FAGLIGT SKØN. hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver. L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAGLIGT SKØN. hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver. L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd"

Transkript

1 FAGLIGT SKØN hvad skal der til set ud fra Benner og Martinsens perspektiver L i s b e t h U h r e n f e l d t, s yg e p l e j e r s k e, phd

2 Skønnet : at kunne leve i det konkretes forenende modsætninger mellem åbenhed og saglighed, mellem sårbarhet og grænsesætning. Kari Martinsen 1991:123

3 Skøn forudsætter: indfølingens medlevelse og anerkendelsen af at den anden arbejder sammen med de faglige overvejelser af situationen. Kari Martinsen 1991:123

4 - U D D ANNELSE GIVER IKKE GARANTI F OR DANNELSE, D ANNELSE ER KNYTTET TIL PRAKSIS OG D EN M ÅDE VI ER SAMMEN MED ANDRE PÅ, VILKÅRET FOR DANNELSE ER D IALOGEN OG D EN KRITISKE F ÆLLES R EFLEKSION OVER SAGEN DET HÆNDER, A T VI MØDER DYB VISDOM HOS M ENNESKER SOM A L D R IG HAR T ILEGNET SIG A K A D EMISK L Æ R D OM. DET HÆNDER OFTE A T VI M ØDER AKADEMISK L Æ R D E SOM ALDRI FORMIDLER VISDOM. D ET FINNES SPRENGLÆRD T OSKESKAP (DA.:LÆRD T Å B ELIGHED) OG D ET F INNES FOLKELIG VISDOM. JON HELLENES 1993: 19

5 ETIK, NORMER OG SKØN ( : ) F ORSKNINGSSPØRGSMÅL: K AN LØGSTRUPS ETIK OPLYSE OG M EDVIRKE TIL AT SKAB E M ERE KLAR H ED OVER DE OFTE VAN SKELIGE SITUAT IONER, SYGEPLEJERSKER B EFINDER SIG I?

6 SKØNNET I DAGLIGDAGEN Den steg har fået nok, der kommer klar saft ud når jeg stikker i den.. Du skal strikke 3 cm mere, så vil d et passe. Sidste g ang tog det mig 25 min at gå d en strækning, d et vil n o k tage d ig nogenlunde det samme Jeg tror vi var 100 p ersoner t il det foredrag.. Skønnet er en del af menneskets daglige tilværelse, det udtrykker ev nen til dømmekraf t, det bygger på en af v ejning af f orskellige forhold, måleenheder v i a Sensus communis, den sunde fornuft

7 SKØNNET I PROFESSIONEN Den seng skal skiftes, lagnet er rodet, det folder, den kan give p roblemer n år A n n a sveder så meget som hun gør.. Der er spist halvdelen af den tallerken h avregrød, jeg tror der var 200 g i en hel portion, jeg anfører et indtag på 100g. Det tager 15 min at instruere p atienten i de her øvelser o g at svare på spørgsmål, så det vil nok tage dig nogenlunde det samme Jeg vil t ro at vi modtog 25 patienter t il det åbent hus arrangement i ambulatoriet idag.. Skønnet er en del af sygeplejerskens hv erdag, det udtrykker ev nen til dømmekraf t via Sensus communis, den sunde fornuft

8 SKØNNET I VIDENSKABEN PÅ BAGGRUND AF UNDERSØGELSEN OM BEHOVET F OR INDTAG AF PROT EINRIG DRIK UMIDDELBART EFT ER EN OPERAT ION, SÅ ANBEFALER DET T E SYST EMAT ISKE R EVIEW, AT INDTAGET F ORTSÆTTER X ANTAL D AGE EFT ER F ØLGENDE INDGREB:.. PÅ D EN BAGGRUND OPST ILLER VI EN HYPOT ESE OM, AT DET SAMME ER T ILFÆLDET F OR MØDRE EFTER ET KEJSERSNIT? VI VIL U N D ERSØGE F ØLGENDE PARAMET R E

9 - Menneskets evne til at skønne eksisterer hos normalt fungerende mennesker senest fra 7 års alderen, - - det faglige skøn derimod kommer med uddannelse og den dannelsesproces der finder sted med erfaring.

10 Alt hvad du vil at andre skal gøre mod dig, skal du gøre imod dem. - Martinsen 2012:55

11 ALISON KITSON ( ) D o e s n u r s i n g h a ve a f u t u r e? Vi vil være der for dig. (Kitson 1997, 113)

12 1) Thinking-in action and reasoning in transition, 2) Clinical grasp og clinical inquiry, 3) Clinical forethought. Benner et al 2011, kap 1-3

13 - Thinking-in action and reasoning in transition (2011, kap 1) - Tænker videre under handling - R æsonnerer videre under forandring "Selvom videnskabelig dokumentation er afgørende for god praksis, skal klinikeren udvikle færdigheder og ræsonnement, der er tættere på et levende billede, hvor der kan betragtes sekvenser, udvikling, forandring og nuancer Benner et al 2011,11

14 Udviklingen af sammenhæng mellem: befolkningens centrale sundhedsproblemer forskning og vidensformidling til et øget udbytte for den enkelte patient Klinisk ledelse

15 Patricia Benner: What are your core values that keep you going? https://www.youtube.com/watch?v =J7_Hgn3DFTQ Nye områder indenfor Global Health at tage fat på.. https://www.youtube.com/watch?v =ZM315_5Jqss

16 De klinisk vise ekspert sygeplejersker: Tænker undervejs i handling, kan ræsonnere under forandring Har en klinisk undersøgende opfatteevne og sensitivitet Har en klinisk forudsige evne Der er mere på spil her end blot rationel beregning. Der er eksempler i denne bog på anvendt etik, baseret på gode relationer og solidaritet med patienten, gennem dialog og respekt Benner et al 2011, 22

17 Fra novice til ekspert (1984) til Clinical wisdom and interventions in Acute and critical care. A thinking in-action approach (2011) har fokus været på hvordan forskellige sygeplejersker med forskellig bagrund og erfaring lærer deres fag. Samt hvordan de agerer på den baggrund og senest hvordan de bruger deres etik og omtanke i den enkelte situation.

18 DEN AVANCEREDE NYBEGYNDER F R A DEN VIRKELIGE VERDEN: D ER ER ORDINERET BT MÅLING HOS DENNE PATIENT HVER ANDEN T IME. D ET M ÅLES D ERFOR KORREKT HVER ANDEN T IME, PATIENTEN VÆKKES KL 02 OG ER STADIG VÅGEN KL 04, KL. 06 KLAGER PATIENTEN OVER DEN M ANGLENDE SØVN I N AT. DET RAPPORTERES I DEN ELEKTRONISKE PATIENT JOURNAL PATIENTEN SKAL H AVE 15 T ABLETTER, DE OPHÆLDES KORREKT, DE ER I FORSKELLIGE STR OG F ARVER. VED T ABLET UDDELINGEN, SÆTTES DE PÅ BORDET FORAN PATIENTEN, DER T AGER BÆGRET OG H Æ LDER D EM UD I H ÅNDEN OG DEREFTER INDTAGER DEM ENKELTVIS. U N D ERVEJS T ABES D ER ET PAR AF SMÅ T ABLETTER, U D EN D ET OBSERVERES. DER NOTERES I DEN ELEKTRONISKE PATIENT JOURNAL AT MEDICINGIVNING ER FORETAGET

19 DEN DYGTIGE SYGEPLEJERSKE ( PROFICIENT) SYGEPLEJERSKEN OBSERVERER I LØBET AF NATTEN AT PATIENTEN BLIVER D ÅRLIGERE, HUN F ORMODER AT PATIENTEN I LØBET AF FORMIDDAGEN BLIVER M ORIBUNT. H U N LADER FAMILIEN SOVE OG AFVENTER NÆSTE M ORGEN FØR HUN KL 6 R INGER TIL F AMILIEN OG SÆTTER DEM IND I SITUATIONEN, DE KOMMER I LØBET AF 20 M IN. KL.7 D ØR PATIENTEN OG SYGEPLEJERSKEN BEBREJDER EFTERFØLGENDE SIG SELV, AT HUN VALGTE AT UDSÆTTE OPRINGNINGEN, HUN VURDERER N U AT HUN SKULLE H AVE LADET FAMILIEN SELV T AGE D ENNE BESLUTNING. HUN F ORTÆLLER SELV OM DENNE SITUATION SOM ET VENDEPUNKT I SIN EGEN F ORSTÅELSE AF SITUATIONEN.

20 DEN KLINISK VISE SYGEPLEJERSKE F R A DET VIRKELIGE LIV: PATIENTEN UDVISER TEGN PÅ KRAFTIG ÅNDENØD, DENNE PATIENT HAR TIDLIGERE H AFT AKUT LUNGEØDEM OG SYGEPLEJERSKEN VURDERER AT LÆGEN IKKE N ÅR F R EM, EFTER TILKALD, T IDSNOK TIL AT PATIENTEN KAN UNDGÅ AT F ØLE AT HUN ER VED AT KVÆLES, F OR AT AFHJÆLPE SITUATIONEN, INDGIVER HUN D ERFOR EN INJEKTION, D ER I STYRKE OG PRÆPARAT TIDLIGERE H AR PASSET TIL D ENNE PATIENT I SAMME SITUATION, D A LÆGEN ANKOMMER ER EFFEKTEN VED AT INDTRÆDE OG LÆGEN NOTERER SIN ORDINATION AF VANDDRIVENDE INJEKTION I DEN ELEKTRONISKE PATIENT JOURNAL.

21 Evidensialisme Sammenfatning: M artinsen er optaget af det r ø de område, hun har et kritisk indspil i f t begrebet Ev i dence utilisation og i f t cirklen i midten Ev i densbaseret praksis generelt ( M artinsen 2009: )

22 Dannelse til klinisk visdom Sammenfatning: Benner er optaget af i s ær det blå m en også af det r ø de, men de er begge i dialog m ed alle felter.

23 U s e t h i s box f o r t e x t TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

24 REFERENCER Benner P, Hooper-Kyriakides P, Stannrd D Clinical wisdom and interventions in acute and crtical care. A thinking-in action approach. 2nd edition Springer Heidegger M Hvad er metafysik 1955, Det lille forlag. Martinsen K Pleie uten omsorg 1991, PAX Martinsen K Den omtenksomme sykepleier 1993, Tano Martinsen K Samtalen Skjønnet og evidensen Akribe Martinsen K Å se og innse. Om ulike former former for evidens Akribe Martinsen K Løgstrup & sygeplejen Klim Uhrenfeldt L, Hall EOC Clinical wisdom among proficient nurses. Nursing Ethics 2007, 14,3. U s e t h i s box f o r t e x t You tube videos: https://www.youtube.com/watch?v=j7_hgn3dftq https://www.youtube.com/watch?v=zm315_5jqss

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer

Kommunikation og samtale om adfærdsændringer 1332 FOREBYGGELSE Kommunikation og samtale om adfærdsændringer Anette Søgaard Nielsen Vi anvender både den styrende, den følgende og den vejledende kommunikationsstil i vore professionelle samtaler i sundhedsvæsenet.

Læs mere

Find dit fulde potentiale

Find dit fulde potentiale Find dit fulde potentiale - Bliv den bedste version af dig selv og ikke bare 5 kg tyndere. Vi er gået i gang med et nyt år 2008. Og meget kan ske i de næste mange måneder. Måske bliver det bare endnu et

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje

Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje KONFERENCEOPLÆG Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 19 Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje Erik Elgaard Sørensen Indledning Samarbejde på tværs af fag i sundhedsvæsenet

Læs mere

5 veje til et godt liv

5 veje til et godt liv 5 veje til et godt liv Styrk dit netværk... Lær noget nyt... Lev dit liv aktivt... Vær til stede i nuet... Giv af dig selv... 5 VEJE TIL ET GODT LIV Styr yrk dit netv tvær ærk Lær noge get nyt Lev dit

Læs mere

Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Basal stimulation set i et evidens perspektiv. 1 MASTERUDDANNELSE I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Kirsten Erck Studienr.: 20050144 Modul nr.: Modul 4 Måned og år: Maj 2007 Vejleder: Kirsten Lomborg Typeenheder: 49009 Basal stimulation set i et evidens perspektiv.

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse L O F I. 3 3 1 5 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Arbejdsrapport Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox 1084 1008 København K Tlf. 33 15 15 55 E-mail: dsr@dsr.dk www.dsr.dk Indledning

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Hvor svært kan det være?

Hvor svært kan det være? Hvor svært kan det være? Et antropologisk blik på interaktionen mellem behandler og patient i den narrative handling på tandklinikken. Udarbejdet af Rita Kaae Juli 2009 0 Abstract How difficult can it

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Syv bud på den bedste ansøgning

Syv bud på den bedste ansøgning XXX Af xxx Syv bud på den bedste ansøgning Hvorfor skal tandplejen vælge dig som ansøger what s in it.. ikke kun for dig, men også for tandklinikken? Sidste spørgsmål er især vigtigt at få besvaret, og

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så?

Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE. For undervisere og vejledere. Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? Mistrivsel hos unge OPMÆRKSOMHEDS- GUIDE For undervisere og vejledere Tidlig opmærksomhed Den første kontakt Samtalen Og hvad gør jeg så? 1 To gode værktøjer Dialog-barometret Hvor på skalaen er din bekymring

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere