Årsberetning 2009 for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009 for"

Transkript

1 Årsberetning 2009 for 1

2 FORORD MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL MUSEETS NAVN MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER MUSEUMSKATEGORI MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD OPRETTELSE MEDLEMSKAB AF FORENINGER OG ORGANISATIONER SAMARBEJDSAFTALER ARBEJDE OG KONSULENTBISTAND FOR ANDRE INSTITUTIONER MUSEETS LEDER, NAVN OG STILLING SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK GENEREL BESKRIVELSE AF SAMLINGEN KLAUSULER RETNINGSLINIER FOR UDDEPONERINGER DEPONERINGER FRA ANDRE MUSEER OG PRIVATE BIBLIOTEK INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER OG FORSKNING INDSAMLINGSPOLITIK ERHVERVELSER UNDERSØGELSER FORSKNING KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE TILSYN FORMIDLING FIRE PUBLIKUMSTYPER UDSTILLINGER 14 Det Sorte Rum 16 Kvadratsalen ANDEN FORMIDLING UNDERVISNING PUBLIKATIONER VIDEO- OG AV-PRODUKTION PR-VIRKSOMHED ANDEN FORMIDLINGSVIRKSOMHED BUTIKS- OG CAFÉVIRKSOMHED BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER GENEREL BESKRIVELSE AF BYGNINGERNE GENEREL BESKRIVELSE AF UDENDØRSAREALER OG ANVENDELSE EJERFORHOLD TIL BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 31 2

3 7.0 INVENTAR OG MATERIEL GENERELLE FORHOLD VEDRØRENDE MUSEETS PERSONALE BESTYRELSE MUSEETS ØKONOMI REGNSKAB

4 FORORD 2009 blev et spændende år for Trapholt. Øverst på dagsordenen stod fornyelsen af Trapholts resultatkontrakt med Kolding Kommune samt udvikling af en strategi til implementering af Kolding Kommunes visioner om at blive Danmarks designby. Processen startede allerede først på året, hvor både bestyrelse, ledelse og personale fra Trapholt, Koldinghus og Designskolen deltog i workshops, møder og en studietur til New Castle for at udvikle fælles visioner, strategi og handlingsplan. Processen kulminerede i eftersommeren med en fælles rapport for designstrategien efterfulgt af en ny udviklingskontrakt mellem Kolding og Trapholt. I udviklingskontrakten forpligter Trapholt sig til at tænke designstrategien ind i de kommende års arbejde. Udviklingskontrakten blev desuden præget af en budgetnote fra Kolding kommunes budgetforlig oktober 2009 med henblik på en undersøgelse af tættere samarbejdsflader mellem designskolen og Trapholt i Publikumsmæssigt blev 2009 endnu et succes år for Trapholt med besøgende. Der var god variation i typen af udstillinger, som spændte fra Trapholts nyeste direktøren hænger op, inddragelse af borgerne i Et billede mange blikke, cutting edge prisvinder udstilling indenfor design med Planken ud prisen til at sætte bæredygtighed på dagsordenen inden for kunsthåndværk og design i årets Biennalen for Kunsthåndværk og Design En nyopsætning af Trapholts stolesamling kombineret med udgivelse af bogen Stolen om samlingen gav god presseomtale. Designskolens afgangsudstilling med en totalinstallation under temaet Cargo bragte liv i museet sommeren over. Inspireret af årets kommunalvalg kom udstillingen Valgflæsk på benene i eftersommeren, hvor hvert parti opstillet til Kolding Kommunes byråd valgte et kunstværk og en stol fra Trapholts samling til at illustrere egne- og partipolitiske visioner for Kolding. Udstillingen blev fulgt op af en kulturpolitisk debat. Efterårets store udstilling Kærlighed ved første blik med lån fra Samlung Würth satte ved ferniseringen nye publikumsrekorder med over 500 deltagere. Året blev kronet med Peter Callesens forunderlige papirværker. Der blev i Trapholts formidling arbejdet med flere sanser, hvor duft, lyd og pilfingerzoner gik op i en større helhed. I det sorte rum og Kvadratsalen blev der eksperimenteret med udstillinger, der tilgodeser de fire strategiske publikumstyper, der arbejdes med på Trapholt: Hyggere, scannere, kultiverede og undersøgere. Blandt andet en fotoboks hvor gæster kan sende mails til venner og bekendte om deres oplevelser på Trapholt blev en større succes. 4

5 Børnehjørnet i Trapholts café med skiftende udstillinger i børnehøjde blev et fast og professionelt produkt, som Trapholt kan være stolt af. På Out-reach fronten blev Folmer Bendtsen maleriet Familie på Nørrebro sendt på rejse rundt til ca. 20 skoler, ældrecentre og sprogcentre, hvilket kulminerede med en udstilling, hvor de 1000 deltageres fortolkninger af Folmer Bendtsen blev brugt til at belyse selve værket. Til de små gæster blev børnenes kunstklub med en lille kunstmus som maskot lanceret. Projektet er udviklet i Trapholts formidling på vegne af Trapholt og 8 andre kunstmuseer i Region Syddanmark. For de lidt ældre børn blev der udviklet et turnerende formidlingsprojekt til børn i 10-års alderen, som med projektet Rumpetten og de syv små stole i skoleregi kan lære om stoledesign, æstetik og funktion gennem undersøgelser og opgaver udviklet til mobiltelefoni. Trapholt havde året i gennem gode succeser med events og arrangementer. I Pinsen blev årets marked suppleret af en open air gudstjeneste i samarbejde med kirkerne i Kolding. Til julemarkedet truttede musikskolen liv og stemning i hele museet med et hornorkester. Samarbejdet med folkeuniversitet blev året igennem en publikumssucces med gode deltagerantal til faglige foredrag. Butikken kunne desuden notere en øget interesse og omsætning. Trapholts hjertebarn Venneforeningen Trapholts Venner blev omdannet fra forening til klub. I den forbindelse blev der indledt en udvikling af et nyt administrativt system, som i de kommende år skal gøre driften af klubben bedre og mere enkel. Trapholts venner afholdt velbesøgte arrangementer og virksomhedsbesøg og en gruppe var på den traditionsrige rejse til Venedig biennalen Midt september gik direktør Britta Tøndborg på barsel, og formidlingschef Karen Grøn blev efterfølgende konstitueret som direktør. Karen Grøn, konstitueret direktør, juni

6 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 1.1 MUSEETS NAVN Trapholt 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER Æblehaven 23 Strandhuse 6000 Kolding MUSEUMSKATEGORI Selvejende institution 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD Museets formål er gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde at virke for sikringen af Danmarks kulturarv samt at belyse tilstande og forandringer inden for kunsthistorie og dens beslægtede områder. Museet skal gøre sine samlinger tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultaterne af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museets ansvarsområde defineres emne- og tidsmæssigt som: dansk billedkunst, kunsthåndværk og møbeldesign efter år 1900 samt international kunst i det omfang, det perspektiverer dansk kunst inden for ansvarsområdet. En nærmere specificering af museets ansvarsområde kommer til udtryk i museets arbejdsplan. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for afgrænsningen af museets ansvarsområde. Museet kan foruden sit ansvarsområde beskæftige sig med andre kulturformidlende aktiviteter, f. eks. særudstillinger og koncertvirksomhed. Sådanne aktiviteter kan også finde sted i samarbejde med udefra kommende initiativtagere, når pågældende arrangement i karakter og omfang kan forenes med museets egen virksomhed. 6

7 1.5 OPRETTELSE Museet er en selvejende institution oprettet den 1. juni 1981 i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Kolding Kunstforening og Trapholtfonden. 1.6 MEDLEMSKAB AF FORENINGER OG ORGANISATIONER Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtigelse til samarbejde og gensidig bistand. Trapholt er medlem af Organisationen for Danske Museer (ODM) Trapholt er medlem af ICOM 1.7 SAMARBEJDSAFTALER Der er ingen specielle samdriftsaftaler. 1.8 ARBEJDE OG KONSULENTBISTAND FOR ANDRE INSTITUTIONER Museet deltager aktivt i det regionale samarbejde i museumsrådet. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder. Lokalt samarbejder museet med Museet på Koldinghus. Museet yder konsulentbistand til en række forskellige videregående uddannelser, foreninger, erhvervslivet, skoler etc. Kunsthistoriestuderende fra Århus Universitet og elever fra Designskolen Kolding anvender museet som faglig ressource. Erhvervslivet, foreninger osv. anvender museet som sparringspartner og inspirationskilde i forbindelse med nyudvikling og idéudveksling. Desuden er museets direktør og inspektører repræsenteret i forskellige bestyrelser og andre fagrelevante organisationer MUSEETS LEDER, NAVN OG STILLING 11. september gik direktør Britta Tøndborg på barsel. Herefter tiltrådte formidlingschef Karen Grøn som konstitueret direktør Museet ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 10 medlemmer: Heraf er 2 medlemmer udpeget af Kolding Byråd og blandt kulturudvalgets medlemmer. 1 medlem udpeges af og blandt Trapholtfondens bestyrelse. 1 medlem udpeges af Kolding Kunstforening. 1 medlem udpeges af Trapholts Venners bestyrelse. Trapholtfonden kan endvidere udpege 1 person med museumsfaglig baggrund eller anden særlig forudsætning. 7

8 2.0 SAMLINGER, ARKIVER OG BIBLIOTEK 2.1 GENEREL BESKRIVELSE AF SAMLINGEN Museets samling omfattede pr : Maleri, foto o.l.: 532 (maleri) og 1221 (grafik) og 1578 (specialsamlinger, Richard Mortensen, Thor Bøgelund med flere) registrerede numre. Skulptur, installation o.l. : 221 registrerede numre. Franciska Clausen (depositum fra Fonden Franciska Clausens Samlinger): 472 registrerede numre. Kunsthåndværk: 624 (keramik) og 103 (tekstil) registrerede numre Møbler: 619 registrerede numre. Design: 138 registrerede numre. Samlingerne registreres efter museumslovens krav. Nyerhvervelser skrives i inventarprotokol, oplysningerne stilles til rådighed for KID samt anføres i årsberetningen. Kunstværkerne indgår i udstilling af samlingen eller anbringes i magasiner med angivelse af placering i museets registrant KLAUSULER Ifølge gavebrev pr. 7. juni 1985 har Trapholt modtaget installationen Koens historie bestående af 9 malerier af Richard Mortensen i forbindelse med etableringen af Richard Mortensen salen. Gaven er modtaget på flere betingelser blandt andre: at de overdragne værker udstilles konstant i den dertil indrettede RM-sal. Intet værk må udlånes til andre udstillingsformål uden særlig tilladelse fra bestyrelsen for Fondet Charlotte og Richard Mortensens Kunstsamling, som til enhver tid varetager givernes interesser. Trapholt har ifølge overenskomst mellem Kunstmuseet Trapholt og Fonden Franciska Clausens Samlinger pr. 9. marts 1989 og tillæg pr. 11. august 1994 og pr. 26. juni 1999 brugsretten, men ikke ejendomsretten til dele af Fondens samling af værker af Franciska Clausen. Overenskomsten betinger blandt andet, at Trapholt indretter en speciel sektion på museet bærende navnet Franciska Clausens Samlinger og at FC altid er repræsenteret i T s faste udstilling. For Hans Sandman Samlingen, der er på i alt ca. 100 arbejder, gælder, at museet forpligter sig til stedse at have udstillet et udvalg på mindst 5 arbejder i 25 år fra det tidspunkt, hvor nye museumsbygninger tages i brug. Museet modtager ikke længere kunstværker med klausuler. 8

9 2.4. RETNINGSLINIER FOR UDDEPONERINGER Trapholt udlåner gerne kunst fra museets samlinger til offentlige institutioner i Kolding Kommune og andre danske museer såfremt lokaliteten opfylder nærmere definerede krav vedr. sikkerhed. Trapholt uddeponerer værker fra hele samlingen, men fortrinsvis fra maleri- og skulptursamlingen, dog ingen værker på papir, og kun i særlige tilfælde fra keramik-, tekstil-, design- og møbelsamlingen. 224 værker fra museets samlinger er p.t. uddeponeret til offentlige institutioner i Kolding og til andre danske museer. I 2009 blev der gennemført en deponeringsrevision, der indebar tilsyn med uddeponerede værker og opdatering og delvis digitalisering af museets deponeringsarkiver. Ligeledes tog man en ny deponeringsaftale i brug. I aftalen indgår et årligt deponeringsgebyr pr. værk på 200 kr. Afgiften dækker omkostninger til klargøring af værket til deponering (administration, besigtigelse af deponeringssted, kunstfaglig vurdering og kuratering, ophængning osv.). Målet med deponeringsrevisionen har været både at optimere museets samlingsadministration og -pleje, som er en vigtig del af dets museale forpligtelser, og fremadrettet at bruge deponeringer aktivt til at nå byens borgere og besøgende via formidling af samlingen udenfor museet. I dialog med låner udvælges værker ud fra overvejelser omkring sikkerhed, fysiske rammer og brugen af lokalerne. Lånet har karakter af en unik udstilling, der kan indvies med en fernisering for brugere af lokalerne, hvor en repræsentant fra museets faglige personale giver en introduktion til værkerne. 2.5 DEPONERINGER FRA ANDRE MUSEER OG PRIVATE 222 værker tilhørende private er i øjeblikket deponeret på museet som supplement til samlingen. Dertil kommer de 472 registrerede værker fra Franciska Clausens Samling, som er nævnt i punkt 2.1 og jævnfør punkt 2.3 er deponeret på Trapholt. 2.6 BIBLIOTEK Museet har et håndbibliotek med 6892 kataloger og kunstfaglige værker. Desuden abonneres der på en række kunst- og formidlingsfaglige tidsskrifter. Biblioteket er ikke offentligt tilgængeligt men bruges i museets 9

10 daglige arbejde. Bogbestanden registreres i samarbejde med Kolding Bibliotek INDSAMLING, ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER OG FORSKNING 3.1. INDSAMLINGSPOLITIK Museet indsamler inden for sit ansvarsområde, som defineres emne- og tidsmæssigt som: Dansk billedkunst, kunsthåndværk og møbeldesign efter år 1900 samt international kunst i det omfang, det perspektiverer dansk kunst inden for ansvarsområdet. KERAMIK Museet vil erhverve for at supplere samlingen af dansk keramik fra ca. 1900, men også indkøbe hovedværker af yngre, danske kunstnere således at museets keramiksamling belyser væsentlige tendenser i dansk keramisk tradition fra ca til i dag. MØBLER På møbelområdet vil Trapholt i fremtiden indsamle primært danske møbler fra perioden 1900 til nu. Internationale møbler erhverves, hvis de perspektiverer samlingen af danske møbler eller har været tydelig inspirationskilde for danske designere. Møblerne vurderes ud fra følgende kriterier: 1. Nyskabende formsprog i æstetisk henseende 2. Innovativ produktionsproces eller innovativt materiale/materialeforarbejdning 10

11 Desuden vægtes krydsfeltet mellem design, kunst og kunsthåndværk (konceptuelt design). Indsatsen på indsamlingsområdet lægges dels på samtidens møbeldesign dels på en uddybning af de designeres værker museet i forvejen har en stor præsentation af, dvs. møbelklassikere af navne som Kaare Klint, Wegner, Børge Mogensen, Nanna Ditzel, Grete Jalk, Arne Jacobsen, Poul Kjærholm m.fl. samt Verner Panton. 3.2 ERHVERVELSER Samlingen forøges og styrkes gennem indkøb, gaver, deponeringer og lån fra andre museer, således at den understøtter museets samlede ansvarsområde (billedkunst, kunsthåndværk, design og møbeldesign). Samlingen af billedkunst udbygges med værker af danske kunstnere efter 1945 og værker af internationale kunstnere, der perspektiverer samlingen. Inden for design, kunsthåndværk og møbeldesign søges samlingen udbygget ved at supplere den eksisterende samling. Generelt vægtes indkøb af eksperimentel design og kunsthåndværk. I 2009 er følgende erhvervet: MØBLER: Oskar Zieta, Plopp, 2008, skammel i laserskåret stål. Gave fra Hay Cph. WE:DO:WOOD, Bambus komplet, 2008, loungestol i formspændt bambus Gave fra WE:DO:WOOD i forbindelse med Biennalen for kunsthåndværk og design Poul Kjærholm, PK 4 hvilestol 2 stk., 1952, sortlakeret stålrørsstel og falgline. Gave fra Thorsen Møbler. Poul Kjærholm, PK 1 hvilestol, 1952, sortlakeret stålrørsstel og flagline. Gave fra Thorsen Møbler. Magnus Sangild, New R/B Chair liggestol prototype 2 stk., 2004, sæbebehandlet ahorn. Gave fra designeren. Pil Bredahl, OTO100 reol, 2000, bemalede paprør med elastisk spænderem. Gave fra producenten Muuto og designeren. Karen Kjærgaard, I-Tube, 2009, valsede og bukkede orangemalede røri stål, Highfield 651 tekstil. Gave fra JM Rør A/S. Komplot Design (Boris Berlin og Poul Christiansen), studiestol og materialer til formidling af processen bag Nobody stol, 2007, PET filt. Gave fra producenten og designerne 11

12 Louise Campbell, Prinsestol, 2001, laserudskåret stål, gummi, filt. Gave fra producenten HAY. Niels Jørgen Haugesen, 15 stk X-line stole med stativ. Gave fra producenten Bent Krogh. Niels Jørgen Haugesen, Haugesen-bordet, 1984, børstet krom og rustfrit stål. DESIGN: Cecilie Manz, Caravaggio lampe 3 stk. i forskellige størrelser, 2005, sort blanklakeret skørm med rød tekstilledning. Gave fra LightYears. Jacob Wagner, CarryOn serveringsbræt 3 stk, 2008, bambus, Gave fra producenten Mater i forbindelse med Biennalen for kunsthåndværk og design Ubekendt designer, Astronaut bordlampe, ukendt årstal, glas. Gave fra Holmegaard. Michael Bang, Parasol bordlampe, 1970, glas. Gave fra Holmegaard. Ubekendt designer, P & T Pendel, mørkegrønt mundblæst glas Gave fra Holmegaard. Anja Kjær, Karen Blixen vase, glas. Gave fra Holmegaard. Arne Jacobsen, AJ Pendel, 1959, sprøjtemalet sort stål og aluminiumsskærme, Gave fra Fritz Hansen, AJ-Jubilæumspakke. Ole Jensen, OLE kop, 1997, porcelæn. KERAMIK: Bente Skjøttgaard, Green White Cumulation, 2006, glaseret stentøjsskulptur. BILLEDKUNST: Hans August Andersen, Muren I-II-III, 1978, olie på lærred, 180 x 369 cm. Gave fra kunstnerens enke Anna-Lise Andersen 3.3 UNDERSØGELSER Museet holder sig opdateret med udviklingen via personalets besøg på udstillinger, gallerier og abonnement på diverse danske og udenlandske fagtidsskrifter inden for museets forskellige virkeområder. 12

13 3.4 FORSKNING Forskningen på Trapholt knytter sig til tre indsatsområder: Erhvervelser, udstillinger og formidling. Hensigten er at skabe ny viden der publiceres eller anvendes strategisk; men forskningen er også vidensgrundlaget for implementeringen af nye museumspraksisser. Trapholt forsker inden for relevante emneområder i den kunsthistoriske tradition, denne forskning er udgangspunktet for udstillinger og publikationer. Enhver nyerhvervelse baserer sig på forskningsmæssige undersøgelser. I museets formidling arbejdes der på at skabe nye metoder til at give publikum æstetiske oplevelser, refleksioner og erkendelser. Museet samarbejder med Designskolen i Kolding og Trapholts medarbejdere formidler forskningsbaseret viden gennem foredragsrækker på Åbent Universitet. 4.0 KONSERVERING OG BEVARINGSARBEJDE Museet har andel i Kunstmuseernes Fælleskonservering. Nyerhvervede værker vil blive konserveret løbende i samråd med Fælleskonserveringen. 4.1 TILSYN Der føres løbende tilsyn med samlingen og i forbindelse med ind- og udlån benyttes bistand fra konservator. I forbindelse med opgraderingerne af museets sikkerhedsforhold er der i 2007 udarbejdet en detaljeret facilityrapport og Trapholt er nu på et niveau, hvor man kan låne værker fra institutioner, der stiller de højeste krav. 5.0 FORMIDLING MUSEETS OVERORDNEDE FORMÅL INDEN FOR FORMIDLINGSOMRÅDET Trapholts formidling har til hensigt at understøtte, kvalificere, styrke og udvikle publikumsadgang til museumsoplevelser. Visionen er at blive Danmarks mest engagerende, tilgængelige og responsive museum. Der arbejdes både med skoletjeneste/gruppeomvisninger og tilbud til fritids-gæster. I skoletjenesten arbejdes der som det eneste museum i Danmark med metoden enquiry hvor undersøgelser og aktivering af deltagernes egne ressourcer er udgangspunktet. Tilbud til fritids-gæster er i høj grad bygget op omkring det sociale rum, som deres besøg udspiller sig i. I Trapholts formidling forskes der i nye måder at formidle kunst og design til forskellige brugergrupper. 13

14 5.1 FIRE PUBLIKUMSTYPER Med udgangspunkt i museets egne forskningsresultater, er der blevet afdækket fire typiske publikumstyper på Trapholt: Hyggere, scannere, kultiverede og undersøgere. Disse fire typer er udtryk for forskellige oplevelses- og læringsstile. I stedet for på traditionel vis at opdele gæster efter alder og social status opdeles gæster på Trapholt i forhold til disse fire oplevelsesstile, som findes både hos børn og voksne. Viden om de fire gæste-typer danner udgangspunkt for Trapholts udvikling af nye udstillinger og tiltag. Modellen er unik på museumsområdet. Karen Grøn: 2007 Nordisk Museologi UDSTILLINGER Trapholts særkende og styrke som museum er de tre ansvarsområder: Kunst, design og kunsthåndværk. Hensigten er på samme tid at vise større eller mindre udstillinger af høj kvalitet - der repræsenterer de tre ansvarsområder. Udstillinger der udfordrer, engagerer og vækker begejstring. Trapholts dynamiske udstillingsplan, der er udarbejdet således at større særudstillinger suppleres af mindre og mere eksperimenterende udstillinger, har vist sig at være en dynamisk og velfungerende udstillingspalet, som Trapholts gæster er glade for. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege at Trapholt er en helhed. Trapholt er mere end summen af udstillinger. Et besøg er altid en helhedsoplevelse der består af butik, billetsalg, mødet med en Trap-guide, pilfingerzoner, omvisninger, udstillinger, café, park, osv. Trapholt viste i 2009 følgende udstillinger: Trapholts nyeste direktøren hænger op 22. januar 31. maj,

15 Planken Ud Prisen Ditte Hammerstrøm 28. januar 31. maj 2009 Stolen nyopstilling i stolemuseet 19. marts langtidsophængning Ét billede mange blikke 25. februar 11. maj 2009 Komplot og Karen Fly. Biennalevinderne marts 1. juni 2009 Biennalen for Kunsthåndværk og Design maj 6. september 2009 Designskolens Afgangsudstilling juni 16. august 2009 Konkret maleri 20. maj januar 2010 Valgflæsk 10. september 15. November 2009 Kærlighed ved første blik. Moderne kunst fra Sammlung Würth 8. oktober februar 2010 Peter Callesen. Ud af Intet 26. november februar 2010 Trapholt har desuden deltaget i følgende udstillinger med udlån fra samlingen: Lars Ravn, Familiebilledet/ skilsmisse, 1987, olie og akryl på lærred. Udlånt til udstillingen Skudt papegøjen, Lars Ravn retrospektiv på Silkeborg Kunstmuseum d. 11. maj 4. september Jais Nielsen, Sne i min have, 1938, olie på lærred og Ung pige hæfter strømper, 1913, olie på lærred og La Mulatresse Euphrasie, 1915, olie på lærred (kun udlånt til primo maj 2010). Udlånt til udstillingsrækken Jais Nielsen ( ). Retrospektiv på Bornholdms Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmsueum, Kunstmsueet Tønder fra d. 20. september august Elof Riseby, Kristus med tornekrone, 1946, olie på lærred. Udlånt til udstillingen Maleren Elof Riseby og billedhuggeren Paul Kiærskou på Vejen Kunstmuseum d. 19. september 22. november

16 Anton Schrøder, Pige i vindue med udsigt over hustage, 1935, olie på lærred og Vestergade i sol, 1939, olie på lærred. Udlånt til udstillingen Anton Schrøder. En Koldingmaler på Museet på Koldinghus. Thomas L. Jørgensen, Kuglespilleren, 1950, olie på lærred og Kappekvinde mellem mure V. Abstraktion, 1971, olie på lærred og Huse og skorstene, 1959, olie på lærred og Dalby Mølle I, 1956, olie på lærred og Grå skovmur, uden årstal, olie på lærred. Udlånt til udstillingen Thomas L. Jørgensen arrangeret af Kolding Kunstforening og vist i Det Gamle Borgerhus i Kolding d. 27. oktober 17. november Per Kirkeby Anastasis, 1997, olie på lærred. Udlånt til udstillingen Jorden skælver. Per Kirkeby: Kunst og geologi på KØS. Museum for kunst i det offentlige rum d. 23. september januar Udstillingen blev efterfølgende vist på Trapholt. 51 skitser, tegninger og malerier af Franciska Clausen til udstillingen Franciska Clausen Kvinnlig målare och modernistisk rebell på Mjellby Konstmuseum, Halmstad Sverige, d. 15. marts 7. juni 2009 Sigurd Swane, Bag rørene, olie på lærred og Christine Swane, Opstilling med hortensia, glasting og frugter, olie på lærred og Opstilling med azalea, olie på lærred. Udlånt til udstillingen Sommer med Svanerne i Ribe på Ribe Kunstmuseum 3. juli 6. september Det Sorte Rum 24. august (2008) 2. februar (2009): Malerisk findeleg Maleriet Pinsemorgen af Erik Hagens blev formidlet gennem følekasser hvor gæsterne skulle mærke genstande og finde dem i maleriet. 2. februar 11. maj: Portrætter I denne udstilling kunne man fylde sin egen ramme ud med små billeder af genstande, som skulle fortælle noget om ens personlighed og interesser. 11. maj 25. maj: Børnenes Biennale Udstillingen blev lavet i samarbejde med SFO ere og skoleklasser i Kolding Kommune. Elever havde oplevet designformidling på Trapholt og efterfølgende lavet egne bud på lamper på Nikolaj for børn. 25. maj 14. september: Malerisk findeleg Maleriet Pinsemorgen af Erik Hagens blev formidlet gennem følekasser hvor gæsterne skulle mærke genstande og finde dem i maleriet. 28. september 2010: Knud Kyhn og de trækkende sortænder Maleriet af kunstneren Knud Kyhn kunne opleves i en sansemæssig kontekst. Med lyd af sortænder, vind i ansigtet og duft af saltvand blev alle sanser sat i spil i oplevelsen af maleriet. 16

17 Kvadratsalen 5. januar 16. februar: Skraldekunst og genbrugsdesign Udstillingen indeholdt værker fra 1980érne som i høj grad er lavet af utraditionelle materialer, som normalt ses som affald. Udstillingen indgik også som formidlingsprojekt i samarbejde med Kolding Naturskole. 16. februar 20. april: træets fortræffeligheder Udstillingen viste stole i træ. Udstillingen indgik også som formidlingsprojekt i samarbejde med Kolding Naturskole. 20.april 11 maj: Billedskolens forårsudstilling Udstillingen blev lavet i samarbejde med Kolding Kommunale Billedskole. Elever havde arbejdet med forskellige kunstneriske udtryksmåder såsom tegning, maleri og skulptur under emnet jord. Værkerne blev udstillet på Trapholt og fejret med en fernisering for børnene og deres familier. 25. maj 14. september: Farvelys(t) Udstillingen tog udgangspunkt i lysets farvespektrum og viste malerier ophængt efter farve. Udstillingen indgik som formidlingsprojekt i samarbejde med Kolding Naturskole. Udstillingen fungerede desuden som sommerens store pilfingerudstilling. Udstillingen bestod af bl.a. af installationer så som en fotoboks og skydevægge i forskellige farver som kunne skubbes frem og tilbage bag ved ophængte malerier. Her kunne gæsterne lege og eksperimentere med farver i og omkring kunsten. 14. september 2. november: Cirkelkant Æblets runde form overfor firkanten var det gennemgående element i udstillingen. På æblets dag første søndag i efterårsferien pressede museets gæster dejlig æblesaft på flasker. Udstillingen indgik også som formidlingsprojekt i samarbejde med Kolding Naturskole 2. november 24. november: Billedskolens efterårsudstilling. Udstillingen blev lavet i samarbejde med Kolding kommunale billedskole. Elever havde ladet sig inspirere af Trapholts særudstilling Kærlighed ved første blik og selv kreeret værker i form af tegning, maleri og skulptur. Værkerne blev udstillet på Trapholt og fejret med en fernisering for børnene og deres familier. 24. november 4.januar (2010): Julekalender Julekalendere er 24 værker, som dag for dag afsløres af børnehavebørn. Forinden har børnene undersøgt maleriets grundstruktur på ark tilsendt i forvejen ved besøget møder de det ægte maleri og sammenligner deres egne fortolkninger af linjerne i maleriet med kunstnerens. Børnehjørnet i cafeen 5. januar - 23.marts: Himmel og hav. Malerier af solopgang/nedgang over havet. Børnene havde mulighed for at lege med både og bygge broer af sten. 17

18 23. marts 15.juni: Forårsfornemmelser Udstillingen bestod af malerier af forårslandskaber, et bord med kunstigt græs, klodser og traktorer samt et magnetisk maleri hvor dyr på magneter kunne sættes på. 15. juni 17. august: Sommer og sol Værker af Henry Heerup samt Peter Bonde maleri. Man kunne prøve sjove sommerhatte og tegne flotte sandslotte 17. august 24. november: Køer i kunsten Malerier fra samlingen med køer. Det var muligt at lege med køer i dukkehus eller sætte køer i alle afskygninger på det magnetiske maleri. 24. november 4. januar (2010): Juletema Vinterbilleder blev formidlet gennem bøger og en mindre krybbe med Maria og Jesusbarnet, som børnene kunne lege med Ferieaktiviteter på Trapholt i 2009 På Trapholt er der i vinterferien, første og sidste uge af skolernes sommerferie samt i efterårsferien særlige aktiviteter for museets gæster. Aktiviteterne er placeret i hverdagene i den pågældende ferie i tidsrummet Tilbuddet er henvendt både til institutioner og private. I disse ferier er der fastlagte workshops dagligt, samt aktiviteter, der foregår i hele tidsrummet. Workshops samt aktiviteter er udviklet i sammenhæng med museets aktuelle særudstillinger. Tilbuddene er hovedsageligt henvendt til hyggere, som gerne vil samles om at løse en konkret opgave samt undersøgere, som gerne vil vide mere om den aktuelle særudstilling gennem taktilt baserede opgaver. Vinterferie: Sporløs Sommerferie: Ved regnbuens ende Efterårsferien Kunstdetektiv i Kærlighed ved første blik 254 gæster 200 gæster fordelt på to uger. 200 gæster 18

19 Vinterferien - Sporløs Vinterferieprojektet 2009 var Sporløs et skulpturprojekt, hvor syv udvalgte skulpturer fra Trapholts samling led af hukommelsestab og derfor ikke kunne huske, hvem de var. Heldigvis kunne gæsterne hjælpe dem med at få hukommelsen tilbage. Ved at følge anvisningerne i et specialudviklet pas skulle gæsten vælge seks forskellige genstande, der passede til skulpturens former, farver og udtryk. Projektet var en konkret og praktisk tilgang til skulpturanalyse, hvor gæsten gennem en detektivleg forholdt sig til skulpturen som udtryksform. Projektet ligger i forlængelse af den enquiry-metode, som formidlingen til daglig benytter. Her findes konklusioner og svar på kunstens problematikker gennem praktiske, individuelle undersøgelser og ikke gennem mundtlig forklaring. På denne måde opnår gæsten i dette tilfælde et mere personligt forhold til skulpturen og danner sine egne konklusioner og meninger, der højst sandsynligt sætter mere længerevarende spor end en tilsvarende mundtlig forklaring ville have gjort. 5.3 ANDEN FORMIDLING Trapholt modtager hvert år mange forespørgsler både af faglig karakter og forespørgsler med udstillingsforslag. Museet besvarer i det omfang der er ressourcer til alle forespørgsler. Forespørgsler om udstillinger diskuteres på museets inspektørmøder hvorefter der afgives svar. Trapholt har i 2009 besvaret ca. 45 faglige forespørgsler. Trapholts faglige personale stiller gerne op til både omvisninger og foredrag i museet og i et vist omfang også på institutioner og virksomheder i museets nærområde. I 2009 var der følgende antal omvisninger på museet: Faste omvisninger Trapholtomvisning 137 Tidens særudstillinger 46 Specialomvisning 4 I alt UNDERVISNING I udformningen af formidlingstilbud skelnes der mellem undervisningsorienterede aktiviteter (skoleformidling) og fritidsorienterede aktiviteter. Behovene hos såvel det kendte kernepublikum som nye målgrupper søges tilgodeset gennem variation og vekslen mellem 19

20 forskellige formidlingsformer. Museet forsøger således både at se og tilgodese forskellige publikumsbehov. Den overordnede ambition med formidling til familier er, at børn og voksne deltager som jævnbyrdige partnere med henblik på at styrke deres interne dialog og fælles oplevelse. Teoretisk forholder arbejdet i Trapholts formidling sig til et komplekst læringsbegreb inspireret af begreber som multiple intelligence, situeret læring, livslang læring og konstruktivistisk læringsteori. Oplevelsen af værk-kontakt, flow, dialog, samvær og helhedsoplevelse ligger som overordnet ambition under samtlige tiltag. Alle skoler i Region Syd har adgang til gratis omvisninger på Trapholt. Trapholts faste undervisningstilbud i 2009 var: Produkt Modtager-nivau Antal klasser Kunst og sanser Børnehavens store børn 8 Billedoplevelse indskolingen 10 Billedforståelse mellemskolen 15 Billedanalyse udskolingen 17 Kunst og kuratering ungdomsuddannelserne 1 Design og inspiration Indskoling og mellemskolen 25 Design og livsstil udskolingen 13 Design og smag ungdomsuddannelserne 4 Trapholtomvisning for børn Tidens særudstillinger for børn Alle niveauer 4 Alle niveauer 4 I alt 101 Trapholts årstidsbestemte tilbud 2009 var: Produkt Modtager-nivau Antal klasser Juletræet uden pynt Indskolingen 6 Træets fortræffeligheder Mellem- og udskolingen 7 Naturens egne farver Indskolingen 6 Skulpturjagt i parken Indskolingen 5 20

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45.

AKTIVITETER 2014/15 TIDSPUNKTER FOR OMVISNINGER I KUNST OG DESIGN: KL. 9:15 ELLER 10:45 ELLER 12:15 ELLER 13:45. AKTIVITETER 2014/15 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Årsberetning 2008 TRAPHOLT

Årsberetning 2008 TRAPHOLT Årsberetning 2008 TRAPHOLT 1 FORORD 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL 6 1.1 MUSEETS NAVN 6 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER 6 1.3 MUSEUMSKATEGORI 6 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE FORHOLD 6

Læs mere

1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL

1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL Årsberetning Trapholt 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 1.0 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL 1.1 Museets navn 1.2 Museets adresse og telefonnummer 1.3 Museumskategori 1.4 Museets formål og emnemæssige forhold

Læs mere

1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL

1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL Årsberetning 2010 1 Indhold FORORD... 4 1.0 MUSEETS ARBEJDSOMRÅDER OG FORMÅL... 7 1.1 MUSEETS NAVN... 7 1.2 MUSEETS ADRESSE OG TELEFONNUMMER... 7 1.3 MUSEUMSKATEGORI... 7 1.4 MUSEETS FORMÅL OG EMNEMÆSSIGE

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE

TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE TEGNING KUNST DESIGN SOMMERCAMPUS KREATIV SOMMERFERIE KØBENHAVN FOR BØRN OG UNGE AKADEMIET FOR WWW.VlSUEL-lNNOVATlON.DK børnenes design INSPIRERENDE SOMMER SommerCampus på AVI er det mest kreative og inspirerende

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

MEETINGS. Design dit møde

MEETINGS. Design dit møde MEETINGS Design dit møde 1 Vi tilbyder dig gratis hjælp til at få din konference i Kolding til at lykkes at finde det bedste mødested til dine behov at inddrage hele byen til afholdelse af spændende arrangementer

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Fredericia Furniture Designdreven ledelse

Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture Designdreven ledelse Fredericia Furniture er en af Danmarks førende møbelproducenter og blev etableret i 1911 af N. P. Ravnsø under navnet Fredericia Stolefabrik. I 1955 overtog Andreas

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, skoleår

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

OM SKOLEN KUNSTLINJEN

OM SKOLEN KUNSTLINJEN OM SKOLEN Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske. Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

PÅSKE I ODSHERRED. Aktiviteter & begivenheder

PÅSKE I ODSHERRED. Aktiviteter & begivenheder PÅSKE I ODSHERRED Aktiviteter & begivenheder 23. marts 12.00 Lørdagsjazz: Hess/AC/Hess - Spacelab. Oplev det unikke resultat af et langvarigt samarbejde mellem 3 af Danmarks absolut bedste internationale

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Udviklingskontrakt mellem. Kolding Kommune. Trapholt 2010-2012

Udviklingskontrakt mellem. Kolding Kommune. Trapholt 2010-2012 Udviklingskontrakt mellem Kolding Kommune og Trapholt 2010-2012 1 INDHOLD 1. Indledning Kolding Kommunes forventninger Fra resultatkontrakt til udviklingskontrakt Fra dannelse til oplevelse: Trapholt nu

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere