Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014"

Transkript

1 Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Faciliteter...1 Omsætning Budget Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...4 Aktiviteter...4 Overnatning på shelterplads og i lavo...5 Grejbank...5 Igangværende projekter...5 Projekter på vej...5 Skriftlig formidling og kommunikation...5 Samarbejdspartnere...6 Faciliteter DGI Karpenhøj råder over bygninger og arealer på Naturstyrelsens ejendom, Dragsmurvej 12, 8420 Knebel. Bygningerne er lejet på langtidsbasis og huslejen er sat til 0 kr.m, men DGI Karpenhøj har så ansvaret for vedligehold af bygninger og arealer. Bygningsmassen omfatter: Hovedbygning på 950 m². I grundplan 700 m² og 250 m² på 1. sal. I stueplan findes pejsestue med plads til 50 siddende gæster, to køkkener, areal til ophold, to toiletter og badeforhold, depot, værksted og fyrrum, mødelokale til 20 pers., undervisnings- og foredragssal, to offentlige toiletter samt infoområdet, åbent 365 dage om året samt depot. DGI Lokale- og Facilitetsudvikling råder over lokale til tegnestue. På første sal findes bibliotek/læsestue samt værksted og grejopbevaring. Studenterhus på 210 m². Her findes fire værelser, fælles køkken og badefaciliteter. Fællesrum i både stuen og på første sal. Bruges pt. Til udlejning

2 til tidligere studerende samt til logi for pædagogstuderene. Forventes brugt i 2015 til europæiske volontører. Administration på 330 m²: Stueplan og 1. sal, samlet 210 m², bruges til administration. Her findes pt 7 arbejdspladser samt to toiletter, teknikrum, depot, køkkenfaciliteter og frokoststue. Kælderen på 120 m² bruges til diverse opbevaring. Grejlade på 180 m²: Her opbevares blandt andet havkajakker, 45 cykler, hvor 25 er helt nye MTB s, diverse biologiudstyr, telte, lavoer, diverse friluftsudstyr. DGI Karpenhøj er en del af Friluftsrådets grejbanksnetværk, så der er rutiner til udlejning af grej. I laden findes også aflåst opbevaring af farlige væsker samt opbevaring af udstyr til drift af arealerne. Opbevaring udendørs: MTB-trailer med 20 Trek-cykler med udstyr denne råder vi over i samarbejde med DGI Østjylland. Snorkeltrailer, udstyret af Formidlingspartnerskabet med udstyr til snorkelture administreres af Kristian Herget, men er parkeret her. Udendørs faciliteter: I alt seks shelters med plads til sovende gæster, de fire placeret samlet på lejrplads, hvor vi har lavoer til opslåning, så vi kan huse lidt over 100 sovende. Bålplads med udstyr til udendørs madlavning, lejrområde med samisk lavo med plads til 30 spisende gæster og op til 15 overnattende. Forskellige udendørs formidlingsrum, blandt andet kopi af Pastor Begtrups lægeplantehave, vandhuller, overdrev og sansehave. Vildmarksbad, svedehytte og bruser, der dog er under renovering. DGI Faciliteter og Lokaleudviklings tegnestue har adresse på Karpenhøj. Her arbjeder der pt. Fire personer, men flere er efter sigende på vej. Der er et godt samarbejde og en god sparring med leder af tegnestuen, Bo Fisker, om friluftslivspolitik og brug og udvikling af både faciliteter og udearealer. Samlet areal udendørs: cirka 9 ha. Omsætning 2013 Indtægter, fratrukket DGI tilskud = (DGI tilskud ) Budget 2014 Indtægter, fratrukket DGI tilskud = (DGI tilskud ) Medarbejderstatus Centerchef Lone Egeberg, journalist, DGI Projektlederuddannelse, igangværende diplom i ledelse samt diverse efteruddannelse i journalistik og markedsføring. Baggrund i dagbladsbranchen (Aarhus Stiftstidende). Medlem af

3 Nationalparkrådet og indstillet til bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge. Medlem af Grønne Råd i Syddjurs Kommune. Salg og aktivitetsansvarlig Karen Thingstrup, arbejder med salg og aktivitet. Frilufts- og naturvejleder Klaus Vaad, uddannet tømrer og har læst idræt på AU, lang baggrund i DGI som gymnast, 10-kæmper og atletik. Arbejder på delvis løntilskud fra Friluftsrådet på et forsøgsprojekt, hvor han skal forsøge at koble friluftslivsaktiviteter med naturformidling samt have fokus på problemstillinger og eventuelle konflikter mellem brugere og lodsejere. KV arbejder en del sammen med DGI løb om kurser etc. KV er også ansvarlig for afdelingen for vedligehold. Cand.pæd i idræt, uddannet coach og friluftsvejleder Martin Hansen, ansvarlig for friluftsvejlederuddannelsen og 6 ugers forløb. Friluftsvejleder Lennart Landsfeldt, uddannet friluftsvejleder på DGI Karpenhøj med diverse ekstra forløb. Selvstændig erhvervsdrivende i England i en lang periode. Er ansat som sæsonvikar. Keld Andersen, ansvarlig for vedligehold af udearealer, ansat på nedsat tid i vinterperioden, timelønnet. Revalident Dorte Juul Mikkelsen, ansvarlig for administration. Forventes ansat i flexjob fra august. Revalident Kenneth Holst, p.t. på kursus, starter på Friluftsvejlederuddannelsen til august. I 2015 forventes 2 EVS-volontører (European Volonteer Service, under Styrelsen for Videregående Uddannelser) i op til et år. Indhold DGI Karpenhøj byder hvert år velkommen til et stort antal gæster fra forskellige målgrupper. Vi arbejder primært med uddannelse, teambuilding, kursusvirksomhed og vejledning i friluftsliv og naturformidling. Vores største kundegrupper er virksomheder og skoler og ungdomsuddannelser, der får spændende og udviklende aktiviteter i naturen omkring centret, på havet og på cykel i Nationalparken. Hvert år har vi massevis af specielt gymnasier og folkeskoler qua vi kan have op til 100 elever her i primitiv overnatning. Vi uddanner hvert år mellem 12 og 15 friluftsvejledere i et givende samarbejde med VIA University College. Vi har certificerede kurser i træklatring, havkajak og basisfriluftsliv. Vi har åbent hus arrangement minimum en gang om året for lokale og turister og vi har aktiviteter for turister alle hverdage i sommerferien. Desuden er centrets område samt offentlige toiletter åbent 365 dage om året for alle - borgere, turister, skoler og institutioner og hvem, der ellers har lyst til at besøge os. Anslået havde vi i 2013 samlet omkring 5000 betalende besøgende om året fordelt på medarbejdere i virksomheder og øvrige målgrupper. Besøgende i det åbne besøgscenter og turister er svært at spå om, men mon ikke et tilsvarende antal er passende. I 2014 har vi aktiviteter for borgere og turister alle hverdage, to gange om dagen. Dette vil vi kunne føre statistik på umiddelbart efter sommerferien.

4 Mission Vi arbejder for at udbrede kendskabet til aktivitet og bevægelse i naturen kort og kort friluftsliv altså livet i det fri. Vi har fokus på værdien i fællesskabet, noget vi har med fra vores moderorganisation DGI. Her udvøver vi princippet fra det nordiske friluftsliv, nemlig tur efter evne. Der skal være plads og rum til alle. Vi har fokus på at udbrede kendskabet til bevægelse og idræt i naturen. Aktiviteter A. Teambuilding og gruppeudvikling for virksomhedsgrupper, både med eget personale og med deltagelse af erhvervspsykolog. Samarbejde med Fuglsøcentret om at være aktivitetsudbyder for deres gæster. Vi har gode erfaringer med at arrangere alt fra mindre, komprimerede forløb til store firmadage med op til 500 deltagere. B. Lejrafvikling for både folkeskoler og ungdomsuddannelser samt seminarier og universiteter. Kan have omkring 110 overnattende i shelters og lavotelte. Mangeårige erfaringer med planlægning af alt fra mad til aktiviteter. Gæsterne kan bestille helt fra blot overnatning til den store pakke, hvor vi sørger for alt. Kun prisen afgør, hvad der skal ske. C. Uddannelse af Friluftsvejledere i samarbejde med VIA University College. I år starter uddannelsen for første gang som deltidsuddannelse med undervisning to dage om ugen med p.t. 15 tilmeldte. D. Uddannelsesforløb for arbejdsløse har netop afviklet et 6 ugers forløb, et pædagogisk diplommodul, Friluftsliv og Udemotion. Dette område vil vi gerne udvikle yderligere, eventuelt i samarbejde med Syddjurs Kommune og måske et jobrotationsprojekt i forbindelse med ny skolereform. E. Uddannelsessted for pædagogstuderede. P.t. har vi fire praktikanter årligt, to pr. gang i 10 ugers forløb. Pædagoguddannelsen ændrer dog på praktikken, så det er uvist, om det kan fortsætte. F. Igangværende godkendelsesproces hos Styrelsen for Videregående Uddannelser om at blive modtagerorganisation for EVS-volontører (European Volonteer Service). Dette arbedde kordineres med DGI s tegnestue. G. Udvikling og afvikling af certificerede kurser, blandt andet træklatring, havkajak, basisfriluftsliv og bevægelse og formidling. Udvikling af kursusprodukter i samarbejde med DGI s kompetencegrupper. H. Deltager i afvikling af Den europæiske Nationalparkdag i Nationalpark Mols Bjerge i samarbejde med formidlingspartnerskabet og andre aktører som f.eks. DOF, Dansk Botanisk Forening, DN, Ørnbjerg Møllelaug, Syddjurs Naturcenter m.fl.

5 I. Pleje af haveanlæg i det åbnebesøgscenter, der byder på forskellige former for ubemandet naturformidling. Blandt andet formidling af fire naturtyper på fire årstider (støttet af Friluftsrådet). J. Udvikling af app til formidling. P.t. arbejdes der med fem forskellige ruter, der kan downloades på smartphone eller tablet. Overnatning på shelterplads og i lavo Vi udlejer både lejrplads med fem shelters og bålplads samt stor samisk lavo til både skoler, institutioner, private og virksomheder. Grejbank DGI Karpenhøj er en del af Friluftsrådets grejbanksnetværk. Det betyder, at vi har både havkajakker, mtbs, biologiudstyr, trailere o.m.a udstyr, der kan lejes både af skoler, institutioner og private. Se evt. Igangværende projekter A. Udvikling af apps til formidling af natur og kultur på DGI Karpenhøj, støttes med sammenlagt kroner af Nationalparken og Friluftsrådet. Projekter på vej A. Frivilligprojekt som en del af et samlet demoprojekt under Friluftsrådet, der har titlen Frivillig i Naturen. Friluftsrådet skriver følgende: Borgere, foreninger, virksomheder, skoler, kommune - i Friluftsrådet ønsker vi at sætte spot på, at alle, i nye lokale frivillige fællesskaber, kan være med til at skabe flere og bedre natur - og friluftsområder. De skriver følgende om projektet i Syddjurs: I Ebeltoft har DGI Karpenhøj og Syddjurs Kommune skitseret rammen for et grønt frivilligprojekt der skal udvikles i co-creation med kommunens borgere. Forankring og overdragelse af frivillighed er nøgleord Skriftlig formidling og kommunikation Løbende udsendelse af pressemeddelelser om relevante nyheder fra DGI Karpenhøj. Egen hjemmeside med oplysning om muligheder, booking af kurser og arrangementer.

6 Samarbejdspartnere A. Har et formaliseret samarbejde om udveksling af kunder og arrangementer og udvikling af spændende projekter med Molslaboratoriet B. Samarbejde med Fuglsøcentret. C. Samarbejde om udbud af uddannelser med VIA University College D. Samarbejde med UCN pædagoguddannelsen om praktik. Det samme for outdoorpædagoguddannelsen i Horsens E. Med i Formidlingspartnerskabet Og mange flere mindre samarbejder DGI Karpenhøj juni 2014.

Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014

Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014 Statusnotat Molslaboratoriet juli 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013 - Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...3 Aktiviteter...3 Overnatning...4 Grejbank...4 Igangværende projekter...4

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk

Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk www.stevnsbo.dk Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Telefon 36 77 91 10 Telefax 36 77 38 04 email: info@stevnsbo.dk Vi ser på livet som en lystig leg med ubegrænsede muligheder På vores skole gør vi alt for, at du får de bedste

Læs mere

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62 Indholdsplan Skoleår 2012 2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord 3 Hovedsigte 3 (Værdigrundlag, vision, mission og måden vi er Grundvig/Koldsk efterskole) Beskrivelse af Adventure Efterskolen 4 Eleverne

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen. Dato. Sted. 23. september 2013 kl. 17:30. Voldum-Hallen. Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Dato 23. september 2013 kl. 17:30 Sted Voldum-Hallen Et tilbud til alle lokalsamfund i Østjylland Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer og netværk Udfordringen Invitation til udvikling, værktøjer

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Velkommen til valgfag i Skive Kommune!

Velkommen til valgfag i Skive Kommune! Velkommen til valgfag i Skive Kommune! Ungdomsskolen glæder sig til, i samarbejde med folkeskolerne i hele Skive Kommune, at byde velkommen til en valgfagspakke til dig. Du kan orientere dig i folderen

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008

FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Magna faccum auguerilisit in henibh eui tismodo lestrud tie FRILUFTSRÅDETS BERETNING FOR 2008 Tips- og lottotilskud til friluftslivet Indhold Formandens beretning 1 Om uddelingen 2008 2 Søg tilskud til

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk

CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 17-03-2014 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser CSU Holbæk 1 CSU STUDIEGÅRDEN Bopraktik, Kostskoleafdeling og Klubværelser på CSU Holbæk Hvem er CSU Holbæk?... 2 Hvad tilbyder

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan?

Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Naturvejledning i alle forvaltninger. Hvordan? Foreløbig rapport om naturvejledernes mange arbejdsopgaver i og på tværs af kommunernes forvaltninger Af Lars V. Jensen, Naturfagskonsulent i Helsingør kommune.

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn

LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn. Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn LÆR FOR LIVET et læringsprogram for anbragte børn Til kommunale chefer, ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med anbragte børn 1 INDHOLD ANBRAGTE BØRNS LÆRING 4 LÆR FOR LIVETS TRE BEN 5 ALLE BØRN

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE

Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskole RØDE ENCYCLOPÆDIE Rødding Højskoles Røde Encylopædie Læs opslagsværket som et leksikon med svar på alt omkring Rødding Højskole. Kan med fordel læses forfra, bagfra, i en køre eller som

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere