En vision for Fonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En vision for Fonden"

Transkript

1 En vision for Fonden 1

2 Fonden c/o Betty Nansen Teatret Asgårdsvej Frederiksberg C Tlf udgave Revideret

3 En fælles indsats for forståelse og forandring

4 arbejder med den personlige historiefortælling som udgangspunkt for forståelse og forandring. udvikler og tilbyder redskaber til at formidle vores personlige historier, så vi sammen kan afspejle, definere og reflektere over verden omkring os..mener, at kunst skal tage stilling og belyse den komplekse verden, vi lever i, både på det følelsesmæssige og samfundsmæssige plan..bruger kunsten som redskab til at rykke ved indgroede opfattelser, fordomme og værdier. fremmer forståelsen mellem mennesker ved at bringe dem sammen om et fælles projekt, en fælles ide og et fælles mål..etablerer en kunstnerisk platform for historier, der nedbryder stereotyper og offerroller, men fremhæver det enkelte menneskes styrker og ressourcer..skaber de møder, hvor vi udveksler historier og erfaringer og ser, at vi ikke er så forskellige endda eller netop ser, at forskelle klæder os og ikke er noget, vi behøver at frygte. 4

5 »Med er skabt noget nyt. Her er skabt et forum, hvor de unge kan udfolde sig på en helt anden måde end i andre mere traditionelle tilbud. De unge opøver bl.a. deres evner til at kommunikere og samarbejde, samtidig med at de giver et stort publikum nogle indsigtsfulde oplevelser og stof til eftertanke. hjælper de unge med at leve med to kulturer i det danske samfund«dommerkomitéen for Integrationsprisen, i kategorien Ildsjæle,

6 Om Siden s opstart i 2004 har organisationen udviklet sig til en stor, selvstændig organisation med en lang række aktiviteter på årsbasis. Aktiviteter, der har det tilfælles, at den personlige historie er i fokus. var oprindeligt Betty Nansen Teatrets integrations og uddannelsesafdeling, men blev udskilt fra teatret i efteråret 2005 i en selvstændig fond. startede med scenekunsten som det kunstneriske udgangspunkt, men har udviklet sig til også at indbefatte film- og radioproduktioner, skriveskoleprojekter og kursusvirksomhed. er konkret bygget op omkring en bred vifte af forskellige aktiviteter i de fire hovedafdelinger /SCENE, /MEDIE, /INTERNATIONAL og /UDDANNELSE. Produktioner og workshops er målrettet unge med forskellige baggrunde primært unge imellem 13 og 25 år. Igennem møder de unge professionelle kunstnere og undervisere, der giver dem praktiske redskaber til at præsentere deres historier på scenen, på film, i radioen eller på skrift. ser den personlige historiefortælling som en mulighed for at involvere unge i et fælles projekt og give dem et talerør. Deltagerne får chancen for at formidle deres tanker, drømme og idéer til et publikum. Dette giver dem en øget følelse af selvrespekt og selvværd samt en tro på, at det er muligt at blive hørt i samfundet. Samtidig stiller det krav til de unge at deltage i et projekt, og det er s klare målsætning at præsentere publikum for produkter af høj kunstnerisk og æstetisk værdi. henvender sig til et bredt publikum, og en stor del af publikum er unge under 25 år, som får en særlig oplevelse ud af mødet med de unge fra. Det yngre publikum kan identificere sig med de unge fra, som fortæller historier fra deres egen virkelighed. Publikum får mulighed for at få en original kulturoplevelse, som bringer dem til at refl ektere over deres egne fordomme og rolle i samfundet. /UDDANNELSE blev etableret i 2008 som nyeste tiltage på ud fra ønsket om at gøre til en organisation, der kan videreformidle sin strategi og den erfaring, som vi har oparbejdet siden bidrager med kursusvirksomhed og internationalt samarbejde til, at undervisere og kunstnere nationalt og internationalt kan arbejde videre med s arbejdsmetoder i deres egen praksis. er nødvendig, fordi der er brug for en platform for ligeværdige møder imellem mennesker med forskellige baggrunde. skaber de levende møder imellem mennesker, hvor vi får mulighed for at nuancere vores syn på vores egen og andres virkelighed. Kun når vi oprigtigt lytter til hinanden, kan vi skabe grobund for et samfund med større gensidig forståelse og tolerance. 6

7 »Med sit store udviklingspotentiale, er der som sådan tale om en mulig model, som andre større velfungerende kulturinstitutioner kunne adoptere, og som kunne fungere som et forpligtende tiltag over fl ere år som et forsøg på at udbygge et gældende koncept fra en højt profi leret og kunstnerisk vægtig kulturinstitution.«- Trevor Davies, Inspirationsrapport Kulturel Mangfoldighed set i forhold til Kunstrådet,

8 Et levende m /SCENE /MEDIE /SCENE producerer årligt mindst to teaterproduktioner, som iscenesættes på Betty Nansen Teatret og anneksscenen Edison, samt en storstilet sommerforestilling i samarbejde med skoler i København. Produktionerne varierer i tema og er typisk baseret på skrive-, fortælle-, danse- og musikworkshops, hvor de unge selv udvikler det endelige materiale til forestillingerne, guidet af professionelle instruktører og undervisere. /SCENE består yderligere af s mobile teatergruppe Taskforce, bestående af 23 unge med forskellige kulturelle og sociale baggrunde. Forestillingen udgøres af monologer og dialoger, samt dans og rap, der tager udgangspunkt i de unges egne historier og oplevelser. Hver forestilling spilles af 6 9 medvirkende og afsluttes med et debatarrangement, hvor publikum inviteres til at tage aktiv del i forestillingen. Taskforce optræder i hele landet og har ved flere lejligheder været på turné i udlandet. /MEDIE laver film- og radioprojekter hvor en række unge får mulighed for selv at udvikle, producere og formidle film- og radiodokumentarer med udgangspunkt i deres egen hverdag og virkelighed. Undervisningen varetages af professionelle journalister, samt film- og radiodokumentarister. /MEDIE tilbyder årligt to til tre længerevarende filmforløb, hvor unge får kendskab til filmdokumentargenren og dens virkemidler samt to til tre radioforløb, hvor de unge stifter bekendtskab med et medie, hvor lyd skaber billeder. /MEDIE varetager også skriveskolen, der lærer de unge at udforme tekst og formidle emner, der tager afsæt i deres egne liv. Skriveskolen inspirerer unge mennesker til at udfolde sig skriftligt, og på den måde være med til at give Danmark et ærligt og nuanceret indblik i de unges verden. Deltagerne bliver undervist af en række professionelle journalister, forfattere og dramaturger. Vi tilbyder også dramatikerworkshops hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med den proces, det er at udvikle manuskripter til teaterproduktioner. /MEDIEs skriveskole udgør en redaktion, hvor unge løbende bidrager med artikler, klummer og personlige blogindlæg, der udgives på s hjemmeside, på MetroXpress netavis samt andre officielle medier. Derudover udgiver skriveskolen magasin to gange årligt.

9 e møde imellem mennesker /INTERNATIONAL /UDDANNELSE /INTERNATIONAL er resultatet af den enorme internationale interesse for s unikke metode til at skabe dialog og interkulturel forståelse gennem den personlige historie. /INTERNATIONALs ambition er, at få nye og anderledes inspirationer og at udbygge vores samarbejde med internationale partnere om at implementere s model i nye kontekster. /INTERNATIONAL har haft f.eks. samarbejder i Letland, Palæstina og Jordan, hvor unge har fået vejledning og undervisning i s metoder og fortalt og iscenesat deres egne historier gennem teater, film og radio. /INTERNATIONALs tilgangsvinkel, der sigter efter at professionalisere deltagernes evne til at forløse deres egne liv og personlige historie gennem teater, film, radio, tv og de skrevne medier, er anerkendt som en ideel måde at skabe forståelse og lette svære kulturelle spændinger. /UDDANNELSE tilbyder en bred vifte af workshops, kurser, og foredrag, der indeholder oplæg om s strategi og arbejdsmetode. De forskellige udbud er målrettet uddannelsessteder, teaterforeninger, kommunale institutioner og virksomheder og kan skræddersyes efter behov. Visionen er at videreformidle vores viden og erfaringer i arbejdet med den personlige historiefortælling i kunstnerisk og interkulturel sammenhæng. /UDDANNELSE har indgået et samarbejde med Frederiksberg Seminarium og tilbyder - Et modul på Diplomuddannelsen i drama - En Masteruddannelse i teaterpædagogik i samarbejde med Betty Nansen Teatret og Universität der Künste i Berlin. udarbejder undervisningsmateriale til alle scene- og filmproduktioner. Undervisningsmaterialer er tilgængelige enten til udlån eller til direkte download på vores hjemmeside. For yderligere information om produktioner, kurser og andre aktiviteter se 9

10 Baggrunden for Indledende projekter Selve grundtanken bag opstod oprindeligt på Betty Nansen Teatret i form af teaterinitiativet De Andres Tanker, der blev påbegyndt i 2003 og pilotprojektet Players Project, som fulgte året efter. De Andres Tanker var en række af professionelle forestillinger, opstartet for at få indsigt i tankerne hos de mennesker, som vi normalt kalder for de andre Nat Nu (2003) var den første forestilling af fire, og her blev 11 historiefortællere fra 9 muslimske lande inviteret til at skrive historier om det, der optog dem her og nu. Tanken bag Oprindeligt blev skabt ud fra en nysgerrighed efter at undersøge de bagvedliggende årsager til, at især den muslimske minoritetsgruppe i Danmark i de seneste år har været kilde til så stor frustration og bekymring i den offentlige debat. Vi undrede os over, at et relativt lille udsnit af den danske befolkning blev beskrevet som et problem og ikke som en 10 Pilotprojektet Players Project blev igangsat i august 2004 og involverede over 200 unge mennesker, fortrinsvis med anden etnisk baggrund end dansk. Projektet bestod af fire dele teater, film, radio og formidling. Projektet kulminerede konkret i forestillingen We Are samt en dokumentarfilm og en radioproduktion. Hele dette arbejde ledte til etableringen af, og projekterne er på hver deres måde et udtryk for grundtanken bag s fortsatte arbejde. De Andres Tanker konstituerede ønsket om at få indsigt i vores medmenneskers tankeunivers. Players Project lagde grundformen for den måde, hvorpå arbejder og skaber en platform for unges fortællinger fra nutidens Danmark. mulig ressource, og vi besluttede os derfor for at gøre en indsats for at lære de andre at kende. udspringer af en virkelighed, hvor kulturelle, sociale og religiøse forskelle alt for ofte opleves som kilde til fordomme, mobning og grøftegravning i stedet for at blive brugt til berigelse og brobygning. Visionen er ikke, at vi skal være ens, men at vi skal prøve at forstå og respektere hinanden bedre. o (2 fo (2 H (2 (2 (2 (2 h (2 ry

11 produktioner siden opstarten i 2004 /SCENE Film Vollsmose Inside out International teaterwork- Kulturelle møder i skolen We Are (2004) (2008) shop instrueret af professio- (2010) Etnisk Uheld Vi beklager Radio Sound of Sandholm nelle teaterfolk fra Syrien, Kursus for formidlere og (2005) (2006) Jordan og Palæstina (2008) dramalærere på Børnetea- Pigeklubben (2005) Radio Nørrebros Stemmer Oprettelse af Master- terfestivalen i Esbjerg med Maveplasker (2006) (2006) uddannelse i pædagogik fokus på Den personlige Pigeklubben II (2007) Radio Hør min udsigt (2007) (2009) fortælling i praksis og un- Kvindeklubben (2007) Radio Miss Africa (2008) Workshop på Integrations- dervisningssammenhæng Showcase 06 (2007) Radio Vigerslev Allé skole- ministeriets rollemodelcamp (2010) Dreamfactory (2007) projekt (2008) (2009) Undervisning på Master- Re-Play (2008) Radio Pigerne fra Sønder- Workshops for projekt uddannelsen i teaterpæ- Romeo og Julie (2008) marken (2008) Globale Gymnasier på Kø- dagogik i samarbejde med Demokra.Fucking-Hvaf- Radio Skolen ved Mileste- benhavns åbne gymnasium, Frederiksberg Seminarium for-noget?! (2008) det (2009) Langkær Gymnasium i (2009/2010) Taskforce (oprettet 2007) Besøgsrum 1(2009) Worldcinema fi lmklub på Edison ( ) Århus, Rosborg Gymnasium i Vejle og Svendborg gymna- Internationalt En nat, en fest, et skrig Samarbejde med DR s sium (2009/2010) Taskforceoptræden på (2009) ungdoms-community Skum Workshop på Ålholm Skole Hakaya-fortællerfestival og i Romeo og Julie II (2009) Skriveskole samarbejde i Valby (7.-9. klasse) i for- Zarqa-fl ygtningelejr, Jordan Klassen (2010) med MetroXpress artikel- bindelse med emneuge om (2007) Hittegods (2010) række udgivet på netud- Demokrati og medborger- Repræsenteret på Twist Romeo og Julie III (2010) gaven under overskriften skab (2009) Festival, Norge (2008) /MEDIE Film 2400 NV møder 2900 Med vores øjne (siden 2007) /UDDANNELSE Workshop på Holbergskolen i København (8. klasse), temadage om Integration Taskforceoptræden i anledning af European year of Intercultural Dialogue, Hellerup (2006) Workshop for børn på asyl- og kulturmøder (2009) Budapest (2008) Film Københavns Toner centeret Kongelunden (2007) Workshop Blågårds Skole Samarbejde med Dailes Tea- (2006) Kursus for Danske Museer (7.-9. klasse), temadage om tret, Riga (siden 2008) Film Danmarks Fremtid (2007) Identitet og kulturmøder Samarbejde med Al-Kasaba (2007) Kursus for Københavnske (2010) Teatret, Ramallah (2008 Film Galskab og Tillid Skoler (2007) Workshop på Skt. Jørgens 2010) (2007) Workshop for lærere Tea- Skole i Roskilde (7. klasse), Samarbejde med Center for Film Drøm og Virkelighed ter i Skolen (2007) temadage om Kulturmø- Kultur og Udvikling (CKU) (2008) Workshop for Projekt Glo- der (2010) og Mellemfolkeligt Samvirke Film Teens (2008) bale Gymnasier (2008) Seminar for undervisere på om kunstnerisk udveksling Film Danmarks Fremtid Oprettelse af Diplomud- Professionshøjskolen UCC mellem Danmark og Jordan. eller også vil jeg ha en hund! (2008) dannelse i samarbejde med Frederiksberg Seminarium pædagoguddannelsen, under overskriften Æstetiske Priser Film Bosna (2009) (2008) læreprocesser og CNTACTs Frederiksbergprisen (2007) Film Mødre og Døtre Workshop for eleverne på arbejdsmetode (2010) Integrationsprisen i kate- (2010) Stenlille Skole (2008) Workshop for lærerstude- gorien Ildsjæle (2008) Film Indspark Rødovre Workshop for Dansk Syge- rende på Jelling Lærersemi- rykker (2010) plejeråd (2008) narium under overskriften 11

12 Jeg har tænkt på, at styrken ved jeres koncept netop er, at de får lov at genfortælle deres historie og fortolke den på ny i en bedre og revideret udgave, hvor fokus bliver mere på ressourcerne, de kommer med end offerrollen. Marianne, Børnehuset Lindhøjgård. Et personligt og charmerende portræt af en flig af ungdommen som vi sjældent møder. Jeg blev både rørt og rasende på samme tid. Rørt over det potentiale der gemmer sig, hvis man åbner øjnene. Rasende over de blinde. Kasper Søegaard om Indspark, Jeg har lært at komme ud af den rolle, som jeg føler mig bundet i Hadi, 17 år, skuespiller i forestillingen Demokra fuckinghvaffornoget?!, Det var bare super livsbekræftende, at man kan skabe forandringer hvis man arbejder for det. Og den pointe synes jeg blev meget almen, fordi projekterne - og personerne - var så forskellige. Dagmar Krøyer om Indspark, Jeg har lært at tænke på noget andet end slåskamp. Det har jeg lært her. Jeg elsker at prøve noget nyt. Og det her, det er noget nyt. Så jeg sagde til mig selv, at jeg ikke måtte ødelægge det. Først, da jeg hørte, vi skulle lave teater, så tænkte jeg Årh, sådan noget bullshit, men da vi så prøvede det, fandt jeg ud af, at det var rigtigt sjovt. Så blev jeg venner med en og stille og roligt blev jeg venner med to Og nu er jeg venner med alle. Tanker undervejs Mahmoud, skuespiller i forestillingen Romeo og Julie, 2010 Man vokser altid, når man udveksler og deler nogle ting med mennesker, som man ikke umiddelbart ville tale med om f.eks. politik, familieforhold og kærlighed. Det er altid spændende at spørge Hvorfor? Og så få et svar. Katrine, 21 år, skuespiller i forestillingen Demokra fucking-hvaffor-noget?!, Det virker helt rigtigt, at I samarbejder med en uddannelsesinstitution om det her forløb. Det har været absolut givende og møginspirerende at møde folk fra teateret og kunstens verden i stedet for bare at møde pædagoger og undervisere. Det er en meget meget spændende kombination og giver meget mening! I har en kæmpe erfaringsverden bag jer, som passer virkelig godt ind i forløbet Morten Andersson, studerende på 4. modul, Diplomuddannelsen i Drama. Det er fantastisk at se en ung rod fra bandemiljøet stå og spille Romeo på Frederiksberg. Eleverne er modnet. De har lært, at verden ikke er farlig udenfor Nørrebro og de har lært at omgås andre mennesker. Det, som eleverne har fået ud af det her projekt, er meget større end hvad vi kan give dem i den almindelige undervisning. Dorthe Anthony, lærer på Guldberg Skole Den fortjener at blive set. Dorthe Marie Søndergaard, mobbeforsker og professor om Klassen. r B m m o o E d p r o l v h a J r 8 R Læ og vo ka ww Re Ma Th Fot Lay

13 Jeg synes vi lærte rigtig meget af det. Både teknikken med, hvordan man optager lyd osv., men også om hinanden. Eksempelvis var der klassens stille pige, som ingen rigtig vidste noget om. Hun snakkede lige pludseligt helt vildt, og vi lærte hende meget bedre at kende. Christina H. Jensen, deltager i radioprojektet for 8.C på Valhøj Skole i Rødovre. Læs projektrapporter og evalueringer i vores hvidbøger, som kan rekvireres via s hjemmeside Redaktion Solveig Pedersen, Malene Muusholm og Anders Thrue Djurslev. Foto Mikkel Russel Jensen Layout Leo Scherfig. BRAGENDE GODT. Citat fra elev Det kunne være os. Alle var enige. Dorthe Bagger, lærer fra Lindevangskolen om Klassen.»Tak for en flot forestilling. De unger bliver bare bedre og bedre med tiden. En af de bedste produktioner, har lavet nogen sinde, synes jeg.«nader Arian, Konsulent, kontor for Integrationsservice, Københavns Kommune. (Om forestillingen Demokra fucking-hvaffor-noget?! 2008) Jeg synes at Indspark er en lun dokumentarfortælling, der ikke kan undgå at berøre folk i alle aldre med sin medmenneskelige humor og ærlighed. Filmen portrætterer både en generation, en dansk forstad og fem unge - der stort set kun har deres alder og bydelen til fælles - men alligevel formår sammen at arbejde for fælles visioner og have det sjovt sammen. Indsparks underliggende temaer berører varme kartofler som social integration, fortabt ungdom, demokratiets krise og konflikter omkring almennyttige boliger og forstadsproblemer, men filmens umiddelbart rørende, personlige og rapkæftede fortællinger bevæger sig samtidig på tværs af alle fortærskede klicheer og har nogle vedkommende plots, som både skaber identifikation, spænding og humor. Tak for en rigtig opmuntrende oplevelse! Karen Lisa Salomon, etnograf og antropolog 13

14 »I dokumentarfilmen Vollsmose Inside Out viser en række unge mennesker os rundt i deres lokalområde med deres øjne. Deres fortællinger og vurderinger var noget anderledes positive end dem, vi normalt bliver præsenteret for. Filmen gjorde de unges dagligdag i Vollsmose virkelig for mig. Jeg synes, at med stor effekt formår at give unge med anden etnisk baggrund end dansk en konstruktiv stemme og glæder mig til at se flere teater- og filmproduktioner fra deres side.«jimmie Gade Nielsen, socialchef i Bikubenfonden. 14

15 Tak Uden de økonomiske bidragsydere og de mennesker og organisationer, der støtter s daglige drift og produktioner, ville ikke kunne opretholde det høje aktivitetsniveau. For det vil vi gerne sige tak. Tak til Bikubenfonden fordi I fra starten var med til at realisere vores arbejde og fordi I dagligt giver os mulighederne for at udvikle dette arbejde og gøre en indsats for unge i København og på Frederiksberg. Tak til Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for at anerkende vigtigheden af vores arbejde og udruste os med midler til at realisere det. Tak til Tak til CKU (Center for Kulturel Udvikling) og MS (Mellemfolkeligt Samvirke) for at have været med til at gøre vores drøm om at komme til udlandet til virkelighed samt til Paamiut Asasara, Kalaallit Røde Korsiat (Grønlandsk Røde Kors), Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq og NAPA for at give os midler til at opfylde vores ønske om at arbejde i Grønland. Tak til det store hold af professionelle teaterog mediefolk, som er en del af vores produktioner, og som personligt og kunstnerisk gør en forskel for og for de mennesker, de tager under deres vinger. Tak til vores kulturambassadører og skoleambassadører for at øse ud af jeres viden og visioner. Jeres råd, kritik og vejledning har stor betydning for optimeringen af s aktiviteter. Tak til vores lærernetværk og kontaktpersoner for professionel sparring og jeres vilje til at tænke nyt og anderledes. Sidst men ikke mindst TAK til de mange fantastiske unge mennesker, der har givet os jeres inderste og åbnet vores øjne for verdener, vi ikke før er blevet inviteret ind i. er realiseret med støtte fra Bikubenfonden, SATS-puljemidler, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Kulturministeriet, Undervisningsministeriet, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, CKU, MS, Paamiut Asasara, Kalaallit Røde Korsiat, Velfærdsforvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq og NAPA. 15

16 Fonden c/o Betty Nansen Teatret Asgårdsvej Frederiksberg C Tlf

En vision for Fonden

En vision for Fonden Foto: Hansen-Hansen En vision for Fonden Foto: Mikkel Russel Jensen Fonden c/o Betty Nansen Teatret Asgårdsvej 2 1811 Frederiksberg C Tlf: 3329 6117 contact@bettynansen.dk www.contact.dk 3. udgave Revideret

Læs mere

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark

teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark w w w. o p g a n g 2. d k / t u r n e t e at e r teaterforestillinger og filmproduktioner om det mangfoldige danmark Slagkraft Humor Dialog BRINGER DEBATSKABENDE FORESTILLINGER OG FILMPRODUKTIONER OM KULTURMØDER

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE

SALAAM FILMFESTIVAL SALAAM FILMFESTIVAL 2010/11 PROJEKTBESKRIVELSE SALAAM 2010/11 Polleke. Foto: Salaam Film & Dialog PROJEKTBESKRIVELSE Salaam Filmfestival er i fuld gang med at planlægge den kommende landsturné fra september til marts 2011. Publikum er elever fra skoler

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015

WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015 WHAT IS YOUR DREAM Konceptbeskrivelse 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Præsentation Indledning Budskab Formål Projektets indhold Projektets produkter Eksempel på udstilling i byrum Sociale og kulturelle aftryk

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden

Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Udkast: Ideoplæg til partnerskab mellem C:NTACT, Frederiksberg Kommune og Bikubenfonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade 5 DK-1571 København V Tlf. (+45) 33 77 93 93 www.bikubenfonden.dk C:NTACT fra organisation

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Kvindelig Meningsdanner

Kvindelig Meningsdanner Kvindelig Meningsdanner Kursus for kvinder med minoritetsbaggrund 1 På dette kursus kan du møde: Du vil selvfølgelig møde de andre spændende deltagere på kurset. Men ud over dem, vil du også møde en række

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba

Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Projektrapport: Scenekunst for børn og unge udveksling mellem Danmark og Cuba Med støtte fra Interkulturelt Center og Statens Kunstfond var ASSITEJ Danmark i april 2015 vært for fem cubanske scenekunstneres

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen Integrationsrådet Spørg os om alt - og vi vil svare så godt, vi kan! Brug os! Svendborg har et korps af rollemodeller. Vi kommer

Læs mere

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører

Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Målrettet uddannelse i sponsering og fundraising for kulturaktører Hvad er kultur & kapital? Kultur & Kapital er et målrettet kursustilbud til kulturorganisationer, der arbejder med ekstern finansiering

Læs mere

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole

Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Juni 2013: Det Internationale udvalgs oplæg til: Målsætning, handleplan og vision for internationalisering på Arden Skole Vi lever i en globaliseret og foranderlig verden, hvor vore elever har eller vil

Læs mere

Børn på flugt. Projektbeskrivelse

Børn på flugt. Projektbeskrivelse Børn på flugt Et heldagsarrangement den 15. september 2013 i VerdensKulturCentret for børn, unge, deres familier og alle interesserede personer fra asylcentrene på Sjælland, fra Nørrebro og resten af København

Læs mere

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål

En historie fra det virkelige liv. -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål En historie fra det virkelige liv -Historien -Refleksion -Status - Spørgsmål Den personlige historie Mine erfaringer set i bagklogskabens lys En tur igennem min egen rejse fra ung til mindre ung Fra lidt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING

FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING arbejde med inklusion, mangfoldighed, interkulturelle kompetencer, nye publikumsgrupper og publikumsperspektiver LIVE GOES DIGI Esbjerg Fredag den 27. april 2012 Antologi:

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. 2013 et år med power og prinsesser EFTERÅR 2013 LANDSMØDE 2013 2013 et år med power og prinsesser LANDSMØDE 2013 I år slog vi alle rekorder. I år deltog 230 Bydelsmødre. Det blev en fantastisk dag med flotte oplæg, gode diskussioner og en ny styregruppe. Helt vildt

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Hvidbog 5. Sæson 2008/2009

Hvidbog 5. Sæson 2008/2009 Hvidbog 5 Sæson 2008/2009 Foto: Ulrik Jantzen. Fra forestillingen Besøgsrum 1 Indholdsfortegnelse Sæson 2008/2009 Sæson 2008/2009 Indledning Sæsonens produktioner / oversigt Kvalitative mål Kvantitative

Læs mere

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år

De næste tre år arrangerer vi tre store kulturprojekter for og med unge mellem 13 og 20 år Hygge Factory er en non profit organisation, der laver kunst og kulturprojekter med unge i København. Vi tager unge seriøst som aktive kulturskabere, og udfordrer deres kreative potentialer igennem procesog

Læs mere

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger

Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Indstilling til TV2 / Lorrys pris for Fantastiske foreninger Foreningens navn: Teatergruppen Syvstjernen Foreningstype: Kultur Hvor mange: 50-250 Kontaktperson: Tue Bertelsen Mail: tue.bertelsen@gmail.com

Læs mere

NYHEDSBREV. 27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre.

NYHEDSBREV. 27. maj fik 8 Bydelsmødre deres bevis efter at have gennemført uddannelsen for Bydelsmødre. SOMMERENS SIDSTE NYHEDSBREV I dette Nyhedsbrev fortæller vi om Bydelsmødre på summercamp under regnbuen, om rundvisning på Christiansborg, Den Hvide Mand på Nørrebro, nyt fra Styregruppen og siger TILLYKKE

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Resume af 3 evalueringsrapporter

Resume af 3 evalueringsrapporter !1 Resume af 3 evalueringsrapporter - En forskningsbaseret evaluering af programaktiviteter i det landsdækkende projekt Ta fat om dansen, der er projektstyret af Dansehallerne og støttet af Nordea-fonden.

Læs mere

KULTURPILOTER i en dansk forstad

KULTURPILOTER i en dansk forstad KULTURPILOTER i en dansk forstad Nordisk Kulturforum, Oslo den 11. maj 2011 Hvem er jeg? Anne Sophie Madsen Chefkonsulent i Pluss Leadership Cand.scient.pol. Arbejder med evalueringer, processer og projekter

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

MÅNEDSBREV DECEMBER ØSE EFTERSKOLE ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL & ET GODT NYTÅR

MÅNEDSBREV DECEMBER ØSE EFTERSKOLE ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL & ET GODT NYTÅR MÅNEDSBREV DECEMBER ØSE EFTERSKOLE ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL & ET GODT NYTÅR FRA FORSTANDEREN Julen er jo fyldt med gaveønsker og nytåret med håb for det nye år. Her er Cecilies ønske til sin mor. Onsdag

Læs mere

Kulturpakker - en kulturel løftestang

Kulturpakker - en kulturel løftestang Kulturpakker - en kulturel løftestang Evaluering af Kulturpakker 2011-12 Nærværende evaluering er skrevet ud fra besvarelser maj 2012 fra kulturpakkekontakter og skoleledere i Haderslev, Kalundborg og

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv!

BLIV BRUGERLÆRER. og få indsigt i dit liv! BLIV BRUGERLÆRER og få indsigt i dit liv! En brugerlærer fortæller, inspirerer og motiverer Nu har du chancen for at blive brugerlærer. Det er et godt tilbud til dig, der gerne vil hjælpe andre og ikke

Læs mere

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole

2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole 2. Natur/teknik skal inspirere i Vores Skole Vores undervisere i natur og teknik skal inspirere og motivere vores elever Natur og teknik undervisningen har behov for en vitaminindsprøjtning. Undervisningen

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Med Hjerte og Hjerne. Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl

Med Hjerte og Hjerne. Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl Med Hjerte og Hjerne Det gode går lige ned i barnet. - oplæg af Birgitte Dahl indhold Med hjerte og hjerte Forældreproblematikker og -læreprocesser Samarbejdet med fagfolk Fremtid Spørgsmål og debat Birgitte

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk VARDES KULTURELLE RYGSÆK 1 Vardes Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk,

Læs mere

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling Gademægling Hvad er gademægling? Gademægling er et kriminalpræventivt projekt, som arbejder på at give unge i socialt udsatte boligområder redskaber til at løse og undgå konflikter. De unge er primært

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

Fra tilskuer til aktør

Fra tilskuer til aktør Book det interne kursus Fra tilskuer til aktør Kommunikation og Empowerment To dages kursus, der sætter fokus på jeres vigtigste redskab! De giver omstændighederne og omverden skylden for det meste. Måske

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Et partnerskab mellem VINK & UU København

Et partnerskab mellem VINK & UU København Et partnerskab mellem VINK & UU København Arbejder du med unge der ikke føler sig inkluderet? Unge der ekskluderer andre? Unge der isolerer sig fra samfundet? Eller unge der viser interesse for bekymrende

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO

STRATEGISK RETNING FOR KVINFO STRATEGISK RETNING FOR KVINFO 2015 2016 2017 VI ARBEJDER FOR, AT LIGE MULIGHEDER UANSET KØN BLIVER ET FÆLLES OG NÆRVÆRENDE ANLIGGENDE, NATIONALT OG INTERNATIONALT. 3 4 LIGESTILLING ER ESSENTIELT Ligestilling

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sæson 2009/2010. C:NTACTs aktiviteter og produktioner. C:NTACT i tal og fakta

Indholdsfortegnelse. Sæson 2009/2010. C:NTACTs aktiviteter og produktioner. C:NTACT i tal og fakta Indholdsfortegnelse Sæson 2009/2010 Sæson 2009/2010 Indledning Sæsonens produktioner / oversigt Kvalitative mål Kvantitative mål C:NTACTs aktiviteter og produktioner C:NTACT/SCENE Klassen Hittegods Romeo

Læs mere