Forskning for fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning for fremtiden"

Transkript

1 Forskning for fremtiden Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 Velkommen til DJF Danmarks JordbrugsForskning, DJF, er landets største forskningsinstitution inden for jordbrugs- og fødevareområdet. DJF hører under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og har centre i Foulum ved Viborg, Bygholm i Horsens, Årslev ved Odense, Flakkebjerg ved Slagelse og Sorgenfri ved Kgs. Lyngby. Hertil kommer forsøgsstationer og en afdeling til afprøvning af nye sorter af landbrugsplanter. Til støtte for forskningen råder de omkring medarbejdere på DJF over de mest moderne laboratorier og forsøgsfaciliteter, stalde, besætninger, foderfabrik, forsøgsslagteri og væksthuse og et jordareal på cirka hektar til eksperimentel forskning samt produktion af foder. Bæredygtighed Bæredygtighed er et fundamentalt princip i DJF s forskning. Derfor udvikler DJF løsninger, der bidrager til en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udvikling af jordbrugsog fødevareerhvervet. Der er et stigende pres fra forbrugerne for at få produkter af høj kvalitet, samtidig med at der er fokus på produktionsmetoderne, både hvad angår hensynet til miljø, dyrevelfærd og etik. Produkterne og produktionsmetoderne skal kunne accepteres af forbrugerne. Derfor bidrager DJF til udviklingen af FAKTA Omsætning Danmarks JordbrugsForskning har et årligt budget på 538 mio. kr. Heraf modtages 229 mio. kr. direkte som statstilskud, mens de resterende 309 mio. kr. skal hentes ind ved andre former for driftsindtægter. 2 DJF Forskning for fremtiden

3 erhvervet i en retning, som forbrugerne kan acceptere samtidig med, at forskning og udvikling af nye teknologier udfordrer grænserne for, hvad der er teknisk muligt. Jordbrugs- og fødevareerhvervet er meget komplekst i dag, og det medfører, at forskningen på dette område ikke kan stå alene. At være anerkendt af myndigheder, erhverv og samfund som en kvalificeret, uafhængig og effektiv samarbejdspartner. At være en aktiv formidler af samarbejde inden for jordbrugsog fødevareforskningen både nationalt og internationalt. Derfor er DJF i gang med at forstærke indsatsen med fagligt samarbejde med partnere inden for alle relevante forskningsområder. Det er DJF s ambition: At være internationalt førende på centrale områder inden for jordbrugsforskningen. At være primær leverandør af viden og løsninger inden for sit område. Fundamentet for forskningen ved DJF sker ud fra et værdigrundlag, som udtrykker relationerne til medarbejdere, samarbejdspartnere og til samfundet generelt.værdierne er udtrykt således: Faglighed Engagement Ansvarlighed Åbenhed Arbejdsglæde Medmenneskelighed Kreativitet Innovation Professionalisme Uafhængighed Cellen som forsøgsdyr Forskere ved Danmarks Jordbrugs- Forskning arbejder på at udvikle en metode, som kan afsløre komponenter i for eksempel mælk, som har speciel betydning for mennesker og dyrs sundhed og for helbredelse af sygdomme. Forsker Stig Purup har en stor viden om at dyrke celler. Hans forsøgsudstyr er blandt andet små plasticbakker med mange fordybninger, såkaldte brønde. I hver brønd tilsættes en opløsning med levende celler f.eks. tarmvæv fra et dyr eller cancervæv fra et menneske. Efterfølgende tilsætter han forskellige komponenter fra f.eks. ostevalle til brøndene og studerer, om disse stoffer får cellerne til at vokse eller brede sig, om de ødelægger cellerne, eller om de ikke har nogen indflydelse overhovedet. Erik Nielsen/chiliarkiv.dk Cellerne er meget følsomme over for påvirkning, og med de nye teknikker samles hurtigt informationer om forskellige stoffers indvirkning på dyre- og menneskeceller. Men i laboratoriet fås kun et fingerpeg om, hvilke stoffer der er værd at kigge nærmere på. Efterfølgende skal komponenterne altid prøves på dyr. DJF Forskning for fremtiden 3

4 Et spændende job som forsker Hisamitsu Takai er seniorforsker ved Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm i Horsens. Forbedrer foderkvaliteten Forskere ved DJF arbejder på at opnå en bedre forståelse af de genetiske og molekylære mekanismer bag foderkvalitet og udbytte i byg, hvede, rajgræs og majs. Korn og græs er på mange måder udmærkede fodermidler, men for at dække dyrenes behov, må der tilsættes en række næringsstoffer som fosfat, sojaprotein, mineraler og aminosyrer, og der tilsættes enzymer til foderet for at fremme fordøjeligheden. Ved hjælp af gensplejsning og traditionelle forædlingsteknikker arbejder forskerne på at fremstille nye sorter, som i højere grad opfylder dyrenes behov og er mindre belastende for miljøet. Hisamitsu Takai forsker i lugt fra stalde. Han er japaner og uddannet maskiningeniør i Japan.Tilskyndet af sin far, der interesserede sig for den danske andelsbevægelse, tog han på gymnastikhøjskole i Danmark, hvor han mødte sin kone. Hisamitsu Takai fik senere lejlighed til at læse på Landbohøjskolen i København. Nu har han boet i Danmark i 30 år. Det var lidt af en tilfældighed, at jeg blev forsker, men jeg kan ikke forestille mig et bedre job. Først og fremmest kan jeg bruge min arbejdstid på at arbejde med noget, som virkelig interesserer mig. Og jeg har friheden til selv at tilrettelægge mit arbejde. I store træk består mit arbejde i at få ideer og dernæst skaffe penge til at føre ideerne ud i livet, siger Hisamitsu Takai. Han har i det meste af sin karriere forsket i arbejdsmiljø og samspillet mellem produktion og mennesker. De fleste dage arbejder han på kontoret på Bygholm, mens han andre dage er på gårdbesøg eller til møder og konference. Ofte er han ude i laboratorierne, hvor der er dygtige, kreative teknikere, som laver forsøgsopstillinger, så Takais teoretiske ideer kan efterprøves. Fik en god idé Hisamitsu Takai har fået mange ideer under vejs, også en af de store. Det var i 80 erne, da han arbejdede med at mindske støvproblemer i svinestaldene, da støvet gjorde mange landmænd syge. Han fik den idé at bruge rapsolie til at mindske problemet. I dag er hans idé sat i produktion af virksomheder i Europa, USA og Canada. Vi var mange om det, for de andre videreudviklede på min idé. Det er utroligt dejligt at opleve, når det, man brænder for, lykkes. De fleste forskere oplever højst én gang i deres liv at få sådan en idé. De virkelig dygtige oplever det måske to gange, og jeg tør ikke love, at jeg får flere af de store ideer. Danmarks JordbrugsForskning har stor nytte af Takais tætte forbindelse til sit fædreland. I Japan, hvor befolkningstætheden er meget høj, er der forsket i lugt fra husdyrproduktionen i 30 år, og i 20 år har der været en lovgivning om lugt fra husdyrbrug. Hisamitsu Taksai siger, at der ikke findes nogen vejledning i at forske, men som forsker ser han det som sin opgave at udvikle tekniske løsninger, som er til gavn for samfundet. Hvis landbruget stadig skal være et stort eksporterhverv og samtidig være i stand til at rekruttere nye medarbejdere, må de problemer, der opstår, jo løses, og det medvirker jeg gerne til, siger Hisamitsu Takai. 4 DJF Forskning for fremtiden

5 Ekspert med mange opgaver Seniorforsker Lise Nistrup Jørgensen er landskendt. Hvert år holder hun mange foredrag for især planteavlskonsulenter og landmænd. Der bliver lyttet opmærksomt, når Lise Nistrup Jørgensen taler, og det er ikke bare fordi, hun er en god formidler. Hun har meget ofte nogle nyheder med, som kan være mange penge værd. Lise Nistrup Jørgensen har forsket i svampesygdomme i korn i snart 20 år. Hun har forsket i svampesygdomme i korn snart 20 år og følger hele tiden svampene tæt i både Danmark og i vores nabolande. Hun er ofte den, som først ved, at der er nye svampe på vej til Danmark, at der kommer nye effektive kemikalier, eller at svampene er ved at udvikle resistens, så midlerne ikke længere virker på dem. Jeg synes, det er spændende at komme ud og holde foredrag og snakke med landmænd. Det er helt afgørende for at kunne holde gode foredrag, at jeg ser tingene med mine egne øjne. Derfor er jeg hver sommer ude i forsøgene og selv registrere svampesygdomme på korn. Et sigte med Lise Nistrup Jørgensens arbejde har i mange år været at fastsætte, hvor lidt kemikalie landmanden kan bruge for at få tilstrækkelig effekt. De fleste kemikalier, hun forsker i, er traditionelle fungicider, men ind imellem arbejdes der også i økologiske kemikalier, som f.eks. hvidløgsekstrakter. Mange projekter er desuden koblet til sorter, som har forskellig resistens og dermed også forskelligt behov for sprøjtning. Rejser meget Lise Nistrup Jørgensen skaffer sin viden fra flere kilder. Ikke mindst fra de ca. 70 markforsøg med korn, som hun og hendes kolleger på Forskningscenter Flakkebjerg passer. Desuden har hun kontakt til et stort netværk af plantepatologer i andre lande. For svampene kender ikke til landegrænser, og derfor er det vigtigt at følge svampenes bevægelser i nabolandene. Jeg bliver ved med at synes, det er fascinerende med svampene, for der sker hele tiden noget nyt. Dertil kommer, at mit job er meget varieret, selv om omdrejningspunktet er svampe i korn. Jeg er med i en række nævn og råd, og jeg rejser meget i udlandet for at deltage i konferencer, møder og holde foredrag, siger Lise Nistrup Jørgensen. Resistente valmuer Nye forsøgsresultater tyder på, at der nu er fundet kornvalmuer i Danmark, som er resistente over for sulfonylurea-herbicider. En screening har vist, at effekten af ukrudtsmidlerne Express og Hussar over for en biotype af kornvalmue fundet på Djursland er markant lavere end effekten på standardbiotypen. Sådan kan det lyde, når forskere ved Afd. for Plantebeskyttelse sender besked om de nyeste observationer til danske landmænd. Når de samme ukrudtsmidler bruges i længere tid af mange landmænd, kan det ske, at ukrudtet tilpasser sig, så midlerne ikke længere virker. Derfor holder forskerne øje med om midlerne begynder at miste deres virkning. DJF Forskning for fremtiden 5

6 Forsker i dyrs adfærd Merete Studnitz er forsker på Danmarks JordbrugsForskning, Foulum, hvor hun beskæftiger sig med svins adfærd. Jeg vil være dyrepsykolog, sagde den 16-årige Merete, da hun var i erhvervspraktik hos en dyrlæge. Her, mange år efter, er drømmen gået i opfyldelse. Merete Studnitz er i dag forsker på Danmarks JordbrugsForskning, Foulum, hvor hun beskæftiger sig med svins adfærd. en forskeruddannelse og skrive en ph.d.-afhandling om brugen af ring i trynen på udegående søer. Når søerne lukkes ud, forsynes de med ring i trynen, så de ikke roder for meget i jorden. Jeg valgte dette emne, fordi man her står overfor et dilemma mellem dyrevelfærd og miljøhensyn, siger Merete Studnitz. Dyreadfærdsforskerens metoder kan gavne demente Forskergruppen for adfærd og stressbiologi ved DJF er en af verdens største og har samlet en stor ekspertise i systematiske adfærdsstudier. Derfor blev dyreadfærdsforskerne kontaktet, da en forsker i demens hos ældre havde brug for en systematik til at foretage adfærdsobservationer hos ældre demente. Demente ældre kan ikke fortælle tydeligt, hvad de gerne vil, men systematiske adfærdsobservationer kan give et godt billede af, hvornår de ældre demente trives. Med denne viden kan man målrette aktiviteterne på plejehjemmene, så de demente beboere får størst muligt udbytte af de ressourcer, der er til rådighed. Efter en naturfaglig studentereksamen søgte Merete Studnitz ud i naturen. Hun blev fårehyrde i nærheden af Bjerringbro, inden hun året efter søgte ind på Landbohøjskolen. Tidligt i studiet tog hun det fag, der handler om dyreadfærd etologi, som var hendes helt store interesse på studiet. Efter to års studier ville hun ud for at have kontakt med dyr igen, og det blev derfor til et halvt år med pasning af grise og et halvt år i England på et kvægbrug. Som færdig agronom blev jeg lærer på Tønder Landbrugsskole. Senere flyttede vi fra Sønderjylland, og jeg var heldig at få job her. Jeg fik endda mulighed for at gennemføre Finder ikke tilsvarende job i Danmark Det job, jeg har, kan jeg ikke finde andre steder i Danmark. Skulle jeg have noget tilsvarende, måtte jeg til udlandet, så det er om at bide sig godt fast, siger Merete Studnitz med et smil. Hun er i gang med fire forskningsprojekter, der alle handler om grises adfærd. Det mest omfattende er et projekt, der forsøger at finde frem til de rodematerialer, som grisene helst vil have. Folketinget har vedtaget, at grise skal have permanent adgang til halm eller andet rodemateriale. 6 DJF Forskning for fremtiden

7 Rodemateriale I projektet er det første hold forsøgsgrise foreløbig blevet præsenteret for 18 forskellige materialer, og de seks mest populære materialer bliver der nu arbejdet videre med. Senere i projektet vil der blive udvalgt to materialer til praktisk afprøvning. Jeg kan godt lide at udforme forsøgsdesign og udtænke planer, så jeg kan få dyrene til at svare på de stillede spørgsmål, siger Merete Studnitz, der understreger, at hun ikke kan klare det hele selv. Vi har nogle dygtige teknikere, som bygger forsøgsfaciliteterne op og udfører de fleste adfærdsobservationer, og desuden kan jeg trække på administrativ hjælp. Jeg bruger mest tid på kontoret, selv om jeg også er meget glad for at være udendørs og iagttage dyrene, siger Merete Studnitz. I de fleste projekter samarbejder hun med andre forskere. Blandt andet medvirker hun i projekter om udendørs svinehold, hvor hun observerer grisenes adfærd, mens kolleger fra andre afdelinger tager sig af de produktionsmæssige forhold, udvaskningen af næringsstoffer til grundvandet og kvaliteten af det kød, som grisene i sidste ende leverer. Kloden bliver grønnere I løbet af de seneste 20 år er den samlede mængde af grønne planter på kloden steget. Det skyldes især et højere indhold af kuldioxid og andre drivhusgasser i luften. Det har seniorforsker Keith R. McCloy, Danmarks JordbrugsForskning, vist. Især på den nordlige halvkugle har der været ekstra gang i planterne, og den ekstra vækst er størst i løvskove, på græsningsarealer og på dyrket land. Den øgede plantevækst kan måske tilskrives, at luftens indhold af kuldioxid er vokset, og en følge heraf kan være, at temperaturen stiger, og regnen falder anderledes end tidligere. Claus Haagensen, Chili DJF Forskning for fremtiden 7

8 Afprøver lilla blomkål og røde gulerødder Gitte Kjeldsen Bjørn er uddannet på Landbohøjskolen som hortonom det vil sige inden for havebrug. Der kan både være lilla blomkål og røde gulerødder i kurven, når Gitte Kjeldsen Bjørn høster sine afgrøder. Hun er seniorrådgiver på Danmarks JordbrugsForskning, Årslev, hvor hun står for afprøvningen af forskellige sorter inden for grønsager, der dyrkes på friland. De farvede gulerødder er meget populære i blandt andet England, men er ikke rigtig kommet frem herhjemme, for danskere er mere træge overfor at prøve noget nyt, mener Gitte Kjeldsen Bjørn. Hun tilføjer, at den røde gulerod i øvrigt slet ikke egner sig til at blive spist frisk. Den skal steges, så ser den flot ud og smager godt. Fordi en porre er velegnet til dyrkning i Holland eller Tyskland, behøver den ikke at være god til danske dyrkningsforhold. Derfor foretager vi en afprøvning af grønsagerne, for det er vigtigt, at der er en uvildig instans, der afprøver sorterne og finder ud af, hvad der egner sig til dyrkning under danske forhold, siger Gitte Kjeldsen Bjørn, der planlægger afprøvninger og bearbejder resultaterne. Afprøvningen sker i et tæt samarbejde med gartnerierne, frøbranchen og rådgivningen inden for området. I samarbejde planlægger vi hvilke grønsager, der skal afprøves. Vi har fem hovedgrupper, vi afprøver hvert år. Det gælder blandt andet gulerødder, som vi dyrker hos to avlere på helt forskellige jordtyper. Nogle gulerodssorter egner sig bedst til dyrkning på dyndjord, mens andre er bedre på en sandjord, så resultaterne kan derfor være meget forskellige, siger Gitte Kjeldsen Bjørn. Gitte Kjeldsen Bjørn er uddannet på Landbohøjskolen som hortonom det vil sige inden for havebrug. Kontakten er vigtig For år tilbage var det udbyttet, der var det væsentligste. Nu kigger vi mere efter, hvordan de forskellige sorter klarer sig over for sygdomme, fordi der er begrænsede muligheder for at sprøjte. I fremtiden tror jeg, der kommer mere fokus på smagen, så forbrugerne kan få oplyst, hvad de enkelte sorter egner sig bedst til. Det kan de ikke i dag. 8 DJF Forskning for fremtiden

9 Gitte Kjeldsen Bjørn er meget tilfreds med at have et job, hvor der hele tiden sker noget nyt, og hvor hun har stor kontakt udadtil. Vi har en klonsamling en levende genbank af gamle danske sorter af toårige planter, som vi passer og plejer.vi har for eksempel 72 forskellige sorter af rabarber. Kontakt er vigtigt for mit arbejde, så jeg hele tiden har føling med, hvad der rører sig i branchen. Udover afprøvningen er jeg løbende med i en række projekter sammen med kolleger, herunder om økologisk grønsagsproduktion. Desuden har vi sorter af peberrod, jordskok, humle og skalotteløg, fortæller Gitte Kjeldsen Bjørn, der er ved at opbygge en database med oplysninger om de enkelte sorter i samlingen. Ny metode kan forudsige udbrud af pest Byldepest en bakteriesygdom hos gnavere, der overføres af lopper. De fleste gnavere kan godt tåle sygdommen, men det er særdeles farligt for mennesker at blive bidt af en smittet loppe. Pest har ikke været rapporteret i Europa i 100 år, men findes i Afrika, Asien og Amerika. Herwig Leirs Forskere fra Forskningscenter Sorgenfri har været med til at udvikle en metode til at forudsige byldepestudbrud i Central Asien.Ved at analysere titusindvis af data fra de seneste 50 år, har forskerne påvist, at byldepest kun opstår, hvis antallet af ørkenrotter har været højt i en periode på to år. Det betyder, at det nu er muligt at forudsige, om der er en reel risiko for udbrud af byldepest. DJF Forskning for fremtiden 9

10 Fra idé til resultater Om blommen i et æg Æggeblommens størrelse følger ikke æggets størrelse, og blommen er ikke bare rund som i et spejlæg. Men måske har blommens størrelse betydning for, hvornår æggene klækkes eller hvor livskraftige kyllinger, der kan komme ud af æggene. Det forsøger forskere på Danmarks JordbrugsForskning af finde ud af. Hvis der viser sig at være en sammenhæng mellem blommens størrelse og kyllingernes livskraft, kan informationerne bruges i det fremtidige avlsarbejde, så man kan avle sig frem til mere livskraftige kyllinger. Når den første idé fødes til et forskningsprojekt på Danmarks JordbrugsForskning, kan det for eksempel skyldes et ønske fra landmænd, rådgivere eller fødevarevirksomheder om yderligere viden på et konkret område. Det kan også skyldes, at der er en ny lov på vej. For eksempel da det blev vedtaget, at svin skulle have rodemateriale, men ingen vidste, hvilket rodemateriale, der ville være bedst for grisene. Inden forskerne går i gang med et nyt projekt, er emnet vendt og drejet. I første omgang drøfter forskeren idéen med sine nærmeste kolleger, og eventuelt med andre forskere, som kunne være interesseret i at gå med i projektet for at belyse helt andre aspekter. Finansiering Herefter skal der udarbejdes en projektbeskrivelse, og forskeren skal overveje, hvordan det kan blive finansieret. Danmarks Jordbrugs- Forskning får omkring 40 procent af sine udgifter dækket af en basisbevilling på finansloven. Resten skal finansieres gennem andre kanaler som for eksempel fonde, private virksomheder eller offentlige forskningsprogrammer, forskningsrådsbevillinger og Innovationsloven. Bliver der givet tilsagn om finansiering af projektet, kan det gå i gang. Eksperimenter og forsøg I forbindelse med projektet om rodemateriale er det første skridt at studere litteratur på området og derefter detailplanlægge hvert enkelt forsøg i projektforløbet. Den praktiske del af det første forsøg med rodemateriale varer i første omgang 12 uger og foregår i en specialbygget forsøgsarena, hvor grisene kan vælge mellem materialer. Her har forskerne hjælp af DJF s tekniske medarbejdere, som klarer mange af de praktiske opgaver. Herefter følger en periode med behandling af datamaterialet. Næste praktiske forsøg gennemføres i stier og varer uger efterfulgt af behandling af datamateriale. Derefter følger flere praktiske forsøg både i DJF s egne stalde og i private besætninger. Projektet er delt op i flere faser og er berammet til at vare i alt fire år fra litteraturstudiet starter, til de færdige resultater er publiceret. Mange andre forskningsprojekter varer to til tre år. Undervejs bliver resultaterne fra projektet løbende offentliggjort, blandt andet gennem artikler i fagtidsskrifter og i Danmarks JordbrugsForsknings egne publikationer. 10 DJF Forskning for fremtiden

11 Resultaterne skal ud til brugerne FAKTA Nyhedsbrev Nyhedsbrevet Danmarks JordbrugsForskning fortæller om kommende og nye forskningsprojekter og den betydning de kan få for forbrugere, erhverv og samfund. Forskernes resultater skal ud til brugerne jordbrugserhvervet, fødevarevirksomheder og samfundet generelt. DJF arbejder løbende på at sikre en hurtig og effektiv kommunikation og formidling, så resultaterne kan udnyttes og DJF bliver synlig. Dagligt kommer en eller flere grupper på besøg på forskningscentrene. Det kan f.eks. være gymnasieelever, foreninger eller landmænd; en stor del af de besøgene er fra udlandet. Derudover inviterer DJF til Åbent Hus, markvandringer og faglige seminarer. Forskerne benytter mange forskellige kanaler til at formidle deres resultater. De skriver artikler til danske og internationale fagtidsskrifter. Desuden deltager forskerne på internationale kongresser og seminarer, hvor de fremlægger deres forskningsresultater. Den internationale publicering tjener flere formål, herunder synliggørelse og kontakt til den internationale forskning. Resultaterne bliver også publiceret i DJF s egne publikationer som den faglige serie Grøn Viden samt DJF rapporter. Foruden de trykte publikationer udgiver DJF det elektroniske nyhedsbrev Danmarks Jordbrugs- Forskning. Desuden lægges der artikler på DJF s hjemmeside samt udsendes pressemeddelelser om forskningens resultater. Der er et stigende krav om, at offentligheden vil høre om resultaterne på et meget tidligt tidspunkt undervejs i forskningsprojektet. Det kan normalt også lade sig gøre, selv om forsøg og analyse af data tager tid. Undtagelserne kan være, hvis der er virksomheder med i et projekt, som af konkurrencehensyn ønsker at resultaterne først offentliggøres, når projektet er afsluttet, eller hvis forskerne søger patent på en ny opfindelse. Nyhedsbrevet bliver udgivet elektronisk. Der kan tegnes gratis abonnement ved tilmelding Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 11

12 Forskeruddannelse åbner døre Mobiltelefoner skal lette gartnernes hverdag Producenter af frugt og grønt skal lettes for noget af det daglige papirarbejde. Det skal ske ved hjælp af mobiltelefoner, der kan bruges som små computere med internetadgang. Forskere fra Danmarks Jordbrugs- Forskning er i gang med at udvikle et system, så gartnerne kan indtaste oplysninger på telefonen, mens de er i gang med en arbejdsopgave. Bringer de gødning ud, kan de taste mængde og tidspunkt ind på telefonen, og oplysningerne er herefter tilgængelige i et internetbaseret program. Det er spændende at få mulighed for at bruge tre år til at dykke ned i et specielt område, siger Jakob Hedegaard, der er ph.d.-studerende på Danmarks JordbrugsForskning, Foulum. Han er en af de omkring 80 ph.d.- studerende, der løbende er tilknyttet et af Danmarks JordbrugsForsknings fire forskningscentre, lige som der hvert år er tilknyttet omkring 40 specialestuderende. Jakob Hedegaard er indskrevet ved Aarhus Universitet, hvor han har taget sin kandidatuddannelse i kemibioteknologi. Jeg startede som forskningsassistent ved DJF, men jeg valgte et ph.d.-studie, fordi det er en faglig udfordring. Samtidig kan jeg jobmæssigt stå bedre rustet. I mange stillingsopslag er det et krav, at man har en ph.d., den åbner nogle døre, siger Jakob Hedegaard, der deler kontor med Wang Xuegang en kinesisk kollega. Genforskning De er begge med i et stort projekt, hvor forskerne undersøger grises arvemasse ved at kortlægge deres gener. Det er generne, der har betydning for, om den ene gris for eksempel rammes af lungesyge, mens den anden går fri. Ondartet lungesyge er meget smitsom og kan slå dyrene ihjel. Derfor prøver vi at finde frem til ornefamilier, der har gener, som fører til en bedre modstandsdygtighed mod lungesyge end andre ornefamilier. Det er svært af finde den præcise kombination, der øger modstandsdygtigheden mod lungesyge. Men vi forsøger, siger Jakob Hedegaard, der arbejder meget med computeren, men også ofte er i laboratoriet, hvor han arbejder med meget avanceret udstyr. Som led i ph.d.-studiet bliver vi opfordret til at tage et længerevarende ophold i udlandet, men der er få andre steder, hvor man i øjeblikket benytter tilsvarende teknik til kortlægning af svinets gener, som vi gør. Så det vil sandsynligvis forsinke mig at rejse udenlands. Men der er mange andre fagområder, hvor jeg kan lære meget i udlandet, siger Jakob Hedegaard, der udveksler informationer med kolleger i kontaktgrupper over internettet. Kan se formålet Han kan godt lide, at forskningen på DJF er meget målrettet og samtidig tæt knyttet til det erhvervsliv, der også er med til at betale for forskningen. 12 DJF Forskning for fremtiden

13 Anne Mette Krristoffersen Det er spændende at få mulighed for at bruge tre år til at dykke ned i et specielt område, siger Jakob Hedegaard, der er ph.d-studerende ved Danmarks JordbrugsForskning, Foulum. Det er også rart, at jeg kan se formålet med det, jeg arbejder med og ved, at det kan bruges. Desuden er det en stor fordel, at vi er mange, der arbejder inden for samme område, for dermed bliver der en aktiv, faglig udveksling af viden, siger Jakob Hedegaard. Han vil gerne blive på DJF, når han er færdig med sin ph.d., for han tror, at gen-forskningen vil være i fokus i fremtiden. FAKTA Foulum: Rugballegård: Flakkebjerg: Foulumgaard: Jyndevad: Aarslev: Tystofte: Askov: 513 ha 170 ha 186 ha 90 ha 90 ha 80 ha 72 ha 26 ha DJF Forskning for fremtiden 13

14 Internationalt miljø Engelsk er arbejdssproget for de mange udenlandske forskere og ph.d.-studerende, der i kortere eller længere perioder opholder sig ved Danmarks JordbrugsForskning. Sådan er det også for den unge polske ph.d.-studerende Damian Józefiak. Han er kommet til Danmark, hvor han skal være i fire måneder for at bearbejde et stort datamateriale om kyllingers fodring og vækst. Jeg valgte DJF, fordi det er det bedste sted i Europa, når man arbejder med det, jeg gør inden for fjerkræ og svin, siger Damian Józefiak. Her er alle faciliteter med laboratorier, stalde og kontorer samlet ét sted. Jeg kunne have lavet det samme i Polen, men det ville være langt mere besværligt, siger Damian Józefiak. Han er én af de udenlandske forskere og ph.d.-studerende, der til stadighed er på kortere eller længerevarende ophold på DJF. Danske forskere tager på lignende måde ophold på udenlandske forskningsinstitutioner. Udvekslingen er med til at etablere gode relationer mellem forskere fra forskellige lande. Stort set alle forskere deltager i konferencer og møder i Stråforkorteres virkning på sædkvalitet Der er bekymring for, at rester af stråforkortningsmidler kan skade menneskers forplantningsevne. Derfor er Danmarks JordbrugsForskning i samarbejde med Rigshospitalet og Fødevaredirektoratet i gang med at undersøge virkningen på dyrs forplantningsevne. Stråforkortningsmidler bliver sprayet på hvede i mængder, der svarer til det, der maksimalt anses for acceptabelt. Derefter testes sædkvaliteten hos orner, som har ædt kornet. Fokus er netop på den hanlige side, da forplantningsevnen for hankønsvæsner anses for at være mest følsom over for midlet. 14 DJF Forskning for fremtiden

15 udlandet. Her henter de faglig inspiration samt etablerer og vedligeholder netværk, som de bruger i deres daglige arbejde. Sikrer en høj kvalitet Det internationale samarbejde er med til at fastholde en høj kvalitet i forskningen og sikre udviklingen af de enkelte forskningsområder. Danmarks Jordbrugs- Forskning er med i forskningsprojekter sammen med forskningsinstitutioner over hele verden. Det projekt, som Damian Józefaik og hans kolleger i Polen er med i, er et EU-projekt, hvor der deltager 12 lande. DJF er involveret i projektet med både fjerkræ og svin. Når Damian Józefiak vender hjem til Polen igen, mangler han kun få måneder, før han er færdig med sin ph.d.-opgave. Han håber herefter at få job på universitetet i Poznan, hvor han er tilknyttet. Skulle det ikke lykkes, håber han på job i det private erhvervsliv. Men det er et stærkt kort for mig, at jeg har været i Danmark og fået nogle gode kontakter, som jeg vil holde ved lige i fremtiden, siger Damian Józefiak. FAKTA Dyr Forskningscenter Foulum: Plads til 225 malkekøer med opdræt. I løsdriftstald med sengebåse er der plads til 150 køer og derudover er der bindestalde. Svinestalde med plads til 300 søer samt tilhørende smågrise og slagtesvin. Fjerkræstalde med plads til æglæggende høner og slagtekyllinger. Pelsdyrfarm med plads til 2000 minktæver og hvalpe. Rugballegård: Økologisk malkekvægbesætning med sengebåsestald til 60 køer og dybstrøelsesstald til kvier. Anne Mette Kristoffersen Økologisk svinebesætning med 50 søer på friland og kapacitet til 1000 økologiske slagtesvin. DJF Forskning for fremtiden 15

16 Dynamisk arbejdsplads FAKTA Medarbejdere Danmarks JordbrugsForskning havde i starten af 2004 ca medarbejdere, som fordeler sig således: Forskningscenter Foulum, inkl. tre forsøgsstationer: 601 Forskningscenter Bygholm, inkl. Rugballegård: 66 Forskningscenter Årslev: 84 Forskningscenter Flakkebjerg, inkl. forskningsgrupper på Landbohøjskolen, København: 170 Afdelingen for Sortsafprøvning, Tystofte: 24 Skadedyrlaboratoriet, Sorgenfri: 44 Danmarks JordbrugsForskning er en dynamisk arbejdsplads. Her arbejder en mangfoldighed af medarbejdere med vidt forskellige kompetencer. Engagerede og dygtige medarbejdere er en afgørende forudsætning for forskningen på Danmarks JordbrugsForskning. Derfor ønsker DJF at være en attraktiv arbejdsplads både for nuværende medarbejdere og for at kunne tiltrække nye medarbejdere i fremtiden. Flere og flere forskningsprojekter er baseret på tværfagligt samarbejde mellem forskellige forskergrupper. Det skyldes, at forskningen på DJF indgår i en større samfundsmæssig sammenhæng. Det kræver et godt samspil internt. Tværgående projekter Selv om medarbejderne er tilknyttet en bestemt afdeling på Danmarks JordbrugsForskning, er de ofte involveret i tværgående projekter. Udover kolleger i andre afdelinger kan projektgrupperne omfatte samarbejdspartnere fra andre forskningsinstitutioner, erhvervsvirksomheder, amter og kommuner, uddannelsesinstitutioner og det internationale forskningsmiljø. Kompetenceudvikling DJF tilbyder gode muligheder for løbende kompetenceudvikling. Det sker under hensyn til de enkelte medarbejderes behov. Mange forskere benytter muligheden for at supplere deres viden ved ophold i udlandet og ved at indgå i nye, tværgående samarbejdsrelationer. Medarbejdere med tekniske eller administrative funktioner har også mulighed for relevant, faglig efteruddannelse. DJF arrangerer mange kurser og etablerer udviklingsprojekter for de forskellige medarbejdergrupper. DJF s ledere får også udviklet kompetencerne i forhold til deres behov. Det sker blandt andet gennem en projektlederuddannelse samt en uddannelse for forskningsledere. Derudover sker der en løbende ledelsesevaluering. 16 DJF Forskning for fremtiden

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22

R U N D T O M. Lej en. Krølle. Vaccine til forsker. på halen. mobilen Side 4. Side 11. Side 22 R U N D T O M Lej en Krølle Vaccine til forsker på halen mobilen Side 4 Side 11 Side 22 20 Højoktan viden til fremtidens virksomheder På få år har CISS bevist, at centret - dets medarbejdere og ph.d.-studerende

Læs mere

personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Nr. 5 2005 Løn, ledelse og professionalisme Fokus på opgaven,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år

Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer ICROFS Økologisk forskning og udvikling gennem 15 år effekter i erhverv og samfund Økologisk forskning og udvikling gennem 15

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen.

TEMA: praktik. Søfartens Ledere. alternativ OPSAGT. oliebranchen i knæ. fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen. ONSHORE: OPSAGT sådan kommer du videre Søfartens Ledere nr. 2 2015 Offshore oliebranchen i knæ TEMA: fra sø til land og tilbage igen Kim Steentoft tog turen Karriere-barriere: Alt for få praktikpladser

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Man skal holde af forsøgsdyr for at arbejde med dem.

Man skal holde af forsøgsdyr for at arbejde med dem. Tema: Dyreforsøg Man skal holde af forsøgsdyr for at arbejde med dem. Forskningsbioanalytiker 10 08 Danske Bioanalytikere 3. oktober 2008 Tværsnit af rottehjerne med sølvfarvning Læs Mette-Maries fem råd

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

grafisk bar 17. nummer april 2010 1

grafisk bar 17. nummer april 2010 1 grafisk bar Magasinet om arbejdsmiljø i den grafiske branche 17. nummer april 2010 Nyt anlæg giver bedre arbejdsmiljø Positive drivkrafter øger trivslen og skaber mere produktivitet Problemer skal løses

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere