Supplerende arbejdsmappe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende arbejdsmappe"

Transkript

1 "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang

2 Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale til de gratis meditations- og afspændingsøvelser jeg har indtalt til CD'en "Indre Ro & Balance". Siderne du læser her, er udfærdiget eksklusivt til anvendelse sammen med din udforskning af øvelserne. Det er ikke en grundbog og kan ikke stå alene, som undervisningsmateriale. Det er dog beregnet til at kunne læses som ekstra information og nyttig støtte før, under og efter du dyrker din meditationspraksis, der primært vil være praktisk orienteret. Desuden er der i denne manual beskrivelse af alle øvelserne til brug for træningen på egen hånd, samt notesider. De gratis øvelser jeg har lavet til dig, kan være en hjælp til personlig udvikling. Gennem træningen, opøver du evnen til at være nærværende og opmærksom en evne, der kan være uundværlig i stressende situationer og hektiske perioder. Øvelserne er baseret på principperne i Mindfulness og teorien og beskrivelserne heri vil derfor have hovedudspring i forståelsen af dette. Meditation er mental rengøring en tavle der viskes ren ligesom fysisk motion giver afstressning, ro, overskud og glæde, ligeså giver Mindfulness mere energi, overskud og livskvalitet. Jeg håber, at du også, ligesom jeg, oplever en fortryllende rejse med disse teknikkers gavnlige effekt. God fornøjelse. Martin Kirkevang Side 2 af 27

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM ØVELSERNES GRUNDLAG... 4 MINDFULNESS & FORSKNING... 5 DE SYV GRUNDHOLDNINGER... 6 DE 5 KLASSISKE FORSTYRRELSER... 8 TRÆNINGSELEMENTER... 9 ÅNDEDRÆTSØVELSE KONCENTRATIONSMEDITATION VEJRTRÆKNINGSMEDITATION BODY SCAN MEDITATION BEHAGELIGE BEGIVENHEDER LIDT GODE RÅD DETTE MATERIALE ER LAVET AF GRATIS E- BOG GUIDEDE MEDITATIONER PÅ YOUTUBE KURSUSFORLØB VÆR DEN DU ER 5 TRIN TIL ØGET ENERGI & LIVSGLÆDE 25 FOREDRAG, DER GØR EN FORSKEL EGNE NOTER EGNE NOTER Dette materiale er for dig, der har valgt at downloade min gratis CD "Indre Ro & Balance" og bør kun anvendes som supplement til netop disse øvelser. Det er skræddersyet til numrene og den grundliggende forståelse, der kan underbygge din udforskning af Mindfulness meditation, som redskab til øget livsglæde. Side 3 af 27

4 KORT OM ØVELSERNES GRUNDLAG Hvad er Mindfulness? - det grundliggende princip bag øvelserne på CD'en Mindfulness handler om at træne evnen til at være nærværende. At være tilstede i dine daglige gøremål, der hvor du er fra øjeblik til øjeblik. Mindfulness er en tilstand, som vi mentalt bringer os selv ind i, samt en træning i fuld opmærksomhed i nuet, i stedet for at være optaget af tanker om fortiden eller fremtiden. Træningen sætter fokus på selvomsorg og venlighed overfor sig selv. Samtidig er Mindfulness en træning i at møde og undersøge de følelser og oplevelser - som er til stede i bevidstheden - med accept, venlighed og rummelighed, i stedet for at kæmpe imod dem. Gennem meditation trænes evnen til at observere sig selv og forbindelserne mellem tanker, følelser, kropsfornemmelser og adfærd, der fungerer som automatiserede mønstre og ureflekterede barrierer. Således kan vanemæssig og uhensigtsmæssig adfærd identificeres, og det gør det muligt at skifte til en mere hensigtsmæssig adfærd, som med tiden vil fungere som en mere effektiv løsning af problemerne. Det giver en oplevelse af at være et mere helt menneske, og at have mere overskud til at acceptere det, som alligevel ikke står til at ændre i øjeblikket. Baggrund Mindfulness begrebet er flere årtier gammelt og stammer fra buddhistiske rødder. Dets facon og idégrundlag udspringer fra østens visdom og går flere tusinde år tilbage. Flere katalysatorer for udbredelsen op til i dag, er fx et samarbejde mellem H.H. Dalai Lama og vestlige læger og forskere. De havde sammen sat sig for, at undersøge de videnskabelige effekter af meditation hos buddhistiske munke, venligst udlånt til formålet, tilbage i 90 erne. Mindfulness er sidenhen tilpasset vestlige behov og er nu en ikke- religiøs metode, der har været genstand for omfattende forskning siden Forskning viser, at Mindfulness giver en vedvarende symptomreduktion af stress og har dybdegående positiv effekt på udøverens holdning, adfærd og selvopfattelse. Meditationsformen har et udbytte, som fx bedre overblik, større perspektiv på negative tanker, frustrationer, følelser m.m., øget nærver, større evne til at håndtere pressede situationer og en optimeret evne til at træffe beslutninger. Side 4 af 27

5 MINDFULNESS & FORSKNING Der er forsket meget i meditation og Mindfulness. Resultaterne fra et utal af forskningsinstitutioner verden over, er meget sigende for de gavnlige effekter. Fx viser den amerikanske hjerneforsker dr. Richard Davidson s undersøgelser, at regelmæssig og længerevarende Mindfulness praksis, skaber positive forandringer i hjernen. Nedenstående er blot et lille udpluk af nogle af de resultater, som forskere har fundet frem til, som jeg har kunnet sammenfatte til dig. De er mini- uddrag af artikler publiceret af bl.a. forskning.no, videnskab.dk, samt fx Mindful Awareness Research Center: eller American Psychological Association corner.aspx Resultaterne opdateres konstant, så du må derfor selv dykke ned i emnet, hvis du vil vide yderligere om de positive effekter. Prøv Google og med lidt sund kildekritik, vil du kunne finde mange troværdige og reelle resultater, der taler deres helt eget sprog. Dine følelser bliver stabiliseret og bragt i ro Mindfulness virker direkte ind på de områder af hjernen, der regulerer vores følelser. Metoden hæmmer aktiviteten i disse områder, hvilket får os til at tænke mere nøgternt og klart. Det handler dog ikke om at blive følelseskold på nogen måde Mindfulness er mere det modsatte, nemlig en metode til at komme mere i følelsesmæssig kontakt, blot uden at lade sig styre af vanemæssige reaktioner. Du vil blive gladere når du mediterer Følelser, som irritation, angst, depression og vrede, dæmpes og aktiviteten i hjernen ændres til de områder, som har med følelser som glæde, lykke og entusiasme at gøre. Du bliver "yngre" og ældes langsommere Under meditation udskiller hjernen et stof, der hæmmer ældningsprocessen. Studier har vist, at mediterende har en yngre biologisk alder end deres kronologiske alder. Du styrker evnen til at fokusere i nuet Hjernebarken bliver tykkere i de områder, der styrer opmærksomhed, avanceret tænkning og planlægning. Din opmærksomhed for tid, rum og sted mindskes og gør dig bedre i stand til at fokusere på det der er vigtigst. Du styrker evnen til at se kreative løsninger Dine hjernehalvdele vil have et forbedret samarbejde og øge dine kognitive og kreative evner. Side 5 af 27

6 DE SYV GRUNDHOLDNINGER I Mindfulness arbejdes der med 7 grundholdninger, der støtter vores krop, sind og sjæl. Alle syv danner baggrund for den medmenneskelige og ønskelige måde vi møder vores omverden og os selv på. Grundholdningen til livet dannes af det vi fokuserer på og giver vores energi til. Det betyder derfor meget for effekten af praksis, at den attitude og intention vi udstråler og møder op med, ligger indlejret i vanerne og rygmarven. At træne Mindfulness med disse grundholdninger er derfor en del af den formelle meditationspraksis. De syv grundprincipper overlapper hinanden, men i det følgende gives en uddybning af dem hver især. Ikke- dømmen Ikke- dømmen er at observere det, der sker i dig og omkring dig, lige nu - uden at dømme og gøre forsøg på at ændre på tingene. Det handler om at tillade sig selv, at lægge mærke til fornemmelserne i kroppen, følelserne, tankerne og situationerne, nøjagtig som de er. Vores hjerne fungerer ved, at sætte mærkater og inddelinger på alting, så den kan bruge energi på nye tanker og indtryk. Det er en funktion, der sætter tingene i en kasse i bevidstheden for at hjælpe os til at forstå oplevelsen eller kunne lukke det ned for at fortsætte til næste oplevelse. Ofte sker der dog det, at vi bedømmer og dømmer helt automatisk og uden vi lægger mærke til det. Det kan give oplevelsen af indre uro. Det er essentielt, at være opmærksom på det sker, og give rum til at se det der er, uden at dømme. Tålmodighed Tålmodighed handler om, at vide ting tager tid. Nogle processer i livet forandrer sig over længere perioder, ligesom arbejdsopgaver ofte kræver flere led og koordineringer over tid for at lykkes i sidste ende. Når vi ikke er tålmodige med tingenes gang og den hastighed, det forløber med, kan vi opbygge både irritation og frustration over oplevelsen af træghed. At kultivere sin tålmodighed hjælper til at acceptere det vi alligevel ikke kan ændre, og lade det være, som det er. Når vi er tålmodige med os selv, giver vi plads til det der er i nuet. Ved at lade tingene ske, som de gør, og blot følge med strømmen, kan vi reducere stress og bekymringer om hvordan tingene skal gå. Side 6 af 27

7 Åbenhed begynderes sind Dagligt møder vi kendte arbejdsgange, vanlige rutiner, indbyggede mønstre i adfærd og kendte ting generelt. Når vi er åbne over for, at oplevelserne og hverdagen kan indebære nye perspektiver og at vi kan vælge at anskue tingene fra en anden vinkel, åbner vi op for nye oplevelser af det vi kender.vi lader gammel indsigt og viden træde til side for at kunne undersøge nye muligheder og løsninger. Med et åbent og nysgerrigt sind, kan vi tillade os at udforske verden på ny - ligesom et barn, der oplever noget for første gang - med fordomsfri øjne. Ved at øve sig i at være åben og se muligheder i det kendte, kan vi løsne vores fastlåste overbevisninger, forestillinger om verden og idéer, der ikke længere støtter os. Nye oplevelser og nye indtryk (så længe du føler du ikke stresses af det), oplever jeg kan være med til at booste hjernen og give et positivt afbræk til hjernen så ved at vælge dit perspektiv og møde dig selv, dine relationer, kollegaer, og de oplevelser du møder med et åbent sind, har du større mulighed for at ændre dine vaner, hvis de ikke gavner dig længere. Tillid Når vi udvikler en grundliggende tillid til os selv og det der er i os, bliver det muligt, at finde ind til de svar og erkendelser, der ligger hengemt. At vide, at det du gør, er godt nok - at dine valg, handlinger og tanker er helt ok - er en egenskab vi opbygger gennem vedvarende træning i at have tillid til os selv. Gennem indre tillid bliver vi bedre til at lytte til os selv, kende væres grænser og ikke kræve eller presse os selv mere, end vi kan tåle i de enkelte situationer. Vores liv, vores hverdag, oplevelser og minder følger en bølgekurve af op- og nedture. Hvis hele ens liv består af perioder med skiftende svære og gode tider, så betyder det jo, at vi altid kommer på fode igen... Alting løser sig - nogle gange ender det ikke som vi havde håbet, men det ender trods alt eller fortsætter. Forskellen, der udvikler os, ligger i hvordan vi vælger at tackle situationerne som altid eller med nye, gode, positive briller hvor vi forsøger at lære så meget vi kan af det. Vi opøver evnen til at have tillid til at det nok skal gå. Ikke- stræben Mål, ambitioner og drømme er vigtige for udvikling. Men hvis vi klæber os for meget til det endelige resultat, og det ikke bliver, som vi havde forventet, kan det nemt vælte mange af pinden. Ofte tænker vi, også ubevidst, at når nu vi når det nye sted hen, så har vi det godt og får det som vi gerne vil. Når vi stræber og søger efter "grønnere græs", tillader vi ikke os selv at opleve livet som det udfolder sig foran os. Ved ikke at stræbe, tillader vi os selv at være og åbner dermed op for nuet. Når vi tillader os selv at være med det der er, uden at ønske noget andet, kan vi ofte opleve, at vores egentlige mål kommer af sig selv. Ikke- stræben er meget vigtig ifht. Mindfulness øvelserne. Side 7 af 27

8 Accept Når vi accepter det der sker for os, med alle vores sanser, så kan vi få lov at opleve øjeblikket præcis som det udfolder sig. Vi kan observere det, uden at dømme og sætte det i en bestemt boks. De ting, vi kan synes er ubehagelige, forsvinder ikke fordi vi flygter fra det. Tværtimod, så flytter nissen med. Når vi lægger låg på det ubehagelige eller smertende, kan vi komme til at opbygge spændinger i både sindet og kroppen. At vende sig bort fra ens egne skyggesider eller omverdenens gru, får ikke smerten til at forsvinde. At acceptere vores egne fejl og tingenes tilstand, kan give os muligheden for at respondere fra hvor vi er. Vi har meget større mulighed for at håndtere det der sker for os, når vi går det i møde med accept. Når vi accepter det der sker eller er sket, fastholder vi ikke vores energi og mentale ressourcer i fortiden, på det der allerede er hændt og derfor ikke står til at ændre. Det er ikke lig med ikke at handle, men det kan bidrage til en mere afslappet sindstilstand til livet. At give slip Nogle hændelser eller følelser kan være svære at slippe. Men når vi øver os i at give slip på dem, tillader vi blot, at give plads til, at nye øjeblikke kan manifestere sig i vores liv. Når vi forsøger at fortrænge eller forlænge bestemte følelser, optager det plads i vores samlede kapacitet. Det kan give oplevelsen af at være fyldt godt op med for meget af det hele. Nogle gange kan vores behov for at gøre noget eller sige bestemte ting, være årsag til vi dømmer os selv og kommer ud i stressende situationer. Når vi slipper, er der mere frit. Det at slippe kan indgyde frygt for, at ens liv vil synes tomt og at vi ikke har noget at sætte ind i stedet. Ved at give slip, kan vi åbne os for nye oplevelser. DE 5 KLASSISKE FORSTYRRELSER I det daglige arbejdsliv forstyrres vi ofte af andre udefrakommende elementer. Disse ting kan vi optimere ved et trivselsbaseret kontormiljø hvor der tages hensyn til støj, samarbejde, personalegoder m.m. Det væsentligste, for optimal trivsel og overskud, som medarbejder, er dog ikke ydre faktorer. Alt hvad der handler om ydre ting, gøder kun jorden og skaber vækstbetingelserne. Men om "planterne" er sunde og raske og formår at udfolde sig og gro, afhænger udelukkende af deres indre konstitution. For at være en medarbejder i balance, skal denne kunne håndtere alle de uhensigtsmæssige overbevisninger, prægninger og ubevidste vaner, der hvert eneste øjeblik dukker frem, som en indre dialog og ydre handlen. De fem typiske forstyrrelser, der kan skabe lavt selvværd, irritation, frustration, manglende gennemslagskraft, beslutningsevne m.m., er som følger: Fortid... Fremtid... Hvad andre tænker om mig... Hvad jeg tænker om mig selv... Små film, der flimrer... Side 8 af 27

9 TRÆNINGSELEMENTER Dette materiale er bygget op over fire elementer, der danner et solidt grundlag for din videre praksis og udforskning af Mindfulness meditation. Åndedrætsøvelse, Koncentrationsmeditation, Siddende Meditation (Vejrtrækning og Body Scan), samt Meditativ gang. På din nye CD "Indre Ro & Balance", indgår Åndedrætsøvelse, Afspændingsmeditation, Body Scan meditation, samt Vejrtrækningsmeditation. De er alle beskrevet heri. "Koncentrationsmeditation" og "Meditativ gang" er supplerende men grundliggende øvelser, som du også vil have stor gavn af at udforske. Prøv dig gerne frem, og find de øvelser, der passer bedst til dig. Åndedrætsøvelse Åndedrætsøvelse er en af de basale elementer, der introduceres på CD'en. I den vestlige verden er der en tendens til at tilbringe mest mulig tid i hovedet, hvilket resulterer i, at mange af os helt har glemt, hvordan man lytter til kroppens signaler. Det er dertil vigtigt at huske på, at fysiske fornemmelser og sansninger i kroppen er den direkte vej ind i nuet. Ved at kontakte kroppen kommer du tilstede frem for at vandre i tanker og bekymringer om fortid eller fremtid, som enten er sket eller måske vil ske. Derfor er den introducerede, 5 minutters, daglige åndedrætsøvelse, et meget vigtigt element. Den letter udøverens evne til at tæmme tankerne og fastholde fokus i nuet. Derudover hjælper det bevidste åndedrætsfokus kroppen til at slappe bedre af og lindrer dermed stress og eventuelle smerter. Koncentrationsmeditation Denne form for meditation træner evnen til at holde fokus og være tilstede i de arbejdsopgaver, der er aktuelle, lige nu og her. Det er en simpel og nemt anvendelig metode, der øger opmærksomhedsevnen og koncentrationen. Vi forstyrres ofte af udefrakommende begivenheder, såsom kollegaer der stiller spørgsmål, stillingtagen til andres opgaver, henvendelser fra chefen, kollegaens mobiltelefon der ringer, en samtale ved siden af kontoret, støjen fra adskillige PC- blæsere, mails der tikker ind osv. Midt i dette, er det tydeligt en kunst at kunne fastholde sit fokus. Det optrænes bl.a. via denne øvelse. Øvelsen er en god begyndermeditation, da den er simpel at praktisere og tydeligt giver et indblik i, hvor du selv er henne ifht. din evne til bevidst opmærksomhed. Side 9 af 27

10 Siddende Meditation Meditation kan være mange ting og eksisterer i adskillige afarter. Det kan være fokus på vejrtrækning, på visuelle genstande, et ord eller egenskab man ønsker at integrere i sit liv, sjælskontakt, bøn m.m. Uanset orientering i meditationspraksis, så er det videnskabelige grundlag sikkert at være fuldt fokuseret på én ting, at være stille med sig selv og at lade tanker flyde til fordel for kropslige fornemmelser, giver nye koblinger i hjernen, styrker koncentrationsevnen, gør sindet mere positivt m.m. I Mindfulness handler det ikke om at være tom for tanker, sidde i lotusstilling eller svæve over jorden. Det er blot at være til stede med det, der måtte være i øjeblikket, for dernæst at slippe det og indtage det næste øjeblik. I siddende meditation er vi afslappede, men dog opmærksomme. Vi er vågne, og dog i hvile. Meditationen er nem at lave, stort set alle steder og i alle situationer. Den er med til at træne opmærksomheden, så vi kan komme tilstede i vores liv. Siddende meditation er central, men den danner basis for at forstå hvordan metoden udvides til daglige, uformelle aktiviteter, såsom gåture, spisning, rengøring osv., for på den måde at bringe opmærksomhed og nærvær ind i dagligdagen. Siddende meditation indebærer, indenfor Mindfulness begrebet, de 2 primære metoder: "Vejrtrækningsmeditation" og "Body Scan" Meditativ gang Gående meditation kan være ret støttende, da den er nem at udføre og styrker den mentale og fysiske velvære. Hvis du har svært ved at sidde stille og lave meditationerne i samme stilling i længere tid, er gående meditation hensigtsmæssig og rarere. Det kan udføre hvor som helst og i alle situationer. Det er vigtigt, at minde sig selv om, at man skal gå uden nogen særlig destination og uden at have et endeligt mål, der skal nås. Når du går, skal du mærke den fysiske fornemmelse af fødderne der rammer gulvet, bøjningen i tæerne, lårmusklernes til- og afspænding osv. "Hvordan føles det egentlig at gå lige nu?" Det handler om at være et sted, snarere end at være på vej et sted hen. Brug med fordel denne metode med jævne mellemrum i dit arbejde. Hver gang du er på vej til et nyt møde, ud til kaffeautomaten, skal hente noget et andet sted i bygningen m.m. Så snart du bliver bevidst om at du er væk i tanker mens du går, eller opdager du går meget hurtigt m.m., sænk da hastigheden og begynd den meditative gang; roligere tempo, fokus på fødderne og benene, lettelse i åndedrættet osv.. Side 10 af 27

11 ÅNDEDRÆTSØVELSE 5 minutters daglig koncentreret vejrtrækning gør underværker. Videnskaben fortæller os, at den måde, vi indånder på, er en af de faktorer der er vigtige for, hvordan vi fungerer fysisk og følelsesmæssigt. Samtidig er det normalt at trække vejret hurtigere og mindre dybt, når du er stresset. Åndedrættet ændres også, når du er nødt til at håndtere vanskelige følelser. - Der er intet galt med, at være under pres, men du har også brug for at opnå afslapning, når belastningen er overstået. Med et hektisk arbejdsliv med tilsvarende krav og forventninger fra det private, så har vi brug for at modvirke stressen og gøre en aktiv indsats for at forbedre kroppens modstandsevne. Træk vejret dybt ned i maven gennem næsen - hold det et øjeblik - pust helt ud gennem munden og mærk afspændingen - hold igen et øjeblik og træk så igen vejret dybt Lad åndedrættet være genstanden for din opmærksomhed. Hver gang du opdager, at din opmærksomhed er optaget af noget andet, så vend venligt og bestemt dit fokus tilbage til din vejrtrækning Sindets tendens til at vandre er helt normalt, så forsøg ikke at dømme dig selv, hvis din opmærksomhed vandrer 100 gange; så vender du blot tilbage 100 gange Efter 5 minutters åndedrætsøvelse lader du vejrtrækningen finde sit helt eget leje. Slap af i maven, skuldrene sænker sig ned mod gulvet, ansigtet afspændes - kæber gøres bløde, øjnene er bløde, panden slapper af. Føl tyngden i kroppen og hold et venligt fokus på åndedrættets helt egen rytme - forsøg ikke at styre det eller ændre på noget. Mærk den fysiske og mentale ro. Side 11 af 27

12 KONCENTRATIONSMEDITATION Denne form for meditation er en simpel og let anvendelig metode, som er særligt velegnet for begynderen og som start på mere avancerede seancer. Den træner specifikt evnen til at være opmærksom og koncentreret, samt tydeliggør hvor svært det kan være at fastholde fokus for hjernen. Sæt dig et sted, hvor der er stille og uforstyrret Sæt dig godt tilrette, så du sidder behageligt med rank ryg. Luk øjnene blidt i, eller åben dem en anelse uden at kigge på noget, hvis du føler det støtter dig bedre Når du er klar, så lad din opmærksomhed falde på vejrtrækningen. Tag en dyb indånding og lav et lettelsens suk. Følg nu åndedrættets bevægelse, når du ånder ind og ud, og mærk den fysiske fornemmelse af, at luften strømmer gennem næse eller mund, samt hvordan maven hæver og sænker sig Begynd nu at tælle én gang for hver ind- og udånding En vejrtrækning (ind og ud) er 1, næste vejtrækning 2, dernæst 3 osv tæl op til 10 vejrtrækninger. Start herefter forfra fra 1 og tæl igen til 10. Fortsæt med dette i 15 minutter sæt en blid alarm til at orientere dig om meditationens udløb Hver eneste gang du mister tællingen, glemmer hvor du nåede til eller forsvinder i tanker, skal du starte forfra med at tælle fra 1 igen. Vær kritisk! Selv den mindste tanke eller tvivl om hvor du nåede til i din tælling, skal medføre at du starter forfra med tallene. Side 12 af 27

13 VEJRTRÆKNINGSMEDITATION Denne meditation har udelukkende fokus på vejrtrækningen, og er en grundlæggende meditationspraksis i dagligdagen. Sæt dig et sted, hvor der er stille og uforstyrret. Sæt dig godt tilrette, så du sidder behageligt med rank ryg. Luk øjnene blidt i Når du er klar, så lad din opmærksomhed falde på vejrtrækningen. Følg åndedrættets bevægelse, når du ånder ind og ud, og mærk den fysiske fornemmelse af, at luften strømmer gennem næse eller mund. Med mellemrum kan du vælge at flytte fokus til brystkassens rytmiske bevægelser, op og ned, samt til maven hvor du mærker at den hæver og sænker sig Lad åndedrættet være genstanden for din opmærksomhed. Hver gang du opdager, at din opmærksomhed er optaget af noget andet, så vend venligt og bestemt dit fokus tilbage til din vejrtrækning Sindets tendens til at vandre er helt normalt, så forsøg ikke at dømme dig selv, hvis din opmærksomhed vandrer 100 gange. Hvis du forsvinder i tanker, bekymringer, dagens pligter eller andre forstyrrelser, så er det helt ok. Anerkend at du har tankerne og bring derefter blot din opmærksomhed tilbage til vejrtrækningen igen og igen Det er i denne gentagelsesproces, at hjernen rent fysisk ændrer sig i positiv retning. Side 13 af 27

14 BODY SCAN MEDITATION Denne meditation har fokus på de fysiske fornemmelser i kroppen, og er en anden grundlæggende meditationspraksis i dagligdagen. Sæt dig et sted, hvor der er stille og uforstyrret. Sæt dig godt tilrette, så du sidder behageligt med rank ryg. Luk øjnene blidt i Når du er klar, så lad din opmærksomhed falde på vejrtrækningen. Følg åndedrættets bevægelse i mave eller brystkasse, når du ånder ind og ud, og mærk den fysiske fornemmelse af, at luften strømmer gennem næse eller mund Flyt nu din opmærksomhed til venstre fod og mærk hvordan der er der lige nu. Uden at forsøge at ændre på noget, måske mærker du ingen fornemmelser, forsøg at være med det der er, blot observerende, accepterende og nysgerrig registrerende Langsomt guider du nu din opmærksomhed rundt i kroppen - fra tå til top. Venstre fod, skinneben, læg, venstre knæ, lår, hele venstre ben. Højre ben, baller, ryg, forside, venstre arm, højre arm, hoved. Hver gang du har mærket en kropsdel/område, trækker du vejret til det område, slipper fornemmelserne for dernæst at fortsætte videre på din registrering af hele kroppens aktuelle tilstand. Hver gang du mærker kroppens dele, forsøg da at trække vejret med fornemmelserne Hver gang du opdager, at din opmærksomhed er optaget af noget andet, så vend venligt og bestemt dit fokus tilbage til din vejrtrækning og kroppen, der hvor du er nået til Side 14 af 27

15 STRESS Hvad er stress? Stress opstår når der er ubalance mellem ens ressourcer og de belastninger vi påvirkes med. For at kunne håndtere stress, handler det om at skabe flest mulige ressourcer, så vi har mange redskaber at anvende når vi udsættes for forskellige stressorer. Når vi udsættes for en presset situation, reagerer hjernen instinktivt, som dengang vi var stenaldermennesker. Det har menneskeheden været i ualmindelige tider og derfor er vi fysisk og ubevidst indrettet til at fungere som dengang. Hvis vi blev angrebet af en sabeltiger, som er en akut livstruende situation, sætter vores krop alt ind på at få os i kamp- eller flugtberedskab ellers dør vi. Det er en helt naturlig psyko- fysiologisk proces som gør, at vi kan yde en ekstra indsats. Når faren er væk, stopper stressresponsen i kroppen. Denne respons sker også i dag; som om det handlede om liv og død. Men med vedvarende pres, pga. det moderne arbejds- og privatlivs udvikling, fortsætter denne instinktive respons, ofte i mange uger, måneder eller mere fordi vi ikke formår at slippe de krav og forventninger vi føler der er til os. Dvs., at vi på daglig basis kæmper mod sabeltigeren selvom det reelt set ikke handler om liv eller død, men blot om en opgave der skal afleveres til tiden... Den kortvarige gode stress Dette er kroppens naturlige og akutte alarmberedskab, som indtræffer når vi skal yde en ekstra indsats. Denne mekanisme udløser kortvarig frigivelse af adrenalin, som skærper vores sanser og evne til at reagere. Det kan vi drage nytte af som god stress under kortere perioder med øget belastning. Den langvarige skadelige stress Denne farlige stresstilstand opstår når vi konstant presses til det yderste, af opgaver der skal løses, familieliv der skal fungere, forventninger og krav fra os selv og andre. Hermed ophobes adrenalin fra den konstante stresspåvirkning, og lagres i systemet, som dermed kan føre til kroniske, længerevarende stresstilstande. Hvad er symptomerne? Symptomerne på stress kan være mange forskellige, og hvordan det kommer til udtryk afgøres af det enkelte menneskes ressourcer, samt opfattelse af situationen Hvordan forventer jeg at kunne klare denne udfordring? Side 15 af 27

16 Hvis du har haft mange tidligere oplevelser i dit liv, hvor du generelt har haft succes, klaret opgaverne fornuftigt og været vant til at tage problemer med sindsro, så stresser hjernen ikke over nutidige hændelser du har jo tidligere klaret det fint Omvendt, hvis du har mange negative oplevelser, så vil hjernen reagere på den nutidige situation, på samme måde og med samme følelser, som tidligere i dit liv jeg kan ikke, jeg er aldrig god til at gå til eksamen, jeg blev mobbet når jeg fremlagde for klassen osv. Dermed får du negative, ubehagelige, fysiske reaktioner, som angst, irritation, frustration m.m. frem for optimisme, ro og gåpåmod. Tegn på begyndende stress Manglende koncentration og overblik Glemsomhed Rastløshed Humørsvingninger Spændinger og irritabilitet Indre uro Nervøsitet Tegn på langvarig stress Udkørthed Ubeslutsomhed Appetitforstyrrelser Fordøjelsesproblemer Søvnbesvær Isolation Øget sygdom Ustabil arbejdsindsats På sigt kan ubehandlet stress medføre alvorlige psykiske og fysiske sygdomstilstande, som angst, fobi, depression, spændinger, mavesår og endeligt hjerte- kar- sygdomme. STRESS & MINDFULNESS Når vi træner meditationsøvelserne, at være bevidst nærværende og tilstede i nuet, så kan vi lægge mærke til og sanse det der er, uden at ryge ind i en automatisk kamp- flugt- reaktion. Det bliver lettere over tid, at kunne agere bevidst, at respondere roligt, neutralt og hensigtsmæssigt på de stressorer, vi møder i vores liv. Vi øver os i, at se krav som krav, udfordringer, som blot udfordringer, uden at lade os drage af en hel række af overvældende og forstyrrende følelser. Vi kan altså med meditationen udvide vores kapacitet og evne for hvad vi kan rumme og møde af krav, uden at gå i kamp eller flugt. Side 16 af 27

17 AFKOBLINGSØVELSE Denne øvelse hjælper kroppen til at komme helt ned i tempo. Den mindsker tankemylderet og gør det nemmere at komme fuldstændig i ro. Lav den før sengetid, hvis du har svært ved at sove, midt på dagen når du er træt, når du har ondt i ryggen eller lænden, eller bare når du føler trang til at gøre noget godt for dig selv: Læg dig på ryggen med benene oppe og slap af. Træk vejret dybt og langsomt med en lille pause mellem ind- og udånding. Læg højre hånd på maven lige under navlen I denne stilling løber blodet fra ben til hjerne, rygsøjlen er fuldstændig afspændt og hjernevæske og blod kan flyde frit, så alle hjernens signaler kan nå frem til ømme, spændte og energimæssigt svækkede områder Det er vigtigt, at du trækker vejret helt ned i maven. Mærk hvordan underlivet nu bevæger sig op og ned. Når musklerne i underlivet slapper af forsvinder din stress. Når du er afslappet, lægges venstre hånd på panden føl nu en dyb indre ro Afslut med at lægge begge arme fladt ned langs siden af kroppen og mærk den rolige tyngde af krop og åndedræt Side 17 af 27

18 AFSLAPNING Musik til fysisk, samt mental afkobling og afstressning Mens du tager en tiltrængt pause fra dagligdagen, anbefaler jeg at lytte til rolig og harmonisk musik, som bringer hjerneaktiviteten ned på et anti- stress stadie. Klik fx ind på og nyd de fantastiske billeder og smukke musik. Læg dig ned på ryggen med benene oppe og mind dig selv om hvor fantastisk dit liv er. Smil for dig selv I dit stille sind kan du fokusere på følelsen af kærlighed til og accept af dem du kender eller folk du har en konflikt med. Det skaber nye koblinger i hjernen, så du fremover kan reagere mere hensigtsmæssigt og medmenneskeligt når du møder personerne igen Brug den afslappede tilstand på at forestille dig det du bedst kunne tænke dig i dit liv som om at du allerede har opnået det. Herved indstiller underbevidstheden sig på disse signaler og du vil fremover, ubevidst, være bedre til at søge de løsninger, steder og personer, der vil føre dig mod dit mål. Det kan fx være at du ser dig selv have masser af energi, være elsket af din familie, være på den ferie du altid har drømt om eller at du er rolig, forstående, positiv og fyldt med selvværd Side 18 af 27

19 BEHAGELIGE BEGIVENHEDER Videnskaben fortæller os - særligt hentet direkte fra Positiv Psykologi, forskningen i hvad der gør os lykkelige - at en af de vigtigste ting for at have optimisme, overblik, overskud og glæde, er taknemmelighed. En videnskabeligt bevist metode til dette er ved at lave følgende øvelse: 1) Skriv hver aften de tre ting, der gjorde dig mest glad i løbet af dagen. Gør det en uge, eller gerne en måned - måske endda fortsæt dette med jævne mellemrum fremover. Effekten holder et halvt år minimum 2) Find på nye måder at blive glad på. Tænk over, hvad du kan gøre i dag, der vil gøre dig glad - men som du af en eller anden grund aldrig før har fået gjort - Hold ferie hver dag! Hjernen bliver glad når den udfordres med nye sanseindtryk og oplevelser. Så ved du, hvad du nu skal i gang med... 3) Når du oplever en succes, god fornemmelse, velafleveret arbejdsopgave, ros eller anerkendelse fra kolleger eller andet, så stop op og tænk over hvad det er ved dig som person, der gjorde hændelsen mulig. Når du derimod oplever noget negativt, så overvej, om du kunne handle anderledes næste gang du møder samme udfordring, så du på den måde undgår samme oplevelse eller uhensigtsmæssige reaktionsmønster Side 19 af 27

20 LIDT GODE RÅD Din krop har brug for din opmærksomhed Drik 2-3 liter vand hver dag, og hvis du har høj fysisk aktivitet, sørg da for mere end det. Når du mærker et "hul i maven", så undgå at spise, drikke eller dulme sulten. Vær bevidst om at det rent faktisk er et signal til dig, der kan have betydning for din selvbevidsthed og sundhedstilstand. Nogen gange opstår "sult" fordi du er utryg i en situation. Spis en alsidig, afvekslende morgenmad, der lægger en god og langvarig bund Spis regelmæssigt, gerne 3 hovedmåltider og 3 små mellemmåltider, fx mandler, så du holder et stabilt blodsukker. Det kan hjælpe på at holde et ensartet energiniveau Når du spiser, så nøjes med at spise og undgå at være på computer, mobil eller tv samtidig. Spis med glæde og i en rar atmosfære. Den stemning, du spiser i, bliver forstærket op til 10 gange inde i kroppen. Det kan være en udrensende og energigivende vane, at indføre en fastedag en gang om ugen eller hver 14. dag Husk at trække vejret, mærk åndedrættet og vær bevidst om at "komme ned i kroppen" Smil gerne lidt af dig selv og dine valg og vær god ved den barnlige del af dig Få frisk luft og motion med regelmæssigt interval. Kroppen har brug for alsidighed. Det er en god idé ikke at gå alt for sent i seng og på mange bredt skiftende tidspunkter Lyt til kroppens signaler og vær god ved dig selv Dit sind skal plejes og varetages Vær tro mod det du føler er rigtigt for dig. Lyt til mavefornemmelsen og den indre stemme Hjernen fokuserer på det du tænker, så giv udtryk for det du ønsker frem for det modsatte Vær bevidst om din selvkritik. Kærlige og venlige tanker støtter dit indre værd Du har selv alle svarene - du skal blot lytte efter, vær stille med dig selv og lyt til signalerne Din udstråling og ubevidste signaler påvirker dine omgivelser - vær bevidst om hvad du fortæller og husk, at den daglige atmosfære er vores alles ansvar Tænk positive tanker om dig selv og andre Vær taknemmelig for de små ting i livet - det styrker sind, krop og forlænger dit liv Hav mindst én dag om måneden i alenehed, og meget gerne oftere Side 20 af 27

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn?

Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Kan Mindfulness være med til at sikre en bedre nattesøvn? Sov bedre med hjælp fra dig selv! V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut En kamp mellem to kræfter»har man søvnproblemer, foregår der

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Præsentation af StayTrue

Præsentation af StayTrue Præsentation af StayTrue En nytænkende konsulentvirksomhed med fokus på mennesket & den optimale trivsel Lær at navigere i en travl hverdag - og bliv fremtidens arbejdsplads www.staytrue.dk FREMTIDENS

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion

Mindfulness-guide. Af Kim Bonnesen. Hvad er mindfulness? Introduktion Mindfulness-guide Af Kim Bonnesen Introduktion Det er nemmest at forstå, hvad mindfulness er, ved selv at opleve det. På denne måde er mindfulness ikke så meget anderledes, end så meget andet, som vi også

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion

Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Deltagere fortæller efter 8-ugers Mindfulness-baseret stressreduktion Over 150 helt almindelige danskere har taget det 8-ugers MBSR forløb og evaluerer afslutningsvis deres udbytte, og det rører mit hjerte

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

Om afstresning fokus på kroppen

Om afstresning fokus på kroppen Om afstresning fokus på kroppen Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter jeg fokus på

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Generel viden om søvn 12 18 år

Generel viden om søvn 12 18 år Generel viden om søvn 12 18 år www.sundhedstjenesten-egedal.dk God søvn gør dig glad og kvik. Viden om søvn er første skridt på vejen til god søvn. Der findes megen forskning vedrørende søvn og dens store

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel

Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Velkommen til Mindfulness en organisatorisk vinkel Udviklingskonsulenterne 2012 Hans Ehlert www.hans-ehlert.dk Nedslag i workshopen Lidt baggrund Hvad er mindfulness? Primære kilder og nogle definitioner

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk

Mindfulness. Nærvær og indre ro i en travl hverdag. Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Mindfulness Nærvær og indre ro i en travl hverdag Birgitte Junø http://birgitte.junoe.dk Nærvær Balance Krop Fokus Dosering Indre ro Mening/passion Ressourcer Social støtte God praksis birgitte@junoe.dk

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Sådan håndterer jeg stress

Sådan håndterer jeg stress EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan håndterer jeg stress 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne hjælpe dig til et sundere liv og et bedre helbred. Derfor har vi udarbejdet

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser

Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser Dag 1 Med krop og sanser som indgang Introduktion til 5 øvelser 10 De næste 5 dage præsenteres du for 5 meget forskellige øvelser, der på hver deres måde, med krop og sanser som indgang, reducerer uro

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Meditative velvære. Af Verner Bekker

Meditative velvære. Af Verner Bekker Meditative velvære Af Verner Bekker Som regel defineres meditation som en stille indre lytten efter afkobling af tankeprocesserne og total fysisk afspænding. Meditation giver mulighed for at trække sig

Læs mere

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik

Trivselspolitik Randers Social- og Sundhedsskole. Trivselspolitik Trivselspolitik Indledning Randers Social- og Sundhedsskole arbejder målrettet mod at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet herfor er skolens værdier om rummelighed,

Læs mere

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende:

PROJEKT. Information Forventningsafstemning. Aktiviteter Andre aktiviteter. Udviklingsprogrammets faser og aktiviteter kan opdeles i følgende: PROJEKT BØRN I BALANCE FORMÅL BalanceGolf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for særligt udfordrede børn i aldersgruppen 7-15 år samt deres familier. BalanceGolf tilbyder et effektivt

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010.

Vanebryderuddannelsen 2011 5,43. Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning. København den 10. november 2010. Vanebryderuddannelsen 2011 København den 10. november 2010 Det er nødvendigt at bryde vaner for at få succes Ulrik Wilbek Styrk virksomhedens udvikling igennem nytænkning Målet med udviklingsforløbet er,

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP. AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk Hvad er mindfulness MINDFULNESS WORKSHOP Program Grundholdninger i mindfulness Doing- og beingmode Øvelse Resultater af mindfulness hvad siger forskningen? Øvelse Diskussion: hvordan kan bevidst opmærksomhed

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv:

Følg den andens åndedræt. Følg åndedrættet** Rekv: At slå hinanden så man får varmen 077 To og to skiftes i til at slå hinanden over det hele. Begynd med din partners fødder, slå grundigt op ad hendes ben og derefter over hele hendes krop. Slå virkelig

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv

Invitation til SUNDHEDSDAG. Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Invitation til SUNDHEDSDAG Naturlig, sund og energi-boostende mad, forkælelse og inspiration til et sundt, slankende og aktivt liv Kunne du tænke dig en hel dag med forkælelse og tid til dig selv, sund

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår.

Socialangst i et vist omfang er altså normalt, og noget vi alle oplever af og til som en del af livets vilkår. Socialangst Frygter du konstant, at du vil gøre dig pinligt bemærket? Bekymrer du dig ekstremt meget om, hvad andre tænker om dig? Sætter du gerne dig selv gennem et tredjegradsforhør i forhold til alle

Læs mere