US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6"

Transkript

1 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION...6 FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE...9 VÆRDIGRUNDLAGET...9 DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE...9 UNDERVISNING...9 MÅL KLUB...10 MÅL PERSONALEPOLITIK...12 PERSONALEARBEJDET...12 LEDELSESARBEJDET...12 BESTYRELSEN BESTYRELSENS ARBEJDE...13 OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE...13 FORÆLDRESAMARBEJDE...14 ØKONOMIEN...14 EVALUERING...15 MÅL OG RESULTATKRAV EGNE MÅL...16 UNDERVISNING...16 KLUB...17 STATISTIK...21 SAMARBEJDE UD AF HUSENE...21 AKTIVITETSPLAN

3 US HIGHLIGHTS MUSIKKEN PÅ US Musikaktiviteterne på Ungdomsskolen (begge afdelinger) oplever øget tilslutning. På Helsingør afdelingen har vi været så heldige at lokalerne er blevet renoveret og i dag fremstår moderne, lækre og indbydende. Musikstemningen gennemsyrer hele huset, og musikeleverne er blevet en stor og meget synlig del af hverdagen. Vi glæder os nu til at musiklokalerne på Espergærde Ungdomsskole lovliggøres og renoveres for skimmel, så vi også her kan give de unge de bedste betingelser for deres musikundervisning/- aktiviteter. Udfordring: Vi vil i den kommende tid arbejde mere målrettet med vækstlaget og forsøge at sikre at de unge får endnu bedre mulighed for at formidle deres musik via koncerter, festivals, radio og hjemmeside. arbejde for at skabe rammer så de unge får mulighed for at spille live i videre omfang end i dag både på ungdomsskolen men også ude i byen. Hjemmesiden er det vindue ad hvilket hele omverdenen kan kigge ind i Ungdomsskolen og danne sig et overblik over de tilbud og aktiviteter der tilbydes til de unge. En ny struktur med uddelegering af ansvarsområder har medvirket til at øge aktualiteten af siden. Siden spænder fra fagoplysning og aktivitetsinformation til underholdning, billeddokumentation og videoklip. På hjemmesiden er der ligeledes adgang til kvalitetsrapporter samt nærværende virksomhedsplan. Hjemmesiden har styrket skolens kommunikationsmuligheder. Siden er grafisk stærk, og meget informativ. US har fået et værktøj til at synliggøre de mange forskellige aktiviteter, overfor såvel elever og forældre som lærere og klubmedarbejdere. Udfordring: At fastholde opdateringsniveauet, og at indarbejde hjemmesidens muligheder for Ungdomsskolens lærere og medarbejdere, da det er dem der skal formidle til eleverne. I den kommende periode skal vi tage stilling til - sammen med eleverne - om muligheden for yderligere webkommunikation skal udvikles eksempelvis i forhold til aktivitets- og eller holdtilmeldinger. US-RADIO: Ungdomsskolens radio lever i allerbedste velgående. Vi har nye og moderne lokaler i både Helsingør og Espergærde. De nye lokaler har fra starten tiltrukket masser af elever, og har været med til at skabe liv og stemning de dage, hvor der sendes live. Radioen har utallige muligheder, og den løbende tilstrømning af elever vidner om at de unge også hører us-radio når de ikke er på skolen. Klubben bruger radioen til info og reklame for arrangementer. Radioen transmitterer mange af ungdomsskolens begivenheder live, eks Holger Danske Music, Gallafest, sceneshows, MGP o.s.v.. Udfordring: Vi har et stort ønske om at finde økonomi til flere live-udsendelser også meget gerne transmissioner *ud af huset* (Kulturværft, Toldkammer, skoler, gymnasier, bycenter, osv.). Endvidere vil vi gerne finde en måde at kunne engagere de ældre elever i radioproduktionen og tilbyde programmer for 16+ elever således at radioen får skabt et rollemodelkorps. 3

4 ON STAGE: Ved sæsonstart 2009 nedsatte Ungdomsringen en arbejdsgruppe, som havde til opgave at etablere en performancefestival for unge, hvor scenekunst var omdrejningspunktet. Arbejdsgruppen bestod blandt andet af fagpersoner/undervisere knyttet til landets ungdomsskoler. Helsingør Kommunale Ungdomsskole var stærkt repræsenteret i arbejdsgruppen, som udover de praktiske foranstaltninger og skitsering af de fysiske rammer, skulle forhandle sig på plads omkring det pædagogiske indhold i og omkring festivalen. Første ON-STAGE Festival løb af stablen i april 2010, ligeledes med deltagelse fra Ungdomsskolen. Festivalen var på alle måder en succes, både i antal repræsenterede institutioner og hvis man spørger de unge som deltog. Idéen er, at festivalen skal være et tilbagevendende fænomen med landsdækkende udbredelse på deltagersiden i lighed med eksempelvis Musikfestivalen i Ålborg og Dansefestivalen i Århus. Udfordring: At inkorporere arrangementet i årshjulet, og udbygge skolens deltagelse i arrangementet, således at endnu flere hold og elever deltager i ON STAGE (herunder dans, musical m.m.) KULTURVÆRFT: I forbindelse med åbningen af Kulturværftet har Ungdomsskolen deltaget i en række tværkommunale arbejdsgrupper. Dette har givet hele skolen blod på tanden og ud over at årets musical ATLANTIS skal opføres i huset, så satser vi også på at dette nye forsamlingshus kan finde en platform til de unge og Ungdomsskolens aktiviteter. Udfordring: At få mulighed for at lægge arrangementer, koncerter og events på værftet uden store økonomiske udfordringer. At blive betragtet som en naturlig samarbejdspartner omkring de mange ungeaktiviteter i huset. Vi ser det som Ungdomsskolens opgave at være medvirkende til at få indprentet værftets muligheder, i de unges bevidsthed. INTRO I vores intro forløb har vi et godt samarbejde med de lokale folkeskoler. Forløbet er tilrettelagt således at alle unge i 7. klasse er velinformeret om hvad Ungdomsskolen er og står for. Både hvad angår undervisning og faglighed men sandelig også som kulturformidler og klubtilbud. I introforløbet tilbydes alle forældre til de potentielle elever at komme til forældreaftener på Ungdomsskolen således, at de velinformeret og trygt kan sende deres børn i Ungdomsskolen. US søger at gøre introperioden til et spændende, overraskende og horisontudvidende udstillingsvindue til de mange 7 kl. Udfordring At løbende ændre formen, så vi informerer om US så godt som muligt. Øge samarbejde og sparring med folkeskolen. DANS BEVÆGELSE - SPORT US har mærket en stor interesse i Dans Sport og Bevægelse. Fag som Parkour, Zumba, Klatring og Dans, er i år blevet markant større. Der er i ungegruppen bl.a. et ønske om at låne lokaler til dans, hvor der ikke nødvendigvis er en lærer tilknyttet. Ligeledes er der ønsker om at deltage i alle arrangementer, også uden for US der har med dans at gøre. Udfordring: At fastholde, og udbygge tilbud inden for dette område. 4

5 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at dele vores tanker om Ungdomsskolens fremtidige virke. US SOM KOMMUNAL OPGAVELØSER Da Ungdomsskolens organisering og lovgivning giver mulighed for at iværksætte hurtige og alternative løsninger til mange forskellige opgaver, så opfordrer vi endnu en gang alle der vil noget mere med de unge, at indtænke Ungdomsskolen som både medtænker, facilitator og opgaveløser. UNGEPAKKEN OG UDDANNELSESPARATHED I forbindelse med Ungepakken og de dermed skærpede krav til de åriges uddannelsesparathed inden starten på en ungdomsuddannelse, vil et større antal unge, få brug for målrettede tilbud, for at kunne udvikle deres faglige og sociale kompetencer, så en inkludering i en ungdomsuddannelse bliver mulig. Ungdomsskolen har mange organisatoriske muligheder samt mange forskelligartede samarbejdspartnere. Vi vil derfor gerne medtænkes i kommunens handleplaner for ovennævnte, for at sikre mangfoldigheden i de tilbud, der skal udbydes. KULTUR FOR UNGE: Gennem de senere år er Ungdomsskolens kulturelle aktiviteter og tilbud udviklet og udbygget, så vi i dag har rigtig mange elever og rigtig mange forskellige aktiviteter, musik, kor, sang, teater, dans, musical, tegning, maling og meget mere. De unge vil rigtig gerne optræde/vise for hinanden og for andre. Derfor arbejder vi på at finde et centralt sted i byen som også kan være de unges kulturelle mødested, hvor der er plads til dem og deres kunst. Vi vil gerne opfordre alle til at overveje hvor sådan et sted kunne ligge. Vi har flere drømmeplaceringer heriblandt Toldkammeret! UNGEPLAN Ungdomsskolen har gennem det seneste år arbejdet med tankerne om at kortlægge mål, realiteter, visioner, ønsker og drømme for unge i alderen år i Helsingør Kommune en UNGEPLAN. Denne plan skulle gerne sætte alle i kommunen i gang med at tænke tanker der vedrører de unge uanset hvilken forvaltning man tilhører, om man er privat eller professionel, ung eller gammel - og skulle gerne munde ud i, at alle der har noget med unge at gøre, får mulighed for at bidrage til, at de unge i kommunen får de bedst mulige tilbud og muligheder. Vi synes, at det kun kan gå for langsomt med en sådan proces dels fordi det kun kan være i alles interesse at gøre Helsingør Kommune til en endnu mere attraktiv ungdomskommune, men også fordi vi ser en fordel i et endnu større samarbejde på tværs i kommunen. I efteråret 2010 gik arbejdet i gang, indledningsvis med en række fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra bl.a. erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger, kulturliv. Materialet fra disse interviews bliver sammen med den eksisterende børneungepolitik fundamentet i et forslag til en ungeplan. Ungdomsskolens materiale vil blive præsenteret på en høring i løbet af foråret. Vi håber at I som politikere vil bakke op om og være nysgerrige og aktive omkring den endelige plan. 5

6 FAKTAOPLYSNINGER Ungdomsskolen består i dag af to afdelinger nemlig Helsingør Ungdomsskole og Espergærde Ungdomsskole. På begge afdelinger er der almen ungdomsskole og klubtilbud. I Helsingør er der desuden en dagskole med Alternativ klasser (A-klasser), Internationale Ungdomsklasser (IU-klasse) og Fritidsklubben Krudtuglen. Derudover afvikles en del undervisning i motocross samt minikart på Sindshvile i Kvistgård. Denne virksomhedsplan er udover en status til forvaltning, politikere, samarbejdspartnere og borgere også et godt redskab til at få et skarpere billede af hvem vi er og hvad vores virksomhed/institution også er. POLITIKKER, MÅL OG RESULTATKRAV UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN Den seneste ungdomsskolelov er fra september I paragraf 1 står: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION Ungdomsskolen fremstår som et attraktivt, dynamisk og rummeligt ungdomsmiljø. Ungdomsskolen tilbyder uddannelse, kurser og aktiviteter af høj faglig kvalitet. Vi vil, i ungdomsskolens undervisning og aktiviteter generelt, vægte såvel de faglige som de personlighedsudviklende elementer. Ungdomsskolen fremstår som en aktiv og innovativ aktør i ungdomskulturelle forhold, både udførende og uddannende og i forhold til vækstlag Ungdomsskolen tilrettelægger og gennemfører aktiviteter sådan, at de unge får alsidige oplevelser, som inddrager både intellekt, følelser og krop. I mødet med de unge er vi tydelige, troværdige og imødekommende voksne. Ungdomsskolen er en aktiv og synlig samarbejdspartner i det kommunale ungdomslandskab 6

7 FAGUDVALGETS MÅL OG RESULTATKRAV BUDGETOMRÅDE Ungdomsskolens budgetområde 514: Mål Fokusområde Resultatkrav Veje til målet Mål 1: Udvikling af klubtilbuddet til de årige Mål 2: IT skal indgå som fast del i undervisningen i alle fag Det pædagogiske miljø IT i undervisningen Resultatkrav for mål 1: Et klubtilbud, som i endnu højere grad tiltrækker de unge til Ungdomsskolens aktiviteter. Resultatkrav for mål 2: I forbindelse med tilførsel af IT-udstyr på alle skoler skal brug af IT være et gennemgående undervisningsmiddel. Udviklingen skal ske med så høj grad af involvering af de unge som muligt I løbet af 2011/12 vil vi forsøge at etablere et klub/væresteds tilbud til de ældste af ungdomsskolens unge i tæt samarbejde med de unge i aldersgruppen 16+ IT-udstyret skal benyttes både i undervisnings- og fritidsdelen Ungdomsskolen er pt opdateret på såvel softsom hardware siden. Alle primære undervisningslokaler på de to afdelinger har fået installeret smartboards Vi anvender, som noget helt naturligt, IT i stor udstrækning i såvel heltidssom fritidsundervisningen. Vi arbejder endvidere på at gøre hjemmesiden langt mere interaktiv, ligesom en udbygning af elev-intra forberedes Mål 3: Det pædagogiske personales kompetencer skal opgraderes Medarbejdernes kompetencer Resultatkrav for mål 3: Underviserne skal efteruddannes og have opgraderet deres kompetencer Pædagogisk Udviklingscenter sikrer at alle skolers pædagogiske personale efteruddannes Dagskolens lærere deltager i det omfang det kan lade sig gøre ide uddannelsestilbud PUC udbyder for øvrige ansatte på Ungdomsskolen søges efteruddannelse af undervisere og klubmedarbejdere i relevante organisationers uddannelsestilbud. 7

8 Mål 4: Sikre de eksterne ledelsers faglige og personlige udvikling Udvikling af ledelse Resultatkrav for mål 4: At alle ledere har et teoretisk ledelsesgrundlag Alle ledere skal gennemføre diplomuddannelsen, souschefer en ½ dog afdelingsledere 1/3 del diplomuddannelse Ungdomsskolen følger den vedtagne uddannelsespolitik Mål 5: Målfastsættelse og evaluering af undervisningen i A- klasserne og i den internationale ungdomsklasse Udvikling af undervisningen Resultatkrav for mål 5: En udvikling af evalueringsværktøjer til eleverne i A-klasserne og i den internationale ungdomsklasse med henblik på en mere præcis målfastsættelse for den enkelte elev. Afprøvning og videreudvikling af kendte evalueringsværktøjer. Beskrives i kvalitetsrapporten for dagskolen a+iu klasser 8

9 DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE VÆRDIGRUNDLAGET Ungdomsskolen er et trygt sted at være. Fordi alle mødes med respekt og accept vi har tydelig struktur og klare rammer/regler Ungdomsskolen er horisontudvidende. Fordi vores tilbud er udfordrende. Gennem succesoplevelser udvikles alle fagligt, socialt og personligt Ungdomsskolen er vedkommende. Fordi vi er en nyskabende og moderne ungdomsskole. Ungdomsskolen er en demokratisk organisation Fordi alle har mulighed for indflydelse og medbestemmelse den åbne dialog respekteres og anerkendes DEN ALMENE UNGDOMSSKOLE I udbud og tilrettelæggelsen af undervisningen og klubaktiviteter tager vi udgangspunkt i at det samlede tilbud skal støtte de unges udviklingsmuligheder fagligt, socialt og kulturelt - ungdomsskolens 3 ben. Der er tilbud om undervisning og klub, der matcher alle ungegrupper, også socialt svage unge, og unge der ikke kan få den fornødne støtte enten i familien eller i tilstrækkelig grad i folkeskole mv. I den almene undervisning er fagligheden generelt udgangspunktet, i klubben er aktiviteterne og det sociale samvær generelt udgangspunktet, men der gennemføres også både undervisning og klubaktiviteter, hvor det kulturformidlende er udgangspunktet og hvor undervisningen eller aktiviteten planlægges med afsæt i ønsket om denne kulturformidling, således at ungdomsskolens tre ben - det faglige, det sociale og det kulturelle indgår på lige fod i det samlede ungdomskoletilbud. UNDERVISNINGEN Målet med den almene undervisning er tosidet: Højt fagligt udbytte for den enkelte ungdomsskoleelev Udvikling af den enkeltes sociale og personlige kompetencer Frivillighed og fleksibilitet er nøglebegreber i vores lovgrundlag. Dette udnytter vi, så det samlede undervisningstilbud bliver så mangfoldigt som muligt og så hvert enkelt tilbud tilrettelægges i en form, der tilgodeser det enkelte fag. Nogle fag fungerer bedst med en ugentlig mødedag, andre egner sig til weekend-kurser, og atter andre til kombinationer. Organiseringen af undervisningen skal tilpasses det enkelte fag/aktivitet. Ungdomsskolen har frie rammer i forbindelse med ansættelse af lærerkræfter. Denne frihed skal udnyttes, så høj faglighed og stærkt engagement går hånd i hånd med menneskelig åbenhed, 9

10 tolerance og vilje til at møde de unge på ligeværdige præmisser i gensidig respekt. Vi rekrutterer topkvalificerede undervisere, med en bred faglig baggrund, hvis engagement i undervisningen bunder i en ægte interesse for området, således at begejstringen for feltet har en afsmittende effekt på de unge. Ved siden af det almene tilbud giver Ungdomsskolen tilbud til særlige grupper. Det drejer sig for eksempel om Erhvervsintroducerende kurser for kommunens specialklasser (i samarbejde med UU) Psykisk udviklingshæmmede Førstehjælp (for alle 8. klasser i kommunen) Færdselsrelateret førstehjælp GFK Gymnasielt forberedelseskursus (I samarbejde med Helsingør Gymnasium) UNDERVISNINGEN MÅL Implementering af målfastsættelse & evaluering vedr. almen-uv. I sæsonen 2009/2010 indførtes målfastsættelse og evalueringskrav for al undervisning i Ungdomsskoleregi. Minimumkravet til målfastsættelse var beskrivelse af to faglige mål for det enkelte fag, der var umiddelbart evaluerbare ved sæsonafslutning. Arbejdet med såvel målfastsættelse som evaluering fortsætter i sæsonen 2010/2011, hvor metoden evalueres. Derudover vil der bliver arbejdet med inddragelse af sociale mål for undervisningen i den udstrækning det er hensigtsmæssigt/muligt. Der arbejdes fortsat på implementering af metoden med inddragelse af resultater fra den planlagte sæsonafslutningsevaluering. Tilbud målrettet aldersgruppen 16+. For at fastholde de ældre elever i ungdomsskolen, fortsætter vi med at tilbyde en række mere målrettede tiltag. Erfaringer fra sæsonen 2010/2011 inddrages i den fremadrettede planlægning. Der vil fortsat blive udbudt kurser med nedre aldersgrænse for at tilgodese forskellighed i interesse, viden og adfærd på de unge elever og de lidt ældre. Fokus på elevdemokrati. For at skærpe fokus omkring elevdemokrati, udvikles og styrkes den eksisterende VIP-ordning. Der lægges vægt på medindflydelse og, for de unge, opnåelse af ejerskab i forhold til Ungdomsskolens projekter. Som noget nyt rekrutteres VIP-repræsentanter for både 7., 8. og 9. klasserne KLUBBEN Miljøet i klubberne skal skabe en ramme, hvor de unge kan udvikle og udfolde sig i et trygt ungdomsmiljø. Klubberne er præget af mange forskellige former for aktiviteter, der i spændevidde kan være enten relationskabende, udfordrende, kulturelle og/eller sociale. Det pædagogiske arbejde skal tage højde for, at der blandt de unge, der flittigt bruger klubtilbuddet, typisk er enkelte, der har behov for støtte og vejledning i sociale sammenhænge. Der lægges generelt stor vægt på at skabe relationer mellem medarbejderne og de unge, så medarbejderen ikke bliver betragtet som vagter/lærere, men som den tredje voksne. 10

11 Ungdomsskolens klubber er et tilbud til alle Ungdomsskolens elever og ikke målrettet særlige grupper af unge. Det er dog afgørende for det pædagogiske arbejde at grundstammen i klubben er velfungerende resursestærke elever, så ungdomsskolen dermed kan inkludere resursesvage og udsatte unge, som derved kan være og føle sig som en del af et normalt og velfungerende fællesskab. KLUB MÅL Miljøet i klubberne skal skabe en ramme, hvor de unge kan udvikle og udfolde sig i et trygt ungdomsmiljø. Klubberne er præget af mange forskellige former for aktiviteter. Der bliver udarbejdet et månedsprogram, så både personalet og de unge har en fælles ramme at mødes om/i. Udover de daglige aktiviteter, som ex. bordtennis, computerspil, karaoke, småspil og lignende, er også en række større arrangementer koncerter, konkurrencer, fester, Musikfestivals, Sommerklub samt aktiviteter ud af huset som ex. skiture, teaterture, fester, m.m. Ungdomsskolen lægger vægt på at have mange forskellige typer voksne ansat i klubberne. Det er vigtigt at vi har pædagogisk uddannede, men det er også vigtigt, at vi har nogle med andre faglige baggrunde, så de unge har lettere ved at finde en type, de kan matche. Det pædagogiske arbejde skal tage højde for, at flere af de unge, der flittigt bruger klubtilbuddet, er unge, der har behov for støtte og vejledning i sociale sammenhænge. Derfor bliver der lagt stor vægt på at skabe relationer mellem medarbejderne og de unge, så medarbejderne ikke bliver betragtet som vagter/lærere, men som den tredje voksne. 11

12 PERSONALEPOLITIK PERSONALEARBEJDET Ungdomsskolen er, og vil fortsat gerne være, en attraktiv arbejdsplads, hvor der er rum for den enkelte medarbejders udfoldelse og fantasi/kreativitet, samt høj grad af medindflydelse. Ungdomsskolens MED-udvalg har repræsentanter fra alle afdelinger (dagundervisning, fritidsklub, aftenklub, aftenundervisning, samt teknisk administrativt personale og ledelse). Ungdomsskolen vil, i det omfang det kan lade sig gøre, deltage i at løse opgaven med at tilbyde jobs på særlige vilkår. Med-udvalget/bestyrelse har således tiltrådt en aftale om, at Ungdomsskolen modtager personer i samfundstjeneste, arbejdsprøvning, jobtræning, fleks og skånejob m.m. Gennem arbejdet i medarbejdergrupper og skolens repræsentative organer inddrages ungdomsskolens medarbejdere i målfastsættelse og planlægning af institutionens arbejde under hensyntagen til gruppernes tilhørsforhold til ungdomsskolen. Som udløber af sammenlægningen arbejdes der meget på at de sammenfaldende personalegrupper der er på både EU og HU får en endnu større fornemmelse af at have det samme mål. Dette kommer bl.a. til udtryk i flere arrangementer af både faglig og social karakter. LEDELSESARBEJDET Udover den daglige drift i de enkelte afdelinger, er der også oprettet netværk til udvikling og koordinering af de enkelte områder (ex. administration, undervisning og klub). Organisationen er præget af uddannelse på alle niveauer. De fleste er i gang med diplomuddannelserne i ledelse, en enkelt i projektlederuddannelsen og en anden COK s kursus i Ungdomsskoleledelse 12

13 BESTYRELSE Ungdomsskolens bestyrelse består i dag af 11 medlemmer: 3 medlemmer udpeget af byrådet 4 medlemmer udpeget organisationerne 2 medarbejderrepræsentanter (1 fra HU og 1 fra EU) 2 ungdomsskoleelever 1 repræsentant fra forenings- og fritidsudvalget (tilforordnet og uden stemmeret) Ungdomsskoleinspektøren er sekretær for bestyrelsen med bistand fra viceinspektøren samt administrativ afdelingsleder. Tom Nielsen (formand) - udpeget af udvikling Nord Carsten Lind Olsen (næstformand) - udpeget af Spejderne Vivian Lund - udpeget af SF Marlene Carmel - udpeget af C Søren Launbjerg - udpeget af Den Internationale Højskole Knud Rosted - udpeget af A Claus Nissen - udpeget HSU-Sportsunionen Nice Nika (medarbejderrep. HU) Peter Poulsen (tilforordnet fra Forenings og Fritidsudvalget) Vakant medarbejderrep. (EU) Kasper Ewald (elevrepræsentant) Katarina Storm (elevrepræsentant) BESTYRELSENS ARBEJDE Ungdomsskolens bestyrelse arbejder efter vedtægt udarbejdet af Byrådet. Der er møde 6-7 gange om året. Bestyrelsen følger interesseret Ungdomsskolens virksomhed og udarbejder de overordnede principper for anvendelse af de tilgængelige resurser. Bestyrelsen arbejder for en forståelse af og viden om Ungdomsskolens virke i lokalområdet, ved at sætte ungdomsskolen på dagsordenen i netværk og bagland. Alle sager af principiel art forelægges bestyrelsen til drøftelse, udtalelse og vedtagelse. OPGAVER I DEN KOMMENDE PERIODE I den kommende periode bliver bestyrelsen opgave at: Arbejde for en tættere dialog med de unge: Bestyrelsen vil gennem samarbejde med ledelsen sikre et formaliseret elevdemokrati så de unge i højere grad end i dag inddrages og har medindflydelse på ungdomsskolens fag og aktiviteter. Komme i dialog med de unge og deres forældre: via en fast rubrik på hjemmeside sikre information, oplæg til debat med brugerne og borgerne. Komme i tættere dialog med medarbejderne på Ungdomsskolen: Bestyrelsen vil én gang årligt mødes med a-med for en drøftelse af fælles opgaver og generelle ungdomsskoleforhold. 13

14 FORÆLDRESAMARBEJDE Ungdomsskolen har tradition for at alle forældre hvert år ved sæsonstart inviteres til forældremøde på EU og HU. Derudover inviteres mere målrettede forældregrupper til informationsmøder om konkrete aktiviteter (ex. musical, rejser m.m.) via dialogen med forældrene opnås størst mulig forståelse og bedst muligt samarbejde omkring de unges projekter. Såfremt US nærer bekymring for en ung kontaktes forældre. Desuden iværksættes der også et udvidet samarbejde med den unges distriktsskole, såfremt en særlig indsats er nødvendig. ØKONOMI Ungdomsskolen er omfattet af totalrammestyring. Det er bestyrelsen som sammen med ledelsen udarbejder retningslinjer for anvendelse af de tildelte midler. Bestyrelsen godkender ungdomsskolens fagrække. Ungdomsskolens økonomi hviler på dels en fast budgettildeling til ledelse, administration, bygningsvedligehold, edb mv. og dels en rammebevilling baseret på antal indmeldte cpr.elever på ungdomsskolen. Derudover er der bevilget supplerende budget til specifikke opgaver, ex.vis, elevtransport, busdrift, 1. hjælpskurser for kommunens 8.kl. m.m. Ungdomsskolens budget er opdelt på i forskellige områder; A-klasserne, International Ungdomsklasse, Køreteknisk Anlæg Sindshvile, Den almene Ungdomsskole (Helsingør, Espergærde, Undervisning, Klub, Musical, Radio). På Ungdomsskolen er mange forskellige hold, kurser, projekter, aktiviteter, derfor er der vedtaget principper for oprettelse af hold gældende for hele undervisningsdelen. Ungdomsskolens økonomi er under pres, da der er udmeldt besparelser for Dette er naturligvis en udfordring, specielt set i forhold til også et politisk ønske om en intensiveret indsats for og øget fokus overfor kommunes unge over 16 år. Dertil kommer ikke mindst - de økonomiske konsekvenserne af pensionssagen, den endelige budgetbelastning kendes ikke endnu.. 14

15 EVALUERING MÅL OG RESULTATKRAV 2010 Mål 1: Skolernes IT-sikkerhed skal optimeres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udarbejde interne retningslinjer for medarbejdernes beskyttelse af deres IT adgangskoder samt regelmæssig udskiftning af adgangskoder. US Ungdomsskolens IT-medarbejder, udarbejder forslag med fælles retningslinier til endelig implementering i efteråret * Det gjorde vi: Vi følger de anvisninger der er udmeldt i forbindelse med it-sikkerhed Mål 2: Der skal udarbejdes en ungeplan Resultatkrav: Ungdomsskolen skal som tovholder sikre, at der udarbejdes en ungeplan for alle unge årige. I denne skal beskrives muligheder og visioner for de unge i kommunen. US I samarbejde med Ungdomsringen igangsættes en større proces. Arbejdet er igangsat i efteråret 09 og projektet forventes gennemført i løbet af forår/sommer/efterår * Det gjorde vi: Arbejdet er igangsat og en række fokusgruppeinterviews er afholdt i efteråret I foråret 2011 afholdes en større høring omkring intentionerne i en ungeplan udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinterviews. Mål 3: Unge med særlige forudsætninger skal udfordres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udvikle projektet for de unge med særlige evner på både det sociale og faglige plan. US Ungdomsskolen samarbejder i øjeblikket med UU om at tilbyde en række endnu mere målrettede tilbud til de unge fra kommunens specialklasser. Efter afslutning af kommunens USF-projekt har Ungdomsskolen nu tilføjet en stribe fag i fagrækken, der gerne skulle kunne udfordre de fagligt stærke unge. * Det gjorde vi: Fag, der alene henvender sig til unge med særlige forudsætninger - de rene usf fag er udgået på grund af manglende interesse fra de unges side. En meget stor del af de unge, som benyttede Ungdomsskolens tilbud, er nu velintegrerede på almindelige hold. Nye tilbud vil, i lighed med al anden ungdomsskolevirksomhed, fremsættes, hvis interessen er til stede blandt de unge, eller hvis 15

16 US finder det relevant at tilbyde, enten som en del af en samlet ungestrategi, efterspørgsel fra UUvejledere eller noget helt tredje. Mål 4: Dyrkning af vækstlag Resultatkrav: Ungdomsskolen skal sikre, at alle unge i kommunen har lige adgang til at udvikle og dyrke musik, drama og sang. US Ungdomsskolen har en stærk tradition for at trække talenter fra egen fødekæde i forbindelse med eksempelvis musicalen. Denne udvikling forsøger vi at styrke. Bl.a. kan nævnes at der ved forestillingen i 2010 udelukkende er ansat unge, uafprøvede men talentfulde unge til at instruere, komponere, skrive, undervise m.m. alle tidligere musicalelever. Projektet følges tæt bl.a. ved nyudviklet mentor-ordning. Ungdomsskolen er en del af det nye musik-container-projekt der har fundet sine ben i kommunen. US håber at der i denne forbindelse opsættes containere ved både HU og EU så der begge steder kan udvides for øve- og studiefaciliteter. Gennem en årrække har musikken været et særligt indsatsområde på HU, i dag er mere end 100 unge aktive derfor er vi særligt glade for at et der endelig er igangsat et større ombygningsprojekt, således at de mere unge musikere fra september 2010 får de bedst mulige forhold til at øve, spille, indspille og producere musik. * Det gjorde vi: Ungdomsskolen arbejder fortsat med at udvikle musik/drama/sang-området. Musicalen BEAT blev en stor succes for vores forholdsvis unge og uprøvede kræfter i den nysammensatte lærergruppe. Erfaringerne med den nye gruppe er blevet evalueret og vi indtænker fortsat at træne og udvikle nye talenter til undervisning i projekter på US. De nye musiklokaler på HU blev indviet i september 2010 og skimmelrenovering og lovliggørelse af lokaler på EU er iværksat (forventes åbnet september 2011). Mere end 200 unge deltager i musik- og sangundervisning på de to afdelinger. Derudover er der fortsat vældigt gang i vores musical- og dramaafdeling. Ca. 200 unge deltager på én af vores to musicalproduktioner eller vores to dramaprojekter. Lokalmusik og arbejdet med vækstlag prioriteres stadig højt og vi arbejder stadig på at udvikle samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (Kulturværft, Toldkammer, Musikskole m.fl.), således at de unge får endnu flere platforme til at udvikle sig selv gennem musikken. Mål 5: Etablering af sommerskole Resultatkrav: Ungdomsskolen skal udvikle og gennemføre en sommerskole for unge i Helsingør Kommune. US Ungdomsskolen vil i samarbejde med Nordsjællands Ungdomsskolers Netværk tilbyde en række sommerskole-tilbud. Tilbuddene vil pege i retning af friluftsliv, film og teater. * Det gjorde vi: 16

17 I samarbejde med de øvrige ungdomsskoler i det tidligere frb- amt tilbød vi 2 x 1 uges sommerskole i ungdomsskolernes hus i Knäred i Sverige, 1 uge med outdoor og 1 uge med filmproduktion. Der deltog elever fra Ungdomsskolen i outdoor ugen. Udover dette har ungdomsskolen arrangeret klatretur i Frankrig, kanotur i Sverige og minikartlejr i Polen. Mål 6: Politik for sprog- og læselæring skal implementeres Resultatkrav: Ungdomsskolen skal i kvalitetsrapporten beskrive, hvorledes politikken udmøntes. Se kvalitetsrapporten for dagafdelingen A-klasser og IU-klasser. 17

18 EGNE MÅL MÅL UNDERVISNING Implementering af målfastsættelse & evaluering vedr. almen-uv. I sæsonen 2009/2010 indførtes målfastsættelse og evalueringskrav for al undervisning i Ungdomsskoleregi. Minimumkravet til målfastsættelse var beskrivelse af to faglige mål for det enkelte fag, der var umiddelbart evaluerbare ved sæsonafslutning. Arbejdet med såvel målfastsættelse som evaluering fortsætter i sæsonen 2010/2011, hvor metoden evalueres. Derudover vil der bliver arbejdet med inddragelse af sociale mål for undervisningen i den udstrækning det er hensigtsmæssigt/muligt. * Det gik For et par sæsoner siden, tog vi for alvor fat på at indføre en formaliseret og reproducerbar målfastsættelse og evaluering; dels som et pædagogisk redskab, dels som dokumentation. Vi er godt på vej, men mangler stadig en fuldstændig implementering. Vores nye hjemmeside, med beskrivelse af samtlige fag, har været med til at visualisere metoden også for de undervisere, der endnu ikke helt har levet op til kravene. Ikke alle fag er lige lette at opstille mål for, ligesom ikke alle evalueringsspørgsmål hidtil har været optimale, i forhold til det, vi rent faktisk ønsker at få ud af en sådan evaluering. Der vil fortsat blive arbejdet på såvel metode som indhold, for at sikre den progression metoden gerne skulle være garant for. Tilbud målrettet aldersgruppen 16+. For at fastholde de ældre elever i ungdomsskolen, har vi nu valgt at tilbyde en række mere målrettede tiltag. Det indtænkes at der i samarbejde med studievejlederne på ungdomsuddannelserne planlægges en række skolebesøg i starten af sæsonen. Desuden tilbydes der en række kurser med nedre aldersgrænse for at tilgodese forskellighed i interesse, viden og adfærd på de unge elever og de lidt ældre. * Det gik Ungdomsskolens tilbud målrettet +16 har primært været inden for de kunstneriske fag, selvom gymnasieforberedende hold også har været udbudt, men ikke haft tilslutning i indeværende sæson. Musicalen Atlantis er for unge, der har afsluttet 9. Klasse. Derudover har særligt sit-com og rytmisk kor været decideret målrettet +16 gruppen. Begge hold har været med til at fastholde gruppen, også i klubben. Især Knald på Kollegiet har trukket mange af de optrædendes jævnaldrende til klubben i forbindelse med afviklingen af afsnittene. Endelig har vi, også i denne sæson, udbudt færdselsrelateret førstehjælp, som i sagens natur er henvendt til unge, der umiddelbart står over for at skulle tage kørekort. +16 gruppen er fortsat et indsatsområde i virkplan. 11/12 18

19 MÅL KLUB Klubtilbuddet, målsætningen for klubbens indhold og organisering skal evalueres og revurderes. Dette sker løbende i samarbejde mellem ledelse og medarbejderstaben. Sidstnævnte har den direkte kontakt til vores brugergruppe og er dermed dem der har fingeren på pulsen i forhold til vores brugere. * Det gik Ungdomsskolen har altid været og er stadig - en levende organisme i udvikling. Espergærde Hvor vi i forrige sæson arbejdede med medarbejderinddragelse i klubtilbuddet (alle nye aktiviteter i klubben udsprang af medarbejdernes personlige projekter [se virksomhedsplan 2010]) så har vi i indeværende sæson, med afsæt i evalueringen fra sidste sæson, arbejdet ud fra en forud planlagt aktivitetskalender hvor vi har udnyttet de respektive medarbejdernes spidskompetencer. Denne planlægning har skabt en større homogenitet og et langt bedre drive i klubben. Det påtænkes derfor at køre videre med en lignende model i kommende sæson. Organiseringen af klubtilbuddet er altså både blevet evalueret og revurderet. Målsætningen er fortsat at skabe trygge rammer hvori de unge kan indgå i et udviklende socialt miljø og fællesskab. Helsingør Medarbejderne på HU arbejder stadigvæk ud fra begrebet Fælles Fodslaw, og har med baggrund i seriøs evaluering, været med til at planlægge sæsonen i klubben. Ved hjælp af evaluerings- og personalemøder, er medarbejder teamet blevet mere omstillingsparate, ansvarlige, og involverede i det daglige arbejde med de unge. Hver enkelt medarbejder har fået ansvarsområder, der gør at de daglige arrangementer bliver udført, af ildsjæle. Det betyder, at relationsarbejdet er blevet mere intenst, og derved fastholder, de unge i klubben. En styrket kommunikation mellem klubben og dens målgruppe. U-Kom(Ungdomsskole Kommunikations elever) er et nyt tiltag, der skal højne kommunikationen mellem klubben og de unge 13 og 20 år. U-Kom er et repræsentativt udvalg af skolens elever i Helsingør og Espergærde, og skal bruges som tale/hørerør til skoler / gymnasier og andre uddannelsessteder. Dels for at informere om arrangementer og ture, men også for at finde tendenser og ønsker blandt den ungegruppe, der har mulighed for at bruge Ungdomsskolen. Af nye tiltag har vi et kommunikationsseminar i støbeskeen. Tanken er at indkalde kreative venner af huset til at byde ind med forslag til hvorledes vi bedst muligt ruster os til fremtiden og finde nye veje som kan sikre, at vi i vides omfang når ud til ALLE vore potentielle brugere. * Det gik Ungdomsskolen er som bekendt en enhed med flere afdelinger. Der er et rigtig fint, inspirerende netværkssamarbejde mellem de 2 klubber i hhv. Helsingør og Espergærde. I fælleskab planlægges de overordnede mål. Men i praksis kan tingende så udvikle sig i to forskellige retninger. Hovedformålet med at styrke kommunikationen til eleverne er selvfølgelig at gøre dem bekendt med de tilbud som Ungdomsskolen rummer og dermed sikre, at flest mulige tager imod et af skolens dannende tilbud såvel i skole som i klub. Og i bedste fald endnu engang sikre en fremgang i antallet af elever. Espergærde 19

20 En række tiltag i forbindelse med vores intro/opstart vidste sig at være så stor en succes, at focus flyttede sig væk fra U-Kom eleverne og direkte over på de elever som besøgte os i klubben. Energien og arbejdet kom i stedet til, at ligge i, at sikre aktivitets tilbuddene i klubben kørte optimalt, så man med kvalitet kunne sikre en fastholdelse af eleverne. På bundlinien blev det overordnet mål altså overholdt - med stor succes. I forhold til sidste sæson oplevede vi fra start og frem til jul en elevfremgang i klubben på ikke mindre end 81%. Helsingør Der har været en mærkbar tilstrømning i klubben i denne sæson. Ved hjælp af daglige arrangementer og tilbud, er medarbejderne kommet tættere på de unge, og har derved kunnet skræddersy arrangementer der tiltrak og fastholdt de unge. Relationsarbejdet og kommunikationen mellem medarbejdere og ungegruppe, har gjort at de unges ideer er blevet ført igennem, og at de føler, at de er blevet hørt. Der arbejdes i skrivende stund på at etablere et elevråd, hvor de unge med en klubmedarbejder som omdrejningspunkt kan øge kommunikationen mellem US og dens målgruppe. U-Kom arbejdet er i denne sæson, blevet drevet via den nye hjemmeside, som er et fremragende værktøj til at, informere målgruppen om US s mange muligheder. Grundet de økonomiske udfordringer valgte vi at aflyse det kommunikationsseminar som oprindelig var på tegnebrædtet. En styrket kommunikation mellem de to klubber(s medarbejdere.) Der har siden sammenlægningen været ønsker fra begge medarbejdergrupper om flere fælles arrangementer. Med tiltag som: Opstartsmøde / Valget er dit / Holger Danske Music/BB7 hvor de to grupper arbejder sammen, er projektet skudt godt i gang. Der arbejdes fortsat på en strategi, så de to hold medarbejdere knyttes endnu tættere sammen, bl.a. gennem flere fælles arbejdsrelaterede og sociale arrangementer. Flg. er planlagt i sæsonen 2009/10: Konfliktløsningskursus, skiferie, fodboldtur til parken, høvdingebold, sommerklub, fodboldturnering, Galla fest, sommerarrangement * Det gik Der er ingen tvivl om, at medarbejderne i de 2 afdlinger er positivt indstillet overfor at udvide samarbejdet. Men det er vigtigt at bevare focus: et sådant samarbejde skal primært være relevant for vores unge brugere og sekundært udspringe af medarbejdergruppernes lyst og vilje til samarbejde. Men i det omfang at virkeligheden melder sig med projekter hvor et samarbejde vil komme målgruppen til gode så er klubmedarbejderne klar til tage udfordringen op i både Helsingør og Espergærde. I forbindelse med opstartsmødet, Holger Danske Music, Høvdingebold, juleshow & mgp har vi forsøgt at tage nogen spadestik til samarbejde som giver mening for den samlede elev/brugergruppe i Ungdomsskolen - men det store målbare og ideelle samarbejdsprojekt har ikke vidst sig i indeværende sæson. 20

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORDET...... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION... 3 FAGUDVALGETS MÅL

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3

FORORDET... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORDET...... 3 FAKTAOPLYSNINGER... 3 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN... 3 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE VORES VISION... 3 FAGUDVALGETS MÅL

Læs mere

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven

Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Fritids- og ungdomsklub under ungdomsskoleloven Indledning...2 Hvorfor ungdomsskoleloven...2 Ungdomsskoleloven giver større fleksibilitet:...2 Åbningstider...2 Normering: 3,2 mio. kr. pr. år...3 Børn og

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013

Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013 Udkast til: Udviklingsstrategi for Assens Ungdomsskole 2010-2013 Den aktive ungdomsskole billede fra fremtidsdag med unge, marts 2010. Dagtilbud og Skole Assens Kommune 1 Indledning Sværme, netværk eller

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Ændringsforslag til Principprogram

Ændringsforslag til Principprogram Haderslev Ungdomsråd Haderslev Kommune Haderslev Ungdomsråd 6100 Haderslev haderslevungdomsraad.dk info@haderslevungdomsraad.dk Ændringsforslag til Principprogram Forslag 1 stiller af Nicolai Boysen Første

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014

Randers Ungdomsskole AFTALE NOVEMBER 2014 Randers Ungdomsskole AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)?

2) Hvordan skal du/vi konkret arbejde for at lykkes med missionen (og dermed retfærdiggøre ungdomsskolens eksistens)? Opgave 1 Ungdomsskolens Mission (kerneopgave/mening/eksistensberettigelse) Ungdomsskolebestyrelsen har defineret UngSlagelses mission således: Ung Slagelse skal udfylde følgende behov: I en tryg atmosfære

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Årsplan 2015 Ungdomsskolen

Årsplan 2015 Ungdomsskolen SOLRØD KOMMUNE UNGDOMSSKOLEN Årsplan 2015 Ungdomsskolen Planen består af 6 områder: Ungebasen SSP-funktionen 10Solrød Almen fritidsundervisning Erhvervsklasserne Klubberne 1. Indledning Ungdomsskolen består

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Den almene ungdomsskole

Den almene ungdomsskole Den almene ungdomsskole 1 Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse

Læs mere

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser

Københavns Kommunes pårørendepolitik. Området for borgere med sindslidelser Københavns Kommunes pårørendepolitik Området for borgere med sindslidelser HØRINGSUDGAVE AF 12. MARTS 2008 2 Indhold 1. Indledning 3 Indflydelse 3 Politikkens rammer 4 2. Det socialpsykiatriske perspektiv

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs

Kvalitetsstandard. For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Kvalitetsstandard For Heltidsundervisningen i Ungnorddjurs Ungnorddjurs Åboulevarden 64 8500 Grenaa tlf : 89 59 25 50 www.ungnorddjurs.dk ung@ungnorddjurs.dk Heltidsundervisning i Ungnorddjurs Vision Heltidsundervisningen

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2010 DATO: 10-02-2010 STED: THORSENSVEJ 11, 2, 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN, AUGUSTA SOLBERG, MICK BUNDGAARD, BJARNE MARCUSSEN

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere