US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION...6 FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE...9 VÆRDIGRUNDLAGET...9 DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE...9 UNDERVISNING...9 MÅL KLUB...10 MÅL PERSONALEPOLITIK...12 PERSONALEARBEJDET...12 LEDELSESARBEJDET...12 BESTYRELSEN BESTYRELSENS ARBEJDE...13 OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE...13 FORÆLDRESAMARBEJDE...14 ØKONOMIEN...14 EVALUERING...15 MÅL OG RESULTATKRAV EGNE MÅL...16 UNDERVISNING...16 KLUB...17 STATISTIK...21 SAMARBEJDE UD AF HUSENE...21 AKTIVITETSPLAN

3 US HIGHLIGHTS MUSIKKEN PÅ US Musikaktiviteterne på Ungdomsskolen (begge afdelinger) oplever øget tilslutning. På Helsingør afdelingen har vi været så heldige at lokalerne er blevet renoveret og i dag fremstår moderne, lækre og indbydende. Musikstemningen gennemsyrer hele huset, og musikeleverne er blevet en stor og meget synlig del af hverdagen. Vi glæder os nu til at musiklokalerne på Espergærde Ungdomsskole lovliggøres og renoveres for skimmel, så vi også her kan give de unge de bedste betingelser for deres musikundervisning/- aktiviteter. Udfordring: Vi vil i den kommende tid arbejde mere målrettet med vækstlaget og forsøge at sikre at de unge får endnu bedre mulighed for at formidle deres musik via koncerter, festivals, radio og hjemmeside. arbejde for at skabe rammer så de unge får mulighed for at spille live i videre omfang end i dag både på ungdomsskolen men også ude i byen. Hjemmesiden er det vindue ad hvilket hele omverdenen kan kigge ind i Ungdomsskolen og danne sig et overblik over de tilbud og aktiviteter der tilbydes til de unge. En ny struktur med uddelegering af ansvarsområder har medvirket til at øge aktualiteten af siden. Siden spænder fra fagoplysning og aktivitetsinformation til underholdning, billeddokumentation og videoklip. På hjemmesiden er der ligeledes adgang til kvalitetsrapporter samt nærværende virksomhedsplan. Hjemmesiden har styrket skolens kommunikationsmuligheder. Siden er grafisk stærk, og meget informativ. US har fået et værktøj til at synliggøre de mange forskellige aktiviteter, overfor såvel elever og forældre som lærere og klubmedarbejdere. Udfordring: At fastholde opdateringsniveauet, og at indarbejde hjemmesidens muligheder for Ungdomsskolens lærere og medarbejdere, da det er dem der skal formidle til eleverne. I den kommende periode skal vi tage stilling til - sammen med eleverne - om muligheden for yderligere webkommunikation skal udvikles eksempelvis i forhold til aktivitets- og eller holdtilmeldinger. US-RADIO: Ungdomsskolens radio lever i allerbedste velgående. Vi har nye og moderne lokaler i både Helsingør og Espergærde. De nye lokaler har fra starten tiltrukket masser af elever, og har været med til at skabe liv og stemning de dage, hvor der sendes live. Radioen har utallige muligheder, og den løbende tilstrømning af elever vidner om at de unge også hører us-radio når de ikke er på skolen. Klubben bruger radioen til info og reklame for arrangementer. Radioen transmitterer mange af ungdomsskolens begivenheder live, eks Holger Danske Music, Gallafest, sceneshows, MGP o.s.v.. Udfordring: Vi har et stort ønske om at finde økonomi til flere live-udsendelser også meget gerne transmissioner *ud af huset* (Kulturværft, Toldkammer, skoler, gymnasier, bycenter, osv.). Endvidere vil vi gerne finde en måde at kunne engagere de ældre elever i radioproduktionen og tilbyde programmer for 16+ elever således at radioen får skabt et rollemodelkorps. 3

4 ON STAGE: Ved sæsonstart 2009 nedsatte Ungdomsringen en arbejdsgruppe, som havde til opgave at etablere en performancefestival for unge, hvor scenekunst var omdrejningspunktet. Arbejdsgruppen bestod blandt andet af fagpersoner/undervisere knyttet til landets ungdomsskoler. Helsingør Kommunale Ungdomsskole var stærkt repræsenteret i arbejdsgruppen, som udover de praktiske foranstaltninger og skitsering af de fysiske rammer, skulle forhandle sig på plads omkring det pædagogiske indhold i og omkring festivalen. Første ON-STAGE Festival løb af stablen i april 2010, ligeledes med deltagelse fra Ungdomsskolen. Festivalen var på alle måder en succes, både i antal repræsenterede institutioner og hvis man spørger de unge som deltog. Idéen er, at festivalen skal være et tilbagevendende fænomen med landsdækkende udbredelse på deltagersiden i lighed med eksempelvis Musikfestivalen i Ålborg og Dansefestivalen i Århus. Udfordring: At inkorporere arrangementet i årshjulet, og udbygge skolens deltagelse i arrangementet, således at endnu flere hold og elever deltager i ON STAGE (herunder dans, musical m.m.) KULTURVÆRFT: I forbindelse med åbningen af Kulturværftet har Ungdomsskolen deltaget i en række tværkommunale arbejdsgrupper. Dette har givet hele skolen blod på tanden og ud over at årets musical ATLANTIS skal opføres i huset, så satser vi også på at dette nye forsamlingshus kan finde en platform til de unge og Ungdomsskolens aktiviteter. Udfordring: At få mulighed for at lægge arrangementer, koncerter og events på værftet uden store økonomiske udfordringer. At blive betragtet som en naturlig samarbejdspartner omkring de mange ungeaktiviteter i huset. Vi ser det som Ungdomsskolens opgave at være medvirkende til at få indprentet værftets muligheder, i de unges bevidsthed. INTRO I vores intro forløb har vi et godt samarbejde med de lokale folkeskoler. Forløbet er tilrettelagt således at alle unge i 7. klasse er velinformeret om hvad Ungdomsskolen er og står for. Både hvad angår undervisning og faglighed men sandelig også som kulturformidler og klubtilbud. I introforløbet tilbydes alle forældre til de potentielle elever at komme til forældreaftener på Ungdomsskolen således, at de velinformeret og trygt kan sende deres børn i Ungdomsskolen. US søger at gøre introperioden til et spændende, overraskende og horisontudvidende udstillingsvindue til de mange 7 kl. Udfordring At løbende ændre formen, så vi informerer om US så godt som muligt. Øge samarbejde og sparring med folkeskolen. DANS BEVÆGELSE - SPORT US har mærket en stor interesse i Dans Sport og Bevægelse. Fag som Parkour, Zumba, Klatring og Dans, er i år blevet markant større. Der er i ungegruppen bl.a. et ønske om at låne lokaler til dans, hvor der ikke nødvendigvis er en lærer tilknyttet. Ligeledes er der ønsker om at deltage i alle arrangementer, også uden for US der har med dans at gøre. Udfordring: At fastholde, og udbygge tilbud inden for dette område. 4

5 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at dele vores tanker om Ungdomsskolens fremtidige virke. US SOM KOMMUNAL OPGAVELØSER Da Ungdomsskolens organisering og lovgivning giver mulighed for at iværksætte hurtige og alternative løsninger til mange forskellige opgaver, så opfordrer vi endnu en gang alle der vil noget mere med de unge, at indtænke Ungdomsskolen som både medtænker, facilitator og opgaveløser. UNGEPAKKEN OG UDDANNELSESPARATHED I forbindelse med Ungepakken og de dermed skærpede krav til de åriges uddannelsesparathed inden starten på en ungdomsuddannelse, vil et større antal unge, få brug for målrettede tilbud, for at kunne udvikle deres faglige og sociale kompetencer, så en inkludering i en ungdomsuddannelse bliver mulig. Ungdomsskolen har mange organisatoriske muligheder samt mange forskelligartede samarbejdspartnere. Vi vil derfor gerne medtænkes i kommunens handleplaner for ovennævnte, for at sikre mangfoldigheden i de tilbud, der skal udbydes. KULTUR FOR UNGE: Gennem de senere år er Ungdomsskolens kulturelle aktiviteter og tilbud udviklet og udbygget, så vi i dag har rigtig mange elever og rigtig mange forskellige aktiviteter, musik, kor, sang, teater, dans, musical, tegning, maling og meget mere. De unge vil rigtig gerne optræde/vise for hinanden og for andre. Derfor arbejder vi på at finde et centralt sted i byen som også kan være de unges kulturelle mødested, hvor der er plads til dem og deres kunst. Vi vil gerne opfordre alle til at overveje hvor sådan et sted kunne ligge. Vi har flere drømmeplaceringer heriblandt Toldkammeret! UNGEPLAN Ungdomsskolen har gennem det seneste år arbejdet med tankerne om at kortlægge mål, realiteter, visioner, ønsker og drømme for unge i alderen år i Helsingør Kommune en UNGEPLAN. Denne plan skulle gerne sætte alle i kommunen i gang med at tænke tanker der vedrører de unge uanset hvilken forvaltning man tilhører, om man er privat eller professionel, ung eller gammel - og skulle gerne munde ud i, at alle der har noget med unge at gøre, får mulighed for at bidrage til, at de unge i kommunen får de bedst mulige tilbud og muligheder. Vi synes, at det kun kan gå for langsomt med en sådan proces dels fordi det kun kan være i alles interesse at gøre Helsingør Kommune til en endnu mere attraktiv ungdomskommune, men også fordi vi ser en fordel i et endnu større samarbejde på tværs i kommunen. I efteråret 2010 gik arbejdet i gang, indledningsvis med en række fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturliv. Materialet fra disse interviews bliver sammen med den eksisterende børneungepolitik fundamentet i et forslag til en ungeplan. Ungdomsskolens materiale vil blive præsenteret på en høring i løbet af foråret. Vi håber at I som politikere vil bakke op om og være nysgerrige og aktive omkring den endelige plan. 5

6 FAKTAOPLYSNINGER Ungdomsskolen består i dag af to afdelinger nemlig Helsingør Ungdomsskole og Espergærde Ungdomsskole. På begge afdelinger er der almen ungdomsskole og klubtilbud. I Helsingør er der desuden en dagskole med Alternativ klasser (A-klasser), Internationale Ungdomsklasser (IU-klasse) og Fritidsklubben Krudtuglen. Derudover afvikles en del undervisning i motocross samt minikart på Sindshvile i Kvistgård. Denne virksomhedsplan er udover en status til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere og borgere også et godt redskab til at få et skarpere billede af hvem vi er og hvad vores virksomhed/institution også er. POLITIKKER, MÅL OG RESULTATKRAV UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN Den seneste ungdomsskolelov er fra september I paragraf 1 står: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION Ungdomsskolen fremstår som et attraktivt, dynamisk og rummeligt ungdomsmiljø. Ungdomsskolen tilbyder uddannelse, kurser og aktiviteter af høj faglig kvalitet. Vi vil, i ungdomsskolens undervisning og aktiviteter generelt, vægte såvel de faglige som de personlighedsudviklende elementer. Ungdomsskolen fremstår som en aktiv og innovativ aktør i ungdomskulturelle forhold, både udførende og uddannende og i forhold til vækstlag Ungdomsskolen tilrettelægger og gennemfører aktiviteter sådan, at de unge får alsidige oplevelser, som inddrager både intellekt, følelser og krop. I mødet med de unge er vi tydelige, troværdige og imødekommende voksne. Ungdomsskolen er en aktiv og synlig samarbejdspartner i det kommunale ungdomslandskab 6

7 FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE Ungdomsskolens budgetområde 514: Mål Fokusområde Resultatkrav Veje til målet Mål 1: Udvikling af klubtilbuddet til de årige Mål 2: IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Det pædagogiske miljø IT i undervisningen Resultatkrav for mål 1: Et klubtilbud, som i endnu højere grad tiltrækker de unge til Ungdomsskolens aktiviteter. Resultatkrav for mål 2: I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. Udviklingen skal ske med så høj grad af involvering af de unge som muligt I løbet af 2011/12 vil vi forsøge at etablere et klub/væresteds tilbud til de ældste af ungdomsskolens unge i tæt samarbejde med de unge i aldersgruppen 16+ IT-udstyret skal benyttes både i undervisnings- og fritidsdelen Ungdomsskolen er pt opdateret på såvel softsom hardware siden. Alle primære undervisningslokaler på de to afdelinger har fået installeret smartboards Vi anvender, som noget helt naturligt, IT i stor udstrækning i såvel heltidssom fritidsundervisningen. Vi arbejder endvidere på at gøre hjemmesiden langt mere interaktiv, ligesom en udbygning af elev-intra forberedes Mål 3: Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Medarbejdernes kompetencer Resultatkrav for mål 3: Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Pædagogisk Udviklingscenter sikrer at alle skolers pædagogiske personale efteruddannes Dagskolens lærere deltager i det omfang det kan lade sig gøre ide uddannelsestilbud PUC udbyder for øvrige ansatte på Ungdomsskolen søges efteruddannelse af undervisere og klubmedarbejdere i relevante organisationers uddannelsestilbud. 7

8 Mål 4: Sikre de eksterne ledelsers faglige og personlige udvikling Udvikling af ledelse Resultatkrav for mål 4: At alle ledere har et teoretisk ledelsesgrundlag Alle ledere skal gennemføre diplomuddannelsen, souschefer en ½ dog afdelingsledere 1/3 del diplomuddannelse Ungdomsskolen følger den vedtagne uddannelsespolitik Mål 5: Målfastsættelse og evaluering af undervisningen i A- klasserne og i den internationale ungdomsklasse Udvikling af undervisningen Resultatkrav for mål 5: En udvikling af evalueringsværktøjer til eleverne i A-klasserne og i den internationale ungdomsklasse med henblik på en mere præcis målfastsættelse for den enkelte elev. Afprøvning og videreudvikling af kendte evalueringsværktøjer. Beskrives i kvalitetsrapporten for dagskolen a+iu klasser 8

9 DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE VÆRDIGRUNDLAGET Ungdomsskolen er et trygt sted at være. Fordi alle mødes med respekt og accept vi har tydelig struktur og klare rammer/regler Ungdomsskolen er horisontudvidende. Fordi vores tilbud er udfordrende. Gennem succesoplevelser udvikles alle fagligt, socialt og personligt Ungdomsskolen er vedkommende. Fordi vi er en nyskabende og moderne ungdomsskole. Ungdomsskolen er en demokratisk organisation Fordi alle har mulighed for indflydelse og medbestemmelse den åbne dialog respekteres og anerkendes DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE I udbud og tilrettelæggelsen af undervisningen og klubaktiviteter tager vi udgangspunkt i at det samlede tilbud skal støtte de unges udviklingsmuligheder fagligt, socialt og kulturelt - ungdomsskolens 3 ben. Der er tilbud om undervisning og klub, der matcher alle ungegrupper, også socialt svage unge, og unge der ikke kan få den fornødne støtte enten i familien eller i tilstrækkelig grad i folkeskole mv. I den almene undervisning er fagligheden generelt udgangspunktet, i klubben er aktiviteterne og det sociale samvær generelt udgangspunktet, men der gennemføres også både undervisning og klubaktiviteter, hvor det kulturformidlende er udgangspunktet og hvor undervisningen eller aktiviteten planlægges med afsæt i ønsket om denne kulturformidling, således at ungdomsskolens tre ben - det faglige, det sociale og det kulturelle indgår på lige fod i det samlede ungdomskoletilbud. UNDERVISNINGEN Målet med den almene undervisning er tosidet: Højt fagligt udbytte for den enkelte ungdomsskoleelev Udvikling af den enkeltes sociale og personlige kompetencer Frivillighed og fleksibilitet er nøglebegreber i vores lovgrundlag. Dette udnytter vi, så det samlede undervisningstilbud bliver så mangfoldigt som muligt og så hvert enkelt tilbud tilrettelægges i en form, der tilgodeser det enkelte fag. Nogle fag fungerer bedst med en ugentlig mødedag, andre egner sig til weekend-kurser, og atter andre til kombinationer. Organiseringen af undervisningen skal tilpasses det enkelte fag/aktivitet. Ungdomsskolen har frie rammer i forbindelse med ansættelse af lærerkræfter. Denne frihed skal udnyttes, så høj faglighed og stærkt engagement går hånd i hånd med menneskelig åbenhed, 9

10 tolerance og vilje til at møde de unge på ligeværdige præmisser i gensidig respekt. Vi rekrutterer topkvalificerede undervisere, med en bred faglig baggrund, hvis engagement i undervisningen bunder i en ægte interesse for området, således at begejstringen for feltet har en afsmittende effekt på de unge. Ved siden af det almene tilbud giver Ungdomsskolen tilbud til særlige grupper. Det drejer sig for eksempel om Erhvervsintroducerende kurser for kommunens specialklasser (i samarbejde med UU) Psykisk udviklingshæmmede Førstehjælp (for alle 8. klasser i kommunen) Færdselsrelateret førstehjælp GFK Gymnasielt forberedelseskursus (I samarbejde med Helsingør Gymnasium) UNDERVISNINGEN MÅL Implementering af målfastsættelse & evaluering vedr. almen-uv. I sæsonen 2009/2010 indførtes målfastsættelse og evalueringskrav for al undervisning i Ungdomsskoleregi. Minimumkravet til målfastsættelse var beskrivelse af to faglige mål for det enkelte fag, der var umiddelbart evaluerbare ved sæsonafslutning. Arbejdet med såvel målfastsættelse som evaluering fortsætter i sæsonen 2010/2011, hvor metoden evalueres. Derudover vil der bliver arbejdet med inddragelse af sociale mål for undervisningen i den udstrækning det er hensigtsmæssigt/muligt. Der arbejdes fortsat på implementering af metoden med inddragelse af resultater fra den planlagte sæsonafslutningsevaluering. Tilbud målrettet aldersgruppen 16+. For at fastholde de ældre elever i ungdomsskolen, fortsætter vi med at tilbyde en række mere målrettede tiltag. Erfaringer fra sæsonen 2010/2011 inddrages i den fremadrettede planlægning. Der vil fortsat blive udbudt kurser med nedre aldersgrænse for at tilgodese forskellighed i interesse, viden og adfærd på de unge elever og de lidt ældre. Fokus på elevdemokrati. For at skærpe fokus omkring elevdemokrati, udvikles og styrkes den eksisterende VIP-ordning. Der lægges vægt på medindflydelse og, for de unge, opnåelse af ejerskab i forhold til Ungdomsskolens projekter. Som noget nyt rekrutteres VIP-repræsentanter for både 7., 8. og 9. klasserne KLUBBEN Miljøet i klubberne skal skabe en ramme, hvor de unge kan udvikle og udfolde sig i et trygt ungdomsmiljø. Klubberne er præget af mange forskellige former for aktiviteter, der i spændevidde kan være enten relationskabende, udfordrende, kulturelle og/eller sociale. Det pædagogiske arbejde skal tage højde for, at der blandt de unge, der flittigt bruger klubtilbuddet, typisk er enkelte, der har behov for støtte og vejledning i sociale sammenhænge. Der lægges generelt stor vægt på at skabe relationer mellem medarbejderne og de unge, så medarbejderen ikke bliver betragtet som vagter/lærere, men som den tredje voksne. 10

11 Ungdomsskolens klubber er et tilbud til alle Ungdomsskolens elever og ikke målrettet særlige grupper af unge. Det er dog afgørende for det pædagogiske arbejde at grundstammen i klubben er velfungerende resursestærke elever, så ungdomsskolen dermed kan inkludere resursesvage og udsatte unge, som derved kan være og føle sig som en del af et normalt og velfungerende fællesskab. KLUB MÅL Miljøet i klubberne skal skabe en ramme, hvor de unge kan udvikle og udfolde sig i et trygt ungdomsmiljø. Klubberne er præget af mange forskellige former for aktiviteter. Der bliver udarbejdet et månedsprogram, så både personalet og de unge har en fælles ramme at mødes om/i. Udover de daglige aktiviteter, som ex. bordtennis, computerspil, karaoke, småspil og lignende, er også en række større arrangementer koncerter, konkurrencer, fester, Musikfestivals, Sommerklub samt aktiviteter ud af huset som ex. skiture, teaterture, fester, m.m. Ungdomsskolen lægger vægt på at have mange forskellige typer voksne ansat i klubberne. Det er vigtigt at vi har pædagogisk uddannede, men det er også vigtigt, at vi har nogle med andre faglige baggrunde, så de unge har lettere ved at finde en type, de kan matche. Det pædagogiske arbejde skal tage højde for, at flere af de unge, der flittigt bruger klubtilbuddet, er unge, der har behov for støtte og vejledning i sociale sammenhænge. Derfor bliver der lagt stor vægt på at skabe relationer mellem medarbejderne og de unge, så medarbejderne ikke bliver betragtet som vagter/lærere, men som den tredje voksne. 11

12 PERSONALEPOLITIK PERSONALEARBEJDET Ungdomsskolen er, og vil fortsat gerne være, en attraktiv arbejdsplads, hvor der er rum for den enkelte medarbejders udfoldelse og fantasi/kreativitet, samt høj grad af medindflydelse. Ungdomsskolens MED-udvalg har repræsentanter fra alle afdelinger (dagundervisning, fritidsklub, aftenklub, aftenundervisning, samt teknisk administrativt personale og ledelse). Ungdomsskolen vil, i det omfang det kan lade sig gøre, deltage i at løse opgaven med at tilbyde jobs på særlige vilkår. Med-udvalget/bestyrelse har således tiltrådt en aftale om, at Ungdomsskolen modtager personer i samfundstjeneste, arbejdsprøvning, jobtræning, fleks og skånejob m.m. Gennem arbejdet i medarbejdergrupper og skolens repræsentative organer inddrages ungdomsskolens medarbejdere i målfastsættelse og planlægning af institutionens arbejde under hensyntagen til gruppernes tilhørsforhold til ungdomsskolen. Som udløber af sammenlægningen arbejdes der meget på at de sammenfaldende personalegrupper der er på både EU og HU får en endnu større fornemmelse af at have det samme mål. Dette kommer bl.a. til udtryk i flere arrangementer af både faglig og social karakter. LEDELSESARBEJDET Udover den daglige drift i de enkelte afdelinger, er der også oprettet netværk til udvikling og koordinering af de enkelte områder (ex. administration, undervisning og klub). Organisationen er præget af uddannelse på alle niveauer. De fleste er i gang med diplomuddannelserne i ledelse, en enkelt i projektlederuddannelsen og en anden COK s kursus i Ungdomsskoleledelse 12

13 BESTYRELSE Ungdomsskolens bestyrelse består i dag af 11 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af byrådet 4 medlemmer udpeget organisationerne 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra HU og 1 fra EU) 2 ungdomsskoleelever 1 repræsentant fra forenings- og fritidsudvalget (tilforordnet og uden stemmeret) Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen med bistand fra viceinspektøren samt administrativ afdelingsleder. Tom Nielsen (formand) - udpeget af udvikling Nord Carsten Lind Olsen (næstformand) - udpeget af Spejderne Vivian Lund - udpeget af SF Marlene Carmel - udpeget af C Søren Launbjerg - udpeget af Den Internationale Højskole Knud Rosted - udpeget af A Claus Nissen - udpeget HSU-Sportsunionen Nice Nika (medarbejderrep. HU) Peter Poulsen (tilforordnet fra Forenings og Fritidsudvalget) Vakant medarbejderrep. (EU) Kasper Ewald (elevrepræsentant) Katarina Storm (elevrepræsentant) BESTYRELSENS ARBEJDE Ungdomsskolens bestyrelse arbejder efter vedtægt udarbejdet af Byrådet. Der er møde 6-7 gange om året. Bestyrelsen følger interesseret Ungdomsskolens virksomhed og udarbejder de overordnede principper for anvendelse af de tilgængelige resurser. Bestyrelsen arbejder for en forståelse af og viden om Ungdomsskolens virke i lokalområdet, ved at sætte ungdomsskolen på dagsordenen i netværk og bagland. Alle sager af principiel art forelægges bestyrelsen til drøftelse, udtalelse og vedtagelse. OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE I den kommende periode bliver bestyrelsen opgave at: Arbejde for en tættere dialog med de unge: Bestyrelsen vil gennem samarbejde med ledelsen sikre et formaliseret elevdemokrati så de unge i højere grad end i dag inddrages og har medindflydelse på ungdomsskolens fag og aktiviteter. Komme i dialog med de unge og deres forældre: via en fast rubrik på hjemmeside sikre information, oplæg til debat med brugerne og borgerne. Komme i tættere dialog med medarbejderne på Ungdomsskolen: Bestyrelsen vil én gang årligt mødes med a-med for en drøftelse af fælles opgaver og generelle ungdomsskoleforhold. 13

14 FORÆLDRESAMARBEJDE Ungdomsskolen har tradition for at alle forældre hvert år ved sæsonstart inviteres til forældremøde på EU og HU. Derudover inviteres mere målrettede forældregrupper til informationsmøder om konkrete aktiviteter (ex. musical, rejser m.m.) via dialogen med forældrene opnås størst mulig forståelse og bedst muligt samarbejde omkring de unges projekter. Såfremt US nærer bekymring for en ung kontaktes forældre. Desuden iværksættes der også et udvidet samarbejde med den unges distriktsskole, såfremt en særlig indsats er nødvendig. ØKONOMI Ungdomsskolen er omfattet af totalrammestyring. Det er bestyrelsen som sammen med ledelsen udarbejder retningslinjer for anvendelse af de tildelte midler. Bestyrelsen godkender ungdomsskolens fagrække. Ungdomsskolens økonomi hviler på dels en fast budgettildeling til ledelse, administration, bygningsvedligehold, edb mv. og dels en rammebevilling baseret på antal indmeldte cpr.elever på ungdomsskolen. Derudover er der bevilget supplerende budget til specifikke opgaver, ex.vis, elevtransport, busdrift, 1. hjælpskurser for kommunens 8.kl. m.m. Ungdomsskolens budget er opdelt på i forskellige områder; A-klasserne, International Ungdomsklasse, Køreteknisk Anlæg Sindshvile, Den almene Ungdomsskole (Helsingør, Espergærde, Undervisning, Klub, Musical, Radio). På Ungdomsskolen er mange forskellige hold, kurser, projekter, aktiviteter, derfor er der vedtaget principper for oprettelse af hold gældende for hele undervisningsdelen. Ungdomsskolens økonomi er under pres, da der er udmeldt besparelser for Dette er naturligvis en udfordring, specielt set i forhold til også et politisk ønske om en intensiveret indsats for og øget fokus overfor kommunes unge over 16 år. Dertil kommer ikke mindst - de økonomiske konsekvenserne af pensionssagen, den endelige budgetbelastning kendes ikke endnu.. 14

15 EVALUERING MÅL OG RESULTATKRAV 2010 Mål 1: Skolernes IT-sikkerhed skal optimeres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udarbejde interne retningslinjer for medarbejdernes beskyttelse af deres IT adgangskoder samt regelmæssig udskiftning af adgangskoder. US Ungdomsskolens IT-medarbejder, udarbejder forslag med fælles retningslinier til endelig implementering i efteråret * Det gjorde vi: Vi følger de anvisninger der er udmeldt i forbindelse med it-sikkerhed Mål 2: Der skal udarbejdes en ungeplan Resultatkrav: Ungdomsskolen skal som tovholder sikre, at der udarbejdes en ungeplan for alle unge årige. I denne skal beskrives muligheder og visioner for de unge i kommunen. US I samarbejde med Ungdomsringen igangsættes en større proces. Arbejdet er igangsat i efteråret 09 og projektet forventes gennemført i løbet af forår/sommer/efterår * Det gjorde vi: Arbejdet er igangsat og en række fokusgruppeinterviews er afholdt i efteråret I foråret 2011 afholdes en større høring omkring intentionerne i en ungeplan udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinterviews. Mål 3: Unge med særlige forudsætninger skal udfordres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udvikle projektet for de unge med særlige evner på både det sociale og faglige plan. US Ungdomsskolen samarbejder i øjeblikket med UU om at tilbyde en række endnu mere målrettede tilbud til de unge fra kommunens specialklasser. Efter afslutning af kommunens USF-projekt har Ungdomsskolen nu tilføjet en stribe fag i fagrækken, der gerne skulle kunne udfordre de fagligt stærke unge. * Det gjorde vi: Fag, der alene henvender sig til unge med særlige forudsætninger - de rene usf fag er udgået på grund af manglende interesse fra de unges side. En meget stor del af de unge, som benyttede Ungdomsskolens tilbud, er nu velintegrerede på almindelige hold. Nye tilbud vil, i lighed med al anden ungdomsskolevirksomhed, fremsættes, hvis interessen er til stede blandt de unge, eller hvis 15

16 US finder det relevant at tilbyde, enten som en del af en samlet ungestrategi, efterspørgsel fra UUvejledere eller noget helt tredje. Mål 4: Dyrkning af vækstlag Resultatkrav: Ungdomsskolen skal sikre, at alle unge i kommunen har lige adgang til at udvikle og dyrke musik, drama og sang. US Ungdomsskolen har en stærk tradition for at trække talenter fra egen fødekæde i forbindelse med eksempelvis musicalen. Denne udvikling forsøger vi at styrke. Bl.a. kan nævnes at der ved forestillingen i 2010 udelukkende er ansat unge, uafprøvede men talentfulde unge til at instruere, komponere, skrive, undervise m.m. alle tidligere musicalelever. Projektet følges tæt bl.a. ved nyudviklet mentor-ordning. Ungdomsskolen er en del af det nye musik-container-projekt der har fundet sine ben i kommunen. US håber at der i denne forbindelse opsættes containere ved både HU og EU så der begge steder kan udvides for øve- og studiefaciliteter. Gennem en årrække har musikken været et særligt indsatsområde på HU, i dag er mere end 100 unge aktive derfor er vi særligt glade for at et der endelig er igangsat et større ombygningsprojekt, således at de mere unge musikere fra september 2010 får de bedst mulige forhold til at øve, spille, indspille og producere musik. * Det gjorde vi: Ungdomsskolen arbejder fortsat med at udvikle musik/drama/sang-området. Musicalen BEAT blev en stor succes for vores forholdsvis unge og uprøvede kræfter i den nysammensatte lærergruppe. Erfaringerne med den nye gruppe er blevet evalueret og vi indtænker fortsat at træne og udvikle nye talenter til undervisning i projekter på US. De nye musiklokaler på HU blev indviet i september 2010 og skimmelrenovering og lovliggørelse af lokaler på EU er iværksat (forventes åbnet september 2011). Mere end 200 unge deltager i musik- og sangundervisning på de to afdelinger. Derudover er der fortsat vældigt gang i vores musical- og dramaafdeling. Ca. 200 unge deltager på én af vores to musicalproduktioner eller vores to dramaprojekter. Lokalmusik og arbejdet med vækstlag prioriteres stadig højt og vi arbejder stadig på at udvikle samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (Kulturværft, Toldkammer, Musikskole m.fl.), således at de unge får endnu flere platforme til at udvikle sig selv gennem musikken. Mål 5: Etablering af sommerskole Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udvikle og gennemføre en sommerskole for unge i Helsingør Kommune. US Ungdomsskolen vil i samarbejde med Nordsjællands Ungdomsskolers Netværk tilbyde en række sommerskole-tilbud. Tilbuddene vil pege i retning af friluftsliv, film og teater. * Det gjorde vi: 16

17 I samarbejde med de øvrige ungdomsskoler i det tidligere frb- amt tilbød vi 2 x 1 uges sommerskole i ungdomsskolernes hus i Knäred i Sverige, 1 uge med outdoor og 1 uge med filmproduktion. Der deltog elever fra Ungdomsskolen i outdoor ugen. Udover dette har ungdomsskolen arrangeret klatretur i Frankrig, kanotur i Sverige og minikartlejr i Polen. Mål 6: Politik for sprog- og læselæring skal implementeres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive, hvorledes politikken udmøntes. Se kvalitetsrapporten for dagafdelingen A-klasser og IU-klasser. 17

18 EGNE MÅL MÅL UNDERVISNING Implementering af målfastsættelse & evaluering vedr. almen-uv. I sæsonen 2009/2010 indførtes målfastsættelse og evalueringskrav for al undervisning i Ungdomsskoleregi. Minimumkravet til målfastsættelse var beskrivelse af to faglige mål for det enkelte fag, der var umiddelbart evaluerbare ved sæsonafslutning. Arbejdet med såvel målfastsættelse som evaluering fortsætter i sæsonen 2010/2011, hvor metoden evalueres. Derudover vil der bliver arbejdet med inddragelse af sociale mål for undervisningen i den udstrækning det er hensigtsmæssigt/muligt. * Det gik For et par sæsoner siden, tog vi for alvor fat på at indføre en formaliseret og reproducerbar målfastsættelse og evaluering; dels som et pædagogisk redskab, dels som dokumentation. Vi er godt på vej, men mangler stadig en fuldstændig implementering. Vores nye hjemmeside, med beskrivelse af samtlige fag, har været med til at visualisere metoden også for de undervisere, der endnu ikke helt har levet op til kravene. Ikke alle fag er lige lette at opstille mål for, ligesom ikke alle evalueringsspørgsmål hidtil har været optimale, i forhold til det, vi rent faktisk ønsker at få ud af en sådan evaluering. Der vil fortsat blive arbejdet på såvel metode som indhold, for at sikre den progression metoden gerne skulle være garant for. Tilbud målrettet aldersgruppen 16+. For at fastholde de ældre elever i ungdomsskolen, har vi nu valgt at tilbyde en række mere målrettede tiltag. Det indtænkes at der i samarbejde med studievejlederne på ungdomsuddannelserne planlægges en række skolebesøg i starten af sæsonen. Desuden tilbydes der en række kurser med nedre aldersgrænse for at tilgodese forskellighed i interesse, viden og adfærd på de unge elever og de lidt ældre. * Det gik Ungdomsskolens tilbud målrettet +16 har primært været inden for de kunstneriske fag, selvom gymnasieforberedende hold også har været udbudt, men ikke haft tilslutning i indeværende sæson. Musicalen Atlantis er for unge, der har afsluttet 9. Klasse. Derudover har særligt sit-com og rytmisk kor været decideret målrettet +16 gruppen. Begge hold har været med til at fastholde gruppen, også i klubben. Især Knald på Kollegiet har trukket mange af de optrædendes jævnaldrende til klubben i forbindelse med afviklingen af afsnittene. Endelig har vi, også i denne sæson, udbudt færdselsrelateret førstehjælp, som i sagens natur er henvendt til unge, der umiddelbart står over for at skulle tage kørekort. +16 gruppen er fortsat et indsatsområde i virkplan. 11/12 18

19 MÅL KLUB Klubtilbuddet, målsætningen for klubbens indhold og organisering skal evalueres og revurderes. Dette sker løbende i samarbejde mellem ledelse og medarbejderstaben. Sidstnævnte har den direkte kontakt til vores brugergruppe og er dermed dem der har fingeren på pulsen i forhold til vores brugere. * Det gik Ungdomsskolen har altid været og er stadig - en levende organisme i udvikling. Espergærde Hvor vi i forrige sæson arbejdede med medarbejderinddragelse i klubtilbuddet (alle nye aktiviteter i klubben udsprang af medarbejdernes personlige projekter [se virksomhedsplan 2010]) så har vi i indeværende sæson, med afsæt i evalueringen fra sidste sæson, arbejdet ud fra en forud planlagt aktivitetskalender hvor vi har udnyttet de respektive medarbejdernes spidskompetencer. Denne planlægning har skabt en større homogenitet og et langt bedre drive i klubben. Det påtænkes derfor at køre videre med en lignende model i kommende sæson. Organiseringen af klubtilbuddet er altså både blevet evalueret og revurderet. Målsætningen er fortsat at skabe trygge rammer hvori de unge kan indgå i et udviklende socialt miljø og fællesskab. Helsingør Medarbejderne på HU arbejder stadigvæk ud fra begrebet Fælles Fodslaw, og har med baggrund i seriøs evaluering, været med til at planlægge sæsonen i klubben. Ved hjælp af evaluerings- og personalemøder, er medarbejder teamet blevet mere omstillingsparate, ansvarlige, og involverede i det daglige arbejde med de unge. Hver enkelt medarbejder har fået ansvarsområder, der gør at de daglige arrangementer bliver udført, af ildsjæle. Det betyder, at relationsarbejdet er blevet mere intenst, og derved fastholder, de unge i klubben. En styrket kommunikation mellem klubben og dens målgruppe. U-Kom(Ungdomsskole Kommunikations elever) er et nyt tiltag, der skal højne kommunikationen mellem klubben og de unge 13 og 20 år. U-Kom er et repræsentativt udvalg af skolens elever i Helsingør og Espergærde, og skal bruges som tale/hørerør til skoler / gymnasier og andre uddannelsessteder. Dels for at informere om arrangementer og ture, men også for at finde tendenser og ønsker blandt den ungegruppe, der har mulighed for at bruge Ungdomsskolen. Af nye tiltag har vi et kommunikationsseminar i støbeskeen. Tanken er at indkalde kreative venner af huset til at byde ind med forslag til hvorledes vi bedst muligt ruster os til fremtiden og finde nye veje som kan sikre, at vi i vides omfang når ud til ALLE vore potentielle brugere. * Det gik Ungdomsskolen er som bekendt en enhed med flere afdelinger. Der er et rigtig fint, inspirerende netværkssamarbejde mellem de 2 klubber i hhv. Helsingør og Espergærde. I fælleskab planlægges de overordnede mål. Men i praksis kan tingende så udvikle sig i to forskellige retninger. Hovedformålet med at styrke kommunikationen til eleverne er selvfølgelig at gøre dem bekendt med de tilbud som Ungdomsskolen rummer og dermed sikre, at flest mulige tager imod et af skolens dannende tilbud såvel i skole som i klub. Og i bedste fald endnu engang sikre en fremgang i antallet af elever. Espergærde 19

20 En række tiltag i forbindelse med vores intro/opstart vidste sig at være så stor en succes, at focus flyttede sig væk fra U-Kom eleverne og direkte over på de elever som besøgte os i klubben. Energien og arbejdet kom i stedet til, at ligge i, at sikre aktivitets tilbuddene i klubben kørte optimalt, så man med kvalitet kunne sikre en fastholdelse af eleverne. På bundlinien blev det overordnet mål altså overholdt - med stor succes. I forhold til sidste sæson oplevede vi fra start og frem til jul en elevfremgang i klubben på ikke mindre end 81%. Helsingør Der har været en mærkbar tilstrømning i klubben i denne sæson. Ved hjælp af daglige arrangementer og tilbud, er medarbejderne kommet tættere på de unge, og har derved kunnet skræddersy arrangementer der tiltrak og fastholdt de unge. Relationsarbejdet og kommunikationen mellem medarbejdere og ungegruppe, har gjort at de unges ideer er blevet ført igennem, og at de føler, at de er blevet hørt. Der arbejdes i skrivende stund på at etablere et elevråd, hvor de unge med en klubmedarbejder som omdrejningspunkt kan øge kommunikationen mellem US og dens målgruppe. U-Kom arbejdet er i denne sæson, blevet drevet via den nye hjemmeside, som er et fremragende værktøj til at, informere målgruppen om US s mange muligheder. Grundet de økonomiske udfordringer valgte vi at aflyse det kommunikationsseminar som oprindelig var på tegnebrædtet. En styrket kommunikation mellem de to klubber(s medarbejdere.) Der har siden sammenlægningen været ønsker fra begge medarbejdergrupper om flere fælles arrangementer. Med tiltag som: Opstartsmøde / Valget er dit / Holger Danske Music/BB7 hvor de to grupper arbejder sammen, er projektet skudt godt i gang. Der arbejdes fortsat på en strategi, så de to hold medarbejdere knyttes endnu tættere sammen, bl.a. gennem flere fælles arbejdsrelaterede og sociale arrangementer. Flg. er planlagt i sæsonen 2009/10: Konfliktløsningskursus, skiferie, fodboldtur til parken, høvdingebold, sommerklub, fodboldturnering, Galla fest, sommerarrangement * Det gik Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i de 2 afdlinger er positivt indstillet overfor at udvide samarbejdet. Men det er vigtigt at bevare focus: et sådant samarbejde skal primært være relevant for vores unge brugere og sekundært udspringe af medarbejdergruppernes lyst og vilje til samarbejde. Men i det omfang at virkeligheden melder sig med projekter hvor et samarbejde vil komme målgruppen til gode så er klubmedarbejderne klar til tage udfordringen op i både Helsingør og Espergærde. I forbindelse med opstartsmødet, Holger Danske Music, Høvdingebold, juleshow & mgp har vi forsøgt at tage nogen spadestik til samarbejde som giver mening for den samlede elev/brugergruppe i Ungdomsskolen - men det store målbare og ideelle samarbejdsprojekt har ikke vidst sig i indeværende sæson. 20

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORDET...... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION... 3 FAGUDVALGETS MÅL

Læs mere

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORDET...... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION... 3 FAGUDVALGETS MÅL

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter

Processen. Efter aftale med skolebestyrelsen arrangerede SFO-ledelsen i samarbejde med medarbejdsrepræsentanter Mål- og indholdsbeskrivelse for Brøndbyvester SFO 1 Mål- og indholdsbeskrivelse hvorfor og hvordan? Kommunalbestyrelsen ønsker at skabe en sammenhæng mellem de politiske beslutninger; først og fremmest

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 24-11-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F. TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: BENEDICTE DREJER, BRIAN KROG, MIKKEL ØRSØE, HENRIK STAMPE Orientering

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

Den inkluderende skole

Den inkluderende skole Den inkluderende skole Esbjerg Kommune December 2009 Der er ikke noget alternativ til inklusion. For et par år siden, udgav Esbjerg kommune og Esbjerg Lærerforening hæftet Historier fra skolens hverdag

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014

17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 17 STK. 4 UDVALG 4. SEPTEMBER 2014 Folkeskolens udskoling v/ Skoleleder Lene Hasling Peder Syv Skolen PEDER SYV SKOLEN UDSKOLINGENS ORGANISERING Hvad er meningen? Lars Goldschmidt, DI Vi lever af at skabe

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink

Frederikssund Klubberne. Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Frederikssund Klubberne Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink Klubberne skal være et fleksibelt frirum Formandsberetning 2013-2014 ved Rikke Fink, formand for bestyrelsen, Frederikssund Klubberne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status:

Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Årsmål 2012-2013 Status: Udviklingsplan 1. Ungdomsuddannelse til alle Alle lærere har arbejdet med Læsning i alle fag på et dagkursus og på fællesmøder. Kurset var både teoretisk og med ideer til konkrete værktøjer. Efterfølgende

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere