Årsrapport Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

2 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C Tlf Fax Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl Større arrangementer i 2005 Kaffeklubmøde: Den fremtidige drift af Atletion i forhold til århusianske idrætsforeninger 31. januar 2005 Støjhøringskonference 7. februar 2005 Kaffeklubmøde: Det Ny Team Danmark og dets rolle i forhold til elitearbejdet i Århus 28. februar 2005 Repræsentantskabsmøde 28. februar 2005 Arrangement for frivillige ledere: Håndboldlandskamp 5. marts 2005 Kaffeklubmøde: Idrætsforeninger under lup 4. april 2005 DM Fest for ungdom 5. april 2005 Debatmøde: Idrætsbyggeri i Århus kommune 30.maj 2005 Nordisk ungdomstræf (Bergen, Norge): august 2005 Infomøde: Et godt idrætsmiljø for børn 21. september 2005 Arrangement for frivillige ledere: World Class Competition 28. oktober 2005 Medlemstal Flerstrengede foreninger 40 Specialforeninger 135 Afdelinger 260 Ialt 435 Medlemmer Idrætssamvirkets bestyrelse Nels Møller (Formand) Sven Skyum (Næstformand) Thomas Ahrentz Bent Hviid Jens Peter Schou Nielsen Michael Troelsen Sten Ejsing Debatmøde: Hasle Bakker 8. november 2005 Hædersbevisninger Årets leder Peter Kaarup Aarhus 1900 Triathlon Årets idrætsudøver Vinni Skovgaard Århus Amatør Bokseklub Årets talent Phillip Tran Åbyhøj Squash Klub Personale Henrik Stampe Sekretariatsleder Projekter Søren Martinussen Økonomiansvarlig Nicolai Blom Idrætskonsulent Forsidebillede & billede side 8: Fotograf: Jens Thaysen Frans Andersen Et godt idrætsmiljø for børn Birger Christiansen Skole & Fritid 2

3 Idrætssamvirket vil noget med uddannelse af foreningsledere Idrætten i Århus står i disse år over for store udfordringer. Udfordringer, som måske har eksisteret i flere år, men også over for nye som vi må forholde os til. Globaliseringen og IT udviklingen har også indflydelse på idrættens verden. Medierne bringer historier og billeder fra nær og fjern om idrætsudøvernes bedrifter fra arenaerne rundt om i verden. Den elektroniske tidsalder har en enorm indflydelse på vores børn og unges forestillinger og vaner. Idrætten er ofte i konkurrence med den teknologiske tidsalder. Vi ved, at børn og unge allerede fra 12 års alderen ofte vælger idrætten fra. Dog ved vi ikke, hvad de så foretager sig. Denne tendens ser ikke ud til at være faldende. Vi oplever ligeledes børn og unge, som ikke vil deltage i fællesskabets aktiviteter. Et stigende antal børn udvikler tegn på livsstilssygdomme. Ofte et resultat af manglende motion og passivitet. Er der overhovedet noget, vi kan gøre ved ovenstående? Ja vi kan starte med at komme ud af den vildfarelse, at teknologien skubber vores børn og unge ud af foreningerne. Vi er ganske enkelt ikke gode nok til at fastholde vores unge medlemmer. Det er ikke nogen naturlov, at det skal være således. I Idrætssamvirket mener vi, at vi kan gøre en forskel. Måske er det vi voksne ledere, som ikke forstår børneog ungdomskulturen, måske går det for stærkt for os. Børn og unge er ikke egoister, men individualister. De vil selv være med til at bestemme, hvad der er godt og meningsfyldt. Børn og unge er vant til at have medbestemmelse. Det glemmer vi ofte i idrættens verden. Idrætssamvirket Århus har i samarbejdsudvalget Idræt i Århus taget et initiativ, som skal være med til at udvikle foreningen i retning mod et bedre idrætsmiljø. Projektet hedder Et godt idrætsmiljø for børn. Vi lægger vægt på, at børn skal have medindflydelse på livet i foreningen, inddragelse af forældrene, udarbejdelse af en ordentlig børnepolitik og kvalificere voksne til arbejdet med børn i foreningen. I årsrapporten er der en beskrivelse af netop dette projekt. Desuden arbejder Idrætssamvirket Århus på at etablere en ungdomslederuddannelse. En uddannelse, som skal tage udgangspunkt i lige netop den forening, den enkelte ungdomsleder er engageret i. Formålet skal være en personlig udvikling og at arbejde med de udfordringer, den enkelte møder i sin hverdag til gavn og glæde for foreningens medlemmer. Vi tror på, at det stadig er fællesskabet i foreningerne, som skal løfte idrætten. Dog skal der være plads til det enkelte individs muligheder og udvikling. Idrætssamvirket Århus arbejder forsat for at tilføre flere offentlige midler til idrætten. For at kunne fastholde og rekruttere idrætsudøvere til de århusianske idrætsforeninger er det nødvendigt, at der etableres flere idrætsfaciliteter. I dele af byen er der mangel på idrætshaller og fodboldbaner. Hvis foreningerne i byen bliver nødsaget til at stoppe tilgangen af medlemmer, er dette en uholdbar situation for idrætslivet i Århus Kommune. Vi vil ligeledes i 2006 præge den idrætspolitiske dagsorden i kommunen. Formand Nels Møller 3

4 Vision & handlingsplan 2010 Idrætssamvirket Århus har i sidste del af 2005 udarbejdet vision og handlingsplan for de kommende år. Planen er et redskab for bestyrelsens og sekretariatets virke. Igennem Idrætssamvirkets historie har skiftende bestyrelser udarbejdet retningslinier for samvirkets arbejde. Den 30. august 1898 udsendte bestyrelsen for Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus (SIKA) for første gang et sæt retningslinier. Et lille udpluk af disse retningslinier, som blev udsendt til pressen, lyder som følger. 1. Ved henvendelse til paagældende Autoriteter at udvirke, at idræt kan drives under saa gunstige Vilkaar som muligt (F.eks. Udlæg af passende Øvelsespladser o.s.v.) 2. Ved Paavirkning af Principalerne at søge Arbejdstiden nedsat for de tjenende Personer, der ville deltage i Idrætten og formaa et større Antal af Borgere til at indmelde sig som aktive, henholdsvis passive Medlemmer af Klubben. Det er interessant og tankevækkende at gennemgå materialet fra den tid. Mange af idrætssamvirkets opgaver ligner til forveksling, de opgaver, visionære idrætsledere arbejdede med tidligere. Udgangspunkterne er selvfølgelig forskellige, faciliteterne er blevet flere, mange flere århusianere dyrker idræt i foreningerne, og ikke mindst har samfundet ændret sig gennem årene. Mange nye opgaver er kommet til. Uddannelse af frivillige ledere og trænere er et af flere områder, Idrætssamvirket gerne ser udvidet i de kommende år. Kommunikationen med medlemsforeninngerne skal øges. I 2006 vil det være muligt at finde materiale om idrættens historie på vores hjemmeside 4

5 Idrætssamvirket mod 2010 Missionen for Idrætssamvirket Århus er at skabe optimale forhold for idrætsforeningernes udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt i Århus Kommune. Vision 2010 I 2010 er Idrætssamvirket Århus en kendt interesseorganisation, som præger de politiske beslutninger i byen inden for motions-, bredde og eliteidræt. Idrætssamvirket er kendt for at have en klar profil og er synlig i det politiske liv. Idrætssamvirket er en kompetent forhandlingspartner og interessevaretager, og er en dygtig og tillidsvækkende rådgiver over for sine medlemsforeninger. Indsatsområder Vi ønsker stærke foreninger, så de kan vokse og blomstre på trods af større konkurrence! Vi ønsker bedre og flere anlæg, så vi kan sikre grundlaget for, at vi kan udøve idræt! Vi vil udbrede foreningsidrætten til flere målgrupper, fordi deltagelse i foreningsidræt udvikler kroppen, styrker sociale og demokratiske kompetencer og er sygdomsforeforebyggende og sundhedsfremmende! Vi vil præge den idrætspolitiske dagsorden i Århus! Handlinger Handlingerne beskriver, hvordan Idrætssamvirket vil opnå ovenstående. Stærke foreninger: Vi vil selvfølgelig fortsætte med de aktiviteter, som allerede er faste tilbud i idrætssamvirket. Disse tilbud skal udvikles og fastholdes til gavn for idrætsforeningerne. Århus Foreningslederuddannelse Godt idrætsmiljø for børn Foreningsudvikling på hjemmebane Yde tilskud til kursusvirksomhed for trænere og ledere Nye tiltag skal sættes i værk den kommende periode. Ungdomslederuddannelse Øget kommunikation: Elektroniske nyhedsbreve Hjemmeside opdateres løbende Deltagelse i diverse udvalg og netværk Mindskelse af administrative byrder: Foreningspakken skal udbredes Bred vifte af hjælp på IS`s hjemmeside Udvikling af tilskudsregler Harmonisering af medlemsindberetningssystemer Flere tilskud til idrætsudøvelse: Ny aktivitetspulje Sponsorater Fastholdelse af succesrige initiativer Sundhedsmidler til idrætten Øgede kommunale bevillinger: Langsigtede anlægsstrategier i kommunen; tilsagn om bevillinger længere ude i fremtiden, feks. fem år fremme, så foreningerne kan nå at skaffe supplerende midler Synlighed og opmærksomhed ved revision af anlægspuljen; det skal være kendt, at der mangler penge til idrætten Øget synlighed via pressen om manglende bevillinger Arbejde for en udredning om niveauet for anlægsmidler i Århus og i andre byer Præge den idrætspolitiske dagsorden: Afholdelse af kaffeklubmøder, konferencer, høringer og temadage, hvor der sættes fokus på idrætspolitiske problemstillinger, udfordringer og muligheder Flere idrætspolitiske sager på den politiske dagsorden og på mediernes dagsorden Øget synlighed: Idrætspolitisk repræsentation, debat og læserbreve Vi skal markere, at vi ikke er en del af det politisk-administrative system i kommunen, men samarbejder med det Afklaring af relationer til strategiske samarbejdspartnere 5

6 Flere penge til idrætsbyggeri, tak! Denne opfordring sendte 75 århusianske idrætsledere til de inviterede politikere på Idrætssamvirkets debatmøde. dog åbne for at kigge på alternative finansieringsmuligheder, så nogen af ønskerne måske kan realiseres. Det tema, der i 2005 fyldte mest i den lokale idrætspolitiske debat, var manglen på idrætsfaciliteter. Det vurderes, at der eksempelvis mangler 50 fodboldbaner for at dække behovet, mens der ligeledes er mangel på idrætshaller og specialanlæg. Idrætssamvirket arbejder konstant på at gøre politikerne opmærksom på, at idrætten mangler faciliteter, og den 30. maj 2005 havde vi sat fem politikere stævne med 75 idrætsledere. Århus Kommune afsætter årligt 1,6 mio. kr. til etablering af nye idrætsfaciliteter, hvilket langt fra rækker. Årligt er der ansøgninger om tilskud for gennemsnitligt 11 mio. kr., og den samlede anlægsudgift på projekterne er anslået mio. kr. Idrætssamvirket vurderer, at der er behov for en investering på op mod 300 mio. kr., hvis Århus skal være Danmarks Idrætsby nr. 1. Et veloplagt panel bestående af Jørgen Skov (F), Jacob B. Johansen (A), Peter Thyssen (B), Ann-Katrine Karoff (C) og Gert Bjerregaard (V) udtrykte stor forståelse for idrættens mangel på faciliteter. Der var stor velvilje til at styrke idrætten i Århus, såvel bredde som elite. På trods af den gode vilje blev der ikke givet mange løfter om flere penge til idrætsbyggeri. Prioritering af kommunens økonomiske midler var budskabet fra politikerne - og idrætten var ikke en del af denne prioritering. Grundet usikkerheden omkring de økonomiske konsekvenser for Århus Kommune af den kommende strukturreform ville ingen af politikerne forpligte sig økonomisk på nogle af de mange projekter, der blev diskuteret. Politikerne var Fra den særdeles spørgelysten forsamlingen var der ønsker om bl.a. flere idrætshaller og fodboldbaner, bedre klub- og omklædningsfaciliteter, plads til støjende idrætsaktiviteter i kommunen, sikring af idrætsaktiviteterne i de bynære havneområder, atletikhal, skaterhal, ishal, ny indendørs cykelbane og meget mere. Deltagerne havde mange kreative og visionære forslag til, hvordan idrætten og Kommunen i fællesskab kunne løfte opgaven, men bolden blev aldrig grebet af politikerne og fik bare lov til at falde til gulvet, siger aftenens ordstyrer Andres Halling. Lyt til, hvad de siger, for der er kommet mange konstruktive udsagn fra foreningerne, var hans afsluttende råd til politikerne. Flere deltagere gav udtryk for, at foreningerne på grund manglende faciliteter må afvise børn og unge, der ønsker at deltage i det organiserede idrætsliv. Vi har fået henvendelser fra 350 børn på et år, der gerne vil spille ishockey. Vi har kun haft plads til at tage imod en tiendedel, da vi mangler en ekstra skøjtehal, fortæller Ture Bay fra Isforum Århus. Desuden gjorde deltagerne opmærksom på idrættens store opgave for folkesundheden. Argumenterne er mange, og Idrætssamvirket vil ufortrødent fremføre dem for vores nyvalgte politikere. Idrætten er blevet stærkt repræsenteret i det nye kulturudvalg, så forhåbentlig bliver der i de næste fire år lyttet mere til vores argumenter, udtaler formand for Idrætssamvirket, Nels Møller. 6

7 Nye uddannelser i støbeskeen Uddannelse af foreningsledere og udvikling af foreninger er to af Idrætssamvirkets kerneområder, og i 2006 vil vi videreudvikle disse områder De seneste år har Idrætssamvirket satset på uddannelse af foreningsledere og udvikling af foreningerne. Dette er sket i samarbejde med DGI-Århusegnen, Århus Ungdommens Fællesråd og Fritids- & Kulturforvaltningen i Århus Kommune. Foreningsudvikling på hjemmebane var første samarbejdsfelt omkring uddannelse og udvikling i Århus Kommune. DGI-Århusegnen og Idrætssamvirket havde hver især kompetencer inden for foreningsudvikling, og i 2003 besluttede vi at slå disse kompetencer sammen i Foreningsudvikling på hjemmebane. Via samarbejdet kan vi tilbyde vores medlemsforeninger et meget bedre produkt. I samarbejdsaftalen var en hensigtserklæring, om at næste samarbejdsfelt skulle være en foreningslederuddannelse, hvor Århus Ungdommens Fællesråd og Århus Kommune skulle inviteres med. Resultatet af dette samarbejde er Århus Foreningslederuddannelse. Forsat udvikling af uddannelser Foreningsudvikling på hjemmebane og Århus Foreningslederuddannelse er store succeser. Tilbudene er blevet en del af Idrætssamvirkets daglige drift, og vi er kommet til et punkt, hvor der skal nytænkes. Idrætssamvirket vil i første del af 2006 tage en dialog med vores samarbejdspartnere om, hvordan vi bedst muligt sikrer den fortsatte uddannelse af de frivillige ledere. Der er ingen tvivl om, at uddannelser med bred opbakning sender et godt signal. Dette oplevede vi med foreningslederuddannelsen. Det er Idrætssamvirkets holdning, at foreningernes ønsker og behov skal danne udgangspunkt for nye uddannelsestilbud. Projektlederuddannelse Idrætssamvirket samarbejder på flere fronter omkring uddannelse. Idræt i Århus samarbejdsudvalg mellem Danmarks Idræts-Forbud og Idrætssamvirket gennemførte i 2004/ 05 Ungdommens Leder Akademi et pilotprojekt, der var en kompetencegivende idrætslederuddannelse for unge mellem år. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en ny uddannelse på baggrund af erfaringerne fra Ungdommens Leder Akademi. Arbejdet går i retning af en projektlederuddannelse men er fortsat kun i idéfasen, så det kan være svært allerede nu at sige, hvad indholdet i uddannelsen helt konkret bliver. Skræddersyede uddannelser En uddannelsesform, som Idrætssamvirket i de kommende år vil satse mere på, er skræddersyede uddannelser til den enkelte forening. Det er vores overbevisning, at hvis uddannelsen flyttes fra det traditionelle undervisningslokale ud i foreningen, vil det være nemmere at rekruttere deltagere. Den generelle trend er, at folk søger det unikke og det, der er tilpasset lige præcis dem. Folk foretrækker kvalitet og fleksibilitet, og de er villige til at betale for det. Denne trend, tror Idrætssamvirket på, også gør sig gældende inden for træner- og lederuddannelse. Konceptet med at skræddersy produktet til foreningen arbejder Idrætssamvirket allerede med i Foreningsudvikling på hjemmebane, så det er ikke fremmed for os. Der er netop indgået et samarbejde med Aarhus 1900 og DGI-Århusegnen om at udvikle en intern ungdomstræneruddannelse i Aarhus Ideen udspringer fra Aarhus 1900 s hovedbestyrelse, der har henvendt sig til DGI-Århusegnen og Idrætssamvirket for at få hjælp til at planlægge uddannelsen og udvikle undervisningsmaterialet. Den interne træneruddannelse kommer til at tjene som pilotprojekt for både DGI-Århusegnen og Idrætssamvirket, men det vil være et felt, som begge organisationer vil arbejde videre med i de kommende år. 7

8 Det gode idrætsmiljø for børn uden børn! Det lyder som en god århushistorie, men dette er ikke tilfældet, hvis vi spørger Aarhus 1900 Mountainbike Idræt i Århus samarbejdsudvalg mellem Idrætssamvirket og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) inviterede i sensommeren Idrætssamvirkets medlemsforeninger med i et projekt, der skulle sætte fokus på børneidrætten. Tolv foreninger meldte sig heriblandt Aarhus 1900 MTB. Da Aarhus 1900 MTB på vores opstarts- og informationsmøde i september fortalte, at de ingen børne- og ungdomsmedlemmer havde, var jeg ved at falde ned fra stolen, fortæller projektleder Frans Andersen. Konceptet Et godt idrætsmiljø for børn er udviklet af Danmarks Idræts-Forbund og er målrettet mod idrætsforeninger, der ønsker at sætte fokus på børneaktiviteten i deres forening. I projektperioden arbejder foreningerne med seks fokusområder, der skal sikre kvaliteten i børnearbejdet. Vi læste om Et godt idrætsmiljø for børn i Idrætssamvirkets nyhedsbrev, og da vi gik med planer om at starte et børne-/ ungdomshold op, tænkte vi, at vi kunne lige så godt gøre det med kvalitet fra start, fortæller René Østergaard fra Aarhus 1900 MTB. Foreningen har eksisteret siden 2001 og er en underafdeling af Aarhus 1900, der med omkring 4000 medlemmer er Århus største idrætsforening. Mountainbike-afdelingen har i dag ca. 55 medlemmer, der primært ligger i aldersgruppen år. Et naturligt skridt for at udvikle foreningen og mountainbike-sporten er at starte børneaktiviteter op, forklare René. Mountainbike-afdelingen bliver et atypisk forløb, da Et godt idrætsmiljø for børn er bygget op omkring, at de eksisterende børneaktiviteter opkvalificeres. Af de ca. 450 foreninger, vi har haft igennem Et godt idrætsmiljø for børn, er Aarhus 1900 MTB, den første klub, der er startet op uden en børne-/ ungdomsafdeling., fortæller Helle Carlsen, konsulent i DIF. Det bliver en spændende proces at se om konceptet kan bruges til at starte en børneafdeling op, fortsætter hun. 8

9 Meget er allerede kommet på skinner for foreningen. I efteråret deltog man i et møde omkring Hasle Bakker, da bakkerne kunne være et muligt aktivitetsområde for børnene. Her viste det sig, at der allerede i området er værkstedsfaciliteter, som foreningen kan bruge til vedligeholdelse og reparation af cykler. En anden mødedeltager var lederen af EU s URBAN-program i Århus Vest. Det viste sig, at URBAN-programmet har mulighed for at hjælpe foreningen med økonomi til at indkøbe børnecykler, som nye medlemmer kan låne. Ligeledes deltog Naturforvaltningen i mødet, og de venter stort set bare på en ansøgning om at bruge området til mountainbike. Som beskrevet i artiklen om Hasle Bakker på side 11 arbejdes der med at etablere klubfaciliteter i forbindelse med bakkerne, hvor klubben vil have mulighed for at få klublokale. Målet med Et godt idrætsmiljø for børn er, at de tolv foreninger efter ét lille år kan certificeres som gode idrætsmiljøer for børn. Foreningerne skal gennemgå en opkvalificering, så deres niveau inden for de seks fokusområder opfylder DIF s krav. For at nå dette er det nødvendigt at inddrage alle i foreningen ledelse, trænere, forældre, øvrige medlemmer og ikke mindst børnene i arbejdet. Kun ved at høre og aktivt inddrage alle vil man kunne skabe det optimale idrætsmiljø, hvor alle har oplevelsen af kvalitet. Foreningerne skal 1. marts aflevere en handleplan for, hvordan de ønsker at opkvalificere sig, og til dette modtager de kr. fra Idræt i Århus. Handleplanen skal foreningen udarbejde i samarbejde med projektkoordinatoren. Handleplanen skal gennemføres i perioden 1.marts og frem til sommerferien Projektet er blevet en realitet via støtte fra Den Lokale Udviklingspulje i Århus Kommunen. De seks fokusområder i Et god idrætsmiljø for børn Børnepolitik Der skal formuleres en målsætning for børneidrætten i foreningen. Og den skal bakkes op med konkret økonomi og ressourcer til arbejdet med børneidrætten. Organisering Der skal nedsættes et børneudvalg samt en anden form for synligt talerør for børnene. Aktivt forældresamarbejde Forældrene skal inddrages i små og store opgaver i foreningsarbejdet. Den gode voksne Børn har ret til kvalificerede voksne som trænere, instruktører og ledere. Aktivitetsniveau Alle børn skal have tilbud om træning og have mulighed for at deltage i stævner, turneringer og lignende. Det fysiske miljø Krav skal formuleres til alle dele af det fysiske miljø. Fra faciliteter, rekvisitter - over indretning i børnehøjde. Deltagende foreninger Bordtennisklubben SISU/MBK IK Skovbakken Volleyball IK Skovbakken Håndbold Jysk Akademisk Fægteklub Lyseng IF Svømning Viby Taekwondo Klub Olympic Åbyhøj Squashklub Århus 1900 Atletik/Motion Århus 1900 MTB Aarhus Cykle Klub Aarhus Ishockey Klub Århus Taekwondoklub 9

10 On tour med Idrætssamvirket I august inviterede Idrætssamvirket og Fritids- & Kulturforvaltningen to unge århusianske idrætsledere og otte unge idrætsudøvere på en tur til Bergen i Norge Det har været en helt vild sjov tur der har slet ikke været noget, jeg synes, der skulle laves om, Marlene, ridebanespringning Idrætssamvirkets eneste internationale aktivitet er Nordisk Ungdomstræf, der afholdes hvert år i august. Nordisk Ungdomstræf blev i 2005 afviklet for trettende gang. Træffet er et samarbejde mellem venskabsbyerne Bergen, Gøteborg, Reykjavik, Turku (Åbo) og Århus. Formålet er, at unge idrætsudøvere og ledere skal stifte kendskab med idrætskulturen i de andre nordiske lande. Idrætssamvirket samarbejder med Fritids- & Kulturforvaltningen omkring Nordisk Ungdomstræf. Træffet er bygget op omkring fire idrætsgrene, som værtsbyen vælger. Hver by stiller med en pige og en dreng i alderen år i hver disciplin. Deltagerne kæmper mod udøverne fra de andre lande, og efter konkurrencen får alle deltagere mulighed for at prøve den pågældende idrætsgren. Udøverne vælges ikke efter idrætslig formåen, men efter deres sociale egenskaber i foreningen. Idrætssamvirket og Århus Kommune lægger stor vægt på, at deltagerne har vist sig som gode kammerater eller på anden måde gjort sig positivt bemærket. Til at holde styr på de otte idrætsudøvere udvælges to ungdomsledere i alderen år, der ligeledes har gjort sig positivt bemærket. Hvad sker der så, når man sender otte teenagere af sted til Norge? De fem venskabsbyer er: Bergen, Norge Gøteborg, Sverige Reykjavik, Island Turku (Åbo), Finland Århus. Billederne taler vist for sig selv, men allerede på turen til Bergen blev de danske deltagere rystet godt sammen. Turen gik med fly fra Århus over Kastrup til Bergen. I Bergen blev deltagerne indkvarteret på vandrerhjem med de fire andre lande. På ankomstdagen holdt danskerne sig mest til hinanden, men allerede næste dag var der opstået venskaber på tværs af landene til trods for de sproglige problemer. Vi mødte en masse nordmænd, svenskere, finner og islændinge. Det var sjovt at snakke med dem, selv om man ikke rigtig forstod, hvad de sagde, Marlene, ridebanespringning. Den første konkurrence var roning, og det at de unge lavede noget fysisk sammen betød, at der blev åbnet op for snakken på tværs af landene, og deltagerne begyndte at danne fællesskaber omkring deres idrætsgrene. Og vi var sammen med nogle norske piger de var vældig flinke, Martin, ridebanespringning. Efter den første hele dag hang bl.a. skaterne sammen som ærtehalm og var ikke til at skille. De efterfølgende discipliner var skateboard, ridebanespringning og optimistjolle. Ud over de forskellige idrætsaktiviteter var der ligeledes en masse kulturelle og sociale aktiviteter bl.a. byvandring, vikingehal med hoppepuder, bjergvandring og nordisk aften, hvor de enkelte lande underholdt. Den sidste aften var der fest, hvor de sidste venskaber blev knyttet. Afrejsedagen var, som afrejsedage nu er det er svært og trist at sige farvel til de nye venner, men det er nu meget rart at skulle hjem til far og mor igen. Den sidste dag fik vi hinandens e- mails, tlf.nr. osv. Det var en sørgelig dag men det var dejligt at komme hjem, Aravin, skatebord. 10

11 Hasle Bakker En perle for idræt, leg og motion i vestbyen. Den 27. september blev der afholdt rejesegilde på Hasle Bakker. Efter at have fyldt 1 mio. m 3 jord fra ca lastbiler oven på hinanden er der i dag etableret et særdeles rekreativt bjergområde i Vestbyen. Fra toppen af bakkerne er der en pragtfuld udsigt over hele byen. Alene dette syn vil tiltrække en masse mennesker til området. Idrætten har en interesse i dette område. Derfor har Idrætssamvirket Århus i samarbejde med Århus Kommune, Urban programmet, Idrætsforeningerne IHF og Århus 1900 og Århus Ski Klub etableret en arbejdsgruppe, som arbejder på at gøre området til Danmarks mest attraktive multiaktivitetsområde for frilufts- og idrætsaktiviteter En vision, som vi mener vil blive en realitet inden for en kort årrække. Området skal henvende sig til borgere i Århus Kommune. Skoler, institutioner og foreninger i området har alle interesse i at benytte bakkerne til idræt, undervisning og friluftsliv. Århus Ski Klub har arbejdet målrettet for at blive en del af Hasle Bakker. Skiklubben ønsker at etablere en løjpe til alpint skiløb. Liften er allerede anskaffet og skal monteres på bakken. Langrendsløberne er også tænkt ind i området. Stisystemet som strækker sig helt ud til den nyetablerede True Skov, kan blive en særdeles attraktiv langrendsløjpe for byens langrendsløbere. Århus 1900 ønsker at etablere løberuter til såvel elite som motion i området. Beachvolley, strandfodbold og strandhåndbold vil være aktiviteter som kan findes i bakkerne i de kommende år. Mountainbikeklubben fra Århus 1900 har set mulighederne for at få fart i pedalerne. Ruterne er allerede indtænkt i bakkerne. Idrætsforeningen Hasle Fuglebakken er allerede en etableret del af lokalområdet. IHF ønsker at etablere Vestbyens Samlingspunkt. Et samlingspunkt med faciliteter for idrætsforeningerne og de øvrige brugere i området, traktørsted, erhvervslejemål og idrætsfaciliteter. Området bliver således et rekreativt frilufts- og idrætsområde, som kan benyttes af såvel den organiserede som den uorganiserede idræt hele året rundt. For at projektet kan blive en realitet er der etableret 11 temagrupper som skal udarbejde konkrete handlingsforslag. Temagrupperne består at de fremtidige brugere af faciliteterne i Hasle Bakker. Yderligere information om projektet i Hasle Bakker kan du finde på vores hjemmeside på adressen 11

12 Når klubhuset futter af! 2005 var ikke mange timer gammel før katastrofen skete for Stautrup IF Tennis. En raket antændte foreningens klubhus, der udbrændte totalt. Beskeden om, at foreningens klubhus er udbrændt, ville ryste selv den mest rutinerede foreningsleder, og sådan var det også i Stautrup IF Tennis, husker formand Arne Vesterdal. Min første tanke, da jeg fik beskeden nytårsdag, var; hvad gør vi nu med den nye sæson. Humøret blev ikke bedre, da han ved selvsyn kunne konstatere, at klubhuset ikke stod til at redde. Efter en god dialog med foreningens forsikringsselskab blev resterne af det gamle klubhus fjernet, og der blev til sæsonstart i april opstillet en skurvogn, der skulle fungere som klubhus. Fra forsikringen fik tennisafdelingen en erstatning på kr. for det gamle klubhus. Dette var et plaster på såret, men da det gamle klubhus var af ældre dato, var erstatningen ikke nok til at opføre et nyt moderne klubhus. Efterhånden som vi kom i gang med at tale om det nye klubhus, viste det sig, at vi havde mange ønsker til, hvordan det skulle udformes og bruges, fortæller Arne. I stedet for bare at bygge et nyt klubhus til tennisafdelingen besluttede bestyrelsen at arbejde med et projekt, hvor klubben åbnes for andre foreninger og børn samt unge generelt i området. Projektet omfatter et nybygget klubhus med bl.a. opholdsrum, stor overdækket terrasse, toilet og bad, tekøkken, grill på terrassen, samt etablering af en multibane, en petanquebane og legeredskaber. Tennisklubben ligger i et område omkranset af en række foreninger Fodboldklubben, Spejderne, Hundeførerforeningen og i et område med mange børn og unge. Det er visionen at skabe en forening, der blander: - unge (multibane, tennis) og gamle (tennis, petanque), - uorganiseret idræt (multibane) og organiseret idræt (tennis og fodbold) - idrætsforeninger (fodbold, tennis) og andre foreninger (spejder og hundeførerklub) Men de store visioner løb budgettet på det nye klubhus op i næsten kr., hvoraf de kr. hentes gennem frivilligt arbejde. Budgettet for Multibanen er på kr., her hentes kr. gennem frivilligt arbejde. Med tennisafdelingen egen opsparing på kr., et tilskud på kr. fra hovedforeningen i Stautrup IF samt forsikringssummen på manglede foreningen fortsat kr. i finansieringen af det nye klubhus. Vi kontaktede Idrætssamvirket, der hjalp os med at kvalificere vores projekt og med at søge både den kommunale anlægspulje og Lokale- & Anlægsfonden., fortæller tennisformanden. I oktober modtog foreningen kr. fra Lokale- & Anlægsfondens Klubhus- & værestedspulje, og kort før jul modtog foreningen kr. fra den kommunale anlægspulje. Disse tilskud bringer den samlede finansiering op på de nødvendige kr.. Det er helt vildt, 12

13 at vi på to ansøgninger får kr. Jeg tror, det er projektets tværgående karakter, der har tiltalt bevillingsgiverne., siger Arne Vesterdal. Foreningen afventer den endelige byggetilladelse men forventer, at byggeriet kan påbegyndes omkring 1. marts 2006, og at det står nogenlunde klar til standerhejsningen 23. april 2006, hvis alt går efter planen. Den store styrke ved Stautrup IF Tennisafdelings klubhusprojekt er, at foreningen valgte at se ud over egen medlemsskare. Fra foreningens side er der ønske om, at klubhuset skal gavne hele lokalområdet og ikke kun medlemmerne af Stautrup IF Tennis. Der er således allerede aftaler med den lokale spejdergruppe om, at de kan benytte klubhuset i vinterhalvåret, mens den lokale hundeførerforening også bliver bruger af klubhuset. Vores mål er, at klubhuset skal være åbent for hele lokalområdet, så hvis lokalcentret, SFO en, fritidshjemmet eller andre kan bruge det, skal de bare sige til, slutter Arne Vesterdal. Foreningens ønske om at styrke lokalområdet stopper ikke ved klubhuset. Sideløbende med klubhusprojektet arbejder foreningen på at etablere en multibane i forbindelse med tennisanlægget. Tankerne med banen er, at den skal kunne bruges til tennis og fodbold, men også til den uorganiserede idræt. Herudover skal banen kunne bruges til spejder- og hundeføreraktiviteter og i sidste ende som en stor terrasse, hvor der kan afholdes forskellige arrangementer. Tennisafdelingen har allerede fået kr. fra henholdsvis Lokale- & Anlægsfonden og den kommunale anlægspulje, så der mangler kun kr. samt frivilligt arbejde for samme værdi, før finansieringen er på plads. I 2005 har Idrætssamvirket hjulpet følgende foreninger med at få tilskud fra Lokale- & Anlægsfonden: Århus Windsurferklub KFUM s boldklub Stautrup IF Tennis (klubhus) Stautrup IF Tennis (multibane) Kr. Århus Kommune Idrætssamvirkets prioriterer i samarbejde med rådmanden for Magistratens 4. Afdeling de ca. 1,6 millioner kr., Århus Kommune afsætter til idrætsbyggeri. Det er en stor fordel, at Idrætssamvirket involveres så tidligt i et byggeprojekt som muligt. Vi stiller gerne vores knowhow og kontaktnet til rådighed, og vi har stor erfaring i, at udarbejde projekter og ansøgninger. I 2004/ 05 har Idrætssamvirker været involveret i over 75 byggesager. Lokale & anlægsfonden Idrætssamvirket samarbejder med Lokale & Anlægsfonden, og vi afholder jævnligt møder med konsulenterne. Via dette samarbejde er det i 2005 lykkedes at skaffe fire gange kr. fra klubhus- og værestedspuljen til vores medlemsforeninger. Vi kan ligeledes være behjælpelige med større projekter. Klubhus & værestedspuljen For projekter på op til kr. (inkl. moms), ydes der normalt tilskud til 1/3 del af udgifterne dog maksimalt kr. Fonden For projekter på over kr. (inkl. moms), der er ingen fast regler for størrelsen af tilskuddet. Fra denne pulje kan projekterne ligeledes tildeles støtte i form af arkitekt- og konsulenthjælp. 13

14 Regnskab Idrætssamvirkets omsætning for regnskabsåret 2005 blev på kr. Oprindeligt var der budgetteret med et underskud på kr., men årets resultat viser et underskud på i alt kr. Indtægter kr. Kontingenter Administrationsbidrag Sponsorer Kommunalt tilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter kr. Administration Lønninger Husleje Kontorudstyr og IT Øvrige driftsudgifter Bestyrelsesudgifter Administration i alt Tilskud Leder- & instruktøruddannelse (eksterne) Leder- & instruktøruddannelse (interne) Dyrt idrætsmateriel Misforhold & urimeligheder Foreningsseminarer Internationale arrangementer Tilskud i alt Initiativer Konferencer, arrangementer mv Århus Foreningslederuddannelse Foreningsudvikling på hjemmebane Initiativer i alt Udgifter i alt Underskud

15 Nedgang i tilskudsansøgninger Til vores store overraskelse har der i 2005 været en tilbagegang i antallet af tilskudsansøgninger. Den klart største tilskudspulje både ansøgningsmæssigt og økonomisk er puljen til eksterne leder- og instruktørkurser. I 2004 modtog Idrætssamvirket 471 ansøgninger, men i 2005 har vi kun modtaget 398, dette er et fald på 15 %. Det samlede beløb, som Idrætssamvirket i 2005 har udbetalt via vores seks tilskudspuljer, er som antallet af ansøgninger faldet. I 2005 kunne vi kun udbetale kr. Fra 2002 til 2004 er det beløb, der er blevet uddelt i tilskud, steget fra kr. til kr., men i 2005 er vi faldet til under 2002-niveau. Procentmæssig er faldet på 20 %. Det undrer os meget, at vi efter tre år med fremgang oplever en så markant nedgang. Vores tilskudsregler er ikke blevet ændret, men af ukendte årsager modtog vi i 2005 langt færre ansøgninger end i Fald Leder- og instruktørudd. (ekst.) % Leder- og instruktørudd. (int.) % Dyrt idrætsmateriel % Internationale arrangementer % Foreningsseminarer % Misforhold og urimeligheder % I alt % Fortsat stort antal foreninger søger ikke I 2004 var der 117 foreninger/ afdelinger, der søgte om tilskud til eksterne leder- og instruktøruddannelser, hvilket udgjorde 25 % af vores samlede antal medlemsforeninger/ afdelinger. I 2005 er antallet faldet til 104 foreninger/ afdelinger, hvilket er 23,5 %. Med et samlet medlemstal på 442 foreninger er der 338 foreninger, der ikke søger. Nogle foreninger uddanner ikke ledere og instruktører via de officielle kurser og uddannelser i DGI og DIF, hvilket naturligvis forhindrer dem i at søge tilskud fra puljen til eksterne kurser. Til de foreninger, der ikke benytter sig af eksterne kurser/ uddannelse har Idrætssamvirket en tilskudspulje til interne kurser. Det betyder, at foreningen kan arrangere interne kurser for ledere og instruktører med tilskud fra Idrætssamvirket. Med de nuværende regler kan der hentes et tilskud på op til kr. Et andet argument for, at foreningerne ikke søger om tilskud, er, at det er for besværligt. Gennem længere tid har det været muligt at downloade ansøgningsskemaerne via vores hjemmeside, så det er muligt at bede træneren om at udskrive skemaet og medbringe det på kurset. Den eneste dokumentation, Idrætssamvirket kræver, er et ansøgningsskema med en underskrift fra kursusleder/ underviser samt et kursusprogram/ -beskrivelse. Det kræver efter vores mening ikke ret meget for at hente et pænt tilskud. I 2005 har én flerstrenget forening modtaget tilskud til leder- og instruktøruddannelse på over kr., mens flere andre flerstrengede foreninger har modtaget beløb på kr. Dette viser, at med en målrettet indsats kan der være mange penge at hente. Idrætssamvirkets tilskudspuljer 2005 Kr. - Leder- og instruktøruddannelse Eksterne kurser Interne kurser Århus Foreningslederuddannelse Dyrt idrætsmateriel Foreningsseminarer Foreningsudvikling på hjemmebane Andre foreningsseminarer Internationale arrangementer Misforhold og urimeligheder I alt Samlede forbrug på tilskud Kr Top 10 over de idrætsgrene, der henter flest penge Kr. Leder- og instruktøruddannelse (eksterne kurser) Gymnastik Håndbold Kampsport Fodbold Svømning Roning Taekwondo Tennis Volleyball Basketball

16 IDRÆTSSAMVIRKETS IDÈGRUNDLAG At skabe optimale forhold for idrætsforeningers udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt i Århus Kommune. IDRÆTSSAMVIRKETS MÅLSÆTNINGER: At uddanne foreningsledere til at håndtere nutidens udfordringer En af grundstenene for et velfungerende idrætsliv i Århus Kommune er uddannelse af ledere og trænere. Gennem foreningsudvikling og udvikling af den enkeltes kompetencer vil Idrætssamvirket Århus sikre at der altid vil være et velfungerende foreningsliv i kommunen. At øge kommunikation og mindske de administrative byrder for foreningerne Det skal være let at være foreningsleder. Idrætssamvirket vil sikre at information til foreningerne er tilgængeligt via vores hjemmeside og nyhedsbreve. At give foreningerne viden, råd og vejledning Sekretariatet står altid til rådighed for medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Personalet besøger gerne foreningerne for at bidrage til løsning af udfordringer eller igangsætning af udviklingsprocesser. At sikre flere kommunale bevillinger til anlæg og drift Uden gode idrætsfaciliteter kan det være svært at få flere til at dyrke idræt. Der er mangel på idrætshaller, og der skal fokuseres på at genoprette nedslidte anlæg. Vi vil arbejde for at få nedbragt/afskaffet ventelister i flere idrætsgrene. Ikke kun breddeidrætten, men også eliteidrætten skal sikres optimale vilkår for idrætsudøvelse. At sikre muligheder for øgede fondsbevillinger Det gode samarbejde med Lokale og Anlægsfonden skal udvikles. Desuden skal der etableres kontakt til flere fonden. At udbrede idrætten til flere målgrupper Gennem foreningsaktiviteter skal flere mennesker nyde gavn at idrætten. Idrætssamvirket vil sætte fokus på sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Vi ønsker, at idrætten skal være med til at sikre integrationen, og at flere børn og unge bliver aktive i børnehaver og skoler. At være kendt som et toneangivende forum for idrætspolitisk debat Idrætssamvirket vil som altid være en idrætspolitisk vagthund i Århus Kommune. Gennem kaffeklubmøder, seminarer, konferencer, høringer og temadage vil vi være med til at sætte den idrætspolitiske dagsorden. Idrættens Hus Vest stadion Allé Århus C Tlf Fax

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2008 Side 4 Balance pr. 31. december 2008 Side 5 Note

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Årsrapport 2003 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune

Idrætspolitik. for Lyngby-Taarbæk Kommune Idrætspolitik for Lyngby-Taarbæk Kommune Skole- og Fritidsudvalget vedtog i 2000 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle udarbejde forslag til en Idrætspolitik - arbejdsgruppens kommissorium blev godkendt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Flere venner - mere tid alene

Flere venner - mere tid alene Foreningsledelse > Artikler > Flere venner - mere tid alene Flere venner - mere tid alene Venner, skole, idræt og fritidsjob er blot nogle af de brikker, der skal pusles sammen for at passe ind i unges

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019

Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk. Strategi 2019 Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Strategi 2019 Frivillige Rammer Indledning fra FIL s formand Anni Frisk Carlsen Med FIL s strategi 2019 er kursen sat for, hvordan FIL kan styrke

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget.

Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Rapport for spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Kultur og Borgerservice for Kulturudvalget. Kultur og Fritid udsendte ultimo august 2017 et spørgeskema pr. e-mail til fodboldklubberne og foreninger

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Bilag 3 Referat fra Advisory Board. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

Bilag 3 Referat fra Advisory Board. KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Bilag 3 Referat fra Advisory Board Side 1 af 5 Emne: Advisory Board vedr. puljen til idrætsfaciliteter Dato: 28. marts 2017 Sted: N.J. Fjordsgade Deltagere: Klavs Madsen, Institut for folkesundhed og idræt

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

Nyhedsbrev ÅRETS PRISFEST Nr. 7 December 2016

Nyhedsbrev ÅRETS PRISFEST Nr. 7 December 2016 Nyhedsbrev Nr. 7 December 2016 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører Eigil Rasmussen Tlf.:6091

Læs mere

Grønlands Idrætsforbund

Grønlands Idrætsforbund Grønlands Idrætsforbund 2016-2019 V i s i o n e n H e l e G r ø n l a n d e r e n g a g e r e t i i d r æ t t e n. I d r æ t e r f o r A L L E i G r ø n l a n d Identitet Grønlands Idrætsforbund vil være

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.

DGI Skydning. DGI Skydning for alle. Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte. DGI Skydning DGI Skydning for alle Find en af landets 755 skytteforeninger i dit lokalområde Læs mere på dgi.dk & skytten.dk & blivskytte.dk 2 Discipliner Masser af tilbud alle kan være med! Som skytte

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN

- FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN - FOR DIG, DER VIL DYRKE DIN IDRÆT PÅ HØJT NIVEAU NØRRE FÆLLED SKOLE KØBENHAVNS IDRÆTSSKOLE IDRÆTSLINJEN IDRÆTSTALENT? VIL DU UDVIKLE DIT IDRÆTSTALENT, MENS DU GÅR I SKOLE? Skal du starte i 7. klasse efter

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011

Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011 Temaaften Det frivillige arbejde i foreningerne Januar 2011 Rammer og vilkår for det frivillige arbejde i foreningerne *** Hvad betyder den nye folkeoplysningslov for idrætsforeningerne? v/ Kai Raun, Kultur-

Læs mere

Idrætsforeningernes syn på kommunerne

Idrætsforeningernes syn på kommunerne Idrætsforeningernes syn på kommunerne Fakta om landsundersøgelsen Et repræsentativt udsnit på 1.849 af DIF s medlemsforeninger er blevet udvalgt 960 af dem har svaret, svarprocenten er på 51,9 % Derudover

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere