raintroduktion til Kollegial Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "raintroduktion til Kollegial Vejledning"

Transkript

1 raintroduktion til Kollegial Vejledning Kollegial vejledning Kollegial vejledning er en enkel og effektiv måde til at sætte fokus på din praksis og dine muligheder for at forbedre din rådgivning. Den kollegiale vejleder deltager i et kundemøde som flue på vægen. Efterfølgende modtager du feedback på kommunikation og gennemslagskraft i din rådgivning. Med bliver du i stand til at give dine kunder en endnu bedre oplevelse af jeres møder.. Kollegial vejledning indeholder Formøde hvor I aftaler hvad din vejledning skal indeholde (ca. 30 min) Kundemøde/rådgivningsbesøg hvor den kollegiale vejleder deltager som "flue på væggen" og observerer det I har aftalt Feedback samtale et eftermøde med feedback på det aftalte (ca. 1 time) Dit udbytte af Du bliver mere bevidst om, hvad du er god til og kan derved opnå en større gennemslagskraft Du bliver mere bevidst om forskellige virkemidler Du får forslag til din personlige udvikling som professionel rådgiver Din forberedelse Som forberedelse bedes du tænke over, hvad du ønsker at den kollegiale vejleder skal lægge mærke til under kundemødet/rådgivningssamtalen. Vælg 2-3 fokusområder. Til inspiration kan du se forslag til fokusområder på idé listen på næste side. Du skal afsætte ca. 1 time til feedback efter kundemødet/rådgivningsbesøget. Kollegial vejledning har udelukkende fokus på din rådgivningsmetode og rådgivningspraksis, mens faglig opkvalificering skal klares på anden vis. Opsamling af læringspunkter Feedback samtalen er fortrolig og du afgør selv om eller hvordan du vil viderebringe resultaterne. For at du kan fastholde feedbacken noterer du, hvad der gik godt og hvad du selv ønsker at arbejde mere med I et opsamlingsskema. Det giver dig også mulighed for at tage forslagene op med din leder eller kolleger. Pris Efter nærmere aftale. Ring til en af del kollegiale vejledere og hør nærmere.

2 Ideer til temaer for den kollegiale vejledning: Indledningen på mødet Får vi lavet dagsordenen (kontrakten) rigtigt? Kommer vi godt i gang? Bliver landmanden klædt godt nok på til det vi skal i gang med? Dagsorden Holder den opstillede dagsorden og tidsplan? Kan jeg følge det forløb jeg har planlagt? Er der tilstrækkelig fleksibilitet i min plan/dagsorden? Samtalen Lader jeg landmanden komme til orde? Er der en passende balance mellem det tid, jeg taler og den tid landmanden taler? Forstår landmanden det jeg siger? Har jeg tålmodighed nok til at tåle pauser? Farer jeg ud af en tangent? Får jeg samlet op undervejs? Får jeg opfanget, når landmanden vil introducere et nyt emne, og inddrager jeg det efterfølgende i samtalen? Er jeg optimalt placeret i forhold til landmanden? Fanger jeg landmandens små hentydninger? Taber jeg landmanden ved gennemgang af det faglige tema? Forstår landmandens hustru hvad jeg siger? Gør jeg folks sætninger færdige, afbryder jeg, taler jeg for meget? Hvordan tackler jeg følsomme emner, hvor jeg ved, at der er uenighed mellem parterne? Evner jeg balancen mellem at kommer med min egen mening og så høre på familiens/landmandens holdning? Hvordan bruger jeg åbne og lukkede spørgsmål? Er jeg for direkte i mine spørgsmål, fx. vedrørende fremtid/pension/efterløn? Er jeg i stand til at skære igennem og komme videre til det næste punkt på dagsordenen? Er jeg i stand til at være seriøs gennem hele rådgivningsforløbet uden overdreven brug af humor? Hvordan er mit kropssprog? Evner jeg at skabe sympati, dvs. er der en god kemi? Afslutning Får jeg rundet af og konkluderet? Fungerer opsummeringen Nåede vi målet med besøget Er der indgået klare aftaler for det videre forløb?

3 Du kan vælge mellem følgende vejledere: Navn Heidi Hundrup Rasmussen Projektchef Ansat i Videncenter for Svineproduktion, og arbejder med udviklings af rådgivningskoncepter og implementering af viden og Uddannet cand.agro. Diplomuddannelse i rådgivningslære, 2-årig HR-uddannelse, projektleder uddannelse og proceskonsulent uddannelse. Arbejdet fra 1991 til 2000 som svineproduktionskonsulent. Fra ansat som projektleder på Videncenter for Landbrug, først på Landskontoret for Driftsøkonomi og siden i Udvikling. Fra 2010 ansat på Videncenter for Svineproduktion. I forbindelse med opgaven som projektleder på Forpligtende Rådgivning fik jeg mange erfaringer med deltagelse på rådgivningsbesøg. Omkring 2006 begyndte vi for alvor at arbejde med på rådgivningsmetode, og i var jeg med til at give til alle rådgivere i Jysk Landbrugsrådgivning. De gode erfaringer derfra er siden anvendt i andre sammenhænge. Har erfaring med til mange forskellige typer af rådgivere, og alle fagretninger. KV skal være en positiv og lærerig proces, hvor den vejledtes stærke sider skal frem i lyset og udnyttes bedst muligt. Der skal rokkes ved de vanemæssige uhensigtsmæssigheder, og jeg lægger vægt på at kunne komme med konstruktive forslag til, hvordan man kan arbejde med at undgå dem. Forventningsafstemningen under forsamtalen er uhyre vigtig. Jeg skal vide, hvad rådgiveren gerne vil opnå, og rådgiveren skal vide, hvad jeg kan levere.

4 Navn jeg vægt på: Jette Pedersen Projektleder Ansat i Videncenter for Svineproduktion, og arbejder som projektleder i slag fokus på udviklings af rådgivningskoncepter/metoder og implementering af v og Kollegial supervision skal opleves som en positiv, konstruktiv og lærerig proc stemningen i forsamtalen vigtig. Udbyttet skal være en klarhed over styrker, på det, som kan udvikles og forfines. Min styrke er, at jeg er meget god til at give en konstruktiv og konkret tilbagemelding. Jeg er uddannet cand.agro. Diplomuddannelse i rådgivningslære, her projek uddannelse samt certificeret i Garuda. Jeg har arbejdet med driftsøkonomi o ledelse og rådgivningsmetoder først på Landskontoret for Driftsøkonomi og Svin. Fra var jeg ansat som driftsøkonomi- og ledelses konsulen ening (LMO). Jeg var med i udviklingen og implementeringen af Forpligtende Rådgivning, ger med deltagelse på rådgivningsbesøg, og det at give konstruktiv feedbac lyst til selv at arbejde som lokal rådgiver i en periode, her har jeg selv haft st gial vejledning.

5 At respektere dig som den person du er. At skabe et tillidsbaseret forløb, hvor du føler dig klar til at videreudvikle dine metodemæssige kompetencer. At samarbejde konstruktivt med dig om at nå dine mål. At du opnår et stort udbytte af forløbet og et godt afsæt til at arbejde videre med din rådgivningspraksis. Sambesøg med forskellige konsulenter Salgs- og messetræning af kolleger Oplæringsforløb af nye lederkolleger Erfaring Rekrutteringschef, konsulent, underviser, marketingkoordinator og sælger. Uddannelser I gang med Masteruddannelse i erhvervspsykologi. Uddannet projektleder og proceskonsulent. Har afsluttet HD-Organisation & Ledelse, HD-Afsætningsøkonomi, Erhvervsskolernes Pædagogikum og HA. Navn Helen Uglebjerg Filskov Specialkonsulent Forretningsudvikling af rådgivningsydelser

6 Indsæt billede Navn Eva Gleerup Uddannelseskonsulent Ansat i DLBR-Akademiet og arbejder med kompetenceudvikling, procesledelse og projektledelse Uddannet cand.agro. Diplomuddannelse i ledelse fra Ledelsesakademiet, Pædagogikum for erhvervsrettede uddannelser, projektleder uddannelse og proceskonsulent uddannelse. Arbejdet fra 1994 til 2008 som underviser og uddannelsesleder på Jordbrugets uddannelsescenter, Vejlby og på Kalø Landbrugsskole. Fra 2008 ansat som uddannelseskonsulent på Videncentret for Landbrug, DLBR-Akademiet. Har erfaring med fra interne kollegiale vejledningsforløb i mit tidligere arbejde. Erfaring med kollegial vejledning til undervisere indenfor alle fagretninger. Endvidere erfaring med til rådgivere indenfor alle fagretninger i mit nuværende arbejde. At fokusere på det der virker godt i rådgivningssituationen og overføre dette på områder der kan udvikles. Ved at kende egen stærke sider bliver du, som rådgiver, i stand til aktivt at bringe dem i anvendelse, og til at overføre det der virker til dine udviklingsområder. Ved at gennemføre som et forløb gives der mulighed for at give løbende feedback på den udvikling der sker indenfor udviklingsområderne.

7 Navn Jørgen Kroer Virksomhedskonsulent Forretningsudvikling, ledelsesrådgivning og processer eller tlf / I gennem flere år har jeg arbejdet med organisationsudvikling, som chef, projektleder, ledelseskonsulent, coach fra hhv. beskæftigelsesområdet, sundhedssektor, medicinal, DSB - og nu Landbrug. Og har blandt andet flere rådgiver og lederuddannelser. Jeg har gennemført i rigtig mange sammenhænge. Temaerne har varieret ligesom deltagernes bagrund. Jeg har brugt til såvel nye som mere erfarne kolleger, hvor nogle har ønsket at, blive tryg ved nye opgaver eller at få øje på og stille skarpt på bestemte udfordringer Jeg arbejder i udviklingsprocesser, hvor den, faglige og personlige udvikling spiller sammen med udgangspunkt i den konkrete virkelighed. Fokus er på din udvikling her og nu. Kernen er tillid og autentiske relationer. jeg vægt på enkle løsninger - det behøver ikke altid være kompliceret. Navn kollegial vejled- Merete Studnitz Projektchef, Videncenter for Svineproduktion Projekt og procesledelse. Udvikling af rådgivningsværktøjer og implementering af viden. Organisationsudvikling , At du er eksperten på dit område. Jeg kommer udefra og iagttager det, du beder mig om. Med baggrund i mine observationer kan jeg give dig oplysninger, som du kan bruge til at forfine din praksis og sandsynligvis gøre dig tryg ved noget, du allerede gør. Uddannet cand.agro. Ph.d (adfærd hos søer). Uddannet projektleder og procesleder. Lærer på Tønder Landbrugsskole indenfor kvæg Forsker ved DanmarksJordbrugs- Forskning (adfærd hos svin). Fra 2010 ansat på Videncenter for Svineproduktion. Er ny som kollegial vejleder. Har arbejdet med karrierestart for nyansatte siden ansættelsen ved VSP.

8 ning

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 9 2008 Tema: MUS kom dybere i samtalen Redskab og spørgeteknik til bedre udbytte af MUS Vi har tidligere peget på Medarbejder- Udviklings-Samtaler (MUS) som et dynamisk og kreativt redskab

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning... 13 Pædagogik og formidling... 17 Personlig udvikling... 25 Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring... 33 Salg... 37 Kvægbrug...41

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Genopdag dine MUS KONKRETE OG PRAKTISKE BUD PÅ, HVORDAN UDBYTTET AF NÆSTE MUS KAN ØGES LEDERFORUM OM MUS GODE INTENTIONER ELLER SPILD AF TID?

Genopdag dine MUS KONKRETE OG PRAKTISKE BUD PÅ, HVORDAN UDBYTTET AF NÆSTE MUS KAN ØGES LEDERFORUM OM MUS GODE INTENTIONER ELLER SPILD AF TID? KONKRETE OG PRAKTISKE BUD PÅ, HVORDAN UDBYTTET AF NÆSTE MUS KAN ØGES PIA STEVN, PS@U-K.DK MOBIL 2925 7047 LEDERFORUM OM MUS GODE INTENTIONER ELLER SPILD AF TID? LEDELSESAKADEMIET 23. JANUAR 15.00 17.00

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere