Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004"

Transkript

1 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek

2 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket som videns- og informationscenter, være katalysator for kompetenceudviklingen i regionen og være i front med udviklingen af nye tjenester, ydelser og samarbejdsformer. Disse mål er nået i et tæt samarbejde med regionens biblioteker, og centralbiblioteksvirksomheden har i 2004 haft øget aktivitet på stort set alle områder. Fra 2004 er centralbiblioteksstrukturen ændret således, at Gentofte er centralbibliotek for 37 kommuner i Københavns og Frederiksborg amter. Grundydelserne omfatter Materialeoverbygning, Informationstjeneste, Råd og Vejledning samt Samordning af biblioteksvirksomheden. Derudover varetager Gentofte, i samarbejde med andre biblioteker, en række centralbiblioteksopgaver for hele landet: Spørg Olivia Musikbibliotek.dk Bibliotekernes Musiktoolbox Bibliotekernes Netmusik Elektroniske tekstlicenser Kompetenceudvikling af bibliotekspersonalet Kørselsordning. Materialeoverbygning og materialelevering. Centralbibliotekets udlån til regionens biblioteker er steget fra i 2003 til i 2004, svarende til en stigning på 70%. På direkte opfordring fra regionens biblioteker har Centralbiblioteket indkøbt 180 titler, primært udenlandske, hvor hovedvægten ligger på edb-bøger, hobby og medicin. Centralbiblioteket varetager endvidere indkøbet af udenlandske bøger til bibliotekerne i Ledøje- Smørum, Ishøj, Karlebo Værløse, Frederiksværk og Dragør. Læsekredssamlingen, som startede i 2003, voksede i 2004 til 35 titler. Samlingen har i 2004 haft i udlån, og specielt de helt nye titler er meget efterspurgte. Centralbiblioteket har i 2004 haft fokus på en hurtig levering af bestilte materialer og arbejder fortsat med at optimere denne arbejdsproces. Informationstjeneste. For at imødekomme bibliotekernes behov for rådgivning og materialelevering på informationsområdet, har centralbiblioteket etableret en hotline, således at folkebibliotekerne i området kan få direkte kontakt med en bibliotekar i hele centralbibliotekets åbningstid. Denne Hotline er bemandet på hverdage fra kl og på lørdage fra kl Der føres logbog over de biblioteker, der henvender sig samt over de stillede spørgsmål. 2

3 Der har i 2004 været i alt 539 henvendelser. Informationstjenestens kvalitet har været drøftet på et erfa-gruppemøde, hvor regionens biblioteker udtrykte tilfredshed med servicen. Råd og vejledning. Centralbiblioteket har ydet individuel vejledning og sparring til bibliotekerne på biblioteksfaglige spørgsmål, bibliotekspolitiske emner, IT samt forsøgs- og udviklingsprojekter. Desuden har centralbiblioteket i tæt samarbejde med bibliotekerne i regionen gennemført målrettede undervisnings-, kursus- og formidlingsaktiviteter. Samordning af folkebibliotekssamarbejdet. Der har været afholdt otte Biblioteksledermøder samt et to-dages internat i Skåne. Temaerne på biblioteksledermøderne har været Aktuelle ledelsesmæssige udfordringer som f.eks. Forandringsledelse samt Bibliotekerne og strukturreformen Nye biblioteksformer og biblioteksopgaver som f.eks. Kombibiblioteker, Læringscentre og Borgerservice Faglige temaer og fælles udviklingsområder som f.eks. Elektroniske materialevalgssystemer, Unge og bibliotekerne samt fremtidens børnebibliotek Centralbibliotekets ydelser som f.eks. Interurbanlån, Kørsel, Konsulentopgaver vedrørende biblioteksmetoder og arbejdsgangsanalyser m.v Kursusvirksomhed samt særlige indsatsområder f.eks. Biblioteksbetjening af etniske minoriteter og Bibliotekernes Netmusik. Netværks- og erfa-grupperne har ligeledes arbejdet med mange forskellige aspekter af biblioteksvirksomheden. I 2004 bestod den faglige mødestruktur, udover Biblioteksledermøderne, af Netværksgruppen for børne- og ungeområdet Netværksgruppen for udlånsekspeditionsområdet Netværksgruppen for voksenbiblioteksområdet Erfagruppen for Biblioteksbetjening af etniske minoriteter Erfagruppen for Infomationskompetence Erfagruppen for Materiale- og Dokumentlevering Erfagruppen for Musikbiblioteksbetjening Netværks- og erfa-grupperne har i 2004 afholdt i alt 23 møder, og grupperne har arbejdet med mange forskellige aspekter af biblioteksvirksomheden. Det gælder temaer af fælles faglig interesse, nye medier og betjeningsformer samt centralbibliotekets ydelser og udvikling. 3

4 Der har desuden været nedsat to ad hoc grupper med specifikke opgaver: Ad hoc gruppen for materialevalgssystemer. Gruppens opgave har været at udarbejde en kort sammenlignende analyse af de eksisterende elektroniske materialevalgssystemer i relation til forskellige former for organisering af materialevalget. Arbejdet resulterede blandt andet i en workshop med 80 deltagere, hvor de aktuelle leverandører på markedet var til stede. Ad hoc gruppen for unge Gruppens opgave har været at undersøge den nuværende biblioteksbetjening af unge, samt at komme med ideer og forslag til nye vinkler på biblioteksbetjening, blandt andet med udgangspunkt i de unges kultur. Resultatet er blevet en rapport med status og anvisninger Bibliotekerne og de unge vil de os og vil vi dem? Endvidere er der afholdt en workshop med 50 deltagere og rapporten er blevet præsenteret på et arrangement i Biblioteksforeningen for Storkøbenhavn.. Ad hocgrupperne har i alt holdt 9 møder. Fremtidens børnebibliotek På biblioteksledermødet den 3. september 2004 blev det besluttet at iværksætte et fælles regionalt projekt om Fremtidens Børnebibliotek. 12 biblioteker og i alt 20 projektdeltagere tilmeldte sig på tre områder med overskrifterne: Børnebiblioteket som lokalt omdrejningspunkt. Kvalitetsudvikling af børnebibliotekets faglige formidling Virtuel formidling og det fysiske bibliotek Projekterne skal igangsætte en forandringsdialog om fremtidens børnebibliotek i regionens børnebiblioteker være med til at danne billeder på fremtiden og motivere til forsøg og eksperimenter i fremtidens børnebibliotek udnytte regionens netværk i en konkret udviklingsopgave arbejde med fælles projektmodning i forhold til konkrete udviklingsprojekter i de enkelte biblioteker. Efter et fælles startsseminar med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen skal projektgrupperne planlægge og gennemføre arbejdet i 1. halvdel af Kursusvirksomhed Centralbiblioteket har i 2004 haft en omfattende kursusvirksomhed (se vedlagte fortegnelse). Gennem kursuskataloget BIB*LAB udbydes der kurser og temadage to gange om året til bibliotekerne i regionen. Underviserne på kurserne er fagfolk, der har gennemgået en pædagogisk træneruddannelse, mens temadagene i udpræget grad også har eksterne oplægsholdere. 4

5 En væsentlig del af kurserne er faglige, som for eksempel Lov og ret, Statistik, Licenser, Offentlig Information, Internetkommunikation med børn, Grundkursus i børnebiblioteksarbejde, Jazz og On-line musik. En anden del af kurserne er rettet mod bibliotekerne arbejdsmetoder og nye roller, som blandt andet Grundlæggende undervisningskursus, Introduktion til projektarbejde og Præsentationsteknik. Temadage og workshops er idéudviklet i og på tværs af netværks- og erfa-grupperne. Som eksempler på årets temamøder kan nævnes Mød forlagene og hør om de nye børnebøger, Biblioteksindretning, Informationskompetence, Uroproblemer og konflikthåndtering samt Musikmaterialevalg. Gentofte Centralbibliotek har i samarbejde med de øvrige centralbiblioteker i Østdanmark afholdt Kontaktmøde Øst med temaet Hvad har de gang i? fokus på brugernes adfærd med mere end 100 deltagere. Der har i alt været 1361 deltagere til centralbibliotekets kurser og temadage. Konsulentydelser Centralbiblioteket har gennemført en række konsulentydelser med fokus på kortlægning og udvikling af arbejdsgange i bibliotekerne. Først og fremmest i form af tre benchbibprojekter, hvor de involverede biblioteker metodisk arbejder med analyser, sammenligning, læring og forandring af arbejdsgange. Automatisering af kassationer: Heri deltog tre medarbejdere fra Helsingør Bibliotek og tre medarbejderefra Gentofte Bibliotekerne. Projektet blev indledt den 11. marts 2004, og rapporten afleveretden 30. juni Materialets vej fra valg til hylde: Heri deltog i alt seks medarbejdere fra Allerød Biblioteker, Hørsholm Bibliotek og Nivå Bibliotek. Projektet blev indledt den 25. august2004, og rapporten blev afleveret den 7. december Fremfindingsprocedurer: Heri deltog i alt otte medarbejdere fra Fredensborg-HumlebækBiblioteker, Gentofte Bibliotekerne, Hillerød Bibliotek og VærløseBibliotekerne. Projektet blev indledt den 14. september 2004, og det sidstemøde blev afholdt den 14. december Alle rapporter kan ses på Driftsafvikling af bibliotekssystemer. Gentofte Centralbibliotek driftsafvikler bibliotekssystemet DDE-libra for syv kommuner i regionen samt hjemmesider for fire kommuner. EU-udbud For 34 kommuner i regionen har Centralbiblioteket i 2004 gennemført et fælles EU-udbud af ikkeboglige materialer. 5

6 Konsulenten for biblioteksbetjening af etniske minoriteter Konsulent i netværksområde 1 er en af fire konsulenter i Danmark, der skal sætte fokus på og understøtte bibliotekernes roller og aktiviteter i forhold til biblioteksbetjeningen af etniske minoriteter. Konsulenterne, der samarbejder med Indvandrerbiblioteket, har i 2004 dels udfyldt en række regionale opgave, og dels en række opgaver på tværs af landet. Ud over de regionale indsatsområder har konsulenten gennemført et supervisionsprojekt med 12 deltagere fra bibliotekerne i Nivå, Ishøj, Tingbjerg og Biblioteket på Ørnevej samt afviklet kurser og temadage inden for området. Musik i elektronisk form Gentofte Centralbibliotek har, i samarbejde med Herning, Odense, Århus, København og Frederiksberg, forpligtelsen til at sikre Folkebibliotekerne adgang til elektronisk musiklicenser. De seks Centralbiblioteker har i samarbejde med Statsbiblioteket og Biblioteksstyrelsen organiseret sig i Bibliotekskonsortiet for formidling af Digital Musik. Konsortiet har indgået aftale med Phonofile om vilkår for formidling af elektronisk musik gennem bibliotekerne til borgerne. I Gentoftes centralbiblioteksområde har 22 kommuner ud af 37 købt Konsortiets tilbud. Elektroniske tekstlicenser Gentofte Centralbibliotek har, i samarbejde med Roskilde og Århus, forpligtelsen til at sikre folkebibliotekerne i Danmark adgang til elektroniske tekstlicenser, der kan videreformidles til brugerne. Rådgivning og vejledning samt varetagelse af referencespørgsmål indgår i forpligtelsen. Opgaven har omfattet tegning af licenser samt en løbende udvikling af formidlingen. Opgaven er varetaget i et tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker i Danmark samt med Statsbiblioteket og Det Elektroniske Forskningsbibliotek. Med udgangen af 2004 var der indgået aftale om 35 licenser på fortrinsvis danske og engelske Derudover er ni nye produkter under overvejelse. Spørg Olivia Brugerne har taget Olivia til sig. I 2004 modtog Olivia mails det er flere end i Derudover er Olivia gennemsnitligt i dialog med 50 børn om dagen. Antallet af deltagende biblioteker er i samme periode steget fra 33 til 41, sådan at der nu er 87 bibliotekarer bag Olivia. I det forgangne år har Olivia profileret sig som aktiv læser og formidler af skønlitteratur, idet hun anmelder og går i dialog om de bøger, hun har valgt at læse i løbet af året. Som noget nyt inviterer Olivia nu også eksperter ind i spørgetjenesten. 6

7 Musikbibliotek dk I 2004 er der foretaget et gennemgribende redesign og nyudvikling af siden. Musikbibliotek.dk s profil er skærpet, således at brugerne møder en hjemmeside, hvor det både er muligt at søge efter materialer, omtaler, anmeldelser og anbefalinger, dybdeborende temaer og inspirerende nyheder Bibliotekernes MusikToolbox Toolbox en er et virtuelt arbejdsredskab for folkebibliotekernes musikbibliotekarer. Og i Toolboxens andet år, er den for alvor blevet taget i brug som et dagligt arbejdsredskab. På baggrund af et samarbejde mellem Dansk BiblioteksCenter (DBC) og Musikoverbygningsbibliotekerne (MOB) har materialevalget, det vil sige køb af fonogrammer, kunnet foretages direkte gennem Musikbibliotekarernes Toolbox. I 2004 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Toolbox en, DanskBibiblioteksCenter og MusikOverbygningsBibliotekerne om tilgængeliggørelse af G-fortegnelses-data i Toolbox en. Fra august 2004 har Musik- OverbygningsBibliotekerne tildelt ratings på alle titler. En del af titlerne har tillige fået vejledende kommentarer. Forsøget fortsætter indtil 1. april Ved udgangen af året er der over 600 tilmeldte brugere mod 248 ved projektets start. Koordinering af kompetenceudvikling I samarbejde med centralbibliotekerne i Århus, Vejle og Roskilde varetager Gentofte, på landsplan, koordinationen af initiativer for kompetenceudvikling i de fire netværk inden for nationale indsatsområder og som aftales med Biblioteksstyrelsen. Årets indsatsområderne har været: Musikformidling fra Nettet med særligt henblik på Phonofile. Der er uddannet trænere til at undervise i forbindelse med udrulningen af Bibliotekernes Netmusik. Trænerne har gennemført følgende aktiviteter i centralbiblioteksområdet: to informationsmøder om Bibliotekernes Netmusik i centralbiblioteksområdet med i alt 44 deltagere fire kurser i august 2004 med i alt 53 deltagere Biblioteket som læringsrum for informationskompetence I efteråret 2004 er der gennemført to workshops med fokus på informationskompetence: Biblioteksmedarbejderen som informationsspecialist med 56 deltagere Biblioteksmedarbejderen som underviser med 52 deltagere Projektleder2 Projektleder2 er udviklet som en fortsættelse af den grundlæggende projektlederuddannelse, der har været tilbudt bibliotekerne i Der er gennemført tre forløb med i alt 123 deltagere med følgende emner: Coaching, Aktivitets- og ressourcestyring samt Evaluering som metode. I tilknytning til disse workshops er der gennemført fire læringscirkler to i Vestdanmark og to i Østdanmark. 7

8 Kørselsordningen Gentofte varetager den regionale kørselsordning for alle kommuner i centralbiblioteksområdet, og indgår endvidere som knudepunkt i den nationale kørselsordning. Centralbibliotekets opgave er både at sikre udbringning og afhentning af biblioteksmaterialer på den nationale rute og sortering af materialer til både den regionale og den nationale rute. Der køres fem dage om ugen til alle 37 hovedbiblioteker i regionen. De to af dagene er finansieret gennem centralbibliotekstilskuddet, og de tre dage er ekstra kørselsdage tilkøbt af kommunerne. Kørslen i regionen er udliciteret til Hvidovre Vognmandsforretning. Vurdering af årets faglige resultat Det er centralbibliotekets vurdering, at vi er kommet godt fra start i det første år som centralbibliotek for Københavns Amt og Frederiksborg Amt. Der er foretaget en ændring af materialevalgspolitikken, så centralbiblioteket er i stand til at honorere både den øgede efterspørgsel men også den ændrede titel efterspørgsel. Der har i 2004 været fokus på materialeleveringen, da tilfredsheden på dette punkt ikke svarer til tilfredsheden med titeludbuddet. Centralbiblioteket har ændret arbejdsprocesser og deltaget i benchbibprojekt med henblik på at effektivisere fremfindingsprocessen og dermed sikre en hurtigere materialelevering. Der arbejdes tillige med kvartalsvise statistikker til at dokumentere, hvor hurtigt reserveringer bliver fremfundet og effektueret. Materialeleveringstiden er blevet forbedret i løbet af 2004, og det vil være et område, der fortsat vil være i fokus i Samordning af folkebibliotekssamarbejdet i form af Biblioteksledermøder og faglige netværk fungerer godt i den nye struktur. Der er stor deltagelse i alle de nævnte udvalg ligesom der er stor deltagelse i udviklingsarbejder i netværk i de to amter. Kurser og temadage har været et centralt indsatsområde i 2004, og i alt har der været deltagere i centralbibliotekets kurser og temadage. Der er medarbejdere i de to regioner, så det svarer til, at hver medarbejder i gennemsnit har deltaget i mindst et kursus eller en temadag. Samlet set er der inden for alle overbygningsområderne opnået et godt resultat i det forløbne år. En vurdering som Tilfredshedsundersøgelsen tillige understøtter. Lone Gladbo Kulturdirektør 8

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004 Gentofte Centralbibliotek 2004 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Arbejdsgruppen... 3 2 Det faglige Netværk... 4 2.1 Formål, mål og succeskriterier... 4 2.2 Model for det faglige netværk i Frederiksborg og Københavns

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Høringsparter 26. marts 2007 J. nr. 406-1 jth Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Statens kontrakt med centralbibliotekskommunerne udløber med udgangen af

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning Kontrakten mellem Biblioteksstyrelsen og Gentofte Kommune fastlægger målsætningerne for Københavns Amts centralbiblioteksvirksomhed, herunder virksomhedens strategiske grundlag, udvikling,

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005

Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005 Interviewundersøgelse - som led i evaluering af centralbibliotekstrukturen 2005 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode...

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 175 Offentligt NOTAT 26. marts 2007 J.nr.: 406-1 JHL / ROL Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning fra 2009 Indledning Den

Læs mere

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006

Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Interviewundersøgelse - Evaluering af centralbibliotekstrukturen 2006 Udført af Kursus- og konsulentafdelingen Danmarks Biblioteksskole Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Undersøgelsesmetode... 3 Hovedkonklusioner...

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Musikkarenstid. Rapport

Musikkarenstid. Rapport Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.:4122-0006 ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid,

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1

OC-Området. SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI temadag: Etniske minoriteter, læring og samarbejde på tværs hvad virker? 11-03-2008 Dias 1 SBCI Mission BiblioteksCenter for Integration vil på nationalt niveau understøtte bibliotekssektorens muligheder

Læs mere

Bibliotekernes Netmusik Phonofile Aftale mellem Phonofile og bibliotekskonsortiet om adgang til Biblioteksdistributionssystemet (content management system) Paraplyorganisation for rettighedshaverne (audio

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Det samarbejdende biblioteksvæsen

Det samarbejdende biblioteksvæsen Det samarbejdende biblioteksvæsen HK ernes rolle Claus Vesterager Pedersen forfatter Hvad jeg vil tale om: Virkelighedsbilledet februar 2006 Trends Redskaber Følgevirkninger Teknologi Samarbejde / stordrift

Læs mere

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse Projektleder2-2005 tilbyder viden og information om projektledelse på højt fagligt

Læs mere

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014

Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Evaluering af kontrakt for Biblioteket, 2013-2014 Digitalisering og borgernes IT - kompetencer A1 Aktive digitale borgere A.1.1 Central indsats. Styrke og vedligeholde det tværfaglige samarbejde med Borgerservice

Læs mere

Det tættere samarbejde mellem centralbibliotekerne indbyrdes og med Kulturstyrelsen betød i 2012 en række koordinerede udviklingsinitiativer.

Det tættere samarbejde mellem centralbibliotekerne indbyrdes og med Kulturstyrelsen betød i 2012 en række koordinerede udviklingsinitiativer. Beretning 2012 Generelt Det tættere samarbejde mellem centralbibliotekerne indbyrdes og med Kulturstyrelsen betød i 2012 en række koordinerede udviklingsinitiativer. Centralbibliotekernes chefer og udviklingschefer

Læs mere

Roskilde Centralbibliotek har i lighed med de 5 andre centralbiblioteker følgende lovbundne mission for centralbiblioteksvirksomheden:

Roskilde Centralbibliotek har i lighed med de 5 andre centralbiblioteker følgende lovbundne mission for centralbiblioteksvirksomheden: CB-strategi Roskilde Centralbibliotek 2016-2019 Mission og Rammesætning Roskilde Centralbibliotek har i lighed med de 5 andre centralbiblioteker følgende lovbundne mission for centralbiblioteksvirksomheden:

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter

Servicedeklaration: Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter Introduktion af nyvalgte tillidsrepræsentanter 10 Din introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant, når du er nyvalgt TR i SL. At du får indsigt i din rolle, dit ansvar og dine rettigheder som tillidsrepræsentant

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek

Biblioteksklub regionalt samarbejde. Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub regionalt samarbejde Biblioteksledermøde d. 7. november 2009 Gentofte Hovedbibliotek Biblioteksklub - baggrund Oplæg fra bibliotekslederne til erfagruppen (januar) Erfagruppen afdækning

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

KONSULENTER FOR BIBLIOTEKSBETJENING AF ETNISKE MINORITETER. Projektbeskrivelse

KONSULENTER FOR BIBLIOTEKSBETJENING AF ETNISKE MINORITETER. Projektbeskrivelse Projektbeskrivelse Det 2-årige projekt: Konsulenter i regionale netværk for biblioteksbetjening af etniske minoriteter er blevet forlænget med et år (sept. 04 - aug. 05). Forlængelsen er sket på baggrund

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

BIB LAB Efterår 2005

BIB LAB Efterår 2005 Gentofte Centralbibliotek Kursuskatalog Efterår 2005 KURSER Billedbehandling i Photoshop Elements 3.0 Få en i udlånsekspeditionen Genveje til musikken Gør biblioteket bedre for læsehandicappede med IT

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket

Slutrapport fra. projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Slutrapport fra projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af biblioteket Indholdsfortegnelse Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Målgruppen... 4 Kort beskrivelse af delprojekterne... 4 Mål og succeskriterier...

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier.

Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier. Punkt 14. Aalborg Bibliotekerne - status på digitale medier. 2013-48503. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets orientering, status på Aalborg Bibliotekernes digitale medier.

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Intelligent Materiale Styring

Intelligent Materiale Styring Intelligent Materiale Styring Hindsgavl 29. maj 2015 Special konsulent Britta Bitsch, Borgerservice og biblioteker, Aarhus Aarhus Kommunes Biblioteker Hovedbibliotek 18 Lokalbiblioteker Udvikling af bibliotekerne

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration

Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration Status & Perspektiver BiblioteksCenter for Integration v. Flemming Munch 1 Hvad skal vi snakke om Biblioteks Center for Integration Hvor langt er vi kommet? Hvad er de næste skridt 2 Lidt om deltagerne

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg.

DDELIBRA GO. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense, Næstved og Frederiksberg. DDELIBRA GO DDElibra GO er det nye alternativ til bibliotekernes trykte bestillings- og hyldekontrollister - præsenteret på en tablet eller smartphone. Kundebesøg og test: Tak til Ballerup, Roskilde, Odense,

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol.

Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Kommunikationsplan for Kreativ-Metapol. Udgangspunkt/baggrund Det overordnede mål med Kreativ Metapol er, at styrke og videreudvikle visionen om Øresundsregionen som et kreativt vækstcenter for et bredt

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det

De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det De unge er storforbrugere af it, derfor skal erhvervsskolerne også være det Tal om de 16-19 årige 99% har mobiltelefoner 92% bruger nettet hver eller næsten hver dag 87% bruger sociale netværkssites 83%

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats

Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats 25. januar 2008 Status for implementering af samarbejdsaftale mellem Kulturministeriet og Integrationsministeriet om bibliotekernes integrationsindsats Den 9. november 2006 offentliggjorde integrationsminister

Læs mere

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter!

Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! Få 30 % mere styr på det på kun 45 minutter! 1 Dogmeregler for mit oplæg: Maks. 22 slides. Ikke nævne DDB. Kortene på bordet. Mere refleksion end konklusion. 2 Min faglige DNA: Uddannet bibliotekar. Kommunikationschef

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag

Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag Støttet af: Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker 3 punkter, 3 nedslag, 15 min. Baggrund & ambitioner Metoder &

Læs mere

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid

Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne 2011 - i en forandringstid Aalborg Bibliotekerne Skaber det bedst mulige bibliotekstilbud inden for de politisk fastlagte prioriteringer og budgetrammer. Vision - vi vil: Udvikle

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Center for frivilligt socialt arbejde

Center for frivilligt socialt arbejde Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 144 Offentligt Center for frivilligt socialt arbejde Odense, januar 2012 Nye kurser og netværk - i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger

Handlingsplan for 2012/13/14. Åbne Biblioteker. Tidsplan d. 30.10.12. Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Handlingsplan for 2012/13/14 Udgangspunkt i Folkebibliotekerne i vidensamfundet s 5 anbefalinger Åbne Biblioteker Hvad: Etablering af selvbetjent bibliotek i Gudme i 2012. Tid: 2012 personale i Gudme,

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

Læringscentre i Faxe kommune

Læringscentre i Faxe kommune Læringscentre i Faxe kommune Forord Faxe Kommune er på vej. Gennem de seneste 10-15 år har udviklingen i læremidler ændret sig markant, fra kun at bestå af stort set analoge til at omfatte mange digitale.

Læs mere

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk

AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk AFTALE om adgang til salg via www.bibliotek.dk 1. Parter Dansk BiblioteksCenter as Tempovej 7-11 2750 Ballerup (herefter DBC ) og ( herefter Forhandleren ) har dags dato indgået denne aftale (herefter

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Nye organisations og institutionsmodeller

Nye organisations og institutionsmodeller Nye organisations og institutionsmodeller Temamøde Biblioteksledermødet d. 10. november 2011 Præsentation 1993 2005 områdeleder på Statsbiblioteket 2005 bibliotekschef i Vejle Forskelle/ligheder i udviklingen

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009

Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i RUF, 9. januar 2009 Referat af møde i Styrelsen for Bibliotek og Mediers fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, RUF møde nr. 11 Tid: Fredag d.

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere