05/06. Årsrapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "05/06. Årsrapport. www.systematic.dk"

Transkript

1 05/06 Årsrapport

2 2 Firmaoplysninger Indholdsfortegnelse 3 Firmaoplysninger Indholdsfortegnelse Selskabsnavn Systematic Software Engineering A/S Søren Frichs Vej 39 DK-8000 Århus C CVR.nr.: Hjemstedskommune: Århus Firmaoplysninger... 2 Indledning... 4 Årets væsentligste begivenheder... 6 Bestyrelse Direktion Alex Holm Jensen Claus Søgaard-Christensen Preben Mejer Michael Holm Gitte Ottosen (medarbejderrepræsentant) Niels Damgaard (medarbejderrepræsentant) Michael Holm Lars Johansson Nøgletal... 8 Ledelsesberetning Ledelseserklæring Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Revision DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Resultatopgørelse for året Følgende aktionærer besidder mere end 5% af selskabets aktiekapital: Michael Holm Holding ApS, Lindevangsvej 17, 8240 Risskov Alex Holm Jensen, Ryvangs Alle 14, 8240 Risskov E. Bank Lauridsen Holding A/S, Øresundsvej 15, 6715 Esbjerg N. Balance pr. 30. september Egenkapital Pengestrømsanalyse Godkendt på selskabets generalforsamling Århus, 1. februar 2007 Noter... 37

3 Indledning Indledning 5 Indledning Efter et par år med stagnerende omsætning er Systematic tilbage på vækstsporet. Vi kan konstatere stigende omsætning, styrket ordrebog og ordrepipeline samt forbedret indtjening. Der er ikke blot skabt resultater, som har målbar effekt i året, men også et fundament for virksomhedens videre udvikling. I 2006 har vi arbejdet på at styrke den strategiske bevidsthed samt på at skabe en fælles forståelse for den fremtidige retning for virksomheden. I perioden frem til 2010 ønsker vi at udvikle Systematic til at være en førende, international virksomhed inden for vores kerneforretningsområder. Vi er kommet godt fra start og kan konstatere, at koncernomsætningen er steget med 20 % i forhold til sidste regnskabsår, mens nettoresultatet efter skat er steget med 30 %. I regnskabsåret er der indgået en række strategisk vigtige kontrakter og samarbejdsaftaler, bl.a.: Kontrakt med Det danske Søværn om at overtage driften af Søværnets centrale kommando- og kontrolsystemer Samarbejdsaftale med Terma A/S om at løse nationale og internationale forsvarsopgaver Samarbejdsaftale med verdens førende leverandør af grafiske informationssystemer ESRI om at tilbyde standard it-løsninger til markedet for kommando- og kontrolsystemer Kontrakt med Århus Amt, der understøtter udrulningen af en samlet EPJ-løsning i sygehusene i Østjylland Kontrakt med Realkreditnettet om at sikre fælles processer og infrastruktur i forbindelse med håndtering af elektronisk tinglysning Nye, betydningsfulde, internationale licenssalg aftaler som følge af flere års investering i produktet SitaWare I begyndelsen af regnskabsåret nåede vi en vigtig milepæl i vores arbejde med kvalitet og procesmodenhed. Systematic blev certificeret på højeste modenhedsniveau CMMI niveau 5 og har nu papir på, at vi er blandt verdens bedste virksomheder til at udvikle kvalitetssoftware. Vi har investeret mere end interne timer på at sikre effektiv og disciplineret softwareudvikling til gavn for vores kunder. Vi sætter en ære i at honorere høje krav om levering af kvalitet, til tiden og til aftalt pris. Medarbejderne er afgørende for Systematics succes. Tilfredshedsundersøgelser, systematiske udviklingssamtaler, karriereplanlægning, udstationeringer, certificerings- og uddannelsesprogrammer er eksempler på områder, som vi prioriterer højt. Sammen med de mere end 360 medarbejdere i Danmark, England og USA glæder vi os til, i det nye regnskabsår, at rykke endnu tættere på at skabe en førende, international virksomhed. Michael Holm Koncernchef og Adm. Dir. Lars Johansson Koncerndirektør En førende international virksomhed inden for vores kerneforretningsområder

4 6 Årets begivenheder Årets begivenheder 7 Årets begivenheder Årets begivenheder Oktober 2005 Tandlægeskolen i København: Aftale om levering af elektronisk patientjournal (EPJ). November 2005 CMMI 5: Systematic får tildelt softwarebranchens internationalt anerkendte kvalitetsstempel, CMMI niveau 5 (Capability Maturity Model Integration), se Det danske Søværn: Underskriver kontrakt med Systematic, der fra årsskiftet 2005/06 overtager driften af Søværnets centrale kommando- og kontrolsystemer. December 2005 Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune: Aftale om levering af EPJ-løsning. Systematic bliver formand for de danske sundheds-it-leverandører. Januar 2006 Terma og Systematic indgår samarbejdsaftale om at løse nationale og internationale forsvarsopgaver. Februar 2006 Den danske Hær: Succesfuld felt-afprøvning af hærens nye kommunikationsplanlægningssystem Hærens Network Management System (HRN NMS), som er udviklet af Systematic. Marts 2006 Politiets Efterretningstjeneste (PET): Systematic leverer, som resultat af en omfattende analyse, kravmateriale til en ny it-platform, som skal sikre PET s evne til at etablere og vedligeholde et tidstro overblik samt en optimal udnyttelse af de oplysninger, som PET modtager, indhenter og producerer. Systematic indgår i konsortium om udvikling af Det elektroniske Plaster. Den danske Hær: Aftale om levering af arkitektur og infrastruktur til hærens fremtidige netværksbaserede operationer i samarbejde med Terma. April 2006 Udviklingskontor i USA: Systematic og Lockheed Martin Integrated Systems and Solutions etablerer fælles udviklingskontor i Colorado Springs, CO, USA, som skal arbejde med at tilpasse Systematics SitaWare produkt til at kunne håndtere amerikanske luftoperationer. Maj 2006 Systematic deltager i Combined Endeavor en omfattende øvelse, hvor 40 nationer tester deres evne til militært teknisk samarbejde mellem nationale og internationale forsvars-it-systemer (Systematic har leveret produkter til flere af disse landes installationer). Juni 2006 Systematic indgår partnerskabsaftale med verdens førende leverandør af grafiske informationssystemer (GIS), ESRI. Målet med samarbejdet er at tilbyde konkurrencedygtige kommando- og kontrolsystemer til kunder, hvor avanceret anvendelse af grafiske kort, interoperabilitet og samarbejde på tværs af organisationer er et krav. Det danske Flyvevåben: Succes med Northern European Command - Command and Control Information System (NEC CCIS) til Coalition Warrior Interoperability Demonstration 2006 (CWID) - det eneste fuldt interoperable Air Force system i NATO. NEC CCIS er leveret af Systematic. Juli 2006 Den danske Hær: HRN NMS installeres og tages i operativ anvendelse af de danske styrker i Afghanistan. US Air Force: Aftale vedr. anvendelse af Systematics IRIS-produkt på alle Air Operations Centers i US Air Force. August 2006 Det slovenske forsvar: Flerårig samarbejdsaftale med slovensk forsvar om levering af Systematic SitaWare og Battle Management System (BMS) til alle dele af det slovenske forsvar. Joint Strike Fighter (JSF): Systematics engagement i verdens største udviklingsprogram udvides fortsat inden for områderne Off Board Mission Support (OMS), On board software (XCOM/Link 16) og Autonomous Logistic Information Systems (ALIS), herunder Maintainer Vehicle Interface (MVI). September 2006 Århus Amt: Levering af Systematic Columna Klinisk Proces modul. Finsk forsvar: Systematic og IBM starter konceptudvikling til en værnsfælles (joint) løsning til det finske forsvar. Det danske Søværn: Aftale om udvikling af løsning, så Danmark kan indtræde i SafeSeaNet-samarbejdet i EU-regi. Svensk forsvar: Aftale om levering af Systematic SitaWare til den svenskledede EU Nordic Battle Group.

5 Nøgletal En stærk og fælles kultur baseret på værdier... Nøgletal Koncern (1000 DKK) 2004/ / / /02 Årets omsætning Resultat af primær drift Resultat af finansielle poster (529) (697) 960 Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser Balancesum Likvide beholdninger Egenkapital Innovation - procesforbedring og produktudvikling Nøgletal Overskudsgrad 3,9% 2,3% 2,6% 14,9% 12,9% Egenkapitalens forrentning 12,6% 10,6% 6,7% 48,5% 49,1% Soliditetsgrad 40,1% 38,1% 38,7% 39,9% 36,2% Antal medarbejdere ultimo Andel af softwareudviklere med uddannelse på kandidateller ph.d.-niveau 68% 71% 71% 70% 63% Omsætning pr. medarbejder - gennemsn. medarb., 1000 DKK Nøgletal 9

6 10 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Systematic - en moden leverandør og partner til brugere af Mission Critical systemer Systematic Software Engineering A/S er Danmarks største privatejede software- og systemhus. Vi udvikler og implementerer komplekse Mission Critical it-løsninger inden for informations- og kommunikationssystemer til bl.a. forsvaret, sundhedssektoren, den offentlige sektor samt større industri- og servicevirksomheder. Vores ydelser består af projektudvikling af kundespecifikke løsninger, licenssalg af egenudviklede softwareprodukter samt rådgivnings- og konsulentopgaver. Inden for projektleverancer har vi relativt få, men store kunder, typisk professionelle it-afdelinger og indkøbsorganisationer, der har stor erfaring i at gennemføre systemanskaffelser. Slutbrugerne er titusinder af medarbejdere i forsvaret, på sygehuse eller hos større virksomheder i Danmark og i udlandet. Vores kundeløsninger og produkter understøtter brugerne i at udføre deres job på en sikker og effektiv måde. Systemerne er ofte Mission Critical med høje krav til ydelse, driftsstabilitet, sikkerhed, fejlfrihed og brugervenlighed. Fejl i Mission Critical systemer kan i yderste konsekvens være livstruende eller have meget store økonomiske følger. Vi har hovedsæde på Søren Frichs Vej 39, 8000 Århus C, afdeling i København samt datterselskaber i England og USA. Moderselskabet er grundlagt i 1985 af Michael Holm, der er koncernchef, administrerende direktør og hovedaktionær. Michael Holm varetager den daglige ledelse sammen med koncerndirektør Lars Johansson. Bestyrelsens formand, Alex Holm Jensen, er medejer af virksomheden. Sund økonomi skaber fundamentet for fortsat udvikling Regnskabet for 2005/06 udviser fremgang i forhold til sidste år og er karakteriseret ved følgende: Koncernomsætning på 262 mio. kr., 20 % stigning i forhold til året før Nettoresultat efter skat på 7,3 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. året før. Egenkapital på 60 mio. kr. og soliditetsgrad på 40 %. God likviditet og ingen bankgæld. Investeringer på 26,7 mio. kr. i produktudvikling og procesforbedring, hvoraf 18,4 mio. kr. er udgiftsført, og 8,3 mio. kr. er aktiveret. Omsætningen har været stigende i løbet af regnskabsåret, og har bl.a. udviklet sig positivt med et par større licenssalg i slutningen af året. 64 % af årets koncernomsætning kommer fra kundespecifikke projektopgaver, 19 % fra licenssalg mv. af egne softwareprodukter og 17 % fra rådgivningsog konsulentopgaver. Eksportandelen udgør 40 %. Systematic har kunder i 34 lande. Driftsresultatet på 10,2 mio. kr. svarer til en overskudsgrad på 3,9 %. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser er opgjort til 7,3 mio. kr. mod 5,5 mio. kr. i 2004/05. Resultatet er acceptabelt set i lyset af de store strukturforandringer, der er sket inden for forsvaret og sundhedsvæsenet, med heraf følgende tilbageholdenhed over for igangsætning af større it-projekter på det danske hjemmemarked. Egenkapitalen pr. september 2006 andrager 59,8 mio. kr., svarende til en soliditetsgrad på 40 %. Egenkapitalen er med årets resultat forrentet med 12,6 %. Systematic har en god likviditet og ingen bankgæld. Der er ved årets udgang indestående i banker på i alt 37,3 mio. kr. (moderselskabet 30,5 mio. kr.). Årets investeringer i produktudvikling og procesforbedring er opgjort til 26,7 mio. kr., svarende til 10 % af omsætningen. Af investeringen er 8,3 mio. kr. aktiveret i balancen under immaterielle aktiver. Det aktiverede beløb knytter sig til udviklingen af produkterne, Systematic SitaWare (Situation Awareness) og Systematic ISM (IRIS Standards Management). Systematic er Danmarks førende leverandør af integrerede elektroniske patientjournaler Ledelsesberetning

7 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Nyt selvstændigt forretningsområde er Intelligence & National security.. Forretningsområder Systematic fastholder fem eksisterende forretningsområder - og tilføjer som nyt Intelligence & National Security Forretningsområdet Defense har i løbet af året indgået flere strategisk vigtige kontrakter med forsvarskunder, herunder en 5-årig aftale med Det danske Søværn om at overtage den fremtidige videreudvikling og vedligehold af Søværnets centrale kommando- og kontrolsystemer RDN CCIS. I marts måned indgik vi i samarbejde med Terma en større kontrakt med den danske hær om at udvikle en fælles platform til Hærens fremtidige netværksbaserede operationer. Opgaverne i forbindelse med det kommende F-35 Joint Strike Fighter (JSF) fly er ikke kommet i hus som forventet, men vi har forventninger til, at de kommende år byder på vækst inden for dette område. Systematic deltager fortsat som officiel industriel partner og er medfinansierende på den danske deltagelse i verdens største udviklingsprogram. Defense-området har, samlet set, haft en mindre tilbagegang i regnskabsåret. Vi forventer en stigende aktivitet i det kommende år, herunder at vores produkter kan sælges ind i en række projekter for internationale kunder. Forretningsområdet Healthcare har haft god fremgang med Århus Amt og Sønderjyllands Amt som de to største kunder. I efteråret 2006 er der indgået kontrakt med Århus Amt om levering af elektronisk patientjournal (EPJ), der vil understøtte udrulningen af den samlede EPJ-løsning i sygehusene i Østjylland, og give Region Midtjylland mulighed for at udvikle Århus-løsningen i hele regionen. Ud over sygehusvæsenet har vi i samarbejde med softwarehuset Teilgaard Mortensen A/S også leveret EPJ-løsninger til tandlægeområdet, herunder Tandlægeskolen i København og Børne- og Ungdomstandplejen i Københavns Kommune. Systematics sygehus-epj-løsning, Columna, er en integreret journal, dvs. en journal, der sikrer flydende arbejdsgange, tværfaglig brug og effektiv genbrug af data på tværs af afdelinger og hospitaler, der anvender vores Columnaprodukt. De første moduler til EPJ er taget i drift både i Sønderjylland og Østjylland, og der er nu dagligt ca kliniske brugere af funktionalitet til understøttelse af medicinering, booking og rekvisition af laboratorieprøver. Udviklings-, integrations-, uddannelses- og implementeringsopgaverne fortsætter i Der er tale om et omfattende system, som stiller krav om samarbejde til alle interessenter i udviklingsarbejdet. Vi forventer en positiv udvikling på området. Forretningsområdet Products der udvikler og sælger Systematics egenudviklede softwareprodukter, har haft fremgang. IRIS-produktsuiten tegner sig stadig for den største andel af licenssalget. Vores nyeste produktsuite SitaWare er blevet vel modtaget af markedet og har mødt god efterspørgsel især fra de østeuropæiske lande. Der er indgået strategisk samarbejde med verdens førende leverandør af grafiske informations-systemer, amerikanske ESRI (www.esri.com), med det formål at blive en markant aktør på markedet for kommando- og kontrolsystemer ved at kombinere Systematic SitaWare-produktsuiten og ESRIs ARC Info produktserie. Gennem dette samarbejde kan vi levere færdige løsninger til kommando- og kontrolmarkedet i hele verden, hvor avanceret anvendelse af kort, satellitfotos samt interoperabilitet og samarbejde på tværs af myndigheder/organisationer og nationale grænser er et krav. Vi forventer i 2007 at kunne annoncere flere sådanne strategiske samarbejdsaftaler med globale systemintegrator- og servicevirksomheder. Desuden planlægger vi at introducere en ny produktsuite rettet mod internationale nødhjælpsorganisationer og humanitære organisationer. Vi forventer på baggrund af de nye produkter, øget salgsstyrke i vores datterselskaber og strategiske samarbejdsaftaler stigende salg af vores produkter i det kommende år. Forretningsområdet Key Accounts - der omfatter alle projektkunder uden for Defense og Healthcare, har haft vækst i år. Væksten skyldes primært langvarige kunderelationer, men tilgang af nye kunder inden for den offentlige sektor, herunder Slots- og Ejendomsstyrelsen, Rigspolitiet og Kommunernes Landsforening, har også bidraget til den positive udvikling. Der er indgået aftale med Realkreditnettet omkring udvikling af en brancheløsning til den finansielle sektor i Danmark. Løsningen vedrører fælles processer og infrastruktur i forbindelse med håndtering af elektronisk tinglysning, som bliver en realitet i foråret Fundamentet for Key Accounts-ydelser er løsninger baseret på serviceorienteret softwarearkitektur (SOA) og standardiserede integrationsplatforme. Vi forventer fortsat stigende aktivitet i det kommende år. Forretningsområdet Professional Services omfatter rådgivnings- og konsulentopgaver, der kan være med til at opbygge digitaliseringen af den offentlige sektor. Udover levering af konsulentydelser skaber Professional Services synergi til resten af Systematic gennem større nærhed til kunder og relationer i det Storkøbenhavnske område. Professional Services området har haft vækst primært som følge af nye opgaver til forsvaret, sundheds- og finanssektoren. Opgaverne omfatter projektledelse, rådgivning i forbindelse med it-anskaffelser, it-procesrådgivning, it-arkitektur og itgovernance. Vi forventer stigende aktivitet for det kommende år. Intelligence & National Security. Vi har i 2006 etableret et nyt, selvstændigt forretningsområde for Intelligence & National Security (INS), som leverer løsninger, services og know-how til institutioner og organisationer med behov for analyse, opretholdelse og koordinering af national sikkerhed Billede fra politi.dk

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 15 Fremgang hos datterselskaber Uden for Skandinavien og Tyskland varetages salg og markedsføring af Systematics produkter gennem datterselskaber i England og USA. Systematic Software Engineering Ltd., England (SSEL) har i 2005/06 haft en omsætning på 49 mio. kr., og et resultat efter skat på 1,0 mio. kr. Antallet af medarbejdere er 41 ved regnskabsårets udgang. SSEL har skabt et gennembrud i Østeuropa med en fler-årig samarbejdsaftale om levering af SitaWare og Battle Management System til det slovenske forsvar. Andre lande har vist interesse for aftalen. I slutningen af regnskabsåret kunne SSEL lancere sit seneste produkt: ISM IRIS Standards Management - der er et værktøj til at definere, vedligeholde, administrere og distribuere forskellige elektroniske udvekslingsformater/ -standarder, så som HL7 til sundhedssektoren, eller US-MTF & ADatP-3 til forsvarssektoren. Selskabet har i årets løb udvidet salgsstaben, hvorved Systematics produkter er blevet introduceret på nye markeder i bl.a. Fjernøsten. For 2006/07 budgetteres der med en betydelig vækst, såvel i relation til produktsalg og projektrelaterede opgaver som til uddannelses- og træningsopgaver. Forventningerne understøttes af, at der ved årsskiftet 06/07 er indgået flere betydningsfulde kontrakter. Systematic Software Engineering Inc., USA (SSEI) har i sit 10. forretningsår 2005/06 haft en omsætningsfremgang på 50 % til 18 mio. kr. og et resultat efter skat på 2,1 mio. kr. Antallet af medarbejdere er 10 ved årets udgang. Blandt årets vigtigste begivenheder er salg af en generel IRIS licens til US Air Force AOC (Air Operations Center). Selskabet har også i 2005/06 ydet værdifuld støtte i forbindelse med moderselskabets projektopgaver for amerikanske kunder, især grundet selskabets Special Security Agreement med Department of State, som muliggør, at SSEI kan arbejde med højt klassificerede amerikanske projekter. Der budgetteres for 2006/07 med fortsat vækst. Gennembrud i Østeuropa og USA

9 Ledelsesberetning Certificerede softwareudviklingsprocesser i verdensklasse Som udvikler og leverandør af komplekse Mission Critical itløsninger skal Systematic leve op til høje krav om kvalitet og præcision. Vores arbejdsprocesser er derfor certificerede på verdens højeste modenhedsniveau, CMMI niveau 5, som indeholder flere hundrede kriterier, der skal sikre effektiv og disciplineret softwareudvikling. CMMI- modellen (Capability Maturity Model Integration) inddeler virksomheder i modenhedsniveauer fra 1-5, hvor niveau 5 er det højeste modenhedsniveau. Virksomheder, der certificeres efter CMMI, skal beherske alle processer på de foregående niveauer for at kunne komme videre til næste modenhedsniveau. Medarbejderudvikling Udvikling af medarbejderne giver kompetenceløft, dynamik og værdi i kundeløsningerne. Medarbejderstaben, der ved årets udgang var 364, har et højt uddannelsesniveau. 68 % af softwareudviklerne har en universitetsgrad på kandidateller ph.d.-niveau, primært som dataloger eller civilingeniører. Vi ønsker fortsat at ansætte medarbejdere med et højt teoretisk uddannelsesniveau, men ansætter også andre ildsjæle, som gennem deres erhvervserfaring og drive kan tilføre kompetence og dynamik til Systematic. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i regnskabsåret var 346 (moderselskabet 296). Gennemsnitsalderen i moderselskabet er 35 år. Systematic lægger vægt på, at medarbejderne trives, og at der er en åben samt konstruktiv dialog i såvel teams, projekter som i hele virksomheden. Til støtte herfor gennemfører vi årlige undersøgelser af medarbejdertilfredsheden. Jo bedre kompetencer vores medarbejdere udvikler, jo bedre løsninger får vores kunder. Derfor prøver vi kræfter med de nyeste teknologier, og investerer i den enkelte medarbejders kompetencer, bl.a. i form af certificeringer. For kunderne betyder det en forudsigelig leveranceproces med sikkerhed for, at vi leverer et kvalitetsprodukt, til tiden og til aftalt pris. Desuden er der for mange af vores kunder en stor værdi i den CMMI-baserede proceslæring, der opstår i løbet af projektets levetid. CMMI er adopteret af tusindvis af virksomheder verden over. Kun ca. 150 af disse befinder sig på det højeste modenhedstrin niveau 5. Med certificeringen til højeste niveau i 2005 blev Systematic den tredje CMMI niveau 5-certificerede virksomhed i Europa. Alene i år har 43 softwareudviklere afsluttet en certificering, hvoraf langt størstedelen har været en af de tunge certificeringer bestående af flere eksaminer som f.eks. Microsoft MCSD, PMI, ITEL og Java Architect. Dette tilfører Systematic værdifuld og dokumentérbar viden. Vi udstationerer i perioder medarbejdere hos kunder eller udenlandske afdelinger. Det sker som en naturlig del af det faglige og personlige udviklingsforløb. I år har vi for sjette gang gennemført en 15-dages intensiv projektlederuddannelse. Uddannelsen tager udgangspunkt i Systematics projektmodel og CMMI-certificering og bliver gennemført med assistance fra eksterne undervisere. Derudover tilbyder vi, med udgangspunkt i tankerne fra Lean Software Development, uddannelse inden for Scrumprojektledelse med det formål at effektivisere måden vi leder projekter på. Hver medarbejder havde i gennemsnit 6,5 kursusdage i 2005/06. De direkte udgifter til kursus- og uddannelsesprogrammet inkl. løntillæg for beståede certificeringer har udgjordt 4,7 mio. kr. Medregnes investeret arbejdstid og tid til kursusadministration, svarer de samlede udgifter til ca. 7,5 % af lønomkostningerne. I 2006/07 vil der være fokus på leder- og ledelsesudvikling Vi planlægger med en høj uddannelsesaktivitet i 2006/07. Sikkerhed for at vi leverer et kvalitetsprodukt, til tiden og til aftalt pris... Ledelsesberetning

10 18 Ledelsesberetning Øget strategisk bevidsthed Vi har gennem hele regnskabsåret arbejdet på at styrke den strategiske bevidsthed i virksomheden og på at skabe en fælles forståelse for den fremtidige retning for koncernen. Det er vores ambition, i perioden 2007 til 2010, at fordoble omsætningen, forbedre bundlinjen signifikant og udvikle Systematic til at være en førende international virksomhed inden for vores kerneforretningsområder. I løbet af året har vores første tiltag været rettet mod at forbedre indtjeningen gennem konkrete initiativer i relation til salg, ledelse og effektivitet: Salg Vi har arbejdet målbevidst på at styrke ordrebeholdningen og ordrepipeline med henblik på at sikre et solidt omsætningsgrundlag. Resultatet er, at ordrebeholdningen er steget med 87 % i løbet af regnskabsåret og nu udgør ca. 1 års omsætning. Den vægtede pipeline er steget med 46 % i regnskabsåret og udgør nu ca. 2 års omsætning. Ledelse Vi har på dette område primært haft fokus på at styrke vores interne organisering gennem fastlæggelsen af klare mål og entydig ansvarsfordeling på og mellem alle organisatoriske niveauer/enheder. Effektivisering Her har vi effektiviseret måden, hvorpå vi arbejder i Systematic. Vi har fokuseret på at gøre det rigtige, på den rigtige måde og satser på løbende forbedringer. I løbet af året har vi desuden arbejdet med at videreudvikle Systematics strategiske grundlag samt styrke den strategiske sammenhæng i forhold til vores ambitioner for fremtiden. Arbejdet har blandt andet resulteret i en justering af koncernens mission, vision og værdier. Vores mission og vision Realiseringen af vores fremtidige ambitioner tager således udgangspunkt i vores mission, der udtrykker hvorfor vi er her : We are a high maturity provider of IT systems, products and services for users of mission critical systems, through collaboration, confidence and world class people and technology At Systematic er en moden leverandør indebærer, at vi skal være proaktive, procesorienterede og innovative. Vi skal fortsat kunne tiltrække, fastholde og udvikle markedets dygtigste medarbejdere samt arbejde med - og udvikle - teknologier og processer i verdensklasse. Samtidig skal vi sikre, at vores forhold til kunder og partnere til stadighed er baseret på samarbejde, åbenhed og tillid. Vores vision udtrykker hvad vi stræber efter at blive : A leading international player in defining the future for people who make crucial decisions every day At Systematic vil være en førende international virksomhed betyder, at vi skal agere modnet, fremadrettet, og være villige til at løbe velovervejede risici samt være førende inden for de områder, hvor vi gør eller ønsker at gøre en forskel. For at komme dertil, vil vi til stadighed fokusere på at gøre en forskel for vores kunder, partnere og medarbejdere. Vi gør en forskel ved at agere som One Company i alle sammenhænge Vi skal skille os ud fra mængden og være førende i forhold til at udvikle fremtidens it-værktøjer for mennesker, som træffer livsvigtige beslutninger hver dag. Det er vores mål, at kunder og partnere anser Systematic for at være en førende international virksomhed inden for vores kerneforretningsområder Førende i udvikling af fremtidens itværktøjer for mennesker som træffer livsvigtige beslutninger hver dag Ledelsesberetning

11 Ledelsesberetning Ledelsesberetning For at understøtte vores fremtidige udvikling og sikre at Systematic udvikler sig som One Company... En stærk og fælles kultur baseret på værdier Det er vigtigt, at vores fremtidige udvikling understøttes af en stærk og fælles kultur. Systematics kultur afspejles i vores værdier, der udtrykker hvilke holdninger vi har, og hvilken adfærd vi udviser : Making a Difference A creative company that stands out from the crowd. People Centric Our company is built on personal and professional integrity. Freedom with Responsibility We believe and trust in people. Pervasive Quality Do the right thing in the right way. Cost Conscious We use our resources wisely. Contributing to Society. We contribute to the advancement of the places we call home. Med disse værdier har vi et fælles udgangspunkt, der gør os i stand til at trække i samme retning mod realiseringen af vores vision. Forventninger til den strategiske periode frem til 2010 Der budgetteres i 4-års perioden med en betydelig omsætningsvækst og forbedret indtjening inden for alle forretningsområder samt for vores to datterselskaber. Dette understøttes af en stigende ordrebeholdning og ordrepipeline. Det er væsentligt for os, at væksten styres, således at udviklingen sker kontrolleret og balanceret. For 2006/07 budgetteres der med en væsentlig stigning i såvel omsætning som indtjening. Det faktiske forløb er dog som i tidligere år følsom over for realiseringen af større licenssalg. For at understøtte vores fremtidige udvikling og sikre, at Systematic udvikler sig som One Company, har vi defineret fire strategiske fokusområder, et for hvert år: I 2006/07 handler det om at forbedre vores indtjening. Vi fortsætter således arbejdet med de konkrete initiativer fra 2005/06 vedrørende, salg, ledelse og effektivitet med henblik på at realisere det fulde potentiale i initiativerne. I 2007/08 vil vi sætte yderligere fokus på at udvikle Systematic som One Company. Vi vil udvikle vores forretningsmodel samt sikre udnyttelse af synergier på tværs af koncernen. I 2008/09 vil vi fokusere på at realisere international vækst med udgangspunkt i Systematic som One Company. I 2009/10 sætter vi endeligt fokus på at udvikle Systematic fra at være en international virksomhed til at være en førende international virksomhed inden for vores kerneforretningsområder. For at styrke vores konkurrencekraft og markedsposition vil vi investere i udviklingen af kompetencecentre internationalt på både eksisterende og nye lokationer. Dette vil styrke Systematics evne til at sammensætte projektteams bestående af de bedste og mest cost-effektive kompetencer. Størstedelen af vores medarbejdere vil dog fortsat arbejde i Århus, hvor den primære softwareudvikling vil foregå.

12 Ledelseserklæring Ledelseserklæring Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2005/06 for Systematic Software Engineering A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Århus, den 19. december 2006 Direktion Michael Holm Koncernchef og Adm. Dir Lars Johansson Koncerndirektør Bestyrelse Alex Holm Jensen Formand Claus Søgaard-Christensen Næstformand Preben Mejer Bestyrelsesmedlem Michael Holm Koncernchef og Adm. Dir Gitte Ottosen Medarbejderrepræsentant Niels Damgaard Medarbejderrepræsentant Gør det rigtige, på den rigtige måde Ledelseserklæring

13 24 Revisionspåtegning Regnskabspraksis 25 Revisionspåtegning Til aktionærerne i Systematic Software Engineering A/S Vi har revideret årsrapporten for Systematic Software Engineering A/S for regnskabsåret 2005/06, der aflægges efter årsregnskabsloven. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 2005/06 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Århus, den 19. december 2006 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Christian Jørgensen Statsautoriseret revisor Michael Bach Statsautoriseret revisor Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten og koncernårsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Omregning af beløb i fremmed valuta Alle balanceposter i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs, eller til den kurs hvortil de er kurssikret. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og -tab føres over resultatopgørelsen. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet omfatter moderselskab samt datterselskaber. Alle regnskaber, der indgår i koncernregnskabet, er udarbejdet efter ensartede regnskabsprincipper. Koncernregnskabet er udarbejdet efter past-equity princippet ved sammenlægning af de enkelte selskabers regnskabsposter. Der er foretaget eliminering af koncerninterne driftsposter og interne poster. For de udenlandske datterselskaber er posterne i resultatopgørelsen indregnet til transaktionskursen. Balancen omregnes til balancedagens kurs. Valutakursreguleringen ved omregningen af primoegenkapitalen samt valutakursregulering af resultatopgørelsen fra transaktionsdagens kurs til balancedagens kurs er foretaget over egenkapitalen. Minoritetsinteresser Minoritetsinteressernes andel af dattervirksomhedernes resultat og egenkapital er særskilt anført i henholdsvis resultatopgørelse og balance. Jo bedre kompetencer vores medarbejdere udvikler, jo bedre løsninger får vores kunder

14 Regnskabspraksis Regnskabspraksis En åben og konstruktiv dialog... Resultatopgørelse Omsætningen Omsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i omsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden). Projektomkostninger Projektomkostninger omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå omsætningen. Projektomkostninger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning indregnes på tidspunktet for deres afholdelse. Andre eksterne udgifter Andre eksterne udgifter omfatter udgifter der afholdes til husleje og administration af koncernen samt kontorholdsomkostninger. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter gager med videre og omkostninger til personale og ledelse. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for acontoskat. Balance Udviklingsprojekter Udviklingsprojekter vedrørende produkter, der er klart definerede og identificérbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes. Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne. Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives udviklingsprojektet lineært over den budgetterede salgsperiode, dog maksimalt 5 år. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver er kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivninger beregnes lineært over aktivernes forventede økonomiske brugstid, der er fastsat til: Edb-udstyr 3 år, Inventar 5 år, Biler 6-7 år. Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. pr. enhed udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Anskaffelsen af specifikke edb-programmer til udvikling af software er aktiveret og afskrives som edb-udstyr, hvorimod anskaffelsen af generelle programmer er udgiftsført i resultatopgørelsen.

15 28 Regnskabspraksis Balance Kapitalinteresser i datterselskaber Kapitalinteresser (aktier) i datterselskaber værdiansættes efter equity-metoden, hvilket indebærer, at aktierne optages i balancen til den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige indre værdi efter fradrag af urealiserede interne avancer. Såfremt et datterselskab har en negativ egenkapital, modregnes den negative egenkapital i et eventuelt tilgodehavende hos datterselskabet. I resultatopgørelsen medtages den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige årsresultat efter fradrag af elimineringer. Datterselskabernes årsresultat indgår i regnskabsposten Resultatandel fra datterselskaber før skat, mens det resultatførte skattebeløb indgår i regnskabsposten Skat. Resultatopgørelsen for de udenlandske datterselskaber omregnes til danske kroner til transaktionskursen. Balancen omregnes til statusdagens kurs. Den kursdifference, der opstår ved omregning af investeringen i datterselskaberne ved årsregnskabets begyndelse til kursen ved årets udgang, posteres direkte på egenkapitalen. Det samme gør kursregulering som følge af omregning af resultatopgørelsen til transaktionskursen. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden for det enkelte projekt er beregnet som forholdet mellem det anvendte ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller forudbetaling afhængig af, om nettoværdien, opgjort som salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab. Egenkapital Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udskudt skat Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med lovgivningen på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat udløses som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Leasingforpligtelser Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles efter første indregning til amortiseret kostpris. Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen som en finansiel omkostning. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Flere strategiske samarbejdsaftaler med globale systemintegratorog servicevirksomheder Regnskabspraksis

16 Regnskabspraksis Regnskabspraksis Udvikling af medarbejderne giver kompetenceløft, dynamik og værdi i kundeløsningerne.. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen for koncernen - præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ikke udarbejdet særskilte pengestrømme for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter - opgøres som driftsresultatet reguleret for ikkekontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter - omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter - omfatter optagelse og afdrag på finansielle leasingkontrakter samt betaling af udbytte. Likvider - omfatter likvide beholdninger og værdipapirer med ubetydelig kursrisiko. Nøgletallene angivet under hovedtal er beregnet som følger: Overskudsgrad Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Egenkapitalens forrentning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad Egenkapital x 100 Balancesum

17 32 Resultatopgørelse Balance 33 Resultatopgørelse for året Balance pr. 30. september 2006 Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab 2005/ / / /05 DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK Aktiver 2005/ / / /05 DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK 1 2 Omsætning Projektomkostninger ( ) (14.981) ( ) (16.045) Andre eksterne omkostninger ( ) (41.550) ( ) (32.224) Personaleomkostninger ( ) ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger ( ) (7.405) ( ) (6.596) Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Driftsresultat Tilgodehavender for salg Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Nettofinansiering Resultat før skat Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Skat af årets resultat ( ) 93 ( ) 380 Andre værdipapirer og kapitalandele Årets resultat Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Minioritetsinteressernes andel af datterselskabers resultat ( ) (682) Aktiver ialt Moderselskabets andel af årets koncern resultat Forslag til resultatdisponering Udbytte for regnskabsåret Henlagt reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført til næste år ( )

18 34 Balance Egenkapital 35 Balance pr. 30. september 2006 Egenkapital Koncern Moderselskab Koncern Moderselskab Passiver 2005/ / / /05 DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK Aktiekapital 2005/ / / /05 DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK Aktiekapital Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital i alt Aktiekapitalen pr består af aktier á kr Aktierne er ikke opdelt i klasser Der har ikke været bevægelse på aktiekapitalen de seneste 5 år 9 Minioritetsinteresser i datterselskaber Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Finansiel leasingforpligtelse Reserve for nettoopskrivninger efter indre værdis metode Saldo pr Henlagt af årets resultat Saldo pr Langfristet gæld i alt Overført overskud Finansiel leasingforpligtelse Bankgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld, herunder skatter og bidrag til social sikring Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Passiver ialt Revisorhonorar Nærtstående parter Leasingforpligtelser Eventualforpligtelser Saldo pr Ændring i regnskabspraksis Valutakursregulering af udenlandske datterselskabers egenkapital og resultat ( ) 88 ( ) 88 Henlagt af årets resultat ( ) ( ) 845 Saldo pr Udbytte for regnskabsåret Saldo pr Udbetalt udbytte ( ) 0 ( ) 0 Udbytte for regnskabsåret Saldo pr Egenkapital i alt pr

19 36 Pengestrøm Noter 37 Pengestrømsanalyse Noter Koncern Koncern Moderselskab 2005/ / DKK 1000 DKK 2005/ / / /05 DKK 1000 DKK DKK 1000 DKK 15 Resultat efter skat Afskrivninger Afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter Skat af årets resultat (93) Ændring i driftskapital (5.647) Betalt selskabsskat (6.862) (233) Pengestrømme vedrørende drift Personaleomkostninger Gager og feriepenge Pensionsordninger Sociale omkostn. (AER, ATP, kompensat.) Dagpengerefusion ( ) (974) ( ) (974) Øvrige personaleomkostninger Gennemsn. antal medarbejdere Vederlag til direktion og bestyrelse Investering i immaterielle anlægsaktiver (85) (14.637) Investering i materielle anlægsaktiver (2.801) (5.282) Investering i finansielle anlægsaktiver, netto 5 (7) - stigningen forklares ved udvidelse af direktionen Andel af årets samlede personaleomkostn. indregnet under udviklingsprojekter Salg af anlægsaktiver Pengestrømme vedrørende investeringer (2.847) (18.880) 2 Af- og nedskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Afdrag på finansiel leasingforpligtelse (975) (1.568) Betalt udbytte (2.500) 0 Urealiserede kursreguleringer (155) 89 Pengestrømme vedrørende finansiering (3.630) (1.479) Materielle anlægsaktiver Andel af årets afskrivninger indregnet under udviklingsprojekter Ændring i likvider 693 (4.994) Likvide midler primo Likvide midler ultimo Nettofinansieringsindtægter Renteomkostninger m.v. ( ) (217) ( ) (183) Renteindtægter m.v Valutakursregulering m.v. ( ) 232 ( ) Heraf udgør renteindtægter vedr. koncernmellemværende Skat af årets resultat Beregnet selskabsskat ( ) (7.326) ( ) (7.326) Regulering af udskudt skat Regulering ændret skattesats Rentetillæg vedr. skat 2003/ Andel af skat i datterselskaber ( ) (781) ( ) (494) ( ) 93 ( ) 380

20 38 Noter Noter 39 Noter Noter Koncern Moderselskab Koncern Udviklingsprojekter DKK Udviklingsprojekter DKK Ombygn. af lejede lokaler Biler Edb-udstyr Inventar Ialt DKK DKK DKK DKK DKK 5 Immaterielle anlægsaktiver Anskaffelsessum pr Tilgang i året Afgang i året ( ) ( ) Anskaffelsessum pr Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum pr Omklassifikation ( ) Tilgang i året Afgang i året 0 0 ( ) ( ) ( ) Afskrivninger pr Anskaffelsessum pr Afskrivning på afhændede aktiver 0 0 Af- og nedskrivninger 2005/ Af- og nedskrivninger pr Afskrivninger pr Afskrivning på afhændede aktiver (53.547) 0 ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger 2005/ Af- og nedskrivn. pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr Moderselskab Materielle anlægsaktiver Anskaffelsessum pr Tilgang i året Afgang i året ( ) ( ) ( ) Anskaffelsessum pr Afskrivninger pr Afskrivning på afhændede aktiver ( ) ( ) ( ) Af- og nedskrivninger 2005/ Af- og nedskrivn. pr Bogført værdi pr Bogført værdi pr Indregnede finansielt leasede aktiver udgør pr

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS

GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS GULDBORGSUND VVS & KLOAK ApS Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/01/2013 Mikael Walther Dirigent Side 2 af

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015

DRX A/S. Søndergade Vejen. Årsrapport 1. november oktober 2015 DRX A/S Søndergade 28 6600 Vejen Årsrapport 1. november 2014-31. oktober 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2016 Morten Peterson Dirigent Side

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 9. regnskabsår Milium ApS Sigridsvej 15, st 2900 Hellerup CVR-nr. 30696271 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2016. Dirigent:

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere