En vision for Fonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vision for Fonden"

Transkript

1 En vision for Fonden 1

2 Fonden c/o Betty Nansen Teatret Asgårdsvej Frederiksberg C Tlf udgave Revideret

3 En fælles indsats for forståelse og forandring

4 arbejder med den personlige historiefortælling som udgangspunkt for forståelse og forandring. udvikler og tilbyder redskaber til at formidle vores personlige historier, så vi sammen kan afspejle, definere og reflektere over verden omkring os..mener, at kunst skal tage stilling og belyse den komplekse verden, vi lever i, både på det følelsesmæssige og samfundsmæssige plan..bruger kunsten som redskab til at rykke ved indgroede opfattelser, fordomme og værdier. fremmer forståelsen mellem mennesker ved at bringe dem sammen om et fælles projekt, en fælles ide og et fælles mål..etablerer en kunstnerisk platform for historier, der nedbryder stereotyper og offerroller, men fremhæver det enkelte menneskes styrker og ressourcer..skaber de møder, hvor vi udveksler historier og erfaringer og ser, at vi ikke er så forskellige endda eller netop ser, at forskelle klæder os og ikke er noget, vi behøver at frygte. 4

5 »Med er skabt noget nyt. Her er skabt et forum, hvor de unge kan udfolde sig på en helt anden måde end i andre mere traditionelle tilbud. De unge opøver bl.a. deres evner til at kommunikere og samarbejde, samtidig med at de giver et stort publikum nogle indsigtsfulde oplevelser og stof til eftertanke. hjælper de unge med at leve med to kulturer i det danske samfund«dommerkomitéen for Integrationsprisen, i kategorien Ildsjæle,

6 Om Siden s opstart i 2004 har organisationen udviklet sig til en stor, selvstændig organisation med en lang række aktiviteter på årsbasis. Aktiviteter, der har det tilfælles, at den personlige historie er i fokus. var oprindeligt Betty Nansen Teatrets integrations og uddannelsesafdeling, men blev udskilt fra teatret i efteråret 2005 i en selvstændig fond. startede med scenekunsten som det kunstneriske udgangspunkt, men har udviklet sig til også at indbefatte film- og radioproduktioner, skriveskoleprojekter og kursusvirksomhed. er konkret bygget op omkring en bred vifte af forskellige aktiviteter i de fire hovedafdelinger /SCENE, /MEDIE, /INTERNATIONAL og /UDDANNELSE. Produktioner og workshops er målrettet unge med forskellige baggrunde primært unge imellem 13 og 25 år. Igennem møder de unge professionelle kunstnere og undervisere, der giver dem praktiske redskaber til at præsentere deres historier på scenen, på film, i radioen eller på skrift. ser den personlige historiefortælling som en mulighed for at involvere unge i et fælles projekt og give dem et talerør. Deltagerne får chancen for at formidle deres tanker, drømme og idéer til et publikum. Dette giver dem en øget følelse af selvrespekt og selvværd samt en tro på, at det er muligt at blive hørt i samfundet. Samtidig stiller det krav til de unge at deltage i et projekt, og det er s klare målsætning at præsentere publikum for produkter af høj kunstnerisk og æstetisk værdi. henvender sig til et bredt publikum, og en stor del af publikum er unge under 25 år, som får en særlig oplevelse ud af mødet med de unge fra. Det yngre publikum kan identificere sig med de unge fra, som fortæller historier fra deres egen virkelighed. Publikum får mulighed for at få en original kulturoplevelse, som bringer dem til at refl ektere over deres egne fordomme og rolle i samfundet. /UDDANNELSE blev etableret i 2008 som nyeste tiltage på ud fra ønsket om at gøre til en organisation, der kan videreformidle sin strategi og den erfaring, som vi har oparbejdet siden bidrager med kursusvirksomhed og internationalt samarbejde til, at undervisere og kunstnere nationalt og internationalt kan arbejde videre med s arbejdsmetoder i deres egen praksis. er nødvendig, fordi der er brug for en platform for ligeværdige møder imellem mennesker med forskellige baggrunde. skaber de levende møder imellem mennesker, hvor vi får mulighed for at nuancere vores syn på vores egen og andres virkelighed. Kun når vi oprigtigt lytter til hinanden, kan vi skabe grobund for et samfund med større gensidig forståelse og tolerance. 6

7 »Med sit store udviklingspotentiale, er der som sådan tale om en mulig model, som andre større velfungerende kulturinstitutioner kunne adoptere, og som kunne fungere som et forpligtende tiltag over fl ere år som et forsøg på at udbygge et gældende koncept fra en højt profi leret og kunstnerisk vægtig kulturinstitution.«- Trevor Davies, Inspirationsrapport Kulturel Mangfoldighed set i forhold til Kunstrådet,

8 Et levende m /SCENE /MEDIE /SCENE producerer årligt mindst to teaterproduktioner, som iscenesættes på Betty Nansen Teatret og anneksscenen Edison, samt en storstilet sommerforestilling i samarbejde med skoler i København. Produktionerne varierer i tema og er typisk baseret på skrive-, fortælle-, danse- og musikworkshops, hvor de unge selv udvikler det endelige materiale til forestillingerne, guidet af professionelle instruktører og undervisere. /SCENE består yderligere af s mobile teatergruppe Taskforce, bestående af 23 unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Forestillingen udgøres af monologer og dialoger, samt dans og rap, der tager udgangspunkt i de unges egne historier og oplevelser. Hver forestilling spilles af 6 9 medvirkende og afsluttes med et debatarrangement, hvor publikum inviteres til at tage aktiv del i forestillingen. Taskforce optræder i hele landet og har ved flere lejligheder været på turné i udlandet. /MEDIE laver film- og radioprojekter hvor en række unge får mulighed for selv at udvikle, producere og formidle film- og radiodokumentarer med udgangspunkt i deres egen hverdag og virkelighed. Undervisningen varetages af professionelle journalister, samt film- og radiodokumentarister. /MEDIE tilbyder årligt to til tre længerevarende filmforløb, hvor unge får kendskab til filmdokumentargenren og dens virkemidler samt to til tre radioforløb, hvor de unge stifter bekendtskab med et medie, hvor lyd skaber billeder. /MEDIE varetager også skriveskolen, der lærer de unge at udforme tekst og formidle emner, der tager afsæt i deres egne liv. Skriveskolen inspirerer unge mennesker til at udfolde sig skriftligt, og på den måde være med til at give Danmark et ærligt og nuanceret indblik i de unges verden. Deltagerne bliver undervist af en række professionelle journalister, forfattere og dramaturger. Vi tilbyder også dramatikerworkshops hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med den proces, det er at udvikle manuskripter til teaterproduktioner. /MEDIEs skriveskole udgør en redaktion, hvor unge løbende bidrager med artikler, klummer og personlige blogindlæg, der udgives på s hjemmeside, på MetroXpress netavis samt andre officielle medier. Derudover udgiver skriveskolen magasin to gange årligt.

9 e møde imellem mennesker /INTERNATIONAL /UDDANNELSE /INTERNATIONAL er resultatet af den enorme internationale interesse for s unikke metode til at skabe dialog og interkulturel forståelse gennem den personlige historie. /INTERNATIONALs ambition er, at få nye og anderledes inspirationer og at udbygge vores samarbejde med internationale partnere om at implementere s model i nye kontekster. /INTERNATIONAL har haft f.eks. samarbejder i Letland, Palæstina og Jordan, hvor unge har fået vejledning og undervisning i s metoder og fortalt og iscenesat deres egne historier gennem teater, film og radio. /INTERNATIONALs tilgangsvinkel, der sigter efter at professionalisere deltagernes evne til at forløse deres egne liv og personlige historie gennem teater, film, radio, tv og de skrevne medier, er anerkendt som en ideel måde at skabe forståelse og lette svære kulturelle spændinger. /UDDANNELSE tilbyder en bred vifte af workshops, kurser, og foredrag, der indeholder oplæg om s strategi og arbejdsmetode. De forskellige udbud er målrettet uddannelsessteder, teaterforeninger, kommunale institutioner og virksomheder og kan skræddersyes efter behov. Visionen er at videreformidle vores viden og erfaringer i arbejdet med den personlige historiefortælling i kunstnerisk og interkulturel sammenhæng. /UDDANNELSE har indgået et samarbejde med Frederiksberg Seminarium og tilbyder - Et modul på Diplomuddannelsen i drama - En Masteruddannelse i teaterpædagogik i samarbejde med Betty Nansen Teatret og Universität der Künste i Berlin. udarbejder undervisningsmateriale til alle scene- og filmproduktioner. Undervisningsmaterialer er tilgængelige enten til udlån eller til direkte download på vores hjemmeside. For yderligere information om produktioner, kurser og andre aktiviteter se 9

10 Baggrunden for Indledende projekter Selve grundtanken bag opstod oprindeligt på Betty Nansen Teatret i form af teaterinitiativet De Andres Tanker, der blev påbegyndt i 2003 og pilotprojektet Players Project, som fulgte året efter. De Andres Tanker var en række af professionelle forestillinger, opstartet for at få indsigt i tankerne hos de mennesker, som vi normalt kalder for de andre Nat Nu (2003) var den første forestilling af fire, og her blev 11 historiefortællere fra 9 muslimske lande inviteret til at skrive historier om det, der optog dem her og nu. Tanken bag Oprindeligt blev skabt ud fra en nysgerrighed efter at undersøge de bagvedliggende årsager til, at især den muslimske minoritetsgruppe i Danmark i de seneste år har været kilde til så stor frustration og bekymring i den offentlige debat. Vi undrede os over, at et relativt lille udsnit af den danske befolkning blev beskrevet som et problem og ikke som en 10 Pilotprojektet Players Project blev igangsat i august 2004 og involverede over 200 unge mennesker, fortrinsvis med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet bestod af fire dele teater, film, radio og formidling. Projektet kulminerede konkret i forestillingen We Are samt en dokumentarfilm og en radioproduktion. Hele dette arbejde ledte til etableringen af, og projekterne er på hver deres måde et udtryk for grundtanken bag s fortsatte arbejde. De Andres Tanker konstituerede ønsket om at få indsigt i vores medmenneskers tankeunivers. Players Project lagde grundformen for den måde, hvorpå arbejder og skaber en platform for unges fortællinger fra nutidens Danmark. mulig ressource, og vi besluttede os derfor for at gøre en indsats for at lære de andre at kende. udspringer af en virkelighed, hvor kulturelle, sociale og religiøse forskelle alt for ofte opleves som kilde til fordomme, mobning og grøftegravning i stedet for at blive brugt til berigelse og brobygning. Visionen er ikke, at vi skal være ens, men at vi skal prøve at forstå og respektere hinanden bedre. o (2 fo (2 H (2 (2 (2 (2 h (2 ry

11 produktioner siden opstarten i 2004 /SCENE Film Vollsmose Inside out International teaterwork- Kulturelle møder i skolen We Are (2004) (2008) shop instrueret af professio- (2010) Etnisk Uheld Vi beklager Radio Sound of Sandholm nelle teaterfolk fra Syrien, Kursus for formidlere og (2005) (2006) Jordan og Palæstina (2008) dramalærere på Børnetea- Pigeklubben (2005) Radio Nørrebros Stemmer Oprettelse af Master- terfestivalen i Esbjerg med Maveplasker (2006) (2006) uddannelse i pædagogik fokus på Den personlige Pigeklubben II (2007) Radio Hør min udsigt (2007) (2009) fortælling i praksis og un- Kvindeklubben (2007) Radio Miss Africa (2008) Workshop på Integrations- dervisningssammenhæng Showcase 06 (2007) Radio Vigerslev Allé skole- ministeriets rollemodelcamp (2010) Dreamfactory (2007) projekt (2008) (2009) Undervisning på Master- Re-Play (2008) Radio Pigerne fra Sønder- Workshops for projekt uddannelsen i teaterpæ- Romeo og Julie (2008) marken (2008) Globale Gymnasier på Kø- dagogik i samarbejde med Demokra.Fucking-Hvaf- Radio Skolen ved Mileste- benhavns åbne gymnasium, Frederiksberg Seminarium for-noget?! (2008) det (2009) Langkær Gymnasium i (2009/2010) Taskforce (oprettet 2007) Besøgsrum 1(2009) Worldcinema fi lmklub på Edison ( ) Århus, Rosborg Gymnasium i Vejle og Svendborg gymna- Internationalt En nat, en fest, et skrig Samarbejde med DR s sium (2009/2010) Taskforceoptræden på (2009) ungdoms-community Skum Workshop på Ålholm Skole Hakaya-fortællerfestival og i Romeo og Julie II (2009) Skriveskole samarbejde i Valby (7.-9. klasse) i for- Zarqa-fl ygtningelejr, Jordan Klassen (2010) med MetroXpress artikel- bindelse med emneuge om (2007) Hittegods (2010) række udgivet på netud- Demokrati og medborger- Repræsenteret på Twist Romeo og Julie III (2010) gaven under overskriften skab (2009) Festival, Norge (2008) /MEDIE Film 2400 NV møder 2900 Med vores øjne (siden 2007) /UDDANNELSE Workshop på Holbergskolen i København (8. klasse), temadage om Integration Taskforceoptræden i anledning af European year of Intercultural Dialogue, Hellerup (2006) Workshop for børn på asyl- og kulturmøder (2009) Budapest (2008) Film Københavns Toner centeret Kongelunden (2007) Workshop Blågårds Skole Samarbejde med Dailes Tea- (2006) Kursus for Danske Museer (7.-9. klasse), temadage om tret, Riga (siden 2008) Film Danmarks Fremtid (2007) Identitet og kulturmøder Samarbejde med Al-Kasaba (2007) Kursus for Københavnske (2010) Teatret, Ramallah (2008 Film Galskab og Tillid Skoler (2007) Workshop på Skt. Jørgens 2010) (2007) Workshop for lærere Tea- Skole i Roskilde (7. klasse), Samarbejde med Center for Film Drøm og Virkelighed ter i Skolen (2007) temadage om Kulturmø- Kultur og Udvikling (CKU) (2008) Workshop for Projekt Glo- der (2010) og Mellemfolkeligt Samvirke Film Teens (2008) bale Gymnasier (2008) Seminar for undervisere på om kunstnerisk udveksling Film Danmarks Fremtid Oprettelse af Diplomud- Professionshøjskolen UCC mellem Danmark og Jordan. eller også vil jeg ha en hund! (2008) dannelse i samarbejde med Frederiksberg Seminarium pædagoguddannelsen, under overskriften Æstetiske Priser Film Bosna (2009) (2008) læreprocesser og CNTACTs Frederiksbergprisen (2007) Film Mødre og Døtre Workshop for eleverne på arbejdsmetode (2010) Integrationsprisen i kate- (2010) Stenlille Skole (2008) Workshop for lærerstude- gorien Ildsjæle (2008) Film Indspark Rødovre Workshop for Dansk Syge- rende på Jelling Lærersemi- rykker (2010) plejeråd (2008) narium under overskriften 11

12 Jeg har tænkt på, at styrken ved jeres koncept netop er, at de får lov at genfortælle deres historie og fortolke den på ny i en bedre og revideret udgave, hvor fokus bliver mere på ressourcerne, de kommer med end offerrollen. Marianne, Børnehuset Lindhøjgård. Et personligt og charmerende portræt af en flig af ungdommen som vi sjældent møder. Jeg blev både rørt og rasende på samme tid. Rørt over det potentiale der gemmer sig, hvis man åbner øjnene. Rasende over de blinde. Kasper Søegaard om Indspark, Jeg har lært at komme ud af den rolle, som jeg føler mig bundet i Hadi, 17 år, skuespiller i forestillingen Demokra fuckinghvaffornoget?!, Det var bare super livsbekræftende, at man kan skabe forandringer hvis man arbejder for det. Og den pointe synes jeg blev meget almen, fordi projekterne - og personerne - var så forskellige. Dagmar Krøyer om Indspark, Jeg har lært at tænke på noget andet end slåskamp. Det har jeg lært her. Jeg elsker at prøve noget nyt. Og det her, det er noget nyt. Så jeg sagde til mig selv, at jeg ikke måtte ødelægge det. Først, da jeg hørte, vi skulle lave teater, så tænkte jeg Årh, sådan noget bullshit, men da vi så prøvede det, fandt jeg ud af, at det var rigtigt sjovt. Så blev jeg venner med en og stille og roligt blev jeg venner med to Og nu er jeg venner med alle. Tanker undervejs Mahmoud, skuespiller i forestillingen Romeo og Julie, 2010 Man vokser altid, når man udveksler og deler nogle ting med mennesker, som man ikke umiddelbart ville tale med om f.eks. politik, familieforhold og kærlighed. Det er altid spændende at spørge Hvorfor? Og så få et svar. Katrine, 21 år, skuespiller i forestillingen Demokra fucking-hvaffor-noget?!, Det virker helt rigtigt, at I samarbejder med en uddannelsesinstitution om det her forløb. Det har været absolut givende og møginspirerende at møde folk fra teateret og kunstens verden i stedet for bare at møde pædagoger og undervisere. Det er en meget meget spændende kombination og giver meget mening! I har en kæmpe erfaringsverden bag jer, som passer virkelig godt ind i forløbet Morten Andersson, studerende på 4. modul, Diplomuddannelsen i Drama. Det er fantastisk at se en ung rod fra bandemiljøet stå og spille Romeo på Frederiksberg. Eleverne er modnet. De har lært, at verden ikke er farlig udenfor Nørrebro og de har lært at omgås andre mennesker. Det, som eleverne har fået ud af det her projekt, er meget større end hvad vi kan give dem i den almindelige undervisning. Dorthe Anthony, lærer på Guldberg Skole Den fortjener at blive set. Dorthe Marie Søndergaard, mobbeforsker og professor om Klassen. r B m m o o E d p r o l v h a J r 8 R Læ og vo ka ww Re Ma Th Fot Lay

13 Jeg synes vi lærte rigtig meget af det. Både teknikken med, hvordan man optager lyd osv., men også om hinanden. Eksempelvis var der klassens stille pige, som ingen rigtig vidste noget om. Hun snakkede lige pludseligt helt vildt, og vi lærte hende meget bedre at kende. Christina H. Jensen, deltager i radioprojektet for 8.C på Valhøj Skole i Rødovre. Læs projektrapporter og evalueringer i vores hvidbøger, som kan rekvireres via s hjemmeside Redaktion Solveig Pedersen, Malene Muusholm og Anders Thrue Djurslev. Foto Mikkel Russel Jensen Layout Leo Scherfig. BRAGENDE GODT. Citat fra elev Det kunne være os. Alle var enige. Dorthe Bagger, lærer fra Lindevangskolen om Klassen.»Tak for en flot forestilling. De unger bliver bare bedre og bedre med tiden. En af de bedste produktioner, har lavet nogen sinde, synes jeg.«nader Arian, Konsulent, kontor for Integrationsservice, Københavns Kommune. (Om forestillingen Demokra fucking-hvaffor-noget?! 2008) Jeg synes at Indspark er en lun dokumentarfortælling, der ikke kan undgå at berøre folk i alle aldre med sin medmenneskelige humor og ærlighed. Filmen portrætterer både en generation, en dansk forstad og fem unge - der stort set kun har deres alder og bydelen til fælles - men alligevel formår sammen at arbejde for fælles visioner og have det sjovt sammen. Indsparks underliggende temaer berører varme kartofler som social integration, fortabt ungdom, demokratiets krise og konflikter omkring almennyttige boliger og forstadsproblemer, men filmens umiddelbart rørende, personlige og rapkæftede fortællinger bevæger sig samtidig på tværs af alle fortærskede klicheer og har nogle vedkommende plots, som både skaber identifikation, spænding og humor. Tak for en rigtig opmuntrende oplevelse! Karen Lisa Salomon, etnograf og antropolog 13

14 »I dokumentarfilmen Vollsmose Inside Out viser en række unge mennesker os rundt i deres lokalområde med deres øjne. Deres fortællinger og vurderinger var noget anderledes positive end dem, vi normalt bliver præsenteret for. Filmen gjorde de unges dagligdag i Vollsmose virkelig for mig. Jeg synes, at med stor effekt formår at give unge med anden etnisk baggrund end dansk en konstruktiv stemme og glæder mig til at se flere teater- og filmproduktioner fra deres side.«jimmie Gade Nielsen, socialchef i Bikubenfonden. 14

15 Tak Uden de økonomiske bidragsydere og de mennesker og organisationer, der støtter s daglige drift og produktioner, ville ikke kunne opretholde det høje aktivitetsniveau. For det vil vi gerne sige tak. Tak til Bikubenfonden fordi I fra starten var med til at realisere vores arbejde og fordi I dagligt giver os mulighederne for at udvikle dette arbejde og gøre en indsats for unge i København og på Frederiksberg. Tak til Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for at anerkende vigtigheden af vores arbejde og udruste os med midler til at realisere det. Tak til Tak til CKU (Center for Kulturel Udvikling) og MS (Mellemfolkeligt Samvirke) for at have været med til at gøre vores drøm om at komme til udlandet til virkelighed samt til Paamiut Asasara, Kalaallit Røde Korsiat (Grønlandsk Røde Kors), Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq og NAPA for at give os midler til at opfylde vores ønske om at arbejde i Grønland. Tak til det store hold af professionelle teaterog mediefolk, som er en del af vores produktioner, og som personligt og kunstnerisk gør en forskel for og for de mennesker, de tager under deres vinger. Tak til vores kulturambassadører og skoleambassadører for at øse ud af jeres viden og visioner. Jeres råd, kritik og vejledning har stor betydning for optimeringen af s aktiviteter. Tak til vores lærernetværk og kontaktpersoner for professionel sparring og jeres vilje til at tænke nyt og anderledes. Sidst men ikke mindst TAK til de mange fantastiske unge mennesker, der har givet os jeres inderste og åbnet vores øjne for verdener, vi ikke før er blevet inviteret ind i. er realiseret med støtte fra Bikubenfonden, SATS-puljemidler, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, CKU, MS, Paamiut Asasara, Kalaallit Røde Korsiat, Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq og NAPA. 15

16 Fonden c/o Betty Nansen Teatret Asgårdsvej Frederiksberg C Tlf

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

DANSK ROM EO +JULIE+ Undervisningsmateriale fra

DANSK ROM EO +JULIE+ Undervisningsmateriale fra DANSK ROM EO +JULIE+ SHAKESPEARE VORES HISTORIE SOM DU VORES ALDRIG SHAKESPEARE HAR SET DET FØR Undervisningsmateriale fra 1 Når dine øjne ser på mig er jeg usårlig Romeo Indhold Kære underviser Hvad sker

Læs mere

Kreative børn er en samfundsinvestering

Kreative børn er en samfundsinvestering 5 Kreative børn er en samfundsinvestering Foto: Peter Halsskov 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere