KALENDER FEBRUAR-MAJ. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALENDER FEBRUAR-MAJ. Aktiviteter Fortællinger. Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger Fored."

Transkript

1 Thisted Museum Heltborg Museum Vorupør Museum Fiskerhuset Agger Skjoldborgs Hus KALENDER FEBRUAR-MAJ 2012 Arrangementer Udstillinger Fored iviteter Fortællinger Aktiviteter Fortællinge 1

2 FOREDRAG OG FORTÆLLING FOREDRAG OG FORTÆLLING 7/2 Foredrag på Heltborg Museum kl : Kvindelige kunstnere i Thy v. museumsleder Jytte Nielsen. Thy har siden slutningen af 1800-årene været begunstiget med flere kvindelige kunstnere, som gennem deres værker har beskrevet området og dets indbyggere. Der er tale om kunst af høj kvalitet og med stærkt individuelle kunstneriske udtryk. Marie Krøyer hører til denne gruppe af kvindelige kunstnere, ligesom Käte Lassen, Ellen Thoustrup Madsen Raadal og Birte Ohsten. I foredraget vil der blive fortalt om kvindernes spændende liv og virke og vist eksempler fra deres produktion. Men det er ikke kun den kunstneriske værdi der fokuseres på også den kulturhistoriske værdi af værkerne bedømmes ud fra en museal synsvinkel. Arrangeres i samarbejde med Sydthy Kunstforening og Kend din egn. 13/2 Fortælling og køretur kl : Sandflugt i Tvorup sogn Det kan være svært at forestille sig, at klitheden og plantagerne i Nationalpark Thy er et nyt fænomen. Det er ikke desto mindre tilfældet. Træerne og marehalmen er gennem de seneste 150 år plantet for at stoppe det sand, der i perioden fra ca til 1850 forandrede et dyrket og beboet kulturlandskab. Under sandet ligger rester af marker og gårde, der blev tvunget til at flytte længere ind i landet. Kirkeruinen i Tvorup vidner om, at der engang så anderledes ud i sognet, som blev nedlagt i Tættere på kysten finder vi træer fra de første plantageforsøg og resterne af opsynsmandens hus. Turen tilbagelægges i bil, og ved de udvalgte lokaliteter går vi en lille tur i landskabet. Mødested: Ved Tvorup Kirkeruin. Turleder: Charlotte Boje H. Andersen. 16/2 Strandingstur ved Stenbjerg kl : Med flagermuslygten i hånden vandrer vi langs standen, samtidig med at vi hører om redningsvæsenets historie, de mange strandinger og deres betydning for kystens befolkning. Livet i fiskerlejerne var præget af frygten for tab på havet. De stærke oplevelser, mens strandingerne stod på, satte sig også dybe spor i hverdagslivet og de religiøse bevægelser. Vi trækker historien op til nutiden og hører også om dagens redningsvæsen og folkene bag det. Mødested: Stenbjerg Landingsplads. Turledere: Eva Nielsen og Jytte Nielsen. 6/3 Foredrag på Heltborg Museum kl : Henry Heerup v. Troels Laursen. Et folkeligt foredrag om en folkelig kunstner: Henry Heerup ( ). Foredraget handler om Heerups liv og kunst. Han brugte i sin store kunstproduktion mange symboler heriblandt korset. Med korset har Heerup fat i livets helt store linier. Det handler blandt andet om livet og døden, tabet, sorgen og håbet. Korset kan i værkerne enten stå alene eller ses i sammenhæng med f.eks. hjertet eller livshjulet. Hvilke betydninger tillægger korset den enkelte fortælling? Var Heerup kristen? Hvordan skal vi forholde os til et billede, hvor nissen bærer korset over skulderen? Arrangeres i samarbejde med Sydthy Kunstforening. 15/3 Foredrag på Thisted Museum kl : Kirkeudsmykning gennem tiden v. museumsleder Jytte Nielsen og museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen. Vore kirker rummer adskillige kunstværker, og mange steder finder vi fine, tidstypiske eksempler på arkitektur, inventar og anden udsmykning. I foredraget vil der blive vist lokale eksempler på kirkeudsmykning fra middelalderen og op til vor tid og på den måde gennemgås 800 års kunsthistorie. Ved et foredrag den 12/4 vil tre af egnens dygtige kunsthåndværkere fortælle om deres arbejde med tekstiler og kirkesølv. Foredragene lægger op til udflugten den 21/4, hvor vi besøger udvalgte kirker i Thy og sætter fokus på den kunstneriske udsmykning. Arrangeres i samarbejde med projektet Natur, Tro og kirkerum på Vesthimmerlands Museum i Aars. 20/3 Foredrag på Heltborg Museum kl : Herfra min verden går v. Hans E. Nørgaard, Agger. Hans E. Nørgaard er født og opvokset i Agger. I dag arbejder han passioneret med sit kamera og fanger mange spændende motiver fra Aggerområdet, samtidig med at han samler på gamle fotos. Og så er Hans E. Nørgaard en dygtig fortæller, som i ord og billeder kan berette om livet før og nu i Agger, idet han formår at sammenbinde det historiske med sine egne oplevelser. Arrangeres i samarbejde med Kend din egn. 22/3 Foredrag i Redningshuset i Klitmøller kl : Vækkelser i Thy v. lektor Else Bisgaard. Et foredrag om de folkelige oprør mod Statskirken i Danmark i 1800-tallet, nemlig de religiøse vækkelser, der forgrenede sig i de to store betydningsfulde retninger: Indre Mission og grundtvigianismen. Hvordan fik vækkelserne fodfæste lokalt hér i Thy? Hvad var deres forudsætninger og deres konsekvenser lokalt? Foredraget vil også bringe et nutidigt perspektiv på vækkelse og Indre Mission i Thy. Arrangeret i samarbejde med Historisk Samfund for Thy og Vester Hanherred. iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 2 Aktiviteter Fortællinge 3

3 FOREDRAG OG FORTÆLLING FOREDRAG OG FORTÆLLING 29/3 Foredrag på Heltborg Museum kl : Kirketekstiler og altersølv v. Liv Stange og Dorthe & Ebbe Hjorth. Helt tilbage i oldkirken er der forskrifter om kirkens indretning og brug, og såvel alterduge og messeklæder som alterkalke og lysestager er stadig vigtige elementer i kirken. I nogle kirker er bevaret gamle messehagler og altersølv, andre steder vælger man at anskaffe nyt med et moderne udtryk, der samtidig respekterer en lang tradition. I Thy arbejder væveren Liv Stange og guldsmedene Dorthe og Ebbe Hjorth både med restaurering af de gamle skatte og fremstilling af nye. De vil ved foredraget give eksempler på deres arbejde. Foredraget lægger sammen med foredraget den 15/3 op til kirkeudflugten den 21/4 (se omtalen af denne). Arrangeres i samarbejde med projektet Natur, Tro og kirkerum på Vesthimmerlands Museum i Aars og Kend din egn. 2/4 Foredrag på Thisted Museum kl : Her burde stå roser! - om J. P. Jacobsens betydning for Emil Nolde v. kunsthistoriker Nina Hobolth. Emil Nolde var fra sin ungdom stærkt optaget af J. P. Jacobsens forfatterskab. Romanen Niels Lyhne indeholdt mange temaer, som Emil Nolde kunne identificere sig med og Jacobsens lyrik omtalte Nolde som inderligt smuk. I foredraget vil det blive belyst, hvordan Nolde - gennem en ensom og eksistentiel kamp realiserede sine kunstnerdrømme og med store personlige omkostninger fastholdt sin kunstneriske identitet. Arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet og J. P. Jacobsen Selskabet 19/4 Foredrag på Thisted Museum kl : Med økse og ild de første bønder i Sydskandinavien v. arkæolog, ph.d.-stipendiat Lasse Sørensen. For omkring 6000 år siden skete der i Sydskandinavien en transformation fra en jæger-samler kultur til et agerbrugssamfund. Denne kulturforandring har været af samme betydning som indførelsen af kristendommen eller vore dages industrialisering og urbanisering. Hvorfor opstod agerbrugssamfundene, og hvordan ser vi dette i vores arkæologiske materiale? Ved at gennemgå de primære beviser for landbrug i bondestenalderen (ardspor, korn, husdyr) sammen med spor efter en ny materiel kultur (slebne flintøkser, stridsøkser, tragtbægre og metalgenstande) og nye anlæg (flintminer, langhøje og huse) vil foredragsholderen diskutere hvornår, hvordan og hvorfor denne forandring begyndte. Formålet er at nå frem til en mere nuanceret forståelse af de forandringer, som fulgte med denne transformation. 14/5 Fortælling og vandring kl : Thisteds gamle kirkegård v. Michael Vandet og Svend Sørensen. Forfatterne til bogen Det sidste hvilested vil i løbet af sommeren tage interesserede med på kirkegårdsvandringer på Thisteds tre kirkegårde. Vi starter på den gamle kirkegård ved kirken, hvor der fortælles om kirkegårdens udvikling fra middelalderen til i dag. Vi kigger på nogle af de gravsten, som er bevaret, og får historien om de gravlagte. Amtmand Faye, købmand P. C. Nordentoft og digteren J. P. Jacobsen er nogle af dem, vi ikke kan komme udenom. Mødested: Ved indgangen til museet, Jernbanegade 4. 21/5 Fortælling og køretur kl : Hjardemål Klit v. Henning Lund, Gunnar Smed og Svend Sørensen. Vi besøger først kirken, der blev indviet Dernæst går vi en lille tur i den nærmeste omegn og hører om skolen og nogle af de mennesker, der har boet her. Et kendt navn fra Hjardemål Klit er forretningsmanden Peder P. Hedegaard, hvis far var lærer her. Mødested: Ved Hjardemål Klit Kirke. 31/5 Fortælling og vandring kl : Vestervig Overgård v. Niels Høy og Svend Sørensen. Vestervig Overgaard er en gård, som har rødder helt tilbage til middelalderens klostertid. Den første udstykning af klosterjorden begyndte omkring år 1800, og Vestervig Overgaard opstod efter en deling i Vi skal en tur rundt på gården og høre om dens historie og om dens nuværende driftsform. Arrangeres i samarbejde med Egnshistorisk Forening for Sydthy. Mødested: Ved gården, Klostergade 3. Vi tilstræber, at alle arrangementer er med i kalenderen. Der kan dog opstå noget aktuelt, for eksempel i forbindelse med udgravninger og lignende. Hold øje med dagspressen eller besøg Museet for Thy og Vester Hanherred på facebook: iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 4 Aktiviteter Fortællinge 5

4 MUSEUMSKALENDER MUSEUMSKALENDER februar - maj 2012 februar - maj 2012 FEBRUAR 3/2-29/5: Særudstilling på Thisted Museum: Nye Skjoldborg Fund. 3/2: Udstillingsåbning på Thisted Museum kl /2: Foredrag på Heltborg Museum kl : Kvindelige kunstnere i Thy v. museumsleder Jytte Nielsen. 13/2: Fortælling og køretur kl : Sandflugt i Tvorup sogn. Mødested: v. Tvorup Kirkeruin. 14/2, 15/2, 16/2: Vinterferieaktiviteter på Thisted Museum kl : Fastelavnsris, påklædningsdukker og gækkebreve. 16/2: Strandingstur ved Stenbjerg kl : Mødested: Stenbjerg Landingsplads. 26/2: Tekstilsøndag på Thisted Museum kl : Strikkede strømper og sokker. MARTS 4/3: Museumscafé på Thisted Museum kl : Litteraturcafé om Johan Skjoldborg. 6/3: Foredrag på Heltborg Museum kl : Henry Heerup, v. Troels Laursen. 15/3: Foredrag på Thisted Museum kl : Kirkeudsmykning gennem tiden v. museumsleder Jytte Nielsen og museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen. 20/3: Foredrag på Heltborg Museum kl : Herfra min verden går v. Hans E. Nørgaard, Agger. 22/3. Foredrag i Redningshuset i Klitmøller kl : Vækkelser i Thy v. lektor Else Bisgaard. 25/3: Tekstilsøndag på Thisted Museum kl : Farver og striber! 29/3: Foredrag på Heltborg Museum kl : Kirketekstiler og altersølv v. Liv Stange og Dorthe & Ebbe Hjorth. 31/3-29/4: Forårsudstilling på Heltborg Museum: Billeder af Niels Steen Sørensen. Nye Jens Søndergaard værker. 31/3: Udstillingsåbning på Heltborg Museum kl APRIL 1/4: Museumscafé på Thisted Museum kl : Litteraturcafé om J. P. Jacobsen. 2/4: Foredrag på Thisted Museum kl : Her burde stå roser! - om J. P. Jacobsens betydning for Emil Nolde v. kunsthistoriker Nina Hobolth. 4/4: Vorupør Museum kl : Snapsetur. 15/4: Museumscafé på Heltborg Museum kl : Om museets nye værker af Jens Søndergaard. 19/4: Foredrag på Thisted Museum kl : Med økse og ild de første bønder i Sydskandinavien v. arkæolog, ph.d.-stipendiat Lasse Sørensen. 21/4: Bustur kl Kirkekunst i Thy v. museumsleder Jytte Nielsen, museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen og kunstner Erland Knudssøn Madsen. Mødested: Ved Svend Burgerfri på havnen i Thisted. Tilmelding: På tlf senest 17. april. 24/4: Heltborg Museum kl : Generalforsamling i Sydthy Kunstforening. 25/4: Tved Plantage kl : Naturmad ramsløg. Mødested: Parkeringspladsen ved Tved Kirke. Pris 50 kr. pr. person. Tilmelding: På tlf senest 24. april kl /4: Skovens Dag ved Nors Sø. MAJ 11/5-3/6: Udstilling: Sydthy Billedskole udstiller elevarbejder. 12/5: Kulturens Dag i Thisted. 14/5: Fortælling og vandring kl : Thisted Gl. Kirkegård. Mødested: Thisted Museum. 18/5: International Museumsdag. 19/5: Tvorup kl : Naturmad middelaldermad. Mødested: Tvorup Kirkeruin. Pris 30 kr. pr. person. Tilmelding: På tlf senest 11. maj kl /5: Fortælling og køretur kl : Hjardemål Klit. Mødested: Hjardemål Klit Kirke. 24/5: Nationalparkdag. 31/5: Tved Plantage kl : Naturmad urtesalt af vilde urter. Mødested: Parkeringspladsen ved Tved Kirke. Pris 30 kr. pr. person. Tilmelding: På tlf senest 30. maj kl /5: Fortælling og vandring kl : Vestervig Overgård. Mødested på gården. iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 6 Aktiviteter Fortællinge 7

5 ARRANGEMENTER ARRANGEMENTER 26/2 Tekstilsøndag på Thisted Museum kl : Strikkede strømper og sokker Årets første tekstilarrangement handler om strikkede strømper og sokker til børn, kvinder og mænd. Vi ser på strømper og sokker til arbejde og finere brug fra museets samlinger. Vi ser også på fædderløse hoser, også kaldet stunthoser. Tag evt. selv hjemmestrikkede strømper og sokker med. Medbring garn og pinde. 4/3 Museumscafé på Thisted Museum kl : Litteraturcafé om Johan Skjoldborg Vi starter med at kigge på udstillingen Nye Skjoldborg-fund, hvor Svend Sørensen fortæller om de mange papirer, der er fundet frem på museets loft. Udstillingen omfatter også møbler fra Skjoldborgs hjem og en stor mængde fotografier. Efter rundvisningen går vi i kælderen, hvor museet serverer kaffe. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål, og Ingvard Jakobsen vil fortælle om Johan Skjoldborgs tilknytning til Øsløs. 25/3 Tekstilsøndag på Thisted Museum kl : Farver og striber! I samlingerne findes talrige stykker af olmerdug og bolstre. Nogle af tingene er meget farverige, andre er mere afdæmpede i farverne. Få inspiration til striberne til f.eks. din næste trøje. Medbring garn i flere farver og evt. pinde. Strik prøver eller lav en vikleprøve. 15/4 Museumscafé på Heltborg Museum kl : Om museets nye værker af Jens Søndergaard På søndagens museumscafé vil emnet være nye Jens Søndergaard værker. Museumsleder Jytte Nielsen vil gennemgå de nyerhvervede værker og forsøge at sætte dem i relation til museets øvrige samling. Værkerne repræsenterer nye og spændende vinkler på maleren, som vedbliver at kunne overraske. Undervejs drikker vi kaffe og spiser kage, før vi vender tilbage til kunsten, og der bliver lejlighed til at diskutere og snakke videre. 21/4 Bustur kl : Kirkekunst i Thy v. museumsleder Jytte Nielsen, museumsinspektør Charlotte Boje H. Andersen og kunstner Erland Knudssøn Madsen. Vi tager på bustur til et udvalg af egnens kirker. Her ser vi eksempler på både ældre kirkeudsmykning og moderne kirkekunst. Kunstneren Erland Knudssøn Madsen vil bl.a. fortælle om sin altertavle i Tilsted Kirke. Turen ligger i forlængelse af foredrag 15/3 og 12/4 (se disse), men de er naturligvis ikke nogen forudsætning for deltagelse i turen. Arrangeres i samarbejde med projektet Natur, Tro og kirkerum på Vesthimmerlands Museum i Aars. Mødested: Svend Burgerfri s pølsevogn på havnen i Thisted. Pris 150 kr. pr. person inkl. sandwich og øl/vand til frokost. Kaffen medbringer man selv. Tilmelding til Thisted Museum senest 17. april. 24/4 Heltborg Museum kl : Generalforsamling i Sydthy Kunstforening. 1/4 Museumscafé på Thisted Museum kl : Litteraturcafé om J. P. Jacobsen I J. P. Jacobsens mindestue fortæller Svend Sørensen om nogle af genstandene og om digterens liv og forfatterskab. Derefter går vi i kælderen, hvor museet serverer kaffe. Her bliver der lejlighed til at stille spørgsmål, og Else Bisgaard vil underholde med oplæsning og fortælling. 29/4 Skovens Dag ved Nors Sø. 12/5 Kulturens Dag i Thisted. 18/5 International Museumsdag. 24/5 Nationalpark dag. iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 8 Aktiviteter Fortællinge 9

6 AKTIVITETER UDSTILLINGER 14/2, 15/2, 16/2 Vinterferieaktiviteter på Thisted Museum kl : Fastelavnsris, påklædningsdukker og gækkebreve Vi fortæller om fastelavn og laver fastelavnsris og gækkebreve. Man kan også lave sin egen påklædningsdukke og selv designe tøjet. Inspirationen kan man finde på museets plancher med gamle påklædningsdukker og gækkebreve. For børn med deres forældre og/eller bedsteforældre. 4/4 Vorupør Museum kl : Snapsetur Vi går fra museet til Vorupør rende, hvor vi samler porse til snaps. Undervejs gode muligheder for udveksling af opskrifter. Medbring selv snaps og flasker samt evt. grensaks. 25/4 Tved Plantage kl : Naturmad ramsløg v. Mie Buus og Henny Mortensen, Stenbjerg Kro Lær at finde, høste og bruge dette naturens eget milde hvidløg samt kende forskel på de planter, som ramsløg kan forveksles med. Vi samler ramsløg og tilbereder suppe, pesto og marinade samt lærer andre måder at anvende planten på. Samtidig hører vi om brugen af andre naturlige ressourcer, der traditionelt er blevet udnyttet i området til mad og helse. Mødested: P-pladsen ved Tved Kirke. Pris: 50 kr. pr. person. Tilmelding: Thisted Museum, senest 24. april kl Max. 20 deltagere. 19/5 Tvorup kl : Naturmad Middelaldermad v. Mie Buus og Charlotte Boje Andersen Vi laver mad over bål som i gamle dage bager brød og laver suppe med urter, som samles i området. Vi besøger den nærliggende kirkeruin. Den vidner om, at her lå kornmarker, som blev ødelagt under fortidens naturkatastrofe sandflugten. Arrangementet retter sig mod børn, og alle aktiviteter kan udføres af børn. Mødested: Tvorup Kirkeruin. Tvorupvej, 7700 Thisted. Pris: 30 kr. pr. person. Tilmelding: Thisted Museum, senest 11. maj kl Max. 20 deltagere. 31/5 Tved Plantage kl : Naturmad Urtesalt af vilde urter v. Mie Buus og Jørgen Nordkvist Nationalpark Thy er hjemsted for en lang række vilde planter, som kan bruges til fremstilling af urtesalt. Vi lærer hvilke planter der er velegnede, og samler ind, så du kan eksperimentere med at lave din personlige favorit-urtesalt. Samtidig hører vi mere om nationalparkens planteliv og brugen af andre naturlige ressourcer, der traditionelt er blevet udnyttet i området til mad og helse. Mødested: P-pladsen ved Tved Kirke. Pris: 30 kr. pr. person. Tilmelding: Thisted Museum, senest 30. maj kl Max. 20 deltagere. 3/2-29/5 Thisted Museum: Nye Skjoldborg Fund Nye Skjoldborg-fund er titlen på en ny særudstilling, som kan ses på Thisted Museum i forårsmånederne. Her præsenteres breve, billeder og møbler, som har tilhørt forfatteren Johan Skjoldborg. Udstillingen er afslutningen på markering af 150-året for Skjoldborgs fødsel. En stor del af materialet har levet et upåagtet liv på museets loft og har ikke før været præsenteret for offentligheden. 31/3-29/4 Heltborg Museum: Niels Steen Sørensen Kunstneren, der er bosat i Humlum, er bl.a. kendt for meget farverige billeder af dyr især tyre. Han beskriver selv sin billedverden på følgende måde: Jeg prøver at afbilde en meget speciel verden, hvor jeg som kaptajn begiver mig ud i delvis ukendt farvand. Prøver at aflæse når mine handlinger er rigtige og hvornår forkerte. Er rede til at fange hvert et tegn, der passer ind, klar til pludselige kursændringer for at styre maleriet i sikker havn. En temperamentsfuld, farveintens til tider angstpræget afsøgen af grænsefeltet mellem mine omgivelser og mig. 31/3-29/4 Heltborg Museum: Nye Jens Søndergaard værker I løbet af 2011 har museet udbygget sin store samling af malerier af Jens Søndergaard, bl.a. gennem donationer fra Ny Carlsbergfondet og Kulturarvsstyrelsen. I en nyophængning af hans værker vil de nyerhvervede oliemalerier blive præsenteret sammen med andre indkøb og donationer fra de senere år. Blandt de nye værker er også maleriet fra Fjordbank Mors, som museet købte ved en auktion i december måned i Holstebro. Kvinder i grønt landskab er fra 1941 og et meget spændende maleri, som Jens Søndergaard forærede til sin datter Anelise. I forbindelse med udstillingen er der museumscafé på Heltborg Museum søndag den 15. april kl /5-3/6 Heltborg Museum: Sydthy Billedskole udstiller elevarbejder Traditionen tro udstiller eleverne på Sydthy Billedskole eksempler på deres arbejder fra vinterens kurser på Heltborg Museum. Billedskolen har både børn og voksne medlemmer, og de arbejder i mange forskellige materialer og teknikker og med hver deres eget udtryk. Det er altid en dejlig livsbekræftende oplevelse at se billedskolens udstilling. iteter Fortællinger Udstillinger Fored rrangementer 10 Aktiviteter Fortællinge 11

7 HER FINDER DE OS Tilde Grafisk THISTED MUSEUM Jernbanegade 4, 7700 Thisted Tlf /01-30/6 Tirsdag-fredag kl Søndag kl /07-15/08 Mandag-fredag kl Lørdag-søndag kl /08-31/12 Tirsdag-fredag kl Søndag kl HELTBORG MUSEUM Skårhøjvej 15, Heltborg, 7760 Hurup Tlf /04-30/06 Tirsdag-søndag kl /07-15/08 Alle dage kl /08-31/10 Tirsdag-søndag kl VORUPØR MUSEUM Vesterhavsgade 21, Nr. Vorupør, 7700 Thisted Tlf /04-30/06 Tirsdag-søndag kl /07-15/08 Alle dage kl /08-31/10 Tirsdag-søndag kl SKJOLDBORGS HUS Skippergade 6, Øsløs, 7742 Vesløs Tlf /07-31/07 Alle dage kl Eller efter aftale. FISKERHUSET I AGGER Toftevej 9, Agger (adgang fra Blåbærvej), 7770 Vestervig Tlf /07-15/08 Alle dage kl Eller efter aftale. iteter Fortællinger rrangementer 12 Akt

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER OKTOBER-DECEMBER 2015 Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag Arrangementer Udstillinger Foredrag

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER Aktiviteter Fortællinger 2014 Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger

Læs mere

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger

THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER. Aktiviteter Fortællinger THISTED MUSEUM HELTBORG MUSEUM VORUPØR MUSEUM FISKERHUSET AGGER SKJOLDBORGS HUS KALENDER JUNI-SEPTEMBER Aktiviteter Fortællinger 2015 Udstillinger Foredrag Arrangementer Aktiviteter Fortællinger Udstillinger

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Kulturkonference 2009

Kulturkonference 2009 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd, Køge indbyder til Kulturkonference 2009 (Kulturelle

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR LYSET

I BEGYNDELSEN VAR LYSET F O T O G R A F I S K S A L O N I BEGYNDELSEN VAR LYSET Medlemmerne i Fotografisk Salon får nu muligheden for at deltage i en vandreudstilling til Danmarks største samlede galleri! Bestyrelsen har via

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116

Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 Horsensegnens lærerpensionister Kreds 110 og 116 PROGRAM EFTERÅR 2015 Besøg i Kongernes Jelling Tirsdag den 1. september skal vi besøge Kongernes Jelling. Efter en større udvidelse og gennemgribende modernisering

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning

Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller tæt på Folkecenter (Indenfor en radius af 45 km) Alle priser er per overnatning Hoteller Hotel Thinggaard Jernbanegade 5 7760 Hurup (6 km nord for Folkecenter) tel. 9795 1200 Internet www.hotelthinggaard.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik

Else Visgaard udstiller dejlige malerier ved Fjand Gårdbutik Højsæsonprogram uge 29 14. juli Fodbold og lasergame Mandag til lørdag 10.00-13.00 Vesterhavets Fodboldgolf - Lystlundvej 1, 6990 Ulfborg Pris 115,- kr. 5-17 år: 75,- kr. u/5: gratis Else Visgaard udstiller

Læs mere

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater.

Ungdomsskolen har en udendørs parkour-, skate- og trial bane, hvor du kan komme og hygge dig med dine kammerater. Sommer med Ungdomsskolen Til 10 18 årige i Thisted Kommune og deres forældre. Thisted Kommune Ungdomsskolen ønsker børn, unge og deres forældre en god sommer. Vi glæder os til møde kendte og ukendte ansigter,

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk

Videbæk og Omegns Havekreds. byder velkommen til sæson 2015. Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Videbæk og Omegns Havekreds byder velkommen til sæson 2015 Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 - Westergårds Hotel, Videbæk Generalforsamling Foredrag ved Fru Pedersen, Fru Pedersens have kendt fra tv-midtvest

Læs mere

SVANKJÆR 11. 9. ÅRGANG AUG - SEP - OKT - NOV 2012 2010 NR. 3 OMEGNS NYT. Velkommen til en ny sommersæson i Svankjær

SVANKJÆR 11. 9. ÅRGANG AUG - SEP - OKT - NOV 2012 2010 NR. 3 OMEGNS NYT. Velkommen til en ny sommersæson i Svankjær SVANKJÆR & OMEGNS NYT 11. 9. ÅRGANG AUG - SEP - OKT - NOV 2012 2010 NR. 3 Velkommen til en ny sommersæson i Svankjær Jeg gik ud på marken, en Velkommen tidlig morgenstund! til en ny Jeg så op af bakken

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO Sommerhold og CAMP Læs om TILMELDING NU LEN Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO Læs om Sommerhold og CAMP LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2015 En tegneevent for voksne er blandt

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Kommunikation ved kysten - Finde brænde og finde vej ved havet, i nutiden med fortidens midler.

Kommunikation ved kysten - Finde brænde og finde vej ved havet, i nutiden med fortidens midler. Kommunikation ved kysten - Finde brænde og finde vej ved havet, i nutiden med fortidens midler. Sted: Agger. Der er busforbindelse til Agger fra Hurup. Og Hurup kan nås med jernbane lige fra Thisted til

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af

Min egen kirke. Undervisningsvejledning. Informationssøgning og hjemmeside-produktion. for 5. - 6. klasse. Kolofon. Materialet er samlet af Undervisningsvejledning Min egen kirke Informationssøgning og hjemmeside-produktion for 5. - 6. klasse Kolofon Materialet er samlet af Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Konsulent

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

TØNDER KULTURUGE 2013

TØNDER KULTURUGE 2013 STØTTES AF: ECCO & TØNDER HANDELS- GYMNASIUM OG HANDELSSKOLE TØNDER KULTURUGE 2013 Lad dig inspirere Fordyb dig Bliv underholdt Prøv noget nyt Og ikke mindst - nyd det! KL. ÅBNING 2/11 HØJER - Kiers Gaard

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

APRIL-JUNI 2013. Arrangementer i NATIONALPARK THY DANMARKS STØRSTE VILDMARK

APRIL-JUNI 2013. Arrangementer i NATIONALPARK THY DANMARKS STØRSTE VILDMARK APRIL-JUNI 2013 Arrangementer i NATIONALPARK THY DANMARKS STØRSTE VILDMARK ARRANGEMENTS Se flere aktiviteter på: www.thy360.dk MARTS 30. marts kl 14.00-15.00 1 KUNSTNERE I NATIONALPARK THY FORTÆLLING OG

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

24. marts 10. juni 2012

24. marts 10. juni 2012 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev april 2012 Arrangementer: April Vejle Kunstmuseum Bjælde: "Mundus Tintinabuli. Bjældes verden" I perioden 24. marts 10. juni 2012 En verden af farver og fantasi

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere