US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION...6 FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE...9 VÆRDIGRUNDLAGET...9 DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE...9 UNDERVISNING...9 MÅL KLUB...10 MÅL PERSONALEPOLITIK...12 PERSONALEARBEJDET...12 LEDELSESARBEJDET...12 BESTYRELSEN BESTYRELSENS ARBEJDE...13 OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE...13 FORÆLDRESAMARBEJDE...14 ØKONOMIEN...14 EVALUERING...15 MÅL OG RESULTATKRAV EGNE MÅL...16 UNDERVISNING...16 KLUB...17 STATISTIK...21 SAMARBEJDE UD AF HUSENE...21 AKTIVITETSPLAN

3 US HIGHLIGHTS MUSIKKEN PÅ US Musikaktiviteterne på Ungdomsskolen (begge afdelinger) oplever øget tilslutning. På Helsingør afdelingen har vi været så heldige at lokalerne er blevet renoveret og i dag fremstår moderne, lækre og indbydende. Musikstemningen gennemsyrer hele huset, og musikeleverne er blevet en stor og meget synlig del af hverdagen. Vi glæder os nu til at musiklokalerne på Espergærde Ungdomsskole lovliggøres og renoveres for skimmel, så vi også her kan give de unge de bedste betingelser for deres musikundervisning/- aktiviteter. Udfordring: Vi vil i den kommende tid arbejde mere målrettet med vækstlaget og forsøge at sikre at de unge får endnu bedre mulighed for at formidle deres musik via koncerter, festivals, radio og hjemmeside. arbejde for at skabe rammer så de unge får mulighed for at spille live i videre omfang end i dag både på ungdomsskolen men også ude i byen. Hjemmesiden er det vindue ad hvilket hele omverdenen kan kigge ind i Ungdomsskolen og danne sig et overblik over de tilbud og aktiviteter der tilbydes til de unge. En ny struktur med uddelegering af ansvarsområder har medvirket til at øge aktualiteten af siden. Siden spænder fra fagoplysning og aktivitetsinformation til underholdning, billeddokumentation og videoklip. På hjemmesiden er der ligeledes adgang til kvalitetsrapporter samt nærværende virksomhedsplan. Hjemmesiden har styrket skolens kommunikationsmuligheder. Siden er grafisk stærk, og meget informativ. US har fået et værktøj til at synliggøre de mange forskellige aktiviteter, overfor såvel elever og forældre som lærere og klubmedarbejdere. Udfordring: At fastholde opdateringsniveauet, og at indarbejde hjemmesidens muligheder for Ungdomsskolens lærere og medarbejdere, da det er dem der skal formidle til eleverne. I den kommende periode skal vi tage stilling til - sammen med eleverne - om muligheden for yderligere webkommunikation skal udvikles eksempelvis i forhold til aktivitets- og eller holdtilmeldinger. US-RADIO: Ungdomsskolens radio lever i allerbedste velgående. Vi har nye og moderne lokaler i både Helsingør og Espergærde. De nye lokaler har fra starten tiltrukket masser af elever, og har været med til at skabe liv og stemning de dage, hvor der sendes live. Radioen har utallige muligheder, og den løbende tilstrømning af elever vidner om at de unge også hører us-radio når de ikke er på skolen. Klubben bruger radioen til info og reklame for arrangementer. Radioen transmitterer mange af ungdomsskolens begivenheder live, eks Holger Danske Music, Gallafest, sceneshows, MGP o.s.v.. Udfordring: Vi har et stort ønske om at finde økonomi til flere live-udsendelser også meget gerne transmissioner *ud af huset* (Kulturværft, Toldkammer, skoler, gymnasier, bycenter, osv.). Endvidere vil vi gerne finde en måde at kunne engagere de ældre elever i radioproduktionen og tilbyde programmer for 16+ elever således at radioen får skabt et rollemodelkorps. 3

4 ON STAGE: Ved sæsonstart 2009 nedsatte Ungdomsringen en arbejdsgruppe, som havde til opgave at etablere en performancefestival for unge, hvor scenekunst var omdrejningspunktet. Arbejdsgruppen bestod blandt andet af fagpersoner/undervisere knyttet til landets ungdomsskoler. Helsingør Kommunale Ungdomsskole var stærkt repræsenteret i arbejdsgruppen, som udover de praktiske foranstaltninger og skitsering af de fysiske rammer, skulle forhandle sig på plads omkring det pædagogiske indhold i og omkring festivalen. Første ON-STAGE Festival løb af stablen i april 2010, ligeledes med deltagelse fra Ungdomsskolen. Festivalen var på alle måder en succes, både i antal repræsenterede institutioner og hvis man spørger de unge som deltog. Idéen er, at festivalen skal være et tilbagevendende fænomen med landsdækkende udbredelse på deltagersiden i lighed med eksempelvis Musikfestivalen i Ålborg og Dansefestivalen i Århus. Udfordring: At inkorporere arrangementet i årshjulet, og udbygge skolens deltagelse i arrangementet, således at endnu flere hold og elever deltager i ON STAGE (herunder dans, musical m.m.) KULTURVÆRFT: I forbindelse med åbningen af Kulturværftet har Ungdomsskolen deltaget i en række tværkommunale arbejdsgrupper. Dette har givet hele skolen blod på tanden og ud over at årets musical ATLANTIS skal opføres i huset, så satser vi også på at dette nye forsamlingshus kan finde en platform til de unge og Ungdomsskolens aktiviteter. Udfordring: At få mulighed for at lægge arrangementer, koncerter og events på værftet uden store økonomiske udfordringer. At blive betragtet som en naturlig samarbejdspartner omkring de mange ungeaktiviteter i huset. Vi ser det som Ungdomsskolens opgave at være medvirkende til at få indprentet værftets muligheder, i de unges bevidsthed. INTRO I vores intro forløb har vi et godt samarbejde med de lokale folkeskoler. Forløbet er tilrettelagt således at alle unge i 7. klasse er velinformeret om hvad Ungdomsskolen er og står for. Både hvad angår undervisning og faglighed men sandelig også som kulturformidler og klubtilbud. I introforløbet tilbydes alle forældre til de potentielle elever at komme til forældreaftener på Ungdomsskolen således, at de velinformeret og trygt kan sende deres børn i Ungdomsskolen. US søger at gøre introperioden til et spændende, overraskende og horisontudvidende udstillingsvindue til de mange 7 kl. Udfordring At løbende ændre formen, så vi informerer om US så godt som muligt. Øge samarbejde og sparring med folkeskolen. DANS BEVÆGELSE - SPORT US har mærket en stor interesse i Dans Sport og Bevægelse. Fag som Parkour, Zumba, Klatring og Dans, er i år blevet markant større. Der er i ungegruppen bl.a. et ønske om at låne lokaler til dans, hvor der ikke nødvendigvis er en lærer tilknyttet. Ligeledes er der ønsker om at deltage i alle arrangementer, også uden for US der har med dans at gøre. Udfordring: At fastholde, og udbygge tilbud inden for dette område. 4

5 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at dele vores tanker om Ungdomsskolens fremtidige virke. US SOM KOMMUNAL OPGAVELØSER Da Ungdomsskolens organisering og lovgivning giver mulighed for at iværksætte hurtige og alternative løsninger til mange forskellige opgaver, så opfordrer vi endnu en gang alle der vil noget mere med de unge, at indtænke Ungdomsskolen som både medtænker, facilitator og opgaveløser. UNGEPAKKEN OG UDDANNELSESPARATHED I forbindelse med Ungepakken og de dermed skærpede krav til de åriges uddannelsesparathed inden starten på en ungdomsuddannelse, vil et større antal unge, få brug for målrettede tilbud, for at kunne udvikle deres faglige og sociale kompetencer, så en inkludering i en ungdomsuddannelse bliver mulig. Ungdomsskolen har mange organisatoriske muligheder samt mange forskelligartede samarbejdspartnere. Vi vil derfor gerne medtænkes i kommunens handleplaner for ovennævnte, for at sikre mangfoldigheden i de tilbud, der skal udbydes. KULTUR FOR UNGE: Gennem de senere år er Ungdomsskolens kulturelle aktiviteter og tilbud udviklet og udbygget, så vi i dag har rigtig mange elever og rigtig mange forskellige aktiviteter, musik, kor, sang, teater, dans, musical, tegning, maling og meget mere. De unge vil rigtig gerne optræde/vise for hinanden og for andre. Derfor arbejder vi på at finde et centralt sted i byen som også kan være de unges kulturelle mødested, hvor der er plads til dem og deres kunst. Vi vil gerne opfordre alle til at overveje hvor sådan et sted kunne ligge. Vi har flere drømmeplaceringer heriblandt Toldkammeret! UNGEPLAN Ungdomsskolen har gennem det seneste år arbejdet med tankerne om at kortlægge mål, realiteter, visioner, ønsker og drømme for unge i alderen år i Helsingør Kommune en UNGEPLAN. Denne plan skulle gerne sætte alle i kommunen i gang med at tænke tanker der vedrører de unge uanset hvilken forvaltning man tilhører, om man er privat eller professionel, ung eller gammel - og skulle gerne munde ud i, at alle der har noget med unge at gøre, får mulighed for at bidrage til, at de unge i kommunen får de bedst mulige tilbud og muligheder. Vi synes, at det kun kan gå for langsomt med en sådan proces dels fordi det kun kan være i alles interesse at gøre Helsingør Kommune til en endnu mere attraktiv ungdomskommune, men også fordi vi ser en fordel i et endnu større samarbejde på tværs i kommunen. I efteråret 2010 gik arbejdet i gang, indledningsvis med en række fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturliv. Materialet fra disse interviews bliver sammen med den eksisterende børneungepolitik fundamentet i et forslag til en ungeplan. Ungdomsskolens materiale vil blive præsenteret på en høring i løbet af foråret. Vi håber at I som politikere vil bakke op om og være nysgerrige og aktive omkring den endelige plan. 5

6 FAKTAOPLYSNINGER Ungdomsskolen består i dag af to afdelinger nemlig Helsingør Ungdomsskole og Espergærde Ungdomsskole. På begge afdelinger er der almen ungdomsskole og klubtilbud. I Helsingør er der desuden en dagskole med Alternativ klasser (A-klasser), Internationale Ungdomsklasser (IU-klasse) og Fritidsklubben Krudtuglen. Derudover afvikles en del undervisning i motocross samt minikart på Sindshvile i Kvistgård. Denne virksomhedsplan er udover en status til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere og borgere også et godt redskab til at få et skarpere billede af hvem vi er og hvad vores virksomhed/institution også er. POLITIKKER, MÅL OG RESULTATKRAV UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN Den seneste ungdomsskolelov er fra september I paragraf 1 står: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION Ungdomsskolen fremstår som et attraktivt, dynamisk og rummeligt ungdomsmiljø. Ungdomsskolen tilbyder uddannelse, kurser og aktiviteter af høj faglig kvalitet. Vi vil, i ungdomsskolens undervisning og aktiviteter generelt, vægte såvel de faglige som de personlighedsudviklende elementer. Ungdomsskolen fremstår som en aktiv og innovativ aktør i ungdomskulturelle forhold, både udførende og uddannende og i forhold til vækstlag Ungdomsskolen tilrettelægger og gennemfører aktiviteter sådan, at de unge får alsidige oplevelser, som inddrager både intellekt, følelser og krop. I mødet med de unge er vi tydelige, troværdige og imødekommende voksne. Ungdomsskolen er en aktiv og synlig samarbejdspartner i det kommunale ungdomslandskab 6

7 FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE Ungdomsskolens budgetområde 514: Mål Fokusområde Resultatkrav Veje til målet Mål 1: Udvikling af klubtilbuddet til de årige Mål 2: IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Det pædagogiske miljø IT i undervisningen Resultatkrav for mål 1: Et klubtilbud, som i endnu højere grad tiltrækker de unge til Ungdomsskolens aktiviteter. Resultatkrav for mål 2: I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. Udviklingen skal ske med så høj grad af involvering af de unge som muligt I løbet af 2011/12 vil vi forsøge at etablere et klub/væresteds tilbud til de ældste af ungdomsskolens unge i tæt samarbejde med de unge i aldersgruppen 16+ IT-udstyret skal benyttes både i undervisnings- og fritidsdelen Ungdomsskolen er pt opdateret på såvel softsom hardware siden. Alle primære undervisningslokaler på de to afdelinger har fået installeret smartboards Vi anvender, som noget helt naturligt, IT i stor udstrækning i såvel heltidssom fritidsundervisningen. Vi arbejder endvidere på at gøre hjemmesiden langt mere interaktiv, ligesom en udbygning af elev-intra forberedes Mål 3: Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Medarbejdernes kompetencer Resultatkrav for mål 3: Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Pædagogisk Udviklingscenter sikrer at alle skolers pædagogiske personale efteruddannes Dagskolens lærere deltager i det omfang det kan lade sig gøre ide uddannelsestilbud PUC udbyder for øvrige ansatte på Ungdomsskolen søges efteruddannelse af undervisere og klubmedarbejdere i relevante organisationers uddannelsestilbud. 7

8 Mål 4: Sikre de eksterne ledelsers faglige og personlige udvikling Udvikling af ledelse Resultatkrav for mål 4: At alle ledere har et teoretisk ledelsesgrundlag Alle ledere skal gennemføre diplomuddannelsen, souschefer en ½ dog afdelingsledere 1/3 del diplomuddannelse Ungdomsskolen følger den vedtagne uddannelsespolitik Mål 5: Målfastsættelse og evaluering af undervisningen i A- klasserne og i den internationale ungdomsklasse Udvikling af undervisningen Resultatkrav for mål 5: En udvikling af evalueringsværktøjer til eleverne i A-klasserne og i den internationale ungdomsklasse med henblik på en mere præcis målfastsættelse for den enkelte elev. Afprøvning og videreudvikling af kendte evalueringsværktøjer. Beskrives i kvalitetsrapporten for dagskolen a+iu klasser 8

9 DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE VÆRDIGRUNDLAGET Ungdomsskolen er et trygt sted at være. Fordi alle mødes med respekt og accept vi har tydelig struktur og klare rammer/regler Ungdomsskolen er horisontudvidende. Fordi vores tilbud er udfordrende. Gennem succesoplevelser udvikles alle fagligt, socialt og personligt Ungdomsskolen er vedkommende. Fordi vi er en nyskabende og moderne ungdomsskole. Ungdomsskolen er en demokratisk organisation Fordi alle har mulighed for indflydelse og medbestemmelse den åbne dialog respekteres og anerkendes DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE I udbud og tilrettelæggelsen af undervisningen og klubaktiviteter tager vi udgangspunkt i at det samlede tilbud skal støtte de unges udviklingsmuligheder fagligt, socialt og kulturelt - ungdomsskolens 3 ben. Der er tilbud om undervisning og klub, der matcher alle ungegrupper, også socialt svage unge, og unge der ikke kan få den fornødne støtte enten i familien eller i tilstrækkelig grad i folkeskole mv. I den almene undervisning er fagligheden generelt udgangspunktet, i klubben er aktiviteterne og det sociale samvær generelt udgangspunktet, men der gennemføres også både undervisning og klubaktiviteter, hvor det kulturformidlende er udgangspunktet og hvor undervisningen eller aktiviteten planlægges med afsæt i ønsket om denne kulturformidling, således at ungdomsskolens tre ben - det faglige, det sociale og det kulturelle indgår på lige fod i det samlede ungdomskoletilbud. UNDERVISNINGEN Målet med den almene undervisning er tosidet: Højt fagligt udbytte for den enkelte ungdomsskoleelev Udvikling af den enkeltes sociale og personlige kompetencer Frivillighed og fleksibilitet er nøglebegreber i vores lovgrundlag. Dette udnytter vi, så det samlede undervisningstilbud bliver så mangfoldigt som muligt og så hvert enkelt tilbud tilrettelægges i en form, der tilgodeser det enkelte fag. Nogle fag fungerer bedst med en ugentlig mødedag, andre egner sig til weekend-kurser, og atter andre til kombinationer. Organiseringen af undervisningen skal tilpasses det enkelte fag/aktivitet. Ungdomsskolen har frie rammer i forbindelse med ansættelse af lærerkræfter. Denne frihed skal udnyttes, så høj faglighed og stærkt engagement går hånd i hånd med menneskelig åbenhed, 9

10 tolerance og vilje til at møde de unge på ligeværdige præmisser i gensidig respekt. Vi rekrutterer topkvalificerede undervisere, med en bred faglig baggrund, hvis engagement i undervisningen bunder i en ægte interesse for området, således at begejstringen for feltet har en afsmittende effekt på de unge. Ved siden af det almene tilbud giver Ungdomsskolen tilbud til særlige grupper. Det drejer sig for eksempel om Erhvervsintroducerende kurser for kommunens specialklasser (i samarbejde med UU) Psykisk udviklingshæmmede Førstehjælp (for alle 8. klasser i kommunen) Færdselsrelateret førstehjælp GFK Gymnasielt forberedelseskursus (I samarbejde med Helsingør Gymnasium) UNDERVISNINGEN MÅL Implementering af målfastsættelse & evaluering vedr. almen-uv. I sæsonen 2009/2010 indførtes målfastsættelse og evalueringskrav for al undervisning i Ungdomsskoleregi. Minimumkravet til målfastsættelse var beskrivelse af to faglige mål for det enkelte fag, der var umiddelbart evaluerbare ved sæsonafslutning. Arbejdet med såvel målfastsættelse som evaluering fortsætter i sæsonen 2010/2011, hvor metoden evalueres. Derudover vil der bliver arbejdet med inddragelse af sociale mål for undervisningen i den udstrækning det er hensigtsmæssigt/muligt. Der arbejdes fortsat på implementering af metoden med inddragelse af resultater fra den planlagte sæsonafslutningsevaluering. Tilbud målrettet aldersgruppen 16+. For at fastholde de ældre elever i ungdomsskolen, fortsætter vi med at tilbyde en række mere målrettede tiltag. Erfaringer fra sæsonen 2010/2011 inddrages i den fremadrettede planlægning. Der vil fortsat blive udbudt kurser med nedre aldersgrænse for at tilgodese forskellighed i interesse, viden og adfærd på de unge elever og de lidt ældre. Fokus på elevdemokrati. For at skærpe fokus omkring elevdemokrati, udvikles og styrkes den eksisterende VIP-ordning. Der lægges vægt på medindflydelse og, for de unge, opnåelse af ejerskab i forhold til Ungdomsskolens projekter. Som noget nyt rekrutteres VIP-repræsentanter for både 7., 8. og 9. klasserne KLUBBEN Miljøet i klubberne skal skabe en ramme, hvor de unge kan udvikle og udfolde sig i et trygt ungdomsmiljø. Klubberne er præget af mange forskellige former for aktiviteter, der i spændevidde kan være enten relationskabende, udfordrende, kulturelle og/eller sociale. Det pædagogiske arbejde skal tage højde for, at der blandt de unge, der flittigt bruger klubtilbuddet, typisk er enkelte, der har behov for støtte og vejledning i sociale sammenhænge. Der lægges generelt stor vægt på at skabe relationer mellem medarbejderne og de unge, så medarbejderen ikke bliver betragtet som vagter/lærere, men som den tredje voksne. 10

11 Ungdomsskolens klubber er et tilbud til alle Ungdomsskolens elever og ikke målrettet særlige grupper af unge. Det er dog afgørende for det pædagogiske arbejde at grundstammen i klubben er velfungerende resursestærke elever, så ungdomsskolen dermed kan inkludere resursesvage og udsatte unge, som derved kan være og føle sig som en del af et normalt og velfungerende fællesskab. KLUB MÅL Miljøet i klubberne skal skabe en ramme, hvor de unge kan udvikle og udfolde sig i et trygt ungdomsmiljø. Klubberne er præget af mange forskellige former for aktiviteter. Der bliver udarbejdet et månedsprogram, så både personalet og de unge har en fælles ramme at mødes om/i. Udover de daglige aktiviteter, som ex. bordtennis, computerspil, karaoke, småspil og lignende, er også en række større arrangementer koncerter, konkurrencer, fester, Musikfestivals, Sommerklub samt aktiviteter ud af huset som ex. skiture, teaterture, fester, m.m. Ungdomsskolen lægger vægt på at have mange forskellige typer voksne ansat i klubberne. Det er vigtigt at vi har pædagogisk uddannede, men det er også vigtigt, at vi har nogle med andre faglige baggrunde, så de unge har lettere ved at finde en type, de kan matche. Det pædagogiske arbejde skal tage højde for, at flere af de unge, der flittigt bruger klubtilbuddet, er unge, der har behov for støtte og vejledning i sociale sammenhænge. Derfor bliver der lagt stor vægt på at skabe relationer mellem medarbejderne og de unge, så medarbejderne ikke bliver betragtet som vagter/lærere, men som den tredje voksne. 11

12 PERSONALEPOLITIK PERSONALEARBEJDET Ungdomsskolen er, og vil fortsat gerne være, en attraktiv arbejdsplads, hvor der er rum for den enkelte medarbejders udfoldelse og fantasi/kreativitet, samt høj grad af medindflydelse. Ungdomsskolens MED-udvalg har repræsentanter fra alle afdelinger (dagundervisning, fritidsklub, aftenklub, aftenundervisning, samt teknisk administrativt personale og ledelse). Ungdomsskolen vil, i det omfang det kan lade sig gøre, deltage i at løse opgaven med at tilbyde jobs på særlige vilkår. Med-udvalget/bestyrelse har således tiltrådt en aftale om, at Ungdomsskolen modtager personer i samfundstjeneste, arbejdsprøvning, jobtræning, fleks og skånejob m.m. Gennem arbejdet i medarbejdergrupper og skolens repræsentative organer inddrages ungdomsskolens medarbejdere i målfastsættelse og planlægning af institutionens arbejde under hensyntagen til gruppernes tilhørsforhold til ungdomsskolen. Som udløber af sammenlægningen arbejdes der meget på at de sammenfaldende personalegrupper der er på både EU og HU får en endnu større fornemmelse af at have det samme mål. Dette kommer bl.a. til udtryk i flere arrangementer af både faglig og social karakter. LEDELSESARBEJDET Udover den daglige drift i de enkelte afdelinger, er der også oprettet netværk til udvikling og koordinering af de enkelte områder (ex. administration, undervisning og klub). Organisationen er præget af uddannelse på alle niveauer. De fleste er i gang med diplomuddannelserne i ledelse, en enkelt i projektlederuddannelsen og en anden COK s kursus i Ungdomsskoleledelse 12

13 BESTYRELSE Ungdomsskolens bestyrelse består i dag af 11 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af byrådet 4 medlemmer udpeget organisationerne 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra HU og 1 fra EU) 2 ungdomsskoleelever 1 repræsentant fra forenings- og fritidsudvalget (tilforordnet og uden stemmeret) Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen med bistand fra viceinspektøren samt administrativ afdelingsleder. Tom Nielsen (formand) - udpeget af udvikling Nord Carsten Lind Olsen (næstformand) - udpeget af Spejderne Vivian Lund - udpeget af SF Marlene Carmel - udpeget af C Søren Launbjerg - udpeget af Den Internationale Højskole Knud Rosted - udpeget af A Claus Nissen - udpeget HSU-Sportsunionen Nice Nika (medarbejderrep. HU) Peter Poulsen (tilforordnet fra Forenings og Fritidsudvalget) Vakant medarbejderrep. (EU) Kasper Ewald (elevrepræsentant) Katarina Storm (elevrepræsentant) BESTYRELSENS ARBEJDE Ungdomsskolens bestyrelse arbejder efter vedtægt udarbejdet af Byrådet. Der er møde 6-7 gange om året. Bestyrelsen følger interesseret Ungdomsskolens virksomhed og udarbejder de overordnede principper for anvendelse af de tilgængelige resurser. Bestyrelsen arbejder for en forståelse af og viden om Ungdomsskolens virke i lokalområdet, ved at sætte ungdomsskolen på dagsordenen i netværk og bagland. Alle sager af principiel art forelægges bestyrelsen til drøftelse, udtalelse og vedtagelse. OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE I den kommende periode bliver bestyrelsen opgave at: Arbejde for en tættere dialog med de unge: Bestyrelsen vil gennem samarbejde med ledelsen sikre et formaliseret elevdemokrati så de unge i højere grad end i dag inddrages og har medindflydelse på ungdomsskolens fag og aktiviteter. Komme i dialog med de unge og deres forældre: via en fast rubrik på hjemmeside sikre information, oplæg til debat med brugerne og borgerne. Komme i tættere dialog med medarbejderne på Ungdomsskolen: Bestyrelsen vil én gang årligt mødes med a-med for en drøftelse af fælles opgaver og generelle ungdomsskoleforhold. 13

14 FORÆLDRESAMARBEJDE Ungdomsskolen har tradition for at alle forældre hvert år ved sæsonstart inviteres til forældremøde på EU og HU. Derudover inviteres mere målrettede forældregrupper til informationsmøder om konkrete aktiviteter (ex. musical, rejser m.m.) via dialogen med forældrene opnås størst mulig forståelse og bedst muligt samarbejde omkring de unges projekter. Såfremt US nærer bekymring for en ung kontaktes forældre. Desuden iværksættes der også et udvidet samarbejde med den unges distriktsskole, såfremt en særlig indsats er nødvendig. ØKONOMI Ungdomsskolen er omfattet af totalrammestyring. Det er bestyrelsen som sammen med ledelsen udarbejder retningslinjer for anvendelse af de tildelte midler. Bestyrelsen godkender ungdomsskolens fagrække. Ungdomsskolens økonomi hviler på dels en fast budgettildeling til ledelse, administration, bygningsvedligehold, edb mv. og dels en rammebevilling baseret på antal indmeldte cpr.elever på ungdomsskolen. Derudover er der bevilget supplerende budget til specifikke opgaver, ex.vis, elevtransport, busdrift, 1. hjælpskurser for kommunens 8.kl. m.m. Ungdomsskolens budget er opdelt på i forskellige områder; A-klasserne, International Ungdomsklasse, Køreteknisk Anlæg Sindshvile, Den almene Ungdomsskole (Helsingør, Espergærde, Undervisning, Klub, Musical, Radio). På Ungdomsskolen er mange forskellige hold, kurser, projekter, aktiviteter, derfor er der vedtaget principper for oprettelse af hold gældende for hele undervisningsdelen. Ungdomsskolens økonomi er under pres, da der er udmeldt besparelser for Dette er naturligvis en udfordring, specielt set i forhold til også et politisk ønske om en intensiveret indsats for og øget fokus overfor kommunes unge over 16 år. Dertil kommer ikke mindst - de økonomiske konsekvenserne af pensionssagen, den endelige budgetbelastning kendes ikke endnu.. 14

15 EVALUERING MÅL OG RESULTATKRAV 2010 Mål 1: Skolernes IT-sikkerhed skal optimeres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udarbejde interne retningslinjer for medarbejdernes beskyttelse af deres IT adgangskoder samt regelmæssig udskiftning af adgangskoder. US Ungdomsskolens IT-medarbejder, udarbejder forslag med fælles retningslinier til endelig implementering i efteråret * Det gjorde vi: Vi følger de anvisninger der er udmeldt i forbindelse med it-sikkerhed Mål 2: Der skal udarbejdes en ungeplan Resultatkrav: Ungdomsskolen skal som tovholder sikre, at der udarbejdes en ungeplan for alle unge årige. I denne skal beskrives muligheder og visioner for de unge i kommunen. US I samarbejde med Ungdomsringen igangsættes en større proces. Arbejdet er igangsat i efteråret 09 og projektet forventes gennemført i løbet af forår/sommer/efterår * Det gjorde vi: Arbejdet er igangsat og en række fokusgruppeinterviews er afholdt i efteråret I foråret 2011 afholdes en større høring omkring intentionerne i en ungeplan udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinterviews. Mål 3: Unge med særlige forudsætninger skal udfordres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udvikle projektet for de unge med særlige evner på både det sociale og faglige plan. US Ungdomsskolen samarbejder i øjeblikket med UU om at tilbyde en række endnu mere målrettede tilbud til de unge fra kommunens specialklasser. Efter afslutning af kommunens USF-projekt har Ungdomsskolen nu tilføjet en stribe fag i fagrækken, der gerne skulle kunne udfordre de fagligt stærke unge. * Det gjorde vi: Fag, der alene henvender sig til unge med særlige forudsætninger - de rene usf fag er udgået på grund af manglende interesse fra de unges side. En meget stor del af de unge, som benyttede Ungdomsskolens tilbud, er nu velintegrerede på almindelige hold. Nye tilbud vil, i lighed med al anden ungdomsskolevirksomhed, fremsættes, hvis interessen er til stede blandt de unge, eller hvis 15

16 US finder det relevant at tilbyde, enten som en del af en samlet ungestrategi, efterspørgsel fra UUvejledere eller noget helt tredje. Mål 4: Dyrkning af vækstlag Resultatkrav: Ungdomsskolen skal sikre, at alle unge i kommunen har lige adgang til at udvikle og dyrke musik, drama og sang. US Ungdomsskolen har en stærk tradition for at trække talenter fra egen fødekæde i forbindelse med eksempelvis musicalen. Denne udvikling forsøger vi at styrke. Bl.a. kan nævnes at der ved forestillingen i 2010 udelukkende er ansat unge, uafprøvede men talentfulde unge til at instruere, komponere, skrive, undervise m.m. alle tidligere musicalelever. Projektet følges tæt bl.a. ved nyudviklet mentor-ordning. Ungdomsskolen er en del af det nye musik-container-projekt der har fundet sine ben i kommunen. US håber at der i denne forbindelse opsættes containere ved både HU og EU så der begge steder kan udvides for øve- og studiefaciliteter. Gennem en årrække har musikken været et særligt indsatsområde på HU, i dag er mere end 100 unge aktive derfor er vi særligt glade for at et der endelig er igangsat et større ombygningsprojekt, således at de mere unge musikere fra september 2010 får de bedst mulige forhold til at øve, spille, indspille og producere musik. * Det gjorde vi: Ungdomsskolen arbejder fortsat med at udvikle musik/drama/sang-området. Musicalen BEAT blev en stor succes for vores forholdsvis unge og uprøvede kræfter i den nysammensatte lærergruppe. Erfaringerne med den nye gruppe er blevet evalueret og vi indtænker fortsat at træne og udvikle nye talenter til undervisning i projekter på US. De nye musiklokaler på HU blev indviet i september 2010 og skimmelrenovering og lovliggørelse af lokaler på EU er iværksat (forventes åbnet september 2011). Mere end 200 unge deltager i musik- og sangundervisning på de to afdelinger. Derudover er der fortsat vældigt gang i vores musical- og dramaafdeling. Ca. 200 unge deltager på én af vores to musicalproduktioner eller vores to dramaprojekter. Lokalmusik og arbejdet med vækstlag prioriteres stadig højt og vi arbejder stadig på at udvikle samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (Kulturværft, Toldkammer, Musikskole m.fl.), således at de unge får endnu flere platforme til at udvikle sig selv gennem musikken. Mål 5: Etablering af sommerskole Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udvikle og gennemføre en sommerskole for unge i Helsingør Kommune. US Ungdomsskolen vil i samarbejde med Nordsjællands Ungdomsskolers Netværk tilbyde en række sommerskole-tilbud. Tilbuddene vil pege i retning af friluftsliv, film og teater. * Det gjorde vi: 16

17 I samarbejde med de øvrige ungdomsskoler i det tidligere frb- amt tilbød vi 2 x 1 uges sommerskole i ungdomsskolernes hus i Knäred i Sverige, 1 uge med outdoor og 1 uge med filmproduktion. Der deltog elever fra Ungdomsskolen i outdoor ugen. Udover dette har ungdomsskolen arrangeret klatretur i Frankrig, kanotur i Sverige og minikartlejr i Polen. Mål 6: Politik for sprog- og læselæring skal implementeres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive, hvorledes politikken udmøntes. Se kvalitetsrapporten for dagafdelingen A-klasser og IU-klasser. 17

18 EGNE MÅL MÅL UNDERVISNING Implementering af målfastsættelse & evaluering vedr. almen-uv. I sæsonen 2009/2010 indførtes målfastsættelse og evalueringskrav for al undervisning i Ungdomsskoleregi. Minimumkravet til målfastsættelse var beskrivelse af to faglige mål for det enkelte fag, der var umiddelbart evaluerbare ved sæsonafslutning. Arbejdet med såvel målfastsættelse som evaluering fortsætter i sæsonen 2010/2011, hvor metoden evalueres. Derudover vil der bliver arbejdet med inddragelse af sociale mål for undervisningen i den udstrækning det er hensigtsmæssigt/muligt. * Det gik For et par sæsoner siden, tog vi for alvor fat på at indføre en formaliseret og reproducerbar målfastsættelse og evaluering; dels som et pædagogisk redskab, dels som dokumentation. Vi er godt på vej, men mangler stadig en fuldstændig implementering. Vores nye hjemmeside, med beskrivelse af samtlige fag, har været med til at visualisere metoden også for de undervisere, der endnu ikke helt har levet op til kravene. Ikke alle fag er lige lette at opstille mål for, ligesom ikke alle evalueringsspørgsmål hidtil har været optimale, i forhold til det, vi rent faktisk ønsker at få ud af en sådan evaluering. Der vil fortsat blive arbejdet på såvel metode som indhold, for at sikre den progression metoden gerne skulle være garant for. Tilbud målrettet aldersgruppen 16+. For at fastholde de ældre elever i ungdomsskolen, har vi nu valgt at tilbyde en række mere målrettede tiltag. Det indtænkes at der i samarbejde med studievejlederne på ungdomsuddannelserne planlægges en række skolebesøg i starten af sæsonen. Desuden tilbydes der en række kurser med nedre aldersgrænse for at tilgodese forskellighed i interesse, viden og adfærd på de unge elever og de lidt ældre. * Det gik Ungdomsskolens tilbud målrettet +16 har primært været inden for de kunstneriske fag, selvom gymnasieforberedende hold også har været udbudt, men ikke haft tilslutning i indeværende sæson. Musicalen Atlantis er for unge, der har afsluttet 9. Klasse. Derudover har særligt sit-com og rytmisk kor været decideret målrettet +16 gruppen. Begge hold har været med til at fastholde gruppen, også i klubben. Især Knald på Kollegiet har trukket mange af de optrædendes jævnaldrende til klubben i forbindelse med afviklingen af afsnittene. Endelig har vi, også i denne sæson, udbudt færdselsrelateret førstehjælp, som i sagens natur er henvendt til unge, der umiddelbart står over for at skulle tage kørekort. +16 gruppen er fortsat et indsatsområde i virkplan. 11/12 18

19 MÅL KLUB Klubtilbuddet, målsætningen for klubbens indhold og organisering skal evalueres og revurderes. Dette sker løbende i samarbejde mellem ledelse og medarbejderstaben. Sidstnævnte har den direkte kontakt til vores brugergruppe og er dermed dem der har fingeren på pulsen i forhold til vores brugere. * Det gik Ungdomsskolen har altid været og er stadig - en levende organisme i udvikling. Espergærde Hvor vi i forrige sæson arbejdede med medarbejderinddragelse i klubtilbuddet (alle nye aktiviteter i klubben udsprang af medarbejdernes personlige projekter [se virksomhedsplan 2010]) så har vi i indeværende sæson, med afsæt i evalueringen fra sidste sæson, arbejdet ud fra en forud planlagt aktivitetskalender hvor vi har udnyttet de respektive medarbejdernes spidskompetencer. Denne planlægning har skabt en større homogenitet og et langt bedre drive i klubben. Det påtænkes derfor at køre videre med en lignende model i kommende sæson. Organiseringen af klubtilbuddet er altså både blevet evalueret og revurderet. Målsætningen er fortsat at skabe trygge rammer hvori de unge kan indgå i et udviklende socialt miljø og fællesskab. Helsingør Medarbejderne på HU arbejder stadigvæk ud fra begrebet Fælles Fodslaw, og har med baggrund i seriøs evaluering, været med til at planlægge sæsonen i klubben. Ved hjælp af evaluerings- og personalemøder, er medarbejder teamet blevet mere omstillingsparate, ansvarlige, og involverede i det daglige arbejde med de unge. Hver enkelt medarbejder har fået ansvarsområder, der gør at de daglige arrangementer bliver udført, af ildsjæle. Det betyder, at relationsarbejdet er blevet mere intenst, og derved fastholder, de unge i klubben. En styrket kommunikation mellem klubben og dens målgruppe. U-Kom(Ungdomsskole Kommunikations elever) er et nyt tiltag, der skal højne kommunikationen mellem klubben og de unge 13 og 20 år. U-Kom er et repræsentativt udvalg af skolens elever i Helsingør og Espergærde, og skal bruges som tale/hørerør til skoler / gymnasier og andre uddannelsessteder. Dels for at informere om arrangementer og ture, men også for at finde tendenser og ønsker blandt den ungegruppe, der har mulighed for at bruge Ungdomsskolen. Af nye tiltag har vi et kommunikationsseminar i støbeskeen. Tanken er at indkalde kreative venner af huset til at byde ind med forslag til hvorledes vi bedst muligt ruster os til fremtiden og finde nye veje som kan sikre, at vi i vides omfang når ud til ALLE vore potentielle brugere. * Det gik Ungdomsskolen er som bekendt en enhed med flere afdelinger. Der er et rigtig fint, inspirerende netværkssamarbejde mellem de 2 klubber i hhv. Helsingør og Espergærde. I fælleskab planlægges de overordnede mål. Men i praksis kan tingende så udvikle sig i to forskellige retninger. Hovedformålet med at styrke kommunikationen til eleverne er selvfølgelig at gøre dem bekendt med de tilbud som Ungdomsskolen rummer og dermed sikre, at flest mulige tager imod et af skolens dannende tilbud såvel i skole som i klub. Og i bedste fald endnu engang sikre en fremgang i antallet af elever. Espergærde 19

20 En række tiltag i forbindelse med vores intro/opstart vidste sig at være så stor en succes, at focus flyttede sig væk fra U-Kom eleverne og direkte over på de elever som besøgte os i klubben. Energien og arbejdet kom i stedet til, at ligge i, at sikre aktivitets tilbuddene i klubben kørte optimalt, så man med kvalitet kunne sikre en fastholdelse af eleverne. På bundlinien blev det overordnet mål altså overholdt - med stor succes. I forhold til sidste sæson oplevede vi fra start og frem til jul en elevfremgang i klubben på ikke mindre end 81%. Helsingør Der har været en mærkbar tilstrømning i klubben i denne sæson. Ved hjælp af daglige arrangementer og tilbud, er medarbejderne kommet tættere på de unge, og har derved kunnet skræddersy arrangementer der tiltrak og fastholdt de unge. Relationsarbejdet og kommunikationen mellem medarbejdere og ungegruppe, har gjort at de unges ideer er blevet ført igennem, og at de føler, at de er blevet hørt. Der arbejdes i skrivende stund på at etablere et elevråd, hvor de unge med en klubmedarbejder som omdrejningspunkt kan øge kommunikationen mellem US og dens målgruppe. U-Kom arbejdet er i denne sæson, blevet drevet via den nye hjemmeside, som er et fremragende værktøj til at, informere målgruppen om US s mange muligheder. Grundet de økonomiske udfordringer valgte vi at aflyse det kommunikationsseminar som oprindelig var på tegnebrædtet. En styrket kommunikation mellem de to klubber(s medarbejdere.) Der har siden sammenlægningen været ønsker fra begge medarbejdergrupper om flere fælles arrangementer. Med tiltag som: Opstartsmøde / Valget er dit / Holger Danske Music/BB7 hvor de to grupper arbejder sammen, er projektet skudt godt i gang. Der arbejdes fortsat på en strategi, så de to hold medarbejdere knyttes endnu tættere sammen, bl.a. gennem flere fælles arbejdsrelaterede og sociale arrangementer. Flg. er planlagt i sæsonen 2009/10: Konfliktløsningskursus, skiferie, fodboldtur til parken, høvdingebold, sommerklub, fodboldturnering, Galla fest, sommerarrangement * Det gik Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i de 2 afdlinger er positivt indstillet overfor at udvide samarbejdet. Men det er vigtigt at bevare focus: et sådant samarbejde skal primært være relevant for vores unge brugere og sekundært udspringe af medarbejdergruppernes lyst og vilje til samarbejde. Men i det omfang at virkeligheden melder sig med projekter hvor et samarbejde vil komme målgruppen til gode så er klubmedarbejderne klar til tage udfordringen op i både Helsingør og Espergærde. I forbindelse med opstartsmødet, Holger Danske Music, Høvdingebold, juleshow & mgp har vi forsøgt at tage nogen spadestik til samarbejde som giver mening for den samlede elev/brugergruppe i Ungdomsskolen - men det store målbare og ideelle samarbejdsprojekt har ikke vidst sig i indeværende sæson. 20

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2008 1 Årsplan 2008 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2008 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 175 medlemmer

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere