Ordinært møde. Dato 11. september Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti Jensen (F) Peter E. Nielsen (C) Erik Sørensen (A) Birgit Hansen (A) Bjarne Kvist (A) Jens Hedegaard Kristensen (A)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til lokalplan FRE.H Vaskekaj, Strandby Havn Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F Tuxenparken i Skagen og kommuneplantillæg Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå Høring af Forslag til Landsplanredegørelse Ansøgning om udvikling og forankring af maritimt brancheudviklingscenter Revisionsberetning regnskab behandling af budget Korrektion til Regnskab Frederikshavn Kommune Afrapportering for 1. halvår Finansiel Strategi Orientering om erhvervstiltag Deling af økonomien for Ungeenheden i Frederikshavn Kommune Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Delegation af beslutningskompetence til International Citizen Serivce Ansøgning fra foreningen Knivholt Hovedgaard om tilskud til projekt Hangar Forslag om et ændret fokus fra energiby Principper for Energibyens administrative organisering Ansøgning om kommunens deltagelse i udgift til ekstrafundering af erhvervsgrund ved Nordhavnsvej Frederikshavn Evt. nedlæggelse af ældreboliger på Skovbrynet i Skagen Nedlæggelse af ældreboliger på Markvej, Hulsig Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 2 af 41

3 22. Evaluering af udbud SEL Underskrifter: Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 3 af 41

4 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /13 Åben Forslag til Lokalplan FRE.H samt Forslag til Kommuneplantillæg nr Vaskekaj, Strandby Havn /13 Åben Bilag 1 - Lokalplan SKA.F Tuxenparken /13 Åben Bilag 2 - Kommuneplantillæg /13 Åben Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP.SKA.F , Tuxenparken /13 Åben Bilag 1 -LP FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn /13 Åben Bilag 2 - Kommuneplantillæg /13 Åben Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP FRE.BC /13 Åben Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå /13 Åben Svar vedr. landsplanredegørelse /13 Åben Maritimt brancheudviklingscenter Frederikshavn august /13 Åben Bilag 1 - Frederikshavn Kommune - revisionsberetning nr. 2 om revisionen af regnskabet for året /13 Åben Bilag 2 - Kommunens bemærkninger til beretning nr /13 Åben Forhold der bør tages stilling til ved 1. behandling af budget /13 Åben Budgetbog til 1. behandling inkl. følgebrev.pdf /13 Åben Bilag 1 - Korrigeret balance /13 Åben Bilag 2 - Korrigeret kapitalforklaring /13 Åben Finansiel Strategi, opgørelse for 1. halvår /13 Åben Prognose /13 Åben Budgetoverførsel til Ungeenheden /13 Åben Bemærkninger til Udviklingsstrategi for Frederikshavn Kommune /13 Åben Sygefraværsstatistik /13 Åben Revideret ansøgning incl bilag vedr Projekt Hangar /13 Åben Bilag 1 - Forretningsplan, Energibyen Frederikshavn /13 Åben Bilag 2 - Aktiviteter indenfor Energibyens hovedindsatsområder /13 Åben Bilag 3 - Handlingsplan for EU-borgmesteraftalen /13 Åben Principper for Energibyens administrative organisering Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 4 af 41

5 1. Forslag til lokalplan FRE.H Vaskekaj, Strandby Havn Sagsfremstilling Som opfølgning på en principiel tilladelse i 2010 til opfyldning af en mindre del af havnebassinet ved Strandby Havn og med henblik på at overføre det nyopfyldte areal til byzone og fastlægge bestemmelser for anvendelse af arealet, fremlægges forslag til lokalplan FRE.H Vaskekaj, Strandby Havn samt kommuneplantillæg nr Åben sag Sagsnr: 12/2729 Forvaltning: CTM Sbh: laly Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca m 2. Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at området kan anvendes til havneformål, herunder at dele af området kan anvendes til offentlige formål, som har naturlig tilknytning til havnen. Dele af lokalplanforslagets område er beliggende indenfor eksisterende kommuneplanramme FRE.H og lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser enten tilsvarende kommuneplanrammen eller indebærer mere restriktive bestemmelser. Idet dele af lokalplanforslagets område ikke er kommuneplanrammelagt, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der samler hele lokalplanområdet. Tillægget har betegnelsen Kommuneplantillæg Miljømæssige konsekvenser Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillæg, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslagene. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at forslag til Lokalplan FRE.H samt forslag til kommuneplantillæg nr Vaskekaj, Strandby Havn vedtages som forslag og udsendes til offentlig debat. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Bilag Forslag til Lokalplan FRE.H samt Forslag til Kommuneplantillæg nr Vaskekaj, Strandby Havn (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 5 af 41

6 2. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F Tuxenparken i Skagen og kommuneplantillæg Sagsfremstilling Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 7. juni til den 2. august 2013, hvilket har givet anledning til 2 indsigelser som det fremgår af indsigelsesnotat af august Indsigelserne rejser i det væsentligste spørgsmål, der tidligere er rejst i den foranliggende sagsgang. Åben sag Sagsnr: 12/10807 Forvaltning: CTM Sbh: POHN Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanområdet er beliggende ved Jens Winthers Vej og Skarpæsvej, Skagen. Lokalplanområdet er opdelt i et delområde til hotellejligheder med tilhørende faciliteter og et delområde til ferieligheder med tilhørende opholds- og udearealer. Lokalplanen stiller krav om bebyggelsens placering på grunden, vej- og adgangsforhold, bygningshøjder, bygningsudformning og terrænreguleringer. Lokalplanen har fordret udarbejdelse af et kommuneplantillæg, der har ledsaget lokalplanen i offentlighedsfasen. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljudvalget anbefaler Byrådet, at lokalplan SKA.F og kommuneplantillæg nr vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Bilag Bilag 1 - Lokalplan SKA.F Tuxenparken (dok.nr /13) Bilag 2 - Kommuneplantillæg (dok.nr /13) Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP.SKA.F , Tuxenparken (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 6 af 41

7 3. Endelig vedtagelse af Lokalplan FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn Sagsfremstilling Lokalplanforslag FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 17. juni til den 12. august Åben sag Sagsnr: 12/1666 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed for at Turisthotellet på Margrethevej kan udvides med en ekstra etage. Foruden selve hotellet med tilhørende parkeringsarealer, omfatter lokalplanen en del af Bovinsgade samt 4 boligejendomme i området. Lokalplanen indeholder bygningsregulerende bestemmelser, som sikrer, at området ikke vil ændre karakter, som følge af hoteludvidelsen. Lokalplanforslaget er ledsaget af kommuneplantillæg nr , som blandt andet åbner mulighed for et højere og tættere byggeri for hotellets vedkommende. Center for Teknik og Miljø har modtaget 8 indsigelser til planforslaget, som er behandlet i indsigelsesnotat af september Indsigelserne omhandler hovedsageligt trafikproblemer, støjgener, indbliksgener samt skyggegener. Indsigelserne har ikke givet anledning til ændringer i planen i forhold til det fremlagte planforslag. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan FRE.BC for et område ved Margrethevej i Frederikshavn samt kommuneplantillæg nr vedtages endeligt uden ændringer i forhold til det fremlagte planforslag. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes. Paul Rode Andersen kan ikke tiltræde indstillingen. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstillingen. Bilag Bilag 1 -LP FRE.BC for et område ved Margrethevej, Frederikshavn (dok.nr /13) Bilag 2 - Kommuneplantillæg (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 7 af 41

8 Bilag 3 - Indsigelsesnotat LP FRE.BC (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 8 af 41

9 4. Endelig vedtagelse af Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå Sagsfremstilling Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 10. juni 2013 til den 5. august 2013 uden, at der er indkommet bemærkninger til forslaget. Åben sag Sagsnr: 13/5138 Forvaltning: CTM Sbh: laly Besl. komp: PMU/ØU/BR Lokalplanen omfatter et areal på ca m 2 indenfor Lokalplan SAE og som er udlagt som grønt område. Formålet med lokalplanen er, at ændre arealets anvendelse fra grønt område til erhvervsformål som kan bebygges, med tilsvarende bestemmelser, som det øvrige erhvervsområde der omgiver lokalplanområdet. Miljømæssige konsekvenser Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget, der konkluderer, at der i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget. Denne afgørelse er ikke blevet påklaget. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå, vedtages endeligt. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Bilag Lokalplan SAE.E Erhvervsområde ved Brinken, Østervrå (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 9 af 41

10 5. Høring af Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Sagsfremstilling Regeringen har udsendt Forslag til Landsplanredegørelse 2013, Grøn omstilling nye muligheder for hele Danmark til debat. Landsplanredegørelsen henvender sig til kommunerne og indeholder en kort præsentation samt regeringens holdninger til emnerne: Åben sag Sagsnr: 13/ Forvaltning: UE Sbh: MAEL Besl. komp: PMU/ØU/ BR Landsplanredegørelsens politiske budskaber Vækst, grøn omstilling og udvikling i hele landet Danmark i en nordisk og europæisk kontekst Grøn omstilling, klimatilpasning, ressourcer og grøn energi Byerne på vej mod bæredygtighed Udviklingen i hovedstadsområdet Landdistrikter i udvikling Det åbne land Inden for hvert emne er der gjort rede for, hvad regeringen vil gøre i forhold til de beskrevne problemstillinger, samt hvilke forventninger, der er til kommunernes planlægning. Center for Udvikling og Erhverv ser generelt positivt på regeringens valg af emner, som behandles i redegørelsen. Emnerne, samt regeringens tiltag til håndtering af emnerne, stemmer godt overens med de fokusområder, som er væsentlige i forhold til den fremtidige udvikling i Frederikshavn kommune. Et kritikpunkt er dog, at Frederikshavn Kommune kategoriseres som en småbyregion, hvilket vurderes som en misvisende betegnelse for en kommune, som har byer med nationalt betydende funktioner og roller, som det er tilfældet med havnene og de maritime erhverv i især Frederikshavn og Skagen. Center for Udvikling og Erhverv har udarbejdet et udkast til svar til Forslag til Landsplanredegørelse 2013, som er vedhæftet som bilag. Forslag til Landsplanredegørelse 2013 kan ses på: relse2013/ Indstilling Direktøren med ansvar for Udvikling og Erhverv indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og byrådet, at vedhæftede svar til Forslag til Landsplanredegørelse 2013 sendes til Miljøministeriet. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. september 2013 Indstillingen tiltrædes med det på mødet fremlagte reviderede høringssvar, idet det præciseres, at jernbanen også skal opgraderes. Et mindretal bestående af Paul Rode kunne ikke tiltræde indstillingen, idet SF påpeger, at den grønne Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 10 af 41

11 omstilling og energiaftalen modarbejdes af, at et flertal i byrådet har nedstemt dele af vindmølleplanen Realiseringen af den kommunale vindmølleplan er betingelsen for, at bestræbelsen på at blive en vedvarende energikommune, kan lykkes SF kan ikke støtte, at naturbeskyttelsens skovbyggelinjer, strandbeskyttelseslinjer, og kystnærhedszoner overtrædes i forbindelse med nybyggeri i det åbne land. SF kan ikke støtte lempeligere regler for landbruget, såfremt det sker på bekostning af naturen. SF ønsker at fremme økologisk landbrug. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Plan- og miljøudvalgets indstilling anbefales. Søren Visti Jensen kan ikke tiltræde indstilling og følger Poul Rode Andersens bemærkninger fra Plan- og Miljøudvalget. SF påpeger det selvmodsigende i på den ene side at ville minimere CO2 udledningen og på den anden side at støtte en 3. Limfjordsforbindelse, som vil øge CO2. SF foreslår et andet jernbanespor i Vendsyssel og overflytning af transport af gods fra vej til tog og skib. Bilag Svar vedr. landsplanredegørelse (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 11 af 41

12 6. Ansøgning om udvikling og forankring af maritimt brancheudviklingscenter Sagsfremstilling Åben sag Sagsnr: 12/8535 Forvaltning: UE Sbh: gihy Besl. komp: ØU Martec og MARCOD søger økonomiudvalget om kr. til udvikling og forankring af Det Maritime Brancheudviklingscenter i Frederikshavn. Martec og MARCOD har sammen med Center for Udvikling og Erhverv, Frederikshavn Kommune, siden foråret 2012 arbejdet med ideen om etablering af et maritimt brancheudviklingscenter. Ideen har været præsenteret for Søfartsstyrelsen og Styrelsen for videregående uddannelser på et møde i Frederikshavn d. 4.april 2013, ligesom ideen er blevet skrevet ind i den regionale partnerskabsaftale 2013 mellem Vækstforum Nordjylland og Regeringen. Endelig understøtter MARCODs bestyrelse, her i blandt Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og MAN Diesel ideen om etablering af et maritimt brancheudviklingscenter. Ambitionen er at skabe et internationalt anerkendt maritimt miljø, der kan samle den maritime branche om at udvikle og formidle branchespecifikke kompetencer på højt niveau, udvikle maritime uddannelser og facilitere maritim forskning og teknologiudvikling. Hensigten er at fremtidssikre og øge konkurrencekraften hos den maritime branche bl.a. gennem en styrkelse af de maritime uddannelser. Samtidig er det målet gennem produkt-, teknologi- og markedsudvikling at ruste branchen til at få fat i de gode ordrer. Det maritime brancheudviklingscenter hviler på tre ben: 1) ordinære uddannelser, 2) efteruddannelse og kompetenceudvikling samt 3) forskning, produkt- og teknologiudvikling. Der er i løbet af 2012 udarbejdet en projektbeskrivelse, som er vedlagt som bilag, og der er allerede aktivitet indenfor en del af områderne. Omkring udvikling af de ordinære maritime uddannelser er der indgået en 5-årig samarbejdsaftale med Aalborg Universitet med henblik på, at der udbydes et fælles modul for maskinmester- og ingeniørstuderende, og at der etableres en fælles maritim masteruddannelse, der supporteres af virksomheder som MAN Diesel og Turbo, Alfa Laval, Desmi m.fl. For efteruddannelse og kompetenceudvikling er der, bl.a. i regi af Maritime Network, etableret fora med deltagelse af branchen, hvor uddannelsesbehov for den maritime industri identificeres, og de maritime uddannelsesinstitutioner i fællesskab søger at stille relevante kompetenceudviklingsmuligheder til rådighed. Der er desuden indgået kompetenceudviklingsaftaler med en række virksomheder, herunder MAN Diesel og Turbo og Viessman. På baggrund af interviews med over 80 maritime virksomheder er MARCOD, Martec og en række virksomheder i gang med at udvikle og udbyde efteruddannelseskurser bl.a. teknisk engelsk og en maritim projektlederuddannelse. Undervisningskompetencen etableres på tværs af uddannelsesinstitutioner og industrien. Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 12 af 41

13 Der arbejdes på at etablere brancherelevant forskning og undervisning, og såvel Martec som MARCOD har aftaler om erhvervs-ph.d. er. MARCOD har netop søgt og fået bevilliget 8,7 mio. kr. fra regeringens omstillingspulje til i samarbejde med en række virksomheder at udvikle og bygge den første CO2-neutrale færge i kulfiberkomposit. Der er således allerede sat handling bag de tanker, der ligger i det maritime brancheudviklingscenter. For at accelerere opbygningen og udvikle det fremtidige grundlag for et center, der på internationalt niveau kan tiltrække virksomheder og kompetencer, ønsker parterne omkring det maritime brancheudviklingscenter at ansætte en fuldtidsprojektleder og ansøger økonomiudvalget om kr. til finansiering af en projektleder i 1 1,5 år. Projektlederen vil fysisk blive tilknyttet Martec. Projektlederens opgaver: Agere tovholder på centrets videre opbygning og udvikling i samarbejde med partnerne Skabe og indgå i netværk og relevante fora samt udvide kendskabet til brancheudviklingscenteret Sikre finansiering og opbakning i branchen til brancheudviklingscenterets fortsatte drift og udvikling Det er nødvendigt at have en dedikeret ressource til ovenstående opgaver. Martec er indstillet på at medfinansiere op til kr., og MARCOD bidrager med allerede ansatte ressourcer, bl.a. vil den maritime erhvervskonsulent, som har ansvar for at hjælpe maritime virksomheder med innovation, teknologistyrings- og produktudvikling, indgå i samarbejdet omkring det maritime brancheudviklingscenter. Der vil være en opstartsperiode på 3-4 måneder, inden en projektmedarbejder er ansat og i gang, hvorefter projektet løber i 1,5 år. Center for Udvikling og Erhvervs vurdering: Etablering af et maritimt brancheudviklingscenter er i tråd med kommunens satsning på det maritime vækstspor. Ud fra en lokal optik forventes det maritime brancheudviklingscenter at bidrage til at styrke og udvikle det lokale maritime uddannelsesmiljø, styrke de lokale virksomheders rekrutteringsmuligheder og bidrage til at udnytte vækst- og beskæftigelsespotentialet indenfor det maritime område Etablering af et maritimt brancheudviklingscenter er endvidere i tråd med Regeringens anbefalinger omkring øget kompetenceudvikling og tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i vækstplanen for det Blå Danmark Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 13 af 41

14 Det unikke i det maritime brancheudviklingscenter er samspillet mellem kompetenceudvikling og forretningsudvikling. Det vurderes derfor som helt essentielt, at centret udvikles i tæt tilknytning til virksomhederne og deres behov Det maritime brancheudviklingscenter kan betragtes som en investering i de fremtidige maritime vækstmuligheder. Derfor vurderes det som væsentligt, at der er fokus på, hvordan der kan skabes fremtidige indtægter indenfor det maritime eksempelvis indenfor retrofitting og teknologiudvikling Ansættelse af en fuldtidsprojektleder vurderes som et vigtigt skridt i forhold til at få udviklet det grundlag, som det maritime brancheudviklingscenter skal bygge videre på. Fokus på at opsøge finansieringsmuligheder og finde de rette samarbejdspartnere forventes at bidrage til at realisere ambitionen om et internationalt anerkendt maritimt miljø Økonomiske konsekvenser Martec og MARCOD søger økonomiudvalget om kr. til ansættelse af en fuldtidsprojektleder. Midlerne kan finansieres af Center for Udviklings og Erhvervs investeringspulje. Personalemæssige konsekvenser Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at økonomiudvalget bevilger kr. til udvikling og forankring af det maritime brancheudviklingscenter under forudsætning af: 1. At centret forankres i og på tværs af branchen og maritime uddannelsesinstitutioner 2. At der tages udgangspunkt i samspillet mellem kompetenceudvikling og forretningsudvikling og projektlederen dermed ikke har opgaver der udelukkende er uddannelsesrelaterede 3. At der er fokus på fremtidige maritime vækstmuligheder 4. At der arbejdes både på lokalt, nationalt og internationalt niveau i forhold til aktiviteter, finansiering og samarbejdspartnere 5. At der arbejdes målrettet mod at realisere ambitionen om et internationalt anerkendt maritimt miljø Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Punkterne blev godkendt. Midlerne finansieres af Center for Udviklings og Erhvervs investeringspulje. Bilag Maritimt brancheudviklingscenter Frederikshavn august 2013 (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 14 af 41

15 7. Revisionsberetning regnskab 2012 Sagsfremstilling Kommunens revisor har afsluttet revisionsberetningen for regnskabsåret 2012 og der er fremsendt en afsluttende beretning for regnskabsåret Åben sag Sagsnr: 12/12125 Forvaltning: ØKC Sbh: HAJE Besl. komp: ØU/BR Revisionsberetningen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusionen på revisionsberetningen er således, citat: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er i revisionsberetningen bemærkninger omkring anlæg og afstemning af statuskonti, der skal behandles af byrådet og fremsendes til tilsynsmyndigheden. Der er desuden givet nogle anbefalinger, der ikke fremsendes til tilsynsmyndigheden. Økonomicenteret har udarbejdet notat om besvarelse af revisionens bemærkninger og administrationens kommentarer til revisionens anbefalinger. Samtidig med behandlingen af revisionsberetningen skal byrådet endeligt godkende årsregnskabet for Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler byrådet, at: 1. Revisionsberetningen for 2012 godkendes 2. Der sker endelig godkendelse af regnskabet for Besvarelse af anbefalingerne fra revisionen godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Punkterne anbefales. Bilag Bilag 1 - Frederikshavn Kommune - revisionsberetning nr. 2 om revisionen af regnskabet for året 2012 (dok.nr /13) Bilag 2 - Kommunens bemærkninger til beretning nr. 2 (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 15 af 41

16 8. 1. behandling af budget Sagsfremstilling Hermed fremsendes budgetforslag for for Frederikshavn Kommune til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet. Åben sag Sagsnr: 13/310 Forvaltning: ØKC Sbh: luth Besl. komp: ØU/BR Det fremsendte budgetforslag til 1. behandling er fremstillet på baggrund af Direktionens budgetforslag samt beslutning truffet på Økonomiudvalgets møde den 14. august Budgetforslaget indeholder alle de oplysninger, som Styrelsesloven kræver. I forhold til det administrative budgetforslag er dette budgetforslag blevet udvidet med følgende materiale: Generelle regler for Frederikshavn Kommune Bevillingsoversigten Takstoversigten Tilskudsoversigten De generelle bemærkninger er blevet udvidet De specielle bemærkninger er blevet udvidet I forbindelse med det videre budgetarbejde er der opstået følgende forhold, som Økonomiudvalget og byrådet bør tage stilling til: a. Udfasning af 60 års reglen for lærere b. Effektivisering af befordringsområdet c. Nye skøn fra KL s Tilskudsmodel d. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner e. Meddelelse som lånedispensationer f. Låneberettigede projekter på kvalitetsfondsområder, som der ikke er afsat anlægsmidler til g. Tilskud vedrørende indfasning af folkeskolereformen De ovenstående punkter er beskrevet i bilag. Budgetbogen til 1. behandling fremsendes særskilt Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet 2. mandag den 30. september 2013 kl fastsættes som sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budget der træffes beslutning om, hvorvidt følgende forhold skal korrigeres i budgettet Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 16 af 41

17 a. Udfasning af 60 års reglen for lærere b. Effektivisering af befordringsområdet c. Nye skøn fra KL s Tilskudsmodel d. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner e. Meddelelse som lånedispensationer f. Låneberettigede projekter på kvalitetsfondsområder, som der ikke er afsat anlægsmidler til g. Tilskud vedrørende indfasning af folkeskolereformen Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales til byrådets 1. behandling inkl. en korrektion af budgettet for investeringer i loftlifte i plejeboliger, jf. budgettemamødet. Bilag Forhold der bør tages stilling til ved 1. behandling af budget (dok.nr /13) Budgetbog til 1. behandling inkl. følgebrev.pdf (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 17 af 41

18 9. Korrektion til Regnskab Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Direktionen fremsender hermed en korrektion til kommunens regnskab Korrektionen vedrører det omkostningsbaserede regnskab, idet der i det regnskab som Byrådet godkendte den 24. april 2013 var optaget et for lavt beløb vedrørende kommunens tjenestemandsforpligtelse og som følge heraf en for høj egenkapital. Forpligtelsen var i det tidligere fremsendte regnskab 2012 optaget til 464,7 mio. kr. og egenkapitalen var optaget til 2.424,2 mio. kr. Korrektionen af omkostningsregnskabet betyder en ændring af kommunens tjenestemandsforpligtelse på 24,7 mio. kr. og en ændring af kommunens egenkapital på -24,7 mio. kr. Åben sag Sagsnr: 12/9598 Forvaltning: ØKC Sbh: HAJE Besl. komp: ØU/BR Korrektionen af tjenestemandsforpligtelsen medfører, at der i årsberetningen er medtaget en forkert balance og en forkert kapitalforklaring. Opgørelserne fremgår af årsberetningen 2012 på henholdsvis side og side 65. Direktionen fremsender derfor en korrigeret balance og en korrigeret kapitalforklaring med de korrekte beløb for henholdsvis kommunens tjenestemandsforpligtelse på 489,4 mio. kr. og kommunens egenkapital på 2.399,5 mio. kr. De to korrigerede opgørelser fremsendes som erstatning for de tidligere medtagne opgørelser i årsberetningen Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at: 1. Godkende korrektionen til omkostningsregnskabet Godkende den korrigerede balance og den korrigerede kapitalforklaring samt godkender at opgørelserne indgår som en del af omkostningsregnskabet Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Anbefales. Bilag Bilag 1 - Korrigeret balance 2012 (dok.nr /13) Bilag 2 - Korrigeret kapitalforklaring 2012 (dok.nr /13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 18 af 41

19 10. Afrapportering for 1. halvår Finansiel Strategi Sagsfremstilling Hermed forelægges afrapportering for 1. halvår 2013 vedrørende Finansiel Strategi for Frederikshavn Kommune til Økonomiudvalget. Åben sag Sagsnr: 08/2359 Forvaltning: ØKC Sbh: ptne Besl. komp: ØU Afrapporteringen indeholder oplysninger om, hvorvidt dispositionen omkring styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld overholder bestemmelserne i den vedtagne finansielle strategi. Herudover indeholder afrapporteringen afsnit om udviklingen i kommunens obligationsbeholdning og langfristet gæld, beskrivelse af kommunens porteføljeaftale med Nordea samt brug af finansielle instrumenter. Frederikshavn Kommune har pr. 15. november 2012 indgået ny aftale med Nordea om løbende bankforretninger og rådgivning vedrørende kapitalpleje og gældspleje. Afrapporteringen for 1. halvår 2013 viser et afkast på -0,41 % og hvor det vejede benchmark har givet et afkast på -0,16 %. Udviklingen på kapitalmarkederne og den deraf følgende omlægning af porteføljen forklarer halvårsresultatet. Forventningen til årets resultat er et afkast på 0,4 0,5 %. Frederikshavn Kommune har som konsekvens af den begrænsede indskydergaranti der er gældende i Danmark valgt, ikke at have midler placeret i pengeinstitutter for et beløb på over kr. I stedet har Frederikshavn Kommune valgt at have en kreditfacilitet til rådighed til finansiering af den løbende drift, hvor denne kredit i nogen grad modsvares af en obligationsbeholdning. Med denne løsning har Frederikshavn Kommune reduceret modpartsrisikoen over for et pengeinstitut mest muligt. Frederikshavn Kommune fastholder de dispositioner, der er foretaget i henhold til rådgivning og trufne beslutninger vedrørende låneporteføljen. I forbindelse med kommunens fremtidige låneoptagelse (efteråret 2013), vil der til den tid, i samråd med Frederikshavn Kommunes rådgiver, blive foretaget en vurdering af valg af afdækning mellem fast og variable rente. Udviklingen i Frederikshavn Kommunes lånegæld afspejler kommunens investeringsstrategi. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afrapporteringen til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den 11. september 2013 Til efterretning. Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 19 af 41

20 Bilag Finansiel Strategi, opgørelse for 1. halvår 2013 (dok.nr.87277/13) Økonomiudvalget - Referat september 2013 Side 20 af 41

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31

Rungsted Havn. Økonomistyringsmodel. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Rungsted Havn Økonomistyringsmodel PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Økonomiudvalget i Hørsholm Kommune har på møde den 18. september 2014

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé.

- Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. Notat Til Socialudvalget Side 1 af 6 - Redegørelse med svar på supplerende spørgsmål til etablering af uderum/terrasse ved Kirkens Korshær i Nørre Allé. I dette notat redegøres for sagsforløbet, som udspringer

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale

Udkast til. Drifts- og samarbejdsaftale Djursland for fuld Damp Udkast til Drifts- og samarbejdsaftale Kulturafdelingen Journalnr.:08-24631 1. Samarbejdets parter. Som led i samarbejdet mellem: Foreningen Djursland for fuld Damp, Allingåbro

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere