K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE"

Transkript

1 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

2 indhold / TEMa: PÅ JOBBET 6 / i DanFOss KOMMUniKaTiOnsaFDELing ER KOMPETEnCER En PROCEs Forskning, som skal have praktisk og værdiskabende relevans for en dansk virksomhed. Det er udfordringen for de studerende på elitemodulet på Syddansk Universitet, SDU. Danfoss sagde ja til at være med i et projekt, og nu ser virksomheden anderledes på kommunikatørernes kompetenceudvikling. KS-medlemmerne har en høj arbejdsglæde. De oplever, at de kan det, der skal til for at løse arbejdsopgaverne, og at de har indflydelse på løsningen. Det er et af de positive resultater, vi kan se i den undersøgelse af medlemmernes jobprofiler, som vi har gennemført. Hvordan ser dit arbejde ud? I januar 2011 blev dette spørgsmål sendt ud til alle medlemmer. De blev bedt om at svare på en lang række spørgsmål, for at vi samlet kan tegne et dækkende statusbillede af Kommunikation og Sprogs medlemmers jobprofiler, jobindhold, jobudviklingsmuligheder og jobtilfredshed. Langt den overvejende del af medlemmerne oplever et godt samarbejde på deres arbejdsplads. De kan få råd og hjælp, støtte og opmuntring fra kolleger og i et vist omfang fra deres chef, og de oplever selv, at de giver støtte tilbage. Men på et afgørende punkt er det problemer for omkring halvdelen af medlemmerne. De har ikke indflydelse på egen udvikling og oplever ikke, at de kan udvikle deres kompetencer i jobbet. 20 / HVERDagEn ER Fin, MEn FREMTiDEn KRÆVER MERE UDViKLing 10 / DET, DER står MELLEM TaLLEnE, skal OgsÅ VÆRE KLaRT Deloitte har gennem de seneste fem år opbygget Deloitte Sprog, en afdeling med fire medarbejdere, der arbejder med oversættelse og sproglig revision på samme måde, som deres kolleger arbejder med revision af tal. 21/ Q & a: Vi ER DØMT TiL MEnTaL FiTnEssTRÆning 22 / FLEsT Ba ERE ER LEDERE alle HaR FOKUs PÅ FORRETningssTRaTEgi KUn FiRE PROCEnT ER EnEsTE akademiker Vi administerer Og KOORDinERER PROFiLER: sprog KOMMUniKaTiOn MaRKETing WEB 14 / KasT Dig UD i En KLUB Arbejder du ofte alene med dine projekter? Har du brug for rådgivning om lønsamtaler, stress og karrierespring? Og har du lyst til at diskutere det med andre akademikere på din arbejdsplads? Så er en klub måske det helt rigtige for dig og dine kollegaer. En klub i KS er nemlig et fagligt mødested, som I selv skaber i jeres virksomhed eller offentlige organisation. Og der følger både penge og mennesker med. 34 / DE specialiserede generalister I fremtiden kommer der til at være mange flere humanister til at styre, udvikle og facilitere processer. De kan både kommunikere og forstå de teknologiske processer. Det er de overbeviste om på Humanistisk informatik på Aalborg Universitet.

3 3 LEDER TEKST / PER LINDEGAARD HJORTH FOTO / CARSTEN SNEJBJERG HVAD SKAL DU VÆRE, NÅR DU BLIVER STOR? Vidste du, hvad du skulle lave, eller hvad du ville blive, da du begyndte på studiet? Vidste du det, da du sluttede? De fleste af os havde sikkert en vag fornemmelse af, hvilken type stilling vi kunne søge. Men de færreste af os havde en klar forestilling om, hvad arbejdet konkret bestod i. Efter endt uddannelse står du med en rygsæk fuld af byggeklodser, som det er dit personlige ansvar at sammensætte. Du har taget en akademisk uddannelse, som har fyldt din rygsæk med byggeklodser - en mængde kompetencer og værktøjer, som gør dig egnet til at indgå i et utal af professionelle sammenhænge. KS har gennemført en stor undersøgelse af medlemmernes jobprofil, jobindhold og mange andre forhold. Som en udløber af denne undersøgelse er der i dette nummer af KOM portrætter af flere KS-medlemmer, som alle har utrolig spændende job, hvor de bliver udfordret både fagligt og personligt. Men de er heller ikke kommet sovende til det. Efter- og videreuddannelse og bevidst karriereplanlægning har været vigtige ingredienser for at skabe det job, der af nogle betegnes som drømmejobbet. Projektleder, systemspecialist eller kommunikations- chef har næppe været svaret på barndommens spørgsmål: Hvad skal du være, når du bliver stor. En titel skaber ikke arbejdsglæde. Det gør arbejdsopgaverne, selvstændigheden i jobbet og en mængde andre faktorer. Arbejdsglæden er høj hos KS erne. Det viser den gennemførte undersøgelser, som næsten 50 procent af medlemmerne svarede på. Det er glædeligt, for arbejdsglæde giver en god hverdag. Men alt kan som bekendt blive bedre. Også arbejdsglæden. Undersøgelsen viser nemlig også, at KS erne ikke føler, de har tilstrækkelige muligheder for at udvikle deres faglige kompetencer i jobbet. Hvis alle virksomheder havde samme mantra som Scion DTU, nemlig Du skal komme klogere ud, end du kom ind, ville problemet være løst. Men sådan tænker virksomhederne ikke. Sådan er vilkårene desværre ikke. Derfor må du tage et personligt ansvar på samme måde som de KSmedlemmer, der er portrætteret i dette nummer af KOM. Deres job giver dem faglig udvikling, da de har været i stand til at overbevise deres ledere om, at de kan skabe mere værdi for virksomheden, kunderne eller kollegerne, hvis Svaret på hvis-sætningen kan kun du give. Et svar, du er nødt til at finde, hvis du vil udvikle dig fagligt i det nuværende job eller ved et jobskifte. Inspirationen til den faglige udvikling kan du også finde hos andre KS ere. Find ud af, om der er andre KS ere på din arbejdsplads. I har en enestående mulighed for at sparre med hinanden I kender jobfunktionerne, har samme uddannelsesmæssige afsæt, kender virksomhedens behov og så videre. Som samlet gruppe vil I stå stærkere og have lettere ved at få jeres ønsker igennem. Der er mange fordele ved at mødes med dine KS-kolleger i et netværk eller en klub, hvor I som faggruppe kan tilrettelægge jeres udvikling. Jeg ønsker alle en dejlig sommer, hvor jeg vil opfordre jer til at slappe af og tanke ny energi og tænke over mulighederne for faglig udvikling. Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOMmagasinet Nr. Deadline Udgivelse 57/ /06 12/08 58/ /08 23/09 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE HER FÅR DU EN OPDATERING MED NYHEDER FRA OG KOMMUNIKATION OG SPROGS UGENTLIGE NYHEDSBREV. PÅ HJEMMESIDEN KAN DU FØLGE MED I NYHEDERNE HVER DAG, OG DU KAN TILMELDE DIG NYHEDSBREVET. DE FØRSTE TRE KS-MÅNEDER ER GRATIS Når du fremover fortæller en kollega om KS, kan du også fortælle, at det er gratis at prøve os i de første tre måneder. - Eftersom ni ud af 10 medlemmer er tilfredse med KS og også gerne anbefaler os til andre, håber vi, at det gratis medlemskab nu gør det endnu lettere for medlemmer at hverve nye medlemmer og dermed gøre KS endnu større og stærkere, så vi kan hjælpe vores medlemmer endnu bedre, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. Husk også på, at du som medlem får et gavekort på 500 kroner, hvis du henviser et nyt medlem, som indmelder sig hos os. - Gratisperioden skal gøre det attraktivt for interesserede at prøve os af. Både hovedbestyrelsen og repræsentantskabet, der endeligt vedtog beslutningen i maj, har vurderet, at det var et tiltag, vi skal forsøge i KS for at få nye medlemmer til at melde sig ind. Vi har indført en karensperiode på to år, så man kan altså ikke benytte sig af muligheden, hvis man har været KS-medlem inden for de seneste to år, siger formanden. SEKS MÅNEDER GRATIS TIL ALLE STUDERENDE KS vil ikke bare have gerne have flere erhvervsaktive medlemmer. Vi vil også være endnu mere attraktive for studentermedlemmer, og derfor får alle studerende, der melder sig ind, de første seks måneders medlemskab gratis, uanset indmeldelsestidspunkt i studiet. Samtidig må de studerende arbejde mange flere timer end hidtil, før deres KS-kontingent stiger. EKSTRA LØN OG PENSION KOM I HUS TRODS FYRING I efteråret 2010 blev et 48-årigt KS-medlem sagt op efter 23 års ansættelse i en nordjysk virksomhed. Begrundelsen var organisationsændringer. Medlemmet var medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, og så gælder særlige regler ligesom der også gør for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Virksomheden skal gøre rigtig meget for at undgå afskedigelse fra flytning til omskoling. Det var ikke muligt i dette tilfælde, så medlemmet blev sagt op. Efter 23 år har alle krav på en godtgørelse, men som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan man godt få ekstra godtgørelse. Og det lykkedes da også medlemmet og KS at forhandle fire måneders ekstra godtgørelse samt en ubetinget fritstilling fra den dag, hvor forliget kom på plads. Historien slutter imidlertid ikke her. For samme dag som forliget om godtgørelsen var indgået, blev den juridiske rådgiver fra KS opmærksom på, at medlemmet ikke havde fået en krone i pension nogen sinde. Virksomheden havde en KS kom ud af 2010 med et overskud på 3,2 millioner kroner. Der var budgetteret med 2,75 millioner, så det er et meget tilfredsstillende resultat, især fordi der er behov for at genopbygge en tilfredsstillende egenkapital oven på nogle økonomisk hårde år. - Oven i købet er det lykkedes at øge aktivitetsniveauet, idet vi har haft et betydeligt større antal faglige arrangementer og gå-hjem-møder i 2010 end i årene før. Sådan konkluderede både formand Per Lindegaard Hjorth, forbundets kritiske revisorer og hele repræsentantskabet, som da også godkendte regnskabet på det halvårlige repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i maj. overenskomst, der gav medarbejderne pension, men man havde ikke ment, at KS-medlemmet var berettiget, fordi det var en anden organisation, man havde overenskomst med. Det argument holder imidlertid ikke, for man har ret til pension alligevel ligesom sine kolleger. Det er nu blevet forhandlet på plads, at KSmedlemmet skal have pensionsefterbetaling for 7,5 år, idet der er en forældelsesfrist for sådan noget. Oven i købet var der en KS-kollega i virksomheden, der havde krav på det samme, og hun får også et større beløb. Så alt i alt er det blevet til flere hundrede tusinde ekstra kroner i godtgørelse og pension til de to KS-medlemmer. Moralen på denne historie er, at alle, der ikke får pension fra virksomheden, skal huske at tjekke, om der er en overenskomst i virksomheden, og hvis der er, så skal I kontakte KS, for så kan vi finde ud af, om I skal omfattes af pensionen. Det kan være mange penge værd VAR ET GODT ÅR I KS Per Lindegaard Hjorth gennemgik regnskabet og forsikrede, at hovedbestyrelsen uændret har stor fokus på økonomien. - At det er lykkedes at realisere et overskud på mere end 3,2 millioner kroner skyldes hovedsageligt, at det har været muligt at opretholde et lidt større medlemstal end budgetteret. Et stabilt medlemstal er også den væsentlige forudsætning for at kunne overholde den vedtagne genoprettelsesplan for de kommende år, og derfor er der fortsat fuld fokus på økonomien, sagde formanden. Lisbeth Heilesen fortalte på vegne af de kritiske revisorer, at de med tilfredshed har konstateret, at et underskud er vendt til et overskud.

5 KS KLAR MED TILBUD TIL SENIORERNE MERE I TILSKUD TIL AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER I KLUBBERNE I KS kan alle medlemmer med en god idé til et fagligt arrangement få tilskud på op til kr. til afholdelse af arrangementet. Arrangementet eller aktiviteten skal være åben for alle medlemmer og have et fagligt og/eller socialt formål. KS ere på virksomheder, hvor der er ansat fem eller flere medlemmer, kan danne en virksomhedsklub, og dem har KS i øjeblikket 25 af. Hidtil har de kun kunnet opnå tilskuddet på kroner, hvis deres arrangementer var åbne for alle KS ere. - Det har imidlertid vist sig, at klubberne har behov for at kunne få støtte til arrangementer, som udbydes til deres medlemmer internt på virksomheden. Og derfor har repræsentantskabet besluttet, at virksomhedsklubberne får adgang til at søge tilskud til aktiviteter/arrangementer på op til kr pr. klub årligt, uden at arrangementet er åbent for alle KS medlemmer. Samtidig bliver virksomhedsklubbernes driftstilskud afhængigt af medlemstallet, fortæller formand Per Lindegaard Hjorth. Et stigende antal medlemmer går i AC-klubber på deres arbejdspladser, og her er tilskuddet også blevet forhøjet og gjort afhængigt at antallet af medlemmer. - Klubberne er vigtige for KS. De er blandt andet med til at sikre, at vi har gode netværk for medlemmerne ude på arbejdspladserne. Ændringerne af deres tilskudsmuligheder skaber et bedre grundlag for arbejdet, understreger formanden. Alle tilskudsberettigede arrangementer offentliggøres i KS-kalenderen på hjemmesiden. RABAT PÅ DYR I ZOO OG DYR I KNUTHENBORG Er du vild med dyr? Eller er dine børn det? Så kan det være, at du skulle tage en tur i Zoo eller Knuthenborg Safaripark her i sommer. Og nu kan du som KS-medlem gøre det med rabat. Forbrugsforeningen, som du som KSmedlem kan blive medlem af, har nemlig indgået en aftale om samarbejde med de to dyreparker. Aftalen giver 15 procent i bonus ved køb af både entrébilletter og årskort, og for Københavns Zoologiske Haves vedkommende gælder aftalen endda også for betaling via zoo.dk. Rigtig mange seniorer i KS vil gerne forblive medlemmer af forbundet, selvom de måske er gået på efterløn eller pension. De vil gerne bevare kontakten med faget og ikke mindst kollegerne. Hidtil har KS ikke haft tilbud, der var direkte målrettet seniorerne, og derfor har et nyt seniorudvalg, der består af Birgit Friis, Gitte Nielsen, Marianne Jessing, Peder Skov Pedersen, Anne Sandfeld og forbundsformand Per Lindegaard Hjorth med bistand fra sekretariatsmedarbejderne Lise Skov og Jacob Suhr, i de seneste måneder arbejdet med udviklingen af følgende nye KS-tilbud til seniorerne: at der etableres et seniornetværk på Medlemsnettet, som alle seniorer automatisk bliver medlem af. Netværket er også åbent for andre at der afholdes mindst et årligt seniorarrangement, der planlægges af sekretariatet, i Århus og København. Desuden opfordres regionerne til at holde arrangementer og møder lokalt at der skal findes ildsjæle at der skal udarbejdes et idékatalog til netværket på lokalt plan Hovedbestyrelsen vil på næste repræsentantskabsmøde lægge op til at kontingentet for seniorer bliver 200 kroner i kvartalet. KS PÅ YOUTUBE KS er gået til filmen. En gruppe studerende fra filmog medievidenskab fra SDU har produceret en lille film om KS, som er målrettet studerende. Den kan nu beundres ganske gratis på YouTube. Reklamen blev vist til Guldægget 2011, som er den årlige filmfestival for film- og medievidenskabsstuderende på SDU Odense. 4/5 MILLIONERSTATNING EFTER SKADE PÅ JOBBET Det kunne næsten ikke være mere uheldigt: Et KS-medlem, på det tidspunkt 31 år, og glad for det job, hun havde fået i en kursusvirksomhed, falder på sit arbejde og kommer alvorligt til skade og det på en måde, der kun er blevet værre og værre gennem årene. I dag er medlemmet førtidspensionist, og selvom det kun er et plaster på såret, har hun fået mere end to millioner kroner i forskellige typer erstatning. Historien begynder for snart 10 år siden med, at medlemmet på en travl arbejdsdag kommer løbende over en gård på arbejdspladsen. Hun falder over en såkaldt elefantrist en lille metaltrappe som er skjult af en alt for stor måtte, så man ikke kan se, hvor det er sikkert at træde. Medlemmet falder ind ad en dør og slår sig grimt. Det viser sig senere at være en såkaldt piskesmældsskade, som i løbet af de følgende år bliver mere og mere invaliderende. Hendes sag har løbende, og efterhånden som sygdommen forværredes, været behandlet i Arbejdsskadestyrelsen, som har tilkendt erstatning, dels i form af en engangsudbetaling, dels i form af månedlige udbetalinger de næste mange år. Medlemmet har desuden opnået erstatning for varigt mén og endelig en større erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og en differenceerstatning samt svie og smerte efter Erstatningsansvarsloven, fordi arbejdsgiveren havde et medansvar for, at uheldet kunne ske. - Sagen har indtil nu taget næsten 10 år, hvilket slet ikke er usædvanligt for den slags sager, siger KS-konsulent Poul B. Pedersen, som løbende har været med på sidelinjen, både i forhold til Arbejdsskadestyrelsen og i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiveren har et ansvar, der rækker ud over lov om arbejdsskader og derfor skal give yderligere erstatning. KS-medlemmet har i dag lært at leve med sin sygdom, og hun er rigtig glad for, at hun har mulighed for at bruge den tid, der er nødvendig, på at sove og træne, så hun kan være så frisk som muligt og klar til at tage sig af sine børn, når de kommer hjem. - Jeg er fortrøstningsfuld og føler mig privilegeret, fordi jeg har fået hjælp, så jeg i dag kan bruge min tid på at modarbejde smerterne. Men håbet om, at det bliver bedre, så jeg for eksempel engang kan få en karriere, er ikke nærværende. På den måde er det sådan her, det er, og det har jeg mærkeligt nok også vænnet mig til, siger hun.

6 KOMMUNIKATIONSKOMPETENCER TEKST / ANNE NIMB I DANFOSS KOMMUNIKATI ER KOMPETEN Henning Buur Madsen, der er senior consultant i Danfoss centrale kommunikationsafdeling i Nordborg på Als (afdelingen kaldes til daglig Corporate Reputation Management) har sammen med communication consultant Helle Jagd Andersen været virksomhedsvejledere for et af de første forskningsprojekter, som de elitestuderende på det dengang nye elitemodul hos SDU skulle udføre.

7 6/7 ONSAFDELING CER EN PROCES FORSKNING, SOM SKAL HAVE PRAKTISK OG VÆRDISKABENDE RELEVANS FOR EN DANSK VIRKSOMHED. DET ER UDFORDRINGEN FOR DE STUDERENDE PÅ ELITEMODULET PÅ SYDDANSK UNIVERSITET, SDU. DANFOSS SAGDE JA TIL AT VÆRE MED I ET PROJEKT, OG NU SER VIRKSOMHEDEN ANDERLEDES PÅ KOMMUNIKATØRERNES KOMPETENCEUDVIKLING. Hvilke kompetencer har vi brug for i fremtiden? I vores foranderlige verden er det et spørgsmål, der trænger sig på i et utal af sammenhænge, såvel på samfunds- som på virksomhedsog individniveau. Det er også et spørgsmål, de har stillet sig i Danfoss centrale kommunikationsafdeling i Nordborg på Als. Afdelingen kaldes til daglig Corporate Reputation Management. Det er nemlig her, al overordnet kommunikation, intern som ekstern, og alle centrale spørgsmål vedrørende branding, etik og jura, passerer igennem. - Det er nødvendigt, at vi som afdeling besidder de rigtige kompetencer, og vi har da også systemer, der afdækker, hvilke kompetencer der findes i dag inden for vores felt i afdelingen, det vil sige specielt kommunikation, branding og marketing. Vi har arbejdet med udviklingen af afdelingens kompetencer gennem kurser, coaching, netværk og så videre, men vi har ikke arbejdet meget målrettet med udviklingen af dem på andet end det handlingsorienterede plan det vil sige at kortlægge, hvilke Maria Holm Gude og Lene Bak Damgaard Madsen havde brug for en virksomhed at samarbejde med omkring det projekt, de skulle arbejde med i deres eliteforløb og Danfoss havde et projekt, der matchede perfekt. opgaver vi var i stand til at udføre og så sikre, at vi kunne levere varen. Men vi var i stigende grad begyndt at spørge os selv, hvilke kompetencer vi kunne forestille os, vi ville få brug for i fremtiden, og hvad vi skulle gøre for at opnå dem. Det er en foranderlig verden, vi lever i, og det går stærkt, så vi følte et behov for at være på forkant med at forholde os til de spørgsmål, siger senior consultant Henning Buur Madsen, Danfoss. Disse spørgsmål og tanker skulle vise sig at komme til at have en fremragende timing i forhold til to unge studerende på det nye elitemodul på international virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet. Danfoss blev nemlig af universitetets vejleder matchet med

8 Maria Holm Gude og Lene Bak Damgaard Madsen, som havde brug for en virksomhed at samarbejde med omkring det projekt, de skulle arbejde med i deres eliteforløb. Derfor har Henning Buur Madsen sammen med communication consultant Helle Jagd Andersen været virksomhedsvejledere for et af de første forskningsprojekter, som de elitestuderende på det dengang nye elitemodul hos SDU skulle udføre. Substans eller proces? Opgaven, som Danfoss havde formuleret, var at levere et fremtidsscenarium: I hvilken retning udvikler kommunikation sig, og hvilke kompetencer kræver den udvikling af medarbejderne? - Det tænkte vi, at det kunne vi sagtens byde ind på, så det gjorde vi og fik også hurtigt lagt en konkret plan som ikke holdt. Vi blev nemlig klogere undervejs, både på projektet og på, hvad det vil sige at skulle levere til både en virksomhed og universitetet, fortæller de to studerende. Deres motivation for at deltage i eliteforløbet var at udfordre fagligheden på en måde, som ikke er mulig igennem praktik eller udlandsophold. Særligt tiltalte det Lene og Maria at skulle praktisere anvendt forskning, som skulle have praktisk og værdiskabende relevans for en dansk virksomhed. - I projektets startfase tegnede der sig et billede af kompetencer som en substans, som man kan måle og lokalisere individuelt. Det er jo sådan, meget forskning beskriver kompetencer, og det er også sådan, man arbejder med kompetencer i mange virksomheder, for eksempel i Corporate Reputation Management KOMPETENCER I SPIL ET RIDS AF OPGAVEN Projektet belyser, hvorledes en holistisk teori kan bidrage til en ny forståelse af kompetencebegrebet og kompetencetilegnelse. I projektet fremføres en holistisk kompetencetilegnelsesteori, som bryder med den dominerende forståelse af kompetencer. Teorien er blevet understøttet empirisk via interaktionsanalyser af hverdagsinteraktioner mellem nogle af kommunikationsafdelingens ansatte. Igennem opgaven eksemplificeres det, at et individ ikke kan eksistere uden for en interaktion, og at kompetencer derfor må anskues som værende uløseligt forbundet til denne. Kompetencer forstås da i en holistisk optik bedst som noget, der tilegnes og udøves processuelt og relationelt mellem individer og mellem individ og omgivelser. Det mest centrale bidrag, opgaven giver til forskningen, ligger derfor i at udfordre den dominerende forståelse af kompetencebegrebet ved at argumentere, at det teoretiske fokus bør rettes mod kompetencer som proces frem for kompetencer som substans, og endvidere at det centrale undersøgelsesfelt bør rettes mod relationelle individer frem for det autonome individ. En anden vigtig pointe i projektet har endvidere været, at en teori ikke er bedre end dens praktiske anvendelighed. Udviklingsperspektiverne til Danfoss tager derfor udgangspunkt i de teoretiske erfaringer, og gennem en række udviklingsområder konkretiserer de to studerende, hvordan Corporate Reputation Management kan facilitere de organisatoriske rammer, som bevirker, at den holistiske kompetencetilegnelsesteori kan finde pragmatisk anvendelse. Det kan for eksempel ske ved en omstrukturering af afdelingens fysiske rammer, således at man sidder mere samlet, det kan ske ved at se på den formelle organisering, herunder hvor mange underafdelinger der er behov for at opdele afdelingen i, men også en fortsættelse af netværkstankegangen, for eksempel gennem samarbejde med forskningsgrupper fra universiteterne, er blandt anbefalingerne. hos Danfoss. Det var imidlertid her, den første udfordring skulle vise sig. Vi begyndte nemlig ret hurtigt at sætte spørgsmålstegn ved, om det er relevant for en virksomhed at måle og veje kompetencer, fortæller Maria og Lene. - Vi har været inspireret af holismen som en måde at se verden på, og det viste sig at være svært foreneligt med projektets formulering. Så det blev ret hurtigt klart for os, at projektet skulle omdefineres til at belyse, hvordan en holistisk teori kan bidrage til en ny forståelse af kompetencebegrebet og kompetencetilegnelse. - Som projektet er blevet, fremfører vi en holistisk kompetencetilegnelsesteori, som bryder med den dominerende forståelse af kompetencer: Kompetencer er ikke en substans men en proces. Kompetencer opstår i relationer mellem individer, og derfor forandres de hele tiden. Det er et helt andet perspektiv på kompetencer. Allerede tidligt i projektforløbet måtte de to studerende som en følge af disse overvejelser gå tilbage til Danfoss og forklare, at projektet ville blive noget helt andet, end det oprindeligt var tænkt. - Vi fandt det forfriskende at opleve, at Lene og Maria kunne tilføre projektet de forskningsmæssige vinkler, som vi ikke selv er i besiddelse af. Det var netop meningen med at gå ind i et eliteprojekt. Vi kunne godt følge deres argumentation og var derfor indforståede med, at projektet tog den drejning, forklarer Henning Buur Madsen. Medarbejderne blev filmet Når man går i gang med sådan et forskningsprojekt, så begynder man med at læse en hel masse, men det er også nødvendigt at få et godt overblik over den sammenhæng, forskningen skal indgå i i dette tilfælde kommunikationsafdelingen hos Danfoss. For at få et overblik over afdelingen udarbejdede de to studerende en netværksanalyse, der skulle kortlægge, hvordan og hvor hyppigt medarbejderne i afdelingen interagerede. Hvem taler med hvem og hvor meget? Formålet var at vide tilstrækkeligt

9 8/9 ELITEFORLØBET PÅ SDU Forskningsministeren har givet kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet i Odense tilladelse til at udbyde et særligt elitemodul som den eneste humanistiske universitetsuddannelse i landet. Elitemodulet er af et halvt års varighed og benævnes Forskning i Virksomhedskommunikation. Forløbet er placeret på kandidatuddannelsens tredje semester, hvor et forskningsprojekt, der har relevans både for akademisk forskning og for den virksomhed, der samarbejdes med, skal udarbejdes. Man skal derfor som studerende både kunne imødekomme de krav, universitet stiller til projektets faglighed, samt virksomhedens krav om anvendelighed. om disse sammenhænge til at kunne beslutte, hvilke medarbejdere der skulle filmes det var nemlig næste led i projektet. De centrale medarbejdere i netværket er blevet optaget på film, så det blev muligt at studere, hvordan kompetenceudviklingen foregår, når medarbejderne arbejder sammen og relaterer sig til hinanden i hverdagens arbejdssituationer. - Vi interesserede os for, hvordan medarbejderne brugte hinanden, når arbejdsopgaver skulle løses. Det gav os en ide om, at der var overensstemmelse mellem virkeligheden og vores teori. Selvom vi fik meget i hånden, som viste sig at være anderledes, end vi havde forventet, så viste det sig, at empirien understøttede vores teori. Vi fik uddybet, hvad vi havde teoretiseret: At kompetencer udvikler sig i relationer, forklarer Lene og Maria. Dataindsamlingen, det vil sige optagelser og interview, krævede, at de to studerende opholdt sig mange dage og timer i afdelingen hos Danfoss. De var med til møder og opholdt sig meget i afdelingen, der på det tidspunkt havde cirka 40 medarbejdere. Så de lærte alle godt at kende. 360 grader - Projektet har som en ekstra bonus givet os en 360-graders-analyse af afdelingen. Hvordan fungerer vi i forskellige sammenhænge, og hvordan anvender vi vores kompetencer i sammenhæng med andre? I stedet for at beskrive, hvilke kompetencer vi hver især har, så spørger vi, hvordan den enkelte anvender dem, fortæller Henning Buur Madsen, som også selv har fået udarbejdet en analyse, der beskriver, hvordan han løser sine opgaver. Det viste sig, at afdelingen i meget vid udstrækning allerede gjorde de rigtige ting, så spørgsmålet er mere blevet, hvordan man optimerer det? - Man står stærkere, hvis man er bevidst om sin helhed, og det er vores helhed, som dette projekt har vist os. Vi kan også konkludere, at fremtiden kræver, at vi bruger hinanden meget, at vi er forandringsparate kommunikation er et fag i rivende udvikling, som kræver fleksibilitet, kreativitet og en god basisviden at stå på, siger Helle Jagd Andersen og supplerer med, at det også kan mærkes på, at man lægger vægten anderledes end før. - Projektet har understøttet vores netværksorientering, fortæller hun. - Vi er blevet understøttet i, at udvikling ud over at handle om mål, også i høj grad handler om proces. Det har været et særdeles interessant forløb, som vi nødigt ville have været foruden. Det har været en virkelig god inspiration, og vi ville gøre det igen, siger Henning Buur Madsen. Han giver følgende råd videre til andre virksomheder, der overvejer et eliteprojekt: - Man skal være villig til at afsætte tid og ressourcer, og man skal være åben over for at få studerende ind, som skal forske, frem for konsulenter, der skal levere en rapport. Da projektet var færdigt og eksamen overstået Lene og Maria fik 12 blev det hele præsenteret for alle medarbejderne i afdelingen også et vigtigt element i sådan et forløb. Lene og Maria har været frustrerede undervejs forskningsfrustration, kalder de det. - En proces som denne er omskiftelig, men sådan er forskning. Til gengæld er det også utroligt lærerigt, og du rykker dig så meget fagligt, fortæller de to studerende, som nu er i gang med næste fælles projekt: Specialet på IVK.

10 SPROG INTERVIEW OG TEKST / JØRGEN CHRISTIAN WIND NIELSEN OG ANNE NIMB FOTO / CARSTEN SNEJBJERG

11 10/11 DET, DER STÅR MELLEM TALLENE, SKAL OGSÅ VÆRE KLART DELOITTE HAR GENNEM DE SENESTE FEM ÅR OPBYGGET DELOITTE SPROG, EN AFDELING MED FIRE MEDARBEJDERE, DER ARBEJDER MED OVERSÆTTELSE OG SPROGLIG REVISION PÅ SAMME MÅDE, SOM DERES KOLLEGER ARBEJDER MED REVISION AF TAL. TROVÆRDIGHED OG KVALITET HÆNGER SAMMEN I DELOITTE SPROG, SOM HER ER PÅ TOPPEN AF DELOITTE-BYGNINGEN I KØBENHAVN: VIBEKE JUHL VESTERGAARD CARSTEN MOGENSEN OG ANN BEN- DER PETERSEN. DEN FJERDE, TINE OTBO BRINGS, ER P.T. PÅ BARSEL.

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere om jobbet som gymnasielærer På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se samtlige

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse

Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Frederiksborg Amts Avis den 16. marts 2006: Af.: Henrik Helmer Petersen Forside: Flertallet af alle fusioner ender med problemer, dokumenterer undersøgelse Fusioner fører til medarbejderflugt. Det viser

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM

DM Fagforening for højtuddannede. Velkommen til DM DM Fagforening for højtuddannede Velkommen til DM Velkommen til DM Fagforening for højtuddannede DM yder både kollektiv interessevaretagelse og råd og vejledning til det enkelte medlem med hensyn til

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

EVALUERING FRA KUNDERNE

EVALUERING FRA KUNDERNE EVALUERING FRA KUNDERNE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER KARRIEREDAGENE 2015 = 149 BESVARELSER = 73 SVARPROCENT = 49% EVALUERING FRA KUNDER Profil af udstillere: 149 virksomheder/organisationer Store/små, lokale/nationale/internationale,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten?

Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Hvad skaber engagerede medarbejdere, og hvad er effekten? Oplæg af Kirstine Rechendorff, Ennova Ennova A/S Hvorfor engagement? - fordi det er win-win For virksomheden: For medarbejderen: Fastholde medarbejderne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA?

DET PRAKTISKE HVAD ER DNA? DNA ET ANDERLEDES NETVÆRK Et netværk handler IKKE kun om at sælge dine produkter eller skaffe dig dit næste job! DNA er et netværk hvor faglig sparring, engagement, personlig udvikling og ikke mindst forretningsudvikling

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere