N R. 1 A P R I L D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D."

Transkript

1 KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris tildelt Maribo Kajakklub Fokus på nye grønne initiativer til gavn for miljøet BBU aktiviteter 2005 Velkommen til endnu en sæson med mange forskellige aktiviteter

2 KANO & KAJAK D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. I dette nummer af Kano & Kajak kan du blandt andet læse om: Ny cheflandstræner i DKF Dansk Kano og Kajak Forbund ansatte pr. 1. februar 2005 Peter Martinek som ny cheflandstræner. Peter er 50 år og kommer fra Ungarn Side 3 DM Kortbane Andet afsnit Lyngby Kanoklubs version af ovennævnte overskrift, som var i K & K 2/2004. Side 6 Sea Challenge Fyn 2004 Begyndelsen på et eventyr Vejrguderne var med arrangørerne, da Sea Challenge Fyn for første gang blev afviklet i starten af august måned Arrangørerne ville bruge 2004 som et testår, hvor arrangementet skulle testes i alle dets facetter. Side Dansk Kano og Kajak Forbund udgiver nyt hæfte Kom i gang med kaproning for børn og unge er den seneste inspirationsudgivelse fra DKF. Hæftet henvender sig til klubtrænere der ikke tidligere har været vant til at arbejde med struktureret træning af børn og unge. Kom i gang med kaproning for børn og unge der er i A5-størrelse, på 40 sider og i farve, giver et bud på hvordan man kan strukturere klubbens træning af børn og unge. Over kapitlerne Indledning, Forberedelse, Træning og Vinteraktiviteter gennemgås de forskellige elementer og der gives forslag til øvelser, tekniktræning mv. Hæftet indeholder specificerede træningsprogrammer for 23 dages træning. Disse kan bruges direkte eller de kan danne basis for trænerens egne ideer. Klubberne kan gratis rekvirere hver ét eksemplar af Kom i gang med kaproning for børn og unge. Yderligere eksemplarer kan købes for kr. 20,- pr stk. plus porto. Bestillingen sendes til: Udgives af Ansvarshavende I redaktionen Layout Annoncer Forbundsformand Forbundssekretær Breddekonsulent Generalsekretær Redaktion Deadline Oplag Tryk Dansk Kano og Kajak Forbund Ole Tikjøb Flemming Agner Jørgensen Trine Grønbek Hamborg DKF s kontor Tlf Ole Tikjøb Hanne Bloch Tlf Flemming Agner Jørgensen Tlf Kirsten Michaelsen Korbo Tlf Fax DKF s kontor Tlf Nr. 2 d FJ-Tryk, Svendborg ISSN Dansk Kano & Kajak Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion Brøndby BG bank Kano & kajak i Faldsled Havn I Faldsled Havn har vi med årene oplevet, at det er blevet populært at ro i kano og kajak, hvilket er positivt, men vi har også oplevet, at eksempelvis søsætning i havnebassinet ikke har været helt ufarligt. Derfor har Faldsled Havn valgt at øge faciliteterne i havnen, således at søsætning af såvel kanoer som kajakker fremover kan forløbe lettere for den enkelte roer, samtidig med at sikkerheden for alle brugere af havnen bliver optimeret. Der er som bekendt ikke meget ved at blive roet ned, hverken for den der bliver roet ned som for den, der kommer til det. Alle er jo heldigvis ømme over deres eget fartøj uanset størrelse. Når man til sommer ankommer til Faldsled Havn, vil blå skilte vise vej til isætningspladsen og anvise parkeringspladser for alle kano- og kajaksejlere. I praksis betyder det, at der nordvest for havnen er en lille strand, hvor der er blevet tilført mere sand, samtidig med at der er opsat en lav bro, således at man i fred kan søsætte sit fartøj. Parkeringspladserne er lavet således, at man ikke som førhen skal ud på en længere vandretur, da de ligger lige op til stranden og ikke som førhen ved iskiosken. Er der problemer, kan havnefogeden kontaktes på en mobiltelefon. Nummeret dertil hænger flere steder på havnens område. Velkommen til alle kano- og kajakroere i Bestyrelsen ved Faldsled Havn Bente Madsen, formand Mandag fredag

3 NY CHEFLANDSTRÆNER I DKF Dansk Kano og Kajak Forbund ansatte pr. 1. februar 2005 Peter Martinek som ny cheflandstræner. Peter er 50 år og kommer fra Ungarn. Peter har en diplomtræneruddannelse i kano og kajak fra Universitetet i Budapest fra I perioden fra 1980 til 1995 trænede Peter en lang række ungarske talenter og toproere. Han var træner for de ungarske kvinder fra 1993 til Fra 1995 til 1998 trænede Peter en række af Canadas toproere i Toronto, hvorefter han i perioden 1998 til 2001 vendte tilbage til Ungarn som træner for Honved Sports Club. Fra 2001 til og med OL i 2004 i Athen var Peter landstræner for det græske kano- og kajaklandshold, som han førte fra en megen anonym position til to gode resultater i herre C-1 og dame K-1 ved OL. Nogen tid efter OL nedlagde grækerne deres elitekano/kajak projekt, hvorefter Peter var ledig på trænermarkedet. Peter var til samtale hos DKF i København i januar måned, hvorefter han blev ansat pr. 1. februar Peters stærke side og store interesse er mandskabspleje, coaching og den direkte kontakt med den aktive. Samtidig har Peter en erfaring og modenhed, som vi fandt var meget vigtigt for vort unge hold på elitecentret og deres udviklingsmuligheder. Peter har i sine mange forskellige jobs tillige erfaring med administrative opgaver, håndtering af medier, promotion samt en lang række store og små praktiske opgaver, som vi kender det fra kano- og kajaksporten. Peter er ambitiøs men også realistisk. Som han oplyste ved samtalen, så er han ingen troldmand, men han har en stor tro på, at han kan udvikle vort unge hold til et højt internationalt niveau. Peter medbringer sin canadiske hustru Carmela og deres puddelhund Sparkey. DKF har købt en lejlighed til dem i Bagsværd, og det er vort håb, at de vil falde til i Danmark og at samarbejdet vil udvikle sig til gavn for vort elitearbejde, elitecenterroerne, kraftcenterarbejdet og kaproningsinteressen i al almindelighed. Jan Darfelt EU-formand Vallensbæk Maraton holder pause Vallensbæk Kano- og Kajak Club har gennem mange år afholdt Vallensbæk Maraton i juni måned. Gennem de sidste par år har vi oplevet en markant nedgang i antallet af deltagere. Vi har derfor haft mange overvejelser om, hvorvidt det er umagen og besværet værd at stable et stævne på benene igen i år. Køge Bugt Strandpark og de involverede havne har endvidere 25 års jubilæum i weekenden juni 2005, hvor vi i klubben skal være med til at fejre denne begivenhed. Vi har af ovennævnte grunde besluttet at give Vallensbæk Maraton en pause. Næste år har VKKC 30 års jubilæum, og vi påtænker at fejre dette på behørig vis. Vi arbejder derfor på at kunne præsentere en ny kano & kajak-event i Mulighederne er mange, for vi mener nemlig selv, at vi har noget af Danmarks mest alsidige rovand! Vi glæder os til at se jer i år Mange hilsner Vallensbæk Kano & Kajak Club KANO & KAJAK 1/

4 DKF s MILJØPRIS TILDELT MARIBO KAJAKKLUB Miljøudvalget under Dansk Kano og Kajak Forbund har valgt at tildele Maribo Kajakklub den samlede miljøpris på kr. Vi har i klubbens bestyrelse valgt at bruge pengebeløbet, som følger med prisen, til at fortsætte med nye grønne initiativer til gavn for miljøet og klubbens pengekasse. Af Jan Wandy Pedersen fmd. for Maribo Kajakklub Vi er naturligvis i klubben meget glade og stolte over, at vi blandt DKF s 130 klubber er blevet tildelt denne hæder og de mange kroner, som følger med. Inspireret af vores dynamiske og flittige formand for DKF`s Miljøudvalg Nanna Ilmer og hendes plancher tidligere på DKF`s årsmøder omkring grøn klubdrift, ændrede vi tilbage i 2001 her i klubben vores formålsparagraf, idet den bl.a. blev udvidet med, at vi nu også skulle virke for forståelse for og udbredelse af hensynet til miljøet og naturen. Vi havde samtidigt i forbindelse med en omfattende renovering, modernisering og udvidelse af klubhuset haft en konsulent inde og beregne etableringsomkostningerne contra forventet besparelse i fjernvarme og/eller solfangeranlæg - desværre uden at der var økonomi i disse to forslag, hverken på kort eller mellemlangt sigt - så det måtte vi droppe dengang og fortsætte med el til opvarmning af klubhus og vand. Vi startede så i 2003 med at skifte el-pærer ud med lav-energipærer og fik etableret automatisk tænd/sluk af udendørs belysning ved sensorer og automatisk sluk på toiletter efter 10 min. Der blev monteret nye sparebrusere på bruserne i omklædningsrummene for at reducere forbrug af vand, og af hensyn til det eksterne miljø, skiftede vi rengøringsmidlerne ud med svanemærkede midler og droppede engangsemballage i forbindelse med klubbens daglige drift og anskaffede i stedet en opvaskemaskine. I 2004 satte vi lidt mere turbo på: Vi fik besøg af en energi-konsulent, som efterfølgende kom med en rapport og forslag til tiltag sammen med pay-back analyser (investeringen i kroner sammenlignet med den mulige besparelse i kroner) og dermed tilbagebetalingstider på disse forslag. Vi valgte så at iværksætte de tiltag, hvor investeringen var tjent hjem i løbet af et år. Der blev bl.a. etableret natsænkning på elvarmen - ca. 20 % mindre elforbrug i 2004 trods en stigende anvendelse af klubhuset i forbindelse med etableringen af Kraftcenteret hernede i Maribo. Den gamle vandvarmer stod heldigvis af og blev skiftet ud med en ny, som er mere økonomisk i drift, og med faste terminer på afkalkning. En hel del lysarmaturer i bådhallen blev afmonteret, da de alligevel ingen nyttefunktion havde. Endvidere har vi droppet brug af ukrudtsmidler til renholdelse af flisearealer og bruger nu ukrudtsbrænder. Derudover en del mindre tiltag på området, og vi følger løbende vores samlede el-forbrug i klubben. Vi har i øvrigt i klubbens bestyrelse valgt at bruge pengebeløbet, som følger med prisen, til at fortsætte med nye grønne initiativer til gavn for miljøet og klubbens pengekasse. Der skal selvfølgelig i disse spalter lyde en opfordring til alle DKF`s klubber om også at tage fat på disse emner. Det er faktisk ikke så svært, og langt de fleste leverandører af energi har ordninger med at stille en konsulent gratis til rådighed for forbrugerne. Vi skylder vores fælles miljø, klubbernes pengekasser og de kommende storkommuners kasser, at vi som foreningsledere også tager et medansvar her. 04 KANO & KAJAK 1/2005

5 KANO & KAJAK 1/

6 DM KORTBANE 2004 Andet afsnit Vi er godt nok henne i marts 2005, men det er først nu, at læseren af Kano & Kajak kan få vores version af ovennævnte overskrift, som var i K & K 2/2004. Til redaktionen vil jeg sige, at får I fremover kritiske indlæg, så lad den kritiserede komme til orde i samme blad. Alt andet er ikke fair og vil heller ikke være relevant. De to herrer, Jan Nielsen og Søren Ellebæk, henholdsvis formand og idrætsleder i Gladsakse Kano & Kajakklub, bør fremover bruge våben med projektiler, idet jeg ikke mener, at de kan styre deres spredehagl. Lyngby Kanoklub stod som bekendt for Danmarksmesterskaberne på kortbane i 2004, og det foregik på Bagsværd Sø. Vi tilbyder ikke at arrangere regattaer, fordi der måske er penge i det. Vi gør det for sportens skyld, og for, at de aktive og publikum skal have nogle gode oplevelser med hjem. Vi har efterfølgende kunnet læse på DKFs hjemmeside ordet pengemaskine. Ja det kan til tider være ganske rigtigt. Det er ligesom fiskeren, der smider sit garn i vandet i håb om en stor oplevelse, når han hiver det ind. Men der går 14 måneder, før du kommer frem til arrangementet, og den dag du tilbyder dig, ja der ved du ikke, hvordan vejret bliver. Men vi var utroligt heldige med vejret, og der var en fantastisk stemning på tilskuerrækkerne og på vandet, de tre dage DM foregik. Det er klart, at der altid vil opstå fejl, uanset hvor meget du har tænkt det hele igennem. Men vi var heldige, og vi var også dygtige og flittige - det skylder jeg at sige om mine medhjælpere, for uden deres fortræffeligheder, ja så havde vi ikke opnået et overskud på kroner. Men efterfølgende kunne en minimering af overskuddet ikke have forbedret stævnet, så det har intet med at tjene penge at gøre. Der var på 1000 meter finalen i seniorklasserne bådholdere, så disse mesterskaber blev afviklet helt i overensstemmelse med reglerne. Men jeg indrømmer, at det ikke var vores tanke at stille med bådholdere, og det bunder i en protest over de forhold, vi har på banerne på Bagsværd Sø. Jeg har siden 1993 appelleret til siddende udvalg i DKF om at få etableret automatisk startanlæg på 1000 meter distancen, men intet er sket. Vi har en starterbro, som det efter min bedømmelse - hvis der kom et sikkerhedsudvalg og besigtigede disse forhold - straks ville blive forbudt at bruge. Desværre har det været småt med opbakningen fra de klubber, der dyrker kortbaneroning. Men med god hjælp fra naboklubberne, som stillede mandskab til rådighed, var starterbroen bemandet til finalerne. Korrekt: Vi havde lidt indkøringsproblemer om fredagen med vores PC'ere. De ville ikke rigtigt tale sammen, men det kom de til lørdag og søndag. Men vi overholdt de tidsfrister, man må forvente, der er ved ethvert stævne. At lille Peter ikke lige kunne se, hvad han havde roet sin 200 meter på, var selvfølgelig ærgerligt. Det ville mængden af officials ikke have rådet bod på. Jeg har efterhånden deltaget i mange af DKFs årsmøder og været med til at stemme for eller nedstemme forslag, og da forslaget om at udvide DM med Mix klasser kom, stemte jeg imod. Ikke fordi jeg har noget imod disse sjove løb, men derimod mod den sammenpressethed, der ville opstå. I tidernes morgen fjernede vi fra DM-løbslisten old boys og old ladies klasserne på grund af tidspres - til stor utilfredshed for disse personer - og så for tre år siden indførte man disse Mix klasser, uden skelen til tidspresset. Men forslaget blev vedtaget, idet 60 % af de fremmødte bare stemte for, uden skelen til, om det tidsmæssigt skulle kunne lade sig gøre. Husk på, at DM skal være færdigafviklet søndag klokken Det er ikke Lyngby kanoklub, der har bestemt løbsrækkefølgen - det er et udvalg under DKF, der har gjort det. Ser vi bare på fredagens finaler, er der Mix K meter, og lige når de er kommet i mål, er der 4 x 200 meter stafet finaler, hvor man må forvente, at de samme roere deltager. Fjern de førnævnte spredehagl og fremlæg en løbsliste, hvor I tilgodeser alle, så de ikke behøver disponere hvilke løb de vil ro, men kan deltage i alt. Hvis det er de intentioner, 06 KANO & KAJAK 1/2005

7 den enkelte har til et DM, at kunne deltage i alt, ja så mener jeg, at seriøsiteten er gået lidt af et Danmarksmesterskab. Så holder indledningen heller ikke, hvor I skriver at for mange er DM årets højdepunkt og test på, hvorvidt den megen træning har hjulpet!! Selvfølgelig kræver arrangøren, at de aktive, der skal modtage præmier, er til stede ved præmieområdet. Inderst inde ønsker den aktive vel også selv at modtage præmie og hæder og applaus for sine præstationer. I forventer, at arrangøren skal sørge for drikkelse til roerne, men her skiller vandene. Jeg har i 8 år siddet i DIF s dopingkontroludvalg, samt fulgt alle de dopingskandaler, Danmark har været ramt af. Jeg har endnu ikke set en aktiv erklære sig for skyldig. Det er enten et middel, de har fået af en tilfældig, eller en flaske vand, som en fra publikum gav vedkommende. Det fik Lyngby Kanoklub til for mange år siden at sige nej til uddeling af væsker. Derfor ser vi med meget professionelle øjne på dette, samtidig med at vi siger, at det må være den enkelte atlets træner eller holdleder, der giver den væske, som den aktive nu har behov for efter et løb. At der skulle en diskvalifikation til på stafetten for at få ønsker om videoovervågning af 200 og 500 meter stafetten er da spændende læsning, især når man læser, man kun har starterens ord for at tyvstarten foregik, man har ingen beviser! Jamen d herrer, dette står der om i vores love. Jeg citerer: Starteren afgør alle spørgsmål vedrørende starten af løbene og er alene ansvarlig for afgørelsen vedrørende tyvstarter. Hans afgørelse er inappellabel. I er bange for, at en tyvstart kan give anledning til en diskussion. Det vil den altid, og hva så?? Man har drøftet det samme på fodboldbanerne, men endnu er der ingen, der er fremkommet med en brugbar løsningsmodel. lovforslag og en procedure på, hvorledes dette teknisk skal føres ud i livet. Manglende vendebøjer: Korrekt - der var ikke de 6 stykker, som vores love kræver. Det har der faktisk ikke været de sidste 10 år på Bagsværd Sø, men det ændrer jo ikke denne situation. Men de yderste var, som de skulle. Det er meget svært på grund af tidspresset, at få de lange baner ajourført før starten foregår. Ude ved 1000 meteren skal kolossen af en starterbro først fjernes. Derefter skal bøjerne vedhæftes på 750 meteren og ved mål, da disse ikke kan være der på grund af de korte løb. Men mon ikke den uheldige U 14 måske alligevel var roet forkert. Jeg har snart gennem en menneskealder overværet mange EM og VM, hvor man har set atleter ro forkert, både om vendebøjer og målbøjer. Jeg har set Danmark vinde en bronzemedalje ved et VM på denne baggrund, til trods for, at vores roer først kom i mål som nummer 4. Jeg vil foreslå, at den enkelte atlets træner eller holdleder seriøst gennemgår banerne med atleten. Drejebogen og de lovændringer et sådant DM har banet vejen til, ser jeg frem til på årsmødet Fra Lyngby Kanoklubs side vil vi være yderst konstruktive, deltage og være med til at vedtage, hvis det kan fremme afviklingen af ethvert kortbanestævne, både for de aktive, klubberne og ikke mindst publikum. Til sidst en lille appel. De klubber, som sender roere ud til stævner, bør sørge for, at der som det mindste er en holdleder med, der som minimum kender DKF s loves overskrifter. Derudover også, at de er udstyret med et sæt båd- og rygnumre fra 1 9. Thomas Gjerlufsen, Formand for Lyngby Kanoklub. Jeg ser også på dette punkt frem til et KANO & KAJAK 1/

8 08 KANO & KAJAK 1/2005

9 BBU Aktiviteter 05 Kære læser Børne- og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen til endnu en sæson med forskellige aktiviteter. Vi vil med dette indlæg gerne gøre opmærksom på nogle af de aktiviteter og tiltag, vi allerede har planlagt for den kommende sæson og håber selvfølgelig, at så mange som muligt vil finde det interessant at deltage. Har du gode ideer til andre aktiviteter, er du velkommen til at kontakte undertegnede. For de fleste af de ting, der er nævnt i denne folder, vil der blive udsendt yderligere information i løbet af sæsonen. Med venlig hilsen Flemming Agner Jørgensen Breddekonsulent Børne- og breddeaktiviteter Det er BBU s mål at skabe så attraktive arrangementer, at det bliver et must for klubberne at deltage. Det er endvidere et mål, at alle arrangementer skal være af en sådan kvalitet, at deltagerne oplever det som noget stort at deltage. Der skal lægges vægt på de organisatoriske rammer, ligesom der skal skabes en positiv, social atmosfære på tværs af klubtilhørsforhold. Herudover forsøger BBU at tilgodese bredden, bl.a. i kraft af hjælp til klubudvikling, hjælp til opstart af nye klubber, støtte til nye klubaktiviteter mm. Ud over de aktiviteter der er nævnt her i hæftet, samarbejder BBU med kredsene om andre tilbud til klubberne. Danske Bank Cup Cuppen vil igen i år blive afholdt som 6 enkeltstævner placeret rundt omkring i landet. Børn kan til og med 12 år deltage i U12 og til og med 14 år i U14. Hvert stævne består at 3-4 forskellige løb: 2 km individuel, 4 x 200m stafet, K2 mix og C4 som foregår i turkano. Udbuddet kan variere fra stævne til stævne. Der er præmier til samtlige deltagere samt til nr. 1-3 i hvert løb. Herudover trækkes der lod om en børnekajak blandt de deltagende klubber. Klubberne deltager i lodtrækningen med ét lod pr. deltagende roer. Dvs. at jo flere roere, uanset niveau, klubberne stiller med, desto flere chancer har man for at vinde. DBC afholdes i år således: 11/6 Marselisborg 18/6 Nova, Palo, Hellerup 26/6 Sorø 13/8 Troense 4/9 Silkeborg 17/9 Nybro, 361 Der er udsendt separat invitation til klubberne. Børne ForældreTræf Ry d august 2005 Træffet blev igen i 2004 en stor succes. Godt 60 børn og forældre havde en herlig weekend i Ry Roklub, som ikke mindst var begunstiget af et fantastisk vejr. Mange af deltagerne var gengangere fra tidligere træf, men også nye deltagere havde fundet vej til de smukke omgivelser ved Gudenåen. Målet for 2005 er igen at skabe en hyggelig social weekend, hvor børn og voksne får mulighed KANO & KAJAK 1/

10 BBU Aktiviteter 05 for at være sammen med deltagerne fra andre klubber. Ud over rig mulighed for at ro på egen hånd, vil der være forskellige aktiviteter, der i stor grad bringer deltagerne sammen, både som familie og kajakroere. Den obligatoriske grill-aften med pølser, sodavand, bøffer og rødvin slipper vi nok heller ikke for i 2005, hvor Ry Roklub, med støtte fra DKF, selv vil står for træffet. Danske Bank Powerpåske Fredericia d marts 2005 Sidste års træningsuge blev en fantastisk succes for de godt 50 deltagere. Arrangementet afholdes igen i år i Fredericia, hvor Fredericia Kajakklub vil stå for den praktiske afvikling. Separat invitation er udsendt til klubberne. Ungdomstræf Hellerup d august 2005 Hellerup Kajakklub inviterer i samarbejde med DKF og Københavns Kajak Kreds til ungdomstræf i/ved Øresund. Weekenden byder på træning, leg og socialt samvær. Separat invitation er udsendt til klubberne. Mini Cups BBU har en ide om at få 2-4 klubber, der ligger i nærheden af hinanden, til at arrangere små såkaldte Mini Cups for roere i alle aldre. Ideen er, at klubberne på skift laver en række løb, der kan afvikles på en hverdagsaften. Man bestemmer selv, hvor tit det skal ske. Det kan være én gang om ugen, hver 14. dag eller????? BBU arbejder på at kunne tilbyde en Eventpakke med bl.a. T-shirts, badges osv., der kan bruges i forbindelse med arrangementet. Er du/i interesseret i at stable en Mini Cup på benene, så kontakt breddekonsulenten. Workshops Planen er, at der skal afholdes 2 workshops med fokus på klubbernes arbejde med børn og unge. Der taget udgangspunkt i en ny bog om kaproning for børn og unge der er under udarbejdelse. De to workshops afholdes med støtte fra Danmarks Idræts-Forbund. Nærmere information følger. Klubdag Klubdag er en dag med relevant indhold for klubbens nøglepersoner. Dagen er normalt bygget op over 4 moduler á 2 timers varighed, vekslende mellem praktisk ro-undervisning og teoretisk debat/information omkring ledelse og udvikling af klubben. Der er planlagt en klubdag i hver kreds. Nærmere information følger, når tid og sted kendes. Klubdage kan også arrangeres med en eller flere klubber i et geografisk nærområde. For booking, kontakt sekretariatet. Et godt idrætsmiljø for børn/ unge Et godt idrætsmiljø for henholdsvis børn og unge er et projekt fra Danmarks Idræts-Forbund, som DKF er gået med i. Projekterne dækker aldersgrupperne indtil 12 år og årige og ligner på mange områder hinanden. Målet er at få klubberne til at sætte fokus på deres arbejde med børn og unge, og at få det struktureret og forankret i klubben. Gennem et 9-12 måneders forløb analyseres og gennemarbejdes klubbens arbejde med de unge. Har forløbet været tilfredsstillende, bliver klubben certificeret og får ret til at bruge denne certificering i sin markedsføring og andre steder, hvor der sættes pris på et velstruktureret børneog ungdomsarbejde. Til dato har Palo, Lyngby, 361, Nybro og Hvidovre gennemført projektet med god succes, og vi kan kun opfordre endnu flere til at deltage. 10 KANO & KAJAK 1/2005

11 Event team BBU forsøger at få samlet en række personer med forskellig kompetence til at bistå klubberne på forskellige områder. Målet er at have et udrykningsteam, der kan træde til, hvis en klub f.eks. gerne vil afholde et stævne, men ikke rigtigt ved hvordan. Eller hvis en klub står og mangler en inspirator på f.eks. sponsorområdet, så kan DKF s Event Team måske hjælpe. Kontakt evt. DKF s breddekonsulent hvis du/i har behov for hjælp eller inspiration. Sommerskoler Mange klubber samarbejder i forvejen med kommuner og institutioner og tilbyder aktiviteter for børn og unge i bl.a. skolernes sommerferie. BBU arbejder på at udvikle en Sommerskolepakke med forslag til aktiviteter, T-shirts, plakater mv. Nærmere information udsendes snarest. Kajakpolo Danmarksturneringen bliver i 2005 udvidet med endnu en herrerække, således at der nu er en Liga, en 1. division og en 2. division. Turneringen afvikles over 5 stævner fordelt rundt omkring i landet. På breddeområdet vil der især blive fokus på ungdomspoloen, hvilket en ny polokonsulent gerne skulle hjælpe med. Ud over at øge indsatsen over for klubberne, vil konsulenten bl.a. skulle arbejde med afholdelsen af tre polo camps (primært for spillere) og tre polo workshops (primært for trænere). Polo Camp marts Øst Polo Camp 2 7. maj Vest Polo Camp august Vest Polo Workshop maj Kalundborg Polo Workshop juni Vest Polo Workshop august Vest Invitationer til camps og workshops udsendes til klubberne. Poloskole Mange klubber er interesseret i kajakpolo, men mangler måske lige den sidste inspiration for at få sat det i gang. BBU har, i samarbejde med bl.a. spillere fra Skovshoved Roklub, udarbejdet en manual med forslag til, hvordan hele opstartsarbejdet kan gribes an. Manualen fortæller om annoncering, strukturering, træningsforløb, indhold af de forskellige træningspas mv. BBU har mulighed for at støtte med know how, og inspiration til de klubber som gerne vil i gang. Kursus DKF s nye kursusstruktur, der blev indført i 2002, er efterhånden blevet populær og godt kendt. Tråden fra Grundkurset til Diplomtrænerkurset fungerer, og i 2004 er der flere klubinstruktører, der har gennemgået DIF s Diplomtrænerkursus. Flere kurser var i 2004 meget hårdt booket og med ventelister, hvilket har betydet, at vi i 2005 udbyder endnu flere kurser. Det skulle gerne betyde, at endnu flere bliver uddannet. Havkajak Flere og flere havkajakklubber melder sig ind i DKF, og BBU håber, at der dermed bliver en større søgning til de kursustilbud, vi har til netop roere i denne bådtype. DKF, og dermed BBU, er meget åbne for havkajakkerne, og vi tager meget gerne imod forslag til aktiviteter, som kunne være relevante for os at tage fat på. Skulle der være personer, der har tid og lyst til at være med til at arrangere et havkajaktræf, hører vi gerne fra jer. BBU har mulighed for at støtte økonomisk mv. Se mit rovand Ideen er, at interesserede klubber lukker dørene op for medlemmer fra andre klubber og viser dels deres klubfaciliteter, dels deres rofarvand frem. KANO & KAJAK 1/

12 BBU Aktiviteter 05 Målet er, at der sæsonen igennem er åbent hus hver weekend flere steder i landet. For at være med, kræves der ikke de store forberedelser. Man skal blot fastsætte en dato (eller flere) og forberede en rotur i ens hjemlige farvand, samt sørge for at have et antal medlemmer klar til at guide gæsterne rundt. Arrangementet kan selvfølgelig udbygges til at omfatte morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe osv., osv. - alt efter hvad man magter. Grundlæggende skal deltagelsen være gratis, men hvis arrangementet omfatter bespisning m.v., er en deltagerbetaling selvfølgelig acceptabel. Oversigten over tilmeldte arrangementer kan ses på DKF s hjemmeside: Ergometer Via hjemmesiden har det vinteren igennem været muligt at deltage i flere forskellige ergometer-konkurrencer. Med støtte fra bl.a. dansprint har vi fået udviklet et online registreringssystem, således at deltagerne havde mulighed for både at ro mod sig selv og mod en anden roer i en direkte udfordring. Vi arbejder løbende på at udvikle mulighederne. Klubstartspakker Der er heldigvis stor interesse for kajakroningen i Danmark. Desværre kniber det flere steder med, at klubbernes kapacitet kan tage imod alle, som gerne vil være medlem. I erkendelse heraf har vi sammen med Danmarks Idræts-Forbund sammensat en klubstartspakke, der forhåbentligt kan inspirere nogen til at starte nye klubber op de steder, hvor der er mest pres på. Klubstartspakken indeholder bl.a. et økonomisk tilskud til materiel, uddannelse at klubledere og instruktører samt vejledning og support i forbindelse med etableringen. Klubstartspakkerne var i 2004 direkte medvirkende til, at der blev startet 6 nye klubber. Klubbesøg Forespørgslen på at få besøg af DKF s breddekonsulent var i 2004 større end nogensinde, og allerede inden året var gået, havde de første klubber booket et besøg i Det er DKF s opgave at have tilbud til alle medlemsklubber og besøgene skal bl.a. være med til at klarlægge evt. uopfyldte ønsker til forbundet. Klubbesøg er ikke kun for klubber med problemer eller kriser. Klubber med et højt aktivitetsniveau og en velfungerende dagligdag kan også få udbytte af et besøg. BBU vil gerne i dialog med så mange medlemsklubber som muligt! Kano & Kajak Medlemsbladet er på banen igen, og vi udkommer med 3-4 numre i Når dette læses, vil flest mulige tidligere udgivelser være tilgængelige på hjemmesiden. Redaktionen er meget afhængig af, at det er medlemmerne, der indsender artikler, billeder mv., således at bladet kan blive så alsidigt som muligt. Hjemmesiden er stadig under udvikling. Der arbejdes med flere nye tiltag, men da arbejdet udføres på frivillig basis, må vi acceptere, at tingene af og til tager lidt længere tid. Vi modtager gerne forslag og ønsker til forbedringer, således at brugerne vælger sitet som det første sted at søge oplysninger om forbundet og dets aktiviteter. På hjemmesiden kan du oprette dig som bruger og tilmelde dig diverse maillister, konkurrencer mv., ligesom der er adgang til at læse referater mv. fra de forskellige udvalg og arbejdsgrupper i DKF. Hjemmesiden er (næsten) altid fuldt opdateret, og du vil derfor aldrig gå glip af evt. arrangementer og tilbud. God sæson Vi håber, at vi, med bl.a. disse aktiviteter, kan være med til, at den positive udvikling inden for kano- og kajaksporten fortsætter og at så mange som muligt får nogle gode oplevelser med deres sport. Med mange venlige hilsener Børne- og Breddeudvalget Dansk Kano og Kajak Forbund Idrættens Hus 2605 brøndby Tlf: KANO & KAJAK 1/2005

13 KANO & KAJAK 1/

14 Sea Challenge Fyn 2004 Begyndelsen på et eventyr SEA CHALLENGE FYN 7 dage, 7 etaper, 7 udfor Af Henrik H. Kirkegaard Vejrguderne var med arrangørerne, da Sea Challenge Fyn for første gang blev afviklet i starten af august måned Arrangørerne ville bruge 2004 som et test-år, hvor arrangementet skulle testes i alle dets facetter. Logistik, forplejning og især sikkerhed var hovedpunkterne, som skulle bestå prøven, inden et stort kajakfelt stikker til søs i Sikkerheden bestod af to dele: Deltagernes sikkerhed på etaperne, med følgebåde, check points og sikre ruter, samt beredskabet bag sikkerheden med kommunikation mellem de enkelte offi-cials i båd og på land. Testarrangementet blev en succes. Testdeltagerne og arrangørerne fik udover at teste sikkerheden også testet forskellige forslag og ideer, som opstod ved evalueringsmødet efter hver etape. Så man kan i sandhed sige, at testdeltagerne med deres konstruktive tilbagemeldinger har stor del i fremtidens Sea Challenge Fyn. Sea Challenge Fyn er: Fyn rundt i kajak hvor hver enkelt deltager tilbagelægger 290 km i løbet af 7 etaper. Hver etape byder på varieret længde, lige fra 20 km til kongeetapen på 76 km, alle med check points og nogle med overbæringer og taktiske beslutninger. Mens deltagerne bruger tiden på vandet og ledsagerne cykler rundt mellem check pointene, bliver bagage flyttet, kajakstativer sat op og overnatningsstedet klargjort. Al dette arbejde udføres af de lokale kajakklubber, som stiller med mandskab til de mange opgaver, et sådan arrangement byder på. Overnatningen foregår i kommunale idrætshaller, hvor badefaciliteter m.v. er stillet til rådighed. Morgenmaden bliver indtaget i forbindelse med overnatningsstedet, imens frokosten bliver udleveret ved indskrivning til etapestart. Det eneste, som er for deltagernes egen regning når startgebyret er betalt, er aftensmaden. Et arrangement fødes Sea Challenge Fyn blev født af Fonden FynTour og Sport Event Fyn i Det var for interessenterne vigtigt, at der blev arbejdet professionelt med arrangementet. Det blev derfor besluttet at ansætte en projektleder, som udelukkende skulle arbejde med Sea Challenge Fyn. Midlerne til aflønning blev, af Fyns Amt, bevilliget frem til udgangen af Sea Challenge Fyn er til dagligt hjemhørende under Sport Event Fyn, som er en selvejende institution, dannet af Fyns Amt, kommuneforeningen, erhvervsrådet og industri- og handelskammeret på Fyn. Sea Challenge Fyn næsten for alle Arrangementet henvender sig til alle kajakroere, som vil prøve en lidt større udfordring, hvor service og sikkerhed er højt prioriteret. 290 km på 7 dage kræver erfaring, for selvom vandet omkring Fyn i perioden juli og august normalt er roligt, kan der trække et uvejr op. Udover den fantastiske naturoplevelse arrangementet byder på, er det også en konkurrence, hvor der kan deltages alt efter niveau og temperament. Konkurrencen er derfor både for hav-, tur- og K2 kajakker. Det er dog frem for alt en aktiv ferie, hvor glæden ved at ro kajak er den primære. En testdeltagers beretning Af Mogens Hald Fyn rundt i kajak vil uden tvivl komme til at stå i mine erindringer, som noget af det mest intense jeg har deltaget i. Øen er mig ikke ubekendt, jeg er faktisk født og opvokset i Odense, så personligt blev turen fyldt med genopfriskning af en masse gamle minder. 3 kvinder og 19 mænd startede i Svendborg i det dejlige sydfynske øhav og roede med urets retning til alle de større kystbyer på øen, første stop var Fåborg. 3 kvinder og 18 mænd nåede frem til målet i Svendborg, ca. 300 km og 29 timer for de hurtigste og 50 timers roning for den, som kom sidst i mål. Kun én mand måtte udgå dagen før sidste etape, på grund af en forvredet skulder. Den gennemsnitlige etapelængde er 40,8 km, men med en kongeetape på godt 74 km fra Bogense rundt Fynshoved til Kerteminde. Vejret var dejligt hele ugen, dog måtte vi fra Bogense om torsdagen og de resterende dage lide den tort at have vinden lige i snotten, og det kulminerede med 12 m/s, da vi skulle under Storebæltsbroen og rundt Knudshoved ind til Nyborg. 14 KANO & KAJAK 1/2005

15 En træt testdeltager på de sidste meter dringer Da TV2 stak mikrofonen op i næsen på en af deltagerne, som lige var kommet i land efter en hård tur på vandet, og journalisten spurgte ham, hvordan han havde det, kom svaret prompte: min røv har det værst og det blev selvfølgelig brugt i aftenens nyhedsudsendelse. Indslaget kan ses på: under titlen Verdens længste kajakløb rundt om Fyn tirsdag den OK, det gjorde ondt i røven, men en fedtsugning er heller ikke smertefri, og jeg smed altså 4,5 kg fedt på den uge, så hvis man tager prisen og oplevelsen i betragtning, så var det de ømme balder værd. Uden for distancerne på vandet, bragte turen på meget godt socialt og kammeratligt samvær, omkring lejrbål og grill, og vi havde som sagt vejret med os, til disse aktiviteter på land efter en dejlig dag i kajakken. Det er med kajakroning som med god chokolade: Når man først får smag får det, så kan man ikke stoppe igen, så jeg er helt sikkert med næste år. Turen Fyn rundt kan sagtens forenes som en familietur. Eksempelvis var der et ungt par med i år, hvor den ene cyklede øen rundt. Udholdenhed, koncentration og viljestyrke, blev tre ord, som jeg kom til at gentage for mig selv tusindvis af gange, ikke mindst koncentrationen var et hot emne under ro turen fra Kerteminde, Nyborg til Svendborg, hvor en østlig - sydøstlig vind på 8 til 12 m/s på visse steder, satte søen op til 2-3 meters højde. Men dér er det, at havkajakkerne har deres styrke, så I skal ikke blive forbavset, hvis I ser mig i en noget mere stabil båd til næste år. Jeg må i hvert fald konstatere at min Spica er en fantastisk god let turkajak og rigtig god på et maratonløb som eksempelvis Tour de Gudenå, men den duer ikke til 3 m høj sø, for så skal man bruge uforholdsmæssig mange kræfter på at koncentrere sig om balancen, i stedet for at bruge kræfterne på at komme frem. Kære kajakkammerater, slut op om denne helt unikke oplevelse og tag med næste år, men ikke medmindre I har forberedt Jer ordentligt, og det vil nok sige, at I minimum skal have 1000 km i armene på sæsonen, inden I kaster Jer ud på Sea Challenge Fyn. Man kan læse mere om Sea Challenge Fyn på KANO & KAJAK 1/

16 Pernille Hasløv DKF ansatte pr. 8. marts 2005 Pernille Hasløv i stilling som halvtids breddekonsulent med ansvar for kajakpolo. Pernille Hasløv er 30 år, er kandidat i Idræt fra universitet, og har studeret friluftsliv i Norge, hvor hun bl.a. arbejdede med forskellige kano- og kajakdiscipliner. Pernille har desuden spillet kajakpolo i en af vores klubber en sæson, og har dermed en vis teknisk indsigt i sporten. Vi betragter Pernille som en meget kompetent person, der har evnerne til at tage initiativer, men også til at sikre, at de eksisterende projekter bliver gennemført grundigt. Pernille er desuden meget afklaret omkring sin personlige situation samt de muligheder og begrænsninger, der følger en deltidsansættelse. Pernille har derudover lavet en del frivilligt arbejde som bl.a. trænerrepræsentant i KIFUs Aktivitetsudvalg, projektmedarbejder på KIFUs projekt "Et bedre idrætsmiljø for børn" og har været medlem af bestyrelsen i Solrød Svømmeklub. Hun har også været ansat som ambassadør for DIF's Københavnerudvalg, og desuden undervist i mange forskellige idrætsgrene og idrætsforeninger. Arbejdsopgaverne i ovenstående jobs har bl.a. på den ene side omfattet trænings- og undervisningsplanlægning, praktisk livredning og undervisning i samme, pædagogisk samarbejde og pædagogisk ansvar, samt undervisning i idræt - både teoretisk og praktisk - af alle aldersgrupper (babyer til pensionister), forskellige etniciteter og fysisk og psykisk handicappede, og på den anden side projektarbejder, økonomisk-, juridisk og pædagogisk ansvar for planlægning og afvikling af arrangementer. Pernilles uddannelse har gennem de seneste år set ud om følger: Projektlederuddannelse. Cand. Scient. i Idræt Studerende på humanistisk overbygning på idræt, Københavns Universitet Studerende på Friluftsliv, Højskolen i Telemark, Norge Studerende på grunduddannelsen på idræt, Københavns Universitet Studerende på danskstudiet, Københavns Universitet 16 KANO & KAJAK 1/2005

17 KANO & KAJAK 1/

18 JØRGEN SAMSON Af Kajakklubben Neptun Kajakklubben Neptun har mistet sit æresmedlem siden 1947, Kajakroeren Jørgen Samson. Det var Jørgens fortjeneste, at vor klub blev gelejdet gennem 2. verdenskrigs - også for kajakklubberne i Københavnsområdet - så kaotiske tider. Han var formand i 2 perioder fra , og igen fra Allerede i 1940 fik han overflyttet kajakkerne til en stald i Trangraven hos Vognmand Rudolfsen, hvorfra man kunne ro i Københavns Havn. Jørgen var ret aktiv i krigsårene, og på et tidspunkt var han kurér for modstandsbevægelsen, idet han - godt skjult af mørket - fragtede livsvigtige depecher fra Vedbæk Havn til Hven - og retur. Hvordan det gik til at Jørgen blev medlem, netop i Neptun, blev der bl.a. berettet om i 1977 i klubbens 50 års Jubilæumsbog På Neptuns blå bølge -- citat : I 1937 fik vi også et andet nyt medlem. Han kom fra Borghegn s kajakklub i Kalkbrænderihavnen. Han hed Jørgen Samson, og han havde ikke bare lyst til at ro kajak, næe - han ville skam selv tegne dem, lave skabe loner og så bygge dem selv. Et andet medlem i Neptun, Orla Sandell, havde nøjagtigt den selv samme idé, og så kan det nok være, der kom gang i diskussionerne om, hvordan en kajak skulle se ud. Udtryk som: konveks, konkav, højt forskib, lavt forskib, godt slip agter, V-formet fortil, flad bagtil, stabilitet, søsikker og mange andre gode ord fløj over Tebordet i Neptun. De to blev dog enige om at eksperimentere og afprøve en model, og en skønne dag, mødte de op med tegninger, skabeloner, masser af avispapir og lim og - ikke mindst - propfyldt med optimisme. Byggeriet kom i gang, og diskussionerne blev ikke mindre, men færdig blev den da, blev døbt Bananen og søsat. Vi prøvede alle at ro i den, men efter en times tid, måtte eksperimenterne ophøre, Bananen nægtede at fungere. Limen, der var blevet brugt, var ikke vandfast, og den kompetente læser kan tænke sig til Bananen s endeligt. Hvad vi andre lemmer ikke har hørt om, hvordan en kajak skal se ud eller ej ja, det er simpelthen ikke værd at vide. Enhver, som har noget med kano- og kajakroning at gøre, hvor som helst på denne klode, ved, at en kajak, der er bygget i Struer og konstrueret af kajakroeren Jørgen Samson, er det allerbedste, der findes indenfor dette område. At det er mange års eksperimenter og erfaringer fra Jørgens side, der danner grundlag for de mange og meget fine kano- og kajaktyper gennem årene, er en kendsgerning, og det er altså nu over 40 år siden, han startede med sine første forsøg - og det var, vel at mærke i Neptun, det foregik. citat slut. Andet sted i omtalte bog fortæller Jørgen selv om, hvorfor og hvordan han blev medlem i Neptun. citat : En septemberdag i 1937, vendte jeg stævnen mod syd, i den urokkelige hensigt at melde mig ind i en klub, hvor man skabte sig mindre og roede mere. Det kunne kun være Neptun. Med Syrebroen rundet kom en bugt med et lille kolonihavehus inderst til syne. Det nærmest stagede jeg mig frem til og sad endelig ved en bro med to pjaltede mænd på. De kiggede venligt på mig og da jeg fik vejr til det, sagde jeg dav - og - satans til lavt vand. Den værst klædte blev holdt sammen med sejlgarn om maven - det var Orla Sandell - ham uden sejlgarn hed John Barth, og de var ved at give hus og bro en blanding af karbolinium og finsk tjære. Jeg blev gjort opmærksom på, at medlemmernes tid ikke udelukkende gik hermed, idet snedker-, tømrer- og jord- og betonarbejde også forekom. Og således var det medlemskab en kendsgerning. Som det kan læses indledningsvis, blev det medlemskab af ganske overordentlig betydning for kajakklubben Neptun s videre skæbne. Kaproningsmæssigt var Jørgen rigtig godt roende og var bl.a. deltager på Danmarks hold ved VM på Bagsværd sø i Men allerede tidligere var han begyndt at interessere sig for at konstruere kajakker, og et frugtbart samarbejde kom i gang med Brdr. Kobberups Kajakbyggeri i Struer, idet de dér syntes, at denne kajakroer fra København, havde talent for at optimere bådkonstruktionerne. Et samarbejde som blev fastholdt og udviklet til denne dag og som har haft afgørende betydning for Kano- og Kajaksporten gennem tiderne - såvel nationalt som internationalt. Det er vel bl.a. værd at bemærke, at ved Olympiske Lege i Rom 1960 viste det sig, at samtlige kanoer og kajakker i alle afholdte discipliner, var bygget i Struer, og at det var Jørgen Samson, der var konstruktøren. For blot at nævne nogle få, men meget kendte konstruktioner fra Jørgens tegnebræt, må man erindre sig Zephyr (1948) - Attack, der var konkav, og af I C F blev forbudt at anvende i konkurrenceøjemed - Slender (1960) - K2 Makker - K2 Triton - Glider (1964) og mange, mange flere. På grund af det gode dessin og håndværk, vil disse kajakker kunne ses på vandet i adskillige år fremover. Jørgens flittige pen kunne ikke bare tegne. Han mestrede også den kunst at kunne beskrive, hvad det var, han gav udtryk 18 KANO & KAJAK 1/2005

19 KØB & SALG for i sine konstruktioner på en forståelig måde, således at det har dannet skole for, hvordan en kajak skal se ud for at være hurtig - sikker - og se æstetisk ud. Sagt om Jørgen Samson: Erik Hansen, OL - Guld-vinder 1960 i Rom: citat Det er en konstruktør, der altid har kunnet forny sig. Mens de andre har koncentreret sig om at kopiere, har Samson brugt sit store talent til at være konstant nyskabende, Thor Nielsen: 4dobbelt Verdensmester: Man har altid kunnet komme til Jørgen Samson, og få et svar på alle de små som store problemer, en kaproer måtte ha, - manden var forud for sin tid! Sagt af Jørgen: En kajak skal s gu ses nedefra, det er jo alt det under vandet, der er interessant. Jørgen havde den lykke i mange år at bo i sit lille hus på Skovvej i Farum, hvor han fra sin køkkendør kunne gå direkte ned i sin kajak for at ro sin daglige tur på Farum Sø. En drøm fra hans tidlige ungdom, var dermed indfriet. SÆLGES Nelo kapkajak (max. 60 kg) fra 1997 Henvendelse: Sara Hinge Tlf.: KØBES Struer Racing træpagaj min. 218 cm købes. Henvendelse: Jakob Thykjær AUKTION Hellerup Kajakklub afholder auktion over brugte pagajer, tur- og kapbåde. Auktionen finder sted d. 30. april kl. 14:00 i Hellerup Kajakklub, Onsgårdsvej, Hellerup. Ole Vestbirk tlf: Med den dybeste respekt for et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle Kano- og Kajakroere, vil mindet om Jørgen Samson blive bevaret. Efterlysning af gamle roere til Charlieholdet Vi er nogle roere fra Furesøkredsen, som træner et par gange om ugen (startede 2004), så vi kan holde vores krops forfald ved lige, kombineret med et socialt samvær i smukke omgivelser. De fleste i gruppen er fra 1965 og har roet som unge, mere eller mindre. Vi ror alle i kaproningsbåde, og der er ingen der falder i (vandet altså). Du er altid velkommen til at mødes på vand eller land med nogen af os. Hvis du selv har roet, kan det være, at du kender Jens Bøge (Nord), Karsten Nielsen (Nord), Bo Landgren Petersen (Holte) samt Martin Olling Delfer, Martin Bardum, Lars Poulsen og Christian Hansen (alle Lyngby). Hvis du på forhånd får trykken for brystet og svimmelhed samt smerter ude i venstre arm, fordi du kender eller har mødt en af ovenstående så søg læge ellers mail eller ring til Charlieholdet. Mail: eller Tlf KANO & KAJAK 1/

20 Mere fart på kajakken i 2005? Plastex Marathon Swift i Racing+ udførelse. Du ror måske allerede i turkajak og vil gerne have en hurtigere kajak? Du vil måske gerne lære at ro kapkajak, men du synes, at springet fra turkajak til kapkajak er for stort? Du har måske problemer i bølgerne i din kapkajak, men synes alligevel, at en turkajak er for bred og langsom? Du vil måske gerne forbedre din tid til handicap, men en kapkajak er alligevel for svær, og du har måske heller ikke rigtig lyst til at ro i et gammelt design lavet efter gamle/forældede måleregler - og så er der jo ikke rigtig andre muligheder, vel? Den nye Plastex Marathon Swift er svaret på disse spørgsmål. Den er klart hurtigere end selv den hurtigste turkajak, men den er også kun 46 cm bred på det bredeste sted (en turkajak skal være mindst 51 cm bred). Selv om den nærmer sig en kapkajak i hastighed, så er den betydeligt mere stabil en kapkajak er trods alt kun ca. 40 cm bred. Den er altså rimelig nem at ro på åbent vand og i bølger. Swift er en mellemting mellem en tur- og en kapkajak lavet til dig, som drømmer om at kombinere farten fra kapkajakken med stabiliteten fra turkajakken. Hvis du vil have mere fart på kajakken i 2005, så skal du overveje en prøvetur i en Marathon Swift vi har den liggende i butikken til afprøvning lige nu du vil blive positivt overrasket! (Det er også muligt at prøve i Århus kontakt os for flere oplysninger) Priser: Marathon Swift, Sport: Glasfiber sandwich konstruktion støbt med Epoxy kr. Marathon Swift, Racing+: Kevlar/kulfiber/glasfiber sandwich konstruktion støbt med Epoxy kr. Marathon Swift, ESC Vacuum: Kevlar/kulfiber sandwich konstruktion vacuum-støbt med Epoxy kr. Alle modeller er meget stive og stærke både i dækket og i bunden, men vægten er lavere for de dyrere modeller. Få 10% introduktionsrabat og bestil en Swift inden 1. maj (Butikken ligger i sydenden af Skovshoved Havn)

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 20. marts 2005 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Niels Andersen, Mogens Kragh, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Gorm

Læs mere

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer,

Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller både? Har I for lange ventelister, og vil I gerne af med dem? Har I for få medlemmer, KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N N O V E M B E R 2 0 0 7 Brug din breddekonsulent brug dit forbund! Har I for mange medlemmer, og mangler I plads eller

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2007/08 Dato: Tirsdag den 3. juli 2007 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007

Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul og et godt nytår. DKF s temadag og årsmøde 2007 KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N D E C E M B E R 2 0 0 6 indoor-outdoor Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår. Alle i DKF ønskes en glædelig jul

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Danmarksmesterskaberne i

Danmarksmesterskaberne i Danmarksmesterskaberne i kano og kajak maraton 2014 d. 6.-7. september i Hvidovre Kajakklub Praktisk information Tilmelding Løbsudskrivning og afvikling af stævnet sker i henhold til DKF s love. Sidste

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

KANO & KAJAK. Dansprint ApS hovedsponsor for DKF

KANO & KAJAK. Dansprint ApS hovedsponsor for DKF KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N A P R I L 2 0 0 7 indoor-outdoor Dansprint ApS hovedsponsor for DKF Med to eksterne samarbejdspartnere; Schaumann Properties

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI De Danske Politimesterskaber i Maraton Søndag den 24. maj 2015 VELKOMMEN Kære idrætsfolk Så skal vi ud på en løbedistance, der kræver sin kvinde/mand. Med

Læs mere

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN

NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN NYT FRA UDVIKLINGSKONSULENTEN Dansk Taekwondo Forbund Nr. 1 Juni 2013 Jeg har nu været ansat i Dansk Taekwondo Forbund i et år, og har haft mulighed for at lære mange af jer og jeres klubber at kende.

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Sportslige aktiviteter

Sportslige aktiviteter Året der gik.. 2011 Sportslige aktiviteter Metaller DM Sprint Ingen metal, men finalepladser til URO (Marc, Jonas Hall, Rasmus) Og en flot 5. plads til Marc i K1 5000m DM Marathon Guld: Connie, K2 (40+)

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Kortbane VM 2009 Dartmouth, Canada

Kortbane VM 2009 Dartmouth, Canada indoor-outdoor Nyhedsmagasin september 2009 KANO & KAJAK Kortbane VM 2009 Dartmouth, Canada Kortbanesæsonens store mål i 2009 var VM i Canada. Målsætningen var klar og nedfældet i samarbejdsaftalen med

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 2009 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Børne- og breddeudvalget (BBU) Dato: 16/11 Sted: DKF Deltagere: Peter Unold (PeU), Ene Lindharth, Lone Bro Madsen, Lars H Pedersen, Dorthe Hansen. Afbud: Esben Ø. Kjeldsen Referent:

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 8 sæson 2008/09 Dato: Mandag den 15. september 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne.

Skoleskydning medio august 2013 Dauglykke Skytteforening. Skoleskydning 2013. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. Skoleskydning 2013 - Vind 8.000,00 kr. Til din klasse. - Et tilbud til alle 5. Klasserne. - Den eneste betingelse er, at eleverne danner hold på 4 skytter fra samme klasse. Skytteforeningen sørger for

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø

5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø Invitation til 5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø Dansk Kano- og Kajakforbund og Silkeborg Kajakklub inviterer til nordiske mesterskaber i kano- og kajakmaraton den 5. - 6. juli 2014 på Silkeborg

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Fyn Rundt i Coastal 4x+

Fyn Rundt i Coastal 4x+ Coastalroning danner baggrund for én af de helt store og spændende udfordringer Fyn Rundt i Coastal 4x+ Fre. 05 juni til Søn. 07. juni 2015 Kolding Roklub og Aarhus Roklub er gået sammen om et spændende

Læs mere

!"#$ % & ' (#'"!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88''

!#$ % & ' (#'!#,, -! . -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' !"#$ % & ' ('%)$* '#+, ' (#'"!#,, -!. -'!/0, 1 2 $)% $ ) 3 ' 2)42242 * #, 2$)4 3 501 2$)%6 7'* ' 2)2%$) * 3 6$%%$ %)$ (', ' 2)2%2%42 ( ''88'' 7'8"'& 3 '8"'& 8"'&!8"', "' * #',, * 3 &!"#! $ % 3 ",, '-"

Læs mere

Kano og Kajak OL-landsholdet

Kano og Kajak OL-landsholdet Pressemeddelelse 2. juni 2008 Kano og Kajak OL-landsholdet Dansk Kano og Kajak Forbund er stolt af at kunne præsentere det danske kajak OL-hold. Med 4 aktive, er det et af de større hold, som dansk kajaksport

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 11 sæson 2008/09 Dato: Torsdag den 11. december 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen,

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012 Forsiden NYHEDSBREV APRIL 2012 Indholdsfortegnelse Forsiden...1 Bestyrelsens planer for det kommende år...2 Renovering af bad og omklædning...2 Forårsrengøring...2 Vores løb...2 24 timers kajakstafet...2

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Hvornår: 7-8 oktober, 2006 Hvor: Vollsmose Svømmehal, 6 baner, 25 m, elektronisk

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål

Vision og Strategi. Forslag til Vision og Strategi 2015. Formål Bestyrelsen : 01.02.2015 Forslag til Vision og Strategi 2015 Baggrund Vision og Strategi indeholder de værdier, som klubben vil være kendt for og sætter en retning for den udvikling, vi ønsker i forhold

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere