!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg"

Transkript

1 Program for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Mandag d. 24. til onsdag d. 26. marts 2014 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilmelding kan kun foregå via hjemmesiden NB Når du har tilmeldt dig via hjemmesiden modtager du automatisk en svarmail, som er din kvittering for tilmeldingen. Af kvitteringen fremgår, hvilke foredrag du er tilmeldt. Print kvitteringen ud og medbring den til kurset. Programmets foredrag falder indenfor følgende temaer: 1. Evidensbaseret Praksis 2. Fonologi 3. Inklusion i Logopædien 4. Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Mandag d. 24. marts 2014 Kl. 9:00 10:15 Ankomst og indkvartering. Man kan først påregne at få værelserne fra kl Kl Velkomst og praktiske oplysninger Kl Åbningsforedrag ved: Ruben Schachtenhaufen, fonetiker, cand.mag. og ph.d. i lingvistik. Arbejder bl.a. med undervisning, forskning og sprogteknologi. Sproglyde inden i og uden for vores hoveder Sproglyde er på den ene side et fysisk fænomen - lydbølger som udspringer af vores taleorganer når de arbejder sammen om at producere sprog. På den anden side er det et abstrakt fænomen - fonemer som

2 dannes i vores hjerner når vi udsættes for auditive indtryk. Når vi taler med hinanden, bliver vores tanker og ord transformeret til et akustisk signal via vores taleorganer, og transformeret tilbage igen når signalet rammer lytterens ører. Denne proces foregår i det daglige så ubemærket, at vi sjældent tænker over de nærmere detaljer. Alt vi opfatter, er ord og budskaber, mens de fysiske omstændigheder som kommunikationen beror på, undslipper vores bevidsthed. Men fordi sprog nu engang fungerer på denne måde, er der mange ting der kan gå galt. Vi får nogle gange produceret nogle lyde, som ikke var vores hensigt, og vi opfatter indimellem lyde som slet ikke er blevet udtalt. Vi kan opleve at vi udtaler ordene korrekt, men bliver misforstået. Andre gange udtaler vi ordene forkert, men bliver alligevel forstået. Og det medvirker til at forme og forandre sproget. I dette oplæg ser vi via eksempler fra bl.a. sprogtilegnelse, sprogforandringer og udtalesjusk hvordan forholdet mellem sproglydenes dualistiske natur ofte spiller os et pus. Selv folk der er vant til at arbejde med sprog til daglig, kan blive perplekse over sproglydenes forskellige abstraktionsniveauer og blive forført af det ofte drilske forhold mellem fysikkens og sprogets verden. Kl Kl :45 Kl Søjle 1: Frokost Specialeforedrag. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig. Annoncering af specialeforedrag kan ses på hjemmesiden eller på opslag ved ALF s bureau.. Evidensbaseret Praksis Oplæg ved: Trine Kjær Krogh, adjunkt, cand. mag., Professionshøjskolen UCC Peter Wick, Lektor, psykolog, Professionshøjskolen UCC Evidensbaseret praksis (oplæg & workshop) I oplægget og workshoppen vil vi afklare følgende spørgsmål: Hvad er evidensbaseret praksis og hvad kan evidens baseret praksis tilbyde os? Grundlæggende forudsætter evidens, at logopæden inddrager forskningsbaseret viden, forholdt til egen praksis med inddragelse af barnets perspektiv. Evidensbaseret praksis er derfor en arbejdsform, hvor den enkelte logopæd indtager rollen som forsker i egen praksis. En stor udfordring for talehøreområdet i Danmark er, at vi er et lille sprogområde, og derfor kun har adgang til få standardiserede test. Heraf følger, at det er nødvendigt at inddrage og bearbejde udenlandsk forskning til danske forhold, ligesom mange logopæder kan stå med den udfordring, at der simpelthen ikke er forskning til rådighed i forhold til den problemstilling, de står i. I forløbet vil vi drøfte, hvordan man kan imødekomme denne udfordring. For den enkelte logopæd kan det være en uoverskuelig opgave, at forholde sig evidensbaseret til alle aspekter af faget på egen hånd. Udenlandske erfaringer peger på, at netværk på tværs af institutioner eller kommuner kan være en løsning. En anden udfordring er, at det kan tage lang tid at læse forskningsrapporter, særligt på engelsk, og omsætte dem til praktiske handlinger, som skal evalueres. Evidensbaseret praksis hænger tæt sammen med udvikling af en stærk implementeringsfaglighed. Det er nødvendig at være meget skarp i forhold til, hvad der virker, hvorfor og hvordan? Oplægget vil derfor også forholde sig til, hvordan den enkelte professionelle, løbende kan forbedre og udvikle sin faglighed og praksis, ud fra en forståelse af, at det er en lang proces at omlægge sin arbejdsform til evidensbaseret praksis, og at man aldrig bliver færdig, fordi der løbende kommer ny forskning til. Søjle 2: Fonologi

3 Oplæg ved: Marit Carolin Clausen, cand. mag, i audiologopædi, Syddansk Universitet Normal, forsinket eller afvigende? Fonologitilegnelse og fonologiske vanskeligheder hos dansk-sprogede børn Normative data omkring sprogtilegnelsen er af stor betydning for logopædien, for igennem disse data er det muligt at opnå en viden omkring, hvorvidt et barn gennemløber en normal, forsinket eller afvigende sprogudvikling. Denne viden har i de seneste år fået større og større betydning i takt med et stigende krav om evidens-baseret praksis. Dette gælder både for den logopædiske udredning og den derpå følgende undervisning, som logopæden udfører. Inden denne evidens-baserede praksis dog er mulig, er det nødvendigt at indsamle data for det specifikke sprogområde (grammatik, fonologi, fonetik osv.) på det givne sprog, som man vil belyse. Derpå skal data analyseres og resultaterne overføres til praksis. Denne præsentation vil give en kort introduktion til børns fonologitilegnelse. Derefter præsenteres på baggrund af nye normative data, som er blevet indsamlet i 19 forskellige kommuner i Danmark, hvordan dansk-sprogede børn tilegner sig den danske fonologi. Endvidere vil der blive præsenteret data på børn med udtalevanskeligheder for at se på forskelle mellem en normal, forsinket og afvigende fonologitilegnelse. Betydningen af disse data for den logopædiske udredning og undervisning vil blive diskuteret og caseeksempler blive brugt for at vise, hvordan den nye forskningsviden kan blive anvendt i den danske logopædiske praksis. Søjle 3: Inklusion i Logopædien Oplæg ved: Kate Ripley, Senior educational psychologist, Hampshire, UK Inclusion for children with SLI in mainstream education: the challenge for schools The challenge for mainstream school. The population of children with SLI. UK data issues for attainments & behavior. Case studies - why 4/5 children are missed. Implications for teacher training: markers for the missing children Support for children with SLI. Support for understanding-adult language in the classroom. Teaching vocabulary and visual support. Support for expressive language-color coded grammar and narrative Language and behavior. Research evidence-case studies. Emotional literacy self-regulation Bemærk oplægget foregår på engelsk Søjle 4: Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Oplæg ved: Henrik Vesterhauge-Petersen, socialrådgiver, terapeut og ICCE-certificeret underviser i Feedback Informed Treatment. Løsningsfokuserede samtaler og FIT (Feedback Informed Treatment) i samarbejdet med klienten Med udgangspunkt i principper for Feedback Informed Treatment og Løsningsfokuseret samtale introduceres redskaber til udvikling af en skræddersyet indsats, hvor behandlingen tilpasses klientens præferencer, mål og ide om forandring. Feedback Informed Treatment (FIT) er en pan-teoretisk og evidensbaseret tilgang til evaluering og forbedring af kvalitet og effekt af behandlingsarbejde. Indsatsen tilpasses klienten gennem løbende feedback fra klienten vedrørende behandlingsalliancen samt effekten af indsatsen.

4 I oplægget introduceres to enkle skemaer til feedback. Skemaerne anvendes ved hver samtale, hvilket giver mulighed for at tage hånd om vanskeligheder i alliancen eller manglende effekt i tide. Den løsningsfokuserede samtale er en ressource- og fremtidsorienteret tilgang til problemløsning. De enkle og konstruktive terapeutiske principper bygger på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv. I et respektfuldt samarbejde med klienten er dennes ressourcer, selvstændigt formulerede mål og evne til at håndtere og udvikle egne, unikke løsninger i samtalens fokus. Den løsningsfokuserede model er velegnet til arbejde med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor komplekse problemer vanskeliggør retning og udvikling i samarbejdet. Tilgangen er udviklet inden for rammerne af systemisk korttidsterapi med familier. I kraft af sin fleksibilitet er metoden siden blevet implementeret inden for en lang række områder som f.eks. socialt arbejde og sundhedsarbejde, arbejde med udsatte børn og deres familier, børne- og voksenpsykiatri, misbrugerbehandling, personlig udvikling, undervisning samt arbejdet med tale- hørevanskeligheder. Oplægget vil inkludere videoklip og små øvelser undervejs. Kl Kl ? Aftensmad Audiologopædisk Forenings ordinære generalforsamling. Se dagsorden og beretning fra formanden på hjemmesiden. Mød op på generalforsamlingen tag del i debatten. Uddeling af legater til ansøgere til Vibeke og Victor Blochs legat og Lingvistisk Logopædisk Studielegat Tirsdag d. 25. marts Kl. 8:30 9:00 Kl Søjle 1 Kaffe/te og ½ rundstykke til endagskursister Evidensbaseret Praksis Oplæg ved: Hazel Roddam, Principal Lecturer in Research, Allied Health Professions Unit, University of Central Lancashire. Speech and Language Therapy as an evidence-based profession: what are the skills, tools and resources that we need? This lecture will address the challenges that face the Speech and Language Therapists (SLTs) as we seek to demonstrate that our interventions are evidence-based and that we ourselves are equipped with the skills we need to deliver the most effective services for our patients and clients. Evidence-Based Practice (EBP) is the modern mantra, but we need to challenge ourselves to ensure that this is a reality and not merely tokenism. The rhetoric of EBP will not impact on the quality of care for our patients if we struggle to implement it in our routine clinical practice. We need to focus on what works, what doesn t, and what we can learn to help us improve practice. It is certainly not expected that we should all be research-active, but we should all be active users of research. SLTs already demonstrate significant commitment to keeping updated but it is still

5 important to consider the current debates around EBP, including the widespread uncertainties about EBP. This lecture aims to be informative for all delegates, as an introduction to the topic or as a refresher: encompassing an overview of the most recent relevant research around EBP. There will be a clear focus on prompting delegates to reflect on their own skills and confidence, mapping out personal actions to consolidate awareness of the research environment, ethos and culture for our profession. A range of evidence-based tools, resources and strategies to support best practice in clinical service will be discussed. Bemærk Oplægget foregår på engelsk. Kl Søjle 2: Fonologi Oplæg ved: Kirsten Loft Bergstrand, tale-hørekonsulent, PPR Gentofte. Fonologi i praksis Fonologi i børnehøjde I dette oplæg vil jeg illustrere, hvordan jeg i praksis arbejder med børn med fonologiske vanskeligheder. Udgangspunktet for mit arbejde med børn med fonologiske vanskeligheder er Fonologi i børnehøjde, en metode udviklet af Anne-Grethe Dahms. Gennem de seneste år, er metoden tilpasset ny viden. Med udgangspunkt i cases, vil jeg fortælle meget konkret om undervisningen af børnene, både individuel undervisning og undervisning i grupper. Målet med undervisningen er selvfølgelig, at børnene kommer til at tale med en upåfaldende udtale. Jeg vil vise de strategier, børnene får i undervisningen. Strategier, som hjælper børnene til at få en bedre udtale og øget fonologisk opmærksomhed. Jeg vil blandt andet illustrere valg af målord, materialer og inddragelse af forældre. Træning hjemme er en vigtig del af arbejdet med børn med fonologiske vanskeligheder. Jeg har anvendt Fonologi i børnehøjde til børn, fra de er knap 3 år gamle. Jeg synes, at denne metode er meget anvendelig, ikke mindst til børn med svære fonologiske vanskeligheder. Kl Søjle 3: Inklusion I Logopædien Oplæg ved: Julie Dockrell, Professor, Psychology & Human development. Institute of Education, London. Supporting children with speech, language and communication needs in mainstream education: challenges and opportunities The Better Communication Research Programme (BCRP) was conceived to address the interface between research, practice and policy for children and young people with speech, language and communication needs (SLCN). This presentation will provide an overview of our findings drawing on specific comparisons between pupils with language impairments and those with Autism Spectrum Disorders (ASD). Analyses

6 indicated these two groups of children had different prevalence rates (SLCN numbers were greater), different trajectories over time and different patterns of association with socio demographic factors. SLCNs were associated with social disadvantage, whereas ASD was not. Similarly, SLCN was associated with English as an additional language, whereas ASD was not. There was a steady decline in the numbers of children with SLCN over the primary school years. By contrast, prevalence of ASD remained fairly constant. Different patterns of comorbidity were evident for the two groups. Children identified with language impairment had greater difficulties with expressive and receptive vocabulary and grammar. Those with ASD had greatest difficulties in areas of social communication. However, there was substantial overlap between the populations in both their language and learning needs. This clearly raises challenges for practitioners. We found teachers reports of curriculum differentiation were sensitive to the children s patterns of need, rather than the diagnostic category. This sensitivity was reflected by reports of greater curriculum differentiation for those pupils with the most significant language problems and greater attempts to structure teaching activities for those with more problems with social communication. However, when we observed the pupils in their classrooms it was difficult to identify these different approaches. Overall data from the BCRP points to the importance of developing a systematic framework to support children s language learning needs a framework that does not rely on categorisation but acknowledges children s profile of needs, how these change over time and how to address them systematically in educational contexts. The presentation will develop these issues and provide an opportunity for considering their relevance to different educational and clinical settings. References Better Communication Research Programme reports. December Available online: bybhc4r Bemærk Oplægget foregår på engelsk Kl Søjle 4: Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Oplæg ved: Sue Franklin, Professor, Department of Clinical Therapies University of Limerick Making Naming Therapy Count for People with Aphasia This workshop will review the evidence base for the two main types of naming therapy; facilitation and semantic feature. This will include consideration of the extent to which therapy generalises, and the number of words which can be treated. After considering the concepts of activity and participation, we will end the workshop by planning ways in which naming therapy can make a difference to the everyday life of the person with aphasia.

7 Programme: 9.00 Lecture: facilitation and sematic feature therapy 9.45 PBL cases: which therapy? Coffee 10.30: Lecture: Activity, participation and the therapy requirements of people with aphasia PBL cases: making therapy matter Kl Kl Søjle 1 Frokost Udstillerforedrag - Annonceres foran Alf s bureau. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig Evidensbaseret Praksis Oplæg ved: Hana Malá Rytter, lektor, ph.d. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Research Centre for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR) Evidensbaseret praksis i hjerneskaderehabilitering? Det er blevet til gængse krav, at behandlinger er evidensbaserede, dvs. hviler på forskningsresultater, som lever op til de højeste metodologiske krav (EBP, evidens-baseret praksis). Der er visse områder, hvor denne tilgang er utilstrækkelig, idet den ikke besvarer de spørgsmål, klinisk praksis stiller. Hjerneskaderehabilitering, repræsenterer et sådant område. Patienter har forskellige aldre, baggrund, livserfaringer før og efter skaden, og måder at tackle hverdagen på. Deres hjerneskader er forskellige både mht. omfang og placering, og mht. hvordan de påvirker personens funktionsniveau. Neurorehabilitering skal ikke "helbrede" skaden, men forbedre hjernens funktion og evnen til at klare sig i hverdagen. Der arbejdes med varierede effektmål, forskellige behandlinger i en helhedsorienteret kontekst. Resultater fra traditionelle forskningsdesigns giver kun i meget ringe omfang svar på spørgsmål som fx. under hvilke omstændigheder og for hvilke type patienter virker den pågældende behandling, hvilke kombinationer af behandling har den største effekt, etc. Spændingsfeltet mellem forskning og praksis byder således på mange udfordringer, herunder manglende beskrivelser og standardisering af behandlinger og terapeutens metodefrihed. Dertil kommer, at forskning og den kliniske praksis ikke altid deler prioriteringer. Implementering af forskning kræver derfor en høj grad af forpligtigelse fra ledelsens side. Hvordan kommer vi så bedst videre? Udover at dyrke EBP er der også brug for at den enorme viden, som praksis disponerer over, bliver systematisk indhentet og efterfølgende analyseret. Klinikere og terapeuter skal selv være med til at indsamle viden og lave løbende status over fremskridt og udfordringer. En sådan praksisbaseret evidens kan på sigt give indsigt i andre problemstillinger end EBP, fx. effektiviteten af forskellige behandlingsalternativer. Søjle 2 Fonologi Oplæg ved: Elisabeth Willadsen, lektor, ph.d. Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

8 Udvælgelse af mållyde i undervisningen af børn med fonologiske vanskeligheder Foredraget vil sætte fokus på, hvilke principper der styrer logopædens valg af mållyde i forhold til undervisning af børn med fonologiske vanskeligheder. Der er en række undersøgelser, der tyder på, at lingvistiske principper med fordel kan styre valget af mållyde i undervisningen, da disse synes at medføre en større grad af generalisering både indenfor og på tværs af lydklasser end mere traditionelt udvalgte mållyde. Der vil blive lagt vægt på inddragelse af, i hvor høj grad der er evidens for de enkelte principper for udvælgelse af mållyde. Søjle 3 Inklusion i Logopædien Oplæg ved: Lone Johansen, cand. pæd., pæd. psyk., konsulent, Undervisningsministeriet, Departementet. Afdeling for Børn og Grundskole, Center for Udvikling af Dagtilbud og Folkeskole Børnefællesskaber og deltagelse - De professionelles arbejde med at skabe stærke inkluderende børne- og læringsfællesskaber Børn tilbringer store dele af deres dag i dagtilbud og skole sammen med andre børn, på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens liv, trivsel og læring. Børn i dagtilbud og skole vokser op i en kultur præget af leg, læring og samvær i fællesskaber. I fællesskaberne skal barnet kunne klare sig kunne deltage og bidrage til fællesskaberne og undgå udstødelse. Børn er i dag afhængige af at kunne trives socialt og opnå læring, for det er i det sociale og faglige miljø omkring dem, at de henter bekræftelse, anerkendelse og selvværd. Kravet til vores børne- og læringsmiljøer må derfor være, at de kan skabe fællesskaber og relationer, der forebygger eksklusion fra de sociale og faglige arenaer. Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan vi som professionelle omkring børnene kan sætte rammerne for de stærke børneog læringsfællesskaber. Hvordan arbejder vi med individualiserede testresultater f.eks. en sprogscreening eller en psykologisk test, så den praksisbetonede viden, konteksten, børnefællesskaberne, læringsmiljøerne, pædagogikken og didaktikken sætter rammerne for indsatserne. Væsentlige begreber i workshoppen vil være: Børnefællesskaber, læring, ressource- og fejlfinderperspektiv, fællesskabende didaktik, deltagelsesmuligheder, børns betingelser for hinanden, børns begrundelser for at handle som de gør, hverdagslæring, forældresamarbejde m.m. Lone Johansen er uddannet pædagog og Cand. Pæd. Pæd. Psyk. og har de sidste 13 år bevæget sig, både som pædagog og konsulent, rundt i almenfeltet, specialfeltet og imellem disse to arenaer i et inklusionsperspektiv. Hun arbejder nu i Undervisningsministeriet i den udadgående enhed, der hedder Inklusionsudvikling, som har til opgave at understøtte alle landets kommune i arbejdet med inklusion. Søjle 4: Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Oplæg ved: Friedemann Pulvermüller, Brain Language Lab, Freie Universität Berlin, Germany, From Neuroscience to Neurorehabilitation of Language Advances in theoretical and experimental neuroscience have important implications for clinical practice. Brain research documented that the cortical mechanisms for language and action are tightly interwoven and, concurrently, new approaches to language therapy in neurological patients are being developed that

9 implement language training in the context of relevant linguistic and non-linguistic actions, therefore taking advantage of the mutual connections of language and action systems in the brain. A further well-known neuroscience principle is that learning at the neuronal level is driven by correlation of neural activity; consequently, new approaches to language therapy emphasize massed practice in a short time, thus maximizing therapy quantity and frequency and, therefore, correlation at the behavioral and neuronal levels. Learned nonuse of unsuccessful actions plays a major role in the chronification of neurological deficits and behavioral approaches to therapy have therefore employed shaping and other learning techniques to counteract such nonuse. These insights from neuroscience combine to yield a new kind of therapy approach to post-stroke aphasia, called constraint-induced aphasia therapy or intensive language-action therapy (ILAT) Whereas classical wisdom had been that post-stroke aphasia cannot be significantly improved at a chronic stage, a short intensive training interval (2 weeks, 2 hours/day) of ILAT yields significant improvement of language performance in patients with chronic aphasia, several years after their stroke. The method has recently been improved further by applying drug treatment in conjunction with the behavioral training ILAT now appears as an efficient tool for improving language functions, even at chronic stages of aphasia. In future, we will aim to further optimize the method, strive to understand its underlying mechanisms and explore its perspectives with regard to a spectrum of communicative and cognitive deficits. Bemærk Oplægget foregår på engelsk Kl. 19 -? Festmiddag Onsdag d. 28. marts Kl. 8:30 9:00 Kl Kl Kl Søjle 1: Kaffe/te og ½ rundstykke til endagskursister Udstillerforedrag. Annonceres foran ALF s bureau. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig Specialeforedrag. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig. Følg med på hjemmesiden eller se opslag på kursusdagen. Evidensbaseret Praksis Oplæg ved: Jytte Isaksen, videnskabelig assistent, Syddansk Universitet Evidens, erfaring og ønsker om foreningen af de tre elementer i evidensbaseret praksis Evidensbaseret praksis består som bekendt af de tre elementer, bedste videnskabelige evidens, logopædens ekspertise/erfaring og borgerens meninger/synspunkter, som tilsammen udgør en optimal model for praksis. For at udøve evidensbaseret praksis må altså borgeren og muligvis dennes pårørende

10 involveres aktivt af audiologopæden i planlægningen af interventionen. Dette kan potentielt være en svær øvelse, da kunsten at integrere de tre elementer ikke altid er ligetil. Et eksempel på dette kunne være: 1. Evidensen siger at Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) er effektiv for tale-stemmevanskeligheder som følge af mild til moderat Parkinsons sygdom, 2. Bent har Parkinsons sygdom og ønsker et individuelt forløb mhp. at bibeholde sit job som journalist. Han kontakter taleinstituttet, fordi han har hørt om denne metode og vil afprøve den, 3. Logopæden Lis kender til metoden, men synes den lyder forfærdelig amerikansk og har derfor ikke taget et LSVT-kursus. I stedet afholder hun gruppetilbud for personer med Parkinsons sygdom, som hun tilbyder Bent. På baggrund af eksempler fra praksis og forskning i institutionel kommunikation vil oplægget fokusere på, hvilke udfordringer der kan opstå og hvordan de håndteres, når der skal opnås konsensus mellem tre til tider konfliktende størrelser. Kl Søjle 2: Fonologi Oplæg ved: Annette Fox-Boyer, Professor of Logopedics, Ph.D., MSc, Speech and Language Pathologist. University of Applied Sciences, Hochschule Fresenius, Hamburg, Germany Classification and intervention of children with speech disorders Children with speech disorders form the largest group of patient s in speech therapist clinical practice. However, they do not represent a homogenous group. This talk will present different ways of the classification of speech disorders and will argue that a psycholinguistic approach seems to be the most sensible way at present. Dodd s psycholinguistic classification model, which argues for a classification of symptomatology in combination with research results about the underlying deficits, will be explained (Dodd, 1995/2005). Further, it s consequences for intervention will be described and intervention approached and their evidence of effectiveness for the different subgroups of speech disorders will be presented with a special focus on phonological intervention. Next to well-known approaches designed for English-speaking children, a language independent approach designed for German (P.O.P.T. Psycholinguistic orientated Phonological Therapy, Fox, 2005) will be presented in more detail. Bemærk Oplægget foregår på engelsk Kl Søjle 3: Inklusion i Logopædien Oplæg ved: Elspeth McCartney, Doctor, School of Psychological Sciences and Health, University of Strathclyde, Glasgow Inclusion of children with speech- and language impairments into mainstream schools and kindergartens European policies on social justice and social inclusion involve a presumption that children with disabilities, including children with language impairments, will wherever possible be educated in their local mainstream (normal) kindergartens and schools. For this to be successful, three factors should be present: schools and kindergartens should provide a facilitating communication environment; there should be opportunities for children with language impairments to learn and practice relevant language skills, and there should be positive and transparent working relationships amongst the adults concerned - school staff, therapy staff, families and others. Bemærk Oplægget foregår på engelsk

11 Kl Søjle 4: Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Oplæg ved: Lise Reitz, logopæd og psykoterapeut. Center for Specialundervisning for Voksne, CSV Det mellemmenneskelige forandringspotentiale I det logopædiske felt arbejder vi ofte med mennesker, der er i risiko for at miste eller have svært ved at opbygge samhørighedsfølelsen med andre mennesker grundet kommunikationsvanskeligheder. Hvad kan vi lære fra det neuroaffektive forskningsfelt i forhold til det relationelle samspil der foregår imellem os og de kommunikationsramte mennesker, vi ser i vores praksis. Og hvordan fremmer vi forandringspotentialet hos disse mennesker. Et af mine store forbilleder i den terapeutiske verden er Diana Fosha. I sit arbejde interesserer hun sig i særdeleshed for forandringspotentialet i den terapeutiske relation. Der er et lille citat fra 2002, der med få ord bringer essensen frem i det jeg gerne vil formidle i dette oplæg/wokshop: In our work, we must not be afraid to love, to suffer, to think, to feel, in other words, to be alive. That is the best guarentee that moments of transformation will not be missed. I sin terapeutiske tilgang har Fosha henter inspiration fra tilknytningsforskningen. Dette neuroaffektive forskningsfelt har de seneste årtier vist, at vi er hardwired for connection og at hjernes udvikling er afhængig af netop samhørighed og at der foregår en symbiotisk regulering mellem moderens og barnets hjerne i barnets udvikling. Og at vi i alle livets faser ændrer vores hjerne i samspillet med andre mennesker. Kl Sandwich & afrejse

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og

- Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er. år. Tiderne er skiftet for familieterapifeltet, og vi står som terapeuter og Hvordan kan vi dokumentere, at det vi laver virker? - Om systemisk og narrativ terapi i en verden, hvor evidens er blevet en magtfaktor. Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby Hverdagen for terapeuter

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense

Efterårskursus 2013. Foto fra Æbelø af Bo Becher. 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Efterårskursus 2013 Foto fra Æbelø af Bo Becher 19. - 20. september 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Odense Velkommen til EK 2013 Økonomien og dermed serviceniveauet i den offentlige sektor er i

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012

NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 1 NYHEDSBREV nr. 4 December 2012 Jeg skal som formand på bestyrelsens vegne indlede med et ønske om en god jul og viderebringe en række informationer og kommentarer her inden året rinder ud. Direkte kontakt

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION

Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Min drømme chef Ledelse af ledere Af Pia Torreck, UPTION Alt for mange mål eller mangel på mål Detail styring og kontrol Konstant skiftende fokus Diffuse tiltag eller ingen strategisk højde Mangel på opbakning

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser

Velkommen til HHX HTX. Handelsgymnasiet. Teknisk Gymnasium. Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Velkommen til HHX Handelsgymnasiet HTX Teknisk Gymnasium Studentereksaminer der giver adgang til alle videregående uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9 3000 Helsingør telefon 4829

Læs mere

Årsmøde 2009 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser

Årsmøde 2009 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser ... Årsmøde 2009 for studie- og erhvervsvejledere ved DE Videregående uddannelser Årsmødets tema: Karrierevejledning i de videregående uddannelser Hvornår: 26. november kl. 10.00 til 27. november kl. 13.30

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart

PRINCE2 Certificeringsforløb. PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner. Knowledge that sets you apart PRINCE2 Certificeringsforløb PRINCE2 Foundation PRINCE2 Practitioner PRINCE2 Certificeringsprogrammer Indhold PRINCE2 (Projects In Controlled Environments) er en procesbaseret tilgang til projektledelse,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

København den 26. 28. september 2012

København den 26. 28. september 2012 Velkommen Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Skandinavisk SUN2012 Til dig der ikke kommer fra København eller Danmark, siger vi hjertelig velkommen til København. Specielt velkommen til

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015

Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015 Sprogins kursuskatalog eftera ret 2015 Indhold Velkommen til Sprogins kursuskatalog 2015... 2 Teachers Talk Et Hanen-kursus i sprogunderstøttende strategier... 3 Grundkursus for pædagoger i vuggestuen...

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk

Multikulturelle Skoler 2014. Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole. ucc.dk Multikulturelle Skoler 2014 Synlig flersprogethed i den nye (folke)skole ucc.dk 1 Multikulturelle Skoler 2014 UCC, Skolelederforeningen og foreningen Tosprogede børn og unges vilkår inviterer til den 19.

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere