Kort om forfatteren. Poul-Erik Tindbæk er født i Uddannet cand. phil. i dansk i 1971 og Ph.d. i folkeoplysning i 1984.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om forfatteren. Poul-Erik Tindbæk er født i 1946. Uddannet cand. phil. i dansk i 1971 og Ph.d. i folkeoplysning i 1984."

Transkript

1 1

2 En tredje karriere. Find din egen vej i den nye livsfase Copyright Poul-Erik Tindbæk Illustrationer: Michael Krogh Omslag: Bjarne Gren Udgivet af: en3karriere 1. udgave, 1. Oplag 2014 Trykt hos ScandinavianBook A/S, Aarhus ISBN en3karriere.dk 2

3 Kort om forfatteren Poul-Erik Tindbæk er født i Uddannet cand. phil. i dansk i 1971 og Ph.d. i folkeoplysning i Han etablerede Kritisk Oplysningsforbund og var i sin første karriere forfatter, foredragsholder og underviser inden for voksenundervisning. Efterfølgende har han i en årrække været konsulent og leder af en række uddannelsesprojekter for voksne under Aarhus kommune oftest i samarbejde med europæiske partnere. De seneste år har han udviklet og afholdt workshops for seniorer og for virksomhedsledere, og markeret sig som debattør og foredragsholder om den nye livsfase. I 2012 fik hans workshopmodel en pris for social entrepeneurship af EU-Kommissionen. Han er i dag foredragsholder og underviser i sit eget konsulentfirma en3karriere.dk 3

4 Indholdsfortegnelse Forord af Arne Rolighed 7 1. En karriere i den tredje alder 9 2. Den nye livsfase kulminationen i livet 17 Den tredje og den fjerde alder Overgangen fra jobbet en radikal livsforandring 27 Det store frikvarter - under forandring 29 Afgangen fra jobbet - kampen om beslutningen 37 Beslutningstagerne - de synlige og de usynlige Når de andre bestemmer slutdatoen 45 Lederen - spinder silkesnoren 47 Staten - regulerer behovet for arbejdskraft 50 Normerne trækker i trådene 59 Kulturen som remote kontrol Når man selv beslutter og spænder startsnoren 73 Jobbet give slip eller tage fat 76 Økonomien viden som beslutningsgrundlag 84 Helbredet diagnose og dårlig form 91 4

5 6. Find din egen vej i den nye livsfase 95 Hvad er jeg bedst til? 97 Hvordan forlænge den 3. alder? 100 Netværk - det går ikke uden 107 Forelskelsesfase og hverdagsrutiner Hvis du ikke ved, hvor du skal hen 113 Efteruddannelse til en tredje karriere 115 En tredje karriere som frivillig 119 Direktør for virksomheden Mig Selv At finde og genfinde sit formål i livet 129 Et spejlbillede erfaringsmosaik 131 Et skræmmebillede - Disneyland for voksne 138 Et fremtidsbillede tresser-tænkepause & 25-timer 143 Øvelser 153 Litteratur 167 Efterskrift 169 5

6 Forord For hundrede år siden blev vi mennesker i den vestlige verden i gennemsnit 60 år i dag bliver vi 80, og solide prognoser forudser, at vi om hundrede år bliver 100 år. Set i relation til menneskets 2 mio. år gamle historie er det et sandt mirakel, at levealderen øges med 40 år inden for bare 200 år. For hundrede år siden knoklede vi, til vi ikke kunne mere. Livsløbet var slut. I dag har vi gode år tilbage at leve i, når vi stopper med arbejdslivet. Den tredje alder kalder Poul-Erik Tindbæk denne guldperiode i vores livsforløb, hvor vi sunde og raske pludselig får friheden til at leve og handle selvstændigt. Men er vi klædt på til at forvalte denne frihed, og har vi modet? "Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve et liv, der var tro mod mig selv, ikke det liv som andre forventede af mig." Sådan har den australske vågekone Bronnie Ware sammenfattet, hvad mange døende, som hun har talt med gennem otte år, har fortrudt mest på deres dødsleje. Tankevækkende. Den frihed eller uafhængighed, der her efterlyses i hele livet, får vi pludselig i relation til arbejdslivet, når vi træder ind i den tredje alder. Frigjort af den organiserede binding til arbejdslivet står vi med 25 frie år. Hvordan bliver vi bedre til at klare overgangen fra arbejdslivet til det frie liv, og hvad kan meningsfuldt udfylde indholdet i de frie år, er hovedspørgsmålene i nærværende bog. Med respekt for den enkeltes frihed analyseres, diskuteres og fremlægges konkrete handlemuligheder rettet mod den enkelte, de samfundsbærende organisationer og det rig- 6

7 holdige civile samfund. Orlov til at lave frivilligt arbejde er en af ideerne. Vi har alle et ansvar for, at ideerne og forslagene i bogen måtte lykkes. Livsglæde og livsrealisering hænger stærkt sammen med at gøre nytte for andre, der måtte have behov. En videreudvikling af vores velfærdssamfund forudsætter, at de frie ressourcer i den tredje alder hjælper til. Kan vi, eller hvordan gør vi os fri af det organiserede arbejdsliv og lader os involvere i spændende livgivende aktiviteter uden at sælge ud af vores frie selvforvaltning? Nærværende bog giver et kæmpe bidrag til at håndtere de store udfordringer, vi alle på vej mod den tredje alder står med. Denne bog har vi haft brug for længe. Arne Rolighed Tidl. Sundhedsminister Næstformand i Danske Seniorer 7

8 Alder er udelukkende en målestok for, hvor megen værdifuld erfaring et menneske har tilegnet sig, og ikke et stempel for sidste salgsdato Chris Roebuch KAPITEL 1 En karriere i den tredje alder Den nye livsfase på 25 år Der er opstået en ny livsfase. Den biologiske aldringsproces er gradvist blevet udsat, og den gennemsnitlige levealder er blevet højere og højere. Ikke mindst i perioden efter anden verdenskrig har stigningen i den gennemsnitlige levealder taget fart. I dag siger man, at levealderen hvert år bliver forhøjet med tre måneder. Bedre levevilkår, mindre farligt og belastende arbejde, sundere levevis og medicinske landvindinger har alle haft betydning for den stadig større livsbonus, vi dagligt kan indløse. Sammenlignet med tidligere generationer betyder det, at vi ikke bare har fået en mærkbart forlænget levealder, men at vi har fået en helt ny livsfase på godt 25 år. I begyndelsen af det forrige århundrede i landbrugssamfundet hvor det var normen, at man kom ud at tjene, før man blev konfirmeret, fik man efterhånden øje på ungdommen og 8

9 ungdoms-fasen som en ny livsfase, der blev skudt ind mellem barndom og voksenalder. I begyndelsen af dette århundrede er vi på vej til et gennembrud i opdagelsen af den nye livsfase, hvor man ved afrundingen af det måske sidste fuldtidsjob rammer den tredje alder. En livsfase hvor man ikke bare er selvhjulpen og uafhængig, men måske ligefrem på toppen af sin ydeevne - før man bliver gammel og afhængig i den fjerde alder. Den nye livsfase er ikke let at afgrænse, og alderskriterier med en start- og slutdato dur slet ikke. De første kridtstreger i en markering af livsfasen kan være fra slutningen af arbejdslivet, og inden man bliver gammel og afhængig. Selv om det er en rummelig afgrænsning godt med elastik, er den allerede med formuleringen 'slutningen af arbejdslivet' upræcis. Mange - ja, faktisk et stigende antal - flytter ind i den nye livsfase, mens de netop lystigt fortsætter på jobbet eller forlænger arbejdslivet. I den anden ende af den nye livsfase er der også tale om en glidende overgang med markante forskelle fra at være selvhjulpen og uafhængig til at blive gammel med svigtende helbred og stigende afhængighed af hjælp fra andre. En tredje karriere kulminationen i livet Igennem hele bogen bruges udtrykket 'en tredje karriere' eller en karriere i den tredje alder. Det er et nyt begreb og et bud på at indkredse og skabe forståelse for den nye livsfase. Først og fremmest signalerer udtrykket, at det hele ikke slutter, når man nærmer sig pensionsalderen, men at der tværtimod kan være tale om en ny start. En ny løbebane - som det franske carrière egentlig betyder, hvor karriere-begrebet i denne 9

10 sammenhæng betegner en persons aktiviteter inden for et afgrænset felt, ligesom f.eks. en sportslig eller musikalsk karriere, frem for den mere entydige opfattelse af karriere som en erhvervsmæssig levevej. At der derudover er tale om en tredje karriere antyder, at det er en karriere, der starter ved indgangen til den tredje alder, og at der givetvis har været både en første og en anden karriere, fra man er midt i 20 erne, til man er sidst i 50 erne, inden den tredje tager over. En tredje karriere starter ved indgangen til den tredje alder og omfatter både de næste år på jobbet og de mange år derefter. Forskelligheden og mangfoldigheden blandt karriererne i den tredje alder er stor. Det gælder dog for stadig flere, at de med forældreforpligtelserne bag sig og oplevelsen af stadig at være på toppen af egen ydeevne tilsat masser af værdifuld erfaring, ikke bare har genvundet en større personlig frihed, men at de samlet oplever karrieren i den tredje alder som kulminationen i livet. En melding mange næppe havde set komme, når spillet i alt for mange år har gået på, at man som godt 60 årig bliver slået af brættet og ikke har flere slag, der skal slås. Rettidig omhu inden sidste dag på jobbet Springet fra klippen, som den bratte overgang fra fuldtidsjob til pensionisttilværelse rammende betegnes, har i mange år fundet sted uden forberedt tilløb og dybere overvejelser ud fra devisen, at det er bare en lang ferie, som vi nok skal finde ud af. Mange skal først opleve et tomrum efter et hektisk arbejdsliv, før man opdager, at overgangen fra jobbet er en radikal livsforandring og måske den vanskeligste i livet. 10

11 Med de mange ekstra leveår vi har fået og med den nye livsfase, står den vanskelige overgangssituation fra det måske sidste fuldtidsjob over for nye udfordringer. Med den igangværende forandring af livsfaserne forstærkes behovet for at finde nye begreber, der giver et mere retvisende billede af den nye livsfase. Med det hastigt voksende antal 60+ ere, der nærmer sig overgangssituationen, skærpes behovet for at mange flere får de rette begreber og redskaber til at udøve rettidig omhu, inden man når frem til klippesatsen og den radikale livsforandring. Nye realiteter - nye begreber Vi begriber verden, med de begreber vi har. Modsat betyder det, at når verden ændrer sig, uden at begreberne følger med i samme takt og det gør de sjældent, bliver det et tåget forhindringsløb blot og bart at forstå den nye virkelighed, man er havnet i. Det bliver simpelthen sværere at handle og manøvrere, når vores hjerne og styrmand ikke fodres med de rette begreber og koordinater. Vi kan iagttage, at vi har fået en 25 års livsbonus sammenlignet med tidligere generationer. Denne konstatering medfører dog ikke automatisk, at vi også helt har forstået det og erkendt det. Forvirringen blandt de, der ankommer til den tredje alder, er også til at få øje på, når de medbragte forestillinger om at blive 60+ gammel og på vej til en evighed i otium-stolen slet ikke matcher oplevelsen af at være moden, modig og skarpere end nogensinde. Verden har forandret sig. En ny livsfase er dukket op, men der er ikke automatisk fulgt nye begreber med, der giver os nøglen til at forstå denne nye fase i livet. Alternativet kan være at ty til nødløsningen med at bruge gamle begreber på en ny virkelighed, som f.eks. en skuespiller der i TV udtalte, at 11

12 60 er det nye 40. Oplevelsen og intentionen kan man godt forstå, men når 60 ikke er det nye 40, men netop det nye 60, så medfører genbrug af gamle begreber en tilsløring af den nye realitet. For at begribe den nye virkelighed er der i den grad behov for nye redskaber og begreber, der kan gøre den nye livsfase indflytningsklar og beboelig. Find din egen vej - en enestående opdagelsesrejse Denne bog er tænkt som et sådant redskab. Aldrig før i historien har vi haft en generation af 60-, 70- og 80-årige, der er så sunde, raske og veluddannede. Det er de generationer, der nu flytter ind i den nye livsfase. Der er behov for at deres kompetencer og ressourcer kommer i spil længst muligt til gavn for seniorerne selv, til gavn for arbejdspladserne og til gavn for civilsamfundet. Det er intentionen, at denne bog kan bidrage hertil. Enkelte afsnit har i anden udgave været bragt som kronik i dagblade. Flere steder i bogen vil man finde indskudte sandfærdige historier, der illustrerer pointer i det enkelte afsnit. Vi har i mange år været underlagt et gammelmandssyn på aldring og alderdom i Danmark. Når man er på vej, eller man allerede har fået gang i en tredje karriere i den nye livsfase, er der en række nye overvejelser og temaer, der trænger sig på. I kapitel to: Den nye livsfase - kulminationen i livet forklares nærmere, hvad der skal forstås ved den nye livsfase på godt 25 år, og hvordan den enkelte vil flytte ind i denne livsfase, som vi har fået, sammenlignet med tidligere generationer Overvejelser om overgangen fra jobbet har hidtil ikke fyldt meget i forskningen, i litteraturen eller i dialogen på arbejdspladsen. Det er bare noget, vi gør, og så finder vi ud af det. Det er dog sværere end mange tror, samtidig med at stærke og 12

13 modstridende kræfter gør, hvad de kan for at påvirke beslutningen om hvornår og hvordan. Overgangen er en af de vanskeligste forandringsprocesser i livet, hvad der tages fat om i det tredje kapitel Overgangen fra jobbet en radikal livsforandring. Når de andre bestemmer - slutdatoen er overskriften på det fjerde kapitel. Man kan også i et vist omfang kalde det den usynlige beslutningstager, for det er ikke altid, at den enkelte er opmærksom på, hvor meget de andre på jobbet eller i hjemmet skubber eller trækker i én, for at man f.eks. skal stoppe på jobbet. Udover at staten og arbejdsgiveren også er blandt de, der blander sig i beslutningsprocessen, skal man heller ikke overse, hvilken betydning kulturen, sproget og billederne har, når den enkelte skal forsøge at finde sin helt egen vej. Når man selv beslutter - og spænder startsnoren er temaet i det femte kapitel. Her belyses de kriterier eller beslutningsparametre, som den enkelte typisk har mest øje for, hvordan ser økonomien ud efter jobbet, hvordan med helbredet og hvad med selve jobbet? Da dette kapitel samtidig har den funktion at bidrage til en bedre beslutningsproces for den enkelte, er der lagt flere øvelser ind med det formål at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for den enkelte. Tre temaer er centrale når den enkelte skal pejle sig frem mod den nye løbebane i kapitel seks: Find din egen vej - i den tredje alder. Kan man forestille sig en bedre livsfase end en tredje karriere fyldt med aktiviteter, hvor man er så optaget, at man ligesom et barn opslugt i leg glemmer tid og sted og udfolder sine talenter med det, man er rigtig god til. At finde frem til hvad jeg er allerbedst til, er det første tema. Hvordan man kan 13

14 forlænge den tredje alder, er det andet centrale tema. Godt at vide at man i stort omfang - ca. 75% - har indflydelse på, hvordan man længst muligt kan holde sig fit og selvhjulpen. Endelig bliver der med det tredje tema lejlighed til at kigge sit netværk efter i sømmene - og med den radikale omstilling i sigte, finde frem til, hvordan man kan forny sit livsvigtige netværk. Efter at have læst og arbejdet med de foregående kapitler er det i kapitel syv Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, at kompasnålen skal indstilles på målene for den tredje karriere i den nye livsfase. Ligesom tidligere er der her indlagt øvelser med trædesten til den nye løbebane og forslag og ideer til, hvordan man ved at skabe sin egen workshop - eller dialog med 60+'ere i samme situation - kan komme hurtigere frem til personlig afklaring og en plan for den tredje alder. En tredje karrieremulighed som frivillig afslutter dette kapitel med en åbning til en mangfoldighed af udfoldelsesmuligheder i den frivillige sektor. Vejledning, refleksion og dialog er centrale omdrejningspunkter i enhver livsforandring ligesom det er tilfældet i denne bog. I det ottende og sidste kapitel får dialogen mere plads efter at vejledningen og refleksionen har sat sig på hovedparten af de foregående sider. De tre afsnit i kapitlet har jeg kaldt et spejlbillede, et skræmmebillede og et fremtidsbillede. Hvis man i løbet af de foregående kapitler er blevet inspireret til i højere grad at følge sin egen vej til en tredje karriere og i den forstand måske er tæt på at blive mønsterbryder, så kan det være befriende at høre om andre, der ikke er bange for at gå imod normen, og stifte bekendtskab med andre hovedveje, afveje og sideveje i vrimlen af nye tredje karrierer, der blomstrer op. 14

15 God fornøjelse med læsning og dialog - og forhåbentlig ny inspiration til udformningen af egen drejebog for en tredje karriere i den nye livsfase. 15

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Et godt liv som gammel

Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Et godt liv som gammel Marie Konge Nielsen Syddansk Universitetsforlag 2006 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2006 Trykt af Narayana Press, Gylling Omslag: Anne Charlotte

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere