Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31"

Transkript

1 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Resume Beskriv krt, hvad frmålet med prjektet er, g hvike aktiviteter indgår (1700 anslag): "Intelligent træning på Legepladsen" har til frmål, at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær blandt 150 pædagger g pædaggmedhjælpere i Sydøstjylland. Prjektet vil frbedre deltagernes sundhed g arbejdsglæde ved at: 1, Optimere pædagger g pædaggmedhjælperes fysik gennem intelligent træning, der fregår på institutinernes legepladser i arbejdstiden. 2, Øge børnenes mtrik, så børnene bliver mere selvhjulpne g det pædaggiske persnale skånes fr løft. 3, Uddanne g kvalificere deltagerne indenfr intelligent træning på legepladsen g mtrik, så de kan blive bevægelsesansvarlige på institutinerne g fr institutinernes frankring efter prjektet. Primær målgruppe: 55 dagsinstitutiner udvælger 2-3 persner, der skal indgå i prjektet, så det samlede antal prjektdeltagere er 150 pædaggmedhjælpere g pædagger, heraf mindst 1/3 med muskel- g skeletbesvær. Sekundære målgrupper: deltagerne skal frsøge at implementere intelligent træning på legepladsen i kllegaers hverdag. Hvis hver institutin i snit har 15 medarbejdere, drejer det sig m mindst 825 persner. Prjektet håber at kunne starte en ny træningstrend blandt daginstitutinspersnale, sm deraf bliver mere fysisk aktive, får frbedret sundhed g øget arbejdsglæde. Der vil i prjektet blive udfærdiget 2 hæfter. Et træningshæfte med ideer til, hvrdan man kan bruge legepladsen sm fitnesscenter. Og et undervisningshæfte der beskriver hvrdan pædaggisk persnale, kan arbejde med børns mtrik på institutinerne. Begge hæfter vil kunne dwnlades fra DGI s- hjemmeside eller købes sm trykte eksemplar i DGI-shppen, så erfaringerne vil kunne anvendes landsdækkende. Ansøger Virksmhedsnavn: DGI Sydøstjylland CVR-nummer: P-nummer:

2 Branchekde: Branchenavn: Sprtsklubber Virksmhedens ejerfrhld: Anden virksmhed Adresse: Langmarksvej 45 Pstnummer: 8700 By: Hrsens Regin: midtjylland Antal ansatte: ansatte Antal persner, der er mfattet af prjektets aktiviteter: 150 Deltagere frdelt på køn -(Heraf kvinder): 123 Deltagere frdelt på køn -(Heraf mænd): 27 Har din virksmhed søgt støtte til dette prjekt under dette hvedfrmål før?: Ja Har din virksmhed gæld til det ffentlige? Med gæld menes ubetalte, frfaldne skatter g afgifter: Nej Støtte til udarbejdelse af ansøgning Andre tilskud Samarbejdspartnere Skal prjektet gennemføres i flere virksmheder g/eller kmmuner: Ja

3 Er din virksmhed/kmmune juridisk g øknmisk ansvarlig?: Ja Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 1: Hrsens Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 2: Hedensted Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 3: Vejle Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 4: Fredericia Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 5: Klding Kmmune Eksterne knsulenter Skal der bruges eksterne knsulenter i prjektet: Ja Ekstern knsulent 1: Jacb Just Hansen, Just Balance Branche/virksmhedsaftale Lønmdtagerrepræsentant Kntaktplysninger Titel: Prjektknsulent Frnavn: Jimmy Mellemnavn: Tejl Efternavn: Hrnbøll Telefn:

4 Juridisk g øknmisk ansvarlig Samme persn sm venfr nævnt: Nej Titel: Idrætschef Frnavn: Peer Efternavn: Stkhlm Telefn: Prjektbeskrivelse Målgruppe 1 - beskriv målgruppe g jbfunktin: Pædagger g pædaggmedhjælpere ansat i daginstitutiner, hvraf min. 1/3 har begyndende muskel- eller skeletbesvær Hvr str er målgruppen?: 150

5 Baggrund/prblembeskrivelse: Statistikker ver kmmunalt ansattes sygefravær viser, at pædagger g pædaggmedhjælpere fte er syge, g at de er væsentligt mere sengeliggende end de fleste andre faggrupper. Prblemer med bevægeapparatet er en hyppigt angivet årsag til sygefraværet. Begyndende eller eksisterende muskel- g skeletbesvær hs den enkelte medarbejder kan have frskellige årsager. Det kan skyldes pludselige ulykker (eks. pædaggen der griber ud efter et barn sm er ved at falde), eller mindre rygprblemer, der med tiden får lv at vkse sig stre (eks. sm følge af hyppige løft i dagligdagen). Uanset m prblemer med bevægeapparatet skyldes pludselige ulykker, eller længere tids nedslidning, så kan den rette fysiske træning have en frebyggende g minimerende effekt. Med afsæt i studier fretaget bl.a. af Videncenter fr arbejdsmiljø, kan det knstateres: - at fysisk træning kan frbedre reaktinstiden på pludselig uventet belastning (eks. af lænderyg muskulaturen). - at den rette fysiske træning har en frebyggende effekt på fysisk nedslidning Både hvad angår sygefravær g prblemer med bevægeapparatet blandt det pædaggiske persnale, lægger Sydøstjylland sig p af tallene på landsplan. Behvet fr en frbyggende indsats i frm af (intelligent) fysisk træning vurderes derfr at være tilstede. DGIs kernepgave er at højne flkesundheden g få flere til at være fysisk aktive. Siden kmmunalrefrmen har DGI intensiveret samarbejdet med kmmunerne, hvilket i særdeleshed har resulteret i mange nye bevægelsesinitiativer på skle- g daginstitutinsmrådet. Med denne ansøgning ønsker DGI Sydøstjylland, at supplere g bygge videre på den hidtidige indsats i daginstitutinerne. Dette i samarbejde med landsdelens kmmuner. Det Natinale Frskningscenter fr arbejdsmiljø har påpeget, at der mangler viden m, hvrdan intelligent træning kan indpasses i frskellige, knkrete arbejdssituatiner. Med prjektet "Intelligent træning på legepladsen" vil DGI Sydøstjylland medvirke til en øget viden på daginstitutinsmrådet. På baggrund af erfaringerne fra prjektet, vil der blive udarbejdet et hæfte med anvisninger til, hvrdan landets øvrige daginstitutiner kan implementere intelligent træning i dagligdagen. Der er behv fr en sundhedsfremmende indsats, der har fkus på muskel- g skeletbesvær blandt pædaggmedhjælpere g pædagger. Og der er behv fr en øget viden m hvrdan intelligent træning i praksis kan indpasses i daginstitutiner. Dette prjekt vil beskæftige sig med begge prblemstillinger.

6 Frmål med prjektet: "Intelligent træning på Legepladsen" har til frmål, at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær blandt pædagger g pædaggmedhjælpere i Sydøstjylland (Klding, Fredericia, Vejle, Hedensted g Hrsens Kmmune). Et vel gennemført prjekt antages at medføre en samfundsmæssig gevinst, i frm af reduceret sygefravær blandt deltagerne. Prduktmål 1.: Afhldelse af intelligente træningsfrløb fr 150 pædaggmedhjælpere g pædagger Nyttemål 1.: Frebedre deltagernes fysik, gennem at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær Persner med begyndende eller eksisterende muskel- eller skeletbesvær har pga. smerter fte nedsat lyst til fysisk aktivitet, hvilket kan være begyndelsen til en nd cirkel - g sm i sidste ende kan resultere i en sygemelding. Sundhedsstyrelsens anbefalinger m 30 minutters mderat fysisk aktivitet m dagen, kan nemt blive pfyldt igennem leg g træning med børnene. Men det skal gøres på den rigtige måde, så der tages højde fr persnalets frmåen g unødig krpslig slitage undgås. Intelligent træning, er træning tilpasset den enkeltes frmåen g alder. Prjektdeltagerne vil alle få lagt et persnligt intelligent træningsprgram, der tager hensyn til prjektdeltagernes fysiske betingelser g frmåen, g sm kan laves på institutinens legemråde. Intelligent træning på legepladsen kan fx være: Kan rutsjebanen bruges til at lave et par armstrækkere på? Kan man stimulere muskeltnus gennem labyrintsanspåvirkning via en gyngetur? Kan pædaggisk persnale med slidegigt i skulderen stadigvæk spille bld? Tankegangen er helt ny indenfr den pædaggiske verden. Prduktmål 2: frbedre institutinsbørns mtrik Nyttemål 2.: Færre fysiske belastninger fr de ansatte, sm følge af mere selvhjulpne institutinsbørn Børn med dårlig mtrik kmmer ud fr flere ulykker end børn med gd mtrik. Det går ud ver det pædaggiske persnale, da de fx laver hurtige ryk fr at gribe børn, der er ved at falde, eller skal løfte på børn fr at trøste dem. Alle prjektdeltagere skal gennemgå et kursusfrløb i bevægelse g mtrik så mfattende, at de ved afslutningen, kan varetage ptagen sm institutinens bevægelses- eller mtrikansvarlige. Herunder gså varetage pgaver i at træne mtrisk dårlige børn, så de bliver mere selvhjulpne g bl.a. ikke kræver så mange løft. Den mtriske træning skal kunne laves i institutinen med alle børnene, så den kan blive en integreret del af institutinens hverdag g ikke kræve ekstra persnaleressurcer. Hvis prjektdeltagerne får status sm ansvarlige på mrådet, afføder det en naturlig interesse fr emnet. Dels skal de frtælle g plære det øvrige persnale g frældrene m vigtigheden i at bevæge sig. Dels skal de arbejde med at bevæge børnene, hvr de selv skal indgå aktivt i legene g fremstå sm rllemdel fr børnene. Prduktmål 3: At 2-3 persnaler fra 55 institutiner bliver bevægelses- g mtrikansvarlige Nyttemål 3: Prjektdeltagerne bliver fregangsmænd fr prjektets frankring på institutinerne g får øget viden m bevægelse g mtrik. Anvendt KmmunalFrsking s hjemmeside skriver, at De ffentligt ansatte fremhæver efter- g videreuddannelse sm et centralt element på den attraktive arbejdsplads. Efter- g videreuddannelsesmuligheder er lig med nye faglige udfrdringer g variatin i arbejdet g betyder, at man sm ansat eksempelvis får muligheder fr at udvide sine ansvarsmråder på arbejdspladsen. Prjektets ønsker at højne prjektdeltagernes arbejdsglæde, er ved at pkvalificere dem vidensmæssigt indenfr mrådet bevægelse g mtrik. Frmålet er: 1, at udnævne dem sm fregangsmænd fr prjektets frankring på institutinerne, ved at det uddannede persnale hjælper institutinens øvrige persnale med deres intelligente træning samt bliver trænere fr mtrisk dårlige børn. 2, give dem ansvarsmråder i institutinen, så de føler sig fremhævet, værdsat g ansvarlige i frhld til mrådet bevægelse g mtrik. Der vil blive udarbejdet 2 hæfter. Et m intelligent træning på legepladsen g et m mtrisk træning af børn i institutiner, sm bruges kan bruges til undervisning. Først plæres prjektdeltagerne, hvrefter de kan bruge hæfterne ude på institutinerne.

7 Succeskriterier 1: 75 % af prjektdeltagerne plever g har en frbedret fysisk 75 % af prjektdeltagerne er aktive 30 min. dagligt mindst 3 dage m ugen 100 % af prjektdeltagerne gennemfører et efteruddannelseskursus i bevægelse g mtrik g pnår større frståelse af betydningen af disse begreber. 50 % af prjektdeltagerne plever større arbejdsglæde pga. øget ansvar g spidskmpetencer Der skal ved prjektets afslutning kunne spres en signifikant sammenhæng mellem a) deltagelse i prjektet g b) reduktin i antal sygedage per deltager Hvrdan måler man succeskriterierne?: De 150 prjektdeltageres fysik vil blive testet før g efter prjektet. Sammen med et spørgeskema g et kvalitativt interview vil det danne grundlag fr at bevise, m deltagernes fysisk g arbejdsglæde er frbedret sm følge af prjektdeltagelse. Det er vigtigt, at prjektdeltagerne deltager i uddannelsesfrløbet, da det er her de tilegner sig ny viden, sm skal bruges til at fuldføre prjektet på institutinerne. Kursisterne skal sidst på uddannelsesfrløbet fremlægge en case fra deres egen hverdag, sm giver underviseren indblik i, m kursisterne har den frnødne viden på mrådet. Prjektet vil samarbejde med de deltagende kmmuner mkring fremskaffelse af relevante data m deltagerenes sygefravær. Metde g aktiviteter

8 Hvrdan bidrager prjektet til at pfylde målene?: Det er vigtigt at tilpasse prjektet, så det passer ind i den institutinsrytme der er på prjektdeltagernes arbejdsplads. Der vil fx frekmme traditiner såsm fastelavn g påske i institutinerne, hvr medarbejderne ikke har mulighed fr at gå fra. Prjektdeltagerne mødes på en anerkendende g humanistisk måde, hvr det enkelte individ er i centrum g bliver respekteret fr de menneskelige værdier, de står fr. Metden fr prjektledelsen vil være AgiLean Thinking. Prjektdeltagerne vil have str betydning fr prjektets udvikling g det er relevant, at DGIs pædaggiske medarbejder er i stand til at træffe vigtige beslutninger. Fx ved kntakt med prjektdeltagerne, hvis de pludseligt udtrykker ændrede behv. At kunne navigere i kas g udvise dbbelt lp learning ptentiale er derfr vigtige egenskaber ved den pædaggiske medarbejder. Mål-evaluering: Når prjektdeltagerne er udvalgte, vil de i starten + i slutningen af driftsfasen få besøg af prjektlederen g en repræsentant fra firmaet Just Balance. Der vil blive redegjrt fr prjektet, prjektdeltagerene vil blive interviewet, g der vil blive udleveret et spørgeskema, sm deltagerne på frhånd har fået mulighed fr frberede sig på, g sm skal muliggøre måling af succeskriterier. Spørgsmålene skal klarlægge deres nuværende g tidligere plevelse af: fysiske frhld herunder begyndende eller eksisterende muskel- g skeletbesvær, idrætsvaner, fysiske aktivitetsniveau i daginstitutinen, ansvarsmråder, arbejdsglæde, medicinindtag, faktiske antal sygedage i Prjektdeltagerne skal herefter igennem en fysisk test, hvr deres fysiske tilstand bjektivt klarlægges. Undersøgelsen ligger særligt vægt på funktinen af muskler g skelet, fx gigt, kngleskørhed, muskelstyrke g muskeltnus. Men måler gså fx gså kndital g BMI fr at synliggøre prjektdeltagerens generelle sundhedstilstand. Ved prjektets afslutning gentestes alle prjektdeltagere g der indsamles igen data via interviews g spørgeskemaer. De afsluttende spørgsmål skal endvidere gså klarligge m prjektdeltagerne mener, at nyttemål g prjektmål er pnået. Institut fr idræt hyres til at frestå en ekstern evaluering af prjektet. Effektevaluering: På baggrund af prjektets størrelse, antal prjektdeltagere g en gegrafisk spredning på 5 kmmuner, hvri der både er by- g landdistrikter, er der strt belæg fr at lave gd en effektevaluering. Prjektmål 1, Frbedre pædaggisk persnales fysik fr at frebygge g helbrede muskel- g skeletbesvær: Intelligent træning på legepladsen, er et nyt kncept hvrfr effektiviteten g muligheden af dette, vil få øget pmærksmhed i evalueringsfasen. Hvrdan kan legepladsen bruges sm intelligent træningsredskab? Er det muligt at ligge intelligent træning ind i arbejdstiden? Bliver den øvrige persnalegruppen inspireret til at træne med? Kan øvelserne i hæftet m intelligent træning nemt verføres til andre legepladser / institutiner? Opnår deltagerne en bedre fysik? Opnår deltagere øget dagligt aktivitetsniveau? Er knceptet så gdt, at det skal gøres landsdækkende? Hvrdan kan pædaggisk persnale bibehlde en aktiv g legende hverdag g tilgang til børnene på trds af muskel- g skeletbesvær? Prjektmål 2, Uddanne pædaggisk persnale indenfr bevægelse g mtrik Bliver det pædaggiske persnale mere mtiverede til træning af, at blive plyst m den gavnlige effekt af bevægelse både af dem selv g fr børnene, hvr de kan være gde aktive rllemdeller? Får det pædaggiske persnale færre tunge løft - hvis de mtrisk dårlige børn bliver bedre g selvhjulpne? Får det pædaggiske persnale, herunder særligt pædaggmedhjælperne bedre arbejdsmiljø, større selvværd g øget arbejdsglæde, ved at få kernekmpetencer indenfr bevægelsesmrådet fx sm mtrikansvarlig? Prcesevaluering Prjektet bliver pdelt i 4 faser, I første fase bliver der udarbejdet interessantanalyse, swt-plan, hvad-nu-hvis plan g tids- g faseplan. 2. fase er en piltprjektfase der har til frmål at teste m den valgte test g prjektmetde

9 fr driftfasen er den krrekte, eller m der skal ske ændringer inden den påbegyndes. 3. fase er driftsfasen hvr aktiviteterne, der skal føre til prjektets frmål udføres. 4. fase er en evalueringsfase hvr det evalueres m prjektmålene er nået ud fra de fastsatte succeskriterier. Hver fase afsluttes med en evaluering. Der tages stilling til, m milepæle er nået g m der skal ske væsentlige ændringer i prjektbeskrivelsen, inden næste fase kan påbegyndes. Den nedsatte styregruppe gdkender evalueringen inden næste fase påbegyndes Aktivitet 1 : Opstartsfasen 1. januar april 2012 Beskrive prjektet Udfrme spørgeskema g fysiske test Udvælgelse af prjektdeltagere g samarbejdspartnere 1. institutinsbesøg med prjektpræsentatin, test g interview af prjektdeltagerne Fra : Til : Aktivitet 2 : Piltprjektfasen 1. april december 2012 afprøve g teste de fr driftsfasen planlagte aktiviteter fr en mindre gruppe deltagere, herefter evaluere fasen g kmme med evt. ændringer. afprøve frskellige frmer fr intelligent træning på legepladsen g blive klgere på, hvrdan disse virker. Fra : Til : Aktivitet 3 : Driftsfasen 1. januar juni 2014 Afhlde 5 stk. 40 timers efteruddannelseskurser, mdul 1: 3 dage á 7 timers varighed, mdul 2: 2 dages internat á 19 timers varighed. 2. institutinsbesøg med midtvejssamtale g mulighed fr nyt persnligt intelligent træningsprgram Guide g vejlede de nye bevægelses- g mtrikansvarlige. Herunder bl.a. bistå dem ved persnale eller frældremøder. Hjælpe med at teste g træne mtrisk dårlige børn. udarbejdelse af hæftet brug gyngen - Et hæfte til institutinspersnale m intelligent træning på legepladsen. Fra : Til :

10 Aktivitet 4 : Evalueringsfasen 1. juni december 2014 Genteste alle prjektdeltagere Skrive evalueringrapprt Fra : Til : Sikring af målgruppens deltagelse: Institutinerne bliver rienteret m prjektet gennem kmmunen g skal selv tilmelde sig. Opstartsfrudsætningen fr prjektdeltagerne er derfr, at de selv ønsker frandring. Det er et ptagelseskrav, at prjektdeltagerne selv skal være villige til at gøre en indsats, at træne g deltage på efteruddannelseskurserne. Det vil dg være naturligt, at der vil pstå perider med dalene mtivatin, hvilke skal afhjælpes. Prjektlederen skal finde ind til sagens kerne g bruge indre styring g mtiverende samtaler sm arbejdsredskab. Hvis prjektdeltagerne pnår en øget sundhed g arbejdsglæde er det centralt at fasthlde disse minder, da de på et senere tidspunkt, kan bruges sm mtiverende faktrer g sm et gdt argument fr frankring. Da prjektdeltagernes velbefindende g deltagelse i prjektet, er afgørende fr prjektets resultat, er det nødvendigt at deres mening bliver hørt g prjektet tilrettes derefter. Prjektets nyttemål g prjektmål vil hele tiden være styrepind fr ændringerne, da de er vigtigst i prjektet. Frankring efter prjektfrløb: Institutinerne har arbejdet med intelligent træning på legepladsen g test g træning af mtrisk svage børn igennem prjektets drift- g evalueringsfase der sm minimum er 1½ år. Pga. den lange deltagelsestid, har institutinerne fået implementeret intelligent træning i deres dagligdag, g vil derfr være vant til at arbejde på denne måde. Igennem prjektet plever prjektdeltagerne større velvære både fysisk g psykisk. De får til vane at være fysisk aktive. Institutinslederne har bserveret, at der er mindre sygdm g større arbejdsglæde blandt medarbejderne, g vil derfr medvirke til at den intelligente træning på arbejdspladsen prethldes. Prjektdeltagernes har fået kmpetencer i at undervise kllegaer i intelligent træning g er blevet udnævnt sm bevægelses- g mtrikansvarlige på institutinerne. Dette skulle gerne afføde et frøget trænings- g aktivitetsniveau blandt hele institutinspersnalet, så en nd cirkel brydes. Prjektet vil frhåbentlig være startskuddet til en ny træningstendens indenfr institutinsmrådet. Prjektet vil infrmere relevante samarbejdspartnere m prjektresultaterne med henblik på ffentliggørelse. Det kan fx være at BUPL/FOA skriver en artikel i deres fagblad. Hæfterne "Intelligent træning på legepladsen" g mtrik på institutinen vil blive udarbejdet. Disse materialer vil efter prjektfrløb kunne dwnlades fra DGI s hjemmeside eller købes sm trykt eksemplar. Prjektledelse

11 Organisering af prjektet: Den verrdnede styring af prjektet varetages af en styregruppe. Gruppen 7 medlemmer vil bestå af: 2 repræsentanter fra prjektdeltagergruppen, 2 institutinsledere, 1 kmmunal repræsentant, prjektlederen samt en repræsentant fra DGI Sydøstjyllands bestyrelse. Der vil blive afhldt 4 årlige møder. Styregruppen skal: fretage den verrdnede ledelse af prjektet være ansvarlig fr prjektet ver fr Frebyggelsesfnden gdkende alle vigtige planer g større afvigelser gdkende vergang fra en fase til den næste sikre at de nødvendige ressurcer er til stede i prjektet tage afgørelser i eventuelle knflikter i prjektet. Denne rganisering indebærer, at alle parter bliver invlveret i beslutningsprcessen - g m nødvendigt kan indvirke på evt. afvigelser i prjektet. Prjektet vil i dagligdagen blive varetaget af en prjektleder, der er ansat i DGI Sydøstjylland. Prjektlederen har sammen med styregruppen ansvaret fr prjektets pædaggiske udvikling g afhldte aktiviteter fr/i de deltagende institutiner. Prjektlederens baggrund g kmpetencer: Heidi Aasbrg er uddannet pædagg med idræt g natur sm sidefag. Hun har været leder af en daginstitutin g besidder str viden m dagligdagen g udfrdringerne i institutinerne. Heidi er endvidere uddannet mtrikvejleder, g har en prjektlederuddannelse fra Internatinal Business Cllege i Klding. Heidi har siden 2008 været tilknyttet DGI Sydøstjylland, hvr hun bl.a. har arbejdet med mtrisk svage børn g sundhedsfremme i institutiner, herunder kan nævnes mtrikuddannelse af 55 pædagger i Klding kmmune. Heidi Aasbrgs erfaringer med prjektarbejde: , Sundhedsstyrelsen / DGI Sydøstjylland: Prjektleder fr prjekt RIFABU Rummelig idræt fr anbragte børn g unge , Kulturministeriet/DGI/Århus kmmune: Daglig pædaggisk leder af idrætsfritidsklubben LIFFEN med 110 børn , Bevægelseskrpset, Århus kmmune/dgi Østjylland: Knsulent fr sundhedsafdelingen i Århus Kmmune , LIFFEN/Kulturministeriet, Århus: Prjektleder fr prjekt "vervægtige børn i LIFFN" , Videnscenter fr pædaggisk udvikling, Århus Kmmune: Krdinatr på prjekt "Sammen bevæger vi s"

12 Overrdnet prjektplan g prjektledelse (7200 anslag): DGI Sydøstjylland ansætter prjektlederen, sm har kntakt til kmmuner g institutiner. Kmmunerne udvælger selv de deltagende institutiner g videregiver plysninger herm til prjektleder. fase g tidsplan Opstartsfasen 1. januar april 2012 *Beskrive prjektet *Udfrme spørgeskema g fysiske test *Udvælgelse af prjektdeltagere *1. institutinsbesøg med prjektpræsentatin, test g interview af prjektdeltagerne Milepæl: At der er udvalgt prjektdeltagere til piltprjektet g alle disse er besøgt g har lavet 1. test. Piltprjektfasen 1. april december 2012 * afprøve g teste de fr driftsfasen planlagte aktiviteter fr en mindre gruppe deltagere, herefter evaluere fasen g kmme med evt. ændringer. * afprøve frskellige frmer fr intelligent træning på legepladsen g blive klgere på, hvrdan disse virker. Milepæl: At der er afprøvet frskellige frmer fr intelligente træningsmetder på legepladserne Driftsfasen 1. januar juni 2014 *Afhlde 5 stk. 40 timers efteruddannelseskurser, mdul 1: 3 dage á 7 timers varighed, mdul 2: 2 dages internat á 19 timers varighed. *2. institutinsbesøg med midtvejssamtale g mulighed fr nyt persnligt intelligent træningsprgram * Guide g vejlede de nye bevægelses- g mtrikansvarlige. Herunder bl.a. bistå dem ved persnale eller frældremøder. Hjælpe med at teste g træne mtrisk dårlige børn. * udarbejdelse af hæfterne intelligent træning på legepladsen g mtrik på institutinen Milepæl: At der er afhldt efteruddannelseskurser g hæftet m intelligent træning er færdiglavet g udsendt til samtlige institutiner Evalueringsfasen 1. juni december 2014 *Genteste alle prjektdeltagere *Skrive evalueringrapprt Milepæl: At der er udarbejdet en evalueringsrapprt Eksterne samarbejdspartnere Der vil i prjektet være pgaver, sm ikke kan løses af prjektlederen. Dette er: Fretage fysiske test g ligge individuelt træningsprgram fr prjektdeltagerne Samarbejde m udfrmning af test g spørgeskemaer g sammenfatning af resultaterne Arbejdsmiljømæssige anliggender sm rettelig hører ind under kmmunerne Der er skabt psitiv kntakt med firmaet Just Balance (http://www.justbalance.dk), der arbejder med intelligent træning g træning på udendørs lcatins. Ejeren Jacb Just Hansen er cand. scient i idrætsfysilgi fra Københavns Universitet, g kan supplere prjektleders manglende kmpetencer indenfr frskningsmrådet. Til udfrmning af test g spørgeskemaer samt sammenfatning af resultaterne, ønsker vi at samarbejde med DGI s kmmunikatinsafdeling Nytænkning (utraditinelle initiativer under hvedfrmål 3: sundhedsfremme): - Prjektet repræsenterer en ny vinkel på sundhed g frebyggelse i dagsinstitutiner: - DGI kan sm landsdækkende rganisatin medvirke til at udbrede prjektets erfaringer g resultater - Frbedring af arbejdsmiljøet sker sm følge af et unikt samarbejde mellem kmmuner, institutiner g idrætsrganisatin

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013

De små skridt. Evaluering af aktiveringsforløb for indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Jobcentersekretariatet Aalborg Kommune 12-02-2013 De små skridt 2013 Evaluering af aktiveringsfrløb fr indsatsklare kntanthjælpsmdtagere Jbcentersekretariatet Aalbrg Kmmune 12-02-2013 2 Frrd g læsevejledning Den gennemsnitlige tid på kntanthjælp er fr

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København Tekniske Skle Kent

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Tværministeriel arbejdsgruppe m sund livsstil g gd ernæring i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Indhld 1. Indledning...3

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere