Vi begriber med vores begreber. Ludvig Wittgenstein

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi begriber med vores begreber. Ludvig Wittgenstein"

Transkript

1

2 Vi begriber med vores begreber Ludvig Wittgenstein

3 Mit sprogs grænser er min verdens grænser Ludvig Wittgenstein

4 Produkt Proces Aktivitet IDEAL-STRUKTUR

5

6 Program Intro-påstand: Procesdesign = at strukturere med forskellige tankeværktøjer Grønspættebogens tankeværktøjer (Hacker, dirigent, genealog & coach) Filmklip, case, øvelser

7 Maibritt Højgaard m:

8 THINKING TOOLS TANKEVÆRKTØJER

9 Den konstruktivistiske Hackeren Den konstruktionistiske Dirigenten Den poststrukturalistiske Genealogen Den eksistentielle/fænomenologiske - Coachen

10

11 Procesdesign Mødefaciltering Øjebliksfacilitering

12 Åbne Ordne Lukke

13

14

15 Autopoiese = selvrefererende Formel for forandring: Tid Tilpas forstyrrelse Kærlighed (Perfektionshypotesen) Tilpasning Involverende Afkode hierarki Konstruktivisme vs Realisme Konsulentens Vidende vs ikke-vidende postion 1. ordens & 2. ordens kybernetik Værktøjer: Spørge- & lytteteknikker Perspektivskift Refleksionsfora Involveringsmetoder Tid Sted System Mønstre Sammenhænge Relationer Kontekst Relation KONTEKST Filmklip fra filmen Don Juan De Marco Emne

16 HACKERENS VÆRKTØJER Den 5. provins inspireret af en irsk myte 1. Markedspladsen 2. Hvilket postbud en due 3. Sommerengen (blomster, humlebier & sommerfugle) De 6 tænkehhatte af De Bono Det problemskabte system og konsulentens rolle Reflekterende team à la Tom Andersen

17 ETISKE SPILLEREGLER I DEN 5. PROVINS Her er et multivers: ingen har mere ret end andre Her hersker ingen fordomme, men nysgerrighed Her er ikke tilladt at udøve kritik Her er ens egen version ikke vigtigst; snarere andres Her forsøger man at se verden igennem andres briller Her er tilladt at lufte utraditionelle ideer, nye handlemåder, nye perspektiver og usædvanlige veje

18 DE 6 TÆNKEHATTE AF EDWARD DE BONO

19 SPILLEREGLER FOR REFLEKTERENDE TEAM Gå langsomt frem. Lad den anden beholde sin integritet. Multivers fremfor univers Elliptiske samtaler = indre og ydre samtaler (metafor: ånd ind og ånd ud) Teamet skal være fremadrettet og accepterende Forskellige mulige perspektiver

20 HACKERENS 7 DOGMER 1. Alt hvad der siges og gøres, er observatørafhængigt 2. Konsulenten skal være ekspert i at iscenesætte dialoger 3. Instruktiv interaktion er umulig (forandring sker indefra) 4. Drop ideen om sandheder 5. Man kan ikke ikke-kommunikere 6. Uærbødighed er konsulentens vigtigste position 7. Bag ethvert problem skjuler sig en såret drøm

21 Filmen Don Juan Dr. Mickler som social hacker

22

23 Socialkonstruktionisme Selvet = narrativ selvberetning skabt igennem sociale relationer 4. Betydning er en koordineret handling 1. Princip Viden om verdenen = socialt konstrueret 3. Det antiessentialistiske princip (minus essens). Verden er imellem os. 2. Princip Sproget skaber virkelighed Mørk: Focault & Rose Lys: Gergen & Cooperrider Værktøjer: Storgruppeprocesser: OST Future Search 4D 5 AI-principper 1. Det konstruktionistiske 2. Det simultane 3. Det anticipatoriske 4. Det poetiske 5. Det positive

24

25 3 AF DIRIGENTENS VÆRKTØJER OST: Appreciative Inquiry 4D Discover, Dream, Design, Deliver Future search

26 Open Space Technology m/ Harrison Owen Centrale elementer Kaffepauserne Cirklen Markedspladsen Opslagstavlen 4 PRINCIPPER & 1 LOV 1. Dem, der dukker op, er de rigtige personer 2. Hvad der sker, er det eneste der kan ske 3. Når det starter, er det det rigtige tidspunkt 4. Når det slutter, er det slut LOV: de to fødders lov!

27 APPRECIATIVE INQUIRY: 4D-MODELLEN 1. Discover 2. Dream 4. Deliver 3. Design

28 FUTURE SEARCH - Weisbord & Janoff 1. Hele systemet skal være i det samme rum 2. Global kontekst, lokal handling 3. Fælles platform og fælles fremtidsfokus ikke problemer og konflikter 4. Selvstyrende mindre grupper 5. Fuld opmærksomhed 6. Gode fysiske rammer 7. 3-dages event 8. Fælles ansvar for at opfølgning

29 Future search 1. Revurdér fortiden 2. Udforsk nutiden 5. Lav fælles handleplaner 3. Skab de fremtidige visioner 4. Identificér den fælles platform

30 DIRIGENTENS 7 DOGMER 1. Vurder, om der skal arbejdes med fortid, nutid eller fremtid 2. Husk, du er dirigent; lad være med at gå i lederens sko 3. Successerne og laurbærrene tilhører organisationen 4. Sørg for robust planlægning 5. Der skal være et fuldstændig ubetinget fokus på det positive 6. Storgruppekonferencer er ikke konfliktløsningsseminarer 7. Indgå forpligtende aftaler om opfølgning med ledergruppen

31 Case: Kræftens Bekæmpelse. På sporet af karriere (2010)

32 Kræftens Bekæmpelse: 4D-MODELLEN Professor holdt foredrag om karrierebegrebet Interview med ny direktør om visioner Film om karriere Egne karrierefortællinger 1. Discover 2. Dream Karriere på tværs i KB den røde tråd: borddialog Karriere i KB mulige fremtidsperspektiver Den videre handleplan blev lagt efter karriereseminaret 4. Deliver 3. Design Interview med hele ledelsen om videre plan

33

34 Post-strukturalisme Erkendelse = kontekst-afhængig VÆLG at arbejde med Fortid Nutid Fremtid Kernebegreber Det flydende Governmentality Narrativ performance Centralt begreb: begivenhedsskabelse Blik for styringsideologier. I stedet for at forstå konflikter ud fra en idé om katarsis (renselse), ses konflikter som begivenhedsforståelse Historisk specifikke processer har ført til nutidens styringsog vidensformer Centralt fokus: Velfærdsstyring Styringsparadigmer Det bureaukratiske Det professionelle New Public Management (NPM) Det humanistiske Konsulentens rolle: Bringe begivenheder ind i en sammenhæng

35 2 AF GENEALOGENS VÆRKTØJER Arvefølgen Tingmødet

36 Arvefølgen af Vibe Strøier Baggrund: Historiefortælling. Identitet, gensidig forståelse og fælles platform for store beslutninger Definerende ceremonier & tykke/tynde historier (Inspireret af Michael Whites tanker) Hvornår: store forandringer, fusionsprocesser, store forskelle, når vi oplever det smattede vi. Hvordan: Generationsopdeling, Arv, Sejre, Nedture, Arvesølv, Lederskab Proces: Forberede, fortælle og bevidne

37 Tingmødet Bygger på heteraglossia = mangetale og polyfoni = mange stemmer 1. En redegørelse for hvorfor mødet holdes 2. En gæsteliste spørgsmål som ønskes drøftet 4. En procesplan for videre handling 5. En pointering af at værten og hans hjælpere er ansvarlige for dagen og bringer tingene videre

38 Tingmødet typisk spørgeguide Hvad tales der om hos dig/jer, når I taler om (temaet)? Hvad vil du anbefale, der sættes fokus på vedrørende (temaet)? Hvad har I af håb/visioner for indsatsten ifht. (temaet)? Hvis I fra jeres stol skulle give en række anbefalinger til (de personer/organisationer, der skal samarbejde), hvad vil I så anbefale? Hvad vil I gerne understøtte/bidrage med?

39 GENEALOGENS 7 DOGMER 1. Psykologiske procesmodeller styrer og disciplinerer på bestemte måder 2. Bevar din ret til at stille spørgsmål til de procesværktøjer der introduceres 3. Bevar retten til at udfolde kompleksiteten 4. Lad være med at hoppe på ideen om at lukke spøgelserne ud af skabene (katarsis) 5. Pas på dogmatisme (ikke forelske dig i dine tanker/metoder) i forhold til model og approach, men uden at være arrogant 6. Støt ledelsen og konfronter dem med omverdenens krav 7. Udvid hele tiden dit eget repertoire

40

41 Eksistentialisme: At træde frem Fænomenologi: beskrive oplevelsen Konsulentens rolle: Personlig, faglig og organisatorisk udvikling Hjælpe mennesker at stå i tilværelsens spændingsfelter Kastethed (vilkår) Frihed & valg Vi har fået livet, men må selv skabe meningen med livet I dag: kendte eksistentielle kategorier opløses fx. Tid & rum Hurtig tid erstatter langsom tid Coachen VED hvad han/hun taler om Livet er en tilblivelsesproces 1. MED-positionen = Give følgeskab som åbensindet turist i den andens liv 2. FOR-positionen = forestille sig, som en skuespiller, hvordan det mon må være, at være den anden 3. position Konfrontere den anden med omverdenens vilkår, krav og muligheder

42 Coachens principper 1. Alt hvad vi kan vide, er, hvad vi oplever 2. Intentionalitet er det afgørende karakteristikum ved den menneskelige bevidsthed altid at være rettet mod noget. 3. Vi er kastet ind i eksistens dvs. ind i en konkret væren. Jeg er ikke bare menneske jeg er Maibritt

43 Eksistentielle grundvilkår 1. Tid og rum 2. Adskilthed og forgængelighed 3. Mening og stemning 4. Frihed og valg

44 SPINELLIS 3 FASER (Et coach-værktøj) 1. position: At være MED som turist med åbent sind i den andens liv 2. postion: At være FOR den anden. Som en skuespiller prøver jeg at sanse, forestille MIG (som har levet mit eget liv), hvordan det må være at være den anden. Skuespilleren tilfører altid karakteren noget. 3. position: Ser tingene udefra og konfronterer den anden med omverdenens krav og valg. Her bringer konsulenten sig selv i spil.

45 SPINELLIS SPØRGEMETODE 1. Parantesreglen sæt egen viden i parantes 2. Beskrivelsesreglen beskriv IKKE forklare 3. Ligeværdighedsreglen ikke give noget forrang som du som konsulent har præferencer for eller hæfter dig ved

46 COACHENS 7 DOGMER 1. Systematiser dine positioner 2. Pas på din præstationsangst 3. Få supervision 4. Bevæg dig frit og utvungent mellem de forskellige positioner 5. Husk at videnstilførsel er en vigtig udviklingsfaktor 6. Brug dine nomadiske erfaringer til at udvikle dig: Før rejsedagbog 7. Tag dig selv og din udvikling meget seriøst. Lav procesog begivenhedsplaner for din egen udvikling

47 Hvad beder tilværelsen dig om for tiden?

48 Litteratur / inspiration D2I-Update-foredraget var baseret på bogen: Konsulentens grønspættebog (2011). Vibe Strøier (2011). Dansk Psykologisk Forlag En anden god bog om proceskonsultation: Den professionelle proceskonsulent (2009). Kristian Dahl & Andreas Granhof Juhl. Hans Reitzels Forlag. De to følgende bøger er primært bøger med procesøvelser: Anerkendende procesøvelser (2008). Pia Halkier Bjerring & Annika Lindén. Dansk Psykologisk Forlag. Kreativ procesledelse (2011). Mille Obel Høier (red.). Dansk Psykologisk Forlag.

49 Tak til jer Maibritt Højgaard m:

PROJEKTLEDELSE og KONSULENTROLLER

PROJEKTLEDELSE og KONSULENTROLLER PROJEKTLEDELSE og KONSULENTROLLER Bent Ulrikkeholm Diakon, konsulent og freelance journalist Undervisningsplan Hvad kendetegner en konsulent? Kommer ind udefra Kompetencer Kan have forskellige roller Er

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Spørgsmålstyper genfortolket

Spørgsmålstyper genfortolket Spørgsmålstyper genfortolket Artiklen indeholder et bud på hvordan Karl Tomm's arbejde med at opdele og definere forskellige spørgsmålstyper, 1 kan anvendes i en organisatorisk kontekst. Forfatterne tilføjer

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE

SYSTEMISK LEDELSE. Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE Thorkil Molly-Søholm, Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red) (2012) SYSTEMISK LEDELSE den 24-03-2012 kl. 4:00 Søren Moldrup side 1 af 18 sider DEL 1: Introduktion til systemisk ledelse 1. Den systemiske

Læs mere

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE

STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE STYRKET SAMVÆR FOR BØRN OG FORÆLDRE FORÆLDRESAMTALER SOM METODE INDHOLD Indhold... 1 Hvad er formålet med forældresamtaler og hvem er målgruppen... 2 Grundtanke Hvorfor beskæftige sig med forældresamtaler...

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING

Narrativ coaching en ny fortælling. Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING Sanne Kit Nielsen i samarbejde med Maria Klinke og Jesper Gregersen (2010) NARRATIV COACHING den 09-03-2012 kl. 10:11 Søren Moldrup side 1 af 15 sider INTRODUKTION Begrebet narrativ defineres som en fortælling

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Åben Dialog organisation & praksis

Åben Dialog organisation & praksis STOF nr. 24, 2014 Åben Dialog organisation & praksis I Åben Dialog anerkendes brugeren som ekspert i forhold til sit eget liv, og hans eller hendes netværk inddrages som en vigtig ressource. Samtidig skal

Læs mere

Systemisk projektledelse

Systemisk projektledelse Henrik Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard (red) (2012) Systemisk projektledelse den 21-01-2013 kl. 8:15 Søren Moldrup side 1 af 9 sider INDLEDNING Projektledelse handler traditionelt om at komme

Læs mere

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred

Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred Kapitel 7 (n2) Ledelse og coaching (n1) Af Vibe Strøier (n3) Dette kapitel handler om coaching inden for ledelse. Kapitlet giver en bred introduktion til begrebet. Det vil indeholde en diskussion af, hvordan

Læs mere

Ledelse af inkrementel innovation og strategiimplementering med fair proces

Ledelse af inkrementel innovation og strategiimplementering med fair proces 04 Ledelse af inkrementel innovation og strategiimplementering med fair proces BO VESTERGAARD Cand.scient.adm Ledelses- og organisationskonsulent UCN act2learn LEDELSE & HR, 2012 - mod et strategisk procesdesign

Læs mere

Ledelse i kompleksitet

Ledelse i kompleksitet Erhvervspsykologisk tidsk. nr.3.qxd 19-09-2003 13:08 Side 2 Ledelse i kompleksitet perspektiver på globale (projekt)lederkompetencer Arne Vestergaard Mette Amtoft Det er vanskeligt for mange ledere at

Læs mere

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper

Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Coaching om lytteniveauer og spørgsmålstyper Mette Pryds, kursus for vejledere modul 2, Roskilde oktober 2012 Er det overhovedet noget nyt? Coaching Homer omtaler i Odysseen den kloge gamle mand, Mentor,

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation

Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Tanker fra et hyttefad - en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation Af: Cand. Psych. Henrik Kongsbak, Partner i Resonans I 1982 blev der gennemført et indlæringsforsøg ved Universitet i

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet?

6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Visionær Ledelse Forlaget Andersen 6.1 Hvis coaching er svaret hvad var så spørgsmålet? Af Dorthe Bastian, Colea Consult doba@colea.dk Indhold Denne dokumentation har følgende indhold: 1. Indledning Hvad

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere

Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere Psykologisk kompetenceudvikling af projektledere http://www.lederne.dk/contribution_definitions/artikel_print_layout_1_6249_6249. html javascript:sendmail() Af Mette Amtoft Amtoft Organisationspsykologi

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere