LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:"

Transkript

1 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts - April - Maj 2013

2 Præstens input Vi ser frem til, at vinteren rinder i grøft og i grav, som Johan Skjoldborg skriver om det i sin forårsvise (264 i Højskolesangbogen), og forsidebilledet fyldes med forårsblomster. Når dette læses kan vi måske allerede lytte til vårens syngende kor, til lærken, den jublende glade (vers 3). Som det fremgår af forsidebilledet løber kilden med vand, selv om omgivelserne er kolde og markerne tilfrosset. Kilden fryser ikke til, fordi tilstrømningen af vand ikke hører op. Kilden med rindende vand, får mig til at tænke på kirken og menigheden. I en verden i forandring, hvor mange oplever den som uoverskuelig og stresset, skal vi som kirke og menighed være som en kilde med levende vand. Mens jeg skriver dette, kan jeg i avisen læse om planer for lukning af 14 kirker i hovedstadsområdet. Det er nok muligt, at befolkningstallet er gået en del tilbage i de sogne, hvor man vil lukke kirker, men der bor stadigvæk mange mennesker. Problemet er ganske enkelt, at der er ingen tilstrømning til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Det er ikke alene i hovedstadsområdet, at det er sådan. Lukning af kirker er et signal om, at kirken er kun en generation fra at dø. Så galt går det ikke. Nej, ikke hvis vi som medlemmer ønsker kirkens liv og vækst. Vi kan glæde os over det kirkelige liv her på vor lille ø. Som omtalt andetsteds her i bladet, så sker der mange tiltag ud fra kirken. Der er glædeligvis mange, som yder en stor og værdifuld indsats. Der er bestemt liv. Men er der også vækst? Væksten afhænger af, at vi som medlemmer tager del i livet. En kilde med rindende vand tørrer ud, hvis tilstrømningen af vand hører op. Vi hører om flere og flere, som har svært ved at overskue tilværelsen. Psykologer har rigeligt op at gøre og lykkepiller ordineres som aldrig før. Jeg er overbevist om, at vi i kirken har et liv og et fællesskab, hvor vi kan være med til støtte hinanden, når livet gør ondt, og er blevet uoverskueligt. Kirkens liv er et fællesskab med vor Herre Jesus Kristus, som i vor dåb gav os det løfte, at han vil være med os alle dage indtil verdens ende. Men det løfte er kun en kilde til fortsat glæde, hvis vi kommer til kilden og drikker af det levende vand. Jeg er det levende vand, sagde Jesus til kvinden ved Sykar brønd. Og da hun oplevede sandheden i de ord, blev hun fri fra alle bekymringer - fri til at leve. Ikke for sig selv men sammen med sine medmennesker. Derfor løb hun ind til byen og råbte: Kom og se ham, som har fortalt alt om mig. Kom og se og hør. Tag del i de opgaver, vi som kirke står for at løse. Kom og lyt til ordet og sangen og bliv jublende glad som lærken ved forårs-tide. Sognepræsten 2

3 Menighedsråd NYT MENIGHEDSRÅD I ARBEJDSTØJET Det nye menighedsråd er nu fuldtalligt og i arbejdstøjet. Efter det ordinære valg i november 2012, var vi 5: Præsten, Johannes Christoffersen, som er født medlem. To fra Vesterø: Bodil Kessler og Jørgen Toftlund. To fra Byrum: Olav Juul Gaarn Larsen og Frank Brændstrup. På grund af valgtekniske problemer skulle der holdes valg i Hals Menighedsrådskreds (Østerby) den 12. marts Men da der ved fristens udløb, den 12. februar, ikke var mere end én gyldig kandidatliste, var også Østerby menighedsrådskreds på plads, med Judith Christensen og Elmer Haaber som de valgte. Dertil kommer suppleanterne: Fra Vesterø er det Birgit Stoklund, Helen Jensen og Poul S. Jensen. Fra Byrum er det Helle Rans, Jan Bierberg og Anker Juul Strøm. Fra Østerby er det Yvonne Kaa, Frits Mortensen og Grethe Havnhøj. Det er besluttet, at suppleanterne vil modtage dagsorden til MR-møderne og efterfølgende referat, således at de er klædt på til at deltage, dog uden tale- og stemmeret. Formand: Olav Juul Gaarn Larsen. Næstformand: Jørgen Toftlund. Kasserer: Judith Christensen. Kontaktperson Bodil Kessler. Sekretær: Frank Brændstrup. Medlem: Elmer Haaber. Der er altså nu 2 valgte MRmedlemmer fra hvert sogn mod tidligere 3. Af de valgte er de 4 helt nye, da det alene er Bodil Kessler og Judith Christensen, der var med i det afgåede MRråd. Den øvrige konstituering ser ud som følger: Kirkeværger: Karl-Dieter Kessler fortsætter for Vesterø. Karsten Petersen fortsætter for Byrum. Der er p. t. ingen endelig afklaring for Østerby, hvor Karsten Petersen varetager opgaven midlertidigt. Konstituering Fra starten af kirkeåret i december 2012 havde de 4 konstitueret sig midlertidigt, men nu er den endelige konstituering på plads: 3

4 Menighedsråd Som bygningskyndig fortsætter Lars Olen Stoklund. De 3 kirke-og kirkegårdsudvalg består af de 2 valgte og kirkeværgen fra de respektive 3 kirker. Præstegårdsudvalget udgøres af det samlede valgte MR-råd. Valgbestyrelsen udgøres af Bodil Kessler, som er formand, Olav Juul Gaarn Larsen og Judith Christensen. Større opgaver: Vi er i det nye MR-råd i fuld gang med at sætte os ind i de større sager som det gamle MR-råd allerede var i gang med. Det drejer sig f. eks. om graverfaciliteter ved Østerby Kirke og en omfattende indvendig renovering af Byrum Kirke. Som endnu en af de mere betydende opgaver bliver da også ansættelsen af en ny præst, da Johannes Christoffersen som bekendt bliver emeritus i løbet af den kommende sommer. Som det tegner sig nu, bliver Johannes Christoffersens sidste kirkelige handling på Læsø engang hen over sommeren. Vi mener at Kirken på Læsø har et højt aktivitetsniveau. Foruden de primære kirkelige handlinger har vi babysalmesang for de helt små hver anden onsdag, og hver anden torsdag har vi Englebiksen som er for de lidt større børn. Dette står Grethe Havnhøj for. Der er fredagsklub for børn i både Vesterø og Østerby. I Vesterø er det Bodil Kessler, Helen Jensen og Joan Jensen og i Østerby er det Lillian Olsen, Birthe Andersen og Miriam Hansen som står for det. Vi har foredrag, koncerter, sogneaftener og sogneeftermiddage på plejehjemmet. Der har været afholdt forskellige kurser i kristendom og i øjeblikket kører Prædikenværkstedet hver onsdag, hvor vi starter med fællesspisning for tilmeldte, og derefter samtale om sidste søndags prædiken og teksterne til næste søndags prædiken. Prædikenværkstedet ledes af præsten, og nogle frivillige skiftes til at stå for madlavningen. 4

5 Menighedsråd Alle disse aktiviteter og dem der fremover bliver planlagt og udført, kan ikke opretholdes af Menighedsrådet og de ansatte ved kirken alene. Vi har den glæde her på Læsø at være velsignet med mange frivillige, som bidrager med deres arbejdskraft, alt efter lyst, evner og talenter. Her kan nævnes arrangementsudvalget, koncertudvalget og bladudvalget, ja, og kirkekoret som er det nyeste skud på stammen. Arrangementsudvalget består af Bodil Kessler, som er formand, Frank Brændstrup, Lillian Haaber, Ragnhild Christensen, Kirsten Melchiorsen, Birgit Sørensen, Helen Jensen, Lilli Jensen, Lisbeth Clausen og Johannes Christoffersen. Koncertudvalget er sammensat af Kasper Køhl Jensen, som er født medlem, Jørgen Toftlund, som er formand, Helle Rans og Tove Hansen. Bladudvalget (kirkebladet) består af Olav J. G. Larsen, Frank Brændstrup og Johannes Christoffersen ansvarshavende redaktør. Ragnhild Christensen, Poul S. Jensen, Inge Olsen og Grethe Sonne Hansen. Ud over de her nævnte findes også andre frivillige som stiller op ved særlige anledninger. Altså: Hjælpen fra de frivillige kan ikke overvurderes, og skulle nogen af jer der læser dette, have lyst og interesse for frivillighed indenfor det kirkelige, så kom frit frem. Der er rigtig meget at tage fat på, og der er SÅ mange forskellige opgaver, at alle kan bidrage med noget Til en begyndelse kan I jo tage en snak med nogle af de navne som her er nævnt. Omlægning af Byrum kirkegård Menighedsrådet arbejder med finpudsning af de sidste detaljer for omlægningen af Byrum kirkegård. Inden for kort tid vil en orientering om omlægningen være at læse på kirkens hjemmeside: og i næste nr. af Læsø Kirkenyt. Kirkekoret, som er under ledelse af organist Kasper Køhl Jensen har p. t. følgende medlemmer: Helle Rans, Tove Brændstrup, Tove Hansen, Lilli Jensen, Helen Jensen, Birgit Christoffersen, Helle Skjoldborg, Preben Mikkelsen, Jan Bierberg, Jørgen Toftlund, Bendt Reisen, 5

6 Danske kirkedage maj 2013 i Aalborg Kom og vær med til fire dages kirkeog kulturfestival! Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Kirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene. Blandt de personer, man kan møde på kirkedagene er: Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om At rejse sig efter en rystelse. Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed. Værterne på DR s Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og ud over at bringe indslag i DR fra kirkedagene - inviterer til dia- log om DR s programmer om tro og eksistens. Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed eller mangel på samme. Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten. Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan. Alle kan deltage på Danske Kirkedage Der er mulighed for at tilmelde sig hele pakken fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene. 6

7 Danske kirkedage Kristi himmelfartsgudstjenest e i Aalborg borg den 9. maj den 9. maj Kristi himmelfartsgudstjeneste i Gigantium, Aal- Tilmelding inden 1. april sker på hvor man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse kan også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sinding: eller tlf Koncert 24. maj i Byrum kirke Århus Junior Kantori Et kor fra Århus bestående af piger samlet fra tre sogne i Århus i alderen fra ca år under ledelse af Christine Toft Kristensen, giver koncert i: Byrum kirke lørdag den 25. maj kl Koret ledsages af to folkemusikere, og det vil formodentlig være korets første optræden, da det er et helt nystartet kor. 7

8 Det sker Sogneeftermiddag Tirsdag d. 19. marts kl på Plejehjemmet Påskeforberedelse v/johannes Christoffersen og Kirkekoret. Sammen vil vi forberede os til påske gennem ord, korsang og fællessang. Vi får nok ikke del i kirkeministerens bevilling til en øget udbredelse af påskebudskabet. Men vi vil denne eftermiddag dele kristenhedens bedste budskab med hinanden i ord og toner. Sogneaften Torsdag d. 25. april kl i Kirkensgaard Foredrag om Korset i kristen kunst v/hans Jørgen Frederiksen, lektor i kunsthistorie ved Aarhus Universitet. En kunsthistorisk gennemgang af korsfæstelsesmotivet. De billedkunstneriske fortolkninger af de dramatiske begivenheder på Golgatha varierer meget fra periode til periode, alt efter hvilke aspekter ved korsfæstelsen man har været mest optaget af. I dette foredrag præsenteres en række af kunsthistoriens mest interessante eksempler på disse billedmæssige fortolkninger lige fra den oldkristne periode til vor egen samtid. Sogneudflugt Søndag d. 16. juni sogneudflugt Sogneudflugten begynder traditionen tro med fælles gudstjeneste i Byrum Kirke kl Derefter er der lækkert frokostbord i Kirkensgaard. Som altid skal vi ud på en bustur, der starter kl. 13 og i år skal vi se de store forandringer, som er sket både ved færgehavnen i Vesterø og på havnen i Østerby. Ved 16- tiden vender vi tilbage til Kirkensgaard, hvor dagens udflugt slutter med eftermiddagskaffe, hygge og sang. Pris for deltagelse kr. 50,00 Tilmelding senest mandag den 10. juni hos: Bodil Kessler, tlf: eller mail: eller hos: Frank Brændstrup, tlf: eller mail: Fra tidligere sogneudflugt 8

9 Det sker Sømandskredsmøde 12. marts i Østerby missionshus kl v/ sømandsmissionær Jørgen B. Knudsen, Mårslet. Indre Missions møder: Samtalemøder den 6. marts, 9. april 30. april, 14. maj og 28. maj. Alle aftner kl Emne: Johannes s Åbenbaring. Nærmere om sted i Læsø-Posten og ved søndagens gudstjeneste. Alle er velkomne Englebixen Babysalmesang Velkommen i Byrum kirke kl til babysalmesang følgende onsdage: 13. marts 10. og 24. april 8. og 22. maj 2013 Leder: Grethe Havnhøj Fedagskluberne Fredagsklubberne samles for det meste hver fredag i: Vesterø Præstegård og Østerby Missionshus fra kl Fastelavnsgudtjeneste i Byrum kirke..tager udgangspunkt i salmer, som vi synger og danser til, og i musikalske legestue-aktiviteter, der refererer til bibelfortællinger. Præsentation og brug af forskellige instr umenter foregår også i ENGLEBIXEN For dit 2-5 årige barn - ledsaget af en voksen i Kirkensgaard kl følgende torsdage: 14. marts, 11. og 25. april. Derefter efter aftale. Leder: Grethe Havnhøj Kirkekoret Ved følgende gudstjenester medvirker kirkekoret: Palmesøndag i Vesterø kirke kl påskedag i Byrum kirke kl St. bededag i Vesterø kirke kl (Musikgudstjeneste). 9

10 Kirkelig information Dåb Velkommen til menigheden ønskes følgende, som er døbt i: Byrum kirke: : Ditlev Osvald Sallerup Madsen : Johannes Skov Kristensen : Frederik Frank-Olesen.. Vesterø kirke: : Lea Gunver Nielsen Petersen Vielse Tillykke ønskes følgende, som er viet i: Døde Vi har november, december 2012 og januar 2013 måtte tage afsked med: : Erik Laub : Ebba Margrethe Coleman : Erna Svendsen : Reinhardt Christian Jensen : Preben Pedersen : Mogens Nielsen : Eny Karna Sørensen : Yda Petersen : Carlo Tex Waaentz : Valborg Annine Jensen Sørensen : Frode Henry Larsen. Østerby kirke: : Karianne Strømhaug & Kent Toftelund Jensen. Præstevikarer Marts, april og maj Gunnar Andersen, Ferslev. Ole Dybro, Sindal. Hanne Drejergaard Kjeldsen Jens Munksgaard., Hurup Thy. Hjemmeside: Bemærk ny hjemmeside. Læsø Kirkers hjemmeside finder du på Læsø Kirkenyt udgives af Læsø Menighedsråd. Redaktion: Olav J.G. Larsen, Frank Brændst r up o g Jo h s. Christoffersen (ansvarshavende). Korte indlæg og meddelelser er meget velkomne til næste kirkeblad. De skal være redaktionen i hænde senest den 1. maj

11 Kirkelig information Sognepræst Johannes Christoffersen Holmelundsvej 6, Byrum, 9940 Læsø Tlf Fax Ved sognepræstens ferie og fridage: Kontakt Vesterø præstegård, Strandvejen 10. Tlf Organist ved alle kirker Kasper Køhl Jensen Tlf Kirkesanger ved alle tre kirker Christina Christoffersen Tlf Menighedsrådsformand: Olav Juul Gaarn Larsen, Juelsmindevej 2, Byrum. Tlf Mail: Vesterø: Kirkegårdskontor, Præstevejen 37, Vesterø, 9940 Læsø, tlf Graver: Jens Ydegaard Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag Kirkeværge: Karl-Dieter Kessler Holmbækvej 10, Vesterø Tlf Byrum: Kirkegårdskontor, Hovedgaden 50, Byrum, 9940 Læsø Tlf Graver: Astrid Petersen - træffes efter aftale. Se under kirkegårdskontor. Fridag: mandag Kirkeværge: Karsten Petersen Stoklundvejen 8, Byrum Tlf Østerby: Graver: Birgitte Melchiorsen Rønnevej 4 Østerby, 9940 Læsø Tlf ell Mail: Træffes efter aftale - Fridag: mandag. Kirkeværge: Endnu ikke besat. 11

12 Gudstjeneste Marts April Maj 2013 Byrum Østerby Vesterø Søndag Mandag Konfirmander medv. Søndag Christoffersen Søndag * Andersen 14.00* Andersen Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag * Christoffersen 2. påskedag kor Søndag Søndag * Kjeldsen 10.00* Kjeldsen Søndag Bededag Søndag Lørdag Christoffersen Konfirmation Christoffersen Konfirmation -kor Christoffersen 10.00* Dybro 16.00* Christoffersen Musikgudstjeneste Christoffersen Konfirmation Søndag * Jørgensen 14.00* Jørgensen Kr. himmelfarts dag Søndag Pinsedag * Munksgaard 10.00* Munksgaard 2. pinsedag Søndag Søndag Christoffersen Familiegudstj. s.s. Til gudstjenestelisten Ret til ændringer forbeholdes og vil blive meddelt ved gudstjenesterne i Læsø-Posten og på kirkens hjemmeside: - * = Nadver. Kor = Kirkekoret medvirker. Navn på præstevikarer se side 10. Til alle gudstjenester kan der rekvireres Kirke-Taxi. Det gælder også fra det sogn, hvor der ikke er gudstjeneste til et af de sogne, hvor der er gudstjeneste. Gratis - kirken betaler den fulde udgift. Kontakt kirkebil tlf

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1

Sognenyt. 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Sognenyt 4. årg. Februar 2015 Nr. 1 Adresseliste www.basaho.dk Sognepræst: Adam Torp, at@km.dk Sandager Kirkevej 26, 5610 Assens Tlf. 64 79 10 28 Organist for alle tre sogne: Per Ballegaard Dreslettevej

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke

Jetsmark Sogn. Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010. Familiegudstjeneste. Påsken i Jetsmark Kirke Jetsmark Sogn Nr. 2-26. Årgang - Marts, april, maj 2010 Familiegudstjeneste Påsken i Jetsmark Kirke Konfirmation 2010 Skyld skaber ånd og uden ånd findes der slet ikke nogen skyld! Josef er blevet en mægtig

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2

Kirkeblad for Simested, Testrup og Østerbølle sogne 9. årgang nr. 2 Marts April Maj 2014 Søndag den 19. januar holdt biskop Karsten Nissen visitats i vore sogne. Det var en stemningsfuld gudstjeneste i Østerbølle kirke med efterfølgende samtale i Simested Sognehus en opmuntrende

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR 2 MARTS 2014 ÅRG. 46 Er det forår? Er det for tidligt at drømme om forår? I hvert fald er dagene tiltaget i synlig grad. Græsset er frit for sne, og erantis og vintergækker

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1

Kirke & sogn. Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015. mar apr maj 2015 1 Hanning Kirke & sogn Finderup Bølling Sædding Glade børn til glade jul! Børnehaven til juleafslutning i kirken. Se mere side 15. Nr. 1 mar apr maj 2015 mar apr maj 2015 1 ordet Gode øjne Oppe ved Sædding

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere