K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE"

Transkript

1 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

2 indhold / TEMa: PÅ JOBBET 6 / i DanFOss KOMMUniKaTiOnsaFDELing ER KOMPETEnCER En PROCEs Forskning, som skal have praktisk og værdiskabende relevans for en dansk virksomhed. Det er udfordringen for de studerende på elitemodulet på Syddansk Universitet, SDU. Danfoss sagde ja til at være med i et projekt, og nu ser virksomheden anderledes på kommunikatørernes kompetenceudvikling. KS-medlemmerne har en høj arbejdsglæde. De oplever, at de kan det, der skal til for at løse arbejdsopgaverne, og at de har indflydelse på løsningen. Det er et af de positive resultater, vi kan se i den undersøgelse af medlemmernes jobprofiler, som vi har gennemført. Hvordan ser dit arbejde ud? I januar 2011 blev dette spørgsmål sendt ud til alle medlemmer. De blev bedt om at svare på en lang række spørgsmål, for at vi samlet kan tegne et dækkende statusbillede af Kommunikation og Sprogs medlemmers jobprofiler, jobindhold, jobudviklingsmuligheder og jobtilfredshed. Langt den overvejende del af medlemmerne oplever et godt samarbejde på deres arbejdsplads. De kan få råd og hjælp, støtte og opmuntring fra kolleger og i et vist omfang fra deres chef, og de oplever selv, at de giver støtte tilbage. Men på et afgørende punkt er det problemer for omkring halvdelen af medlemmerne. De har ikke indflydelse på egen udvikling og oplever ikke, at de kan udvikle deres kompetencer i jobbet. 20 / HVERDagEn ER Fin, MEn FREMTiDEn KRÆVER MERE UDViKLing 10 / DET, DER står MELLEM TaLLEnE, skal OgsÅ VÆRE KLaRT Deloitte har gennem de seneste fem år opbygget Deloitte Sprog, en afdeling med fire medarbejdere, der arbejder med oversættelse og sproglig revision på samme måde, som deres kolleger arbejder med revision af tal. 21/ Q & a: Vi ER DØMT TiL MEnTaL FiTnEssTRÆning 22 / FLEsT Ba ERE ER LEDERE alle HaR FOKUs PÅ FORRETningssTRaTEgi KUn FiRE PROCEnT ER EnEsTE akademiker Vi administerer Og KOORDinERER PROFiLER: sprog KOMMUniKaTiOn MaRKETing WEB 14 / KasT Dig UD i En KLUB Arbejder du ofte alene med dine projekter? Har du brug for rådgivning om lønsamtaler, stress og karrierespring? Og har du lyst til at diskutere det med andre akademikere på din arbejdsplads? Så er en klub måske det helt rigtige for dig og dine kollegaer. En klub i KS er nemlig et fagligt mødested, som I selv skaber i jeres virksomhed eller offentlige organisation. Og der følger både penge og mennesker med. 34 / DE specialiserede generalister I fremtiden kommer der til at være mange flere humanister til at styre, udvikle og facilitere processer. De kan både kommunikere og forstå de teknologiske processer. Det er de overbeviste om på Humanistisk informatik på Aalborg Universitet.

3 3 LEDER TEKST / PER LINDEGAARD HJORTH FOTO / CARSTEN SNEJBJERG HVAD SKAL DU VÆRE, NÅR DU BLIVER STOR? Vidste du, hvad du skulle lave, eller hvad du ville blive, da du begyndte på studiet? Vidste du det, da du sluttede? De fleste af os havde sikkert en vag fornemmelse af, hvilken type stilling vi kunne søge. Men de færreste af os havde en klar forestilling om, hvad arbejdet konkret bestod i. Efter endt uddannelse står du med en rygsæk fuld af byggeklodser, som det er dit personlige ansvar at sammensætte. Du har taget en akademisk uddannelse, som har fyldt din rygsæk med byggeklodser - en mængde kompetencer og værktøjer, som gør dig egnet til at indgå i et utal af professionelle sammenhænge. KS har gennemført en stor undersøgelse af medlemmernes jobprofil, jobindhold og mange andre forhold. Som en udløber af denne undersøgelse er der i dette nummer af KOM portrætter af flere KS-medlemmer, som alle har utrolig spændende job, hvor de bliver udfordret både fagligt og personligt. Men de er heller ikke kommet sovende til det. Efter- og videreuddannelse og bevidst karriereplanlægning har været vigtige ingredienser for at skabe det job, der af nogle betegnes som drømmejobbet. Projektleder, systemspecialist eller kommunikations- chef har næppe været svaret på barndommens spørgsmål: Hvad skal du være, når du bliver stor. En titel skaber ikke arbejdsglæde. Det gør arbejdsopgaverne, selvstændigheden i jobbet og en mængde andre faktorer. Arbejdsglæden er høj hos KS erne. Det viser den gennemførte undersøgelser, som næsten 50 procent af medlemmerne svarede på. Det er glædeligt, for arbejdsglæde giver en god hverdag. Men alt kan som bekendt blive bedre. Også arbejdsglæden. Undersøgelsen viser nemlig også, at KS erne ikke føler, de har tilstrækkelige muligheder for at udvikle deres faglige kompetencer i jobbet. Hvis alle virksomheder havde samme mantra som Scion DTU, nemlig Du skal komme klogere ud, end du kom ind, ville problemet være løst. Men sådan tænker virksomhederne ikke. Sådan er vilkårene desværre ikke. Derfor må du tage et personligt ansvar på samme måde som de KSmedlemmer, der er portrætteret i dette nummer af KOM. Deres job giver dem faglig udvikling, da de har været i stand til at overbevise deres ledere om, at de kan skabe mere værdi for virksomheden, kunderne eller kollegerne, hvis Svaret på hvis-sætningen kan kun du give. Et svar, du er nødt til at finde, hvis du vil udvikle dig fagligt i det nuværende job eller ved et jobskifte. Inspirationen til den faglige udvikling kan du også finde hos andre KS ere. Find ud af, om der er andre KS ere på din arbejdsplads. I har en enestående mulighed for at sparre med hinanden I kender jobfunktionerne, har samme uddannelsesmæssige afsæt, kender virksomhedens behov og så videre. Som samlet gruppe vil I stå stærkere og have lettere ved at få jeres ønsker igennem. Der er mange fordele ved at mødes med dine KS-kolleger i et netværk eller en klub, hvor I som faggruppe kan tilrettelægge jeres udvikling. Jeg ønsker alle en dejlig sommer, hvor jeg vil opfordre jer til at slappe af og tanke ny energi og tænke over mulighederne for faglig udvikling. Per Lindegaard Hjorth Formand Kommunikation og Sprog KOM magasinet ISSN: Medlemsblad for Forbundet Kommunikation og Sprog Bladet er medlem af Danske Specialmedier Redaktion Per Lindegaard Hjorth (ansvarshavende) Anne Nimb (redaktør) KOMmagasinet Nr. Deadline Udgivelse 57/ /06 12/08 58/ /08 23/09 Annoncer DG Media a/s Telefon Fax Årsabonnement 8 stk. 500 kroner for ikke-medlemmer Artikler og indlæg i bladet gengiver ikke nødvendigvis forbundets holdning. Eftertryk og publicering er tilladt med tydelig kildehenvisning. Forbundet er medlem af Akademikernes Centralorganisation (AC) Grafisk design og produktion Falk og musen grafisk design Tryk PR Offset Oplag eksemplarer Distribueret oplag ifølge Fagpressens Mediekontrol for kontrolperioden 1. juli juni 2009 Adresse Hauser Plads 20, 3. sal 1127 København K. Telefon Hjemmeside: Postgiro Ekspedition Mandag-torsdag Fredag Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog Gl. Strand København K. Telefon

4 UPDATE HER FÅR DU EN OPDATERING MED NYHEDER FRA OG KOMMUNIKATION OG SPROGS UGENTLIGE NYHEDSBREV. PÅ HJEMMESIDEN KAN DU FØLGE MED I NYHEDERNE HVER DAG, OG DU KAN TILMELDE DIG NYHEDSBREVET. DE FØRSTE TRE KS-MÅNEDER ER GRATIS Når du fremover fortæller en kollega om KS, kan du også fortælle, at det er gratis at prøve os i de første tre måneder. - Eftersom ni ud af 10 medlemmer er tilfredse med KS og også gerne anbefaler os til andre, håber vi, at det gratis medlemskab nu gør det endnu lettere for medlemmer at hverve nye medlemmer og dermed gøre KS endnu større og stærkere, så vi kan hjælpe vores medlemmer endnu bedre, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth. Husk også på, at du som medlem får et gavekort på 500 kroner, hvis du henviser et nyt medlem, som indmelder sig hos os. - Gratisperioden skal gøre det attraktivt for interesserede at prøve os af. Både hovedbestyrelsen og repræsentantskabet, der endeligt vedtog beslutningen i maj, har vurderet, at det var et tiltag, vi skal forsøge i KS for at få nye medlemmer til at melde sig ind. Vi har indført en karensperiode på to år, så man kan altså ikke benytte sig af muligheden, hvis man har været KS-medlem inden for de seneste to år, siger formanden. SEKS MÅNEDER GRATIS TIL ALLE STUDERENDE KS vil ikke bare have gerne have flere erhvervsaktive medlemmer. Vi vil også være endnu mere attraktive for studentermedlemmer, og derfor får alle studerende, der melder sig ind, de første seks måneders medlemskab gratis, uanset indmeldelsestidspunkt i studiet. Samtidig må de studerende arbejde mange flere timer end hidtil, før deres KS-kontingent stiger. EKSTRA LØN OG PENSION KOM I HUS TRODS FYRING I efteråret 2010 blev et 48-årigt KS-medlem sagt op efter 23 års ansættelse i en nordjysk virksomhed. Begrundelsen var organisationsændringer. Medlemmet var medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, og så gælder særlige regler ligesom der også gør for tillids- og sikkerhedsrepræsentanter. Virksomheden skal gøre rigtig meget for at undgå afskedigelse fra flytning til omskoling. Det var ikke muligt i dette tilfælde, så medlemmet blev sagt op. Efter 23 år har alle krav på en godtgørelse, men som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem kan man godt få ekstra godtgørelse. Og det lykkedes da også medlemmet og KS at forhandle fire måneders ekstra godtgørelse samt en ubetinget fritstilling fra den dag, hvor forliget kom på plads. Historien slutter imidlertid ikke her. For samme dag som forliget om godtgørelsen var indgået, blev den juridiske rådgiver fra KS opmærksom på, at medlemmet ikke havde fået en krone i pension nogen sinde. Virksomheden havde en KS kom ud af 2010 med et overskud på 3,2 millioner kroner. Der var budgetteret med 2,75 millioner, så det er et meget tilfredsstillende resultat, især fordi der er behov for at genopbygge en tilfredsstillende egenkapital oven på nogle økonomisk hårde år. - Oven i købet er det lykkedes at øge aktivitetsniveauet, idet vi har haft et betydeligt større antal faglige arrangementer og gå-hjem-møder i 2010 end i årene før. Sådan konkluderede både formand Per Lindegaard Hjorth, forbundets kritiske revisorer og hele repræsentantskabet, som da også godkendte regnskabet på det halvårlige repræsentantskabsmøde, der blev afholdt i maj. overenskomst, der gav medarbejderne pension, men man havde ikke ment, at KS-medlemmet var berettiget, fordi det var en anden organisation, man havde overenskomst med. Det argument holder imidlertid ikke, for man har ret til pension alligevel ligesom sine kolleger. Det er nu blevet forhandlet på plads, at KSmedlemmet skal have pensionsefterbetaling for 7,5 år, idet der er en forældelsesfrist for sådan noget. Oven i købet var der en KS-kollega i virksomheden, der havde krav på det samme, og hun får også et større beløb. Så alt i alt er det blevet til flere hundrede tusinde ekstra kroner i godtgørelse og pension til de to KS-medlemmer. Moralen på denne historie er, at alle, der ikke får pension fra virksomheden, skal huske at tjekke, om der er en overenskomst i virksomheden, og hvis der er, så skal I kontakte KS, for så kan vi finde ud af, om I skal omfattes af pensionen. Det kan være mange penge værd VAR ET GODT ÅR I KS Per Lindegaard Hjorth gennemgik regnskabet og forsikrede, at hovedbestyrelsen uændret har stor fokus på økonomien. - At det er lykkedes at realisere et overskud på mere end 3,2 millioner kroner skyldes hovedsageligt, at det har været muligt at opretholde et lidt større medlemstal end budgetteret. Et stabilt medlemstal er også den væsentlige forudsætning for at kunne overholde den vedtagne genoprettelsesplan for de kommende år, og derfor er der fortsat fuld fokus på økonomien, sagde formanden. Lisbeth Heilesen fortalte på vegne af de kritiske revisorer, at de med tilfredshed har konstateret, at et underskud er vendt til et overskud.

5 KS KLAR MED TILBUD TIL SENIORERNE MERE I TILSKUD TIL AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER I KLUBBERNE I KS kan alle medlemmer med en god idé til et fagligt arrangement få tilskud på op til kr. til afholdelse af arrangementet. Arrangementet eller aktiviteten skal være åben for alle medlemmer og have et fagligt og/eller socialt formål. KS ere på virksomheder, hvor der er ansat fem eller flere medlemmer, kan danne en virksomhedsklub, og dem har KS i øjeblikket 25 af. Hidtil har de kun kunnet opnå tilskuddet på kroner, hvis deres arrangementer var åbne for alle KS ere. - Det har imidlertid vist sig, at klubberne har behov for at kunne få støtte til arrangementer, som udbydes til deres medlemmer internt på virksomheden. Og derfor har repræsentantskabet besluttet, at virksomhedsklubberne får adgang til at søge tilskud til aktiviteter/arrangementer på op til kr pr. klub årligt, uden at arrangementet er åbent for alle KS medlemmer. Samtidig bliver virksomhedsklubbernes driftstilskud afhængigt af medlemstallet, fortæller formand Per Lindegaard Hjorth. Et stigende antal medlemmer går i AC-klubber på deres arbejdspladser, og her er tilskuddet også blevet forhøjet og gjort afhængigt at antallet af medlemmer. - Klubberne er vigtige for KS. De er blandt andet med til at sikre, at vi har gode netværk for medlemmerne ude på arbejdspladserne. Ændringerne af deres tilskudsmuligheder skaber et bedre grundlag for arbejdet, understreger formanden. Alle tilskudsberettigede arrangementer offentliggøres i KS-kalenderen på hjemmesiden. RABAT PÅ DYR I ZOO OG DYR I KNUTHENBORG Er du vild med dyr? Eller er dine børn det? Så kan det være, at du skulle tage en tur i Zoo eller Knuthenborg Safaripark her i sommer. Og nu kan du som KS-medlem gøre det med rabat. Forbrugsforeningen, som du som KSmedlem kan blive medlem af, har nemlig indgået en aftale om samarbejde med de to dyreparker. Aftalen giver 15 procent i bonus ved køb af både entrébilletter og årskort, og for Københavns Zoologiske Haves vedkommende gælder aftalen endda også for betaling via zoo.dk. Rigtig mange seniorer i KS vil gerne forblive medlemmer af forbundet, selvom de måske er gået på efterløn eller pension. De vil gerne bevare kontakten med faget og ikke mindst kollegerne. Hidtil har KS ikke haft tilbud, der var direkte målrettet seniorerne, og derfor har et nyt seniorudvalg, der består af Birgit Friis, Gitte Nielsen, Marianne Jessing, Peder Skov Pedersen, Anne Sandfeld og forbundsformand Per Lindegaard Hjorth med bistand fra sekretariatsmedarbejderne Lise Skov og Jacob Suhr, i de seneste måneder arbejdet med udviklingen af følgende nye KS-tilbud til seniorerne: at der etableres et seniornetværk på Medlemsnettet, som alle seniorer automatisk bliver medlem af. Netværket er også åbent for andre at der afholdes mindst et årligt seniorarrangement, der planlægges af sekretariatet, i Århus og København. Desuden opfordres regionerne til at holde arrangementer og møder lokalt at der skal findes ildsjæle at der skal udarbejdes et idékatalog til netværket på lokalt plan Hovedbestyrelsen vil på næste repræsentantskabsmøde lægge op til at kontingentet for seniorer bliver 200 kroner i kvartalet. KS PÅ YOUTUBE KS er gået til filmen. En gruppe studerende fra filmog medievidenskab fra SDU har produceret en lille film om KS, som er målrettet studerende. Den kan nu beundres ganske gratis på YouTube. Reklamen blev vist til Guldægget 2011, som er den årlige filmfestival for film- og medievidenskabsstuderende på SDU Odense. 4/5 MILLIONERSTATNING EFTER SKADE PÅ JOBBET Det kunne næsten ikke være mere uheldigt: Et KS-medlem, på det tidspunkt 31 år, og glad for det job, hun havde fået i en kursusvirksomhed, falder på sit arbejde og kommer alvorligt til skade og det på en måde, der kun er blevet værre og værre gennem årene. I dag er medlemmet førtidspensionist, og selvom det kun er et plaster på såret, har hun fået mere end to millioner kroner i forskellige typer erstatning. Historien begynder for snart 10 år siden med, at medlemmet på en travl arbejdsdag kommer løbende over en gård på arbejdspladsen. Hun falder over en såkaldt elefantrist en lille metaltrappe som er skjult af en alt for stor måtte, så man ikke kan se, hvor det er sikkert at træde. Medlemmet falder ind ad en dør og slår sig grimt. Det viser sig senere at være en såkaldt piskesmældsskade, som i løbet af de følgende år bliver mere og mere invaliderende. Hendes sag har løbende, og efterhånden som sygdommen forværredes, været behandlet i Arbejdsskadestyrelsen, som har tilkendt erstatning, dels i form af en engangsudbetaling, dels i form af månedlige udbetalinger de næste mange år. Medlemmet har desuden opnået erstatning for varigt mén og endelig en større erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og en differenceerstatning samt svie og smerte efter Erstatningsansvarsloven, fordi arbejdsgiveren havde et medansvar for, at uheldet kunne ske. - Sagen har indtil nu taget næsten 10 år, hvilket slet ikke er usædvanligt for den slags sager, siger KS-konsulent Poul B. Pedersen, som løbende har været med på sidelinjen, både i forhold til Arbejdsskadestyrelsen og i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt arbejdsgiveren har et ansvar, der rækker ud over lov om arbejdsskader og derfor skal give yderligere erstatning. KS-medlemmet har i dag lært at leve med sin sygdom, og hun er rigtig glad for, at hun har mulighed for at bruge den tid, der er nødvendig, på at sove og træne, så hun kan være så frisk som muligt og klar til at tage sig af sine børn, når de kommer hjem. - Jeg er fortrøstningsfuld og føler mig privilegeret, fordi jeg har fået hjælp, så jeg i dag kan bruge min tid på at modarbejde smerterne. Men håbet om, at det bliver bedre, så jeg for eksempel engang kan få en karriere, er ikke nærværende. På den måde er det sådan her, det er, og det har jeg mærkeligt nok også vænnet mig til, siger hun.

6 KOMMUNIKATIONSKOMPETENCER TEKST / ANNE NIMB I DANFOSS KOMMUNIKATI ER KOMPETEN Henning Buur Madsen, der er senior consultant i Danfoss centrale kommunikationsafdeling i Nordborg på Als (afdelingen kaldes til daglig Corporate Reputation Management) har sammen med communication consultant Helle Jagd Andersen været virksomhedsvejledere for et af de første forskningsprojekter, som de elitestuderende på det dengang nye elitemodul hos SDU skulle udføre.

7 6/7 ONSAFDELING CER EN PROCES FORSKNING, SOM SKAL HAVE PRAKTISK OG VÆRDISKABENDE RELEVANS FOR EN DANSK VIRKSOMHED. DET ER UDFORDRINGEN FOR DE STUDERENDE PÅ ELITEMODULET PÅ SYDDANSK UNIVERSITET, SDU. DANFOSS SAGDE JA TIL AT VÆRE MED I ET PROJEKT, OG NU SER VIRKSOMHEDEN ANDERLEDES PÅ KOMMUNIKATØRERNES KOMPETENCEUDVIKLING. Hvilke kompetencer har vi brug for i fremtiden? I vores foranderlige verden er det et spørgsmål, der trænger sig på i et utal af sammenhænge, såvel på samfunds- som på virksomhedsog individniveau. Det er også et spørgsmål, de har stillet sig i Danfoss centrale kommunikationsafdeling i Nordborg på Als. Afdelingen kaldes til daglig Corporate Reputation Management. Det er nemlig her, al overordnet kommunikation, intern som ekstern, og alle centrale spørgsmål vedrørende branding, etik og jura, passerer igennem. - Det er nødvendigt, at vi som afdeling besidder de rigtige kompetencer, og vi har da også systemer, der afdækker, hvilke kompetencer der findes i dag inden for vores felt i afdelingen, det vil sige specielt kommunikation, branding og marketing. Vi har arbejdet med udviklingen af afdelingens kompetencer gennem kurser, coaching, netværk og så videre, men vi har ikke arbejdet meget målrettet med udviklingen af dem på andet end det handlingsorienterede plan det vil sige at kortlægge, hvilke Maria Holm Gude og Lene Bak Damgaard Madsen havde brug for en virksomhed at samarbejde med omkring det projekt, de skulle arbejde med i deres eliteforløb og Danfoss havde et projekt, der matchede perfekt. opgaver vi var i stand til at udføre og så sikre, at vi kunne levere varen. Men vi var i stigende grad begyndt at spørge os selv, hvilke kompetencer vi kunne forestille os, vi ville få brug for i fremtiden, og hvad vi skulle gøre for at opnå dem. Det er en foranderlig verden, vi lever i, og det går stærkt, så vi følte et behov for at være på forkant med at forholde os til de spørgsmål, siger senior consultant Henning Buur Madsen, Danfoss. Disse spørgsmål og tanker skulle vise sig at komme til at have en fremragende timing i forhold til to unge studerende på det nye elitemodul på international virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet. Danfoss blev nemlig af universitetets vejleder matchet med

8 Maria Holm Gude og Lene Bak Damgaard Madsen, som havde brug for en virksomhed at samarbejde med omkring det projekt, de skulle arbejde med i deres eliteforløb. Derfor har Henning Buur Madsen sammen med communication consultant Helle Jagd Andersen været virksomhedsvejledere for et af de første forskningsprojekter, som de elitestuderende på det dengang nye elitemodul hos SDU skulle udføre. Substans eller proces? Opgaven, som Danfoss havde formuleret, var at levere et fremtidsscenarium: I hvilken retning udvikler kommunikation sig, og hvilke kompetencer kræver den udvikling af medarbejderne? - Det tænkte vi, at det kunne vi sagtens byde ind på, så det gjorde vi og fik også hurtigt lagt en konkret plan som ikke holdt. Vi blev nemlig klogere undervejs, både på projektet og på, hvad det vil sige at skulle levere til både en virksomhed og universitetet, fortæller de to studerende. Deres motivation for at deltage i eliteforløbet var at udfordre fagligheden på en måde, som ikke er mulig igennem praktik eller udlandsophold. Særligt tiltalte det Lene og Maria at skulle praktisere anvendt forskning, som skulle have praktisk og værdiskabende relevans for en dansk virksomhed. - I projektets startfase tegnede der sig et billede af kompetencer som en substans, som man kan måle og lokalisere individuelt. Det er jo sådan, meget forskning beskriver kompetencer, og det er også sådan, man arbejder med kompetencer i mange virksomheder, for eksempel i Corporate Reputation Management KOMPETENCER I SPIL ET RIDS AF OPGAVEN Projektet belyser, hvorledes en holistisk teori kan bidrage til en ny forståelse af kompetencebegrebet og kompetencetilegnelse. I projektet fremføres en holistisk kompetencetilegnelsesteori, som bryder med den dominerende forståelse af kompetencer. Teorien er blevet understøttet empirisk via interaktionsanalyser af hverdagsinteraktioner mellem nogle af kommunikationsafdelingens ansatte. Igennem opgaven eksemplificeres det, at et individ ikke kan eksistere uden for en interaktion, og at kompetencer derfor må anskues som værende uløseligt forbundet til denne. Kompetencer forstås da i en holistisk optik bedst som noget, der tilegnes og udøves processuelt og relationelt mellem individer og mellem individ og omgivelser. Det mest centrale bidrag, opgaven giver til forskningen, ligger derfor i at udfordre den dominerende forståelse af kompetencebegrebet ved at argumentere, at det teoretiske fokus bør rettes mod kompetencer som proces frem for kompetencer som substans, og endvidere at det centrale undersøgelsesfelt bør rettes mod relationelle individer frem for det autonome individ. En anden vigtig pointe i projektet har endvidere været, at en teori ikke er bedre end dens praktiske anvendelighed. Udviklingsperspektiverne til Danfoss tager derfor udgangspunkt i de teoretiske erfaringer, og gennem en række udviklingsområder konkretiserer de to studerende, hvordan Corporate Reputation Management kan facilitere de organisatoriske rammer, som bevirker, at den holistiske kompetencetilegnelsesteori kan finde pragmatisk anvendelse. Det kan for eksempel ske ved en omstrukturering af afdelingens fysiske rammer, således at man sidder mere samlet, det kan ske ved at se på den formelle organisering, herunder hvor mange underafdelinger der er behov for at opdele afdelingen i, men også en fortsættelse af netværkstankegangen, for eksempel gennem samarbejde med forskningsgrupper fra universiteterne, er blandt anbefalingerne. hos Danfoss. Det var imidlertid her, den første udfordring skulle vise sig. Vi begyndte nemlig ret hurtigt at sætte spørgsmålstegn ved, om det er relevant for en virksomhed at måle og veje kompetencer, fortæller Maria og Lene. - Vi har været inspireret af holismen som en måde at se verden på, og det viste sig at være svært foreneligt med projektets formulering. Så det blev ret hurtigt klart for os, at projektet skulle omdefineres til at belyse, hvordan en holistisk teori kan bidrage til en ny forståelse af kompetencebegrebet og kompetencetilegnelse. - Som projektet er blevet, fremfører vi en holistisk kompetencetilegnelsesteori, som bryder med den dominerende forståelse af kompetencer: Kompetencer er ikke en substans men en proces. Kompetencer opstår i relationer mellem individer, og derfor forandres de hele tiden. Det er et helt andet perspektiv på kompetencer. Allerede tidligt i projektforløbet måtte de to studerende som en følge af disse overvejelser gå tilbage til Danfoss og forklare, at projektet ville blive noget helt andet, end det oprindeligt var tænkt. - Vi fandt det forfriskende at opleve, at Lene og Maria kunne tilføre projektet de forskningsmæssige vinkler, som vi ikke selv er i besiddelse af. Det var netop meningen med at gå ind i et eliteprojekt. Vi kunne godt følge deres argumentation og var derfor indforståede med, at projektet tog den drejning, forklarer Henning Buur Madsen. Medarbejderne blev filmet Når man går i gang med sådan et forskningsprojekt, så begynder man med at læse en hel masse, men det er også nødvendigt at få et godt overblik over den sammenhæng, forskningen skal indgå i i dette tilfælde kommunikationsafdelingen hos Danfoss. For at få et overblik over afdelingen udarbejdede de to studerende en netværksanalyse, der skulle kortlægge, hvordan og hvor hyppigt medarbejderne i afdelingen interagerede. Hvem taler med hvem og hvor meget? Formålet var at vide tilstrækkeligt

9 8/9 ELITEFORLØBET PÅ SDU Forskningsministeren har givet kandidatuddannelsen i international virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet i Odense tilladelse til at udbyde et særligt elitemodul som den eneste humanistiske universitetsuddannelse i landet. Elitemodulet er af et halvt års varighed og benævnes Forskning i Virksomhedskommunikation. Forløbet er placeret på kandidatuddannelsens tredje semester, hvor et forskningsprojekt, der har relevans både for akademisk forskning og for den virksomhed, der samarbejdes med, skal udarbejdes. Man skal derfor som studerende både kunne imødekomme de krav, universitet stiller til projektets faglighed, samt virksomhedens krav om anvendelighed. om disse sammenhænge til at kunne beslutte, hvilke medarbejdere der skulle filmes det var nemlig næste led i projektet. De centrale medarbejdere i netværket er blevet optaget på film, så det blev muligt at studere, hvordan kompetenceudviklingen foregår, når medarbejderne arbejder sammen og relaterer sig til hinanden i hverdagens arbejdssituationer. - Vi interesserede os for, hvordan medarbejderne brugte hinanden, når arbejdsopgaver skulle løses. Det gav os en ide om, at der var overensstemmelse mellem virkeligheden og vores teori. Selvom vi fik meget i hånden, som viste sig at være anderledes, end vi havde forventet, så viste det sig, at empirien understøttede vores teori. Vi fik uddybet, hvad vi havde teoretiseret: At kompetencer udvikler sig i relationer, forklarer Lene og Maria. Dataindsamlingen, det vil sige optagelser og interview, krævede, at de to studerende opholdt sig mange dage og timer i afdelingen hos Danfoss. De var med til møder og opholdt sig meget i afdelingen, der på det tidspunkt havde cirka 40 medarbejdere. Så de lærte alle godt at kende. 360 grader - Projektet har som en ekstra bonus givet os en 360-graders-analyse af afdelingen. Hvordan fungerer vi i forskellige sammenhænge, og hvordan anvender vi vores kompetencer i sammenhæng med andre? I stedet for at beskrive, hvilke kompetencer vi hver især har, så spørger vi, hvordan den enkelte anvender dem, fortæller Henning Buur Madsen, som også selv har fået udarbejdet en analyse, der beskriver, hvordan han løser sine opgaver. Det viste sig, at afdelingen i meget vid udstrækning allerede gjorde de rigtige ting, så spørgsmålet er mere blevet, hvordan man optimerer det? - Man står stærkere, hvis man er bevidst om sin helhed, og det er vores helhed, som dette projekt har vist os. Vi kan også konkludere, at fremtiden kræver, at vi bruger hinanden meget, at vi er forandringsparate kommunikation er et fag i rivende udvikling, som kræver fleksibilitet, kreativitet og en god basisviden at stå på, siger Helle Jagd Andersen og supplerer med, at det også kan mærkes på, at man lægger vægten anderledes end før. - Projektet har understøttet vores netværksorientering, fortæller hun. - Vi er blevet understøttet i, at udvikling ud over at handle om mål, også i høj grad handler om proces. Det har været et særdeles interessant forløb, som vi nødigt ville have været foruden. Det har været en virkelig god inspiration, og vi ville gøre det igen, siger Henning Buur Madsen. Han giver følgende råd videre til andre virksomheder, der overvejer et eliteprojekt: - Man skal være villig til at afsætte tid og ressourcer, og man skal være åben over for at få studerende ind, som skal forske, frem for konsulenter, der skal levere en rapport. Da projektet var færdigt og eksamen overstået Lene og Maria fik 12 blev det hele præsenteret for alle medarbejderne i afdelingen også et vigtigt element i sådan et forløb. Lene og Maria har været frustrerede undervejs forskningsfrustration, kalder de det. - En proces som denne er omskiftelig, men sådan er forskning. Til gengæld er det også utroligt lærerigt, og du rykker dig så meget fagligt, fortæller de to studerende, som nu er i gang med næste fælles projekt: Specialet på IVK.

10 SPROG INTERVIEW OG TEKST / JØRGEN CHRISTIAN WIND NIELSEN OG ANNE NIMB FOTO / CARSTEN SNEJBJERG

11 10/11 DET, DER STÅR MELLEM TALLENE, SKAL OGSÅ VÆRE KLART DELOITTE HAR GENNEM DE SENESTE FEM ÅR OPBYGGET DELOITTE SPROG, EN AFDELING MED FIRE MEDARBEJDERE, DER ARBEJDER MED OVERSÆTTELSE OG SPROGLIG REVISION PÅ SAMME MÅDE, SOM DERES KOLLEGER ARBEJDER MED REVISION AF TAL. TROVÆRDIGHED OG KVALITET HÆNGER SAMMEN I DELOITTE SPROG, SOM HER ER PÅ TOPPEN AF DELOITTE-BYGNINGEN I KØBENHAVN: VIBEKE JUHL VESTERGAARD CARSTEN MOGENSEN OG ANN BEN- DER PETERSEN. DEN FJERDE, TINE OTBO BRINGS, ER P.T. PÅ BARSEL.

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 49 / august / 2010 PERSONLIG BRANDING FACEBOOK-POLITIK, TAK! ELLER NEJ TAK? JO MERE DU DELER, JO MERE FÅR DU IGEN VI TROR AT VI KAN

Læs mere

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk

Når kommunikation handler om salg. En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj. TEMA Tekster. Talende køer dur ikke på tysk Magasinet for Forbundet Kommunikation og Sprog / nummer 76 / december / 2013 En god tekst skal sidde som et skræddersyet sæt tøj TEMA Tekster Frederik Preisler og Peter Dinesen, partnere og tekstfolk på

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion.

Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som en redaktion. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 71 / april / 2013 Marketing Big data: Fra støj til sylespids kommunikation Slå Wi-Fi til og få en behagelig start på rejsen Pull: Lær at tænke som

Læs mere

Charter giver chancer

Charter giver chancer November 2008 & ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KVINDER KARRIERE Charter giver chancer Ligestillingsministeren har i samarbejde med ti offentlige og ti private virksomheder

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DJ i udvikling. Materialesamling

DJ i udvikling. Materialesamling DJ i udvikling Materialesamling 1 Indhold Læsevejledning 3 Kommissoriet fra DJ s delegeretmøde i april 2013 3 Scenarier for DJ s fremtid 4 Udviklingen inden for DJ s arbejdsområder 6 Det danske kommunikationslandskab

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22

Når lederen løfter medarbejderne /10. Hvor er du om 25 år? Så godt som penge i banken /22 MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Oktober 2013 En god tillidsmand skal blandt andet være interesseret i at tale med andre mennesker og skal kunne respektere forskellige

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

CA i top med glade medlemmer

CA i top med glade medlemmer MEDLEMSBLADET FOR CA A-KASSE #4 DECEMBER 2009 CA i top med glade medlemmer CA ved en korsvej, 2 CA stryger til tops, 3 Godt, jeg ikke skiftede..., 4 Amerikanske tilstande, 5 Mere om CA Advokat, 7 4 skarpe

Læs mere

IVK er kvalitet, innovation og fleksibilitet. Læs om friviligt arbejde på TV-Station. Tro på det og kæmp dig til det rigtige job

IVK er kvalitet, innovation og fleksibilitet. Læs om friviligt arbejde på TV-Station. Tro på det og kæmp dig til det rigtige job IVK IVK-Bladet Efterår 2012 Din hverdag IVK er kvalitet, innovation og fleksibilitet Læs om de tre kernebegreber i IVK COLOR-TV TV med kulør Læs om friviligt arbejde på TV-Station IVK-prisen Læs om IVK-prisen

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD

HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG ADFÆRD magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer otteogtyve / januar / totusindeogotte HR OG KOMMUNIKATION DE AMBIVALENTE SØSKENDE / TALENTKRIGEN RASER KOMMUNIKATION ER VIGTIG NÅR MAN SÆLGER MENNESKELIG

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Lederuddannelse ja tak

Lederuddannelse ja tak Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 4:2009:December Lederne er vilde med uddannelse. Hvis de selv kunne bestemme, ville ni

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten

tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten magasinet om ledelse og økonomi nr. 01 2009 tema Det er lysten, der driver chefen. Sidse Lauesen drømte om at blive leder. Men da hun nåede til tops mistede hun gejsten Skriv kontrakten under Mange starter

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere