KALENDER FEBRUAR-MAJ. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALENDER FEBRUAR-MAJ. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored."

Transkript

1 Thisted Museum Heltborg Museum Vorupør Museum Fiskerhuset Agger Skjoldborgs Hus KALENDER FEBRUAR-MAJ 2012 Arrangementer Udstillinger Fored iviteter Fortællinger Aktiviteter Fortællinge 1

2 FOREDRAG OG FORTÆLLING FOREDRAG OG FORTÆLLING 7/2 Foredrag på Heltborg Museum kl : Kvindelige kunstnere i Thy v. museumsleder Jytte Nielsen. Thy har siden slutningen af 1800-årene været begunstiget med flere kvindelige kunstnere, som gennem deres værker har beskrevet området og dets indbyggere. Der er tale om kunst af høj kvalitet og med stærkt individuelle kunstneriske udtryk. Marie Krøyer hører til denne gruppe af kvindelige kunstnere, ligesom Käte Lassen, Ellen Thoustrup Madsen Raadal og Birte Ohsten. I foredraget vil der blive fortalt om kvindernes spændende liv og virke og vist eksempler fra deres produktion. Men det er ikke kun den kunstneriske værdi der fokuseres på også den kulturhistoriske værdi af værkerne bedømmes ud fra en museal synsvinkel. Arrangeres i samarbejde med Sydthy Kunstforening og Kend din egn. 13/2 Fortælling og køretur kl : Sandflugt i Tvorup sogn Det kan være svært at forestille sig, at klitheden og plantagerne i Nationalpark Thy er et nyt fænomen. Det er ikke desto mindre tilfældet. Træerne og marehalmen er gennem de seneste 150 år plantet for at stoppe det sand, der i perioden fra ca til 1850 forandrede et dyrket og beboet kulturlandskab. Under sandet ligger rester af marker og gårde, der blev tvunget til at flytte længere ind i landet. Kirkeruinen i Tvorup vidner om, at der engang så anderledes ud i sognet, som blev nedlagt i Tættere på kysten finder vi træer fra de første plantageforsøg og resterne af opsynsmandens hus. Turen tilbagelægges i bil, og ved de udvalgte lokaliteter går vi en lille tur i landskabet. Mødested: Ved Tvorup Kirkeruin. Turleder: Charlotte Boje H. Andersen. 16/2 Strandingstur ved Stenbjerg kl : Med flagermuslygten i hånden vandrer vi langs standen, samtidig med at vi hører om redningsvæsenets historie, de mange strandinger og deres betydning for kystens befolkning. Livet i fiskerlejerne var præget af frygten for tab på havet. De stærke oplevelser, mens strandingerne stod på, satte sig også dybe spor i hverdagslivet og de religiøse bevægelser. Vi trækker historien op til nutiden og hører også om dagens redningsvæsen og folkene bag det. Mødested: Stenbjerg Landingsplads. Turledere: Eva Nielsen og Jytte Nielsen. 6/3 Foredrag på Heltborg Museum kl : Henry Heerup v. Troels Laursen. Et folkeligt foredrag om en folkelig kunstner: Henry Heerup ( ). Foredraget handler om Heerups liv og kunst. Han brugte i sin store kunstproduktion mange symboler heriblandt korset. Med korset har Heerup fat i livets helt store linier. Det handler blandt andet om livet og døden, tabet, sorgen og håbet. Korset kan i værkerne enten stå alene eller ses i sammenhæng med f.eks. hjertet eller livshjulet. Hvilke betydninger tillægger korset den enkelte fortælling? Var Heerup kristen? Hvordan skal vi forholde os til et billede, hvor nissen bærer korset over skulderen? Arrangeres i samarbejde med Sydthy Kunstforening. 15/3 Foredrag på Thisted Museum kl : Kirkeudsmykning gennem tiden v. museumsleder Jytte Nielsen og museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen. Vore kirker rummer adskillige kunstværker, og mange steder finder vi fine, tidstypiske eksempler på arkitektur, inventar og anden udsmykning. I foredraget vil der blive vist lokale eksempler på kirkeudsmykning fra middelalderen og op til vor tid og på den måde gennemgås 800 års kunsthistorie. Ved et foredrag den 12/4 vil tre af egnens dygtige kunsthåndværkere fortælle om deres arbejde med tekstiler og kirkesølv. Foredragene lægger op til udflugten den 21/4, hvor vi besøger udvalgte kirker i Thy og sætter fokus på den kunstneriske udsmykning. Arrangeres i samarbejde med projektet Natur, Tro og kirkerum på Vesthimmerlands Museum i Aars. 20/3 Foredrag på Heltborg Museum kl : Herfra min verden går v. Hans E. Nørgaard, Agger. Hans E. Nørgaard er født og opvokset i Agger. I dag arbejder han passioneret med sit kamera og fanger mange spændende motiver fra Aggerområdet, samtidig med at han samler på gamle fotos. Og så er Hans E. Nørgaard en dygtig fortæller, som i ord og billeder kan berette om livet før og nu i Agger, idet han formår at sammenbinde det historiske med sine egne oplevelser. Arrangeres i samarbejde med Kend din egn. 22/3 Foredrag i Redningshuset i Klitmøller kl : Vækkelser i Thy v. lektor Else Bisgaard. Et foredrag om de folkelige oprør mod Statskirken i Danmark i 1800-tallet, nemlig de religiøse vækkelser, der forgrenede sig i de to store betydningsfulde retninger: Indre Mission og grundtvigianismen. Hvordan fik vækkelserne fodfæste lokalt hér i Thy? Hvad var deres forudsætninger og deres konsekvenser lokalt? Foredraget vil også bringe et nutidigt perspektiv på vækkelse og Indre Mission i Thy. Arrangeret i samarbejde med Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred. iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 2 Aktiviteter Fortællinge 3

3 FOREDRAG OG FORTÆLLING FOREDRAG OG FORTÆLLING 29/3 Foredrag på Heltborg Museum kl : Kirketekstiler og altersølv v. Liv Stange og Dorthe & Ebbe Hjorth. Helt tilbage i oldkirken er der forskrifter om kirkens indretning og brug, og såvel alterduge og messeklæder som alterkalke og lysestager er stadig vigtige elementer i kirken. I nogle kirker er bevaret gamle messehagler og altersølv, andre steder vælger man at anskaffe nyt med et moderne udtryk, der samtidig respekterer en lang tradition. I Thy arbejder væveren Liv Stange og guldsmedene Dorthe og Ebbe Hjorth både med restaurering af de gamle skatte og fremstilling af nye. De vil ved foredraget give eksempler på deres arbejde. Foredraget lægger sammen med foredraget den 15/3 op til kirkeudflugten den 21/4 (se omtalen af denne). Arrangeres i samarbejde med projektet Natur, Tro og kirkerum på Vesthimmerlands Museum i Aars og Kend din egn. 2/4 Foredrag på Thisted Museum kl : Her burde stå roser! - om J. P. Jacobsens betydning for Emil Nolde v. kunsthistoriker Nina Hobolth. Emil Nolde var fra sin ungdom stærkt optaget af J. P. Jacobsens forfatterskab. Romanen Niels Lyhne indeholdt mange temaer, som Emil Nolde kunne identificere sig med og Jacobsens lyrik omtalte Nolde som inderligt smuk. I foredraget vil det blive belyst, hvordan Nolde - gennem en ensom og eksistentiel kamp realiserede sine kunstnerdrømme og med store personlige omkostninger fastholdt sin kunstneriske identitet. Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet og J. P. Jacobsen Selskabet 19/4 Foredrag på Thisted Museum kl : Med økse og ild de første bønder i Sydskandinavien v. arkæolog, ph.d.-stipendiat Lasse Sørensen. For omkring 6000 år siden skete der i Sydskandinavien en transformation fra en jæger-samler kultur til et agerbrugssamfund. Denne kulturforandring har været af samme betydning som indførelsen af kristendommen eller vore dages industrialisering og urbanisering. Hvorfor opstod agerbrugssamfundene, og hvordan ser vi dette i vores arkæologiske materiale? Ved at gennemgå de primære beviser for landbrug i bondestenalderen (ardspor, korn, husdyr) sammen med spor efter en ny materiel kultur (slebne flintøkser, stridsøkser, tragtbægre og metalgenstande) og nye anlæg (flintminer, langhøje og huse) vil foredragsholderen diskutere hvornår, hvordan og hvorfor denne forandring begyndte. Formålet er at nå frem til en mere nuanceret forståelse af de forandringer, som fulgte med denne transformation. 14/5 Fortælling og vandring kl : Thisteds gamle kirkegård v. Michael Vandet og Svend Sørensen. Forfatterne til bogen Det sidste hvilested vil i løbet af sommeren tage interesserede med på kirkegårdsvandringer på Thisteds tre kirkegårde. Vi starter på den gamle kirkegård ved kirken, hvor der fortælles om kirkegårdens udvikling fra middelalderen til i dag. Vi kigger på nogle af de gravsten, som er bevaret, og får historien om de gravlagte. Amtmand Faye, købmand P. C. Nordentoft og digteren J. P. Jacobsen er nogle af dem, vi ikke kan komme udenom. Mødested: Ved indgangen til museet, Jernbanegade 4. 21/5 Fortælling og køretur kl : Hjardemål Klit v. Henning Lund, Gunnar Smed og Svend Sørensen. Vi besøger først kirken, der blev indviet Dernæst går vi en lille tur i den nærmeste omegn og hører om skolen og nogle af de mennesker, der har boet her. Et kendt navn fra Hjardemål Klit er forretningsmanden Peder P. Hedegaard, hvis far var lærer her. Mødested: Ved Hjardemål Klit Kirke. 31/5 Fortælling og vandring kl : Vestervig Overgård v. Niels Høy og Svend Sørensen. Vestervig Overgaard er en gård, som har rødder helt tilbage til middelalderens klostertid. Den første udstykning af klosterjorden begyndte omkring år 1800, og Vestervig Overgaard opstod efter en deling i Vi skal en tur rundt på gården og høre om dens historie og om dens nuværende driftsform. Arrangeres i samarbejde med Egnshistorisk Forening for Sydthy. Mødested: Ved gården, Klostergade 3. Vi tilstræber, at alle arrangementer er med i kalenderen. Der kan dog opstå noget aktuelt, for eksempel i forbindelse med udgravninger og lignende. Hold øje med dagspressen eller besøg Museet for Thy og Vester Hanherred på facebook: iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 4 Aktiviteter Fortællinge 5

4 MUSEUMSKALENDER MUSEUMSKALENDER februar - maj 2012 februar - maj 2012 FEBRUAR 3/2-29/5: Særudstilling på Thisted Museum: Nye Skjoldborg Fund. 3/2: Udstillingsåbning på Thisted Museum kl /2: Foredrag på Heltborg Museum kl : Kvindelige kunstnere i Thy v. museumsleder Jytte Nielsen. 13/2: Fortælling og køretur kl : Sandflugt i Tvorup sogn. Mødested: v. Tvorup Kirkeruin. 14/2, 15/2, 16/2: Vinterferieaktiviteter på Thisted Museum kl : Fastelavnsris, påklædningsdukker og gækkebreve. 16/2: Strandingstur ved Stenbjerg kl : Mødested: Stenbjerg Landingsplads. 26/2: Tekstilsøndag på Thisted Museum kl : Strikkede strømper og sokker. MARTS 4/3: Museumscafé på Thisted Museum kl : Litteraturcafé om Johan Skjoldborg. 6/3: Foredrag på Heltborg Museum kl : Henry Heerup, v. Troels Laursen. 15/3: Foredrag på Thisted Museum kl : Kirkeudsmykning gennem tiden v. museumsleder Jytte Nielsen og museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen. 20/3: Foredrag på Heltborg Museum kl : Herfra min verden går v. Hans E. Nørgaard, Agger. 22/3. Foredrag i Redningshuset i Klitmøller kl : Vækkelser i Thy v. lektor Else Bisgaard. 25/3: Tekstilsøndag på Thisted Museum kl : Farver og striber! 29/3: Foredrag på Heltborg Museum kl : Kirketekstiler og altersølv v. Liv Stange og Dorthe & Ebbe Hjorth. 31/3-29/4: Forårsudstilling på Heltborg Museum: Billeder af Niels Steen Sørensen. Nye Jens Søndergaard værker. 31/3: Udstillingsåbning på Heltborg Museum kl APRIL 1/4: Museumscafé på Thisted Museum kl : Litteraturcafé om J. P. Jacobsen. 2/4: Foredrag på Thisted Museum kl : Her burde stå roser! - om J. P. Jacobsens betydning for Emil Nolde v. kunsthistoriker Nina Hobolth. 4/4: Vorupør Museum kl : Snapsetur. 15/4: Museumscafé på Heltborg Museum kl : Om museets nye værker af Jens Søndergaard. 19/4: Foredrag på Thisted Museum kl : Med økse og ild de første bønder i Sydskandinavien v. arkæolog, ph.d.-stipendiat Lasse Sørensen. 21/4: Bustur kl Kirkekunst i Thy v. museumsleder Jytte Nielsen, museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen og kunstner Erland Knudssøn Madsen. Mødested: Ved Svend Burgerfri på havnen i Thisted. Tilmelding: På tlf senest 17. april. 24/4: Heltborg Museum kl : Generalforsamling i Sydthy Kunstforening. 25/4: Tved Plantage kl : Naturmad ramsløg. Mødested: Parkeringspladsen ved Tved Kirke. Pris 50 kr. pr. person. Tilmelding: På tlf senest 24. april kl /4: Skovens Dag ved Nors Sø. MAJ 11/5-3/6: Udstilling: Sydthy Billedskole udstiller elevarbejder. 12/5: Kulturens Dag i Thisted. 14/5: Fortælling og vandring kl : Thisted Gl. Kirkegård. Mødested: Thisted Museum. 18/5: International Museumsdag. 19/5: Tvorup kl : Naturmad middelaldermad. Mødested: Tvorup Kirkeruin. Pris 30 kr. pr. person. Tilmelding: På tlf senest 11. maj kl /5: Fortælling og køretur kl : Hjardemål Klit. Mødested: Hjardemål Klit Kirke. 24/5: Nationalparkdag. 31/5: Tved Plantage kl : Naturmad urtesalt af vilde urter. Mødested: Parkeringspladsen ved Tved Kirke. Pris 30 kr. pr. person. Tilmelding: På tlf senest 30. maj kl /5: Fortælling og vandring kl : Vestervig Overgård. Mødested på gården. iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 6 Aktiviteter Fortællinge 7

5 ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER 26/2 Tekstilsøndag på Thisted Museum kl : Strikkede strømper og sokker Årets første tekstilarrangement handler om strikkede strømper og sokker til børn, kvinder og mænd. Vi ser på strømper og sokker til arbejde og finere brug fra museets samlinger. Vi ser også på fædderløse hoser, også kaldet stunthoser. Tag evt. selv hjemmestrikkede strømper og sokker med. Medbring garn og pinde. 4/3 Museumscafé på Thisted Museum kl : Litteraturcafé om Johan Skjoldborg Vi starter med at kigge på udstillingen Nye Skjoldborg-fund, hvor Svend Sørensen fortæller om de mange papirer, der er fundet frem på museets loft. Udstillingen omfatter også møbler fra Skjoldborgs hjem og en stor mængde fotografier. Efter rundvisningen går vi i kælderen, hvor museet serverer kaffe. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål, og Ingvard Jakobsen vil fortælle om Johan Skjoldborgs tilknytning til Øsløs. 25/3 Tekstilsøndag på Thisted Museum kl : Farver og striber! I samlingerne findes talrige stykker af olmerdug og bolstre. Nogle af tingene er meget farverige, andre er mere afdæmpede i farverne. Få inspiration til striberne til f.eks. din næste trøje. Medbring garn i flere farver og evt. pinde. Strik prøver eller lav en vikleprøve. 15/4 Museumscafé på Heltborg Museum kl : Om museets nye værker af Jens Søndergaard På søndagens museumscafé vil emnet være nye Jens Søndergaard værker. Museumsleder Jytte Nielsen vil gennemgå de nyerhvervede værker og forsøge at sætte dem i relation til museets øvrige samling. Værkerne repræsenterer nye og spændende vinkler på maleren, som vedbliver at kunne overraske. Undervejs drikker vi kaffe og spiser kage, før vi vender tilbage til kunsten, og der bliver lejlighed til at diskutere og snakke videre. 21/4 Bustur kl : Kirkekunst i Thy v. museumsleder Jytte Nielsen, museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen og kunstner Erland Knudssøn Madsen. Vi tager på bustur til et udvalg af egnens kirker. Her ser vi eksempler på både ældre kirkeudsmykning og moderne kirkekunst. Kunstneren Erland Knudssøn Madsen vil bl.a. fortælle om sin altertavle i Tilsted Kirke. Turen ligger i forlængelse af foredrag 15/3 og 12/4 (se disse), men de er naturligvis ikke nogen forudsætning for deltagelse i turen. Arrangeres i samarbejde med projektet Natur, Tro og kirkerum på Vesthimmerlands Museum i Aars. Mødested: Svend Burgerfri s pølsevogn på havnen i Thisted. Pris 150 kr. pr. person inkl. sandwich og øl/vand til frokost. Kaffen medbringer man selv. Tilmelding til Thisted Museum senest 17. april. 24/4 Heltborg Museum kl : Generalforsamling i Sydthy Kunstforening. 1/4 Museumscafé på Thisted Museum kl : Litteraturcafé om J. P. Jacobsen I J. P. Jacobsens mindestue fortæller Svend Sørensen om nogle af genstandene og om digterens liv og forfatterskab. Derefter går vi i kælderen, hvor museet serverer kaffe. Her bliver der lejlighed til at stille spørgsmål, og Else Bisgaard vil underholde med oplæsning og fortælling. 29/4 Skovens Dag ved Nors Sø. 12/5 Kulturens Dag i Thisted. 18/5 International Museumsdag. 24/5 Nationalpark dag. iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 8 Aktiviteter Fortællinge 9

6 AKTIVITETER UDSTILLINGER 14/2, 15/2, 16/2 Vinterferieaktiviteter på Thisted Museum kl : Fastelavnsris, påklædningsdukker og gækkebreve Vi fortæller om fastelavn og laver fastelavnsris og gækkebreve. Man kan også lave sin egen påklædningsdukke og selv designe tøjet. Inspirationen kan man finde på museets plancher med gamle påklædningsdukker og gækkebreve. For børn med deres forældre og/eller bedsteforældre. 4/4 Vorupør Museum kl : Snapsetur Vi går fra museet til Vorupør rende, hvor vi samler porse til snaps. Undervejs gode muligheder for udveksling af opskrifter. Medbring selv snaps og flasker samt evt. grensaks. 25/4 Tved Plantage kl : Naturmad ramsløg v. Mie Buus og Henny Mortensen, Stenbjerg Kro Lær at finde, høste og bruge dette naturens eget milde hvidløg samt kende forskel på de planter, som ramsløg kan forveksles med. Vi samler ramsløg og tilbereder suppe, pesto og marinade samt lærer andre måder at anvende planten på. Samtidig hører vi om brugen af andre naturlige ressourcer, der traditionelt er blevet udnyttet i området til mad og helse. Mødested: P-pladsen ved Tved Kirke. Pris: 50 kr. pr. person. Tilmelding: Thisted Museum, senest 24. april kl Max. 20 deltagere. 19/5 Tvorup kl : Naturmad Middelaldermad v. Mie Buus og Charlotte Boje Andersen Vi laver mad over bål som i gamle dage bager brød og laver suppe med urter, som samles i området. Vi besøger den nærliggende kirkeruin. Den vidner om, at her lå kornmarker, som blev ødelagt under fortidens naturkatastrofe sandflugten. Arrangementet retter sig mod børn, og alle aktiviteter kan udføres af børn. Mødested: Tvorup Kirkeruin. Tvorupvej, 7700 Thisted. Pris: 30 kr. pr. person. Tilmelding: Thisted Museum, senest 11. maj kl Max. 20 deltagere. 31/5 Tved Plantage kl : Naturmad Urtesalt af vilde urter v. Mie Buus og Jørgen Nordkvist Nationalpark Thy er hjemsted for en lang række vilde planter, som kan bruges til fremstilling af urtesalt. Vi lærer hvilke planter der er velegnede, og samler ind, så du kan eksperimentere med at lave din personlige favorit-urtesalt. Samtidig hører vi mere om nationalparkens planteliv og brugen af andre naturlige ressourcer, der traditionelt er blevet udnyttet i området til mad og helse. Mødested: P-pladsen ved Tved Kirke. Pris: 30 kr. pr. person. Tilmelding: Thisted Museum, senest 30. maj kl Max. 20 deltagere. 3/2-29/5 Thisted Museum: Nye Skjoldborg Fund Nye Skjoldborg-fund er titlen på en ny særudstilling, som kan ses på Thisted Museum i forårsmånederne. Her præsenteres breve, billeder og møbler, som har tilhørt forfatteren Johan Skjoldborg. Udstillingen er afslutningen på markering af 150-året for Skjoldborgs fødsel. En stor del af materialet har levet et upåagtet liv på museets loft og har ikke før været præsenteret for offentligheden. 31/3-29/4 Heltborg Museum: Niels Steen Sørensen Kunstneren, der er bosat i Humlum, er bl.a. kendt for meget farverige billeder af dyr især tyre. Han beskriver selv sin billedverden på følgende måde: Jeg prøver at afbilde en meget speciel verden, hvor jeg som kaptajn begiver mig ud i delvis ukendt farvand. Prøver at aflæse når mine handlinger er rigtige og hvornår forkerte. Er rede til at fange hvert et tegn, der passer ind, klar til pludselige kursændringer for at styre maleriet i sikker havn. En temperamentsfuld, farveintens til tider angstpræget afsøgen af grænsefeltet mellem mine omgivelser og mig. 31/3-29/4 Heltborg Museum: Nye Jens Søndergaard værker I løbet af 2011 har museet udbygget sin store samling af malerier af Jens Søndergaard, bl.a. gennem donationer fra Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen. I en nyophængning af hans værker vil de nyerhvervede oliemalerier blive præsenteret sammen med andre indkøb og donationer fra de senere år. Blandt de nye værker er også maleriet fra Fjordbank Mors, som museet købte ved en auktion i december måned i Holstebro. Kvinder i grønt landskab er fra 1941 og et meget spændende maleri, som Jens Søndergaard forærede til sin datter Anelise. I forbindelse med udstillingen er der museumscafé på Heltborg Museum søndag den 15. april kl /5-3/6 Heltborg Museum: Sydthy Billedskole udstiller elevarbejder Traditionen tro udstiller eleverne på Sydthy Billedskole eksempler på deres arbejder fra vinterens kurser på Heltborg Museum. Billedskolen har både børn og voksne medlemmer, og de arbejder i mange forskellige materialer og teknikker og med hver deres eget udtryk. Det er altid en dejlig livsbekræftende oplevelse at se billedskolens udstilling. iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 10 Aktiviteter Fortællinge 11

7 HER FINDER DE OS Tilde Grafisk THISTED MUSEUM Jernbanegade 4, 7700 Thisted Tlf /01-30/6 Tirsdag-fredag kl Søndag kl /07-15/08 Mandag-fredag kl Lørdag-søndag kl /08-31/12 Tirsdag-fredag kl Søndag kl HELTBORG MUSEUM Skårhøjvej 15, Heltborg, 7760 Hurup Tlf /04-30/06 Tirsdag-søndag kl /07-15/08 Alle dage kl /08-31/10 Tirsdag-søndag kl VORUPØR MUSEUM Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted Tlf /04-30/06 Tirsdag-søndag kl /07-15/08 Alle dage kl /08-31/10 Tirsdag-søndag kl SKJOLDBORGS HUS Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs Tlf /07-31/07 Alle dage kl Eller efter aftale. FISKERHUSET I AGGER Toftevej 9, Agger (adgang fra Blåbærvej), 7770 Vestervig Tlf /07-15/08 Alle dage kl Eller efter aftale. iteter Fortællinger rrangementer 12 Akt

KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored.

KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored. Thisted Museum Heltborg Museum Vorupør Museum Fiskerhuset Agger Skjoldborgs Hus KALENDER OKTOBER-DECEMBER 2012 Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER FEBRUAR-MAJ. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER FEBRUAR-MAJ. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER FEBRUAR-MAJ 2014 Arrangementer Udstillinger Fored iviteter Fortællinger Aktiviteter Fortællinge 1 FOREDRAG OG FORTÆLLING

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER 2015 Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag Arrangementer

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER Aktiviteter Fortællinger 2014 Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER FEBRUAR-MAJ. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER FEBRUAR-MAJ. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER FEBRUAR-MAJ Aktiviteter Fortællinger 2016 Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger

Læs mere

KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored.

KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored. Thisted Museum Heltborg Museum Vorupør Museum Fiskerhuset Agger Skjoldborgs Hus KALENDER JUNI-SEPTEMBER 2012 Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER Aktiviteter Fortællinger 2015 Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget!

Lokalhistorisk sommerkalender for Han Herred 2015 den skønneste plet i kongeriget! Lokalhistorisk sommerkalender for 2015 den skønneste plet i kongeriget! Læs mere om»liv i Lokalhistorien 24 sogne i skriver fælles historie«på HANHERRED.DK DATO TIDSPUNKT AKTIVITET ARRANGØR STED 10.00-17.00

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Vild med Viden. 4 spændende foredrag der gør dig klogere. Nykøbing januar april 2016

Vild med Viden. 4 spændende foredrag der gør dig klogere. Nykøbing januar april 2016 Nykøbing januar april 2016 Vild med Viden 4 spændende foredrag der gør dig klogere Kom og hør foredrag med Thy-Mors HF & VUCS egne lærer helt gratis. Indledning Er du Vild med Viden? Thy-Mors HF & VUC

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

A V MEDLEMSBLADET U E S R NR. 14 ÅRGANG 3 NR. 4 AUGUST 2012

A V MEDLEMSBLADET U E S R NR. 14 ÅRGANG 3 NR. 4 AUGUST 2012 MDLMSBLADT N U F A V M S Ø T NR. 14 ÅRGANG 3 NR. 4 AUGUST 2012 I N R S R T K N U N T D 2 FORMANDN HAR ORDT At være en af de personer, der har brugt nogle dage som vagt ved Wirkkala-udstillingen har været

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening Aaby Aabyhøj Lokalhistoriske Forening www.lokalhistorisk-forening-aabyhoj.dk Program for juni 2011 til marts 2012. Mandag den 6. juni kl. 18.30. Bemærk tidspunktet. Byvandring. Den nordvestlige del af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand KULTURGAS kul tur gas i Brabrand Generel information om KulturGas KulturGas har til formål at få kulturelle aktiviteter til Gasværket i Brabrand. De foredrag, der foregår på Gasværket, varer ca. 2 timer

Læs mere

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2016 2017 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002

Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Stikordsregister til Sydthy Årbøger 1998-1999 - 2000-2001 - 2002 Af Lisbeth Ejlersen, Hurup Personregister årbog/sidetal Andersen Eigil T., Grurup, Leo Estvad 100 år den 29.07.02 02/8 Andersen Eigil T.,

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy

Jens Bredholt Ind til benet. Bente Hammershøy Jens Bredholt Ind til benet Bente Hammershøy Bente Hammershøy Ind til benet Jens Bredholt sluser det væsentlige ind, skærer et stykke ud af virkeligheden og fanger og fastholder det essentielle i motivet.

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold

PRESSEMEDDELELSE. Foredrag om Fruentimmere og Folkehold PRESSEMEDDELELSE Foredrag om Fruentimmere og Folkehold Med efterårets foredragsrække stiller Gammel Estrup Herregårdsmuseet skarpt på fortidens Fruentimmere og Folkehold. Foredragsrækken indledes med en

Læs mere

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM

EMSBALDETMEDLEMSBLADETMEDLEMSBLADETM MEDLEMSBLAD ETMEDLEMSBLA DETMEDLEMSBLA BLADETMEDLEMS EMSBALDETM EDLEMSBLSDETMEDLEMSBLADE ETMEDLEMSB LADETMEDLEM SBLADETMEDL EMSBLADETMEDLE HOURS OF DARKNESS AND HOURS OF LIGHT Lørdag den 24. januar 2015

Læs mere

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling

en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling en lærerguide kunstnernes efterårsudstilling 13 okt 25 nov 2012 INTRODUKTION I perioden 13. oktober til 25. november 2012 kan du og din klasse opleve udstillingen KE12 - Kunstnernes Efterårsudstilling.

Læs mere

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger

PETER LUNDBERG. Udstilling / foredrag i kunstforeninger PETER LUNDBERG Udstilling / foredrag i kunstforeninger Oliemaleri str. 210 x 320 cm. 2015 - Moving On - udsmykningsopgave Låsby Hallen A Closer Look At The World Behind Siden 1969 har maleren Peter Lundberg

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 33 Maj-august 2015 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 33 Maj-august 2015 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Maj, juni, juli og august 2015 Tilmelding: Find ud af hvad du vil være

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Billedbølge over Midt- og Vestjylland

Billedbølge over Midt- og Vestjylland Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune 07-03-2013 Billedbølge over Midt- og Vestjylland Ansøgning om 28 000 kr. til parafraseprojekt I forbindelse med Kulturfestivalen BØLGEN vil vi som Billedskoler

Læs mere

Farvekraft. ad helvede til! 1895-1957. Jens Søndergaard. Lærervejledning

Farvekraft. ad helvede til! 1895-1957. Jens Søndergaard. Lærervejledning Farvekraft ad helvede til! Jens Søndergaard 1895-1957 Lærervejledning Farvekraft ad helvede til! - Jens Søndergaard 1895-1957 Undervisningsmateriale til mellemtrinnet (4.-6. klassetirn) Lærervejledning

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM Forår 2016 Et foredrag om livet som kvindelig politibetjent. En verden hvor kvinderne først kom i uniform og blev betragtet og behandlet som ligeværdige

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer

Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Program 2015 2016 Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer Hvorfor en kunstforening: Kunstforeningen Aktivitetscenter Struer blev stiftet ved en generalforsamling d. 24. oktober 2012. Foreningens formål

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

WIKI Silkeborg - Hvordan skriver du en artikel Onsdag 14. januar 2009 kl. 16.30-17.30 på Silkeborg Bibliotek - Salen

WIKI Silkeborg - Hvordan skriver du en artikel Onsdag 14. januar 2009 kl. 16.30-17.30 på Silkeborg Bibliotek - Salen Slægtsforskning på nettet Torsdag 8. januar kl. 15-18 på Silkeborg Bibliotek - Salen Du er interesseret i de muligheder nettet byder på, når det gælder slægtsforskning. Hvordan kommer du i gang? Hvilke

Læs mere

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer.

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 11:00. Besøg på Davids

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen

FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Nyhedsbrev 2 FAF siloen forsøges inddraget i Festivalen Som skrevet i avisen har Festivalen søgt kommunen om tilladelse til, at inddrage FAF siloen på Nordre havnekaj i dette års Art festival. Idet FAF-siloen

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015

Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015 Torsdag d. 1. januar Det sker i Skagen/Aalbæk - Januar 2015 kl. 13.00-16.30: Velkommen 2015 stor nytårsbrunch på Jakobs Café. Husk tilmelding på tlf. 98 44 16 90. kl. 13.30: Skagen OK og Motion arrangerer

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Det Sker Frederikshavn / Strandby November 2015

Det Sker Frederikshavn / Strandby November 2015 Mandag 16. november kl. 19.30: Michael Kvium og den menneskelige dårskab. Foredrag ved Anne Lie Stokbro. Pris: Kr. 75,- Tirsdag 17. november kl. 10.00: Trylle Tirsdag hvor børnebibliotekaren læser fortryllende

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR LYSET

I BEGYNDELSEN VAR LYSET F O T O G R A F I S K S A L O N I BEGYNDELSEN VAR LYSET Medlemmerne i Fotografisk Salon får nu muligheden for at deltage i en vandreudstilling til Danmarks største samlede galleri! Bestyrelsen har via

Læs mere

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/

Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/ NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 2/201 2 Lars Bisgaard Bisau 25/02-25/03 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Lars Bisgaard Bisau Lørdag den 25. februar fra

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013

Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Foreløbigt program scenen på Kreative Dage 2013 Alle dage Strik en ko Se den strikkede 2CV og vær med til at strikke en ko når Gitte Skovmand og Eva Holm laver strikkegraffiti-workshop på stand A-1424.

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2012. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2012 Kom med på tur! Skovens Dag - Skovtur for hele familien 29. april, kl. 11.00-13.00 Mødested: P-pladsen ved Strandegård Dyrehave. Fra Faxe Ladeplads køres mod syd og ca. 500 m efter

Læs mere

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren RIBE BRYGHUS Øl-arrangement BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag BOGCAFÉ De bedste bøger fra 2015 SANGAFTEN Syng med fra Højskolesangbogen JENS SMÆRUP SØRENSEN Forfatterforedrag

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

Siden sidst Lørdag den 15. jun

Siden sidst Lørdag den 15. jun 2014-1 Siden sidst Lørdag den 15. juni deltog Lokalhistorisk Arkiv i Festlige Ferritslev med en lille udstilling. Emnet der var valgt var Ferritslev City gennem tiderne, da der skulle bygges et Fakta på

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia På jagt efter historiske fortællinger i Den Fynske Landsby 5.- 6.årgang Billederne er hentet fra wikipedia Velkommen I Den Fynske landsby ser det ud på samme måde, som der kan have set ud i 1800-tallet.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1998

Han Herred Bogen - Billedindex - 1998 Han Herred Bogen - Billedindex - 1998 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Banner, Erik 1998 127 Tegning Gravsten i Torslev kirke Brandi, Børge 1998 79 Foto Dilettant, 1947 Brandi, Sylle 1998 79 Foto Dilettant,

Læs mere

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB

SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 21. maj Farm Festival SYDTHY-THYHOLM SENIORKLUB 24. maj Sommerudflugt 28. juni Aftenudflugt 31. august Cirkusrevyen 2. september Anders Agger 19. september Inger Støjberg 3. november Henrik Stubkjær 22.

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Velkommen til Gundersted

Velkommen til Gundersted Velkommen til Gundersted Byen som ligger lige midt i et smørhul i Vesthimmerlands kommune www.gundersted.dk Gundersted og omegn Gundersted ligger midt i trekanten mellem Nibe, Aars og Løgstør og grænser

Læs mere

Gammel milepæl før Rolfsted

Gammel milepæl før Rolfsted Gammel milepæl før Rolfsted 2016-1 1 Siden sidst. I år har vi haft en ny idé. Vi har vist nogle af vores gamle film på arkivet to eftermiddage i efteråret. Første gang handlede det om Anne Marie Pedersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

Værksteder. Mellemtrinnet 2013 Selvevaluering. Læseskrivestuen Laboratoriet Atelier

Værksteder. Mellemtrinnet 2013 Selvevaluering. Læseskrivestuen Laboratoriet Atelier Værksteder Mellemtrinnet 2013 Selvevaluering Læseskrivestuen Laboratoriet Atelier 1 Dialog Heden Oskar: Hjalte: Mads 4.: Mathilde: Kirstine: Anna: Sofie: Kristine: Cecilie: William: Natasja: David: Karl

Læs mere

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol. 2.0. Mennesket i Naturen i historisk tid På baggrund af successen, evalueringen og dialogen med kursisterne fra efteruddannelseskurset Mennesket i Naturen,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Alle dage fra den 8. til og med den 23. februar For store som små bliv kunstner for en dag, og mal dit eget billede hos billedkunstner Margit Rasmussen,

Læs mere