!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!! Program for. Audiologopædisk Forenings. efteruddannelseskursus på. Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg"

Transkript

1 Program for Audiologopædisk Forenings efteruddannelseskursus på Mandag d. 24. til onsdag d. 26. marts 2014 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tilmelding kan kun foregå via hjemmesiden NB Når du har tilmeldt dig via hjemmesiden modtager du automatisk en svarmail, som er din kvittering for tilmeldingen. Af kvitteringen fremgår, hvilke foredrag du er tilmeldt. Print kvitteringen ud og medbring den til kurset. Programmets foredrag falder indenfor følgende temaer: 1. Evidensbaseret Praksis 2. Fonologi 3. Inklusion i Logopædien 4. Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Mandag d. 24. marts 2014 Kl. 9:00 10:15 Ankomst og indkvartering. Man kan først påregne at få værelserne fra kl Kl Velkomst og praktiske oplysninger Kl Åbningsforedrag ved: Ruben Schachtenhaufen, fonetiker, cand.mag. og ph.d. i lingvistik. Arbejder bl.a. med undervisning, forskning og sprogteknologi. Sproglyde inden i og uden for vores hoveder Sproglyde er på den ene side et fysisk fænomen - lydbølger som udspringer af vores taleorganer når de arbejder sammen om at producere sprog. På den anden side er det et abstrakt fænomen - fonemer som

2 dannes i vores hjerner når vi udsættes for auditive indtryk. Når vi taler med hinanden, bliver vores tanker og ord transformeret til et akustisk signal via vores taleorganer, og transformeret tilbage igen når signalet rammer lytterens ører. Denne proces foregår i det daglige så ubemærket, at vi sjældent tænker over de nærmere detaljer. Alt vi opfatter, er ord og budskaber, mens de fysiske omstændigheder som kommunikationen beror på, undslipper vores bevidsthed. Men fordi sprog nu engang fungerer på denne måde, er der mange ting der kan gå galt. Vi får nogle gange produceret nogle lyde, som ikke var vores hensigt, og vi opfatter indimellem lyde som slet ikke er blevet udtalt. Vi kan opleve at vi udtaler ordene korrekt, men bliver misforstået. Andre gange udtaler vi ordene forkert, men bliver alligevel forstået. Og det medvirker til at forme og forandre sproget. I dette oplæg ser vi via eksempler fra bl.a. sprogtilegnelse, sprogforandringer og udtalesjusk hvordan forholdet mellem sproglydenes dualistiske natur ofte spiller os et pus. Selv folk der er vant til at arbejde med sprog til daglig, kan blive perplekse over sproglydenes forskellige abstraktionsniveauer og blive forført af det ofte drilske forhold mellem fysikkens og sprogets verden. Kl Kl :45 Kl Søjle 1: Frokost Specialeforedrag. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig. Annoncering af specialeforedrag kan ses på hjemmesiden eller på opslag ved ALF s bureau.. Evidensbaseret Praksis Oplæg ved: Trine Kjær Krogh, adjunkt, cand. mag., Professionshøjskolen UCC Peter Wick, Lektor, psykolog, Professionshøjskolen UCC Evidensbaseret praksis (oplæg & workshop) I oplægget og workshoppen vil vi afklare følgende spørgsmål: Hvad er evidensbaseret praksis og hvad kan evidens baseret praksis tilbyde os? Grundlæggende forudsætter evidens, at logopæden inddrager forskningsbaseret viden, forholdt til egen praksis med inddragelse af barnets perspektiv. Evidensbaseret praksis er derfor en arbejdsform, hvor den enkelte logopæd indtager rollen som forsker i egen praksis. En stor udfordring for talehøreområdet i Danmark er, at vi er et lille sprogområde, og derfor kun har adgang til få standardiserede test. Heraf følger, at det er nødvendigt at inddrage og bearbejde udenlandsk forskning til danske forhold, ligesom mange logopæder kan stå med den udfordring, at der simpelthen ikke er forskning til rådighed i forhold til den problemstilling, de står i. I forløbet vil vi drøfte, hvordan man kan imødekomme denne udfordring. For den enkelte logopæd kan det være en uoverskuelig opgave, at forholde sig evidensbaseret til alle aspekter af faget på egen hånd. Udenlandske erfaringer peger på, at netværk på tværs af institutioner eller kommuner kan være en løsning. En anden udfordring er, at det kan tage lang tid at læse forskningsrapporter, særligt på engelsk, og omsætte dem til praktiske handlinger, som skal evalueres. Evidensbaseret praksis hænger tæt sammen med udvikling af en stærk implementeringsfaglighed. Det er nødvendig at være meget skarp i forhold til, hvad der virker, hvorfor og hvordan? Oplægget vil derfor også forholde sig til, hvordan den enkelte professionelle, løbende kan forbedre og udvikle sin faglighed og praksis, ud fra en forståelse af, at det er en lang proces at omlægge sin arbejdsform til evidensbaseret praksis, og at man aldrig bliver færdig, fordi der løbende kommer ny forskning til. Søjle 2: Fonologi

3 Oplæg ved: Marit Carolin Clausen, cand. mag, i audiologopædi, Syddansk Universitet Normal, forsinket eller afvigende? Fonologitilegnelse og fonologiske vanskeligheder hos dansk-sprogede børn Normative data omkring sprogtilegnelsen er af stor betydning for logopædien, for igennem disse data er det muligt at opnå en viden omkring, hvorvidt et barn gennemløber en normal, forsinket eller afvigende sprogudvikling. Denne viden har i de seneste år fået større og større betydning i takt med et stigende krav om evidens-baseret praksis. Dette gælder både for den logopædiske udredning og den derpå følgende undervisning, som logopæden udfører. Inden denne evidens-baserede praksis dog er mulig, er det nødvendigt at indsamle data for det specifikke sprogområde (grammatik, fonologi, fonetik osv.) på det givne sprog, som man vil belyse. Derpå skal data analyseres og resultaterne overføres til praksis. Denne præsentation vil give en kort introduktion til børns fonologitilegnelse. Derefter præsenteres på baggrund af nye normative data, som er blevet indsamlet i 19 forskellige kommuner i Danmark, hvordan dansk-sprogede børn tilegner sig den danske fonologi. Endvidere vil der blive præsenteret data på børn med udtalevanskeligheder for at se på forskelle mellem en normal, forsinket og afvigende fonologitilegnelse. Betydningen af disse data for den logopædiske udredning og undervisning vil blive diskuteret og caseeksempler blive brugt for at vise, hvordan den nye forskningsviden kan blive anvendt i den danske logopædiske praksis. Søjle 3: Inklusion i Logopædien Oplæg ved: Kate Ripley, Senior educational psychologist, Hampshire, UK Inclusion for children with SLI in mainstream education: the challenge for schools The challenge for mainstream school. The population of children with SLI. UK data issues for attainments & behavior. Case studies - why 4/5 children are missed. Implications for teacher training: markers for the missing children Support for children with SLI. Support for understanding-adult language in the classroom. Teaching vocabulary and visual support. Support for expressive language-color coded grammar and narrative Language and behavior. Research evidence-case studies. Emotional literacy self-regulation Bemærk oplægget foregår på engelsk Søjle 4: Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Oplæg ved: Henrik Vesterhauge-Petersen, socialrådgiver, terapeut og ICCE-certificeret underviser i Feedback Informed Treatment. Løsningsfokuserede samtaler og FIT (Feedback Informed Treatment) i samarbejdet med klienten Med udgangspunkt i principper for Feedback Informed Treatment og Løsningsfokuseret samtale introduceres redskaber til udvikling af en skræddersyet indsats, hvor behandlingen tilpasses klientens præferencer, mål og ide om forandring. Feedback Informed Treatment (FIT) er en pan-teoretisk og evidensbaseret tilgang til evaluering og forbedring af kvalitet og effekt af behandlingsarbejde. Indsatsen tilpasses klienten gennem løbende feedback fra klienten vedrørende behandlingsalliancen samt effekten af indsatsen.

4 I oplægget introduceres to enkle skemaer til feedback. Skemaerne anvendes ved hver samtale, hvilket giver mulighed for at tage hånd om vanskeligheder i alliancen eller manglende effekt i tide. Den løsningsfokuserede samtale er en ressource- og fremtidsorienteret tilgang til problemløsning. De enkle og konstruktive terapeutiske principper bygger på de elementer af løsninger, som allerede er til stede i klientens liv. I et respektfuldt samarbejde med klienten er dennes ressourcer, selvstændigt formulerede mål og evne til at håndtere og udvikle egne, unikke løsninger i samtalens fokus. Den løsningsfokuserede model er velegnet til arbejde med enkeltpersoner, familier eller grupper, hvor komplekse problemer vanskeliggør retning og udvikling i samarbejdet. Tilgangen er udviklet inden for rammerne af systemisk korttidsterapi med familier. I kraft af sin fleksibilitet er metoden siden blevet implementeret inden for en lang række områder som f.eks. socialt arbejde og sundhedsarbejde, arbejde med udsatte børn og deres familier, børne- og voksenpsykiatri, misbrugerbehandling, personlig udvikling, undervisning samt arbejdet med tale- hørevanskeligheder. Oplægget vil inkludere videoklip og små øvelser undervejs. Kl Kl ? Aftensmad Audiologopædisk Forenings ordinære generalforsamling. Se dagsorden og beretning fra formanden på hjemmesiden. Mød op på generalforsamlingen tag del i debatten. Uddeling af legater til ansøgere til Vibeke og Victor Blochs legat og Lingvistisk Logopædisk Studielegat Tirsdag d. 25. marts Kl. 8:30 9:00 Kl Søjle 1 Kaffe/te og ½ rundstykke til endagskursister Evidensbaseret Praksis Oplæg ved: Hazel Roddam, Principal Lecturer in Research, Allied Health Professions Unit, University of Central Lancashire. Speech and Language Therapy as an evidence-based profession: what are the skills, tools and resources that we need? This lecture will address the challenges that face the Speech and Language Therapists (SLTs) as we seek to demonstrate that our interventions are evidence-based and that we ourselves are equipped with the skills we need to deliver the most effective services for our patients and clients. Evidence-Based Practice (EBP) is the modern mantra, but we need to challenge ourselves to ensure that this is a reality and not merely tokenism. The rhetoric of EBP will not impact on the quality of care for our patients if we struggle to implement it in our routine clinical practice. We need to focus on what works, what doesn t, and what we can learn to help us improve practice. It is certainly not expected that we should all be research-active, but we should all be active users of research. SLTs already demonstrate significant commitment to keeping updated but it is still

5 important to consider the current debates around EBP, including the widespread uncertainties about EBP. This lecture aims to be informative for all delegates, as an introduction to the topic or as a refresher: encompassing an overview of the most recent relevant research around EBP. There will be a clear focus on prompting delegates to reflect on their own skills and confidence, mapping out personal actions to consolidate awareness of the research environment, ethos and culture for our profession. A range of evidence-based tools, resources and strategies to support best practice in clinical service will be discussed. Bemærk Oplægget foregår på engelsk. Kl Søjle 2: Fonologi Oplæg ved: Kirsten Loft Bergstrand, tale-hørekonsulent, PPR Gentofte. Fonologi i praksis Fonologi i børnehøjde I dette oplæg vil jeg illustrere, hvordan jeg i praksis arbejder med børn med fonologiske vanskeligheder. Udgangspunktet for mit arbejde med børn med fonologiske vanskeligheder er Fonologi i børnehøjde, en metode udviklet af Anne-Grethe Dahms. Gennem de seneste år, er metoden tilpasset ny viden. Med udgangspunkt i cases, vil jeg fortælle meget konkret om undervisningen af børnene, både individuel undervisning og undervisning i grupper. Målet med undervisningen er selvfølgelig, at børnene kommer til at tale med en upåfaldende udtale. Jeg vil vise de strategier, børnene får i undervisningen. Strategier, som hjælper børnene til at få en bedre udtale og øget fonologisk opmærksomhed. Jeg vil blandt andet illustrere valg af målord, materialer og inddragelse af forældre. Træning hjemme er en vigtig del af arbejdet med børn med fonologiske vanskeligheder. Jeg har anvendt Fonologi i børnehøjde til børn, fra de er knap 3 år gamle. Jeg synes, at denne metode er meget anvendelig, ikke mindst til børn med svære fonologiske vanskeligheder. Kl Søjle 3: Inklusion I Logopædien Oplæg ved: Julie Dockrell, Professor, Psychology & Human development. Institute of Education, London. Supporting children with speech, language and communication needs in mainstream education: challenges and opportunities The Better Communication Research Programme (BCRP) was conceived to address the interface between research, practice and policy for children and young people with speech, language and communication needs (SLCN). This presentation will provide an overview of our findings drawing on specific comparisons between pupils with language impairments and those with Autism Spectrum Disorders (ASD). Analyses

6 indicated these two groups of children had different prevalence rates (SLCN numbers were greater), different trajectories over time and different patterns of association with socio demographic factors. SLCNs were associated with social disadvantage, whereas ASD was not. Similarly, SLCN was associated with English as an additional language, whereas ASD was not. There was a steady decline in the numbers of children with SLCN over the primary school years. By contrast, prevalence of ASD remained fairly constant. Different patterns of comorbidity were evident for the two groups. Children identified with language impairment had greater difficulties with expressive and receptive vocabulary and grammar. Those with ASD had greatest difficulties in areas of social communication. However, there was substantial overlap between the populations in both their language and learning needs. This clearly raises challenges for practitioners. We found teachers reports of curriculum differentiation were sensitive to the children s patterns of need, rather than the diagnostic category. This sensitivity was reflected by reports of greater curriculum differentiation for those pupils with the most significant language problems and greater attempts to structure teaching activities for those with more problems with social communication. However, when we observed the pupils in their classrooms it was difficult to identify these different approaches. Overall data from the BCRP points to the importance of developing a systematic framework to support children s language learning needs a framework that does not rely on categorisation but acknowledges children s profile of needs, how these change over time and how to address them systematically in educational contexts. The presentation will develop these issues and provide an opportunity for considering their relevance to different educational and clinical settings. References Better Communication Research Programme reports. December Available online: bybhc4r Bemærk Oplægget foregår på engelsk Kl Søjle 4: Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Oplæg ved: Sue Franklin, Professor, Department of Clinical Therapies University of Limerick Making Naming Therapy Count for People with Aphasia This workshop will review the evidence base for the two main types of naming therapy; facilitation and semantic feature. This will include consideration of the extent to which therapy generalises, and the number of words which can be treated. After considering the concepts of activity and participation, we will end the workshop by planning ways in which naming therapy can make a difference to the everyday life of the person with aphasia.

7 Programme: 9.00 Lecture: facilitation and sematic feature therapy 9.45 PBL cases: which therapy? Coffee 10.30: Lecture: Activity, participation and the therapy requirements of people with aphasia PBL cases: making therapy matter Kl Kl Søjle 1 Frokost Udstillerforedrag - Annonceres foran Alf s bureau. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig Evidensbaseret Praksis Oplæg ved: Hana Malá Rytter, lektor, ph.d. Institut for Psykologi, Københavns Universitet, Research Centre for Brain Injury Rehabilitation (ReCBIR) Evidensbaseret praksis i hjerneskaderehabilitering? Det er blevet til gængse krav, at behandlinger er evidensbaserede, dvs. hviler på forskningsresultater, som lever op til de højeste metodologiske krav (EBP, evidens-baseret praksis). Der er visse områder, hvor denne tilgang er utilstrækkelig, idet den ikke besvarer de spørgsmål, klinisk praksis stiller. Hjerneskaderehabilitering, repræsenterer et sådant område. Patienter har forskellige aldre, baggrund, livserfaringer før og efter skaden, og måder at tackle hverdagen på. Deres hjerneskader er forskellige både mht. omfang og placering, og mht. hvordan de påvirker personens funktionsniveau. Neurorehabilitering skal ikke "helbrede" skaden, men forbedre hjernens funktion og evnen til at klare sig i hverdagen. Der arbejdes med varierede effektmål, forskellige behandlinger i en helhedsorienteret kontekst. Resultater fra traditionelle forskningsdesigns giver kun i meget ringe omfang svar på spørgsmål som fx. under hvilke omstændigheder og for hvilke type patienter virker den pågældende behandling, hvilke kombinationer af behandling har den største effekt, etc. Spændingsfeltet mellem forskning og praksis byder således på mange udfordringer, herunder manglende beskrivelser og standardisering af behandlinger og terapeutens metodefrihed. Dertil kommer, at forskning og den kliniske praksis ikke altid deler prioriteringer. Implementering af forskning kræver derfor en høj grad af forpligtigelse fra ledelsens side. Hvordan kommer vi så bedst videre? Udover at dyrke EBP er der også brug for at den enorme viden, som praksis disponerer over, bliver systematisk indhentet og efterfølgende analyseret. Klinikere og terapeuter skal selv være med til at indsamle viden og lave løbende status over fremskridt og udfordringer. En sådan praksisbaseret evidens kan på sigt give indsigt i andre problemstillinger end EBP, fx. effektiviteten af forskellige behandlingsalternativer. Søjle 2 Fonologi Oplæg ved: Elisabeth Willadsen, lektor, ph.d. Institut for Nordiske studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet

8 Udvælgelse af mållyde i undervisningen af børn med fonologiske vanskeligheder Foredraget vil sætte fokus på, hvilke principper der styrer logopædens valg af mållyde i forhold til undervisning af børn med fonologiske vanskeligheder. Der er en række undersøgelser, der tyder på, at lingvistiske principper med fordel kan styre valget af mållyde i undervisningen, da disse synes at medføre en større grad af generalisering både indenfor og på tværs af lydklasser end mere traditionelt udvalgte mållyde. Der vil blive lagt vægt på inddragelse af, i hvor høj grad der er evidens for de enkelte principper for udvælgelse af mållyde. Søjle 3 Inklusion i Logopædien Oplæg ved: Lone Johansen, cand. pæd., pæd. psyk., konsulent, Undervisningsministeriet, Departementet. Afdeling for Børn og Grundskole, Center for Udvikling af Dagtilbud og Folkeskole Børnefællesskaber og deltagelse - De professionelles arbejde med at skabe stærke inkluderende børne- og læringsfællesskaber Børn tilbringer store dele af deres dag i dagtilbud og skole sammen med andre børn, på den måde udgør børnene fundamentale betingelser for hinandens liv, trivsel og læring. Børn i dagtilbud og skole vokser op i en kultur præget af leg, læring og samvær i fællesskaber. I fællesskaberne skal barnet kunne klare sig kunne deltage og bidrage til fællesskaberne og undgå udstødelse. Børn er i dag afhængige af at kunne trives socialt og opnå læring, for det er i det sociale og faglige miljø omkring dem, at de henter bekræftelse, anerkendelse og selvværd. Kravet til vores børne- og læringsmiljøer må derfor være, at de kan skabe fællesskaber og relationer, der forebygger eksklusion fra de sociale og faglige arenaer. Workshoppen vil sætte fokus på, hvordan vi som professionelle omkring børnene kan sætte rammerne for de stærke børneog læringsfællesskaber. Hvordan arbejder vi med individualiserede testresultater f.eks. en sprogscreening eller en psykologisk test, så den praksisbetonede viden, konteksten, børnefællesskaberne, læringsmiljøerne, pædagogikken og didaktikken sætter rammerne for indsatserne. Væsentlige begreber i workshoppen vil være: Børnefællesskaber, læring, ressource- og fejlfinderperspektiv, fællesskabende didaktik, deltagelsesmuligheder, børns betingelser for hinanden, børns begrundelser for at handle som de gør, hverdagslæring, forældresamarbejde m.m. Lone Johansen er uddannet pædagog og Cand. Pæd. Pæd. Psyk. og har de sidste 13 år bevæget sig, både som pædagog og konsulent, rundt i almenfeltet, specialfeltet og imellem disse to arenaer i et inklusionsperspektiv. Hun arbejder nu i Undervisningsministeriet i den udadgående enhed, der hedder Inklusionsudvikling, som har til opgave at understøtte alle landets kommune i arbejdet med inklusion. Søjle 4: Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Oplæg ved: Friedemann Pulvermüller, Brain Language Lab, Freie Universität Berlin, Germany, From Neuroscience to Neurorehabilitation of Language Advances in theoretical and experimental neuroscience have important implications for clinical practice. Brain research documented that the cortical mechanisms for language and action are tightly interwoven and, concurrently, new approaches to language therapy in neurological patients are being developed that

9 implement language training in the context of relevant linguistic and non-linguistic actions, therefore taking advantage of the mutual connections of language and action systems in the brain. A further well-known neuroscience principle is that learning at the neuronal level is driven by correlation of neural activity; consequently, new approaches to language therapy emphasize massed practice in a short time, thus maximizing therapy quantity and frequency and, therefore, correlation at the behavioral and neuronal levels. Learned nonuse of unsuccessful actions plays a major role in the chronification of neurological deficits and behavioral approaches to therapy have therefore employed shaping and other learning techniques to counteract such nonuse. These insights from neuroscience combine to yield a new kind of therapy approach to post-stroke aphasia, called constraint-induced aphasia therapy or intensive language-action therapy (ILAT) Whereas classical wisdom had been that post-stroke aphasia cannot be significantly improved at a chronic stage, a short intensive training interval (2 weeks, 2 hours/day) of ILAT yields significant improvement of language performance in patients with chronic aphasia, several years after their stroke. The method has recently been improved further by applying drug treatment in conjunction with the behavioral training ILAT now appears as an efficient tool for improving language functions, even at chronic stages of aphasia. In future, we will aim to further optimize the method, strive to understand its underlying mechanisms and explore its perspectives with regard to a spectrum of communicative and cognitive deficits. Bemærk Oplægget foregår på engelsk Kl. 19 -? Festmiddag Onsdag d. 28. marts Kl. 8:30 9:00 Kl Kl Kl Søjle 1: Kaffe/te og ½ rundstykke til endagskursister Udstillerforedrag. Annonceres foran ALF s bureau. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig Specialeforedrag. Åben adgang tilmelding ikke nødvendig. Følg med på hjemmesiden eller se opslag på kursusdagen. Evidensbaseret Praksis Oplæg ved: Jytte Isaksen, videnskabelig assistent, Syddansk Universitet Evidens, erfaring og ønsker om foreningen af de tre elementer i evidensbaseret praksis Evidensbaseret praksis består som bekendt af de tre elementer, bedste videnskabelige evidens, logopædens ekspertise/erfaring og borgerens meninger/synspunkter, som tilsammen udgør en optimal model for praksis. For at udøve evidensbaseret praksis må altså borgeren og muligvis dennes pårørende

10 involveres aktivt af audiologopæden i planlægningen af interventionen. Dette kan potentielt være en svær øvelse, da kunsten at integrere de tre elementer ikke altid er ligetil. Et eksempel på dette kunne være: 1. Evidensen siger at Lee Silverman Voice Treatment (LSVT) er effektiv for tale-stemmevanskeligheder som følge af mild til moderat Parkinsons sygdom, 2. Bent har Parkinsons sygdom og ønsker et individuelt forløb mhp. at bibeholde sit job som journalist. Han kontakter taleinstituttet, fordi han har hørt om denne metode og vil afprøve den, 3. Logopæden Lis kender til metoden, men synes den lyder forfærdelig amerikansk og har derfor ikke taget et LSVT-kursus. I stedet afholder hun gruppetilbud for personer med Parkinsons sygdom, som hun tilbyder Bent. På baggrund af eksempler fra praksis og forskning i institutionel kommunikation vil oplægget fokusere på, hvilke udfordringer der kan opstå og hvordan de håndteres, når der skal opnås konsensus mellem tre til tider konfliktende størrelser. Kl Søjle 2: Fonologi Oplæg ved: Annette Fox-Boyer, Professor of Logopedics, Ph.D., MSc, Speech and Language Pathologist. University of Applied Sciences, Hochschule Fresenius, Hamburg, Germany Classification and intervention of children with speech disorders Children with speech disorders form the largest group of patient s in speech therapist clinical practice. However, they do not represent a homogenous group. This talk will present different ways of the classification of speech disorders and will argue that a psycholinguistic approach seems to be the most sensible way at present. Dodd s psycholinguistic classification model, which argues for a classification of symptomatology in combination with research results about the underlying deficits, will be explained (Dodd, 1995/2005). Further, it s consequences for intervention will be described and intervention approached and their evidence of effectiveness for the different subgroups of speech disorders will be presented with a special focus on phonological intervention. Next to well-known approaches designed for English-speaking children, a language independent approach designed for German (P.O.P.T. Psycholinguistic orientated Phonological Therapy, Fox, 2005) will be presented in more detail. Bemærk Oplægget foregår på engelsk Kl Søjle 3: Inklusion i Logopædien Oplæg ved: Elspeth McCartney, Doctor, School of Psychological Sciences and Health, University of Strathclyde, Glasgow Inclusion of children with speech- and language impairments into mainstream schools and kindergartens European policies on social justice and social inclusion involve a presumption that children with disabilities, including children with language impairments, will wherever possible be educated in their local mainstream (normal) kindergartens and schools. For this to be successful, three factors should be present: schools and kindergartens should provide a facilitating communication environment; there should be opportunities for children with language impairments to learn and practice relevant language skills, and there should be positive and transparent working relationships amongst the adults concerned - school staff, therapy staff, families and others. Bemærk Oplægget foregår på engelsk

11 Kl Søjle 4: Kommunikationsvanskeligheder hos voksne Oplæg ved: Lise Reitz, logopæd og psykoterapeut. Center for Specialundervisning for Voksne, CSV Det mellemmenneskelige forandringspotentiale I det logopædiske felt arbejder vi ofte med mennesker, der er i risiko for at miste eller have svært ved at opbygge samhørighedsfølelsen med andre mennesker grundet kommunikationsvanskeligheder. Hvad kan vi lære fra det neuroaffektive forskningsfelt i forhold til det relationelle samspil der foregår imellem os og de kommunikationsramte mennesker, vi ser i vores praksis. Og hvordan fremmer vi forandringspotentialet hos disse mennesker. Et af mine store forbilleder i den terapeutiske verden er Diana Fosha. I sit arbejde interesserer hun sig i særdeleshed for forandringspotentialet i den terapeutiske relation. Der er et lille citat fra 2002, der med få ord bringer essensen frem i det jeg gerne vil formidle i dette oplæg/wokshop: In our work, we must not be afraid to love, to suffer, to think, to feel, in other words, to be alive. That is the best guarentee that moments of transformation will not be missed. I sin terapeutiske tilgang har Fosha henter inspiration fra tilknytningsforskningen. Dette neuroaffektive forskningsfelt har de seneste årtier vist, at vi er hardwired for connection og at hjernes udvikling er afhængig af netop samhørighed og at der foregår en symbiotisk regulering mellem moderens og barnets hjerne i barnets udvikling. Og at vi i alle livets faser ændrer vores hjerne i samspillet med andre mennesker. Kl Sandwich & afrejse

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU

Diskussion af interventioner i rehabilitering. Hans Lund, SDU Diskussion af interventioner i rehabilitering Hans Lund, SDU Identifikation af rehab. behov Rehab-team Målsætning Interventioner kan beskrives/defineres som de tiltag/ modaliteter/ aktiviteter der sættes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark.

Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Udviklingstendenser og status for patientinvolvering i forskning i Danmark. Mogens Hørder Patienten som partner i dansk Sundhedsforskning Et Nationalt vidensdelingprojekt 2016-2018 SDU-ViBIS -INVOLVE Udviklingstendenser

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse.

Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse. Praksisbaseret evidens i en komparativ undersøgelse af studieforløb i to professionshøjskolers sygeplejerskeuddannelse..læringsspor i klinikken. www.sygeplejerskeprojektet.dk Fra 2011 til 2017 følger vi

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Den strategisk platform

Den strategisk platform DSKSs årsmøde, Nyborg Strand 11.01.13 Workshop-tema: Hvordan styrke vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed Den strategisk platform Editorial Is quality of care improving in the

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Logopæd, Dorte Steen

Logopæd, Dorte Steen SCA Supported Conversation for Adults with Aphasia Samtalestøtte til voksne med afasi Udviklet på Aphasia Institute i Toronto, Canada Når vi taler, viser vi vores kompetencer Gennem samtale viser vi vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK

GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK GRIB MENNESKET! DANSK SELSKAB FOR NEUROLOGISK FYSIOTERAPI 23 JANUAR 2016 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D, CGL@HUM.AAU.DK AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CEDAPS) GRIB MENNESKET

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse

SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse SCA støttet kommunikation støttet patientinddragelse Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) v. Lise Randrup Jensen Lektor i Audiologopædi ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt.

Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Arbejdshukommelse og sprogforståelse hos børn med høretab - et ph.d.-projekt. Annette Esbensen Forskergruppen for Børneaudiologopædi, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet 5. Nordiske

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm Beth Juncker Professor 23/12/2016 2 23/12/2016 3 Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj

ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap. Udvikling af et registreringsværktøj ICF-CY anvendt i satspuljeprojekter til børn med svære handicap Udvikling af et registreringsværktøj Hvilke faggrupper anvender ICF til børn? Fysio- og ergoterapeuter 79% (53%/26%) Sygeplejersker 6% Læger

Læs mere

Program for DMLF Årsmøde 2017

Program for DMLF Årsmøde 2017 Program for DMLF Årsmøde 2017 Torsdag den 28. september 09.00 Ankomst og indskrivning (kaffe/te med rundstykke) Bogudstillingen er åben 10.00 Velkomst, v/ Bent H. Pedersen, formand for DMLF 10.15 Den indledende

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer

Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer Fyraftensmøde d. 22.10.15 DaNS Program: Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer SCA på apopleksiafsnittet, Svendborg sygehus Poster ( Årsmøde i dansk selskab for apopleksi ) Oplæg om SCA-metoden,

Læs mere

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM VIVIANE ROBINSON. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM VIVIANE ROBINSON Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HYBRID?--- BEGYNDELSEN PÅ EN SLAGS KONKLUSION PÅ LÆSNINGEN Den Instruerende ledelsesform er nødvendig men ikke tilstrækkelig hvis elevernes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET

CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET 22. NOVEMBER 2012 CDIO CONCEIVE, DESIGN, IMPLEMENT, OPERATE - ELLER - UDDANNELSE PÅ INGENIØROMRÅDET JENS BENNEDSEN INGENIØRDOCENT, LEDER CDL CDL cdio Dev lab HVORFOR? Personlige og sociale kompetencer

Læs mere

Resilience a Key Skill for Education and Job

Resilience a Key Skill for Education and Job Resilience a Key Skill for Education and Job NVL Vejledning i Arbejdslivet Nuuk Grönland 18-19, marts2014 Mål Objektive Projektets mål er at etablere modstardskraft som fokus i voksnen uddannelsen. I projektet

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers

FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers www.engagingexperience.dk/empowering.pdf FabLab@school: Empowering the next generation of digital creative thinkers Ole Sejer Iversen, Professor, Ph.D. Aarhus University oiversen@cavi.au.dk De 21. århundredes

Læs mere

Passing on Power & Voice

Passing on Power & Voice e ordet(ene) Passing on Power & Voice Being inside the classroom observing and reflecting reversed roles among nursing students and nurse teachers ECER, Porto, 2014 Vibeke Røn Noer, MScN, Ph.d. Student

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Hvad er læring? Learning and reflecting individually and in the Team. Erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring en realistisk (virkelig) model

Hvad er læring? Learning and reflecting individually and in the Team. Erfaringsbaseret læring. Erfaringsbaseret læring en realistisk (virkelig) model Learning and reflecting individually and in the Team PTW mm. 4 Lars Peter Jensen Hvad er læring? Den psykologiske fejlforståelse: Vi lader som om der er sammenfald mellem det der bliver undervist i og

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere