4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale Bilag 5: Om partnering og Lean Construction i BygSoL Bilag 6: BygSoL produktblade Kilde- og litteraturliste

3 BILAG 1: UNDERSØGELSES- OG PERSPEKTIVERINGSSPØRGSMÅL Afsættet for nærværende evaluering af BygSoL-initiativet er de i dette bilag gengivede undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål. Der er tale om 23 undersøgelsesspørgsmål fra den oprindelige projektbeskrivelse samt 8 perspektiveringsspørgsmål fra projektets styregruppe. Undersøgelsesspørgsmål 1. Hvor vidt er det lykkedes i BygSoL-sager at føre partnering igennem hele byggeprocessen, over bygherre, ledere, mellemledere til den enkelte akkord/ timelønnede bygningsarbejder? 2. I hvilken grad har den ovennævnte satsning påvirket byggevirksomhedens egen strategi for personaleudvikling? 3. Hvor vidt har der været 100 % opbakning fra bagland, f.eks. enighed om, hvem der tager hvilke beslutninger såvel mellem ledere og medarbejdere som mellem de involverede virksomheder? 4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? 5. I hvor høj grad har implementering af BygSoL på pladser resulteret i styr på tiden, mangelfri aflevering, ingen arbejdsulykker, bedre indtjening, større arbejdsglæde, øget værdi for kunden og øget erfaringsoverførsel og læring? 6. Hvor vidt er det lykkes at samle projektets parter og deltagere i et forpligtende og lærende netværkssamarbejde (forsknings-, uddannelsesinstitutioner, bygherrer og virksomheder)? 7. Hvor vidt er det lykkes gennem dette netværkssamarbejde at udvikle og forankre nye modeller og metoder for læring og kompetenceudvikling? 8. Hvor vidt er der gennem projektet blevet udviklet, afprøvet og forankret regionale/ lokale strategier for livslang læring for ledere og bygningsarbejdere? 9. Hvor vidt der gennem projektet blevet udviklet, afprøvet og forankret regionale/ lokale strategier for IT-understøttet kompetenceudvikling? 10. Hvor vidt er der i projektet udviklet et samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne? 11. Hvor vidt har projektet kunnet sætte en proces i gang internt i byggeriets uddannelsesinstitutioner? Hvor forholdet mellem efteruddannelse og arbejdsorganisering må ses som et samtidigt samspil mellem arbejdsorganiseringens strukturelle forhold, arbejdsorganiseringens pædagogiske forhold og efteruddannelsens strukturelle forhold? 12. Hvor vidt er der på baggrund af projektet initieret ny forskning i de etablerede forskningsmiljøer rettet mod en dybere forståelse af byggeprocessen og dens samarbejder? 13. Hvor vidt er det lykkes i BygSoL-sager at inddrage især bygningsarbejdere meget mere og langt tidligere i byggeprocessen? 3

4 14. Styrkes den enkeltes ansvarlighed, selvstændighed og engagement, når medarbejderen får så høj grad af beslutningskompetence som muligt? 15. Er det i BygSoL-sager lykkes at give den enkelte medarbejder på byggepladsen (og i virksomheden?) en høj grad af medbestemmelse og beslutningskompetence? 16. Hvor vidt er der på BygSoL-sager blevet udviklet og etableret nye samarbejdsformer og livslang læring med formålet at optimere byggeprocessen gennem bedre udvikling af de menneskelige ressourcer? 17. Hvor vidt er der blevet skabt et samlet ansvar for hele byggepladsen på BygSoL-sager? 18. Hvor vidt er især mellemledere og nøglepersoner i deres samarbejde med bygningsarbejdere tilført viden, forståelse og færdigheder i det at lede mennesker på BygSoL-sager? 19. Hvor vidt har brug af de udviklede metoder kunne styrke samspillet mellem institutionsbaseret læring og praksislæring? 20. Hvor vidt har brug af de udviklede metoder kunnet gøre det muligt at understøtte kompetenceudvikling i byggevirksomhederne - i takt med byggeprocessen, såvel individuelt som organisatorisk? 21. Hvor vidt har brug af de udviklede metoder kunnet fremme forståelsen for, at dynamiske læringsforhold er funderet i, at udvikling primært skabes nedefra og op (og for hvem)? 22. Hvor vidt har brug af de udviklede metoder givet anledning til en ændring af lærerrollen til forandringsagent, proceskonsulent og samarbejdspartner med virksomhederne også omkring skræddersyede forløb og processer? 23. Hvor vidt er det i dette samarbejde lykkes at udvikle metodegrundlaget for en pædagogik, der gør det muligt at den personlige kompetenceudvikling kan opnås i samspillet mellem ændret arbejdsorganisering og ændret efteruddannelse? 4

5 Perspektiveringsspørgsmål Er BygSoL-metoderne særligt egnet til små og mellemstore virksomheder? Hvorfor er det ikke i lige høj grad lykkedes at få implementeret metoder til partnering (i forhold til afsæt i LEAN og BYGLOK)? Hvordan kan man arbejde videre med dette? Hvilke ydelser og hvilken støtte for bedre byggeprocesser har projektet vist, at byggepladserne vil have et fortløbende behov for? Hvilket perspektiv er der fra arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed i BygSoL? Beskriv det personalepolitiske sigte om at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere ved BygSoL-ånden: Er mere ansvar og medbestemmelse for bygningsarbejderen betydningsfuld for vurderingen af ens arbejdsglæde og hvor attraktiv arbejdspladsen er? Hvordan får branchen skabt en kultur, hvor man konstruktivt både lærer af succeser og fejl? Hvor kan vi se, at der er sket en holdningsændring i branchen angående samarbejde og læring for at forbedre byggeprocessen? Hvordan kan man støtte skolerne på vej til en ny forretningsforståelse, som anser virksomhederne for samarbejdspartnere og som giver mulighed for gensidigt strategisk samarbejde om håndværkernes kompetenceudvikling? 5

6 BILAG 2: BYGSOLS TILBLIVELSE TIB-Forbundet Att.: Forbundsformand Arne Johansen Mimersgade København N Kære Arne. En kort orientering siden sidst. Som nævnt for dig i telefonen er TrimLOK-Partnering nu en realitet. I samarbejde med Teknologisk Institut, herunder Lean Construction DK er tre nyskabelser vedr. samarbejde og læring i byggeriet blevet forenet: Partnering, Trimmet byggeri og BygLOK. Ved yderligere at koble konceptet med livslang læring (forstået som en paraply for alle former for kompetenceudvikling) kan byggebranchen efter min mening få et af sine stærkeste innovative værktøjer. Initiativet har Erhvervs- og Boligstyrelsens samt Arbejdsmarkedsstyrelsens bevågenhed, og det er også her vi i første omgang evt. kan søge midler til realisering og implementering af nyskabelsen. (EU s Socialfond-Mål 3). Gennemførelsen og afprøvningen/gennemslagskraften af ideen er naturligvis afhængig af deltagende interessenter og ikke mindst deres engagement og ejerskab til forløbet. Hvorvidt TIB og eller BAT samt DB vil/skal medvirke hører jeg gerne din mening om. Konceptet er foreløbigt tiltrådt af: Lean Construction DK/TI Konstruktør Foreningen i Danmark Byggeteknisk Højskole Haslev EUC Nordvestsjælland NCC Jakon A/S I forhold til EU s Mål 3-program er projektet tænkt tværregionalt dvs. landsdækkende, og baseret på 5 demonstrationsprojekter, hvorunder jeg forestiller mig de 2 afviklet i Jylland. Din ide med at inddrage Pensionskasser vil virkelig rykke i landskabet. Tidsfristen for EU-ansøgning er 10. oktober, og endeligt tilsagn kan forventes ved årsskiftet. På sigt ser jeg konceptet som bæredygtigt i sig selv, og kan allerede nu introduceres ved gå hjem-møder, konferencer og kurser (Nyt AMU, FIU og AOF kan tænkes med). Dette kunne være de først skridt i forhold til spørgsmålet om, hvordan vi kommer videre efter BygLOK. Venlig hilsen Allan Dam 6

7 Bilag: Kort beskrivelse af TrimLOK-Partnering TrimLOK-Partnering er en kombination af Trimmet byggeri, BygLOK og Partnering. Trimmet Byggeri er den danske implementering af Lean Construction. Trimmet Byggeri har med succes være anvendt i en årrække, og har vist sig at være en tilgang til byggeprocessens ledelse og styring, der medfører væsentlige produktivitetsforbedringer. Hovedelementerne er dels en anderledes planlægning og styring af byggeprocessen, dels en opfattelse af planer som tilsagn og aftaler mellem deltagerne såvel mellem konduktørerne som mellem sjakkene. Dette leder til, at sjakkene inddrages aktivt i planlægningen, hvor deres faglige kompetence bliver inddraget. Samtidig ændres konduktørernes rolle sig til at være den servicefunktion, der sikrer, at produktionsforudsætningerne er til stede. TrimLOK er en kombination af Trimbyg- og BygLOK-koncepterne, hvor BygLOK benyttes til stimulering af deltagerne i byggeriet, samtidig med at Trimmet Byggeri benyttes til den rullende planlægning, til styring af logistikken og til den systematiske opfølgning ikke mindst over for svigt i støttesystemerne. Med dette kombinerede koncept sættes der fokus dels på arbejdssituationen gennem BygLOK, dels på at en effektiv produktion kun kan opstå, hvis alle forudsætninger for udførelsen af en aktivitet er til stede, når den skal udføres. Trimmet Byggeri er blevet betegnet som partnering fra neden. Men realiteten er, at det især har været et partnerskab på byggepladsen som sådan, og ikke et partnerskab mellem de enkelte svende. Det er derimod skabt i BygLOK. Sigtet med TrimLOK-Partnering er derfor at udvikle og afprøve et koncept, der fører partnering ned igennem hele systemet over mellemlederne til den sidste timelønnede medarbejder. 7

8 Elementer i TrimLOK-Partnering TrimLOK-Partnering kombinerer, koordinerer og integrerer alle elementerne i de tre koncepter. Dette medfører, at TrimLOK-Partnering blandt andet omfatter: Ledelse og team building 1. Forpligtende medvirken fra ledelsen i de deltagende virksomheder med løbende rapportering til et styregruppeniveau. 2. Formaliseret procesledelse til koordinering af byggeprocessens planlægning og byggepladsens produktion. 3. Inddragelse af samtlige ledere, mellemledere og akkord-/timelønnede i projektet. 4. Fælles team building og introduktion til metoderne. Planlægning og logistik 5. Fælles procesplanlægning af byggeprocessen 6. Rullende produktionsplanlægning gennem periodeplaner, der også styrer produktionsforudsætningerne logistikken. 7. Rullende ugeplanlægning og erfaringsopsamling med medvirken af samtlige medarbejdere. Opfølgning, korrigering og procestilsyn 8. Systematisk, omgående opfølgning på svigt i logistikken mv. 9. Regelmæssige time outs med opsamling af erfaringer og justering af processen. 10. Procestilsyn, der sammen med procesledelsen rapporterer til styregruppen. Evaluering og monitorering 11. Afsluttende evaluering af forløb og resultater. 12. Uafhængig monitorering. 8

9 Noter fra en dagbog 01. april 2003 BygLOK-projektet afsluttes 09. april 2003 Kontakt til Hans Blinkilde, NCC møde Aalborg 30. april 2003 Det første møde i NCC 10. juni 2003 Møde med Arne Johansen TIB-Forbundet 16. juni 2003 BygSoL ser dagens lys (Kartoteket) 19. juni 2003 Møde med Teknologisk Institut 20. juni 2003 Møde med Hans Blinkilde, NCC 01. juli 2003 Møde med Jacob R. Thomsen KF - Projektorganisation 03. juli 2003 Projektet er en realitet (brev til Arne Johansen) 14. juli 2003 Projektoplæg udarbejdes 15. juli 2003 Pressemeddelelse udformes 18. juli 2003 Møde med Erhvervs- og Byggestyrelsen Socialfonden 07. august 2003 Udformning af Socialfondsprojekt 08. august 2003 Møde med Håkon Pettersen Jakon 12. august 2003 Møde i NCC 13. august 2003 Møde med TIB i Herning 22. august 2003 Aftaler med Konstruktørforeningen 29. august 2003 Møde i Jakon 01. september 2003 Møde med HR-afdeling i NCC 02. september 2003 Møde med SiBo-Huse i Ikast/Herning 05. september 2003 Oplæg til direktion i NCC (Oplæg og endelig aftale) 10. september 2003 Opfølgningsmøde i NCC 22. september 2003 BAT og DB tiltræder projektet 25. september 2003 Møde i NCC 29. september 2003 Møde på Teknologisk Institut 9

10 03. oktober 2003 Møde med Socialfond ved Lea Kalizan 06. oktober 2003 Møde med Teknologisk Institut 07. oktober 2003 Koncernchef i NCC underskriver aftale 08. oktober 2003 Interne møder på Teknologisk Institut 10. oktober 2003 Ansøgning afleveres 21. oktober 2003 Møde i BAT-Kartellet afklaring af økonomimodel på TI 04. november 2003 Møde om vidensprogram i Horsens 07. november 2003 Regionalt møde i Herning 10. november 2003 Regionalt møde i Nordjylland 19. november 2003 Projektkonference BTH Haslev (Kick off) 28. november 2003 Rejsegilde Dalgasparken i Herning 15. december 2003 Afgørelse og tilsagn fra EBST 16. december 2003 Vidensprogram 1. møde i Horsens 12. januar Styregruppemøde 12. januar 2004 Vidensprogram på DTU 15. januar delprojekt starter (Svend Aage Jensen) 16. januar 2004 Lauri Koskela får Rockwool-prisen 18. februar 2004 Kick off Fruehøjgaard (Vingsted) 24. februar 2004 Stiftende generalforsamling Lean Construction 10. marts 2004 Optakt til møde med Amtsborgmester Orla Hav 01. april 2004 Orienteringsmøde i LO BILAG 3: FAKTABLADE 10

11 11

12 Forord I "Faktabladene" gives en faktuel redegørelse for følgende forhold i forbindelse med BygSoLimplementering oktober december 2006 i regionale netværk, i byggevirksomheder og på byggepladser: Initiativets/byggeopgavens navn. Fakta om initiativet/byggeopgaven. Initiativets/Byggeopgavens parter og organisering. Initiativets/byggeopgavens udviklingselementer. Faser og tidsplan. BygSoL-udviklingselementer. Afholdte aktiviteter. Faktabladene er blevet opdateret løbende og indgået som bilag i den periodiske afrapportering til Den Europæiske Socialfond. Taastrup, januar 2007 Allan Dam Projektkoordinator BygSoL Teknologisk Institut 12

13 1. BYGSOL-HERNING LOKALT/REGIONALT UDVIKLINGSPROGRAM Initiativets/Byggeopgavens navn: BygSoL-Herning: Lokal/regional strategi for kompetenceudvikling og livslang læring i byggevirksomheder i Herning/Ikast-området. Fakta om initiativet byggesagen: Udvikling af kompetence til implementering af BygSoL-udviklingselementet på/i: (1) Byggepladser, (2) partner netværk byggevirksomheder, (3) bygherrenetværk og netværk byggeriets organisationer. Faser og tidsplan: Fra oktober 2003 BygSoL-udviklingselementer: Strategi for udvikling af byggevirksomheder Udvikling, implementering og forankring af partnernetværk Udvikling af undervisningskoncepter Udvikling skolesystemet Regional/lokal strategi for kompetenceudvikling og livslang læring i byggevirksomheder Parterne og organisering BygSoL-implementeringsprogrammet i Herningområdet ledes af et netværk med deltagelse af: - Boligselskabet Fruehøjgaard. - SIBO Huse. - Dansk Byggeri Ringkøbing Amt. - Træ-Industri-BYG Herning. - CEU Herning. - Byggefagenes Samvirke, Herning/Ikast. - Ringkøbing Amt - Herning Kommune. - Ikast Kommune. Aktiviteter 3. september : Møde i foreløbigt netværk 7. november Møde i foreløbigt netværk - Formulering, afprøvning og forankring af strategi for udvikling af byggevirksomheder. - Udvikling af undervisningskoncepter, der kan understøtte udvikling af et midtjysk koncept for byggeriets kompetenceudvikling/-læring. - Udvikling, implementering og forankring af partnernetværk. - Formulering af en regional/lokal strategi for kompetenceudvikling og livslang læring i byggevirksomheder med deltagelse af byggeriets regionale og lokale organisationer, de faglige udvalg, ledelse og nøglemedarbejdere fra byggeriets uddannelsesinstitutioner, ledelse og medarbejdere fra byggevirksomheder, bygherrer m.fl. ; Til at koordinere relationerne mellem byggeriets uddannelsesinstitutioner, byggeriets organisationer og implementeringsprojekterne/byggeerhvervet i Herning-området er der nedsat en lokal uddannelsesgruppe med deltagelse fra: - Dansk Byggeri Ringkøbing Amt. - Træ-Industri-BYG Herning. - Byggefagenes samvirke Herning/Ikast - CEU Herning. - Vitus Bering Horsens. - Institut for produktion, Aalborg Universitet. 10. maj 2005: Møde med BB og BAT 14. juni 2005: Netværksmøde. 13

14 BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsprogram Projektfolder Evalueringsskema - projektering Evalueringsskema - udførelse Slutrapport Oplæg vedtaget på møde med DB og BAT 10. maj

15 Part Strategi Interesse i projektet Boligselskabet Fruehøjgaard SiBo HUSE Dansk Byggeri Ringkøbing Amt Træ- Industri-Byg Herning CEU Herning Styrkelse af selskabets position som en af de førende aktører på bygherresiden i udviklingen af byggeprocessen. Styrkelse af firmaets position, som en virksomhed, der evner at skabe fornyelse og samtidig holde fast i det bedste i traditionen håndværk, god byggeskik og gode kunderelationer. Styrke og udbygge firmaets evne til at fastholde og udvikle et optimalt samarbejde med andre fagentreprenører. Virksomheds-/kompetenceudvikling, læring Indtænkning af resultater fra Byg- SoL-implementeringen i lærlingeuddannelsen. F en lærlingelogbog om hvad de har lært om de bløde ting. Bedre ledelse og samarbejde i byggevirksomheder/øget værdsættelse af bygningsarbejdernes kompetence/markedsværdi/bedre arbejdsmiljø Konceptudvikling/udvikling af underviserkompetence baseret på en nyfortolkning af byggeriets natur og byggeprocessen til brug for både optimering af både grund- og efteruddannelse. Afprøvning og implementering af et bredt spektrum af idéer fra partnering over Trimmet Byggeri til BygLOK konceptet om at sætte bygningsarbejderne i centrum i byggeriets kompetenceudvikling og læring. Indgå i en dialog med firmaets samarbejdspartnere (rådgivere, andre byggevirksomheder, bygherrer, større kunder, byggemyndigheder, byggeriets uddannelsesinstitutioner, byggeriets organisationer m.fl. om: - Nye samarbejdsformer. - Hvordan byggevirksomheder og håndværket kan være med til at skabe mere værdi for pengene. - Hvad det stiller af udfordringer til udvikling kompetence i byggevirksomheder og hos deres medarbejdere. Styrke byggeriets konkurrenceevne ved øget værdi og lavere omkostninger, øget troværdighed overfor kunder/bygherrer og systemiske ændringer i uddannelsessystemet Bedre arbejdssituation/mere arbejdsglæde/bedre arbejdsmiljø og øget respekt for bygningsarbejdere, systematiserede uddannelsesstrategier/livslang læring, systemiske ændringer i uddannelsessystemet. Nye koncepter, øget lærerkompetence og skabe en basis for afsætning af bedre bygningsarbejdere til byggeerhvervet samt nye koncepter for læring og systemiske ændringer i byggeriets uddannelsessystem, 15

16 2. BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD, HERNING UDVIKLINGSPROGRAM Initiativets/Byggeopgavens navn: Boligselskabet Fruehøjgaard, Herning Udviklingsprogram Fakta om programmet: (1) etablering af en bedste praksis, (2) undersøgelse af nye former for samarbejde i leverancekæden supply chain management, (3) afklaring/afprøvning af ny principper og metoder for værdiledelse, (3) forsættelse af arbejdet med partnering og (4) undersøgelse af mulighederne for en øget industrialisering. Udviklingsprogrammet indgår i Erhvervs- og Boligstyrelsens initiativ Bygherrer skaber værdi. Projektet evalueres af Byggeriets Evaluerings Center med en udvidet pakke, som indeholder procesevaluering og nøgletal for projektering. Et væsentligt element i Fruehøjgaards program er etablering af et længerevarende samarbejde med et eller flere leveranceteams, hvor teamets deltagere forpligter sig til at deltage i udviklingen og selv yde bidrag til at skabe den anderledes kompetence, en samarbejds- og værdifokuseret byggeproces vil kræve. Der er således ikke tale om, at det alene er bygherren, der driver og finansierer innovationen, men at alle deltagerne bidrager til udviklingen med henblik på at skabe en bedre ydelse til deres kunder, leveret med en øget effektivitet. Faser og tidsplan: Fra februar 2004 BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling Workshopprojektering Trimmet Projektering Parterne og organisering Boligselskabet Fruehøjgaard - bygherre. Kobra Arkitekter - Herning. - Skabelse af et videngrundlag for udvikling af kompetence i bygherreorganisationer og i strategiske partnerskaber mellem bygherre og leveranceteam om fælles mål, videndeling og fælles erfaringsdannelse. - Understøtte læringen, kommunikationen og samarbejdet i bygherreorganisationen, i det strategiske partnerskab og hos partnerskabets deltagere. - Få BygSoL-tænkningen indarbejdet i parternes strategi og personalepolitik.. - Få BygSoL-tænkningen om værdiskabelse til at præge partnersamarbejdet. KPC Byg Herning. Rambøll - Herning. Aktiviteter februar 2004: Kick of seminar på Vingsted Centret med leveranceteamet m.fl. 15. marts 2004: 1. møde Tovholdergruppen. 13. april 2004: Projektmøde med initiativtager i PKEConsult. 22. februar 2005: Styregruppemøde. BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsprogram Informationsfolder Kommissorier for udviklingsgrupper 10. marts 2005 Styregruppemøde. 19. maj 2005 Styregruppemøde. 15. august 2005: Styregruppemøde. 26.oktober 2005: styregruppemøde. 4. september 2006 Styregruppe møde. 26. oktober 2006: Styregruppemøde. 16

17 3. BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD, HERNING - KOLLEKTIVCENTER BY- TOFTEN I TJØRRING Initiativets/Byggeopgavens navn: Boligselskabet Fruehøjgaard: BygSoL-implementering - Kollektivcenter Bytoften i Tjørring Fakta om byggeopgaven: Renovering af et nedslidt kollektivcenter i følgende tre etaper: 1: Opførelse af et nyt højhus med ca. 60 lejligheder og fællesfaciliteter. 2. Totalrenovering af eksisterende højhus i 7 etager med ca. 60 lejligheder. 3. Opførelse af yderligere 30 plejeegnede boliger og fællesfaciliteter. Faser og tidsplan: Workshopforløb: August 2004 april Udførelse: december 2005 december etape gennemføres efter BygSoL-perioden. BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling Workshopprojektering Trimmet Projektering Parterne og organisering Kobra Arkitekter - Herning. KPC Byg Herning. Rambøll Herning. Q-Star VVS. Troldhede Installationsforretning. A/S Jensen & Christensen (murer). Svend Mortensen A/S (tømrer). Målene for BygSoL-initiativets medvirken til implementeringen er: - Udvikling af samarbejdet på mellemlederniveau mellem Fruehøjgaard og selskabets samarbejdsparterne i udviklingsprogrammet om værdiskabelse i byggeprocessen. - Taktisk og operationel udvikling og optimering af samarbejde mellem Fruehøjgaard og leverancesystemet mv. - Uddannelse af mellemledere og bygningsarbejdere i BygSoL-forståelsen og byggeprocessen (både i byggeriets koncept- og udførelsesfase). - Udvikling og optimering af samarbejdet i hverdagen på byggepladsen, med henblik på værdiskabelse i byggeprocessen og skabelse af en bedre og sikrere arbejdssituation for samtlige medvirkende bygnings- og andre medarbejdere. ; Bygherren er Tjørring Boligselskab, Herning Kommune og Ringkøbing Amt. Fruehøjgaard varetager den professionelle bygherrerolle. 17

18 Aktiviteter april 2004: Møder hos initiativtager med leveranceteamet juni 2004: Møder i projektorganisationen. 26. august : WS : Studietur og introduktion til værdiformulering, workshopforløb som arbejdsmetode mv. 9. december 2004: Møde mellem Fruehøjgaard og CEU Herning. 16. december 2004: Projekteringsworkshop marts 2005: Evaluering af projekteringsworkshop forløbet. 14. juni 2005: Koordineringsmøde vedr. arbejdsmiljøarbejdet på sagen. 14. oktober 2005: Procesplanlægning af projekteringsforløbet. 30. marts 2005: Evaluering af projekteringsworkshop forløbet. 14. juni 2005: Koordineringsmøde vedr. arbejdsmiljøarbejdet på sagen. 14. oktober 2005: Procesplanlægning af projekteringsforløbet 31. oktober 2005: Vinter-/arbejdsmiljøkursus for rådgiverne på sagen. 9. december 2005: 1. del af procesplanlægningen af byggeproduktionen 6. januar 2006: 2. del af procesplanlægning af byggeproduktionen. 09. maj 2006: Last Planner-kursus 22. august 2006: Evalueringsmøde vedr. projekteringsprocessen 22. august 2006: Erfaringsudveksling mellem håndværkere og rådgivere September - december 2006: Midtvejsevaluering fælles med håndværkerne, slutevaluering og interviews BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsplan Projektfolder Evalueringsskema - projektering Evalueringsskema - udførelse Slutrapport Procesinformation Overordnet organisationsdiagram Medarbejderhåndbog 1 Hele workshopforløbet er nærmere omtalt i Program for workshop 1, Boligselskabet Fruehøjgaard, august

19 4. SIBO HUSE, IKAST PARTNERDIALOG Initiativets/Byggeopgavens navn: SiBo Huse: BygSoL og samarbejde og værdioptimeringens rolle i fremtidens byggeri Fakta om initiativet: Dialog mellem SiBo-Huse og firmaets samarbejdspartnere (rådgivere, andre byggevirksomheder, bygherrer, større kunder, byggemyndigheder, byggeriets uddannelsesinstitutioner, byggeriets organisationer m.fl. fortrinsvis fra Ikast-området om: - Nye samarbejdsformer. - Hvordan byggevirksomheder og håndværket kan være med til at skabe mere værdi for pengene. - Hvad det stiller af udfordringer til udvikling kompetence i byggevirksomheder og hos deres medarbejdere. - Dialogens formål er at skabe en fælles forståelse for videndeling, samarbejde på tværs af fag og roller i byggeprocessen samt for en samlet strategi for efteruddannelse af medarbejdere. Faser og tidsplan: Medio medio 2005 BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling Samarbejde i leverancekæden Trimmet projektering Workshopprojektering Helhedsorienteret byggesagsbehandling Parterne og organisering Direktør Søren Nielsen, SiBo Huse. Aktiviteter 17. august 2004 Projektmøde i SiBo Huse 2. november 2004: Dialog møde november 2004: Dialog møde 2 BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsplan Projektfolder Evalueringsskema - projektering Evalueringsskema - udførelse Slutrapport Dialogmødeoplæg og dokumentation Udviklingselementerne blev behandlet på fire dialogmøder med ca. 30 deltagere fra byggefirmaer, rådgivere og leverandører og faglige organisationer fra Ikast-området samt fra Ikast Kommune, CEU Herning og Vitus Bering. ; 25. januar 2005: Dialog møde 3 8. februar 2005: Dialog møde 4 Som opfølgning på de fire dialogmøder var der bl.a. ønske om at der afholdes en BygSol-konference i området, hvor et af hovedemnerne skal være hvorledes Store byggeopgaver i Ikast-området baseret på BygSoL s-tankegang." Opfølgning er ikke gennemført. 19

20 5. JAKON A/S, BALLERUP UDVIKLINGSPROGRAM Initiativets/Byggeopgavens navn: Jakon A/S :BygSoL og Nye samarbejdsformer, medarbejderudvikling og Trimmet byggeri Fakta om byggeopgaven: I videreudviklingen af Jakon A/S lægger virksomheden især vægt på: - At få BygSoL-tænkningen indarbejdet i firmaets strategi, personalepolitik og praksis. - At BygSoL-tænkningen om værdiskabelse kommer til at præge samarbejdet med rådgivere/bygherrer m.fl. - At få trimmet byggeri og personlig udvikling til at hænge sammen. - At arbejde med praksisnære læringsformer i firmaets HR-strategi for bygningsarbejdere (svende). Faser og tidsplan: Fra januar 2004 BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling HR-strategi for bygningsarbejdere (svende) - Uddannelse af mellemledere og bygningsarbejdere. - Udvikling af samarbejdet mellem Jakon A/S og firmaets samarbejdsparter (rådgivere, bygherrer og andre byggevirksomheder) om værdiskabelse i byggeprocessen. - Udvikling og optimering af samarbejde mellem Jakon A/S og det øvrige leverancesystem. - Udvikling og optimering af samarbejdet i hverdagen på byggepladsen, med henblik på værdiskabelse i byggeprocessen og skabelse af en bedre og sikrere arbejdssituation for samtlige medvirkende bygnings- og andre medarbejdere. Parterne og organisering Der er etableret en kontaktgruppe i virksomheden med deltagelse af direktør Håkon Pettersen, afdelingsleder Kenneth Asbjerg og projektkoordinator Morten Christensen, Jakon A/S, der dels tager sig af relationerne til BygSoLsekretariatet og dels skal forestå den interne projektledelse, dvs. fastlægge operationelle mål for indsatsen, styre logistikken og sørge for den interne formidling og kommunikation. Aktiviteter 28. januar 2004: Projektmøde i Jakon A/S 26. februar 2004: Projektmøde i Jakon A/S BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsprogram Projektfolder Evalueringsskema - projektering Evalueringsskema - udførelse Slutrapport 2. juni 2005: Statusmøde i Jakon A/S. BygSoL: Implementeringen I Jakon A/S: Formål og indhold, BygSoL-sekretariatet, 26. februar BygSoL: Implementeringen I Jakon A/S:, Uddannelsesprogram, BygSoL-sekretariatet, 26. februar

21 6. JAKON A/S, BALLERUP - 1. ETAPE AF RENOVERING AF DANMARKS PÆDA- GOGISKE UNIVERSITET (DPU) Initiativets/Byggeopgavens navn: Jakon A/S: BygSoL implementering - Renovering af DPU 1. etape Fakta om initiativet/byggeopgaven: Byggeriet er beliggende på Emdrupvej 101 i den nordvestlige del af København. Bygherren er Danmarks Pædagogiske Universitet og omhandler første etape i en gennemgribende renovering af Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Projektet gennemføres i totalentreprise, der involverer stort set alle fag. Jakon Bygningsentreprise A/S vil ved BygSoL-implementering ved renoveringen af DPU 1. etape have fokus på: - Partnersamarbejde og samarbejdet/arbejdsmiljøet på byggepladsen. - Styrkelse af planlægningen i projektet baseret på respekt for hinandens arbejdsområder. - Trimmet byggeri, herunder løsning af problemer ved tværfagligt samarbejde. - Arbejdsmiljøet, deling af viden og erfaringer fra tidligere projekter, så disse kommer bedre frem i dagens lys til gavn for alle. - Fokus på afleveringer til hinanden samt den endelige aflevering - nul mangler - bedre byggeri. - Samarbejdet i hverdagen på byggepladsen. Faser og tidsplan: August 2003 juli 2005 Første fase indledtes sommeren 2004 og anden fase oktober I anden fase kom der et nyt hold fagentreprenører. BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling Fokus på aflevering Parterne og organisering Danmarks Pædagogiske Universitet YIT A/S Building Systems E.K. Jørgensen Rådgivende Ingeniører Arkitektfirmaet Holm & Grut - 2-dages startworkshop (internat) for bygningsarbejdere med deltagelse af repræsentanter for bygherren, byggeledelsen, fagentreprenørernes ledelse og rådgiverne, hvor deltagerne lærer Jakon A/S mål, målene for byggeopgaven, byggesagen, hinanden og BygSoLtænkningen nærmere at kende. - Månedlige BygSoL-møder på pladsen under byggeriets udførelse af tre timers varighed med deltagelse af alle tilstedeværende håndværkere og byggeledelsen om emner som kommunikation og samarbejde, kvalitet og værdiskabelse, arbejdsmiljø og sikkerhed, tværfagligt samarbejde, trimmet byggeri, mv. Samt emner, som håndværkere og ledelse finder aktuelle i hverdagen på byggepladsen. - Partner-erfamøder (ca. 2 timer hver anden måned) samt deltagelse i BygSoL s undervisningesprogram (efter behov). ; Der blev etableret et netværk bestående af en repræsentanter for kontaktgruppen i Jakon A/S, BygSol-Sekretariatet og byggepladsens procesleder. DPU var på baggrund af rollen som juridisk/økonomisk ansvarlig for BygLOK stærkt interesseret i at spille en aktiv rolle i BygSol-implementeringen ved DPU-byggeopgaven, både som bygherre og forskningsinstitution. 21

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

BygSoL. September December 2004. Januar 2005

BygSoL. September December 2004. Januar 2005 Januar 2005 BygSoL Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioderne: 10. oktober 31. december 2003 Januar april 2004 Maj august 2004 September December 2004 Indhold: FORORD...5 RESUME...6

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Fra individ til organisation. udfordring der ligger i at løfte erfaringerne fra det ene byggeprojekt

Fra individ til organisation. udfordring der ligger i at løfte erfaringerne fra det ene byggeprojekt BygSoL Nyhedsbrev Samarbejde og Læring i Byggeriet Nr. 4 BygSoL i miniformat Indhold: På en byggeplads i Troense på Tåsinge har et team bestående af bygherre, entreprenør, arkitekt og håndværkere gennemført

Læs mere

Projektledelse 6. semester

Projektledelse 6. semester Projektledelse 6. semester Trimmet Byggeproduktion Randi Muff Ebbesen Agenda Baggrund for forandring Aktuelle udviklingsinitiativer BYGiNORD BYGSOL Trimmet byggeproduktion Last planner Proceslederen Kollektivcentret

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS

SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS SVEN BERTELSEN STRATEGISK RÅDGIVNING APS Morlenesvej 22! 2840 Holte tlf 4542 4705 fax 4541 4705 sven@bertelsen.org 14. april 2001 rev. juni 2003 TRIMMET BYGGERI En kort introduktion Dette er en kort beskrivelse

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Implementering og viden

Implementering og viden BygSoL Nyhedsbrev Samarbejde og Læring i Byggeriet Nr. 3 Last Planner i fokus hos Jakon A/S På den store byggeplads på Danmarks Pædagogiske Universitet implementerer Jakon A/S BygSoL s forskellige elementer.

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Projektet skal bidrage til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirke til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Projektet skal bidrage til en udvikling af byggebranchen som helhed og medvirke til en højnelse af kompetence, sikkerhed og arbejdsmiljø. Teknologisk Institut Idé & Vækst Evalueringsrapport Byggepladslogistik Indledning Projektet er støttet af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond og har som hovedformål at forbedre logistikken på byggepladsen.

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø

Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg. Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Nye veje for Arbejdsmiljøarbejdet i Bygge og Anlæg Hans Jørgen Limborg Teamarbejdsliv Rådgivning og forskning i arbejdsmiljø Med baggrund i to spørgsmål Hvordan reagerer B & A virksomheder på AMO reformen?

Læs mere

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst

Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Gamle dyder og nye tanker kultur som fundament for udvikling og vækst Udvikling på et solidt fundament Vi har udviklet os meget hos Jönsson a/s igennem vores lange historie og især i de senere år er det

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 2

Bygherrekompetencer - MODUL 2 Bygherrekompetencer - MODUL 2 Byggecentrum i Middelfart d. 26. 28. januar 2015 DAG 1 26. januar 2015 ØKONOMI + NØGLETAL Kl. Emner Lærer / oplæg Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 14.30 Registrering

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk

Invitation til samarbejde. Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Invitation til samarbejde Forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø www.sbi.dk Forskning der virker SBi er Statens Byggeforskningsinstitut, et sektorforskningsinstitut tilknyttet

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde

Totaløkonomi. Februar 2013 Totaløkonomi - DFM medlemsmøde 1 Totaløkonomi INDHOLD 2 Introduktion til totaløkonomi Nogle kæpheste Scenarier og nøgletal Eksempel på beregning Totaløkonomisk forankring Totaløkonomiske udfordringer Strategisk fokus Totaløkonomiske

Læs mere

Maj 2005. BygSoL. Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden: Januar april 2005

Maj 2005. BygSoL. Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden: Januar april 2005 Maj 2005 BygSoL Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden: INDHOLD: FORORD... 4 VIDENPROGRAM... 5 1. ARBEJDSORGANISERING OG UDDANNELSE... 5 1.1 IMPLEMENTERINGSPROJEKTERNE SOM GRUNDLAG

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Malerfagets faglige fællesudvalg har anbefalet ansøgningen på bygningsmalerområdet.

Malerfagets faglige fællesudvalg har anbefalet ansøgningen på bygningsmalerområdet. 21. marts 2011 Projektplan for Kvalitetsudvikling af skolepraktik 2011-2012 Tech College Aalborg og andre skoler. Følgende er de indsatsområder fra Kvalitetsudvikling af skolepraktik 2011-2012 projektbeskrivelse

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Værdier.. (produktværdier) Inddrag alle sagens parter i processen Workshops

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma)

Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Rammeudbud og konkretiseres i den konkrete Rammeaftale. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 4: Rammeaftale-kontrakt

Læs mere

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder

AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder AM2013 WS 407 Større effektivitet og bedre arbejdsmiljø i mindre byggevirksomheder Anders Kabel, Bam-bus Martin Profit Jakobsen, BASIT ApS Workshop program Introduktion til problemstillingen Informationsteknologi

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere