Ordinært møde. Dato 11. september Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til lokalplan FRE.H Vaskekaj, Strandby Havn Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F Tuxenparken i Skagen og kommuneplantillæg Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå Høring af Forslag til Landsplanredegørelse Ansøgning om udvikling og forankring af maritimt brancheudviklingscenter Revisionsberetning regnskab behandling af budget Korrektion til Regnskab Frederikshavn Kommune Afrapportering for 1. halvår Finansiel Strategi Orientering om erhvervstiltag Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Delegation af beslutningskompetence til International Citizen Serivce Ansøgning fra foreningen Knivholt Hovedgaard om tilskud til projekt Hangar Forslag om et ændret fokus fra energiby Principper for Energibyens administrative organisering Ansøgning om kommunens deltagelse i udgift til ekstrafundering af erhvervsgrund ved Nordhavnsvej Frederikshavn Evt. nedlæggelse af ældreboliger på Skovbrynet i Skagen Nedlæggelse af ældreboliger på Markvej, Hulsig Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 2 af 41

3 22. Evaluering af udbud SEL Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 3 af 41

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Forslag til Lokalplan FRE.H samt Forslag til Kommuneplantillæg nr Vaskekaj, Strandby Havn /13 Åben Bilag 1 - Lokalplan SKA.F Tuxenparken /13 Åben Bilag 2 - Kommuneplantillæg /13 Åben Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP.SKA.F , Tuxenparken /13 Åben Bilag 1 -LP FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn /13 Åben Bilag 2 - Kommuneplantillæg /13 Åben Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP FRE.BC /13 Åben Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå /13 Åben Svar vedr. landsplanredegørelse /13 Åben Maritimt brancheudviklingscenter Frederikshavn august /13 Åben Bilag 1 - Frederikshavn Kommune - revisionsberetning nr. 2 om revisionen af regnskabet for året /13 Åben Bilag 2 - Kommunens bemærkninger til beretning nr /13 Åben Forhold der bør tages stilling til ved 1. behandling af budget /13 Åben Budgetbog til 1. behandling inkl. følgebrev.pdf /13 Åben Bilag 1 - Korrigeret balance /13 Åben Bilag 2 - Korrigeret kapitalforklaring /13 Åben Finansiel Strategi, opgørelse for 1. halvår /13 Åben Prognose /13 Åben Budgetoverførsel til Ungeenheden /13 Åben Bemærkninger til Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune /13 Åben Sygefraværsstatistik /13 Åben Revideret ansøgning incl bilag vedr Projekt Hangar /13 Åben Bilag 1 - Forretningsplan, Energibyen Frederikshavn /13 Åben Bilag 2 - Aktiviteter indenfor Energibyens hovedindsatsområder /13 Åben Bilag 3 - Handlingsplan for EU-borgmesteraftalen /13 Åben Principper for Energibyens administrative organisering Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 4 af 41

5 1. Forslag til lokalplan FRE.H Vaskekaj, Strandby Havn Sagsfremstilling Som opfølgning på en principiel tilladelse i 2010 til opfyldning af en mindre del af havnebassinet ved Strandby Havn og med henblik på at overføre det nyopfyldte areal til byzone og fastlægge bestemmelser for anvendelse af arealet, fremlægges forslag til lokalplan FRE.H Vaskekaj, Strandby Havn samt kommuneplantillæg nr Åben sag Sagsnr: 12/2729 Forvaltning: CTM Sbh: laly Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca m 2. Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at området kan anvendes til havneformål, herunder at dele af området kan anvendes til offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen. Dele af lokalplanforslagets område er beliggende indenfor eksisterende kommuneplanramme FRE.H og lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser enten tilsvarende kommuneplanrammen eller indebærer mere restriktive bestemmelser. Idet dele af lokalplanforslagets område ikke er kommuneplanrammelagt, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der samler hele lokalplanområdet. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg Miljømæssige konsekvenser Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.H samt forslag til kommuneplantillæg nr Vaskekaj, Strandby Havn vedtages som forslag og udsendes til offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Bilag Forslag til Lokalplan FRE.H samt Forslag til Kommuneplantillæg nr Vaskekaj, Strandby Havn (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 5 af 41

6 2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F Tuxenparken i Skagen og kommuneplantillæg Sagsfremstilling Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. juni til den 2. august 2013, hvilket har givet anledning til 2 indsigelser som det fremgår af indsigelsesnotat af august Indsigelserne rejser i det væsentligste spørgsmål, der tidligere er rejst i den foranliggende sagsgang. Åben sag Sagsnr: 12/10807 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanområdet er beliggende ved Jens Winthers Vej og Skarpæsvej, Skagen. Lokalplanområdet er opdelt i et delområde til hotellejligheder med tilhørende faciliteter og et delområde til ferieligheder med tilhørende opholds- og udearealer. Lokalplanen stiller krav om bebyggelsens placering på grunden, vej- og adgangsforhold, bygningshøjder, bygningsudformning og terrænreguleringer. Lokalplanen har fordret udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der har ledsaget lokalplanen i offentlighedsfasen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljudvalget anbefaler Byrådet, at lokalplan SKA.F og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Bilag Bilag 1 - Lokalplan SKA.F Tuxenparken (dok.nr /13) Bilag 2 - Kommuneplantillæg (dok.nr /13) Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP.SKA.F , Tuxenparken (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 6 af 41

7 3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn Sagsfremstilling Lokalplanforslag FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 17. juni til den 12. august Åben sag Sagsnr: 12/1666 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at Turisthotellet på Margrethevej kan udvides med en ekstra etage. Foruden selve hotellet med tilhørende parkeringsarealer, omfatter lokalplanen en del af Bovinsgade samt 4 boligejendomme i området. Lokalplanen indeholder bygningsregulerende bestemmelser, som sikrer, at området ikke vil ændre karakter, som følge af hoteludvidelsen. Lokalplanforslaget er ledsaget af kommuneplantillæg nr , som blandt andet åbner mulighed for et højere og tættere byggeri for hotellets vedkommende. Center for Teknik og Miljø har modtaget 8 indsigelser til planforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat af september Indsigelserne omhandler hovedsageligt trafikproblemer, støjgener, indbliksgener samt skyggegener. Indsigelserne har ikke givet anledning til ændringer i planen i forhold til det fremlagte planforslag. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.BC for et område ved Margrethevej i Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstillingen. Bilag Bilag 1 -LP FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn (dok.nr /13) Bilag 2 - Kommuneplantillæg (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 7 af 41

8 Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP FRE.BC (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 8 af 41

9 4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå Sagsfremstilling Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 10. juni 2013 til den 5. august 2013 uden, at der er indkommet bemærkninger til forslaget. Åben sag Sagsnr: 13/5138 Forvaltning: CTM Sbh: laly Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanen omfatter et areal på ca m 2 indenfor Lokalplan SAE og som er udlagt som grønt område. Formålet med lokalplanen er, at ændre arealets anvendelse fra grønt område til erhvervsformål som kan bebygges, med tilsvarende bestemmelser, som det øvrige erhvervsområde der omgiver lokalplanområdet. Miljømæssige konsekvenser Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå, vedtages endeligt. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Bilag Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 9 af 41

10 5. Høring af Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Sagsfremstilling Regeringen har udsendt Forslag til Landsplanredegørelse 2013, Grøn omstilling nye muligheder for hele Danmark til debat. Landsplanredegørelsen henvender sig til kommunerne og indeholder en kort præsentation samt regeringens holdninger til emnerne: Åben sag Sagsnr: 13/ Forvaltning: UE Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/ BR Landsplanredegørelsens politiske budskaber Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet Danmark i en nordisk og europæisk kontekst Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi Byerne på vej mod bæredygtighed Udviklingen i hovedstadsområdet Landdistrikter i udvikling Det åbne land Inden for hvert emne er der gjort rede for, hvad regeringen vil gøre i forhold til de beskrevne problemstillinger, samt hvilke forventninger, der er til kommunernes planlægning. Center for Udvikling og Erhverv ser generelt positivt på regeringens valg af emner, som behandles i redegørelsen. Emnerne, samt regeringens tiltag til håndtering af emnerne, stemmer godt overens med de fokusområder, som er væsentlige i forhold til den fremtidige udvikling i Frederikshavn kommune. Et kritikpunkt er dog, at Frederikshavn Kommune kategoriseres som en småbyregion, hvilket vurderes som en misvisende betegnelse for en kommune, som har byer med nationalt betydende funktioner og roller, som det er tilfældet med havnene og de maritime erhverv i især Frederikshavn og Skagen. Center for Udvikling og Erhverv har udarbejdet et udkast til svar til Forslag til Landsplanredegørelse 2013, som er vedhæftet som bilag. Forslag til Landsplanredegørelse 2013 kan ses på: relse2013/ Indstilling Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og byrådet, at vedhæftede svar til Forslag til Landsplanredegørelse 2013 sendes til Miljøministeriet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes med det på mødet fremlagte reviderede høringssvar, idet det præciseres, at jernbanen også skal opgraderes. Et mindretal bestående af Paul Rode kunne ikke tiltræde indstillingen, idet SF påpeger, at den grønne Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 10 af 41

11 omstilling og energiaftalen modarbejdes af, at et flertal i byrådet har nedstemt dele af vindmølleplanen Realiseringen af den kommunale vindmølleplan er betingelsen for, at bestræbelsen på at blive en vedvarende energikommune, kan lykkes SF kan ikke støtte, at naturbeskyttelsens skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer, og kystnærhedszoner overtrædes i forbindelse med nybyggeri i det åbne land. SF kan ikke støtte lempeligere regler for landbruget, såfremt det sker på bekostning af naturen. SF ønsker at fremme økologisk landbrug. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales. Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstilling og følger Poul Rode Andersens bemærkninger fra Plan- og Miljøudvalget. SF påpeger det selvmodsigende i på den ene side at ville minimere CO2 udledningen og på den anden side at støtte en 3. Limfjordsforbindelse, som vil øge CO2. SF foreslår et andet jernbanespor i Vendsyssel og overflytning af transport af gods fra vej til tog og skib. Bilag Svar vedr. landsplanredegørelse (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 11 af 41

12 6. Ansøgning om udvikling og forankring af maritimt brancheudviklingscenter Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 12/8535 Forvaltning: UE Sbh: gihy Besl. komp: ØU Martec og MARCOD søger økonomiudvalget om kr. til udvikling og forankring af Det Maritime Brancheudviklingscenter i Frederikshavn. Martec og MARCOD har sammen med Center for Udvikling og Erhverv, Frederikshavn Kommune, siden foråret 2012 arbejdet med ideen om etablering af et maritimt brancheudviklingscenter. Ideen har været præsenteret for Søfartsstyrelsen og Styrelsen for videregående uddannelser på et møde i Frederikshavn d. 4.april 2013, ligesom ideen er blevet skrevet ind i den regionale partnerskabsaftale 2013 mellem Vækstforum Nordjylland og Regeringen. Endelig understøtter MARCODs bestyrelse, her i blandt Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og MAN Diesel ideen om etablering af et maritimt brancheudviklingscenter. Ambitionen er at skabe et internationalt anerkendt maritimt miljø, der kan samle den maritime branche om at udvikle og formidle branchespecifikke kompetencer på højt niveau, udvikle maritime uddannelser og facilitere maritim forskning og teknologiudvikling. Hensigten er at fremtidssikre og øge konkurrencekraften hos den maritime branche bl.a. gennem en styrkelse af de maritime uddannelser. Samtidig er det målet gennem produkt-, teknologi- og markedsudvikling at ruste branchen til at få fat i de gode ordrer. Det maritime brancheudviklingscenter hviler på tre ben: 1) ordinære uddannelser, 2) efteruddannelse og kompetenceudvikling samt 3) forskning, produkt- og teknologiudvikling. Der er i løbet af 2012 udarbejdet en projektbeskrivelse, som er vedlagt som bilag, og der er allerede aktivitet indenfor en del af områderne. Omkring udvikling af de ordinære maritime uddannelser er der indgået en 5-årig samarbejdsaftale med Aalborg Universitet med henblik på, at der udbydes et fælles modul for maskinmester- og ingeniørstuderende, og at der etableres en fælles maritim masteruddannelse, der supporteres af virksomheder som MAN Diesel og Turbo, Alfa Laval, Desmi m.fl. For efteruddannelse og kompetenceudvikling er der, bl.a. i regi af Maritime Network, etableret fora med deltagelse af branchen, hvor uddannelsesbehov for den maritime industri identificeres, og de maritime uddannelsesinstitutioner i fællesskab søger at stille relevante kompetenceudviklingsmuligheder til rådighed. Der er desuden indgået kompetenceudviklingsaftaler med en række virksomheder, herunder MAN Diesel og Turbo og Viessman. På baggrund af interviews med over 80 maritime virksomheder er MARCOD, Martec og en række virksomheder i gang med at udvikle og udbyde efteruddannelseskurser bl.a. teknisk engelsk og en maritim projektlederuddannelse. Undervisningskompetencen etableres på tværs af uddannelsesinstitutioner og industrien. Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 12 af 41

13 Der arbejdes på at etablere brancherelevant forskning og undervisning, og såvel Martec som MARCOD har aftaler om erhvervs-ph.d. er. MARCOD har netop søgt og fået bevilliget 8,7 mio. kr. fra regeringens omstillingspulje til i samarbejde med en række virksomheder at udvikle og bygge den første CO2-neutrale færge i kulfiberkomposit. Der er således allerede sat handling bag de tanker, der ligger i det maritime brancheudviklingscenter. For at accelerere opbygningen og udvikle det fremtidige grundlag for et center, der på internationalt niveau kan tiltrække virksomheder og kompetencer, ønsker parterne omkring det maritime brancheudviklingscenter at ansætte en fuldtidsprojektleder og ansøger økonomiudvalget om kr. til finansiering af en projektleder i 1 1,5 år. Projektlederen vil fysisk blive tilknyttet Martec. Projektlederens opgaver: Agere tovholder på centrets videre opbygning og udvikling i samarbejde med partnerne Skabe og indgå i netværk og relevante fora samt udvide kendskabet til brancheudviklingscenteret Sikre finansiering og opbakning i branchen til brancheudviklingscenterets fortsatte drift og udvikling Det er nødvendigt at have en dedikeret ressource til ovenstående opgaver. Martec er indstillet på at medfinansiere op til kr., og MARCOD bidrager med allerede ansatte ressourcer, bl.a. vil den maritime erhvervskonsulent, som har ansvar for at hjælpe maritime virksomheder med innovation, teknologistyrings- og produktudvikling, indgå i samarbejdet omkring det maritime brancheudviklingscenter. Der vil være en opstartsperiode på 3-4 måneder, inden en projektmedarbejder er ansat og i gang, hvorefter projektet løber i 1,5 år. Center for Udvikling og Erhvervs vurdering: Etablering af et maritimt brancheudviklingscenter er i tråd med kommunens satsning på det maritime vækstspor. Ud fra en lokal optik forventes det maritime brancheudviklingscenter at bidrage til at styrke og udvikle det lokale maritime uddannelsesmiljø, styrke de lokale virksomheders rekrutteringsmuligheder og bidrage til at udnytte vækst- og beskæftigelsespotentialet indenfor det maritime område Etablering af et maritimt brancheudviklingscenter er endvidere i tråd med Regeringens anbefalinger omkring øget kompetenceudvikling og tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i vækstplanen for det Blå Danmark Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 13 af 41

14 Det unikke i det maritime brancheudviklingscenter er samspillet mellem kompetenceudvikling og forretningsudvikling. Det vurderes derfor som helt essentielt, at centret udvikles i tæt tilknytning til virksomhederne og deres behov Det maritime brancheudviklingscenter kan betragtes som en investering i de fremtidige maritime vækstmuligheder. Derfor vurderes det som væsentligt, at der er fokus på, hvordan der kan skabes fremtidige indtægter indenfor det maritime eksempelvis indenfor retrofitting og teknologiudvikling Ansættelse af en fuldtidsprojektleder vurderes som et vigtigt skridt i forhold til at få udviklet det grundlag, som det maritime brancheudviklingscenter skal bygge videre på. Fokus på at opsøge finansieringsmuligheder og finde de rette samarbejdspartnere forventes at bidrage til at realisere ambitionen om et internationalt anerkendt maritimt miljø Økonomiske konsekvenser Martec og MARCOD søger økonomiudvalget om kr. til ansættelse af en fuldtidsprojektleder. Midlerne kan finansieres af Center for Udviklings og Erhvervs investeringspulje. Personalemæssige konsekvenser Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget bevilger kr. til udvikling og forankring af det maritime brancheudviklingscenter under forudsætning af: 1. At centret forankres i og på tværs af branchen og maritime uddannelsesinstitutioner 2. At der tages udgangspunkt i samspillet mellem kompetenceudvikling og forretningsudvikling og projektlederen dermed ikke har opgaver der udelukkende er uddannelsesrelaterede 3. At der er fokus på fremtidige maritime vækstmuligheder 4. At der arbejdes både på lokalt, nationalt og internationalt niveau i forhold til aktiviteter, finansiering og samarbejdspartnere 5. At der arbejdes målrettet mod at realisere ambitionen om et internationalt anerkendt maritimt miljø Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Punkterne blev godkendt. Midlerne finansieres af Center for Udviklings og Erhvervs investeringspulje. Bilag Maritimt brancheudviklingscenter Frederikshavn august 2013 (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 14 af 41

15 7. Revisionsberetning regnskab 2012 Sagsfremstilling Kommunens revisor har afsluttet revisionsberetningen for regnskabsåret 2012 og der er fremsendt en afsluttende beretning for regnskabsåret Åben sag Sagsnr: 12/12125 Forvaltning: ØKC Sbh: HAJE Besl. komp: ØU/BR Revisionsberetningen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen på revisionsberetningen er således, citat: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er i revisionsberetningen bemærkninger omkring anlæg og afstemning af statuskonti, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Der er desuden givet nogle anbefalinger, der ikke fremsendes til tilsynsmyndigheden. Økonomicenteret har udarbejdet notat om besvarelse af revisionens bemærkninger og administrationens kommentarer til revisionens anbefalinger. Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende årsregnskabet for Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at: 1. Revisionsberetningen for 2012 godkendes 2. Der sker endelig godkendelse af regnskabet for Besvarelse af anbefalingerne fra revisionen godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Punkterne anbefales. Bilag Bilag 1 - Frederikshavn Kommune - revisionsberetning nr. 2 om revisionen af regnskabet for året 2012 (dok.nr /13) Bilag 2 - Kommunens bemærkninger til beretning nr. 2 (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 15 af 41

16 8. 1. behandling af budget Sagsfremstilling Hermed fremsendes budgetforslag for for Frederikshavn Kommune til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet. Åben sag Sagsnr: 13/310 Forvaltning: ØKC Sbh: luth Besl. komp: ØU/BR Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af Direktionens budgetforslag samt beslutning truffet på Økonomiudvalgets møde den 14. august Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som Styrelsesloven kræver. I forhold til det administrative budgetforslag er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende materiale: Generelle regler for Frederikshavn Kommune Bevillingsoversigten Takstoversigten Tilskudsoversigten De generelle bemærkninger er blevet udvidet De specielle bemærkninger er blevet udvidet I forbindelse med det videre budgetarbejde er der opstået følgende forhold, som Økonomiudvalget og byrådet bør tage stilling til: a. Udfasning af 60 års reglen for lærere b. Effektivisering af befordringsområdet c. Nye skøn fra KL s Tilskudsmodel d. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner e. Meddelelse som lånedispensationer f. Låneberettigede projekter på kvalitetsfondsområder, som der ikke er afsat anlægsmidler til g. Tilskud vedrørende indfasning af folkeskolereformen De ovenstående punkter er beskrevet i bilag. Budgetbogen til 1. behandling fremsendes særskilt Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet 2. mandag den 30. september 2013 kl fastsættes som sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget der træffes beslutning om, hvorvidt følgende forhold skal korrigeres i budgettet Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 16 af 41

17 a. Udfasning af 60 års reglen for lærere b. Effektivisering af befordringsområdet c. Nye skøn fra KL s Tilskudsmodel d. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner e. Meddelelse som lånedispensationer f. Låneberettigede projekter på kvalitetsfondsområder, som der ikke er afsat anlægsmidler til g. Tilskud vedrørende indfasning af folkeskolereformen Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales til byrådets 1. behandling inkl. en korrektion af budgettet for investeringer i loftlifte i plejeboliger, jf. budgettemamødet. Bilag Forhold der bør tages stilling til ved 1. behandling af budget (dok.nr /13) Budgetbog til 1. behandling inkl. følgebrev.pdf (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 17 af 41

18 9. Korrektion til Regnskab Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Direktionen fremsender hermed en korrektion til kommunens regnskab Korrektionen vedrører det omkostningsbaserede regnskab, idet der i det regnskab som Byrådet godkendte den 24. april 2013 var optaget et for lavt beløb vedrørende kommunens tjenestemandsforpligtelse og som følge heraf en for høj egenkapital. Forpligtelsen var i det tidligere fremsendte regnskab 2012 optaget til 464,7 mio. kr. og egenkapitalen var optaget til 2.424,2 mio. kr. Korrektionen af omkostningsregnskabet betyder en ændring af kommunens tjenestemandsforpligtelse på 24,7 mio. kr. og en ændring af kommunens egenkapital på -24,7 mio. kr. Åben sag Sagsnr: 12/9598 Forvaltning: ØKC Sbh: HAJE Besl. komp: ØU/BR Korrektionen af tjenestemandsforpligtelsen medfører, at der i årsberetningen er medtaget en forkert balance og en forkert kapitalforklaring. Opgørelserne fremgår af årsberetningen 2012 på henholdsvis side og side 65. Direktionen fremsender derfor en korrigeret balance og en korrigeret kapitalforklaring med de korrekte beløb for henholdsvis kommunens tjenestemandsforpligtelse på 489,4 mio. kr. og kommunens egenkapital på 2.399,5 mio. kr. De to korrigerede opgørelser fremsendes som erstatning for de tidligere medtagne opgørelser i årsberetningen Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at: 1. Godkende korrektionen til omkostningsregnskabet Godkende den korrigerede balance og den korrigerede kapitalforklaring samt godkender at opgørelserne indgår som en del af omkostningsregnskabet Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Bilag Bilag 1 - Korrigeret balance 2012 (dok.nr /13) Bilag 2 - Korrigeret kapitalforklaring 2012 (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 18 af 41

19 10. Afrapportering for 1. halvår Finansiel Strategi Sagsfremstilling Hermed forelægges afrapportering for 1. halvår 2013 vedrørende Finansiel Strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget. Åben sag Sagsnr: 08/2359 Forvaltning: ØKC Sbh: ptne Besl. komp: ØU Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionen omkring styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i den vedtagne finansielle strategi. Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeaftale med Nordea samt brug af finansielle instrumenter. Frederikshavn Kommune har pr. 15. november 2012 indgået ny aftale med Nordea om løbende bankforretninger og rådgivning vedrørende kapitalpleje og gældspleje. Afrapporteringen for 1. halvår 2013 viser et afkast på -0,41 % og hvor det vejede benchmark har givet et afkast på -0,16 %. Udviklingen på kapitalmarkederne og den deraf følgende omlægning af porteføljen forklarer halvårsresultatet. Forventningen til årets resultat er et afkast på 0,4 0,5 %. Frederikshavn Kommune har som konsekvens af den begrænsede indskydergaranti der er gældende i Danmark valgt, ikke at have midler placeret i pengeinstitutter for et beløb på over kr. I stedet har Frederikshavn Kommune valgt at have en kreditfacilitet til rådighed til finansiering af den løbende drift, hvor denne kredit i nogen grad modsvares af en obligationsbeholdning. Med denne løsning har Frederikshavn Kommune reduceret modpartsrisikoen over for et pengeinstitut mest muligt. Frederikshavn Kommune fastholder de dispositioner, der er foretaget i henhold til rådgivning og trufne beslutninger vedrørende låneporteføljen. I forbindelse med kommunens fremtidige låneoptagelse (efteråret 2013), vil der til den tid, i samråd med Frederikshavn Kommunes rådgiver, blive foretaget en vurdering af valg af afdækning mellem fast og variable rente. Udviklingen i Frederikshavn Kommunes lånegæld afspejler kommunens investeringsstrategi. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 19 af 41

20 Bilag Finansiel Strategi, opgørelse for 1. halvår 2013 (dok.nr.87277/13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 20 af 41

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 15-08-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Afbud: Bjarne Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Vision og handling giver forvandling en case om, hvordan visionen 100 % vedvarende energi blev til en kommunes vækstspor Kattegatsiloen den 26.

Vision og handling giver forvandling en case om, hvordan visionen 100 % vedvarende energi blev til en kommunes vækstspor Kattegatsiloen den 26. Vision og handling giver forvandling en case om, hvordan visionen 100 % vedvarende energi blev til en kommunes vækstspor Kattegatsiloen den 26.maj 2011 Præsentation Energibyen og vision 2015 Udviklingen

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol

Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol Økonomi- og Erhvervsudvalget Beslutningsprotokol 01-06-2015 08:30 D116 Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen

HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen HEDENSTED KOMMUNE Plan- og Udviklingsfunktionen Rapport: Projekt Landsbykataloger Planlægning for landsbyerne i Hedensted Kommune KL-J.nr.: 01.02.15 P16 EDH: 23647 / 171361 Juli 2002 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service

Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service Punkt 2. Godkendelse af frikommuneforsøg vedrørende International Citizen Service 2016-014727 Oprindelig indstilling: Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender forslag om, at Aalborg

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere