Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Beretning. Regnskab 34. Bankdata 2013. Udviklingsaktiviteter. Teknologi. Service & Support. Drift. Medarbejdere. Konsulentfunktioner"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013

2

3 Indhold Beretning Bankdata 2013 Udviklingsaktiviteter Teknologi Service & Support Drift Medarbejdere Konsulentfunktioner Skrevet om Bankdata Regnskab 34 Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 34 Ledelsesberetning 36 Foreningsoplysninger Hovedtal og nøgletal Beretning Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter 41 Udgives af: Bankdata Erritsø Bygade Fredericia Tlf.:

4 04 Beretning Bankdata blev det første almindelige år i det nye Bankdata. Konverteringen af Jyske Bank var godt overstået, og Bankdata kunne begynde at tilrettelægge opgaverne efter en normal styrings- og prioriterings-model. I takt med, at ressourcerne blev frigivet fra de sidste opgaver i forbindelse med konverteringen af Jyske Bank, blev nye projekter søsat i stor stil i Året har også været præget af, at der på en række områder er gennemført meget store analyseaktiviteter med fokus på at få tilrettelagt den overordnede roadmap på de enkelte forretningsområder. Ledestjerner Et særligt element i analyserne har været at få fastlagt, hvilke forretningsmæssige ledestjerner Bankdatas meget store udviklingskapacitet skulle rettes mod. Der blev udpeget to ledestjerner i samarbejde mellem bankerne og Bankdata: Multikanalbanken og Proceseffektivitet. Under de ledestjerner blev fem konkrete projektspor udpeget som fokusprojekter. For fokusprojekterne er der fastlagt klare mål for, hvad de skal levere de enkelte år, og det er samtidig besluttet, at de projekter skal fremmes yderligere, hvis det er muligt at tilføre ekstra ressourcer i form af mandskab eller penge. De fem fokusprojekter er: kredit, fuldmagter, kundens onlineoplevelse, rådgiverens effektive arbejdsplads og digital signering. Konverteringer Jyske Bank-konverteringen blev afsluttet i 2012, men andre konverteringer ventede. I løbet af 2013 blev der gennemført i alt fire fulde konverteringer ind i Bankdatas medlemskreds og en partiel udkonvertering fra et af Bankdatas medlemmer. Konverteringerne er gennemført til aftalt tid og med en høj kvalitet. Konverteringsorganisationen har samtidig udviklet en generisk konverteringsmotor, som vil blive anvendt igen flere gange i Denne motor gør, at Bankdata kan gennemføre særdeles costeffektive konverteringer, og fra medio 2014, hvor motoren er fuldt udbygget, vil det være muligt at gennemføre op til seks individuelle konverteringer pr. år.

5 Beretning 05 Konverteringer i 2013 Bankdata har i 2013 gennemført fire konverteringer. Alle konverteringer er gennemført efter planen og i meget høj kvalitet: 18. maj: Fjordbank Mors SDC til Jyske Bank 15. juni: Tønder Bank til Sydbank 19. oktober: Max Bank til Sparekassen Sjælland 16. november: Fjordbank Mors BEC til Jyske Bank Konverteringsafdelingen har også arbejdet på konverteringen af Jyske Bank Hamborg til Bankdatas systemer (afsluttes den 8. marts 2014) samt aflevering af tre filialer fra Østjysk Bank til Arbejdernes Landsbank hos BEC.

6 06 Beretning En af de største danske it-virksomheder Mere end 600 Bankdata-medarbejdere i Fredericia, Silkeborg og Gurgaon i Indien går hver dag på arbejde for at udvikle it, som bruges af ca ansatte i pengeinstitutterne plus de 1,2 mio. privatkunder, som bruger bankernes selvbetjeningsløsninger. Det er tal, der gør Bankdata til både en stor arbejdsplads og blandt de største itvirksomheder i Danmark. Bankdata er vokset støt gennem årene og er nu en virksomhed, der har vægt og interesse som både arbejdsgiver og it-virksomhed: Som arbejdsplads modtager Bankdata næsten 900 ansøgninger om året og beskæftiger mange hundrede it-faglige medarbejdere. Derfor blev der også lyttet, da Bankdatas administrerende direktør Ove Vestergaard i 2013 bl.a. gav sit bud på fremtidens it-medarbejdere til Finansforbundets faglige fællesskab for it-medlemmer. Størrelsen åbner døre Bankdatas status som en af landets største itvirksomheder er desuden med til at åbne døre hos andre store spillere inden for it-verdenen. Ikke mindst konverteringen af Jyske Bank til Bankdatas systemer har givet genlyd i branchen og øget interessen for Bankdatas ekspertise. Bankdata sidder bl.a. både med i Microsoft BIroundtable et eksklusivt netværk, der tæller de største virksomheder i Danmark - og i det store amerikanske firma Notable Solutions Inc. lukkede brugergruppe, hvor kun de største europæiske kunder er repræsenterede. De store it-leverandører er overordentlig interesserede i vores input, når det f.eks. kommer til vores brugeroplevelse af deres produkter, og hvilke krav de skal kunne opfylde i fremtiden. Det fortæller mig, at Bankdata er blevet en meget større og vægtigere spiller i it-branchen, siger Bankdatas direktør Lene Weldum. Erfaren spiller Software-giganter som Microsoft og SAS Institute bruger også Bankdata som reference, når deres potentielle kunder skal se et best-practice eksempel på deres løsninger, og når store organisationer som Region Syddanmark og KMD skal have nye it-værktøjer, tager de også turen til Fredericia for at se, hvordan Bankdata har indrettet sig: Bankdata er blevet en interessant virksomhed for resten af den danske it-branche. Ikke mindst, fordi vi er så store og derfor har en meget bred erfaring med de forskellige it-produkter, når de skal understøtte et stort setup, slutter Lene Weldum.

7 Beretning 07 En interessant arbejdsplads for nye medarbejdere Med sine godt 600 medarbejdere inden for særligt it-området er Bankdata en stor arbejdsplads med mange medarbejdere på et højt fagligt niveau. Det giver en tydelig interesse for Bankdata som fremtidig karrierevej, og i 2013 sendte i alt 894 en ansøgning til Bankdata.

8 08 Beretning Ansigt til ansigt over store afstande Det er ikke noget problem at koordinere opgaverne ansigt til ansigt, selv om nogle af kollegerne sidder 80 eller måske hele km. væk. I Bankdata mødes kollegerne i Fredericia, Silkeborg og Indien dagligt gennem virksomhedens mange videokonference-anlæg. Arbejde på tværs af geografien: Video sørger for kontakten Bankdata er ikke kun en stor arbejdsplads, men også en arbejdsplads med store fysiske afstande: Mens nogle medarbejdere sidder i hovedkvarteret i Fredericia, sidder andre i Silkeborg eller helt ovre i Indien. Samtidig er samarbejdspartnerne i pengeinstitutterne fordelt rundt i hele landet. Alligevel mødes medarbejderne dagligt ansigt til ansigt med både kollegerne og pengeinstitutternes medarbejdere: Det sørger Bankdatas og pengeinstitutternes til sammen 80 videokonferenceanlæg for med stor succes: I 2013 holdt Bankdata mellem 400 og 500 timers videomøder om måneden. Sparer ressourcer og fremmer dialogen Videokonferencerne sparer mange omkostninger og spildtid til ikke mindst transport i samarbejdet mellem Bankdata og pengeinstitutterne. Det gør også, at der er mere tid til den løbende dialog, fordi det ikke trækker så mange ressourcer at mødes. Videomøder har i modsætning til telefonmøder også den store fordel, at mødedeltagerne mødes ansigt til ansigt og kan dele både skærm og materiale. Godt redskab i samarbejdet med pengeinstitutterne Med videokonferencen kan Bankdatas udviklingsprojekter bl.a. inddrage pengeinstitutterne tidligere og hyppigere i udviklingsprocessen ved at holde informationsmøder via video: Et videomøde er oplagt, når der på den ene side er behov for at informere og have en dialog om et kommende itprodukt, men der på den anden side stadig ikke er nok information til at rive en hel dag ud af kalenderen til en traditionel temadag, hvor deltagerne samles fysisk. Det prøvede Bankdata af med succes i 2013, hvor bl.a. 15 deltagere fra pengeinstitutterne hørte nærmere om de kommende it-produkter Ny Opgaveliste og Mit overblik på et informationsmøde via video. Her var erfaringen bl.a, at en bredere målgruppe fra pengeinstitutterne end sædvanligt deltog i informationsmøderne, fordi videomøderne i modsætning til en traditionel temadag ikke krævede, at pengeinstitutternes medarbejdere skulle afsætte så meget tid i en travl hverdag.

9 Beretning 09 Bankdata flytter driften til Silkeborg 3000 fysiske Windows maskiner, 1000 identificerede systemer, 300 AIX servere og indholdet af to store mainframes. Det er blot nogle af de dimensioner, som var i spil, da Bankdatas maskinstuer i løbet af 2013 skulle flyttes til Silkeborg. Outsourcingen af it-driftsansvaret til JN Data er et led i den aftale, der blev indgået i forbindelse med Jyske Banks konvertering til Bankdatas systemer. Det indebærer, at alt teknisk udstyr både det fysiske og virtuelle, herunder netværk, servere, infrastruktur, iptelefoni, firewalls mm. flyttes fra Bankdatas maskinstuer i Fredericia og Taulov til JN Data i Silkeborg. Lang og ressourcetung opgave JN Data og Bankdata begyndte i marts 2013 i samarbejde projektet, der successivt skulle flytte hele Bankdatas it-produktionsapparat fra Erritsø og Taulov til JN Datas to maskinstuer i Silkeborg. Siden er et enormt antal flyttepakker gennemført, og bortset fra nogle mindre justeringer er projektet forløbet fuldstændig som planlagt og uden nævneværdige driftsforstyrrelser. Bankdata har i høj grad mærket, at JN Data allerede har gennemført to store flytninger i 2011 og 2012 og derfor er erfarne i at løfte denne type opgave. Flytningen fortsætter planmæssigt frem til begyndelsen af 2. kvartal Til den tid er Bankdatas maskinstuer tømt, og maskinstuen i Taulov overdrages herefter endeligt til Lego. Samarbejde på tværs Da Bankdata flyttede driften til JN Data i Silkeborg, gav pengeinstitutterne et væsentligt bidrag til det store flytteprojekt ved at teste systemerne under de prøveflytninger, der løbende blev gennemført.

10 10 Udviklingsaktiviteter Udvikling Større krav til effektiv udvikling: Projektkontor og nye værktøjer Når udviklingskapaciteten vokser, giver det nye muligheder, men også større krav til en endnu mere professionel og effektiv udvikling. I 2013 etablerede Bankdata derfor Projektkontoret til at løfte projektopfølgningen op på et højere niveau. Holder projektet fokus og tempo? Under konverteringen af Jyske Bank sikrede programledelsen et skarpt overblik over de mange projekter og fulgte løbende op for at sikre, at projekterne holdt fokus og skred frem i rette tempo. Det er bl.a. de tanker og ideer, der er ført videre i Bankdatas Projektkontor, som skal hjælpe projekterne med at holde fokus og tempo i udviklingsarbejdet. Alle kørende projekter skal derfor hver måned give en status til Projektkontoret, som udarbejder en samlet projektstatus med rapportering til hele Bankdata. Projekterne kan selv bruge den faste status i planlægningsarbejdet i ressorterne, men Projektkontoret følger også op på statusrapporterne for at have fingeren på projekternes puls og sikre, at der sker en indsats for at få projektet på rette spor, hvis tidsplanen ikke bliver overholdt. Ny platform og nye processer Den større udviklingskapacitet får også konsekvenser for den måde, Bankdata arbejder på. Det har derfor været nødvendigt at tilpasse udviklingsprocesserne og it-udviklernes centrale arbejdsværktøjer, så systemudviklingen også i fremtiden er så effektiv som muligt. I 2013 arbejdede Bankdata derfor bl.a. med at stabilisere og effektivisere HOST udviklingsplatformen, som er udviklernes centrale arbejdsværktøj. Der har også været fokus på både den teknologiske og forretningsmæsssige arkitektur samt ikke mindst uddannelsen af de mange nye medarbejdere.

11 Udviklingsaktiviteter 11 Pension Konvertering til aldersopsparing Skattereformen fra 2012 krævede store ændringer i Bankdatas systemer, og Bankdata har bl.a. udviklet et nyt produkt, som gør det muligt for bankerne at lave både masse- og individuel konvertering af kapitalpension til aldersopsparing. DO IT på pension I 2013 har Bankdata implementeret DO IT på nyoprettede pensionsordninger i Sydbank. Pensionsrådgiveren i Sydbank kan derfor nu oprette en ratepension eller aldersopsparing i Pensionsguiden uden at gå ind i de bagvedliggende produktionssystemer. Klar med nyt udbetalingssystem I 2012 besluttede Nets, at de ikke ville videreføre deres udbetalingssystem. Derfor blev der oprettet et sektorprojekt med et nyt system til bankerne til udbetaling af ratepensioner og indeksordninger. BEC og Schantz blev valgt som leverandører til en brugergrænseflade som datacentralerne - herunder Bankdata - skulle integrere med. Pensionsgruppen har i 2013 arbejdet med dette projekt mod den planlagte igangsætning i november måned, men sektoren valgte i sidste øjeblik at udskyde igangsætningen til april Det gav i stedet mulighed for at visitere nogle produktforbedringsønsker, og slutningen af 2013 blev derfor brugt på at løse en stor del af de produktforbedringer, som var registreret på pensionsområdet.

12 12 Udviklingsaktiviteter Business Intelligence DataWarehouse Pengeinstitutterne har i 2013 fået leveret et nyt miljø, hvor det er muligt at eksperimentere med egne og fremmede datakilder. Flere kunder bruger allerede miljøet flittigt, og det bidrager til den agilitet og fleksibilitet på DataWarehouse-området, som pengeinstitutterne efterspørger, når de skal forske i data. Analyse af fremtidens krav I slutningen af 2013 gennemførte Bankdata en analyse af kravene til fremtidens DataWarehouse. Den skal sikre kunderne det bedste fundament for at udnytte data til at optimere driften og udnytte nye forretningsmuligheder. Analysens anbefalinger operationaliseres i Største leverance Den største leverance på området for DataWarehouse var i 2013 projektet Model Historik Omlægning, der samlet har indlagt 14,7 mia. datarækker af historiske data fra Jyske Bank til at beregne modellerne for den avancerede bank. Afdelingsregnskab På rapporteringssiden bød 2013 på leverancen af et afdelingsregnskab til Jyske Bank med mulighed for at indlægge egne data. I 2014 fortsætter arbejdet med at udvikle og udbyde afdelingsregnskabet til resten af Bankdatas fællesskab. Solvens- og regnskabskrav Bank-tilsynsmyndighed European Banking Authority (EBA) har stillet nye krav til indberetning af pengeinstitutternes solvens- og regnskabsoplysninger fra 1. kvartal Medlemspengeinstitutterne skal derfor indberette en betydelig mængde data, og det har Bankdata arbejdet med i På regnskabsområdet har Bankdata i 2013 leveret det nye MFI3 system (Monetære Finansielle Institutioner), som indberetter til Nationalbanken.

13 Udviklingsaktiviteter 13 Investering Ny afdeling med fokus på investering og risikostyring Nyt forretningsfagligt kompetencecenter i Bankdata: Den finansielle krise satte nyt fokus på investering og risikostyring, som i 2013 fik egen afdeling. I forlængelse af finanskrisen er det blevet vigtigere og vigtigere for de danske virksomheder både at identificere og styre risici samt ikke mindst effektivt udnytte kapital. Derfor har Bankdata i 2013 etableret en hel ny afdeling med fokus på investering og risikostyring. Afdelingen skal være med til at modne og konceptualisere it-systemerne til at understøtte processerne for investering og risikostyring på samme måde, som man kender det fra kredit, bolig og pensionsområdet. Skatteindberetninger et komplet overblik Indberetningerne til SKAT er i de senere år blevet mere omfangsrige og mere komplekse, og den udvikling forventer Bankdata vil fortsætte de kommende år. Bankdata begyndte i 2013 derfor at opbygge en ny portlet. Den skal skabe én indgang til at se og følge indberetninger, afvisninger fra SKAT, fejlrettelser, nye indberetninger mv. uanset om indberetningerne kommer fra pengeinstitutterne selv, Bankdata eller VP. Det skal give pengeinstitutterne mulighed for et komplet overblik over, hvad der indberettes på kunderne. Desuden skal det højne testen og dermed kvaliteten af indberetningerne. Pengeinstitutterne vil for indberetningen 2013 allerede kunne se nogle af de første tiltag på området.

14 14 Udviklingsaktiviteter Valuta og derivater En af forudsætningerne for, at NOVA kunne gennemføres i oktober 2012, var, at en del af Jyske Banks systemer blev isoleret på "Øen". I et samarbejde mellem Jyske Bank, Sydbank og Bankdata blev der i 2013 arbejdet på at beskrive et projektprogram, som skal skabe grundlaget for, at Øen kan nedlægges. Der er tegnet på linierne til en forretningsarkitektur, som skaber den bedste synergi mellem Bankdata og købe-systemer indenfor forretningsområdet valuta og derivater. For at realisere den arkitektur skal en række projekter videreudvikle Bankdatas systemer på området. Selv om programmet endnu ikke er endeligt fastlagt, er det første projekt "Kunder som modparter" allerede i gang med at skabe en del af fundamentet. EMIR: Indberetning af aktive derivathandler Den europæiske lovgivning EMIR (European Market Infrastructure Regulation) betyder, at alle aktive derivathandler fra februar 2014 dagligt skal indrapporteres til et godkendt transaktionsregister, så f.eks. tilsynsmyndigheder har nem adgang til informationerne. Formålet er, at tilsynsmyndighederne kan følge med i de risici, som er knyttet til derivatmarkedet, og at aktørerne i markedet får bedre overblik over de samlede positioner inden for forskellige derivatklasser. I 2013 etablerede Bankdata derfor EMIR-projektet, som har skabt en container, hvor alle de nødvendige informationer er indsamlet fra kildesystemerne. EMIR-motoren sender informationerne til det valgte transaktionsregister Regis-TR, som indberetter til EU.

15 Udviklingsaktiviteter 15 Det finansielle DataWarehouse Den øgede regulering, der strømmer ind over investeringsområdet, gør det til en vigtig konkurrenceparameter at have styr på sine data på tværs af strukturelle og faglige områder. For Bankdata er det vigtigt at understøtte pengeinstitutternes behov for et velorganiseret finansielt DataWarehouse af høj kvalitet. I 2013 gik investeringsområdet i samarbejde med Bankdatas DataWarehouse-afdelinger derfor i gang med at tegne stregerne til det finansielle DataWarehouse, hvor kontrol og agilitet ikke er i modspil, men går hånd-i-hånd og dermed stiller Bankdatas medlemsbanker stærkt i forhold til fremtidens rapporteringskrav. Corporate Actions Alm. Brand Bank og Ringkjøbing Landbobank er kommet på TLM Corporate actionsløsningen, som er et tredjeparts produkt, hvori udenlandske corporate actions kan behandles. Produktet modtager SWIFT meddelelser, behandler eventen - f.eks aktiesplit og føder herefter Bankdatas systemer med data. Dermed kører der nu fire pengeinstitutter på løsningen, og løsningen er taget i brug af alle de pengeinstitutter, som har efterspurgt den. Forbedringer i stor målestok Gennem 2013 er der leveret mere end 100 produktforbedringer på investeringsområdet. Imens Bankdata har arbejdet på projektprogrammerne for Global Fonds og Valuta/derivater, er 2013 samtidig blevet brugt til at løfte rigtigt mange mindre produktforbedringer igennem. Det sikrer en mere optimal hverdag i pengeinstitutterne og skaber samtidig et godt stabilt afsæt for de store projektprogrammer.

16 16 Udviklingsaktiviteter Kredit Forbedringer til kreditsag Med det nye system Kreditsag er det muligt at gennemføre en elektronisk sagsstyret bevillingsproces. Systemet er bygget op om en sagsskabelon, der enten kan anvendes direkte eller med fordel tilpasses det enkelte pengeinstituts behov. I løbet af 2013 er der løbende leveret forbedringer til systemet som for eksempel forbedret produktionsliste og håndtering af delkoncerner. Nyt erhvervsoverblik Med det nye Erhvervsoverblik i Medarbejderportalen har rådgiveren fået muligheden for at spare de mange skift mellem forskellige skærmbilleder, når der skal skabes et samlet overblik over en erhvervskunde. Det nye erhvervsoverblik samler oplysningerne fra Risikovurdering sammen med oplysninger fra Kundeark, og engagementstallene vises nu også i realtid. Sammen med en ny rammeoversigt har det givet rådgiveren et bedre overblik og en større tryghed både når en kreditsag skal forberedes og i den daglige ekspedition af erhvervskunderne. Kreditoverblikket for privatkunder er også blevet tilrettet, så det på samme måde baserer sig på engagementsoplysninger fra Risikovurdering. Skat HentSelv Den 28. oktober 2013 blev det meget lettere og hurtigere for pengeinstitutternes kunder at aflevere deres skatteoplysninger til pengeinstitutterne, når de skulle have behandlet en kreditsag. Med et par klik i Netbanken kan kunden nu give pengeinstituttet adgang til at hente skatteoplysningerne, så rådgiveren kan se dem i Medarbejderportalen eller earkiv og hurtigt begynde sagsbehandlingen.

17 Udviklingsaktiviteter 17 Mere kredit i 2013 Bedre beregningsmotor til kreditafvikling og ÅOP I 2013 blev en forbedret udgave af beregningsmotoren til kreditafvikling og ÅOP beregning lanceret, så den nu bl.a. kan understøtte annuitetslån med afdragsfri serielånsperiode. Tilbagebetalingsskema Det er i Medarbejderportalen nu muligt løbende at danne et tilbagebetalingsskema til kunden. Fra maj 2013 blev det også muligt for kunden selv at bestille et tilbagebetalingsskema via Netbanken. Virksomhedspant 1. juli 2013 trådte en ny lov om virksomhedspant i kraft. Loven gør det muligt at lægge brugte køretøjer ind under virksomhedspant, og Bankdata har udviklet en løsning i KRD som en udvidelse af mulighederne ved valg af sikkerheden Virksomhedspant. Fælles dokumenter 2013 blev året, hvor de nye fælles dokumenter for alvor blev implementeret i pengeinstitutterne i form af i alt 309 nye fælles dokumenter. Sydbank og Jyske Bank er allerede begyndt at bruge de nye dokumenter, mens de øvrige pengeinstitutter har nået at tage en meget stor del af dem i brug. Stort kvalitetsløft i dokumenterne Dokumenterne har fået et stort kvalitetsløft med et klart, korrekt og forståeligt sprog. Indholdet er også bragt ajour i forhold til gældende love og forretningsgange, og Jyske Bank og Sydbank vil i samarbejde med Bankdata sikre, at dokumenterne holdes ajour i fremtiden. Mere digitalisering og færre udskrifter Pengeinstitutterne kan nu også vælge en større grad af digitalisering af dokumenterne og optimere brugen af earkiv i stedet for at udskrive dokumenterne på papir. De forbedringer understøtter både muligheden for at afskaffe fysiske kundemapper og digital underskrift af dokumenter, som kommer i 2014.

18 18 Udviklingsaktiviteter Betalinger SWIFT Udvidet overvågning Bankdata har udvidet overvågningen af SWIFT infrastrukturen til også at omfatte weekenden, så Bankdata hurtigere kan opdage uhensigtsmæssigheder og minimere indvirkningen på pengeinstitutterne. Ny brugergrænseflade Bankdata har introduceret en ny brugergrænseflade, Alliance Message Management 7. Det gør brugeroplevelsen bedre, når man skal oprette en ny SWIFTmeddelelse med bl.a. bedre felthjælp, mulighed for at åbne andre skærmbilleder uden at afbryde oprettelsen og mulighed for at oprette meddelelsen på baggrund af en eksisterende. Forbedret afsendelse Gennemstrømningen af SWIFT-meddelelser blev i 2013 forbedret med en performanceoptimering på Alliance Access systemet og en spredning af batch-afsendelsen om eftermiddagen, hvor Jyske Bank indvilgede i at afsende deres tidligere. Der betyder, at betalingerne sendes hurtigere, og fællesskabet sparer en forøgelse af kapaciteten. Overfør i banken døgnet rundt I 2013 blev en vigtig og efterspurgt funktion i Netbanken en realitet for kunderne i Bankdatas medlemspengeinstitutter: At straksoverføre penge mellem to konti inden for samme bank i hele Netbankens åbningstid og dermed også i weekenden og på helligdage. Overførslen sker med det samme, så kunden straks kan disponere over beløbet via f.eks. Mobilbanken, pengeautomaten eller Visa-debetkort. Ny betalingsinfrastruktur: Overfør penge samme dag Pengeinstitutternes kunder kan nu også overføre penge til samtlige danske banker, så modtageren kan disponere over beløbet samme dag. Det er resultatet af Bankdatas leverancer som led i Finansrådets sektorprojekt "Modernisering af infrastrukturen". Her blev den tekniske platform for den dokumentløse clearing af kontooverførsler i 2013 opdateret til en ny og tidssvarende metode, der svarer til setuppet ved SEPA overførsler. Samtidig blev clearingen udvidet, så der nu cleares i Nationalbanken tre gange i løbet af dagen.

19 Udviklingsaktiviteter 19 Den virtuelle bank Ny enhed arbejder på tværs: Fokus på brugeroplevelsen Nutidens teknologivante forbrugere gør det nødvendigt at tænke på tværs af de selvbetjenings- og rådgiverløsninger, som Bankdata udvikler. Derfor har Bankdata oprettet en enhed, som skal holde fokus på brugeroplevelsen og sørge for sammenhængen mellem systemerne til slutbrugeren. Strategi og Forretningskoncepter (SFK) er en ny enhed i Bankdatas Udviklings Område 5, der arbejder med alle selvbetjenings- og rådgiverløsninger. En af opgaverne for den nye enhed er at arbejde på tværs og styrke brugeroplevelsen i de mange kanaler ud mod slutbrugerne. Målet er, at Bankdata kan skabe konkurrencedygtige løsninger, der rammer brugerens behov og forventninger. I SFK skal vi sikre synergien mellem alle kanalerne ud mod kunderne, så de får en god og sammenhængende brugeroplevelse, uanset om deres kontakt med banken sker via mobil, tablet, pc, sms, mail, hjemmesider, pengeautomater eller en af de mange andre nye fremtidige kanaler, forklarer leder af SFK Thomas Dalsgaard og fortsætter: En god brugeroplevelse er med til at sikre tilfredse brugere, at løsningerne bliver brugt, at de kræver mindst mulig tid at anvende, og at der kommer færrest mulige ændringsønsker. Vi vil bl.a. derfor etablere et nyt og styrket brugeroplevelses-koncept for både kunde- og rådgiverløsningerne. Brugeroplevelsen skal være en vigtig del af udviklingsprojekterne, og løsningerne skal hele tiden valideres af de faktiske brugere. Arbejdet allerede i gang i 2013 I 2013 blev der arbejdet på strategi, koncepter, roadmap, rekruttering og organisering til et flerårigt program, der skal løfte løsningerne på selvbetjeningsområdet. Programmet har i første omgang hovedfokus på at reudvikle Netbanken med nye funktioner, nyt design, bedre brugeroplevelse og tilgængelighed på alle enheder. Forbedringer i Netbanken I løbet af 2013 har Bankdata lettet Netbank-brugernes hverdag både i forhold til administration af delsaldi, flere grupperinger af konti, puljevisning og rådighedsbeløb. I Netbank Erhverv har kunderne også fået forbedringer i forhold til at godkende og printe betalinger eller se nota til posteringer.

20 20 Udviklingsaktiviteter Netbanken: Konstant udfordret på sikkerheden Hacker-angreb på netbanker er blevet en del af hverdagen, og det er en konstant udfordring at holde netbankerne sikre mod hacker-angreb. Strategien i Bankdata er som i resten af sektoren derfor hele tiden at udfordre hackerne med nye tiltag. Michael Haurum Lægdsgaard og fortsætter: Det er derfor noget, vi hele tiden må bruge ressourcer på i Bankdata, og her satser vi bl.a. på overvågningen via vores liste over mistænkelige betalinger: Den skal hele tiden opdateres og udvikles i forhold til de angreb, vi bliver udsat for. Daglige hackerangreb på netbanker er en tendens, der er kommet for at blive. Sådan lyder erfaringerne i både Danmark og udlandet. Det stiller konstante krav til sikkerheden i de danske netbanker, og her har indsatsen gennem den danske fælles sikkerhedsløsning NemID været med til at styrke værnet mod hackerne. Men den indsats kan ikke stå alene, hvis hackerne skal holdes i skak: Der findes ingen ultimativ løsning, der kan sikre os mod hackerne: Den eneste fornuftige strategi er derfor løbende at implementere nye sikkerhedsforanstaltninger på alle niveauer, så vi hele tiden løfter barren, og hackerne konstant står over for nye forhindringer, forklarer afdelingsleder for Virtuel Bank Fundament i Bankdata, Erfaringerne fra tabletbanken bliver grundlaget for fremtidens Netbank Bankdata gik i 2012 i gang med at udvikle en tablet-udgave af Netbanken. I løbet af 2012 og 2013 har udviklingen dog vist en mere oplagt vej mod at udvikle Netbanken til responsivt design, så Bankdata i stedet for en tabletbank udvikler Netbanken til at kunne fungere på alle typer af enheder. Her har især arbejdet med at teknologiteste HTML5 til tabletbanken givet værdifulde erfaringer som fundament for det videre arbejde med Netbanken.

21 Udviklingsaktiviteter 21 Mobilbanken Der er i løbet af 2013 udsendt en lang række nye versioner af Bankdatas tre Mobilbanker til ios, Android og Windows for at sikre, at Mobilbanken er up to date. De forskellige versioner har alle indeholdt nye funktioner (SWIPP) og nødvendige tilpasninger til de kørende versioner, nye versioner af styresystemer eller nye fysiske telefoner. Mobilkampagnen Med mobilkampagnen fik pengeinstitutterne i 2013 mulighed for at samle kundernes mobilnumre ind både til fremtidig kontakt med kunderne om f.eks. mistænkelige betalinger og som forberedelse til, at Bankdata i 2014 tilbyder selvbetjening med mulighed for at parkere og efterfølgende frigøre betalinger i Netbanken via sms. Målet er at øge sikkerheden ved betalinger i Netbanken, reducere risikoen for tab og lette arbejdsgangen i pengeinstitutterne. Swipp: Den nye mobile betalingsløsning I Juni 2013 så den nye mobile betalingsløsning Swipp dagens lys. Swipp står for Simple Wireless Person to Person og betyder, at pengeinstitutternes kunder nu let kan overføre penge via deres smartphone: Afsenderen skal kun kende modtagerens mobilnummer, og både afsender og modtager skal være tilmeldt tjenesten via Netbanken. Afsenderen skal derfor hverken bruge kontonummer eller NemID. Med i front i udviklingen af Swipp Swipp er blevet til i et samarbejde mellem Jyske Bank, Sydbank, Nordea, Nykredit, Arbejdernes Landsbank, Spar Nord Bank og foreningen Lokale Pengeinstitutter. Bankdata har derfor været med i udviklingen af Swipp og har arbejdet intenst på den nye betalingsløsning i Gennem hele forløbet har Bankdata derfor også været med helt i front med udviklingen af Swipp og leveret en Swipp-løsning, der er en integreret del at Mobilbanken, som kunderne kender i forvejen. Bankdatas Swipp-løsning er integreret i Mobilbanken. I denne løsning kan kunden se saldoen på sin konto.

22 22 Teknologi Teknologi Nye løsninger til mail og kalender Notes2Outlook I 2013 har Bankdata forberedt migreringen fra Notes til Outlook. Det er en opgave, der omfatter alt fra flytning af mails, kalenderreservationer, opgaver, kontaktpersoner mm. til integrationer mellem Notes mail/kalender og 3. parts produkter, Bankdata-systemer og Notes-databaser. Også de mail- eller kalender-funktioner, Bankdata og pengeinstitutterne selv har udviklet i Notes, skal flyttes. Opgradering til Office 2013 Sideløbende med Notes2Outlook-projektet har Bankdata forberedt en opgradering fra Office 2007 til Office 2013, så Bankdata og pengeinstitutterne vil opleve migreringen til Outlook 2013 og opgraderingen til Office 2013 som en samlet leverance. Løsning til sikre mails Der er i 2013 blevet etableret en løsning til sikre mails i Bankdata. Løsningen er fra Tieto og benævnes SEPO (SikkErPOst). Alle Bankdatas medlemspengeinstitutter kan bruge løsningen, og den gør det muligt at sende og modtage sikker post fra bl.a. det offentlige. For at imødekomme lovkravet, at digital post fra og til det offentlige sendes/modtages krypteret, har Bankdata desuden etableret en SEPO tunneling løsning. Voldsom vækst i SMS-afsendelser 2013 bød på en voldsom vækst i SMS-afsendelser fra bl.a. SWIPP, Mastercard adviseringer og saldo-beskeder. I maj blev der samlet sendt ca SMS er, mens tallet i november lå på hele SMS er. Med introduktionen af nogle af de nye typer SMS (f.eks. SWIPP), er der også opstået behov for at kunne sende SMS er med en rimelig sikkerhed for, at beskederne er tilgængelige på modtagerens mobil ganske kort tid efter. Derfor har Bankdata revideret og forbedret det samlede SMS-setup, så det er godt rustet til de fortsat stigende mængder SMS i 2014.

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31.

Sportscar Events Almennyttige Fond. c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for. 1. januar - 31. Sportscar Events Almennyttige Fond c/o Advokatfirmaet Jens Dynesen, Åboulevarden 3, 1., 8000 Århus C. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr. 34 37 51 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for

Fællesudvalget for Kantorparken. Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 Fællesudvalget for Kantorparken Kantorparken 4, 1. tv, 8240 Risskov Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT

KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 KLUBBEN FOR FIELD TRIAL SPANIELS ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 31

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012

Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Fonden Tropebyen Slagelse CVR-nr. 29846340 Årsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport

Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde. Årsrapport Vikingeskibsmuseets Venner c/o Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12 4000 Roskilde Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Årsregnskab 1.

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr

Årsrapport 2015/16. Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Avderødvej 32A 2980 Kokkedal CVR-nr Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Foreningen af Døgn- og Dagtilbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere