Kirkenyt. Seden Sogn Årgang 59 Nr. 4 December 2013, januar og februar Seden Menighedsråd ønsker alle i sognet glædelig jul og et godt nytår.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkenyt. Seden Sogn Årgang 59 Nr. 4 December 2013, januar og februar 2014. Seden Menighedsråd ønsker alle i sognet glædelig jul og et godt nytår."

Transkript

1 Kirkenyt Seden Sogn Årgang 59 Nr. 4 December 2013, januar og februar 2014 Seden Menighedsråd ønsker alle i sognet glædelig jul og et godt nytår.

2 Info Fra menighedsrådet Sognepræst Kirkebogsfører, begravelses- og vielsesmyndighed N. H. Ellekilde Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ Telefon Telefontid: tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl Mail: Sognepræst barselsvikar Anne Kathrine Rafn Hauge Træffes i sognehuset, Mindelundsvej 110 efter aftale. Telefon Mail: Kirkekontor Kordegn Ellen Rasmussen Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ Telefon Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Mail: Organist Hans Brehm Mobil Graver Leif Hansen Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ Telefon , mobil Kl undtagen mandag. Kirkenyt Udgives af Seden Menighedsråd. Bladet udkommer 4 gange om året og husstandsomdeles i Seden Sogn. Ansvarshavende redaktør: Sognepræst N. H. Ellekilde 1000 med år med Hvidekrist For ca år siden pågik kampen mellem troen på Aserne og den nye religion, Hvidekrist, som forfatteren Frantz G. Bengtson så malende beskrev i bogen Røde Orm. Vi kender alle resultatet, kristendommens indførelse i Danmark. Efter 1000 år står vi nu ved en ny skillevej, skal vi vælge troen på CO 2 -guden eller fastholde og modernisere troen på»hvidekrist?«i kristendommen forholder religionen sig til det enkelte individs evige liv, og i troen på CO 2 -guden forholder religionen sig til jordklodens evige liv, og i begge religioner skal vi gøre noget for at opnå det evige liv. Forhåbentligt er vi mange, som ikke ser CO 2 - guden som en ny frelser, men som fastholder det kristne livssyn som fundamentet i den hverdag, der ligger forude. Det uanset om den enkelte har en stærk tro eller stadig søger det ståsted, hvorfra vi praktiserer det, som vi hver især tror på. Med mindre vi forfægter et blindt fundamentalistisk livssyn, så må vi erkende, at der sker forandringer også i Folkekirken, og i de vilkår kirken fremover vil arbejde under. Alene det forhold, at Kirken fra, for 1000 år siden, begyndte sit virke som en del af den udøvende magt, til i dag, hvor Kirken fungerer som en servicevirksomhed for både borgere og staten, betyder at der skal og vil ske forandringer. For nogle sker det som en umærkelig proces, en evolution, for andre skal det helst ske som en styret proces. Det livssyn forfægter vores nuværende minister tilsyneladende. Menighedsrådet har nu inden længe været i funktion i et år. Uanset hvad der sker politisk, er det vores lod at få tingene til at virke. Det sker i en symbiose, hvor præsterne løser de kirkelige opgaver med de midler og det personale, 2

3 sognet stiller til rådighed, og menighedsrådet sørger for, at der er et velfungerende personale, bygninger, øvrige fornødenheder og et kirkeligt liv omkring kirken samt beskytter den kulturarv og det livssyn, som vi bekender os til. Vi har netop sat en ny aktivitet i værk, Sogne-Cafeen. Det er et tilbud om uforpligtende samvær, som er målrettet den gruppe, der har behov for et socialt samvær, uden at det nødvendigvis skal foregå i Kirken eller under religiøse former. Både præster, personalet og menighedsrådet har den vision at være der, når nogen har brug for det. Det uanset om det er gudstjenesten, bryllup, dåb, begravelse, eller det er hjælp på kirkegården, en samtale med en præst eller et af de øvrige tilbud. Uanset forandringer eller ikke, at nye guder måske er på vej, så er vi der i dag, i morgen, forhåbentlig også om 1000 år. Så brug din Kirke og de tilbud, vi har. Benyt vores hjem- meside og muligheden for elektronisk at få nyheder tilsendt. http//www.sedenkirke.dk Du skal være så hjertelig velkommen. Niels Mertz Rasmussen Formand for Menighedsrådet Kirkelig vejviser Fødselsanmeldelse faderskab Er forældrene gift, afleveres ingen fødselsanmeldelse. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres der senest 14 dage efter fødslen en omsorgs- og ansvarserklæring på kirkekontoret. Erklæringen kan findes på Dåb Dåb kan foretages i enhver kirke landet over. Man henvender sig til præst/kirkekontor ved den kirke, hvor barnet ønskes døbt. Navngivning (uden dåb) Til præst/kirkekontor i moderens bopælssogn. Husk, at et barn skal have navn enten ved dåb eller navngivning, inden det bliver 6 måneder. Vielse Til ægteskabskontoret på rådhuset i bopælskommunen, hvor den såkaldte prøvelse af ægteskabsbetingelserne finder sted, skal medbringes dåbs- eller navneattester, personnummerbevis og evt. skilsmissebevilling. Ægteskabskontoret udsteder en prøvelsesattest, som skal medbringes til præst/kirkekontor, hvor vielsen skal finde sted. Brudeparret skal tillige have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Dødsfald og begravelse/bisættelse Det normale vil nok være, at man har en begravelsesforretning eller en bedemand til at sørge for de praktiske ting. De pårørende aftaler det fornødne med den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. Uanset om man ønsker begravelse eller bisættelse, kan man altid få det fra sin sognekirke. 3

4 Arrangementer i Seden Fælles julekoncert i Åsum kirke Søndag den 15. december kl Under medvirken af Harmonikaorkestret Accordeon. Festlig musik til advents og juletid. Desuden deltager fløjtenist Maja Blenner. Denne traditionelle julekoncert, der som nævnt er for begge sogne, holdes i Åsum Kirke af pladshensyn, da Åsum Kirke har over dobbelt så mange siddepladser som Seden. Alle er meget velkomne. Gratis adgang. Julegudstjenester for børn Kravlegudstjeneste Onsdag den 18. december kl i Seden Kirke Denne gudstjeneste er specielt for dagplejebørn og hjemmepassede børn. Dagplejemødre, hjemmegående forældre og bedsteforældre er velkomne med de små. Stor og små søskende samt øvrige familiemedlemmer er også velkomne. Men gudstjenesten arrangeres især for de mindste. Børnehavegudstjenester Der arrangeres julegudstjenester for sognets børnehaver som følger: Onsdag den 11. december kl Børnehuset Fridasholm og Børnehuset Hvenekilden Torsdag den 12. december kl Børnehuset Fjordager og Børnehuset Seden Bortset fra Børnehuset Seden, som ligger i gåafstand til kirken, så arrangerer kirken bustransport i moderne busser med seler for de tre øvrige børnehuse. Tidspunkt for transporten aftales mellem børneinstitutionen og kirkekontoret. De tjenstgørende pædagoger er velkomne, men der er også plads til forældre og bedsteforældre i kirken, hvis de har lyst. De skal da komme direkte til kirken lidt før kl Disse børnegudstjenester varetages af sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge. Skoleafslutninger Rågelund Efterskole holder juleafslutning i Åsum kirke torsdag den 19. december kl Seden Skole klasse holder juleafslutning i Seden Kirke fredag den 20. december kl Seden Skole klasse holder juleafslutning i Seden Kirke fredag den 20. december kl Programmet aftales mellem skolen og kirken. Juleafslutningerne varetages af sognepræst Nils Holger Ellekilde

5 Hvenekilden Der holdes gudstjeneste på Plejecentret Hvenekilden Normalt den anden tirsdag i måneden. Adventsandagt Tirsdag den 10. december kl Med et adventsprogram. Julegudstjeneste Juleaftensdag tirsdag den 24. december kl Ved sognepræst Nils Holger Ellekilde. Dette er en egentlig julegudstjeneste, åben ikke kun for beboerne på plejecentret og deres pårørende, men også for andre ældre og pensionister fra Seden Syd. Andagt Tirsdag den 14. januar kl Ved Nils Holger Ellekilde. Andagt Tirsdag den 11. februar kl Ved Nils Holger Ellekilde. Andagt Tirsdag den 11. marts kl Ved Nils Holger Ellekilde. Særlig konfirmandgudstjeneste Søndag den 22. december Seden Kirke kl Konfirmanderne medvirker, og vi synger fra en masse julesange og salmer. Sognecafeen Sognecafeen, som holdes kl den første torsdag hver måned i konfirmandstuen i Seden Præstegård, Mindelundsvej 45, er kommet godt fra start med et pænt besøgstal. De næste måneder: Januar er der ingen cafe. Den 6. februar Kommer foredragsholder Gabrielle Guld borg og fortæller om at være Barn af det tredje rige. Og vi synger sammen. Foredraget er i 2 dele, så den 6. marts Fortæller Gabrielle videre nu om at være teenager i eftertidens Tyskland. Alle er meget velkomne. Aktivitetsudvalget ved Seden Menighedsråd. Vera Brik Foredrag for familier Den 16. januar 2014, kl ved Flemming Rishøj,»Mellem marmelademadder og karriereliv«i reklamer bliver familien ofte fremstillet som værende meget idyllisk. Samtidig skjules de dilemmaer, familien ofte befinder sig i. Tidligere udviklede forældrene via opdragelse. Nu understøtrer man i stedet en udvikling, hvor forældre ikke længere er hovedpersoner, men medspillere i børns opdragelse på linie med skole, venner, familie og medier. Hvor er familien Danmark på vej hen? Hvad er en moderne familie? Et tankevækkende foredrag iklædt ikke så lidt humor og sarkasme. Foredraget afholdes i Konfirmandstuen, Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ. Gratis adgang. Alle er velkomne 5

6 Kirke i børnestørrelse Børn er altid velkomne i kirken. Men det kan jo være svært at sidde stille og følge med, når man er for lille til at se, hvad der sker og hvorfor har præsten en lampeskærm om halsen? Derfor holder vi også gudstjenester, der er særlig børneegnede: De såkaldte»spaghettigudstjenester«bliver Tirsdag d. 28. januar kl. 17 i Seden Kyndelmisse fremtiden truer og Tirsdag d. 25. marts kl. 17 i Seden Mariæ bebudelse forundring over livet begge ved Anne Kathrine Rafn Hauge. Børnenes præst Anne Kathrine Rafn Hauge klar til at fortælle julehistorie i Seden Kirke. Spaghettigudstjenester er korte gudstjenester med aftensmad bagefter for småfolk og forældre. Efter gudstjenesten, som varer ca. 25 minutter, er der aftensmad i konfirmandstuen. Konfirmanderne hjælper med at pynte kirken og vise rundt, vi synger sammen, præsten fortæller en»godaftenhistorie«, og vi beder Fadervor i kor. Alle er velkomne, men det er planlagt efter børnehavebørn og deres familier. Vi vil være glade for en forhåndstilmelding til så vi ved, hvor meget mad der skal laves hver enkelt gang. Babysalmesang Babysalmesang starter efter jul den 14. januar 2014 kl med efterfølgende kaffe/ te og barselssnak i Sognehuset. Tilmelding ikke nødvendig. Sidste gang inden sommerferien er 22. april Tidspunkt for vinterferie orienteres der om ved start, da det ikke er planlagt endnu. Med venlig hilsen Helle V. Skov, Sognemedhjælper Tlf , Mobil Arrangementer i Åsum Tirsdagscafeer Alle tirsdagscafeer holdes i Rytterskolen kl Tirsdag den 7. januar Rytter & Ploug. Om bondestandens historie, en humoristisk rejse. Med folkemusik, viser og sange. Tirsdag den 4. februar Dreng i Odense Ved Leif Helmer Jensen 6 Sogneaftener i Åsum Alle sogneaftener holdes i Rytterskolen kl Onsdag den 22. januar Kan du din historie Ved biskop Tine Lindharth Tirsdag den 11. februar. Fra hvalp til politihund Ved Nicolaj Mogensen

7 Siden sidst i Seden og Åsum Døbte, fremstillede 25. august 2013 Seden Sif Roe Jepsen, Stigevej 280 A 25. august 2013 Seden Micas Nybo-Paulse, Flaskehalsen 6 A 8. september 2013 Seden Asta Schou Damsted, Ryleholmen september 2013 Seden Alberte Yde Henriksen, Bullerupvej september 2013 Seden Tobias Vestergård Pedersen, Hunderupvej september 2013 Seden Sofie Marie Kalmer Hansen, Poppelhaven september 2013 Seden Sofia Melby, Pilegården 7, 13. oktober 2013 Seden Konrad Juul Gønge, Poppelhaven oktober 2013 Seden Villads Nøddebo Kildegaard, Gårdhanen november 2013 Seden Cecilie Schou Christiansen, Lavendelhaven november 2013 Seden Frida Bormlund Skaaning, Egholmen august 2013 Åsum Emma Abildgaard Tam Khuu, Strandvænget august 2013 Åsum Alvilda Louise Brandt-Madsen, Duedalen september 2013 Åsum Holly Emily Elgaard Phillip, Signebjerg september 2013 Åsum Agnethe Eltang Nørregaard, Hjulmandsstræde november 2013 Åsum Billy Spang Nørregaard, Sdr. Boulevard Viede, kirkelig velsignede 17. august 2013 Seden Maria Louise Larsen og Arjan Stegeman, Sverige 7. september 2013 Seden Anja Kjær Holst og Madssilas Diego Chester Ernlund, Kaslundvej oktober 2013 Seden Christina Hvid Jørgensen og Steen Ulrich Randa Nielsen, Hejrevej 5 7. september 2013 Seden Marlene Fürstenberg og Marco Fürstenberg, Utzons Allé september 2013 Seden Marlene Østerlund Thygesen og Lasse Lomborg Winkler, Ingeborgvej 2 Døde, begravede, bisatte 17. august 2013 Seden Carl Henry Hansen, Mindelundsvej august 2013 Seden Bente Clemmensen, Tvedvænget september 2013 Seden Asya Karactepe, Tvedvænget september 2013 Seden Ove Sørensen, Fjordholmen september 2013 Seden Svend Aage Møller Aasted, Skibhusvej 268 G 1. oktober 2013 Seden Inger Gudrun Jensen, Hvenekildeløkken oktober 2013 Seden Karen Elisabeth Madsen, Fridasholmvej oktober 2013 Seden Anders Enevig, Skovløkkevej november 2013 Seden Jens Carlo Larsen, Seden Birkevej november 2013 Seden Else Margrethe Modberg, Vollsmose Allé 40 D 11. november 2013 Seden Inge Toftegaard Pedersen, Poppelhaven oktober 2013 Åsum Povl Marius Andersen, Nyborgvej 668 7

8 Gudstjenester DECEMBER Seden Åsum Søndag s.i advent kl AH + NHE Ingen Tirsdag 24. Juleaften kl NHE 11-gudstjenesten afholdes på Hvenekilden kl AH kl AH kl NHE kl NHE Onsdag 25. Juledag kl AH kl AH Torsdag juledag kl NHE Ingen Søndag 29. Julesøndag kl AH Ingen JANUAR Onsdag 1. Nytårsdag kl NHE kl NHE Søndag 5. Helligtrekongers søndag kl NHE kl NHE Søndag s.e.h.3.k kl AH kl AH Søndag s.e.h.3 k kl NHE kl NHE Søndag s.e.h.3 k Ingen kl NHE Tirsdag 28. Spaghettigudstjeneste kl AH Ingen FEBRUAR Søndag 2. 4.s.e.h.3 k. kl AH kl AH Søndag 9. sidste s.e.h.3 k kl NHE Ingen Søndag 16. Septuagesima kl AH kl AH Søndag 23. Seksagesima kl AH kl AH MARTS Søndag 2. Fastelavn kl NHE kl NHE Fastelavnsgudstjeneste Søndag 9. 1.s.i fasten kl NHE kl NHE Søndag s.i fasten kl AH kl AH Søndag s.i fasten kl NHE kl NHE Tirsdag 25. Spaghettigudstjeneste kl AH Ingen Søndag 30. Midfaste kl AH kl AH AH Anne Kathrine Rafn Hauge NHE Nils Holger Ellekilde ProGrafisk ApS

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 232 DECEMBER 2014, JANUAR, FEBRUAR, MARTS 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Den historiske kirke og side 4 Torsdagsklubben Festgudstjeneste og december

Læs mere

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet

1. søndag i Advent Formanden orienterer Kirkegang 80 til kirkekoncert Budget 2010 Egetræet Verninge Sogn 1. søndag i Advent - side 2 Egetræet - side 3 Cistercienserne - side 4 Kristendommen før og nu - side 5 Kierkegaard for begyndere - side 6 Arrangementer - side 7 19. årgang nr. 1 Advent 2009

Læs mere

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER

MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER MØRDRUP SOGN DECEMBER 2011 MARTS 2012 VAGT I GEVÆR KONFIRMATIONER I 2013 BAZAR LÆSEKREDS SOGNEMØDER NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Med den nye regerings tiltræden skiftede Kirkeministeriet navn til Ministeriet

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December.

FULD KIRKE. for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET. December. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Jerslev Kirke Mylund Kirke Hellum Kirke 2012 December 2013 Januar Februar FULD KIRKE Ja man følte sig

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september

SOGNENYT HORNSTRUP. Hornstrup Forsamlingshus. 100 år d. 14. september SOGNENYT Hornstrup Forsamlingshus 100 år d. 14. september efterår 2011 HORNSTRUP Lad de små børn komme... Hver gang vi holder dåb i kirken, høres Jesu ord: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2013 - JANUAR/FEBRUAR 2014

KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2013 - JANUAR/FEBRUAR 2014 KIRKEBLADET FOR SØNDERBY- KÆRUM & DRESLETTE- HELNÆS DECEMBER 2013 - JANUAR/FEBRUAR 2014 Praktiske oplysninger: Fødsel: Jordmoderen anmelder fødslen til sognepræsten. Hvis forældrene ikke er gift med hinanden,

Læs mere

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg

SUNDBY SOGN. Nr. 1 December, januar og februar 2008. Menighedsrådsvalg SUNDBY SOGN Nr. 1 December, januar og februar 2008 Menighedsrådsvalg Et stort valg i verden og valget til menighedsrådet er overstået. I skrivende stund, har vi været vidne til et afgørende valg i USA.

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere