Det er sgu da et pigejob

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er sgu da et pigejob"

Transkript

1 Sundhedsplejen er i høj grad et job for mænd Stem på en næstformand Danish Journal of Nursing nr april årgang Det er sgu da et pigejob kort nyt Nye socialsygeplejersker hjælper stofmisbrugere på hospitalet Hvad gør fyringer ved en arbejdsplads? Indstik OK11 Debatoplæg Accelererede operationsforløb patientens perspektiv

2 qxd 09/02/10 11:41 Side 1 danmarks mest anvendte receptpligtige lokalbehandlingsmiddel mod acne 1 doseres 1 gang daglig Hvorfor er Clindoxyl gel effektivt, specielt over for inflammerede elementer ved let til moderat acne vulgaris? Acne beskrives traditionelt ved 4 faktorer 2 : 1 Overproduktion af hudfedt i talgkirtlerne (grobund for Propionibacterium acnes i talgkirtlerne) 2 Forstyrrelser i hornlaget omkring talgkirtlernes munding (tillukkede talgkirtler, ses som hudorme ) 3 Hudbakterien Propionibacterium acnes (lever i talgkirtlerne, hvor de bl.a. nedbryder talg) 4 Inflammationsprocesser (ses som rødme og hævelser, bumser ) Keratolytisk Sebostatisk Antiinflammatorisk 4 Antibakterielt En multifaktoriel tilstand som acne behandles bedst med en kombination af midler, der har effekt på så mange faktorer som muligt 3. Clindoxyl gel indeholder benzoylperoxid og clindamycin, som samtidig påvirker alle 4 faktorer ved acne. Benzoylperoxid er keratolytisk (åbner tillukkede talgkirtler, faktor 2) og lader talg slippe ud (sebostatisk, faktor 1). Desuden er det bakteriedræbende over for P. acnes (faktor 3), også clindamycinresistente stammer reduceres 5. Clindamycin hæmmer vækst af P. acnes (faktor 3) og har tillige inflammationsdæmpende effekt (faktor 4) uafhængigt af den bakteriehæmmende effekt. Den inflammationsdæmpende effekt kan også forklare, hvorfor benzoylperoxidudløst rødme reduceres og hvorfor Clindoxyl gel tolereres godt i kliniske studier hos 95% af patienterne 4. Tilsætning af benzoylperoxid reducerer muligheden for udvikling af organismer, der er resistente over for clindamycin. I en undersøgelse med 16 ugers behandling blev antallet af clindamycinresistente P. acnes reduceret i forhold til udgangsniveauet 6 produktinformation findes på side 8 Kosmetiske fordele ved Clindoxyl Vandbaseret, alkoholfri og lugtfri gel reducerer risikoen for irritation og udtørring 7 Indeholder 1% dimeticon og 4% glycerin til blødgøring af huden 7 Dimeticon mindsker fordampning fra huden Glycerin binder vand i hudens yderste lag Referencer: 1 Opgjort på basis af alle solgte pakninger, kilde: DLI. 2 Gollnick H, Cunliffe W et al. J Am Acad Dermatol 2003; 49: S Zouboulis CC et al. Cutis. 2009; 84: Lookingbill DP et al. J Am Acad Dermatol 1997; 37: Langner A., Chu A. et al. Br J Dermatol 2008 ; 158 : Cunliffe W. J. et al. Clin Ther 2002; 24: Fagundes D. S. et al. Cutis 2003; 72: LEO DIX LEO JAN 2010 CVR. NO ALLE LEO VAREMÆRKER SOM ER NÆVNT, EJES AF LEO PHARMA GROUP.

3 Instanyl (Fentanyl) næsespray til behandling af gennembrudssmerter hos voksne, der i forvejen er i vedligeholdelsesbehandling med opioider for kroniske cancersmerter Instanyl næsespray matcher gennembrudssmerten: Hurtig indsættende smertelindring indenfor 10 min 1 Virkningsvarighed i op til 1 time 1 Velegnet til patienter med tør mund og kvalme 1 Enkel at anvende INSTANYL NÆSESPRAY GIVER CANCERPATIENTEN KONTROL OVER BEHANDLINGEN AF GENNEMBRUDSSMERTEN en verden til forskel på minutter INSTANYL (FENTANYL) NÆSEPRAY PRODUKT INFORMATION Produktinformation: Instanyl (Fentanyl). Næsespray. Opløsning. 50, 100 og 200 mikrogram/dosis. Indikationer: Gennembrudssmerter hos voksne, der i forvejen er i vedligeholdelsesbehandling med opioider for kroniske cancersmerter. Vedligeholdelsesbehandling svarer til mindst 60 mg morfin eller en tilsvarende analgetisk dosis af et andet opioid i en uge eller længere. Dosering: Individuel. Initial dosis bør være 50 mikrogram. Dosis kan titreres individuelt gennem rækken af tilgængelige styrker (50, 100 og 200 mikrogram). Hvis der ikke opnås tilstrækkelig analgesi, kan der tidligst gives en ny dosis af samme styrke efter 10 minutter. Der bør gå mindst 4 timer mellem behandling af to gennembrudssmerteepisoder. Hvert titreringstrin bør evalueres over flere episoder. For nærmere information henvises til produktresuméet. Kontraindikationer: Overfølsomhed overfor fentanyl eller et eller flere af indholdsstofferne. Behandling af opioidnaive patienter. Svær respirationsdepression eller svære obstruktive lungesygdomme. Tidligere strålebehandlig i ansigtet. Tilbagevendende episoder af epistaxis. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Bør anvendes med forsigtighed til følgende patientgrupper: ældre, kakektiske eller svækkede patienter, patienter med respirationsdepression, patienter med moderat til svært nedsat lever- eller nyrefunktion, patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom, patienter med øget intrakranielt tryk, cerebral tumor, kvæstelser i hovedet, nedsat bevidsthedsniveau eller koma, patienter med bradyarytmier, hypotoni eller hypovolæmi. Risiko for respirationsdepression bør observeres. Risiko for misbrug og afhængighed bør observeres. Der er ikke vist sikkerhed og effekt hos børn. Interaktioner: Behandling med MAO-hæmmere bør afbrydes senest 14 dage før behandling med fentanyl. Fentanyl metaboliseres hovedsagelig via CYP3A4, og der kan potentielt forekomme interaktion med stoffer, der påvirker CYP3A4-aktiviteten. Samtidig brug af CYP3A4-hæmmere (f.eks. ritonavir, ketoconazol, itraconazol, troleandomycin, clarithromycin og nelfinavir, amprenavir, aprepitant, diltiazem, erythromycin, fluconazol, fosamprenavir, verapamil) kan øge plasmakoncentrationen af fentanyl med øget risiko for bivirkninger. Samtidig brug af CNS-depressiva, herunder andre opioider, sedativa eller hypnotika, generelle anæstetika, phenothiaziner, muskelrelaxantia, sederende antihistaminer og alkohol kan udløse en additiv CNS-hæmmende effekt. Samtidig brug af partielle opioidagonister/antagonister (f.eks. buprenorphin, nalbuphin, pentazocin) frarådes. Samtidig anvendelse af detumescerende lægemidler til nasal anvendelse bør undgås. Graviditet og amning: Graviditet: Bør kun anvendes på tvingende indikation. Amning: Fentanyl bør kun anvendes af ammende kvinder, hvis fordelene opvejer potentielle risici for mor og barn. Trafikfarlighed: Mærkning. Bivirkninger: Typiske bivirkninger ved opioidbehandling kan forventes med Instanyl, hvoraf de mest alvorlige bivirkninger er respirationsdepression, kredsløbsdepression, hypotension og shock. Almindelige: Træthed, svimmelhed, hovedpine, vertigo, rødmen, hedeture, halsirritation, kvalme, opkastning og hyperhidrose. Ikke almindelige: Afhængighed, insomni, sedation, myoclonus, paræstesi, dysæstesi, dysgeusi, transportsyge, hypotension, respirations depression, epistaxis, nasale sår rhinorrhea, obstipation, stomatitis, mundtørhed, smerter i huden, pruritus og pyreksi. Overdosering: Symptomer: Letargi, koma, svær respirationsdepression, hypotermi, nedsat muskeltonus, bradykardi, hypotoni, dyb sedation, ataksi, myosis, og kramper. Behandling: Fysisk og verbal stimulering af patienten. Der kan administreres en specifik opioidantagonist som naloxon. Priser og pakninger pr. 4. januar 2010 (AUP): 50 mikrogram/dosis, 10 doser: kr ,70, 20 doser: kr ,90, 40 doser: kr ,30, 100 mikrogram/dosis, 10 doser: kr ,70, 20 doser: kr ,90, 40 doser: kr ,30, 200 mikrogram/dosis, 10 doser: kr ,70, 20 doser: kr ,90, 40 doser: kr ,30. Udlevering: A 4. Tilskud: Enkelttilskud. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Nycomed Danmark. Nycomed Danmark, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: Fax: REFERENCER: 1. Kress, H.G.; Orońska, Anna et al. Efficacy and Tolerability of Intranasal Fentanyl Spray 50 to 200 μg for Breakthrough Pain in Patints With Cancer: A Phase III, Multinational, Randomized, Double-Blind, Open-Label Extension Treatment Period. Clin. Ther. 2009;31:

4 4 Sygeplejersken 8/2010 Indhold Det kan du læse i dette nummer af Sygeplejersken: 33 Fire vil være næstformand Dansk Sygeplejeråds aktive medlemmer kan vælge mellem fire kandidater til næstformandsvalget. Valghandlingen begynder den 17. maj. 38 På job: Sundhedsplejen er i høj grad et job for mænd Resultatorienteret og selvstændigt. Sådan beskriver 58-årige Bjarne Andersen sit job som sundhedsplejerske. Han mener, at sundhedsplejen i høj grad er et arbejde for mænd. 40 Udfordringen: Standardplejeplanen gav mere tid til patienterne Sygeplejerskerne i Urologisk afsnit i Viborg bruger kun den allernødvendigste tid på at dokumentere. For med en standardplejeplan behøver de blot at beskrive afvigelser og observationer. Månedens gode råd SÅDAN SÅDAN læs Sådan side 42 SÅDAN 44 Socialt udsatte indlægges fire gange så ofte som andre Hjemløse, stofmisbrugere og andre socialt udsatte har et markant højere forbrug af sundhedsvæsenet end andre danskere. SÅDAN Et pigejob. Den fordom bliver mandlige sygeplejersker ofte mødt med. Men er det specielt kvindeligt eller feminint at stoppe blødninger og redde liv? Nix, mener de mandlige sygeplejersker, som Sygeplejersken har talt med, og som har trodset fordomme og fastgroede forestillinger. De opfordrer flere mænd til at kaste sig over faget. Mød dem til en snak om mandeklubber og manglende rollemodeller og hvorfor de er helt vilde med deres fag. kom an, mand! Læs side 22 forsidefoto: simon knudsen

5 indhold 5 Vi holder af gammel ost og gamle vine, og her er det en kvalitetsbetegnelse at være gammel. De vinder i smag og stiger i pris, og hvem ville efterspørge en ældre ost hos sin ostehandler? læs 5 faglige minutter side 70 foto: søren holm Patientens perspektiv på accelerede operationsforløb Når patienter indgår i et accelereret forløb, oplever de et skift fra nærhed til afstand. Nærhed ved den præoperative samtale, afstand under indlæggelsen. En portion broccolisuppe og et par venlige ord kan derfor gøre en verden til forskel for den patient, som ikke føler sig i stand til at leve op til forventningen om egenomsorg og derfor er ved at opgive ævred. Læs artiklen Accelererede operationsforløb patientens perspektiv. Læs side Nu skal jeg ind og have skældud Antropologien kan være et nyttigt redskab, når sygeplejersker skal konkretisere begreber i sygeplejen, f.eks. omsorg. Konsekvensen for praksis er et mere præcist sprogbrug, som kommer nærmere den konkrete sygepleje og dermed gør det nemmere for omgivelserne at anerkende sygeplejerskers arbejde og indsats. Edith Mark kaster handsken efter sundhedsplejerskerne. Undersøgelsen peger på, at hverken sundhedsplejersker, børn eller forældre har tydelige forventninger til en løsning af opgaven med børns overvægt og mistrivsel. Læs Anmeldelserne side 60 I hvert nummer 6 Eftertanker 6 Kort nyt 49 Dansk Sygeplejeråd mener 54 Fagtanker 54 Faglig information 55 Resuméer 63 Agenda 66 Testen 67 Anmeldelser 70 5 faglige minutter 71 Stillingsannoncer 76 Kurser/Møder/Meddelelser Forsidefoto: simon knudsen Søg i artikelarkivet Find manuskriptvejledninger Skriv en kommentar til noget, du har læst i Sygeplejersken.

6 6 Sygeplejersken 8/2010 eftertanker Sygepleje er også for mænd Forleden morgen stod den ene af de assistenter, som gør rent på vores kontor, ved mit skrivebord. Hun er asiat, kan ikke et ord dansk, men klarer sig udmærket på engelsk. Are you a doctor? spurgte hun forsigtigt. Så meget vidste hun, nemlig at hun gjorde rent i et hus med mange sygeplejersker. Og når jeg - som jeg jo gør - sidder ene mand i et rum med kun kvindelige kolleger, så måtte jeg efter hendes opfattelse være doctor, anderledes kunne det ikke være you are a man! begrundede hun undskyldende. Vi tog det begge med et smil, da jeg fik udredt misforståelsen, men jeg har efterfølgende tænkt på episoden. Tænkt på, hvor svært det er at komme forudindfattede holdninger til livs, når det gælder kønsspecifikke jobopfattelser. Sådan har mandlige sygeplejersker det også at dømme efter snakken med to af dem sådan som du kan læse i dette nummer af Sygeplejersken. Læge, ja, portør, ja, det er, hvad patienterne forventer, når de første gang møder en mandlig sygeplejerske på afdelingen. For at skærpe opmærksomheden på det paradoksale i, at jobfunktionen sygeplejerske konstant opfattes som et rent kvindearbejde, har to sygeplejersker mandlige, altså! startet et fotoprojekt, som skal dokumentere, hvilke spændende arbejdsopgaver mandlige sygeplejersker har, i håbet om at tiltrække flere kønsfæller til jobbet. Deltagerne på Dansk Sygeplejeråds kongres får i næste måned æren af at være de første til at se billederne, og derefter er det planen at sende udstillingen rundt i landet. Hvad der måske også kan bekræfte, at sygepleje kan være et mandejob, er det faktum, at den ene af de i alt fire kandidater til de to næstformandsposter i Dansk Sygeplejeråd er en mand. Kandidaterne skal i perioden frem til valget i maj/juni rundt i landet til flere end 10 medlems-/vælgermøder og duellere på ord og holdninger til fremtidens Dansk Sygeplejeråd. Du kan læse de fire kandidaters præsentation af sig selv i dette nummer af Sygeplejersken. I de kommende numre følger vi op med interview og referater fra et par valgmøder. God læselyst. Henrik Boesen Redaktionschef Nye socialsygeplejer Af Britta Søndergaard, journalist Ulighed. Hvidovre og Bispebjerg Hospital har fået tilknyttet socialsygeplejersker, der skal hjælpe stofmisbrugere. Dansk Sygeplejeråd mener, det er på tide at gøre ordningen permanent. Stofmisbrugere og hjemløse føler sig ofte nedladende behandlet på hospitalet, mens personalet kan opleve de mest udsatte patienter som krævende i en travl hverdag. Samtidig viser en rapport fra Rådet for Socialt Udsatte, at stofmisbrugere, hjemløse og andre danskere med tunge sociale problemer indlægges tre til fire gange så ofte som den øvrige befolkning. I et forsøg på at give stofmisbrugere en bedre behandling har Region Hovedstaden fået tilknyttet to socialsygeplejersker på Hvidovre og Bispebjerg Hospital fra den 1. februar i år. Til august starter yderligere to socialsygeplejersker på de psykiatriske centre i Glostrup og Hillerød. De fire socialsygeplejersker er ansat i en forsøgsperiode på 22 måneder i et projekt støttet af Sundhedsstyrelsen. Sundhedspersonalet oplever ofte stofmisbrugere som en stor udfordring. Samtidig har misbrugere ofte svært ved at begå sig i hospitalets hierarki. Når personalet får større viden om stofmisbrugere, og patienterne får støtte på hospitalet, kan mange konflikter undgås, siger socialsygeplejerske Berit Andreasen, der i februar startede i sit nye job på Hvidovre Hospital. Afsæt penge Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Dorte Steenberg finder det positivt, at der nu ansættes socialsygeplejersker, som kan give stofmisbrugere, hjemløse og psykisk syge med tunge sociale problemer en Hver fjerde nyuddan Af Mads Krøll Christensen, journalist Ledighed. Arbejdsløsheden for sygeplejersker er steget markant det seneste år. Værst ser det ud for de nyuddannede sygeplejersker, hvor hver fjerde nu står uden arbejde. Antallet af arbejdsløse sygeplejersker er vokset markant det seneste år. Specielt nyuddannede sygeplejersker har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og tegner sig nu for hele 60 pct. af arbejdsløsheden blandt sygeplejersker. Det viser helt nye tal fra Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse.

7 kort nyt 7 sker hjælper stofmisbrugere på hospitalet Når personalet får større viden om stofmisbrugere, og patienterne får støtte på hospitalet, kan mange konflikter undgås. ArkivFoto: scanpix særlig støtte under og efter indlæggelsen. Det er godt, at vi får ansat fire nye socialsygeplejersker. Men det er simpelthen for ringe, at det indtil nu har været op til ildsjæle og det private initiativ at få ordningen i stand. Regeringens erklærede mål er jo sundhed til alle uanset social baggrund. Derfor er det på høje tid, at regeringen og regionerne påtager sig et ansvar og afsætter penge til ansættelse af socialsygeplejersker på nogle af de store hospitaler. Vi har et moralsk ansvar for de socialt udsattes sundhed, siger Dorte Steenberg, som opfordrer politikerne til at tage spørgsmålet op ved de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og regionerne i maj. Dorte Steenberg henviser til, at Projekt Udenfor mellem 2005 og 2007 kørte et vellykket forsøg med ansættelse af socialsygeplejerske Nina Brünés på Bispebjerg Hospital. Kontante problemer I Region Hovedstaden, der har den største koncentration af socialt udsatte patienter, er regionsformand Vibeke Storm Rasmussen (S) enig i, at hospitalerne bliver nødt til at gøre en ekstra indsats for de mest udsatte patienter. Derfor har vi netop nedsat et politisk udvalg, der skal se på, hvad vi gør for at mindske den alt for store ulighed i sundhed, og erfaringerne med socialsygeplejersker må inddrages i diskussionerne. Problemerne er helt kontante. Der er store forskelle på dødeligheden i forskellige områder i hovedstaden. Vi må aldrig give slip på at gøre noget ved den sociale ulighed i sundhed, uanset hvor økonomisk trængt vi bliver, siger Vibeke Storm Rasmussen, som vil afvente udvalgets arbejde, før regionen tager stilling til, om ordningen med socialsygeplejersker skal gøres permanent. Udvalgsarbejdet forventes afsluttet i løbet af to år. Læs også artiklerne på side 44 nede sygeplejerske er arbejdsløs I dag står hver fjerde nyuddannede sygeplejerske uden job, og det bekymrer formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen. Hvis vi ikke får lettet de nyuddannede sygeplejerskers adgang til arbejdsmarkedet, kommer samfundet til at betale en høj pris senere. Vi risikerer at bryde fødekæden til sundhedsvæsenet, fordi en stor del af de nyuddannede sygeplejersker så vælger at forlade faget, siger Grete Christensen og fortsætter: Og det har vi ikke råd til, da der i de kommende år er flere sygeplejersker, som forlader faget, end der kommer ind. Om ganske få år vil der være akut mangel på sygeplejersker. Forventer endnu flere arbejdsløse I marts måned 2009 var der totalt set 161 arbejdsløse sygeplejersker på landsplan, mens tallet i marts måned i år var vokset til 386. Det svarer til en stigning på 140 pct. Grete Christensen forventer, at antallet af arbejdsløse sygeplejersker vil stige endnu mere i de kommende måneder, fordi besparelserne i sundhedsvæsenet endnu ikke er slået igennem i statistikkerne fuldt ud. Hun siger: Det er nu, at kommuner og regioner skal tænke langsigtet og ansætte de nødvendige sygeplejersker for at sikre, at fremtidens sundhedsopgaver kan løses forsvarligt. Der bliver hverken færre patienter eller færre sundhedsopgaver, fordi man nedlægger sygeplejerskestillinger.

8 8 Sygeplejersken 8/2010 kort nyt qxd 09/02/10 11:41 Side 8 Produktinformation for annonce side 2 Forkortet produktresume, det fuldstændige produktresume (7. september 2009) kan rekvireres hos LEO Pharma Nordic. Clindoxyl benzoylperoxid/clindamycin 5%/1%: Gel. Indikationer: Let til moderat acne vulgaris, især inflammerede læsioner. Dosering: Voksne og unge: Clindoxyl gel bruges en gang daglig. Gelen påføres de angrebne områder om aftenen, efter at huden er vasket omhyggeligt, skyllet efter med varmt vand og forsigtigt duppet tør. Behandling med Clindoxyl gel bør ikke overstige 12 ugers uafbrudt anvendelse. Kontraindikationer: Kendt overfølsomhed over for: clindamycin, lincomycin, benzoylperoxid, eller hjælpestofferne i præparatet. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Kontakt med mund, øjne og slimhinder samt med læderet eller eksematøs hud bør undgås. Applikation på følsomme hudområder bør foretages med forsigtighed. Ved utilsigtet kontakt med øjne bades disse med rigelige mængder af vand. Clindoxyl gel bør anvendes med forsigtighed til patienter med regional enteritis eller colitis ulcerosa i anamnesen eller med antibiotika-relateret colitis i anamnesen. Gelen bør også bruges med forsigtighed til atopiske patienter, hos hvilke yderligere udtørring af huden kan fremkomme. Hvis der udvikles udtalt irritation eller tørhed, bør behandlingshyppigheden reduceres. Ved forekomst af langvarig eller betydelig diaré eller hvis patienten får abdominalkramper, bør behandling med Clindoxyl gel standses øjeblikkeligt, da symptomerne kan være tegn på antibiotika-relateret colitis. Der bør anvendes passende diagnostiske metoder, som f.eks. bestemmelse af Clostridium difficile og toksin samt, om nødvendigt, kolonoskopi. Endvidere bør behandlingsmuligheder for colitis overvejes. Præparatet kan blege hår eller farvede tekstiler. Det anbefales at minimere soleksponering eller brug af solarier. Patienter bør informeres om, at 4-6 ugers behandling kan være nødvendig i visse tilfælde, før fuld terapeutisk effekt kan iagttages. Der kan opstå krydsresistens med andre antibiotika, som f.eks. lincomycin og erythromycin, ved antibiotika monoterapi. Lokale rekommandationer vedrørende brug af antibiotika samt udbredelse af erhvervet resistens bør tages i betragtning. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Samtidig anvendelse af antibiotika til udvortes brug, medicinske eller eksfolierende sæber og rensemidler, sæber og kosmetik med stærkt udtørrende virkning samt produkter med høje koncentrationer af alkohol og/eller adstringerende midler, bør foregå med forsigtighed, da den hudirriterende virkning kan forstærkes. Samtidig anvendelse af Clindoxyl gel og topikale acnemidler med indhold af A-vitaminderivater bør undgås. Der er potentiel synergisme mellem clindamycin og gentamycin. Graviditet: Der er utilstrækkelige data vedrørende brug af Clindoxyl gel til gravide kvinder. Derfor bør Clindoxyl gel kun ordineres til gravide efter lægens omhyggelige vurdering af eventuelle risiko-faktorer i forhold til gavnlige virkninger, og Clindoxyl gel bør anvendes med forsigtighed i tilfælde, hvor der ikke anvendes sikker antikonception. Amning: Anbefales ikke. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Ikke mærkning. Bivirkninger: Clindoxyl gel kan give anledning til rødmen, afskalning, tørhed og kløe på applikationsstedet. I meget sjældne tilfælde kan paræstesi, forværring af acne og kontaktdermatitis forekomme. Disse lokaliserede virkninger er typisk lette til moderate. Der er rapporteret følgende hyppighed i kliniske undersøgelser: Meget almindelig ( 1/10): Erythem, afskalning, tørhed. Almindelig ( 1/100 og 1/10): Brændende fornemmelse, kløe. Ikke almindelig ( 1/1000 og 1/100): Paræstesi, forværring af acne. Postmarketing data har vist en meget lavere incidens af disse lokaliserede virkninger. Få enkeltstående rapporter om specielt følsomme patienter behandlet med andre clindamycin præparater findes på pseudomembranøs colitis eller diaré. Det er usandsynligt at dette forekommer med Clindoxyl gel, idet målinger af plasmakoncentrationen viste, at den perkutane absorption af clindamycin er klinisk ubetydelig. Ved brug af Clindoxyl gel gennem lang tid kan der udvikles resistens. Under post-marketing forhold har der været isolerede tilfælde af allergiske reaktioner, som kan være pludselige og alvorlige. Overdosering: Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering. Indholdsstoffer: Benzoylperoxid, vandfri 50 mg/g, som benzoylperoxid, vandig og clindamycin 10 mg/g, som clindamycinphosphat, carbomer, dimeticon, dinatriumlaurylsulphosuccinat, dinatriumedetat, glycerol, silica, kolloid, poloxamer 182, renset vand, natriumhydroxid. Pakninger og priser: Der henvises til dagsaktuelle priser på December 2009: Gel: Tube a 25 g: 161,15 kr. Tube a 50 g: 311,40 kr. Tilskudsberettiget. Udlevering: B. LEO DIX LEO JAN 2010 CVR. NO ALLE LEO VAREMÆRKER SOM ER NÆVNT, EJES AF LEO PHARMA GROUP. Få diplom i arbejdsmiljø Af Sara Holt Fischer, journalist Karriere. Nu er det muligt at få styrket sin viden på arbejdsmiljøområdet som en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Arbejdsmiljø er mange ting. Det er bl.a., når fyringsrunden rammer din afdeling, og du står tilbage med de samme opgaver, men færre kolleger og utryghed. Men det er også sikkerheden på en boreplatform og regler for skifteholdsarbejde. Og det er økonomi, teori og praksis. Sygeplejersker spiller en væsentlig rolle, når det handler om at sikre et godt arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Derfor er Dansk Sygeplejeråd og Fagligt Selskab for Arbejdsmiljøsygeplejersker gået sammen med Professionshøjskolen i Hillerød (UCC) for at styrke uddannelsen inden for arbejdsmiljøområdet. Resultatet er to arbejdsmiljømoduler som led i diplomuddannelsen. Og det er afgørende at styrke arbejdsmiljøuddannelsen og samtidig give mulighed for at kombinere området med andre moduler som f.eks. ledelse og sundhedsøkonomi, fortæller formand for det Faglige Selskab for Arbejdsmiljøsygeplejersker og til daglig arbejdsmiljøchef på Hillerød Hospital, Lotte Falck: Der er i høj grad behov for at have fokus på arbejdsmiljøområdet i disse år. Specielt det psykosociale arbejdsmiljø Syv slags arbejdsmiljøsygeplejerske fylder mere og mere på dagsordenen, og dér er det utrolig vigtigt at arbejde systematisk med at sikre et godt arbejdsmiljø. Den psykosociale del af arbejdsmiljøet er dog bare én del af det felt, arbejdsmiljøsygeplejersker beskæftiger sig med. Vi har arbejdsskader og fysiske rammer rundt omkring, som ikke er optimale. Men også indeklima, miljøet på kemiske og biologiske arbejdspladser, sygefravær m.m. er vigtige elementer i en samlet indsats for et bedre arbejdsmiljø, siger Lotte Falck og understreger helhedssynet, når det gælder arbejdsmiljøproblemer. Man kan ikke nøjes med at tale psykisk eller fysisk arbejdsmiljø. I nogle situationer handler det om besparelser og sygefravær og i andre om at huske høreværn eller retningslinjer for håndtering af asbest. Det er en samlet indsats, der gør forskellen. Den nye uddannelse har en bred appel, men især ledere og sikkerhedsrepræsentanter vil få glæde af at tage de to moduler, vurderer Lotte Falck. Dansk Sygeplejeråd har besluttet at betale kursusafgiften for 10 erfarne sikkerhedsrepræsentanter, når uddannelsen starter op for første gang til efteråret. Se, hvordan du kan søge på: Karrierevejene er mange for arbejdsmiljøsygeplejersker både i det private og i det offentlige. Lotte Falck giver her syv eksempler på, hvilken type job man kan få: Sikkerhedsleder på et hospital Konsulent med fokus på f.eks. sygefravær eller ergonomi Arbejdsmiljøansvarlig i en privat virksomhed som f.eks. en bank eller en medicinalvirksomhed Sikkerhedsansvarlig på en boreplatform eller i en kemisk virksomhed Arbejdsmiljøchef Projektansat f.eks. i et projekt som Sund By Politimand for arbejdsmiljøet som ansat i Arbejdstilsynet. Udskrivningssygeplejersker skal forebygge genindlæggelser Gladsaxe Kommune har sat et forsøg i gang, som skal forebygge genindlæggelser, når ældre borgere kommer hjem fra hospitalet. Inden for to dage efter udskrivelsen får den ældre besøg af en udskrivningssygeplejerske, der skal vurdere, om borgeren kan klare sig selv, eller om der er brug for særlig hjælp i en periode. Udskrivningssygeplejerskerne vil specielt rette opmærksomheden mod ældre, der har været indlagt på grund af fald, blærebetændelse, væskemangel eller KOL. Forsøget foregår i samarbejde med kommunens visitatorer. (kbj)

9 Til dine patienter med primær hyperkolesterolæmi eller kombineret dyslipidæmi kort nyt 9 Ved risici fra flere sider, tilføj en tresporet lipidbehandling. NY TREDAPTIVE * Sænker LDL-C Sænker TG Øger HDL-C 1 Præparatbeskrivelse TREDAPTIVE * (nicotinsyre/laropiprant, MSD) ( ) INDIKATION: TREDAPTIVE er indiceret til behandling af dyslipidæmi, især hos patienter med kombineret dyslipidæmi og hos patienter med primær hyperkolesterolæmi. TREDAPTIVE bør anvendes sammen med statiner, når den kolesterolsænkende effekt af monoterapi med statiner er utilstrækkelig. ( ) LÆGEMIDDELFORM OG DOSERING: Tabletter med modificeret udløsning, 1000 mg/20 mg. Startdosis: 1 tablet én gang dagligt. Efter fire uger bør dosis øges til en vedligeholdelsesdosis på to tabletter én gang dagligt (2000 mg/40 mg). Bør tages p.o. sammen med mad, om aftenen eller ved sengetid. Samtidig indtagelse af alkohol eller varme drikke kan forstærke flushingeffekten. ( ) KONTRAINDIKATIONER: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. Signifikant eller uforklarlig leverinsufficiens. Aktivt ulcus pepticum. Arteriel blødning. ( ) INTERAKTION: Forsigtighed bør udvises ved samtidig indtagelse af ganglieblokerende stoffer, vasoaktive lægemidler (såsom nitrater, calciumkanalblokkere og adrenerge receptorblokkere), midazolam og galdesyrebindende lægemidler. TREDAPTIVE sammen med acetylsalicylsyre og clopidogrel bør monitoreres tæt pga. potentiel forlængelse af blødningstiden. ( ) GRAVIDITET OG AMNING: Bør ikke anvendes. ( ) BIVIRKNINGER OG RISICI: Samlede bivirkninger ved TREDAPTIVE: Meget almindelige (>1/10): Flushing. Almindelige (>1/100, <1/10): Svimmelhed, hovedpine, paræstesi, diarré, dyspepsi, kvalme, opkastning, erytherma, pruritus, udslæt, urticaria, varmefølelse, stigninger i ALAT og/eller ASAT, fasteglucose, urinsyre. Ikke almindelige (>1/1000, <1/100): Stigninger i CK, totalt bilirubin, fald i fosfor og antal blodplader, hypersensitivitetsreaktioner inklusive angioødem, dyspnø, forhøjet blodtryk, hævede læber og ben, brændende fornemmelse, takykardi, bevidsthedstab, rysten, kuldegysninger. Nicotinsyrerelaterede bivirkninger: Hyppighed ukendt: Atrieflimren og andre hjertearytmier, palpitationer, takykardi, migræne, synkope, cystisk makulært ødem, toksisk amblyopi, dyspnø, mavesmerter, ødem i munden, opstød, ulcus pepticum, acanthosis nigricans, tør hud, hyperpigmentering, makulært udslæt, svedtendens (natte- eller koldsved), vesikulært udslæt, muskelsvaghed, myalgi, nedsat glucosetolerans, urinsur gigt, rhinitis, (ortostatisk) hypotension, asteni, kuldegysninger, ansigtsødem, generaliseret/perifert ødem, smerter, angioødem, type I-hypersensitivitet, icterus, angst, søvnløshed. Risici: Forsigtighed bør udvises hos flg. patientgrupper: Lever-, nyreinsufficiens, akut koronart syndrom, diabetikere. PAKNINGER OG PRISER: Der henvises til dagsaktuelle priser på medicinpriser.dk (AUP, januar 2010 inkl. recepturgebyr): Vnr , 28 stk. kr. 219,25; Vnr , 56 stk. kr. 417,60; Vnr , 196 stk. (2x98 stk.) kr. 1409,35. UDLEVERING: B. TILSKUD: Generelt klausuleret tilskud. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN: Merck Sharp & Dohme, Baseret på produktresumé dateret: Copyright MSD 2009 *Varemærke registreret af Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, N.J., USA ( ) Afsnit omskrevne og/eller forkortede i forhold til EMEAs godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra MSD. Se venligst EMEAs godkendte produktresumé inden receptudskrivelse Reference1: EMEAs godkendte produktresumé for TREDAPTIVE * (Nikotinsyre/laropiprant, MSD) *7676* CVT-09-DK-001-J

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Forældre til psykisk syge unge selv i krise

Forældre til psykisk syge unge selv i krise Videnskab & sygepleje: massage har god effekt på kræftpatienter Danish Journal of Nursing nr. 2 29. januar 2010 110. årgang Forbindelsen afbrudt Forældre til psykisk syge unge selv i krise Krasbørstige

Læs mere

sygeplejersker kontrollerer kvinder med brystkræft

sygeplejersker kontrollerer kvinder med brystkræft sygeplejersker kontrollerer kvinder med brystkræft Danish Journal of nursing nr. 4 26. februar 2010 110. årgang robotter indtager plejehjemmet video og vanter forebygger vold Kvindernes internationale

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1

Socialsygeplejerskens. hverdag 15-11-2010 1 Socialsygeplejerskens hverdag 15-11-2010 1 Praktiske oplysninger 4 projektstillinger i 22 måneder Bispebjerg og Hvidovre Hospital PC Glostrup og Hillerød Ansat i KABS 15-11-2010 2 Projekt Socialsygepleje

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Alt hvad du behøver at vide. om bumser

Alt hvad du behøver at vide. om bumser Alt hvad du behøver at vide om bumser NÅR ALT ER IRRITERENDE Bryster, skægvækst og forældre, der ikke forstår en. Menstruation, overgangsstemme, kærlighed. Følelsen af, at alt er muligt og at alt er kaos.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Historiens helte slået på målstregen af en sygeplejerske

Historiens helte slået på målstregen af en sygeplejerske Hjælp til adoptivbørn og deres forældre Medicindosering i sikre hænder kort nyt Sygeplejersker giver lægeordineret heroin Danish Journal of Nursing nr. 6 26. marts 2010 110. årgang Sådan rammer besparelserne

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 48 000 86 03 Emla 5 % creme Lidocain / Prilocain Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer Du kan få Emla uden recept. For at opnå de

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

rosacea Information om et voksen-problem

rosacea Information om et voksen-problem rosacea Information om et voksen-problem Rosacea. Rosacea rammer omkring 2 10 procent af den voksne befolkning. Rosacea er en kronisk hudsygdom, som giver rødme, knopper og betændt udslæt i ansigtet, primært

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen

Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Lattergas i Ortopædkirurgisk Ambulatorium Instruks Forfattere: Overlæge Per Rasmussen, Afd.spl. Pernille Greisen, UKK er Anne Pontoppidan, klinisk sygeplejerskespecialist Louise Andersen Steen Formål:

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Mit liv efter HPV Vaccinen.

Mit liv efter HPV Vaccinen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 474 Offentligt Lone Busk Pedersen Mit liv efter HPV Vaccinen. 1. Jeg er en kvinde på 32 år, jeg bor i Randers samme med min Familie. Jeg er

Læs mere

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE

PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE PRIORITÉR SUNDHEDEN BEDRE SUNDHED FLERE ÆLDRE Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund. Venstre ønsker et

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Hovedpine - nej tak!

Hovedpine - nej tak! Hovedpine - nej tak! Gode råd om, hvorledes du forebygger og behandler hovedpine Spændingshovedpine En folkesygdom Spændingshovedpine er den mest almindelige type af hovedpine. Næsten halvdelen af den

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup

Foreløbig redegørelse om medicinforbrug på Psykiatrisk Center Glostrup Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til regionsrådet Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 38 66 60 39 Web www.regionh.dk Journal nr.:

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere