Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole"

Transkript

1 Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide for interview med skoleleder... 8 Bilag 4 Interviewguide for interview med tillidsrepræsentant Bilag 5 Interviewguide for supplerende interview med skoleleder Bilag 6 Transskriberingsguide Bilag 7 Transskribering af interview med skolelærer Rasmus Bilag 8 Transskribering af interview med skolelærer Dorthe Bilag 9 Transskribering af interview med skolelærer Christopher Bilag 10 Transskribering af interview med skoleleder Birthe Bilag 11 Transskribering af telefoninterview med skoleleder Birthe Bilag 12 Transskribering af interview med skolelærer og tillidsrepræsentant Rikke Bilag 13 RUDAR-kvittering

2 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere Interviewguide For semistruktureret individuelt interview med skolelærer Interviews med lærere Skole: Nordkøbing Skole Tid/sted: Torsdag den og i mødelokale på skolen Præsentation af mig selv Briefing Specialestuderende ved Roskilde Universitet: Arbejdslivsstudier og Kommunikation. Speciale om kommunikationen mellem lærer og skoleleder i lyset af den nye folkeskolereform og den nye arbejdstidsaftale Formålet med og rammen for dette interview (At få indsigt i dine oplevelser af kommunikationen mellem ledelse og lærer. Jeg vil især lægge vægt på din oplevelse af muligheden for give og modtage feedback og kritik.) Jeg vil bede dig om at give eksempler undervejs. Det er vigtigt at sige, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar. Det kan godt være, at jeg afbryder dig undervejs det skal du ikke tænke nærmere over jeg skal nok få os tilbage på sporet Anonymitet Optagelse af interviewet Tidsrammen for interviewet Nogle spørgsmål? Jeg har valgt at anonymisere de interviews jeg foretager, så dit rigtige navn og skolens navn ikke vil fremgå af det færdige speciale. Jeg optager vores samtale på min telefon og min ipad, som backup Jeg vil bede dig om at tale klart og tydeligt Interviewet varer maks. 45 minutter. Vi stopper præcis kl. xx Er der noget, du er i tvivl om? Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl om noget

3 Præsentation af informanten undervejs, så siger du bare til. Vil du give en kort præsentation af dig selv: - Alder - Hvor lang tid har du været uddannet som lærer? - Hvor lang tid har du arbejdet på her skolen? - Fag, indskoling/udskoling? Tema / formål Interviewspørgsmål Indledende om forandringer Hvilke forandringer i kølvandet på den nye skolereform synes mest fremtrædende *Når jeg benævner den nye skolereform, så referer jeg bredt til denne: både de nye undervisningstiltag, de nye arbejdstidsregler, og skolelederens nye ledelsesrum v Vil du prøve at beskrive de forandringer, du oplever, at den nye skolereform* har bragt med sig her på skolen? - Hvordan kan du konkret mærke forskel i din hverdag? - Hvad havde du af forventninger? Den gode leders kommunikation om skolereformen Har skolelederen udstillet sin egen holdning til skolereformen? v Er du og dine kollegaer viden om skolelederens holdning til den nye reform og måden, I nu skal drive skole på? - Hvis ja, hvordan og i hvilken sammenhæng er du/i blevet bekendt med hendes holdning? - Får det betydning for samarbejdet, at du ved/ikke ved, hvor hun står ift. reformen? - Hvis du var leder, er der så noget, du ville have gjort anderledes? 3

4 Eventuelle kløfter mellem forståelsen af forandringerne v Oplever du en konsensus mellem din egen og skolelederens holdning til den nye reform? - Ville dine kollegaer svare det samme? Kommunikation og kritik Generel oplevelse af den interne kommunikation v Hvordan oplever du generelt den interne kommunikation mellem lærere og ledelse her på skolen? - Er der noget der har ændret sig efter den nye reform og de nye arbejdstidsregler? - Synes du, at mediernes dagsorden har påvirket kommunikationen på skolen? - Hvordan? Identifikation af fora for kommunikation Hvad optager lærerne? Kritikkens muligheder og begrænsninger Italesat mulighed for feedback/kritik? Er der afsat til diskussion, kritik og feedback? v Hvilke kommunikationsfora er der på skolen? - MUS-samtaler, lærermøder, personalemøder etc. - Hvor tit? v Er der nogle diskussioner, som synes tilbagevendende? - Forskel efter den nye reform? v Har skolelederen opfordret Jer til at komme med kritisk feedback i forbindelse med de forandringer, I gennemgår nu? - Hvis ja: Hvordan? - Hvis ja: har du udnyttet den mulighed? à Beskriv situationen 4

5 - Hvis nej: er det noget, du har manglet? Opleves der en forskel mellem muligheden for at ytre positiv og negativ feedback? Er der noget, man ikke taler om? v Oplever du det legitimt til at ytre dig både positivt og negativt til skolelederen/ledelsen? - Er der sket ændringer i den måde ledelsen modtager og giver plads til kritik? - Eksempler? Hvem går man som lærer til? v Hvis du får en god ide eller har et forslag til ændringer af praksis, hvad gør du så? - Eksempler? - Taler med kollegaer/skolelederen/tillidsrepræsentant? - Hvorfor/hvorfor ikke? v Hvis du ytrer dig kritisk, oplever du så, at blive taget alvorligt af lederen/ledelsen? - Beskriv den situation? - Hvad gør det for dit arbejdsliv? Hvad gøres der ved kritikken? v Hvad tror du dine kollegaer ville svare? Kan indirekte sige noget om informantens egen opfattelse Hvornår er der plads til kritik? v Har du erfaring med at holde kritik tilbage overfor skolelederen/ledelsen? - Hvis ja: Hvad fik dig til at tilbageholde din kritik? - Hvilken betydning fik det for dit arbejde? - Fik du afløb for din kritik andre steder? - Hvis nej: Kan man fremsige al kritik her på 5

6 skolen? v Er der aspekter af de forandringer I gennemgår, der er særlig svære at tale med skolelederen om? - Uddyb, eksempler Hvad synes svært at tale med skolelederen om? Opleves det, at der er nogle lærere eller nogle lærergrupper, som ledelsen hellere vil lytte på end andre? v Oplever du, at der er nogle lærere eller lærergrupper på skolen, som ledelsen hellere vil have i tale eller feedback fra end andre til f.eks. til personalemøder? - F.eks. forskel på yngre, nye lærer og ældre lærer? - Oplever du en tendens til, at ledelsen er mere lydhøre overfor nogle lærere? v Får den personlige relation til ledelsen en betydning i denne sammenhæng? Har den personlige relation til lederen en rolle ift. at ytre sig er der kommunikation der er relations bestemt? Ønsker for fremtiden v Hvis vi spoler tiden frem, hvad bliver så ønske senariet for kommunikationen mellem skolelærer og skoleleder? - Hvordan kommer I dertil? - Hvordan kan skolelederen bidrage til dette og hvad kan I lærere bidrage med? 6

7 Debriefing Opsummering v Jeg har ikke flere spørgsmål /her på falderebet vil jeg lige bede dig om at uddybe. v Er det rigtigt forstået at? v Er der noget, du gerne vil uddybe, spørge om etc., inden vi slutter? Afrunding v Som sagt er interviewet anonymt v Mange tak fordi du tog dig tid til interviewet! 7

8 Bilag 3 Interviewguide for interview med skoleleder Interviewguide For semistruktureret, individuelt interview med skoleleder Interviews med skoleleder Birthe Skole: Nordkøbing Skole Tid/sted: Mandag den kl på skolens kontor Præsentation af mig selv Briefing Specialestuderende ved Roskilde Universitet: Arbejdslivsstudier og Kommunikation Speciale om kommunikationen mellem lærer og skoleleder i lyset af den nye folkeskolereform og den nye arbejdstidsaftale Formålet med dette interview At få indsigt i dine oplevelser af kommunikationen mellem dig og lærerne. Jeg vil vægte at få nogle eksempler fra dig undervejs. Det er vigtigt at sige, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar. Det kan godt være, at jeg afbryder dig undervejs det skal du ikke tænke nærmere over jeg skal nok få os tilbage på sporet Anonymitet Optagelse af interviewet Tidsrammen for interviewet Jeg har valgt at anonymisere de interviews jeg foretager, så dit rigtige navn ikke vil fremgå af det færdige speciale. Jeg optager vores samtale på min telefon og min ipad, som backup. Jeg vil bede dig om at tale klart og tydeligt Cirka 45 minutter Nogle spørgsmål? Præsentation af informanten Er der noget du er i tvivl om? Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl om noget undervejs, så siger du bare til? Vil du give en kort præsentation af dig selv: - Alder 8

9 Tema / Formål Indledende om forandringer Hvilke forandringer i kølvandet på den nye skolereform synes mest fremtrædende? *Når jeg benævner den nye skolereform, så referer jeg bredt til denne: både de nye undervisningstiltag, de nye arbejdstidsregler, og skolelederens nye ledelsesrum. Hvad ser lederen som de umiddelbare forskelle mellem sin egen og lærernes opfattelse af den nye reform? - Uddannelse? - Hvor lang tid har du været leder på skolen? Interviewspørgsmål v Vil du beskrive de forandringer den nye skolereform* har bragt med sig her på skolen set fra dit (ledelses-) perspektiv? - Hvordan mærkes der forskel konkret i skolens daglig dag? - Hvordan vil du beskrive stemningen på skolen i forhold til de krav I fra politisk hånd er blevet stillet? - Er der overensstemmelse mellem dine forventninger til forandringsprocessen og den faktiske forandringsproces? Forskellige udgangspunkter til forandring. Italesættes der modstand mod forandring? v Ser du en forskel på din og lærernes opfattelse af den nye reform? - Hvis ja: Hvori ligger den største forskel? - Bærer jeres kommunikation præg af jeres forskellige perspektiver og opfattelser? - Hvis nej: uddyb? Skolelederens kommunikation om reformen Har skolelederen udstillet sin egen holdning til den nye skolereform? v Har du synliggjort/italesat din egen holdning til den nye reform overfor lærerne? - Hvis ja: Hvordan? Og hvilke overvejelser ligger til grund for det? - Hvis nej: hvilke overvejelser ligger til 9

10 Angribes forandringerne ad hoc og hen af vejen? (personlige antagelser) Eller tænker skolelederen og resten af ledelsesteamet kommunikationen som strategisk? grund for det? v Har du lagt en kommunikationsstrategi for forandringsprocessen? - Hvis ja: hvilke overvejelser har du gjort dig i forbindelse med den? - Hvis nej: er det et bevidst valg? Kommunikation og kritik v Hvordan oplever du kommunikationen mellem dig og lærerne på jeres fælles møder og møder mellem du og den enkelte lærer? v Har denne kommunikation ændret sig efter den nye skolereform er trådt i kraft? Er der nogle kommunikative kompetencer skolelederen i særlig grad finder vigtige? v Stiller situationen særlige krav til din kommunikation med medarbejderne? Er der noget du skal have en særlig opmærksomhed på i din kommunikation med lærerne for tiden? - Hvis ja: Hvilke overvejelser ligger bag? - Hvordan praktiserer du det? Hvad synes særligt udfordrende kommunikationsmæssigt? Er der nogle kommunikative kløfter mellem leder og lærere? v Hvad er den største kommunikative udfordring for dig som leder i en forandringsproces som denne? Lægges der vægt på dialog? Eller anser lederen mere information som en vigtig komponent i forandringsprocessen? v Hvilken rolle ser du dialog med medarbejderne have i en 10

11 - - forandringssituation som denne? Er du i mere dialog med dine medarbejdere nu end du var før reformens indfasning? Eller mindre? Infomøder fremfor dialog? Hvordan oplever lederen at modtage kritik? v Kritik kan jo være noget uvant for de fleste mennesker, men hvordan har du det som leder med at modtage kritik? - Har det ændret sig efter den nye skolereform er trådt i kraft? Er kritik progressivt eller regressivt i en forandringsproces? v Hvilken betydning eller rolle ser du intern kritik have i en forandringsproces? Feedback og kritisk refleksion Oplever lederen at have opfordret lærerne til kritik? Muligheder for kritik Hvad er konstruktiv kritik? v Har du opfordret lærerne til at komme med kritisk feedback i forbindelse med måden I implementer den nye skolereform på? v Hvis ja: Hvordan har du gjort/faciliteret det? v Vil du give et konkret eksempel på, hvordan en lærer gav udtryk for sin kritik på en konstruktiv måde? - Hvad gjorde det konstruktivt? Begrænsninger for kritik Hvad kendetegner ukonstruktiv kritik? v Hvornår anser du kritik for værende u konstruktivt? - Kan du give eksempler på det? - Hvad var det særlige der gjorde kritikken u konstruktiv? indholdet/formen? 11

12 Hvorfor finder lederen det ikke relevant at opfordre til kritik? Feedback? v Hvis ikke du har opfordret lærerne til at komme med kritisk feedback: v Er det så et bevidst valg, fordi du tænker, at kritik ikke gavner den situation I står midt i? v Er der fremkommet kritik fra nogle lærere omkring den måde I implementerer den nye skolereform på? - Hvis ja: hvordan og i hvilket forum? v Vil du give et konkret eksempel på, hvordan en lærer gav udtryk for sin kritik på en konstruktiv måde? - Hvad gjorde det konstruktivt? v Hvornår anser du kritik for værende ukonstruktivt? - Kan du give eksempler på det? - Hvad var det særlige der gjorde kritikken u konstruktiv? indholdet/formen? Hvordan håndteres kritik kommunikativt? v Vil du beskrive en konkret situation, hvor du mener, at din kommunikative håndtering af kritik fungerede godt? - Hvad gjorde, at det fungerede godt? Hvordan håndteres kritik kommunikativt v Vil du ligeledes give et eksempel på en situation, hvor du synes, at din kommunikative håndtering af kritik 12

13 mindre godt? Ønsker for fremtiden fungerede mindre godt? - Hvilke tanker har du gjort dig om det der ikke fungerede? v Hvis den nye leder spørger om gode råd om forandringsprocessen på jeres skolen, hvad vil du så videregive? Debriefing Opsummering v Jeg har ikke flere spørgsmål /her på falderebet vil jeg lige bede dig om at uddybe. v Er det rigtigt forstået at? v Er der noget, du gerne vil uddybe, spørge om etc., inden vi slutter? Afrunding v Som sagt er interviewet anonymt v Mange tak fordi du tog dig tid til interviewet! 13

14 Bilag 4 Interviewguide for interview med tillidsrepræsentant Interviewguide For semistruktureret, individuelt interview med tillidsrepræsentant Skole: Nordkøbing Skole Interviews med skolelærer og tillidsrepræsentant Rikke Tid/sted: Tirsdag den i mødelokale på skolen. Præsentation af mig selv Briefing Specialestuderende ved Roskilde Universitet: Arbejdslivsstudier og Kommunikation. Speciale om kommunikationen mellem lærer og skoleleder i lyset af den nye folkeskolereform og den nye arbejdstidsaftale Formålet med og rammen for dette interview (At få indsigt i dine oplevelser af kommunikationen mellem ledelse og lærer. Jeg vil især lægge vægt på din oplevelse af muligheden for give og modtage feedback og kritik.) Jeg vil bede dig om at give eksempler undervejs. Det er vigtigt at sige, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar. Det kan godt være, at jeg afbryder dig undervejs det skal du ikke tænke nærmere over jeg skal nok få os tilbage på sporet Anonymitet Optagelse af interviewet Tidsrammen for interviewet Nogle spørgsmål? Jeg har valgt at anonymisere de interviews jeg foretager, så dit rigtige navn og skolens navn ikke vil fremgå af det færdige speciale. Jeg optager vores samtale på min telefon og min ipad, som backup Jeg vil bede dig om at tale klart og tydeligt Interviewet varer maks. 450minutter. Vi stopper præcis kl. xx Er der noget, du er i tvivl om? Hvis der opstår spørgsmål eller tvivl om noget undervejs, så siger du bare til. 14

15 Præsentation af informanten Tema / formål Indledende spørgsmål om implementeringen af den nye skolereform Vil du give en kort præsentation af dig selv: - Alder - Hvor lang tid har du været uddannet som lærer? - Hvor lang tid har du arbejdet på her skolen? - Hvor lang tid har du fungeret som tillidsrepræsentant? Interviewspørgsmål v Vil du prøve at beskrive, hvordan det har været at være tillidsmand efter lærerkonflikten og den efterfølgende nye folkeskolereform? Rollen som tillidsrepræsentant v Hvad har du oplevet som den største udfordring? - Er der noget der har krævet særlig opmærksomhed? Relationen mellem ledelse og lærere v Hvordan har du oplevet relationen mellem lærere og ledelse? - Tror du alle dine kollegaer ville svare det samme? v Hvilke tilbagemeldinger får du som TR angående skolelederens reformarbejde/ facilitering af forandring fra lærerne? Feedback og kritisk refleksion Muligheder for kritik Muligheder for kritik v Bliver I lærere løbende opfordret til at videregive feedback/kritik til ledelsen? v Tror du, at lærerne oplever mulighed for at ytre sig om hverdagsproblematikker hos skolelederen? v Hvad med at ytre sig kritisk omkring den måde ledelsen implementerer skolereformen på? - Hvad tror du dine kolleager ville svare? - Hvad kan den negative feedback være? 15

16 v Hvordan opfatter du begrebet kritik? v Hvilken rolle får kritik i den forandringsproces i står i? Bliver kritik og feedback en aktiv del af forandringsprocessen? v Hvordan forholder ledelsen sig til de problemer der måtte opstå i forbindelse med implementeringen af den nye skolereform? - - Eller generelt, hvis der ikke opleves forskel på før og efter den nye reform Bliver det noteret?, gjort noget ved det med det samme? Etc. Refleksionen og kritikkens rolle i de faglige møder v Er der fokus på at ændre nogle af jeres normer, tænkemåder osv.? Er der tid til refleksion i hverdagen? v Vil du beskrive, hvad i bruger de faglige møder til? Hvad er det primære formål? Kan du give nogle eksempler på emner, der har været oppe at vende? Er der nogle emner, som synes tilbagevendende? Er det fordi I ikke får gjort noget ved det? Employee silence Ventiler for kritik Resignation v Oplever du, at der kommer ting frem til de faglige møder, som ikke/eller ikke i samme grad bliver debatteret til møder, hvor ledelsen er tilstede? v Kan de faglige møder bruges som en slags ventil for kritik? - Hvis ikke, hvorfor? - Hvor kommer kritikken så ud? v Referer du til skolelederen efter de faglige møder? - Hvordan? v Har du oplevet, at nogle af dine kollegaer har mistet engagement efter konflikten og den nye reform? - Hvis ja; hvordan kommer det til udtryk? - Hvad gøres der ved det? v Skal du som tillidsrepræsentant repræsentere alle? Både de som er positivt, mellem og negativt stemte overfor den nye 16

17 - - skolereform? Hvordan gør man det? Hvordan samarbejder du med skoleledelsen om dette? Ønsker for fremtiden v Hvis vi spoler tiden frem, hvad bliver så - - ønske senariet for relationen mellem skolelærer og skoleleder? Hvordan kommer I dertil? Hvordan kan skolelederen bidrage til dette og hvad kan I lærere bidrage med? Debriefing Opsummering v Jeg har ikke flere spørgsmål /her på falderebet vil jeg lige bede dig om at uddybe. v Er det rigtigt forstået at? v Er der noget, du gerne vil uddybe, spørge om etc., inden vi slutter? Afrunding v Som sagt er interviewet anonymt v Mange tak fordi du tog dig tid til interviewet! 17

18 Bilag 5 Interviewguide for supplerende interview med skoleleder Interviewguide For supplerende interview med skolelederen Birthe på Nordkøbing Skole Tid/Sted: Telefoninterview fredag den 30.januar 2015 kl Tema/Formål Interviewspørgsmål v Til at starte med vil jeg spørge dig, Resignation Kommunikationsformer om I i ledelsen siden sidst vi snakkede sammen har haft nogle ting oppe til diskussion omkring implementeringen af reformen? Nogle kritikker fra lærerne? v Er det rigtigt forstået, at du ser (groft - - sagt) tre tendenser hos lærerne efter skolereformens indtræf: Dem der er videre og går på med krum hals De som stadig er påvirkede af lockout og politisk triumf, men forsøger at parkere det og komme videre Og de som resignerer? v Kan du prøve at beskrive, hvordan de - typer kommunikerer? F.eks. til fællesmøder og den slags. De lærere du oplever resignerer/trækker sig, oplever du også, at de bliver mere stille, ikke ytrer sig om deres mening? - Forskel på at ytre sig i plenum og til dig personligt? 18

19 Særlig opmærksomhed Begrænsninger for kritik den anden vej v Når lærerne nu har det forskelligt med situationen er der så noget du er særlig opmærksom på i din kommunikation med de forskellige lærer? v Oplever du, at det er blevet sværere at være kritisk i forhold til lærerne har du erfaringer at holde kritik tilbage overfor lærerne? - Går du mere forsigtigt til dem du oplever resignerer? - Hvordan leder man folk som resignerer? Det må være vanskeligt? v Hvordan oplever du det, hvis folk hænger kritiske artikler om skolereformen op på opslagstavlen? - eller på anden vis forsøger at skabe politisk debat på skolen? - Forstyrrer det implementeringsarbejdet? Feedback v Lægger kommunen op til, at du som skoleleder bidrager med erfaringer, feedback og kritik fra jeres skole? - De aspekter som lærerne på jeres skole italesætter som problematiske, som du qua strukturerne ikke kan gøre noget ved, viderebringer du det til kommunen? 19

20 Bilag 6 Transskriberingsguide Transskriberingsguide Alle interviews transskriberes fra start til slut, intet undlades. Betegnelser for interviewer, informanter, skole og kommune Interviewer: benævnes første gang som interviewer herefter med betegnelsen I Informanterne: benævnes med pseudonavne første gang, herefter med forbogstav for pseudonavn Folkeskolen som udgør de interviewedes arbejdsplads benævnes ligeledes med pseudonavn: Nordkøbning Skole Kommunen som folkeskolen ligger i benævnes med pseudonavnet Nordkøbing Linjer: Der vil foretages linjeskift når ny person tager ordet, altså ved ny udtalelse. Ved afbrydelse af længere karakter skiftes linje, hvor ved kort afbrydelse skrives afbrydelsen i (parentes), hvorefter talestrømmes skrives ud. Når enten interviewer eller informanten på bekræftende vis byder ind i den andens tale ved f.eks. Ja, ok, nej eller andre korte udtryk indskrives dette i den allerede talendes citat ved brug af () Eksempelvis: D: Jeg oplevede, at ledelsen i højere grad trak sig efter indfasningen skolereformen (I: ja) og især.. - Ved en pause på under fem sekunder (Pause) Ved en pause på over fem sekunder hm eller hmm (X Afbryder) Den ene afbryder den anden i interviewet (Griner) Ved grin (fniser) ved fnis (Host) Ved hostelyd og lignende (Utydeligt) Ved utydelig udtale 20

21 Bilag 7 Transskribering af interview med skolelærer Rasmus Transskribering af interview med skolelærer og konstitueret viceleder Rasmus fra Nordkøbing Skole Torsdag den klokken kl Sted: mødelokale tæt på lærerværelset Interviewets længde: 59:37minutter Interviewer (I) = mig Rasmus (R) = et pseudonavn Interviewer: Nå, men jeg præsenterer lige mig selv til at starte med, og hvad vi sådan kommer til at snakke om. Jeg hedder Nanna og jeg studerer på Roskilde Universitet, kommunikation og arbejdslivsstudier og skriver nu speciale i kommunikation, hvor jeg syntes, at det kunne være vildt spændende at tage fat i nogle dele af den nye folkeskolereform i forhold til hvordan kommunikationen mellem lærere og skoleleder er i de her nye forandringstider (Rasmus: ja), så det er sådan det jeg kommer til at spørge dig ind til og dine egne oplevelser af det det er vigtigt at sige, at der ikke er nogle rigtige eller forkerte svar i forhold til det jeg spørger om, du skal bare sige fuldstændig, hvad du mener (R: yes) Hmm og jeg kommer nok til at bede dig om at give et par eksempler undervejs så er det også vigtigt at sige, at det bliver anonymt, så jeg bruger ikke dit rigtige navn og jeg bruger heller ikke skolens navn (R: nej) så I ikke lige pludselig kan finde Jer selv på Google et eller andet sted, det skal du ikke være nervøs for (R: det er godt) og hvis der er et eller andet du er i tvivl om undervejs, så må du endelig sige til ellers så kan vi tage det bagefter. Men jeg vil gerne lige først have dig til at beskrive eller præsentere dig selv, hvor gammel du er, hvor lang tid du har været uddannet som lærer, og hvor lang tid du har været her på skolen. Rasmus: Jamen jeg er 36 og har været her tiden, nu skal jeg lige tænke mig om siden 2007 og øh og har været ansat som lærer indtil det her skoleår, hvor jeg er indgået i ledelsesteamet med de fleste af mine timer, jeg har stadig to undervisningshold i dansk og resten af min funktion er sådan en konstituering af vicelederstillingen, fordi vores viceleder stoppede lige før sommerferien (I: ja) og øhm der er ikke fundet en afløser for ham, til gengæld er vi så to der deler de forskellige ansvarsområder I: Så I er to der deles om vicelederstillingen? 21

22 R: Ja, altså vi er mig og en anden lærer, som så har fået tildelt en mængde af vicelederens opgaver øøhm og så er vi jo midt i en proces hvor vores nuværende skoleleder hun går på pension (I: ja) så hurtigt som muligt, men eftersom at det er en ret langsommelig proces at få fundet en ny skoleleder, så ja er det sådan en lidt buffer-periode i forhold til øh, det er jo den nye skoleleder der skal ansætte den nye viceskoleleder og så videre, men jeg er samtidig på en diplomuddannelse i ledelse på Metropol, så det passer jo meget fint med studiet, at jeg har en stor mængde arbejdstid, sådan rent administrativt (I: ja) I: Kommer du til på sigt at blive viceinspektør eller er det et vikariat, eller hvad man nu skal sige? R: Altså indtil videre er det jo kun en konstituering og så skal der laves en ansættelsesprocedure og jeg har ikke taget stilling til, hvorvidt jeg skal indgå i den eller ej, det er jo altid lidt specielt, når man har indgået som leder, som lærer og kollega og så skulle sætte sig ind i en lederstilling, fordi der er jo nogle relationer der bliver anderledes i den sammenhæng omvendt så er der også noget ved situationen i år, som netop rent kommunikationsmæssigt mellem personalegruppe og ledelse måske vil komme lidt til gode af, at jeg faktisk findes i begge verdner tror jeg I: Hvordan kunne det være, eller hvordan tænker du det? At det kommer det til gode? R: Åh men det man kan sige at med indførelsen af skolereformen, der er blevet taget nogle beslutninger på på på politisk plan og på sådan på organisatorisk plan, hvor en del af kritikken og øh konflikten har ligget i, at man ikke har haft lærerne med på råd (I: ja) Så for første gang i meget lang tid, hvis nogensinde, så har lærerne følt, at de beslutninger der bliver truffet om deres virke og praksis det er blevet truffet på et andet plan end der hvor de befinder sig, der er ikke nogen der sådan har tænkt tænkt den praksisnære dimension ind i beslutningerne (I: nej) øh og der tror jeg personligt, at det giver noget, at jeg både lægger min tid på kontoret, men jo også er på lærerværelset, øhm, fordi det i hvert tilfælde betyder, at jeg hører nogle ting blandt blandt lærerne som jeg på en eller anden måde har mulighed for at reagere på (I: ja) fordi tit eller ofte kan problemstillinger være sådan noget man går ned til kontoret med til ledelsen i med et ønske om, at det bliver løst dernede, men man kan sige, at hvis koblingen er lidt mere sådan automatisk så 22

23 er der mulighed for at finde råderum og løsningsmuligheder i begge lejre om man vil (I: ja) og jeg tror, at skolereformen på mange måder har skubbet ledelsen længere væk fra medarbejderne I: Det er egentlig sjovt, fordi det var jo det der ikke var meningen (R: jo jo, jo) med skolelederens nye ledelsesrum, som KL kalder det, at de skal også være tættere på lærerne R: Ja, det er rigtigt, men man kan også sige, at det ledelsesrum ville også være opstået, hvis man havde haft tiden til at forberede det der så skulle gennemføres, lige nu har vi haft en situation, hvor alle elementer af skolereformen i Nordkøbing kommune skulle gennemføres fra dag 1 uden at den nødvendige tid, eller de nødvendige ressourcer har været til rådighed og så bliver det jo noget med, at lederen bliver formidler af kravene fra KL og kravene fra Nordkøbing kommune og fra Undervisningsministeriet og det bliver mindre, det bliver væsentlig mindre dialogisk i hvert tilfælde (I: ja) hvordan det så kan løses, så udmeldingen fra skoleårets start har jo været: Vi skal gøre sådan og sådan, men der har ikke været tid til refleksion omkring, hvordan kunne vi så gøre det her (I: nej) så der er rigtig meget efterspørgsel fra lærere og pædagoger om Jamen hvad betyder det? Så må I jo sige, hvad vi skal gøre og når det jo så også er koblet med denne her famøse arbejdstidsaftale og gamle lockout-ar og så videre så er fronterne trukket lidt kraftigere op, eller har været det i hvert tilfælde fra skoleårets start og det har vi prøvet at gøre op med, og det har vi så sent som forrige fredag forsøgt at gøre lidt op med og finde råderummet og finde og finde sådan tiden til refleksion hmm I: Hvordan har I gjort det? Altså hvordan har I konkret prøvet at arbejde med det? R: Jamen det er måske nok et af mine eksempler på, at min tilstedeværelse, uden at det skal være pudsning af egen glorie, men min tilstedeværelse på lærerværelset, det giver jo noget føling med, hvad folk går og tænker, hvordan folk går og har det med hverdagen, dagligdagen som lærer (I: ja) øhmm og det kan man jo udnytte, altså ikke sådan, at jeg kan sidde og smug lytte og så tage det med ned (red. på skolens kontor) og sige : nu skal du bare høre, men men vi har sådan nogle faste pædagogiske dage for eksempel, to gange om året, og forrige fredag skulle så være den første, det normale oplæg til det er, at man får en foredragsholder ind, man får nogen ind til at komme med en eller anden inspiration eller forstyrrelse og så skal lærer og pædagoger gå derfra og tænke: Nej, det var spændende, det kan vi tænke videre over og min opfattelse af, hvordan tingene var på 23

24 lærerværelset eller personaleværelset, det var sådan set, at folk var rigeligt forstyrret af den nye hverdag, så jeg foreslog min leder øh, at vi i stedet netop afsatte tiden til refleksion og sådan få et ejerskab over, hvad det er vi går og foretager os her på skolen, så det er lærernes definitionsmagt rent fagligt, der bestemmer, hvad timerne indeholder i stedet for at det er en lovmæssig definitionsmagt der bestemmer, at timerne bare skal være der (I: ja) simpelthen for at få noget mening ud af det stykke arbejde der skal laves og få etableret det samarbejde der også ligger i skolereformen mellem flere faggrupper, så det blev faktisk oplægget, at folk fik lov til at læsse af og få delt nogle erfaringer og problemstillinger og komplikationer, primært de fem (døren til mødelokalet åbnes, men lukkes hurtigt igen) de fem hovedområder der er blevet indført igennem reformen og, at man så efterfølgende i sine årgangsteams kunne lave en vision for, ikke basseret på nutidens mangeltænkning, men en definition af, jamen hvordan ville fremtiden se ud, hvis vi kunne bestemme og derunder også sige, hvornår det skulle ske; er det i den nære fremtid, er det senere i forløbet? Og hvem har ansvaret for, at det bliver løst? Så det betyder, at vi nu har fem stakke med ønsker, visioner og tanker om fremtiden, som vi i ledelsesteamet kan tage hånd om og det samles vi om på mandag, stikker af til Rådhuset og gemmer os i et lokale og snakker om okay, hvor skal vi sætte ind først for at medarbejderstablen er blevet hørt og for at de kan mærke, at nu starter udviklingen i det de selv har ønsket. I: Så faktisk, som jeg forstår det, så er det noget du har taget initiativ til, at lærerne faktisk kan blive hørt i det her, hvor at før der var det: Der er de her regler, vi skal løse det på denne her måde, vi finder nødvendigvis ikke ud af, hvordan vi som skole løser det, vi skal bare løse det på samme tid, hvor din hybrid-stilling, eller hvad vi nu skal kalde den, så har vendt bøtten om og sagt: Jamen, hvordan kan vi så få lærerne til at spille ind på, hvordan vi løser de opgaver der ligger, (R afbryder: Ja, for én ting er) er det korrekt forstået? R: Ja, præcis i stedet kun at arbejde indenfor rammer men rent faktisk også har mulighed for at definere, hvad der så skal foregå indenfor de rammer, for der har været stor forvirring omkring, hvad skal man, hvad må man og hvor er der fleksibilitet, så det var meget vigtigt for os for det første at beskrive de bagvedliggende tanker på de nye områder altså lærer-pædagog-samarbejdet er for mange en frustration rent strukturelt, organisatorisk (I: ja) fordi det er svært at finde tiden, og der er to fagforeninger der trækker hver sin vej og der noget med noget aflønning og så videre, der skal diskuteres men der er jo et bagvedliggende formål i reformen som jo sådan set er ganske 24

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Interviewguide lærere uden erfaring

Interviewguide lærere uden erfaring Interviewguide lærere uden erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Transskribering af interview 5

Transskribering af interview 5 Transskribering af interview Interviewguiden er udarbejdet med udgangspunkt i de af Bryman (0) opstillede guidelines til kvalitative semistrukturerede dybdeinterviews. Spørgsmålene i interviewguiden inddeles

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Interviewguide lærere med erfaring

Interviewguide lærere med erfaring Interviewguide lærere med erfaring Indledningsvist til interviewer Først og fremmest vi vil gerne sige dig stor tak for din deltagelse, som vi sætter stor pris på. Inden vi går i gang med det egentlige

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Bilag 1: Interview med Lars Winge

Bilag 1: Interview med Lars Winge Bilag 1: Interview med Lars Winge 2 K (Kristoffer Merrild): Godt det er møde med Lars Winge der er øhh CSR chef i DSB L (Lars Winge): Jah jeg er chef for intern kommunikation og CSR 4 K: Hvor lang tid

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Observation af undervisning - et casestudie af praksis

Observation af undervisning - et casestudie af praksis FRA Observation af undervisning - et casestudie af praksis Lavet af: Helle Bjerg, Ane Kirstine Brandt, Anita Monnerup Pedersen, Tina Thilo Ledelse og Organisatorisk læring, Forsknings- & Udviklingsafdelingen

Læs mere

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15

BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 BILAG 2: Interview med Lotte Kamp, 24/4-15 Antal i husholdningen: 5 Alder: Lotte 46, Jesper 40, Christopher 18, Sofie 12, Malthe 8 Hals, Nordjylland Madbudget, hver måned Hvor meget tror du ca. I bruger?

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta)

Interview med eleven Asta I = interviewer (Anders), A = informant (Asta) nterview med eleven sta = interviewer (nders), = informant (sta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Yes, jamen mit navn det er nders, og du hedder? Jeg

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse

1. God ledelse. God ledelse 1. God ledelse Historier om livet om bord God ledelse Ledelsen om bord er afgørende for trivsel og effektivitet. I dette kapitel viderebringer vi en række lederes erfaringer og tanker om ledelse 15 Skab

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016

Bilag 2 - Interview med Peter 21/4-2016 Mathias Frantsen (Interviewer): I1 Mikkel Toldam (Interviewer): I2 Peter(Interviewperson): P I1: Godt. Sådan, vi kører, der er lyd på, yes. Øhh hej med dig P: Hej, I1: Hvem er vi? Vi er begge to RUC studerende,

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 11. Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) Bilag 11 Søren: Transskriberet og kodet interview - ekstra 00.02 Hvordan blev du første gang introduceret for TDC 2.0 00:09 er det her sådan nogle spørgsmål vi ikke fik sidste

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

! Her er dagens tavleforedrag aflyst

! Her er dagens tavleforedrag aflyst ! Her er dagens tavleforedrag aflyst På Elev Skole ved Aarhus læser de lektier i skolen og bliver undervist hjemme. Flipped leaning kaldes konceptet. Elever og forældre er begejstrede det samme er forskere.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter

Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter Interviewperson: Tove Knudsen TK Interviewer: Asbjørn Busk Jørgensen ABJ Afklaring af tegn: - Pause på 1-5 sek. ( ) - Minimal udeladelser for tydelighed (G) - Latter I forbindelse med transskribering af

Læs mere

Bilag 14. Gitte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 14. Gitte: Transskriberet og kodet interview Bilag 14 Gitte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) 0.15: Til at starte med vil vi bare gerne bede dig om at introducere dig selv? 0.17: Jamen jeg hedder Gitte Andreasen jeg har

Læs mere

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder Kapitel 4 Noget om køn og lidt om alder 1 19 En lærerig proces Uffe Er det ikke hårdt at have tvillinger? Nu kender jeg jo ikke andet, men øh jeg vil sige jo, selvfølgelig er det hårdt. Hvor gamle er de?

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...?

Interviewperson 1: Okay, kan I godt lide at gå i skole, hvis i sådan lige skal...? Interview gruppe 1 Interviewperson 1: Vi kan jo lige starte med at sige hvad vi hedder Laust: Jeg hedder Laust og går i 9.klasse og er 16 år Eva: Jeg hedder Eva og jeg går også i 9.A og jeg er 15 år Cecilie:

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016

Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Interviewguide Evaluering af reformen forår 2016 Problemformulering: Dragør skolevæsen er i gang med at finde gode måder at implementere folkeskolereformens forskellige hensigter og elementer, for at sikre

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Informant: jeg stoppede i april sidste år, derude ja og så har jeg være lidt between jobs imens og så startede jeg her.

Informant: jeg stoppede i april sidste år, derude ja og så har jeg være lidt between jobs imens og så startede jeg her. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Bilag 4 Interview med Lea Interviewer: ja først kan du lige fortælle lidt om dug selv og dit arbejde?

Læs mere

Bilag 6. Interview med Emil

Bilag 6. Interview med Emil Interview med Emil 5 10 15 20 25 30 Emil: Østjyllands Politi, det er Emil. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Emil: Ja hej. Cecilia: Hej. Nåmen tak fordi du lige havde tid til at snakke. Emil: Jamen selvfølgelig.

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus

Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Selvevaluering skoleåret 08/09 Unge Hjem, efterskolen i Århus Plan og mål for udviklingsarbejdet. Skoleåret 08/09 er det tredje og foreløbig sidste år, hvor selvevalueringsobjektet er den anerkendende

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk

Ny struktur og pædagogisk udvikling. Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Ny struktur og pædagogisk udvikling Søren Smidt Videncenter for I Institutionsforskning UCC sm@ucc.dk Hvorfor strukturforandringer? nye ledelsesformer, pædagogisk udvikling, ønsket om øget fleksibilitet,

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN

BØRNEINDBLIK 5/14 ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN BØRNEINDBLIK 5/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 5/2014 1. ÅRGANG 3. JUNI 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FOLKESKOLEREFORMEN ELEVER ER BEKYMREDE FOR FOLKESKOLEREFORMEN Omkring fire ud af ti elever i 7.

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Kragenyt august 2015 Indhold

Kragenyt august 2015 Indhold Kragenyt august 2015 Indhold Ny skoleledelse Ny Mælkebøtte Trafik husk det nu Lektiehjælp og faglig fordybelse år 2 Velkommen tilbage efter sommerferien. Vi udsender lidt udenfor nummer et mini Kragenyt,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Ma: yes øhhm og så øhh laver vi lige sådan en kort opsummering om hvad ægdonation handler om

Ma: yes øhhm og så øhh laver vi lige sådan en kort opsummering om hvad ægdonation handler om Interview med Mona Ma: Vi starter lige med lidt generelle ting Mo: Ja Ma: som øhh ja din alder? Mo: 0:53: 35 Ma: og øh din beskæftigelse? Mo: Jeg er lære Ma: og hvor er du opvokset? Mo: I sønderjylland

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Bilag 5: Interviewguides

Bilag 5: Interviewguides Bilag 5: Interviewguides Dette bilag indeholder interviewguide til interviews med udvalgte venligboere samt interviewguide til interview med stifter af Venligboerne, Merete Bonde Pilgaard. Interviewguide

Læs mere