Nyt fra Områdeløft. i Sundholmskvarteret. i forandring VIND. en mikrohave. side 11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Områdeløft. i Sundholmskvarteret. i forandring VIND. en mikrohave. side 11"

Transkript

1 Nyt fra Sundholmskarteret Nyt fra Områdeløft Noember 2010 Sundholmskarteret i forandring BORGMESTEREN Områdeløftet i Sundholmskarteret begyndte for to år siden, og om små fire år kan i se de endelige resultater. Jeg har løbende æret på besøg i karteret, og for her gang jeg kommer, kan jeg se hordan karteret langsomt, men sikkert er i gang med sin forandling. Jeg er også begejstret for de mange store og små projekter som inolerer jer i karteret. Sidste års midlertidige byhae eller lommepark på hjørnet af Sundholmsej og Tingej kombinerede det grønne og det folkelige på allerbedste is, og jeg ser frem til at kunne klippe de røde snore til næste år. Med karterplanen fra 2009 og bylisstrategien fra i år er der sat ord på isionen og skitseret en lang række gode projekter som enten er i gang eller kommer i gang i løbet af de kommende år. Især det stærke fokus på det menneskelige og grønne ser jeg frem til at følge de næste fire år. For eksempel er det fantastisk godt nyt for hele karteret at otte ejendomme har fået beilget 45 mio. kr. til byfornyelse. Den beilling skal eksles til bedre liskalitet og til et laere energiforbrug og dermed mindre CO 2 udledning. For mig er grønne, sociale karterer fremtiden, og jeres karter tilhører fremtiden. Jeg glæder mig til at følge forandringerne i Sundholmskarteret og til at komme på besøg. God læse- og arbejdslyst! Bo Asmus Kjeldgaard Teknik- og Miljøborgmester OMRÅDELØFT har æret i gang i to år. I denne ais gier politikere, styregruppe og beboere en status på projekter, tendenser og ideer der er på ej eller i gang med at forandre karteret. VIND en mikrohae side 11

2 2 Noember 2010 Nyt fra Sundholmskarteret Kære læser! Af områdeløftets styregruppeformand Per Hanson KÆRE LÆSER! I områdeløftets styregruppe har i siden noember 2008 mødtes en gang om måneden til styregruppemøder for at gie områdeløftet retning og indhold. Vi har æret på to studieture - en til Hamborg og en til London - for at hente iden og inspiration. Og i har holdt oer 50 møder med kommunen, lokale beboere og institutioner for at udikle først ores karterplan og derefter de sy fysiske projekter som er beskreet her i aisen og i karterets bylisstrategi. Det iser for mig at ting tager tid når alle skal høres og planer koordineres i Københans Kommune. Men det kan lade sig gøre his man er edholdende og alle parter er indstillet på at lytte til hinanden. Det tog politikerne på Rådhuset tre minutter at godkende ores bylisstrategi - men i hade jo også laet arbejdet ordentligt. Sundholmskarteret er en del af det store Københan og Amager, og selfølgelig skal det hele hænge sammen. Vi skal jo ikke lae forbindelser som ender blindt og ikke hænger sammen med det ørige Københan. Jeg ser frem til to år mere som akti områdeløfter og håber denne ais kan gie et godt billede af had i har nået og had der er på ej. Per Hanson har æret formand for områdeløftets styregruppe siden OPSTART REALISERING EXIT Proces OPSTART Styregruppe og sekretariat dannes Karterplan Bylisstrategi REALISERING 7 byrumsprojekter realiseres Sociale, kulturelle og miljømæssige projekter Byfornyelse af slidte ejendomme EXIT Sekretariat og styregruppe lukker Projekter oertages af lokale kræfter OPSTART Karterplan Hjemmeside Nyhedsbre Midlertidig lommepark Affaldsdag Klaus Bondams åbningstale Karterkonference Studietur til Nørrebro Udstilling på COP15 Studietur til Hamborg Klimakonference Styregruppealg Kick Off møde Logokonkurrence Borgermøder Kunstprojektet Mit Karter Kunstmessen Alt_Cph09 Workshops Rundisning på Sundholm Dierse borgmestre på besøg Idékonkurrence Erherskonference Uddeling af morgenbrød Projektærksted Drys Ind inder blomsterkumme Eent på Skotlands Plads Kunstbænke Bylisstrategi Outposts Meget mere REALISERING Lokalplan Sundholm Syd Fastelansfest Ghetto Gourmet Multibane Studietur til London Sprogkursus Madskole Affaldsdag Værtshusruten Nyt sekretariat Ladcykler Vægterne Ama r ta r ordet Sommerfest Gadefest Lektiecafé Miljøambassadører Foreningsguider Familiekursus Elektronisk gademusik Inspirationstur til Vesterbro Idrætscontainer Lysworkshops TRANSITION Planlægning af ny børneinstitution Kunstmessen Alt_Cph10 Murmaleri på Sundbyester Café Multigalleri på Sundholm Klimarenoering af Fabrikken Kunstuge på Peder Lykke Skolen Lektiecafé Børneworkshop på Amager Fælled Skole Klimastrategi Ny gadebelysning Byfornyelse af 7 ejendomme Udsmykning af idrætscontainer Kæmpe banner Fælles idrætsdag Gårdhaekonkurrence Sundholms dukater Karterais Bankoklub Udstilling på Arkitekturbiennalen i Venedig Meget mere Meget, meget mere Dit projekt? Søg penge på www. kk.dk/sundholmsej EXIT Flere byrumsprojekter ser dagens lys Sidste projekter afsluttet Sekretariatet lukker og slukker oktober 2014 Nye projekter opstår og ejerskabet ligger lokalt i karteret Nye netærk finder sammen om bæredygtige projekter Masser af gadefester? Flere og flere grønne tage? Cafémiljøer opstår og kaffe nydes i solen? Glade børn går trygt i skole? Masser af leg og aktiitet i grønne lommeparker? Lokale boldlaug? Kulturnat på Tidselruten? Kunstformidling på Fabrikken Affaldsdag? Meget mere Meget, meget mere Dit projekt? Søg penge på www. kk.dk/ sundholmsej Sekretariatet På Sundholmsej 4B arbejder i her dag med at koordinere og administrere områdeløftet. Ring, skri eller kom forbi his du har spørgsmål eller ideer. Øystein Leonardsen Projektchef Tlf: Mobil: Administration Økonomi og ledelse Eli Gjeitanger Sekretær Tlf: Administration Økonomi Marie Fonig Studentermedhjælper Tlf: Direkte: Administration Økonomi

3 Nyt fra Sundholmskarteret Noember INDHOLD BYLIV SUNDHOLM KUNST KLIMA BYFORNYELSE BØRN OG UNGE STYREGRUPPEN 6 7 nye byrum Galleributik Kunstprojekt for unge Flere grønne tage Sådan søger du penge Drømmen om en multibane 10 ting du kan glæde dig til 10 7 HVAD ER OMRÅDE- LØFT? I Sundholmskarteret startede et områdeløft i noember Områdeløftet arer i seks år og formålet er at gie området et fysisk, socialt og miljømæssigt løft. Økonomien er 60 mio. kroner samt 75 mio. kr. til byfornyelse. Pengene kommer fra Københans Kommune og Socialministeriet. Sundholmskarteret er det tredje Amagerkarter der får et løft. Holmbladsgade og Øresundsej har allerede æret turen igennem. Måske kender du: PRAGS BOULEVARD - en grøn gangsti fra Amagerbrogade langs Holmbladsgade. KVARTERHUSET i Jemtelandsgade - et attraktit, offentligt mødested med blandt andet bibliotek og café PRISMEN - Amagers smukkeste idrætshal der har fået nanet fordi lyset falder igennem æggene af plexiglas. MUSIKTORVET på Øresundsej - et oerdækket tor med cafeer, koncerter og børnekunst. Ea Christensen Projektmedarbejder Tlf: Direkte: Mads Faber Projektmedarbejder Tlf: Direkte: Mette Prag Projektmedarbejder Tlf: Direkte: Michael Christensen Projektmedarbejder Tlf: Direkte: Martin Dahl Praktikant kk.dk Tlf: Delphine Pawlik Praktikant kk.dk Tlf: Kommunikation Kunst Styregrupppe Sundholm Bylisstrategien Byfornyelse Børn og unge Idræt og beægelse Sundholm Sundholm

4 22 Te gn nr og 2. etape PIXIHAVEPLAN Helhed 1:1000 container plads situationsplan 1:1000 fremtidige forhold basket tr ap pe/e leat or et. bar fodbold aktiitetsområde p-plads p-plads udidet fælleshus dep o t gar darobe k ø k en 2 k ø k en 1 p-plads oerdækket cykelparkering café multirum oerdækkede borde + bænke oerdækket cykelparkering container plads ærksted sejl udspændt oer opholdsplads legeplads legeplads terrassering mod kælderindgange kote: kote: 1,5 1,5 kote: 1,5 0,5 terrassering mod kælderindgange VIBOs afd. 40 telemarksgade VIBO ONV arkitekter april 2007 re okt Noember 2010 Mere byli i karteret NYE BYRUM I løbet af det næste år rentegnes planerne for 7 nye byrumsprojekter i Sundholmskarteret. Borgerrepræsentationen i Københan har nemlig sagt ja tak til karterets bylisstrategi. SUNDHOLMSVEJ Karterets grønne bydelsgade Sundholmsej skal ære karterets rygrad og forbinde karteret med resten af Sundby og Islands Brygge. Til januar 2011 tager et rådgierteam af landskabsarkitekter, ingeniører og miljørådgiere fat på sy nye byrumsprojekter i Sundholmskarteret. Det skal ske i samarbejde med beboere fra karteret. Alle interes- serede initeres til at følge projekterne tæt på og komme med input. Arbejdsgrupperne knokler på sammen med rådgierne fra januar - juni I foråret 2012 forentes de første spadestik at blie taget. Nyt fra Sundholmskarteret DE 7 BYRUM Sundholmsej Den lille forbindelse Skotlands Plads Tidselruten Skotlands Gade 7 nye Sundholmsforbindelsen byru Brigadeej I den sydlige ende får Sundholmsej flere træer, mere grønt og bedre belysning. Der kommer fartdæmpning og bedre oergange ed Brigadeej, Kornblomstej, Skotlands Plads samt ed Brydes Allé og Tingej. Lysekronelignende gadelamper kommer til at markere de større tærforbindelser. Sundholmsej får ny identitet. Bedre belysning på Sundholmsej. 1 Amagerfælledej Brydes A DEN LILLE FORBINDELSE Smutej og leg 2 Den lille forbindelse gør stikejen fra Sundholmsej forbi Amager Fælled Skoles skolegård ud til Amagerfælled ej til en tryggere skoleej og en mere leende forplads til skolegården. Forbindelsen skal gøre det lettere for børn og forældre at komme mellem Amagerfælledej og Sundholmsej. Den smalle sti langs Amager Fælled Skole, som er dårligt edligeholdt og meget lidt cykelenlig. Stikejen blier omdannet til forplads for den kommende kunstskolegård på Amager Fælled Skole. Portbygning til Sundholm, både på Sundholmsej og Amagerfælledej. Lysmarkører langs stien kan gøre forbindelsen tryg for bløde trafikanter. Peder Lykkes Vej Tingej 4 SUNDHOLMSFORBINDELSEN Forbindelse fra Amagerbro til Amager Fælled Sundholmsforbindelsen går fra Amagerbrogade til Ørestad og etablerer en naturlig forbindelse mellem Amagerbro og Amager Fælled. Sundholmsforbindelsen skal skabe mere li og leg på de grønne områder ed Kornblomstej. To centrale ophold blier VIBOgrunden og pladsen bag Fabrikken. Cyklister og gående skal oplee et trygt og grønt forløb hele ejen. Amagerfælledej Forbindelsen går igennem Sundholm. Sundholmsej priate haer priate haer priate haer kote: 2,0 kote: 1,5 3 M Amagerbrogade TIDSELRUTEN Opleelsesrute gennem karteret Som alle andre karterer har Sundholmskarteret en spændende historie at fortælle. Tidselruten er en opdagelsesrute der slynger sig gennem nogle opleelsespunkter. Gennem galmalerier, streetart, lyskunst og andet skabes en fortælling om karteret. Ruten il udikle sig langsomt og i takt med at områdeløftets forskellige projekter realiseres. Tidselruten kan udikles i samarbejde med karterets mange kunstnere. Tidselruten går forbi historiske hot spots fra gamle byggeforeningshuse til Peder Lykke Skoles moderne byggeri. Sjoe skilte eller fliser kan markere Tidselruten. 4 PROCES BYLIVSSTRATEGI Styregruppen og andre beboere har leeret indhold og prioriteret strategiens 7 byrum MAJ 2010 JANUAR - MARTS POLITISK BEHANDLING SKITSEFORSLAG Arbejdsgrupper med naboer og beboere gier input på workshops og udflugter. Det foregår sammen med et rådgierteam af landskabsarkitekter, miljøkonsulenter, ingeniører og proceskonsulenter

5 llé Nyt fra Sundholmskarteret Noember m på ej Følg med på sundholmsej BYLIV Vil du ære med? Vil du ære med i en arbejdsgruppe omkring de 7 projekter? De 7 arbejdsgrupper il mødes og arbejde med de enkelte projekter på workshops og udflugter. Du il blie præsenteret for rådgiernes skitser og skal gie input til hordan forslaget blier bedre. Arbejdsgrupperne il særligt diskutere hilke aktiiteter der skal ære på pladserne og følge projektet frem til det endelige forslag. Kornblomstej Hollænderdybet Brigadeej 6 Amagerbrogade Møderne i de 7 arbejdsgrupper foregår: januar - marts 2011 (skitseforslag) april - juni 2011 (projektforslag) Kontakt Mette Prag på / Sundholmsej LÆS MERE PÅ Tingej Englandsej Skotlandsgade 5 Skotlands Plads 7 7 SKOTLANDS PLADS Mere byli og mere leg Skotlands Plads skal ære den foretrukne plads for karterets beboere. Pladsen skal ære et flot, grønt og indbydende parkrum at samles i. Ud mod Sundholmsej skal ære et åbent eentområde der trækker folk til lejlighedsise begienheder som markedsdag og udstillinger. Legepladsen skal fikses op og ære et sted hor både oksne og børn synes det er sjot at opholde sig. Boldburet skal bygges om så der er plads både til flere slags bold og tilskuere. Købnerkirken il åbne stueetagen mod Skotlands Plads. Her kunne fx ære en café. Skotlands Plads som karterets markedsplads og rum for andre midlertidige aktiiteter og eents. SKOTLANDSGADE Charmerende smutej med Ama r stemning 5 6 BRIGADEVEJ Mere stemning og li Skotlandsgade er fuld af charme og har sit eget li. Der er allerede kommet kunst på galen ed Café Sundbyester og gaden er lukket for trafik og har rigtig Ama r stemning. Skotlandsgade skal ære en endnu hyggeligere smutej, med grønne plantekasser og mulighed for at tage et slag udendørs bordtennis på ejen. Af og til kan gaden oerdækkes og bruges til festlige arrangementer. Beplantning, blomster og ægmalerier skal skabe endnu mere li. Krydsningen fra Brigadeej oer Sundholmsej til Sundholms port skal gøres mere sikker og sammenhængende så den historiske sammenhæng genoprettes. Porthuset kan benyttes til fx cafe, galleri eller andet, som byder elkommen til et åbent og leende Sundholm. Jordstykket foran Rasmus Nielsens Kollegium kan bruges til at tage et hil eller et spil backgammon ed borde og bænke som med tiden il stå i træernes skygge og med ny beplantning langs ejen. På den lille plads uden for kollegiet kan udeserering i aftensolen skabe mere li. APRIL - JUNI 2011 MARTS 2012 SOMMER 2012 De første projekter indies PROJEKTFORSLAG Arbejdsgrupper med naboer og beboere følger projekterne til dørs POLITISK BEHANDLING ANLÆGSSTART De første projekter anlægges

6 6 Noember 2010 Nyt fra Sundholmskarteret Sundholm gier karteret brede skuldre SOCIAL BÆREDYGTIGHED Beboerne i Sundholmskarteret har store færdigheder når det kommer til kunsten at lee side om side med mennesker der har socialt afigende adfærd. Det gør karteret stærkt. Sundholmskarterets styrke Der er for tiden politisk fokus på de sociale problemer i såkaldt belastede byområder i Danmark. Men områder som Sundholmskarteret er ofte socialt stærkere end traditionelt ressourcestærke områder som fx parcelhus- og illakarterer. Det mener professor John Andersen fra Roskilde Uniersitet (RUC). Den sociale styrke ligger i beboernes ene til at lee med sociale forskelle. Ressourcestærke områder har ofte herken plads til flygtninge, psykisk syge, alkoholambulatorier eller socialt boligbyggeri og ser helst at samfundets mere marginaliserede befolkningsgrupper placeres et andet sted end i deres baghae. Eksporterer ikke problemet Sundholmskarteret, med Sundholm placeret i midten og store grupper af både hjemløse, alkoholikere og stofmisbrugere, kan ses som et socialt stærkt boligområde fordi det allerede håndterer sociale problemer i stedet for at eksportere dem til andre lokalområder. Sundholmskarteret har på den måde en skjult social styrke. Styregruppen il gerne arbejde for at de netærk der er mellem Sundholm og resten af karteret blier endnu stærkere og at flere barrierer blier blødt op. LÆS MERE PÅ Sundholm er både en lille arkitektonisk perle i karteret og et lukket og utrygt område. I områdeløftets styregruppe ønsker i at skabe et trygt Sundholm hor brugerne og karterets ørige beboere kan ære side om side. Det er igtigt at udiklingen foregår i et tempo, hor alle kan ære med. Bo Møller Medlem af Områdeløftets styregruppe Byhaer Drihusene bag Sundholm er reet ned, og den store grund ligger tom hen. Hist og her kigger en glemt kartoffelplante frem. Had skal der ske med grunden? En idé er at lae skolehaer, og områdeløftets sekretariat er ed at undersøge muligheden i samarbejde med Sundholm og Københans Skolehaer. Midlertidige skolehaer kan sætte skub i drihusgrunden på Sundholm. Li i kirkesalen Styregruppen arbejder med en idé om at åbne Sundholms smukke kirkesal så den blier til et mødested man kan bruge til fester, bio-grafklub, teater eller gymnastik. Tanken er at Sundholms brugere kan stå for driften af lokalet og at lokale beboere fra karteret støtter op som friillige. Kreatiitet i Kirkesalen på Sundholm. Kære naboer i Sundholmskarteret Galleributik åbne Af Maria Fonseca og Mia Rahbæk GALLERIBUTIK Den 25. noember åbner galleributikken Multigalleriet på Sundholm. Brugerne fra Aktiitetscenteret sælger hjemmelaede ting og håber at komme i dialog med karterets borgere. Fra idé til færdigt galleri På Aktiitetscenterets multiærksted opstod der i foråret en idé der bragte ny energi med sig: Brugere og ledere fandt ud af at de ille åbne en galleributik på Sundholm. Mens nogle tog fat på isionerne og den praktiske etablering, skruede andre op for produktionen af kreatie ting til galleributikkens udstilling og salg. I samarbejde med projekt Socialøkonomiske Virksomheder (SØV) søgte brugerforeningen penge hos Områdeløftets styregruppe som så en unik mulighed for at Multigalleriet kunne ære med til at åbne Sundholm for borgere udefra. Nu står Multigalleriet klar og glæder sig til at tage imod nysgerrige, naboer, kunder og andre interesserede der il slå et smut forbi til indielsen den 25. noember kl Galleriet skaber fællesskab Multigalleriet er et godt eksempel på de forpligtende sociale fællesskaber der findes på Sundholm. Brugerne sætter deres færdigheder i spil på en måde der kommer både dem sel og resten af karteret til gode. Og fælleskabet skaber liskalitet for mennesker his li ellers er præget af misbrug og hjemløshed. Vil du ære friillig i Multigalleriet? - så kom forbi til en uforpligtende snak eller ring Socioøkonomi Udoer at starte Multigalleriet har SØV planer om at starte socioøkonomiske irksomheder op omkring askeri og bial på Sundholm. Socioøkonomiske projekter bygger bro mellem friillige foreninger, det offentlige og det priate erhersli. Tanken er at social forandring er et fælles ansar. Ring og hør mere på tlf eller se Teamet bag projekt Social Økonomiske irksomheder på Sundholm. Fra enstre: Nicolaj Jochumsen, Torben Sendsen, Olier Maxwell og projektleder Maria Fonseca. Foto: SØV Hem er med i Aktiitetscenteret? Socialøkonomiske Virksomheder (SØV) og Multiærkstedet. Natcaféen hor socialt udsatte kan få et måltid arm mad, et tiltrængt bad samt gratis brugt tøj. Terræn- og gartnergruppen der edligeholder Sundholms udearealer. Grundlæggerne der laer håndærksarbejde. Cykelærkstedet som edligeholder kommunens cykler. Køkken & Café samt Rengøringsærkstedet. Se mere på www. acsu.dk

7 Nyt fra Sundholmskarteret Noember Boliger på Sundholm kræer social byggemodning LOKALPLAN Når der i løbet af de kommende år skal bygges 42 familieboliger på Sundholm, skal der ikke bare ries bygninger ned og graes ledninger. Der skal ske en social og kulturel byggemodning der styrker karterets sociale bæredygtighed. Det skrier Områdeløftets styregruppe i deres høringssar. Sundholms mangfoldighed I dag er Sundholm et mangfoldigt sted. Der er plads til at passe børn, til at kunstnere kan arbejde og udstille på Fabrikken, og til at københanere med dybe sociale problemer kan lee et ærdigt li. Når nye ressourcestærke beboere flytter ind på Sundholm, er det igtigt at den sociale beidsthed flytter med. Styregruppen for Områdeløft il arbejde for at der fra start sker en social og kulturel byggemodning på Sundholm ed at sætte fokus på de mange ressourcer som allerede findes. Når nye ressourcestærke beboere flytter ind på Sundholm, er det igtigt at den sociale beidsthed flytter med. Social byggemodning En social byggemodning kan konkret gå ud på at styrke Sundholm og skabe sammenhængskraft mellem Sundholm og resten af karteret. Sundholm fungerer allerede som et rekreatit område, og flere aktiiteter kan binde området sammen socialt og kulturelt - kirkesalen kunne fx blie et mødested for foreninger og beboere. Socioøkonomiske irksomheder kan gie Sundholms brugere en funktion i karterert, fx med at holde eje og pladser rene. En grøn forbindelse fra Amagerbrogade til Ørestad kunne gøre Sundholm lettere tilgængelig for cyklister og gående. Sundholm kan blie et tryggere sted, som er åbent om aftenen og i weekenden. Læs lokalplanen og styregruppens høringssar på r på Sundholm SUNDHOLM Har du et projekt i tankerne der kan gøre Sundholm til en tryggere og mere integreret del af karteret? Skri til Ansøgningsskemaet finder du på 10 HURTIGE OM SUNDHOLM 1. Her dag bruger mere end 500 mennesker Sundholm. 2. Karterets bylisstrategi har planer om to trygge forbindelser for gående og cyklister gennem Sundholm. 3. Mere end 20 institutioner og foreninger har lokaler på Sundholm. 4. På Sundholm ligger Fabrikken for Kunst og Design. Her har 50 professionelle kunstere ærksted. 5. Aktiitetscenteret hjælper hjemløse til at opbygge selærd og identitet, der gør dem i stand til at træffe de rigtige alg fremoer. 6. På Sundholm er der et sundhedsteam, der bygger bro mellem de eksisterende sundhedstilbud og de mest belastede stofmisbrugere og hjemløse. 7. Københans Klatreklub holder til på Danmarks største klatreæg - den ligger på Sundholm. 8. Der er flere daginstitutioner på Sundholm. I 2011 blier der bygget en ny institution til 120 uggestuebørn. 9. Væksthuset hjælper ledige kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. 10. Arkitekt Emil Jørgensen tegnede Sundholm, der oprindeligt hade en oldgra rundt om sig. Gruppen bag Multigalleriet indbyder til indielse den 25. noember kl / foto: SØV Foto: Sundby Lokalhistoriske Forening og Arki

8 8 Noember 2010 Kunsten at tage plads i byen Nyt fra Sundholmskarteret Kunstformidler Mille Winther arbejder på at Tag Plads! kan blie et fast tilbud til unge i karteret. tagplads.blogspot.com Foto: Safran Film på arbejde i karteret. Film om karteret SYNLIGHED Hen oer efteråret har filmselskabet Safran Film rettet zoomlinsen mod Sundholmskarteret. De to ideojournalister Ulla Jacobsen og Anette Olsen har interiewet karterets børn og oksne og laet en håndfuld korte webfilm om Sundholmskarteret. De første fire film handler om kunsten i karteret og kan ses på nettet. KUNSTFORMIDLING Får kunstprojekter i byrummet de unge til at tage ejerskab oer deres lokalområde? Uden til, mener kunstformidler fra Fabrikken for Kunst og Design, Mille Winther. De unge her i karteret er seje til at prøe kunstneriske idéer af i deres eget karter. Når de blier opfordret til at stille kritiske spørgsmål til hordan karteret ser ud og blier brugt, kommer de hurtigt med aancerede og kreatie bud på projekter der i sidste ende kan skabe grobund for dialog og åbenhed imellem karterets mange forskellige borgere. FERNISERING 6. december Mille Winther er kunstformidler på Fabrikken og står bag workshopprogrammet Tag Plads!. Hun forklarer at det netop er de unges kritiske research og det tætte samarbejde med professionelle kunstnere og designere, der får idéerne til at blomstre og skaber noget nyt til karteret. De unge her i karteret er seje til at prøe kunstneriske idéer af i deres eget karter. Farede fugle og kunstbænke Siden foråret 2009 har Mille i samarbejde med kunstnere fra Fabrikken for Kunst og Design trukket grupper af karterets unge ind i den store produktionshal på Fabrikken og giet dem direkte adgang til det kreatie arbejde. I fællesskab med kunstnerne producerer de unge ærker der forholder sig direkte til karterets offentlige rum. Sidste år så man bl.a. resultatet i form af en kunstrute i karteret. Den bød på farede betonfugle i træerne, skulpturer i iadukten under Peder Lykkes Vej, en kyssebænk i Gullandsgården og specialdesignede bænke til Skotlands Plads. Kunst skaber fællesskab Når Tag Plads! er meget mere end bare udsmykning, hænger det sammen med at de unge mødes på tærs af alder, etnicitet og social baggrund. De bruger det kunstneriske rum til at oerskride nogle af de barrierer der er til daglig. Fællesskabsfølelse, ejerskab og tryghed ed karteret er afgørende sidegeinster når de unge går med i projektet. Ud oer glæden ed den kunstneriske proces er det tydeligt at de unge gerne il tage del i at udikle og skabe noget nyt til det sted de bor siger Mille Winther. Fernisering på Tag Plads! foregår 6. december kl. 15. Se Områdeløftets film om Fabrikken på >>>>>>> kk.dk/sundholmsej Nye Toner og mere gadekultur Foto: Nye Tider - Nye Toner. I Fabrikkens store produktionshal får karterets unge del i den kunstneriske proces/ foto: tagplads.blogspot.dk. GADEFESTER Sommeren 2010 bød også på gadekultur for alle pengene. Både boligforeninger i Hallandsgade/ Serrigsgade og karterets akti gruppe har søgt penge og holdt fester for hele karteret. Der har æret folkemusik og salsaband, aktiiteter for børnene og grill i lange baner. Find Sundholmskarteret på Wikipedia MUSIK Sommeren igennem satte Nye Tider - Nye Toner musikalske fingeraftryk på karteret med små musikhappennings og eksperimenterende elektronisk musik. Vi il godt præge ores lokalmiljø med en positi indstilling, åbenhed - og musik! Målet er at skabe lidt mere li og glade dage og gie folk en anderledes opleelse - et andet input, om man il siger Kaare Bøje, manden bag projektet. SØG PENGE TIL GADEFEST Din boligforening kan også søge penge til en gadefest for hele karteret. Send en ansøgning til Fabrikken il gerne ære med til at skabe kunst i karteret. Samtidig er Fabrikken også bare en arbejdsplads der skal fungere her dag. Camilla Nørgaard Daglig leder af Fabrikken

9 Nyt fra Sundholmskarteret Noember Farede paraboler lyser op KUNST Vil du lae et kunstprojekt eller et andet projekt der skaber synlighed i Sundholmskarteret? Kontakt Ea Christensen på / Designergruppen SatelLight har foreslået fantastifuld belysning af karterets parabolantenner/ foto: SatelLight Ansøgningsskemaet finder du på BELYSNING I Københans kommune satser man for alor på at lae godt og miljørigtigt lys. Det gør man ed at udskifte byens grundbelysning karter for karter. Sundholmskarteret er et af de første, og erfaringerne skal bruges i resten af byen. Beboerne er eksperter I disse uger høstes erfaringerne fra det første pilotprojekt fra Sundholmskarteret. Foraltningens konklusion lyder at de lokale beboeres iden er afgørende for at foraltningens arbejde blier en succes. Det er tydeligt at det er beboerne der ed hor det er trygt og utrygt at gå om aftenen, og det er dem der ed had der er flot og ærd at fremhæe med lys siger Henrik Lyng fra Center for Bydesign. ALT_CPH Hert år i september åbner karterets største kulturinstitution Fabrikken for Kunst og Design dørene og initerer det danske, nordiske og internationale kunstnermiljø indenfor. på messen Alt_Cph. I 2010 ar kunstnere fra hele erden indbudt til at skabe kunst på gaden i Sundholmskarteret. Suppeurter og social kunst Tendensen blandt de deltagende kunstnergrupper ar at forholde sig meget direkte til de rammer man kan skabe for socialt samær i byrummet. Fra Hamborg kom kunstnergruppen Gängeiertel med inspiration til kæmpe legeredskaber og boldkampe i gaderummet, mens Biro Beograd præsenterede nye former for innoatie brætspil. Samtidig kræer det både kræfter og kreatiitet at skabe gode, lokale diskussioner om noget så kedeligt som københanerarmaturer og iconlamper. Områdeløftsekretariat har sammen med Rambøll forsøgt at få Enher har ret til at føle sig stolt af det sted han bor! enderne til at mødes, så borgere og foraltning kan få noget ud af hinanden, bl.a. med gode faglige oplæg fra Rambøll og en fælles bustur rundt i byen for at se på spændende lys kr. til lyskunst Også det kunstneriske lys har fået Lokal erdenskunst Kunstnergruppen YNKB fra Nørrebro høstede suppeurter de på forhånd hade plantet bag fabrikken. Det ga anledning til gode snakke med de besøgende omkring suppegryden. Kunstneren Marco fra Rumkammerat malede galmaleriet der lægger op til leg ed Café Sundbyester. Endelig laede Mette Kit en andrerute bygget op omkring samtaler med en hjemløs fra Sundholm. Foto: Tyske Gängeiertel skaber li i gaden. stor opmærksomhed hen oer efteråret. I samarbejde med Louis Poulsen og Targetti Foundation har Områdeløft æret ært for tye internationale lysdesignere der en uge i træk har udforsket gadeplanet i Sundholmskarteret og sat lys op på skumle steder. Blandt deres projektforslag er faret belysning af parabolantenner og bedstemorlamper til de hjemløse på Sundholm. Københans Borgerrepræsentation har giet kr. til at udalgte installationer kan realiseres. Lys skaber glæde og dialog For de to senske kunstnere Olsson og Linder, der har underist designerne, handler lys i bund og grund om at nå ud til folk og skabe noget der får folk til at smile og hae det rart. Dialogen med beboere, hjemløse, børn og Fabrikken for Kunst og Design har siden 1994 haft til huse i det tidligere Sundholms centralaskeri. Fabrikken for Kunst og Design har mere end 50 ærksteder hor professionelle kunstnere og designere arbejder. I midten af bygningen finder man en stor hal som bruges til bl.a. kunstmesser, udstillinger og især produktioner af store udsmykninger. Fabrikken for Kunst og Design har internationale samarbejder, og ægter kontakten med lokalområdet højt. Følg med i alle aktiiteterne i kalenderen oksne har æret helt central igennem arbejdet. Olsson og Linder forklarer: Belysning er både et middel og et mål om at nå ud til folk i sårbare og nedslidte karterer. Sammen med beboerne kan i begynde en proces som i sidste ende kan føre til en forandring. Enher har ret til at føle sig stolt af det sted han bor! Stadsarkitekten på besøg Københans Stadsarkitekt Tina Saabye åbnede den afsluttende udstilling og forklarede de udenlandske gæster at Københan har en ision om at ære erdens bedste by at lee i: Projekter af midlertidig karakter, som fx jeres lysprojekter, er et fantastisk redskab til at skabe godt byli her og nu. Når jeg næste år holder foredrag om hordan i udikler Københan, så har jeg også et foto med lys fra Sundholmskarteret med! Fabrikken for Kunst og Design Se Områdeløftets film om Fabrikken >>>>>>> kk.dk/sundholmsej

10 10 Noember 2010 Nyt fra Sundholmskarteret Miljø KLIMA OG NATUR Sundholmskarterets Områdeløft prioriterer klimarigtige løsninger i byfornyelsen og arbejder med klimaet ed at lae forundersøgelser til bygningsmæssig klimarenoerering af Fabrikken for Kunst og Design. Derudoer laer Områdeløft affaldsdage og skraldekampagner. Vil du lae et projekt der gør Sundholmskarteret grønnere eller mere klimaenligt? Skri til tmf.kk.dk. Ansøgningsskemaet finder du på Affaldsdag Hert år holder Sundholmskarteret affaldsdag. Her kæmper børn og oksne fra hele karteret om hem der samler mest skrald. Dagen holdes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og falder næste gang 3. april Klimaplaner der forandrer Øko-byen Augustenborg i Malmø kan inspirere til grønne løsninger i Sundholmskarteret/ foto: Augustenborg På den årlige affaldsdag samler karterets beboere tilsammen omkring et halt ton affald. Klimaenlig Fabrik Sammen med Fabrikken for Kunst og Design, arbejder områdeløft på at sænke energiforbruget i Sundholms gamle askeribygning, som i dag huser 50 kreatie ærksteder. De mange kunstnere og designere slipper for at arbejde iført hue og anter, og bygningen kan samtidig blie et bud på en bæredygtig klimaløsning til glæde for andre bydele. Af Ann Sofie Thorhauge KLIMA Københan er i år bleet kåret som en af erdens bedste byer at lee i. Men den by i gier idere til næste generation skal ære endnu bedre. Det er det, man kalder bæredygtighed. Global oparmning Den globale oparmning er allerede i gang er indtil idere det armeste år der nogensinde er målt globalt, Rusland har opleet den ærste hedebølge i mands minde og i Pakistan har en ekstremt oldsom monsunregn oersømmet millioner af menneskers huse og marker. Også i Sundholmskarteret fik i i august en forsmag på fremtidens styrtregn, der falder så kraftigt at kloakdæksler springer op, og kælderrum oersømmes. Københan er på ej Men Københan er allerede på ej mod at blie en bedre klimaby. Vores by er allerede en af erdens allerbedste cykelbyer og det er både godt for klimaet I Sundholmskarteret fik i i august en forsmag på fremtidens styrtregn, der falder så kraftigt at kloakdæksler springer op, og kælderrum oersømmes. og sundt for københanerne. Københans kollektie trafik er under forbedring, og metroens cityring blier både god for klimaet og hurtigere end bilerne. Vi skal hae edarende energi, og Københan og omegnskommunerne forhandler allerede nu med Dong om udfasningen af kul i ores el-produktion. Københan skal hae flere grønne tage, og der skal plantes grønne træer. Det er både godt for klimaet og for udsigten. Endelig skal byens huse energirenoeres, og i Sundholmskarteret er den klimaenlige byfornyelse allerede gået i gang. Sel om Sundholmskarteret ligger midt i byen, skal man kunne mærke at naturen og Amager Fælled og stranden er tæt på. Det er afgørende at i gør en indsats for at naturen får lo at ære her, og for at i kan oerleere et sundt miljø til næste generation. Marusa Kefaloukos Medlem af områdløftets styregruppe Grønne tage i karteret Lokalt kan Sundholmskarteret gøre meget. Det er fx helt oplagt at lae grønne tage i karteret i forbindelse med byfornyelsen. Også energiforbruget kan sænkes ed at isolere bedre og bruge mindre lys. Man kan også sortere og genanende affald bedre, fx med lokale byttehylder og bedre skiltning. Og på trafikområdet kan man lae forsøg med elbiler og bedre forhold for cyklister. Ann Sofie Thorhauge er etnolog og ph.d.-studerende ed Københans Uniersitet (KUA). Hun følger klimaarbejdet i Sundholmskarteret. Sundholmskarteret er født med et kra fra Socialministeriet og Københans Kommune om at arbejde særligt for klimaet. Sundholmskarteret ar med på COP15-udstillingen om energirenoering. Læs Sundholmskarterets miljøstrategi på

11 Nyt fra Sundholmskarteret Noember KONTAKT Michael Christensen (Områdeløft) - tlf Karin Bahkti (Center for Bydesign) - tlf Se mere på under puljer Bedre boliger i karteret Der er stadig penge tilbage i byfornyelsespuljen - og næste ansøgningsrunde er gået i gang. Sy ejendomme har allerede fået støtte. Nu starter anden runde af byfornyelsen - og den står i klimaets tegn. Der er siden sidste runde kommet flere muligheder for at støtte klimaog miljøenlige projekter. Grønne tage, solceller, ny energibesparende teknologi, begrønning samt fælles gårdhaer er nogle af de muligheder der kan tænkes i his du il søge om støtte. I det hele taget il bygningsfornyelsen i denne omgang fokusere meget på klima og miljø, og ansøgninger som har gode løsninger eller spændende forsøg med i projektet, il blie prioriteret højt. Der er samtidig mulighed for at søge om ekstra midler til miljø og klimatiltag. Så her er rig mulighed for ikke blot I byfornyelsesudalget arbejder i med bæredygtighed. Som almindelig borger synes jeg det er spændende at hae medindflydelse på hordan byfornyelsesmidlerne blier prioriteret. Mette Bols Medlem af byfornyelsesudalget at spare på el- og armeregningen, men også at gøre noget for klimaet. Lokal medbestemmelse For at sikre at bygningsfornyelsen på bedst mulig måde er i oerensstemmelse med borgernes ision for karteret, har områdeløftets styregruppe udpeget et underudalg. I samarbejde med Københans Kommunes Center for Bydesign laer det retningsliner for puljen og urderer de ansøgninger der kommer. Byfornyelsesudalget arbejder på at fornyelsen af bygningerne, så idt det er muligt, tilpasses bylisstrategien så der er sammenhæng mellem fornyelsen af bygninger og byrum. Udalget består af lokale beboere som også sidder i styregruppen og derfor har indgående kendskab til de ørige planer i områdeløftet og for karteret. Gårdhaer, grønne tage, solceller og klimaprojekter prioriteres højt i byfornyelsespuljen. BYFORNYELSE Socialministeriet og Københans Kommune har tildelt Sundholmskarteret 75,6 millioner kr. til at forny og renoere nedslidte og utidssarende boliger i karteret. Bygningsfornyelsen er delt op i to omgange. Den første runde er afsluttet og resulterede i at 7 ejendomme i karteret fik støtte. Disse ejendomme ble bedømt ud fra hor synlig en effekt fornyelsen il få for karteret, og hilke ejendomme der er i dårligst stand. Søg penge Ejerboliger, andelsboliger og priate udlejningsboliger opført før 1950 kan søge støtte til fornyelse. Andels- og ejerboliger kan få støtte til mellem 1/3 og 1/4 af de samlede udgifter. Udlejningsejendomme kan som udgangspunkt få støtte til hele projektet. Der kan også søges til etablering af fælles gårdhae. KLIMA OG MILJØ Du kan søge om ekstra støtte til miljø- og klimaprojekter samt projekter der spiller sammen med karterets bylisstrategi. Se mere på en mikrohae VIND EN MIKROHAVE Du eller din boligforening kan inde en mikrohae lige til at stille op i jeres gård og plante til med krydderurter eller blomsterløg. Alt had du skal gøre, er at sende et foto af hor haen skal stå og skrie kort horfor netop I skal inde. Skri senest 1. januar 2011 BYFORNYELSE Mange kender den forladte bygning på Sundholmsej der til daglig er kendt som Spøgelseshuset. Husets skæbne har i lang tid æret uis, men efter ejendommen har skiftet ejer er der kommet andre boller på suppen. Huset er nemlig en af de sy ejendomme i karteret, som nu får byfornyelsesstøtte så facaden kan få en kærlig hånd, og få sin oprindelige skønhed tilbage. Ud oer et ydre løft af facade, gal og tag, blier ejendommen også fuldt renoeret indendig så de nuærende og kommende beboere kan glæde sig til at lægge nanet Spøgelseshus bag sig. Byfornyelsespuljen har ansøgningsfrist 1. februar 2011 Kontakt Michael Christensen på Spøgelseshuset har fået penge fra byfornyelsespuljen. VIND Fra spøgelseshus til karterets perle

12 12 Noember 2010 Nyt fra Sundholmskarteret Skolerne er karterets rygrad SKOLER Mens flere skoler på Amager frygter at blie lagt sammen, opleer begge skoler i Sundholmkarteret at de er bleet stærkere og mere integreret i karteret de sidste to år. Det skyldes nye initiatier og stærke isioner. Amager Fælled Skole Amager Fælled Skole arbejder målrettet med tre indsatsområder: Faglighed, trisel og attrakti skole. Skolen har de seneste tre år gennemgået en riende udikling og opleer en mærkbar fremgang med større søgning fra forældrene i karteret, fortæller skoleleder Yasar Cacmak. Skolens nye sundhedsprofil gør meget for børnenes motiation: Sundhed og liskalitet hænger tæt sammen. Undersøgelser iser at der er en positi sammenhæng mellem sundhed Gode skoler og stærke institutioner er afgørende for om karteret er et attraktit sted at bo. I styregruppen arbejder i for at styrke karterets skoler og institutioner. Yasar Cacmak er med i områdeløftets styregruppe og skoleleder på Amager Fælled Skole. bredt og eleernes indlæring og trisel. Kaliteten blier højere når der er sammenhæng mellem fagene, og når børnene får lo at omsætte det de lærer i teorien, til praksis siger Yasar. Et samlingssted for karteret Brugen af køkkenet stopper ikke med skoledagen. På sigt er det skolens tanke at åbne op for karteret så priate og foreninger kan få glæde af de nye faciliteter. Områdeløftets styregruppe har allerede holdt møder og flere workshops på madskolen og nydt den mad eleerne har kokkereret. Peder Lykke Skolen Også på Peder Lykke Skolen spiller sundhed en særlig rolle. Hert år står skolen for at arrangere fælles idrætsdag med andre skoler på Amager. På Peder Lykke Skolen er man ikke Se områdeløftets film om de to skoler >>>>>>> kk.dk/sundholmsej i til om at den fysiske aktiitet på tærs af karterets skolegårde styrker mere end børnenes lægmuskler. Det er med til at åbne børnenes tolerance og stolthed oer karterets mangfoldighed. Tolerante børn Og øget tolerance er et af Peder Lykke Skolens mål. Skoleleder Lennart Kjellerup forklarer: På Peder Lykke Skolen ønsker i at gie børnene de bedste muligheder for at udikle deres sociale og faglige kompetencer. Vi har oerskud til det enkelte barn, og ores igtigste mål er at støtte op om ores børn både fagligt og socialt så de får de bedste muligheder senere i liet - som medborgere i ores demokrati og i det globale samfund siger Lennart Kjellerup. Åben her dag til kl. 23 På Peder Lykke Skolen er der ingen døre. Alle klasselokaler ligger åbent omkring et centralrum som også bruges til underisningsformål. Samme åbenhed gælder ud mod karteret. Skoleporten på Brydes Allé står altid åben, og det er der god brug for. For her dag blier skolen brugt til kl. 23 af foreninger, friillige og folk der nyder godt af auditoriet eller boldhallen. Ghetto Gourmet gi r god lyd MUSIK Ghetto Gourmet begyndte som et boligsocialt projekt i Urbanplanen, men ambitionerne rakte ud oer boligblokkene. Nu rekrutteres de unge primært i Sundholmskarteret og har base i Ungehuset, Norgesgade 4. Morgendagens hip-hop Ghetto Gourmet il skabe morgendagens hip-hop stjerner og udikle en socialøkonomisk irksomhed med udgangspunkt i musik, dans og medier. De unge blier tilbudt en to-årig uddannelse, et nummer på en CD og koncerter. I løbet af de to år uddannelsen står på, lærer de at skrie tekster og musik samt hordan man organiserer koncerter, laer ideoer og drier en almindelig forretning CD er er solgt Blokken Kalder ar den første CD som Ghetto Gourmet udga, og den har solgt omkring eksemplarer, hilket er usædanligt når man ikke har et stort pladeselskab i ryggen. Lige nu arbejdes der på den næste CD. Fra Sundholmskarteret il Young Gz, der til daglig går i 9. klasse på Amager Fælled Skole og bor i Telemarksgade, hae et nummer med. Young Gz fra Sundholmskarteret er med på Ghetto Gourmets næste plade. Girlz United er akti fritid for piger i klasse på Amager. For 50 kr. om måneden får du fri adgang til alle aktiiteter, fx MTVdans og basket. Vil du gå til noget? Vil du gå til fodbold, håndbold, pigesømning, hip-hop, billedærksted, karate, basketball, dans eller noget helt andet? Tag din mor eller far i hånden, og kom forbi Foreningsguiderne i spejderhytten på Tingej 41. Vi kan hjælpe dig. Du må også gerne ringe tlf STED Tingej 41 (spejderhytten) TID Torsdage kl KONTAKT Marianne Hansen Lektiehjælp Tag dine skolebøger under armen og kom - du behøer ikke tilmelde dig. STED Gullandsgade 19 i det lille selskabslokale i kælderen. TID Mandag og Onsdag kl Vil du ære lektiehjælper? KONTAKT Majid Kanan tlf

13 Nyt fra Sundholmskarteret Noember Drømmen om en multibane på Tingej MULTIBANE Da Områdeløft startede for to år siden hade det allerede længe æret en drøm at få en multibane karteret. Nu er de sidste detaljer ed at ære på plads, og multibanen blier forhåbentlig anlagt til foråret. Ildsjæle bag projektet Viljen til at irkeliggøre drømmen om karterets egen multibane kommer fra en gruppe edholdende og aktie beboere der har knoklet på helt fra start af. Som lokale ildsjæle der sel er okset op i karteret er de fortsat i tæt kontakt med karterets børn og unge, Idrætscontaineren For at arme området op til den nye multibane, har Den Boligsociale Helhedsplan og Områdeløft i samarbejde flyttet Helhedsplanens idrætscontainer til legepladsen ed Sætersdalgade. Præsteængets fritidscenter åbner containeren i herdagene så alle børn i karteret kan bruge de sjoe lege- og idrætsredskaber. Når multibanen står færdig håber arbejdsgruppen at de omkringliggende boligforeninger il oertage idrætscontaineren, så flest muligt kan få glæde af det nye aktiitetsområde. Vi har i de sidste mange år set potientale i at få en multibane ed Sætersdalgade - for der mangler en i området. Nu har i gennem Områdeløft fået midlerne og i samarbejde med kommunen skudt projektet i gang. Det er fedt! René Rasmussen René er med i styregruppen og har æret en ildsjæl i arbejdet med multibanen SÆTERSDALGADE OG TINGVEJ Multibanen kommer til at ligge mellem Sætersdalgade og Tingej. På banen il man kunne spille alle former for boldspil, og der blier plads til at lege og gi den gas i trygge rammer. Karteret får snart en ny multibane/ foto: Modelfoto fra Nordest. BØRN OG UNGE Vil du lae et projekt der gør Sundholmskarteret til et bedre sted for børn og unge? Skri til Ansøgningsskemaet finder du på Unge i gadeplan BYEN FOR DE UNGE Hem er de unge der holder til på gaden? Had laer de? Og horfor er de der? Marie Fonig er specialestuderende og beskæftiger sig med de medborgere man i daglig tale kalder de utilpassede unge. På gaden Når de unge holder til på gaden,hænger det sammen med at det er sært at få plads hjemme i lejligheden. Både fordi hele familien dårligt kan ære der på samme tid, og fordi der ikke er plads til at ære sig sel: De unge kan ikke snakke åbent om sex, sprut eller smøger, og de kan ikke ryge derhjemme. Derfor er gadeplanet deres erden fortæller Marie. To identiteter De utilpassede unge er dem der færdes på bunden af det sociale hierarki. De har nogle kæmpe udfordringer, og en af dem er at de leer med to identiteter: Derhjemme er det ja, mor og far, og alt det gode ed kultur og traditioner kommer frem. Men på gaden er de helt andre personer. Der handler det om at ære smart og cool. De unge leer med to identiteter. Derhjemme er det ja, mor og far og alt det gode ed kultur og traditioner kommer frem. Men på gaden er de helt andre personer. De unge har sel løsningerne His der skal skabes forandringer for de unge, handler det ifølge Marie om at få de unge sel til at definere løsningerne - selom det er anskeligt. Her bør man satse på gadeplansarbejderne der kender de unge og kan guide dem hele ejen gennem de systemer de ellers føler sig fremmedgjorte oer for. Læs mere om gadeplansarbejdet i karteret på på DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN arbejder for et bedre bomiljø i Sundholmskarteret. Særlige indsatser er børn og unge, familiekurserne, integration, naboskolen og uddannelse af miljøambassadører og boligsociale iceærter. Læs mere på

14 14 Noember 2010 Nyt fra Sundholmskarteret Kirsten Fjeldsted Præstegaard Had har æret sært? - Os der er nye i styregruppen skal lige finde ind i jargonen og få kalenderen på plads i forhold til de ting i i ørigt er aktie i. MERE KUNST Mette Bols Had har æret sjot? - Det har æret sjot at få lo til at gå i dybden med sit eget område og ære med til at præge udiklingen, også på længere sigt. Grethe Hansen Had har æret sjot? - Det har æret sjot at komme til møderne fordi der har æret så mange forskellige mennesker. Både nogle som arbejder professionelt og så borgerne fra området. Det gier en ældig god sammensætning hor der kommer mange sjoe ideer. Anja Puggaard Had har æret sært? - Udfordringen er at begrænse sig og ikke hoppe med i samtlige arbejdsgrupper, fordi de alle sammen er så releante og interessante. GODT KLIMA Tom Fugleig Had har æret sært? - Det er sært at gøre erhers- og detailhandlens problemstillinger gældende. Men det er noget som i arbejder idere på. Mille Winther Had har æret sjot? - Alle i styregruppen har idt forskellige indgangsinkler til arbejdet med at løfte karteret. Det har giet en masse ny iden og lokalt netærk som er inspirerende og meget konkret kan bruges til at udikle lokale projekter. Birgitte Maltesen Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - Vi har en samlet ision som jeg faktisk mener er ret stærk fordi den er samlet op så mange steder i karteret og rigtig, rigtig mange mennesker har æret med inde oer den. Alle kan glæde sig til at den blier til irkelighed. Silas A. Soelberg Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - Vi sætter jo fokus på belysning i området, og jeg tror beboerne kan glæde sig ret meget til at se hordan der kommer til at blie mere lyst i mørke kroge, og at der blier tænkt noget mere oer hordan lyset kommer til at irke. Peter Suwalski Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - Jeg håber at de il glæde sig til at der kommer endnu flere gadefester og socialt samær i karteret, og at folk lærer at bruge hinanden til noget mere. GADEFEST Bo Møller Had har æret sjot? - Det har æret positit at møde så mange beboere fra lokalområdet, hor i ellers tidligere har følt os rimeligt afgrænset på Sundholm. Jeg tror at meget af det her arbejde il fortsætte på tærs i fremtiden fordi der nu er skabt forbindelser imellem de forskellige aktører i området. Helene Bothilde Rønne Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - De kan se frem til at man har fået øjnene op for at de eksisterende institutioner, så som Fabrikken for Kunst og Design samt Amager Fælled Skole, kan ære med til at løfte karteret. Kim Jezus Henriksen Had har æret sært? - Det kan ære noget af en udfordring at få sine naboer med ind oer forskellige projekter! Det er selfølgelig igtigt at tage medansar - og i ed jo også: Jo flere, jo sjoere. AFFALDS DAG Vi spurgte styregruppen hordan de opleer at ære med i Områdeløft. Had har æret sjot? Sært? Had kan karterets beboere glæde sig til? 10 TING DU KAN GLÆ- DE DIG TIL SStyregruppen Områdeløftets styregruppe er en mangfoldig og engageret gruppe af lokale beboere der gier karterets udikling retning. Styregruppen har æret i gang i to år. LÆS MERE OM STYREGRUPPEN PÅ

15 Nyt fra Sundholmskarteret Noember Mikkel Josephsen Per Hanson Mehmet Adanir Had har æret sært? - For det sociale område, som jeg arbejder med, er det igtigt at i er skarpe på had der konkret kan igangsættes af initiatier der fremmer inklusionen af de socialt udsatte borgere i karteret. Camilla Nørgaard Had har æret sjot? - Det har æret meget positit at lære så mange forskellige mennesker, steder, institutioner og funktioner fra lokalområdet at kende. Jonna Thomsen Jesper Mølgaard Had har æret sjot? - Det er fedt at ære tæt på et områdeløft og følge med i processen frem for at stå og kigge på fra sidelinjen. Jeg har også fået en større forståelse for at ting tager tid i en sådan proces. Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - Cykelruter, belysningsplaner og facaderenoeringer il gøre karteret mere rart og spændende at gå rundt i. Flere sportsfaciliteter og projekter for de unge får forhåbentlig også folk på gaden. TIDSELRUTEN Had kan beboerne glæde sig til? - Jeg il fremhæe Tidselruten og tankerne og planerne for Sundholm som jeg håber kan blie gennemført. Især planerne for Sundholm håber jeg kan blie til en slags artegn for karteret. Had kan beboerne glæde sig til? - Jeg synes at beboerne kan se frem til at der kommer bedre og mere spændende lys i kartert, som både gør det mere trygt og festligt at bo her. Nooriya Khokhar Had har æret sjot? - At alle de folk man møder bor i ens eget karter og il hjælpe med at gøre noget for karteret. Det er spændende at møde nye mennesker på den her måde, og at i sammen har mulighed for at gøre det godt for folk som bor her. Det gør at man får lyst til at ære en del af det. Ole Ullby Had kan beboerne glæde sig til? - Jeg synes beboerne her i karteret skal glæde sig til bedre lys og bedre sammenhæng i karteret. BEDRE LYS René Rasmussen Had har æret sært? - Ting tager tid! Men ellers så synes jeg ikke det er sært, for det er jo et dejligt område at hae med at gøre, og i skal jo prøe at lae noget godt for et område med nogle mennesker som man allerede kender lidt til. Marusa Kefaloukos Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - Jeg synes at beboerne skal glæde sig til et områdeløft som seriøst il tage hensyn til miljøet og naturen i sin udførelse - og til at det sagtens kan lade sig gøre at skabe noget nyt og spændende med en rigtig god grøn samittighed. GRØNNE BYRUM Bo Sand Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - At Tidselruten blier færdig. For den ses i hele karteret og blier mærket af på forskellige måder så den ligesom binder karteret sammen. Det tror jeg il blie et scoop for området fordi i kan sige, at det er noget for os, det her. Jan Salling Had kan beboerne glæde sig til? - Med kombinationen af områdeløftet og helhedsplanen, der har fokus på de almene boliger i karteret, er jeg ikke i til om at den negatie udiklingsspiral er brudt og at karteret går imod bedre tider. POSITIV SPIRAL Majid Kanan Had har æret sjot? - Det mest positie for mig er opleelsen af samspillet mellem beboere og professionelles engagement i arbejdet for at forbedre karteret på alle områder. CYKEL RUTER Kenno Wendelboe Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - at Sundholmsej, his det kommer igennem, blier lidt mindre trafikeret og i stedet mere åben og hyggeligere... en form for strøggade gennem ores område som folk il bruge til at gå aftenture. Arne Hansen Had har æret sjot? - Det har æret ores skraldedag, hor i ar sammen med en masse beboere rundt omkring i karteret. Sidste år ar jeg også med til at lae lommeparken nede foran Gullandsgården. Det ar en kanon succes med mange, mange børn her dag. Det har æret alle tiders. Manja Sand Had kan beboerne i karteret glæde sig til? - At Kornblomstej, Øselsgade og Telemarksgrunden blier realiseret på en eller anden spændende måde. His man kan få laet et samarbejde ind i Sundholm, det ille jo ære helt genialt. Jeg ed ikke om det kan lade sig gøre, men jeg il i hert fald arbejde på det. Yasar Cakmac Had har æret sjot? - Med Områdeløftet skabes der fokus på karterets potentialer, og det er med til at man får øjnene op for de ressourcer og muligheder der allerede eksisterer her. AKTIVITET PÅ SUNDHOLM Karin Meulengracht Had har æret sjot? - Det er godt at få et indtryk af, had der rører sig i områdeløftet og et indblik i karterets muligheder og potentialer. Den iden jeg får gier mig nogle gode perspektier på beskæftigelsesindsatsen.

16 16 Noember 2010 Nyt fra Sundholmskarteret SSØG PENGE Hold øje med Områdeløft og følg med i projekter og arrangementer på standerne og bannere i karteret, i lokalaisen, på flyers og plakater i din opgang, i nyhedsbreet, på facebook og på hjemmesiden. SØG PENGE Du kan søge penge til at lae et projekt er er til glæde for hele karteret. Få nyheder i din mailbakke SKRIV TIL Her måned kan du læse store og små nyheder fra Sundholmskarteret. Nyhedsbreet blier sendt på mail og ligger på kk.dk/sundholmsej og på facebook. Du kan også læse det på opslagstalen i Netto, Kickly og andre centrale steder i karteret. Har du en nyhed? Skri til PULJERNE Der er ingen faste ansøgningsfrister, og ansøgningerne blier behandlet en gang om måneden. Dog il projekter på under kr. hae kortere behandlingstid. Se eller kig forbi sekretariatet. Aisen om Sundholmskarteret er udgiet af: Sundholmskarterets Områdeløft Sundholmsej 4B 2300 Kbh S Københans Kommune Teknik- og Miljøforaltningen Center for Bydesign Redaktion og layout Ea Christensen Foto: Øystein Leonardsen Ring til sekretariatet og hør om cyklen er ledig på Venner på Facebook Bli facebook-en med sundholmskarteret og få beskeder, arrangementer og nyheder dagligt. Find os ed at søge på SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT. KALENDER OMRÅDELØFT Tryk: Jønsson Grafisk Oplag Distribution: Post Danmark NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS 25. noember Indielse af Multigalleriet på Sundholm (s. 6) 27. noember Juleoptog på Amagerbrogade 6. december Fernisering på Tag Plads! (s. 8) 1. januar Frist for konkurrencen VIND EN HAVE (s. 12) Arbejdsgruppemøder og workshops om de nye byrumsprojekter (s. 4-5) 1. februar Frist for at søge penge til byfornyelse (s. 11) Arbejdsgruppemøder og workshops om de nye byrumsprojekter (s. 4-5) 541 TRYKSAG 473 APRIL 3. april Affaldsdag i Sundholmskarteret (s. 10) Arbejdsgruppemøder og workshops om de nye byrumsprojekter (s. 4-5)

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet.

2009, men at halprojektet fortsat står højt på hendes ønskeliste. Ritt har besøgt Sundbyøsterhallen, men stadig ingen penge til projektet. HOLMBladet Hustandsomdeles i bydelen Amager Øst U D G I V E S A F H O L M B L A D S F O R E N I N G E N N R. 6 0 1 2. Å R G A N G N O V E M B E R 0 8 Idrætslivet i og omkring Sundbyøsterhallen har i mange

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

"TIVOLI" Startredegørelse. Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tivoli"

TIVOLI Startredegørelse. Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag Tivoli "TIVOLI" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplanforslag "Tioli" Startredegørelse "Tioli" Luftfoto af området set fra est (JW Luftfoto oktober 2008). Baggrund

Læs mere

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole.

Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk. Design. Kofoeds Skole. 2011/12 ÅRSSKRIFT HJÆLP T I L SELVHJÆLP T IL SOC I A L T UDSAT TE Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Tlf. 3268 0200 E-mail: ks@kofoedsskole.dk www.kofoedsskole.dk Ansvar: Redaktør: Design og

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

DIG & BYEN GRATIS DIG & BYEN DGI-BYENS & ØKSNEHALLENS MAGASIN DGI-BYEN.DK DGI-BYEN.DK/OEKSNEHALLEN TIETGENSGADE 65 1704 KØBENHAVN V

DIG & BYEN GRATIS DIG & BYEN DGI-BYENS & ØKSNEHALLENS MAGASIN DGI-BYEN.DK DGI-BYEN.DK/OEKSNEHALLEN TIETGENSGADE 65 1704 KØBENHAVN V DIG & BYEN #17 2009 efterår DIG & BYEN oktober december DGI-BYENS & ØKSNEHALLENS MAGASIN GRATIS DGI-BYEN.DK DGI-BYEN.DK/OEKSNEHALLEN TIETGENSGADE 65 1704 KØBENHAVN V sig nej til mobning Kunst diskuterer

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude

Gellerup.nu. Rygestop med Hacer. Maher hjælper mænd. Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere. Engin træner ude t skræppebladet Magasinet gellerup.nu er en del af Skræppebladet Maher hjælper mænd 3 Engin træner ude 6 Rygestop med Hacer Gellerup.nu 15 l Magasinet for Gellerupparkens og Toveshøjs beboere Kvinder knyttes

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde

INDHOLD LEDER. Forandringens tid er inde INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Søndermarkskolen og boligforeningerne. REDAKTION: Ulla Herløv, redaktør, ansvarsh. Aase Dammand, annoncer Lotte

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere