inden tonen bliver for skinger er der god grund til at standse op og stille nogle saglige og kritiske spørgsmål. Det gør RELIGIO denne sæson med fire relevante arrangementer. Torsdag d.3. oktober, kl GODKENDELSE SOM TROSSAMFUND UDEN FOR FOLKEKIRKEN Armin Geertz, professor, dr.phil., Aarhus Universitet I 1998 nedsatte Kirkeministeriet et rådgivende udvalg vedr. trossamfund bestående af sagkyndige inden for religionshistorie, religionssociologi, teologi og retsvidenskab. Formålet med udvalget var iflg. udvalgets kommissorium at overtage den funktion som Kirkeministeriets rådgiver i sager om trossamfund uden for folkekirken, som hidtil er blevet varetaget af biskoppen over Københavns stift. Udvalget udsendte sine retningslinjer ca. et år senere og har siden udsendt en revideret udgave januar I foredraget bliver udvalgets retningslinjer og arbejde beskrevet med henblik på en principiel diskussion af godkendelsesproceduren. Armin Geertz er formand for udvalget og professor i religionsvidenskab. Onsdag d.30. oktober, kl HVOR FÅR DE DET DOG FRA? UNGE DANSKERES RELIGIØSE HOLDNINGER Peter B. Andersen, lektor, ph.d., Københavns Universitet 85 procent af danske lærerstuderende mente i 1997, at Danmark er funderet på kristne grundholdninger. Hvilket jo på den ene side er et faktuelt svar på, at kristendommen har været den dominerende religion i Danmark i meget lang tid, på den anden side en relativering af så mange andre grundholdninger man kunne have spurgt til. Foredraget vil forsøge at indkredse nogle af de holdninger der formidles i kristendoms- og religionsundervisningen i danske grundskoler og de gymnasiale uddannelser for at belyse hvor hvem får hvilke holdninger fra. Statistiske materiale fra undersøgelser af lærerstuderendes religiøse tro og praksis (P. B. Andersen, S. Johannessen, P. Lüchau, J. Ringsmose & M. Warmind), gymnasie og HF elever (Tim Jensen) og den danske befolkning (Værdiundersøgelsen, P. Gundelach et al.) vil blive inddraget. Lørdag d.9. november, kl EKSKURSION: TIL EFTERÅRSBLÓT MED FORN SIÐR Bemærk sted: Holufgård Museum, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ. RELIGIO er inviteret til at overvære og/eller deltage i Forn Siðr s efterårsblót (dvs. efterårsoffer) i skoven ved Holufgård museum i nærheden af universitetet. DAHR Nyhedsbrev 28, side 7

8 Bemærk dag (lørdag) og tid (kl.15.30). Efter blótet er der fællesspisning (hestekød og andet vikingemad) og rig lejlighed til at stille spørgsmål og tale med medlemmerne af Forn Siðr om dansk asa-kult og asa-tro anno Forn Siðr er en paraplyorganisation for lokale blótgrupper der genopliver dyrkelsen af de nordiske guder. Eventuelle yderligere oplysninger om arrangementet vil fremgå af opslag og af RELIGIO s hjemmeside. Mandag d.9. december, kl DANSKER FØRST OG KRISTEN SÅ - OM DANSKHED OG KRISTENDOM Peter Lodberg, lic.theol., generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, tidligere lektor ved Aarhus Universitet Det hævdes ofte i den offentlige debat, at Danmark er en kristen nation, og at kristendommen er det bærende kulturgrundlag. Synspunktet kan skærpes, så det betones, at det hører til dansk identitet at være evangelisk-luthersk kristen, og at folkekirken vil miste sin opbakning i befolkningen, hvis den ophørte med at være dansk. Foredraget vil belyse de historiske og teologiske forudsætninger for identiteten mellem stat, nation, folk og kirke. Ikke mindst tolkningen og brugen af N.F.S. Grundtvig i efterkrigstidens danske teologi påkalder sig her opmærksomhed. Samtidig er det hensigten at overveje baggrunden for, at denne identitet så tydeligt træder frem i den nuværende politiske, religiøse og kulturelle diskussion herhjemme. Endelig skal det drøftes, hvad denne identitet betyder for diskussionen om multireligiøsitet og multikulturalitet i Danmark. Alle foredrag finder sted i: Studenterhuset, Munkemøllestræde 20, 5000 Odense C. Tlf men bemærk at ekskursionen foregår ved Holufgård Museum, Hestehaven 201, 5220 Odense SØ Yderligere oplysninger Mikael Aktor, Center for Religionsstudier, Syddansk Universitet. Tlf eller RELIGIO på nettet Religionsvidenskabelig Forening, Aarhus Universitet. Program E2002 Tirsdag den 1. oktober 2002, kl i mødelokale 1 i Studenternes Hus: Paneldiskussion med Morten Warmind og Jens Peter Schjødt: Georges Dumézils myteanalyse - pro et contra Scjødt: Da Georges Dumézil må anses for en af de helt store skikkelser i religionsforskningens historie, og da de fleste, der beskæftiger sig med et akademisk religionsstudium derfor vil kende grundelementerne i hans teorier om indoeuropæerne, vil oplægget ikke sigte mod nogen introduktion. Derimod skal der diskuteres nogle af de kritikpunkter, der har været rejst mod Dumézil, og DAHR Nyhedsbrev 28, side 8

9 betydningen af hans indsats i forhold til studiet af indoeuropæiske religioner vil blive vurderet. Warmind: En af de indiskutable forcer ved den mézilianske tilgang til studiet af indoeuropæiske religioner er den klare struktur og det overblik den giver. Ethvert forsøg på kritik af detaljer kan ikke undgå at virke pernittengrynet og det kan altid tilbagevises med henvisning til tilfældigheder eller historiske særheder, således at systemet som sådan kan bevares intakt. Derfor skal der i stedet forsøges et angreb på nogle af de fundamentale forudsætninger for strukturen. Tirsdag den 5. november 2002, kl i mødelokale 1, Studenternes Hus: Ph.d., amanuensis, Dorthe Refslund Christensen: Anne Larsen - tabu, askese og selvfortælling i en postmoderne kontekst Slanke- og antifedt-dronningen Anne Larsen er kendt fra foredrag, kogebøger, som ikon for supermarkedskæden Føtex og som den, der i TV skyller hakket oksekød under rindende vand. Dette foredrag sætter fokus på Anne Larsens retorik og selvforståelse. Med udgangspunkt i et religionsfænomenologisk begrebsapparat og på grundlag af teorier om det postmoderne - særligt den tyske sociolog Ulrich Beck og hans teorier om risikosamfundet - præsenteres en tolkning af Anne Larsen, som sætter hende i forhold til tidens popularisering og forbrug af videnskab, risikobevidsthed, forebyggelseskultur og kolonialisering af fremtiden. Tirsdag den 3. december 2002, kl i mødelokale 1, Studenternes Hus: Ph.d., adjunkt, Jesper Sørensen: Kognitionsforskning og religionsvidenskab Forskningen i menneskets kognitive evner og strukturer spiller en større og større rolle i religionsvidenskaben. Man kan måske sige, at kognitions-forskningen på visse måder har overtaget strukturalismens rolle som en ny generations teoretiske grundlag - et grundlag som man må tage stilling til, hvad enten man er enig eller ej. Men hvad er kognitionsforskning egentlig, og på hvilke måder er den relevant for religionsvidenskaben? Disse spørgsmål søges besvaret i dette foredrag gennem en oversigt over væsentlige problemstillinger i den generelle kognitionsforskning, samt gennem en kritisk gennemgang af aktuelle kognitive tilgange til religionsvidenskabelige emner. DAHR Nyhedsbrev 28, side 9

Formandsberetning 1999-2001

Formandsberetning 1999-2001 Formandsberetning 1999-2001 Efter selskabets generalforsamling på Diakonissestiftelsens kursuscenter fredag den 5. november 1999 (referat i Nyhedsbrev nr. 25, efterår 2000) konstituerede den valgte bestyrelse

Læs mere

Meditation & Selvudvikling

Meditation & Selvudvikling Nordisk Sjælesorgssymposium om Meditation & Selvudvikling Den 3.-5. oktober 2012 Med bl.a. biskop Kjeld Holm, professor Steen Hildebrandt, lektor Klaus B. Bærentsen idehistoriker Michael Jahn og hospitalspræst

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 HF

Læs mere

Religion C. 1. Fagets rolle

Religion C. 1. Fagets rolle Religion C 1. Fagets rolle Faget religion beskæftiger sig hovedsageligt med eskimoisk religion og verdensreligionerne, og af disse er kristendom, herunder det eskimoisk-kristne tros- og kulturmøde, obligatorisk.

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Tid: 28. 30. august 2012 Sted: København, Vartov Tema: Udfordringer og muligheder i det multikulturelle samfund

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe

Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? af Jørgen Husballe Diskussionen om historiekanon og kernestoffet - en kamp om historiefaget og/eller kulturkamp? Af Jørgen Husballe I folkeskolen debatteres de nye kanonpunkter. For få år siden diskuterede vi i gymnasiet

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE

VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? KONFERENCE DEN 22. MARTS 2012 VERDENS UNGE GÅR PÅ GADERNE - Hvor går de danske unge hen? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 22. marts

Læs mere

Formandsberetning 2001-2003

Formandsberetning 2001-2003 Formandsberetning 2001-2003 Efter selskabets generalforsamling fredag d.26. oktober 2001 på Syddansk Universitet, Odense, konstituerede den valgte bestyrelse sig den 31.1.02 i København som følger: Formand

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET

KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET KRISTENDOMSUNDERVISNINGEN BETYDER NOGET Folkeskolefaget kristendomskundskab diskuteres hyppigt. Tit formuleres forestillinger om undervisningen i faget, fx at der undervises for lidt i kristendom, for

Læs mere

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv FORÅRSPROGRAM 2016 En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv Debatmøde med Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken i Norden og Baltikum, Biskop Tine Lindhardt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 VUC-Vestegnen

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF &VUC Vestegnen Hf 2. år Kulturfag (religionsfagligt

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016

NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik på dele af centerets forskning Netværkskonference på Center for Ungdomsforskning 30. marts 2016 NEDSLAG I UNGDOMSLIVET ÅR 2016 et kalejdoskopisk blik

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Værdier, kvalitet og omstilling

Værdier, kvalitet og omstilling DET TALTE ORD GÆLDER! Værdier, kvalitet og omstilling Talepunkter til departementschef Henrik Nepper Christensens foredrag ved åbning af Nordisk Kongres for kirkegårde og krematorier 4. sep. 2013 Indledning

Læs mere

Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle

Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle Referat fra møde den 20/11-15 kl 9-13 hos Birgit Urd Andersen, Bramdrupdam Tilstede: Birgit Urd Andersen Søren Due Peter Glistrup Margaret Hammer

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model

Studieplan (HFE-hold) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter. Gennemgang af fagets nye læreplan. Begrebet Religion. - Herunder Smarts model Studieplan (HFE-hold) Hold og skoleår: rreced17 (religion efterår 2017) Underviser: RHT/Hanne Toftager Periode Forløb Fag Progression Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Formandsberetning

Formandsberetning Formandsberetning 2003-2005 Bestyrelsens arbejde Siden selskabets generalforsamling den 7. november 2003 i Odense (jf. referat på www.dahr.dk) har bestyrelsen afholdt fem bestyrelsesmøder (13.2.04 i København,

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG?

HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? HVOR ER UNGDOMSLIVET I DAG? - 360 GRADER RUNDT OM UNGDOMSLIVET Netværkskonference for medlemmerne af foreningen Center for Ungdomsforskning, med rig mulighed for networking og udvikling af interessefællesskabet

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium

PORTFOLIO. til Det internationale område. Roskilde Handelsgymnasium PORTFOLIO til Det internationale område Roskilde Handelsgymnasium Efterår 2012 Program # $%&' ( %)*+ % # "## &##, '- #"# # &#.!" $ %*% #/"# $# 0%* # # ## 1% * 2-%*. ". ## 3%-.# 1% # ".".. $!# 2 Introduktion

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015

2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab. Efterår 2015 2661.15 Undervisningsprogram for socialvidenskab Efterår 2015 Formål og læringsudbytte Formålet med dette tema er, at den studerende tilegner sig viden og forståelse om udviklingen af velfærd, velfærdssamfund

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

AT-EKSAMENSOPGAVEN 2016. januar 2016 / MG & RO

AT-EKSAMENSOPGAVEN 2016. januar 2016 / MG & RO AT-EKSAMENSOPGAVEN 2016 januar 2016 / MG & RO TIDSPLAN Valg af sag og fag Vejledning og skrivedage Aflevering Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Tirsdag 26/1: Introduktion

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

GENERATION MÅLRETTET?

GENERATION MÅLRETTET? GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse og arbejde KONFERENCE DEN 8. NOVEMBER 2011 GENERATION MÅLRETTET? Om unges integration - eller mangel på samme - i uddannelse

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

2. Vi har fået fået oprettet en hjemmeside, p.t. på adressen www.hum.dk/dahr/index.htm på Odense

2. Vi har fået fået oprettet en hjemmeside, p.t. på adressen www.hum.dk/dahr/index.htm på Odense Formandsberetning 1997-1999 På et konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter selskabets ge neralforsamling på Molslaboratoriet den 11.10.97 konstituterede den valgte bestyrelse sig som følger: Formand

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-14 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Samfundsfag C Michael

Læs mere

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE?

2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? 2.7. HVAD BETYDER DET EGENTLIG AT BETEGNE SIG SELV SOM TROENDE? Abstract: Danmark har i de seneste 50-60 år været igennem dramatiske forandringer på en række samfundsområder inklusive det religiøse. Disse

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau)

Kristendommen i nutid (til læreren burger måske uddrag, men i så fald bliver det skrevet om til 4. kl. niveau) Årsplan for kristendom i 4. klasse 2011/2012 Formål Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen

Læs mere

Mødets Teologi - Hvad er

Mødets Teologi - Hvad er Teologi for Lægfolk Mødets Teologi - Hvad er forsoning? Sommerkonventet 2016 Teologi for Lægfolk Veterankursus 27. juni - 29. juni 2016 Mødets teologi - Hvad er forsoning? Årets sommerkonvent sætter fokus

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 4 8. August 2005 Velkommen tilbage. Indbydelse konference Ansvarshavende: Jørgen Troelsen HUSK Tilmelding til konference senest 15. august

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Uddannelseskonferencen 2016

Uddannelseskonferencen 2016 Uddannelseskonferencen 2016 Uddannelsessektoren er under forandring hvor vil vi hen? Læring, Dannelse og Kompetence ny viden og nye perspektiver! Per Fibæk Laursen Jesper Mogensen Line Lerche Mørch Mette

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere