Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31"

Transkript

1 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Resume Beskriv krt, hvad frmålet med prjektet er, g hvike aktiviteter indgår (1700 anslag): "Intelligent træning på Legepladsen" har til frmål, at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær blandt 150 pædagger g pædaggmedhjælpere i Sydøstjylland. Prjektet vil frbedre deltagernes sundhed g arbejdsglæde ved at: 1, Optimere pædagger g pædaggmedhjælperes fysik gennem intelligent træning, der fregår på institutinernes legepladser i arbejdstiden. 2, Øge børnenes mtrik, så børnene bliver mere selvhjulpne g det pædaggiske persnale skånes fr løft. 3, Uddanne g kvalificere deltagerne indenfr intelligent træning på legepladsen g mtrik, så de kan blive bevægelsesansvarlige på institutinerne g fr institutinernes frankring efter prjektet. Primær målgruppe: 55 dagsinstitutiner udvælger 2-3 persner, der skal indgå i prjektet, så det samlede antal prjektdeltagere er 150 pædaggmedhjælpere g pædagger, heraf mindst 1/3 med muskel- g skeletbesvær. Sekundære målgrupper: deltagerne skal frsøge at implementere intelligent træning på legepladsen i kllegaers hverdag. Hvis hver institutin i snit har 15 medarbejdere, drejer det sig m mindst 825 persner. Prjektet håber at kunne starte en ny træningstrend blandt daginstitutinspersnale, sm deraf bliver mere fysisk aktive, får frbedret sundhed g øget arbejdsglæde. Der vil i prjektet blive udfærdiget 2 hæfter. Et træningshæfte med ideer til, hvrdan man kan bruge legepladsen sm fitnesscenter. Og et undervisningshæfte der beskriver hvrdan pædaggisk persnale, kan arbejde med børns mtrik på institutinerne. Begge hæfter vil kunne dwnlades fra DGI s- hjemmeside eller købes sm trykte eksemplar i DGI-shppen, så erfaringerne vil kunne anvendes landsdækkende. Ansøger Virksmhedsnavn: DGI Sydøstjylland CVR-nummer: P-nummer:

2 Branchekde: Branchenavn: Sprtsklubber Virksmhedens ejerfrhld: Anden virksmhed Adresse: Langmarksvej 45 Pstnummer: 8700 By: Hrsens Regin: midtjylland Antal ansatte: ansatte Antal persner, der er mfattet af prjektets aktiviteter: 150 Deltagere frdelt på køn -(Heraf kvinder): 123 Deltagere frdelt på køn -(Heraf mænd): 27 Har din virksmhed søgt støtte til dette prjekt under dette hvedfrmål før?: Ja Har din virksmhed gæld til det ffentlige? Med gæld menes ubetalte, frfaldne skatter g afgifter: Nej Støtte til udarbejdelse af ansøgning Andre tilskud Samarbejdspartnere Skal prjektet gennemføres i flere virksmheder g/eller kmmuner: Ja

3 Er din virksmhed/kmmune juridisk g øknmisk ansvarlig?: Ja Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 1: Hrsens Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 2: Hedensted Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 3: Vejle Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 4: Fredericia Kmmune Virksmhedsnavn/Kmmunenavn 5: Klding Kmmune Eksterne knsulenter Skal der bruges eksterne knsulenter i prjektet: Ja Ekstern knsulent 1: Jacb Just Hansen, Just Balance Branche/virksmhedsaftale Lønmdtagerrepræsentant Kntaktplysninger Titel: Prjektknsulent Frnavn: Jimmy Mellemnavn: Tejl Efternavn: Hrnbøll Telefn:

4 Juridisk g øknmisk ansvarlig Samme persn sm venfr nævnt: Nej Titel: Idrætschef Frnavn: Peer Efternavn: Stkhlm Telefn: Prjektbeskrivelse Målgruppe 1 - beskriv målgruppe g jbfunktin: Pædagger g pædaggmedhjælpere ansat i daginstitutiner, hvraf min. 1/3 har begyndende muskel- eller skeletbesvær Hvr str er målgruppen?: 150

5 Baggrund/prblembeskrivelse: Statistikker ver kmmunalt ansattes sygefravær viser, at pædagger g pædaggmedhjælpere fte er syge, g at de er væsentligt mere sengeliggende end de fleste andre faggrupper. Prblemer med bevægeapparatet er en hyppigt angivet årsag til sygefraværet. Begyndende eller eksisterende muskel- g skeletbesvær hs den enkelte medarbejder kan have frskellige årsager. Det kan skyldes pludselige ulykker (eks. pædaggen der griber ud efter et barn sm er ved at falde), eller mindre rygprblemer, der med tiden får lv at vkse sig stre (eks. sm følge af hyppige løft i dagligdagen). Uanset m prblemer med bevægeapparatet skyldes pludselige ulykker, eller længere tids nedslidning, så kan den rette fysiske træning have en frebyggende g minimerende effekt. Med afsæt i studier fretaget bl.a. af Videncenter fr arbejdsmiljø, kan det knstateres: - at fysisk træning kan frbedre reaktinstiden på pludselig uventet belastning (eks. af lænderyg muskulaturen). - at den rette fysiske træning har en frebyggende effekt på fysisk nedslidning Både hvad angår sygefravær g prblemer med bevægeapparatet blandt det pædaggiske persnale, lægger Sydøstjylland sig p af tallene på landsplan. Behvet fr en frbyggende indsats i frm af (intelligent) fysisk træning vurderes derfr at være tilstede. DGIs kernepgave er at højne flkesundheden g få flere til at være fysisk aktive. Siden kmmunalrefrmen har DGI intensiveret samarbejdet med kmmunerne, hvilket i særdeleshed har resulteret i mange nye bevægelsesinitiativer på skle- g daginstitutinsmrådet. Med denne ansøgning ønsker DGI Sydøstjylland, at supplere g bygge videre på den hidtidige indsats i daginstitutinerne. Dette i samarbejde med landsdelens kmmuner. Det Natinale Frskningscenter fr arbejdsmiljø har påpeget, at der mangler viden m, hvrdan intelligent træning kan indpasses i frskellige, knkrete arbejdssituatiner. Med prjektet "Intelligent træning på legepladsen" vil DGI Sydøstjylland medvirke til en øget viden på daginstitutinsmrådet. På baggrund af erfaringerne fra prjektet, vil der blive udarbejdet et hæfte med anvisninger til, hvrdan landets øvrige daginstitutiner kan implementere intelligent træning i dagligdagen. Der er behv fr en sundhedsfremmende indsats, der har fkus på muskel- g skeletbesvær blandt pædaggmedhjælpere g pædagger. Og der er behv fr en øget viden m hvrdan intelligent træning i praksis kan indpasses i daginstitutiner. Dette prjekt vil beskæftige sig med begge prblemstillinger.

6 Frmål med prjektet: "Intelligent træning på Legepladsen" har til frmål, at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær blandt pædagger g pædaggmedhjælpere i Sydøstjylland (Klding, Fredericia, Vejle, Hedensted g Hrsens Kmmune). Et vel gennemført prjekt antages at medføre en samfundsmæssig gevinst, i frm af reduceret sygefravær blandt deltagerne. Prduktmål 1.: Afhldelse af intelligente træningsfrløb fr 150 pædaggmedhjælpere g pædagger Nyttemål 1.: Frebedre deltagernes fysik, gennem at frebygge udvikling af muskel- g skeletbesvær Persner med begyndende eller eksisterende muskel- eller skeletbesvær har pga. smerter fte nedsat lyst til fysisk aktivitet, hvilket kan være begyndelsen til en nd cirkel - g sm i sidste ende kan resultere i en sygemelding. Sundhedsstyrelsens anbefalinger m 30 minutters mderat fysisk aktivitet m dagen, kan nemt blive pfyldt igennem leg g træning med børnene. Men det skal gøres på den rigtige måde, så der tages højde fr persnalets frmåen g unødig krpslig slitage undgås. Intelligent træning, er træning tilpasset den enkeltes frmåen g alder. Prjektdeltagerne vil alle få lagt et persnligt intelligent træningsprgram, der tager hensyn til prjektdeltagernes fysiske betingelser g frmåen, g sm kan laves på institutinens legemråde. Intelligent træning på legepladsen kan fx være: Kan rutsjebanen bruges til at lave et par armstrækkere på? Kan man stimulere muskeltnus gennem labyrintsanspåvirkning via en gyngetur? Kan pædaggisk persnale med slidegigt i skulderen stadigvæk spille bld? Tankegangen er helt ny indenfr den pædaggiske verden. Prduktmål 2: frbedre institutinsbørns mtrik Nyttemål 2.: Færre fysiske belastninger fr de ansatte, sm følge af mere selvhjulpne institutinsbørn Børn med dårlig mtrik kmmer ud fr flere ulykker end børn med gd mtrik. Det går ud ver det pædaggiske persnale, da de fx laver hurtige ryk fr at gribe børn, der er ved at falde, eller skal løfte på børn fr at trøste dem. Alle prjektdeltagere skal gennemgå et kursusfrløb i bevægelse g mtrik så mfattende, at de ved afslutningen, kan varetage ptagen sm institutinens bevægelses- eller mtrikansvarlige. Herunder gså varetage pgaver i at træne mtrisk dårlige børn, så de bliver mere selvhjulpne g bl.a. ikke kræver så mange løft. Den mtriske træning skal kunne laves i institutinen med alle børnene, så den kan blive en integreret del af institutinens hverdag g ikke kræve ekstra persnaleressurcer. Hvis prjektdeltagerne får status sm ansvarlige på mrådet, afføder det en naturlig interesse fr emnet. Dels skal de frtælle g plære det øvrige persnale g frældrene m vigtigheden i at bevæge sig. Dels skal de arbejde med at bevæge børnene, hvr de selv skal indgå aktivt i legene g fremstå sm rllemdel fr børnene. Prduktmål 3: At 2-3 persnaler fra 55 institutiner bliver bevægelses- g mtrikansvarlige Nyttemål 3: Prjektdeltagerne bliver fregangsmænd fr prjektets frankring på institutinerne g får øget viden m bevægelse g mtrik. Anvendt KmmunalFrsking s hjemmeside skriver, at De ffentligt ansatte fremhæver efter- g videreuddannelse sm et centralt element på den attraktive arbejdsplads. Efter- g videreuddannelsesmuligheder er lig med nye faglige udfrdringer g variatin i arbejdet g betyder, at man sm ansat eksempelvis får muligheder fr at udvide sine ansvarsmråder på arbejdspladsen. Prjektets ønsker at højne prjektdeltagernes arbejdsglæde, er ved at pkvalificere dem vidensmæssigt indenfr mrådet bevægelse g mtrik. Frmålet er: 1, at udnævne dem sm fregangsmænd fr prjektets frankring på institutinerne, ved at det uddannede persnale hjælper institutinens øvrige persnale med deres intelligente træning samt bliver trænere fr mtrisk dårlige børn. 2, give dem ansvarsmråder i institutinen, så de føler sig fremhævet, værdsat g ansvarlige i frhld til mrådet bevægelse g mtrik. Der vil blive udarbejdet 2 hæfter. Et m intelligent træning på legepladsen g et m mtrisk træning af børn i institutiner, sm bruges kan bruges til undervisning. Først plæres prjektdeltagerne, hvrefter de kan bruge hæfterne ude på institutinerne.

7 Succeskriterier 1: 75 % af prjektdeltagerne plever g har en frbedret fysisk 75 % af prjektdeltagerne er aktive 30 min. dagligt mindst 3 dage m ugen 100 % af prjektdeltagerne gennemfører et efteruddannelseskursus i bevægelse g mtrik g pnår større frståelse af betydningen af disse begreber. 50 % af prjektdeltagerne plever større arbejdsglæde pga. øget ansvar g spidskmpetencer Der skal ved prjektets afslutning kunne spres en signifikant sammenhæng mellem a) deltagelse i prjektet g b) reduktin i antal sygedage per deltager Hvrdan måler man succeskriterierne?: De 150 prjektdeltageres fysik vil blive testet før g efter prjektet. Sammen med et spørgeskema g et kvalitativt interview vil det danne grundlag fr at bevise, m deltagernes fysisk g arbejdsglæde er frbedret sm følge af prjektdeltagelse. Det er vigtigt, at prjektdeltagerne deltager i uddannelsesfrløbet, da det er her de tilegner sig ny viden, sm skal bruges til at fuldføre prjektet på institutinerne. Kursisterne skal sidst på uddannelsesfrløbet fremlægge en case fra deres egen hverdag, sm giver underviseren indblik i, m kursisterne har den frnødne viden på mrådet. Prjektet vil samarbejde med de deltagende kmmuner mkring fremskaffelse af relevante data m deltagerenes sygefravær. Metde g aktiviteter

8 Hvrdan bidrager prjektet til at pfylde målene?: Det er vigtigt at tilpasse prjektet, så det passer ind i den institutinsrytme der er på prjektdeltagernes arbejdsplads. Der vil fx frekmme traditiner såsm fastelavn g påske i institutinerne, hvr medarbejderne ikke har mulighed fr at gå fra. Prjektdeltagerne mødes på en anerkendende g humanistisk måde, hvr det enkelte individ er i centrum g bliver respekteret fr de menneskelige værdier, de står fr. Metden fr prjektledelsen vil være AgiLean Thinking. Prjektdeltagerne vil have str betydning fr prjektets udvikling g det er relevant, at DGIs pædaggiske medarbejder er i stand til at træffe vigtige beslutninger. Fx ved kntakt med prjektdeltagerne, hvis de pludseligt udtrykker ændrede behv. At kunne navigere i kas g udvise dbbelt lp learning ptentiale er derfr vigtige egenskaber ved den pædaggiske medarbejder. Mål-evaluering: Når prjektdeltagerne er udvalgte, vil de i starten + i slutningen af driftsfasen få besøg af prjektlederen g en repræsentant fra firmaet Just Balance. Der vil blive redegjrt fr prjektet, prjektdeltagerene vil blive interviewet, g der vil blive udleveret et spørgeskema, sm deltagerne på frhånd har fået mulighed fr frberede sig på, g sm skal muliggøre måling af succeskriterier. Spørgsmålene skal klarlægge deres nuværende g tidligere plevelse af: fysiske frhld herunder begyndende eller eksisterende muskel- g skeletbesvær, idrætsvaner, fysiske aktivitetsniveau i daginstitutinen, ansvarsmråder, arbejdsglæde, medicinindtag, faktiske antal sygedage i Prjektdeltagerne skal herefter igennem en fysisk test, hvr deres fysiske tilstand bjektivt klarlægges. Undersøgelsen ligger særligt vægt på funktinen af muskler g skelet, fx gigt, kngleskørhed, muskelstyrke g muskeltnus. Men måler gså fx gså kndital g BMI fr at synliggøre prjektdeltagerens generelle sundhedstilstand. Ved prjektets afslutning gentestes alle prjektdeltagere g der indsamles igen data via interviews g spørgeskemaer. De afsluttende spørgsmål skal endvidere gså klarligge m prjektdeltagerne mener, at nyttemål g prjektmål er pnået. Institut fr idræt hyres til at frestå en ekstern evaluering af prjektet. Effektevaluering: På baggrund af prjektets størrelse, antal prjektdeltagere g en gegrafisk spredning på 5 kmmuner, hvri der både er by- g landdistrikter, er der strt belæg fr at lave gd en effektevaluering. Prjektmål 1, Frbedre pædaggisk persnales fysik fr at frebygge g helbrede muskel- g skeletbesvær: Intelligent træning på legepladsen, er et nyt kncept hvrfr effektiviteten g muligheden af dette, vil få øget pmærksmhed i evalueringsfasen. Hvrdan kan legepladsen bruges sm intelligent træningsredskab? Er det muligt at ligge intelligent træning ind i arbejdstiden? Bliver den øvrige persnalegruppen inspireret til at træne med? Kan øvelserne i hæftet m intelligent træning nemt verføres til andre legepladser / institutiner? Opnår deltagerne en bedre fysik? Opnår deltagere øget dagligt aktivitetsniveau? Er knceptet så gdt, at det skal gøres landsdækkende? Hvrdan kan pædaggisk persnale bibehlde en aktiv g legende hverdag g tilgang til børnene på trds af muskel- g skeletbesvær? Prjektmål 2, Uddanne pædaggisk persnale indenfr bevægelse g mtrik Bliver det pædaggiske persnale mere mtiverede til træning af, at blive plyst m den gavnlige effekt af bevægelse både af dem selv g fr børnene, hvr de kan være gde aktive rllemdeller? Får det pædaggiske persnale færre tunge løft - hvis de mtrisk dårlige børn bliver bedre g selvhjulpne? Får det pædaggiske persnale, herunder særligt pædaggmedhjælperne bedre arbejdsmiljø, større selvværd g øget arbejdsglæde, ved at få kernekmpetencer indenfr bevægelsesmrådet fx sm mtrikansvarlig? Prcesevaluering Prjektet bliver pdelt i 4 faser, I første fase bliver der udarbejdet interessantanalyse, swt-plan, hvad-nu-hvis plan g tids- g faseplan. 2. fase er en piltprjektfase der har til frmål at teste m den valgte test g prjektmetde

9 fr driftfasen er den krrekte, eller m der skal ske ændringer inden den påbegyndes. 3. fase er driftsfasen hvr aktiviteterne, der skal føre til prjektets frmål udføres. 4. fase er en evalueringsfase hvr det evalueres m prjektmålene er nået ud fra de fastsatte succeskriterier. Hver fase afsluttes med en evaluering. Der tages stilling til, m milepæle er nået g m der skal ske væsentlige ændringer i prjektbeskrivelsen, inden næste fase kan påbegyndes. Den nedsatte styregruppe gdkender evalueringen inden næste fase påbegyndes Aktivitet 1 : Opstartsfasen 1. januar april 2012 Beskrive prjektet Udfrme spørgeskema g fysiske test Udvælgelse af prjektdeltagere g samarbejdspartnere 1. institutinsbesøg med prjektpræsentatin, test g interview af prjektdeltagerne Fra : Til : Aktivitet 2 : Piltprjektfasen 1. april december 2012 afprøve g teste de fr driftsfasen planlagte aktiviteter fr en mindre gruppe deltagere, herefter evaluere fasen g kmme med evt. ændringer. afprøve frskellige frmer fr intelligent træning på legepladsen g blive klgere på, hvrdan disse virker. Fra : Til : Aktivitet 3 : Driftsfasen 1. januar juni 2014 Afhlde 5 stk. 40 timers efteruddannelseskurser, mdul 1: 3 dage á 7 timers varighed, mdul 2: 2 dages internat á 19 timers varighed. 2. institutinsbesøg med midtvejssamtale g mulighed fr nyt persnligt intelligent træningsprgram Guide g vejlede de nye bevægelses- g mtrikansvarlige. Herunder bl.a. bistå dem ved persnale eller frældremøder. Hjælpe med at teste g træne mtrisk dårlige børn. udarbejdelse af hæftet brug gyngen - Et hæfte til institutinspersnale m intelligent træning på legepladsen. Fra : Til :

10 Aktivitet 4 : Evalueringsfasen 1. juni december 2014 Genteste alle prjektdeltagere Skrive evalueringrapprt Fra : Til : Sikring af målgruppens deltagelse: Institutinerne bliver rienteret m prjektet gennem kmmunen g skal selv tilmelde sig. Opstartsfrudsætningen fr prjektdeltagerne er derfr, at de selv ønsker frandring. Det er et ptagelseskrav, at prjektdeltagerne selv skal være villige til at gøre en indsats, at træne g deltage på efteruddannelseskurserne. Det vil dg være naturligt, at der vil pstå perider med dalene mtivatin, hvilke skal afhjælpes. Prjektlederen skal finde ind til sagens kerne g bruge indre styring g mtiverende samtaler sm arbejdsredskab. Hvis prjektdeltagerne pnår en øget sundhed g arbejdsglæde er det centralt at fasthlde disse minder, da de på et senere tidspunkt, kan bruges sm mtiverende faktrer g sm et gdt argument fr frankring. Da prjektdeltagernes velbefindende g deltagelse i prjektet, er afgørende fr prjektets resultat, er det nødvendigt at deres mening bliver hørt g prjektet tilrettes derefter. Prjektets nyttemål g prjektmål vil hele tiden være styrepind fr ændringerne, da de er vigtigst i prjektet. Frankring efter prjektfrløb: Institutinerne har arbejdet med intelligent træning på legepladsen g test g træning af mtrisk svage børn igennem prjektets drift- g evalueringsfase der sm minimum er 1½ år. Pga. den lange deltagelsestid, har institutinerne fået implementeret intelligent træning i deres dagligdag, g vil derfr være vant til at arbejde på denne måde. Igennem prjektet plever prjektdeltagerne større velvære både fysisk g psykisk. De får til vane at være fysisk aktive. Institutinslederne har bserveret, at der er mindre sygdm g større arbejdsglæde blandt medarbejderne, g vil derfr medvirke til at den intelligente træning på arbejdspladsen prethldes. Prjektdeltagernes har fået kmpetencer i at undervise kllegaer i intelligent træning g er blevet udnævnt sm bevægelses- g mtrikansvarlige på institutinerne. Dette skulle gerne afføde et frøget trænings- g aktivitetsniveau blandt hele institutinspersnalet, så en nd cirkel brydes. Prjektet vil frhåbentlig være startskuddet til en ny træningstendens indenfr institutinsmrådet. Prjektet vil infrmere relevante samarbejdspartnere m prjektresultaterne med henblik på ffentliggørelse. Det kan fx være at BUPL/FOA skriver en artikel i deres fagblad. Hæfterne "Intelligent træning på legepladsen" g mtrik på institutinen vil blive udarbejdet. Disse materialer vil efter prjektfrløb kunne dwnlades fra DGI s hjemmeside eller købes sm trykt eksemplar. Prjektledelse

11 Organisering af prjektet: Den verrdnede styring af prjektet varetages af en styregruppe. Gruppen 7 medlemmer vil bestå af: 2 repræsentanter fra prjektdeltagergruppen, 2 institutinsledere, 1 kmmunal repræsentant, prjektlederen samt en repræsentant fra DGI Sydøstjyllands bestyrelse. Der vil blive afhldt 4 årlige møder. Styregruppen skal: fretage den verrdnede ledelse af prjektet være ansvarlig fr prjektet ver fr Frebyggelsesfnden gdkende alle vigtige planer g større afvigelser gdkende vergang fra en fase til den næste sikre at de nødvendige ressurcer er til stede i prjektet tage afgørelser i eventuelle knflikter i prjektet. Denne rganisering indebærer, at alle parter bliver invlveret i beslutningsprcessen - g m nødvendigt kan indvirke på evt. afvigelser i prjektet. Prjektet vil i dagligdagen blive varetaget af en prjektleder, der er ansat i DGI Sydøstjylland. Prjektlederen har sammen med styregruppen ansvaret fr prjektets pædaggiske udvikling g afhldte aktiviteter fr/i de deltagende institutiner. Prjektlederens baggrund g kmpetencer: Heidi Aasbrg er uddannet pædagg med idræt g natur sm sidefag. Hun har været leder af en daginstitutin g besidder str viden m dagligdagen g udfrdringerne i institutinerne. Heidi er endvidere uddannet mtrikvejleder, g har en prjektlederuddannelse fra Internatinal Business Cllege i Klding. Heidi har siden 2008 været tilknyttet DGI Sydøstjylland, hvr hun bl.a. har arbejdet med mtrisk svage børn g sundhedsfremme i institutiner, herunder kan nævnes mtrikuddannelse af 55 pædagger i Klding kmmune. Heidi Aasbrgs erfaringer med prjektarbejde: , Sundhedsstyrelsen / DGI Sydøstjylland: Prjektleder fr prjekt RIFABU Rummelig idræt fr anbragte børn g unge , Kulturministeriet/DGI/Århus kmmune: Daglig pædaggisk leder af idrætsfritidsklubben LIFFEN med 110 børn , Bevægelseskrpset, Århus kmmune/dgi Østjylland: Knsulent fr sundhedsafdelingen i Århus Kmmune , LIFFEN/Kulturministeriet, Århus: Prjektleder fr prjekt "vervægtige børn i LIFFN" , Videnscenter fr pædaggisk udvikling, Århus Kmmune: Krdinatr på prjekt "Sammen bevæger vi s"

12 Overrdnet prjektplan g prjektledelse (7200 anslag): DGI Sydøstjylland ansætter prjektlederen, sm har kntakt til kmmuner g institutiner. Kmmunerne udvælger selv de deltagende institutiner g videregiver plysninger herm til prjektleder. fase g tidsplan Opstartsfasen 1. januar april 2012 *Beskrive prjektet *Udfrme spørgeskema g fysiske test *Udvælgelse af prjektdeltagere *1. institutinsbesøg med prjektpræsentatin, test g interview af prjektdeltagerne Milepæl: At der er udvalgt prjektdeltagere til piltprjektet g alle disse er besøgt g har lavet 1. test. Piltprjektfasen 1. april december 2012 * afprøve g teste de fr driftsfasen planlagte aktiviteter fr en mindre gruppe deltagere, herefter evaluere fasen g kmme med evt. ændringer. * afprøve frskellige frmer fr intelligent træning på legepladsen g blive klgere på, hvrdan disse virker. Milepæl: At der er afprøvet frskellige frmer fr intelligente træningsmetder på legepladserne Driftsfasen 1. januar juni 2014 *Afhlde 5 stk. 40 timers efteruddannelseskurser, mdul 1: 3 dage á 7 timers varighed, mdul 2: 2 dages internat á 19 timers varighed. *2. institutinsbesøg med midtvejssamtale g mulighed fr nyt persnligt intelligent træningsprgram * Guide g vejlede de nye bevægelses- g mtrikansvarlige. Herunder bl.a. bistå dem ved persnale eller frældremøder. Hjælpe med at teste g træne mtrisk dårlige børn. * udarbejdelse af hæfterne intelligent træning på legepladsen g mtrik på institutinen Milepæl: At der er afhldt efteruddannelseskurser g hæftet m intelligent træning er færdiglavet g udsendt til samtlige institutiner Evalueringsfasen 1. juni december 2014 *Genteste alle prjektdeltagere *Skrive evalueringrapprt Milepæl: At der er udarbejdet en evalueringsrapprt Eksterne samarbejdspartnere Der vil i prjektet være pgaver, sm ikke kan løses af prjektlederen. Dette er: Fretage fysiske test g ligge individuelt træningsprgram fr prjektdeltagerne Samarbejde m udfrmning af test g spørgeskemaer g sammenfatning af resultaterne Arbejdsmiljømæssige anliggender sm rettelig hører ind under kmmunerne Der er skabt psitiv kntakt med firmaet Just Balance ( der arbejder med intelligent træning g træning på udendørs lcatins. Ejeren Jacb Just Hansen er cand. scient i idrætsfysilgi fra Københavns Universitet, g kan supplere prjektleders manglende kmpetencer indenfr frskningsmrådet. Til udfrmning af test g spørgeskemaer samt sammenfatning af resultaterne, ønsker vi at samarbejde med DGI s kmmunikatinsafdeling Nytænkning (utraditinelle initiativer under hvedfrmål 3: sundhedsfremme): - Prjektet repræsenterer en ny vinkel på sundhed g frebyggelse i dagsinstitutiner: - DGI kan sm landsdækkende rganisatin medvirke til at udbrede prjektets erfaringer g resultater - Frbedring af arbejdsmiljøet sker sm følge af et unikt samarbejde mellem kmmuner, institutiner g idrætsrganisatin

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark

Opfølgning på projektet Ny afdeling Nye veje som er afholdt for midler bevilget fra pulje til Personalepolitiske projekter, Region Syddanmark Odense d. 20/12-2010 Opfølgning på prjektet Ny afdeling Nye veje sm er afhldt fr midler bevilget fra pulje til Persnaleplitiske prjekter, Regin Syddanmark Klinisk Genetisk Afdeling, OUH har fået bevilget

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked

FOA Aalborg den 18. juni Tjekliste. Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 FOA Aalbrg den 18. juni 2014 Tjekliste Høringssvar til påtænkt uansøgt afsked 1 Indledning I det følgende gives der en tjekliste til, hvad man bør være pmærksm på, når der udarbejdes høringssvar til

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg

Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken. Livsstilsbesøg Arbejdsredskab til Sundhedsplejersken Livsstilsbesøg Arbejdsskemaet udfyldes i frbindelse med de t livsstilsbesøg g afleveres efterfølgende til sundhedskrdinatr Katrine Crtnum-Fly. Barnets navn: Barnets

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Stressbehandlingskonference

Stressbehandlingskonference Stressbehandlingsknference 2016 8. januar 2016 Scialrådgiver, tidligere prjektleder Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Vivi Imer Hansen Frmål med prjekt Stresssygemeldt tilbage til arbejdet Tidlig, krdineret,

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases.

Virker Hverdagen. Håndbog til facilitering og gennemførsel af e-learningcases. Virker Hverdagen Håndbg til facilitering g gennemførsel af e-learningcases 1 Indhld Indledning... 3 Den didaktiske stjerne... 4 Frmål:... 4 Deltagere:... 4 Miljø:... 4 Frm:... 4 Rller:... 5 Gennemførsel

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere