En vision for Fonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vision for Fonden"

Transkript

1 En vision for Fonden 1

2 Fonden c/o Betty Nansen Teatret Asgårdsvej Frederiksberg C Tlf udgave Revideret

3 En fælles indsats for forståelse og forandring

4 arbejder med den personlige historiefortælling som udgangspunkt for forståelse og forandring. udvikler og tilbyder redskaber til at formidle vores personlige historier, så vi sammen kan afspejle, definere og reflektere over verden omkring os..mener, at kunst skal tage stilling og belyse den komplekse verden, vi lever i, både på det følelsesmæssige og samfundsmæssige plan..bruger kunsten som redskab til at rykke ved indgroede opfattelser, fordomme og værdier. fremmer forståelsen mellem mennesker ved at bringe dem sammen om et fælles projekt, en fælles ide og et fælles mål..etablerer en kunstnerisk platform for historier, der nedbryder stereotyper og offerroller, men fremhæver det enkelte menneskes styrker og ressourcer..skaber de møder, hvor vi udveksler historier og erfaringer og ser, at vi ikke er så forskellige endda eller netop ser, at forskelle klæder os og ikke er noget, vi behøver at frygte. 4

5 »Med er skabt noget nyt. Her er skabt et forum, hvor de unge kan udfolde sig på en helt anden måde end i andre mere traditionelle tilbud. De unge opøver bl.a. deres evner til at kommunikere og samarbejde, samtidig med at de giver et stort publikum nogle indsigtsfulde oplevelser og stof til eftertanke. hjælper de unge med at leve med to kulturer i det danske samfund«dommerkomitéen for Integrationsprisen, i kategorien Ildsjæle,

6 Om Siden s opstart i 2004 har organisationen udviklet sig til en stor, selvstændig organisation med en lang række aktiviteter på årsbasis. Aktiviteter, der har det tilfælles, at den personlige historie er i fokus. var oprindeligt Betty Nansen Teatrets integrations og uddannelsesafdeling, men blev udskilt fra teatret i efteråret 2005 i en selvstændig fond. startede med scenekunsten som det kunstneriske udgangspunkt, men har udviklet sig til også at indbefatte film- og radioproduktioner, skriveskoleprojekter og kursusvirksomhed. er konkret bygget op omkring en bred vifte af forskellige aktiviteter i de fire hovedafdelinger /SCENE, /MEDIE, /INTERNATIONAL og /UDDANNELSE. Produktioner og workshops er målrettet unge med forskellige baggrunde primært unge imellem 13 og 25 år. Igennem møder de unge professionelle kunstnere og undervisere, der giver dem praktiske redskaber til at præsentere deres historier på scenen, på film, i radioen eller på skrift. ser den personlige historiefortælling som en mulighed for at involvere unge i et fælles projekt og give dem et talerør. Deltagerne får chancen for at formidle deres tanker, drømme og idéer til et publikum. Dette giver dem en øget følelse af selvrespekt og selvværd samt en tro på, at det er muligt at blive hørt i samfundet. Samtidig stiller det krav til de unge at deltage i et projekt, og det er s klare målsætning at præsentere publikum for produkter af høj kunstnerisk og æstetisk værdi. henvender sig til et bredt publikum, og en stor del af publikum er unge under 25 år, som får en særlig oplevelse ud af mødet med de unge fra. Det yngre publikum kan identificere sig med de unge fra, som fortæller historier fra deres egen virkelighed. Publikum får mulighed for at få en original kulturoplevelse, som bringer dem til at refl ektere over deres egne fordomme og rolle i samfundet. /UDDANNELSE blev etableret i 2008 som nyeste tiltage på ud fra ønsket om at gøre til en organisation, der kan videreformidle sin strategi og den erfaring, som vi har oparbejdet siden bidrager med kursusvirksomhed og internationalt samarbejde til, at undervisere og kunstnere nationalt og internationalt kan arbejde videre med s arbejdsmetoder i deres egen praksis. er nødvendig, fordi der er brug for en platform for ligeværdige møder imellem mennesker med forskellige baggrunde. skaber de levende møder imellem mennesker, hvor vi får mulighed for at nuancere vores syn på vores egen og andres virkelighed. Kun når vi oprigtigt lytter til hinanden, kan vi skabe grobund for et samfund med større gensidig forståelse og tolerance. 6

7 »Med sit store udviklingspotentiale, er der som sådan tale om en mulig model, som andre større velfungerende kulturinstitutioner kunne adoptere, og som kunne fungere som et forpligtende tiltag over fl ere år som et forsøg på at udbygge et gældende koncept fra en højt profi leret og kunstnerisk vægtig kulturinstitution.«- Trevor Davies, Inspirationsrapport Kulturel Mangfoldighed set i forhold til Kunstrådet,

8 Et levende m /SCENE /MEDIE /SCENE producerer årligt mindst to teaterproduktioner, som iscenesættes på Betty Nansen Teatret og anneksscenen Edison, samt en storstilet sommerforestilling i samarbejde med skoler i København. Produktionerne varierer i tema og er typisk baseret på skrive-, fortælle-, danse- og musikworkshops, hvor de unge selv udvikler det endelige materiale til forestillingerne, guidet af professionelle instruktører og undervisere. /SCENE består yderligere af s mobile teatergruppe Taskforce, bestående af 23 unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Forestillingen udgøres af monologer og dialoger, samt dans og rap, der tager udgangspunkt i de unges egne historier og oplevelser. Hver forestilling spilles af 6 9 medvirkende og afsluttes med et debatarrangement, hvor publikum inviteres til at tage aktiv del i forestillingen. Taskforce optræder i hele landet og har ved flere lejligheder været på turné i udlandet. /MEDIE laver film- og radioprojekter hvor en række unge får mulighed for selv at udvikle, producere og formidle film- og radiodokumentarer med udgangspunkt i deres egen hverdag og virkelighed. Undervisningen varetages af professionelle journalister, samt film- og radiodokumentarister. /MEDIE tilbyder årligt to til tre længerevarende filmforløb, hvor unge får kendskab til filmdokumentargenren og dens virkemidler samt to til tre radioforløb, hvor de unge stifter bekendtskab med et medie, hvor lyd skaber billeder. /MEDIE varetager også skriveskolen, der lærer de unge at udforme tekst og formidle emner, der tager afsæt i deres egne liv. Skriveskolen inspirerer unge mennesker til at udfolde sig skriftligt, og på den måde være med til at give Danmark et ærligt og nuanceret indblik i de unges verden. Deltagerne bliver undervist af en række professionelle journalister, forfattere og dramaturger. Vi tilbyder også dramatikerworkshops hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med den proces, det er at udvikle manuskripter til teaterproduktioner. /MEDIEs skriveskole udgør en redaktion, hvor unge løbende bidrager med artikler, klummer og personlige blogindlæg, der udgives på s hjemmeside, på MetroXpress netavis samt andre officielle medier. Derudover udgiver skriveskolen magasin to gange årligt.

9 e møde imellem mennesker /INTERNATIONAL /UDDANNELSE /INTERNATIONAL er resultatet af den enorme internationale interesse for s unikke metode til at skabe dialog og interkulturel forståelse gennem den personlige historie. /INTERNATIONALs ambition er, at få nye og anderledes inspirationer og at udbygge vores samarbejde med internationale partnere om at implementere s model i nye kontekster. /INTERNATIONAL har haft f.eks. samarbejder i Letland, Palæstina og Jordan, hvor unge har fået vejledning og undervisning i s metoder og fortalt og iscenesat deres egne historier gennem teater, film og radio. /INTERNATIONALs tilgangsvinkel, der sigter efter at professionalisere deltagernes evne til at forløse deres egne liv og personlige historie gennem teater, film, radio, tv og de skrevne medier, er anerkendt som en ideel måde at skabe forståelse og lette svære kulturelle spændinger. /UDDANNELSE tilbyder en bred vifte af workshops, kurser, og foredrag, der indeholder oplæg om s strategi og arbejdsmetode. De forskellige udbud er målrettet uddannelsessteder, teaterforeninger, kommunale institutioner og virksomheder og kan skræddersyes efter behov. Visionen er at videreformidle vores viden og erfaringer i arbejdet med den personlige historiefortælling i kunstnerisk og interkulturel sammenhæng. /UDDANNELSE har indgået et samarbejde med Frederiksberg Seminarium og tilbyder - Et modul på Diplomuddannelsen i drama - En Masteruddannelse i teaterpædagogik i samarbejde med Betty Nansen Teatret og Universität der Künste i Berlin. udarbejder undervisningsmateriale til alle scene- og filmproduktioner. Undervisningsmaterialer er tilgængelige enten til udlån eller til direkte download på vores hjemmeside. For yderligere information om produktioner, kurser og andre aktiviteter se 9

10 Baggrunden for Indledende projekter Selve grundtanken bag opstod oprindeligt på Betty Nansen Teatret i form af teaterinitiativet De Andres Tanker, der blev påbegyndt i 2003 og pilotprojektet Players Project, som fulgte året efter. De Andres Tanker var en række af professionelle forestillinger, opstartet for at få indsigt i tankerne hos de mennesker, som vi normalt kalder for de andre Nat Nu (2003) var den første forestilling af fire, og her blev 11 historiefortællere fra 9 muslimske lande inviteret til at skrive historier om det, der optog dem her og nu. Tanken bag Oprindeligt blev skabt ud fra en nysgerrighed efter at undersøge de bagvedliggende årsager til, at især den muslimske minoritetsgruppe i Danmark i de seneste år har været kilde til så stor frustration og bekymring i den offentlige debat. Vi undrede os over, at et relativt lille udsnit af den danske befolkning blev beskrevet som et problem og ikke som en 10 Pilotprojektet Players Project blev igangsat i august 2004 og involverede over 200 unge mennesker, fortrinsvis med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet bestod af fire dele teater, film, radio og formidling. Projektet kulminerede konkret i forestillingen We Are samt en dokumentarfilm og en radioproduktion. Hele dette arbejde ledte til etableringen af, og projekterne er på hver deres måde et udtryk for grundtanken bag s fortsatte arbejde. De Andres Tanker konstituerede ønsket om at få indsigt i vores medmenneskers tankeunivers. Players Project lagde grundformen for den måde, hvorpå arbejder og skaber en platform for unges fortællinger fra nutidens Danmark. mulig ressource, og vi besluttede os derfor for at gøre en indsats for at lære de andre at kende. udspringer af en virkelighed, hvor kulturelle, sociale og religiøse forskelle alt for ofte opleves som kilde til fordomme, mobning og grøftegravning i stedet for at blive brugt til berigelse og brobygning. Visionen er ikke, at vi skal være ens, men at vi skal prøve at forstå og respektere hinanden bedre. o (2 fo (2 H (2 (2 (2 (2 h (2 ry

11 produktioner siden opstarten i 2004 /SCENE Film Vollsmose Inside out International teaterwork- Kulturelle møder i skolen We Are (2004) (2008) shop instrueret af professio- (2010) Etnisk Uheld Vi beklager Radio Sound of Sandholm nelle teaterfolk fra Syrien, Kursus for formidlere og (2005) (2006) Jordan og Palæstina (2008) dramalærere på Børnetea- Pigeklubben (2005) Radio Nørrebros Stemmer Oprettelse af Master- terfestivalen i Esbjerg med Maveplasker (2006) (2006) uddannelse i pædagogik fokus på Den personlige Pigeklubben II (2007) Radio Hør min udsigt (2007) (2009) fortælling i praksis og un- Kvindeklubben (2007) Radio Miss Africa (2008) Workshop på Integrations- dervisningssammenhæng Showcase 06 (2007) Radio Vigerslev Allé skole- ministeriets rollemodelcamp (2010) Dreamfactory (2007) projekt (2008) (2009) Undervisning på Master- Re-Play (2008) Radio Pigerne fra Sønder- Workshops for projekt uddannelsen i teaterpæ- Romeo og Julie (2008) marken (2008) Globale Gymnasier på Kø- dagogik i samarbejde med Demokra.Fucking-Hvaf- Radio Skolen ved Mileste- benhavns åbne gymnasium, Frederiksberg Seminarium for-noget?! (2008) det (2009) Langkær Gymnasium i (2009/2010) Taskforce (oprettet 2007) Besøgsrum 1(2009) Worldcinema fi lmklub på Edison ( ) Århus, Rosborg Gymnasium i Vejle og Svendborg gymna- Internationalt En nat, en fest, et skrig Samarbejde med DR s sium (2009/2010) Taskforceoptræden på (2009) ungdoms-community Skum Workshop på Ålholm Skole Hakaya-fortællerfestival og i Romeo og Julie II (2009) Skriveskole samarbejde i Valby (7.-9. klasse) i for- Zarqa-fl ygtningelejr, Jordan Klassen (2010) med MetroXpress artikel- bindelse med emneuge om (2007) Hittegods (2010) række udgivet på netud- Demokrati og medborger- Repræsenteret på Twist Romeo og Julie III (2010) gaven under overskriften skab (2009) Festival, Norge (2008) /MEDIE Film 2400 NV møder 2900 Med vores øjne (siden 2007) /UDDANNELSE Workshop på Holbergskolen i København (8. klasse), temadage om Integration Taskforceoptræden i anledning af European year of Intercultural Dialogue, Hellerup (2006) Workshop for børn på asyl- og kulturmøder (2009) Budapest (2008) Film Københavns Toner centeret Kongelunden (2007) Workshop Blågårds Skole Samarbejde med Dailes Tea- (2006) Kursus for Danske Museer (7.-9. klasse), temadage om tret, Riga (siden 2008) Film Danmarks Fremtid (2007) Identitet og kulturmøder Samarbejde med Al-Kasaba (2007) Kursus for Københavnske (2010) Teatret, Ramallah (2008 Film Galskab og Tillid Skoler (2007) Workshop på Skt. Jørgens 2010) (2007) Workshop for lærere Tea- Skole i Roskilde (7. klasse), Samarbejde med Center for Film Drøm og Virkelighed ter i Skolen (2007) temadage om Kulturmø- Kultur og Udvikling (CKU) (2008) Workshop for Projekt Glo- der (2010) og Mellemfolkeligt Samvirke Film Teens (2008) bale Gymnasier (2008) Seminar for undervisere på om kunstnerisk udveksling Film Danmarks Fremtid Oprettelse af Diplomud- Professionshøjskolen UCC mellem Danmark og Jordan. eller også vil jeg ha en hund! (2008) dannelse i samarbejde med Frederiksberg Seminarium pædagoguddannelsen, under overskriften Æstetiske Priser Film Bosna (2009) (2008) læreprocesser og CNTACTs Frederiksbergprisen (2007) Film Mødre og Døtre Workshop for eleverne på arbejdsmetode (2010) Integrationsprisen i kate- (2010) Stenlille Skole (2008) Workshop for lærerstude- gorien Ildsjæle (2008) Film Indspark Rødovre Workshop for Dansk Syge- rende på Jelling Lærersemi- rykker (2010) plejeråd (2008) narium under overskriften 11

12 Jeg har tænkt på, at styrken ved jeres koncept netop er, at de får lov at genfortælle deres historie og fortolke den på ny i en bedre og revideret udgave, hvor fokus bliver mere på ressourcerne, de kommer med end offerrollen. Marianne, Børnehuset Lindhøjgård. Et personligt og charmerende portræt af en flig af ungdommen som vi sjældent møder. Jeg blev både rørt og rasende på samme tid. Rørt over det potentiale der gemmer sig, hvis man åbner øjnene. Rasende over de blinde. Kasper Søegaard om Indspark, Jeg har lært at komme ud af den rolle, som jeg føler mig bundet i Hadi, 17 år, skuespiller i forestillingen Demokra fuckinghvaffornoget?!, Det var bare super livsbekræftende, at man kan skabe forandringer hvis man arbejder for det. Og den pointe synes jeg blev meget almen, fordi projekterne - og personerne - var så forskellige. Dagmar Krøyer om Indspark, Jeg har lært at tænke på noget andet end slåskamp. Det har jeg lært her. Jeg elsker at prøve noget nyt. Og det her, det er noget nyt. Så jeg sagde til mig selv, at jeg ikke måtte ødelægge det. Først, da jeg hørte, vi skulle lave teater, så tænkte jeg Årh, sådan noget bullshit, men da vi så prøvede det, fandt jeg ud af, at det var rigtigt sjovt. Så blev jeg venner med en og stille og roligt blev jeg venner med to Og nu er jeg venner med alle. Tanker undervejs Mahmoud, skuespiller i forestillingen Romeo og Julie, 2010 Man vokser altid, når man udveksler og deler nogle ting med mennesker, som man ikke umiddelbart ville tale med om f.eks. politik, familieforhold og kærlighed. Det er altid spændende at spørge Hvorfor? Og så få et svar. Katrine, 21 år, skuespiller i forestillingen Demokra fucking-hvaffor-noget?!, Det virker helt rigtigt, at I samarbejder med en uddannelsesinstitution om det her forløb. Det har været absolut givende og møginspirerende at møde folk fra teateret og kunstens verden i stedet for bare at møde pædagoger og undervisere. Det er en meget meget spændende kombination og giver meget mening! I har en kæmpe erfaringsverden bag jer, som passer virkelig godt ind i forløbet Morten Andersson, studerende på 4. modul, Diplomuddannelsen i Drama. Det er fantastisk at se en ung rod fra bandemiljøet stå og spille Romeo på Frederiksberg. Eleverne er modnet. De har lært, at verden ikke er farlig udenfor Nørrebro og de har lært at omgås andre mennesker. Det, som eleverne har fået ud af det her projekt, er meget større end hvad vi kan give dem i den almindelige undervisning. Dorthe Anthony, lærer på Guldberg Skole Den fortjener at blive set. Dorthe Marie Søndergaard, mobbeforsker og professor om Klassen. r B m m o o E d p r o l v h a J r 8 R Læ og vo ka ww Re Ma Th Fot Lay

13 Jeg synes vi lærte rigtig meget af det. Både teknikken med, hvordan man optager lyd osv., men også om hinanden. Eksempelvis var der klassens stille pige, som ingen rigtig vidste noget om. Hun snakkede lige pludseligt helt vildt, og vi lærte hende meget bedre at kende. Christina H. Jensen, deltager i radioprojektet for 8.C på Valhøj Skole i Rødovre. Læs projektrapporter og evalueringer i vores hvidbøger, som kan rekvireres via s hjemmeside Redaktion Solveig Pedersen, Malene Muusholm og Anders Thrue Djurslev. Foto Mikkel Russel Jensen Layout Leo Scherfig. BRAGENDE GODT. Citat fra elev Det kunne være os. Alle var enige. Dorthe Bagger, lærer fra Lindevangskolen om Klassen.»Tak for en flot forestilling. De unger bliver bare bedre og bedre med tiden. En af de bedste produktioner, har lavet nogen sinde, synes jeg.«nader Arian, Konsulent, kontor for Integrationsservice, Københavns Kommune. (Om forestillingen Demokra fucking-hvaffor-noget?! 2008) Jeg synes at Indspark er en lun dokumentarfortælling, der ikke kan undgå at berøre folk i alle aldre med sin medmenneskelige humor og ærlighed. Filmen portrætterer både en generation, en dansk forstad og fem unge - der stort set kun har deres alder og bydelen til fælles - men alligevel formår sammen at arbejde for fælles visioner og have det sjovt sammen. Indsparks underliggende temaer berører varme kartofler som social integration, fortabt ungdom, demokratiets krise og konflikter omkring almennyttige boliger og forstadsproblemer, men filmens umiddelbart rørende, personlige og rapkæftede fortællinger bevæger sig samtidig på tværs af alle fortærskede klicheer og har nogle vedkommende plots, som både skaber identifikation, spænding og humor. Tak for en rigtig opmuntrende oplevelse! Karen Lisa Salomon, etnograf og antropolog 13

14 »I dokumentarfilmen Vollsmose Inside Out viser en række unge mennesker os rundt i deres lokalområde med deres øjne. Deres fortællinger og vurderinger var noget anderledes positive end dem, vi normalt bliver præsenteret for. Filmen gjorde de unges dagligdag i Vollsmose virkelig for mig. Jeg synes, at med stor effekt formår at give unge med anden etnisk baggrund end dansk en konstruktiv stemme og glæder mig til at se flere teater- og filmproduktioner fra deres side.«jimmie Gade Nielsen, socialchef i Bikubenfonden. 14

15 Tak Uden de økonomiske bidragsydere og de mennesker og organisationer, der støtter s daglige drift og produktioner, ville ikke kunne opretholde det høje aktivitetsniveau. For det vil vi gerne sige tak. Tak til Bikubenfonden fordi I fra starten var med til at realisere vores arbejde og fordi I dagligt giver os mulighederne for at udvikle dette arbejde og gøre en indsats for unge i København og på Frederiksberg. Tak til Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for at anerkende vigtigheden af vores arbejde og udruste os med midler til at realisere det. Tak til Tak til CKU (Center for Kulturel Udvikling) og MS (Mellemfolkeligt Samvirke) for at have været med til at gøre vores drøm om at komme til udlandet til virkelighed samt til Paamiut Asasara, Kalaallit Røde Korsiat (Grønlandsk Røde Kors), Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq og NAPA for at give os midler til at opfylde vores ønske om at arbejde i Grønland. Tak til det store hold af professionelle teaterog mediefolk, som er en del af vores produktioner, og som personligt og kunstnerisk gør en forskel for og for de mennesker, de tager under deres vinger. Tak til vores kulturambassadører og skoleambassadører for at øse ud af jeres viden og visioner. Jeres råd, kritik og vejledning har stor betydning for optimeringen af s aktiviteter. Tak til vores lærernetværk og kontaktpersoner for professionel sparring og jeres vilje til at tænke nyt og anderledes. Sidst men ikke mindst TAK til de mange fantastiske unge mennesker, der har givet os jeres inderste og åbnet vores øjne for verdener, vi ikke før er blevet inviteret ind i. er realiseret med støtte fra Bikubenfonden, SATS-puljemidler, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, CKU, MS, Paamiut Asasara, Kalaallit Røde Korsiat, Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq og NAPA. 15

16 Fonden c/o Betty Nansen Teatret Asgårdsvej Frederiksberg C Tlf

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET

Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser. Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Hvor kommer du fra? Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser Lærervejledning INTRODUKTION TIL FORLØBET Håb, frygt og eventyrlyst er følelser, der er forbundet med vandring fra et land til et andet. Både

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Børn, køn & identitet

Børn, køn & identitet Børn, køn & identitet - fokus på den enkeltes potentialer Udddannelses- og kønssociolog Cecilie Nørgaard 5. marts 2015 // Diakonhøjskolen Disposition Den aktuelle kontekst: Diakonhøjskolen Ny viden om

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

I februar 2010 udkom bogen 2200 N orakler, shawarmaer og bristede fordomme, der blev markeret med en stor offentlig udgivelsesevent på Nørrebro.

I februar 2010 udkom bogen 2200 N orakler, shawarmaer og bristede fordomme, der blev markeret med en stor offentlig udgivelsesevent på Nørrebro. Om Ordskælv! Ordskælv! er et litterært projekt formet ud fra en vision om at tage unge seriøst som skabende, kreative individer. Ordskælv! har givet muligheden for, at 14 unge på Nørrebro har kunnet skrive,

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet.

Via foredrag, filmklip og øvelser får eleverne nogle redskaber til at løse konflikter og bekæmpe mobning og dårlig stemning i klasselokalet. Program for VI SKABER FRED! udstilling i Øksnehallen 28.dec. 27.jan. Dato Arrangement 2. jan: Udstillingen åbner 4.jan: AMOK ved Jon K. Lange Tidspunkt: 10.00-12.30 Klassetrin: 4.-6. klasse Varighed: 3

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen Integrationsrådet Spørg os om alt - og vi vil svare så godt, vi kan! Brug os! Svendborg har et korps af rollemodeller. Vi kommer

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

MENTORVÆRKTØJER LIVE

MENTORVÆRKTØJER LIVE HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER LIVE HUMAN CHANNEL KURSUS Kurser hos Human Channel afholdes på to måder. Det ene kursus afholdes som et åbent arrangement som Human Channel arrangerer. Åbne kurser

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til medlemskonference om

Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til medlemskonference om på KolleKolle Konferencehotel Frederiksborgvej 105 3500 Værløse Tlf. 44 98 42 22 www.kollekolle.dk Dansk Folkeoplysnings Samråd inviterer til medlemskonference om TEMA I Det lille demokrati TEMA II Folkeoplysning

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår.

Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. OPTAKT OVERORDNET Hvordan kan vi blive klogere på erfaringer og overføre hvilke barriere der opstår. Min antagelse er at vi skal aflære for at genlære Vi skal opdrage og stimulere til det relationelle

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET

SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET SAMTALE ER OMDREJNINGSPUNKTET Når jeg coacher, interviewer, underviser eller er konsulent handler det om, at både du og jeg bliver klogere. At ingen forsøger at få ret. Undren og nysgerrighed er en god

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv

Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation. Praksisværktøjer. der forandrer de sårbare liv Få et internt mentorkursus hjem i Jeres organisation Praksisværktøjer der forandrer de sårbare liv Vi ser ikke verden som dén er vi ser verden som vi er Jens Arentzen Internt mentorkursus for Jer, der

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK

CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK CENTER FOR KULTUR OG UDVIKLING IMAGES UNG 2015 AYA LEE AL@CKU.DK TLF. 33 38 97 35 WWW.CKU.DK WORKSHOPS OG UNDERVISNING FOR UNGE I DK FOKUS PÅ KUNST OG KULTUR, KREATIVT SAMARBEJDE OG GLOBALE PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere