Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31"

Transkript

1 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Resume Beskriv krt, hvad frmålet med prjektet er, g hvike aktiviteter indgår (1700 anslag): "Intelligent træning på Legepladsen" har til frmål, at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær blandt 150 pædagger g pædaggmedhjælpere i Sydøstjylland. Prjektet vil frbedre deltagernes sundhed g arbejdsglæde ved at: 1, Optimere pædagger g pædaggmedhjælperes fysik gennem intelligent træning, der fregår på institutinernes legepladser i arbejdstiden. 2, Øge børnenes mtrik, så børnene bliver mere selvhjulpne g det pædaggiske persnale skånes fr løft. 3, Uddanne g kvalificere deltagerne indenfr intelligent træning på legepladsen g mtrik, så de kan blive bevægelsesansvarlige på institutinerne g fr institutinernes frankring efter prjektet. Primær målgruppe: 55 dagsinstitutiner udvælger 2-3 persner, der skal indgå i prjektet, så det samlede antal prjektdeltagere er 150 pædaggmedhjælpere g pædagger, heraf mindst 1/3 med muskel- g skeletbesvær. Sekundære målgrupper: deltagerne skal frsøge at implementere intelligent træning på legepladsen i kllegaers hverdag. Hvis hver institutin i snit har 15 medarbejdere, drejer det sig m mindst 825 persner. Prjektet håber at kunne starte en ny træningstrend blandt daginstitutinspersnale, sm deraf bliver mere fysisk aktive, får frbedret sundhed g øget arbejdsglæde. Der vil i prjektet blive udfærdiget 2 hæfter. Et træningshæfte med ideer til, hvrdan man kan bruge legepladsen sm fitnesscenter. Og et undervisningshæfte der beskriver hvrdan pædaggisk persnale, kan arbejde med børns mtrik på institutinerne. Begge hæfter vil kunne dwnlades fra DGI s- hjemmeside eller købes sm trykte eksemplar i DGI-shppen, så erfaringerne vil kunne anvendes landsdækkende. Ansøger Virksmhedsnavn: DGI Sydøstjylland CVR-nummer: P-nummer:

2 Branchekde: Branchenavn: Sprtsklubber Virksmhedens ejerfrhld: Anden virksmhed Adresse: Langmarksvej 45 Pstnummer: 8700 By: Hrsens Regin: midtjylland Antal ansatte: ansatte Antal persner, der er mfattet af prjektets aktiviteter: 150 Deltagere frdelt på køn -(Heraf kvinder): 123 Deltagere frdelt på køn -(Heraf mænd): 27 Har din virksmhed søgt støtte til dette prjekt under dette hvedfrmål før?: Ja Har din virksmhed gæld til det ffentlige? Med gæld menes ubetalte, frfaldne skatter g afgifter: Nej Støtte til udarbejdelse af ansøgning Andre tilskud Samarbejdspartnere Skal prjektet gennemføres i flere virksmheder g/eller kmmuner: Ja

3 Er din virksmhed/kmmune juridisk g øknmisk ansvarlig?: Ja Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 1: Hrsens Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 2: Hedensted Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 3: Vejle Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 4: Fredericia Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 5: Klding Kmmune Eksterne knsulenter Skal der bruges eksterne knsulenter i prjektet: Ja Ekstern knsulent 1: Jacb Just Hansen, Just Balance Branche/virksmhedsaftale Lønmdtagerrepræsentant Kntaktplysninger Titel: Prjektknsulent Frnavn: Jimmy Mellemnavn: Tejl Efternavn: Hrnbøll Telefn:

4 Juridisk g øknmisk ansvarlig Samme persn sm venfr nævnt: Nej Titel: Idrætschef Frnavn: Peer Efternavn: Stkhlm Telefn: Prjektbeskrivelse Målgruppe 1 - beskriv målgruppe g jbfunktin: Pædagger g pædaggmedhjælpere ansat i daginstitutiner, hvraf min. 1/3 har begyndende muskel- eller skeletbesvær Hvr str er målgruppen?: 150

5 Baggrund/prblembeskrivelse: Statistikker ver kmmunalt ansattes sygefravær viser, at pædagger g pædaggmedhjælpere fte er syge, g at de er væsentligt mere sengeliggende end de fleste andre faggrupper. Prblemer med bevægeapparatet er en hyppigt angivet årsag til sygefraværet. Begyndende eller eksisterende muskel- g skeletbesvær hs den enkelte medarbejder kan have frskellige årsager. Det kan skyldes pludselige ulykker (eks. pædaggen der griber ud efter et barn sm er ved at falde), eller mindre rygprblemer, der med tiden får lv at vkse sig stre (eks. sm følge af hyppige løft i dagligdagen). Uanset m prblemer med bevægeapparatet skyldes pludselige ulykker, eller længere tids nedslidning, så kan den rette fysiske træning have en frebyggende g minimerende effekt. Med afsæt i studier fretaget bl.a. af Videncenter fr arbejdsmiljø, kan det knstateres: - at fysisk træning kan frbedre reaktinstiden på pludselig uventet belastning (eks. af lænderyg muskulaturen). - at den rette fysiske træning har en frebyggende effekt på fysisk nedslidning Både hvad angår sygefravær g prblemer med bevægeapparatet blandt det pædaggiske persnale, lægger Sydøstjylland sig p af tallene på landsplan. Behvet fr en frbyggende indsats i frm af (intelligent) fysisk træning vurderes derfr at være tilstede. DGIs kernepgave er at højne flkesundheden g få flere til at være fysisk aktive. Siden kmmunalrefrmen har DGI intensiveret samarbejdet med kmmunerne, hvilket i særdeleshed har resulteret i mange nye bevægelsesinitiativer på skle- g daginstitutinsmrådet. Med denne ansøgning ønsker DGI Sydøstjylland, at supplere g bygge videre på den hidtidige indsats i daginstitutinerne. Dette i samarbejde med landsdelens kmmuner. Det Natinale Frskningscenter fr arbejdsmiljø har påpeget, at der mangler viden m, hvrdan intelligent træning kan indpasses i frskellige, knkrete arbejdssituatiner. Med prjektet "Intelligent træning på legepladsen" vil DGI Sydøstjylland medvirke til en øget viden på daginstitutinsmrådet. På baggrund af erfaringerne fra prjektet, vil der blive udarbejdet et hæfte med anvisninger til, hvrdan landets øvrige daginstitutiner kan implementere intelligent træning i dagligdagen. Der er behv fr en sundhedsfremmende indsats, der har fkus på muskel- g skeletbesvær blandt pædaggmedhjælpere g pædagger. Og der er behv fr en øget viden m hvrdan intelligent træning i praksis kan indpasses i daginstitutiner. Dette prjekt vil beskæftige sig med begge prblemstillinger.

6 Frmål med prjektet: "Intelligent træning på Legepladsen" har til frmål, at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær blandt pædagger g pædaggmedhjælpere i Sydøstjylland (Klding, Fredericia, Vejle, Hedensted g Hrsens Kmmune). Et vel gennemført prjekt antages at medføre en samfundsmæssig gevinst, i frm af reduceret sygefravær blandt deltagerne. Prduktmål 1.: Afhldelse af intelligente træningsfrløb fr 150 pædaggmedhjælpere g pædagger Nyttemål 1.: Frebedre deltagernes fysik, gennem at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær Persner med begyndende eller eksisterende muskel- eller skeletbesvær har pga. smerter fte nedsat lyst til fysisk aktivitet, hvilket kan være begyndelsen til en nd cirkel - g sm i sidste ende kan resultere i en sygemelding. Sundhedsstyrelsens anbefalinger m 30 minutters mderat fysisk aktivitet m dagen, kan nemt blive pfyldt igennem leg g træning med børnene. Men det skal gøres på den rigtige måde, så der tages højde fr persnalets frmåen g unødig krpslig slitage undgås. Intelligent træning, er træning tilpasset den enkeltes frmåen g alder. Prjektdeltagerne vil alle få lagt et persnligt intelligent træningsprgram, der tager hensyn til prjektdeltagernes fysiske betingelser g frmåen, g sm kan laves på institutinens legemråde. Intelligent træning på legepladsen kan fx være: Kan rutsjebanen bruges til at lave et par armstrækkere på? Kan man stimulere muskeltnus gennem labyrintsanspåvirkning via en gyngetur? Kan pædaggisk persnale med slidegigt i skulderen stadigvæk spille bld? Tankegangen er helt ny indenfr den pædaggiske verden. Prduktmål 2: frbedre institutinsbørns mtrik Nyttemål 2.: Færre fysiske belastninger fr de ansatte, sm følge af mere selvhjulpne institutinsbørn Børn med dårlig mtrik kmmer ud fr flere ulykker end børn med gd mtrik. Det går ud ver det pædaggiske persnale, da de fx laver hurtige ryk fr at gribe børn, der er ved at falde, eller skal løfte på børn fr at trøste dem. Alle prjektdeltagere skal gennemgå et kursusfrløb i bevægelse g mtrik så mfattende, at de ved afslutningen, kan varetage ptagen sm institutinens bevægelses- eller mtrikansvarlige. Herunder gså varetage pgaver i at træne mtrisk dårlige børn, så de bliver mere selvhjulpne g bl.a. ikke kræver så mange løft. Den mtriske træning skal kunne laves i institutinen med alle børnene, så den kan blive en integreret del af institutinens hverdag g ikke kræve ekstra persnaleressurcer. Hvis prjektdeltagerne får status sm ansvarlige på mrådet, afføder det en naturlig interesse fr emnet. Dels skal de frtælle g plære det øvrige persnale g frældrene m vigtigheden i at bevæge sig. Dels skal de arbejde med at bevæge børnene, hvr de selv skal indgå aktivt i legene g fremstå sm rllemdel fr børnene. Prduktmål 3: At 2-3 persnaler fra 55 institutiner bliver bevægelses- g mtrikansvarlige Nyttemål 3: Prjektdeltagerne bliver fregangsmænd fr prjektets frankring på institutinerne g får øget viden m bevægelse g mtrik. Anvendt KmmunalFrsking s hjemmeside skriver, at De ffentligt ansatte fremhæver efter- g videreuddannelse sm et centralt element på den attraktive arbejdsplads. Efter- g videreuddannelsesmuligheder er lig med nye faglige udfrdringer g variatin i arbejdet g betyder, at man sm ansat eksempelvis får muligheder fr at udvide sine ansvarsmråder på arbejdspladsen. Prjektets ønsker at højne prjektdeltagernes arbejdsglæde, er ved at pkvalificere dem vidensmæssigt indenfr mrådet bevægelse g mtrik. Frmålet er: 1, at udnævne dem sm fregangsmænd fr prjektets frankring på institutinerne, ved at det uddannede persnale hjælper institutinens øvrige persnale med deres intelligente træning samt bliver trænere fr mtrisk dårlige børn. 2, give dem ansvarsmråder i institutinen, så de føler sig fremhævet, værdsat g ansvarlige i frhld til mrådet bevægelse g mtrik. Der vil blive udarbejdet 2 hæfter. Et m intelligent træning på legepladsen g et m mtrisk træning af børn i institutiner, sm bruges kan bruges til undervisning. Først plæres prjektdeltagerne, hvrefter de kan bruge hæfterne ude på institutinerne.

7 Succeskriterier 1: 75 % af prjektdeltagerne plever g har en frbedret fysisk 75 % af prjektdeltagerne er aktive 30 min. dagligt mindst 3 dage m ugen 100 % af prjektdeltagerne gennemfører et efteruddannelseskursus i bevægelse g mtrik g pnår større frståelse af betydningen af disse begreber. 50 % af prjektdeltagerne plever større arbejdsglæde pga. øget ansvar g spidskmpetencer Der skal ved prjektets afslutning kunne spres en signifikant sammenhæng mellem a) deltagelse i prjektet g b) reduktin i antal sygedage per deltager Hvrdan måler man succeskriterierne?: De 150 prjektdeltageres fysik vil blive testet før g efter prjektet. Sammen med et spørgeskema g et kvalitativt interview vil det danne grundlag fr at bevise, m deltagernes fysisk g arbejdsglæde er frbedret sm følge af prjektdeltagelse. Det er vigtigt, at prjektdeltagerne deltager i uddannelsesfrløbet, da det er her de tilegner sig ny viden, sm skal bruges til at fuldføre prjektet på institutinerne. Kursisterne skal sidst på uddannelsesfrløbet fremlægge en case fra deres egen hverdag, sm giver underviseren indblik i, m kursisterne har den frnødne viden på mrådet. Prjektet vil samarbejde med de deltagende kmmuner mkring fremskaffelse af relevante data m deltagerenes sygefravær. Metde g aktiviteter

8 Hvrdan bidrager prjektet til at pfylde målene?: Det er vigtigt at tilpasse prjektet, så det passer ind i den institutinsrytme der er på prjektdeltagernes arbejdsplads. Der vil fx frekmme traditiner såsm fastelavn g påske i institutinerne, hvr medarbejderne ikke har mulighed fr at gå fra. Prjektdeltagerne mødes på en anerkendende g humanistisk måde, hvr det enkelte individ er i centrum g bliver respekteret fr de menneskelige værdier, de står fr. Metden fr prjektledelsen vil være AgiLean Thinking. Prjektdeltagerne vil have str betydning fr prjektets udvikling g det er relevant, at DGIs pædaggiske medarbejder er i stand til at træffe vigtige beslutninger. Fx ved kntakt med prjektdeltagerne, hvis de pludseligt udtrykker ændrede behv. At kunne navigere i kas g udvise dbbelt lp learning ptentiale er derfr vigtige egenskaber ved den pædaggiske medarbejder. Mål-evaluering: Når prjektdeltagerne er udvalgte, vil de i starten + i slutningen af driftsfasen få besøg af prjektlederen g en repræsentant fra firmaet Just Balance. Der vil blive redegjrt fr prjektet, prjektdeltagerene vil blive interviewet, g der vil blive udleveret et spørgeskema, sm deltagerne på frhånd har fået mulighed fr frberede sig på, g sm skal muliggøre måling af succeskriterier. Spørgsmålene skal klarlægge deres nuværende g tidligere plevelse af: fysiske frhld herunder begyndende eller eksisterende muskel- g skeletbesvær, idrætsvaner, fysiske aktivitetsniveau i daginstitutinen, ansvarsmråder, arbejdsglæde, medicinindtag, faktiske antal sygedage i Prjektdeltagerne skal herefter igennem en fysisk test, hvr deres fysiske tilstand bjektivt klarlægges. Undersøgelsen ligger særligt vægt på funktinen af muskler g skelet, fx gigt, kngleskørhed, muskelstyrke g muskeltnus. Men måler gså fx gså kndital g BMI fr at synliggøre prjektdeltagerens generelle sundhedstilstand. Ved prjektets afslutning gentestes alle prjektdeltagere g der indsamles igen data via interviews g spørgeskemaer. De afsluttende spørgsmål skal endvidere gså klarligge m prjektdeltagerne mener, at nyttemål g prjektmål er pnået. Institut fr idræt hyres til at frestå en ekstern evaluering af prjektet. Effektevaluering: På baggrund af prjektets størrelse, antal prjektdeltagere g en gegrafisk spredning på 5 kmmuner, hvri der både er by- g landdistrikter, er der strt belæg fr at lave gd en effektevaluering. Prjektmål 1, Frbedre pædaggisk persnales fysik fr at frebygge g helbrede muskel- g skeletbesvær: Intelligent træning på legepladsen, er et nyt kncept hvrfr effektiviteten g muligheden af dette, vil få øget pmærksmhed i evalueringsfasen. Hvrdan kan legepladsen bruges sm intelligent træningsredskab? Er det muligt at ligge intelligent træning ind i arbejdstiden? Bliver den øvrige persnalegruppen inspireret til at træne med? Kan øvelserne i hæftet m intelligent træning nemt verføres til andre legepladser / institutiner? Opnår deltagerne en bedre fysik? Opnår deltagere øget dagligt aktivitetsniveau? Er knceptet så gdt, at det skal gøres landsdækkende? Hvrdan kan pædaggisk persnale bibehlde en aktiv g legende hverdag g tilgang til børnene på trds af muskel- g skeletbesvær? Prjektmål 2, Uddanne pædaggisk persnale indenfr bevægelse g mtrik Bliver det pædaggiske persnale mere mtiverede til træning af, at blive plyst m den gavnlige effekt af bevægelse både af dem selv g fr børnene, hvr de kan være gde aktive rllemdeller? Får det pædaggiske persnale færre tunge løft - hvis de mtrisk dårlige børn bliver bedre g selvhjulpne? Får det pædaggiske persnale, herunder særligt pædaggmedhjælperne bedre arbejdsmiljø, større selvværd g øget arbejdsglæde, ved at få kernekmpetencer indenfr bevægelsesmrådet fx sm mtrikansvarlig? Prcesevaluering Prjektet bliver pdelt i 4 faser, I første fase bliver der udarbejdet interessantanalyse, swt-plan, hvad-nu-hvis plan g tids- g faseplan. 2. fase er en piltprjektfase der har til frmål at teste m den valgte test g prjektmetde

9 fr driftfasen er den krrekte, eller m der skal ske ændringer inden den påbegyndes. 3. fase er driftsfasen hvr aktiviteterne, der skal føre til prjektets frmål udføres. 4. fase er en evalueringsfase hvr det evalueres m prjektmålene er nået ud fra de fastsatte succeskriterier. Hver fase afsluttes med en evaluering. Der tages stilling til, m milepæle er nået g m der skal ske væsentlige ændringer i prjektbeskrivelsen, inden næste fase kan påbegyndes. Den nedsatte styregruppe gdkender evalueringen inden næste fase påbegyndes Aktivitet 1 : Opstartsfasen 1. januar april 2012 Beskrive prjektet Udfrme spørgeskema g fysiske test Udvælgelse af prjektdeltagere g samarbejdspartnere 1. institutinsbesøg med prjektpræsentatin, test g interview af prjektdeltagerne Fra : Til : Aktivitet 2 : Piltprjektfasen 1. april december 2012 afprøve g teste de fr driftsfasen planlagte aktiviteter fr en mindre gruppe deltagere, herefter evaluere fasen g kmme med evt. ændringer. afprøve frskellige frmer fr intelligent træning på legepladsen g blive klgere på, hvrdan disse virker. Fra : Til : Aktivitet 3 : Driftsfasen 1. januar juni 2014 Afhlde 5 stk. 40 timers efteruddannelseskurser, mdul 1: 3 dage á 7 timers varighed, mdul 2: 2 dages internat á 19 timers varighed. 2. institutinsbesøg med midtvejssamtale g mulighed fr nyt persnligt intelligent træningsprgram Guide g vejlede de nye bevægelses- g mtrikansvarlige. Herunder bl.a. bistå dem ved persnale eller frældremøder. Hjælpe med at teste g træne mtrisk dårlige børn. udarbejdelse af hæftet brug gyngen - Et hæfte til institutinspersnale m intelligent træning på legepladsen. Fra : Til :

10 Aktivitet 4 : Evalueringsfasen 1. juni december 2014 Genteste alle prjektdeltagere Skrive evalueringrapprt Fra : Til : Sikring af målgruppens deltagelse: Institutinerne bliver rienteret m prjektet gennem kmmunen g skal selv tilmelde sig. Opstartsfrudsætningen fr prjektdeltagerne er derfr, at de selv ønsker frandring. Det er et ptagelseskrav, at prjektdeltagerne selv skal være villige til at gøre en indsats, at træne g deltage på efteruddannelseskurserne. Det vil dg være naturligt, at der vil pstå perider med dalene mtivatin, hvilke skal afhjælpes. Prjektlederen skal finde ind til sagens kerne g bruge indre styring g mtiverende samtaler sm arbejdsredskab. Hvis prjektdeltagerne pnår en øget sundhed g arbejdsglæde er det centralt at fasthlde disse minder, da de på et senere tidspunkt, kan bruges sm mtiverende faktrer g sm et gdt argument fr frankring. Da prjektdeltagernes velbefindende g deltagelse i prjektet, er afgørende fr prjektets resultat, er det nødvendigt at deres mening bliver hørt g prjektet tilrettes derefter. Prjektets nyttemål g prjektmål vil hele tiden være styrepind fr ændringerne, da de er vigtigst i prjektet. Frankring efter prjektfrløb: Institutinerne har arbejdet med intelligent træning på legepladsen g test g træning af mtrisk svage børn igennem prjektets drift- g evalueringsfase der sm minimum er 1½ år. Pga. den lange deltagelsestid, har institutinerne fået implementeret intelligent træning i deres dagligdag, g vil derfr være vant til at arbejde på denne måde. Igennem prjektet plever prjektdeltagerne større velvære både fysisk g psykisk. De får til vane at være fysisk aktive. Institutinslederne har bserveret, at der er mindre sygdm g større arbejdsglæde blandt medarbejderne, g vil derfr medvirke til at den intelligente træning på arbejdspladsen prethldes. Prjektdeltagernes har fået kmpetencer i at undervise kllegaer i intelligent træning g er blevet udnævnt sm bevægelses- g mtrikansvarlige på institutinerne. Dette skulle gerne afføde et frøget trænings- g aktivitetsniveau blandt hele institutinspersnalet, så en nd cirkel brydes. Prjektet vil frhåbentlig være startskuddet til en ny træningstendens indenfr institutinsmrådet. Prjektet vil infrmere relevante samarbejdspartnere m prjektresultaterne med henblik på ffentliggørelse. Det kan fx være at BUPL/FOA skriver en artikel i deres fagblad. Hæfterne "Intelligent træning på legepladsen" g mtrik på institutinen vil blive udarbejdet. Disse materialer vil efter prjektfrløb kunne dwnlades fra DGI s hjemmeside eller købes sm trykt eksemplar. Prjektledelse

11 Organisering af prjektet: Den verrdnede styring af prjektet varetages af en styregruppe. Gruppen 7 medlemmer vil bestå af: 2 repræsentanter fra prjektdeltagergruppen, 2 institutinsledere, 1 kmmunal repræsentant, prjektlederen samt en repræsentant fra DGI Sydøstjyllands bestyrelse. Der vil blive afhldt 4 årlige møder. Styregruppen skal: fretage den verrdnede ledelse af prjektet være ansvarlig fr prjektet ver fr Frebyggelsesfnden gdkende alle vigtige planer g større afvigelser gdkende vergang fra en fase til den næste sikre at de nødvendige ressurcer er til stede i prjektet tage afgørelser i eventuelle knflikter i prjektet. Denne rganisering indebærer, at alle parter bliver invlveret i beslutningsprcessen - g m nødvendigt kan indvirke på evt. afvigelser i prjektet. Prjektet vil i dagligdagen blive varetaget af en prjektleder, der er ansat i DGI Sydøstjylland. Prjektlederen har sammen med styregruppen ansvaret fr prjektets pædaggiske udvikling g afhldte aktiviteter fr/i de deltagende institutiner. Prjektlederens baggrund g kmpetencer: Heidi Aasbrg er uddannet pædagg med idræt g natur sm sidefag. Hun har været leder af en daginstitutin g besidder str viden m dagligdagen g udfrdringerne i institutinerne. Heidi er endvidere uddannet mtrikvejleder, g har en prjektlederuddannelse fra Internatinal Business Cllege i Klding. Heidi har siden 2008 været tilknyttet DGI Sydøstjylland, hvr hun bl.a. har arbejdet med mtrisk svage børn g sundhedsfremme i institutiner, herunder kan nævnes mtrikuddannelse af 55 pædagger i Klding kmmune. Heidi Aasbrgs erfaringer med prjektarbejde: , Sundhedsstyrelsen / DGI Sydøstjylland: Prjektleder fr prjekt RIFABU Rummelig idræt fr anbragte børn g unge , Kulturministeriet/DGI/Århus kmmune: Daglig pædaggisk leder af idrætsfritidsklubben LIFFEN med 110 børn , Bevægelseskrpset, Århus kmmune/dgi Østjylland: Knsulent fr sundhedsafdelingen i Århus Kmmune , LIFFEN/Kulturministeriet, Århus: Prjektleder fr prjekt "vervægtige børn i LIFFN" , Videnscenter fr pædaggisk udvikling, Århus Kmmune: Krdinatr på prjekt "Sammen bevæger vi s"

12 Overrdnet prjektplan g prjektledelse (7200 anslag): DGI Sydøstjylland ansætter prjektlederen, sm har kntakt til kmmuner g institutiner. Kmmunerne udvælger selv de deltagende institutiner g videregiver plysninger herm til prjektleder. fase g tidsplan Opstartsfasen 1. januar april 2012 *Beskrive prjektet *Udfrme spørgeskema g fysiske test *Udvælgelse af prjektdeltagere *1. institutinsbesøg med prjektpræsentatin, test g interview af prjektdeltagerne Milepæl: At der er udvalgt prjektdeltagere til piltprjektet g alle disse er besøgt g har lavet 1. test. Piltprjektfasen 1. april december 2012 * afprøve g teste de fr driftsfasen planlagte aktiviteter fr en mindre gruppe deltagere, herefter evaluere fasen g kmme med evt. ændringer. * afprøve frskellige frmer fr intelligent træning på legepladsen g blive klgere på, hvrdan disse virker. Milepæl: At der er afprøvet frskellige frmer fr intelligente træningsmetder på legepladserne Driftsfasen 1. januar juni 2014 *Afhlde 5 stk. 40 timers efteruddannelseskurser, mdul 1: 3 dage á 7 timers varighed, mdul 2: 2 dages internat á 19 timers varighed. *2. institutinsbesøg med midtvejssamtale g mulighed fr nyt persnligt intelligent træningsprgram * Guide g vejlede de nye bevægelses- g mtrikansvarlige. Herunder bl.a. bistå dem ved persnale eller frældremøder. Hjælpe med at teste g træne mtrisk dårlige børn. * udarbejdelse af hæfterne intelligent træning på legepladsen g mtrik på institutinen Milepæl: At der er afhldt efteruddannelseskurser g hæftet m intelligent træning er færdiglavet g udsendt til samtlige institutiner Evalueringsfasen 1. juni december 2014 *Genteste alle prjektdeltagere *Skrive evalueringrapprt Milepæl: At der er udarbejdet en evalueringsrapprt Eksterne samarbejdspartnere Der vil i prjektet være pgaver, sm ikke kan løses af prjektlederen. Dette er: Fretage fysiske test g ligge individuelt træningsprgram fr prjektdeltagerne Samarbejde m udfrmning af test g spørgeskemaer g sammenfatning af resultaterne Arbejdsmiljømæssige anliggender sm rettelig hører ind under kmmunerne Der er skabt psitiv kntakt med firmaet Just Balance (http://www.justbalance.dk), der arbejder med intelligent træning g træning på udendørs lcatins. Ejeren Jacb Just Hansen er cand. scient i idrætsfysilgi fra Københavns Universitet, g kan supplere prjektleders manglende kmpetencer indenfr frskningsmrådet. Til udfrmning af test g spørgeskemaer samt sammenfatning af resultaterne, ønsker vi at samarbejde med DGI s kmmunikatinsafdeling Nytænkning (utraditinelle initiativer under hvedfrmål 3: sundhedsfremme): - Prjektet repræsenterer en ny vinkel på sundhed g frebyggelse i dagsinstitutiner: - DGI kan sm landsdækkende rganisatin medvirke til at udbrede prjektets erfaringer g resultater - Frbedring af arbejdsmiljøet sker sm følge af et unikt samarbejde mellem kmmuner, institutiner g idrætsrganisatin

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar --

Overvejelser om rapportering af samfundsansvar -- Overvejelser m rapprtering af samfundsansvar -- 16. december 2008 vedtg Flketinget, at alle større virksmheder i Danmark skal supplere deres ledelsesberetning med en redegørelse fr virksmhedens samfundsansvar.

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07

Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Referat af DCCGs bestyrelsesmøde 15.03.07 Mødested: Schæffergården i Gentfte. Deltagere: Steffen Bülw, Anders Fischer, Per Gandrup, Søren Laurberg, Mgens Rørbæk Madsen, Hans B. Rahr, Benny Vittrup Jensen,

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere