Årsrapport Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger"

Transkript

1 Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

2 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé Århus C Tlf Fax Åbningstider Mandag - torsdag kl Fredag kl Større arrangementer i 2005 Kaffeklubmøde: Den fremtidige drift af Atletion i forhold til århusianske idrætsforeninger 31. januar 2005 Støjhøringskonference 7. februar 2005 Kaffeklubmøde: Det Ny Team Danmark og dets rolle i forhold til elitearbejdet i Århus 28. februar 2005 Repræsentantskabsmøde 28. februar 2005 Arrangement for frivillige ledere: Håndboldlandskamp 5. marts 2005 Kaffeklubmøde: Idrætsforeninger under lup 4. april 2005 DM Fest for ungdom 5. april 2005 Debatmøde: Idrætsbyggeri i Århus kommune 30.maj 2005 Nordisk ungdomstræf (Bergen, Norge): august 2005 Infomøde: Et godt idrætsmiljø for børn 21. september 2005 Arrangement for frivillige ledere: World Class Competition 28. oktober 2005 Medlemstal Flerstrengede foreninger 40 Specialforeninger 135 Afdelinger 260 Ialt 435 Medlemmer Idrætssamvirkets bestyrelse Nels Møller (Formand) Sven Skyum (Næstformand) Thomas Ahrentz Bent Hviid Jens Peter Schou Nielsen Michael Troelsen Sten Ejsing Debatmøde: Hasle Bakker 8. november 2005 Hædersbevisninger Årets leder Peter Kaarup Aarhus 1900 Triathlon Årets idrætsudøver Vinni Skovgaard Århus Amatør Bokseklub Årets talent Phillip Tran Åbyhøj Squash Klub Personale Henrik Stampe Sekretariatsleder Projekter Søren Martinussen Økonomiansvarlig Nicolai Blom Idrætskonsulent Forsidebillede & billede side 8: Fotograf: Jens Thaysen Frans Andersen Et godt idrætsmiljø for børn Birger Christiansen Skole & Fritid 2

3 Idrætssamvirket vil noget med uddannelse af foreningsledere Idrætten i Århus står i disse år over for store udfordringer. Udfordringer, som måske har eksisteret i flere år, men også over for nye som vi må forholde os til. Globaliseringen og IT udviklingen har også indflydelse på idrættens verden. Medierne bringer historier og billeder fra nær og fjern om idrætsudøvernes bedrifter fra arenaerne rundt om i verden. Den elektroniske tidsalder har en enorm indflydelse på vores børn og unges forestillinger og vaner. Idrætten er ofte i konkurrence med den teknologiske tidsalder. Vi ved, at børn og unge allerede fra 12 års alderen ofte vælger idrætten fra. Dog ved vi ikke, hvad de så foretager sig. Denne tendens ser ikke ud til at være faldende. Vi oplever ligeledes børn og unge, som ikke vil deltage i fællesskabets aktiviteter. Et stigende antal børn udvikler tegn på livsstilssygdomme. Ofte et resultat af manglende motion og passivitet. Er der overhovedet noget, vi kan gøre ved ovenstående? Ja vi kan starte med at komme ud af den vildfarelse, at teknologien skubber vores børn og unge ud af foreningerne. Vi er ganske enkelt ikke gode nok til at fastholde vores unge medlemmer. Det er ikke nogen naturlov, at det skal være således. I Idrætssamvirket mener vi, at vi kan gøre en forskel. Måske er det vi voksne ledere, som ikke forstår børneog ungdomskulturen, måske går det for stærkt for os. Børn og unge er ikke egoister, men individualister. De vil selv være med til at bestemme, hvad der er godt og meningsfyldt. Børn og unge er vant til at have medbestemmelse. Det glemmer vi ofte i idrættens verden. Idrætssamvirket Århus har i samarbejdsudvalget Idræt i Århus taget et initiativ, som skal være med til at udvikle foreningen i retning mod et bedre idrætsmiljø. Projektet hedder Et godt idrætsmiljø for børn. Vi lægger vægt på, at børn skal have medindflydelse på livet i foreningen, inddragelse af forældrene, udarbejdelse af en ordentlig børnepolitik og kvalificere voksne til arbejdet med børn i foreningen. I årsrapporten er der en beskrivelse af netop dette projekt. Desuden arbejder Idrætssamvirket Århus på at etablere en ungdomslederuddannelse. En uddannelse, som skal tage udgangspunkt i lige netop den forening, den enkelte ungdomsleder er engageret i. Formålet skal være en personlig udvikling og at arbejde med de udfordringer, den enkelte møder i sin hverdag til gavn og glæde for foreningens medlemmer. Vi tror på, at det stadig er fællesskabet i foreningerne, som skal løfte idrætten. Dog skal der være plads til det enkelte individs muligheder og udvikling. Idrætssamvirket Århus arbejder forsat for at tilføre flere offentlige midler til idrætten. For at kunne fastholde og rekruttere idrætsudøvere til de århusianske idrætsforeninger er det nødvendigt, at der etableres flere idrætsfaciliteter. I dele af byen er der mangel på idrætshaller og fodboldbaner. Hvis foreningerne i byen bliver nødsaget til at stoppe tilgangen af medlemmer, er dette en uholdbar situation for idrætslivet i Århus Kommune. Vi vil ligeledes i 2006 præge den idrætspolitiske dagsorden i kommunen. Formand Nels Møller 3

4 Vision & handlingsplan 2010 Idrætssamvirket Århus har i sidste del af 2005 udarbejdet vision og handlingsplan for de kommende år. Planen er et redskab for bestyrelsens og sekretariatets virke. Igennem Idrætssamvirkets historie har skiftende bestyrelser udarbejdet retningslinier for samvirkets arbejde. Den 30. august 1898 udsendte bestyrelsen for Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus (SIKA) for første gang et sæt retningslinier. Et lille udpluk af disse retningslinier, som blev udsendt til pressen, lyder som følger. 1. Ved henvendelse til paagældende Autoriteter at udvirke, at idræt kan drives under saa gunstige Vilkaar som muligt (F.eks. Udlæg af passende Øvelsespladser o.s.v.) 2. Ved Paavirkning af Principalerne at søge Arbejdstiden nedsat for de tjenende Personer, der ville deltage i Idrætten og formaa et større Antal af Borgere til at indmelde sig som aktive, henholdsvis passive Medlemmer af Klubben. Det er interessant og tankevækkende at gennemgå materialet fra den tid. Mange af idrætssamvirkets opgaver ligner til forveksling, de opgaver, visionære idrætsledere arbejdede med tidligere. Udgangspunkterne er selvfølgelig forskellige, faciliteterne er blevet flere, mange flere århusianere dyrker idræt i foreningerne, og ikke mindst har samfundet ændret sig gennem årene. Mange nye opgaver er kommet til. Uddannelse af frivillige ledere og trænere er et af flere områder, Idrætssamvirket gerne ser udvidet i de kommende år. Kommunikationen med medlemsforeninngerne skal øges. I 2006 vil det være muligt at finde materiale om idrættens historie på vores hjemmeside 4

5 Idrætssamvirket mod 2010 Missionen for Idrætssamvirket Århus er at skabe optimale forhold for idrætsforeningernes udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt i Århus Kommune. Vision 2010 I 2010 er Idrætssamvirket Århus en kendt interesseorganisation, som præger de politiske beslutninger i byen inden for motions-, bredde og eliteidræt. Idrætssamvirket er kendt for at have en klar profil og er synlig i det politiske liv. Idrætssamvirket er en kompetent forhandlingspartner og interessevaretager, og er en dygtig og tillidsvækkende rådgiver over for sine medlemsforeninger. Indsatsområder Vi ønsker stærke foreninger, så de kan vokse og blomstre på trods af større konkurrence! Vi ønsker bedre og flere anlæg, så vi kan sikre grundlaget for, at vi kan udøve idræt! Vi vil udbrede foreningsidrætten til flere målgrupper, fordi deltagelse i foreningsidræt udvikler kroppen, styrker sociale og demokratiske kompetencer og er sygdomsforeforebyggende og sundhedsfremmende! Vi vil præge den idrætspolitiske dagsorden i Århus! Handlinger Handlingerne beskriver, hvordan Idrætssamvirket vil opnå ovenstående. Stærke foreninger: Vi vil selvfølgelig fortsætte med de aktiviteter, som allerede er faste tilbud i idrætssamvirket. Disse tilbud skal udvikles og fastholdes til gavn for idrætsforeningerne. Århus Foreningslederuddannelse Godt idrætsmiljø for børn Foreningsudvikling på hjemmebane Yde tilskud til kursusvirksomhed for trænere og ledere Nye tiltag skal sættes i værk den kommende periode. Ungdomslederuddannelse Øget kommunikation: Elektroniske nyhedsbreve Hjemmeside opdateres løbende Deltagelse i diverse udvalg og netværk Mindskelse af administrative byrder: Foreningspakken skal udbredes Bred vifte af hjælp på IS`s hjemmeside Udvikling af tilskudsregler Harmonisering af medlemsindberetningssystemer Flere tilskud til idrætsudøvelse: Ny aktivitetspulje Sponsorater Fastholdelse af succesrige initiativer Sundhedsmidler til idrætten Øgede kommunale bevillinger: Langsigtede anlægsstrategier i kommunen; tilsagn om bevillinger længere ude i fremtiden, feks. fem år fremme, så foreningerne kan nå at skaffe supplerende midler Synlighed og opmærksomhed ved revision af anlægspuljen; det skal være kendt, at der mangler penge til idrætten Øget synlighed via pressen om manglende bevillinger Arbejde for en udredning om niveauet for anlægsmidler i Århus og i andre byer Præge den idrætspolitiske dagsorden: Afholdelse af kaffeklubmøder, konferencer, høringer og temadage, hvor der sættes fokus på idrætspolitiske problemstillinger, udfordringer og muligheder Flere idrætspolitiske sager på den politiske dagsorden og på mediernes dagsorden Øget synlighed: Idrætspolitisk repræsentation, debat og læserbreve Vi skal markere, at vi ikke er en del af det politisk-administrative system i kommunen, men samarbejder med det Afklaring af relationer til strategiske samarbejdspartnere 5

6 Flere penge til idrætsbyggeri, tak! Denne opfordring sendte 75 århusianske idrætsledere til de inviterede politikere på Idrætssamvirkets debatmøde. dog åbne for at kigge på alternative finansieringsmuligheder, så nogen af ønskerne måske kan realiseres. Det tema, der i 2005 fyldte mest i den lokale idrætspolitiske debat, var manglen på idrætsfaciliteter. Det vurderes, at der eksempelvis mangler 50 fodboldbaner for at dække behovet, mens der ligeledes er mangel på idrætshaller og specialanlæg. Idrætssamvirket arbejder konstant på at gøre politikerne opmærksom på, at idrætten mangler faciliteter, og den 30. maj 2005 havde vi sat fem politikere stævne med 75 idrætsledere. Århus Kommune afsætter årligt 1,6 mio. kr. til etablering af nye idrætsfaciliteter, hvilket langt fra rækker. Årligt er der ansøgninger om tilskud for gennemsnitligt 11 mio. kr., og den samlede anlægsudgift på projekterne er anslået mio. kr. Idrætssamvirket vurderer, at der er behov for en investering på op mod 300 mio. kr., hvis Århus skal være Danmarks Idrætsby nr. 1. Et veloplagt panel bestående af Jørgen Skov (F), Jacob B. Johansen (A), Peter Thyssen (B), Ann-Katrine Karoff (C) og Gert Bjerregaard (V) udtrykte stor forståelse for idrættens mangel på faciliteter. Der var stor velvilje til at styrke idrætten i Århus, såvel bredde som elite. På trods af den gode vilje blev der ikke givet mange løfter om flere penge til idrætsbyggeri. Prioritering af kommunens økonomiske midler var budskabet fra politikerne - og idrætten var ikke en del af denne prioritering. Grundet usikkerheden omkring de økonomiske konsekvenser for Århus Kommune af den kommende strukturreform ville ingen af politikerne forpligte sig økonomisk på nogle af de mange projekter, der blev diskuteret. Politikerne var Fra den særdeles spørgelysten forsamlingen var der ønsker om bl.a. flere idrætshaller og fodboldbaner, bedre klub- og omklædningsfaciliteter, plads til støjende idrætsaktiviteter i kommunen, sikring af idrætsaktiviteterne i de bynære havneområder, atletikhal, skaterhal, ishal, ny indendørs cykelbane og meget mere. Deltagerne havde mange kreative og visionære forslag til, hvordan idrætten og Kommunen i fællesskab kunne løfte opgaven, men bolden blev aldrig grebet af politikerne og fik bare lov til at falde til gulvet, siger aftenens ordstyrer Andres Halling. Lyt til, hvad de siger, for der er kommet mange konstruktive udsagn fra foreningerne, var hans afsluttende råd til politikerne. Flere deltagere gav udtryk for, at foreningerne på grund manglende faciliteter må afvise børn og unge, der ønsker at deltage i det organiserede idrætsliv. Vi har fået henvendelser fra 350 børn på et år, der gerne vil spille ishockey. Vi har kun haft plads til at tage imod en tiendedel, da vi mangler en ekstra skøjtehal, fortæller Ture Bay fra Isforum Århus. Desuden gjorde deltagerne opmærksom på idrættens store opgave for folkesundheden. Argumenterne er mange, og Idrætssamvirket vil ufortrødent fremføre dem for vores nyvalgte politikere. Idrætten er blevet stærkt repræsenteret i det nye kulturudvalg, så forhåbentlig bliver der i de næste fire år lyttet mere til vores argumenter, udtaler formand for Idrætssamvirket, Nels Møller. 6

7 Nye uddannelser i støbeskeen Uddannelse af foreningsledere og udvikling af foreninger er to af Idrætssamvirkets kerneområder, og i 2006 vil vi videreudvikle disse områder De seneste år har Idrætssamvirket satset på uddannelse af foreningsledere og udvikling af foreningerne. Dette er sket i samarbejde med DGI-Århusegnen, Århus Ungdommens Fællesråd og Fritids- & Kulturforvaltningen i Århus Kommune. Foreningsudvikling på hjemmebane var første samarbejdsfelt omkring uddannelse og udvikling i Århus Kommune. DGI-Århusegnen og Idrætssamvirket havde hver især kompetencer inden for foreningsudvikling, og i 2003 besluttede vi at slå disse kompetencer sammen i Foreningsudvikling på hjemmebane. Via samarbejdet kan vi tilbyde vores medlemsforeninger et meget bedre produkt. I samarbejdsaftalen var en hensigtserklæring, om at næste samarbejdsfelt skulle være en foreningslederuddannelse, hvor Århus Ungdommens Fællesråd og Århus Kommune skulle inviteres med. Resultatet af dette samarbejde er Århus Foreningslederuddannelse. Forsat udvikling af uddannelser Foreningsudvikling på hjemmebane og Århus Foreningslederuddannelse er store succeser. Tilbudene er blevet en del af Idrætssamvirkets daglige drift, og vi er kommet til et punkt, hvor der skal nytænkes. Idrætssamvirket vil i første del af 2006 tage en dialog med vores samarbejdspartnere om, hvordan vi bedst muligt sikrer den fortsatte uddannelse af de frivillige ledere. Der er ingen tvivl om, at uddannelser med bred opbakning sender et godt signal. Dette oplevede vi med foreningslederuddannelsen. Det er Idrætssamvirkets holdning, at foreningernes ønsker og behov skal danne udgangspunkt for nye uddannelsestilbud. Projektlederuddannelse Idrætssamvirket samarbejder på flere fronter omkring uddannelse. Idræt i Århus samarbejdsudvalg mellem Danmarks Idræts-Forbud og Idrætssamvirket gennemførte i 2004/ 05 Ungdommens Leder Akademi et pilotprojekt, der var en kompetencegivende idrætslederuddannelse for unge mellem år. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en ny uddannelse på baggrund af erfaringerne fra Ungdommens Leder Akademi. Arbejdet går i retning af en projektlederuddannelse men er fortsat kun i idéfasen, så det kan være svært allerede nu at sige, hvad indholdet i uddannelsen helt konkret bliver. Skræddersyede uddannelser En uddannelsesform, som Idrætssamvirket i de kommende år vil satse mere på, er skræddersyede uddannelser til den enkelte forening. Det er vores overbevisning, at hvis uddannelsen flyttes fra det traditionelle undervisningslokale ud i foreningen, vil det være nemmere at rekruttere deltagere. Den generelle trend er, at folk søger det unikke og det, der er tilpasset lige præcis dem. Folk foretrækker kvalitet og fleksibilitet, og de er villige til at betale for det. Denne trend, tror Idrætssamvirket på, også gør sig gældende inden for træner- og lederuddannelse. Konceptet med at skræddersy produktet til foreningen arbejder Idrætssamvirket allerede med i Foreningsudvikling på hjemmebane, så det er ikke fremmed for os. Der er netop indgået et samarbejde med Aarhus 1900 og DGI-Århusegnen om at udvikle en intern ungdomstræneruddannelse i Aarhus Ideen udspringer fra Aarhus 1900 s hovedbestyrelse, der har henvendt sig til DGI-Århusegnen og Idrætssamvirket for at få hjælp til at planlægge uddannelsen og udvikle undervisningsmaterialet. Den interne træneruddannelse kommer til at tjene som pilotprojekt for både DGI-Århusegnen og Idrætssamvirket, men det vil være et felt, som begge organisationer vil arbejde videre med i de kommende år. 7

8 Det gode idrætsmiljø for børn uden børn! Det lyder som en god århushistorie, men dette er ikke tilfældet, hvis vi spørger Aarhus 1900 Mountainbike Idræt i Århus samarbejdsudvalg mellem Idrætssamvirket og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) inviterede i sensommeren Idrætssamvirkets medlemsforeninger med i et projekt, der skulle sætte fokus på børneidrætten. Tolv foreninger meldte sig heriblandt Aarhus 1900 MTB. Da Aarhus 1900 MTB på vores opstarts- og informationsmøde i september fortalte, at de ingen børne- og ungdomsmedlemmer havde, var jeg ved at falde ned fra stolen, fortæller projektleder Frans Andersen. Konceptet Et godt idrætsmiljø for børn er udviklet af Danmarks Idræts-Forbund og er målrettet mod idrætsforeninger, der ønsker at sætte fokus på børneaktiviteten i deres forening. I projektperioden arbejder foreningerne med seks fokusområder, der skal sikre kvaliteten i børnearbejdet. Vi læste om Et godt idrætsmiljø for børn i Idrætssamvirkets nyhedsbrev, og da vi gik med planer om at starte et børne-/ ungdomshold op, tænkte vi, at vi kunne lige så godt gøre det med kvalitet fra start, fortæller René Østergaard fra Aarhus 1900 MTB. Foreningen har eksisteret siden 2001 og er en underafdeling af Aarhus 1900, der med omkring 4000 medlemmer er Århus største idrætsforening. Mountainbike-afdelingen har i dag ca. 55 medlemmer, der primært ligger i aldersgruppen år. Et naturligt skridt for at udvikle foreningen og mountainbike-sporten er at starte børneaktiviteter op, forklare René. Mountainbike-afdelingen bliver et atypisk forløb, da Et godt idrætsmiljø for børn er bygget op omkring, at de eksisterende børneaktiviteter opkvalificeres. Af de ca. 450 foreninger, vi har haft igennem Et godt idrætsmiljø for børn, er Aarhus 1900 MTB, den første klub, der er startet op uden en børne-/ ungdomsafdeling., fortæller Helle Carlsen, konsulent i DIF. Det bliver en spændende proces at se om konceptet kan bruges til at starte en børneafdeling op, fortsætter hun. 8

9 Meget er allerede kommet på skinner for foreningen. I efteråret deltog man i et møde omkring Hasle Bakker, da bakkerne kunne være et muligt aktivitetsområde for børnene. Her viste det sig, at der allerede i området er værkstedsfaciliteter, som foreningen kan bruge til vedligeholdelse og reparation af cykler. En anden mødedeltager var lederen af EU s URBAN-program i Århus Vest. Det viste sig, at URBAN-programmet har mulighed for at hjælpe foreningen med økonomi til at indkøbe børnecykler, som nye medlemmer kan låne. Ligeledes deltog Naturforvaltningen i mødet, og de venter stort set bare på en ansøgning om at bruge området til mountainbike. Som beskrevet i artiklen om Hasle Bakker på side 11 arbejdes der med at etablere klubfaciliteter i forbindelse med bakkerne, hvor klubben vil have mulighed for at få klublokale. Målet med Et godt idrætsmiljø for børn er, at de tolv foreninger efter ét lille år kan certificeres som gode idrætsmiljøer for børn. Foreningerne skal gennemgå en opkvalificering, så deres niveau inden for de seks fokusområder opfylder DIF s krav. For at nå dette er det nødvendigt at inddrage alle i foreningen ledelse, trænere, forældre, øvrige medlemmer og ikke mindst børnene i arbejdet. Kun ved at høre og aktivt inddrage alle vil man kunne skabe det optimale idrætsmiljø, hvor alle har oplevelsen af kvalitet. Foreningerne skal 1. marts aflevere en handleplan for, hvordan de ønsker at opkvalificere sig, og til dette modtager de kr. fra Idræt i Århus. Handleplanen skal foreningen udarbejde i samarbejde med projektkoordinatoren. Handleplanen skal gennemføres i perioden 1.marts og frem til sommerferien Projektet er blevet en realitet via støtte fra Den Lokale Udviklingspulje i Århus Kommunen. De seks fokusområder i Et god idrætsmiljø for børn Børnepolitik Der skal formuleres en målsætning for børneidrætten i foreningen. Og den skal bakkes op med konkret økonomi og ressourcer til arbejdet med børneidrætten. Organisering Der skal nedsættes et børneudvalg samt en anden form for synligt talerør for børnene. Aktivt forældresamarbejde Forældrene skal inddrages i små og store opgaver i foreningsarbejdet. Den gode voksne Børn har ret til kvalificerede voksne som trænere, instruktører og ledere. Aktivitetsniveau Alle børn skal have tilbud om træning og have mulighed for at deltage i stævner, turneringer og lignende. Det fysiske miljø Krav skal formuleres til alle dele af det fysiske miljø. Fra faciliteter, rekvisitter - over indretning i børnehøjde. Deltagende foreninger Bordtennisklubben SISU/MBK IK Skovbakken Volleyball IK Skovbakken Håndbold Jysk Akademisk Fægteklub Lyseng IF Svømning Viby Taekwondo Klub Olympic Åbyhøj Squashklub Århus 1900 Atletik/Motion Århus 1900 MTB Aarhus Cykle Klub Aarhus Ishockey Klub Århus Taekwondoklub 9

10 On tour med Idrætssamvirket I august inviterede Idrætssamvirket og Fritids- & Kulturforvaltningen to unge århusianske idrætsledere og otte unge idrætsudøvere på en tur til Bergen i Norge Det har været en helt vild sjov tur der har slet ikke været noget, jeg synes, der skulle laves om, Marlene, ridebanespringning Idrætssamvirkets eneste internationale aktivitet er Nordisk Ungdomstræf, der afholdes hvert år i august. Nordisk Ungdomstræf blev i 2005 afviklet for trettende gang. Træffet er et samarbejde mellem venskabsbyerne Bergen, Gøteborg, Reykjavik, Turku (Åbo) og Århus. Formålet er, at unge idrætsudøvere og ledere skal stifte kendskab med idrætskulturen i de andre nordiske lande. Idrætssamvirket samarbejder med Fritids- & Kulturforvaltningen omkring Nordisk Ungdomstræf. Træffet er bygget op omkring fire idrætsgrene, som værtsbyen vælger. Hver by stiller med en pige og en dreng i alderen år i hver disciplin. Deltagerne kæmper mod udøverne fra de andre lande, og efter konkurrencen får alle deltagere mulighed for at prøve den pågældende idrætsgren. Udøverne vælges ikke efter idrætslig formåen, men efter deres sociale egenskaber i foreningen. Idrætssamvirket og Århus Kommune lægger stor vægt på, at deltagerne har vist sig som gode kammerater eller på anden måde gjort sig positivt bemærket. Til at holde styr på de otte idrætsudøvere udvælges to ungdomsledere i alderen år, der ligeledes har gjort sig positivt bemærket. Hvad sker der så, når man sender otte teenagere af sted til Norge? De fem venskabsbyer er: Bergen, Norge Gøteborg, Sverige Reykjavik, Island Turku (Åbo), Finland Århus. Billederne taler vist for sig selv, men allerede på turen til Bergen blev de danske deltagere rystet godt sammen. Turen gik med fly fra Århus over Kastrup til Bergen. I Bergen blev deltagerne indkvarteret på vandrerhjem med de fire andre lande. På ankomstdagen holdt danskerne sig mest til hinanden, men allerede næste dag var der opstået venskaber på tværs af landene til trods for de sproglige problemer. Vi mødte en masse nordmænd, svenskere, finner og islændinge. Det var sjovt at snakke med dem, selv om man ikke rigtig forstod, hvad de sagde, Marlene, ridebanespringning. Den første konkurrence var roning, og det at de unge lavede noget fysisk sammen betød, at der blev åbnet op for snakken på tværs af landene, og deltagerne begyndte at danne fællesskaber omkring deres idrætsgrene. Og vi var sammen med nogle norske piger de var vældig flinke, Martin, ridebanespringning. Efter den første hele dag hang bl.a. skaterne sammen som ærtehalm og var ikke til at skille. De efterfølgende discipliner var skateboard, ridebanespringning og optimistjolle. Ud over de forskellige idrætsaktiviteter var der ligeledes en masse kulturelle og sociale aktiviteter bl.a. byvandring, vikingehal med hoppepuder, bjergvandring og nordisk aften, hvor de enkelte lande underholdt. Den sidste aften var der fest, hvor de sidste venskaber blev knyttet. Afrejsedagen var, som afrejsedage nu er det er svært og trist at sige farvel til de nye venner, men det er nu meget rart at skulle hjem til far og mor igen. Den sidste dag fik vi hinandens e- mails, tlf.nr. osv. Det var en sørgelig dag men det var dejligt at komme hjem, Aravin, skatebord. 10

11 Hasle Bakker En perle for idræt, leg og motion i vestbyen. Den 27. september blev der afholdt rejesegilde på Hasle Bakker. Efter at have fyldt 1 mio. m 3 jord fra ca lastbiler oven på hinanden er der i dag etableret et særdeles rekreativt bjergområde i Vestbyen. Fra toppen af bakkerne er der en pragtfuld udsigt over hele byen. Alene dette syn vil tiltrække en masse mennesker til området. Idrætten har en interesse i dette område. Derfor har Idrætssamvirket Århus i samarbejde med Århus Kommune, Urban programmet, Idrætsforeningerne IHF og Århus 1900 og Århus Ski Klub etableret en arbejdsgruppe, som arbejder på at gøre området til Danmarks mest attraktive multiaktivitetsområde for frilufts- og idrætsaktiviteter En vision, som vi mener vil blive en realitet inden for en kort årrække. Området skal henvende sig til borgere i Århus Kommune. Skoler, institutioner og foreninger i området har alle interesse i at benytte bakkerne til idræt, undervisning og friluftsliv. Århus Ski Klub har arbejdet målrettet for at blive en del af Hasle Bakker. Skiklubben ønsker at etablere en løjpe til alpint skiløb. Liften er allerede anskaffet og skal monteres på bakken. Langrendsløberne er også tænkt ind i området. Stisystemet som strækker sig helt ud til den nyetablerede True Skov, kan blive en særdeles attraktiv langrendsløjpe for byens langrendsløbere. Århus 1900 ønsker at etablere løberuter til såvel elite som motion i området. Beachvolley, strandfodbold og strandhåndbold vil være aktiviteter som kan findes i bakkerne i de kommende år. Mountainbikeklubben fra Århus 1900 har set mulighederne for at få fart i pedalerne. Ruterne er allerede indtænkt i bakkerne. Idrætsforeningen Hasle Fuglebakken er allerede en etableret del af lokalområdet. IHF ønsker at etablere Vestbyens Samlingspunkt. Et samlingspunkt med faciliteter for idrætsforeningerne og de øvrige brugere i området, traktørsted, erhvervslejemål og idrætsfaciliteter. Området bliver således et rekreativt frilufts- og idrætsområde, som kan benyttes af såvel den organiserede som den uorganiserede idræt hele året rundt. For at projektet kan blive en realitet er der etableret 11 temagrupper som skal udarbejde konkrete handlingsforslag. Temagrupperne består at de fremtidige brugere af faciliteterne i Hasle Bakker. Yderligere information om projektet i Hasle Bakker kan du finde på vores hjemmeside på adressen 11

12 Når klubhuset futter af! 2005 var ikke mange timer gammel før katastrofen skete for Stautrup IF Tennis. En raket antændte foreningens klubhus, der udbrændte totalt. Beskeden om, at foreningens klubhus er udbrændt, ville ryste selv den mest rutinerede foreningsleder, og sådan var det også i Stautrup IF Tennis, husker formand Arne Vesterdal. Min første tanke, da jeg fik beskeden nytårsdag, var; hvad gør vi nu med den nye sæson. Humøret blev ikke bedre, da han ved selvsyn kunne konstatere, at klubhuset ikke stod til at redde. Efter en god dialog med foreningens forsikringsselskab blev resterne af det gamle klubhus fjernet, og der blev til sæsonstart i april opstillet en skurvogn, der skulle fungere som klubhus. Fra forsikringen fik tennisafdelingen en erstatning på kr. for det gamle klubhus. Dette var et plaster på såret, men da det gamle klubhus var af ældre dato, var erstatningen ikke nok til at opføre et nyt moderne klubhus. Efterhånden som vi kom i gang med at tale om det nye klubhus, viste det sig, at vi havde mange ønsker til, hvordan det skulle udformes og bruges, fortæller Arne. I stedet for bare at bygge et nyt klubhus til tennisafdelingen besluttede bestyrelsen at arbejde med et projekt, hvor klubben åbnes for andre foreninger og børn samt unge generelt i området. Projektet omfatter et nybygget klubhus med bl.a. opholdsrum, stor overdækket terrasse, toilet og bad, tekøkken, grill på terrassen, samt etablering af en multibane, en petanquebane og legeredskaber. Tennisklubben ligger i et område omkranset af en række foreninger Fodboldklubben, Spejderne, Hundeførerforeningen og i et område med mange børn og unge. Det er visionen at skabe en forening, der blander: - unge (multibane, tennis) og gamle (tennis, petanque), - uorganiseret idræt (multibane) og organiseret idræt (tennis og fodbold) - idrætsforeninger (fodbold, tennis) og andre foreninger (spejder og hundeførerklub) Men de store visioner løb budgettet på det nye klubhus op i næsten kr., hvoraf de kr. hentes gennem frivilligt arbejde. Budgettet for Multibanen er på kr., her hentes kr. gennem frivilligt arbejde. Med tennisafdelingen egen opsparing på kr., et tilskud på kr. fra hovedforeningen i Stautrup IF samt forsikringssummen på manglede foreningen fortsat kr. i finansieringen af det nye klubhus. Vi kontaktede Idrætssamvirket, der hjalp os med at kvalificere vores projekt og med at søge både den kommunale anlægspulje og Lokale- & Anlægsfonden., fortæller tennisformanden. I oktober modtog foreningen kr. fra Lokale- & Anlægsfondens Klubhus- & værestedspulje, og kort før jul modtog foreningen kr. fra den kommunale anlægspulje. Disse tilskud bringer den samlede finansiering op på de nødvendige kr.. Det er helt vildt, 12

13 at vi på to ansøgninger får kr. Jeg tror, det er projektets tværgående karakter, der har tiltalt bevillingsgiverne., siger Arne Vesterdal. Foreningen afventer den endelige byggetilladelse men forventer, at byggeriet kan påbegyndes omkring 1. marts 2006, og at det står nogenlunde klar til standerhejsningen 23. april 2006, hvis alt går efter planen. Den store styrke ved Stautrup IF Tennisafdelings klubhusprojekt er, at foreningen valgte at se ud over egen medlemsskare. Fra foreningens side er der ønske om, at klubhuset skal gavne hele lokalområdet og ikke kun medlemmerne af Stautrup IF Tennis. Der er således allerede aftaler med den lokale spejdergruppe om, at de kan benytte klubhuset i vinterhalvåret, mens den lokale hundeførerforening også bliver bruger af klubhuset. Vores mål er, at klubhuset skal være åbent for hele lokalområdet, så hvis lokalcentret, SFO en, fritidshjemmet eller andre kan bruge det, skal de bare sige til, slutter Arne Vesterdal. Foreningens ønske om at styrke lokalområdet stopper ikke ved klubhuset. Sideløbende med klubhusprojektet arbejder foreningen på at etablere en multibane i forbindelse med tennisanlægget. Tankerne med banen er, at den skal kunne bruges til tennis og fodbold, men også til den uorganiserede idræt. Herudover skal banen kunne bruges til spejder- og hundeføreraktiviteter og i sidste ende som en stor terrasse, hvor der kan afholdes forskellige arrangementer. Tennisafdelingen har allerede fået kr. fra henholdsvis Lokale- & Anlægsfonden og den kommunale anlægspulje, så der mangler kun kr. samt frivilligt arbejde for samme værdi, før finansieringen er på plads. I 2005 har Idrætssamvirket hjulpet følgende foreninger med at få tilskud fra Lokale- & Anlægsfonden: Århus Windsurferklub KFUM s boldklub Stautrup IF Tennis (klubhus) Stautrup IF Tennis (multibane) Kr. Århus Kommune Idrætssamvirkets prioriterer i samarbejde med rådmanden for Magistratens 4. Afdeling de ca. 1,6 millioner kr., Århus Kommune afsætter til idrætsbyggeri. Det er en stor fordel, at Idrætssamvirket involveres så tidligt i et byggeprojekt som muligt. Vi stiller gerne vores knowhow og kontaktnet til rådighed, og vi har stor erfaring i, at udarbejde projekter og ansøgninger. I 2004/ 05 har Idrætssamvirker været involveret i over 75 byggesager. Lokale & anlægsfonden Idrætssamvirket samarbejder med Lokale & Anlægsfonden, og vi afholder jævnligt møder med konsulenterne. Via dette samarbejde er det i 2005 lykkedes at skaffe fire gange kr. fra klubhus- og værestedspuljen til vores medlemsforeninger. Vi kan ligeledes være behjælpelige med større projekter. Klubhus & værestedspuljen For projekter på op til kr. (inkl. moms), ydes der normalt tilskud til 1/3 del af udgifterne dog maksimalt kr. Fonden For projekter på over kr. (inkl. moms), der er ingen fast regler for størrelsen af tilskuddet. Fra denne pulje kan projekterne ligeledes tildeles støtte i form af arkitekt- og konsulenthjælp. 13

14 Regnskab Idrætssamvirkets omsætning for regnskabsåret 2005 blev på kr. Oprindeligt var der budgetteret med et underskud på kr., men årets resultat viser et underskud på i alt kr. Indtægter kr. Kontingenter Administrationsbidrag Sponsorer Kommunalt tilskud Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter kr. Administration Lønninger Husleje Kontorudstyr og IT Øvrige driftsudgifter Bestyrelsesudgifter Administration i alt Tilskud Leder- & instruktøruddannelse (eksterne) Leder- & instruktøruddannelse (interne) Dyrt idrætsmateriel Misforhold & urimeligheder Foreningsseminarer Internationale arrangementer Tilskud i alt Initiativer Konferencer, arrangementer mv Århus Foreningslederuddannelse Foreningsudvikling på hjemmebane Initiativer i alt Udgifter i alt Underskud

15 Nedgang i tilskudsansøgninger Til vores store overraskelse har der i 2005 været en tilbagegang i antallet af tilskudsansøgninger. Den klart største tilskudspulje både ansøgningsmæssigt og økonomisk er puljen til eksterne leder- og instruktørkurser. I 2004 modtog Idrætssamvirket 471 ansøgninger, men i 2005 har vi kun modtaget 398, dette er et fald på 15 %. Det samlede beløb, som Idrætssamvirket i 2005 har udbetalt via vores seks tilskudspuljer, er som antallet af ansøgninger faldet. I 2005 kunne vi kun udbetale kr. Fra 2002 til 2004 er det beløb, der er blevet uddelt i tilskud, steget fra kr. til kr., men i 2005 er vi faldet til under 2002-niveau. Procentmæssig er faldet på 20 %. Det undrer os meget, at vi efter tre år med fremgang oplever en så markant nedgang. Vores tilskudsregler er ikke blevet ændret, men af ukendte årsager modtog vi i 2005 langt færre ansøgninger end i Fald Leder- og instruktørudd. (ekst.) % Leder- og instruktørudd. (int.) % Dyrt idrætsmateriel % Internationale arrangementer % Foreningsseminarer % Misforhold og urimeligheder % I alt % Fortsat stort antal foreninger søger ikke I 2004 var der 117 foreninger/ afdelinger, der søgte om tilskud til eksterne leder- og instruktøruddannelser, hvilket udgjorde 25 % af vores samlede antal medlemsforeninger/ afdelinger. I 2005 er antallet faldet til 104 foreninger/ afdelinger, hvilket er 23,5 %. Med et samlet medlemstal på 442 foreninger er der 338 foreninger, der ikke søger. Nogle foreninger uddanner ikke ledere og instruktører via de officielle kurser og uddannelser i DGI og DIF, hvilket naturligvis forhindrer dem i at søge tilskud fra puljen til eksterne kurser. Til de foreninger, der ikke benytter sig af eksterne kurser/ uddannelse har Idrætssamvirket en tilskudspulje til interne kurser. Det betyder, at foreningen kan arrangere interne kurser for ledere og instruktører med tilskud fra Idrætssamvirket. Med de nuværende regler kan der hentes et tilskud på op til kr. Et andet argument for, at foreningerne ikke søger om tilskud, er, at det er for besværligt. Gennem længere tid har det været muligt at downloade ansøgningsskemaerne via vores hjemmeside, så det er muligt at bede træneren om at udskrive skemaet og medbringe det på kurset. Den eneste dokumentation, Idrætssamvirket kræver, er et ansøgningsskema med en underskrift fra kursusleder/ underviser samt et kursusprogram/ -beskrivelse. Det kræver efter vores mening ikke ret meget for at hente et pænt tilskud. I 2005 har én flerstrenget forening modtaget tilskud til leder- og instruktøruddannelse på over kr., mens flere andre flerstrengede foreninger har modtaget beløb på kr. Dette viser, at med en målrettet indsats kan der være mange penge at hente. Idrætssamvirkets tilskudspuljer 2005 Kr. - Leder- og instruktøruddannelse Eksterne kurser Interne kurser Århus Foreningslederuddannelse Dyrt idrætsmateriel Foreningsseminarer Foreningsudvikling på hjemmebane Andre foreningsseminarer Internationale arrangementer Misforhold og urimeligheder I alt Samlede forbrug på tilskud Kr Top 10 over de idrætsgrene, der henter flest penge Kr. Leder- og instruktøruddannelse (eksterne kurser) Gymnastik Håndbold Kampsport Fodbold Svømning Roning Taekwondo Tennis Volleyball Basketball

16 IDRÆTSSAMVIRKETS IDÈGRUNDLAG At skabe optimale forhold for idrætsforeningers udøvelse af motions-, bredde- og eliteidræt i Århus Kommune. IDRÆTSSAMVIRKETS MÅLSÆTNINGER: At uddanne foreningsledere til at håndtere nutidens udfordringer En af grundstenene for et velfungerende idrætsliv i Århus Kommune er uddannelse af ledere og trænere. Gennem foreningsudvikling og udvikling af den enkeltes kompetencer vil Idrætssamvirket Århus sikre at der altid vil være et velfungerende foreningsliv i kommunen. At øge kommunikation og mindske de administrative byrder for foreningerne Det skal være let at være foreningsleder. Idrætssamvirket vil sikre at information til foreningerne er tilgængeligt via vores hjemmeside og nyhedsbreve. At give foreningerne viden, råd og vejledning Sekretariatet står altid til rådighed for medlemsforeninger og samarbejdspartnere. Personalet besøger gerne foreningerne for at bidrage til løsning af udfordringer eller igangsætning af udviklingsprocesser. At sikre flere kommunale bevillinger til anlæg og drift Uden gode idrætsfaciliteter kan det være svært at få flere til at dyrke idræt. Der er mangel på idrætshaller, og der skal fokuseres på at genoprette nedslidte anlæg. Vi vil arbejde for at få nedbragt/afskaffet ventelister i flere idrætsgrene. Ikke kun breddeidrætten, men også eliteidrætten skal sikres optimale vilkår for idrætsudøvelse. At sikre muligheder for øgede fondsbevillinger Det gode samarbejde med Lokale og Anlægsfonden skal udvikles. Desuden skal der etableres kontakt til flere fonden. At udbrede idrætten til flere målgrupper Gennem foreningsaktiviteter skal flere mennesker nyde gavn at idrætten. Idrætssamvirket vil sætte fokus på sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Vi ønsker, at idrætten skal være med til at sikre integrationen, og at flere børn og unge bliver aktive i børnehaver og skoler. At være kendt som et toneangivende forum for idrætspolitisk debat Idrætssamvirket vil som altid være en idrætspolitisk vagthund i Århus Kommune. Gennem kaffeklubmøder, seminarer, konferencer, høringer og temadage vil vi være med til at sætte den idrætspolitiske dagsorden. Idrættens Hus Vest stadion Allé Århus C Tlf Fax

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus

Årsrapport 2003. www.idraetssamvirket.dk. Idrætssamvirket Århus. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Årsrapport 2003 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus

Årsrapport 2002. www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger. Idrætssamvirket Århus Årsrapport 2002 www.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisationen for århusianske idrætsforeninger Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus Du og din idrætsforening er altid velkomne til gratis at få

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken

ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken Rådmanden for Kultur og Borgerservice Sport og Fritid Vestergade 55 8100 Århus C. Århus, den 30. december 2008 ÅUFs høringssvar til fritidspolitikken (ÅUF) er glad for at kunne bidrage med et høringssvar

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson

Relationer i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson. Frederiks Alle 20, Aarhus. Skat og moms i foreningslivet Tidspunkt Sted Kontaktperson Kurser forår 2011 Relationer i foreningen Torsdag d. 10. marts 2011 Brobjergskolen, bygn. A, lok 104. Maria Thuesen Beck, Frederiks Alle 20, Aarhus mail: maria.beck@dgi.dk Skat og moms i foreningslivet

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Projektansøgning Kreativt Seniorværksted, ViGør. Baggrund: Vi er i disse år en stor årgang af ældre. Mange af os flytter med alderen til mindre boliger, og må i den forbindelse ofte afhænde hvad vi har

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2008. www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 www.isaarhus.dk - Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2008 Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Århus C. Hædersbevisninger Tlf. 8614

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent

Fremtidens idrætsanlæg. v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Fremtidens idrætsanlæg v. Oliver Vanges Udviklingskonsulent Støtteområder idræt ungdomsformål (spejder mv.) teatre musik film dans museer friluftsliv Foto: Thomas Yde Fremtidens idrætsanlæg Fredericia

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Kurser i efteråret 2009

Kurser i efteråret 2009 Kurser i efteråret 2009 Børn med særlige behov Mandag den 21. september 2009 Intern og ekstern kommunikation Brobjergskolen A-bygning, lokale 104 Michael Würtz Mail: mw@aauf.dk Telefon: 23344636 Tirsdag

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson

Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Efterår 2013 Kursustitel Tidspunkt Sted Kontaktperson Inspirationsaften Attraktivt foreningsmiljø for unge Tirs. d. 10 09 2013 Kl. 18.00 21.00 Brobjergskolen Frederiks Alle 20, lok. 104 Maria Thuesen Beck

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor

Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Fremtiden for idrætten på Bornholm Temaaften 3. oktober. Partnerskab Partnerskaber..? hvem hvad -hvor Hvad er et partnerskab? Hvad er et partnerskab? Et partnerskab er et ligeværdigt, forpligtende og tillidsbaseret

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Hovedbestyrelsen Stk. 1 Hjemmel: Forretningsorden for Idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Med hjemmel i foreningens love 3 er nærværende forretningsorden gældende for hovedbestyrelsen ( HB). Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger

Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Renovering/Ombygning af klubhus - FREM Ansøger Forening

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere