4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager?"

Transkript

1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bilag 1: Undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål... 3 Bilag 2: BygSoLs tilblivelse...6 Bilag 3: Faktablade Bilag 4: Beskrivelse af det kvantitative materiale Bilag 5: Om partnering og Lean Construction i BygSoL Bilag 6: BygSoL produktblade Kilde- og litteraturliste

3 BILAG 1: UNDERSØGELSES- OG PERSPEKTIVERINGSSPØRGSMÅL Afsættet for nærværende evaluering af BygSoL-initiativet er de i dette bilag gengivede undersøgelses- og perspektiveringsspørgsmål. Der er tale om 23 undersøgelsesspørgsmål fra den oprindelige projektbeskrivelse samt 8 perspektiveringsspørgsmål fra projektets styregruppe. Undersøgelsesspørgsmål 1. Hvor vidt er det lykkedes i BygSoL-sager at føre partnering igennem hele byggeprocessen, over bygherre, ledere, mellemledere til den enkelte akkord/ timelønnede bygningsarbejder? 2. I hvilken grad har den ovennævnte satsning påvirket byggevirksomhedens egen strategi for personaleudvikling? 3. Hvor vidt har der været 100 % opbakning fra bagland, f.eks. enighed om, hvem der tager hvilke beslutninger såvel mellem ledere og medarbejdere som mellem de involverede virksomheder? 4. Har arbejdsmiljø og sikkerhed været offensive indsatsområder på BygSoL-sager? 5. I hvor høj grad har implementering af BygSoL på pladser resulteret i styr på tiden, mangelfri aflevering, ingen arbejdsulykker, bedre indtjening, større arbejdsglæde, øget værdi for kunden og øget erfaringsoverførsel og læring? 6. Hvor vidt er det lykkes at samle projektets parter og deltagere i et forpligtende og lærende netværkssamarbejde (forsknings-, uddannelsesinstitutioner, bygherrer og virksomheder)? 7. Hvor vidt er det lykkes gennem dette netværkssamarbejde at udvikle og forankre nye modeller og metoder for læring og kompetenceudvikling? 8. Hvor vidt er der gennem projektet blevet udviklet, afprøvet og forankret regionale/ lokale strategier for livslang læring for ledere og bygningsarbejdere? 9. Hvor vidt der gennem projektet blevet udviklet, afprøvet og forankret regionale/ lokale strategier for IT-understøttet kompetenceudvikling? 10. Hvor vidt er der i projektet udviklet et samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutionerne? 11. Hvor vidt har projektet kunnet sætte en proces i gang internt i byggeriets uddannelsesinstitutioner? Hvor forholdet mellem efteruddannelse og arbejdsorganisering må ses som et samtidigt samspil mellem arbejdsorganiseringens strukturelle forhold, arbejdsorganiseringens pædagogiske forhold og efteruddannelsens strukturelle forhold? 12. Hvor vidt er der på baggrund af projektet initieret ny forskning i de etablerede forskningsmiljøer rettet mod en dybere forståelse af byggeprocessen og dens samarbejder? 13. Hvor vidt er det lykkes i BygSoL-sager at inddrage især bygningsarbejdere meget mere og langt tidligere i byggeprocessen? 3

4 14. Styrkes den enkeltes ansvarlighed, selvstændighed og engagement, når medarbejderen får så høj grad af beslutningskompetence som muligt? 15. Er det i BygSoL-sager lykkes at give den enkelte medarbejder på byggepladsen (og i virksomheden?) en høj grad af medbestemmelse og beslutningskompetence? 16. Hvor vidt er der på BygSoL-sager blevet udviklet og etableret nye samarbejdsformer og livslang læring med formålet at optimere byggeprocessen gennem bedre udvikling af de menneskelige ressourcer? 17. Hvor vidt er der blevet skabt et samlet ansvar for hele byggepladsen på BygSoL-sager? 18. Hvor vidt er især mellemledere og nøglepersoner i deres samarbejde med bygningsarbejdere tilført viden, forståelse og færdigheder i det at lede mennesker på BygSoL-sager? 19. Hvor vidt har brug af de udviklede metoder kunne styrke samspillet mellem institutionsbaseret læring og praksislæring? 20. Hvor vidt har brug af de udviklede metoder kunnet gøre det muligt at understøtte kompetenceudvikling i byggevirksomhederne - i takt med byggeprocessen, såvel individuelt som organisatorisk? 21. Hvor vidt har brug af de udviklede metoder kunnet fremme forståelsen for, at dynamiske læringsforhold er funderet i, at udvikling primært skabes nedefra og op (og for hvem)? 22. Hvor vidt har brug af de udviklede metoder givet anledning til en ændring af lærerrollen til forandringsagent, proceskonsulent og samarbejdspartner med virksomhederne også omkring skræddersyede forløb og processer? 23. Hvor vidt er det i dette samarbejde lykkes at udvikle metodegrundlaget for en pædagogik, der gør det muligt at den personlige kompetenceudvikling kan opnås i samspillet mellem ændret arbejdsorganisering og ændret efteruddannelse? 4

5 Perspektiveringsspørgsmål Er BygSoL-metoderne særligt egnet til små og mellemstore virksomheder? Hvorfor er det ikke i lige høj grad lykkedes at få implementeret metoder til partnering (i forhold til afsæt i LEAN og BYGLOK)? Hvordan kan man arbejde videre med dette? Hvilke ydelser og hvilken støtte for bedre byggeprocesser har projektet vist, at byggepladserne vil have et fortløbende behov for? Hvilket perspektiv er der fra arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed i BygSoL? Beskriv det personalepolitiske sigte om at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere ved BygSoL-ånden: Er mere ansvar og medbestemmelse for bygningsarbejderen betydningsfuld for vurderingen af ens arbejdsglæde og hvor attraktiv arbejdspladsen er? Hvordan får branchen skabt en kultur, hvor man konstruktivt både lærer af succeser og fejl? Hvor kan vi se, at der er sket en holdningsændring i branchen angående samarbejde og læring for at forbedre byggeprocessen? Hvordan kan man støtte skolerne på vej til en ny forretningsforståelse, som anser virksomhederne for samarbejdspartnere og som giver mulighed for gensidigt strategisk samarbejde om håndværkernes kompetenceudvikling? 5

6 BILAG 2: BYGSOLS TILBLIVELSE TIB-Forbundet Att.: Forbundsformand Arne Johansen Mimersgade København N Kære Arne. En kort orientering siden sidst. Som nævnt for dig i telefonen er TrimLOK-Partnering nu en realitet. I samarbejde med Teknologisk Institut, herunder Lean Construction DK er tre nyskabelser vedr. samarbejde og læring i byggeriet blevet forenet: Partnering, Trimmet byggeri og BygLOK. Ved yderligere at koble konceptet med livslang læring (forstået som en paraply for alle former for kompetenceudvikling) kan byggebranchen efter min mening få et af sine stærkeste innovative værktøjer. Initiativet har Erhvervs- og Boligstyrelsens samt Arbejdsmarkedsstyrelsens bevågenhed, og det er også her vi i første omgang evt. kan søge midler til realisering og implementering af nyskabelsen. (EU s Socialfond-Mål 3). Gennemførelsen og afprøvningen/gennemslagskraften af ideen er naturligvis afhængig af deltagende interessenter og ikke mindst deres engagement og ejerskab til forløbet. Hvorvidt TIB og eller BAT samt DB vil/skal medvirke hører jeg gerne din mening om. Konceptet er foreløbigt tiltrådt af: Lean Construction DK/TI Konstruktør Foreningen i Danmark Byggeteknisk Højskole Haslev EUC Nordvestsjælland NCC Jakon A/S I forhold til EU s Mål 3-program er projektet tænkt tværregionalt dvs. landsdækkende, og baseret på 5 demonstrationsprojekter, hvorunder jeg forestiller mig de 2 afviklet i Jylland. Din ide med at inddrage Pensionskasser vil virkelig rykke i landskabet. Tidsfristen for EU-ansøgning er 10. oktober, og endeligt tilsagn kan forventes ved årsskiftet. På sigt ser jeg konceptet som bæredygtigt i sig selv, og kan allerede nu introduceres ved gå hjem-møder, konferencer og kurser (Nyt AMU, FIU og AOF kan tænkes med). Dette kunne være de først skridt i forhold til spørgsmålet om, hvordan vi kommer videre efter BygLOK. Venlig hilsen Allan Dam 6

7 Bilag: Kort beskrivelse af TrimLOK-Partnering TrimLOK-Partnering er en kombination af Trimmet byggeri, BygLOK og Partnering. Trimmet Byggeri er den danske implementering af Lean Construction. Trimmet Byggeri har med succes være anvendt i en årrække, og har vist sig at være en tilgang til byggeprocessens ledelse og styring, der medfører væsentlige produktivitetsforbedringer. Hovedelementerne er dels en anderledes planlægning og styring af byggeprocessen, dels en opfattelse af planer som tilsagn og aftaler mellem deltagerne såvel mellem konduktørerne som mellem sjakkene. Dette leder til, at sjakkene inddrages aktivt i planlægningen, hvor deres faglige kompetence bliver inddraget. Samtidig ændres konduktørernes rolle sig til at være den servicefunktion, der sikrer, at produktionsforudsætningerne er til stede. TrimLOK er en kombination af Trimbyg- og BygLOK-koncepterne, hvor BygLOK benyttes til stimulering af deltagerne i byggeriet, samtidig med at Trimmet Byggeri benyttes til den rullende planlægning, til styring af logistikken og til den systematiske opfølgning ikke mindst over for svigt i støttesystemerne. Med dette kombinerede koncept sættes der fokus dels på arbejdssituationen gennem BygLOK, dels på at en effektiv produktion kun kan opstå, hvis alle forudsætninger for udførelsen af en aktivitet er til stede, når den skal udføres. Trimmet Byggeri er blevet betegnet som partnering fra neden. Men realiteten er, at det især har været et partnerskab på byggepladsen som sådan, og ikke et partnerskab mellem de enkelte svende. Det er derimod skabt i BygLOK. Sigtet med TrimLOK-Partnering er derfor at udvikle og afprøve et koncept, der fører partnering ned igennem hele systemet over mellemlederne til den sidste timelønnede medarbejder. 7

8 Elementer i TrimLOK-Partnering TrimLOK-Partnering kombinerer, koordinerer og integrerer alle elementerne i de tre koncepter. Dette medfører, at TrimLOK-Partnering blandt andet omfatter: Ledelse og team building 1. Forpligtende medvirken fra ledelsen i de deltagende virksomheder med løbende rapportering til et styregruppeniveau. 2. Formaliseret procesledelse til koordinering af byggeprocessens planlægning og byggepladsens produktion. 3. Inddragelse af samtlige ledere, mellemledere og akkord-/timelønnede i projektet. 4. Fælles team building og introduktion til metoderne. Planlægning og logistik 5. Fælles procesplanlægning af byggeprocessen 6. Rullende produktionsplanlægning gennem periodeplaner, der også styrer produktionsforudsætningerne logistikken. 7. Rullende ugeplanlægning og erfaringsopsamling med medvirken af samtlige medarbejdere. Opfølgning, korrigering og procestilsyn 8. Systematisk, omgående opfølgning på svigt i logistikken mv. 9. Regelmæssige time outs med opsamling af erfaringer og justering af processen. 10. Procestilsyn, der sammen med procesledelsen rapporterer til styregruppen. Evaluering og monitorering 11. Afsluttende evaluering af forløb og resultater. 12. Uafhængig monitorering. 8

9 Noter fra en dagbog 01. april 2003 BygLOK-projektet afsluttes 09. april 2003 Kontakt til Hans Blinkilde, NCC møde Aalborg 30. april 2003 Det første møde i NCC 10. juni 2003 Møde med Arne Johansen TIB-Forbundet 16. juni 2003 BygSoL ser dagens lys (Kartoteket) 19. juni 2003 Møde med Teknologisk Institut 20. juni 2003 Møde med Hans Blinkilde, NCC 01. juli 2003 Møde med Jacob R. Thomsen KF - Projektorganisation 03. juli 2003 Projektet er en realitet (brev til Arne Johansen) 14. juli 2003 Projektoplæg udarbejdes 15. juli 2003 Pressemeddelelse udformes 18. juli 2003 Møde med Erhvervs- og Byggestyrelsen Socialfonden 07. august 2003 Udformning af Socialfondsprojekt 08. august 2003 Møde med Håkon Pettersen Jakon 12. august 2003 Møde i NCC 13. august 2003 Møde med TIB i Herning 22. august 2003 Aftaler med Konstruktørforeningen 29. august 2003 Møde i Jakon 01. september 2003 Møde med HR-afdeling i NCC 02. september 2003 Møde med SiBo-Huse i Ikast/Herning 05. september 2003 Oplæg til direktion i NCC (Oplæg og endelig aftale) 10. september 2003 Opfølgningsmøde i NCC 22. september 2003 BAT og DB tiltræder projektet 25. september 2003 Møde i NCC 29. september 2003 Møde på Teknologisk Institut 9

10 03. oktober 2003 Møde med Socialfond ved Lea Kalizan 06. oktober 2003 Møde med Teknologisk Institut 07. oktober 2003 Koncernchef i NCC underskriver aftale 08. oktober 2003 Interne møder på Teknologisk Institut 10. oktober 2003 Ansøgning afleveres 21. oktober 2003 Møde i BAT-Kartellet afklaring af økonomimodel på TI 04. november 2003 Møde om vidensprogram i Horsens 07. november 2003 Regionalt møde i Herning 10. november 2003 Regionalt møde i Nordjylland 19. november 2003 Projektkonference BTH Haslev (Kick off) 28. november 2003 Rejsegilde Dalgasparken i Herning 15. december 2003 Afgørelse og tilsagn fra EBST 16. december 2003 Vidensprogram 1. møde i Horsens 12. januar Styregruppemøde 12. januar 2004 Vidensprogram på DTU 15. januar delprojekt starter (Svend Aage Jensen) 16. januar 2004 Lauri Koskela får Rockwool-prisen 18. februar 2004 Kick off Fruehøjgaard (Vingsted) 24. februar 2004 Stiftende generalforsamling Lean Construction 10. marts 2004 Optakt til møde med Amtsborgmester Orla Hav 01. april 2004 Orienteringsmøde i LO BILAG 3: FAKTABLADE 10

11 11

12 Forord I "Faktabladene" gives en faktuel redegørelse for følgende forhold i forbindelse med BygSoLimplementering oktober december 2006 i regionale netværk, i byggevirksomheder og på byggepladser: Initiativets/byggeopgavens navn. Fakta om initiativet/byggeopgaven. Initiativets/Byggeopgavens parter og organisering. Initiativets/byggeopgavens udviklingselementer. Faser og tidsplan. BygSoL-udviklingselementer. Afholdte aktiviteter. Faktabladene er blevet opdateret løbende og indgået som bilag i den periodiske afrapportering til Den Europæiske Socialfond. Taastrup, januar 2007 Allan Dam Projektkoordinator BygSoL Teknologisk Institut 12

13 1. BYGSOL-HERNING LOKALT/REGIONALT UDVIKLINGSPROGRAM Initiativets/Byggeopgavens navn: BygSoL-Herning: Lokal/regional strategi for kompetenceudvikling og livslang læring i byggevirksomheder i Herning/Ikast-området. Fakta om initiativet byggesagen: Udvikling af kompetence til implementering af BygSoL-udviklingselementet på/i: (1) Byggepladser, (2) partner netværk byggevirksomheder, (3) bygherrenetværk og netværk byggeriets organisationer. Faser og tidsplan: Fra oktober 2003 BygSoL-udviklingselementer: Strategi for udvikling af byggevirksomheder Udvikling, implementering og forankring af partnernetværk Udvikling af undervisningskoncepter Udvikling skolesystemet Regional/lokal strategi for kompetenceudvikling og livslang læring i byggevirksomheder Parterne og organisering BygSoL-implementeringsprogrammet i Herningområdet ledes af et netværk med deltagelse af: - Boligselskabet Fruehøjgaard. - SIBO Huse. - Dansk Byggeri Ringkøbing Amt. - Træ-Industri-BYG Herning. - CEU Herning. - Byggefagenes Samvirke, Herning/Ikast. - Ringkøbing Amt - Herning Kommune. - Ikast Kommune. Aktiviteter 3. september : Møde i foreløbigt netværk 7. november Møde i foreløbigt netværk - Formulering, afprøvning og forankring af strategi for udvikling af byggevirksomheder. - Udvikling af undervisningskoncepter, der kan understøtte udvikling af et midtjysk koncept for byggeriets kompetenceudvikling/-læring. - Udvikling, implementering og forankring af partnernetværk. - Formulering af en regional/lokal strategi for kompetenceudvikling og livslang læring i byggevirksomheder med deltagelse af byggeriets regionale og lokale organisationer, de faglige udvalg, ledelse og nøglemedarbejdere fra byggeriets uddannelsesinstitutioner, ledelse og medarbejdere fra byggevirksomheder, bygherrer m.fl. ; Til at koordinere relationerne mellem byggeriets uddannelsesinstitutioner, byggeriets organisationer og implementeringsprojekterne/byggeerhvervet i Herning-området er der nedsat en lokal uddannelsesgruppe med deltagelse fra: - Dansk Byggeri Ringkøbing Amt. - Træ-Industri-BYG Herning. - Byggefagenes samvirke Herning/Ikast - CEU Herning. - Vitus Bering Horsens. - Institut for produktion, Aalborg Universitet. 10. maj 2005: Møde med BB og BAT 14. juni 2005: Netværksmøde. 13

14 BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsprogram Projektfolder Evalueringsskema - projektering Evalueringsskema - udførelse Slutrapport Oplæg vedtaget på møde med DB og BAT 10. maj

15 Part Strategi Interesse i projektet Boligselskabet Fruehøjgaard SiBo HUSE Dansk Byggeri Ringkøbing Amt Træ- Industri-Byg Herning CEU Herning Styrkelse af selskabets position som en af de førende aktører på bygherresiden i udviklingen af byggeprocessen. Styrkelse af firmaets position, som en virksomhed, der evner at skabe fornyelse og samtidig holde fast i det bedste i traditionen håndværk, god byggeskik og gode kunderelationer. Styrke og udbygge firmaets evne til at fastholde og udvikle et optimalt samarbejde med andre fagentreprenører. Virksomheds-/kompetenceudvikling, læring Indtænkning af resultater fra Byg- SoL-implementeringen i lærlingeuddannelsen. F en lærlingelogbog om hvad de har lært om de bløde ting. Bedre ledelse og samarbejde i byggevirksomheder/øget værdsættelse af bygningsarbejdernes kompetence/markedsværdi/bedre arbejdsmiljø Konceptudvikling/udvikling af underviserkompetence baseret på en nyfortolkning af byggeriets natur og byggeprocessen til brug for både optimering af både grund- og efteruddannelse. Afprøvning og implementering af et bredt spektrum af idéer fra partnering over Trimmet Byggeri til BygLOK konceptet om at sætte bygningsarbejderne i centrum i byggeriets kompetenceudvikling og læring. Indgå i en dialog med firmaets samarbejdspartnere (rådgivere, andre byggevirksomheder, bygherrer, større kunder, byggemyndigheder, byggeriets uddannelsesinstitutioner, byggeriets organisationer m.fl. om: - Nye samarbejdsformer. - Hvordan byggevirksomheder og håndværket kan være med til at skabe mere værdi for pengene. - Hvad det stiller af udfordringer til udvikling kompetence i byggevirksomheder og hos deres medarbejdere. Styrke byggeriets konkurrenceevne ved øget værdi og lavere omkostninger, øget troværdighed overfor kunder/bygherrer og systemiske ændringer i uddannelsessystemet Bedre arbejdssituation/mere arbejdsglæde/bedre arbejdsmiljø og øget respekt for bygningsarbejdere, systematiserede uddannelsesstrategier/livslang læring, systemiske ændringer i uddannelsessystemet. Nye koncepter, øget lærerkompetence og skabe en basis for afsætning af bedre bygningsarbejdere til byggeerhvervet samt nye koncepter for læring og systemiske ændringer i byggeriets uddannelsessystem, 15

16 2. BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD, HERNING UDVIKLINGSPROGRAM Initiativets/Byggeopgavens navn: Boligselskabet Fruehøjgaard, Herning Udviklingsprogram Fakta om programmet: (1) etablering af en bedste praksis, (2) undersøgelse af nye former for samarbejde i leverancekæden supply chain management, (3) afklaring/afprøvning af ny principper og metoder for værdiledelse, (3) forsættelse af arbejdet med partnering og (4) undersøgelse af mulighederne for en øget industrialisering. Udviklingsprogrammet indgår i Erhvervs- og Boligstyrelsens initiativ Bygherrer skaber værdi. Projektet evalueres af Byggeriets Evaluerings Center med en udvidet pakke, som indeholder procesevaluering og nøgletal for projektering. Et væsentligt element i Fruehøjgaards program er etablering af et længerevarende samarbejde med et eller flere leveranceteams, hvor teamets deltagere forpligter sig til at deltage i udviklingen og selv yde bidrag til at skabe den anderledes kompetence, en samarbejds- og værdifokuseret byggeproces vil kræve. Der er således ikke tale om, at det alene er bygherren, der driver og finansierer innovationen, men at alle deltagerne bidrager til udviklingen med henblik på at skabe en bedre ydelse til deres kunder, leveret med en øget effektivitet. Faser og tidsplan: Fra februar 2004 BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling Workshopprojektering Trimmet Projektering Parterne og organisering Boligselskabet Fruehøjgaard - bygherre. Kobra Arkitekter - Herning. - Skabelse af et videngrundlag for udvikling af kompetence i bygherreorganisationer og i strategiske partnerskaber mellem bygherre og leveranceteam om fælles mål, videndeling og fælles erfaringsdannelse. - Understøtte læringen, kommunikationen og samarbejdet i bygherreorganisationen, i det strategiske partnerskab og hos partnerskabets deltagere. - Få BygSoL-tænkningen indarbejdet i parternes strategi og personalepolitik.. - Få BygSoL-tænkningen om værdiskabelse til at præge partnersamarbejdet. KPC Byg Herning. Rambøll - Herning. Aktiviteter februar 2004: Kick of seminar på Vingsted Centret med leveranceteamet m.fl. 15. marts 2004: 1. møde Tovholdergruppen. 13. april 2004: Projektmøde med initiativtager i PKEConsult. 22. februar 2005: Styregruppemøde. BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsprogram Informationsfolder Kommissorier for udviklingsgrupper 10. marts 2005 Styregruppemøde. 19. maj 2005 Styregruppemøde. 15. august 2005: Styregruppemøde. 26.oktober 2005: styregruppemøde. 4. september 2006 Styregruppe møde. 26. oktober 2006: Styregruppemøde. 16

17 3. BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD, HERNING - KOLLEKTIVCENTER BY- TOFTEN I TJØRRING Initiativets/Byggeopgavens navn: Boligselskabet Fruehøjgaard: BygSoL-implementering - Kollektivcenter Bytoften i Tjørring Fakta om byggeopgaven: Renovering af et nedslidt kollektivcenter i følgende tre etaper: 1: Opførelse af et nyt højhus med ca. 60 lejligheder og fællesfaciliteter. 2. Totalrenovering af eksisterende højhus i 7 etager med ca. 60 lejligheder. 3. Opførelse af yderligere 30 plejeegnede boliger og fællesfaciliteter. Faser og tidsplan: Workshopforløb: August 2004 april Udførelse: december 2005 december etape gennemføres efter BygSoL-perioden. BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling Workshopprojektering Trimmet Projektering Parterne og organisering Kobra Arkitekter - Herning. KPC Byg Herning. Rambøll Herning. Q-Star VVS. Troldhede Installationsforretning. A/S Jensen & Christensen (murer). Svend Mortensen A/S (tømrer). Målene for BygSoL-initiativets medvirken til implementeringen er: - Udvikling af samarbejdet på mellemlederniveau mellem Fruehøjgaard og selskabets samarbejdsparterne i udviklingsprogrammet om værdiskabelse i byggeprocessen. - Taktisk og operationel udvikling og optimering af samarbejde mellem Fruehøjgaard og leverancesystemet mv. - Uddannelse af mellemledere og bygningsarbejdere i BygSoL-forståelsen og byggeprocessen (både i byggeriets koncept- og udførelsesfase). - Udvikling og optimering af samarbejdet i hverdagen på byggepladsen, med henblik på værdiskabelse i byggeprocessen og skabelse af en bedre og sikrere arbejdssituation for samtlige medvirkende bygnings- og andre medarbejdere. ; Bygherren er Tjørring Boligselskab, Herning Kommune og Ringkøbing Amt. Fruehøjgaard varetager den professionelle bygherrerolle. 17

18 Aktiviteter april 2004: Møder hos initiativtager med leveranceteamet juni 2004: Møder i projektorganisationen. 26. august : WS : Studietur og introduktion til værdiformulering, workshopforløb som arbejdsmetode mv. 9. december 2004: Møde mellem Fruehøjgaard og CEU Herning. 16. december 2004: Projekteringsworkshop marts 2005: Evaluering af projekteringsworkshop forløbet. 14. juni 2005: Koordineringsmøde vedr. arbejdsmiljøarbejdet på sagen. 14. oktober 2005: Procesplanlægning af projekteringsforløbet. 30. marts 2005: Evaluering af projekteringsworkshop forløbet. 14. juni 2005: Koordineringsmøde vedr. arbejdsmiljøarbejdet på sagen. 14. oktober 2005: Procesplanlægning af projekteringsforløbet 31. oktober 2005: Vinter-/arbejdsmiljøkursus for rådgiverne på sagen. 9. december 2005: 1. del af procesplanlægningen af byggeproduktionen 6. januar 2006: 2. del af procesplanlægning af byggeproduktionen. 09. maj 2006: Last Planner-kursus 22. august 2006: Evalueringsmøde vedr. projekteringsprocessen 22. august 2006: Erfaringsudveksling mellem håndværkere og rådgivere September - december 2006: Midtvejsevaluering fælles med håndværkerne, slutevaluering og interviews BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsplan Projektfolder Evalueringsskema - projektering Evalueringsskema - udførelse Slutrapport Procesinformation Overordnet organisationsdiagram Medarbejderhåndbog 1 Hele workshopforløbet er nærmere omtalt i Program for workshop 1, Boligselskabet Fruehøjgaard, august

19 4. SIBO HUSE, IKAST PARTNERDIALOG Initiativets/Byggeopgavens navn: SiBo Huse: BygSoL og samarbejde og værdioptimeringens rolle i fremtidens byggeri Fakta om initiativet: Dialog mellem SiBo-Huse og firmaets samarbejdspartnere (rådgivere, andre byggevirksomheder, bygherrer, større kunder, byggemyndigheder, byggeriets uddannelsesinstitutioner, byggeriets organisationer m.fl. fortrinsvis fra Ikast-området om: - Nye samarbejdsformer. - Hvordan byggevirksomheder og håndværket kan være med til at skabe mere værdi for pengene. - Hvad det stiller af udfordringer til udvikling kompetence i byggevirksomheder og hos deres medarbejdere. - Dialogens formål er at skabe en fælles forståelse for videndeling, samarbejde på tværs af fag og roller i byggeprocessen samt for en samlet strategi for efteruddannelse af medarbejdere. Faser og tidsplan: Medio medio 2005 BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling Samarbejde i leverancekæden Trimmet projektering Workshopprojektering Helhedsorienteret byggesagsbehandling Parterne og organisering Direktør Søren Nielsen, SiBo Huse. Aktiviteter 17. august 2004 Projektmøde i SiBo Huse 2. november 2004: Dialog møde november 2004: Dialog møde 2 BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsplan Projektfolder Evalueringsskema - projektering Evalueringsskema - udførelse Slutrapport Dialogmødeoplæg og dokumentation Udviklingselementerne blev behandlet på fire dialogmøder med ca. 30 deltagere fra byggefirmaer, rådgivere og leverandører og faglige organisationer fra Ikast-området samt fra Ikast Kommune, CEU Herning og Vitus Bering. ; 25. januar 2005: Dialog møde 3 8. februar 2005: Dialog møde 4 Som opfølgning på de fire dialogmøder var der bl.a. ønske om at der afholdes en BygSol-konference i området, hvor et af hovedemnerne skal være hvorledes Store byggeopgaver i Ikast-området baseret på BygSoL s-tankegang." Opfølgning er ikke gennemført. 19

20 5. JAKON A/S, BALLERUP UDVIKLINGSPROGRAM Initiativets/Byggeopgavens navn: Jakon A/S :BygSoL og Nye samarbejdsformer, medarbejderudvikling og Trimmet byggeri Fakta om byggeopgaven: I videreudviklingen af Jakon A/S lægger virksomheden især vægt på: - At få BygSoL-tænkningen indarbejdet i firmaets strategi, personalepolitik og praksis. - At BygSoL-tænkningen om værdiskabelse kommer til at præge samarbejdet med rådgivere/bygherrer m.fl. - At få trimmet byggeri og personlig udvikling til at hænge sammen. - At arbejde med praksisnære læringsformer i firmaets HR-strategi for bygningsarbejdere (svende). Faser og tidsplan: Fra januar 2004 BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling HR-strategi for bygningsarbejdere (svende) - Uddannelse af mellemledere og bygningsarbejdere. - Udvikling af samarbejdet mellem Jakon A/S og firmaets samarbejdsparter (rådgivere, bygherrer og andre byggevirksomheder) om værdiskabelse i byggeprocessen. - Udvikling og optimering af samarbejde mellem Jakon A/S og det øvrige leverancesystem. - Udvikling og optimering af samarbejdet i hverdagen på byggepladsen, med henblik på værdiskabelse i byggeprocessen og skabelse af en bedre og sikrere arbejdssituation for samtlige medvirkende bygnings- og andre medarbejdere. Parterne og organisering Der er etableret en kontaktgruppe i virksomheden med deltagelse af direktør Håkon Pettersen, afdelingsleder Kenneth Asbjerg og projektkoordinator Morten Christensen, Jakon A/S, der dels tager sig af relationerne til BygSoLsekretariatet og dels skal forestå den interne projektledelse, dvs. fastlægge operationelle mål for indsatsen, styre logistikken og sørge for den interne formidling og kommunikation. Aktiviteter 28. januar 2004: Projektmøde i Jakon A/S 26. februar 2004: Projektmøde i Jakon A/S BygSoL-dokumenter Aftale Implementeringsprogram Projektfolder Evalueringsskema - projektering Evalueringsskema - udførelse Slutrapport 2. juni 2005: Statusmøde i Jakon A/S. BygSoL: Implementeringen I Jakon A/S: Formål og indhold, BygSoL-sekretariatet, 26. februar BygSoL: Implementeringen I Jakon A/S:, Uddannelsesprogram, BygSoL-sekretariatet, 26. februar

21 6. JAKON A/S, BALLERUP - 1. ETAPE AF RENOVERING AF DANMARKS PÆDA- GOGISKE UNIVERSITET (DPU) Initiativets/Byggeopgavens navn: Jakon A/S: BygSoL implementering - Renovering af DPU 1. etape Fakta om initiativet/byggeopgaven: Byggeriet er beliggende på Emdrupvej 101 i den nordvestlige del af København. Bygherren er Danmarks Pædagogiske Universitet og omhandler første etape i en gennemgribende renovering af Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU). Projektet gennemføres i totalentreprise, der involverer stort set alle fag. Jakon Bygningsentreprise A/S vil ved BygSoL-implementering ved renoveringen af DPU 1. etape have fokus på: - Partnersamarbejde og samarbejdet/arbejdsmiljøet på byggepladsen. - Styrkelse af planlægningen i projektet baseret på respekt for hinandens arbejdsområder. - Trimmet byggeri, herunder løsning af problemer ved tværfagligt samarbejde. - Arbejdsmiljøet, deling af viden og erfaringer fra tidligere projekter, så disse kommer bedre frem i dagens lys til gavn for alle. - Fokus på afleveringer til hinanden samt den endelige aflevering - nul mangler - bedre byggeri. - Samarbejdet i hverdagen på byggepladsen. Faser og tidsplan: August 2003 juli 2005 Første fase indledtes sommeren 2004 og anden fase oktober I anden fase kom der et nyt hold fagentreprenører. BygSoL-udviklingselementer: Partnersamarbejde Trimmet byggeri Skole på byggepladsen Kompetenceudvikling Fokus på aflevering Parterne og organisering Danmarks Pædagogiske Universitet YIT A/S Building Systems E.K. Jørgensen Rådgivende Ingeniører Arkitektfirmaet Holm & Grut - 2-dages startworkshop (internat) for bygningsarbejdere med deltagelse af repræsentanter for bygherren, byggeledelsen, fagentreprenørernes ledelse og rådgiverne, hvor deltagerne lærer Jakon A/S mål, målene for byggeopgaven, byggesagen, hinanden og BygSoLtænkningen nærmere at kende. - Månedlige BygSoL-møder på pladsen under byggeriets udførelse af tre timers varighed med deltagelse af alle tilstedeværende håndværkere og byggeledelsen om emner som kommunikation og samarbejde, kvalitet og værdiskabelse, arbejdsmiljø og sikkerhed, tværfagligt samarbejde, trimmet byggeri, mv. Samt emner, som håndværkere og ledelse finder aktuelle i hverdagen på byggepladsen. - Partner-erfamøder (ca. 2 timer hver anden måned) samt deltagelse i BygSoL s undervisningesprogram (efter behov). ; Der blev etableret et netværk bestående af en repræsentanter for kontaktgruppen i Jakon A/S, BygSol-Sekretariatet og byggepladsens procesleder. DPU var på baggrund af rollen som juridisk/økonomisk ansvarlig for BygLOK stærkt interesseret i at spille en aktiv rolle i BygSol-implementeringen ved DPU-byggeopgaven, både som bygherre og forskningsinstitution. 21

Maj 2006. BygSoL. Anden del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

Maj 2006. BygSoL. Anden del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 Maj 2006 BygSoL Anden del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 INDHOLD: BygSoL: FORORD... 3 1. BYGSOL-HERNING LOKALT/REGIONALT UDVIKLINGSPROGRAM... 4 2. BOLIGSELSKABET FRUEHØJGAARD,

Læs mere

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt

DALGASPARKEN - forsøgsprojekt ÅRSMØDE I LEAN CONSTRUCTION 1. april 2005 Bjarne Krog-Jensen direktør Boligselskabet Fruehøjgaard Herning DALGASPARKEN - forsøgsprojekt 38 boliger (heraf 28 medejerboliger) Stor beboerindflydelse - i hele

Læs mere

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø

Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Medarbejderinvolvering og sikkerhedskultur: Metoder til et bedre og sikre arbejdsmiljø Bent Kofoed, Teknologisk Institut Kim Lyngby Mikkelsen & Pete Kines, AMI Stig Christensen, NCC Arbejdsmiljøkonferencen

Læs mere

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis

LCDK medlemsmøde 06 november 2014. Lean værktøjer i praksis LCDK medlemsmøde 06 november 2014 Lean værktøjer i praksis Lean værktøjer i praksis Et uddrag af visionen "Vi vil være epicenter for forskning, viden, uddannelse, erfaring, værktøjer, netværk og fordomsfri

Læs mere

Bilag 2: Baggrund for evalueringen

Bilag 2: Baggrund for evalueringen af workshopprojektering på projektet Kollektivcentret i Tjørring. Formålet med dette notat er at redegøre for succeskriterier samt workshopforløbet. Notatet bør indgå i analysen af resultaterne fra evalueringen.

Læs mere

BygSol afslutningskonference TI den 17. januar 2007

BygSol afslutningskonference TI den 17. januar 2007 BygSol afslutningskonference TI den 17. januar 2007 BygSol hvorfor var det relevant for NCC? Håndværkernes viden som bidrag til en effektiv produktion Inddragelse af håndværkere hvordan i praksis? Konkrete

Læs mere

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction?

Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Årsmøde 2008 - Lean Construction Construction Norge Hvorfor danske bygherrer har valgtskal vælge at satse på Lean Construction? Pernille Walløe COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Kongens Lyngby Direkte +45

Læs mere

Værdibaseret workshopprojektering

Værdibaseret workshopprojektering Værdibaseret workshopprojektering Lean Construction DK Lisbet Wolters Workshopbaserede byggeprocesser siden 2001. Workshopprojektering på boligprojekter, skoler, erhvervsdomiciler Workshops hvad er det?

Læs mere

Civilingeniør i. Byggeledelse

Civilingeniør i. Byggeledelse Civilingeniør i Byggeledelse Specialet i Byggeledelse En byggesag gennemløber flere faser, og i alle faser spiller ingeniører en væsentlig rolle. Specialet i Byggeledelse tager udgangspunkt i byggeriets

Læs mere

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen

BygSol - Samarbejde og læring på byggepladsen 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor Samarbejde og læring på byggepladerne hos CEG 3. November 2004 hos CEG 4. Fremtiden hos CEG CEG A/S www.ceg.dk 1 1. Hvem er CEG A/S: - Entreprenørfirma med årlig omsætning

Læs mere

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser

På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser På tværs af nye samarbejdskoncepter Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser 7. Og 8. oktober 2008 Marianne Forman maf@sbi.dk # 1 Dagsorden 1. Projektets aktiviteter og mål 2. Projektets erfaringer

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Resumé, konklusion og perspektivering... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Resumé, konklusion og perspektivering... 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 1. Resumé, konklusion og perspektivering... 4 1.1. Resumé... 4 1.2. Konklusion på BygSoL... 7 1.2.1. Effektivitet... 9 1.2.2. Inddragelse og medbestemmelse... 11 1.2.3.

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv

Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Ledelse af byggeriets processer fra bygherrens perspektiv Hans Peter Svendler Direktør Lean Construction DK årsmøde 2014 Bygherren skal mere på banen! 3 faser i mit indlæg: En case: Den Blå Planet - og

Læs mere

Fra viden til forandring i AlmenNet

Fra viden til forandring i AlmenNet Fra viden til forandring i AlmenNet Bilag 1. Projektbeskrivelse Juni 2009 Videnformidling af AlmenNets resultater I 2007 stiftede en kreds af boligselskaber AlmenNet med det formål at udvikle modeller

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Det virker også i mindre virksomheder!

Det virker også i mindre virksomheder! Det virker også i mindre virksomheder! Fundamentet for at dele viden er, at der skabes en fælles f forståelse af praksis Agenda 1. Hvem er CEG A/S 2. Hvorfor arbejde med Lean C. hos CEG 3. BygSol pyramiden

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis?

Lean Construktion-DK Studiedag Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Lean Construktion-DK Studiedag 2012 Hvordan bruger vi din lean viden i praksis? Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Enemærke & Petersen a/s er et mellemstort entreprenørfirma med

Læs mere

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE

PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE SVENDBORG KOMMUNE, TRAFIK OG INFRASTRUKTUR PARTNERINGAFTALE FOR VEDLIGEHOLD AF KOMMUNALE VEJE Udbud September 2016 1. Aftalens baggrund og overordnede formål Partneringaftalens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til Byggebranchens nye innovationsnetværk Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på

Læs mere

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark

Introduktion til Lean Construction. Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Introduktion til Lean Construction Henriette Hall-Andersen Teknologisk Institut, Danmark Hvad sker der på byggepladsen Spild 39% Transport 5% Gå 6% Forberedelse Prod./mont. 31% 30% Vente 21% Borte 12%

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

AMU medvirker til en bedre byggeproces

AMU medvirker til en bedre byggeproces AMU medvirker til en bedre byggeproces Elsborg & Schantz Innovative læringsrum Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) det handler om at blive involveret og engageret i processen! Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE

FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE BILAG 1 FORMULERING AF SAMARBEJDSAFTALE UDDRAG AF SAMARBEJDSAFTALE 4.2 Bygherren lægger vægt på, at parterne i fællesskab udarbejder de nærmere retningslinjer for samarbejdets grundlag og nærmere forløb,

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring

Grøn Proces. Et redskab til produktionsforberedelse og styring Grøn Proces Et redskab til produktionsforberedelse og styring Undersøgelser i byggebranchen viser at ventetid, spild, svind, tyveri og skader......udgør en væsentlig del af årsagen til branchens dårlige

Læs mere

1 Evaluering af projektet Korngrunden

1 Evaluering af projektet Korngrunden 1 Evaluering af projektet Korngrunden Randi Muff Ebbesen, Institut for Produktion randi@production.aau.dk 6. juni 2005 Følgende notat har til formål at præsentere mine observationer og konklusioner vedrørende

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 HUSET i Middelfart d. 21. 23. august 2017 Lyskær 1 DK-2730 Herlev Telefon +45 70 12 06 00 E-mail info@molio.dk Web www.molio.dk CVR nr. DK 63 03 50 17 DAG 1 21. august 2017

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen

Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen Produktivitetskommissionen Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier København, den 26. september 2012 BAT/sb Drivkræfter og barrierer for produktivitetsudviklingen BAT-kartellet takker for invitationen til

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø

Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Opsamling pa møder om lean construction og arbejdsmiljø Indledning Her følger opsamling på møder om lean construction og arbejdsmiljø, som blev afholdt fem steder i landet i november 2014 januar 2015.

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Connie Sørensen E-mail: cons@aarhus.dk

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Bygherrekompetencer - MODUL 1

Bygherrekompetencer - MODUL 1 Bygherrekompetencer - MODUL 1 Byggecentrum i Middelfart d. 16. 18. november 2015 DAG 1 16. november 2015 Bygherren midt i byggeriet + Organisering Kl. 08.30 Registrering kaffe/te og morgenmad Kl. 09.30

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

BygSoL. September December 2004. Januar 2005

BygSoL. September December 2004. Januar 2005 Januar 2005 BygSoL Første del af: Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioderne: 10. oktober 31. december 2003 Januar april 2004 Maj august 2004 September December 2004 Indhold: FORORD...5 RESUME...6

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VI BYGGER PÅ TILLID 2

VI BYGGER PÅ TILLID 2 BYGGER PÅ TILLID VI BYGGER PÅ TILLID 2 DIN PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNER MED MERE END 35 ÅRS ERFARING Kom indenfor hos en erfaren virksomhed, der blev grundlagt allerede i 1974 i Aalborg. Vi har udviklet

Læs mere

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris

Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Mere værdi for færre penge! (Dobbelt værdi for halv pris) Bygherrens vigtigste opgave at få det rigtige byggeri til den rigtige pris Værdier.. (produktværdier) Inddrag alle sagens parter i processen Workshops

Læs mere

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen

Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen Implementering af Cuneco s CCS standarder i bygningskonstruktøruddannelsen ved Bjørn Antonsen CCS delprojekt 701: Implementering af CCS på KEA Kontraktforhold og aftaler Partnerkontrakt vedrørende: Digitale

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier

Arbejdspapir. Bygherren og værdier. Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Arbejdspapir 3. februar 2005 Bygherren og værdier Netværket blev etableret i 2002. Formålet er at afprøve og evaluere elementer i nye samarbejdsformer med hovedvægt på partnering. I netværket deltager

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S

Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S S. 2 Velkommen til Byggefirmaet Knudsgaard A/S Lars Knudsgaard startede Byggefirmaet Knudsgaard A/S som en traditionel tømrervirksomhed i 1997. Virksomheden har siden fastholdt en ekspansiv vækst og har

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere